Trombolyse. Dansk Apopleksiregister. Tillæg til årsrapport. Offentlig version 29. juni 2021

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trombolyse. Dansk Apopleksiregister. Tillæg til årsrapport. Offentlig version 29. juni 2021"

Transkript

1 Trombolyse 2020 Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport Offentlig version 29. juni

2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Rapporten vil blive klinisk auditeret i samarbejde med styregruppen for Dansk Apopleksiregister. Formandskabet for Dansk Apopleksiregister udgøres af ledende overlæge Dorte Damgaard, sk afdeling, Aarhus Universitetshospital og udviklingsergoterapeut Peter Vögele, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet - Glostrup. Kontaktperson for Dansk Apopleksiregister i RKKP er kvalitetskonsulent, cand.scient.san., ph.d. Annette Ingeman, Hedeager 3, 8200 Århus N, Tlf.: og 2

3 Indholdsfortegnelse 1. KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER INDLEDNING DESKRIPTIVE TABELLER... 6 ANTAL PATIENTER MED TROMBOLYSE SKEMA... 6 THE NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH STROKE SCALE (NIHSS) FØR TROMBOLYSEN GIVES, ALLE... 9 THE NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH STROKE SCALE (NIHSS) FØR TROMBOLYSEN GIVES, >80 ÅR LOGISTIK TID FRA SYMPTOMDEBUT TIL ANKOMST PÅ TROMBOLYSEENHED (MIN) TID FRA ANKOMST TIL TROMBOLYSEENHED TIL PÅBEGYNDELSE AF RT-PA-BEHANDLING (MIN) TIDLIGT OUTCOME BLØDNING UDSKRIVELSESDIAGNOSE OG FOLLOW-UP UDSKRIVELSESDIAGNOSE FOLLOW UP EFTER 3 MDR DØD INDEN 90 DAGE FRA INDLÆGGELSESDATO BEREGNET UD FRA REGISTERDATA STYREGRUPPEN FOR DANSK APOPLEKSIREGISTER ARBEJDSGRUPPE VEDR. TROMBOLYSE

4 1. Konklusioner og anbefalinger Trombolyse har siden 2008 været et landsdækkende behandlingstilbud til patienter med akut iskæmisk apopleksi. Sammen med endovaskulær terapi (EVT) udgør trombolyse den eneste direkte behandlingsmulighed af akut iskæmisk apopleksi. Anvendelsen af trombolyse i Danmark monitoreres i regi af Dansk Apopleksiregister og indgår således også i årsrapporten fra Dansk Apopleksiregister 2 kvalitetsindikatorer (nr. 1 og 2). I aktuelle årsrapport for 2020 opgøres indikator 1 som den andel af patienter med iskæmisk apopleksi, der revaskulariseres, det vil sige behandles med trombolyse og/eller EVT. Den aktuelle opgørelse af aktivitet, resultater og sikkerhed af trombolyse udført i 2020 er et tillæg til årsrapporten fra Dansk Apopleksiregister. Tillægsrapporten uddyber aspekter omkring anvendelsen af trombolyse, som der ikke er plads til i selve årsrapporten. Den aktuelle tillægsrapport udkommer sammen med en tilsvarende tillægsrapport om EVT. Følgende kan konkluderes vedr. trombolysebehandling i Danmark i 2020: I 2020 er den stigende anvendelse af trombolyse fortsat, således at i alt ca patienter med iskæmisk apopleksi modtog trombolyse. Den interne logistik på sygehusene er generelt velfungerende. En vigtig indikator herfor, er tiden fra ankomst til trombolyseenhed til påbegyndelse af trombolysebehandling; den er tilfredsstillende kort og var i minutter (median). Der ses dog en variation fra en korteste mediantid på 22 minutter til en længste mediantid på 40 minutter. Der er fortsat ensartet praksis mellem trombolyse centrene med hensyn til patient underlag og selektion; det afspejler sig i en meget begrænset variation i patienternes alder og apopleksisværhedsgrad (målt i NIHSS) mellem trombolysecentrene. Sikkerheden ved trombolysebehandling monitoreres i DAP. Den alvorligste bivirkning ved trombolysebehandling er hjerneblødning, og andelen af patienter med klinisk betydningsfuld hjerneblødning var i 2020 kun 0,9 %. Mortaliteten var fortsat lav (6% efter 90 dage i 2020). Det kan konkluderes, at trombolysebehandling hos patienter med akut iskæmisk apopleksi anvendes med tilfredsstillende logistiske og kliniske resultater i rutinemæssig praksis. De opnåede resultater er fuldt på højde eller bedre end resultaterne fra de kliniske studier, som dannede baggrund for, at behandlingen blev indført samt internationale erfaringer fra klinisk praksis i andre lande. Maj 2021 Dorte Damgaard Overlæge Peter Vögele Udviklingsergoterapeut Formandskab for styregruppen for Dansk Apopleksiregister 4

5 2. Indledning I det følgende vises opgørelser af data vedrørende patienter behandlet med trombolyse i Danmark i perioden 1. januar december Analyserne i denne rapport omfatter alle patienter, hvor der er indberettet et trombolyseskema uafhængigt af om der er indberettet et DAP-basisskema eller ej. Skæringsdatoen for indberetning af patienter til den aktuelle rapport var d. 31. januar Tre måneders follow-up er kun opgjort for patienter behandlet senest d. 30. september Rapporten indeholder data indberettet i Der henvises til tidligere rapporter, såfremt sammenligningsperioder ønskes. Her skal dog tages det forbehold, at der kan være efterregistreringer fra tidligere år, som ikke vil fremgå i rapporterne. Trombolyserapporten er et supplement til Årsrapport 2020 fra Dansk Apopleksiregister, herunder særligt: Indikator 1: Andel af patienter med akut iskæmisk apopleksi, der modtager revaskulariserende behandling. Standard: Mindst 25% Indikator 2: Andel af patienter akut iskæmisk apopleksi som bliver behandlet med trombolyse, hvor behandlingen er påbegyndt indenfor 1 time efter ankomst til trombolyseenhed. Standard: Mindst 85% 5

6 3. Deskriptive tabeller På baggrund af alle indleverede trombolyseskemaer ses nedenfor oversigter over alders- og kønsfordeling, NIHSS før trombolysebehandlingen samt en oversigt over andelen af patienter med indleveret trombolyseskema, der er blevet behandlet med trombolyse. Det antages, at en patient har fået trombolyse, hvis der er registreret tidspunkt for påbegyndelse af rt-pa-behandling, og iv. Actilyse dosis er større end 0. Hvis iv. Actilyse dosis = 0 antages det, at der ikke er givet trombolyse. Det samme gør sig gældende, hvis der ikke foreligger data på både tidspunkt for påbegyndelse af rt-pa-behandling og iv. Actilyse dosis. Ud af i alt indleverede trombolyseskemaer blev patienter behandlet med trombolyse (92%) og 214 behandlet med trombektomi (8%). Der foreligger dog kun data på patienter, som blev trombektomeret fra Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland. Bemærk, at patientgrundlaget adskiller sig fra indikator 1 i årsrapporten, hvor patienter uden informationer omkring bopæl er ekskluderet. Det er ikke tilfældet her. Antal patienter med trombolyse skema I alt Trombolyse Trombektomi Antal Antal % Antal % Danmark Hovedstaden Sjælland # 0 Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Rigshospitalet, Blegdamsvej, Sjælland # 0 Sjællands Universitetshosp # 0 Syddanmark Odense Universitetshosp., Sydvestjysk Sygehus Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Sønderjylland Midtjylland Aarhus Universitetshosp., Hjerne- og Rygkirurgi # # 100 Aarhus Universitetshosp., Hospitalsenheden Vest, Nordjylland Aalborg Universitetshosp.,

7 Alder (år) på indlæggelsesdato Antal Uoplyst Gennemsnit Spredning Maximum Minimum Median Danmark Hovedstaden 807 # Sjælland 321 # Syddanmark Midtjylland 529 # Nordjylland 194 # Hovedstaden 807 # Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Rigshospitalet, Blegdamsvej, 431 # Sjælland 321 # Sjællands Universitetshosp. 321 # Syddanmark Odense Universitetshosp., Sydvestjysk Sygehus Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Sønderjylland Midtjylland 529 # Aarhus Universitetshosp., Hjerneog Rygkirurgi # # # # # # # Aarhus Universitetshosp., Hospitalsenheden Vest, 166 # Nordjylland 194 # Aalborg Universitetshosp., 194 #

8 Køn I alt Mand Kvinde Uoplyst Antal Antal % Antal % Antal % Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Rigshospitalet, Blegdamsvej, # 0 Sjælland Sjællands Universitetshosp Syddanmark Odense Universitetshosp., # 1 Sydvestjysk Sygehus Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Sønderjylland # 4 Midtjylland Aarhus Universitetshosp., Hjerne- og Rygkirurgi # # 100 Aarhus Universitetshosp., Hospitalsenheden Vest, Nordjylland Aalborg Universitetshosp.,

9 The National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) før trombolysen gives, alle NIHSS - total score (før) Antal Uoplyst Gennemsnit Spredning Maximum Minimum Median Danmark Hovedstaden Sjælland 321 # Syddanmark Midtjylland Nordjylland 194 # Hovedstaden Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Rigshospitalet, Blegdamsvej, Sjælland 321 # Sjællands Universitetshosp. 321 # Syddanmark Odense Universitetshosp., 257 # Sydvestjysk Sygehus Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Sønderjylland Midtjylland Aarhus Universitetshosp., Hjerneog Rygkirurgi # # # # # # # Aarhus Universitetshosp., 362 # Hospitalsenheden Vest, Nordjylland 194 # Aalborg Universitetshosp., 194 #

10 The National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) før trombolysen gives, >80 år NIHSS - total score over 80 år (før) Antal Uoplyst Gennemsnit Spredning Maximum Minimum Median Danmark Hovedstaden 187 # Sjælland Syddanmark Midtjylland 118 # Nordjylland 42 # Hovedstaden 187 # Bispebjerg Hospital 81 # Bornholms Hospital Rigshospitalet, Blegdamsvej,

11 Antal Uoplyst Gennemsnit Spredning Maximum Minimum Median Sjælland Sjællands Universitetshosp Syddanmark Odense Universitetshosp., Sydvestjysk Sygehus Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Sønderjylland Midtjylland 118 # Aarhus Universitetshosp., Hospitalsenheden Vest, 35 # Nordjylland 42 # Aalborg Universitetshosp., 42 #

12 4. Logistik Tid fra symptomdebut til ankomst på trombolyseenhed (min) Antal Uoplyst Gennemsnit Spredning Maximum Minimum Median Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Rigshospitalet, Blegdamsvej, Sjælland Sjællands Universitetshosp Syddanmark Odense Universitetshosp., Sydvestjysk Sygehus Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Sønderjylland 56 # Midtjylland Aarhus Universitetshosp., Hjerneog Rygkirurgi # # # # # # # Aarhus Universitetshosp., Hospitalsenheden Vest, Nordjylland Aalborg Universitetshosp., Det bør bemærkes, at 133 patienter mangler registrering af klokkeslæt eller har større fejl i tidsregistreringen, hvilket giver sig udslag i tidsdifferencer som enten er negative eller >24 timer. Data fra disse patienter er angivet som Uoplyst i opgørelsen. 12

13 Tid fra ankomst til trombolyseenhed til påbegyndelse af rt-pa-behandling (min) Antal Uoplyst Gennemsnit Spredning Maximum Minimum Median Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 194 # Hovedstaden Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Rigshospitalet, Blegdamsvej, Sjælland Sjællands Universitetshosp Syddanmark Odense Universitetshosp., Sydvestjysk Sygehus Sygehus Lillebælt, Kolding 117 # Sygehus Sønderjylland Midtjylland Aarhus Universitetshosp., Hjerneog Rygkirurgi # # # # # # # Aarhus Universitetshosp., Hospitalsenheden Vest, Nordjylland 194 # Aalborg Universitetshosp., 194 #

14 5. Tidligt outcome Der er i 2020 registreret 187 tilfælde af lokal blødning i forbindelse med trombolysebehandlingen, svarende til 8% af alle trombolysebehandlede patienter. De fleste blødninger var små og ikke klinisk betydningsfulde. I alt havde 1% af alle patienter behandlet med trombolyse større lokale blødninger (defineret som en blodsamling eller -samlinger, der overstiger 30% af infarktets størrelse, og som har en signifikant rumopfyldende effekt (PH2)) svarende til 21 personer. Blødning I alt Nej Ja Uoplyst Antal Antal % Antal % Antal % Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland # 0 Nordjylland Hovedstaden Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Rigshospitalet, Blegdamsvej, # 0 Sjælland Sjællands Universitetshosp Syddanmark Odense Universitetshosp., Sydvestjysk Sygehus # 2 Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Sønderjylland # 4 Midtjylland # 0 Aarhus Universitetshosp., Hjerne- og Rygkirurgi # # 100 Aarhus Universitetshosp., Hospitalsenheden Vest, # 1 Nordjylland Aalborg Universitetshosp.,

15 Lokal blødning: PH 2 I alt Nej Ja Uoplyst Antal Antal % Antal % Antal % Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden Bispebjerg Hospital # Bornholms Hospital # 3 Rigshospitalet, Blegdamsvej, # Sjælland Sjællands Universitetshosp Syddanmark Odense Universitetshosp., # Sydvestjysk Sygehus # 2 # 2 Sygehus Lillebælt, Kolding # 2 # 1 Sygehus Sønderjylland # 2 Midtjylland Aarhus Universitetshosp., Hjerne- og Rygkirurgi # # 100 Aarhus Universitetshosp., # Hospitalsenheden Vest, Nordjylland Aalborg Universitetshosp.,

16 6. Udskrivelsesdiagnose og follow-up Udskrivelsesdiagnose I alt I63.2 I63.3 I63.4 I63.5 I63.8 I63.9 anden end I63 G45 Antal Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark # 0 Midtjylland Nordjylland # Hovedstaden Bispebjerg Hospital # # Bornholms Hospital 36 # 3 # # Rigshospitalet, Blegdamsvej, # 0 Sjælland Sjællands Universitetshosp Syddanmark # 0 Odense Universitetshosp., # 0 Sydvestjysk Sygehus # # 2 Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Sønderjylland 117 # # # # # 2 Midtjylland Aarhus Universitetshosp., Hjerne- og Rygkirurgi Aarhus Universitetshosp., Hospitalsenheden Vest, # # # Nordjylland # Aalborg Universitetshosp., # *I63.2 Tillukning/stenose i præcerebral arterie UNS, I63.3 Trombose i cerebral arterie, I63.4 Emboli i cerebral arterie, I63.5 Tillukning/stenose i cerebral arterie UNS, I63.8 Anden form for hjerneinfarkt, I63.9 Hjerneinfarkt UNS, Anden end I63 Diagnose er ikke relateret til apopleksi og G45 Transitorisk cerebral iskæmi og beslægtede syndromer. 16

17 Follow up efter 3 mdr. Tre måneder efter trombolysebehandlingen indberettes mrs, om patienten har fået en ny apopleksi, om patienten er død og i så fald angives årsagen dertil, og hvorvidt dødsårsagen kan henføres til Actilyse-behandlingen. I 2020 mangler disse informationer i mere end 85% af tilfældene. Manglende data ses i alle regioner. Det er således ikke meningsfuldt at vise disse opgørelser. Andelen af patienter, der dør inden for 90 dage efter trombolysebehandlingen er beregnet ud fra data fra CPR-registret. Bemærk at data kun er opgjort for patienter behandlet senest d. 30. september 2020, dvs. hos patienter, hvor fuld follow up er mulig inden skæringsdatoen for indberetning af data til den aktuelle rapport. I alt døde 6% af patienterne, som blev behandlet med trombolyse. Jf. trombolyse-rapporten 2019 døde 8% af patienterne i Død inden 90 dage fra indlæggelsesdato beregnet ud fra registerdata I alt Ja Nej Ukendt status Antal Antal % Antal % Antal % Danmark Hovedstaden # 0 Sjælland # 1 Syddanmark # 0 Midtjylland # 0 Nordjylland # 1 Hovedstaden # 0 Bispebjerg Hospital # 0 Bornholms Hospital Rigshospitalet, Blegdamsvej, # 0 Sjælland # 1 Sjællands Universitetshosp # 1 Syddanmark # 0 Odense Universitetshosp., # 1 Sydvestjysk Sygehus Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Sønderjylland Midtjylland # 0 Aarhus Universitetshosp., Hjerne- og Rygkirurgi # # 100 Aarhus Universitetshosp., Hospitalsenheden Vest, # 2 Nordjylland # 1 Aalborg Universitetshosp., # 1 17

18 7. Styregruppen for Dansk Apopleksiregister Formandskab Overlæge, ph.d. Dorte Damgaard, Aarhus Universitetshospital Udviklingsergoterapeut Peter Vögele, Rigshospitalet, Glostrup Øvrige medlemmer Afsnitsledende sygeplejerske Tine Steenholt Rasmussen, Aalborg Universitetshospital Afdelingssygeplejerske Lene Koldborg, Rigshospitalet Overlæge Charlotte Milholdt Madsen, Odense Universitetshospital Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Axel Brandes, Odense Universitetshospital Overlæge, ph.d., dr.med. Peter Krogh Brynningsen, Aarhus Universitetshospital Læge Ronni Mikkelsen, Aarhus Universitetshospital Specialeansvarlig fysioterapeut Maria Jeppesen, Næstved Sygehus Overlæge, professor, dr.med. Hanne Christensen, Bispebjerg Hospital Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Troels Wienecke, Sjællands Universitetshospital, Roskilde Overlæge Boris Modrau, Aalborg Universitetshospital Udviklingsansvarlig fysioterapeut, Birgitte Hede Ebbesen, Aalborg Universitetshospital Overlæge, ph.d. Trine Stavngaard, Rigshospitalet Overlæge John Hauerberg, Rigshospitalet Afdelingslæge Sune Munthe, Odense Universitetshospital Patientrepræsentant Arne Virkelyst Dataansvarlig myndighed: Kvalitetskonsulent, cand.scient.san., ph.d. Annette Ingeman, RKKP Udviklings- og forskningsrådgiver: Professor, overlæge, ph.d. Søren Paaske Johnsen, Klinisk institut Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet Dokumentalist: Læge, ph.d.-studerende Sine Mette Buus, Aarhus Universitetshospital Klinisk epidemiolog: Cand.scient.san. Inge Øster, RKKP Datamanager: Biostatistiker, ph.d. Heidi Holmager Hundborg, RKKP og biostatistiker Miriam Grijota Chousa, RKKP RKKP-kontaktperson: Kvalitetskonsulent, cand.scient.san., ph.d. Annette Ingeman, RKKP Arbejdsgruppe vedr. trombolyse Overlæge Boris Modrau, Aalborg Universitetshospital (formand for gruppen) Overlæge, ph.d. Niels Hjort, Aarhus Universitetshospital Afdelingslæge Alex Alban Christensen, Odense Universitetshospital Overlæge, dr.med. Helle Iversen, Rigshospitalet, Glostrup 18

Trombolyse. Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport. Endelig version 24. juni 2019

Trombolyse. Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport. Endelig version 24. juni 2019 Trombolyse 2018 Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport Endelig version 24. juni 2019 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Regionernes Kliniske

Læs mere

Trombolyse. Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport. Endelig version 20. november 2018

Trombolyse. Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport. Endelig version 20. november 2018 Trombolyse 2017 Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport Endelig version 20. november 2018 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Regionernes Kliniske

Læs mere

Trombolyse. Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport. Endelig udgave 9. maj 2017

Trombolyse. Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport. Endelig udgave 9. maj 2017 Trombolyse 2016 Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport Endelig udgave 9. maj 2017 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for

Læs mere

Trombolyse. Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport. Endelig udgave 13. maj 2016

Trombolyse. Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport. Endelig udgave 13. maj 2016 Trombolyse 2015 Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport Endelig udgave 13. maj 2016 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for

Læs mere

Trombolyse. Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport. Endelig udgave 10. maj 2015

Trombolyse. Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport. Endelig udgave 10. maj 2015 Trombolyse 2014 Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport Endelig udgave 10. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for

Læs mere

Endovaskulær Terapi. Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport. Endelig version 24. juni 2019

Endovaskulær Terapi. Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport. Endelig version 24. juni 2019 Endovaskulær Terapi 2018 Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport Endelig version 24. juni 2019 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Regionernes

Læs mere

Endovaskulær Terapi. Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport. Endelig version 20. november 2018

Endovaskulær Terapi. Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport. Endelig version 20. november 2018 Endovaskulær Terapi 2017 Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport Endelig version 20. november 2018 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Regionernes

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Bilag til Årsrapport 2016 Dansk Apopleksiregister Indholdsfortegnelse Tabel over kontraindikationer til oral AK behandling 3 Andel af ikke relevante for fysioterapi 4 Andel af ikke relevante for ergoterapi

Læs mere

Endovaskulær Terapi Tillæg til årsrapport. 2014 Dansk Apopleksiregister. Endelig udgave

Endovaskulær Terapi Tillæg til årsrapport. 2014 Dansk Apopleksiregister. Endelig udgave Endovaskulær Terapi Tillæg til årsrapport 2014 Dansk Apopleksiregister Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Endovaskulær Terapi Tillæg til årsrapport Dansk Apopleksiregister

Endovaskulær Terapi Tillæg til årsrapport Dansk Apopleksiregister Endovaskulær Terapi Tillæg til årsrapport 2016 Dansk Apopleksiregister Endelig udgave 9. maj 2017 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2011 Endelig version 26. marts 2012 Dansk Apopleksiregister (Tidligere NIP-apopleksi) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Sundhedsstyrelsen og

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DANARREST Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2017 Perioden 1. januar 31. december 2017

DANARREST Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2017 Perioden 1. januar 31. december 2017 Årsrapport 2017 Perioden 1. januar 31. december 2017 Endelig udgave 15. juni 2018 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

DANARREST Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport Perioden 1. januar 31. december 2018

DANARREST Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport Perioden 1. januar 31. december 2018 Årsrapport 2018 Perioden 1. januar 31. december 2018 Endelig udgave Maj 2019 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Læs mere

Bilag til Årsrapport 2012. Dansk Apopleksiregister

Bilag til Årsrapport 2012. Dansk Apopleksiregister Bilag til Årsrapport 2012 Dansk Apopleksiregister Indholdsfortegnelse INDIKATOR (HELE INDLÆGGELSEN) OG ALL-OR-NONE OPFYLDELSE - OVERSIGTSTABEL 2 INDIKATORER HELE INDLÆGGELSEN 3 Indikator 1: Andel af patienter

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Bilag 5: Kalenderår BILAG 5: Opgørelse af indikator 1-4 på hele kalenderår Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dette bilag omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2013 31. december

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA (BASIS)

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA (BASIS) Apopleksi; Side 1 af 7 Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA (BASIS) På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi(symptomdebut indenfor

Læs mere

Nyt fra Dansk Intensiv Database

Nyt fra Dansk Intensiv Database Nyt fra Dansk Intensiv Database Intensivsymposium 26. januar 2018 Christian Fynbo Christiansen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital E-mail: cfc@clin.au.dk

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2018 1. juli 2017 30. juni 2018 Version 7.0 Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram www.rkkp.dk, Hvorfra udgår rapporten Indeværende rapport

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Patienter behandlet med trombolyse

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Patienter behandlet med trombolyse Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Patienter behandlet med trombolyse Apopleksi; Side 1 af 8 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA (BASIS)

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA (BASIS) Apopleksi; Side 1 af 8 Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA (BASIS) På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi med følgende diagnosekoder:

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2017 1. januar - 31. december 2017 Endelig version 20. november 2018 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Regionernes

Læs mere

Patientforløb der indgår i. nævner, hvor dato for indlæggelse/ambulant kontakt i sekundær sektor = dato for kontakt med primærsektor.

Patientforløb der indgår i. nævner, hvor dato for indlæggelse/ambulant kontakt i sekundær sektor = dato for kontakt med primærsektor. INDIKATOR 1a og 1b: Andel af patienter med akut som indlægges indenfor henholdsvis 3 timer og 4,5 timer efter symptomdebut. (Standard 3 timer: 30%) (Standard 4,5 time: 40%) 2a. Andel af patienter med symptomer

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

TIME IS BRAIN Optimering af trombolysemodtagelsen. Bitten Lehd & Anne Kjøbsted Dansk Stroke Center, Neurologisk afdeling Aarhus Universitetshospital

TIME IS BRAIN Optimering af trombolysemodtagelsen. Bitten Lehd & Anne Kjøbsted Dansk Stroke Center, Neurologisk afdeling Aarhus Universitetshospital TIME IS BRAIN Optimering af trombolysemodtagelsen Bitten Lehd & Anne Kjøbsted Dansk Stroke Center, Neurologisk afdeling Aarhus Universitetshospital 1 APOPLEKSI Ca. 12.000 apopleksier pr. år i Danmark Apopleksi

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Nyt fra DID Dansk Intensiv Database Intensivsymposium 27. januar 2017 Christian Fynbo Christiansen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk epidemiolog for Dansk Intensiv Database Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

Program. Aktuelle indsatsområder herunder en Stroke Plan Danmark. Aarhus Universitetshospital Dansk Stroke Center

Program. Aktuelle indsatsområder herunder en Stroke Plan Danmark. Aarhus Universitetshospital Dansk Stroke Center Program Fredag den 17. juni 2016 på Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Hovedindgang 6, 8200 Aarhus N Aktuelle indsatsområder herunder en Stroke Plan Danmark Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 BILAG 2: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 1 januar 2011

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Apopleksi; Side 1 af 7 Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi med følgende diagnosekoder:

Læs mere

Den Danske Akutdatabase og indikatorer for kvalitet

Den Danske Akutdatabase og indikatorer for kvalitet Den Danske Akutdatabase og indikatorer for kvalitet 19 november 2014 Annmarie Lassen Professor i Akut Medicin SDU Overlæge Fælles Akutmodtagelse OUH Fælles Akutdatabase, RKKP Fælles Akutdatabase Præhospitale

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER. Datadefinitioner Patienter behandlet med trombolyse

DANSK APOPLEKSIREGISTER. Datadefinitioner Patienter behandlet med trombolyse DANSK APOPLEKSIREGISTER Datadefinitioner Patienter behandlet med trombolyse Juli 2015 Pr. 1. januar 2012 overgik Det Nationale Indikatorprojekt til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Bilag 2: Sygehusspecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte på sygehusene

Bilag 2: Sygehusspecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte på sygehusene Bilag 2: Sygehusspecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte på sygehusene Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationenkan

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Udvidelse af behandlingsvinduet

Udvidelse af behandlingsvinduet STROKE FORUM 2019 Udvidelse af behandlingsvinduet Claus Z. Simonsen Overlæge, ph.d. Neurologisk afd. Aarhus Universitetshospital Penumbra (at risk) Core (irreversibly damaged) Akut stroke MR 11 min before

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2011 - Ambulante Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Ambulante patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

National Klinisk Kvalitetsdatabase for Demensudredning Peter Johannsen Formand for Styregruppen for databasen

National Klinisk Kvalitetsdatabase for Demensudredning Peter Johannsen Formand for Styregruppen for databasen National Klinisk Kvalitetsdatabase for Demensudredning Peter Johannsen Formand for Styregruppen for databasen Overlæge, PhD Hukommelsesklinikken Nationalt Videnscenter for Demens peter.johannsen.01@rh.regionh.dk

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Databasen for Akutte Hospitalskontakter

Databasen for Akutte Hospitalskontakter Databasen for Akutte Hospitalskontakter ÅRSRAPPORT 2016 Tidsperiode: 1. januar 31. december 2016 ENDELIG UDGAVE 5. juli 2017 1 Hvorfra udgår rapporten Rapportens er udarbejdet af klinisk epidemiolog overlæge

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2017 1. september 2016-31. august 2017 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Statistiker og epidemiolog

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011 2017 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2017. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Databasen for Akutte Hospitalskontakter

Databasen for Akutte Hospitalskontakter Databasen for Akutte Hospitalskontakter Årsrapport 2018 Periode: 1. januar 31. december 2018 Endelig version 28. juni 2019 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er

Læs mere

Den Landsdækkende Database for Geriatri. National årsrapport 2017

Den Landsdækkende Database for Geriatri. National årsrapport 2017 Den Landsdækkende Database for Geriatri National årsrapport 2017 1. januar 2017 31. december 2017 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP, Afdeling for Databaseområde 3 af datamanager Shan

Læs mere

Den Landsdækkende Database for Geriatri. National årsrapport 2018

Den Landsdækkende Database for Geriatri. National årsrapport 2018 Den Landsdækkende Database for Geriatri National årsrapport 2018 1. januar 2018 31. december 2018 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP, Afdeling for Databaseområde 3 af datamanager Shan

Læs mere

Aarhus Stroke Update 2015 - med fokus på akut behandling og organisation

Aarhus Stroke Update 2015 - med fokus på akut behandling og organisation Aarhus Stroke Update 2015 - med fokus på akut behandling og organisation Fredag d. 19. juni 2015 på Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44, bygning 10, 8000 Aarhus C Program Kl. 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

Antibiotikaforbrug på offentlige sygehuse i Danmark LKT Antibiotika

Antibiotikaforbrug på offentlige sygehuse i Danmark LKT Antibiotika Antibiotikaforbrug på offentlige sygehuse i Danmark LKT Antibiotika 18--2 Indhold Indledning 2 Indikatordefinitioner.......................................... 2 Dataanalyse og -præsentation.....................................

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Apopleksi; Side 1 af 7 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi med følgende diagnosekoder:

Læs mere

Status for Trombolyse 2009. Grethe Andersen Overlæge dr. med. Neurologisk afd. Århus Sygehus

Status for Trombolyse 2009. Grethe Andersen Overlæge dr. med. Neurologisk afd. Århus Sygehus Status for Trombolyse 2009 Grethe Andersen Overlæge dr. med. Neurologisk afd. Århus Sygehus Godkendelse af trombolysebehandling (Actilyse) Justeret OR (95% CI) for at undgå et neurologisk handicap efter

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Antibiotikaforbrug på offentlige sygehuse i Danmark LKT Antibiotika

Antibiotikaforbrug på offentlige sygehuse i Danmark LKT Antibiotika Antibiotikaforbrug på offentlige sygehuse i Danmark LKT Antibiotika 19-3-13 Indhold Indledning 2 Indikatordefinitioner.......................................... 2 Dataanalyse og -præsentation.....................................

Læs mere

Den Landsdækkende Database for Geriatri. National årsrapport 2016

Den Landsdækkende Database for Geriatri. National årsrapport 2016 Den Landsdækkende Database for Geriatri National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af statistiker

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende trombektomiregistreringsskema

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende trombektomiregistreringsskema På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Apopleksi; Side 1 af 7 Dansk Apopleksiregister Landsdækkende trombektomiregistreringsskema Gældende fra 1. januar 2015 Alle patienter (alder 18+) med akut

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

Forskelle i behandlingskvalitet på sygehusene: Rigsrevisionens beretning

Forskelle i behandlingskvalitet på sygehusene: Rigsrevisionens beretning Forskelle i behandlingskvalitet på sygehusene: Rigsrevisionens beretning KRÆFTPOLITISK FORUM 2019 Søren Paaske Johnsen spj@dcm.aau.dk Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenestforskning (DACS) Baggrund Rigsrevisionen

Læs mere

Dansk Akut Leukæmi Database

Dansk Akut Leukæmi Database Dansk Akut Leukæmi Database Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling for

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 26. januar 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Der har i foråret været kørt en proces med deltagelse cheflæger/lægelige direktører omkring en model for den fremtidige behandling af akut

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 Endelig udgave 20. november 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens. Årsrapport 2017

Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens. Årsrapport 2017 Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens Årsrapport 2017 1. januar 2017 31. december 2017 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Databaseområde 3 af datamanager Katja Løngaard

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2017 1. juli 2016 30. juni 2017 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe og databasens

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Styregruppen vil gerne informere om en række ændringer vedrørende DHR. Ændringer i styregruppen For Region Nordjylland erstattes Michael Ulrich Vinther

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Antibiotikaforbrug på offentlige sygehuse i Danmark LKT Antibiotika 1. juni 2018

Antibiotikaforbrug på offentlige sygehuse i Danmark LKT Antibiotika 1. juni 2018 Antibiotikaforbrug på offentlige sygehuse i Danmark LKT Antibiotika 1. juni 18 Indhold Indledning 2 Indikatordefinitioner.......................................... 2 Dataanalyse og -præsentation.....................................

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling

Læs mere

Landsregistret Karbase

Landsregistret Karbase Landsregistret Karbase www.karbase.dk National årsrapport 2018 1. januar 2018 31. december 2018 Officiel version 26. august 2019 Hvorfra udgår rapporten Indeværende rapport er udarbejdet af Regionernes

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 10.

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere