FORSLAG TIL. Kulturplan Logo + Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL. Kulturplan Logo + Brønshøj-Husum Lokaludvalg"

Transkript

1 FORSLAG TIL Kulturplan 2013 Logo + Brønshøj-Husum Lokaludvalg August 2013

2 HISTORIK I efteråret 2012 besluttede Brønshøj-Husum Lokaludvalg at udarbejde en Kulturplan for bydelen. Lokaludvalgets Kulturudvalg forelagde et forslag, der blev vedtaget af Lokaludvalget i juni Det har været Kulturudvalgets mål at inddrage så mange lokale borgere som muligt i det indledende arbejde. Emnet har været drøftet på et seminar for Lokaludvalgets medlemmer, samt på et borgermøde i Kulturhuset Pilegården. Endvidere har der i lokalpressen været gentagen omtale af arbejdet med Kulturplanen, herunder annoncering, opsætning af plakater, omtale på Lokaludvalgets hjemmeside. Det er hensigten, at Kulturplanen skal revideres hvert år. INDHOLDSFORTEGNELSE: Historik s. 2 Baggrund s. 3 Mål/vision s. 3 Børn/unge og kultur/kunst s. 4 Kunst og kultur i det offentlige rum s. 5 Kulturinstitutioner i bydelen s. 6 Kultur og erhverv s. 7 Kultur og integration s. 8 Mere liv i bydelen s. 9 Lokaludvalget og kulturen s. 10 En dynamisk plan s. 11 2

3 BAGGRUND Siden Lokaludvalgets start i 2008 har kulturelle emner været højt prioriteret på udvalgets møder. Det drejer sig om idéer, forslag og bevillinger af puljemidler til lokale aktiviteter. Endvidere har Lokaludvalget hvert år afholdt en kulturdag på Brønshøj Torv samt indstiftet en kulturpris, der uddeles årligt. Lokaludvalget ønsker med denne Kulturplan at samle de ønsker og visioner, der har bred tilslutning i Lokaludvalget samt at pege på nogle ideer til at gøre bydelen til et endnu bedre sted at bo og opholde sig i. Endvidere ønsker Lokaludvalget at pege på nogle af de mulige handlinger, der kan være aktuelle i forbindelse med den fremtidige prioritering af projekter og anvendelse af puljemidler. Jens Peter Gjaldbæk Formand for Kulturudvalget Christian Hesselberg Formand for Lokaludvalget VISION Kulturlivet skal bidrage til at gøre Brønshøj-Husum til en attraktiv bydel for borgerne og støtte den lokale erhvervsudvikling. Lokaludvalget synes, det er vigtigt at skabe rammer, der giver den enkelte muligheder for livsudfoldelse, udvikling og æstetiske oplevelser. Lokaludvalget ser også kulturlivet som en vigtig ressource i udviklingen af bydelen. Brønshøj-Husum skal sikres en kulturudvikling i sammenhæng med områdets særpræg og borgernes ønsker. Vi vil være med til at skabe et spændende og udfordrende kulturliv, som kendetegnes af mangfoldighed, kvalitet og fornyelse. Vi ønsker et kulturliv, der både er baseret på de faste kulturelle institutioner og på borgernes initiativ og engagement. 3

4 BØRN/UNGE OG KULTUR/KUNST At bidrage til udvikling, oplevelser og dannelse hos børn og unge. - at støtte aktiviteterne i børnekulturhuset Pilegården - at støtte frivilligt kreativt arbejde blandt børn og unge - at arbejde for at børn og unge kan møde kunsten i hverdagen fx på skoler og institutioner - børnekulturfest - at aktiviteter for børn og unge indgår i den årlige Kulturdag (foto: fx fastelavn, kulturdag, kunst ved en skole) 4

5 KUNST/KULTUR I DET OFFENTLIGE RUM At bidrage til udvikling, oplevelser og inspiration hos borgerne samt at bidrage til at skabe en identitet for bydelen og fælles referenceramme for borgerne. - gavlmalerier - skulpturer/installationer/relieffer - juletræer - lyseffekter, evt. lysfestival - kulturhistorie / Vestvolden - forskønnelse af hus- og butiksfacader - forskønnelse af grønne områder - kunstnerisk brug af vandtårnet på Brønshøjvej - generelt fremme æstetikken i bydelen (foto fx ) 5

6 DE KULTURELLE INSTITUTIONER Bydelens kulturinstitutioner skal være tidssvarende og tilsammen kunne tilbyde oplevelser og faciliteter, der matcher befolkningens behov. Der bygges i disse år et nyt kulturhus i Tingbjerg, men der vil fortsat være et behov omkring Brønshøj Torv for et kulturhus, som integrerer bibliotek, borgerservice, kulturhus, værksteder og multisal i ét centralt beliggende hus. Især savnes et samlingssted, der kan rumme personer til koncerter eller andre større arrangementer. Bellahøj Friluftsscene renoveres og sættes i stand. Lokaludvalget støtter afholdelse af arrangementer. Lokaludvalget vil have opmærksomhed på mulige placeringer for et fremtidigt centralt beliggende bibliotek-borgerservice Rytterskolen udnyttes til skiftende udstillinger og aktiviteter med kunstnerisk og/eller kulturhistorisk indhold. Det bør undersøges om 1. salen kan anvendes til lokalhistoriske formål. Huset bør have en mere markant position/profil i bydelen. Der bør sikres en biblioteksbetjening i Husum-området. (foto: fx Bellahøj Friluftsscene, Rytterskolen, bibliotek. Skitse af Tingbjerg Kulturhus) 6

7 KULTUR OG ERHVERV I samarbejde med det lokale erhvervs- og handelsliv bidrage til at gøre bydelen til en mere spændende og levende bydel også når det drejer sig om forskønnelse/æstetik og hermed også støtte bestræbelserne for at erhverv og handel i Brønshøj-Husum fortsat vil være et væsentligt element i bydelens liv. - konference erhverv/kultur - udarbejdelse af en erhvervsplan for bydelen - undgå tomme butikslokaler - forskønnelse af facader 7

8 KULTUR OG INTEGRATION Lokaludvalget ønsker at bygge bro mellem forskellige kulturer i bydelen og på tværs af bydelen. Vi ser mangfoldighed som en styrke og ønsker, at Lokaludvalget både i sin personsammensætning og sine aktiviteter afspejler dette. Kulturdagen skal altid have fokus på at inddrage / præsentere bidrag fra andre kulturer Lokaludvalget har i sin puljetildeling mangfoldighed som et opmærksomhedspunkt og vil gerne fremme temauger på fx biblioteker, kulturhuse og skoler - i særlig grad, hvor der lægges vægt på en bred inddragelse af mange aldersgrupper, mange nationaliteter og kulturelle udtryksformer Madprojekter kan være virkelig integrationsfremmende. Lokaludvalget har tidligere lavet Mad & Kultur på tværs af bydelen - i forbindelse med bydelsplan Det undersøges, om der er behov og interesse for at gennemføre et lignende projekt. 8

9 MERE LIV I BYDELEN Brønshøj-Husum skal være en levende bydel med mange og forskelligartede arrangementer, institutioner og kulturaktiviteter året rundt. Som borger i bydelen skal man kunne få sine "daglige" behov for kulturoplevelser og -udfoldelser dækket i nærmiljøet. Lokaludvalget vil støtte op om aktiviteter og arrangementer i hele bydelen - fra Bellahøj over Brønshøj Torv til Husum Torv, Husumvolden og Tingbjerg. Det gælder byfester, loppemarkeder, torvedage, miljødage, juletræstænding, fastelavn, midsommerfester. Lokaludvalget vil gerne stimulere lokale udøvende kunstnere til at bruge bydelen og indgå i samarbejder om fx gadeoptræden, musikalske indslag og udsmykning. Foreninger og borgere med særlig indsigt i formidling af bydelens særpræg opfordres til at lave byvandringer eller andre kulturelle aktiviteter. Brønshøj Torv er med Rytterskolen, det grønne område samt torvearealet et centralt byrum, og der ønskes udarbejdet en helhedsplan for torvet som Lokaludvalget fortsat ønsker tænkt ind i en større samtænkning af de offentlige kulturfaciliteter. Gør ukendte steder kendte. Sådan hedder et af forslagene i bydelsplanen. Hensigten er at fremme formidlingen af Brønshøj, Husum og Tingbjergs mange seværdigheder, og projektet kan ses som en videreudvikling af rutefolderen fra

10 LOKALUDVALGET OG KULTUREN Lokaludvalget har siden starten i 2008 taget en række initiativer, som er med til at styrke bydelens kulturudbud. Samtidig har en lang række kulturelle forhold været drøftet i Lokaludvalget, og der har været bevilget en stor sum penge til kulturelle aktiviteter af meget forskellig karakter. Kulturdagen holdes i 2013 for 5. gang. Hvert år sættes alle sejl til for at lave et spændende program, der kan udfordre, inspirere og glæde både voksne, unge og børn. På Kulturdagen uddeles Brønshøj-Husum Kulturpris på kr. til en person eller en gruppe, der har ydet en særlig indsats på det kulturelle område i bydelen. Dette ønsker vi at fortsætte med, dels for at inspirere andre og dels for at udtrykke anerkendelse af, at der er ydet et væsentligt bidrag i bydelen og for at markere, at Lokaludvalget finder kulturen i bydelen afgørende for trivsel og udvikling. Lokaludvalget vil fortsat bevilge tilskud til kulturelle aktiviteter og vil i det kommende år lægge vægt på både tradition og fornyelse, samt at de støttede aktiviteter når så mange lokale borgere som muligt. Rytterskolens Havelaug Haven bag Rytterskolen er åben for alle og et lille åndehul med bede omkring et gammelt pæretræ. Rytterskolens Havelaug er et frivilligt initiativ, udsprunget af en igangsættende støtte fra Lokaludvalget til redskaber og et samarbejde med KulturNord omkring adgang til og opbevaringsplads i Rytterskolen. Havelauget har selv etableret en løbende dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen omkring haven, som uden en stadig frivillig indsats formentlig ville være groet til af dominerende invasive planter. (foto fx Havelauget i aktion, kulturprismodtager) 10

11 EN DYNAMISK PLAN Med Kulturplanen 2013 for Brønshøj-Husum har Lokaludvalget valgt at gøre opmærksom på dele af det kulturelle område i bydelen. Planen skal revideres en gang om året, hvor nye idéer kan komme med og andre idéer fjernes. Det er Lokaludvalgets Kulturudvalg, der udarbejder forslag til Kulturplanen, og alle lokale borgere er velkomne til at deltage i arbejdet i Kulturudvalget. Lokaludvalget er et kommunalt lokalt udvalg, der består af repræsentanter for de politiske partier og lokale foreninger og interesseorganisationer. Lokaludvalget skal høres af Borgerrepræsentationen, inden der træffes afgørelse i sager, der vedrører den enkelte bydel og kan i øvrigt udtale sig om alle kommunale forhold. Lokaludvalget disponerer endvidere over en pulje til lokale aktiviteter, der er netværks- og dialogskabende. 11

KULTURPLAN FOR BRØNSHØJ - HUSUM brønshøj-husum lokaludvalg

KULTURPLAN FOR BRØNSHØJ - HUSUM brønshøj-husum lokaludvalg KULTURPLAN FOR BRØNSHØJ - HUSUM 2013 brønshøj-husum lokaludvalg Baggrund I efteråret 2012 besluttede Brønshøj-Husum Lokaludvalg at udarbejde en Kulturplan for bydelen. Lokaludvalgets Kulturudvalg forelagde

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK. - for dummies...

SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK. - for dummies... SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK 2 0 1 3-2 0 1 6 - for dummies... Velkommen... Først og fremmest tak fordi du interesserer dig for din kommune! Med denne lille flyer har vi forsøgt at indkapsle essensen

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Norddjurs Kommune. Kunst- og kulturpolitik Inddragelse, engagement og mangfoldighed. Høringssvar

Norddjurs Kommune. Kunst- og kulturpolitik Inddragelse, engagement og mangfoldighed. Høringssvar Norddjurs Kommune Kunst- og kulturpolitik 2017 2020 Inddragelse, engagement og mangfoldighed Høringssvar Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017 2020 (Side 4) Kunst- og kulturpolitikkens mål - Alle

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter UDKAST

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter UDKAST FØR PROJEKTET STARTES: Projektskema Lokaludvalgets egne projekter UDKAST Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: Jul i Vandtårnet og koncert 2018 Lørdag den 8. december 2018 Tingbjerg, Husum

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: Jul i Vandtårnet og koncert 2016 Lørdag den 3. december 2016 Tingbjerg, Husum Bypark,

Læs mere

Brainstorm og renskrevne posters fra visionsseminar 4. september 2016 Indhold

Brainstorm og renskrevne posters fra visionsseminar 4. september 2016 Indhold Brainstorm og renskrevne posters fra visionsseminar 4. september 2016 Indhold Brainstorm og renskrivning posters fra seminar 04.09... 1 Indledende Brainstorm... 2 En tryg bydel... 2 En grøn bydel... 2

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Arbejdspapir august 2013 Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Arbejdspapir august 2013 Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Arbejdspapir august 2013 Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets liv. Rebild

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Kulturstrategi Slagelse Kommune

Kulturstrategi Slagelse Kommune Kulturstrategi 2020 Slagelse Kommune 1 Indhold Børnekultur... 3 Ungekultur... 4 Kulturelle arrangementer med lokalt særpræg... 5 Kultur i det offentlige rum... 6 Frivilligt engagement... 7 Det professionelle

Læs mere

Brønshøj-Husum Borgerpanel

Brønshøj-Husum Borgerpanel Brønshøj-Husum Lokaudvalg Brønshøj-Husum Borgerpanel RESULTATER - BYDELSPLAN Indholdsfortegnelse Generelt om undersøgelsen... 2 Husum Bypark... 3 Husumparken... 6 Bellahøj Friluftsscene... 8 Brønshøj Vandtårn...

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Strategi for Fritid og Kultur. Lemvig Kommune

Strategi for Fritid og Kultur. Lemvig Kommune Strategi for Fritid og Kultur Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende fællesskaber.

Læs mere

Kulturpolitk for Stevns Kommune

Kulturpolitk for Stevns Kommune Kulturpolitk for Stevns Kommune Indledning Den foreliggende Kulturpolitik for Stevns Kommune er udarbejdet i henhold til beslutning i udvalget for Natur, Fritid og Kultur (NFK). Hvad er formålet med kulturpolitikken?

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek Rummelig Rummelighed Mangfoldighed novation Innovation ssionalisme Professionalisme Dialog Empowerment Vollsmose Medborgercenter på Vollsmose Bibliotek Vollsmose Medborgercenter er et tilbud til borgerne

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Kulturpolitik Kultur handler om mennesker og om, hvordan vi indretter os i samfund og fællesskaber om hvor vi kommer fra og måske

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Planstrategi Forslag til visioner og mål for midtbyudvikling i Ikast og Brande

Planstrategi Forslag til visioner og mål for midtbyudvikling i Ikast og Brande Planstrategi 2019 Forslag til visioner og mål for midtbyudvikling i Ikast og Brande I forbindelse med udarbejdelsen af Planstrategi 2019 har Byrådet besluttet at sætte fokus på udviklingen af midtbyerne

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: Jul i Vandtårnet og koncert 2015 Lørdag den 5. december 2015 Tingbjerg, Husum Bypark,

Læs mere

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Arbejdsplan for 2014 Fra idé til plan Arbejdsplanen for det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum i 2014 rummer en snes projekter, der fordeler sig ligeligt mellem

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2015 Lørdag den 13. juni 2015 Brønshøj Torv Kirsten Møller Arbejdsgruppen

Læs mere

Den nye pædagogiske læreplan muligheder i forhold til børns kunst- og kulturmøder i dagtilbud

Den nye pædagogiske læreplan muligheder i forhold til børns kunst- og kulturmøder i dagtilbud Den nye pædagogiske læreplan muligheder i forhold til børns kunst- og kulturmøder i dagtilbud Program Min baggrund Hvad siger den nye læreplan om muligheder i forhold til børns kunst- og kulturmøder i

Læs mere

Resultat undersøgelse Tingbjerg og Bystævneparken. Inviterede Ikke tilgængelige Respondenter Svarfrekvens ,7%

Resultat undersøgelse Tingbjerg og Bystævneparken. Inviterede Ikke tilgængelige Respondenter Svarfrekvens ,7% Resultat undersøgelse Tingbjerg og Bystævneparken Inviterede Ikke tilgængelige Respondenter Svarfrekvens 3862 52 2617 68,7% 1 2. Hvilket udsagn beskriver bedst din relation til Tingbjerg Jeg har været

Læs mere

Indhold. Kulturpolitik og fokusområder udkast. Politikkens opbygning

Indhold. Kulturpolitik og fokusområder udkast. Politikkens opbygning Kulturpolitik og fokusområder 2018-2021 - udkast Forord Kulturlivet i Kolding Kommune er enestående. Det byder på kulturelle tilbud af høj kvalitet og unikke projekter og samarbejder på tværs. Kulturen

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Høringssvar til Biblioteksplanen

Høringssvar til Biblioteksplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Sekretariatet for Brønshøj-Husum Lokaludvalg 22. august 2019 Høringssvar til Biblioteksplanen 2019-2023 Sagsbehandler Katrine Dilling Holst Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

KULTURPOLITIK (UDKAST)

KULTURPOLITIK (UDKAST) KULTURPOLITIK (UDKAST) Næstved Kommune 2018 2022 INDHOLD 1. Fælles om et stærkt kulturliv 2. Kulturpolitikkens fokusområder 3. Næstved som kulturhovedstad 4. Styrkelse af kultur i lokalområderne 5. Kunst

Læs mere

Lokalt Liv. Skolen blander sig. Skolereformen vil åbne skolen

Lokalt Liv. Skolen blander sig. Skolereformen vil åbne skolen Lokalt Liv Januar 2014 BRØNSHØJ-HUSUM LOKALUDVALG Valg til nyt lokaludvalg Stil op NU! Side 8 Skolen blander sig Skolereformen vil åbne skolen mod samfundet og give eleverne gode sociale kompetencer. Vil

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Puljen til kulturelle formål. Retningslinjer for driftstilskud i Vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget d. 13. august 2019.

Puljen til kulturelle formål. Retningslinjer for driftstilskud i Vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget d. 13. august 2019. Puljen til kulturelle formål Retningslinjer for driftstilskud i 2020. Vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget d. 13. august 2019. Indhold Driftstilskud hvad er det?...2 Hvem kan søge?...2 Ansøgningsfrist...2

Læs mere

Puljer i Kultur- og fritidsudvalget behandler derudover ansøgninger om tilskud til foreninger og aftenskoler. Side 1

Puljer i Kultur- og fritidsudvalget behandler derudover ansøgninger om tilskud til foreninger og aftenskoler. Side 1 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 12. januar 2018 Tlf. dir.: 2170 3435 E-mail: kultur@balk.dk Kontakt: Jeanette Aunsø Esbensen Sagsid: 00.22.04-A26-1-18 Puljer i 2018 Kultur- og fritidsudvalget behandler

Læs mere

AMAGER ØST BYDEL. Dette er pixi-udgaven af Amager Øst Lokaludvalgs Bydelsplan Læs hele planen på aoelu.dk. Nordøstamager.

AMAGER ØST BYDEL. Dette er pixi-udgaven af Amager Øst Lokaludvalgs Bydelsplan Læs hele planen på aoelu.dk. Nordøstamager. 1 AMAGER ØST BYDEL Nordøstamager Prøvestenen Kløvermarken Amagerbro Kyststrækningen Sundbyøster Villakvartererne Dette er pixi-udgaven af Amager Øst Lokaludvalgs Bydelsplan 2017-2020. Læs hele planen på

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær Børneverden Undervisere Læring Kunst Det lokale Hverdag Kunstnere Voksne Fest Voksenverden Børn Samvær Bevægelse Det globale Kultur Udtryk Forskere Kildevæld Kulturcenter Laboratorium for udvikling af

Læs mere

Idékatalog. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16

Idékatalog. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16 Kultur- og Fritidsafdelingen 28. september 2012, 19. oktober 2012 Forslag Idékatalog til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16 Kataloget har baggrund i: Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

AN FORSLAG TIL BYDELSPLAN FOR YDELSPL BRØNSHØJ - HUSUM 2011 B

AN FORSLAG TIL BYDELSPLAN FOR YDELSPL BRØNSHØJ - HUSUM 2011 B BYDELSPLAN FORSLAG TIL BYDELSPLAN FOR BRØNSHØJ - HUSUM 2011 BYDELSPLAN FOR BRØNSHØJ - HUSUM Udarbejdet af: Bydelsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Brønshøj - Husum Lokaludvalg og Center for Byudvikling,

Læs mere

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune Kultur for alle Kulturpolitik for Glostrup Kommune Et rigt lokalt kulturliv er: mangfoldighed fælleskab identitetsdannende frivillighed læring udfoldelse leg inddragelse tradition kreativitet oplevelser

Læs mere

Puljen til kulturelle formål. Retningslinjer for aktivitetstilskud i Vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget d. 13. august 2019.

Puljen til kulturelle formål. Retningslinjer for aktivitetstilskud i Vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget d. 13. august 2019. Puljen til kulturelle formål Retningslinjer for aktivitetstilskud i 2020. Vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget d. 13. august 2019. Indhold Aktivitetstilskud hvad er det?...2 Hvem kan søge?...2 Ansøgningsfrist...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitik Kultur- og fritidspolitik Kultur- og Fritidsudvalget i har udformet et forslag til en kultur- og fritidspolitik, der skal sikre, at den enkelte borger får mulighed for at deltage, udfolde sig og præge

Læs mere

Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune.

Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune. Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune. Kulturpolitiske målsætninger Den kommunale kulturpolitiks opgave er at sikre Aalborg Kommunes borgere: Grundlag for en mangfoldighed af oplevelser Et levende,

Læs mere

ET KULTURLIV, DER BLÆSER DIG OMKULD

ET KULTURLIV, DER BLÆSER DIG OMKULD flyttilsvendborg.nu ET KULTURLIV, DER BLÆSER DIG OMKULD Er du klar til et af landets absolut største og mest attraktive kulturudbud? Flyt til Svendborg og bliv blæst omkuld af en kulturrigdom uden sidestykke

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget. Puljen til kulturelle formål. Retningslinjer for tilskud. gældende pr. 1. januar 2019.

Kultur- og Fritidsudvalget. Puljen til kulturelle formål. Retningslinjer for tilskud. gældende pr. 1. januar 2019. Kultur- og Fritidsudvalget Puljen til kulturelle formål Retningslinjer for tilskud gældende pr. 1. januar 2019. Indhold Baggrund...2 Prioriterede fokusområder, som du skal forholde dig til i ansøgningen...3

Læs mere

Fokusområder Kulturudvalget. Kulturpolitiske fokusområder

Fokusområder Kulturudvalget. Kulturpolitiske fokusområder Fokusområder 2019-22 Kulturudvalget Kulturpolitiske fokusområder 2019-2022 Fokusområder 2019-22 Kulturudvalget KulturKolding løfter i fællesskab. Fælles mål og samarbejde skal sætte Kolding Kommune på

Læs mere

Kulturplan 2013. Kulturafdelingen November 2012

Kulturplan 2013. Kulturafdelingen November 2012 Kulturplan 2013 Kulturafdelingen November 2012 Indhold Indledning... 1 Om processen... 3 Kultur-vision, overordnede temaer, strategier og indsatsområder... 4 Bilag - Idé-katalog fra fokusgrupperne...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Vision 3. Temaer Fællesskaber og synergier Faciliteter Idræt og bevægelse Børn Kultur

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Vision 3. Temaer Fællesskaber og synergier Faciliteter Idræt og bevægelse Børn Kultur KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Byudvikling NOTAT 21. marts 2019 Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2020-2023 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Vision 3.

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen OKF Sikker By Brønshøj-Husum Lokaludvalg Kobbelvænget 65 2700 Brønshøj Telefon 3881 1049 Direkte telefon 26771049 E-mail kch@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800176 Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Miljøvurdering/ Målstyring i Roskilde. Miljøvurderingsdagen 31. oktober 2012 Esben Haarder Paludan

Miljøvurdering/ Målstyring i Roskilde. Miljøvurderingsdagen 31. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Miljøvurdering/ Målstyring i Roskilde Miljøvurderingsdagen 31. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Det vil jeg fortælle.. Byudviklingsstrategi i Roskilde Proces Værktøj Roskilde har en klar vision! Roskilde

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Ny struktur for lokaludvalgene

Ny struktur for lokaludvalgene Ny struktur for lokaludvalgene Økonomiforvaltningen har identificeret følgende relevante emner, der skal adresseres i drøftelserne af ny struktur for lokaludvalgene: Koncept for lokaludvalgene Styrkelse

Læs mere

Hvidovre Bymidte. Risbjerggaardgrunden. Oplæg til byggeprogram. Bymidteudvalgsmøde d. 10. maj 2017

Hvidovre Bymidte. Risbjerggaardgrunden. Oplæg til byggeprogram. Bymidteudvalgsmøde d. 10. maj 2017 Risbjerggaardgrunden Oplæg til byggeprogram 1 AFSÆT Helhedsplanen for samt høringssvar fra høringsproces i december 2016 Kommunalbestyrelsens beslutning den 24. juni 2015: At der arbejdes videre med et

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum

Rummelige fællesskaber og kreative frirum gladsaxe.dk Rummelige fællesskaber og kreative frirum Kultur-, fritids- og idrætspolitik Gladsaxe Kommunes kultur-, fritids- og idrætspolitik har fokus på fællesskaber og på nytænkning. Vi mener, at det

Læs mere

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017.

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. MED PÅ EN LYTTER En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. Formål Undersøgelsen har til formål at styrke KulturCosmos både internt og eksternt. Det er ønsket at invitere foreningens medlemmer og kulturhusets

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Syddjurs Kommune, Fonden Den ny Maltfabrik og Komitéen Ny Malt vedrørende drift og udvikling af Maltfabrikken

Partnerskabsaftale mellem Syddjurs Kommune, Fonden Den ny Maltfabrik og Komitéen Ny Malt vedrørende drift og udvikling af Maltfabrikken Partnerskabsaftale mellem Syddjurs Kommune, Fonden Den ny Maltfabrik og Komitéen Ny Malt vedrørende drift og udvikling af Maltfabrikken 0. Aftalens parter Partnerskabsaftalens parter udgør følgende Syddjurs

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse forår Byrum og grønne områder - Med kort opsamling

Borgerpanelundersøgelse forår Byrum og grønne områder - Med kort opsamling Borgerpanelundersøgelse forår 2018 - Byrum og grønne områder - Med kort opsamling Vanløse Lokaludvalg udarbejdede sidste år Bydelsplan for Vanløse 2017-2020. I bydelsplanen beskriver lokaludvalget ønsker

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

FORORD. Af Erik Fisker

FORORD. Af Erik Fisker UTTERSLEV MOSE FORORD Af Erik Fisker EN PLAN FOR MOSEN En helhedsplan for utterslev mose skal give naturområdet et tiltrængt løft. Kommunen har sat 2 millioner kroner af til at skyde planerne i gang. To

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

Projektskema. Vanløse Lokaludvalg Før projektet påbegyndes: Titel: Dato: Ansvarspersoner i lokaludvalget: Ansvarlig i sekretariatet:

Projektskema. Vanløse Lokaludvalg Før projektet påbegyndes: Titel: Dato: Ansvarspersoner i lokaludvalget: Ansvarlig i sekretariatet: Projektskema Vanløse Lokaludvalg 2017 Før projektet påbegyndes: Titel: Dato: Ansvarspersoner i lokaludvalget: Ansvarlig i sekretariatet: Formål: * Hvorfor skal lokaludvalget lave projektet? Hvad vil vi

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik for Fanø Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik for Fanø Kommune Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik for Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dat Vedtaget i Fanø Byråd den (dato) Udarbejdelsen af en ny politik Udarbejdelsen af den nye Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik

Læs mere

LU-seminar 28. september 2013 hos Cirkus Panik i Vanløse

LU-seminar 28. september 2013 hos Cirkus Panik i Vanløse LU-seminar 28. september 2013 hos Cirkus Panik i Vanløse Tema: valgkampagne og evaluering af denne LU-periode Formiddagens program: Oplæg og workshop om frivillighed, motivation og målgrupper i relation

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Kulturel virksomhed viser følgende for regnskabsåret 2017:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Kulturel virksomhed viser følgende for regnskabsåret 2017: Bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var på 23,9 mio.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

STRATEGI FOR RYTMISK MUSIK I AALBORG KOMMUNE. Forslag, udarbejdet marts 2018.

STRATEGI FOR RYTMISK MUSIK I AALBORG KOMMUNE. Forslag, udarbejdet marts 2018. STRATEGI FOR RYTMISK MUSIK I AALBORG KOMMUNE. Forslag, udarbejdet marts 2018. OM STRATEGIEN 2/12 Baggrund Sundheds- og Kulturudvalget har ønsket en analyse af Aalborg Kommunes rytmiske musikliv som grundlag

Læs mere