DISTRIKT 1461 NYHEDSBREV 5,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISTRIKT 1461 NYHEDSBREV 5,"

Transkript

1 DISTRIKT 1461 NYHEDSBREV 5, November 2020 ROTARY OPENS OPPORTUNITIES Kære Rotarianere i Distrikt 1461 Velkommen til det femte nyhedsbrev for guvernøråret Dette nummer er et særnummer med temaet Distrikt 1461s Strategi- & handlingsplan , så I kan se, hvad guvernørgruppen har arbejdet med og sat som mål for de kommende år. Vi håber I tager godt imod denne type nyhedsbrev. Der er dog også blevet plads til sidste nyt om covid-19 og betydningen for vores klubmøder, samt annoncer for RLI og RLI Graduate, som afholdes i det nye år, men hvor tilmeldingsfristen er i år. Rigtig god fornøjelse! Guvernør Jens Kaptain og Nyhedsbrevsredaktør Peter Thode Loft I dette nyhedsbrev: Guvernørens leder Strategi- og handlingsplan 2020/23 RLI og RLI Graduate Sidste nyt om covid-19 og klubmøder AG erne Nye medlemmer Kalender SE MERE PÅ:

2 FOKUS PÅ FREMTIDEN Dette Nyheds-/Månedsbrev er tematiseret i forhold til et af de historisk væsentligste dokumenter i Distrikt 1461 omfattende: Strategi- og Handlingsplan I forbindelse med møde i Distriktsrådet den 25. juni 2020 har Guvernørgruppen søgt inspiration til at skabe en langsigtet og sammenhængende indsats over år i Distrikt Således et forsøg på at koble de forskellige guvernør-år sammen og ikke starte forfra, hver gang der tiltræder en ny distriktsguvernør. Et ønske, der har været udtalt fra gruppen af assisterende guvernører gennem flere år med henblik på, at der sættes retning og skabes perspektiv for indsatserne i distriktet og samtidig synliggøres forventninger til klubberne. Hvis du ikke ved, hvor du vil hen, er det ligegyldigt, hvilken vej du vælger sagde katten som bekendt til Alice i Eventyrland. Guvernørgruppen har med dette udgangspunkt hen over sommeren/efteråret 2020 udarbejdet den Strategi- og Handlingsplan , der præsenteres overfor alle medlemmer i distriktet i denne tematiserede udgave af Nyheds-/Månedsbrevet for november 2020, og som også er udsendt til alle præsidenter ultimo oktober Det er håbet, at I vil benytte Strategi- og Handlingsplanen til inspiration i forbindelse drøftelser i bestyrelser og på klubmøder, og gerne selv formulerer en langsigtet strategi for udviklingen af Jeres klub. Således også for at skabe sammenhæng i præsidentårene, som det er målet i forhold til guvernørårene. Kommende guvernører evaluerer Strategi- og Handlingsplanen hvert år, og justerer de konkrete mål og handlinger, for derved at vurdere, hvad der er nået, hvad der skal arbejdes videre med, og hvilke nye mål og handlinger, der skal igangsættes. Med inspirationen fra medlemmerne af Distriktsrådet har Guvernørgruppen været klar på, at den overordnede strategi rent indholdsmæssigt skulle knyttes op på FN 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling frem mod år Mål der hænger fornemt sammen med Rotary International s egne fokusområder. Hvor verdensmålene er konkrete handlinger og action, så matcher begrebet Væredygtighed i forhold til bevidstheden om handlingerne, - således også den menneskelige dimension og bevidsthed indgår i indsatserne. I planen er afslutningsvist indsat links til disse begreber, så alle umiddelbart kan orientere sig om det indholdsmæssige i en vision, hvor vi naturligvis i Distrikt 1461 har fokus på fællesskabet: SAMMEN I ROTARY, - om en være- og bæredygtig fremtid Den aktuelle udgave af Strategi- og Handlingsplan er naturligvis første års udgave, og det er håbet at den løbende læring og resultaterne over år styrker formuleringerne af de konkrete mål og handlinger, så de er tidssvarende og realistiske. Rigtig god fornøjelse. Jens Kaptain, Distriktsguvernør Kom i dialog med distriktsguvernøren Jens Kaptain besøger i august, september, oktober og november alle 46 klubber i Distrikt Besøgene er tilrettelagt med et teoretisk indlæg og derefter er der dialog og debat med guvernøren. Mød op i din klub og vær med til at sætte dagsordenen. 2

3 Strategi og Handlingsplan 2020/23 Rotary International, Distrikt 1461 VISION SAMMEN I ROTARY - om en være- og bæredygtig fremtid STRATEGISKE PEJLEMÆRKER I Distrikt 1461 fokuserer vi på: * at gribe tidsånden og skabe en ny Rotary identitet præget af være- og bæredygtighed * at styrke erhvervs-/samfundslederes netværk og de faglige og personlige kompetencer * at arbejde for kulturforståelse på tværs af racer, religioner, kulturer og værdier * at være ambitiøse i ungdomsudvekslingen såvel lokalt, nationalt som internationalt * at tilskynde klubberne til indsatser og projekter, der gør en forskel for de mest udsatte * at understøtte og udvikle klubbernes muligheder for at rekruttere/fastholde medlemmer MISSION Rotary Distrikt 1461 udvikles til et ressourcecenter, - der tilbyder klubberne specialiserede indsatser og inspiration, sparring og rådgivning Efter inspiration i Distriktsrådet den 25. juni Drøftet i Guvernørgruppen 22. august 2020 og tilrettet i flere omgange i Guvernørgruppen. Præsenteres på Årsmøde i Distrikt 1461, den 3. oktober Udsendes til alle klubpræsidenter i oktober Indgår i Guvernørens Nyheds-/Månedsbrev for november at 3

4 Strategi og Handlingsplan Konkrete mål Årligt strategisk møde/planperspektiv Som anbefalet af Rotary International søges alle klubber over hele verden motiveret til at afvikle et årligt strategimøde, hvor den enkelte klub formulerer en vision i et flerårigt perspektiv og tydeliggør, hvilke handlinger, der skal til for at opnå visionen. Samtidig spørges: Hvilken værdi tilfører klubben medlemmerne? Lad være- og bæredygtighed/fn s 17 verdensmål gennemsyre fremtidens Rotary, hvor alle generationer af rotarianere bidrager til en bedre verden. Der henvises via indsatte links bagerst i denne strategi- og handlingsplan til FN s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, og tilsvarende til Center for Væredygtighed i Danmark. Inden 30. juni 2023 gennemfører min. 75% af alle klubber et årligt strategimøde, hvor målopfyldelsen årligt evalueres, og de konkrete mål justeres. Tilsvarende integrerer min. 50% af klubberne dele af FN s 17 verdensmål i de operationelle indsatser. Foundation Serviceprojekter Mindre nationale eller internationale projekter: Klubberne inspireres til at igangsætte større eller mindre projekter og indsatser, der kan udløse støtte fra Hjælpefonden og/eller Distrikt Grant. Projekterne kan foregå individuelt i den enkelte klub eller ved, at flere klubber laver fællesprojekter i Distrikt 1461 og/eller sammen med klubber i andre distrikter både nationalt og internationalt for at skabe mere slagkraftige projekter. Der kan afvikles et årligt Foundation-seminar, hvor klubbernes foundationrepræsentanter opdateres om seneste udvikling på foundationområdet. Desuden afholdes årligt et Grant Management seminar om de aktuelle støttemuligheder i forhold til henholdsvis Rotary International og Distriktets Foundation Udvalg. Seminaret afholdes i tilslutning til PETS og INSTRUKTIONSMØDET i februar/marts md. Hvis den enkelte klub ønsker at søge midler fra District eller Global Grant skal klubbens Foundationformand, eller en stedfortræder for denne, have deltaget i seneste Grant Management. Større internationale projekter: Global Grant er internationale projekter på min USD, og derfor anbefales det, at flere klubber går sammen om de større projekter. Global Grant forudsætter, at projektet ligger indenfor Rotary 6 og fra 1. juli 2021 indenfor 7 fokusområder, hvor Environment også indgår. 70% af alle klubber i distriktet gennemfører min. et serviceprojekt (uanset størrelse) hvert år inden udgangen af juni Klubberne opfordres til at skabe større projekter og søge midler hertil fra Hjælpefonden og Distrikt Grant. I en kontinuerlig udvikling er målet, at min. 70% af alle klubber inden udgangen af 2023 deltager i seneste Grant Management Seminar i forbindelse med det årlige PETS. Distrikt 1461 har som mål, at distriktet og/eller klubberne gennemfører eller deltager i min. et Global Grant hvert år fra 2020/21. 4

5 Kulturforståelse og ungdomsudveksling Det er væsentligt for Rotary International at arbejde for kulturforståelse i forhold til værdier, race, religion, køn, holdninger etc. og på tværs af landegrænser, - ikke blot i.f.t. unge, men alle rotarianere uanset alder. Ungdomsudveksling er dog central i denne kulturforståelse i Rotary, og således også i Distrikt 1461, og klubberne søges motiveret til at påtage sig ansvar for både in- og outbounds af unge, der enten ønsker et short- eller et longterm ophold. Distrikt 1461 vil være det gode eksempel i ungdomsudvekslingen for de danske distrikter, hvor klubberne i distriktet motiveres til rekruttering af unge, der ønsker at rejse ud i verden. På samme vis motiveres klubberne til at modtage unge på udveksling, der ønsker ophold i Danmark. Distrikt 1461 er omfattet af den internationale certificering i Rotary, og arbejder omhyggeligt for at fastholde denne gennem succesfulde in- og outboundsforløb. Tilsvarende opfordres klubberne til at finde egnede familier, som kan modtage unge fra andre lande. Der søges skabt så kvalificeret match mellem værtsfamilie og den enkelte unge som muligt, hvor der bl.a. fokuseres på sproglige forudsætninger, social indstilling og integration af den unge på udveksling i den enkelte familie. Ud over unge på short- og longterm arbejder Distrikt 1461 i et flerårigt målrettet forløb for at udvikle andre tilbud til unge, der ønsker scholarship i udlandet, herunder bl.a. i Georgia Rotary Student Program i U.S.A. Distrikt 1461 vil ligeledes støtte information om og tilskynde til ICC samarbejdet med Litauen om hjælp til scholarship for unge universitetsstuderende i Litauen. Tilsvarende er Distrikt 1461 opmærksomme på mulighederne for at skabe større og mindre forløb i forhold til Friendship Exchange. Distrikts Counsellor og Protection Officer afvikler hvert år op til 3 møder for interesserede unge og deres familier, hvor forudsætninger og krav gennemgås i forhold til ungdomsudvekslingen. Der arbejdes målrettet for, at min. 50 unge fra klubberne i distriktet kan udsendes hvert år (sommer- og vinterudsendelser i alt). I det omfang, det er muligt søges efter unge til inbounds ophold, der matcher omfanget af outbounds. Der søges efter egnede værtsfamilier svarende til 3 familier for hver ung, der modtages. Værtsfamilierne gennemgår et uddannelsesprogram inden de unge modtages. Der etableres i distriktet i 2020/21 en særlig kontaktperson i forhold til Georgia scholarship. Distrikt 1461 søger at fastholde ICC samarbejdet med de øvrige danske distrikter. DG og Chair for Friendship Exchange afsøger markedet for interesserede klubber. Klub- og medlemsudvikling For at understøtte en positiv udvikling i klubberne søges Distrikt 1461 omdannet til et RESSOURCECENTER med specialiserede indsatser, der kan inspirere, sparre og rådgive klubberne. I forbindelse hermed etableres bl.a. med et Inspirationsteam på tværs af funktionerne i distriktet, der har til formål: Alle klubber tilbydes at gøre brug af teamet, der styres via DG og Distriktssekretæren. Inspirationsteamet i gangsættes fra årsskiftet 2020/21. 5

6 At styrke Rotary viden i klubberne At lette adgangen til foredrags- /indlægsholdere At gøre klubberne mere selvhjulpne i brugen af nye virtuelle/digitale løsninger, - også som supplement i mødeafviklingen At arbejde bevidst for at udvikle erhvervslederes faglige og personlige kompetencer i verdens største netværk for erhvervsledere At udvikle relationer mellem virksomheder og erhvervsledere med henblik på at optimere netværket og bruge hindendens viden og erfaringer aktivt Som led i en styrkelse af nuværende og måske specielt kommende ledelsesmæssige og faglige funktioner i klubberne søges de uddannelsesmæssige kompetencer styrket. Det har i sig selv det formål at skærpe interessen for Rotary og samtidig også at højne kvaliteten af indsatserne i både faglige, økonomiske, digitale og ledelsesmæssige sammenhænge. I Distrikt 1461 gennemføres min. to Ny i Rotary introduktionsforløb pr. år (under ledelse af DGN), min. et RLI-kursus over tre lørdage pr. år og min. (RLI-teamet ledes af en Chair), en RYLA weekend pr. år (RYLA-teamet ledes af en Chair). Distriktet tilbyder fra 1. januar 2021 alle klubber en velfungerende virtuel løsning til mødeafvikling, der administreres via en licenstildeling til de 6 AGfunktioner, og som kan udlånes til de enkelte klubber. De enkelte klubber bør arbejde for at skabe samarbejdsrelationer til lokale erhvervsråd/-netværk. Der nedsættes i 2020/21 et uddannelsesudvalg, der koordinerer indsatserne i forhold til Ny i Rotary RLI RYLA Rotary Learning Center IT PR/Branding mm. i uddannelsesmæssige sammenhænge. Medlemsrekruttering I lighed med alle andre frivillige organisationer og foreninger, er også Rotary, - specielt i den vestlige verden -, udfordret i forhold til et faldende antal medlemmer. Dette gælder også i Danmark, hvor medlemstallet har været gradvist faldende over de sidste ca. 15 år. Forny medlemsrekrutteringen, hvor erhvervs- og virksomhedsledere fra både offentlige og private erhverv bør suppleres af samfundsledere, - der påtager sig særlige kulturelle og sociale indsatser i lokalområdet, og som matcher Rotary s humanitære profil. Supplerende til det tidligere klassifikationsprincip, er det fremadrettet væsentligt at tænke i større mangfoldighed i forbindelse med medlemsrekrutteringen. Alle klubber tilskyndes til at have et aktivt medlemsudvalg ved starten af 2021/22, der er opsøgende i.f.t. nye medlemmer. Alle klubber søges motiveret til at ændre vedtægterne, således medlemsoptagelse lettes og effektiviseres. Evt. vedtægtsændringer foreslås gennemført inden udgangen af Distriktet stiller rådgivende ressourcer til rådighed, når vedtægter i en klub ønskes ny formuleret/justeret. 6

7 Det understreges i sammenhæng hermed, at Rotary fortsat er og ønskes at være et aktivt erhvervsnetværk, som tiltrækker virksomhedsejere og virksomhedsledere. Som led i medlemsrekrutteringen bør der tænkes i relationer, således alle rotarianere tager ansvar for at bringe nye medlemmer, som de kender og kan stå inde for, ind som emner i den enkelte klub, som både vil have glæde af Rotarylivet og som tilsvarende kan bidrage til Royarys udvikling. Alle klubber inspireres til at lukke sig op og være mere synlige i lokalområdet. Borgerne bør via en større åbenhed og lokale indsatser vide, hvad Rotary står for, og hvilke indsatser Rotary arbejder for og investerer i. Det er gennem den enkelte klubs adfærd og lokale indsatser og projekter, at Rotary s værdi måles, og hvor kendskabet til Rotary styrkes. Medlemsafgang skal vendes til medlemstilgang. Ingen alder er forkert i Rotary. Men i medlemsrekrutteringen bør der være særlig fokus på kommende generationer af rotarianere og, at flere kvinder optages i Rotary. Tilsvarende bør der investeres i klubberne i både en fastholdelsesstrategi, hvor alle medlemmer tildeles funktioner og ansvar, og tilsvarende i en rekrutteringsstrategi i klubberne, hvor der også er blik for medlemmer af Roteract og ROTEX. Rotary International anbefaler, at der tænkes i nye innovative klubber omfattende bl.a. Online klubber, satellitklubber m.m. De lokale klubber har i medlemsrekrutteringen til stadighed blik for at rekruttere nye medlemmer fra lokalområdets større og mindre virksomheder. Klubberne bør i højere grad invitere gæster indenfor, der enten er potentielle medlemmer eller blot interesserede. Bliv inspireret og tag naboen med kunne være det nye slogan i en åben stil og i medlemsrekrutteringen. Inden udgangen af 3 års perioden er det målet i Distrikt 1461, at der er sket en markant tilgang af nye medlemmer. Som min. ønskes en stabilisering af medlemstallet allerede ved udgangen af årsopgørelse for 2021/22. I 3-års perioden søges etableret min. en ny innovativ klub hvert år i distriktet. PR og branding Rotary skal med stolthed turde vise Rotary-flaget og Rotarylogoet og brande de mange kvaliteter, der præger hele Rotary organisation både på klubniveau, nationalt og på verdensplan. I den generelle profilering af Rotary er det væsentligt at gribe tidsånden, og omstille Rotary til en moderne organisation, der går forrest, når der tales om både være- og bæredygtighed. Herigennem viser Rotary samfundsansvar og engagerer sig både i nærhed og relationer mellem mennesker og tilsvarende også i klima- og miljø forhold via konkrete lokale projekter. Sådanne engagementer appellerer til fremtidens bevidste generationer af rotarianere. Inden udgangen af 2020 indbygges de gode historier i nyheds-/månedsbreve fra distriktet. Målet er gennem disse både at fortælle om Rotary eksternt og samtidig også internt at inspirere hinanden. Alle klubber motiveres til at etablere et PR/Branding -udvalg i 2020/21, der synliggør den enkelte Rotary klubs indsatser 7

8 I en samfundsudvikling, hvor den skrevne presse udfordres, søges i et stadig større omfang gjort brug af de sociale medier og digitale løsninger i nyhedsformidlingen. Nøgleord er branding af Rotary s mange kvaliteter og resultater lige fra de store internationale til de meget lokale og mindre indsatser og projekter. Hvis vi ikke viserhvem vi er og hvad vi gør, så ved omgivelserne ikke hvad vi står for og den forskel vi gør i bl.a. ungdomsudvekslingen og i de humanitære projekter og indsatser. I 3 års perioden søges informationer og spredningen af Rotary nyheder i stigende omfang at omfatte de sociale medier som Facebook, Instagram og eksempelvis App s, hvor nyheder deles hurtigt mellem netværker og venner. I årene søges der afsat flere budgetmidler til branding i distrikt og klubber. Husk også Aktuelt er der naturligt megen fokus på Covid-19 og igangsættelse af lokale projekter, men det er samtidig væsentligt at erindre om, at Rotary skal huske løftet til alverdens børn og unge om at udrydde polio. For hver krone, der indsamles til bekæmpelse af polio, giver Melinda og Bill Gates fortsat i de kommende år det dobbelte, og målet om udryddelse af polio kommer stadig nærmere. I 2020 er der alene nye udbrud af Polio i Afghanistan og Pakistan i svært fremkommelige egne. Vi skal som rotarianere fastholde, at vi VIL GØRE EN FORSKEL, og hele tiden kunne se os selv i spejlet og spørge: Er der noget, jeg kan gøre bedre? Samtidig skal vi huske Rotary s motto: Service above self og moralske kodeks i The Four-Way Test for det, vi tænker, siger og gør i personlige og forretningsmæssige sammenhænge. Der nedsættes fra starten af 2020/21 et Polio Plus udvalg under Foundation området i distriktet. Udvalget søger at motivere klubberne til at gennemføre polio aktiviteter i uge 43 hvert år og til, at der indsamles midler, der kan bidrage til den fortsatte bekæmpelse af Polio. Erindring til alle rotarianere i Distrikt SAMMEN I ROTARY - om en være-*) og bæredygtig**) fremtid! *) **) 8

9 RLI og RLI Graduate noget for dig? Rotary Leadership Institute (RLI) er et multidistrikt græsrodsprogram, som har fokus på lederudvikling i næsten alle Rotarydistrikter over hele verden. Graduate er en overbygning, når du har gennemført RLI. Rotary Leadership Institute for engagerede rotarianere! Det er tid til at beslutte sig for deltagelse på det kommende kursus, der gennemføres i foråret spændende lørdage med andre aktive rotarianere og et spændende team af dedikerede facilitatorer, der står på hovedet for at formidle deres særlige viden om Rotary og om udvikling af klubber gennem frivillig ledelse. Modul 1, lørdag 6. februar 2021 Modul 2, lørdag 13. marts 2021 Modul 3, lørdag 10. april 2021 Ansøgningsfrist 31. december Læs mere og tilmeld dig via tilmeldingsblanketten på dette link. Rotary Leadership Institute Graduate en overbygning, når du har gennemført RLI Kære RLI er Vi glæder os over - på vegne af The Rotary Leadership Institute s Denmark Division - at opfordre dig til at søge om optagelse på RLI Graduate 6, som vil samle deltagere fra hele landet. Kurset afholdes fredag 22. og lørdag 23. januar Start fredag kl. 18:00 med spisning og sluttidspunkt lørdag kl. 16:30 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn. Overskriften på kurset er: Forvandling af din Rotary klub, og det foreløbige program ser således ud: Introduktion til RLI Graduate og netværksøvelser Hvem er Rotary? og hvorfor skulle nogen interessere sig for det? Udfordringer og udviklingsmuligheder i Rotary Forvandling af din Rotary klub, vision og strategi Organisationskultur og kommunikation Hjem til klubben og hvad så? Du får her en rigtig god mulighed for at udvide dit RLI- og Rotarynetværk på landsbasis, samtidig med at du arbejder dybdegående og intenst med ovennævnte emner. Og alt det kun for en deltagerpris på kr ,- Tilmelding til Inge Dahl på mobil Vi har kun 5 pladser til hvert distrikt. Inge Dahl, Chair RLI, Distrikt /21 9

10 Sidste nyt om Covid-19 og klubmøder Statsminister Mette Frederiksen og Regeringen har sammen med sundhedsmyndighederne meldt nye restriktioner ud den 23. oktober 2020 for at bremse udviklingen af et bekymrende smittetal i Danmark. I forbindelse hermed er specielt reduktion af forsamlingsloftet fra 50 til 10 personer interessant i forhold til afvikling af klubmøder og også guvernørbesøg i en foreløbig 4-ugers perioden gældende fra mandag, den 26. oktober 2020 til og med søndag, den 22. november Derfor er der også udsendt en hastebesked til alle klubpræsidenter den 24. oktober 2020, hvor alle klubber opfordres til at finde alternative løsninger til de traditionelle ugentlige klubmøder med spisning og typisk interne indlæg og/eller eksterne foredragsholdere. I rigtig mange klubber lukker man ikke helt ned som i foråret 2020, der førte til stor medlemsafgang, men afvikler i stedet møder virtuelt, kamin- og udvalgsmøder, biografture, Walk and Talk i mindre grupper i naturen m.v. Der er stor opfindsomhed i forhold til, at vi fastholder fællesskabet, men samtidig ikke går på kompromis med den enkelte rotarianers sikkerhed og helbred. I Rotary Distrikt 1461 er dette udgangspunkt afgørende, og vi bruger ikke tiden på at finde smuthuller og/eller tekniske løsninger, hvor vi vrider lovgivningen og restriktionerne, så vi kan fortolke os til at gøre, som vi plejer. Vi respekterer de nye restriktioner, der er givet for at beskytte os alle. Det er glædeligt at konstatere, at præsidenter, bestyrelser og medlemmer i klubberne i Distrikt 1461 er klar over situationens alvor, og at Rotary tager ansvar både i forhold til egne medlemmer, men også for at bryde de aktuelle smittekæder og smittespredningen af Covid-19 i samfundet som helhed. Jens Kaptain, Distriktsguvernør 2020/21, Haderslev den 14. november

11 ASSISTERENDE GUVERNØRER (AG ER), DISTRIKT Område 1 AG Christiane Franziska Pliscke Tønder Rotary Klub Klubber: Gråsten, Nordborg, Padborg-Kruså, Rødekro, Sønderborg, Sønderborg Syd, Tønder, Aabenraa Område 2 AG Henning Christoffersen Haderslev Rotary Klub Klubber: Christiansfeld, Haderslev, Haderslev Hertug Hans, Rødding, Toftlund, Vamdrup, Vejen, Vojens Område 3 AG Hanne Sanko Børkop Rotary Klub Klubber: Børkop, Egtved, Fredericia, Fredericia Lillebælt, Kolding, Koldingfjord, Koldinghus, Vejlefjord, Vejle Nord, Vejle Syd Område 4 AG Lene Kastrup Poulsen Assens Rotary Klub Klubber: Assens, Bogense, Ejby, Haarby-Glamsbjerg, Middelfart, Otterup, Aarup Område 5 AG Henrik Dyhr Odense Carolinekilde Rotary Klub Klubber: Nyborg, Odense Carolinekilde, Odense City, Odense H.C. Andersen, Odense Hunderup, Odense Sct. Knud International, Sct. Alban Roteract. Område 6 AG Niels Christian Ganderup Svendborg Sydfyn Rotary Klub Klubber: Faaborg, Langeland, Ringe, Svendborg, Svendborg Sct. Jørgens, Svendborg Sydfyn, Svendborgsund VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Kolding: Brian Pedersen Rene Flohr Pedersen Koldinghus: Christian H. Nordbeck Langeland: Daniel Straarup Mike Vous Odense Sct. Knud International: Simon Hempel-Jørgensen Sct. Alban Roteract: Amalie Termøhlen Nielsen Svendborg: Per Ahler Eriksen Sønderborg Syd: Hans Otto Ewers KALENDER, November/December 2020 Guvernørbesøg: : Sønderborg Syd (aflyst pga. corona) : Nordborg (aflyst pga. corona) : Padborg/Kruså (aflyst pga. corona) : Vejen (aflyst pga. corona) : Rødding : Vojens : Vamdrup (aflyst pga. corona) : Haderslev : Koldingfjord Øvrige begivenheder: : Foundationudvalget : Guvernørgruppen : AG-gruppen Guvernør Jens Kaptain Bragesvej Haderslev Mobil: Mail: Nyhedsbrevsredaktør Peter Thode Loft Grønlandsvej Haderslev Mobil: Mail: 11

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK LITAUEN INDBYDELSE TIL MEDLEMSSEMINAR

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK LITAUEN INDBYDELSE TIL MEDLEMSSEMINAR Haderslev, den 26. september 2010 INDBYDELSE TIL MEDLEMSSEMINAR Onsdag den 10.november 2010, klokken 18.00 21.30 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Kære Præsident 2010-11! Som tidligere

Læs mere

MÅNEDSBREV

MÅNEDSBREV MÅNEDSBREV 7-8-9 2018-2019. Kære Rotarianer. Jeg håber du er kommet godt gennem vinteren og nyder det spirende forår. Vi skal alle glædes ved, at arbejdet for et fantastisk Rotaryår, langt henad vejen

Læs mere

Randers Business Breakfast. Vi udvikler, imens du sover.

Randers Business Breakfast. Vi udvikler, imens du sover. Randers Business Breakfast Vi udvikler, imens du sover www.rbb-rotary.dk VeLkommen Randers Business Breakfast Rotary Klub Vi udvikler, imens du sover Vi er byens yngste Rotaryklub, charteret i 2006. Medlemmernes

Læs mere

MÅNEDSBREV Så kom vi i gang og guvernøren kom bagud på Månedsbrev, men prøver at hente det forsømte nu.

MÅNEDSBREV Så kom vi i gang og guvernøren kom bagud på Månedsbrev, men prøver at hente det forsømte nu. MÅNEDSBREV 2-3. 2018-2019. Kære Rotarianer. Så kom vi i gang og guvernøren kom bagud på Månedsbrev, men prøver at hente det forsømte nu. Først nogle lykønskninger: Bogense RK fejrede sin 70 års dag på

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN Kære Præsident elect og klubsekretær 2011/2012! Nu er vi klar til det næste trin i vores forberedelse til Rotary-året 2011-2012. Vi mødes nemlig til PETS og instruktionsmøde i Aabenraa torsdag den 3. marts

Læs mere

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så?

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så? Rotary iværksætter kampagne Der er fokus på iværksætter kultur i Danmark det er de gode idéer, der skal løfte os ud af den økonomiske krise, skabe arbejdspladser og internationalt skal vi have sat fokus

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Rinternational præsident

Rinternational præsident Rotary distrikt 1461 Nr. 4 // Oktober - december // 2016 Aktiv Fleksibel Innovativ Kontinuitet i ledelsen Distriktsguvernør Bjarne Eilsøe-Jørgensen Kontinuitet i ledelsen - er den eneste vej frem... Rinternational

Læs mere

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage?

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage? Referat counsellormøde den 18. april 2014 i distrikt 1470 i Lyngby Thomas bød sammen med sit team - Lene, Jakob og Jette velkommen til glade morgenfriske counsellorer, PO er og andre som arbejder med ungdomsudveksling

Læs mere

1. Relationerne til KFUM og KFUK og andre kirkelige organisationer

1. Relationerne til KFUM og KFUK og andre kirkelige organisationer Y s Men International Fremtidsplan 2008/2011 Aktiviteter på klubniveau 2010/2011. 1. Relationerne til KFUM og KFUK og andre kirkelige organisationer 1.1 Med udgangspunkt i regionstemaet 2010 2011, at udvikle

Læs mere

Netværk nuancering og ny viden

Netværk nuancering og ny viden Netværk nuancering og ny viden Velkommen i klubben Mere end 1,2 millioner ledere og selvstændige fra det private og det offentlige. I 165 lande. Med næsten 12.000 medlemmer i Danmark i 277 klubber. Og

Læs mere

PETS D-1480 5. marts 2010. Den 5. tjenestegren: New Generations Service

PETS D-1480 5. marts 2010. Den 5. tjenestegren: New Generations Service Den 5. tjenestegren: New Generations Service Per Hylander Dronninglund Rotary klub siden 1991 Guvernør D-1440 2005-06 Formand for Rotary Danmark 2006-07 Distriktstræner D-1440 2006-09 Rotary Coordinator

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Randersgades Skole 1 Kommunikationsstrategi

Randersgades Skole 1 Kommunikationsstrategi Randersgades Skole Integreret kommunikationsstrategi 2015-2016 Randersgades Skole 1 Introduktion Randersgades Skoles (RG) integreret kommunikationsstrategi er en overordnet guideline, der angiver de strategiske

Læs mere

Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber

Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber Planlægningsvejledning for effektive rotaryklubber er beregnet på at hjælpe rotaryklubberne til at opsætte mål for det kommende år. Formularen

Læs mere

Rotaryhjulet drejer - et år bliver

Rotaryhjulet drejer - et år bliver Rotary distrikt 1461 Nr. 5 // Januar - juni // 2017 Aktiv Fleksibel Innovativ Mange tak! Distriktsguvernør Bjarne Eilsøe-Jørgensen Vi siger mange tak for et vidunderligt Rotary-år... Rotaryhjulet drejer

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26.10.17 og revideres i 2019. Forord I Tønder Kommune er vi priviligerede. Vi har et alsidigt

Læs mere

Realiseringsplan. Vores vision for hele Allerød Tæt på hinanden - tæt på naturen sætter retningen for fremtidens Allerød.

Realiseringsplan. Vores vision for hele Allerød Tæt på hinanden - tæt på naturen sætter retningen for fremtidens Allerød. Realiseringsplan 1 I 2019 får Allerød Kommune en ny vision. Visionen er blevet til gennem en bred involveringsproces. Det er sket i løbet af 2018, hvor byrådet har involveret borgere, børn og unge, foreningslivet,

Læs mere

Realiseringsplan Marts 2019

Realiseringsplan Marts 2019 Realiseringsplan Marts 2019 1 Visionen Tæt på hinanden - tæt på naturen skal sætte retningen for fremtidens Allerød I 2019 har Allerød Kommune fået en ny vision. Visionen er blevet til gennem en bred involveringsproces,

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Klubcounsellor og ungdomsudvalg. Distrikt 1470

Klubcounsellor og ungdomsudvalg. Distrikt 1470 Klubcounsellor og ungdomsudvalg Distrikt 1470 Klubcounsellor og ungdomsudvalg I tæt samarbejde med distriktet sender klubben et ungt mennesker på ungdomsudveksling. Klubben modtager ligeledes et ungt menneske

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Regnskab for AA Region Syd

Regnskab for AA Region Syd Regnskab for AA Region Syd 2014 Indtægter: Hattepenge... 146.435,60 Indtægter i alt... 146.435,60 Udgifter: Hoved Service Kontoret (HSK)... 98.000,00 Servicekonference... 13.080,00 Møder... 2.281,00 Syder

Læs mere

NYE TIDER BLIV KLAR TIL NYE TIDER november 2019 Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S. Rotary Youth Leadership Awards

NYE TIDER BLIV KLAR TIL NYE TIDER november 2019 Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S. Rotary Youth Leadership Awards Rotary Youth Leadership Awards Seminar for ambitiøse unge 8. - 10. november 2019 Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S BLIV KLAR TIL NYE TIDER TIL NYE TIDER 2019 RYLA (Rotary Youth Leadership

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

ENGAGEMENT. Y s MEN INTERNATIONAL. og gør det nu! ÅRSTEMA. Region Danmark. -gør det frivilligt,medmenneskeligt

ENGAGEMENT. Y s MEN INTERNATIONAL. og gør det nu! ÅRSTEMA. Region Danmark. -gør det frivilligt,medmenneskeligt ÅRSTEMA ENGAGEMENT -gør det frivilligt,medmenneskeligt og gør det nu! Engagement kan udleves på mange måder: 1) Nogle yder en stor indsats med at lægge et alsidigt og spændende program for klubmøderne

Læs mere

Rekruttering af frivillige i foreninger

Rekruttering af frivillige i foreninger Rekruttering af frivillige i foreninger September November 2016 Kursus i rekruttering af frivillige ledere til foreninger Frivillige ledere og trænere er foreningernes vigtigste ressource, og Aabenraa

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 5610 Assens 5642 Millinge 5683 Haarby 5620 Glamsbjerg 5631 Ebberup 5690 Tommerup 7190 Billund 6823 Ansager 7260 Sønder Omme 7250 Hejnsvig 7270 Stakroge 6740 Bramming 6710 Esbjerg V 6760 Ribe 6683 Føvling

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP

VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP DANSK FOLKEHJÆLPS VÆRDIER Det frivillige arbejde i Dansk Folkehjælp hviler på værdier som: fællesskab, demokrati og åbenhed troværdighed, engagement, loyalitet,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Derfor bør du have en strategi

Derfor bør du have en strategi Derfor bør du have en strategi Strategi handler grundlæggende om at afklare, hvordan virksomheden kommer op på næste niveau. Og om, hvordan den kan skabe yderligere værdi for kunderne og for virksomheden

Læs mere

MARK DANIEL MALONEY President Rotary International

MARK DANIEL MALONEY President Rotary International MARK DANIEL MALONEY 2019-20 President Rotary International ROTARY CONNECTS THE WORLD Rotary er baseret på forbindelser mellem mennesker. Da Paul Harris kom til Chicago som en ung advokat, dannede han Rotary

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK Som leder og specialist står du ofte alene, når vigtige strategier og ledelsesmæssige beslutninger skal træffes, samtidig med

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Teatret Svalegangens vision og strategi for

Teatret Svalegangens vision og strategi for Teatret Svalegangens vision og strategi for 2019-2029 MISSION Teatret Svalegangen sætter tidens tanker og følelser i bevægelse HVORFOR? Vi tror på at kunst, der reflekterer og debatterer vores samtid nedbryder

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Open Call. Sprint:Digital søger sprint-facilitatorer

Open Call. Sprint:Digital søger sprint-facilitatorer Open Call søger sprint-facilitatorer Open call Kan I hjælpe små og mellemstore virksomheder med deres digitale udfordringer og facilitere design-sprint? Så er det jer, vi søger til at være sprint-facilitator

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2022

Kommunikationsstrategi 2022 Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikationsstrategi 2022 Sådan vil vi skabe Et sjovere Danmark i bevægelse. I KOMMUNIKATIONSSTRATEGIEN KAN DU LÆSE: 1 Introduktion 2 2 Formål med vores kommunikationsstrategi

Læs mere

ROSKILDE FESTIVAL-GRUPPEN

ROSKILDE FESTIVAL-GRUPPEN ROSKILDE FESTIVAL-GRUPPEN DONATIONSSTRATEGI 2018-2020 DONATIONSSTRATEGI 2018-2020 Roskilde Festival-gruppens donationsstrategi 2018-2020 beskriver Festival-gruppens donationsarbejde i de kommende tre år.

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Har I plads til unge i jeres forening?

Har I plads til unge i jeres forening? Artikel 22. juni 2018 Har I plads til unge i jeres forening? Af Mette Wang, rådgiver og konsulent på Center for Frivilligt Socialt Arbejde At engagere unge frivillige kræver, at I har mod på at se jeres

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

ROSKILDE FESTIVAL-GRUPPEN

ROSKILDE FESTIVAL-GRUPPEN ROSKILDE FESTIVAL-GRUPPEN DONATIONSSTRATEGI 2018-2020 DONATIONSSTRATEGI 2018-2020 Roskilde Festival-gruppens donationsstrategi 2018-2020 beskriver Festival-gruppens donationsarbejde i de kommende tre år.

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

JOIN THE TEAM TEAM ROTARY FAVRSKOV Stærk lokal eksponering, sundhed og støtte til gode lokale, nationale og internationale formål.

JOIN THE TEAM TEAM ROTARY FAVRSKOV Stærk lokal eksponering, sundhed og støtte til gode lokale, nationale og internationale formål. TEAM ROTARY FAVRSKOV 2018 JOIN THE TEAM Stærk lokal eksponering, sundhed og støtte til gode lokale, nationale og internationale formål. Rotary klubberne i Favrskov Kommune er i 2018 for ottende år i træk

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Styrk din Rotary Klub ved at gennemføre Klubbens Ledelsesplan

Styrk din Rotary Klub ved at gennemføre Klubbens Ledelsesplan Vores klub var stort set på vej til at dø. Men Klubbens Ledelsesplan reddede den Styrk din Rotary Klub ved at gennemføre Klubbens Ledelsesplan Klubbens ledelsesplan - en videreudvikling af distriktets

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Naturkommuner Giv naturen plads

Naturkommuner Giv naturen plads Naturkommuner Giv naturen plads Ofte stillede spørgsmål 1. Hvad er formålet projektet? 2. Hvordan bliver man naturkommune? 3. Hvorfor er det vigtigt med en kommunal politik for natur og biodiversitet?

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

IT-drift og IT-pædagogisk inspiration til gymnasier/hf, SOSU-skoler og VUC er

IT-drift og IT-pædagogisk inspiration til gymnasier/hf, SOSU-skoler og VUC er IT-drift og IT-pædagogisk inspiration til gymnasier/hf, SOSU-skoler og VUC er LAD OS KLARE ARBEJDET Med en totalløsning fra IT-Center Fyn behøver I ikke længere at bekymre jer om IT-driften. VI TILBYDER

Læs mere

FN s Global Compact. Verdens største initiativ for ansvarlige virksomheder

FN s Global Compact. Verdens største initiativ for ansvarlige virksomheder FN s Global Compact Verdens største initiativ for ansvarlige virksomheder De danske Global Compact-medlemmer går forrest for at skabe et nyt paradigme for samfundsansvar og bæredygtig forretningsudvikling,

Læs mere

Vi vil markedsføre kommunen som et område med muligheder for:

Vi vil markedsføre kommunen som et område med muligheder for: Et godt sted at leve I den nye politik er visionen for profilering og bosætning: Vi vil i samarbejde med borgere og virksomheder gøre Ringkøbing-Skjern Kommune, Naturens Rige, kendt som et godt sted at

Læs mere

Formandens beretning Netværket af Ungdomsråd 2017

Formandens beretning Netværket af Ungdomsråd 2017 Formandens beretning Netværket af Ungdomsråd 2017 Denne beretning for perioden fra Landsmødet i 2016 til Landsmødet i 2017 har til formål at tegne et billede af arbejdet i organisationen i perioden. Beretningen

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Distrikt 1470 Værd at vide. Revideret 18. oktober 2018

Distrikt 1470 Værd at vide. Revideret 18. oktober 2018 Distrikt 1470 Værd at vide Revideret 18. oktober 2018 Indholdsfortegnelse 1. Lidt om ungdomsudveksling i Rotary... 3 1.1. Rotary i Danmark... 3 1.2. Distriktet... 3 1.3. Kommunikation med distriktet...

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen?

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? Kommunernes behandling af KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner Kommune Sønderborg Esbjerg Fanø Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? KKR Syddanmarks sundhedspolitiske

Læs mere

Roskilde Rotaract. Informationsmateriale til nye medlemmer ROSKILDE ROTARACT -

Roskilde Rotaract. Informationsmateriale til nye medlemmer ROSKILDE ROTARACT - Roskilde Rotaract Informationsmateriale til nye medlemmer Index Om Rotaract Hvem er Roskilde Rotaract Medlemmerne Udvalgsarbejdet o o o o Medlemsudvalg Mødeudvalg Socialt udvalg Humanitært udvalg Bestyrelsesarbejde

Læs mere

Projekt Danmark reder liv

Projekt Danmark reder liv Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedsplanlægning Journal nr.: 18/13 Dato: 3. december 2018 Projekt Danmark reder liv Projektet Regionsrådet besluttede på regionsrådsmødet i juni 2017, at Region Syddanmark

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Indhold Baggrund for forslaget Formål hvad vil vi nå med principperne? Et regionalt rejsemål hvad er det? 2 Overordnede principper Den kollektive

Læs mere

Strategi for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm

Strategi for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm Strategi for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm 2015-2018 Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm er en selvstændig forening, der blev oprettet i 2007 med fokus på foreningsservice,

Læs mere

SJOVT SAMMEN SAGEN WORKSHOP PÅ DIALOGMØDE OM FRIVILLIGHED

SJOVT SAMMEN SAGEN WORKSHOP PÅ DIALOGMØDE OM FRIVILLIGHED SJOVT SAMMEN SAGEN WORKSHOP PÅ DIALOGMØDE OM FRIVILLIGHED 04.12.18 PROGRAM Velkommen Hvem er du? / Hvem er vi? Kort oplæg og øvelser Hvem er de frivillige? Anledning, behov og motiver for engagement i

Læs mere

BYGNINGSKULTUR 2015 SAMLER ALLE GODE KRÆFTER OM BYGNINGSKULTURARVEN

BYGNINGSKULTUR 2015 SAMLER ALLE GODE KRÆFTER OM BYGNINGSKULTURARVEN BYGNINGSKULTUR 2015 SAMLER ALLE GODE KRÆFTER OM BYGNINGSKULTURARVEN Af Hans Peter Svendler, direktør, Realdania, og Steen Hvass, direktør, Kulturarvsstyrelsen Realdania og Kulturarvsstyrelsen har igennem

Læs mere

Referat fra møde i 17.4 udvalget vedrørende den aktive borger skaber det gode fællesskab

Referat fra møde i 17.4 udvalget vedrørende den aktive borger skaber det gode fællesskab Referat fra møde i 17.4 udvalget vedrørende den aktive borger skaber det gode fællesskab Mødet den 11. marts kl. 18.30-20.30. Følgende deltog på mødet: Udvalget: Frank Heidemann (formand) Birthe Sørensen

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

HPV Nyhedsbrev #4. Vaccination af drenge fra 1. juli Nyhedsbrev #4 MARTS Kære alle,

HPV Nyhedsbrev #4. Vaccination af drenge fra 1. juli Nyhedsbrev #4 MARTS Kære alle, HPV Nyhedsbrev #4 Kære alle, Mens vi venter på foråret, har vi skrevet Nyhedsbrev #4 fra indsatsen Stop HPV stop livmoderhalskræft. Der er sket meget siden sidst. Først og fremmest er det blevet besluttet,

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Frivillighedspolitik i Ballerup Kommune

Frivillighedspolitik i Ballerup Kommune marts 2006 Frivillighedspolitik i Ballerup Kommune Forord 2 1. Visionen 4 2. Værdierne 5 3. Frivillighedspolitikkens indsatsområder 6 3.1 Synlighed og tilgængelighed. 7 3.2 Samarbejde mellem de frivillige

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK. - for dummies...

SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK. - for dummies... SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK 2 0 1 3-2 0 1 6 - for dummies... Velkommen... Først og fremmest tak fordi du interesserer dig for din kommune! Med denne lille flyer har vi forsøgt at indkapsle essensen

Læs mere

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen Cph Volunteers Stine Nepper-Christensen // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen 1 Københavns Kommunes store frivillige borgerkorps Oprettet i 2009 1.800 medlemmer / 70% internationale

Læs mere

Klubnyt. Til alle DBf-klubber og deres medlemmer. Ideen bag Klubnyt Kære klubformænd,

Klubnyt. Til alle DBf-klubber og deres medlemmer. Ideen bag Klubnyt Kære klubformænd, Klubnyt Til alle DBf-klubber og deres medlemmer Ideen bag klubnyt Bridgelæreruddannelse del II Efterlysning af undervisere til turneringslederkurser Velkomstpakker til K-medlemmer sendt afsted DBf s klubforsikring

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Arbejdsdrøftelse 2017

Arbejdsdrøftelse 2017 Arbejdsdrøftelse 2017 I år skal der arbejdes med foreningens vision for 2017-2018. Du kan her læse hvilke visioner bestryelsen har haft i tankerne. HVILKE DELE AF VISIONEN KOMMER TIL AT PÅVIRKE DIG, OG

Læs mere