AUTOKORREKTUR, AUTOTEKST OG AUTOFORMAT. Bo Jönsson

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUTOKORREKTUR, AUTOTEKST OG AUTOFORMAT. Bo Jönsson"

Transkript

1 AUTOKORREKTUR, AUTOTEKST OG AUTOFORMAT Bo Jönsson

2 Indhold Kend dine autoer... 2 Autokorrektur fejlene... 4 Arbejd med indstillinger for autokorrektion af store bogstaver... 4 At foregive, at Autokorrektur er Autotekst... 5 Fortryd autokorrektur ændringer... 7 Øjeblikkelig indtastning med autotekst Genvejselementer... 8 Opret et autotekst Genvejselement... 8 Gennemse genvejselementerne... 9 Autoformater mens du skriver Forstå Autoformater indstillingerne Fortryd en Autoformat ændring

3 I dette notesæt Forstå autotekst Ret stavefejl automatisk Opret en ny autokorrektur post Kontroller autokorrektur ændringer Tilføj et autotekst Genvejselement Brug autoformat W Slå autoformat funktioner fra ord gør sit bedste med at hjælpe dig med din skrive opgave. Når du fejler vil fejl blive rettet. Når det ser ud til at du ville skriv et bestemt tegn, indsætter Word det rigtige tegn for dig. Formaterede opstillinger og afsnit kan også dukke op automatisk. Nogle af disse funktioner sparer dig en masse tid, og nogle vil være til besvær. Sammen udgør disse værktøjer det jeg kalder Autoerne. Kend dine autoer Som du kan ane ud fra notesættets titel, så huser Microsoft adskillige funktioner med Auto i navnet. De er alle automatiske, de tjener lignende funktioner, og de har irriterende ens navne. Her er det store billede: Autokorrektur: Denne funktion rette almindelige stavefejl og store bogstaver. Den har også arvet mange funktioner fra den gamle Autotekst. Autotekst Genvejselementer: Denne funktion lader dig indsætte et foruddefineret stykke tekst. Det er ikke det sammen som den gamle funktion Autotekst. Autoformat: Denne funktioner lader dig formatere dit dokument i en arbejdsgang. Det er en levn fra tidligere versioner af Word. Funktionen Autoformat kan end ikke findes på båndet. Jeg nævner den her fordi den nemt forveksles med funktionen Autoformater mens du skriver. Autoformat under skrivning: Denne funktion omhandler formatering af tekst, tilføjelse af ens afsnitstypografier (punktopstillinger, talopstillinger og så videre), og konverterer individuelle tekster til deres tilsvarende rigtige (som for eksempel ½ i stedet for 1/2). To autofunktioner du måske kender til, som ikke er på listen er Autoudfør og Autotekst. Disse funktioner var populære i ældre versioner af Word, men er ikke tilgængelige i Word Du skal ikke blive forvirret over den sløset måde autofunktionerne er organiseret, eller hvorfor nogle af dem er kendte men ikke længere tilgængelige. Hvis du har brugt Word i længere tid, kan du opleve, at forvirring er underlig komfortabel. Som en trøst er alle disse funktioner samlet i den samme dialogboks, som illustreret i figur 1. 2

4 For at hidkalde dialogboksen Autokorrektur, vist i figur 1, følges disse trin: 1. Klik på fanen Filer. 2. Vælg Indstillinger. Dialogboksen Word indstillinger vises. 3. Vælg korrektur i venstre siden af dialogboksen Word indstillinger. 4. I højre side af dialogboksen klikkes på knappen Indstillinger for Autokorrektur. Dialogboksen Autokorrektur dukker op. Af de fem faner i dialogboksen Autokorrektur, skal du kun bekymre dig om de to: Autokorrektur og Autoformat under skrivning. (Referer til figur 1.) Figur 1 Autocentralen i Word. Senere sektioner i dette notesæt kræver at du får adgang til dialogboksen Autokorrektur. Som en genvej kan se efter ikonet Autoformat muligheden eller Autokorrektur muligheden i din tekst. Du kan hurtigt få adgang til indstillingerne Autoformat eller Autokorrektur via dette ikon. Fanen Matematisk autokorrektur tilbyder en udvidelse af autokorrektur posterne (den gamle Autotekst) specielt, til at fremtrylle matematiske symboler. Hvis du forstår symboler som og, kan du klikke på fanen for at se repertoiret. Mulighederne på fanen Handlinger er normalt slået fra. De kan bruges til at få adgang til ekstra funktioner i Words højre klik genvejsmenu. Kommandoerne vises i en ekstra undermenu Flere handlinger. For eksempel kan du højre klikke på en dato og vælge Flere handlinger Planlæg et møde. 3

5 Det vigtigste spørgsmål de fleste brugere spørger om er hvorfor der er to Autoformat faner tilgængelig i dialogboksen Autokorrektur? Fanen Autoformat relaterer sig til Words Autoformat kommando. Du skal ikke bruge tid på at lede efter denne kommando på båndet; den er der ikke. Så du kan ignorere fanen Autoformat. Den du vil bruge tid på at se på er Autoformat under skrivning. Hvis du savner den gamle funktion Autotekst, kan du se det senere afsnit At foregive at Autokorrektur er Autotekst. Word 2016 mangler funktionen Autoudfør. Den blev fjernet for nogle versioner siden. Som erstatning kan du oprette Genvejselementer, som fungere på samme måde som den gamle Autoudfør. Se det senere afsnit Opret et autotekst Genvejselement. Autokorrektur fejlene Words funktion Autokorrektur indeholder supplementer til værktøjet stavekontrollen. Grundlæggende lader Autokorrektur dig undgå den skam det er at skulle rette bestemte ord i din tekst. Når Autokorrektur er aktiv, vil almindelige stavefejl og fejl med store bogstaber rettes automatisk. Arbejd med indstillinger for autokorrektion af store bogstaver Det er ikke fordi du ikke ved hvordan eller hvornår du skal bruge store bogstaver. Nej, problemet er den drilske Shift tast. Når du er for hurtig eller for langsom med tasten, eller du dingler for længe, laver du stavefejl med store bogstaver. Ordet kan måske fremhæves som forkert stavet, selvom det måske kun er store/små bogstaver, der udgør forskellen. De meste almindelige fejl med store bogstaver er illustreret i figur 2, som er et udsnit af dialogboksen Autokorrektur (fanen Autokorrektur). De fem indstillinger dækker de mest almindelige Shift tast fejl. Figur 2 Autokorrekturs indstillinger for store bogstaver. For at slå en eller flere indstillinger for store bogstaver til eller fra, følges disse anvisninger: 1. Klik på fanen Filer og vælg Indstillinger. 2. Vælg korrektur i venstre siden af dialogboksen Word indstillinger. 3. klik på knappen Indstillinger for Autokorrektur. 4. Vær sikker på fanen Autokorrektur er valgt. 5. Fjern eller tilføj check mærker ved de indstillinger du vil deaktivere eller aktivere respektive. Hvis du for eksempel ikke vil have det første bogstav i en sætning er med stort i din poesi, fjernes check mærket i indstillingen Første bogstav i sætninger med stort. 6. Klik på OK knappen når du er færdig, og klik OK igen for at lukke dialogboksen Word indstillinger. 4

6 Klik på knappen Undtagelser (referer til figur 2) for at fortælle Autokorrektur hvilke bestemte ord der ikke skal rettes til store bogstaver. For eksempel vil Autokorrektur ikke opfatte et punktum efter almindelige forkortelser som afslutningen på en sætning. Det er fordi disse forkortelser er angivet i dialogboksen Undtagelser, vist i figur 3. Figur 3 Undtagelser for Autokorrekturs regler for store bogstaver. Du kan tilføje dine egne forkortelser til listen: Indtast teksten i boksen (referer til figur 3) og klik på knappen Tilføj. Fanen Stort begyndelsesbogstav på alle ord lader dig angive undtagelser for ord der kræver mere end et stort forbogstav. Klik på fanen for at se eksempler (hvis der er nogen): ID forkortelse for identifikation. Fanen Andre rettelser giver dig mulighed for at skrive noget være virvar af små og store bogstaver og tilføje ordet til listen. Autokorrektur ignorerer disse ord. Min anbefaling er at oprette denne liste mens du arbejder med dit dokument. Hvis stavningen KøBenHavn er krævet i din tekst, tilføjes dette ord som en undtagelse i dialogboksen Undtagelser. At foregive, at Autokorrektur er Autotekst Autokorrekturs anden funktioner (efter fejlene med store bogstaver er rettet) er erstatning af almindelige stavefejl med anden tekst med korrekte versioner. Denne funktioner ligner den gamle funktion Autotekst, elsket af Word brugere fra tidligere generationer. Det første sæt af korrektioner konverterer almindelig tekst forkortelser til deres korrekte symboler, så som (C) med copyright symbolet,. Disse symboler findes i toppen af listen Udskift tekst under skrivning, illustreret i figur 4 (top). 5

7 Figur 4 Autokorrekturs Udskift tekst liste. Under symbolerne, inkluderer Autokorrekturs udskift tekst liste almindelige stavefejl, vist i bunden af figur 4. Når du skriver et af elementerne i venstre side af listen, vil Word automatisk indsætte den rigtige tekst til side forudsat at Udskift tekst under skrivning funktionen er slået til. For at sikre at denne funktion er aktiveret eller for at tilføje andre ord der skal rettes, følges disse trin: 1. Klik på fanen Filer og vælg Indstillinger. 2. Vælg Korrektur i venstre side af dialogboksen Word indstillinger. 3. Klik på knappen Indstillinger for Autokorrektur. Dialogboksen Autokorrektur vises med fanen Autokorrektur i front. 4. Sikre dig at der er et check mærke ved indstillingen Udskift tekst under skrivning. Når der er et check mærke er funktionen aktiv. For at tilføje andre ord, så som bryde der skal erstatte bryed, fortsættes med trin I tekstboksen Erstat indtastes ordet du ofte skriver forkert. For eksempel bryed. 6. I boksen Med skrives ordet der skal erstatte det forkert stavet ord. Så som bryde. 7. Klik på knappen Tilføj. 8. Klik OK for at lukke dialogboksen Autokorrektur, og klik da OK for at lukke dialogboksen Word indstillinger. Du kan gentage trin 5 til 7 for at tilføje yderligere favorit stavefejl. Når ordet i trin 5 indtastes, vil ordet i trin 6 erstatte det automatisk. 6

8 Fortryd autokorrektur ændringer Hver gang Autokorrektur retter et stort bogstav, indsættes et rigtigt symbol eller retter en stavefejl, vil et lille symbol vises i dokumentteksten. Det kan være du ikke ser det, så peg med musen på et ord der er ændret af Autokorrektur. Hvis du har succes, vil et lille blåt rektangel blive vist i teksten, som vist i figur 5. Peg med musen på rektanglet for at se knappen Autokorrektur indstillinger, også vist i figur 5. Klik på knappen for at se en menu, som giver dig mulighed for at gøre en af tre ting: Fortryd: Vælg Ret tilbage til for at fortryde ændringen. Du ser det originale ord eller tegn vist i menuen, som for eksempel (c), vist i figur 5. Stop korrektur: Vælg kommandoen Stop automatisk rettelse af for at fjerne ordet fra autokorrektur listen. Hvis du vælger denne kommando, vil det valgte ord aldrig blive rettet igen, ikke i nogen dokumenter. Se dialogboksen autokorrektur: Vælg den nederste kommando i menuen for at besøge dialogboksen Autokorrektur, og fanen Autokorrektur. Figur 5 Autokorrektur indstillings menuen. Hvis du synes det er besværligt med alle de automatiske rettelser, slås funktionen Udskift teksten under skrivning fra. Følg disse instrukser: 1. Klik på fanen Filer og vælg Indstillinger. 2. Vælg Korrektur og klik da på knappen Indstillinger for autokorrektur. 3. I dialogboksen Autokorrektur, på fanen Autokorrektur, fjernes check mærket ved Udskift teksten under skrivning. 4. Klik OK for at lukke dialogboksen Autokorrektur. 5. Klik OK for at lukke dialogboksen Word indstillinger. 7

9 Hvis du bare vil slå knappen Autokorrektur indstillinger fra (referer til figur 5), følges trin 1 og 2, men i trin 3 fjernes check mærket ved Vis knapper til indstilling af autokorrektur. Øjeblikkelig indtastning med autotekst Genvejselementer Funktionen Autotekst blev bandlyst fra Word for mange år siden. Værktøjet Autoudfør blev også bandlyst. I et forsøg på at sørge for alle er forvirret, blev værktøjet Autoudfør genindsat som noget de kaldte Genvejselementer. Det er et nyttigt skriveværktøj, men ikke noget der indlysende og klart. Opret et autotekst Genvejselement Klodsen autotekst Genvejselement er en skriveassistent. Du kan oprette byggeklodser til tekst du ofte skriver, så som dit navn, adresse, undskyldninger og så videre. Efter du har skrevet de første få bogstaver, popper Word op med autotekst Genvejselementer boblen, som vist i figur 6. Tast Enter tasten for at få indsat teksten automatisk i dit dokument. Figur 6 En autotekst genvejselement i funktion. I modsætning til den gamle funktion Autoudfør, er repertoiret i Autotekst Genvejselementer noget tomt. Det betyder at du kan få travlt med at oprette dine egne poster. Følg disse retningsregler: 1. Skriv den tekst du vil indsætte i et autotekst Genvejselement. For eksempel dit navn, vejnavn, firma eller enhver almindelig tekst. 2. Marker teksten. Hvis du vi have genvejselementet skal inkludere Enter tast i slutningen af linjen, skal du sikre dig at det er med i markeringen. Hvis ikke, skal du blot markere til og med det sidste bogstav i ordet du vil have i genvejselementet. 3. Klik på fanen indsæt. 4. I gruppen Tekst, klikke på knappen Genvejselementer. 5. Vælg Autotekst Gem markering i autotekstgalleriet. Dialogboksen Opret ny dokumentkomponent vises, som illustreret i figur 7. Mulighederne i dialogboksen Opret ny dokumentkomponent er stort set som du vil have dem. Men hvis du bruger dem i en bestemt skabelon vælges Normal.dotm (referer til figur 7) så genvejselementet er tilgængelig i alle dokumenter i Word. 6. Klik OK. Den markerede tekst er nu tilføjet til listen over genvejselementer. 8

10 Figur 7 Dialogboksen Opret ny dokumentkomponent. For at prøve din nye opfindelse, starter du en nye linje i med tekst i et dokument og skriv de første få bogstaver eller ord du har angivet i et autotekst genvejselement. Når du ser en boble (referer til figur 6) tast da Enter for at indsætte teksten. Tip En hurtigere måde at indsætte genvejselementer er ved at skrive de første få bogstaver og trykke på F3 tasten. På den måde behøver du ikke vente på boblen skal vise sig. For at opnå en mere præcis tekstmarkering, anbefaler jeg du har slået Words ord-markerings funktioner fra. Instruer i stedet for Word i at markere teksten med et bogstav ad gangen. Hvis du har problemer med ikke at markere Enter tasten når du markerer genvejselement klodsen (referer til trin2), så skriv noget tekst efter det sidste bogstav i genvejselementet. Den ekstra tekst forhindre Word i automatisk at markere Enter tasten (afsnits tegnet) i slutningen af afsnittet. Brug menuen Indstillinger i dialogboksen Opret ny dokumentkomponent til at angive, hvordan Word indsætter teksten. Vælg indstillingen Indsæt indholdet i dets eget afsnit for at sikre at genvejselementet indsætte på sin egen linje. Du kan vælge flere linjer med tekst til et genvejselement. For eksempel din afsenderadresse. Sørg for at genvejselementerne er unikke, ligesom start testen i et genvejselement. Hvis du for eksempel opretter to genvejselementer med den samme tekst, vil ingen af dem vises når du skriver tekst. Gennemse genvejselementerne Genvejselementerne du opretter gemmes i en skabelon fil. Hvis du ikke vælger en specifik skabelon, gemmes de i skabelonen Normal.dotm, og gøres tilgængelige i alle dine Word dokumenter. For at gennemse genvejselementerne, du har oprettet, samt andre automatiske dokument elementer, skal du åbne dialogboksen Liste over dokumentkomponenter. Følg disse trin: 1. Klik på fanen Indsæt. 2. I gruppen Tekst, klikkes på knappen Genvejselementer og vælg Liste over dokumentkomponenter. Dialogboksen Liste over dokumentkomponenter vises. 9

11 Autotekst genvejselementerne vises i toppen af listen. Andre dokumentelementer findes også på listen, som inkluderer de fleste af Words indbyggede gallerier. Du kan ikke redigere dine autotekst genvejselementer, men du kan fjerne dem: Klik for at vælge et genvejselement i dialogboksen Liste over dokumentkomponenter, og klik derefter på knappen Slet. Du kan genskabe genvejselementet diskuteret i det forgående afsnit. Luk dialogboksen Liste over dokumentkomponenter når du er færdig med at snuse rundt. Autoformater mens du skriver Words Autoformater funktion tilføjer automatisk formatering og afsnitstypografier til din tekst. Det fungerer på samme måde som Autokorrektur i den forstand at rettelserne sker løbende. Men af de to funktioner vil Autoformater være årsag til flest problemer. Den har en tendens til antagelser du ikke er enige i. Det er OK! Du kan med glæde slå denne funktion fra Forstå Autoformater indstillingerne Funktionen Autoformat huser en samling af rutiner, hvor nogle af dem falder ind under kategorien Autokorrektur, men genier hos Microsoft har placeret dem under Autoformat i stedet for. Autoformat rutinerne inkluderer Erstat under skrivning: Denne funktion konverterer nogle tegn og tekstsekvenser til andre tegn, som så -- (to bindestreger) til en (tankestreg), eller 1/2 til ½. Word vil også oprette links til hjemmesider og netværksstier. Anvend under skrivning: Denne funktion konverterer tekst til formaterede elementer, inklusiv puktopstillinger, nummererede opstillinger, tabeller og så videre. Det er denne Autoformat funktion de fleste synes er irriterende. Automatisk under skrivning: Disse funktioner kopierer specielle afsnitsformateringer til det efterfølgende afsnit, så når du angiver en afsnitsindrykning eller opretter en hængende indryknings liste. 10

12 Figur 8 Funktionerne i Autoformat. For at se dialogboksen Autokorrektur og fanen Autoformat under skrivning, følg disse trin: 1. Klik på fanen Filer og vælg Indstillinger. 2. Vælg Korrektur i venstre side af dialogboksen Word indstillinger. 3. I højre side af dialogboksen klikkes på knappen Autokorrektur indstillinger. 4. Klik på fanen Autoformat under skrivning. Klik ikke på fanen Autoformat. Der vises tilsvarende elementer, men de tilføjes til all-at-once Autoformat kommando. Handlingerne vist i dialogboksen har indflydelse på teksten mens du skriver. Hvis noget generer dig, hvilket faktisk er ofte, kan du fortryde disse handlinger eller slå funktionen fra. Se det næste afsnit. Krøllede anførselsteg er buede, som her i modsætninger til "som her." Apostroffen og enkeltanførselstegnene bliver også påvirket af indstillingen Krøllede. Ikke alle brøker bliver påvirket af indstillingen Brøker. Kun specifikke brøker med et enkelt tegn, så som ½ og ¾. Andre brøker kan du oprette manuelt hæv tælleren og sænk nævneren. Tankestregen ( ) er kendt som en tankestreg. Dens bredde er den samme som bogstavet M i enhver skrifttype du bruger. Genvejstasten til dette tegn er Alt+Ctrl+- (bindestreg). En længere bindestreg er tilgængelig: Tryk Shift+Alt+Ctrl-. En automatisk punktopstilling oprettes hver gang du starter en linje med en stjerne og et tabulator tast. Tryk Enter i slutningen af afsnittet for at tilføje punktopstillingsformatet. For at oprette en automatisk nummereret liste, startes afsnittet med et tal og tabulator. 11

13 For automatisk at lave en kant, tastest tre bindestreger og tryk på Enter tasten. Som et eksempel på funktionen Formater efterfølgende punkt som det forrige, hvis du tilføjer fed formatering til et ord i siden af den hængende indrykkede liste, vil de efterfølgende afsnit automatisk tilføjes fed formatering til det første ord. Funktionen TAB og TILBAGE justerer venstre indrykning og indrykning af første linje konverterer et tabulator tryk i starten af et afsnit til en førstelinje indrykningsformatering. Denne formatering tilføjes til alle efterfølgende afsnit. Fortryd en Autoformat ændring Autoformat kommandoen kan være subtil, som når lige anførselstegn konverteres til krøllede anførselstegn, eller den kan være åbenlys, som når en automatisk nummererede opstillinger oprettes. Hvad angår Autoformats Erstat underskrivning funktion, vil fortrydelse af en konvertering fungere på sammen måde som det at fortryde en Autokorrektur ændring: Se det tidligere afsnit Fortryd autokorrektur ændringer. Referer også til figur 5, som illustrerer hvordan processen fungerer. Kommandoerne i menuen variere en smule, selvom deres handlinger er end. Til de fleste tekst justeringer ser du knappen Autoformat indstillinger, illustreret i figur 9. Figur 9 Fortryd en Autoformat ændring. Som et eksempel når du skriver 1. og tabulator, vil Autoformat konvertere det til et nummererede afsnit, komplet med indrykning. For at fortryde denne handling, udføre disse trin øjeblikkeligt: 1. Klik på knappen Autoformat indstillinger. 2. Vælg kommandoen Fortryd Automatisk nummerering. Hvis du afskyr automatisk afsnitsnummerering, vælges indstillingen Stop automatisk oprettelse af opstilling med tal. Denne kommando vil afbryde funktionen. 12

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org:

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: Migreringsvejledning Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Få flot tekst i din slægtsbog med få klik (Af Henning Karlby)

Få flot tekst i din slægtsbog med få klik (Af Henning Karlby) Få flot tekst i din slægtsbog med få klik (Af Henning Karlby) Når man vil til at skrive sin slægtshistorie ind i et tekstbehandlingsprogram, vil man gerne give sin tekst sit eget udseende. Med det mener

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux.

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux. LibreOffice Writer 9 sider 26-2-2019 Denne vejledning er lavet ud fra vertion 4.2.3.3 til Windows, og vertion 4.2.8.2 til Linux. Indhold Diverse... 1 Afsnit... 2 Tekstboks... 3 Typografier... 3 Dokument

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint2010.

4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint2010. 4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint00. Hvis man som webmaster vælger at redigere hjemmesiden uden brug af guiderne sker det via de redigeringsmuligheder

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Brugermanual til munkebjergbykirke.dk

Brugermanual til munkebjergbykirke.dk Brugermanual til munkebjergbykirke.dk Indhold Log ind... 2 Introduktion til redigeringssystemet... 3 Tilføj - tilføje nye artikler og emner... 4 Tilføj artikler... 5 Kalenderfunktionen... 7 Tilføj galleri...

Læs mere

Manual Søg & erstat. Søg efter tekst

Manual Søg & erstat. Søg efter tekst Søg efter tekst Manual Søg & erstat Du kan hurtigt søge efter hver forekomst af et bestemt ord eller en bestemt sætning. 1. Klik på Søg i gruppen Redigering på fanen Startside (Genvej: Ctrl + B). 2. Skriv

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Morten Skyt Eriksen Dansk manual (begynder) Side 1 af 11 BaZeN CMS v1.0. Manual til. Af Morten Skyt Eriksen

Morten Skyt Eriksen Dansk manual (begynder) Side 1 af 11 BaZeN CMS v1.0. Manual til. Af Morten Skyt Eriksen Morten Skyt Eriksen Dansk manual (begynder) Side 1 af 11 Manual til Af Morten Skyt Eriksen Morten Skyt Eriksen Dansk manual (begynder) Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Oversigt Side 3 Log ind Side 4 Oversigt

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks...

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks... 1 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kommando versus funktion 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Om fodnoter og deres placering 6 Om slutnoter og deres placering 6 Opret en ny fodnote...7 Opret en ny slutnote...8

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Større skriftlig opgave i word

Større skriftlig opgave i word 2018 Større skriftlig opgave i word Sådan du laver indholdsfortegnelse, sidetal, litteraturliste mv. til din skriftlige opgave Tina Haahr Andersen VUF 06-12-2018 Indholdsfortegnelse Sådan opretter du en

Læs mere

Makroer. Ændre makrosikkerhed

Makroer. Ændre makrosikkerhed Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 04.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 04.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 04.xls 12-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_01.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_01.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_01.xls 18-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Skifte mellem berøringstilstand og mus Hvis du bruger OneNote

Læs mere

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla skrevet af Inge Vittrup Paragraph anvender du ved almindelige sætninger. Heading 1 er hovedoverskrift med største skrift. Heading 2 er overskrift til en artikel

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S. Instruktion og nyheder i TAL. Automatisk ro Ny forbedret udtalebog. Automatisk ro

ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S. Instruktion og nyheder i TAL. Automatisk ro Ny forbedret udtalebog. Automatisk ro ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S Instruktion og nyheder i TAL Automatisk ro Ny forbedret udtalebog Automatisk ro ScanDis A/S ViTre version 91 opdatering Side 1 Ny indstilling af oplæsning med funktionen

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe Tekstdokument Af Tina Christensen StarOffice OpenOffice 7 6 Vejledning til et gratis tekstbehandlingsprogram Grundig gennemgang Omfattende opslagsværk Dækker både dansk og engelsk version forlaget Globe

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007 Huskesedler Grafiske virkemidler til layout i tekst Microsoft Word 2007 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Autotekst... 3 Billede... 4 Felter... 5 Grafik... 6 Illustrationer... 7 Indryk... 8 Indsæt... 9

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Dispositionsvisning. Stort dokument. Demo Disponer din tekst. Øvelser Disponer din tekst

Dispositionsvisning. Stort dokument. Demo Disponer din tekst. Øvelser Disponer din tekst Disposition for kursus i Word 2007 Dispositionsvisning Demo Disponer din tekst Øvelser Disponer din tekst Stort dokument Demo Hoveddokument Billedtekst Krydshenvisning Indholdsfortegnelse Indeks Opdatering

Læs mere

Vejledning til CD-ORD 10

Vejledning til CD-ORD 10 Vejledning til CD-ORD 10 Indhold 1. Download programmet... 2 2. Værktøjslinjen... 2 3. Profiler... 3 4. LÆS med CD-ORD... 3 4.1 Læs op... 3 4.2 Stemmer og læsehastighed... 3 4.3 Slå oplæsning fra, når

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Nspire 4.2 kom godt i gang

Nspire 4.2 kom godt i gang Nspire 4.2 kom godt i gang Disse 3 knapper åbner nyt dokument, henter eksisterende dokument og gemmer det åbne dokument Her kan dokumentet lukkes Indstillinger Indstillinger 1. Først skal vi have den rigtige

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Når du er færdig Efter vejledningen er gennemlæst kan dit Word ende med at se således ud:

Når du er færdig Efter vejledningen er gennemlæst kan dit Word ende med at se således ud: Fejlretter Smarte tricks til tilpasning af værktøjslinjen Hurtig adgang Følgende vejledning beskriver, hvordan du kan optimere din brug af Fejlretter, således at rettearbejdet bliver endnu mere effektivt

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 14, Word 3 Ret eksisterende dokument 1 Dobbeltklik på dokumentet og tekstbehandlingen starter med dokumentet på skærmen Hvis du vil se mellemrum, NytAfsnit-tegn

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

IntoWords Online mikrov.dk

IntoWords Online mikrov.dk Kom godt i gang med IntoWords Online mikrov.dk Indhold Overblik over IntoWords Online 4 Profiler 5 Tekstvindue 5 Kopier og Sæt ind 6 Åbn 6 Gem 7 Andre tips 7 Oplæsning 8 Læs op/pause og Stop 8 Highlight

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (II) Forsendelser. Indsæt objekt. Kommentarer og rettelser. Makro. Demo Overskrifter med listeniveauer.

Formatering, typografier og sidelayout (II) Forsendelser. Indsæt objekt. Kommentarer og rettelser. Makro. Demo Overskrifter med listeniveauer. Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (II) Demo Overskrifter med listeniveauer Øvelse Evt. Overskrifter med listeniveauer Forsendelser Demo Brevfletning Brevfletning

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.0 Velkommen til manualen for Editor 1 1.1 Editoren 1 1.1.1 Editorens typiske udseende 1 1.1.2 HTML-kode 1 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.2 Værktøjslinjer 2 1.3 Ikoner 2 1.3.1 Liste over

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Startvejledning. Tilpasse udseende og design Giv dine tegninger et koordineret udseende med temaer og matchende farver. Find dem under fanen Design.

Startvejledning. Tilpasse udseende og design Giv dine tegninger et koordineret udseende med temaer og matchende farver. Find dem under fanen Design. Startvejledning Microsoft Visio 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Opdaterede skabeloner Skabeloner hjælper

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Diabetesforeningens lokale hjemmesider

BRUGERVEJLEDNING. Diabetesforeningens lokale hjemmesider BRUGERVEJLEDNING Diabetesforeningens lokale hjemmesider Om Diabetesforeningens lokale hjemmesider Alle Diabetesforeningens lokalforeninger, børnefamilie- og ungergrupper har en officiel hjemmeside. Det

Læs mere

Vejledning ACADRE WEBKLIENT

Vejledning ACADRE WEBKLIENT ACADRE WEBKLIENT September 2019 Vejledning ACADRE WEBKLIENT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPRET EN NY SAG... 3 1.1 Opret en sag med autoprofil... 3 1.2 Opret en ny sag uden autoprofil... 4 2. OUTLOOK INTEGRATION

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere