9. INFORMATION OG DIALOG MED KOMMUNEN 86. Helt sikkert/sikkert Måske Næppe/Bestemt ikke Hillerød Landsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. INFORMATION OG DIALOG MED KOMMUNEN 86. Helt sikkert/sikkert Måske Næppe/Bestemt ikke Hillerød Landsplan"

Transkript

1 Hillerød Samlet placering SAMLET I 9 KATEGORIER 1. INFRASTRUKTUR OG TRANSPORT ARBEJDSKRAFT UDDANNELSE KOMMUNAL SAGSBEHANDLING SKATTER, AFGIFTER OG GEBYRER FYSISKE RAMMER BRUG AF PRIVATE LEVERANDØRER 74 I Hillerød har 78 virksomheder svaret på undersøgelsen Virksomhederne er inden for DI s brancher, b.la. produktion, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og services Besvarelserne repræsenterer arbejdspladser Se alle resultater under di.dk/le 8. KOMMUNENS IMAGE INFORMATION OG DIALOG MED KOMMUNEN 86 VIL VIRKSOMHEDERNE ANBEFALE ANDRE AT ETABLERE SIG I KOMMUNEN? Pct VIRKSOMHEDERNES TOP 5 ØNSKER KOMMUNEN BØR PRIORITERE HØJEST Infrastruktur og transport Brug af private leverandører Sagsbehandling Skatter og afgifter 10 0 Helt sikkert/sikkert Måske Næppe/Bestemt ikke Hillerød Landsplan Arbejdskraft Hillerød Landsplan Pct. Den procentvise fordeling af svar på spørgsmålet: Vil du anbefale andre virksomheder at etablere sig i kommunen? Den procentvise fordeling af svar på spørgsmålet: Hvad bør kommunen prioritere højest, hvis den skal styrke virksomhedernes vækstmuligheder fremadrettet? Virksomhederne er blevet bedt om at angive to prioriteter. Kontaktinfo: Konsulent Rikke Steen Sørensen, DI Hovedstaden, mail: tlf

2 OVERORDNET VURDERING AF DE KOMMUNALE RAMMEVILKÅR Den overordnede vurdering af kommunernes erhvervsvenlighed afspejler, om virksomhederne generelt er tilfredse med den kommunale indsats for erhvervslivet. Samlet placering afhænger af: 1/3 Overordnet vurdering af erhvervsvenlighed Spørgsmålet lyder: Hvor tilfreds er du alt i alt med din kommunes erhvervsvenlighed?. Spørgsmålet tæller en tredjedel af den enkelte kommunes samlede placering i undersøgelsen. Det er derfor af stor betydning, hvad virksomhederne svarer på dette spørgsmål. 2/3 Placering i ni kategorier, hvor spørgsmål og statistiske indikatorer hver vægter 50 pct. i hver enkelt kategori. KOMMUNENS ERHVERVSVENLIGHED ALT I ALT ,38 3,43 UDVIKLING I OVERORDNET VURDERING AF ERHVERVSVENLIGHED 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2, Hillerød Landsplan Figuren viser den procentvise fordeling af virksomhedernes svar på overordnet tilfredshed med erhvervsvenligheden i kommunen og på landsplan. Skalaen går fra 1-5 med 5 som højeste score Kilde: Lokalt Erhvervsklima 2020 HVOR TILFREDSE ER VIRKSOMHEDERNE KOMMUNEN? Pct Meget tilfreds/tilfreds Hverken/eller Utilfreds/Meget utilfreds Hillerød Landsplan Figuren viser den procentvise fordeling af virksomhedernes svar på overordnet tilfredshed med erhvervsvenligheden i kommunen og på landsplan. Kilde: Lokalt Erhvervsklima

3 KATEGORI 1: INFRASTRUKTUR OG TRANSPORT Hvis virksomhederne skal fastholde deres konkurrenceevne, er det afgørende, at varer, kunder og medarbejdere kan komme fra A til B. Derfor er virksomhederne afhængige af et godt lokalt vejnet og en velfungerende kommunal kollektiv trafik. Kategorien Infrastruktur og transport beskriver kommunens placering på spørgsmål om tilfredshed med kommunens indsats for det kommunale vejnet og den kollektive trafik samt på otte statistiske indikatorer, der på forskellig vis belyser kommunens indsats for at sikre en god mobilitet. Placering i kategorien afhænger både af spørgsmål og statistiske indikatorer, der hver vægter 50 pct. INFRASTRUKTUR OG TRANSPORT Det kommunale vejnet ,06 2,78 Kommunal kollektiv trafik ,02 3,28 Indpendling ,61 62,66 Indpending, ændring over tre år ,77 0,75 Køreplanstimer pr. indbygger ,19 1,18 Køreplanstimer pr. indbygger, ændring over tre år* ,35-0,33 Udgifter i kr. til det kommunale vejnet (i de sidste tre år) pr. indbygger Udgifter i kr. til det kommunale vejnet (i de sidste tre år) pr. indbygger, ændring over tre år Udgifter i kr. til det kommunale vejnet (i de sidste tre år) pr. km kommunal vej Udgifter i kr. til det kommunale vejnet (i de sidste tre år) pr. km kommunal vej, ændring over tre år ,20 1, ,08 0, ,03 179, ,36 12,33 *Indikatoren er baseret på tilgængelige tal fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Busdrift finansieres af både kommuner og regioner. Opgørelsen tager ikke hensyn til ændringer i finansieringsmodellen mellem kommuner og regioner. 3

4 KATEGORI 2: ARBEJDSKRAFT Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for virksomhedernes muligheder for vækst og udvikling. Kategorien Arbejdskraft beskriver kommunens placering på spørgsmål om tilfredshed med kommunens indsats og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne samt kommunens placering på fem statistiske indikatorer, der på forskellig vis belyser adgangen til kvalificeret arbejdskraft. ARBEJDSKRAFT Kommunens indsats for at opfylde virksomhedernes behov for kvalificerede medarbejdere ,96 3,20 Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne ,32 3,28 Fuldtidsbeskæftigede pr indb. i alderen årige* ,35 Fuldtidsbeskæftigede pr indb. i alderen årige, ændring over tre år* Forskel i forhold til forventet erhvervsfrekvens for årige (på baggrund af indbyggersammensætning) Ranking i Beskæftigelsesministeriets benchmarkmodel fra maj 2019** Ranking af forskel i forventet og faktisk andel på førtidspension på baggrund af kommunens socioøkonomiske sammensætning , ,89 2, *I 2019 havde vi en indikator for privat beskæftigelse, men i år benytter vi i stedet samlet fuldtidsbeskæftigelse, da der ikke foreligger tal for privat beskæftigelse på kommuneniveau fra før Coronakrisen. **Vi har anvendt ranking i Beskæftigelsesministeriets benchmarkmodel fra maj 2019, da rankingen for ikke forelå, da Lokalt Erhvervsklima undersøgelsen blev gennemført. Desuden kan indikatoren afvige fra placeringen blandt de 98 kommuner, ministeriet rangerer, da der kun er 93 kommuner med i Lokalt Erhvervsklima. 4

5 KATEGORI 3: UDDANNELSE Det er vigtigt, at de fremtidige lokale medarbejdere får de rette uddannelsesmæssige kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Det er bl.a. vigtigt, at fremtidens medarbejdere får de fornødne grundlæggende færdigheder som f.eks. at læse, skrive og regne. Kategorien Uddannelse beskriver kommunens placering på et spørgsmål om tilfredshed med skolernes samarbejde med virksomhederne og på seks statistiske indikatorer, der på forskellig vis belyser, i hvor høj grad det lykkes at give den fremtidige arbejdsstyrke en god uddannelsesmæssig ballast. UDDANNELSE De kommunale folkeskolers samarbejde med virksomhederne (f.eks. virksomhedsrelevant undervisning og virksomhedsbesøg) ,91 3,18 Andel årige med en uddannelse efter grundskolen ,31 86,56 Andel årige med en uddannelse efter grundskolen, ændring over tre år Karakter ved folkeskolens afgangseksamen ift. baggrund (faktisk minus forventet) Karakter ved folkeskolens afgangseksamen ift. baggrund (faktisk minus forventet), ændring over tre år Andel af en 9. klasses årgang, der forventes at fuldføre mindst én ungdomsuddannelse inden for ti år efter 9. klasse Andel af en 9. klasses årgang, der forventes at fuldføre mindst én ungdomsuddannelse inden for ti år efter 9. klasse, ændring over tre år ,57 0, ,20-0, ,20-0, ,60 90, ,90 1,00 KATEGORI 4: KOMMUNAL SAGSBEHANDLING 5

6 Når virksomheden henvender sig til kommunen og skal have behandlet en sag, er det vigtigt med en hurtig, effektiv og kompetent sagsbehandling Kategorien Kommunal sagsbehandling beskriver kommunens placering på tre spørgsmål om tilfredshed med sagsbehandlingen på forskellige områder samt på otte statistiske indikatorer, der på forskellig vis belyser, hvor effektiv sagsbehandlingen i kommunen er. KOMMUNAL SAGSBEHANDLING Kompetent og hurtig sagsbehandling af din virksomheds miljøforhold Kompetent og hurtig sagsbehandling i forbindelse med byggesager Kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager i den kommune, hvor virksomheden er placeret ,09 3, ,69 2, ,32 3,82 Andel af afsluttede sygedagpengeforløb af under to måneders varighed Andel af afsluttede sygedagpengeforløb af under to måneders varighed, ændring over tre år ,74 83, ,54-0,57 Sagsbehandlingstider på miljø (andel sager, der afsluttes inden for servicemålet)* Sagsbehandlingstider på miljø (andel sager, der afsluttes inden for servicemålet), ændring over to år* Andelen af sygedagpengeforløb, hvor personen er delvis syge- eller raskmeldt Andelen af sygedagpengeforløb, hvor personen er delvis syge- eller raskmeldt, ændring over tre år Sagsbehandlingstider for byggesager inden for industri og lagerbygninger samt etagebyggeri (andel sager, der afsluttes inden for servicemålet) Sagsbehandlingstider for byggesager inden for industri og lagerbygninger samt etagebyggeri (andel sager, der afsluttes inden servicemålet), ændring over to år** ,00 15, ,70 1, ,90 69, ,17 *Indikatoren indgår alene for kommuner, hvor der har været miljøsager inden for det seneste år. Denne indikator er samtidig så ny, at det endnu ikke er muligt at se på ændring over tre år, hvorfor der i stedet ses på ændring over to år. **For indikatoren for sagsbehandlingstider på byggesager er det endnu ikke muligt at måle ændringen over tre år, hvorfor vi i stedet har en ændringsvariabel over to år. I 2019 målte indikatoren ændring over 1 år, hvorfor der ikke kan sammenlignes. KATEGORI 5: SKATTER, AFGIFTER OG GEBYRER 6

7 Lokale skatter, afgifter og gebyrer er vigtige parametre for virksomhedernes konkurrenceevne og kan være med til at afgøre, hvor de ønsker at placere sig. Kategorien Skatter, afgifter og gebyrer beskriver kommunens placering på spørgsmål om tilfredshed med den kommunale indkomstskat og de kommunale erhvervsskatter, afgifter og gebyrer samt på seks statistiske indikatorer, der på forskellig vis belyser niveauet for skatter, afgifter og gebyrer i kommunen. SKATTER, AFGIFTER OG GEBYRER Den kommunale indkomstskat set i forhold til serviceniveauet og kommunens økonomiske situation Kommunale erhvervsskatter, afgifter og gebyrer (f.eks. dækningsafgift og affalds- og byggesagsgebyrer) ,92 3, ,75 2,90 Kommunal udskrivningspct ,60 25,60 Ændring i kommunal udskrivningspct., ændring over tre år ,00 0,00 Grundskyldspromille ,65 20,65 Ændring i grundskyldspromille, ændring over tre år 8 4 0,00 0,00 Dækningsafgiftspromille ,40 9,40 Ændring i dækningsafgiftspromille, ændring over tre år ,00 0,00 KATEGORI 6: FYSISKE RAMMER 7

8 Gode fysiske rammer er en forudsætning for, at en virksomhed kan vokse og skabe arbejdspladser. Det skal være muligt at udvide produktionen, og der skal være en god digital infrastruktur. Kategorien Fysiske rammer beskriver kommunens placering på spørgsmål om tilfredshed med tilgængeligheden af erhvervsgrunde, den lokale planlægning og kommunes indsats for at sikre en god digital infrastruktur samt placeringen på fem statistiske indikatorer, der på forskellig vis belyser kommunens indsats for at sikre gode fysiske rammer. FYSISKE RAMMER Der findes erhvervsgrunde med plads til udvikling ,67 3,58 Den lokale planlægning tager tilstrækkelig hensyn til erhvervslivet (f.eks. ved ikke at bygge boliger nær virksomheder) Kommunens indsats for at sikre bredbånd og mobildækning (f.eks. sikre nem/billig opsætning af mobilmaster og mål for mobil- og bredbåndsdækning) ,24 3, ,96 2,98 Erhvervsbygningsareal i pct. af samlet bygningsmasse* ,18 Erhvervsbygningsareal i pct. af samlet bygningsmasse, ændring over 3 år* ,25 Bredbåndsdækning, andel som har adgang til min. 100/30 Mbit/s download/upload Bredbåndsdækning, andel som har adgang til min. 100/30 Mbit/s download/upload, ændring over tre år Geografisk dækning med mobil bredbånd på mindst 30 Mbit/s download for min. én operatør** , , ,00 *Indikatoren for erhvervsareal erstatter indikatoren for erhvervsbygninger i pct. af samlet bygningsmasse. **Indikatoren for mobilt bredbånd er indhentet for 3. kvartal 2020, hvor den tidligere har været for 1. kvartal, så tallet er mere tidssvarende på lanceringstidspunktet. Dog betyder denne ændring også, at det ikke er muligt at have en ændringsvariabel på mobilt bredbånd eller sammenligne med 2019, da tallene for 3. kvartal 2019 ikke er tilgængelige. KATEGORI 7: BRUG AF PRIVATE LEVERANDØRER 8

9 En attraktiv erhvervskommune er åben for at lade private leverandører byde på kommunale opgaver, hvilket kan være med til at sikre større effektivitet og højne kvaliteten. Når private virksomheder udfører opgaver for kommunen, er det vigtigt med en god udbudsproces, og at betalingsfristerne er rimelige. Kategorien Brug af private leverandører beskriver kommunens placering på spørgsmål om tilfredshed med kommunens udbudsproces og betalingsfrister samt kommunens placering på tolv statistiske indikatorer, der viser i hvor høj grad, kommunen konkurrenceudsætter fordelt på hovedkonti. BRUG AF PRIVATE LEVERANDØRER Kommunens udbudsproces over for private leverandører (udbudsmateriale, tidsfrister og dialog) ,77 2,60 Kommunens betalingsfrister (rettidighed, længde) ,08 3,31 Konkurrenceudsættelse af Byudvikling ,90 Konkurrenceudsættelse af Byudvikling, ændring over tre år ,60 Konkurrenceudsættelse af Trafik og infrastruktur ,40 Konkurrenceudsættelse af Trafik og infrastruktur, ændring over tre år ,80 Konkurrenceudsættelse af Undervisning og kultur ,20 Konkurrenceudsættelse af Undervisning og kultur, ændring over tre år ,60 Konkurrenceudsættelse af Sundhed ,40 Konkurrenceudsættelse af Sundhed, ændring over tre år ,00 Konkurrenceudsættelse af Sociale opgaver ,10 Konkurrenceudsættelse af Sociale opgaver, ændring over tre år ,20 Konkurrenceudsættelse af Administration og it ,20 Konkurrenceudsættelse af Administration og it, ændring over tre år ,80 *Indikatorerne for konkurrenceudsættelse på hver hovedkonto (0, 2, 3, 4, 5 og 6) er nye i kategorien, hvor hovedkonti for konkurrenceudsættelse tidligere var grupperet i Velfærdsopgaver og Støttefunktioner og tekniske opgaver. KATEGORI 8: KOMMUNENS IMAGE 9

10 Et godt image er afgørende for kommunens evne til at fastholde og tiltrække succesfulde virksomheder og kvalificerede medarbejdere. Kategorien Kommunens image beskriver kommunens placering på spørgsmål om tilfredshed med kommunens indsats for at fastholde og tiltrække nye borgere og nye virksomheder til kommunen samt på fire statistiske indikatorer, der belyser, i hvor høj grad det lykkes at tiltrække nye borgere og virksomheder. KOMMUNENS IMAGE Kommunens indsats for at fastholde og tiltrække nye virksomheder til kommunen Kommunens indsats for at fastholde og tiltrække nye borgere til kommunen ,57 3, ,70 3,95 Nystartede virksomheder pr indbyggere (A/S og ApS) ,20 4,14 Nystartede virksomheder pr indbyggere, ændring over tre år (A/S og ApS) ,18 0,25 Nettotilflytning til kommunen pr indbyggere ,49 3,08 Nettotilflytning til kommunen pr indbyggere, ændring over tre år ,71-4,11 KATEGORI 9: INFORMATION OG DIALOG MED KOMMUNEN 10

11 En god dialog mellem erhvervslivet og kommunen kan være med til skabe forståelse for hinandens udfordringer og synspunkter og kan bidrage til at finde løsninger. Det er også vigtigt, at væsentlig information fra kommunen formidles hurtigt og klart, så virksomhederne får relevante oplysninger om alt lige fra snerydning og vejarbejde til lokalplaner. Kategorien Information og dialog med kommunen beskriver kommunens placering på spørgsmål om tilfredshed med dialogen med kommunens embedsmænd og politikere samt kommunens formidling af væsentlig information til virksomhederne. INFORMATION OG DIALOG MED KOMMUNEN Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere ,14 3,17 Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens embedsmænd ,82 2,94 Kommunens formidling af væsentlig information til din virksomhed ,16 3,27 11

SAMLET PLACERING Nordfyns opnår en 12. plads (-8 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne.

SAMLET PLACERING Nordfyns opnår en 12. plads (-8 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. Nordfyns Samlet placering 12 SAMLET Nordfyns opnår en 12. plads (-8 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. BEDSTE Nordfyns bedste placering er som nummer

Læs mere

SAMLET PLACERING Billund opnår en 26. plads (-18 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne.

SAMLET PLACERING Billund opnår en 26. plads (-18 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. Billund Samlet placering 26 SAMLET Billund opnår en 26. plads (-18 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. BEDSTE Billunds bedste placering er som nummer 1

Læs mere

SAMLET PLACERING Odder opnår en 18. plads (-2 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne.

SAMLET PLACERING Odder opnår en 18. plads (-2 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. Odder Samlet placering 18 SAMLET Odder opnår en 18. plads (-2 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. BEDSTE Odders bedste placering er som nummer 13 i kategorierne

Læs mere

SAMLET PLACERING Vordingborg opnår en 71. plads (+15 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne.

SAMLET PLACERING Vordingborg opnår en 71. plads (+15 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. Vordingborg Samlet placering 71 SAMLET Vordingborg opnår en 71. plads (+15 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. BEDSTE Vordingborgs bedste placering er

Læs mere

Fredericia - resultater

Fredericia - resultater OVERSIGTSNOTAT Fredericia - resultater SAMLET 17 I OVERORDNET ERHVERVSVENLIGHED 16 I 9 KATEGORIER 1. Infrastruktur og transport 29 2. Arbejdskraft 29 3. Uddannelse 22 4. Kommunal sagsbehandling 28 5. Skatter,

Læs mere

Ballerup - resultater

Ballerup - resultater OVERSIGTSNOTAT Ballerup - resultater SAMLET 43 I OVERORDNET ERHVERVSVENLIGHED 33 I 9 KATEGORIER 1. Infrastruktur og transport 17 2. Arbejdskraft 67 3. Uddannelse 53 4. Kommunal sagsbehandling 70 5. Skatter,

Læs mere

Glostrup - resultater

Glostrup - resultater OVERSIGTSNOTAT Glostrup - resultater SAMLET 56 I OVERORDNET ERHVERVSVENLIGHED 61 I 9 KATEGORIER 1. Infrastruktur og transport 7 2. Arbejdskraft 61 3. Uddannelse 80 4. Kommunal sagsbehandling 56 5. Skatter,

Læs mere

Ikast-Brande - resultater

Ikast-Brande - resultater OVERSIGTSNOTAT Ikast-Brande - resultater SAMLET 1 I OVERORDNET ERHVERVSVENLIGHED 1 I 9 KATEGORIER 1. Infrastruktur og transport 15 2. Arbejdskraft 2 3. Uddannelse 2 4. Kommunal sagsbehandling 8 5. Skatter,

Læs mere

Odder - resultater OVERSIGTSNOTAT. Overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. Udviklingen i overordnet vurdering af erhvervsvenlighed

Odder - resultater OVERSIGTSNOTAT. Overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. Udviklingen i overordnet vurdering af erhvervsvenlighed OVERSIGTSNOTAT Odder - resultater SAMLET 16 I OVERORDNET ERHVERVSVENLIGHED 10 I 9 KATEGORIER 1. Infrastruktur og transport 72 2. Arbejdskraft 5 3. Uddannelse 37 4. Kommunal sagsbehandling 67 5. Skatter,

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2016 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

INDLEDNING 3 SAMLET PLACERING 6 OVERORDNET VURDERING AF ERHVERVSVENLIGHEDEN 7 INFRASTRUKTUR OG TRANSPORT 8 KOMMUNAL SAGSBEHANDLING 11

INDLEDNING 3 SAMLET PLACERING 6 OVERORDNET VURDERING AF ERHVERVSVENLIGHEDEN 7 INFRASTRUKTUR OG TRANSPORT 8 KOMMUNAL SAGSBEHANDLING 11 » HOVEDRAPPORT 2019 INDHOLD 2 INDLEDNING 3 OVERSIGTSTABEL 4 SAMLET PLACERING 6 OVERORDNET VURDERING AF ERHVERVSVENLIGHEDEN 7 INFRASTRUKTUR OG TRANSPORT 8 ARBEJDSKRAFT 9 UDDANNELSE 10 KOMMUNAL SAGSBEHANDLING

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2012 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Lokalt Erhvervsklima» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2011 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Hvorfor undersøgelse af lokalt erhvervsklima? Mål Kommunalt fokus på virksomheder og lokale erhvervsvilkår Værktøj til dialog med kommunerne

Læs mere

» METODE- OG DATAGRUNDLAG

» METODE- OG DATAGRUNDLAG » METODE- OG DATAGRUNDLAG 2019 INDHOLD METODEN KORT FORTALT... 3 DATAGRUNDLAG... 4 2.1 Spørgeskemaundersøgelse: Lokalt Erhvervsklima 2019...4 2.2 Officielle statistiske indikatorer...4 BEREGNING AF KOMMUNERNES

Læs mere

DI s erhvervsklimaundersøgelse

DI s erhvervsklimaundersøgelse DI s erhvervsklimaundersøgelse På Frederiksberg har 80 virksomheder deltaget i DI s undersøgelse, som dels består af et spørgsmål om overordnet erhvervsvenlighed, hvor Frederiksberg er gået frem. Dels

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2017 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2015 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

Odsherred som erhvervskommune

Odsherred som erhvervskommune Odsherred som erhvervskommune Regionalforeningssekretær Bent Outzen Lokalt Erhvervsklima Fordi Lokale rammevilkår er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne LE er virksomhedernes stemme i kommunen

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDHOLD INDHOLD... 2 INDLEDNING... 2 OVERSIGTSTABEL... 3 SAMLET PLACERING 2018... 5 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

» Metode og datagrundlag

» Metode og datagrundlag » Metode og datagrundlag INDHOLD METODEN KORT FORTALT... 3 DATAGRUNDLAG... 4 2.1 Spørgeskemaundersøgelse: Lokalt Erhvervsklima 2018... 4 2.2 Officielle statistiske indikatorer... 4 BEREGNING AF KOMMUNERNES

Læs mere

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima September 13 Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima Små og store virksomheder er enige om, hvad kommunen bør se på først for at styrke vækstmulighederne, men tilfredsheden med kommunens

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima

Lokalt Erhvervsklima Lokalt Erhvervsklima > Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le V tlf.: INDHOLD INDLEDNING..........................................................................

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2014 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

DI's erhvervsklimaundersøgelse 2013

DI's erhvervsklimaundersøgelse 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Erhvervsservice NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget DI's erhvervsklimaundersøgelse 2013 Baggrund Dansk Industri (DI) har offentliggjort

Læs mere

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Jette Nøhr DI Hovedstaden Forbedringer i erhvervsklimaet Flere kommuner har lavet forbedringer i deres erhvervsklima Eksempler på indsatsområder

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER September 2016 KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER Tilfredsheden med kommunernes erhvervsklima har nået et nyt toppunkt. Det er godt nyt. Et forbedret erhvervsklima er nemlig lig med flere private

Læs mere

Fortsat i Front Fællesskab om erhvervsklimaudvikling

Fortsat i Front Fællesskab om erhvervsklimaudvikling Fortsat i Front Fællesskab om erhvervsklimaudvikling Lars Rise and Shine Erhvervsklima? 2 Disposition Min baggrund Erhvervsklimaundersøgelser Skanderborg i front Strategisk arbejde med placering og/eller

Læs mere

Virksomhederne mere tilfredse med erhvervsklimaet

Virksomhederne mere tilfredse med erhvervsklimaet September 2013 Virksomhederne mere tilfredse med erhvervsklimaet Af konsulent Nikolaj Pilgaard Virksomhederne er blevet stadig mere tilfredse med det lokale erhvervsklima siden 2010. Især de større virksomheder

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklim a 2012 et væ rktøjtildialog m ellem kom m uner og virksom heder Virksomhedernes

Læs mere

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012 September 2012 Storkommunerne forbedrer erhvervsklimaet gradvist Af konsulent Nikolaj Pilgaard, NIPI@DI.DK Fem ud af syv danske storbyer har forbedret erhvervsklimaet fra 2011 til 2012. Esbjerg indtager

Læs mere

Godt erhvervsklima giver arbejdspladser

Godt erhvervsklima giver arbejdspladser September 2012 Godt erhvervsklima giver arbejdspladser AF KONSULENT NIKOLAJ PILGAARD, NIPI@DI.DK Blot halvdelen af landets virksomheder er tilfredse med det lokale erhvervsklima, og næsten hver femte er

Læs mere

Hvordan sikres et stærkt lokalt erhvervsliv?

Hvordan sikres et stærkt lokalt erhvervsliv? A Claus Aastrup Seidelin, Seniorchefkonsulent clas@di.dk, 2779 6422 Kristian Binderup Jørgensen, Ledende økonom kbj@kraka.org, 3140 8705 SEPTEMBER 2019 Hvordan sikres et stærkt lokalt erhvervsliv? Virksomheder,

Læs mere

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag 1. København på DI s undersøgelse af det lokale erhvervsklima

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag 1. København på DI s undersøgelse af det lokale erhvervsklima KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Erhvervsservice BILAG 1 30-07-2013 Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1. København på DI s undersøgelse af det lokale erhvervsklima Baggrund

Læs mere

Fire små kommuner gør det godt

Fire små kommuner gør det godt Konsulent Nikolaj Pilgaard nipi@di.dk, tlf. 2128 8584 JANUAR 2017 Fire små kommuner gør det godt Fire mindre kommuner i de veletablerede jyske business regioner ligger godt i DI s Lokalt Erhvervsklima

Læs mere

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur DI Den 8. august 016 ANCH Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur Mere end hver tredje virksomhed mener, at infrastruktur og transport er et område, som kommunerne skal prioritere. Det er især

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2018-2021 Dagsorden 9. oktober 2018 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Søren P. Rasmussen Karsten Lomholt Henrik Bang Ib Carlsen Kasper Langberg Martin Vendel

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det?

Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det? KTC 30. maj 13 Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det? Souschef Henrik Schramm Rasmussen, DI KTC 30. maj 13 Disposition 1. Kort om analysen 2. Kommunernes rolle for erhvervslivet 3. Hovedresultaterne 4.

Læs mere

Kommunalpolitikere slår folketingspolitikere i erhvervsvenlighed

Kommunalpolitikere slår folketingspolitikere i erhvervsvenlighed Annette Christensen, fagleder anch@di.dk, 2829 8384 NOVEMBER 2018 Kommunalpolitikere slår folketingspolitikere i erhvervsvenlighed Virksomhederne oplever, at kommunalpolitikerne er meget mere erhvervsvenlige

Læs mere

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 5 IMAGE 6 KOMMUNAL SERVICE 7 INFRASTRUKTUR 10 KOMMUNEN

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

Ballerup Kommune. DI Hovedstaden. Møde med Borgmester Jesper Würtzen. 12. marts 2014. Deltagere: Borgmester Jesper Würtzen

Ballerup Kommune. DI Hovedstaden. Møde med Borgmester Jesper Würtzen. 12. marts 2014. Deltagere: Borgmester Jesper Würtzen DI Hovedstaden Møde med Borgmester Jesper Würtzen Ballerup Kommune 12. marts 2014 Deltagere: Borgmester Jesper Würtzen Bestyrelsesmedlem for DI Hovedstaden Steen Nørby Nielsen, Divisionsdirektør i Siemens

Læs mere

Jylland og Fyn har landets ti bedste erhvervskommuner

Jylland og Fyn har landets ti bedste erhvervskommuner Thorbjørn Baum, konsulent thob@di.dk, 2328 9685 SEPTEMBER 2018 Jylland og Fyn har landets ti bedste erhvervskommuner Vinderen af Lokalt Erhvervsklima 2018 er Ikast-Brande. Kommunen er på podiet i fire

Læs mere

Lokalt erhvervsklima Resultater for Randers

Lokalt erhvervsklima Resultater for Randers Notat Forvaltning: Erhverv & Udvikling Dato: J.nr.: Br.nr.: 1. september 2011 Udf rdiget af: Hanne Lykke Thonsgaard og Pernille Bouteloup Kofoed Vedrłrende: Resultater for Randers Kommune i DI erhvervsklima

Læs mere

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. Mødedato: 27. september 2018 Mødestart: 16:30 Mødested: Dianalund-stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 Sorø

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. Mødedato: 27. september 2018 Mødestart: 16:30 Mødested: Dianalund-stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 Sorø Referat Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget Mødedato: 27. september 2018 Mødestart: 16:30 Mødested: Dianalund-stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 Sorø Indholdsfortegnelse: Bemærkninger til dagsordenen

Læs mere

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. Mødedato: 27. september 2018 Mødestart: 16:30 Mødested: Dianalund-stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. Mødedato: 27. september 2018 Mødestart: 16:30 Mødested: Dianalund-stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 Dagsorden Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget Mødedato: 27. september 2018 Mødestart: 16:30 Mødested: Dianalund-stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 Indholdsfortegnelse: Pkt. Tekst Bemærkninger til dagsordenen

Læs mere

BUSINESS FAXE 2014 ERHVERVSKLIMAANALYSE

BUSINESS FAXE 2014 ERHVERVSKLIMAANALYSE BUSINESS FAXE 2014 ERHVERVSKLIMAANALYSE Indhold Baggrund... 2 Vejledning til læsning af rapporten... 3 Hovedkonklusion... 4 Kommunale rammevilkår... 5 Barrierer for vækst... 6 Image... 8 Kommunal sagsbehandling...

Læs mere

Favrskov i top til at skaffe virksomhederne medarbejdere

Favrskov i top til at skaffe virksomhederne medarbejdere Marie-Louise Lindeløv, chefkonsulent mall@di.dk, 3377 3305 AUGUST 2018 Favrskov i top til at skaffe virksomhederne medarbejdere I Favrskov kommer de ledige hurtigt i job. Det er med til at sikre titlen

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- ANALYSE 2017

ERHVERVSKLIMA- ANALYSE 2017 ERHVERVSKLIMA- ANALYSE 2017 Indhold OVERBLIK ERHVERVSKLIMA FAXE KOMMUNE... 3 LOKALE RAMMEVILKÅR... 4 ERHVERVSKLIMAET... 5 Tilfredshed med rammevilkår... 5 INFRASTRUKTUREN I KOMMUNEN... 6 Tilfredshed med

Læs mere

Fire nye kommuner i top ti på Lokalt Erhvervsklima

Fire nye kommuner i top ti på Lokalt Erhvervsklima Thorbjørn Baum thob@di.dk, 2328 9685 SEPTEMBER 2019 Fire nye kommuner i top ti på Lokalt Erhvervsklima I år er tiende år, DI gennemfører undersøgelsen Lokalt Erhvervsklima. På de ti år, er andelen af virksomheder,

Læs mere

Kommunaldirektører: Nu har vi fokus på virksomhedernes forhold

Kommunaldirektører: Nu har vi fokus på virksomhedernes forhold Annette Christensen, fagleder anch@di.dk, 2829 8384 SEPTEMBER 19 Kommunaldirektører: Nu har vi fokus på virksomhedernes forhold Rundt om i landets kommuner har man i dag større fokus på at skabe et godt

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed?

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 2. Hvor tilfreds er du med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling? - og hvor vigtigt er det for dig? - På miljøområdet?

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

ERHVERVSKLIMA ANALYSE

ERHVERVSKLIMA ANALYSE 2015 ERHVERVSKLIMA ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KOMMUNALT ERHVERVSKLIMA 2015... 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING... 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR... 5 IMAGE... 6 KOMMUNAL SERVICEKULTUR...

Læs mere

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE September 2016 HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE Flere og flere virksomheder må opgive at finde de medarbejdere, de har brug for til at løse deres opgaver og udvikle deres forretning.

Læs mere

ERHVERVSKLIMA ANALYSE

ERHVERVSKLIMA ANALYSE 2016 ERHVERVSKLIMA ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 LÆSEVEJLEDNING... 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR... 5 ARBEJDSKRAFT OG JOBCENTER... 6 ARBEJDSKRAFTMANGEL... 6 JOBCENTERETS

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

NÅR VIRKSOMHEDEN BESTILLER FLYTTEBIL

NÅR VIRKSOMHEDEN BESTILLER FLYTTEBIL 1 NÅR VIRKSOMHEDEN BESTILLER FLYTTEBIL INTRO Når virksomheden bestiller flyttebil er en rapport, der belyser virksomhedernes vækstvilkår og bosætning. Analysen søger at forstå, hvad virksomhederne lægger

Læs mere

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Version 1.1 Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Lejre Kommune Erhvervsklimamåling August 2016 2016 Side 1 Indledning

Læs mere

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Af Seniorchefkonsulent Annette Christensen Anch@di.dk SEPTEMBER 2017 Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Mere end hver tredje virksomhed har det seneste år måttet stoppe produktionen på grund

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

Faxe Kommunes erhvervsklima

Faxe Kommunes erhvervsklima Analyse af Faxe Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Business Faxe Oktober 2012 Dansk Erhversfremme 16. oktober 2012 Baggrund og analysefokus Denne analyse er blevet udarbejdet

Læs mere

De oplagte kandidater

De oplagte kandidater De oplagte kandidater De oversete kandidater 2 UD AF 5 VIRKSOMHEDER... er flyttet inden for de seneste 10 år Virksomhedernes ønskeseddel God digital infrastruktur Adgang til kvalificeret arbejdskraft God

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE Præsentation 23. maj 2012 AGENDA 1 2 3 4 5 KORT OM UNDERSØGELSEN VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING VURDERING

Læs mere

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Hovedkonklusioner Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Lejre Kommune Erhvervsklimamåling Juni 2016 2016 Side 1 Indhold

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 21. november 2017. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med Håndværker- og industriforeningen

Læs mere

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009 22. januar 2009 De kommunale erhvervsvilkår er afgørende for virksomhederne AF chefkonsulent SUNE K. JENSEN, SKJ@DI.DK Syv ud af ti mindre- og mellemstore virksomheder vurderer, at de kommunale rammer

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervsklima

Holbæk Kommunes erhvervsklima Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet

Læs mere

Stadig flere virksomheder opgiver at finde medarbejdere

Stadig flere virksomheder opgiver at finde medarbejdere Mads Brøndum Djernæs, konsulent mabd@di.dk, 2849 517 SEPTEMBER 17 Stadig flere virksomheder opgiver at finde Næsten fire ud af virksomheder har ikke kunne finde de, som de har søgt. Det viser DI s årlige

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor Fredensborg Kommunes Erhvervs- og Turismepolitik 2019-2023 Godkendt af Byrådet den xx Forord Vi er stolte over, at du nu sidder med Byrådets Erhvervs- og Turismepolitik

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Lokale politikere vil også gerne erhvervslivet

Lokale politikere vil også gerne erhvervslivet Thomas Q. Christensen, Seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 2128 6671 AUGUST 2018 Lokale politikere vil også gerne erhvervslivet Når virksomhederne i kommunen vinder, så vinder kommunen og borgerne i den også.

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

DEN KVIKKE ERHVERVSKOMMUNE. De bedste til værdiskabende løsninger og prioritering af virksomhederne

DEN KVIKKE ERHVERVSKOMMUNE. De bedste til værdiskabende løsninger og prioritering af virksomhederne DEN KVIKKE ERHVERVSKOMMUNE De bedste til værdiskabende løsninger og prioritering af virksomhederne FORMÅL MED ANALYSEN: Vurdering af kommunens image og omdømme Kvaliteten i den kommunale sagsbehandling

Læs mere

Forord. Vækstregnskab 2017

Forord. Vækstregnskab 2017 Vækstregnskab 2017 2 Vækstregnskab 2017 Forord Høje-Taastrup Kommune oplever i disse år vækst på flere områder og har igangsat mange store udviklingsprojekter og flere er i pipelinen. Høje-Taastrup er

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Erhvervspolitik 2014-2020

Erhvervspolitik 2014-2020 Erhvervspolitik 2014-2020 1 stevns kommune Erhvervspolitikken 2014-2020 Erhvervspolitik i samarbejde mellem Stevns Kommune og Stevns erhvervsråd Vision: Vi skal skabe økonomisk vækst og arbejdspladser

Læs mere

SMV ers top 3: Sådan holder kommunerne på os

SMV ers top 3: Sådan holder kommunerne på os Thorbjørn Baum, konsulent thob@di.dk, 2328 9685 Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent tqch@di.dk, 3377 3316 JANUAR 2017 SMV ers top 3: Sådan holder kommunerne på os De små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Oktober 2013 Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Under halvdelen af virksomhederne i det gamle Frederiksborg amt vil anbefale kommunen til andre

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

ERHVERVSKLIMA ANALYSE

ERHVERVSKLIMA ANALYSE 2015 ERHVERVSKLIMA ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KOMMUNALT ERHVERVSKLIMA 2015... 4 Læsevejledning: Indeksering... 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR... 5 IMAGE... 7 KOMMUNAL SERVICEKULTUR...

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING RAPPORT JULI 2015

ERHVERVSKLIMAMÅLING RAPPORT JULI 2015 ERHVERVSKLIMAMÅLING RAPPORT JULI 2015 Indhold 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING... 3 2. VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN.. 7 3. VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED MED KOMMUNEN PÅ SPECIFIKKE PARAMETRE.

Læs mere

HADERSLEV ERHVERVSRÅD 2014 ERHVERVSKLIMAANALYSE

HADERSLEV ERHVERVSRÅD 2014 ERHVERVSKLIMAANALYSE HADERSLEV ERHVERVSRÅD 2014 ERHVERVSKLIMAANALYSE Indhold Indledning... 2 Læsevejledning... 3 Hovedkonklusion... 4 Prioriteringskort... 5 Kapitel 1: Kommunale rammevilkår... 6 Kapitel 2: Barrierer for vækst...

Læs mere

Företagsklimat i Danmark Ringsjöstrands Konferens

Företagsklimat i Danmark Ringsjöstrands Konferens Företagsklimat i Danmark Ringsjöstrands Konferens Underdirektør Hanne Schou, DI Dagsorden 1. Värför började DI med Erhvervsklima-mätning? 2. Vad har ni för erfarenheter med det? 2 1. Värför började DI

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Her er potentialerne for øget konkurrenceudsættelse i kommunerne

Her er potentialerne for øget konkurrenceudsættelse i kommunerne Peter Beyer Østergaard pebo@di.dk, 613478 MARTS 19 Her er potentialerne for øget konkurrenceudsættelse i kommunerne Der er i kommunerne et stort potentiale for at sende flere opgaver i udbud. Det gælder

Læs mere

Kommunal erhvervsvenlighed - baggrund og debatoplæg

Kommunal erhvervsvenlighed - baggrund og debatoplæg » irh Kommunal erhvervsvenlighed - baggrund og debatoplæg Jacob Pedersen 09 12-2011 24.10.00-A00 5 11 [Version nr.] 1. Dansk Industris undersøgelse af den kommunale erhvervsvenlighed Dansk Industri har

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE RAPPORT APRIL 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 EXECUTIVE SUMMARY Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 2: Lokale rammevilkår Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Lokale rammevilkår såsom skat, administration

Læs mere