Aktivitet i Coronaopsporingen, maj 2021 Nøgletal for smitteopsporingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitet i Coronaopsporingen, maj 2021 Nøgletal for smitteopsporingen"

Transkript

1 Aktivitet i Coronaopsporingen, maj 221 Nøgletal for smitteopsporingen

2 Aktivitet i Coronaopsporingen, maj 221 Nøgletal for smitteopsporing Det danske smitteopsporingsprogram er tilrettelagt efter Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige retningslinjer, gældende lovgivning og i henhold til de politiske aftaler. Generelt om data i rapporten Denne rapport indeholder et resumé over aktiviteter i Coronaopsporing for maj 221. Bagerst i rapporten er detaljerede datatabeller for hvert datapunkt. Frivillighed En afgørende forudsætning for smitteopsporingen er, at den danske tilgang bygger på frivillighed og ikke tvang. Det gør, at smitteopsporingen er afhængig af borgernes vilje til at samarbejde og oplyse om deres nære kontakter. Alle smittede opfordres dog til at lade Coronaopsporingen tage kontakt til de nære kontakter. Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler samtidig på det kraftigste, at alle smittede og nære kontakter vender tilbage på henvendelser fra Coronaopsporingen, hvis det ikke er lykkes Coronaopsporingen at opnå mundtlig dialog Afsluttede sager med smittede i maj 221 Se bilag tabel 1 for detaljeret datasæt ,6 % Af de smittede i maj er ikke vendt tilbage trods gentagne henvendelser Afsluttet med mundtlig dialog Afsluttet uden mundtlig dialog OBS: Coronaopsporingen smitteopsporer også personer, der har fået en positiv antigentest. I samtalen opfordres den smittede til at få foretaget en opfølgende PCR-test for at bekræfte det positive svar. Er det efterfølgende svar på PCR-testen negativt bliver sagen pt. sat som fejloprettet, hvis borgeren ringer ind. Samtaler med sådanne falsk positive fremgår derfor ikke af antallet af afsluttede sager. Sådan skabes dialogen e-boks-brev Opringning SMS Opringning 14 dage Forklaring: Når Coronaopsporing modtager oplysninger om en smittet, sendes der et brev i e-boks til den smittede. Coronaopsporingen ringer til alle smittede, som der kan findes et telefonnummer på. Hvis ikke der opnås mundtlig dialog ved første forsøg, sendes en sms til den smittede med opfordring til at ringe tilbage, og der foretages yderligere telefoniske kontaktforsøg. Hvis den smittede ikke vender tilbage på baggrund af opringning, e-boks-brev eller sms, lukkes sagen efter 14 dage. Det er ikke i alle tilfælde, at der er kontaktdata på den smittede sammen med prøvesvaret. I de tilfælde, hvor Coronaopsporing ikke selv kan finde telefonnummer på den smittede, hjælper politiet med dette. 2

3 Aktivitetstal for maj 221 Nedenfor fremgår tal for Coronaopsporingens indsats med smittede i maj 221. Første opkaldsforsøg til smittede Opgørelsen viser, hvor mange smittede, hvor første opsporingsopkald sker indenfor 24 timer, timer og timer. Andel af smittede afsluttet efter mundtlig dialog Viser andelen sager med smittede, der er afsluttet efter mundtlig dialog i maj, og som afsluttes indenfor 24 timer, timer og timer. Andel af smittede i maj, hvor første opkaldsforsøg foretages inden for 24 timer 99,6 % timer,1 % timer,1 % Andel af smittede, der er afsluttet efter mundtlig dialog i maj, afsluttes inden for 24 timer 96,4 % timer 2, % timer,7 % OBS: Data i denne aktivitetsrapport omfatter som udgangspunkt smittede og nære kontakter, der er oprettet i Coronaopsporingens systemer i maj måned. Data på denne side omfatter opkald foretaget i maj måned. Der vil derfor kunne være smittede, der er oprettet i slutningen af april, der indgår i opgørelsen, ligesom der vil kunne være smittede oprettede sidst i maj, der ikke fremgår af opgørelsen. Operate Side 3 3

4 Opsporinger af nære kontakter i maj 221 Når Coronaopsporingen er i dialog med den smittede, bliver der spurgt ind til den smittedes nære kontakter, og den smittede bliver opfordret til at give oplysninger, der gør det muligt for Coronaosporingen at tage kontakt til de nære kontakter. Der bliver i smitteopsporingen ikke anvendt tvang, og derfor beslutter den smittede selv, hvem der skal kontakte vedkommendes nære kontakter. Alle smittede opfordres dog til at lade Coronaopsporingen tage kontakt til de nære kontakter. OBS: Opgørelser af nære kontakter inkluderer ikke den opsporing af nære kontakter, som kommunerne jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer har ansvar for at smitteopspore på skoler, daginstitutioner og plejehjem. Ligesom opgørelserne ikke inkluderer den opsporing af nære kontakter, som regionerne foretager på sygehusene. Det betyder, at det samlede antal opsporede nære kontakter er højere, end det fremgår af opgørelserne. Nedenstående opgørelse over afsluttede sager medtager heller ikke de nære kontakter, der kontaktes som følge af, at de har rejst med samme fly som en smittet eller nære kontakter, der har været nær kontakt ved en fodboldkamp Afsluttede sager med nære kontakter, som den smittede ønsker, at Coronaopsporingen henvender sig til Se bilag tabel 2 for detaljeret datasæt ,8 % Af de nære kontakter i maj er ikke vendt tilbage trods gentagne henvendelser Afsluttet med mundtlig dialog Afsluttet uden mundtlig dialog En opsporing af en nær kontakt bliver afsluttet, når der er skabt en mundtlig dialog, eller efter 14 dage, hvis den nære kontakt ikke er vendt tilbage på gentagne henvendelser fra Coronaopsporing. OBS: Der er stor forskel på, hvor mange nære kontakter smittede har i et åbent samfund, og i et samfund, der i en længere periode har haft restriktioner eller været decideret nedlukket. Samtidig er den danske model for smitteopsporing baseret på frivillighed, og Coronaopsporing kan ikke i bred forstand anvende tvang, hvis borgere ikke ønsker at oplyse, hvor de har været, og hvem de har været sammen med. Alle smittede opfordres dog til at lade Coronaopsporingen tage kontakt til de nære kontakter. Men samlet kan antallet af nære kontakter ligge under lande, der har færre restriktioner, andre juridiske rammer eller en anden definition af en nær kontakt. Opgørelsen over nære kontakter, som den smittede ønsker, at Coronaopsporingen kontakter, indeholder også nære kontakters nære kontakter, når der er tale om smittede med særlige varianter (de såkaldte Variants of Concern ). Nære kontakter, den smittede efter eget ønske selv har været i dialog med Operate Side 4 4

5 Sundhedsstyrelsens definition på en nær kontakt, maj 221 Du er nær kontakt, hvis du har været tæt på en smittet person i en af følgende perioder: Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede. Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter. Hvis du ikke har været tæt på den smittede person i en af de to perioder, er du ikke en nær kontakt, og du skal ikke gøre mere. Hvis du har været tæt på en smittet person i en af de ovennævnte perioder, er du en nær kontakt, hvis du samtidig opfylder mindst et af følgende kriterier: Du bor sammen med en smittet person. Du har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person, eller ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. blevet hostet eller nyst på af en smittet person eller har rørt ved personens brugte lommetørklæde eller mundbind m.v.). Du har i mere end 15 minutter været tæt på en smittet person inden for 2 meter (f.eks. ved samtale). Nære kontakter vil typisk være dem, den smittede person bor sammen med og dagligt deler soveværelse, sofa, kram osv. Du vil typisk få besked om, at du er nær kontakt ved at: blive ringet op af Coronaopsporing, som hjælper smittede personer med opsporing af nære kontakter blive kontaktet af en person, du kender, som er blevet testet positiv du bliver kontaktet i forbindelse med smittetilfælde på skoler, i dagtilbud, uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladser m.v. Nære kontakter, der har henvendt sig til Coronaopsporingen Se bilag tabel 3 for detaljeret datasæt Testrekvirering og rådgivning Rådgivning OBS: Registreringspraksis gør, at en nær kontakt kan forekomme flere gange i data. F.eks. vil en nær kontakt, som den smittede selv har været i dialog med, og som efterfølgende kontakter Coronaopsporing, fremgå af flere tabeller. Alle nære kontakter, som er afsluttet efter mundtlig dialog Se bilag tabel 4 for detaljeret datasæt

6 Isolationssamtaler med smittede og nære kontakter, maj 221 Når Coronaopsporingen har været i kontakt med en smittet eller en nær kontakt ringer Coronaopsporingen efterfølgende for at høre, hvordan de har det, og om de har problemer med at holde sig isolerede. Opleves der problemer med at opretholde isolationen, spørges der ind til, om der er noget, som Coronaopsporingen kan hjælpe med. Hvem bliver kontaktet Alle smittede over 15 år, som der har været kontakt med i forbindelse med smitteopsporingen får et isolationsopkald dagen efter første samtale og igen to dage efter første isolationsopkald. Dertil bliver nære kontakter, som en smittet har oplyst til Coronaopsporingen, kontaktet to dage efter første henvendelse med kontakt og igen to dage efter kontakt. OBS: Data i denne aktivitetsrapport omfatter som udgangspunkt smittede og nære kontakter, der er oprettet i Coronaopsporingens systemer i maj måned. Data på denne side omfatter opkald foretaget i maj måned. Der vil derfor kunne være smittede, der er oprettet i slutningen af april, der indgår i opgørelsen, ligesom der vil kunne være smittede oprettede sidst i maj, der ikke fremgår af opgørelsen. Antal smittede, som Coronaopsporingen har været i kontakt med eller forsøgt isolationsopkald til i maj 221 Se bilag tabel 5 for detaljeret datasæt Første isolationsopkald Andet isolationsopkald OBS: Forskellen i antal smittede, der har modtaget smitteopsporingsopkald og antallet af smittede med isolationssamtaler skyldes bl.a., at Coronaopsporingen kun udfører isolationssamtaler for smittede, Coronaopsporingen har været i kontakt med og som er ældre end 15 år. Dertil udføres andet isolationsopkald kun, hvis der er opnået kontakt på første isolationsopkald. Antal nære kontakter, som Coronaopsporingen har været i kontakt med eller forsøgt isolationsopkald til i maj 221 Se bilag tabel 5 for detaljeret datasæt Første isolationsopkald Andet isolationsopkald OBS: Grunden til at, at antallet af isolationssamtaler med nære kontakter i maj er større end antallet af nære kontakter, som Coronaopsporingen skal kontakte, skyldes, at Coronaopsporingen i perioden også har udført isolationsopkald til nære kontakter, som den smittede selv har taget kontakt til, hvis styrelsen har fået kontaktoplysninger på den nære kontakt. Operate Side 6 6

7 Opsporinger af smittede med særlige varianter af COVID-19 Styrelsen for Patientsikkerhed følger særlige varianter af COVID-19 tæt. Vi har siden 17. januar 221 foretaget intensiveret smitteopsporing, når der er tale om mistanke om smitte med særlige varianter af COVID-19. Styrelsen kontakter smittede med særlige varianter på følgende måde: E-boksbrev om smitte Gentagne telefonopkald og sms, hvis ikke den smittede træffes første gang Orientering af nære kontakter, vi skal kontakte E-boksbrev til den smittede om smitte med en variant Ekstra telefonopkald til den smittede om smitte med en variant Isolationsopkald til den smittede Ekstra telefonopkald, hvis der er tale om bekræftet særlig variant Fornyet tilbud til den smittede om, at styrelsen kontakter de nære kontakter Orientering af samt isolationsopkald til nære kontakter vi har kontaktoplysninger på Opsporing af smittede med særlige varianter af COVID-19 Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget intensiverede smitteopsporingsforløb på smittede, der er under mistanke for at være smittet med en af de særlige varianter, der anses for at være mere smitsom eller have nedsat følsomhed for antistoffer. For varianterne B , B1.1.7+E484K (Alfa+E484K), B.1.351(Beta), B.1.617(Delta m.fl.), E484K, P.1 (Gamma) og B.1.351(Beta)/P1(Gamma) (variant ikke afgjort) har styrelsen foretaget intensiveret smitteopsporing på 777 smittede. Styrelsen har dertil kontaktet de smittedes nære kontakter og disses nære kontakter. Varianten B (Eta) indgår ikke længere i programmet for intensiveret smitteopsporing. Som en del af den intensiverede smitteopsporing har styrelsen også kontakt med arbejdspladser, skoler, kommuner, institutioner m.v. 777 smittede med mistanke om en variant har fået intensiveret smitteopsporing OBS: Tal for opsporing af smittede med særlige varianter dækker over smittede, som Coronaopsporingen har fået testresultater for og håndteret i maj. De smittede kan derfor være testet positiv tidligere end maj. Hjælp fra politiet til opsporinger af smittede med særlige varianter af COVID-19 i maj 221 Som en del af den intensiverede smitteopsporing beder Coronaopsporingen politiet om hjælp i de tilfælde, hvor der ikke kan skabes kontakt med smittede med en særlig variant af COVID-19. Coronaopsporing får bl.a. hjælp til at finde telefonnumre og adresser, og i særlige tilfælde anmodes politiet om hjælp til at opsøge folk på deres bopæl. Coronaopsporing har i maj fået bistand fra Politiet seks gange til at opsøge smittede med særlige varianter på deres bopæl. 7

8 Den smittedes bud på, hvor vedkommende er blevet smittet Se bilag tabel 6 for detaljeret datasæt. 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Ukendt Husstand Bekendtskabskreds/øvrig familie Arbejdsplads/Uddannelse (ungdomsuddannelse m.m.) Forklaring: Tabellen viser den procentmæssige fordeling af den smittedes bedste bud på smittekilde. OBS: Data, som vedrører hvor en person er blevet smittet, bygger alene på den smittedes egen vurdering. Det er således den enkeltes bud på, hvor smitten er sket. Derfor skal disse data læses med særlige forbehold Smitte ved udlandsophold Se bilag tabel 7 for detaljeret datasæt. Sverige Polen Indien inkl. Sikkim Ukraine Tyskland Forklaring: Data vedrører smittede, der i samtale med Coronaopsporing har oplyst, at de formoder at være smittet i udlandet. Data medtager top 5 lande i perioden, som flest smittede oplyser, at de formoder at være smittede i. Har den smittede ikke nogen formodning om smitteland blandt de lande, vedkommende har været i, vælges det land, hvor den smittede har opholdt sig længst i perioden. OBS: Data vedrører kun smittede, der har oplyst, at de formoder at være blevet smittet i udlandet. Smittede, der har oplyst at have været i udlandet, men som ikke formoder at være smittet i forbindelse hermed, fremgår ikke af data. 8

9 Kommuneaftale: Kommuners bistand til smitteopsporing Fra den har det været muligt for kommunerne at indgå en aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed, så kommunerne kan være med til at smitteopspore. Regeringen og KL har aftalt, at kommunerne kan spille en større rolle i smitteopsporingen og dermed være med til at bryde endnu flere smittekæder. Kommunerne har med et lokalkendskab muligvis kontakt til borgeren i forvejen (eks. via hjemmeplejen) og kan derved skabe den kontakt som Coronaopsporingen ikke har opnået via telefonopkald. Hvis en kommune vil indgå i arbejdet med at smitteopspore, overtager kommunen en sag, hvis ikke Coronaopsporingen har opnået telefonisk kontakt med den smittede eller nære kontakt inden for de første 24 timer. Hvis kommunen heller ikke lykkes med at skabe en dialog i de efterfølgende 24 timer, overtager Coronaopsporingen sagen igen. Styrelsen for Patientsikkerhed har indgået aftale med 94 af Danmarks kommuner om hjælp til smitteopsporingen. I maj har der været indgået supplerende aftaler med 24 kommuner. På vores hjemmeside, kan det ses, hvilke kommuner, der er indgået aftale med. I maj måned er styrelsens samarbejde med kommunerne yderligere udvidet. Samarbejdet omfatter nu særlige indsatser i forbindelse med udbrud og høje incidenstal for smitte i kommunerne eller enkelte områder i kommunen. For at intensivere smitteopsporingsarbejdet og bryde smittekæderne har vi i maj haft medarbejdere på gaden i følgende kommuner: Assens, Brøndby, Esbjerg, Frederiksberg, Gentofte, Glostrup, Norddjurs, Mariagerfjord, Herlev, Horsens, Ishøj, København, Silkeborg, Aalborg samt Aarhus. Som led i den særlige indsats har styrelsens testambassadører gået rundt i boligområder og sat plakater op samt banket på hos borgerne for at opfordre til test og at udlevere informationsmateriale om test og teststeder. 9

10 Bilag Tabel 1 Afsluttede sager med smittede i maj 221 Afsluttet efter mundtlig dialog Afsluttet uden mundtlig dialog Smittede ønsker ikke dialog Total ,8% 494 1,6% 2,6% ,% Tabel 2 Afsluttede sager med nære kontakter, som den smittede ønsker, at Coronaopsporingen henvender sig til Afsluttet efter mundtlig dialog Afsluttet uden mundtlig dialog Total ,2% ,8% ,% Tabel 3 Nære kontakter, der selv henvender sig til Coronaopsporingen Rådgivning Testrekvirering og rådgivning Total Tabel 4 Alle sager med nære kontakter afsluttet efter mundtlig dialog Nære kontakter som Nære kontakter, der henvender sig Coronaopsporingen henvender sig til Coronaopsporingen til Total

11 Bilag Tabel 5 Antal smittede og nære kontakter, som Coronaopsporingen har været i kontakt med eller forsøgt isolationsopkald til i maj 221 Første isolationsopkald Andet isolationsopkald Total Smittede Nære kontakter Total OBS: Data i denne aktivitetsrapport omfatter som udgangspunkt smittede og nære kontakter, der er oprettet i Coronaopsporingens systemer i maj måned. Data vedrørende isolationsopkald omfatter opkald foretaget i maj måned. Der vil derfor kunne være smittede, der er oprettet i slutningen af april, der indgår i opgørelsen, ligesom der vil kunne være smittede oprettede sidst i maj, der ikke fremgår af opgørelsen. Tabel 6 Den smittedes bud på, hvor vedkommende er blevet smittet Ukendt 32,% Husstand 28,6% Bekendtskabskreds/øvrig familie 2,6% Arbejdsplads/Uddannelse (ungdomsuddannelse m.m.) 11,2% Grundskole ( kl) 3,2% Fritidsaktivitet 1,5% Anden formodet smittekilde 1,2% Daginstitution,8% Større begivenhed,7% Plejehjem, bosted, anden institution (beboer),3% Under transport (fx bus og lign.),1% OBS: Data, som vedrører hvor en person er blevet smittet, bygger alene på den smittedes egen vurdering. Det er således den enkeltes bud på, hvor smitten er sket. Derfor skal disse data læses med særlige forbehold. Operate Side 11 11

12 Bilag Tabel 7 Udlandsophold (top 15 lande) Forklaring: Data vedrører smittede, der i samtale med Coronaopsporingen har oplyst, at de formoder at være smittet i udlandet. Data medtager 15 lande, som flest smittede oplyser, at de formoder at være smittede i. Har den smittede ikke nogen formodning om smitteland blandt de lande, vedkommende har været i, vælges det land, hvor den smittede har opholdt sig længst i perioden. Sverige 4 Polen 22 Indien inkl.sikkim 18 Ukraine 17 Tyskland 15 Spanien 14 Irak 1 Tyrkiet 9 Holland 7 Storbritannien og Nordirland/Skotland/UK/England 6 Egypten 5 Frankrig 4 Rumænien 4 Filippinerne 3 Lituaen 3 OBS: Data vedrører kun smittede, der har oplyst, at de formoder at være blevet smittet i udlandet. Smittede, der har oplyst at have været i udlandet, men som ikke formoder at være smittet i forbindelse hermed, fremgår ikke af data. OBS: Alle nøgletal i dokumentet er baseret på data fra den database, som benyttes til at sagsstyre kontakten med smittede og deres nære kontakter samt rekvirering af test. Databasen er dynamisk, hvorfor senere udtræk for samme periode vil kunne være forskellige fra dette. Databasen er først og fremmest bygget som et funktionelt værktøj til at understøtte kontakten med smittede og deres nære kontakter, ikke som et statistisk/kvantitativt afrapporteringssystem 12

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar Ledelsesinformation. 16. maj juli 2008

Orientering. Befolkning i København 1. januar Ledelsesinformation. 16. maj juli 2008 2007 Orientering Ledelsesinformation 7. juli 2008 16. maj 2007 Befolkning i København 1. januar 2008 Den 1. januar 2008 boede der 509.861 personer i København. I løbet af 2007 steg folketallet med 6.162

Læs mere

Afholdt d. 18. maj 2017

Afholdt d. 18. maj 2017 Styrelsen for Patientsikkerheds rolle i det nationale smitteberedskab Anne Hempel-Jørgensen overlæge Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) Hvem er STPS? Embedslægeinstitutionerne og tilsyn samt autorisation

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar maj Ledelsesinformation

Orientering. Befolkning i København 1. januar maj Ledelsesinformation 2007 Orientering Ledelsesinformation 16. maj 2007 Befolkning i København 1. januar 2007 Den 1. januar 2007 boede der 503.699 personer i København. I løbet af 2006 steg folketallet med 2.541 personer. I

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2004

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2004 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2004 Nr. 10. 11. maj 2004 Befolkning 1. januar 2004 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2013

Befolkning i København 1. januar 2013 30. juli 2013 Befolkning i København 1. januar 2013 Den 1. januar 2013 boede der 559.440 personer i København. I løbet af 2012 steg folketallet med 10.390 personer. I 2013 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2014

Befolkning i København 1. januar 2014 30. juli 2014 Befolkning i København 1. januar 2014 Den 1. januar 2014 boede der 569.557 personer i København. I løbet af 2013 steg folketallet med 10.117 personer. I 2014 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 177 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 177 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 177 Offentligt Klik og v ælg dato J.nr. 2017-562 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 177 af 17. januar 2017

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 2016 2017 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * * 30 pct. 30 pct. 30 pct.

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner

Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner 2018 Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner Side 2/7 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2017 Følgende tal er opgørelser over de registrerede

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser over indsatte og tilsynsklienter i Kriminalforsorgen.

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2003

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2003 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2003 Nr. 6. 13. marts 2003 Befolkning 1. januar 2003 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Fravær fra danskundervisning Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Normering i daginstitutioner på tværs af kommuner

Normering i daginstitutioner på tværs af kommuner Kort fortalt 19-12-17 Normering i daginstitutioner på tværs af kommuner Børne- og Socialministeriet har set nærmere på normeringen i kommunale og selvejende daginstitutioner i de 78 kommuner, der pt. indgår

Læs mere

Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019?

Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019? Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019? Målsætninger for unges uddannelse har været et politisk omdrejningspunkt i mange år ambitionen er, at alle unge i Danmark

Læs mere

Kvalitetsstandard Forbyggende hjemmebesøg

Kvalitetsstandard Forbyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandard Forbyggende hjemmebesøg Fanø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Hvor kan man henvende sig om forebyggende hjemmebesøg?... 3 3.1 Klageadgang... 3 4.0 Målgruppe -

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 23.05.2013 kl. 17 Sanden Bjerggaard 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 23. maj 2013 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Karantæneplan for Region Nordjylland

Karantæneplan for Region Nordjylland Karantæneplan for Region Nordjylland udgivet af Den Præhospitale Virksomhed 1 Karantæneplan for Region Nordjylland Udgivet af Præhospitalt Beredskab Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Region Nordjylland Niels

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Ved denne videregivelse er medtaget oplysninger for 91 kommuner (mod 78 kommuner ved videregivelsen den 3. februar 2014), jf. vedlagte bilag.

Ved denne videregivelse er medtaget oplysninger for 91 kommuner (mod 78 kommuner ved videregivelsen den 3. februar 2014), jf. vedlagte bilag. A-kasserne AK Samvirke Forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.star.dk CVR nr. 55 56 85 10 Til brug for a-kassernes

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 232 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 232 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 232 Offentligt jj.nr. 09-048258 Dato : 24.03.2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 25. februar 2009. (Alm. del).

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt 3. januar 2017 J.nr. 16-1853094 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 131 af 12. december 2016

Læs mere

Her er et par eksempler på, hvordan opgaven med at inkludere og involvere indvandrere i kirkens liv gribes an forskellige steder i landet:

Her er et par eksempler på, hvordan opgaven med at inkludere og involvere indvandrere i kirkens liv gribes an forskellige steder i landet: 15.05.2018 Til menighedsråd og præster Opfordring til at drøfte folkekirkens møde med indvandrere I dag udgør indvandrere og efterkommere 13 % af Danmarks befolkning (276.929 personer fra vestlige lande

Læs mere

Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland

Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED OKTOBER 2005 Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og sland Materiale oplysninger, der er anvendt i de følgende tabeller, stammer fra Danmarks Statistik. Tabellerne

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED APRIL 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED APRIL 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED APRIL 2007 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændringen af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 er det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017/Januar 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

KL s servicemålsstatistik for byggesager og miljøgodkendelser af virksomheder

KL s servicemålsstatistik for byggesager og miljøgodkendelser af virksomheder KL s servicemålsstatistik for bygge og miljøgodkendelser af virksomheder 1. juli 2016 30. juni 2017 KL og regeringen har indgået en aftale om fælles servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling

Læs mere

NARKOTIKA-RELATEREDE DØDSFALD I DANMARK

NARKOTIKA-RELATEREDE DØDSFALD I DANMARK NARKOTIKA-RELATEREDE DØDSFALD I DANMARK 2014 2017 Antidote Danmark er en NGO der arbejder på at nedsætte den store dødelighed blandt stofbrugere i Danmark. Antidote Danmark har fået aktindsigt fra Rigspolitiet

Læs mere

Data for fælles jobsamtaler for dagpengemodtagere

Data for fælles jobsamtaler for dagpengemodtagere Data for fælles jobsamtaler for dagpengemodtagere I forbindelse med beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft den 1. januar 15, vedtog forligskredsen et intensiveret og fælles kontaktforløb i a-kassen

Læs mere

Statusrapport Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.

Statusrapport Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Statusrapport 2016 Kontrolgruppen Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning og fokus s. 4 Provenu s. 5 Kontroltrin 3 3. Indsatser

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2018 Hjemmehjælp til ældre - 2017 Ældre Sagen Oktober 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Råd og vejledning. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

Råd og vejledning. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Råd og vejledning Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Hvorfor denne pjece? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking.

Læs mere

KL s servicemålsstatistik for byggesager og miljøgodkendelser af virksomheder

KL s servicemålsstatistik for byggesager og miljøgodkendelser af virksomheder KL s servicemålsstatistik for bygge og miljøgodkendelser af virksomheder 1. juli 2017 31. KL og regeringen har indgået en aftale om fælles servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling i december

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København December Statistik UU København 2016 Statistikken er et nedslag, og omfatter i alt 94.416 unge fra 8. klasse til 24 år. Undervisningspligtige børn Ungdommens Uddannelsesvejledning giver vejledning til

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. Juni Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. Juni Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik Juni 2017 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser over klienter

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Overgange til ungdomsuddannelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationenkan

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. august 2011 Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud En opinionsundersøgelse gennemført i perioden 23-29. august viser, at hver fjerde dansker

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

KL's servicemålsstatistik for byggesager og miljøgodkendelser af virksomheder 1. januar juni 2018

KL's servicemålsstatistik for byggesager og miljøgodkendelser af virksomheder 1. januar juni 2018 KL's servicemålsstatistik for bygge og miljøgodkendelser af virksomheder 1. januar 2018 30. juni 2018 KL og regeringen har indgået en aftale om fælles servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2018

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2018 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2018 I 8. klasse vurderes eleverne for første gang i deres skoletid, om de er parate i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Vurderingen

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Udsigt til færre SOSU er og pædagogisk personale i den kommende kommunale valgperiode

Udsigt til færre SOSU er og pædagogisk personale i den kommende kommunale valgperiode 25-10-2017 Jens Sand Krik 27 20 94 43 jsk@ae.dk Udsigt til færre SOSU er og pædagogisk personale i den kommende kommunale valgperiode I notatet undersøges konsekvenserne af regeringens målsætning for det

Læs mere

HIV og kontaktopsporing

HIV og kontaktopsporing HIV og kontaktopsporing Erfaringer fra Danmark. Kolding Fjord, maj 2011. Intensiveret rådgivning og kontaktopsporing i DK. Tinne Laursen Hanne Sørensen Sexual intercourse forbidden, duty appointment Tinne

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1).

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1). Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig opgørelse over udviklingen i de regionale arbejdspladser Regionsrådet

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:5 21. april 2009. Overnatninger på vandrerhjem 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:5 21. april 2009. Overnatninger på vandrerhjem 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:5 21. april 2009 Samlet fald på 4 pct. Overnatninger på vandrerhjem 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Der var 1,25 mio. overnatninger på danske vandrerhjem

Læs mere

Opgørelse viser, at hver femte af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Opgørelse viser, at hver femte af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Opgørelse viser, at hver femte af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund i Kriminalforsorgen, foretaget den 6. november 2007,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Elevgrundlag for FGU fordelt på kommuner

Elevgrundlag for FGU fordelt på kommuner UVM, januar 2017 Elevgrundlag for FGU fordelt på kommuner Der findes ikke en eksakt opgørelse over fordelingen af målgruppen for FGU, herunder de samlede udgifter til de eksisterende forberedende tilbud

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Her er et par eksempler på, hvordan opgaven med at inkludere og involvere indvandrere i kirkens liv gribes an forskellige steder i landet:

Her er et par eksempler på, hvordan opgaven med at inkludere og involvere indvandrere i kirkens liv gribes an forskellige steder i landet: 15.05.2018 Til menighedsråd og præster Opfordring til at drøfte folkekirkens møde med indvandrere I dag udgør indvandrere og efterkommere 13 % af Danmarks befolkning (276.929 personer fra vestlige lande

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Christiansborg 1240 København K

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Christiansborg 1240 København K Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2018-19 EFK Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Christiansborg 1240 København K Ministeren Dato 14. januar 2019

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere