Beretningen for 2020 ALFABO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretningen for 2020 ALFABO"

Transkript

1 Beretningen for 2020 ALFABO Kære repræsentantskab Jeg er glad for, at jeg kan stå og holde den her tale foran jer. Et repræsentantskabsmøde dur ikke på video. I aften vil min beretning handle om alt, hvad vi har lavet siden vi stod her sidste sommer. Jeg får nok sagt et par ord om, hvad vi skal lave resten af i år. Sidste år holdt jeg vores første beretning siden vi blev herre i eget hus. Der fremlagde jeg, at vi var kommet ud med overskud og at vi holdt huslejen i ro. At vi gik regionalt og at vi byggede bæredygtigt. Det var ambitionen at gentage den succes i år. Jeg lovede jer derudover, at vi ville sikre ensartede syn ved flytning og at vi ville fokusere på den fremtidige udvikling af ALFABO. Og, kære repræsentantskab. Hvis nogen af jer sad og håbede på lidt spænding, så må jeg skuffe jer med at sige, at alt er gået præcis sådan. Vi har fået et hammergodt resultat. Et overskud på kr. Mere end en halv million. Et resultat vi kan være stolte af. Ud af de 48 afdelinger, er der kun 17 afdelinger der får en lille huslejestigning. De resterende afdelinger kommer ud med 0 i huslejestigning for tredje år i træk. De har overskud fordi vi budgetterede efter Lejerbo-priser. Da vi så fik ALFABO-priser, ja, så gav det overskud. Vi fik billigere forsikring og lavere administrationsudgift. Men overskud er en lidt farlig ting. Det skal jo deles ud over tre år, og så bliver det på den måde en indtægt. Når den så mangler, så stiger huslejen pludseligt. Det rigtige ville derfor være en lille stigning hver år, så vi fulgte med prisudviklingen. Vi har valgt at sætte huslejen i stå, fordi vi har opsamlet så meget overskud. Når vi bliver nødt til det, så trykker vi lidt på pedalen igen. Vores gode resultat betyder også, at vi kan holde administrationsudgiften lav ligesom vi lovede hinanden i Side 1 af 10

2 Det ligger i dag på kr. pr. år pr. bolig. Det er 229 kroner om måneden. Det ville have ligget på ca. det dobbelte, hvis vi var blevet i Lejerbo. [Lokale løsninger virker] For den lave pris, får vi det man ellers får at vide i markedet, ikke kan lade sig gøre: Vi betaler det halve, og får mere end det hele. Vi får nemlig en lokal løsning, som vi selv kan ændre på, og som kun har øje for vores behov. Vi har sparret overbygningen og de høje direktørlønninger væk. Det betyder, at vi som beboere får mere. Det betyder ikke, at vi har perfekt styr på alting, hver gang. Men det betyder, at vi kan gøre noget ved det, der ikke virker. Det har vi allerede gjort tre gange. Vi har ændret vores servicecentre, så de passer til vores behov. Vi havde to servicecentre sidste år: NORD og Syd, begge to i Kolding, og ansvarlige på hver sin side af fjorden. Nu er der kommet et i VEST, hvor der sidder en mand Jens Rudolph. Hans kontor er i Kolding, men han bor faktisk i servicebilen. Han dækker alt, hvad der er udenfor Kolding Kommune: vores afdelinger i Bogense, Vejen, Grindsted, og Varde. Vi har lavet et dedikeret flytningsteam med fire medarbejdere. De syn der blev udført, var ikke ens, hverken fra afdeling til afdeling eller internt i afdelingerne. Dem der gav kaffe blev bedre behandlet. Det er jo fint for dem der giver kaffen, men det går ikke, hvis man er et seriøst boligselskab. Og det er vi. Derfor har vi nu fire medarbejdere. De arbejder kun med syn. Det betyder, at de syner vores 600 flyttelejligheder både ved ind- og udflytning. De bliver løbende videreuddannet, så de altid er skarpe og klar. Vi har også besluttet at udrulle ladestandere, uden at vi skulle slås med alt muligt bureaukrati. Hvis der i en afdeling bliver ytret ønske om det, så går vi i gang. I første omgang sætter vi en lade stander med to udtag op til de afdelinger der ønsker det. ALFABO har en gunstig aftale om elpris med TREFOR. Det sikrer, at vi får strømmen billigt. Er det så den samlede afdeling der betaler for, at jeg kan lade min elbil op? Nej. Det er kun de beboere der bruger lade standerne, som betaler for strømmen. Side 2 af 10

3 Det er organisationen der etablerer, står for det, og opkræver det overfor de beboere der anvender lade muligheden. Vi yder den service, at vi opkræver det via huslejen. Det kommer til at virke på samme måde vores vaskerisystem, og det er også Nortec som kommer til at drive og servicere det. Vi har afsat 3 millioner til at etablere udrulningen og er gået i gang i de første 2-3 afdelinger. De første ladestandere kommer ikke til at give overskud. Men så snart vi får sat nogle stykker op, og de bliver brugt af to hele biler, så begynder det at løbe rundt. Vi tager nemlig en lidt højere pris for strømmen, end den vi betaler. Det bliver stadig billigere, end hvis man kunne lade sin elbil op i sin egen stikkontakt, eller hvis man bruger de ladestandere der står rundt omkring i landet. Men det kommer til at betyde, at vi får en lille smule overskud, så dermed bliver det godt for vores beboere. Vi havde dårligt nået at lufte tankerne, før nogle af vores beboere ringede og sagde Vi køber en elbil. Vi får den leveret i maj, og så har jeg måtte forklare, hvordan I skulle klare jer indtil lade standeren bliver etableret. Jeg er glad for den store interesse. Det har virkelig betalt sig at få selvbestemmelse. Vi kan ændre på tingene, når vi ønsker det, og vi kan komme hurtigt videre. Det gør vi på rigtig mange områder. Der er også bare et enkelt sted, hvor der er grus i maskineriet. Det er i vores sag mod Lejerbo. Sagen er udskudt. Den skulle have været for retten her i marts i år efter flere udsættelser. Vi har forsøgt med et mæglings-/forligsmøde, men uden resultat. Der er indkaldt til retsmøder i januar næste år. Retten i Frederiksberg bruger et kvarter på at gøre Covid-rent mellem hvert vidne, så tingene tager længere tid. Jeg håber, at jeg ved næste beretning kan fortælle mere. [Loyal forvaltning af jeres boliger og bidrag] Det forpligter at være først i alfabetet. Side 3 af 10

4 Da vi valgte, at vi skulle hedde ALFABO, efter det første bogstav i alfabet, var det også naturligt for os at ville være først på andre områder. Vi bygger bæredygtigt, vi sætter fokus på FNs verdensmål, og vi tager os godt af hinanden. Det gælder også, når vi taler om et område som Munkebo. Jeg tør godt sige, at den pressemeddelelse vi udsendte som repræsentantskab sidste år, rykkede ved sagen. Vi er ikke længere på ghettolisten. Det var det første, vigtige skridt. Vi skal stadig opfylde udviklingsplanen, og vi skal stadig reducere vores familieboliger med 40 procent. Så vi kommer ikke uden om at rive bygninger ned. Vi har fået dispensation, så vi skal rive mindre ned end mange andre. Men det er stadig gode boliger vi mister. Vi havde udsigt til tab, men med rettidig omhu sikrede vi, at intet unødvendigt tab ramte os. Vores bygge- og udviklingschef, Stefan Vestergaard, var årvågen og skaffede os en mulighed. Han sørgede for, at vi fik til opgave at bygge et plejehjem med tilhørende plejeboliger. Det var en vind-vind-situation: ALFABO får boliger, og Kolding Kommune får et plejehjem. Så selvom vi mister 92 boliger, så giver plejehjem og tilhørende ældreboliger balance i boligmassen. Vi får 70 plejeboliger, et serviceareal og 55 dagboliger til demente. En dagbolig er en slags omvendt hotel. Hvis vi er på ferie, så bruger vi jo hotellet om natten til at sove på. En dagbolig er til demente, som kan opholde sig der om dagen og få den hjælp til det, der er nødvendig. På den måde får de oplevelsen af at have egen bolig, og familien får aflastning. ALFABO bygger både plejehjemmet og boligerne, både ældreboliger og dagboligerne. Så lejer kommunen dem. Det er på samme måde som Olivenhaven. Samtidig gør vi nogle af vores bygninger i Munkebo til ungdomsboliger. Det betyder ikke, at vi smider alle over 30 ud. Bare rolig. Side 4 af 10

5 Det betyder bare, at når I alligevel flytter, så tilbydes lejligheden til en ny, ung beboer. Boligerne går altså fra små familieboliger til store ungdomsboliger. Vi skaber øremærkede boliger til unge og ældre for at sikre en blandet bebyggelse. På den måde fremtidssikrer vi Munkebo. I hvert fald indtil regeringen får flere ideer om stramninger i almennyttige boligområder. Og det gjorde de, i sidste uge. Et bredt flertal i folketinget vedtog nye krav for at undgå parallelsamfund. Vi skal lære et nyt begreb at kende: forebyggelsesområder. Jeg vil ikke gennemgå den nye aftale i detaljer, men sige, at selvom vi er kommet af ghettolisten så er vi altså kommet på den nye liste med forebyggelsesområder. I praksis er det en række stramninger af udlændingepolitikken der rammer den almennyttige sektor. Vi vil straks påbegynde arbejdet med at få færrest mulige skader ud af det nye påfund. Vi synes, det er ærgerligt og faktisk også lidt besynderligt, at de almennyttige boligselskaber både kan og skal stille boliger til rådighed for alle både gennem de almindelige ventelister og gennem den kommunale anvisning. Når vi så gør det, bliver vi mødt med krav og kritik og i sidste ende med trusler om frasalg og nedrivning. Hvorfor bliver skruen hele tiden strammet om ALFABO? Fordi vores beboersammensætning afspejler netop denne rådighed at vi byder alle velkommen til. Det er en sag vi skal rejse, når vi kan, for ellers vil kravene til os blive stadig højere og mere ufleksible. At vi rejser sagen og øremærker boliger hjælper selvfølgelig ikke meget på trygheden for de 92 husstande der skal flytte. Der har vi andre ting i gang. For det skal være trygt at være beboer i ALFABO. Dem der bliver ramt af nedrivningen, og ønsker at blive i Munkebo, sørger vi for kan blive. Så det håber jeg, at mange af jer vil. Side 5 af 10

6 De 600 boliger der er i Munkebo i dag, har en udskiftning på cirka 10 %. Så der er ca. 60 tomme boliger hvert år. Vi kan derfor nå at genhuse dem der ønsker at blive i Munkebo. Lige efter sommerferien får alle de berørte beboere tilbudt et personligt møde med vores genhusningskonsulent, Inge Rønnow Sander. Vi vil lytte jeres ønsker. Så forsøger vi, at I får samme type lejlighed: samme størrelse, samme pris, men en anden adresse i Munkebo. Det vigtige for ALFABO er at gøre det så trygt så muligt for den enkelte beboer. De beboere der har været loyale mod os i mange år, dem er vi også loyale imod. I viser ofte jeres loyalitet. Det gør mig rigtig glad, både som beboer og som formand. Covid-19 restriktionerne ramte. Jeg vil gerne give en tak til jer alle, fordi I har accepteret og levet med, at I ikke kunnet mødes med os. I kunne ikke komme ind på kontoret. Det kunne vi faktisk heller ikke. Det var kun udlejning der sad der. På vores servicecentre delte vi medarbejderne op i mindre hold af 2-3 personer. De spiste sammen hver sit sted. Det har været en tid der kaldte på forståelse både for medarbejderne og fra beboerne. Så tak til jer alle for accepten og tålmodigheden. Selvom det har været en ensom tid for mange, med tomme kontorer og ingen sludder hen over kaffen, er det også en tid vi har lært noget af. Vi har lært, at vi kan holde budgetmøder via med bestyrelserne. Budgetterne blev sendt ud og så kommenterede bestyrelsen. Vi mødtes ikke om budget eller regnskab. Det gav gevinst, fordi vi brugte færre ressourcer på den samme opgave. I stedet for at mødes to timer med hver af vores 48 afdelinger, så klarede vi det over mail. Det er mange timer sparret, uden at jeres mulighed for at kommentere forsvinder. Når vi sendte materialet frem via , var det på grund af corona, altså ikke den gule mexicanske øl med citronskiven, men på grund af Covid-19. Nu har vi haft lejlighed til at tænke over det. Side 6 af 10

7 Regnskabet er der ikke meget at gøre ved. Det er jo historie. Tallene er korrekte, de er reviderede og de kan ikke ændres. Hvis der alligevel skulle være sneget sig en fejl ind, vil den blive korrigeret til næste års regnskab. Det vigtige spørgsmål, nemlig den fremtidige husleje, har næsten altid det svar, at vi prøver at sørge for, at den stiger så lidt så muligt. Så derfor, medmindre der er lokale ønsker om nye aktiviteter, så er der heller ikke nogen grund til at mødes om budgettet. For de budgetter der udarbejdes, er med respekt for vores målsætning: den lavest mulige husleje på langt sigt. Er der ønsker om ombygninger eller andre ting, så holder vi selvfølgelig møder og taler om tingene. Det gør vi for eksempel når der er Landsbyggefondssager. I vores tre afdelinger, hvor det er relevant, har vi holdt afdelingsmøder med godkendelse af byggeplanerne. Nogle af de sager vil betyde, at vi skal lave midlertidig genhusning. Der sørger vi for, at vi bruger vores egne ressourcer, i stedet for at gå ud i byen og købe dyre løsninger. Vi laver genhusningshotel ud af de af vores boliger, der skal rives ned. På den måde udnytter vi vores egne muligheder og holder udgiften nede. Så vi taler og mødes, når det giver mening. Men vi har lært af det sidste år, at der er steder, hvor vi ikke behøver mødes for at få noget fra hånden. På den måde kan vi fokusere vores kræfter på det der betyder noget. Som I nok kan høre, så vokser ALFABO løbende med opgaven. Det forpligter at blive større. Det gør, at vi skal være skarpe på kommunikationen. Både når det gælder nyhedsbreve, hjemmesiden og dialogen med afdelingsbestyrelserne. Vi vil gerne i dialog. Så derfor gør vi mere ud af det nu. Jeg giver derfor ordet til næstformand Christian Franks, der vil fortælle om vores indsats på den front. Side 7 af 10

8 [Kommunikationsberetning v/christian] Tak, Christian. Kommunikationen skal spille. Dialogen er vigtig for alle. Det sidste jeg vil tale om, er oppe på den store klinge. Det handler om ALFABO som et boligselskab med ansvar. Vi skal være et selskab der vokser og bygger nyt, der bliver mere strategisk og som har indflydelse på lokalsamfundet. I efteråret startede vi derfor på arbejdet med en ny strategi for ALFABO. Det var meningen at involvere medarbejdere samt afdelingsbestyrelser og repræsentantskabet, men dette arbejde blev stoppet at covid-19 restrektioner. Det bliver igangsat efter sommerferien. I mellemtiden har vi ikke stået stille. Sidste år fortalte jeg, at vi ville sætte Campus II og Søparken i drift i løbet af 2020 og Det er gået præcis sådan. Søparken i Ansager, Varde kommune, er blevet færdig. Vi byggede 25 rækkehuse og de første er allerede flyttet ind i foråret. Ungdomsboligerne Campus II er færdige. Der er 46 ungdomsboliger, og 15 familieboliger. Vi er blevet ramt lidt på udlejningen grundet Covid-19, men vi forventer, at så snart de studerende ikke længere skal have fjernundervisning, så kommer de også til at ville bo tæt på studiet, hvad enten det så er universitetet, designskolen, CVU eller VUC. Vi bygger også videre. Vi har taget det første spadestik til 39 familieboliger i Smedeparken i Brørup, Vejen Kommune. Side 8 af 10

9 Og vi er begyndt at bruge vores muligheder for at påvirke lokalt. Når vi får lov at bygge nyt i en kommune, er det byrådet der træffer beslutningen. Men de ser sjældent resultatet. Medmindre vi inviterer dem. Så det gør vi. I Grindsted, Vejen og Varde har vi inviteret byrådet på besigtigelse i de færdige byggerier. Det har givet en god dialog med byrådene, så det vil vi gøre noget mere. Vi har boligafdelinger i fem kommuner. I de fire største skal der vælges ny borgmester. ALFABO vil gerne gøre noget for kommunen, men hvad vil de gøre for os? Det skal vi finde ud af. Vi vil inddrage, vi vil være i dialog men hvad vil de? På kommunalplan er de fleste vi møder venligt, stemte overfor et almennyttigt selskab som os. Men der er problemer på landsplan. Som jeg fortalte, skal vi til at lære nye ord og kæmpe imod nye kriterier. Den kamp starter på kommunalplan. Ved at vi holder fast i de gode relationer og det gode samarbejde, og ved at vi gør opmærksomme på os selv og det ansvar vi tager på os: at sikre gode boliger til alle. Det håber jeg, at I vil gøre her til kommunalvalget. Normalt repræsenterer I beboerne overfor organisationen. Nu skal der også repræsenteres overfor kommunerne. Almennyttige boliger skal på dagsordenen. Hvis I vil have hjælp, så står vi klar. Men gå derud, og stil spørgsmål, skriv læserbreve, og påvirk jeres lokalområde. For mit eget vedkommende: hvis I hører om et valgmøde eller andet. Så giv mig et kald. Jeg kommer gerne og repræsenterer ALFABO. [Taksigelser & afslutning] Det har været et aktivt år. Jeg er stolt af det arbejde bestyrelsen har leveret. Undervejs trak Ulla Hein sig og Line Georgsen flyttede. Tak for det gode samarbejde til jer. Side 9 af 10

10 Vi måtte også farvel til Per B. Jensen som blev bisat efter et kort sygdomsforløb. Per var en stor støtte for mig. Hvis jeg havde noget jeg skulle prøve af, så var det altid en god ide at hive fat i Per. Han har været uvurderlig i bestyrelsen og for mig. Han vil blive savnet. På den måde går man aldrig ud af et år på samme måde som man gik ind. Vi siger også farvel til fire borgmestre. Jørn Pedersen, Kolding. Egon Fræhr, Vejen. Ib Kristensen, Billund. Erik Buhl Nielsen, Varde. Vi siger tak for samarbejdet. Vi har haft et godt samarbejde med kommunerne, og det glæder vi os til at fortsætte. Vi går godt ind i et nyt år. Vi har overskud, vores lokale løsninger virker, vi forvalter vores boliger loyalt og vi har indflydelse. Så jeg vil slutte med at sige tak til jer afdelingsrepræsentanter for den tillid I har vist os i bestyrelsen i det år, der er gået. Jeg er utrolig glad for at komme rundt i afdelingerne og møde jer ved mange forskellige afdelingsmøder og andre aktiviteter. Og endnu en gang tak til ejendomsfunktionærer i de tre servicecentre, det nye flytteteam, administrationen i Kolding Åpark, medarbejderne ved DOMEA.dk og til mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde og en stor indsats. TUSIND TAK og tak for ordet. Side 10 af 10

fabo ALFABO Årsberetning Kolding Åpark 8A, 4. øst Tlf.: Kolding Mail:

fabo ALFABO Årsberetning Kolding Åpark 8A, 4. øst Tlf.: Kolding Mail: fabo ALFABO Årsberetning Kolding Åpark 8A, 4. øst Tlf.: 7370 8180 6000 Kolding Mail: info@alfabo.dk CVR: 26771846 www.alfabo.dk Bestyrelsens beretning 2019 v/formand Bent Jacobsen Kære repræsentantskab

Læs mere

Hvad betyder hård ghetto -mærkatet for os i Skovparken og på Skovvejen?

Hvad betyder hård ghetto -mærkatet for os i Skovparken og på Skovvejen? Hvad betyder hård ghetto -mærkatet for os i Skovparken og på Skovvejen? 15. april 2019 Kære beboere Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget besluttet, at der skal laves udviklingsplaner

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 14. JUNI 2018

REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 14. JUNI 2018 REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 14. JUNI 2018 BESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING I bestyrelsens mundtlige beretning vil jeg kort omtale den skriftlige beretning samt behandle de ting, der er sket siden den skriftlige

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 06. juni 2019

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 06. juni 2019 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 06. juni 2019 Den helt store begivenhed i 2018 var dronningens besøg i Skovparken. En festlig dag i solskin og utroligt mange beboere deltog. Tak for

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2016

Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2016 Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2016 Pkt. 4: Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år Mundtlig beretning ved Steffen Morild, formand

Læs mere

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde. i Slagelse almennyttige Boligselskab. 13. maj 2019 kl. 17:30

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde. i Slagelse almennyttige Boligselskab. 13. maj 2019 kl. 17:30 Side 1 af 8 2400 LFJ 2400 / Lejer 13-05-2019 17:30 13-05-2019 18:30 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde i 13. maj 2019 kl. 17:30 i Selskabslokalet, Gørtlergade 1, 4200 Slagelse Til stede: Fra

Læs mere

KLAR TIL NÆSTE SKRIDT?

KLAR TIL NÆSTE SKRIDT? RENOVERING AFD. 3 NR. 1 AUGUST 2015 04 TEKNIKERNES DOM Dårligt isolerede ydervægge er årsagen til fugt- og kuldeproblemer. VIADUKTVEJ - RINGHOLMSVEJ - FRANK RYGÅRDS VEJ STATIONSVEJ - BAKKEVEJ - LINDHOLM

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 11. torsdag den 11. maj 2017

Afdelingsmøde Afdeling 11. torsdag den 11. maj 2017 Afdelingsmøde Afdeling 11 torsdag den 11. maj 2017 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsordenen 3. Valg af referent fra afdelingsbestyrelsen 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Godkendelse

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Almenboligaftale 2019 mellem Københavns Kommune og BL 1. kreds

Almenboligaftale 2019 mellem Københavns Kommune og BL 1. kreds Almenboligaftale 2019 mellem Københavns Kommune og BL 1. kreds København vokser kraftigt, og i 2030 vil der være ca. 100.000 flere indbyggere end i 2019. Københavns Kommune og BL 1. kreds har set, hvordan

Læs mere

Mundtlig beretning ved Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 2019

Mundtlig beretning ved Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 2019 Mundtlig beretning ved Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 2019 2019 er et historisk år for Danske Ældreråd. Vores landsorganisation blev stiftet i 1999, og vi kan med dette repræsentantskabsmøde fejre

Læs mere

Endnu engang hjerteligt velkommen til Vores repræsentantskabsmøde her i Nyborg.

Endnu engang hjerteligt velkommen til Vores repræsentantskabsmøde her i Nyborg. Kære Repræsentantskab. Endnu engang hjerteligt velkommen til Vores repræsentantskabsmøde her i Nyborg. Hvor er det dejligt at se at vi igen I år er mange der igen er mødt op til 2 spændende dage her i

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

Forbered dig i god tid. Det er svært at brokke sig, når man har en udsigt som den hos Bente og Bent. Kort om: Hvem: Bente og Bent Ginnerskov

Forbered dig i god tid. Det er svært at brokke sig, når man har en udsigt som den hos Bente og Bent. Kort om: Hvem: Bente og Bent Ginnerskov Forbered dig i god tid I mere end 25 år har Bente og Bent Ginnerskov Jensen været skrevet op i boligselskaber, så de var forberedt på, hvor de skulle bo som ældre. Det bedste råd er at være ude i god tid,

Læs mere

I BOLIGSELSKABET SJÆLLAND VIL VI SKABE TRYGGE HJEM I BÆREDYGTIGE FÆLLESSKABER

I BOLIGSELSKABET SJÆLLAND VIL VI SKABE TRYGGE HJEM I BÆREDYGTIGE FÆLLESSKABER I BOLIGSELSKABET SJÆLLAND VIL VI SKABE TRYGGE HJEM I BÆREDYGTIGE FÆLLESSKABER I BOLIGSELSKABET SJÆLLAND VIL VI SKABE TRYGGE HJEM I BÆREDYGTIGE FÆLLESSKABER BEBOERE ANBEFALER BOLIG- SELSKABET SJÆLLAND SOM

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 5. MARTS 2019 PLANERNE FOR RÆKKEHUSENE PÅ LANGHUSVEJ

INFORMATIONSMØDE 5. MARTS 2019 PLANERNE FOR RÆKKEHUSENE PÅ LANGHUSVEJ INFORMATIONSMØDE 5. MARTS 2019 PLANERNE FOR RÆKKEHUSENE PÅ LANGHUSVEJ PROGRAM Kl.17.00 Kl.17.10 Kl.17.30 Kl.17.45 Kl. 18.00 Kl.18.30 Kl.19.00 Velkommen v/ Bjarne Larsson, adm. direktør fsb Beboernes spørgsmål

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14.

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd Den 14. juni 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013 Forespørgslen handler om vilkårene

Læs mere

Rheumpark. Nedrivning af højhusene i Albjergparken 2 og 6

Rheumpark. Nedrivning af højhusene i Albjergparken 2 og 6 Rheumpark Nedrivning af højhusene i Albjergparken 2 og 6 Nedrivning af højhusene i Albjergparken 2 og 6 Som I ved, har vi længe forsøgt at finde en løsning på at komme af med PCB-forureningen i højhusene

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Referat af afdelingsmøde afholdt den 10. oktober 2017 Så mange beboere deltog: 67 beboere fordelt på 41 husstande Fra administrationen deltog: Kundechef Lars

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Mandag den 18. april 2016 kl. 19:00 fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Mandag den 18. april 2016 kl. 19:00 fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Mandag den 18. april 2016 kl. 19:00 fælleshuset 17. maj 2016 Der var mødt 6 lejemål op svarende til 12 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Der er nogle gode ting at vende tilbage til!

Der er nogle gode ting at vende tilbage til! Der er nogle gode ting at vende tilbage til! Artikel af Janick og Gitte Janick og jeg sidder over frokosten og taler, han fortæller lidt om, hvad hans tid på Parkvænget går med og hvordan han selv har

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

Almene boliger i Aarhus

Almene boliger i Aarhus 13. NOVEMBER 2018 Almene boliger i Aarhus - Aftale mellem BL s 5. kreds og Aarhus Kommune om genhusning og nybyggeri 1. Den blandede by er en fælles opgave BL s 5. kreds og Aarhus Kommune har tradition

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Fælles Husorden. Kære beboer; hjerteligt velkommen! For Hasseris Boligselskab

Fælles Husorden. Kære beboer; hjerteligt velkommen! For Hasseris Boligselskab Fælles Husorden For Hasseris Boligselskab Kære beboer; hjerteligt velkommen! Tak, fordi du har valgt at bo i Hasseris Boligselskab. Vi håber, at du og din husstand må finde sig godt til rette hos os. Det

Læs mere

Referat fra generalforsamling Tirsdag d. 12. marts kl

Referat fra generalforsamling Tirsdag d. 12. marts kl Referat fra generalforsamling 2019 Tirsdag d. 12. marts kl. 19.00 1. Indledning med andagt 2. Valg af dirigent/referent Heidi Empleo Broe Hansen er referent Egon Skødt er dirigent 3. Formandens beretning

Læs mere

Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring

Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring Tlf. 9892 6333 Fax. 9890 9848 Giro 104 1207 CVR-nr. 1892 8817 Arsenalvej 20 9800 Hjørring II NORDJYLLAND E-mail: bonord@bonord.dk Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring Mødet påbegyndt: Mødet afsluttet: Mødested:

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Afdeling Hou. Referat fra afdelingsmødet den 26. august 2014, kl. 17,00. I mødet deltog: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling Hou. Referat fra afdelingsmødet den 26. august 2014, kl. 17,00. I mødet deltog: 15 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 0213. Hou. Referat fra afdelingsmødet den 26. august 2014, kl. 17,00. I mødet deltog: Beboere 15 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen:

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

FREMTIDENS VOLLSMOSE PROGRAM Udvalget for det Nære Sundhedsvæsen i Reg Syd

FREMTIDENS VOLLSMOSE PROGRAM Udvalget for det Nære Sundhedsvæsen i Reg Syd PROGRAM 20190513 Baggrund ift. Vollsmose Vision og mission Den sidste Vollsmoseplan Den fysiske transformation Investorperspektiv Samlede tiltag Spørgsmål FREMTIDENS VOLLSMOSE Udvalget for det Nære Sundhedsvæsen

Læs mere

PAB Afd. 8. Nedrivning af højhusene i Albjergparken 1 og Tranumparken 2

PAB Afd. 8. Nedrivning af højhusene i Albjergparken 1 og Tranumparken 2 PAB Afd. 8 Nedrivning af højhusene i Albjergparken 1 og Tranumparken 2 Nedrivning af højhusene i Albjergparken 1 og Tranumparken 2 Som I ved, har vi længe forsøgt at finde en løsning på at komme af med

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 6. tirsdag den 9. maj 2017

Afdelingsmøde Afdeling 6. tirsdag den 9. maj 2017 Afdelingsmøde Afdeling 6 tirsdag den 9. maj 2017 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af referent fra afdelingsbestyrelsen 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Godkendelse af

Læs mere

Fremtidens mål for SAB. 10 november - Arbejdermuseet

Fremtidens mål for SAB. 10 november - Arbejdermuseet . Koden til internettet er: Stauning Fremtidens mål for SAB 10 november - Arbejdermuseet Konsulenter: Anette Kristensen og Christian Berg Larsen cbl@modusplus.dk Tlf: 22263238 Program 10.00 Velkomst ved

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Til beboerne i Skærbæk Boligforening. Referat fra generalforsamling

Til beboerne i Skærbæk Boligforening. Referat fra generalforsamling Til beboerne i Referat fra generalforsamling Dato: Mandag den 27. maj 2019, kl. 17.30 Mødested: Skærbækcenteret, Storegade 46-48, 6780 Skærbæk Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Bestyrelsens beretning fremlagt, af formanden på afdelingsmødet. 22. februar 2017.

Bestyrelsens beretning fremlagt, af formanden på afdelingsmødet. 22. februar 2017. Bestyrelsens beretning fremlagt, af formanden på afdelingsmødet 22. februar 2017. Vi bor i en dejlig afdeling med en god og sund økonomi. En god beboersammensætning, gode forhold og en eksklusiv beliggenhed.

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej 4 4450 Jyderup Telefon 5925 8000 E-mail vab@vab.dk www.vab.dk åbningstider: Mandag torsdag 09.00-14.00 Torsdag også 16.00-18.00 Fredag 09.00-12.00 BESTYRELSENS

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej 4 4450 Jyderup Telefon 5925 8000 E-mail vab@vab.dk www.vab.dk åbningstider: Mandag torsdag 09.00-14.00 Torsdag også 16.00-18.00 Fredag 09.00-12.00 BESTYRELSENS

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste.

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste. Formandens beretning Jeg skal nu holde en beretning som formand. Da jeg sammen med Mette (nuværende næstformand) hørte at klubben stod tæt for at stoppe var vi begge ærgerlige. På det tidspunkt gik Birte

Læs mere

Strategi for Alment Nybyggeri i Esbjerg Kommune

Strategi for Alment Nybyggeri i Esbjerg Kommune Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 4. august 2015 Sagsbehandler Mette Albrandt Telefon direkte 76 16 13 09 Sagsid 15/11910 Strategi for Alment Nybyggeri i Esbjerg Kommune 1. Forord... - 2-2. Strategien i

Læs mere

inden for 3 år giver et overskud til gavn for lokalområdets andre aktiviteter. (OH instruks) (PP Evaluering) I bestyrelsen er vi af den overbevisning

inden for 3 år giver et overskud til gavn for lokalområdets andre aktiviteter. (OH instruks) (PP Evaluering) I bestyrelsen er vi af den overbevisning Velkommen til generalforsamling Det går godt i LAG Nord, vi får mange og gode ansøgninger. (PP ansøgninger) I bestyrelsen er det fortsat følgende 5 pejlemærker, der ligger til grund for vores prioriteringer

Læs mere

BRUG DIN INDFLYDELSE KOM TIL AFDELINGSMØDE

BRUG DIN INDFLYDELSE KOM TIL AFDELINGSMØDE BRUG DIN INDFLYDELSE KOM TIL AFDELINGSMØDE Vær med til at bestemme i din afdeling Alle beboere har noget at sige, og du kan være med til at træffe de gode beslutninger, så din afdeling bliver et endnu

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Afdelingsmøde Afd. 50 Frederikshavn

Afdelingsmøde Afd. 50 Frederikshavn Afdelingsmøde Afd. 50 Frederikshavn Mødedato: 13. september 2018 Mødet påbegyndt: kl. 17.00 Mødet afsluttet: kl. 18.30 Mødested: Trafikcenter Sæby Fremmødte lejere: 30 Administrationen: Direktør Bendix

Læs mere

Afdelings bestyrelsens beretning for året 2016 /2017 for afd. 61 i SHB.

Afdelings bestyrelsens beretning for året 2016 /2017 for afd. 61 i SHB. Side 1/6 Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2017, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 41 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Rikke Naur Dybdahl

Læs mere

Ørsted Kro A/S: Beretning 2018 (Generalforsamling den 9. april 2019)

Ørsted Kro A/S: Beretning 2018 (Generalforsamling den 9. april 2019) Ørsted Kro A/S: Beretning 2018 (Generalforsamling den 9. april 2019) Kære generalforsamling. Hvor er det dejligt at være bestyrelse, når vi kan byde mere end 80 aktionærer og medlemmer af Ørsted Kros Venner

Læs mere

Fælles Husorden. Kære beboer; hjerteligt velkommen! For Hasseris Boligselskab

Fælles Husorden. Kære beboer; hjerteligt velkommen! For Hasseris Boligselskab Kære beboer; hjerteligt velkommen! Fælles Husorden For Hasseris Boligselskab Afdeling 20, Vejrmøllen (seniorboliger) Tak, fordi du har valgt at bo i Hasseris Boligselskab. Vi håber, at du og din husstand

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Pas på huslejen gennem mere effektiv drift. Margrete Pump, kundedirektør

Pas på huslejen gennem mere effektiv drift. Margrete Pump, kundedirektør . Pas på huslejen gennem mere effektiv drift Margrete Pump, kundedirektør Program - med cirka tidspunkter 17.00 Velkommen og lidt om det videre program v/kundechef Marie-Louise Bruun 17.10 Hvorfor har

Læs mere

Opsamling på det afsluttende møde i børnepanelet

Opsamling på det afsluttende møde i børnepanelet Opsamling på det afsluttende møde i børnepanelet Introduktion og læsevejledning Børnepanelet var samlet for fjerde og sidste gang både i København og i Jylland i april/maj 2017. I alt deltog 23 børn og

Læs mere

UDKAST. Denne boligaftale er indgået mellem. De almene boligorganisationer i Rudersdal Kommune. Rudersdal Kommune Øverødvej Holte

UDKAST. Denne boligaftale er indgået mellem. De almene boligorganisationer i Rudersdal Kommune. Rudersdal Kommune Øverødvej Holte UDKAST Boligaftale mellem Rudersdal Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen. Aftale mellem Rudersdal Kommune og de almene boligorganisationer i Rudersdal Kommune om rammen for udlejning af

Læs mere

T13. Nedrivning af højhuset Tranumparken 1

T13. Nedrivning af højhuset Tranumparken 1 T13 Nedrivning af højhuset Tranumparken 1 Nedrivning af højhuset Tranumparken 1 Som I ved, har vi længe forsøgt at finde en løsning på at komme af med PCB-forureningen i højhuset Tranumparken 1. Som I

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skoleåret 2013/14

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skoleåret 2013/14 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skoleåret 2013/14 Efter et turbulent år med lockouten i april 13, så glæder vi os til og ser frem til den nye Folkeskolereform, som skal træde i kraft

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Om eleverne på Læringslokomotivet

Om eleverne på Læringslokomotivet Om eleverne på Læringslokomotivet LÆRINGS- LOKOMOTIVET Intensive læringsforløb Indhold Forord 5 Om at føle sig privilegeret... 6 Om at have faglige udfordringer... 8 Om at have personlige og sociale udfordringer...

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret Tinghuset, Torvet 2, Dianalundstuen, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret Tinghuset, Torvet 2, Dianalundstuen, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2017 Dato: 14. december 2018 Lokale: Tidspunkt: Tinghuset, Torvet 2, Dianalundstuen, Sorø Kl.

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 18

AAB Silkeborg Afdeling 18 AAB Silkeborg Afdeling 18 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 30. august 2017 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: Joan Nielsen og Hans Ole Zacho Allan

Læs mere

Vedtægter for Lejerbo Stevns Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Lejerbo Stevns Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Lejerbo Stevns Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Lejerbo Stevns Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Stevns kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Hvis I ikke er med i Domea.dk, så har vi ikke fremragende almene boliger.

Hvis I ikke er med i Domea.dk, så har vi ikke fremragende almene boliger. Formandens mundtlige beretning Hvis der ikke er blod i årene, så stivner kroppen. Hvis der ikke er benzin i motoren, vil bilen ikke starte. Hvis der ikke er ilt i rummet, så dør flammen. Hvis I ikke er

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

Kort om B45. Meget engagerede medarbejdere, stort set ingen sygdom

Kort om B45. Meget engagerede medarbejdere, stort set ingen sygdom 1 Kort om B45 1.492 lejemål Snart 1.524 (P.t. opføres 32 seniorboliger). 35 afdelinger (Hovedparten i Grenaa) Største afd.: 162 lejemål Helhedsplan 5 afdelinger i mindre byer 42 lejemål 1 afdeling på Anholt

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Retningslinje nr. 10 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 10 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 10 til afdelingsbestyrelserne Afdelingens økonomi Er det nødvendigt for jer at vide, hvordan ejendommens økonomi hænger sammen? Det korte svar er ja. Eftersom det er jeres pligt at sørge

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Dagsorden styringsdialogmøde den 20. november 2017

Dagsorden styringsdialogmøde den 20. november 2017 Dato: 20.11.2017 Tid: 13:00 Sted: Allingåbro Ansvarlig: Anthony Le Journalnr.: 17/14985 Deltagere: Tommy E. Hansen (Formand for bestyrelsen) Kenneth T. Hansen (Direktør for Randers bolig) Mogens T. Clingman

Læs mere

[Invitere til bredt samarbejde] Kære partier i Borgerrepræsentationen. Nu starter forhandlingerne om budgettet for Og jeg glæder mig.

[Invitere til bredt samarbejde] Kære partier i Borgerrepræsentationen. Nu starter forhandlingerne om budgettet for Og jeg glæder mig. Overborgmesteren TALE (Det talte ord gælder) Tale til Overborgmesteren Anledning 1. behandling af budget 2016 Sted BR salen Dato 27. august 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet 10 min. Mikrofon,

Læs mere

Information til beboerne i Ryhaven

Information til beboerne i Ryhaven Information til beboerne i Ryhaven INFOBLAD NOVEMBER 2015 Kære beboer Den mørke tid er kommet, og det kan både ses og mærkes især når varmen lukkes i husene og belysningen udenfor er begrænset. Som beboere

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Torsdag den 10. december 2015 kl. 14.00 Mødested: Mødedeltagere: Afbud: Engstien 2, Kolding Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Svend Erik Jensen Eva Kristensen

Læs mere

Afdelingsmøde den 20. september 2018

Afdelingsmøde den 20. september 2018 Rødding Andelsboligforening afd. 18 Bakkegårdsparken 127 6630 Rødding Afdelingsmøde den 20. september 2018 Deltagere Der deltog 65 beboere fra 52 husstande. Endvidere deltog ejendomsfunktionær Jens Erik

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere