Grundejerforeningen for Terrassehusområdet Borupgård Øst. Ordinær generalforsamling i fælleshuset Fredag den Kl. 19:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen for Terrassehusområdet Borupgård Øst. Ordinær generalforsamling i fælleshuset Fredag den Kl. 19:00"

Transkript

1 Grundejerforeningen for Terrassehusområdet Borupgård Øst Ordinær generalforsamling i fælleshuset Fredag den Kl. 19:00 (Efter generalforsamlingen serveres en let anretning) Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning fra bestyrelsen 2.1) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år (Bilag I) 3) Forelæggelse af regnskaber 3.1) Til godkendelse: Foreningens regnskab (Bilag II) 3.2) Til efterretning: Regnskab for Grundejerforeningen Borupgård (Bilag III) 4) Forslag fra bestyrelsen 4.1) Godkendelse af projekt for Pergola ved fælleshus. (Bilag IV) Projektet vedlagt, fremlægges på generalforsamlingen 4.2) Valg af havemøbler (Bilag V) Information om bestyrelsens indstilling til valg af nye havemøbler. 4.3) Algebehandling af ende-gavle (se beretning 2016,) (Bilag VI) 4.4) Godkendelse af femårsplan (Bilag VII) 4.5) Budget og kontingent til vedtagelse (Bilag VIII) 5) Forslag fra medlemmerne 6) Valg af bestyrelse 6.1) Den nuværende bestyrelse genopstiller Jacob Foghsgaard, Jollen 5 Mia Vergo, Jollen 85 Lars Schou, Jollen 49 Merete Jørgensen, Jollen 29 Gunnar Rasmussen, Staget 42 7) Eventuelt valg af suppleanter til bestyrelsen

2 8) Valg af revisor og suppleant 8.1) Steffen Bjarnø, Jollen 61, og Henrik Dencker, Jollen 63 genopstiller 9) Eventuelt Marts 2017 Bestyrelsen Der serveres efter generalforsamlingen en let anretning. For at kunne disponere indkøb bedst muligt, bedes beboerne i år tilmelde sig spisningen, meget gerne ca. 1 uge inden generalforsamlingen, senest søndag den.26 marts. Tilmelding skal ske til Mia Vergo Jollen 85 Tlf.nr: Eller I kan også lægge nedenstående tilmelding i Mia s postkasse. Vi vil gerne deltage i spisningen efter generalforsamlingen: Navn: Adresse: Antal personer:

3 Bilag I Grundejerforeningen for Terassehusområdet Borupgård Øst Skriftlig Beretning 2016 Bestyrelsen. På generalforsamlingen den blev der valgt følgende ny bestyrelse, som konstituerede sig således Foghsgård Jacob (Tennisudvalget) Jollen 5 Jørgensen Merete (Sekretær) Jollen 29 Rasmussen Gunnar (Formand) Staget 42 Schou Lars (Kasserer) Jollen 49 Vergo Mia (Haveudvalget) Jollen 85 Der har i årets løb været afholdt én ekstraordinær Generalforsamling samt 9 bestyrelsesmøder. Årets arbejde som ny bestyrelse har især været præget af opgaverne med at sætte sig ind i selve bestyrelsesarbejdet, samt de opgaver der fremgår af nedenstående beretning. Samarbejdet i bestyrelsen har forløbet i en god, positiv og konstruktiv ånd. Bestyrelsen skal rette en tak til de personer i bebyggelsen, der velvilligt har stillet deres arbejdskraft til rådighed i forbindelse med diverse opgaver. Det har været en positiv oplevelse at konstatere, at mange af beboerne i området gerne vil hjælpe til med konkrete opgaver, når dette er nødvendigt. Området Vi bor i et pragtfuldt område nær skov og strand. Tæt ved kollektiv trafik og lige op af kulturbyen Helsingør. Vores bebyggelse har en høj arkitektonisk værdi, sammenlignet med så mange andre bebyggelser. Efter bebyggelsen blev opført i begyndelsen af 1970 erne er der sket meget, og gennem de senere år har grundejerforeningen primært fokuseret på udskiftning af belægningerne på stierne, lamper på stiområdet og i samme periode har vedligeholdelse af de grønne områder ikke været optimal. Dette har naturligvis været drøftet i bestyrelsen, hvor vi er enige om, at vores område, såvel husene

4 som de grønne områder, trænger til et løft. Bestyrelsen har især i det forgangne år arbejdet for at højne standarden for de grønne områder, fælleshuset og tennisbanen. Bestyrelsen vil fortsat arbejde for at gøre området mere attraktivt, for nuværende og kommende beboere, men bestyrelsens arbejde alene gør det ikke. Hvis vi skal sikre at området fremover har en eksklusiv status, så kræver det at vi alle medvirker. Her tænkes på vedligeholdelsen af de enkelte huse med maling og algefjerner, beskæring af planter omkring og på husene, og overholdelse af gældende vedligeholdelses- og ordensforskrifter. Området kan ikke fremstå som en arkitektonisk ensartet bebyggelse, hvis der opsættes forskellige hegn som ikke er godkendt, males med ikke godkendte farver, udskiftes vinduer i forkerte farver, hvis garagerne bruges til opbevaring af andet end biler og cykler og hvis husene ikke bliver passet. Så derfor denne opfordring til beboerne - hjælp nu bestyrelsen og jer selv med at få området til at se imødekommende og indbydende ud. Og sørg for ensartethed indenfor de gældende regler. Nye beboere Vi byder de nye beboere, der er kommet til i 2016, velkommen. Bestyrelsen har fra foråret 2016 givet nye beboere en personlig velkomst i form af et velkomstbrev og et par flasker vin samt orientering om hjemmeside m.m. Hjemmeside En af de udfordringer den nye bestyrelse har arbejdet med er udformningen af vores hjemmeside. Vi har forsøgt at forenkle og gøre hjemmesiden mere informativ. Bestyrelsen må konstatere, at ændringer af hjemmesiden har sine begrænsninger, fordi den er bygget op over en fast skabelon. Dette sætter grænser for, hvor meget man kan ændre. Det er bestyrelsens opfattelse, at billedmaterialet på hjemmesiden trænger til en udskiftning. Bestyrelsen opfordrer de beboere, der ligger inde med gode fotos fra området, at stille disse til rådighed for hjemmesiden. Fotos kan afleveres (helst digitalt) til foreningens formand. Gravesagen En af de sager bestyrelsen har brugt meget energi på er skaden på Jollen 83, herunder den langvarige retssag. Efter udveksling af yderligere processkrifter og spørgsmål til skønsmanden genoptog parterne, på opfordring af grundejerforeningens nye bestyrelse, forligsforhandlingerne i efteråret Det lykkedes at opnå tilsagn til et samlet forlig fra alle involverede parter, således at det samlede krav på kr blev fordelt således:

5 Lauritzen Jollen 83 bærer 1/6.kr Grundejerforeningen Borupgård Øst betaler 1/6 kr Fenrisvej 13 ApS (tidligere Ejv. Larsen & Søn ApS) betaler 1/6.kr KC Entreprise v/ Kaj Christensen betaler 3/6 kr Alle forligsbeløb er betalt, og foreningens andel af forligsbeløbet og sagsomkostningerne er betalt af foreningens forsikringsselskab. Bestyrelsen har arbejdet videre med en løsning af afløbsforholdene mellem Jollen 81 og 83. Mogens Arndt og Klaus Jørgensen har bistået med dette arbejde. Flere meget kompetente entreprenører har været tilkaldt og set på forholdene, rørledningen har været fotograferet, og det har været indgående drøftet, om der kunne ske en underboring mellem de to brønde. Resultatet er nu, at ingen entreprenør vil påtage sig underboringsopgaven, da de ikke vil arbejde videre i jorden mellem de to ejendomme. Bestyrelsen har derfor accepteret et tilbud fra Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S om etablering af en permanent pumpeløsning med el-tilslutning fra fælleshusets elmåler. Arbejdet omfatter Levering og montering af 1 stk. Grundfos pumpe(ap a1) i eksisterende brønd(br3). Opgravning af ca. 60 lbm jordrende imellem Brønd(BR3) og fælleshus. Levering og udlægning af ca. 60 m el kabel samt dækbånd. Tilslutning af kabel til eksisterende el i fælleshus samt montering af bi-måler. Etablering af Ø40 mm trykledning imellem BR3 og BR2. Opgravning til kloak i fliser ved trappe. Ilægning af rottestopprop for afpropning af afløb fra BR3. Dækning med opgravet materialer samt retablering af alle berørte arealer. Samlet pris inkl. moms. Det forventes at arbejdet kan påbegyndes i løbet af foråret, når entreprenøren har indhentet de fornødne tilladelser. Lauritzen begyndte deres udbedringsarbejder på Jollen 83 i januar måned, og er godt i gang. Grønne områder 2016 Hen over året har der været foretaget Topbeskæring af tjørnetræer i græs mod skoven, ud for Staget 2-8 Massiv beskæring i rosenbedet ved græsarealet ud for Jollen 5 og 7 Der er anlagt græsrabat langs Æblestien, fra tennisbanen og til enden af Æblestien, hvorefter lamperne fremstår som fritstående lamper.

6 Alle rosenbede (rosa rugosa) er blevet beskåret med en såkaldt bioklipning. Alt sammen, for at give et lettere indtryk af beplantningen i vores fællesområder og ikke mindst gøre det lettere at komme ukrudt og anden misvækst til livs. Både forårets og efterårets Havedage (29. maj og 11. september) er tilbagevendende successeer, ikke mindst takket være de mange fremmødte beboere, som med gåpåmod og godt humør gør en indsats i vedligeholdelsen af vores fællesområde. Det er en sand fornøjelse at tage en lille runde i området bagefter og betragte resultatet. Der gøres virkelig en forskel. Vi skal heller ikke undlade at nævne det gode samvær omkring Max s og Mortens grillpølser, hvor snakken går livligt under pergolaen. Vi har nu fået en fast aftale på plads med haveentreprenør Lasse Gee s Hus & Have Service. Lasse er en kompetent havemand med sans for detaljer og kendetegner sig ved kvalitet i sit arbejde. Han har 3-4 medarbejdere i sin stab. Fordelen ved at have Lasse som vores havemand er bl.a., at han er bekendt med området, idet han har hele entreprisen for Borupgårds jorder, i vores fælles grundejerforeningsregi. Fliseprojekt Arbejdet med de sidste flisebelægninger samt enkelte reparationer af eksisterende fliser forventes tilendebragt inden generalforsamlingen. På den ekstraordinære generalforsamling den blev det besluttet at gennemføre en renovering af de sidste flisebelægninger i bebyggelsen, samt bevillige den nødvendige økonomi hertil. Det drejer sig om området ved tennisbanen gennemgangene nord for Staget samt stien syd for Jollen. Det har taget noget længere tid end beregnet, men belægningsarbejdet ser ud til at være i orden. En særlig tak til Mogens Arnt for at have påtaget sig arbejdet med fliseprojektet. Forsikringer Bygningsforsikringen for fælleshuset i Codan er udvidet til også at omfatte skjulte rør, kabler og stikledninger samt brand. Forsikringen dækker Bygningskasko inkl. Husejeransvar og retshjælp Bygningsbrand Udvidet svampe med råd Insekt Rør- og kabel Stikledning Glas Kumme Forsikringen er tegnet med en selvrisiko på kr Den tidligere brandforsikring i Alm Brand er samtidig opsagt. Der er tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring i Top Danmark. Foreningens erhvervsansvarsforsikring tegnet i Top Danmark er uforandret.

7 Fælleshus: Fælleshuset har fået en udvendig reparation af murstensskifterne over alle vinduerne. Fugerne omkring vinduer er skiftet, taget er kontrolleret og yderdørene vil blive malet i foråret Den årlige lette gulvafslibning og lakering blev udført i sommeren Bestyrelsen har konstateret at priserne for leje af fælleshuset, til forskellige formål, ikke er nedfældet og til dels fortaber sig historisk. Det kan endvidere konstateres at egen rengøring af huset efter brug er forskellig alt efter hvem der har brugt huset. Det kan endvidere konstateres at husets udlejning til familie og venner gennem beboere i området giver anledning til tvivl om hvem der egentlig kan leje fælleshuset. Det er bestyrelsens opfattelse, at fælleshuset er et stort aktiv for beboerne i området. Det kan konstateres at driften af fælleshuset ikke hviler i sig selv, men i stor udstrækning betales over foreningskontingentet. En rimelig vedligeholdelse af hus og inventar vil i de kommende år betyde øgede udgifter. Dette giver bestyrelsen anledning til i 2017 at arbejde for udformningen af nye bestemmelser for leje af fælleshuset. En stor tak til Rigmor Kaspersen for hendes styring af udlejning og den professionelle del af rengøringen af fælleshuset. Borde bænke Den tidligere bestyrelse igangsatte et arbejde med at renovere/udskifte borde og bænke ved fælleshuset og på fællesarealerne. Den nye bestyrelse har arbejdet videre på projektet og har fået udleveret det materiale, som den tidligere arbejdsgruppe havde samlet. Planen er at gøre arbejdet færdigt til generalforsamlingen i For at give beboerne et godt grundlag for at træffe en beslutning har bestyrelsen indkøbt/lånt to borde/bænke, som bestyrelsen finder egnede. Ca. 14 dage inden generalforsamlingen vil disse være opstillet ved legepladsen på fællesarealet mellem Jollen og Staget. Bord og bænke til pladsen ved pergolaen foran fælleshuset vil ikke indgå i dette projekt, idet området ved fælleshuset vil blive behandlet som et selvstændigt projekt, inkl. nye havemøbler. Bestyrelsens anbefaling til valg af nye have- borde/bænke fremgår af forslag fra bestyrelsen til Generalforsamling 2017.

8 Veje/Stier Bestyrelsen kan konstatere at vores veje, eller rettere sagt Kommunens veje, efterhånden er i en ringe forfatning. Den kommende bestyrelse bør derfor i 2017 optage forhandlinger med Helsingør Kommune om mulighederne for at få en rimelig istandsættelse af veje/vejbrønde m.m. Flisebelægningen fra tennisbanen gennem skoven til Smakkevej trænger også til en kærlig hånd. Det er Helsingør Kommune der ejer denne del af stisystemet. Til orientering kan det oplyses, at fællesudvalget (GF Borupgård), på sidste bestyrelsesmøde har besluttet at indlede en forhandling vedrørende kommunens vedligeholdelse og beskæring af de kommunalt ejede skovarealer mellem vores bebyggelse og Comwell. Legepladser Legepladserne er blevet gennemgået, dårligt tømmer er udskiftet og alle gynger vil blive udskiftet i foråret Lasse vil i foråret give et tilbud på opretning af gulvene på legepladserne. Udvendig vedligeholdelse Bestyrelsen må konstatere, at der, på trods af utallige opfordringer, er flere af beboerne i området, der ikke har behandlet deres ende-gavle med algefjerner. Bestyrelsens finder det vigtigt, at netop endegavlene i bebyggelsen har et ensartet udseende. Det er det, der giver førstehåndsindtrykket når man kommer til området. Bestyrelsen har indhentet et tilbud fra vores haveentreprenør (Lasse), der kan behandle gavlene indenfor en yderst rimelig omkostning. Lasse har afgivet følgende tilbud: Pris på lav gavl: kr.375,00 + moms kr. 93,75 = kr.468,75 inkl. moms Pris på høj gavl: kr.562,50 + moms kr.140,63 = kr.703,13 inkl. moms Bestyrelsen vil derfor på generalforsamlingen rejse forslag om, at foreningen overtager algefjernelsen på alle endegavle i bebyggelsen. Det kan umiddelbart virke urimeligt, at de beboere, der selv har behandlet deres gavle nu skal være med til at betale for de beboere der ikke har gjort det. Det er imidlertid bestyrelsens opfattelse, at hvis vi skal holde et ensartet velplejet udseende af vores huse, så er netop de ensartede endegavle vigtige. Det skal i denne forbindelse nævnes at bestyrelsen har ladet alle de mure der tilhører foreningen behandle i sommeren 2016.

9 Fællesudvalget Fællesudvalget også benævnt GF Borupgård har efter en del udskiftning i bestyrelsen holdt en række bestyrelsesmøder i Arbejdet i foreningen er forløbet i en god og konstruktiv tone. Af særlige vigtige sager skal nævnes nye kontrakter vedrørende pasning af såvel de grønne områder som skovarealerne. Jørgen Hjort der er Masten/Sprydets repræsentant i GF Borupgård har udført et kæmpe arbejde i forbindelse med udarbejdelse af planerne, således at det fremover er væsentlig lettere at følge op på entreprenørenes arbejde. En anden vigtig ting er udarbejdelsen og vedtagelse af nye vedtægter for GF Borupgård. Der blev i foråret 2016 nedsat et udvalg, der skulle udarbejde et udkast til nye vedtægter. Et enigt udvalg afleverede i efteråret et udkast til nye vedtægter, der blev udsendt til alle foreningernes bestyrelser til godkendelse. Bestyrelserne i de respektive foreninger har alle godkendt forslaget i den foreliggende form og vedtægterne blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den De nye vedtægter tilgodeser de ønsker, der kom frem på vores ordinære generalforsamling Formålsbestemmelsen er således præciseret og vedtægterne er moderniseret og rettet til efter endt udbygning af området. De nye vedtægter kan ses på GF Borupgårds hjemmeside og vores egen hjemmeside. Det skal endvidere oplyses at kontingentet til GF Borupgård på generalforsamlingen blev forøget med 5%. Pergolaen Bestyrelsen har drøftet projektet med pergolaen med flere af Grundejerforeningens beboere, med vægt på beboere, der fra deres hus kigger ned på pergolaen. Som besluttet på tidligere generalforsamlinger er tagene med tagpap og jern-konstruktionerne fjernet. Efter forslag fra beboere har bestyrelsen drøftet projektet med arkitekt Gert Ingemann, der oprindeligt tegnede vores bebyggelse. På mødet forelagdes Gert Ingemann de ønsker og idéer bestyrelsen og involverede beboere har frembragt. Gert Ingemann syntes godt om projektet. Dette forslag er nu forelagt et tømrerfirma samt vores entreprenør på de grønne områder (Lasse) med henblik på en prisfastsættelse af projektet. Et konkret forslag til renovering af området øst for fælleshuset med budget vil blive fremsendt med indkaldelsen og fremlagt på generalforsamlingen 2017 til afstemning.

10 Tennisbanen Der er udtyndet i bevoksningen mod vest. Tennisudvalget har undersøgt mulighederne for anlæggelse af en kunstgræsbane. Udvalget vil arbejde videre med dette, og forventes at komme med et konkret forslag på generalforsamlingen Vi undersøger dette af den primære årsag, at tennisbanen udgør en vigtig del af vores fællesområde, og fremstår slidt og uskøn trods vedligeholdelse med beskæring af ukrudt og optegning af streger. Vi vedkender, at det er mindretal af beboerne, der benytter banen, men en kunstgræsbane vil øge kvaliteten i tennisspillet og formentligt tiltrække flere spillere. Ikke mindst blandt kommende huskøbere. En smuk tennisbane vil efter tennisudvalgets overbevisning gøre vores område mere attraktivt. Regnskab/budget Vi har en rigtig sund forening med en solid økonomi. Ved sidste års generalforsamling blev kontingentet sat ned med kr. om året. Det har dog senere vist sig nødvendigt, på en ekstraordinær generalforsamling, at få det lagt tilbage på det oprindelige niveau. Det skyldes blandt andet et fliseprojekt, renovering af fælleshus samt en forestående udgift til en pumpebrønd ved graveskaden. Der er en god likviditet for nuværende men for at sikre, at der også i fremtiden er en god ballast til diverse forudsete og uforudsete udgifter var det en nødvendighed at fastholde budgettet på kr. Der var stor opbakning til bestyrelsens forslag, som kan sikre, at vi kan bevare en sund, veldrevet forening og en bebyggelse, der fremstår flot og indbydende til vores alles nydelse. Dette vil fastholde/øge attraktiviteten og omsætteligheden af vores ejendomme, hvilket også er i alles interesse. Budgettet for 2017 afspejler samme billede. Vi ønsker i bestyrelsen at fastholde en flot og veldrevet forening med en solid økonomi. Vi indstiller til fastholdelse af kontingentet på kr. årligt, således at vi i foreningen kan modstå forudsete og uforudsete udgifter. Femårsplan For at sikre at vi får sat det rigtige kontingent og undgår store udsving i kontingentet fra år til år vil bestyrelsen på generalforsamlingen 2017 fremlægge en femårsplan for de løbende renoveringsprojekter samt kommende investeringer. Ad den vej håber bestyrelsen på at kunne imødegå kommende udgifter og sikre en ensartethed i kontingentet, således at vi kan foretage de fornødne investeringer for at fastholde bebyggelsen flot og attraktiv. Festudvalg Bestyrelsen har nedsat et festudvalg, som pt. består af Rikke Lenschau (Jollen 27), Nikolaj Olsen (Staget 48) samt Lars Schou fra bestyrelsen (Jollen 49). Såfremt flere af beboerne ønsker at bidrage kan der sagtens bruges et par stykker mere i Festudvalget og I er også meget velkommen til at melde ind til

11 Rikke, Nikolaj eller Lars, hvis I blot ønsker at bidrage til det enkelte arrangement eller har ideer/input. Det er foreløbig tanken at holde 4 arrangementer årligt foruden Generalforsamlingen. Nytårskur en søndag eftermiddag i midten af januar. Det er tanken at det holdes uformelt, hvor vi til et enkelt eller to glas kan mødes og ønske naboerne godt nytår i en tid, hvor vi ikke så ofte mødes udendørs. Vi oplevede en rigtig stor tilslutning til årets nytårskur med fantastisk stemning og det var dejligt at se, hvor engagerede beboerne er i vores naboskab. Fastelavnsfest for børn, børnebørn og oldebørn. Her slås der katten af tønden og der kåres en kattekonge og en kattedronning og gives en præmie for bedste udklædning. Katten af tønden foregår udendørs af respekt for vores dejlige fælleshus. Der er hjemmebagte boller og godter. Lidt koldt og varmt at drikke. Generalforsamlingen i sagens natur en anderledes formel sammenkomst, som afsluttes med et let traktement og socialt samvær. Der vil i år være tilmelding til den efterfølgende spisning for at kunne få en indikation af deltagerantallet og som følge deraf kunne disponere indkøb bedst muligt. Sankt Hans aften d. 23. juni med bål og fælles spisning. Igen et uformelt arrangement, hvor tanken er, at I dropper ind, selv medbringer jeres mad og drikkevarer og nyder gode naboers selskab. Hvis vejret er til det, bliver der sat en grill op så vi kan grille vores medbragte kød. Høstfest (æblets dag) i forlængelse af årets anden og sidste havedag i september holdes der høstfest. Vi slutter en god dag af med en social sammenkomst. I løbet af dagen samler vi sammen af vores gode og modne æbler (så vi selv får gavn af dem). Så bliver de brugt til fælles dessert eller hvad vi ellers kan finde på. Også her er det tanken at vi selv medbringer mad og drikke. Så er der kaffe til desserten. Det skal nok blive rigtig hyggeligt og en god afslutning på havedagen. Området syd for Jollen Her er der beskåret kraftigt i beplantningen med et godt resultat. Når beboerne i Jollen 1-7 ser resultatet og udtrykket af ændringer i beplantning og stier, vil beboerne i nederste Jollegård fremkomme med et nyt forslag med et mere realistisk budget, som efterspurgt på GF Flere beboere har anbefalet, at vi begrænser os med hensyn til legeredskaber på området, og det vil blive taget til efterretning. Marts 2017 Bestyrelsen

12 Grundejerforeningen for Terrassehusområdet Borupgård Øst Bilag II Regnskab 2016 Regnskab Budget Indtægter: Kontingenter Udlejning af fælleshus Renter og diverse Indtægter i alt Udgifter: Fælleshus: El, vand, varme og renovation Drift Vedligeholdelse * Forsikring * Investeringer: Nye fliser * Visionsplan Fællesanlæg: Havedage Diverse indkøb (inkl. ad hoc opgaver) Pasning af fællesanlæg * Fællesantenne Vinterforanstaltninger Bidrag, Borupgård Fællesanlæg i alt Øvrige: Festudvalg Forsikring Administration og møder * Udgifter i alt Periodens resultat *1. Murearbejde på fælleshus kr ,- *2. Nye forsikringer -rørskade m.m. *3. Fliser som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 2016 kr ,- betales først i 2017 og overføres derfor til budgettet 2017 *4. Ad-hoc opgaver grønne områder-æblesti kr ,- *5. Forplejning samt indkøb af PC

13 Grundejerforeningen for Terassehusområdet Borupgård Øst Bilag II Balance pr. 31.december AKTIVER: Danske Bank, driftskonto Danske bank, Stjernekonto Skyldig Kontigent Andre debitorer.. - Aktiver i alt Passiver: Egenkapital: Saldo Årets resultat Egenkapital i alt Kreditorer Passiver i alt februar 2017 Lars Schou Kasserer Ovenstående årsregnskab har jeg revideret. Beholdningernes tilstedeværlse er konstateret gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Snekkersten d. 5. marts 2017 Steffen Bjarnø

14 Bilag III

15 Bilag III

16 Bilag IV Ad dagsordenens pkt. 4.1 Bestyrelsens forslag til projekt for Pergola ved fælleshus Bestyrelsen har gennem 2016 drøftet mulighederne for en istandsættelse af arealet øst for fælleshuset. Der har gennem tiderne været forskellige forslag fremme, der har givet anledning til en del uro blandt beboerne. Nogle ønsker større ændringer og andre ønsker at bibeholde området i, stort set, sin oprindelige form. Bestyrelsen har gennemført de beslutninger, der er truffet på tidligere generalforsamlinger og tagpap og jern-konstruktionerne er således fjernet. Det er bestyrelsens opfattelse at arealet øst for fælleshuset ikke på nuværende tidspunkt lever op til den standard, man kunne ønske sig. Området trænger til en renovering. For i videst muligt omfang at tilgodese beboernes interesser foreslår bestyrelsen at renovering af området gennemføres i 2 etaper. Etape 1. Det er bestyrelsens opfattelse at træværket i den oprindelige træfarve virker meget dominerende i forhold til fælleshuset, Bestyrelsen ønsker derfor, at træværket males i den godkendte grå farve vi har på vores huse. Bestyrelsen finder endvidere at hældningen på pergolaen ikke længere har noget formål og anbefaler derfor at denne bringes tilbage til det vandrette plan. Samtidig anbefales det at der opsættes vandrette nord-sydgående stålvirer mellem strøerne på pergolaen til støtte for bevoksningen. Bestyrelsen anbefaler at beplantningen mod fælleshuset fjernes og at flisebelægningen forlænges ind til fælleshusets mur. Der laves plads til plantning af enkelte busketter. Der etableres en markering af området med chaussésten i en øst-vestgående stribe henholdsvis nord og syd for pladsen, således at der fortsat er sammenhæng mellem fælleshuset og pergolaen. Chausséstensbelægningen markeret med rødt på tegningen.

17 Etape 2. Det er bestyrelsens opfattelse, at der bør skabes mere åbenhed omkring fælleshuset. Fælleshuset er smukt i sin enkle arkitektoniske udformning og bør ikke sløres af stolper og beplantning. Dette vil falde godt sammen med den åbenhed der er skabt langs hele æblestien i forbindelse med de nye bede på østsiden af stien, beskæring af roser og æbletræer. En sådan åbenhed vil også passe godt sammen med den stringente udformning bebyggelsen havde da den blev opført. Det er bestyrelsens opfattelse at stolperne udenfor selve fælleshuset op ad husets mure ikke har noget formål og skæmmer huset. Bestyrelsen anbefaler derfor at disse stolper fjernes. De øst-vestgående forbindelsesstolper mellem pergola og fælleshus bør efter bestyrelsens opfattelse fjernes for at skabe mere åbenhed. Der er indhentet priser for renovering af området øst for fælleshuset. Etape 1+2: Maling af træværk. Tømrearbejde.. Flisearbejde m.m... Ialt:. kr ,- inkl. moms kr ,- inkl. moms kr ,- inkl. moms kr ,- inkl. moms Havemøblerne under pergolaen er af forskellig udformning og bør udskiftes indenfor de næste år. Det er imidlertid bestyrelsens opfattelse at valg af disse møbler bør afvente den anbefalede istandsættelse af området. Derfor indgår nye havemøbler ikke i projektet i Bestyrelsen vil på generalforsamlingen sætte etape 1 og 2 til afstemning hver for sig. Bestyrelsen anbefaler at generalforsamlingen godkender etape 1. Bestyrelsen anbefaler at generalforsamlingen godkender etape 2.

18 Bilag V Ad. dagsordenens Pkt. 4.2 Bestyrelsens forslag til valg af havemøbler Den tidligere bestyrelse igangsatte et arbejde med at renovere/udskifte borde og bænke ved fælleshuset og på området. Den nye bestyrelse har arbejdet videre på projektet og har fået udleveret det materiale, som den tidligere arbejdsgruppe havde samlet. Planen er at gøre arbejdet færdigt til generalforsamlingen i For at give beboerne et godt grundlag for at træffe en beslutning har bestyrelsen indkøbt/lånt to borde/bænke, som bestyrelsen finder egnede. Ca. 14 dage inden generalforsamlingen vil disse være opstillet ved legepladsen på fællesarealet mellem Jollen og Staget. Bord og bænke til pladsen ved pergolaen foran fælleshuset vil ikke indgå i dette projekt, idet området ved fælleshuset vil blive behandlet som et selvstændigt projekt, inkl. nye havemøbler. Der er opstillet to sæt borde/bænke: Det ene sæt er fra Thors Design. Bordet er lavet af planker i jerntræ, som er genanvendt træ fra havnebyggerier. Prisen for et sæt er kr ,25 inkl. moms Ønsker man yderligere oplysninger om produktet kan disse findes på følgende hjemmeside:

19 Det andet sæt er et svensk produceret fra Eden Wood Bordet er lavet i brunlaceret svensk fyr. Prisen for dette sæt kr ,- inkl. moms Yderligere oplysninger kan findes på følgende hjemmeside Bestyrelsen har set på et utal af borde/bænkesæt og valgt disse to ud som værende af et udseende og en kvalitet der efter bestyrelsens opfattelse vil kunne indpasses i vores område. Som det kan ses er der en rimelig stor prisforskel på de to sæt. Bestyrelsen har efter nøje overvejelse besluttet at anbefale generalforsamlingen at træffe beslutning om, at vi fremover, når udskiftning er nødvendig, anskaffer bord/bænkesættet fra Thors Design. På generalforsamlingen foretages der afstemning om hvilket bord/bænkesæt der skal vælges

20 Bestyrelsen anbefaler valget af bord/bænkesættet fra Thors design

21 Bilag VI Ad dagsordenens Pkt.4.3 Algebehandling af endegavle Som det fremgår af den skriftlige beretning 2016 vil bestyrelsen anbefale at foreningen overtager behandlingen af bebyggelsens endegavle, for at sikre et vedligeholdelsesmæssigt mere ensartet udtryk i bebyggelsen. Havemure og andre mure, der ikke er endegavle, henhører fortsat under den enkelte husejer. Hvis man ønsker disse behandlet må man selv træffe en aftale med Lasse. Hvis generalforsamlingen godkender projektet vil bestyrelsen i 2017 lade de mure, der er mest trængende behandle. Der vil herefter i de følgende år blive foretaget algerens i en fastsat turnus. En forudsætning for at gennemføre algerensningen er at der opnås accept heraf fra de respektive husejere. Som det fremgår af femårsplanen forventes den årlige udgift at være kr ,- inkl. moms i 2017 og kr ,- inkl. moms i de følgende år. Bestyrelsen anbefaler at foreningen overtager algebehandlingen af bebyggelsens endegavle.

22 Ad. dagsordenens Pkt Bilag VII Femårsplan. For at opretholde en rimelig vedligeholdelse af området og undgå store årlige udsving i det årlige kontingent foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen vedtager vedlagte femårsplan. Femårsplanen giver beboerne et godt indblik i hvilke arbejder der, udover den normale vedligeholdelse, vil blive gennemført i de kommende år. Beløbene i femårsplanen er anslåede beløb. Det kan, efter indhentelse af egentlige tilbud, forventes at planen skal justeres årligt på generalforsamlingen. Femårsplanen sikrer tillige, at der er indenfor de kommende fem år er budgetmæssig balance i foreningen. Som det kan ses af forslaget arbejdes der med et budgetmæssigt underskud i 2017 på kr ,-. Beløbet kan dækkes af den eksisterende kassebeholdning og vil så blive udlignet i de efterfølgende år. Femårsplanen betyder også at foreningskontingentet bibeholdes på kr ,- pr. Hus pr. år Bestyrelsen anbefaler at generalforsamlingen godkender femårsplanen.

23 Femårsplan 2017 Terassehusområdet Borupgård Øst Projecter udenfor normal drift Bilag VII Borde/Bænke Renovering legereskaber Ny haveplan Pergola Facader/Gavle Have syd for Jollen Fælleshus Gulv Møbler Maling Toiletter Afløb Jollen 81/ I alt Total Gens/ År Blance +- i femårsplan

24 Ad. Dagsordenens pkt. 4.5 Bilag VIII Budget og kontingent til vedtagelse. Bestyrelsen anbefaler at vedlagte budget 2017 vedtages samt at kontingentet for 2017 fastholdes på kr ,- Underskuddet på budget 2017 afholdes af kassebeholdningen.

25 Grundejerforeningen for Terrassehusområdet Borupgård Øst Forslag til Budget for 2017 Bilag VIII Budget Budget Indtægter: Kontingenter Udlejning af fælleshus Renter og diverse Indtægter i alt Udgifter: Fælleshus: El, vand, varme og renovation * Drift Vedligeholdelse Forsikring Investeringer: Nye fliser * Femårsplan * Fællesanlæg: Havedage Diverse indkøb (inkl. ad hoc opgaver) Pasning af fællesanlæg * Yousee Vinterforanstaltninger Bidrag, Borupgård * Fællesanlæg i alt Øvrige: Festudvalg Forsikring Administration og møder Udgifter i alt Periodens resultat Note 1.Inkl. Strøm til ny pumpe Note 2.Overført fra budget 2016 Note 3.Femårsplan Note 4.Ny haveplan Note 5.Bidrag til GF Borupgård steget 5%

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Sandrytterens Generalforsamling 25. april 2005.

Referat af Grundejerforeningen Sandrytterens Generalforsamling 25. april 2005. Referat af Grundejerforeningen Sandrytterens Generalforsamling 25. april 2005. Generalforsamlingen blev igen i år holdt på Hotel Kirstine. Ud af 66 parceller, var 26 repræsenteret. I alt var 45 personer

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Generalforsamling i Ø-Kvarterets grundejerforening den 25. marts 2014

Generalforsamling i Ø-Kvarterets grundejerforening den 25. marts 2014 Generalforsamling i Ø-Kvarterets grundejerforening den 25. marts 2014 Bestyrelsens beretning ved formanden. Fra bestyrelsens side vil vi gerne byde jer rigtig hjertelig velkommen her til årets generalforsamling

Læs mere

O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2017

O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2017 Tranbjerg, den 4. oktober 2017 O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2017 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SOGNEGÅRDEN KIRKETORVET ONSDAG DEN 4 OKTOBER. 2017 KL. 19.30 NB. Bestyrelsen er

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 22. maj 2018 kl. 19:30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 22. maj 2018 kl. 19:30 Grundejerforeningen Ølstykke den 27. april til 1. maj 2018 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 22. maj 2018 kl. 19:30 VIGTIGT: Der skal vælges

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 10. marts kl i Frederiksborghallen

Ordinær generalforsamling torsdag den 10. marts kl i Frederiksborghallen Ordinær generalforsamling torsdag den 10. marts kl. 19.30 i Frederiksborghallen Dagsorden jf. foreningens love: a. Valg af dirigent Bestyrelsen indstiller Henrik Smith (Kildedalen 70) Henrik Smith blev

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013:

Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013: Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013: John Wachs valgt til dirigent. Dirigenten konstater at generalforsamlingen er retmæssigt indkaldt. Formandens beretning ved

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling: Fredensborg d. 18/ Asminderød Kro Onsdag d. 22 februar 2017, kl. 19:30

Der afholdes ordinær generalforsamling: Fredensborg d. 18/ Asminderød Kro Onsdag d. 22 februar 2017, kl. 19:30 Der afholdes ordinær generalforsamling: Fredensborg d. 18/1-2017 Asminderød Kro Onsdag d. 22 februar 2017, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af Regnskabet

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Stor sommerfest. lørdag den 31 maj 2014. Festen starter kl 19.00

Stor sommerfest. lørdag den 31 maj 2014. Festen starter kl 19.00 Til medlemmer af Røndegaard grundejerforening Følle, d. 7. maj 2014 GENERALFORSAMLING OG sommerfest Lørdag d. 31. maj 2014 på Ankerpladsen, Toftgårdsvej Generalforsamlingen starter kl. 14.00 Teltet opstilles

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Til beboere i H.C. Andersen kvarteret, Mejrup 8. marts 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 31. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Lystgårdsparken

Grundejerforeningen Lystgårdsparken Referat fra generalforsamling den 22. oktober 2018 Til stede: Lystgårdsparken 1, 9, 10, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 30, 32, 33, 36, 38 Referent: Louise Riley Ad. 1. Valg af dirigent Ove Nielsen blev valgt

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Beslutningsreferat fra Generalforsamlingen for Grundejerforeningen Svanlevvej

Beslutningsreferat fra Generalforsamlingen for Grundejerforeningen Svanlevvej Beslutningsreferat fra Generalforsamlingen for Grundejerforeningen Svanlevvej Koltgaarden, 24.03.2019 Dato: 24. marts 2019 - Koltgården Referent: Rikke S Østerkær, nr. 25 Deltagende: 13 husstande (26 stemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen.

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. 17. marts 2013 Til beboerne Ved Stampedammen Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Generalforsamlingen afholdes den: 9. april 2013 kl. 19.30 på Usserød

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Nr. 38 Jørgen R. Jensen (i det følgende kaldet formanden) bød velkommen til de 50 fremmødte, repræsenterende 42 grunde.

Nr. 38 Jørgen R. Jensen (i det følgende kaldet formanden) bød velkommen til de 50 fremmødte, repræsenterende 42 grunde. Referat Dato 16. oktober 2016 Sted Helberskov Forsamlingshus, "Thulstedhus" - Als Oddevej 2 Referent Nr. 174 Dagmar Rahbek/Martin Weier Christiansen. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Onsdag den 29. marts kl. 19:00

Onsdag den 29. marts kl. 19:00 Stavtrup, den 10.03.2017 Mødeindkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Jarlsminde Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes 14 i Lokalcenter Søholm, Bispevej

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

ordinær generalforsamling afstemning

ordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke april 2012 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling med bl.a. afstemning om istandsættelse af grundejerforeningens stier Kære medlem i grundejerforeningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30 Grundejerforeningen Ølstykke den 1. maj 2010 Kildeholm IV. www.kildeholm.dk Dagsorden jf. lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Forslag til budget. Ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling GF Vestre Kvarter. Marts 2013

Generalforsamling GF Vestre Kvarter. Marts 2013 Generalforsamling GF Vestre Kvarter Marts 2013 Agenda for Generalforsamlingen Valg af dirigent/referent Formandens årsberetning Forelæggelse af årsrapport samt beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Bestyrelsesmøde 6/3-2016 hos Jeppe Deltagere: Hans, Jeppe, Niels Jørgen, H.P., Jørgen, Peter Dagsorden: Dagsorden: 1. Bemærkninger til sidste referat 2. Økonomi, herunder forslag til kontingent for 2017

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN BEBOERINFORMATION 1 2008 Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 21.02. 2008 Deltagerantal 8 + 5 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Grf. Kærlodden 5-161 Onsdag den 31. maj kl. 1930 i Fælleshuset På den ordinære generalforsamling blev det besluttet, at behandle Budget2017 & Budget2018

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30 Grundejerforeningen Ølstykke den 28. april til 1. maj 2017 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30 Dagsorden jf. vedtægterne:

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling

Referat Ordinær generalforsamling Referat Ordinær generalforsamling 10. marts 2004 Andelsboligforeningen Til stede nr. 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 141, 145, 147, 151, 153, 159,

Læs mere

3. Afgørelse om generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt

3. Afgørelse om generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt Referat Generalforsamling 2019 Grundejerforeningen Alléhusene 30 ud af 82 tilstede på årets Generalforsamling. 1. Valg af dirigent Christian Fruelund 2. Valg af referent Simon Albers 3. Afgørelse om generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro

Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro 1 Generalforsamlingen 16. juni 2016 Velkommen til foreningens årlige generalforsamling 16. juni 2016 2 Generalforsamlingen 16. juni 2016 Dagsorden pkt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 28/ i grundejerforeningen Oxford Have, afholdt i Fælleshuset kl. 19.

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 28/ i grundejerforeningen Oxford Have, afholdt i Fælleshuset kl. 19. 1 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 28/3 2017 i grundejerforeningen Oxford Have, afholdt i Fælleshuset kl. 19. Fredag den 7. april 2017 Til stede: 46 grundejere, heraf 7 repræsenteret ved

Læs mere

indkalder hermed til ordinær generalforsamling

indkalder hermed til ordinær generalforsamling indkalder hermed til ordinær generalforsamling 12. Husk Grundejerforeningen har en hjemmeside med mange relevante oplysninger: www.bredballe-villapark.dk Onsdag d. 13. marts 2013 kl. 19.30 i Sognegården

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Den 9. marts 2011 på Snejbjerg Skole i Snejbjerg kl. 19.00. Formanden Jacob Melau bød velkommen og generalforsamlingen blev gennemført

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

KLØVERHOLM GRUNDEJERFORENNING Referent Anette Jensen

KLØVERHOLM GRUNDEJERFORENNING Referent Anette Jensen KLØVERHOLM GRUNDEJERFORENNING Referent Anette Jensen Dato: 28 marts 2019 Sted: Tingbakkehallens 1.sal Spisetid: kl. 18.00 Generalforsamling: kl. 18.30 Indkaldelsen, samt regnskab er rundsendt til medlemmerne

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaug Stensbjerg den 22. marts 2018

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaug Stensbjerg den 22. marts 2018 Ejerlaug Stensbjerg Glostrup, April 2017 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaug Stensbjerg den 22. marts 2018 Fremmødte: Numrene 9, 10 st, 10 I, 13, og 24 (bestyrelsen). Herudover deltog numrene

Læs mere

Tirsdag d. 5. februar 2013 kl. 1900 i Fælleshuset.

Tirsdag d. 5. februar 2013 kl. 1900 i Fælleshuset. Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage Indkaldelse til generalforsamling i grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage Tirsdag d. 5. februar 2013 kl. 1900 i Fælleshuset. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Februar 2019 Farum Nord-Øst ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN KL I LYNGHOLMKOLENS KANTINE

Grundejerforeningen Februar 2019 Farum Nord-Øst   ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN KL I LYNGHOLMKOLENS KANTINE Grundejerforeningen Februar 2019 Farum Nord-Øst www.farumnordost.dk ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 19.3.2019 KL. 19.30 I LYNGHOLMKOLENS KANTINE Dagsordenen er følgende i henhold til vedtægterne: 1. Valg

Læs mere

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Ad 1: Valg af dirigent Per Bach valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidig. Ad 2: Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Generalforsamling 24. Maj 2018

Generalforsamling 24. Maj 2018 Generalforsamling 24. Maj 2018 Skt. Klemens Grundejerforening Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbende år 3. Aflægning af regnskab underskrevet af revisor og bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Ertebølles generalforsamling fredag, den 22. juni 2018 kl , Campinggården, Gl. Møllevej, Ertebølle, 9640 Farsø:

Referat fra Grundejerforeningen Ertebølles generalforsamling fredag, den 22. juni 2018 kl , Campinggården, Gl. Møllevej, Ertebølle, 9640 Farsø: Referat fra Grundejerforeningen Ertebølles generalforsamling fredag, den 22. juni 2018 kl. 18.30, Campinggården, Gl. Møllevej, Ertebølle, 9640 Farsø: Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Valgt

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 4. Marts 2017 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Onsdag d. 22. marts 2017 kl. 19:00 21.00 i Skovlunde

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Bestyrelsesmøde nyeste øverst

Bestyrelsesmøde nyeste øverst Bestyrelsesmøde 2009-2010 nyeste øverst Bestyrelsesmøde 4. Maj 2010 kl. 19.30 ved HJ DAGSORDEN: 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 2: Meddelelser /orientering fra formanden, herunder skrivelser

Læs mere

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2018 som afholdes i klubben tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen EGEN

GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen EGEN GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen EGEN Grundejerforeningen EGEN afholder ordinær generalforsamling Onsdag, den 29. marts 2017, kl.19.30 i Ry Hallen Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsen beretning

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

Skriftlig beretning Ordinær generalforsamling 29. april 2018

Skriftlig beretning Ordinær generalforsamling 29. april 2018 Dyrlægeskovens Lodsejerlag Nykøbing Sjælland Skriftlig beretning Ordinær generalforsamling 29. april 2018 Bestyrelsen for Lodsejerlaget opfordrer naturligvis lodsejerne til at deltage på årets generalforsamling.

Læs mere

Grundejerforeningen Garvergården.

Grundejerforeningen Garvergården. Generalforsamling mandag den 14.marts.2016 kl. 19:30 Kulturhus Trommen Spiessalen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 2015 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2015 4.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2008-30.6.2009. Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2009.

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2008-30.6.2009. Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2009. GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2008-30.6.2009 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2009 dirigent Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 ! Generalforsamling 2018 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Kildedalens Grundejerforening 8. marts 2018 kl. 19.30 i Frederiksborghallen Vi forventer, at vi skal være i et lokale på 1. sal.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

Ejerforeningen Nordre Munkegård. Velkommen til Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2016

Ejerforeningen Nordre Munkegård. Velkommen til Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2016 Ejerforeningen Nordre Munkegård Velkommen til Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Det reviderede årsregnskab 4. Indkomne

Læs mere

Generalforsamling. Den gamle sportsplads. Torsdag d. 31. maj 2018

Generalforsamling. Den gamle sportsplads. Torsdag d. 31. maj 2018 Generalforsamling Den gamle sportsplads Torsdag d. 31. maj 2018 1. Valg af dirigent Annemarie fra nummer 58 er valgt 2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2310 tilgodehavende kontingent er tilgodehavende

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 7. april 2016

Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 7. april 2016 Deltagere: Flemming (128) Henrik (100) Susse (110) (138) Ida (112) Afbud: Ingen Sted: Henrik (100) Dagsorden 1. Velkommen og introduktion 2. Valg af referent 3. Konstituering 4. Fordeling af opgaver 5.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2017

Bestyrelsens beretning for 2017 Bestyrelsens beretning for 2017 Mødefrekvens Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling holdt 5 bestyrelsesmøder. Træfældning på Højager og Hvesager. I de første måneder af 2017 var fokus rettet mod

Læs mere

Generalforsamling i Ø-Kvarterets Grundejerforening

Generalforsamling i Ø-Kvarterets Grundejerforening Generalforsamling i Ø-Kvarterets Grundejerforening Tirsdag den 29. marts 2016 Bestyrelsens beretning ved formanden Fra bestyrelsens side vil gerne endnu engang byde jer rigtig hjertelig velkommen her til

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 1. april 2012. Torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 1. april 2012. Torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B RØRPOSTEN Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 1. april 2012 Indkaldelse til Ordinær generalforsamling Torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B Dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Mejrup Syd

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Mejrup Syd Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Mejrup Syd Deltager: 16 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, jfr. 11. Jørgen Trankjær blev valgt. 2. Beretning om grundejerforeningens virksomhed

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling d. 3. april 2017 Fælleshuset Rytterkær 115, 2765 Smørum

Referat af ordinær generalforsamling d. 3. april 2017 Fælleshuset Rytterkær 115, 2765 Smørum Referat af ordinær generalforsamling d. 3. april 2017 Fælleshuset Rytterkær 115, 2765 Smørum Side 1 af 5 Antal andelshavere til stede: 34 stk. boliger. Ad 1: Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Torben,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN BEBOERINFORMATION 1 2010 1 Referat fra generalforsamlingen mandag, den 22.02. 2010 Inden generalforsamlingen havde vi besøg af projektleder Bjarne Rasmussen fra

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling onsdag d. 28 marts, Gilleleje skole, Parkvej.

Referat af den ordinære generalforsamling onsdag d. 28 marts, Gilleleje skole, Parkvej. Referat af den ordinære generalforsamling onsdag d. 28 marts, Gilleleje skole, Parkvej. Fremmødte: 17 (2,3,8,10,11,13,15,16,17,18,19,23,28,30,32,36,56) Ikke fremmødte: 22 (1,4,5,6,7,9,12,14,20,22,24,26,34,38,40,42,44,46,48,50,52,54)

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen EGEN

GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen EGEN GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen EGEN Grundejerforeningen EGEN afholder ordinær generalforsamling Onsdag, den 26. marts 2014, kl.19.30 i Ry Hallen Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsen beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2005-30.6.2006. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2005-30.6.2006. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2005-30.6.2006 Godkendt på foreningens generalforsamling den dirigent Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkemarken

Grundejerforeningen Kirkemarken REFERAT Generalforsamling den 19. april 2018 Forsamlingshuset, Ravnstrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning fra 2017 3. Aflæggelse af regnskab 2017 underskrevet

Læs mere

Generalforsamling GF Norsvej 2019

Generalforsamling GF Norsvej 2019 Generalforsamling GF Norsvej 2019 Dato: Tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 20. Sted: Køge Tennisklubs lokaler Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere