registreringstidende FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "registreringstidende FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER"

Transkript

1 registreringstidende FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nf. 50 strerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben og -segl samt fornyelser, udslettelser, overdragelser og andre 78. årgang ændringer i stedfundne registreringer. Abonnementsprisen for årgangen er 25 kr. Abonnement modtages af alle 1957 postkontorer. I direktoratet for patent- og varemærkevæsenet, København, sælges enkelte numre for en pris af 50 øre ( ) for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. A. Registrerede mærker. Fællesmærker. Reg nr. 15. Amneldt den 15. juni 1956 kl. ll^s af Vinhandlerforeningen for Danmark, København, og registreret den 14. december 1957 for alle slags drikkevarer herunder navnlig vin, frugtvin og spirituosa. Retten til at benytte mærket tilkommer ethvert af foreningens aktive medlemmer, jfr. vedtægternes 1. Hvis der gøres indgreb i den ved mærkets registrering opnåede eneret, har foreningens bestyrelse ved dens formand ret og pligt til at rette påtale. Medlemmer af foreningen har pligt til at indberette ethvert formodet misbrug af mærket til bestyrelsen, jfr. vedtægternes 1.

2 602 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. Foreningens formål er at virke til gavn for at højne stadet for branchen og dens medlemmers handelsrettigheder, jfr. vedtægternes 1. Berettiget til at optræde på foreningens vegne er bestyrelsen, jfr. vedtægternes 14. Varemærker. REGISTR m 1! BRAND ARRESØGARD FRUGTPLANTAGE k * * RAMLØSE PR HELSINGE DENMARK AAA Reg nr Anmeldt den 1. november 1957 kl. 11^ af Svend Albertsen, groshandel, Gentofte, og registreret den 14. december s. å. for frugt af dansk oprindelse. Reg nr Anmeldt den 4. januar R A P) I I P R M PTI ^ 1957 kl af Jaime Colom Grau, fabrika- ^ n ^ IXI II_ I 1^ tion, Tarrasa (Barcelona) i Spanien, og registreret den 14. december s. å. for klejnsmedearbejde, bygningstømrerarbejde, døre, vinduer, persienner af jern eller træ, mekaniske og automatiske dørlåse af metal, bolte, dørklinker, låse og metalringe. Mærket er i henhold til anmeldelse af 19. december 1950 registreret i Madrid den 5. april 1951 under nr bl. a. for ovennævnte varearter. Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, København.

3 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 603 Reg nr Anmeldt den 15. december 1955 kl. llss af Firmaet Høng Produkt v/ H. & K. Bagger Hansen, fabrikation og handel, København, og registreret den 14. december 1957 for kemiske produkter til brug i industrielle og videnskabelige øjemed, forarbejdet og uforarbejdet træ, gødningsmidler, kemisk-tekniske artikler, ildslukningsmidler, hærdemidler, kemiske konserveringsmidler, garvestoffer, klæbemidler, maling, fernis, lak, midler til beskyttelse mod rust og til konservering af træ, farve, bejdse, harpiks, metalfolie og -pulver, vaske- og blegemidler, rense-, poler-, pudse- og slibemidler, sæbe, parfume, kosmetiske præparater, midler til hudens, hårets, tændernes og legemets pleje, frisørartikler, tekniske olier og fedtstoffer, smøremidler, støvhinde- og absorberingsmidler, brændstoffer, belysningsmidler, farmaceutiske og veterinære præparater, diætetiske næringsmidler, plastre, forbindingsmateriale, tandfyldemidler, aftrykmasse til tandlægebrug, desinfektionsmidler, plante- og dyreudryddelsesmidler, ankre, ambolte, klokker, skinner og andre metaldele til jernbanespor, kæder, kabler, metaltråde, pengeskabe, kasetter, søm, skruer, motorer, maskinkoblinger, korpusvarer, gafler, skeer, barbermaskiner, videnskabelige, nautiske, geodætiske og elektriske apparater og instrumenter, radioapparater, fotografiske, kinematografiske, optiske, veje-, måle-, signalerings-, kontrol-, livrednings- og undervisningsapparater og -instrumenter, automater, grammofoner, kasseapparater, ildslukningsapparater, installationer til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, frysning, ventilation, tørring og vandledning samt til brug i sanitære øjemed, befordringsmidler og tilbehør til samme, skydevåben, ammunition, sprængstoffer, fyrværkerigenstande, juveler, ure og andre kronometriske instrumenter, musikinstrumenter, papir, papirvarer, pap, papvarer, bøger og andre tryksager, fotografiske artikler, skrive- og tegnemateriale, paletter, malerpensler, skrivemaskiner, kontorartikler, undervisningsmateriale, spillekort, bogstavtyper, klichéer, guttaperka, gummi, kautsjuk, balata og erstatningsstoffer derfor, tætnings-, paknings- og isolationsmateriale, asbest, glimmer og varer fremstillet deraf, skind, huder, rejsekufferter, tasker, paraplyer, parasoller, stokke, piske, seletøj, bygningsmaterialer, naturlige og

4 604 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. kunstige sten, vejbygningsmaterialer, gips, grus, rør af ler eller cement, beg, bitumen, transportable bygninger, skorstene, møbler, spejle, billedrammer, varer af træ, kork, strå, vidjefletning, rør, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor, merskum, celluloid, nylon og plastic samt erstatningsstoffer for disse varer, køkkenudstyrsartikler, transportbeholdere, kamme, svampe, børster, varer af glas, porcelæn, keramikvarer, telte, markiser, pressenninger, sejl, rå tekstilmaterialer, lagener, duge, beklædningsgenstande, fodtøj, kniplinger, broderier, bånd, lidser, knapper, tryklåse, hægter, maller, nåle, linoleum og andre materialer til gulvbeklædning, vægbeklædningsmateriale, legetøj, gymnastik- og sportsartikler, fisk, vildt, frugter, grønsager, frugtgeléer, syltetøj, æg, mejeriprodukter, spiselige olier, pickles, kolonialvarer, kaffe, te, kakao, chokolade, sukker, ris, tapioca, sago, kaffesurrogater, gryn, kornprodukter, bageri- og konditorivarer, iscreme, honning, sirup, gær, bage-, budding- og crémepulver, eddike, malt, drikkevarer, saft og andre præparater til fremstilling af drikke, vin, spirituosa, likører, rå og forarbejdet tobak, artikler for rygere og tændstikker. (Registreringen omfatter ikke krydderier). Røg nr Anmeldt den 15. december 1955 kl af Firmaet Høng Produkt v/ H. & K. Ragger Hansen, fabrikation og handel, København, og registreret den 14. december 1957 for næringsmidler (med undtagelse af slagteriprodukter og kødekstrakter).. "dtdens.ok- D NKY SUPERTOYS tober 1956 kl. ll^i af Meccano Limited, fabrikation, Liverpool i Lancashire i Storbritannien, og registreret den 14. december 1957 for legetøj, byggesæt og legetøjsmodeller. Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København.

5 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 605 Reg nr Anmeldt den 23. marts 1956 kl, ll^s ^ A R R PT T af The Garrett Corporation, a Corporation of the State of rvrx California, fabrikation, Los Angeles i Californien i De Forenede Stater, og registreret den 14. december 1957 for flyvemaskiner og dele deraf samt teknisk tilbehør dertil, fysiske, matematiske og videnskabelige instrumenter og apparater, opvarmningsapparater og varmeudvekslere, herunder termostater, ventiler af alle typer, radiatorer og temperaturregulatorer, derunder olietemperaturregulatorer og lukkeorganer dertil, kølere, køleventilations- og luftkonditioneringsaggregater, fugtighedsindikatorer til fryseaggregater, turbiner og dele deraf, igangsættere, bøjelige aksler og koblinger, transmissionsdrev, hydrauliske planetgear, centrifugalpumper, drivaksler, ventilatorer, kompressorer og tilhørende drivaggregater, kompressor- og transmissionsaggregater, transduktorer, separatorer til vand, regulatorer til regulering af lufttryk i flyvemaskiner, derunder dyser og vælgere, gastrykregulatorer, elektrisk og elektronisk udstyr, derunder motorer og generatorer, elektriske forbindelsesorganer, manøvreringsorganer og elektriske motorer med reduktionsgear, temperaturregulatorer, spændingsregulatorer, strømafbrydere, synkroniseringsapparater, radiostøjfiltre, beholdere til komprimeret gas, kondensatorer, relæer, transformatorer og drosselspoler, kontroltavler, solenoider, legetøj, spil og sportsartikler, apparater til dykkerudstyr samt smøremidler. (Registreringen omfatter ikke drivværker til grammofoner og beklædningsgenstande). Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. Reg nr Anmeldt den 12. januar 1957 TOMO^TR kl af C. H. Boehringer Sohn, Chemische Fa- V-^INWO i\coo brik, fabrikation og handel, Ingelheim am Rhein i Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 14. december s. å. for lægemidler, kemiske produkter til helbredende formål og til sundhedspleje, farmaceutiske droger, plastre, forbindstoffer, midler til udryddelse af dyr og planter, afkimnings-, afsvampnings- og forrådnelseshindrende midler, desinfektionsmidler, midler til at holde næringsmidler friske og gøre dem holdbare. Som fuldmægtig er anmeldt; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. Reg nr Anmeldt den 11. marts 1957 kl CTpMCTII af May & Baker Limited, fabrikation og handel, Dagenham I 11_ i Essex i Storbritannien, og registreret den 14. december s. å. for farmaceutiske præparater og midler til brug for mennesker og dyr. Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. Reg nr Anmeldt den 8. maj 1957 kl. IQie p(^ YM FNT af Heinrich Nicolaus G. m. b. H., fabrikation og handel, r WL I I l_l N Kempten/Allgåu i Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 14. december s. å. for papir til indpakning, specielt overfladeforædlet papir og papir kacheret med kunstfolie, pap, karton, papirvarer, papvarer, råvarer og halvfabrikata til papirfremstilling, tapeter samt kunstfolier til indpakning, især poly vinylklorid-f olier. Som fuldmægtig er anmeldt: Clearings- og Forvaltningsaktieselskabet af 1934, København.

6 606 Reg nr Anmeldt den 24. januar 1957 kl af The Odorono Company Inc., a corporation of the State of New York, fabrikation og handel, Stamford i Connecticut i De Forenede Stater, og registreret den 14. december s. å. for deodoriserende midler. Mærket er udført i farver. Som fuldmægtig er anmeldt: Patentkonsulent Chas. Hude, København. Reg nr Anmeldt den 4. februar 1957 kl. ll^s - MM M "r af Aktiebolaget Bofors, fabrikation og handel, Bofors i Sverige, og registreret den 14. december s. å. for lægemidler samt farmaceutiske præparater og droger. (Registreringen omfatter ikke plantebeskyttelsesmidler). Mærket er i henhold til anmeldelse af 18. oktober 1956 registreret i Stockholm den 14. december s. å. under nr bl. a. for ovennævnte varearter. Fortrinsret er begært fra den 18. oktober 1956, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Sverige. Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. Reg nr Anmeldt den 16. februar 1957 kl. 10"! af Fir- EGE maet Meyco v/ Orla Meyer, fabrikation, København, og registieret den 14. december s. å. for præparater til brug i frisørsaloner, såsom permanentvædsker, shampoo, brillantine og hårvand. Reg nr Anmeldt den 2. april 1957 kl. IQso SODINOL af A/S Lidano, fabrikation, København, og registreret den 14. december s. å. for mælkeprodukter.

7 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 607 Reg nr Anmeldt den 12. marts 1957 kl af 11^ 1/C D Carlsberg Bryggerierne Indehaver Carlsbergfondet, bryggeri, København, og registreret den 14. december s. å. for næringsmidler, tilsætningsstoffer til næringsmidler, krydderier, kaffe, te, tobak, øl og mineralvande. (Registreringen omfatter ikke vin og spirituosa). Reg nr Anmeldt den 25. april 1957 kl af Pedersen & Sørensen I/S Indehaver E. C. H. Pedersen, fabrikation, Herning, og registreret den 14. december s. å, for strik-varer. /iniey Reg nr Anmeldt den 26. april 1957 kl af TOPSY Ceres Bryggerierne A/S (Østjydske Bryggerier Aktieselskab), fabrikation, Århus, og registreret den 14. december s. å. for mineralvand, øl, malt og andre bryggeriprodukter. Reg nr Anmeldt den 26. april 1957 kl af Ceres TQP^I Bryggerierne A/S (Østjydske Bryggerier Aktieselskab), fabri- V-/rv_.l kation, Århus, og registreret den 14. december s. å. for mineralvand, øl, malt og andre bryggeriprodukter. Reg nr Amneldt den 13. maj 1957 kl. 12"! af Kraft prok Foods International A/S, handel, København, og registreret den 14. december s. å. for ost. Reg nr Anmeldt den 23. maj 1957 kl. lof'4 af H. Schou A/S, handel og fabrikation, Gentofte, og registreret den 14. december s. å. for luftrenseapparater. AM~ri D Reg nr Anmeldt den 4. juni ri CpfD pvp D A DLJ 1957 kl af International Business Ma- " ivw O rx/ar 11 I Vii* chines Corporation, a corporation of the State of New York, fabrikation, New York i De Forenede Stater, og registreret den 14. december s. å. for penne, blyanter og pencils, stifter til blyanter og pencils og blækpatroner til fyldepenne. Mærket er i henhold til anmeldelser af 3. marts 1949 og 23. marts 1951 registreret i Washington henholdsvis den 21. november 1950 og den 3. november 1953 under numrene og i klasserne 37 og 11 for ovennævnte varearter. Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København.

8 608 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. Reg nr Anmeldt den 7. juni 1957 kl. ^O^AI DOM 1156 af Chemische Werke Albert, fabrikation, Wies- AM-L/V-/1N baden-blebrich i Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 14. december s. å. for lægemidler til behandling af cerebralsklerose og perifere blødningsforstyrrelser. Som fuldmægtig er anmeldt; Dansk Patent Kontor A/S, København. Reg nr Anmeldt den 12. juni 1957 kl, 11^5 af Strømpefabriken Kufa A/S, fabrikation, Virum, og registreret den 14. december s. å. for trikotage, herunder strømper. Reg nr Anmeldt den 19. juni 1956 kl af Reemtsma Cigarettenfabriken G. m. b. H., fabrikation og handel, Hamburg i Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 14. december 1957 for alle varearter. Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. CAI CM Al EIKUM Reg nr Anmeldt den 10. juli 1957 kl. 115«af Franck ECCO Industria Nazionale Dei Succedanei Al Gaffe S. p. A., fabrikation, Milano i Italien, og registreret den 14. december s. å. for kaffeerstatning. Mærket er i henhold til anmeldelse af 5. oktober 1955 registreret i Roma den 12. december s. å. under nr i klasse 30 bl. a. for ovennævnte vareart, Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, København. Reg nr Anmeldt den 9. august 1957 kl. lo^ at NOVEX Axel Møller, fabrikation, Holte, og registreret den 14. december s. å. for kalk- og rustopløsningsmidler til husholdningsbrug samt til forchromede plader.

9 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 609 STANWELL ROYAL BRIAR Reg nr Anmeldt den 28. juni 1957 kl. 10^4 af Firmaet Stanwell Briar Pipes ved Poul Nielsen, fabrikation og handel, Kyringe pr. Ringsted, og registreret den 14. december s. å. for tobakspiber og artikler for rygere. STANWELL ROYAL ROUGE Reg nr Anmeldt den 28. juni 1957 kl. lo^s af Firmaet Stanwell Briar Pipes ved Poul Nielsen, fabrikation og handel, Kyringe pr. Ringsted, og registreret den 14. december s. å. for tobakspiber. Reg nr Anmeldt den 22. juni 1957 kl. 11^ Al RIOTI^ af The Upjohn Company, a corporation of the State of Michigan, fabrikation, Kalamazoo i Michigan i De Forenede Stater, og registreret den 14. december s. å. for farmaceutiske præparater til brug for mennesker. Som fuldmægtig er anmeldt; Patentkonsulent Chas. Hude, København. Reg nr Anmeldt den 8. juli 1957 kl. ll^e af Par- pixon fumerie Bourjois Aktieselskab, fabrikation, København, og registreret den 14. december s. å. for parfume, læbestifter og læbestiftshylstre. S U P E R-S U N D Reg nr Anmeldt den 15. juni 1957 kl. 103«af Dansk Madrasfabrik ved Friese & Kristensen, fabrikation og handel, København, og registreret den 14. december s. å. for madrasser.

10 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. SUNDHEDSMADRASSEN Reg nr Anmeldt den 15. juni 1957 kl. l()3i af Dansk Madrasfabrik ved Friese & Kristensen, fabrikation og handel, København, og registreret den 14. december s. å. for madrasser. Reg nr Anmeldt den 27. juni 1957 kl. lo'^i af PAR ATQ Josef Fuchs A/S, handel og fabrikation, København, og registreret den 14. december s. å. for kirurgiske sprøjter og sprøjtebeholdere og elektriske apparater til husholdningsbrug. Reg nr Anmeldt den 15. juli 1957 kl af Heublein, Inc., a Corporation of the State of Connecticut, fabrikation, Hartford i Connecticut i De Forenede Stater, og registreret den siairno/v- 14. december s. å. for vodka og kiimmel. Mærket er i henhold til anmeldelse af 12. februar 1948 registreret i Washington den 9. august 1949 under nr i klasse 49 for ovennævnte varearter. Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. Reg nr Anmeldt den 27. juli 1957 kl. 11^2 ^IQ^ROSS af The Amalgamated Dental Company Limited, fabrikation, London i Storbritannien, og registreret den 14. december s. å. for kunstige tænder. Som fuldmægtig er anmeldt: Patentkonsulent Chas. Hude, København.

11 Reg nr Anmeldt den 27. august 1957 kl. lo^^ af QRI^IN Aktieselskabet Pharmacia, fabrikation, København, og registreret den 14. december s. å. for lægemidler. 611 B. Fornyelser, udslettelser, overdragelser m.v. Fornyede er i medfør af lov nr, 101 af 7. april : Reg nr. 87, Reg nr. 237, 238, 239, 240, 244, Reg nr. 537, Reg nr. 461, Reg nr. 1200, 1203, 1217, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, Reg nr. 823, 826, 1098, 1100, 1102, 1105, 1108, 1109, 1113, 1114, 1120, 1121, 1122, Reg nr. 1208, 1215, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1779, 1780, 1781, 1782, 1784, 1785, 1786, 1787, 1792, 1793, 1795, 1797, 1799, 1800, 1801, Udslettede er i medfør af samme lovbestemmelse: Reg nr. 384, 385, Reg nr. 821, 825, 827, 834, Reg nr. 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1222, 1226, 1229, 1232, 1233, 1240, 1250, 1253, Overdragne er i medfør af samme lovs 8: Reg nr. 237 fra Firmaet American Hard Rubber Company, New York i De Forenede Stater, til Amerace Corporation, New York i De Forenede Stater, Reg nr fra Firmaet Herm. L. Melskens, Hillerød, til Firmaet Melskens boligudstyr v/ Chr. Melskens, Hillerød, Reg nr. 390 fra Firmaet Dana Stilladser v/ Alfr. Madsen, København, til Firmaet Dana Stilladser v/ Poul B. Madsen, København. Reg nr og reg nr fra Jydsk Kontormaskine-Import v/ Peter J. Knudsen, Haderslev, til Frode Thingsig, Århus, Reg nr fra Nordisk Automobil-Tilbehør A/S, Odense, til Werner & Mertz A. G., Mainz i Forbundsrepublikken Tyskland. Ændring af navn: Reg nr. 79, reg nr. 22, reg nr. 82, nr. 83, nr. 84, nr. 85, nr. 86 og nr. 164, reg nr. 14, nr. 576, nr. 714, nr. 715 og nr. 794, reg nr. 1576, reg nr og reg nr fra A/S Det Danske Mælke-Compagni (Casses System), København, til Aktieselskabet Det Danske Mælke-Compagni, København. Reg nr. 969 fra Henney Motor Company, Inc., a Corporation of the State of New York, New York i De Forenede Stater til Eureka Williams Corporation, a Corporation of the State of New York, New York i De Forenede Stater,

12 612 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. Reg nr. 571 fra Etablissements Saltiel & Hurteloup, Fresnoy-le-Grand (Aisne) i Frankrig til Etablissements J. P. Saltiel et ses fils, Fresnoy-le-Grand (Aisne) i Frankrig. Ændring af bopæl: Reg nr. 969 (Eureka Williams Corporation, a Corporation of the State of New York) fra New York i De Forenede Stater til Bloomington i Illinois i De Forenede Stater. Som fuldmægtig er anmeldt: For reg nr. 969 (Eureka Williams Corporation, a Corporation of the State of New York, Bloomington i Illinois i De Forenede Stater); Patentkonsulent Chas. Hude, København, For reg nr (Werner & Mertz A. G,, Mainz i Forbundsrepublikken Tyskland): Dansk Patent Kontor A/S, København. Begrænsning af varefortegnelsen: Reg nr På mærkeindehaverens begæring af 9. november 1957 er registreringen begrænset til ikke at angå: præparater til fremstilling af drikke, vin, spirituosa og likør. Medbenyttelsesret: Reg nr Ifølge anmeldelse af 28. maj 1957 er der ved overenskomst af 26. marts s. å. tillagt Payne Products International Limited, London i Storbritannien, en medbenyttelsesret til mærket her i landet. Bekendtgørelse: I henhold til Pariserkonventionens art. 6 c påhviler det unionslandene gennem det internationale bureau i Bern at tilstille hverandre en fortegnelse over de statsemblemer, officielle kontrol- og garantimærker og -stempler, som landene ønsker stillet under konventionens beskyttelse. En sådan dansk fortegnelse er nu udarbejdet og tilsendt bureauet i Bern, der har anerkendt modtagelsen. Fortegnelsen er tilgængelig i Patent- og varemærkedirektoratets ekspeditionskontor samt i institutionens læsestue. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A-S, Kbhvn.

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, Nr. 15 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærltevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og Indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel. Købenbavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 48 ker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 21. 62. Aargang. 19. Juni

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 21. 62. Aargang. 19. Juni REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER m Tidenden udgives af direlitøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder beliendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 45 ker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 1 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

VINTAGE PORT. -0<5x>z

VINTAGE PORT. -0<5x>z 36 Overdragne er i Medlør af samme Lovs 8: Reg. 1937 Nr. 763 fra I. N. Chr. Thirsing, Hellerup, til Grosserer P. Møller, København, og fra Grosserer P. Møller, København, til C. J. Aggerbeek A/S, Horsens.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 1 Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet. København, og indeholder bekendtgørelse at registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER -f Tidenden udgives af Direlttøren for Patent- og Varemærlievæsenet, Nr. 5 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direlitøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VARE OG FÆLLES MÆRKER Reg. 1936 Nr. 66. Anmeldt den 11. November 1935 Kl. 11"^ af A/B Chokladfabriken Marabou, Fabrikation, Sundbyberg i Sverige, og registreret den 25. Januar 1936. En rektangulær Etikette,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER

VARE OG FÆLLES MÆRKER VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1265. Anmeldt den 12. August 1936 Kl. 10 af Firmaet Alfred Th. Øberg, Groshandel, København, og registreret den 12. December s. A.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 20 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, Købenliavn, og indeliolder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direkløien for patent- og vareniærlievæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design I medfør af 17, stk. 3, og 49, stk. 1, i designlov nr. 1259 af 20. december 2000 samt efter bemyndigelse i henhold til 1 i Erhvervsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1936 Nr. 3. Anmeldt den 6. Februar 1936 Kl. 11^ af Foreningen af Odense Mejerier, Odense, og registreret den 6. Juni s. A. En Flaske, paa

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 1231. Anmeldt den 6. Juni 1933 Kl. 11'«af Socletå Italiana Pirelli, Handel, Milano i Italien, og registreret V I A T O R den 9.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- I Nr. 23 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærlcevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direliløren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeiiolder bekendtgørelse af regi- Nr. 23 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tideiulen udgives af Direktoren for Patent- og Varetnærkevæseiiet, Køljenliavii. og iiuleliolder liekendlgørelse af registrerede Varemærker, Fællesinærker,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 116 Offentligt BILAG 2 EU s brancheliste (Anneks 5) NACE-kode Branche Repræsenteret i Danmark i 2012 () 610 Indvinding

Læs mere

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr.22. 1929. FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 537. Anmeldt den 13. Marts 1929 Kl. 11^" af A70TYL Soc. An. OmDium de Specialités et Produits CMmiques, Fabrikation,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1935 Nr. 444. Anmeldt den 1. Marts. «. u 1935 Kt. 11^ af Kødbyens Autohal, A/S, Han- I I R ixi I del med Benzin, Olje og Automobillilbehør,»J

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering. Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen.

Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering. Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. registreringstidende FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærlcevæsenet, Købenliavn, og indeholder beltendtgørelse af regi Nr. 16 strerede varemærlter, fæliesmærker,

Læs mere

Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 (IP Translator), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål: Fælles meddelelse om den almindelige praksis vedrørende de generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter 1 v1.1, 20. februar 2014 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOK VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 35 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 20. 1924 VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 498. Anmeldt den 3. April 1924 Kl. 10*^ AMTl?I?TAD WTUTATADQAT af SociétéAnoDyme Scholl Manu- AlllijIllUIl iyllj lilliiu

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/51 BILAG 5 Mine- og fremstillingsindustrier, der ikke optræder på listen i bilag 4, men med en handelsintensitet med tredjelande på mindst 4 % 610 Udvinding

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 370. Anmeldt den 22. December 1932 Kl. 11^" at" Niels Christian l*etersen-danhoj, Groshandel, Aarhus, og registreret den 8. April 1933.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER (is Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direictøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nt. 17 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER f REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 30 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemaerkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER % Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for piitenl- og varemærkevæsenet, Kølienhavn, og indeholder bekendlgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåbeii

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi Nr. 32 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenel, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi strerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede mærker.

A. Registrerede mærker. registreringstidende FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærl^er.

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærl^er. VAREocFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærl^er. Reg. 1935 Nr. 288. Anmeldt den 15. September "ipi 1934 Kl. 11^ af Firmaet Tung-Sol Lamp Works, Inc., Fabrikation, Newark i New Jersey 1 De Forenede

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 34. 1929. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. KING DAVIS Reg. 1929 Nr. 876. Anmeldt den 22. Maj 1929 Kl. 11^^ af A. W. Kirkebye, Groshandel, København, og registreret den 24. August

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Til modtagere af Varemærke & Designs brugerbrev 20. november 2013 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Styrelsen har i det seneste 1½ år indgået i et samarbejde

Læs mere

KLASSEFORTEGNELSE MED VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER VARER KLASSE 1

KLASSEFORTEGNELSE MED VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER VARER KLASSE 1 Nice-klassifikationen 10. udgave (2015) KLASSEFORTEGNELSE MED VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER VARER KLASSE 1 Kemikalier til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-,

Læs mere

Certificering af ledelsessystemer for overensstemmelse med ISO 45001

Certificering af ledelsessystemer for overensstemmelse med ISO 45001 Bilag 1 til akkrediteringsdokument af 14-01-2019 Reg. nr. 6504 Certificering af ledelsessystemer for overensstemmelse med ISO 45001 ISO 45001:2018 indenfor sektorerne specificeret i nedenstående tabel.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker.

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker. VARE OG FÆ L LES MÆR K ER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 1146. Anmeldt den 6. Januar 1931 Kl. 11^" af The Wheeler Osgood Company, Fabrikation, Tacoma i Washing- B ton i De Forenede Stater,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1929 Nr. 5. Anmeldt den 22. Juni 1929 Kl. 11^ af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles landøkonomiske Forsøgslaboratorium, Frederiksberg, og registreret den

Læs mere

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000. www.madklassen.dk Bakterier i maden Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.000 X Bakterier i maden Hvordan undgår du at blive syg

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere