PERSONALEFOLDER KARLA GRØN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONALEFOLDER KARLA GRØN"

Transkript

1 PERSONALEFOLDER KARLA GRØN Velkommen i Karla Grøn, Vejle kommune. I denne introduktionsfolder vil du finde de oplysninger du har brug for at vide om din nye arbejdsplads. Jeg håber, at du vil finde dig godt til rette blandt dine nye kollegaer og dine arbejdsopgaver. Har du alligevel spørgsmål vedrørende dit nye arbejdsforhold, er du altid velkommen til at spørge! HUSK DER FINDES IKKE DUMME SPØRGSMÅL..KUN DUMME SVAR! 1

2 PERSONALESAMARBEJDET Personalesamarbejdet: Vi har og ønsker at fastholde en faglig og positiv dialog i vores samarbejde. Snak sammen og ikke om hinanden. Gå selv direkte til rette vedkommende. Kom gerne med spørgsmål og konstruktiv kritik til dine kolleger og ikke mindst giv meget gerne positiv feedback, når du oplever dine kolleger gøre noget du synes er godt. ANSÆTTELSESFORHOLD Personalet arbejder efter årsnormslignende regler i Karla Grøn. Det vil sige at fastansatte medarbejdere arbejder med tilsynstimer og med øvrige timer til andet arbejde. Andet arbejde er forældresamtaler, Karla Grøn fest, personalekursus, personalemøder og mange andre opgaver. Ledelsen udarbejder årsnorm til personalet for et halvt år ad gangen. Hver enkelt medarbejder får udregnet tilsynstimer ud fra hvad der er af møder, samtaler o.l. vedkommende skal deltage i. Hver enkelt medarbejder får ved årets begyndelse en oversigt over hvad der er indregnet på forhånd. Opstår der andre ting i løbet af året bliver det beregnet som afspadsering. Vejle kommunes daginstitutioner har lukket i uge 29 og 30 i sommerferien, samt dagene op til påske, dagen efter Kr. himmelfatsdag, grundlovsdag d. 5. juni, jule-og nytårsaften samt dagene mellem jul og nytår. Disse dage, undtaget den og den 5.6. er der sampasning i 5 institutioner i Vejle kommune for børn, hvor forældrene har et pasningsbehov. Vi følger overenskomsten mellem Vejle kommune og BUPL og FOA. Alle arrangementer som arbejdsdage, forældrearrangementer, bestyrelsesmøder osv. giver time for time, idet I altid vil få det fornødne varsel. Personalekursus afregnes ligeledes time for time og modregnes den normale arbejdstid i forhold til det du bruger af ekstra eller mindre tid end normalt incl. kørsel. Ingen lommepenge idet I får alt betalt under opholdet. Hvis der er mødepligt til et kursus på en lørdag udløser dette en erstatningsfridag. Personalemøder er sat til tre timer ca. hver 6. uge af øvrigt arbejde. 2

3 De dage hvor alle børnene er afhentet inden lukketid, går I hjem uden at I skal afspadsere, medmindre der er andet arbejde der kan laves. Ved for sent afhentning hedder overenskomsten at I må skrive en halv time på til øvrigt arbejde efter 12 ½ minut. Der kan i fornødent omfang gives tjenestefri til speciallæge, børns speciallæge, donortjeneste og begravelser. Dette betyder at det som hovedregel skal ligge uden for arbejdstiden, men hvor dette er umuligt og i akutte tilfælde kan I få tjenestefrihed. Det aftales i hvert enkelt tilfælde med lederen. Du har ret til fri til at komme til ansættelsessamtale. Tjenestefrihed med løn: Vi henviser til Vejle kommunes personalepolitiske værdier, som har et underpunkt omkring dette emne. Herudover har vi en intern syge -og fraværspolitik, som nærmere beskriver dette. (Se evt. denne). Tjenestefrihed uden løn. Du har ret til frihed uden løn i forbindelse med indlæggelse på sygehus sammen med mindreårigt barn. Hvis det er foreneligt med tjenestens tarv, kan lederen bevilge tjenestefrihed uden løn i en kortere periode i anden særlig anledning efter en konkret vurdering. Kommer I en enkelt gang for sent på arbejde, hvis I har sovet over jer, eller bilen ikke vil starte, skal I ikke afspadsere. Bliver det til gentagne situationer vil lederen snakke med dig om hvordan der vil blive forholdt sig til dette. Frihed med afspadsering aftales og godkendes altid af jeres institutionsleder og i afspadserer altid det antal timer I skulle arbejde på afspadseringsdagen. Har I brug for at gå noget før nogle gange, skal i aftale dette med Ulla eller Rikke. Dette vil sige at her afspadserer I. Vi ønsker i Karla Grøn at arbejde med at have og fastholde et godt såvel fysisk som psykisk arbejdsmiljø. Sikkerhedsgruppen i Karla Grøn består af lederen og arbejdsmiljørepræsentanten. De vil umiddelbart efter din start give dig en orientering om de forhold du skal have kendskab til. Vi har nedsat et MED-udvalg, som holder møde 4 gange årligt. 3

4 ALMENE OPLYSNINGER Tavshedspligt. Som ansat i Vejle kommune har du tavshedspligt både under og efter ansættelsen. Der er en intern aftale i personalegruppen om, at vi ikke taler om nogen børn så længe der er forældre og børn i nærheden. Denne snak foregår hovedsagelig på personalestuen. Afdelingsmøder. Afholdes ca. hver anden gang på personalemøde. Herudover holder hver enkelt gruppe gruppemøde ca. en gang om måneden i arbejdstiden. Arbejdsplaner. Laves som udgangspunkt en gang årligt eller ved ændringer i personalegruppen. Arbejdsplanen hænger flere steder i børnehaven, så alle kan se, hvem der møder ind, hvornår. Turnusplan. Der er lavet en plan for bemanding på legepladsen og afholdelse af pauser, og for hvem der putter sovebørn. Åbne/lukke/alarm. Vi har alarmer ved indgangene disse skal slås fra af morgenåbnerne og slås til af de sidste der forlader børnehaven. Tjek altid om alle vinduer og døre er låst i hele bygningen. Åbning: Levende lys udenfor døren om vinteren. Dæmpet belysning og evt. stearinlys på bordene. Hjemlig hygge. Tilbud om morgenmad. Evt. stille musik på cd om morgenen. Mobiltelefonerne tages i brug. Lukning. Der skal være 1 voksen i stenbedet. Stille aktiviteter som afslutning på dagen. Evt. tilbud om gymnastiksal eller udenfor, eller et værksted. Husk at sæt mobilerne til opladning. 4

5 Lønseddel. Udfyldes af medarbejderen, underskrives af leder og lægges i kontordamens bakke på kontoret. Der skal kun skrives særlige ydelser på, og det er Jeres eget ansvar. Lønsedlerne kan afleveres hver måned eller kan samles over flere måneder. Kørselsgodtgørelse. Der gives godtgørelse efter gældende takst ved tjenestekørsel og kursus. Man skal udfylde en kørselsbemyndigelse for at kunne få udbetalt kørselsgodtgørelse. Kørsel. Ansatte i Karla Grøn kører kun med børnene hvor forældrene har givet tilladelse ved særlige lejligheder. Tilladelsen skrives på stamkortet. Ellers kører vi med bus. Forældresamtaler. Ved nye børns start tilbydes altid en 3-4. måneders forældresamtale. Vi tilbyder forældresamtalerne for førskolebørnene forud for vores overlevering til skolerne. Den finder sted i februar eller marts måned. Ved 3-4. mdr.s samtalen vil der altid indeholde en dialog om forældresamarbejdet og det fælles ansvar omkring inklusion. Vi opfordrer alle forældre til at hilse på alle og tale til hinandens børn og tænke i at de på den måde kan have en positiv indflydelse i forhold til at inkludere alle i Karla Grøn. Sprogvurdering og dialogprofil, hvis der er taget en inddrages også på dette møde. Desuden gøres forældrene opmærksomme på, at vi altid er villige til at tage en samtale, hvis de/eller vi føler det er behov for det. Forældrekaffe. Vi har forældrekaffedage hver ca. 4 gange om året på skiftende hverdage fra kl til kl Forældrekaffen er på Torvet for børnehave og i vuggestuen for vuggestuen. Pauser. I Karla Grøn prioriterer vi at holde vores pauser, da vi mener det giver os et større overskud til børnene. Vi holder pause på skift. Pauseplan kan ses på kontoret. Man er ifølge overenskomsten kun berettiget til 29 min. pause, hvis ens samlede arbejdsdag er over 6 timer. For at ALLE kan få deres pause, er det vigtigt at overholde pausetiden, som er ½ time. Alle ude. Alle børn, der ikke sover til middag er ude i middagsstunden. 5

6 Overtøj til personale. Det fastansatte personale får udleveret regntøj og ski tøj til brug på legepladsen. Hvis man stopper er det Karla Grøns tøj til vikarbrug. Oprydning. Alle børn hjælper med at rydde op og der er ingen gevinst for at hjælpe. Gruppeopdeling. Vi har valgt at opdele børnene i to afdelinger i Karla Grøn. Urtehaven er for vuggestuebørn. Stenbedet er for børnehavebørnene, fordelt på 2 aldersblandede grupper a ca. 15 børn med 2 personaler i hver gruppe. Herudover har vi en gruppe med max 8 3-årige med 1 voksen. Op til 1.4. har vi også en før-sfo-gruppe. Denne kan alt efter den samlede gruppefordeling variere fra at vare 3-12 mdr. Gruppetid. Vi har gruppetid kl. ca hver dag, indenfor dette tidsrum spiser vi mad i grupperne. Her arbejdes f.eks. med projekter relateret til vores pædagogiske læreplaner. Det kan også være en tur ud af huset. Nogle gange deler gruppen sig også op i mindre grupper og laver noget sammen med e n voksen. Morgenmad. Vi tilbyder børnene havregryn, havregrød, cornflakes, rugbrød og ost samt hjemmebagt brød om morgenen. (Se evt. vores mad og måltidspolitik). Formiddagsmad og eftermiddagsmad. Tilbydes alle kl. ca på grupperne og ca fælles i køkkenet for børnehavebørnene. Frokost. Alle børn får et frokostmåltid (kold, lun eller varmt). Der bliver hængt madplaner op så forældrene har mulighed for at følge med i hvad deres barn får at spise. Som personale spiser man et pædagogisk måltid sammen med børnene. Kan man ikke blive mæt af dette, må man supplere selv i pausen. Vi har lavet en mad og måltidspolitik (se evt. denne). Opslagstavler. Der er opslagstavler ved indgangene, hvor hver gruppe har et afgrænset rum. Piktogrammer. Vi benytter piktogrammer ved samlingerne i de fleste grupper, så børnene visuelt kan følge dagens program. I middagspausen bliver der for børnehavens personale lavet en oversigt over hvem der gør hvad om eftermiddagen (sovebørn, eftermidagsmad m.m.). Der laves også en piktogramtavle på Stenbedets torv for børnehavebørnene. 6

7 Månedsplaner. Der laves for hver måned en månedsplan for hver enkelt gruppe. Månedsplanen skal ikke være for stram, da vi gerne vil have plads til spontanitet. Den sendes ud til forældrene via DayCare. Snore og kæder. Af sikkerhedshensyn opfordres forældrene til at fjerne disse. Aflevering og afhentning af børn Når forældrene afleverer og henter deres børn er det vigtigt at de siger både goddag og farvel, da vi har opsynspligt med børnene når de er afleveret og ind til de er hentet. Personalet i Karla Grøn er selv opsøgende i forhold til at få sagt goddag og farvel til alle børn og forældre. Det er ikke nok at forældrene tjekker børnene ind på vores touchskærme de skal afleveres til en voksen. Sovebørn. Børnene kan få en lille middagslur hvor vi putter børnene, - evt. med en historie og stille musik. Børnehavehaven har dyner og puder til børnene. Har de brug for sut, sovedyr mv. skal de selv have dette på rummet. Ture ud af huset. Når vi skal på ture ud af huset skal vi altid have følgende med: Mappe med stamkort Rekvisition til bussen Mobiltelefon (personalet bruger deres egen) Fødselsdage. Vi holder fødselsdag for børnene i Karla Grøn ved at hejse det store flag, dække bord med dug og lys. Vi synger fødselsdagssang og giver barnet en hjemmelavet gave. I børnehaven har vi en kongestol fødselsdagsbarnet sidder i. Børnene vælger sammen med Birgitte i køkkenet dagens menu ud fra nogle billeder med mulige valg. Det får hele huset, men fødselsdagen fejres kun i barnets egen gruppe. Diverse politikker. 7

8 Karla Grøn har pædagogiske læreplaner med særskrift omkring dokumentetion, sygefraværspolitik, delpolitk det er for børn, mad og måltidspolitik samt en forældrefolder og diverse øvrige handleplaner. Lederen er ansvarlig for at tilrette planerne efter fakta og introducere nyt personale til disse, som kan ses på vores hjemmeside ANSÆTTELSESPOLITIK Leder. Ved ansættelse af leder deltager daglig leder samt en medarbejder. Vores interne tillidsrepræsentant deltager også. Herudover en eller flere af forældrerepræsentanterne i forældrebestyrelsen, pædagogisk konsulent fra forvaltningen. Forældrebestyrelsen har udtaleret. Daglig leder. Ved ansættelse af daglig leder deltager lederen, intern tillidsrepræsentant, forældrevalgte i forældrebestyrelsen(efter eget valg), samt en medarbejderrepræsentant, og en pædagogisk konsulent fra forvaltningen. Lederen indstiller. Pædagog/pædagogmedhjælper. Ved ansættelse af pædagog deltager lederen, intern tillidsrepræsentant, en forældrevalgt i forældrebestyrelsen(efter eget valg), samt en medarbejderrepræsentant. Lederen indstiller. Ved ansættelse af pædagogmedhjælper deltager lederen, tillidsrepræsentant samt en forældrerepræsentant fra forældrebestyrelsen. Lederen indstiller. Vikar. Ved ansættelse af løse vikarer deltager lederen eller daglig leder og evt. en medarbejder. Lederen/daglig leder ansætter. Virksomhedspraktik og løntilskud. Vi ønsker at være en arbejdsplads der tilbyder mulighed for personer der af den ene eller anden grund midlertidigt er udenfor arbejdsmarkedet mulighed for at arbejde i en kortere eller længere periode i Karla grøn, hvis vi gensidigt vurderer at det er et godt match. Vi tilknytter altid en mentor i form af en af de fastansatte medarbejdere. Interesserede ansøgere til børnehaven. 8

9 Da det er positivt, at en person er interesseret i at arbejde i Karla Grøn, tager vi altid venligt imod nye ansigter. Når en ansøger eller en uopfordret ansøger kommer til Karla Grøn, giver personalet altid hånd og præsenterer sig. Ved rundvisning af kommende eller konkrete ansøgere, fortæller vi om børnehaven svarer på spørgsmål, men undgår at stille spørgsmål, fordi det hører samtalen til. Som nyansat i Dagtilbud i Vejle kommune opfordrer vi dig til at se introvideoen på VKintra. Introduktionsprogram 1. arbejdsdag: Den nyansatte møder kl den første dag. Vi holder børnesamling og synger velkomstsang og et barn giver en buket blomster til den nyansatte faste medarbejder. Personalet der er på arbejde modtager vores nye kollega og viser ham/hende godt tilrette i børnehaven. Gruppens pædagog informerer om, hvilke arbejdsopgaver der er tiltænkt i første omgang og hvordan og hvornår vi gør hvilke ting. For at give en tryg og god hverdag for den nye medarbejder, sørger gruppens pædagog for at medarbejderen får informationer om møder, aktiviteter osv. Lederen sørger for introduktion af 'telefonlisten' som indeholder vigtige oplysninger om for sent afhentede børn, vold, kriser osv. Lederen afholder møde med den nye medarbejder efter ca. en uge, for at høre om hvordan det går? Lederen afholder møde med den nye kollega efter ca. 2 ½ måned, før den endelige ansættelse efter prøvetiden. TR/SR vil efter ca. 4 uger mødes med dig, for at give en introduktion til disse områder. Tillidsrepræsentanter. Karla Grøns tillidsrepræsentanter er Elsebeth Egsgård Carstensen for BUPL. For FOA er der ikke p.t. ønske om at have en tillidsrepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentant AMIR. Karla Grøns arbejdsmiljørepræsentant er Maiken Hansen. DIVERSE PERSONALEFORHOLD 9

10 Graviditet Du har fri med løn til graviditetsundersøgelser, hvis det er foreneligt med tjenesteplanen i børnehaven. Du skal give lederen besked om graviditet senest 3 måneder før forventet fødsel og oplyse, hvornår du regner med at begynde din barselsorlov. Forældrene har tilsammen ret til 52 ugers orlov med dagpenge til barnet. Moderen har ret til at gå på barsel 8 uger før forventet fødsel med sædvanlig løn. De 4 af ugerne tæller fra i fraværsretten på 52 uger. Hvis du ønsker at holde ferie umiddelbart efter barselorloven kræver det en skriftlig aftale med lederen. Der er mange muligheder for afvikling af barselsorlov, spørg din leder. Vejle kommune ønsker gennem personalepolitikken at leve op til sit sociale medansvar og sikre, at der skabes muligheder for fleksible og rummelige arbejdsforhold, både fysiske og psykiske, således at afskedigelser på grund af helbredsmæssige forhold reduceres mest muligt. Hvis du eller en kollega bliver syge under graviditet eller udsættes for andre omstændigheder af privat karakter er Karla Grøns politik følgende: 1. Hvis der under graviditet tales om sygemelding i en periode, vil Karla Grøn gerne være åben for evt. nedsættelse af arbejdstiden frem for hel sygemelding, hvis det er til gavn for den gravide. 2. Arbejdsstedet Karla Grøn, vil være åben for at indgå i et socialt medansvar hvis en af medarbejderne har brug for dette. Udsættes du for omstændigheder i dit private liv, vil vi være åbne og fleksible for at løse dine problemer ved evt. arbejdsnedsættelse eller orlov. Arbejdstager betaler selv for nedsættelse af arbejdstiden. Institutionslederen godkender orlov og arbejdstidsnedsættelse. Omsorgsdage. Fra 1. april 2001, ydes 2 dage per kalenderår per barn, indtil det kalenderår, hvor barnet fylder 8 år. Orlov. Medarbejderønsker om orlov imødekommes, hvis servicen ikke forringes væsentligt i orlovsperioden. 10

11 Uddannelse/kurser. Vejle kommune støtter aktivt medarbejdernes deltagelse i uddannelsesaktiviteter med henblik på udvikling af faglige og personlige kvalifikationer. Planlægning af medarbejderuddannelse samt kursusønsker sker ved medarbejdersamtaler i Karla Grøn eller ved konkret henvendelse/aftale mellem medarbejder og leder. Ledelsen udarbejder uddannelsesplan for Karla Grøns personale ud fra organisationens behov og individuelle ønsker. Medarbejderudviklingssamtaler.(MUS) Der er medarbejdersamtale en gang årligt i foråret. Forud for samtalen modtager I et materiale som I skal gennemtænke og kommentere. Samtalen foregår ud fra medarbejdersamtalematerialet og er i tilsynstiden. Information. Information er vigtig i personalesamarbejdet, derfor holder vi personalemøde hver 6. uge. Forud for personalemødet udsender lederen en dagsorden. På kontoret hænger opslag til punkter til dagsordenen. Personalet er på skift referent. Referat afleveres til lederen, som skal lægge dem i SBSYS. Årsplanlægning af personalemøder foregår sidst på året hvor lederen udarbejder datoer til godkendelse. Herudover informerer vi hinanden dagligt i vores interne bøger som alle har ansvar for at læse og ajourføre. Der er bøger i begge afdelinger samt på kontoret. Vigtige informationer skrives altid i kontorbogen, også selvom der er langt op til kontoret! Herudover har vi en mappe med Nyheder der kunne være interessante for alle. Den ligger fremme på kontoret. Ny løn. Medarbejdersamtale foregår inden den årlige lønforhandling. Her vil vi fokusere på fastsættelsen af personlige og operationelle mål i henhold til Vejle kommunes lønpolitik samt en løbende opfølgning af disse mål. Koblingen mellem mål og evt. lønmæssige konsekvenser skal være klar. Det skal understreges at lønnen altid skal forhandles og aftales med den forhandlingsberettigede organisation, medmindre at ny løn er fastsat i forhåndsaftaler. Rationalisering. Hvis der skal ske en reduktion af medarbejderstaben sikrer ledelsen, at berørte medarbejdere orienteres så tidligt som muligt. Ledelsen vil i øvrigt være opmærksom på løbende at orientere om forholdet mellem antallet af børn og personale. I videst muligt omfang gennemføres nedskæringer ved naturlig afgang eller omplacering. Alle har ret til at søge sig omplaceret og har ved medarbejdersamtalen eller anden samtale med lederen ret til at få belyst mulighederne for omplacering. 11

12 Hvis det bliver nødvendigt at omplacere dig på grund af større arbejdsomlægninger, ændringer i strukturen eller lign., skal omplaceringen så vidt muligt ske til et arbejde med mindst samme kvalifikationsniveau som din nuværende stilling. Seniorpolitik. Ønsker en seniormedarbejder nedtrapning, arbejder vi med mulighederne for at imødekomme dit ønske om gradvis overgang til pensionisttilværelsen fx ved at ændre: Stillingens indhold, kompetence, arbejdstiden, men det betyder lønnedgang. Etablere ordninger, der kombinerer deltidsbeskæftigelse, med delpension, hvor dette er muligt lovgivningsmæssigt/overenskomstmæssigt. Ønsker du at udtræde af arbejdsmarkedet, kan du indhente rådgivning om mulighederne i Løn- og Personaleafdelingen. Ansøgt afsked. I forbindelse med opsigelse fra en medarbejder i Karla Grøn, gennemfører lederen en samtale med pågældende for at få indtryk af begrundelsen for opsigelsen, medarbejderens syn på arbejdsforholdene o. lign. Opsigelsen skal være skriftlig og månedslønnede overenskomstansatte skal ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Ferie. Der afholdes tre ugers ferie mellem den 2. maj og den 30. september. Børnehaven har lukket i uge 29 og 30 i sommerferien. I disse uger vil der være sampasning, hvor man har mulighed for at arbejde. Det samme gælder de øvrige lukkedage. Røgpolitik. Karla Grøn er røgfri, og da vi også ifølge Vejle kommunes røgpolitik skal være rollemodeller for børnene er det heller ikke tilladt i arbejdstiden at ryge i synlig afstand af børnehaven. Så al rygning foregår udenfor arbejdstiden. Alkoholpolitik. Ingen møder påvirket på arbejde og det er ikke tilladt at indtage alkohol i arbejdstiden. Hygiejnepolitik. Børnehaven har altid engangshandsker i skabet ved toilettet. Disse handsker bruges altid med berøring af afføring og opkast samt ved større blødninger. Har medarbejderen rifter på hænderne bruges altid engangshandsker. Pressepolitik. 12

13 Vejle kommune har tillid til, at medarbejderne selv kan vurdere, hvornår det, de bliver spurgt om, går ud over faktiske oplysninger og mere er en vurdering, som en højere oppe i systemet bør svare på. Som medarbejder må du udtale dig om emner inden for dit fagområde: Hvis du ved, hvad sagen drejer sig om. Hvis du kan stå inde for det, du siger. Og hvis din leder er informeret. Husk, er du i tvivl om svaret, eller om andre skal svare, så sig til journalisten, at du vil undersøge sagen og ringe tilbage. Som medarbejder har du ret, men ikke pligt til at svare. Men du har pligt til at undersøge sagen og finde en anden, der kan svare, og det er dit ansvar, at du selv eller en anden ringer tilbage til journalisten. Vejrlig. Hvis du ikke kan møde på arbejde på grund af dårligt vejr, skal du selv betale for fraværet. Det er op til dig om det skal være ferie, afspadsering eller løntræk. Der er den undtagelse at, hvis lederen ringer og siger til dig at du ikke skal møde på arbejde, har du fri med løn. REGLER VED SYGDOM 1. Hvis du bliver syg til en morgenvagt, ringer du til den der skal møde næst efter på mødeskemaet. (helst aftenen i forvejen.) 2. Hvis du er syg, ringer du til Karla Grøn mellem kl og For at raskmelde dig, ringer du til Karla Grøn senest kl Hvis du bliver syg efter kl , hvor du har raskmeldt dig, ringer du til Karla Grøn igen eller til den daglige leder privat. Vi følger herefter vores sygefraværspolitik. ARBEJDSULYKKER Arbejdsulykke. Hvis du kommer ud for en arbejdsulykke skal dette straks meddeles til din arbejdsmiljørepræsentant/institutionsleder for at godkendelses- og en evt. erstatningsprocedure kan igangsættes. Sikkerhedsgruppen udfylder skema sammen med skadelidte og sørger for senest 9 dage efter ulykken er sket at sende anmeldelsen til de rette myndigheder efter retningslinier beskrevet i Vejle kommunes procedurer for dette. 13

14 VOLD OG KRISER Vejle Kommune og sikkerhedsorganisationen har et samarbejde med Worklife partners om psykologisk bistand i særlige krisesituationer. Telefonnumre og yderligere oplysninger er i på actioncards på kontoret. Se også actioncards og volds-, alkohol-, krise- og brandberedskabsprocedure som også hænger på kontoret. Voldsprocedure. Vold konstateres når: 1. når den enkelte medarbejder oplever trussel om fysisk/psykisk vold mod sig selv eller familien. 2. når den enkelte medarbejder føler sig truet. 3. når der sker hærværk både mod institutionen og mod privat ejendom. Følg også actioncards for den rette procedure i disse tilfælde. Opstår der vold i Karla Grøn gør du følgende: 1. Prøv om du kan tale den voldelige til ro og anmode om en samtale med vedkommende i enerum, kan du ikke det kontaktes den nærmeste medarbejder som evakuerer børnene til gymnastiksalen og giver besked til endnu en medarbejder om, at underrette politiet og lederen. 2. Hændelsen skal herefter tales igennem med lederen og der skal vurderes, om der er brug for psykologhjælp til personale, forældre og børn. Alkohol/rusmidler. Se også actioncard for dette på kontoret. Hvis den forældre, der skal hente barnet, er påvirket af alkohol eller anden rusmiddel, og adfærden er anderledes end normalt, usikker gang, vrøvlende eller højrøstet skal personalet: 1. Tilbyd at ringe efter en i netværket der kan hente eller eventuelt hjælpe med at bestille en taxi. 2. Hvis dette ikke accepteres, skal vedkommende gøres opmærksom på at vi eventuelt kontakter politiet 14

15 3. Der foretages evt. politianmeldelse. Ulykker og uheld med et barn: Følg actioncards på kontoret. Hvis uheldet er meget alvorligt ringes 112. (Husk at trykke 0 for at kunne ringe ud) Ved alarmering, oplys i følgende rækkefølge: 1. Hvor: Sted, adresse og kommune. 2. Hvad: Der er sket en ulykke/ antal tilskadekomne / skadernes omfang. 3. Hvem: Navn, telefon nr., vent med at afbryde telefonsamtalen før alarmcentralen er færdig. 4. Der følger altid et personale med. Ved ulykke i børnehaven, dødsfald blandt børn, forældre, personale og personalets familie gør vi følgende: Sørg for at alle ikke involverede personale og børn evakueres væk fra ulykkesstedet. Tal med børnene om ulykken, hvis de har set noget. Vurder om vi skal have psykologhjælp. Vurder om vi skal have tilkaldt noget mere personale. Informer altid din leder hurtigst muligt! Mindre alvorligt uheld: Ring til forældrene og orienter dem om uheldet og aftal evt. at I mødes på skadestuen, hvis der er personale der kører med barnet. Husk at der altid skal være personale tilbage i børnehaven. Husk også at vurdere om børn, personale og evt. forældre har brug for psykologhjælp samt at underrette din leder. BEREDSKABSPLAN Red mennesker.( Red dig selv, red andre og advar om branden). Alarmer brandvæsenet. Bekæmp ilden. ( Luk døre og vinduer, og benyt brandslukningsmateriel). Alarmering: Ring 112 ( Husk at trykke 0 for at kunne ringe ud). Ved alarmering, oplys i følgende rækkefølge: 15

16 1) Hvor: Karla Grøn, Bredsten ldv. 131, Karlskov, 7323 Give. 2) Hvad: Der er sket en ulykke/ antal tilskadekomne/ skader. 3) Hvem: Navn, telefon nr , afbryd ikke telefonsamtalen før alarmcentralen er færdig. 4) Ved opkald fra mobil tlf. er det ekstra vigtigt at gøre opmærksom på nøjagtigt hvor ulykken er sket. (Opkaldet går til Århus eller København). Evakueringsplan: Denne plan er lavet ud fra at der er 2 voksne og X antal børn i hver afdeling (Urtehaven og Stenbedet). Er der færre voksne er vi typisk kun i en afdeling. 1) Den ene voksne går ud af den nærmeste eller mest sikre nødudgang, alt efter hvor branden er. Denne voksne tager afkrydsningslister og børn med ud, og tager dem med på det grønne område. 2)Den voksne der bliver tilbage, sørger for at efterse alle rum i afdelingen (samt kælderen) for børn, hvis det kan ske uden at sætte sit eget liv i fare. 3)Er der flere voksne hjælper de med at efterse lokaler (samt kælderen), og/eller følge børn ud, hvis det kan ske uden at sætte sit eget liv i fare. 4)Når alt, om muligt, er efterset går den sidste voksne selv med ud på det grønne område. 5) På det grønne område tjekkes afkrydsningslister. Vis vej: Når redningsberedskabet kommer skal de straks underrettes om hvor det brænder samt omfanget. De skal også have oplyst om alle er ude, eller hvor mange der evt. ikke er. Husk at ingen må sætte eget liv på spil, hvis man går tilbage for at redde evt. manglende børn eller voksne ud. Vedligeholdelsesrutiner. 1. Alle døre og vinduer tjekkes en gang om måneden af lederen. 2. Hver aften lukkes alle branddøre i hele børnehaven af lukkerne. 3. Der må ikke stå noget foran nødudgangene, dette er indgangsdøren som er en dobbeltdør, der kan åbnes helt samt terrassedøren i Urtehaven. 4. Vi har servicetilsyn på vores slukningsmateriel en gang om året. 5. Gå aldrig fra rum med tændte stearinlys. 6. Lad aldrig tændstikker og lightere ligge fremme så børnene kan nå dem. 7. Vi har kursus i brandslukning med jævne mellemrum. 8. Kursus i førstehjælp/brandkursus er pligtig for ansatte i børnehaven x årligt har vi evakueringsøvelse. (Forældrene orienteres om dagen.) 16

17 Proceduren for, i hvilken rækkefølge man foretager sig noget vil afhænge af, hvor stor branden er og hvor hurtigt den breder sig, og om der er brandfarligt materiale i rummet, hvor branden opstår. Hvert år afholder vi evakueringsøvelse 1-2 gange i Karla Grøn. Dette gør vi for at gøre børn og personale trygge ved en evt. evakuering. Vi taler med børnene om emnet i gruppetiden eller sammen på torvet frem mod øvelsen. PERSONALEPLEJE Mærkedage. Ved jubilæum yder Vejle kommune ved 25, 40 og 50 års tjeneste et jubilæumsgratiale. Gratialet er fastsat til kr. uanset beskæftigelseskvoten. Der trækkes AM-bidrag og A-skat af beløb over kr. Der optjenes jubilæumsanciennitet i forbindelse med uddannelsesorlov og forældreorlov. Karla Grøn festligholder jubilæum ved, at børnehaven afholder efter aftale med jubilaren, et lille traktement for nærmeste kolleger og evt. nogle få eksterne personer. Hvis du ønsker det offentliggjort skal du aftale det med lederen. Gaver. Ved fratrædelse for at gå på førtidspension, pension eller efterløn efter mindst 5 års ansættelse giver Vejle kommune en gave. Gaver internt i Karla Grøn. Ved runde fødselsdage giver vi 500 kr. Ved anledninger hvor vi er inviteret giver vi 500 kr. (Ved store fester vurderer vi fra gang til gang). Ved almindelige fødselsdage giver vi 200 kr. Ved barsel giver vi 300 kr. Ved kobberbryllup giver vi 200 kr. (blomsterhilsen) Ved bryllup/sølvbryllup giver vi 200 kr. (blomsterhilsen) Ved børns konfirmation giver vi 200 kr. (blomsterhilsen) Ved jubilæum (25, 40 og 50 år) giver vi 600 kr. Ved fratrædelse af fast personale giver vi 600 kr. og en gave, som børnene selv laver. Vi holder afskedsreception med børn og forældre til kaffe og kage. Fastansatte, studerende og faste vikarer får en blomst til velkomst på torvet. Studerende og vikarer får en gave, som børnene selv laver når de holder. Løntilskud og virksomhedspraktik bydes ikke velkommen på torvet og får ikke en blomst. 17

18 Kaffe. Karla Grøn betaler for kaffe og te mens man er på arbejde. Personalemøder. Karla Grøn sørger for mad til dette. Sommerhus. Det er muligt at leje Vejle kommunes sommerhus. Forhør nærmere hos din leder. Mobiltelefoner og alm. telefoner. Det er kun tilladt at bruge Karla Grøns telefon til korte private beskeder. Private mobiltelefoner bør være slukket i arbejdstiden. Oplys gerne Karla Grøns hovednummer så du kan kontaktes via denne ved behov for dette. INFORMATIONER BYGNINGER M.M. Udvendig vedligehold. Bygningsvedligehold er centraliseret og hører ind under Vejle kommune. Karla Grøns ønsker/krav skal afleveres til Arbejdsmiljørepræsentanten eller leder. En gang årligt er der bygningssyn, hvor lederen deltager og afleverer eventuelle mangler til den ansvarlige fra kommunale ejendomme i Vejle Kommune. Indvendig vedligehold. Hører under Karla Grøns budget og ønsker/krav skal afleveres til lederen. Lys/varme. Husk at slukke for lyset når I ikke bruger rummet og i middagspausen. I stenbedet er det også hensigtsmæssigt at dæmpe lyset i nogle situationer. Brug kun levende lys når du er 100 % til stede. Forlad aldrig levende lys. Karla Grøns telefonservice. Indgangsnummer Kontoret + 1 Torvet + 2 Stenbedet + 3 Urtehaven + 4 Legepladsregler. Vi kalder vores legepladsområderne for: 18

19 Stenbedets legeplads som er den gamle skolegård og urtehavens legeplads som er børnehavens gamle legeplads. Egne Cykler placeres under halvtaget. Stille cykling på urtehavens legeplads. Mooncar og store cykler hvor der skal bæres hjelm benyttes kun på den store legeplads. Børnene skal have egne cykelhjelme på når der cykles og tages af når man leger andre steder. Egne cykler benyttes kun på cykeldage. Børn må ikke lege alene på legepladsen. Børnene klatrer kun i træer når der er voksne ved træerne. Oprydning ca. kl Kulturen er at alle hjælper med at rydde op før de går ind. Der ryddes til dels op ca Personalet vurderer selv, om det børnene leger med på legepladsen er forsvarlig eller ej, dvs. de tager selv ansvaret. Grønne områder overfor børnehaven må benyttes så ofte vi vil, i følgeskab af voksne. Kommer de fra kommunen for at klippe græs, er det personalets opgave at fjerne legesager fra græsområdet samt få børnene væk fra området. Køkkensikkerhedsregler. børnene må ikke alene bruge elmaskiner. børnene må ikke bruge store brødknive men urteknive ifølge med voksne. børnene må ikke opholde sig alene i køkkenet når der er varme ting på komfuret eller i ovnene. kaffemaskinen må ikke stå med varm kaffe på pladen, eller stå yderligt på bordet. vær opmærksom på kogende vand mm. Gymnastiksalen. børnene må ikke opholde sig alene i gymnastiksalen bruges ribberne skal der være underlag under. bruges tovene skal der være underlag under. børnene skal helst have bare tæer eller badutsko på. Kæder/snore/tørklæder. børnene må kun lege/binde snore ifølge med voksne. børnene må ikke have snore i overtøj. (se seddel fra kommunen.) børnene må ikke have kæder/tørklæder/batmankapper o.l. på ud. 19

20 Pu-ha Sikken en omgang..men så ved du også det meste om os i Karla Grøn

Velkommen i Karla Grøn, Vejle kommune.

Velkommen i Karla Grøn, Vejle kommune. Velkommen i Karla Grøn, Vejle kommune. I denne introduktionsfolder vil du finde de oplysninger du har brug for at vide om din nye arbejdsplads. Jeg håber, at du vil finde dig godt til rette blandt dine

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne Velkommen i Labyrinten Børn og voksne Velkommen i Labyrinten! Adresse: Tlf.nr.: Hjemmeside: e-mail: Børnenormering: Børnehaven Labyrinten Langgade 80 7321 Gadbjerg 76 81 88 50 (kontor) 76 81 88 52 (køkken)

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Velkommen til Børnehaven Møllen Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Møllens tlf: 55887100 Adresse: Maglemølle 10-12 Nyansatte Der sættes tid af den første dag, så en pædagog fra stuen eller evt.

Læs mere

Velkommen: Med denne folder vil vi fortælle om Børnehusets børnehavedel, så vi ved fælles hjælp kan få et godt samarbejde i dagligdagen.

Velkommen: Med denne folder vil vi fortælle om Børnehusets børnehavedel, så vi ved fælles hjælp kan få et godt samarbejde i dagligdagen. Velkommen: Vi vil gerne byde Jer velkommen i Børnehuset Vestbyen. Det er vores mål, at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for alle. Vi forventer en

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave Velkomstfolder Vesterbjerggård Børnehave ÅBNINGSTID OG PERSONALE VESTERBJERGGÅRD BØRNEHAVE Vi er en børnehave med max 69 børn, fordelt på 3 stuer BLÅ STUE GUL STUE REGNBUEN Børnene er fra 2 6 år Gul stue

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen

PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen BØRNEHUSET KATAMARANENS PERSONALEPOLITIK. Velkommen som ny ansat i Børnehuset Katamaranen. Institutionen består af to afdelinger Hjertinggården og Sjelborg børnehave.

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Her er vores hverdag

Her er vores hverdag Her er vores hverdag Børnehaven Rådyrvej Kom og besøg os inden du vælger børnehave Det er en god måde at opleve stemningen, tonen og alle vores skønne aktiviteter, og du kan spørge ind til vores daglige

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børnehaveafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den pædagogiske

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240.

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende på vores

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Velkommen til Børneoasen Lind

Velkommen til Børneoasen Lind Velkommen til Børneoasen Lind Børnehaven Toftegården Mellemtoften 14, Lind Start i børnehaven Inden et barn starter i børnehaven snakker vi med de andre børn om, at der kommer et nyt barn, så både børn

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen!

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Kære forældre Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Dine voksne på vuggestuen er: Laila Rikke Emma Maja Pædagog

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase.

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase. Kære Du skal snart starte i Børnehaven Bølgen, og du kan tro, vi glæder os til at møde dig og dine forældre. Inden du starter på, må du og din mor og far gerne komme på besøg. Det er en god ide, hvis din

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Pædagogik Vores hverdag er præget af en anerkendende tilgang til barnet, hvor vi vil støtte og opmuntre barnet til at være nysgerrig på livet. Forskellige oplevelser og udfordringer er med til at udvikle

Læs mere

MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN. Revideret den 28.05.15

MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN. Revideret den 28.05.15 MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN Revideret den 28.05.15 Mad og måltidspolitik for Karla Grøn Denne mad og måltidspolitik er lavet på baggrund af Vejle kommunes inspirationshæfte til institutionernes mad-og

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Ved overgang til vuggestuen, er I velkommen til at være sammen med jeres barn i en indkøringsperiode.

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn

Velkomstfolder til nye børn Velkomstfolder til nye børn i Søndermarkens Børnehus - børnehave Adresse: Søndermarkens Børnehus Teglværksvej 15, 7323 Give Tlf. 76 81 88 10 / sms nummer til DayCare 1276136 Hjemmeside adr.: www.sondermarken.vejle.dk

Læs mere

Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn

Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn 2014. Revideret den 11.12.14 1 Kære forældre. Velkommen i Børnehuset Karla Grøn. Folderen er tænkt som praktiske oplysninger om

Læs mere

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER.

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER. SOLSIKKENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD OG ALVORLIGE ULYKKER. 1 Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Sjælsø

Velkommen i Børnehuset Sjælsø Velkommen i Børnehuset Sjælsø Informationsmappe 2010 Oversigt: Velkommen til Børnehuset Sjælsø o Praktiske oplysninger o Pædagogiske aktiviteter o Lukkedage o Dagsrytme Velkommen i vuggestuen o Indkøring

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

Åbningstider: Mandag fredag 6:

Åbningstider: Mandag fredag 6: Den Grønne Kile er for 3-6 årige i Hvalsø kommune og kan rumme 40 børnehavebørn. Med denne lille folder får du her kort de vigtigste og praktiske oplysninger samt et lille indtryk af hverdagen i børnehuset.

Læs mere

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk 1 Dette er en lille velkomstpjece, med de mest vigtige oplysninger omkring Frejas Have.

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre Forældrefolder Børnehuset Elisehaven Børnehuset Elisehaven Ranunkelvænget 84 5250 Odense SV Tlf. 6375 1075 Praktiske oplysninger til forældre Velkommen i Børnehuset Elisehaven Det er vores ønske, at Elisehaven

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Velkommen. til D.I.I. Perlen

Velkommen. til D.I.I. Perlen Velkommen til D.I.I. Perlen KÆRE FORÆLDRE Hele personalet ønsker jer og jeres barn velkommen i D.I.I. Perlen Det er vores ønske, at denne lille pjece kan hjælpe jer med nogle af de spørgsmål, som måtte

Læs mere

En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov

En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Glyngøre Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Børnehave. Vi glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde

Læs mere

Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse

Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse Skolebakken 10, Selde 7870 Roslev Tlf. 99 15 64 70 www.seldeboernehave.dk chls@skivekommune.dk Mobil: 2497 8609 Velkommen til Selde Børnehave. Med

Læs mere

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet Velkommen til Børnehuset Kære forældre! Velkommen til Pilehaven. Her er nogle praktiske oplysninger om vores hverdag som vi håber, vil være med til at gi en god start i børnehaven. I er altid velkommen

Læs mere

Velkomstfolder. Børnehaven Myretuen VI HAR ALTID VARM KAFFE PÅ KANDEN. Børnehaven Myretuen. Egeballe 1A 5672 Broby Tlf. 72 53 44 20 / 72 53 44 21

Velkomstfolder. Børnehaven Myretuen VI HAR ALTID VARM KAFFE PÅ KANDEN. Børnehaven Myretuen. Egeballe 1A 5672 Broby Tlf. 72 53 44 20 / 72 53 44 21 Velkomstfolder Børnehaven Myretuen VI HAR ALTID VARM KAFFE PÅ KANDEN Børnehaven Myretuen Egeballe 1A 5672 Broby Tlf. 72 53 44 20 / 72 53 44 21 Indhold Velkommen... 2 Åbningstider... 2 Lukkedage... 2 Adresse...

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

Rødlundvænget Harlev J. Tlf

Rødlundvænget Harlev J. Tlf Velkommen til Børnehuset Børnehuset Pilehaven Rødlundvænget 35 8462 Harlev J Tlf. 87 13 83 46 Åbningstider: Mandag torsdag kl.6.30 kl. 17. Fredag kl.6.30-16.30 Vores hjemmeside finder I under http://aarhus.inst.dk.

Læs mere

Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn

Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn revideret 12.04.16 1 Kære forældre. Velkommen i Børnehuset Karla Grøn. Folderen er tænkt som praktiske oplysninger om børnehusets

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

A-Z folder for Klintholm

A-Z folder for Klintholm A-Z folder for Klintholm Klintholm Aktiviteter udenfor huset. Skal en børnegruppe på tur ud over det sædvanlige, bliver det skrevet på tavlen. Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt i børnehavens åbningstid.

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Velkommen til Lindetræet

Velkommen til Lindetræet Velkommen til Lindetræet Vi glæder os til at modtage jer i Lindetræet Lindehaven 3, 2630 Taastrup Tlf. 43 35 31 40 www.detgroenneomraade.htk.dk Velkommen Vi vil hermed byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl.

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Vi ønsker, at jeres barn vil få en dejlig tid i vuggestuen. Vi håber desuden, at I vil få glæde af denne forældrefolder, hvor I bl.a. kan læse om vores

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave.

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Velkommen til Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Udsigten!

Velkommen i Børnehuset Udsigten! BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2013 / 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 2 Afslutning for vuggestue- og skolebørn side 3 Andre informationer side 3 Bleer side 4 Dagsrytme

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Søløven.

Velkommen til Børnehaven Søløven. Velkommen til Børnehaven Søløven. Børnehaven Søløven er en kommunal børnehave og er en del af Sparkær LBO. Adresse: Børnehaven Søløven Sølystvej 33, Sparkær 8800 Viborg TLF. 87871595 E-mail: bh.soeloeven@viborg.dk

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Velkommen til Glyngøre Vuggestue

Velkommen til Glyngøre Vuggestue Velkommen til Glyngøre Vuggestue En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Glyngøre Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Vuggestue. Vi glæder os

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn

Velkomstfolder til nye børn Velkomstfolder til nye børn i Søndermarkens Børnehus - vuggestue Adresse: Søndermarkens Børnehus Teglværksvej 15, 7323 Give Tlf. 76 81 88 10 / sms nummer til DayCare 1276136 Hjemmeside adr.: www.sondermarken.vejle.dk

Læs mere

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Sorg og krise Handleplan ved Skilsmisse, sygdom og dødsfald Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Indholdsfortegnelse: Side 1 Målsætning Side 2 Omsorgshandleplan - skilsmisse

Læs mere

Velkommen til Bording Børnehave

Velkommen til Bording Børnehave Velkommen til Bording Børnehave Borgergade, Sportsvej og Højgade. 2014 Kære Med denne folder siger vi, Velkommen til dig og din familie. Hvad er Bording Børnehave? Bording Børnehave er en børnehave med

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

Velkommen i Børnehaven Myretuen

Velkommen i Børnehaven Myretuen Velkommen i Børnehaven Myretuen VI HAR ALTID VARM KAFFE PÅ KANDEN Børnehaven Myretuen Egeballe 1A 5672 Broby Tlf. 72 53 44 20 / 72 53 44 21 Indhold Velkommen... 2 Åbningstider... 2 Lukkedage... 2 Adresse...

Læs mere

Børnehuset Søstjernen

Børnehuset Søstjernen Børnehuset Søstjernen Ullasvej 5 3700 Rønne 56 92 43 50 Kære og forældre. Hermed en hilsen fra Børnehuset Søstjernen hvor du skal starte. Du skal gå hos, hvor der er andre børn. De voksne i din gruppe

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Modtagelse af nye kolleger på skolen

Modtagelse af nye kolleger på skolen Modtagelse af nye kolleger på skolen Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt, at de

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

VELKOMMEN TIL VILLA VALBY

VELKOMMEN TIL VILLA VALBY VELKOMMEN TIL VILLA VALBY Kære Du skal begynde hos Vi glæder os til at se dig. De voksne der vil passe på dig er: Pædagoger: Pædagogmedhjælper: Det direkte telefonnummer til stuen er: Koden til indgangen

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Thunfiskens ABC. Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken. I denne pjece kan du læse om:

Thunfiskens ABC. Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken. I denne pjece kan du læse om: Thunfiskens ABC Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken I denne pjece kan du læse om: Skiftetøj Fejring af fødselsdage Måltider i institutionen Legetøjsfredag Sygdom Legeaftaler Afleveringstidspunkt

Læs mere

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave Frølundvej 49 7400 Herning Gårdens Børnehave: Børnehaven er normeret til 35 børn i alderen 2,9 år - 6 år, Åbningstider: Mandag torsdag: 6.30 16.45 Fredag:

Læs mere

Distrikt VEST 2013/14. Den integrerede institution. Møllehaven. Vikarfolder

Distrikt VEST 2013/14. Den integrerede institution. Møllehaven. Vikarfolder Distrikt VEST 2013/14 Den integrerede institution Møllehaven Vikarfolder Indholdsfortegnelse Velkommen til Møllehaven...3 Distrikt VEST...3 Lidt om Møllehaven...3 Velkommen til Møllehaven...3 Forventninger

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 13 Side 2 af 13 Kære Velkommen til Frøgårdens Børnehave. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen 1 Dagplejen er kommunens største daginstitution med 48 dagplejere, 3 deltidsansatte pædagoger, 1 leder og en administrativ medarbejder. Dagplejen arbejder ud fra et anerkendende børnesyn,

Læs mere

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger.

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger. Indhold Praktiske oplysninger... 1 Aflevering og afhentning... 1 Dagens rytme... 1 Mad og madpakker... 2 Skiftetøj... 3 Blebørn... 3 Fravær ved ferie... 3 Sygdom... 3 Fødselsdage... 4 Medbragt legetøj...

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere