Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER BALLERUP Status på de 4 ministermål 2 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER Sammenfatning Jobklare kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven Tilgang til de permanente forsørgelsesydelser Kontanthjælpsmodtagere i match 2 og Unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere 6 BILAG 7

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter Ballerup har det seneste år haft en stigning i tilgangen på alle fire ministermålsområder. Jobcenter Ballerup har på den baggrund en udfordring i forhold til at indfri jobcenterets mål for 2012 på 3 af de 4 ministermål. Jobcenter Ballerup har samlet set en række tværgående udfordringer i beskæftigelsesindsatsen: Stigning i arbejdskraftreserven. Udviklingen skyldes primært en betydelig stigning i antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. Stigning i tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser. Udviklingen ses både for fleksjob og førtidspension Markant stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3. Der er samtidig en stigende langtidsledighed for målgruppen. Stigningen i gruppen af de svageste kontanthjælpsmodtagere slår igennem både i forhold til antallet af unge og nydanskere på offentlig forsørgelse. Stigning i antallet af unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Stigningen er især stor for de svageste kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3.. Jobcenter Ballerup har gode resultater på følgende områder: Jobcentrets fald i antallet af langvarige sygedagpengeforløb, hvor antallet af sygefraværsforløb over 26 uger er nedbragt med 33 pct. fra august 2011 til august 2012, ligesom antallet af forløb over 52 uger er nedbragt med 61 pct. i perioden. Jobcenter Ballerup har en andel af langvarige sygedagpengeforløb, der ligger under jobcentrene i klyngen og Østdanmark Jobcenteret har et virksomhedsrettet fokus i sin indsats for dagpengemodtagere og har samtidig en høj andel af tidlig indsats for målgruppen både i form tidlige samtaler og fremrykket aktivering, der kan bidrage til at begrænse tilgangen til arbejdskraftreserven. 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER BALLERUP - 4. status 2012 Notatet beskriver Jobcenter Ballerups resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Ballerup - indgår: Frederiksborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. 2.1 Status på de 4 ministermål Jobcenter Ballerup har det seneste år (sept til sept 2012) haft en stigning i tilgangen til alle fire ministermål. Jobcenter Ballerup har dermed en udfordring i forhold til at indfri jobcenterets mål for 2012 på 3 af de 4 ministermål. Det er alene i forhold til antallet af jobklare ledige med mere end 13 uger uafbrudt på ydelsen (arbejdskraftreserven), at jobcenteret på nuværende tidspunkt ligger betydeligt under det opstillede mål i Beskæftigelsesplan For de 3 øvrige mål ligger jobcenteret enten på niveau (unge under 30 år på offentlig forsørgelse) eller over (tilgangen til permanent offentlig forsørgelse og antallet af ikke-vestlige på offentlig forsørgelse) det opstillede mål for Beskæftigelsesplan Oversigt over resultater for ministermål i 2012 Ballerup Antal September 2012 Ændring i procent sept. 11 sept. 12 Jobcentrets mål for dec Arbejdskraftreserven % 956 Tilgang til permanent forsørgelse 165 (okt. 11 sept. 12) 22 % (ift. okt. 10-sept 11) Unge under 30 år på offentlig % 890 forsørgelse Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse %

5 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Sammenfatning Jobcenter Ballerup har, som ovenfor nævnt, aktuelt en række tværgående udfordringer i beskæftigelsesindsatsen. Udfordringerne er især knyttet til kontanthjælpsgruppen og afspejles i resultaterne for alle 4 ministermål: En høj og stigende andel af jobklare kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. Jobcenteret har et relativ lille omfang af tidlig aktivering for målgruppen og der er samtidig en lavere selvforsørgelsesgrad for målgruppen efter deltagelse i visse former for aktive tilbud (forløb over 4 uger og privat løntilskud). En høj andel af borgere på permanente forsørgelsesydelse. Der har samtidig været en markant stigning i tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser det seneste år. Stigning i antallet af indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. Der ses samtidig en stigning i antallet ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere med lang anciennitet på ydelsen. Stigningen i målgruppen slår i gennem på flere områder: o Flere unge indsatsklare eller midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. o Flere borgere af ikke-vestlig oprindelse bliver indsatsklare eller midlertidigt passive. Stigning i antallet af unge dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Stigningen ses især for de svageste kontanthjælpsmodtagere i match 2 og Jobklare kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven Jobcenter Ballerup har det seneste år haft en markant stigning i antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven (25 pct.). Jobklare kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven udgør en høj andel af arbejdsstyrken (1,2 pct.) set i forhold til sammenlignelige jobcentre (0,8 pct.). Andelen af langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere er dog fortsat betydeligt lavere (17,8 pct.) end i klyngen (30,0 pct.). Men antallet af langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere har været kraftigt stigende det seneste år (24,4 pct.), mens der blandt sammenlignelige jobcentre blot har været en lille stigning (0,7 pct.). Jobcenter Ballerup har følgende resultater i forhold til elementer i indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere, der kan bidrage til at begrænse langtidsledigheden for målgruppen: Høj andel af indsats til tiden (98-99 pct.) (Jobindsats.dk) 3

6 Aktiveringsgrad (23,2 pct.) under niveauet for jobcentrene i klyngen (36,4 pct.) (Tabel 14) Andel af de jobklare kontanthjælpsmodtagere, der får en tidlig indsats i form af første samtale indenfor 1. måned (77 pct.) er på niveau med klyngen (77 pct.) (Tabel 16). Andelen af jobklare kontanthjælpsmodtagere, der får et aktiveringstilbud indenfor 1. måned (38 pct.) er noget lavere end blandt sammenlignelige jobcentre (46 pct.) (Tabel 17). Jobcenter Ballerup har en højere andel af virksomhedsrettede tilbud i sin aktiveringsindsats (70,5 pct.). Den tilsvarende andel i jobcentrene i klyngen udgør 58,9 pct. (Tabel 18) Selvforsørgelsesgraden 6 måneder efter et afsluttet aktiveringsforløb for dagpengemodtagere (29,4 pct.) er en anelse lavere end blandt sammenlignelige jobcentre (33,1 pct.). Det er især selvforsørgelsesgraden efter deltagelse i forløb over 4 uger samt privat tilskudsjob, der er lavere end blandt jobcentrene i klyngen. Jobcenter Ballerup kan i forhold til at begrænse langtidsledigheden for jobklare kontanthjælpsmodtagere have fokus på følgende: Fremrykket aktivering for målgruppen, der kan bidrage til at begrænse tilgangen af kontanthjælpsmodtagere til arbejdskraftreserven. Effekten af de igangsatte tilbud o Jobcenter Ballerup bruger mange vejledningsforløb over 4 uger til målgruppen. Jobcenteret kan med fordel have fokus på om kvaliteten i tilbuddene er høj nok målt som effekten af tilbuddene o Privat løntilskudsjob. Jobcenteret kan med fordel vurdere følgende: Er formålet med tilskudsjobbet tydeligt for både den ledige og virksomhed Er forventningsafstemning inden opstart i forhold til både den ledige og virksomhederne tilstrækkelig. Er der systematisk opfølgning og fokus på progression for borgere i privat løntilskud 3.3 Tilgang til de permanente forsørgelsesydelser Jobcenter Ballerup har en højere andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen mellem år (9,5 pct.) end blandt sammenlignelige jobcentre (8,1 pct.) (figur 4). Jobcenteret har desuden det seneste år haft en markant stigning i tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser (22 pct.). Det skal sammenholdes med en faldende tilgang i sammenlignelige jobcentre (-10 pct.) og i Østdanmark generelt (-14 pct.) (tabel 6). Jobcenter Ballerup har dog fortsat et faldende antal personer på førtidspension (tabel 7, figur 5), hvilket skyldes, at afgangen fra ordningen som følge af alderspension, dødsfald mm. fortsat er større end tilgangen, trods den betydelige stigning i tilgangen i perioden oktober 2011 til september 2012 set i forhold til perioden oktober 2010 til september Jobcenter Ballerup kan i forhold til at begrænse tilgangen til førtidspension med fordel have fokus på at udnytte erfaringerne fra Initiativet Brug for alle i forhold til implementering af reformen af førtidspension og fleksjob, herunder erfaringer med følgende: Samarbejde på tværs af forvaltninger 4

7 Højere grad af inddragelse af borgere i formulering af mål og delmål for indsatsen Tværfaglige indsatsplaner Indsatser på tværs af forvaltninger, der kan indgå som elementer i ressourceforløb 3.4 Kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3 I perioden fra september 2010 til september 2011 kom 32,7 pct. af tilgangen til førtidspension i Ballerup fra kontanthjælp. En stor del af tilgangen til førtidspension kommer således fra kontanthjælp og det er dermed vigtigt at have fokus på indsatsen for de svageste kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3. Fra september 2011 til september 2012 steg antallet af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere i Ballerup med 24,5 pct. Til sammenligning steg antallet af kontanthjælpsmodtagere i match 2-3 i jobcentrene i klyngen med 10,6 pct. (jobindsats.dk). Det er især antallet af kontanthjælpsmodtagere i match 2, der er steget (32 pct.) (tabel 1). Stigningen for de ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere slår igennem både på resultaterne for de unge (tabel 10) samt i forhold til antallet af nydanskere på offentlig forsørgelse (tabel 3). Andelen af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere med lang anciennitet på ydelsen er højere (61,7 pct.) end i sammenlignelige jobcentre (57,5 pct.) og antallet er samtidig steget det seneste år (13,7 pct.). Andelen af midlertidig passive kontanthjælpsmodtagere, der har været mere end 40 uger på ydelsen (38,4 pct.) er fortsat noget lavere end i sammenlignelige jobcentre (49,5 pct.). Antallet af kontanthjælpsmodtagere i match 3, der har været lang tid på ydelsen er imidlertid steget markant det seneste år (49,6 pct.), mens stigningen i sammenlignelige jobcentre har været mere afdæmpet (15,2 pct.) (tabel 9) Ballerup har et væsentligt mindre omfang af tidlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3 end i sammenlignelige jobcentre. Det gælder både i forhold til en samtale indenfor 1. måned og fremrykket aktivering. 49 pct. af kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 38 pct. af kontanthjælpsmodtagerne i match 3 får en samtale indenfor 1. måned. Til sammenligning får henholdsvis 71 pct. og 65 pct. af kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3 i sammenlignelige jobcentre en samtale indenfor 1. måned. Et tilsvarende billede ses i relation til den tidlige aktivering. 28 pct. af de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere får en aktivering indenfor den 1. måned, det gælder for 38 pct. blandt jobcentrene i klyngen (tabel 16 og 17). Andelen af kontanthjælpsmodtagere i match 2, der er i virksomhedsrettet tilbud (38,5 pct.) er på niveau med klyngen (39,6 pct) (tabel 18). Selvforsørgelsesgraden efter deltagelse i et aktiveringstilbud i Jobcenter Ballerup (10,8 pct.) er en anelse lavere end i sammenlignelige jobcentre (12,7 pct.). Der er især selvforsørgelsesgraden efter deltagelse i virksomhedspraktik (8,8 pct.), der er lavere end blandt jobcentrene i klyngen (11,3 pct) Jobcenter Ballerup kan i forhold til indsatsen for de ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere med fordel have fokus på følgende elementer i indsatsen: Tidlig indsats i form af fremrykket kontaktforløb og aktivering Effekten af virksomhedspraktik o Fokus på tydeligt formål med etablering af virksomhedspraktik 5

8 o Kombination af uddannelse og virksomhedspraktik Igennem Brug for alle sikre at kontanthjælpsmodtagere i match 3 har en plan, der peger frem mod job og uddannelse. 3.5 Unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere Jobcenter Ballerup har en højere andel af unge på offentlig forsørgelse (11,7 pct.) end blandt jobcentrene i klyngen (10,6 pct.) og Østdanmark (9,6 pct.) (Figur 10). Jobcenteret har det seneste år samlet set haft betydelig stigning i antallet af unge ydelsesmodtagere (11,0 pct)., hvilket er noget over niveauet i sammenlignelige jobcentre (3 pct.) (jf. Tabel 11). Det er primært blandt de unge dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere stigningen er sket. Især antallet af unge ikke -jobklare kontanthjælpsmodtagere er steget markant det seneste år. Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i match 3 er således steget med 41,5 pct. fra september 2011 til september Til sammenligningen har der været et fald på 2 pct. i målgruppen blandt jobcentrene i klyngen. Jobcenter Ballerup kan i sin ungeindsats have særligt fokus på flg: Uddannelsesrettet indsats for jobklare unge o Styrket samarbejde med UU o Brug af virksomhedspraktik som katalysator for uddannelse Særlige initiativer for de svageste unge på kontanthjælp o Brug for alle 6

9 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN 9 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Ballerup Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 9 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 10 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, september Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 10 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 11 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Ballerup Kommune 11 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i Jobcenter Ballerup og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag, juni Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 13 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 14 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 15 Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), september Tabel 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Ballerup Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 15 Tabel 7. Personer på permanente ydelser i Ballerup Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 15 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Ballerup Kommune og Klynge 4, indekseret (jan = 100) 16 Figur 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Ballerup Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 16 Tabel 8. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, aug Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes (fuldtidspersoner) fordeling mellem matchkategorier i Ballerup Kommune 17 Tabel 9. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 17 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 18 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, sep UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 19 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, sep

10 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 20 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 21 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 21 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 22 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 22 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 23 Tabel 13. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, sep 11 - sep Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), sep AKTIV OG TIDLIG INDSATS 25 Tabel 14. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 25 Tabel 15. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 25 Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 26 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 26 VIRKSOMHEDSINDSATS 27 Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Ballerup, 2. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 27 Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Ballerup, 2. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 27 Tabel 20. Antal og andel arbejdssteder* i Ballerup Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 28 SELVFORSØRGELSESGRAD 29 Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 3. kvt Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt

11 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Ballerup Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Ballerup Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 september 2012 Udvikling sep sep 2012 Ballerup Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere 869 3,0% 3% (-9%) -3% 0% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 399 1,4% 18% (1%) 11% 5% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 507 1,7% 32% (8%) 14% 9% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 327 1,1% 15% (-1%) 0% 7% - Personer på sygedagpenge 559 1,9% -19% (-20%) -9% -10% - Personer på revalideringsydelse 56 0,2% 2% (4%) -19% -15% - I alt ,3% 5% (-7%) -1% 0% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 4kvt2012 * I Ballerup Kommune var der desuden 7 ikke-matchede kontanthjælpsmodtagere i september 2012, derfor er I altopgørelsen lidt større end summen af de enkelte ydelsesgrupper, som er angivet i tabellen. Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

12 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, september % 5% 4% 4% 3% 3% 3,0% 0,8% 4,0% 1,2% 2,9% 0,7% 3,7% A-dagpengemodtagere 4,4% 4,2% 1,2% 1,2% 3,4% 3,8% 1,4% 0,8% Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 3,1% 3,9% 4,0% 3,8% 0,6% 3,2% 0,7% 3,2% 0,7% 0,9% 0,5% 0,7% 1,1% 3,4% 0,5% 3,6% 0,8% 4,6% 1,3% 2% 2% 1% 2,2% 2,8% 2,3% 2,5% 3,0% 2,7% 3,1% 2,9% 2,2% 3,1% 2,7% 3,2% 2,5% 2,9% 2,9% 2,8% 3,3% 1% 0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Ballerup Kommune Klyngen Hovedstaden Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis %-vis %-vis sep-11 sep-12 %-vis udvikling udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (-12%) -6% -1% -2% Kontanthjælpsmodtagere % (11%) 13% 8% 8% I alt % (-6%) -3% 2% 1% Kommunens mål: 956 personer i arbejdsk raftreserven i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Ballerup 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar

13 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 160 JC Ballerup Klyngen Østdanmark JC Ballerup (Bruttoledige, fuldtidspers.) Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 Kilde: Jobindsats.dk maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Ballerup Kommune 200 A-dagpenge Kontanthjælp Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep

14 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i Jobcenter Ballerup og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag, juni 2012 Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Ballerup Østdanmark Ballerup Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse 93 83,0% 79,4% 20 87,0% 93,1% Uddannelse* 2 1,8% 0,7% 1 4,3% 3,9% Ledighed 0 0,0% 0,3% 0 0,0% 0,3% Match 2 / match 3 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Barselsdagpenge 1 0,9% 1,7% 0 0,0% 0,2% Sygedagpenge 16 14,3% 15,7% 0 0,0% 0,2% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 0 0,0% 1,6% 0 0,0% 0,0% Øvrige 0 0,0% 0,6% 2 8,7% 2,3% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: B rhs på baggrund af DREA M 12

15 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, september 2012 personer Ballerup Ballerup Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% 2,2% (-11,5%) -6% -2% Selvstændige 37 6,2% 6,5% 6,7% -11,9% (-24,5%) -2% 3% Dana, A-Kasse For Selvstændige 7 1,2% 1,5% 1,4% -12,5% (-30,0%) 6% 3% ASE 30 5,0% 4,9% 5,3% -11,8% (-23,1%) -4% 4% Akademikere 64 10,7% 8,3% 17,0% -7,2% (0,0%) -3% 8% Akademikernes A-Kasse 14 2,3% 2,6% 6,0% -22,2% (0,0%) 11% 14% CA, A-kasse 9 1,5% 1,5% 2,4% -10,0% (0,0%) 11% 17% Ingeniørernes A-Kasse 22 3,7% 1,7% 2,1% -8,3% (-4,3%) -22% -4% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 5 0,8% 0,8% 2,2% -16,7% (25,0%) -6% 0% Magistrenes A-Kasse 14 2,3% 1,6% 4,3% 27,3% (0,0%) -7% 7% Funktionærer og tjenestemænd 45 7,5% 9,7% 9,7% 12,5% (-11,8%) -6% 0% BUPL, A-kasse 7 1,2% 2,3% 1,8% -22,2% (-41,7%) -14% -3% Danske Sundhedsorg. A- kasse 0 0,0% 0,8% 0,6% -100,0% (-) -36% -26% Lærernes A-kasse 7 1,2% 1,6% 1,6% 75,0% (-22,2%) 15% 11% FTF- A -kasse 24 4,0% 3,8% 4,7% 26,3% (-7,7%) 5% 4% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 7 1,2% 1,2% 0,9% 40,0% (75,0%) -13% -4% HK /Danmarks A-kasse 75 12,5% 13,3% 11,8% -3,8% (-17,6%) 0% 0% Tekniske funktionærer 51 8,5% 7,9% 8,0% 18,6% (-1,9%) -1% -1% Business Danmarks A-Kasse 4 0,7% 1,2% 0,8% -20,0% (33,3%) -18% -11% Min A-kasse 8 1,3% 1,2% 1,7% 14,3% (14,3%) -1% -2% Funkt. og Servicef. A-kasse 13 2,2% 0,9% 1,2% 62,5% (0,0%) 65% 14% Ledernes A-kasse 18 3,0% 2,8% 2,5% 5,9% (-10,0%) -2% 4% Teknikernes A-Kasse 8 1,3% 1,9% 1,7% 33,3% (-11,1%) -6% -11% Byggefagene 15 2,5% 1,6% 1,8% -16,7% (-25,0%) -24% -24% Byggefagenes A-Kasse 3 0,5% 0,9% 1,1% -57,1% (-75,0%) -12% -24% El-Fagets A-Kasse 12 2,0% 0,7% 0,7% 9,1% (50,0%) -36% -25% Metalarbejdernes A- Kasse 25 4,2% 2,9% 2,7% -7,4% (-3,8%) -25% -11% Faglig Fælles (3F) A- kasse* ,2% 19,9% 17,6% 4,8% (-20,4%) -17% -12% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 10 1,7% 1,2% 0,8% -33,3% (-9,1%) -4% -12% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 41 6,9% 7,4% 6,6% 32,3% (13,9%) 7% 3% Øvrige ,7% 21,0% 17,3% 5,1% (-9,5%) -4% 0% Det Faglige Hus 36 6,0% 4,8% 5,1% 5,9% (-10,0%) 4% 9% Frie Funktionærers A-kasse 11 1,8% 1,4% 1,4% 10,0% (-21,4%) 1% 8% Kristelig A-Kasse 77 12,9% 14,8% 10,8% 4,1% (-7,2%) -6% -5% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Faglig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-B yg (TIB ) a-kasse Klynge 4 Udvikling ift. samme måned året før Ballerup Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar 2012 Klynge 4 Østdanmark Østdanmark 13

16 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Ydelsesgruppe september 2012 september 11 - september 12 Ballerup Klyngen Østdanmark Ballerup Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere (Andel) 32,3% 30,7% 32,1% 0,6 (2,4) -2,2-1,3 (Antal) ,4% (-2,3%) -10,3% -5,1% Kontanthjælpsmodtage re (jobklare) (Andel) 17,8% 30,0% 36,1% 0,8 (0,8) -2,4 1,6 (Antal) ,4% (24,4%) 0,7% 9,7% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de to ydelsesgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 17,8% ud af de udelukkende jobklare kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter B allerup, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i september Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar

17 Personer på permanente ydelser Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), september 2012 Andel borgere på førtidspension Andel i fleksjob og på ledighedsydelse 12% 10% 8% 6% 5,9% 1,2% 9,5% 1,4% 7,6% 1,2% 7,2% 1,7% 7,0% 1,3% 7,4% 1,9% 6,5% 1,4% 9,7% 2,1% 6,4% 1,4% 9,7% 1,9% 9,4% 2,5% 8,7% 2,0% 6,3% 1,3% 9,8% 1,8% 9,5% 2,4% 8,1% 1,8% 7,2% 1,3% 4% 2% 4,7% 8,2% 6,4% 5,5% 5,7% 5,5% 5,1% 7,7% 5,0% 7,8% 7,0% 6,7% 5,0% 7,9% 7,1% 6,4% 5,8% 0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Ballerup Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før Antal sep sep 2012 Ydelsesgruppe sep 2012* Ballerup Klyngen Østdanmark - Førtidspension % -9% -13% - Fleksjob og ledighedsydelse 50 22% -13% -16% I alt % -10% -14% Kommunens mål: 149 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Tilgang til permanente forsørgelsesordninger i den valgte måned viser tilgangen til permanente forsørgelsesordninger indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder Tabel 7. Personer på permanente ydelser i Ballerup Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal sep sep 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe sep 2012 Ballerup Klyngen Østdanmark Ballerup Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt % (-1%) -2% -2% 8,2% 6,4% 5,8% 310-1% (3%) 1% -1% 1,1% 1,4% 1,0% 88 14% (11%) -1% 0% 0,3% 0,4% 0,3% % (0%) -1,1% -2,0% 9,5% 8,1% 7,2% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger * A nvendt befolkningstal er fra 4kvt2012. A lderafgrænsningen år vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar

18 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Ballerup Kommune og Klynge 4, indekseret (jan = 100) 110 Førtidspension, Ballerup Førtidspension (klyngen) Fleksjob og Ledighedsydelse, Ballerup Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 Figur 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Ballerup Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før feb 09 - jan 10 mar 09 - feb 10 apr 09 - mar 10 Kilde: Jobindsats.dk maj 09 - apr 10 jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep 10 nov 09 - okt 10 dec 09 - nov 10 jan 10 - dec 10 Førtidspension Fleksjob og ledighedsydelse feb 10 - jan 11 mar 10 - feb 11 apr 10 - mar 11 maj 10 - apr 11 jun 10 - maj 11 jul 10 - jun 11 aug 10 - jul 11 sep 10 - aug okt 10 - sep 11 nov 10 - okt 11 dec 10 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 maj 11 - apr jun 11 - maj 12 jul 11 - jun 12 aug 11 - jul 12 sep 11 - aug 12 okt 11 - sep 12 16

19 Tabel 8. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, aug 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb Ballerup Kommune Klyngen Østdanmark ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger % 11% -33% (-8%) -61% (-42%) % 14% -2% -11% % 15% -6% -11% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar 2012 Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes (fuldtidspersoner) fordeling mellem matchkategorier i Ballerup Kommune 100% Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet Ikke matchet 90% 80% Match 3 70% 60% 50% Match 2 40% 30% 20% 10% 0% apr-10* maj-10 jun-10 Kilde: Jobindsats.dk Match 1 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 Tabel 9. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Yde lse sgruppe august 2012 august 11 - august 12 Ballerup Klyngen Østdanmark Ballerup Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger (Andel) 61,7% 57,5% 57,2% 4,9 (-3,5) 1,0 2,2 (Antal) ,7% (-14,0%) 12,3% 11,6% (Andel) 38,4% 49,5% 54,8% 1,6 (2,3) 1,1-1,5 (Antal) ,6% (24,6%) 15,2% 7,9% Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 61,7% ud af de udelukkende indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) i Jobcenter B allerup, som har modtaget kontanthjælp i mere end 40 sammenhængende uger. 17

20 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 140 Ballerup Klyngen Østdanmark 120 Indeks Kilde: Jobindsats.dk Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, sep ,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 3,1% 4,1% 3,9% 4,2% 2,9% 3,9% 4,3% 4,4% jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 3,7% 4,2% 4,5% 4,4% 3,2% 4,7% 4,2% 4,0% ,8% 1,0% 0,5% 0,0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 18

21 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, sep 12 A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 14% 12% 10% 8% 8,2% 11,7% 8,1% 11,2% 9,4% 12,7% 11,7% 10,4% 10,1% 10,7% 10,4% 10,2% 8,5% 12,5% 13,1% 10,6% 9,6% 6% 4% 2% 0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 19

22 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Dagpengemodtagere Ydelsesgruppe Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister sep-11 Ballerup Kommune sep-12 % -vis udvikling Klyngen %-vis udvikling Østdanmark %-vis udvikling ,3% (-7,8%) -1% 2% ,2% (6,3%) 9% -1% ,7% (3,8%) 14% 17% ,5% (24,3%) -2% 4% ,3% (-16,7%) -14% -25% ,1% (-42,6%) 11% -37% ,3% (-17,5%) -13% -11% ,0% (100,0%) -16% -8% ,2% (-22,2%) -3% -8% ,0% (3,8%) 1% 2% I alt ,0% (-1,6%) 3% 2% Kommunens mål: 890 overførselsindk omstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, B eskæftigelsesplan for B allerup 2012 og egne beregninger * I B allerup Kommune var der desuden hhv. 4 og 1 ikke-matchede kontanthjælpsmodtagere i september 2011 og 2012, derfor er I alt-opgørelsen lidt større end summen af de enkelte ydelsesgrupper, som er angivet i tabellen. Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar

23 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Ballerup Kommune Klyngen Østdanmark Yde lse sgruppe %-vis %-vis sep-11 sep-12 % -vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,1% (-4,2%) 1% 2% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender ,8% (12,9%) 16% 4% ,2% (13,4%) 14% 17% ,7% (25,7%) 20% 17% ,3% (-11,1%) -2% -22% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,8% (-50,0%) 19% 15% ,1% (-11,1%) -13% -10% ,0% (-) -14% -11% ,9% (-42,9%) -9% -7% ,4% (0,0%) 2% 2% I alt ,2% (1,7%) 4% 4% Kilde: Jobindsats.dk Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar 2012 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Ballerup Kommune Klyngen Dagpengemodtagere Yde lse sgruppe sep-11 sep-12 % -vis udvikling %-vis udvikling Østdanmark %-vis udvikling ,7% (-12,0%) -3% 2% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,3% (3,1%) 6% -4% ,6% (-2,3%) 14% 17% ,1% (23,1%) -16% -6% ,3% (-33,3%) -31% -32% ,5% (-40,0%) 10% -44% ,6% (-25,6%) -13% -13% ,0% (0,0%) -20% 5% ,0% (50,0%) 17% -14% ,1% (8,8%) 0% 2% I alt ,6% (-4,2%) 2% 1% Kilde: Jobindsats.dk Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar

24 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 140 Ballerup Klyngen Østdanmark Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) Indeks A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 Kilde: Jobindsats.dk maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep

25 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 13. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, sep 11 - sep 12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling Antal indvandrere og efterkommere * Ydelsesgruppe sep 12 Ballerup Klynge Østdanmark Ballerup Klynge Østdanmark Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtage Personer i fleksjob Førtidspensionister 213-4,1% (-9,7%) -2,8% -2,8% 5,6% 5,1% 5,5% 96 15,7% (5,5%) 14,1% 5,7% 2,5% 2,3% 3,1% ,2% (21,4%) 19,0% 12,3% 3,2% 5,3% 5,4% 91 9,6% (1,1%) -1,4% 5,7% 2,4% 2,5% 2,5% 7 40,0% (16,7%) -15,8% -23,6% 0,2% 0,1% 0,1% 2-80,0% (-60,0%) -42,9% -36,7% 0,1% 0,0% 0,0% 97-9,3% (-4,9%) 1,9% -6,8% 2,6% 2,5% 2,1% 15 36,4% (87,5%) 4,5% -5,1% 0,4% 0,4% 0,2% 18-10,0% (-14,3%) 1,6% 5,0% 0,5% 0,7% 0,5% 540 4,4% (2,5%) 3,4% 1,6% 14,3% 11,5% 8,6% I alt ** ,5% (1,5%) 4,6% 1,9% 31,8% 30,4% 28,1% Kommunens mål: 1150 ik k e-vestlige indvandrere og efterk ommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jobindsats, Danmarks statistik, B eskæftigelsesplan for B allerup 2012 og egne beregninger * B efolkningstal er fra 4kvt / og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml år. A ldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser ** I B allerup Kommune var der desuden 4 ikke-matchede kontanthjælpsmodtagere i september 2012, derfor er I alt-opgørelsen lidt større end summen af de enkelte ydelsesgrupper, som er angivet i tabellen. Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar

26 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), sep % Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 20% 15% 10% 5% 0% 23,2% 21,8% 23,7% 21,5% 19,0% 19,6% 9,8% 12,7% 11,5% 5,1% 10,4% 12,9% 9,8% 13,2% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 6,4% 11,8% 7,6% 18,2% 5,6% 10,6% Glostrup Holbæk Hillerød Herning 14,2% 14,0% 4,5% 9,1% 7,0% 7,1% Holstebro Kolding 3,3% 6,3% Roskilde Sorø 4,1% 7,6% 7,3% 13,7% Viborg Klyngen Østdanmark 10,3% 17,7% 24

27 Aktiv og tidlig indsats Tabel 14. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (% -point) Ydelsesgruppe 2. kvt kvt kvt 2012 Ballerup Klyngen Østdanmark Ballerup Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 18,8 26,1 24,7-10,0 (-5,8) -7,9-5,9 23,2 36,4 33,3-20,0 (-9,5) -6,9-3,5 24,2 32,2 27,2-7,3 (-7,9) -3,0 0,7 30,4 30,9 28,5-2,1 (-4,1) -3,5-0,5 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, A ktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 1 Opgørelserne af sygedagpengemodtagere er fra august A ktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. Tabel 15. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 2. kvt kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Ballerup Klyngen Øst danmark Ballerup Klyngen Øst danmark Antal Andel Udvikling i andel (% -point) A-dagpengemodtagere % 40% 41% -7,6-5,3-2,6 heraf : Privat løntilskud 37 3% 4% 4% -1,8-1,2 4,1 Offentlig løntilskud 95 7% 8% 7% -1,2-2,0 8,8 Virksomhedspraktik % 11% 10% -0,8-2,9 11,7 Jobklare kontanthjælpsmodtagere % 61% 62% -24,1-6,0-0,8 heraf : Privat løntilskud 25 4% 5% 4% -0,6-0,9 0,0 Offentlig løntilskud 33 6% 7% 6% 1,6 0,8 1,0 Virksomhedspraktik 89 16% 22% 17% -12,7-2,4-2,1 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 65% 59% -19,0-5,7-0,6 heraf : Privat løntilskud 12 2% 2% 2% 0,0 0,0 0,3 Offentlig løntilskud 9 2% 2% 1% 0,4 0,3 0,5 Virksomhedspraktik 90 17% 24% 16% -5,7 0,5 0,5 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger A ndelen af aktiverede er udregnet som antallet af personer berørt af aktivering (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af personer, som har modtaget henholdsvis dagpenge eller kontanthjælp i det pågældende kvartal. 25

28 Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 2. kvt 2012 Udvikling i % -point Yde lse sgruppe Ballerup Klyngen Østdanmark Ballerup Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 52% 41% 38% 5,0 (-1,6) 3,4 5,9 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 77% 77% 77% -0,6 (-0,7) -2,2-0,9 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 49% 71% 73% 14,6 (11,0) -3,4 3,0 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 38% 65% 67% 7,7 (5,2) -2,2 2,0 I alt (Antal personer) (320) (4.262) (15.584) 8%* 1%* 7%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 4. kv artal 2011 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i % -point 2. kvt kvt kvt 2012 Yde lse sgruppe Ballerup Klyngen Østdanmark Ballerup Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) I alt (Antal personer) 14% 9% 9,4% 2,3 (0,6) -1,2 0,7 38% 46% 45% -22,4 (-14,3) -8,1-1,7 28% 38% 29% -10,1 (-10,0) -5,4-1,6 (123) (1.586) (5.931) -23%* -15%* -3%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 4. kv artal

29 Virksomhedsindsats Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Ballerup, 2. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Ballerup Kly ngen* Ballerup Kly ngen* Ballerup Kly ngen* Ballerup Kly ngen A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) 12,1% 14,4% 38,2% 32,3% 18,2% 15,8% 14,7% 11,1% 21,1% 16,3% 34,7% 31,5% Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 6,0% 4,5% 5,1% 3,6% 27,4% 31,5% 2,4% 0,8% 7,3% 1,7% 41,5% 43,2% 11,6% 12,7% Kilde: Jo bindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. 1: Sygedagpengetal er fra 3. kvartal. Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Ballerup, 2. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 2. kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 Kilde: Jo bindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. 1: Sygedagpengetal er fra 3. kvartal. Ballerup Kly ngen* Ballerup Kly ngen* Ballerup Kly ngen* -44% -28% -18% -23% -17% -27% 8% -13% 67% 18% -34% -20% 75% 12% 50% 32% 0% 16%. -33% 50% 18% 31% -11% 27

30 Tabel 20. Antal og andel arbejdssteder* i Ballerup Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Yde lse sgruppe Antal Klyngen** Øst danmark Ballerup Klyngen** Østdanmark A-dagpengemodtagere % 11% 11% -30% -24% -20% Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Ballerup 2. kvt kvt kvt 2012 Andel*** Udvikling i antal 61 6% 6% 6% -13% -2% -7% 57 6% 6% 5% 14% 14% 11% I alt % 18% 17% -17% -11% -11% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * A rbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. ** Jobcentrets antal og andel indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. *** Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. 28

31 Selvforsørgelsesgrad Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Ballerup Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering 84 20,5% 27,3% 25,0% Privat ansættelse med løntilskud 24 59,1% 53,7% 51,2% Offentlig ansættelse med løntilskud 28 35,6% 37,4% 37,9% Virksomhedspraktik* 9 29,2% 18,3% 18,8% Forløb i alt ,3% 34,0% 32,4% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for dagpengemodtagerne i måleperioden. (celler med mindre end tre forløb er angivet med ".") Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Ballerup Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 10 33,5% 20,5% 17,6% Øvrige forløb over 4 uger 62 24,1% 28,1% 28,5% Privat ansættelse med løntilskud 12 46,4% 59,7% 48,4% Offentlig ansættelse med løntilskud 4 92,2% 45,6% 37,0% Virksomhedspraktik* 45 23,8% 26,7% 26,4% Forløb i alt ,4% 33,1% 31,1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperioden. (celler med mindre end tre forløb er angivet med ".") Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Ballerup Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 2 0,0% 5,6% 7,3% Øvrige forløb over 4 uger ,3% 12,3% 11,4% Privat ansættelse med løntilskud. 5,8% 31,1% 28,7% Offentlig ansættelse med løntilskud. 3,8% 24,5% 14,3% Virksomhedspraktik* 54 8,8% 11,3% 10,6% Forløb i alt ,8% 12,7% 11,8% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperioden. (celler med mindre end tre forløb er angivet med ".") 29

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 4. status 2012 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gladsaxe 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Faxe. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Faxe. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Faxe 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gladsaxe 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Holbæk. Oktober 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Holbæk. Oktober 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden &. december 3 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Oktober 3 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Greve Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Herlev. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Herlev. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Herlev 2. status 2013 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund Status 2. kvartal 213 Juni 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 210476 Brevid. 1453621 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2011 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Som en

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. Status efterår 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. Status efterår 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København Status efterår 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Greve Endelig udgave 22. maj 2014 Indhold 1. Om resultatrevisionen... 3 2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats 2013... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2013...

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Status for ledighed og ministermål

Status for ledighed og ministermål -netværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål - Netværksdialogmøde 2. kvartal 2014-11. marts 2014 Marts 2014

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013 Center for Social & Beskæftigelse Kvartalsrapport for 4. kvartal af 213 Status på beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune opdateret d.12. februar 214 Status på beskæftigelsesindsatsen 4.kvartal 213/sagsnr.15..-P5-2-13

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 18. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden Januar 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9 Notat Vejledning til opfølgningsrapport Den kvartalsvise opfølgningsrapport har fået nyt design og indhold. Det er sket som en konsekvens af de nye ministermål for 11 og et ønske om ændret fokus i rapporten.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats i 2. kvartal 2013

Virksomhedsrettet indsats i 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. august 2013 Kvartals-overblik Virksomhedsrettet indsats i 2. kvartal 2013 Jobcenter-netværk 5 August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Indhold Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser af

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg Resultatrevision 2013 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2013... 2 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 2 Mål 2: Færre personer på førtidspension... 2 Mål 3: Begrænsning af langtidsledigheden...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland August 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Resultatrevision for år 2011

Resultatrevision for år 2011 Resultatrevision for år 2011 Jobcenter Frederikssund april 2012 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Opdateret d.1. juni 2012 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune Resultatrevision 2009 Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...2 3. Resultatoversigt primo 2010...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...3

Læs mere

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012 Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, A-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål og jobcenterets overordnede resultater... 4 2. Resultatoversigten...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere