F , F , F , F , F og F Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB"

Transkript

1 Tillægsbevilling i alt Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Ikke decentraliseret Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet - U Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge - U 1.05 Socialt - Anlæg - Ikke decentraliseret KB Opbremsningskrav samlet AB Boliger MSB - udmøntning ifm. budgetforlig AB Elev - Serviceareal 36 almene boliger N J N J J N J N J N J N J N J N J N J N J N N N N N N

2 AB Vintervej - serviceareal 36 N almene boliger KB Energirenovering af Aarhus N Kommunes bygninger AB Rammebevilling til realisering af N anlægsplanen AB Serviceareal Havkærparken - N almene boliger AB Skødstrup - serviceareal 12 N almene boliger AB Kragelund - genetablering og N modernisering 1.06 Sovialt, overførsler, styrbare Sociale formål - U J Sociale formål - U N N J N J N J N J N J Beskæftigelsest - Styrbart, budgetgaranteret Beskæftigelsest - Styrbart, budgetgaranteret J Beskæftigelsest - Styrbart, budgetgaranteret - Beskæftigelsest - Styrbart, budgetgaranteret - Beskæftigelsest - Styrbart, budgetgaranteret - Beskæftigelsest - Styrbart, budgetgaranteret - N J N J Beskæftigelsest - Ikke styrbart - Ikke decentraliseret Fleksløntilskud til personer i N fleksjob med 65 pct. refusion ( 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) - U Ydelse til udlændinge - U N Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge - U N

3 Refusion vedrørende N introduktionsydelse for udlændinge - I Refusion vedrørende hjælp i N særlige tilfælde m.v. for udlændinge - I Hjælp til repatriering - U N Refusion vedrørende hjælp til N repatriering med 100 pct. refusion - I Briller, helbredstillæg pgf. 14a N (pgf. 18) - U Medicin, helbredstillæg pgf. 14a N (pgf. 18) - U Tandlægebehandling, N helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1) - U Tandprotese, helbredstillæg pgf. N a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) - U Fysioterapi, kiropraktor- og N psykologbehandling, helbredstillæg pgf 14 a (pgf. 18) - U Fodbehandling, helbredstillæg pgf. N a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) - U Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk. 1 og 3) - U N Høreapparater, helbredstillæg, jf. N a ( 18) - U Refusion af varmetillæg - I N Refusion af personlige tillæg og N helbredstillæg - I Førtidspension med 50 pct. N refusion - U Højeste og mellemste N førtidspension med 50 pct. refusion - U Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion - U N Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar U Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion - U Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion - U Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra1. januar U Førtidspension med 35 pct. refusion - U Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering - U Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion - U Sygedagpenge med 50 pct. refusion - U N N N N N N N N

4 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn jf. pgf. 19 a - U Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. pgf. 62, stk. 4 og 5, i lov om sygedagpenge - U Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive sygedagpengemodtagere, jf. pgf. 62, stk. 3, i lon om sygedagpenge - U Løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud, jf. pgf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - U Regresindtægter vedrørende sygedagpenge - U Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 008 og 009) - I N N N N N N Refusion af sygedagpenge med N pct.refusion (grp. 008, I Refusion af sygedagpenge med N pct. refusion (grp. 006 og 010) - I Kontanthjælp - U N Uddannelseshjælp med 30 pct. N refusion i passive perioder - U Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år med 30 pct. refusion ( 25,stk.1,nr.1, 25,stk.2 nr.1 og2, 25, stk. 5 og stk. 7, 25, stk.12 nr. 1 og stk. 13, 25a, og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) - U N Særlig støtte med 30 pct. refusion (Pgf. 34 i Lov om aktiv socialpolitik) - U Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år med 30 pct. refusion efter pgf. 25 stk. 1 nr. 2, stk. 2 nr. 3, stk.3, stk. 5 og 7, stk. 12 nr. 2, stk. 13,pgf. 25a, pgf. 26 stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik - U Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere med 30 pct. refusion ( 25a, 27 og 27a i Lov om aktiv socialpolitik) - U Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 30 pct. refusion ( 25, stk.1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4, 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, 25a, og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) - U N N N N Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (pgf. 91, 93 og 94 i Lov om aktiv socialpolitik, og pgf. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 164 i Lov om social service) - U N

5 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (pgf. 91, 93 og 94 i Lov om aktiv socialpolitik og pgf. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 164 ilov om social service) - U Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion - U Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og I Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 013, 016, 017, minus grp. minus gruppering 97 - I Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (Lov om aktiv socialpolitik pgf. 25, 25 a, 26, 27,27 a, 34 og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 63) - U Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion - I Aktiverede kontanthjælpsmodtagere - U Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (ink - U Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i aktive perioder (ink - U Særlig støtte med 50 pct. refusion (pgf. 34 i Lov om aktiv socialpolitik) - U Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) - U Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion - U Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51) - U Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion (pgf. 25, 25 a, og 26, stk. 5, jf. pgf. 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik) - U Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion - U Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 50 pct. refusion - U Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, , 015 og 016 minus gruppering I Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 005, 010, 014 minus gruppering I Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering - U Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. - U N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

6 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag - U Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag - U Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag - U Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pc - U Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 70 p - U Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion - U Særlig uddannelsesydelse under uddannelse og virksomhedspraktik med 50 pct. refusion - U Driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion - U Løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion - U Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarke - U Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydel - U Dækning af transportudgifter til ledige, der har opbrugt der - U Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive peri - U Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse under uddannel - U Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion, grp. 001 minus grp I Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse og til løntilskud med 50 pct. refusion, grp. 002 og 004 minus grp I Refusion af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion, grp. 003 og I Merudgifter til bolig under revalidering med 50 pct. (Lov om aktiv socialpolitik pgf. 64 og 64a) - U Revalideringsydelse med 30 pct. refusion (pgf. 52 i Lov om aktiv socialpolitik) - U Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 51, stk. 3, jf. pgf. 64, stk. 4 og Lov om aktiv socialpolitik pgf. 51, stk. 2) - U N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

7 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (Lov om aktiv socialpolitik pgf. 52 og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 45, stk.2) - U Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52) - U Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (pgf. 65, pgf i Lov om aktiv socialpolitik og pgf. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) - U Tilbagebetaling af revalideringsydelse ydet med 30 pct. refusion - U Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 003, 006 pg 012, minus 091 og I Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering 008, 011, 097 og 098 minus I Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, minus I Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse - U Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk. 1, pgf. 104, stk. 1-2 og pgf. 104 a i Lov om aktiv socialpolitik) - U Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (pgf. 74 e og 74 h) - U Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) - U Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) - U Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) - U Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) - U Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) - U Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) - U Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 2-4 i Lov om aktiv socialpolitik) - U N N N N N N N N N N N N N N N N N

8 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 5 og pgf. 74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik) - U Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 65 pct. refusion (pgf. 104, stk. 1 og 2) - U Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 pct. refusion (pgf. 74 e og 74 f) - U Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, 74 f og 74 h) - U Særlig løntilskudsordning for personer over 55 år efter 67a i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - U Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. pgf. 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik - U Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion, jf 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik - U Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion ( 104, stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik) - U Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) - U Tilbagebetaling af flekslønstilskud til personer i fleksjob - U Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 101, 102, 106 og 107) - I Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, samt afløb på udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse og løntilskud til handicappede personer med 65 pct. refu - I Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion ( grp. 001, 010, 011, 018, 019, 020, 103 og 104, minus grp. 109) - I pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv - U pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv - U Jobafklaringsforløb, 30 pct.refusionressourceforløbsydelse, - U Jobafklaringsforløb, ressourceforløbsydelse efter 52 uger - U N N N N N N N N N N N N N N N N N

9 Refusion af udgifter 30 pct. refusion minus grp I Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp I Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere - U Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse - U Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf. pgf. 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - I Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. pgf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. - U Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannese med 50 pct. refusion, jf. pgf. 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. - U Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. pgf. 98 c 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - U Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. pgf. 98 c 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - U Jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - U Jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - U Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion statslige og regio-nale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. pgf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - U Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion private arbejdsgivere, jf. pgf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - U Løntilskud med 50 pct. refusion forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder, jf. pgf. 67 a - 67 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - U Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion kommunale ar-bejdsgivere, jf 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - U N N N N N N N N N N N N N N N

10 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede samt jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 013, 014, 016 og 017) Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp. 015 kun for udgifter vedr I Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008) - I Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp ) fra I N N N Jobpræmie til N kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. - U Refusion af udgifter til N jobpræmieordningen - I Produktionsskoler - U N Løn til forsikrede ledige med N løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 55) - U Servicejob - U N Tilskud til servicejob (Lov om N ophævelse af Lov om servicejob) - I Sekretariat og forvaltninger - U N Beskæftigelsest - Styrbart - Beskæftigelsest - Styrbart - N Overførsler - Danskundervisning Overførsler - Danskundervisning 1.71 Administration - Administration - J Administration - N Administration - J Administration - N Budgetreserver Sekretariat og forvaltninger - U N Kontanthjælp - U N Finansforskydninger, renter og finansiering Kontante beholdninger - U N

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.8 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 5.58.80 Revalidering 1 Drift 001 Afløb af merudgifter

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: August 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 525.635-182.340 343.295 Bev. Serviceudgifter 1.082-115

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udgift Indtægt i alt 16 Arbejdsmarkedsudvalget 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 1 Skattefinansieret 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 01 Overførselsudgifter excl. 1.238.232.885-529.323.586

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 16. august 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 37. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 Oversigt Kilde: Statsregnskabet2011 www.oes-cs.dk 44.980,3 Dagpenge 20.619.300.000

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9

Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 1 INDKOMSTOVERFØRSLER Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 212 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 Herning Holstebro 23,8 25,3 Horsens Randers 27,3 27,6 Silkeborg Skive Viborg

Læs mere

9602 af 01/12 2011 Status: Gældende

9602 af 01/12 2011 Status: Gældende Vejl. om satser mv. 2012 9602 af 01/12 2011 Status: Gældende (Endnu ikke bearbejdet af Schultz) Nr. 9602 af 1. december 2011 Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsmarkedsstyrelsen) Vejledning om satser mv.

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Kompetenceplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget

Kompetenceplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget Kompetenceplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget Rød skrift = Opdatering Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. lov nr. 1482 af 23/12 2014 Emne : Opdeling

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Budget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Beskæftigelsesudvalget... 5 17 Forsørgelse og beskæftigelse... 9 BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen opdateret pr. 1. februar 2016

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen opdateret pr. 1. februar 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen opdateret pr. 1. februar 2016 Lov Område Nuværende Bemærkninger sagsbehandling stider Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2-3 dage nedsat fysisk eller

Læs mere

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter

Læs mere

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob. Budget- og regnskabssystem 4.5.5 - side 1 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 REVALIDERING MV. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I DET KOMMUNALE BUDGET- OG REGN- SKABSSYSTEM

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I DET KOMMUNALE BUDGET- OG REGN- SKABSSYSTEM Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 1. juli 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Sagsbeh.: hbg Fil-navn: orienteringsskrivelse ORIENTERING OM ÆNDRINGER I DET KOMMUNALE BUDGET-

Læs mere

eskæftigelses- og Erhvervsudvalget

eskæftigelses- og Erhvervsudvalget B eskæftigelses- og Erhvervsudvalget Politikområdets indhold varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende beskæftigelse og erhvervsindsatsen, herunder: Forsikrede ledige Kontanthjælp

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 5 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Beskæftigelsesindsats 315.660

Læs mere

LG Jobcenter. Opbygning af menu i produktet: Menupunkt: Undermenu: Undermenu 1: aktive beskæftigelsesindsats Opgavefordeling

LG Jobcenter. Opbygning af menu i produktet: Menupunkt: Undermenu: Undermenu 1: aktive beskæftigelsesindsats Opgavefordeling LG Jobcenter Opbygning af menu i produktet: Menupunkt: Undermenu: Undermenu 1: LG Jobcenter Ansvaret for styring af den Organisering af beskæftigelsesindsatsen aktive beskæftigelsesindsats Opgavefordeling

Læs mere

Antal kontaktforløb - alle målgrupper

Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal personer med kontaktforløb fordelt på målgrupper fra april 2013 til april 2014 2013 2014 Målgruppe / Mdr. APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 11 Arbejdsmarkedsudvalget Der skal indledningsvis gøres opmærksom på, at der på Arbejdsmarkedsudvalgets område udrulles en stor refusionsreform, der implementeres den 1. januar 2016. Refusionsreformen

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 233513 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Refusionsomlægning Skab resultater og god økonomi på beskæftigelsesområdet

Refusionsomlægning Skab resultater og god økonomi på beskæftigelsesområdet Refusionsomlægning Skab resultater og god økonomi på beskæftigelsesområdet Ulrik Petersen KL ulp@kl.dk 1 Styring via refusion Historisk udgangspunkt 50 % Over tid øget kommunalt finansieringsansvar Differentieret

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Kontanthjælp 468 430 456 455 456 Uddannelseshjælp 158 175 168 170 169 Kontant/uddanelseshjælp i alt 626 605 624 625 - - - - - - - - - - 104

Kontanthjælp 468 430 456 455 456 Uddannelseshjælp 158 175 168 170 169 Kontant/uddanelseshjælp i alt 626 605 624 625 - - - - - - - - - - 104 Jobcenter Middelfart - antal sager målt pr. månedsultimo - personer/månedsult. - Budget 15 31.12.14 31.1.15 28.2.15 31.3.15 3.4.15 31.5.15 3.6.15 31.7.15 31.8.15 3.9.15 31.1.15 3.11.15 31.12.15 Gnm.sn./md

Læs mere

Antal i 2012 (stk.) Budget 2012 (kr.)

Antal i 2012 (stk.) Budget 2012 (kr.) Enhedspriskatalog budgetforslag 2012 Driftsrammen Antal i 2012 (stk.) 2012 2011 Regnskab 2010 Bevilling: Tværgående administration (N etto) (Tal udmeldt i Indkaldelsescirkulæret for 2012) Lønudgifter pr.

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Version: 10.3 Oprettet den: 10. februar 2016 Fravær og fritagelser - forretningsregler og detaljerede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag

Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag Bilag A - Svarfrister vedr. Voksne Arbejde og ledighed Aktiveringsgodtgørelse 8 uger Forslag om 4 uger 1 Ansættelse

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: December 2018 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Fravær & fritagelser

Fravær & fritagelser 20. april 2010 Fravær & fritagelser Revideret version Skemaerne i dette bilag angiver hvilke årsager til fravær, fritagelser og periodiske forhold, der skal registreres og indberettes for de enkelte alt

Læs mere

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2016) (UT = Undtagelsesbestemmelser)

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2016) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2016) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Privat Emne løntilskud Målgrupper Personer omfattet af LAB 2, nr. 1-6, 8 og 11-14. Personer

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

C. Renter i alt

C. Renter i alt HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB i 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2012 Tillægsbevill. 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 11,1 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 11,1 mio. kr. Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: 15/000777-001 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2011 Budget 2011 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanst............

Læs mere

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget. Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for. Drift Økonomirapport 1 for perioden januar til marts 2015. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Byrådet har på møde den 29. august 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 29. august 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Sagsbehandlingsfrister Byrådet har på møde den 29. august 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 36-49) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Budget Bevillingsoversigt. Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Bevilling. Budget. Udgifter

Budget Bevillingsoversigt. Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Bevilling. Budget. Udgifter BEVILLINGSOVERSIGT en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 214 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter totalbudgetprincippet og indeholder

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 1997 kontor I:\orienteringsbrev Dato: 16. December Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag

Læs mere

Aktivering der virker

Aktivering der virker Aktivering der virker - Aktiveringsstrategi for ledige, sygemeldte, revalidender og borgere på ledighedsydelse 31. august 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling Målet med aktiveringsindsatsen er hurtigst

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere