MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT"

Transkript

1 MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT 53. årgang Nr. 2 - maj 2020

2 MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT Udgivet af: Selskabet MARINEHISTORISK SELSKAB/ ORLOGSMUSEETS VENNER Henvendelse vedr. medlemskab/ abonnement til Søren Nørby, eller tlf ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG Henvendelse vedr. medlemskab/ abonnement til formanden Niels Mejdal, eller tlf Redaktion: Tom Wismann (ansv.h.) Roret Snekkersten Tlf Layout: Tom Wismann Tidsskriftet udkommer fire gange årligt. Artikler og anmeldelser, der ønskes op taget i tidsskriftet, sendes til redaktionsadressen. Sidste frist for indlevering af stof er den 10. i månederne januar, april, juli og oktober. Eftertryk er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Tryk: Toptryk Grafisk Aps Tlf.: INDHOLD Artikler Da Royal Navy benyttede 3 København som flådebase , Lars Jordt Fredrik Henrik af Chapman s 18 danske arv - rokanonbåde og chalupper, Jakob Seerup Boganmeldelser Battle in the Baltic, Steve R. Dunn Krigen i Nordøst Grønland 37 Jens Erik Schultz American Forces in Greenland 39 Paul E. Ancker Tohundrede dage Torben Mikkelsen/Søren Nørby Meddelelser fra Orlogsmuseets 45 Modelbyggerlaug Tur til Karlskrona 46 Generalforsamling 47 Forsidebillede: Maleri af Cecil King Copenhagen December HMS Concord and HMS Cardiff alongside the Langelinie. Imperial War Museum har en stribe rigtig flotte malerier af de britiske krigsskibe i København. (Imperial War Museum)

3 Da Royal Navy benyttede København som flådebase Lars Jordt Dette er et lille hjørne i Danmarkshistorien fra den brisante periode umiddelbart efter 1. Verdenskrig, med våbenstilstand, omvæltninger og uroligheder i Tyskland, borgerkrig i Rusland og frihed til Finland, de Baltiske stater og Polen. Danmarks indvolvering i alt dette er i stor udstrækning fortiet i historieskrivningen, og er først i de seneste år blevet behandlet blandt andet i Michael H. Clemmesen s bog Sønderjyllands forsvar og Lembourns spionage og i Niels Jensens bog For Dannebrogs Ære. Danske Frivillige i Estlands og Letlands frihedskamp 1919 og senest i Mikkel Kirkebæks bog Den yderste grænse. Indledning Den engelske flåde, Royal Navy, var i perioden fra Napoleonskrigene indtil slutningen af 1. Verdenskrig verdens største, stærkeste og altdominerende flåde. Den havde over mange år opbygget et verdensomspændende netværk af baser som bl.a. Gibraltar, Malta, HMS Concord fortøjet til en af bøjerne i Københavns Yderhavn, i december 1918 eller januar Bemærk beskyttelsen af bro og kommandopost med måtter. (Forsvarets Bibliotek) 3

4 Aden, Singapore, Simon s Town, Port Stanley og mange flere steder. Efter 1. Verdenskrig havde man behov for at operere i Østersøen. Primært for at støtte Estlands og Letlands frihedskrige; men tildels også for at støtte Finlands selvstændighed, og selvfølgelig ikke mindst for at sikre Storbritanniens (økonomiske) interesser i området, samtidig med at man sikrede, at tyskerne overholdt våbenhvilebestemmelserne; men til det manglede Royal Navy en base. Denne artikel er i første omgang baseret på den nyligt udkomne bog Battle in the Baltic, The Royal Navy and the Fight to Save Estonia & Latvia af Steve R. Dunn. Den omhandler Royal Navy s operationer i Østersøen i Begivenhederne gik hurtigt i november Den 11. november 1918 tav våbnene i 1. Verdenskrig med en våbenhvile og Centralmagternes (Tysklands, Østrig- Ungarns, Tyrkiets og Bulgariens) militære og politiske sammenbrud. Men allerede den 7. november var Storbritannien begyndt at overveje at sende flådestyrker ind i Østersøen, og den november 1918 besluttede Storbritanniens War Cabinet at sende Royal Navy afsted for at støtte esternes og letternes frihedskamp - en operation der fik kodenavnet Red Trek. Estland havde erklæret sig selvstændig allerede den 24. februar 1918 og Letland gjorde det den 18. november Selvom Bolsjevikerne havde accepteret selvstændighed for de folkeslag, der ønskede det, så ændrede de holdning efter, at tyskerne havde tabt krigen, og de selv havde sikret deres magt. Den første bekymring for Royal Navy var de ca miner, der var udlagt i danske sunde, bælter samt i Nord- og Østersøen. Med hensyn til minerne omkring Danmark anmodede Lord Kilmarnok, Storbritanniens Charge d Affair i København, om at få informationer om minefelternes placering og om at få dem fjernet. Danskerne invilligede i at fjerne egne og tyske miner i dansk teritorialfarvand. Tyskerne havde bedt Danmark om ikke at fjerne andre tyske minefelter, hvorfor den danske regering svarede, at der ikke ville blive taget skridt til at fjerne disse tyske minefelter, og at man iøvrigt ikke vidste meget om deres placering. Det siger ikke så lidt om den danske frygt for den store nabo i syd selv i en situation, hvor landet lige havde tabt Verdenskrigen og var i opløsning. Som støtte for operationerne behøvede Royal Navy en fremskudt base i en venligtsindet sikker havn. Admiralitetet ønskede at enhederne skulle besøge København og anvende havnen som flådebase ved indsejlingen til Østersøen. Den 21. november anmodede det 4

5 engelske udenrigsministerium Lord Kilmarnok om at informere Danmark om, at Storbritannien ønskede at sende engelske flådeenheder ind i Østersøen, og samtidig fik man også ØK s etatsråd H. N. Andersen til at arbejde for en tilladelse på et mere uformelt plan. Storbritannien henviste til, at våbenhvileaftalen gav dem den fulde ret og frihed hertil. I regeringen var der delte meninger herom. Nogle mente at tilstedeværelsen af engelske flådestyrker kunne ses som en støtte til anti-bolsjevikkerne, hvilket kunne udløse uro-ligheder med danske Bolsjeviksympatisører, samt kompromittere den danske neutralitet. Andre deriblandt Kong Christian X, var positive overfor anmodningen, da de også så flådestyrkerne som en beskyttelse mod Bolsjevikkerne. Den 23. november gav den danske regering tilladelsen. Den radikale indenrigsminister Ove Rode skrev i sin dagbog, Den engelske regering har forespurgt, om den engelske flåde kunne besøge København og anvende den som basis for besøg i Østersøen. De ville vise flaget i de baltiske lande og Finland. Scavenius har svaret, at de var velkomne, men bemærket, at vores forsyninger gjorde det nødvendigt, at de havde alt fornødent med sig. Forsvarsminister Peter Munch noterede Vi var paa det rene med, at det ikke kunde nytte at gøre Indvendinger, men ansaa det i øvrigt for lidet heldigt, baade fordi der kunne opstaa Vanskeligheder med Hensyn til Neutralitetsreglerne, og fordi Flaadens Tilstedeværelse kunde paavirke Stemningen her i reaktionær chauvinistisk Retning. Drivkraften bag Storbritanniens aktiviteter i Østersøen i var daværende rustningsminister og fra januar 1919 krigsog luftfartsminister Winston Churchill, som på trods af et iøvrigt modvilligt kabinet fik presset sine synspunkter igennem. I Storbritannien og i kabinettet var der mere interesseret for at spare på de militære udgifter (nedrustning) og få gang i civiløkonomien igen. Soldaterne skulle hjemsendes, og der skulle skaffes arbejde til dem. Perioden var også kendetegnet ved stor social uro, hvor arbejderpartiet Labour og grupper til venstre for dem kæmpede for store sociale omvæltninger, tildels inspireret af revolutionen i Rusland. Desuden var det tidligere besluttet, at de tropper, der blev indsat i den russiske borgerkrig, skulle være frivillige. Noget Royal Navy dog så stort på, og som senere skulle få konsekvenser. Det tog ikke lang tid at stable operationen på benene, og allerede den 26. november afgik de første skibe fra flådebasen i Rosyth mod København og Østersøen, under kommando af kontreadmiral Alexander-Sinclair. I bl.a. Nationaltidene blev der refereret til et Reuters-telegram, at en mindre engelsk eskadre ville passere Øresund på vej til Kiel for at sikre den 5

6 Salut fra batteriet Sixtus. Billedet er fra en senere lejlighed. (Marinens Bibliotek/ R. Steen Steensen) tyske flådes desarmering. Planen var dog en anden, og den 28. november skrev Nationaltidende, at det forlød, at eskadren bestod af mindre skibe, så de kunne passerer Drogden og at de iøvrigt også har andre mål. De første krigsskibe Det var fem C-klasse krydsere 1 fra den 6. letkrydser eskadre HMS Cardiff, HMS Caradoc, HMS Ceres, HMS Cassandra og HMS Calypso, ni V & W-klasse destroyere HMS Valkyrie, HMS Windsor, HMS Wolfhound, HMS Woolston, HMS Wessex, HMS Vendetta, HMS Westminister, HMS Verulam og HMS Wakeful samt fem forsyningsskibe RFA Bacchus (stores og destilleret vand (spædevand), tankerne RFA Slavol, RFA Belgol, RFA Prestol (alle tre 2000 t tankere) og kuldamperen S/S Tregarth. Miner var en stor risiko såvel i Nordsøen som i de danske farvande og i Østersøen, så de ovennævnte krigsskibe fik støtte af den 3. minestrygerflotille bestående af syv kulfyrede Townklasse minestrygere. Senere afgik også de to minelæggere HMS Princess Margaret og HMS Angora. Første stop på ruten til Libau (idag: Liepaija) og Reval (idag: Tallin) var København, hvor de danske forter og krigsskibe saluterede gæsterne. Styrken ankom den 28. november sidst på dagen for at bunkre. Krydserne ankrede op øst for Trekroner, og destroyerne 6

7 fortøjede til bøjer i Yderhavnen. Der var plads ved Langelinie, men som Nationaltidende skrev: her er nemlig ikke Tale om et Komplimentsbesøg, hvor Fraternisering gaar ind i Programmet, men kun om et stationær Visit paa en ekspedition af ret alvorlig karakter. Den 30. november beskrev Politiken hvordan en rytter meget tidligt om morgenen dagen før red langs Langelinie for at se krigsskibene an, denne rytter var selveste Kong Christian X. Senere kom der mange andre københavnerne for at se de engelske krigsskibe. Bunkringen var ikke noget problem for de oliefyrede skibe, da de kunne bunkre fra de medsendte tankskibe. Men de kulfyrede minestrygere kunne ikke få kul, da kuldamperen S/S Tregarth var gået på grund ved Helsingør. HMS Caradoc blev sendt afsted den 30. november for at hjælpe, to mindre skibe havde uden held forsøgt at trække S/S Tregarth fri, det lykkedes først da HMS Caradoc kom til, men tiden var knap, så eskadren måtte afgå fra København den 1. december 1918 uden minestryger assistance. Til gengæld havde englænderne tid til at tage 300 Madsen rekylgeværer ombord, som var købt af Dansk Rekyl Riffel Syndikat A/S i København. Da HMS Caradoc kom tilbage til København den 3. december, var resten af styrken afgået, og HMS Caradoc forblev i København som radioforbindelse mellem styrken i Østersøen og Admiralitetet i London. Eskadren havde heldet med sig og slap igennem minespærringerne, men på vejen til Libau ramte HMS Calypso en undervandshindring, så skibets dykker måtte ned og se på skaderne. De var så store, at skibet skulle repareres på værft i Storbritannien, så det returnerede via København sammen med tankeren RFA Slavol. Da HMS Caradoc forlod København den 3. december med kurs ind i Østersøen, havde skibet også en grundberøring, med en skrabende lyd. En senere inspektion viste dog, at der ikke var sket skade på skibet. Meget tidligt den 7. december kom eskadren retur til København efter at have mistet krydseren HMS Cassandra ved en minesprængning. De overlevende fra HMS Cassandra blev meget tidligt om morgenen overført til HMS Calypso, nok for at skjule det for nysgerrige københavnere. Herefter retunerede HMS Calypso, HMS Westmister og HMS Verulam til Rosyth, de to destroyere var også blevet skadet, henholdsvis i forbindelse med redningen af HMS Cassandra s besætning og en kollision i tåge. Politiken skrev næste dag om HMS Cassandra s minesprængning, og at: Kjøbenhavn er øjensynlig blevet 7

8 Basis HMS Cassandra på Københavns Yderred i slutningen af november 1918, dette er nok et af de sidste billeder af HMS Cassandra, da den løb på en mine få dage senere, den 5. december 1918 og sank med et tab af 11 mand. ( com) for de engelske Eskadres Bevægelser. Skibene kommer og gaar. I Gaar afsejlede Centaur og Coventry sydpaa, mens Cassandras Søsterskibe Cardiff, Ceres og Caradoc samt de ni Torpedojagere vendte tilbage fra Togtet i Østersøen, der kostede Eskadren et af skibene. Samme dag ankom minelæggerne HMS Princess Margaret og HMS Angora fra Storbritannien. Det blev ikke noget langt ophold, for allerede den 8. december forlod Alexander- Sinclar igen København nu med en noget decimeret styrke bestående af HMSCeres, HMS Caradoc, de syv tilbageblevne destroyere, HMS Princess Margaret, HMS Angora, S/S Tregarth samt et af tankskibene. Tilbage i København blev de ni minestrygere og to tankskibe. Den 16. december ankom HMS Coventry fra Storbritannien, og få dage senere ankom HMS Caradoc fra Reval. Kort efter returnerede Alexander- Sinclair til København med HMS Ceres, HMS Wolfhound og HMS Wakeful. De mange krigsskibes ankomster og afgange blev nu hurtig hverdag, og der kom også hurtigt krigsskibe fra andre Entente lande, Politiken gik over til at notere dem under sektionen Søfarts- Tidende i en rubrik, der hed De engelske Skibe og som senere blev ændret til De fremmede Skibe eller De fremmede Krigsskibe. Den 20. december sejlede HMS Calypso ind i Østersøen, mens HMS Viscount ankom 8

9 fra Storbritannien, den 21. december var det HMS Cardiff med HMS Valkyrie, HMS Woolston og HMS Wessex, der ankom fra Østersøen, mens HMS Caradoc sejlede ind i Østersøen. Den 27. december afsejlede HMS Cardiff og HMS Woolston, og den 30. december afsejlede HMS Concord og HMS Wessex. Derefter var der nogle dages stilhed, men den 2. januar kom HMS Wakeful, og den 3. kom HMS Angora og HMS Vendetta. Amerikanerne lagde også vejen forbi København, krydseren USS Chester med de to destroyere USS Aylwin og USS Wickes ankom den 29. december, det blev dog ikke til nytår i København da de allerede afgik igen i løbet af formiddagen den 31. december. Den 5. januar var USS Chester tilbage i København og den 8. januar forlod den København for nordgående. Allerede den 24. december var der kommet en officiel meddelelse fra Paris, at en fransk flådestyrke på fem enheder, deriblandt panserkrydseren MN Montcalm, var på vej til Østersøen for at overvåge våbenstilstandens betingelser. Den franske eskadre ankom dog først den 1. januar 1919, hvor Politiken svingede sig op til at skrive: Langelinje Britiske destroyere ved Langelinie. Inderst HMS Vivacious (G01) og yderst HMS Whirlwind (G73). (Marinens Bibliotek) 9

10 byder i disse dage på Sensation efter Sensation. Engelskmændene har været her. Amerikanerne er sejlet, og nu er Franskmændene de danske Farvandes Gæster. Men man må lade Kjøbenhavnerne, at de forstaar at tage Sensationerne med. Der var i Gaar flere Tusinde Mennesker på Benene ud ad Langelinje. De franske skibe blev i København i et stykke tid, af dem var kun en enkelt destroyer MN Intrepide var inde i Østersøen et par dage. Det var en meget travl tid i Københavns havn efter krigen, hvor det havde været sparsomt med skibe, specielt fra udlandet. Nu kom der lige pludselig mange allierede krigsskibe, samtidig med at København også fungerede som mellemstation for mange af de allierede krigsfanger, der kom fra fangelejre i det østlige Tyskland. De løsladte krigsfanger blev hentet i nordtyske Østersøhavne og sejlede til København, hvor de blev fordelt i danske militærlejre, indtil de kunne komme hjem med næste skib. Denne trafik foregik ind og ud af Frihavnen. De største af de allierede krigsskibe, der anløb København, ankrede i starten op på Reden (øst for Trekroner), og de mindre, fx. destroyere, ankrede op eller fortøjede til de bøjer, der var i Yderhavnen (dvs mellem Langelinie og Trekroner). Som tiden gik kom flere og flere af skibene ind i Yderhavnen eller lagde til direkte ved Langelinie. Englænderne fik dog tidligt en advarsel fra den franske ambassadør om, at et Bolsjevistisk angreb på de allierede krigsskibe var sandsynligt. Den danske Marinestab var meget behjælpelig med opsætning af hegn på Langelinie og andre kajer, som blev anvendt, ligesom de senere stillede pramme til rådighed som kunne skabe afstand mellem kaj og skibe. Herudover blev der arrangeret ekstra politibevogtning. Det hindrede dog ikke spioner i at hænge ud på Langelinie, blandt andet en der havde forklædt sig som jødisk sælger af guldure og som forsøgte at lokke informationer ud af godtroende søfolk. Det blev dog for meget for nogle britiske søofficerer, der med assistance fra en hjælpsom dansk politimand fik hyret en taxa og skubbet den skrækslagne mand ind i bilen. Derefter kørte de ham ca. 30 km udenfor byen til et område, hvor der ikke var mange mennesker, tog hans sko og satte ham af, så han kunne gå hjem. Det må have været en kold tur hjem midt om vinteren på bare fødder. I starten af januar 1919 retunerede hele den engelske styrke via København, hvor den ankom den 5. januar og sejlede kort efter videre til Rosyth, hvor den ankom mellem den 8. og 10. januar. Samtidig havde Admiralitetet udnævnt en ny øverstkommanderende 10

11 Københavns Frihavn først i 1919, hvor der ud over de mange krigsskibe også var travlt aktivitet med skibe der hentede allierede krigsfanger fra fangelejre i det østlige Tyskland. I Danmark blev krigsfangerne indkvarteret i nogle af Sikringsstyrkens lejre omkring København, hvor de fik lejlighed til at opfriske sig mens de blev vel forsynet, indtil de kunne sendes videre hjem. ( Københavns Stadsarkiv) for indsatsen i Østersøen, kontreadmiral Walter Cowan. Han var på vej til Østersøen med bl.a. HMS Royalist, HMS Winchester og HMS Vivien og mødtes med Alexander-Sinclair i København den 5. januar 1919, og afgik derefter den 9. januar ind i Østersøen. Allerede den 13. januar var skibene igen tilbage i København. Omkring den 7. januar ankom HMS Princess Margaret med ca. 400 internationale flygtninge, de fleste fik hurtig tilladelse til at gå i land, mens russiske og polske flygtninge, hvoraf flere var tidligere højtstående embedsmænd, måtte forblive ombord. Danmark tillod kun ca. 150 flygtninge som kunne betale for deres ophold, bl.a fyrstinde Kropotkin med følge, at blive i Danmark. Den 10. januar fortsatte HMS Princess Margaret derefter 11

12 Fransk torpedobåd MN Fanion viser flaget i Københavns havn i De franske krigsskibe som opererede i Østersøen var ofte ældre og mindre end de engelske, og de deltog kun sporadisk i krigsaktiviteterne i Østersøen. (R. Steen Steensen) til Storbritannien med de resterede flygtninge. Den 15. januar afsejlede HMS Curlew, mens to franske torpedobåde ankom fra tyske havne, og den 16. afsejlede HMS Caledon, HMS Valhalla, HMS Woolsey og HMS Wristler ind i Østersøen. Den 17. januar returnerede HMS Concord og depotskibet RFA War Platoon til England. Den franske torpedobåd MN Enselgue Roux afsejlede til Malmö, og patruljebåd MN Meuse retunerede til Frankrig, mens patruljebåden MN Suippe ankom fra Frankrig. Den 24. januar afsejlede HMS Royalist, HMS Vivien, HMS Valhalla og HMS Winchester til Libau, men dens franske destroyer RF Téméraire kom tilbage fra en udflugt i Østersøen. HMS Royalist, HMS Vivien og HMS Winchester kom tilbage den 26. januar fra Libau. Da den finske Bugt frøs til, og Den Røde Flåde dermed var låst fast i Kronstadt af isen, trak de engelske flådeenheder sig tilbage fra Østersøen. Tilbage efter vinteren Royal Navy vendte først tilbage i slutningen af marts, kontreadmiral Cowan ombord på HMS Caledon og HMS Cleopatra samt 10 destroyere sejlede fra Storbritannien den 25. marts først til Kristiania (idag: Oslo) for at aflevere 12 tons guld og aflægge Kong Edward VII s yngste datter Dronning Maud et besøg. Derefter forlagde de til København, hvor de ankom den 30. marts - de først ankomne lagde til ved Langelinie, mens de sidste ankomne ankrede eller fortøjede til bøjer i Yderhavnen. Samtidig kom den franske patruljebåd MN Oise, den 11. april ankom to skibe med kommandør Brisson, som skulle være fransk øverstkommanderende i Østersøen. 12

13 I begyndelsen af april afgik HMS Caledon sammen med destroyerne HMS Seafire og HMS Scotsman fra København og sejlede til Libau. Den 22. maj 1919 ankom den nybyggede destroyer HMS Wallace fra Rosyth til København, under streng hemmeligholdelse blev kommisær for Den Røde Flåde Fyodor Fyodorrovich Raskolnikov og hans adjudant, der tidligere var blevet fanget af englænderne, bragt ombord, hvorefter HMS Wallace forlod København sammen med HMS Versatile med kurs mod Helsinki. I Finland blev de mødt af repræsentanter fra dansk Røde Kors, som havde arrangeret fangeudveksling, Raskolnikov og adjudanten blev udvekslet med 18 engelske fanger fra den engelske militærmission i Kaukasus. De mange løsladte krigsfanger, som kom fra Tyskland, havde korte ophold i og omkring København, og prægede bybilledet. Der var indrettet soldaterhjem til dem på Charlottenborg. Men i løbet af februar var de sidste rejst, og Charlottenborg lukket, det var blevet hverdag igen. De fremmede krigsskibe, både engelske, franske og amerikanske, kom og afgik dog stadig fra havnen og Reden. Søfolkene havde også behov for nogle opholdssteder (udover værtshuse og andre fornøjelige steder). Bl.a. oprettede pastor Bast fra Jerusalemkirken et værested i krypten under kirken. Stedet fik to navne Foyer du marin og Sailors rest. Det var ikke et glamourøst sted, men der var dog Centralvarme og et Køkken og det var smukt pyntet med franske og engelske Flag, som det blev beskrevet i et læserbrev i Politiken den 10. marts Her kunne søfolkene skrive breve, drikke the og spise marmelademadder, ligesom der var engelsk- og fransktalende danskere som hjalp til. Læserbrevsskriveren bad danskerne om at hjælpe med råvarer og penge, og om at engelsktalende danskere åbnede deres hjem for de engelske søfolk, da disse i modsæting til franskmændene, der skulle være tilbage kl. 16, også havde landlov om aftenen. Den 9. maj 1919 kunne man i Politiken, læse at den franske jager MN Dunois havde tabt en skrue, og var blev doksat på Burmeister & Wain, så den meget aktivitet gav også lidt arbejde til københavnske virksomheder. Sådanne skader på skibene blev ellers sjældent nævnt, nok også fordi man ikke ønskede at skaderne blev kendt, men den 20. maj 1919, skriver Politiken dog i rubrikken: De fremmede Skibe at: Den minebeskadigede engelske Krydser Curacoa er sammen med Jagerene Sepoy og Seafire afsejlet til England. HMS Curacoa var blevet minesprængt på vej fra Helsinki til Reval, og var blevet midlertidig repareret i Reval, - turen hjem fra København gik dog ikke 13

14 Nysgerrige københavnere på Langelinie, HMS Warwick (D25), med en V- eller W-klasse destroyer på ydersiden, samt yderliger to destroyere og to krydsere agter. I starten ankrede skibene i Yderhavnen eller på Reden, senere fortøjede de bl.a. ved Langelinie. (Forsvarets Bibliotek) helt let, da den på højde med Skagen tabte roret og dermed kunne den kun manøvreres med turbinerne de sidste 500 sømil til Sheerness Dockyard. 2 Den 22. maj diskuteres i Politiken et muligt Entente Finsk Hvidrussisk angreb mod Petrograd, men det interessante er, at dette på ingen måde relateres til de mange engelske, franske og amerikanske krigsskibes aktiviterer i København. Den 4. juni viste også italienerne flaget i Østersøen med et anløb af krydseren RM Libia, der i nogen tid blev stationeret i Østersøen. Den 26. juni returnerede HMS Vivacious og HMS Whirlwind til Storbritannien via København fra Østersøen efter, at de begge havde fået beskadiget deres skruer på lavt vand. Der var tilstadighed stationeret forsyningsskibe i København som kunne forsyne de mange skibe der anløb med olie, kul og alle andre fornødenheder. Bl.a. ankom ubåden HMS E41 den 14

15 14. juni fra England, og den 15. juni kom der seks minestrygere fra Skotland, som alle blev forsynet fra de her stationerede forsyningsskibe, inden de fortsatte ind i Østersøen. Fredsafslutningen i Versailles Den 18. juni ankom ni engelske destroyere, men heller ikke denne gang var Royal Navy s aktiviteter imod Bolsjevikerne i fokus, da Politiken skrev. Grunden til, at den engelske Marine netop i disse Dage lader et større Antal Torpedojagere tage Stade i Nærheden af Østersøen, kan man ikke godt være i Tvivl om. Ententen holder sig beredt til at imødegaa alle Eventualiteter. Hengaar den stillede Frist, uden at Tysklands Regering beslutter sig til at underskrive Fredstraktaten, vil man have alt parat, saaledes at Fjentlighederne straks igen kan aabnes baade paa Søen og paa Landjorden. Og til at blokere tyske Østersøhavne vil engelske Torpedojagere være særdeles godt skikket under de nuværende Forhold. Den tyske Flaade eksisterer jo ikke længere, og man behøver derfor ikke at møde op med Kampskibe i Østersøen. Hurtige upansrede Orlogsfartøjer vil være fuldt tilstrækkelige til Iværksættelse af en effektiv Blokade. Det er bemærkelsesværdigt, at selv en så neutral indstillet Radikal avis som Politiken, på ingen måde kommer ind på, at dette er et brud på den danske neutralitetspolitik, som den Radikale regering ellers officielt havde forfulgt under hele 1. Verdenskrig. Ej heller var der nogle kommentarer til forbindelsen til den britiske krigsførelse længere oppe i Østersøen. Den 19. juni kom der fire britiske ubåde til København på vej til Østersøen. Sidst i juni fejrede de engelske, franske og det italienske krigsskib fredsafslutningen og dermed den endelige sejr, med flag over top langs Langelinie og for anker i Yderhavnen. Danskerne promenerede og jublede sammen med de udenlandske marinesoldater, der senere skulle tilbage til den uerklærede krig mod Bolsjevikerne. Den 3. juli 1919 ankom HMS Vindictive fra Rosyth og saluterede med 21-skuds salut. Allerede 24 timer senere fortsatte den mod Estland. HMS Vindictive var en helt ny skibstype, et hangarskib med et mindre antal fly. Den var oprindeligt påbegyndt som en sværkrydser af Hawkins-klassen der under bygningen blev ændret til et af verdens første hangarskibe. HMS Vindictive var først blevet færdig i oktober forsent til at deltage i 1. Verdenskrig. Den 1. juli ankom HMS Abdiel, HMS Gabriel, HMS Vanquisher og HMS Venturous, de første tre hver med en 15

16 Det var ikke altid at de britiske gæsters sejladsplanlægning var særlig grundig, så da ubåden HMS H.29 den 9. juli 1919 skulle afgå fra reden valgte chefen at skyde genvej igennem Svaneløbet. Det var der ikke vand nok til, så HMS H.29 gik på grund, og kunne hverken komme fri ved egen hjælp eller med hjælp fra Orlogsværftets slæbebåd FREM, så den måtte lettes for en del gods inden den igen slap grunden. (Det Kongelige Bibliotek / Holger Damgaard) CMB (Costal Motor Boat) på slæb. HMS Venturous havde mistet sit slæb, som var sunket. Sammen med 4 andre CMB er udførte de den 18. august 1919 et modigt angreb på Den Røde Flåde direkte inde i løvens hule, flådebasen Kronstadt, hvor de sænkede og beskadigede flere skibe. Det var et hårdt slag mod Den Røde Flåde. Selvom angrebet blev nævnt i korte artikler i Politiken og i Nationaltidende, blev Royal Navy s aktiviteter i Østersøen heller ikke denne gang sat relation til de udenlandske flåde aktiviteter i Københavns havn. 16

17 Som en lille sidebemærkning kan nævnes, at den danske regering den 15. juli også gav tilladelse til, at den tyske marine kunne anvende Esbjerg som base for minestrygningen i Nordsøen, dog med den begrænsning, at der maksimalt måtte være 10 minestrygere i havn ad gangen. Dette var jo også i dansk skibsfarts interesse, men det er en helt anden historie. Den 12. august ankom en engelsk eskadre, som ankrede op øst for Trekroner. Den bestod af en krydser og en snes destroyere, mens destroyeren HMS Westminster ankom fra Østersøen ankrede op i Yderhavnen; men det gik ikke så godt, for den kolliderede med hele 3 mindre sejlskibe, skonnerten Petrea, tjalken Onderwenk og galeasen Meta, som alle måtte repareres for den engelske regerings regning, som Nationaltidende skrev. Der var, som det ses en ganske livlig aktivitet, af engelske, franske og enkelte amerikanske krigsskibe, det var i stor udstrækning torpedobåde, destroyere eller patruljebåde, men også krydsere. De franske og amerikanske krigsskibe sejlede primært i den vestlige Østersø, hvor de kontrollerede tyske havne og skibsfarten, da tyske skibe kun i meget begrænset omfang havde tilladelse til at sejle. Italienerne viste sig også i Østersøen med krydseren RM Libia og kadetskibet RM Ferdruccio, som selvfølgeligt også anløb København. De fremmede krigsskibes aktiviteter i København fortsatte flere år endnu, hvilket jeg beskriver i næste del af artiklen, såvel som mere om interaktionerne mellem gæsterne og danskerne. Noter 1 Der eksisterer stadig en af C-klasse krydserne, HMS Caroline der er museumsskib (og iøvrigt det eneste eksisterende skib fra Jyllandsslaget) i Belfast. 2 Senere i karrieren var HMS Curacoa knap så heldig, da den 2. oktober 1942 kom i vejen for RMS Queen Mary, og blev skåret i to stykker og sank på kort tid med et tab på 337 mand. Artiklen fortsættes i næste nummer! 17

18 KONTINGENT 2020 HAR DU HUSKET AT BETALE DIT/JERES KONTINGENT FOR FORENINGSÅRET 2020? Du kan nå det endnu Kontingentet udgør i 2020: Ordinære medlemmer: 275 kr Ægtepar: 300 kr Pensionister: 200 kr Beløbet bedes betalt til selskabets konto med tydelig angivelse af medlemsnummer (se venligst bag på marinehistorisk tidsskridt) samt afsender. Alternativt kan beløbet betales via giro: korttype 72. Kreditor nr Betalinger fra udlandet foretages ved anvendelse af: IBAN: DK BIC-CODE (SWIFT-ADRESSE): SYBDK22 18

19 Fredrik Henrik af Chapman s danske arv - rokanonbåde og chalupper af Jakob Seerup En midsommerdag, den 23. juni 1810 fik man fra Christiansøs fæstning øje på en lille konvoj, der bestod af to galeaser og en brig, der blev eskorteret af en britisk orlogsbrig. Vejret var stille, og besætningen på den danske rokanonbåd Allinge observerede, at den ene brig var kommet lidt væk fra den beskyttende britiske orlogsbrig. Resolut roede kanonbåden ud til briggen, som viste sig at være Charlotte fra den svenske købstad Gävle. Sverige var neutralt i den krig, der rasede over det meste af Europa, men Charlotte var ladet med brænde og jernvarer, og dets papirer røbede, at lasten skulle til London, og i princippet kunne komme den engelske krigsmagt til nytte, og Christian Mølsteds dramatiske fremstilling af, hvordan en kanonbådstræfning kunne se ud, er malet næsten hundrede år efter kanonbådskrigen. Det er en imaginær situation, men giver alligevel et godt indtryk af det ulige styrkeforhold mellem kanonbåde og større fartøjer. 19

20 Den 24. oktober 1808 angreb en britisk styrke bestående af tre linieskibe, fire fregatter og nogle mindre fartøjer Christiansø, som havde vist sig at være en god base for danske kaperskibe. Havnen var fyldt med kaprede priser. Englænderne trak sig dog tilbage efter bombardementet uden at have beskadiget fæstningen nævneværdigt. (Malet af Arne Skottenborg-Frederiksen, 1979, Christiansø) derfor måtte antages at være lovlig prise. I triumf blev Charlotte af Gävle halet ind til Christiansøs Fæstnings havn. Den britiske brig kunne intet gøre i det stille vejr, hvor sejlene hang slapt ned og det ingen styrekraft havde, mens rokanonbådens årer taktfast drev Charlotte og dets last ind under den danske fæstnings kanoners beskyttelse. Her kunne den danske månedsløjtnant Schørring aflevere skibets papirer og afvente priserettens afgørelse. Ovennævnte begivenhed er absolut ikke nogen meget væsentlig eller dramatisk konfrontation i den i øvrigt ret begivenhedsrige del af dansk søkrigshistorie, der udspillede sig under krigen med England i Men den er et rigtig godt eksempel på, hvilken rolle de chapmanske rokanonbåde spillede under dansk flag ikke blot under Englandskrigen, men også helt op i midten af 1800-tallet, hvor kanonbåde også anvendtes i Treårskrigen med holstenerne fra Den taktiske 20

21 fordel ved at udnytte fremdriften fra fartøjernes årer i stille vejr forblev den samme frem til dampfartøjernes fremkomst i midten af århundredet. Ligeledes var udnyttelsen af geografiske forhold den samme, hvor man typisk benyttede sig af muligheden for at ligge mere eller mindre uopdaget i ly af vige og fjorde, for at slå til, når vejret tillod det. Disse taktiske egenskaber skulle vise sig også at have et efterliv helt ind i det 20. århundrede, som vi siden skal se. Forhistorien galejer i dansk tjeneste Helt fra vikingernes dage var der en skandinavisk tradition for at anvende rofartøjer taktisk. Efterhånden havde store kravelbyggede skibe, der kunne føre et stort antal kanoner, overtaget hovedrollen i søkrigen, men de mindre fartøjer forblev en vigtig komponent. Under Store Nordiske Krig i begyndelsen af 1700-tallet var det stadig almindeligt, at mindre fregatter var udstyret med roerporte, således at de kunne drives frem af tunge bunkårer. Et eksempel herpå er den dansk-norske søhelt Peter Wessel Tordenskiolds første kommando Løvendahls Galley. Ordet galej blev generelt forbundet med rofartøjer i 1700-tallet, selvom Tordenskiolds skib egentlig var en lille fregat, og slet ikke mindede om de rofartøjer, man kunne se i Middelhavet. Man var hele tiden opmærksom på muligheden for, at en fjende skulle komme roende over havet og angribe uventet. Med tabet af Skåne i 1658 var der pludselig meget kort vej for en eventuel svensk landgangsflåde at tilbagelægge, før den kunne landsætte tropper umiddelbart uden for Københavns porte. Det fik i 1740 erne og årtierne derefter det danske admiralitet til at sende søofficerer til Middelhavet for at studere galejbyggeri, ligesom der blev importeret italienske galejbyggere til Holmen i København, som bistod med at konstruere en række forsøgsfartøjer, hvoraf ingen dog blev sat i produktion i større antal. Ironisk nok blev det på den anden side af Øresund, at den innovationen af rofartøjer fandt sted, der for alvor skulle transformere den danske flådes kapacitet til at føre kystnær søkrig i de følgende generationer. I løbet af 1770 erne udviklede den svenske skibskonstruktør F.H. af Chapman en ny type rokanonbåd, der skulle vise sig at være velegnet til brug i nordiske farvande. De store rofartøjer havde ikke noget dæk, hvilket gjorde dem lette og anvendelige selv på grundt vand. Til gengæld var der kun meget ringe forhold for det ombordværende mandskab. Designet var et stykke tid om at nå til Danmark. I København rivaliserede de to skibskonstruktører E.W. Stibolt og Henrik Gerner nemlig om at udvikle en særlig dansk type skærbåd. Det endte med, at der blev bygget ti skærbåde efter Stibolts konstruktion, men de havde blandt andet den svaghed, at rigningen var sårbar over for gløder fra egne 21

22 kanoners mundingsild. Ved Slaget på Reden i 1801 kom de i kamp, og otte af de ti fartøjer havde skader af denne karakter efter slaget. I mellemtiden var der sket det, at en anden dansk skibsbygmester Halkier var taget på sit helt eget spiontogt til Karlskrona, hvor han havde set de nye kanonbåde af Chapmans design. Også Halkier fik lov til at bygge en prototype, som dog ved en sejlprøve i 1792 ikke sejlede særlig godt i forhold til Stibolts og Gerners skærbåde. Det blev derfor ikke ved den lejlighed, at Chapmans design blev indført i Danmark. Men i 1801 medførte det britiske angreb på København, at man måtte tage Danmarks og Norges kystforsvar op til revision. Københavns forsvar havde vist sig helt utilstrækkeligt over for et angreb fra søsiden, og her var konklusionen, at der måtte bygges søforter omkring indsejlingen til havnen. Men man besluttede også at opbygge en flåde af kanonfartøjer, der kunne forsvare strategisk vigtige punkter. Selvom Halkiers kopifartøjer ikke havde virket overbevisende i 1792, vendte man atter opmærksomheden mod de svenske fartøjer, som i mellemtiden var blevet observeret af flere danske søofficerer og fordelagtigt bedømt. En af disse officerer var kommandør Lorens Fisker, der var medlem af den danske Konstruktionskommission, hvorfor han havde stor indflydelse på de beslutninger, der nu skulle tages. Han havde set fartøjerne i Sverige og sad inde med oplysninger om dimensioner og byggemåde og anbefalede dem varmt. Der blev nu anskaffet tegninger, bl.a. fra en svensk løjtnant Dahleman, der ikke alene havde teoretisk, men også praktisk kendskab til apteringen af dem. Også kommandør Fiskers anvisninger blev fulgt i apteringen af nogle af kopifartøjerne. De nybyggede fartøjer blev prøvesejlet, og erfaringerne var gode, men der var problemer med at tillempe de danske fartøjer efter de svenske. Et særligt problem var kølbrydning forårsaget af det tunge skyts, som de relativt små fartøjer skulle føre. Men i 1805 lykkedes det fra Rusland at skaffe de allernyeste tegninger af svenske kanonchalupper, der var lidt bredere og længere, end de typer, flåden havde bygget indtil da. Det blev disse fartøjer, den danske flåde kom til at masseproducere i de følgende år. Flådens Ran og den efterfølgende kanonbådskrig Den begivenhed, der for alvor satte gang i bygningen af chapmanske rokanonchalupper i de følgende år, var naturligvis det britiske angreb på København i 1807 og følgende næsten totale erobring af danske fartøjer. Det blev absolut presserende at genopbygge en flåde, der kunne møde de britiske skibe, der måtte vise sig i 22

23 Flådens Ran. Christian Mølsteds maleri af de erobrede danske linjeskibe, der sejler ud af Flådens Leje i 1807 illustrerer den dystre baggrund for bygningen af de mange danske rokanonbåde. 23

24 dansk eller norsk farvand. Det store problem var her, at det ganske enkelt ikke var muligt at finde tilstrækkelige mængder egetømmer til at genopbygge en flåde af fregatter og linjeskibe umiddelbart. En hurtigere løsning var påkrævet. Og her løste kanonbådene dette problem helt umiddelbart. Dels gik der ikke så store mængder råmaterialer til, for at bygge hvert enkelt fartøj, dels behøvede man ikke de samme mængder egetømmer for at bygge hvert fartøj. Man fik med andre ord rigtig meget værdi for pengene, samtidig med at konstruktionsprocessen for en ny kanonbåd slet ikke tog lige så lang tid, som det tog at bygge en fregat eller et linjeskib. Det gav rigtig god mening at satse på rokanonfartøjer efter nederlaget i En vigtig faktor var, at der ikke var tilstrækkelige tømmerressourcer til rådighed i de danske skove til store nybyggerier på dette tidspunkt. Det smukke, åbne landskab, som vi kender fra de højtelskede danske guldaldermalerier af Eckersberg og Lundbye og deres samtidige, skyldtes at landskabet i de forudgående år var blevet udpint for denne vigtige ressource. Med de engelske skibes nyvundne søherredømme var det ikke muligt for den danske flåde at indkøbe skibstømmer i store dimensioner i de baltiske og polske havne, hvor de ellers fik deres tømmer fra. De langt mindre kanonfartøjer kunne man bygge med materialer hentet i de danske skove, der trods alt stadig fandtes her og der. Det betød også, at selve bygningen af fartøjerne med fordel kunne udføres decentralt i stedet for først at transportere tømmeret til København med fare for engelske angreb på transportfartøjerne. Decentralt byggeprogram Bornholms eksempel På Bornholm medførte den prekære materialesituation, at der blev udsendt bådebyggere fra den danske flådes hovedbase, Holmen i København, for at lede bygningen af fire rokanonjoller. De to udsendte håndværkere var formand Johan Wilhelm og konstruktionsskoleelev Niels Christian Biørnholt fra Holmens håndværkerkompagnier. Fartøjerne kunne med fordel operere med base på Christiansø, hvorfra der allerede i begyndelsen af krigen var udrustet kaperfartøjer, der jævnligt opbragte britiske eller britisk allierede skibe. Havneløbet i Christiansøs Fæstning er forholdsvist smalt, hvilket satte en praktisk begrænsning for, hvor store fartøjer, man kunne bygge. Desuden var den samlede bemanding af fæstningen på mellem 800 og 900 mennesker, hvilket omfattede både soldaterne og deres familier. Det satte også en grænse for, hvor mange og 24

25 To skibsmodeller fra Søetatens Historiske Modelsamling viser, hvordan henholdsvis rokanonchalupper (øverst) og rokanonjoller var bygget. Kanonjollen var mindre end chaluppen, og havde kun en kanon. En replika af en kanonjolle bygget efter originale tegninger af Korsør Produktionsskole hejste kommando i (Krigsmuseet) 25

26 hvor store fartøjer, det var realistisk at udruste. Valget stod mellem de store rokanonchalupper med 34 årer og en samlet besætning på 76 mand eller rokanonjoller med 18 årer og 24 mands besætning. Den 20. september 1809 meldte Bornholms guvernør Rothe, at han havde sat arbejdet i gang med at bygge de første to af i alt fire rokanonjoller på Bornholm. Han motiverede beslutningen med at kanonjollerne er brugte på kysten af Jylland og uden for skærene af norske kyst, som og da disse bruge mindre bemanding, og under de fleste omstændigheder gøre samme effekt som chalupper, koste mindre penge og tid at bygge og efter min formening er at præferere ihenseende til deres station på Christiansø og deres tilflugt på Bornholms østside, frem for kanonchalupper. Materialerne til fartøjernes blev for en stor dels vedkommende erhvervet fra det prisedømte skib The Succes, der var blevet opbragt i maj Her var 51 gode stykker rundtræer, der kunne anvendes til formålet. Dog måtte kanonbådenes bevæbning hentes i København, hvorfra man modtog to 4-pundige rælingshaubitser og en 18-pundig kanon og tilhørende ammunition til hvert af de fire fartøjer. Mandskabet fik desuden udleveret håndvåben til brug ved entring, geværer, pistoler hukkerter og entrebiler. Før vinteren var omme, var alle fire fartøjer færdigbygget. De blev navngivet efter de største havnebyer på Bornholm: Rønne, Nexø, Svaneke og Allinge. Kanonbådene blev bygget i Rønne og der var medgået materialer til en samlet værdi af 9510 rigsdaler, 4 mark og 5 skilling. Arbejdet på kanonjollerne var påbegyndt i september 1809 og endelig sluttet i april 1810, i hele perioden havde mand været beskæftiget med arbejdet. Rothe var meget tilfreds med, at Christiansø Fæstning nu rådede over et meget passeligt våben. Byggebeddingen i Rønne, der var særligt anlagt til formålet, blev nu solgt. Man gjorde alt for at holde udgifterne nede på et absolut minimum. De fire bornholmske kanonbåde var som nævnt af den relativt lille rokanonjolle-type. Dem blev der i perioden kun bygget 13 af i alt. De langt større rokanonchalupper blev der bygget 97 af. Som opbringelsen af briggen Charlotte i sommeren 1810 demonstrerede, så gjorde kanonbådene god nytte i krigen mod englænderne og deres allierede. Geografi og naturforhold satte dog nogle naturlige grænser for, hvor effektivt man kunne indsætte kanonjollerne mod fjendtlig skibsfart. Lige så snart det blæste en lille smule op, så kunne større sejlførende skibe let slippe væk fra de mindre fartøjer, som ganske vist var udstyret med en lille 26

27 Denne gengivelse af kaperfartøjet JOHANNE med Christiansø i baggrunden er fra 1813 og viser, hvor relativt små de ombyggede civile kaperfartøjer ofte var. (M/S Museet for Søfart) rigning, men som kun havde den taktiske fordel, når de blev drevet frem ved årer i stille vejr. Således måtte guvernør Rothe i august konstatere, at selvom man kunne observere store konvojer med over 150 skibe sejle samlet forbi nord om fæstningen, så kunne man i det hårde vejr ikke stille noget op. Desuden blev konvojernes beskyttelse forstærket, og man lagde typisk ruten så langt fra Christiansø som muligt. Rothe skrev om konvojerne, at disse vogte sig meget at komme fæstningen nær, når vejret er gunstig for jollerne. Det var et problem for kanonbådenes taktiske anvendelse, at fjendens skibe blot kunne sejle udenom Christiansø. Generelt samlede englænderne meget store konvojer i Hanø-bugten, der skulle eskorteres gennem de danske farvande på vejen til Storbritannien. Men afstanden til dette opmarchområde var 27

28 for stor til, at kanonbådene kunne udnyttes effektivt imod skibsfarten her. Her havde kaperfartøjer med flere master, dæk og kanoner større held til at opsnappe priser. Rokanonbåde blev anvendt med større held i andre danske farvande. Det var eksempelvis i Øresund og Storebælt og langs den norske kyst, hvor man kunne opnå et element af overraskelse ved at ligge uopdaget på lur i sunde og vige, for derfra at ro ud mod fjendens skibe, når vejrforholdene var optimale, hvilket gerne var i morgentimerne eller om aftenen i skumringen, når vinden havde lagt sig. Det skal bemærkes, at selvom de danske kanonbåde var nøje kopieret efter af Chapmans forlæg, så kom de operativt til at fungere ganske anderledes, end de tilsvarende fartøjer, der sejlede under svensk flag. Den samme teknologi blev anvendt i to ret forskellige kontekster. Den svenske skærgårdsflåde anvendte primært denne type fartøjer i kamp mod russiske galejer eller til i store grupper at blokere bestemte områder i skærgården. Den danske flåde brugte derimod kanonbådene i en slags guerillakrig mod handelsskibsfart i de danske bælter og langs den norske kyst. Det var omstændighederne, der tvang den danske flåde til at bruge fartøjstypen på denne måde. Det var ikke den oprindelige hensigt, men tabet af flådens store skibe gjorde det nødvendigt at nytænke fartøjstypens taktiske anvendelsesmuligheder. Det tjener skibskonstruktøren af Chapman til ære, at hans kanonbåde viste sig fint anvendelige også i denne uventede rolle. Roflotillens kamp ved Dragør Et af de mest dramatiske eksempler på et kanonbådsslag i dansk farvand fandt sted den 20. oktober 1808 i Øresund. Her angreb en flotille på 21 rokanonchalupper under samlet kommando af kommandør J.C. Krieger det britiske linjeskib HMS Africa. Denne gang gik man ikke efter de økonomisk attraktive handelsfartøjer i konvojen, men gik direkte efter det eskorterende linjeskib. Africa havde sammen med et bombarderskib og to brigger eskorteret en konvoj på i alt 137 handelsskibe gennem Øresund, da angrebet fandt sted. På det tidspunkt lå Africa sydligt i Sundet og ventede på, at de sidste skibe skulle passere. Fra det britiske skib havde man allerede aftenen før observeret danske kanonbåde i farvandet, og derfor forblev Africa i området for i påkommende tilfælde at lægge sig imellem konvojens skibe og eventuelle danske angribere. Tidligt på eftermiddagen lagde den i forvejen ret svage brise sig, og der blev helt vindstille. Det var uheldigt for linieskibet, som nu mistede styrefart og dermed evne til at manøvrere. De 28

29 Eckersbergs gengivelse af roflotillens kamp ved Dragør mod HMS Africa. (Krigsmuseet) danske kanonchalupper kunne nu ro ud til skibet og angribe det forfra og agtenfra. Hermed var de ikke udsat for Africas dødbringende bredsider på i alt 64 kanoner. I stedet kunne de beskyde det langt større linieskib langskibs og forrette stor skade på rigning og dæk, uden at skibet kunne svare effektivt igen med sine få kanoner for og agter. De danske kanonbåde var bestykket med 24-pundige kanoner, som fyrede med både regulære kanonkugler og kardæsk. De solide, runde kanonkugler slog huller i skrog og dæk, og kunne med en heldig træffer sætte en kanon ud af spillet. Kardæsken bestod af beholdere fyldt med mindre kugler, som ramte fjendens sider og dæk som en dødbringende haglbyge. Hele to gange blev Africas store flag agter skudt ned af den intensive beskydning. Begge gange troede danskerne, at det var tegn på, at skibet overgav sig, men da de nærmede sig, blev flaget hejst på ny, og de danske skibe budt velkommen med en voldsom beskydning med kardæsk, der kostede flere menneskeliv. Ved en anden lejlighed eksploderede et kanonrør om bord på en af kanonbådene fra Dragør, hvorved omkom fem mand. Kampen varede tre timer og kostede tab på begge sider. 29

30 To danske rokanonchalupper og kanonjoller (underst) tegnet af C.W. Eckersberg. Det kunne forestille en situation under englandskrigene, men besætningens uniformshuer med pom-pom er viser, at de er tegnet i 1840 erne. 30

31 De danske tab var på i alt 25 døde og 34 sårede, mens englænderne havde 10 døde og 42 sårede. Ved mørkets frembrud tog vinden imidlertid til, og Africa undslap, svært beskadiget, og måtte søge svensk havn for at få en højst nødvendig reparation. Først efter en månedlang reparation i Karlskrona kunne HMS Africa igen afgå mod engelsk havn. Tilbage på Christiansø forblev kanonjollerne en del af søforsvaret frem til krigens slutning i Chalupperne er for længst gået til, men de skure, der blev opført til at huse dem, eksisterer endnu. En af de sidste gange, kanonbådene kom i kamp, var i På det tidspunkt var der ved at udbryde krig mellem Danmark og Sverige. Krigen var ganske vist ikke erklæret, men den politiske udvikling bar kraftigt i den retning. En svensk orlogsbrig lagde sig nu ved fæstningen og påtog sig at visitere de bornholmske fartøjer, der kom til og fra øen. Da fæstningens kommandant blev opmærksom på dette, roede han ud til skibet og spurgte chefen, grev Cronstedt, hvad han egentlig foretog sig? Da denne meldte, at han havde ordrer til at blokere Christiansø, gav kommandanten ordre til, at kanonbådene skulle gå ud og jage det svenske skib væk. Nu stod der er mindre søslag mellem de fire kanonbåde og briggen. Briggens hækjolle blev skudt i smadder, og svenskere svarede igen med at give kanonbådene et par bredsider. Bådenes relativt lille størrelse og lave fribord gjorde dog, at de fleste kugler gik over målet. Allinge fik knust et par årer, og Svaneke blev ramt i skroget af en kugle. Det hele endte med, at det svenske skib i stærkt ramponeret tilstand sejlede tilbage til Sverige. I denne type kystnære operationer mod en relativt svag fjende, var kanonbådene en effektiv del af fæstningens maritime forsvar. Kanonbådenes arv op til moderne tid Ideen om taktisk at udnytte de danske stræders geografi til at angribe med mindre, kraftigt bevæbnede fartøjer, døde ikke med englandskrigene. I løbet af 1800-tallet udvikledes og fortsattes brugen af rokanonfartøjer. I perioden blev der bygget 22 nye kanonchalupper. Og en type med kraftigere bestykning, den såkaldte bombekanonjolle, blev der bygget 17 af, den sidste så sent som i Fartøjerne var i krigsindsats under Treårskrigen mod holstenerne og i 1864-krigen mod Preussen og Østrig- Ungarn. På Holmen i København blev der i 1820 erne og 1830 erne opført en lang række kanonbådsskure, der hver gav plads til to rokanonchalupper i forlængelse af hinanden i hver. De i alt tredive skure opdelt i seks sektioner er bevaret til vor tid, og selvom de fleste af dem i dag er indrettet til moderne 31

32 Et nærmest symbolsk, lille/stor flåde, billede af Rodsten (i forgrunden) af Willemoes-klassen og den sovjetiske krydser Frunze. De danske torpedomissilfartøjer af Willemoes-klassen var faktisk en slags efterkommere af englandskrigenes rokanonfartøjer. (Marinens Bibliotek) kontorer, så er de alligevel en stærk påmindelse om, hvor stor en rolle, kanonbåde spillede i 1800-tallets krigsførelse. Den svenske inspiration fortsatte også i en senere tidsalder under den kolde krig som et fjernt ekko fra dengang, Fredrik Henrik af Chapman designede sine vellykkede kanonbådstyper. Denne gang var det svensk byggede torpedomissilbåde, robotbåtar, af Spica-klassen, som blev efterlignet af det danske søværn. Spica-bådene blev oprindeligt bygget i Göteborg og Karlskrona i 1960 erne. I 1974 påbegyndtes et dansk byggeprogram af torpedomissilfartøjer af Willemoes-klassen, der var stort set ens i skrogform, men lidt længere end deres svenske søsterskibe. Der blev bygget i alt ti af disse tungt bevæbnede fartøjer, der var udstyret med torpedoer, antiskibsmissiler af Harpoon-typen foruden en 76-mm kanon på fordækket. De svenske fartøjer af Spica-klassen var designet til brug i Østersøens krappe bølger, og var velegnede til at ligge uopdaget og camoufleret inde ved kysten, for at slå til med lynsnar hast med torpedoer og missiler. Det var en anvendelse, som det danske søværn også kunne benytte i en mulig krig med Warszawa-pagtens søstridskræfter, hvilket var baggrunden for, at man kopierede dem. Taktisk mindede denne anvendelse ganske meget 32

33 om rokanonbådenes operationer i begyndelsen af 1800-tallet. Teknologi og allianceforhold havde ændret sig, men de underliggende taktiske og geografiske forhold lod sig let sammenligne. Også i vores egen tid ser vi tilsvarende overførsel af teknologi, enten som kopi eller eksport. Det nyeste eksempel herpå er indkøbet til det danske søværn af svensk byggede CB 90 både (Stritsbåt 90), der ganske vist har en mere alsidig anvendelse i kystnære operationer som landgangsfartøjer til fregatter og støtteskibe i deres danske anvendelse. Noter 1 Beskrivelsen af opbringelsen af Charlotte bygger på Rigsarkivet, 891 Priseretten for Bornholm (Søetaten) , Justits- og domsprotokol mm. 192, Sag nr.14. Tak til museumsinspektør Rasmus Voss for at stille transkribering af arkivaliet til rådighed. Litteratur: Bjerg, Hans Christian, Flåde og Teknik , Søværnets Tekniske Tjeneste 250 År, Søværnets Materielkommando, Garde, H.G., Efterretninger om den danske og norske Søemagt, Kbh Jensen, Ole Lisberg, Kampen mod linjeskibet Africa syd for Dragør i oktober 1808, Marinehistorisk Tidsskrift 2, Voss, Rasmus, Krigen ved verdens ende. Forlaget Sohn, København Thomsen, Birger, De dansk-norske kanonbåde Marinehistorisk Tidsskrift 3, Kilder: RA, 511 Generalkommissariatet (Søetaten) Indkomne sager 1809, 1286 Rapport fra konstruktionskommisionen, RA, 891 Priseretten for Bornholm (Søetaten) , Justits- og domsprotokol mm. 192, Sag nr.14. Erichsen, John og Bjerg, Hans Christian, Danske Orlogsskibe Konstruktion og Dekoration, Lademann,

34 Juni Det engelske krydserbesøg i København. Stævnen af C-klasse krydseren Comus. (R. Steen Steensen /Marinens Bibliotek) 34

35 Boganmeldelser Battle in the Baltic, The Royal Navy and the Fight to Save Estonia & Latvia af Steve R. Dunn. Udgivet på Seaforth Publishing i februar 2020, og kan købes bl.a. på for 25 pund + forsendelse. Det er en bog som jeg på det varmeste kan anbefale. Det er en spændende bog som omhandler en meget skelsættende, men alligevel overset periode / krig i vores nærområde, Østersøen, for kun omkring 100 år siden, hvor Finland, Estland, Letland, Lithauen og Polen kæmpede brutale og blodige krige for deres selvstændighed. Krige hvor også danske frivillige deltog. Bogen dækker et lille hjørne af denne komplicerede og hele tiden skiftende situation, nemlig perioden fra 1. Verdenskrigs våbenhvile den 11. november 1918 og indtil begyndelsen af 1920, hvor Royal Navy deltog i kampene, og støttede Estlands og Letlands frihedskamp. Bogen dækker både Royal Navy s operationer i Østersøen og det politiske spil hjemme i Storbritannien, hvor der var meget politisk modvilje mod at deltage i denne uerklærede krig. Danmark hvirvles også lidt ind i et hjørne af historien ved at Royal Navy Bogens omslag er et maleri af Cecil King af HMS Caledon i Liepaja s havn i februar 1919, og som tydeligt viser hvilke udfordringer vinteren gav. benyttede København som fremskudt base for operationerne, men det er kun et lille hjørne af historien, dette vil jeg grave dybere ned i og skrive en seperat artikel til MHT om (red.: se s. 3) Bogen beskriver spændende operationer, hvor Royal Navy med lette krydsere, destroyere, ubåde og motortorpedobåde holdt hele den røde øster- 35

36 søflåde med alt fra slagskibe til ubåde i skak, samtidig med at de støttede ester og letters landmilitære operationer i kystområderne. Dette var langtfra uden omkostninger både for mandskab og materiel, og udløste adskillige problemer med besætningerne, som bare gerne ville hjemsendes efter den lange tjeneste under 1. Verdenskrig, og ind i mellem nægtede de direkte at beskyde røde tropper. Det endte da også med direkte mytterier bl.a. på et af skibene, mens det var i København. Mit eneste kritikpunkt ved bogen er at den er meget engelsk fokuseret, og der er stort set udelukkende anvendt angelsaxiske kilder, men bogen som er på engelsk er meget let læst, dog er der anvendt en del ord som jeg enten måtte slå op eller gætte mig til, men det forstyrre bestemt ikke læseligheden og læseværdigheden. Så en spændende bog, som bestemt kan anbefales, og som udvidede min historiske horisont, og sikkert vil gøre det for mange, om begivenheder fra en ikke så fjern fortid fra vores nærområde. Lars Jordt Marts 2020 Februar 1919 i København. Krydseren HMS Caledon. Skibet er allerede på dette tidspunkt udrustet med en afflyvningsplatform og et lille fly. (Københavns Stadsarkiv) 36

37 Krigen i Nordøstgrønland af Jens Erik Schultz. Bogen udgives den 14. april 2020 på forlaget X Sirius Books. (Bogen kan også bestilles direkte fra forlaget med 25% rabat: sider rigt illustreret. Pris kr Her er tale om en lille bog på godt 100 sider, som beskriver en side af Den anden Verdenskrig, som er ukendt for de fleste. Den handler om de få danske og norske pelsjægere, som opholdt sig på den grønlandske østkyst, da den tyske besættelse af Danmark fandt sted. De blev afskåret fra henholdsvis Danmark og Norge. Allerede inden USA selv blev involveret for alvor i krigen, tog landet sig af Grønland. Det forhindrede ikke tyskerne i at interessere sig for området. Deres fly, overfladeskibe og ubåde skulle have nogle pålidelige vejrmeldinger for Nordatlanten. Vejrobservationer fra det øde Østgrønland kunne hjælpe på dette. Området var meget tyndt befolket, og som en sikkerhedsforanstaltning traf de tilbageværende danske myndigheder i Grønland, i samarbejde med US Coast Guard, en beslutning om at evakuere de få beboere der var i området. Dette gjorde det noget nemmere for tyskerne at etablere vejrstationer på den flere tusinde kilometer lange kystlinje. Det gjorde også situationen lidt nemmere for de udsendte slædepatruljer, for efter evakueringerne så var enhver ukendt person en fjende! I alt sendte tyskerne fire skibe til østkysten af Grønland, men denne beretning handler kun om den første tyske landgang, som gik under navnet operation Holzauge. Ekspeditionens skib var en ombygget trawler Sachsen, som i de to første krigsår havde gjort tjeneste i Nordatlanten som Wetterbeobachtungsschiff (vejrskib). I 1942 kom skibet på et kort værftsophold i Korsør, hvor det blev klargjort til en ekspedition af to års varighed. Det blev underlagt Kriegsmarine og det tyske flådehovedkvarter i Tromsø i Nordnorge. Det fik 17 mands besætning, og lederen af ekspeditionen var en østriger ved navn Hermann Ritter, som tidligere havde 37

38 havde været kaptajn i handelsflåden. I midten af 1930 erne tog han til Svalbard som pelsjæger, og det var på denne baggrund, at han var blevet udpeget som chef for togtet til Østgrønlandske farvande. Skibet optrådte nu som Küstenwachschiff med navnet Hermann. Skibschefen fik rang af søløjtnant af reserven. De danske slædepatruljer blev involveret i ildkampe med tyskerne. Læseren bliver præsenteret for en række af de danskere og nordmænd, som deltog i denne tjeneste. Det er en barsk beretning om mod, beslutsomhed og udholdenhed. Det ganske usædvanlige ved denne beretning er, at chefen for den tyske ekspedition gerne ville lade sig tage til fange. Han ville gerne være amerikansk krigsfange. Det var ikke så nemt, når en del af hans besætning var overbeviste nazister. Det er personen Hermann Ritter, som har fascineret forfatteren. Han var ikke en typisk officer fra Den Anden Verdenskrig. Hovedpersonen er østriger, pacifist, idealist, katolik og en karismatisk leder, som kender leveforholdene i de arktiske områder. Bogen handler om hans svære valg i en vanskelig situation. Hans svigt over for troskabseden til regimet plagede ham resten livet. Bogen er særdeles flot illustreret med gode kort, historiske fotografier og tegninger. Forfatteren er særdeles kendt med området og har kendt en af bogens hovedpersoner. Poul Grooss kommandør (pensioneret) 38

39 American Forces in Greenland af Paul E. Ancker. Udgivet af Danish Institute for Aeronautical Studies i sider rigt illustreret. Pris kr Bogens forfatter påbegyndte pilotuddannelse i det nyetablerede Flyvevåben i Han blev jagerpilot, men har haft størstedelen af sin flyvende karriere i Flyvevåbnets transporteskadrille i grønlandsk luftrum. Han gennemgik det historiske studium på Københavns Universitet efter karrieren i Flyvevåbnet. Bogens undertitel er Development of the American Naval- and Air Bases in Greenland following: The Agreement Relating to the Defence of Greenland, 9 April Bogen er derfor nyttig i den nuværende diskussion om Grønland set i sikkerhedspolitisk belysning, fordi den både tager forhistorien og selve perioden fra 1941 til 1958 med. USA fastslog på et tidligt tidspunkt i sin historie, at europæiske kolonimagter ikke skulle blande sig i udviklingen i hverken Nord-, Mellem- eller Sydamerika. Det var på et et tidspunkt, hvor de spanske og portugisiske koloniriger var i opløsning. Rent geografisk hører Grønland til Nordamerika. De amerikanske holdninger blev slået fast med Monroedoktrinen fra 1823, og det er blandt andet den doktrin, der henvises til i forbindelse med, at USA og ikke Stor britannien forhindrede tysk tilstedeværelse i Grønland under Den anden Verdenskrig. Først belyser forfatteren de særlige forhold i Grønland: En talmæssig meget beskeden befolkning, som udelukkende bor tæt på kysten, Belysningsforhold: Henholdsvis mid natssol og polarnat, Temperaturforhold, Vejrproblemer med kombinationer af isforekomster, lavt skydække, Nedsat sigtbarhed og særlige lokale indforhold, store snemængder og tidevand. Dernæst ser han på flyvningens ud- 39

40 vikling i området. Det stod hurtigt klart i flyvningens barndom, at hvis man ville flyve fra USA til Europa eller omvendt, så kunne man måske med fordel fordele rejsen på nogle etaper via Canada, Grønland, Island, Skotland eller Irland. Fra 1932 deltog Marinens Flyvevæsen med vandfly, som blev transporteret rundt i grønlandske farvande på diverse skibe. Senere blev Hærens Flyvetropper involveret i et stort antal fotoflyvninger med kortlægning af den grønlandske kyst. I 1933 var selveste Charles Lindbergh og hans hustru på udflugt fra Labrador mod både den grønlandske vest- og østkyst, inden de fløj mod Island og Shetlandsøerne og videre mod København. Med den tyske besættelse af Danmark i 1940 blev den amerikanske interesse for Grønland for alvor skærpet. For det første ville man gerne forhindre, at tyskerne tog området. Her kom Monroe-doktrinen belejligt ind. For det andet opstod et behov for talrige flyvepladser i hele det nordatlantiske område, da USA blev involveret i Den anden Verdenskrig. Efter aftale med briterne skulle der stationeres et stort antal amerikanske jager- og bombefly i Storbritannien. De kunne ikke flyve nonstop fra USA til Storbritannien. USA udpegede en række landingspladser til vandfly i Grønland, og USA gik derefter hurtigt i gang med at etablere en lang række flybaser, som kunne supplere hinanden i tilfælde af dårligt vejr på en eller to baser. Forfatteren gennemgår de forskellige baser og de lokale problemer, som amerikanerne havde med selve etableringen samt beflyvningen af området. Hele luftbroen fra de amerikanske flyfabrikker til de amerikanske flybaser i det østlige England er måske ikke kendt af så mange. Tusindvis af jagere og bombefly kom denne vej. Ubådskrigen rasede i Nordatlanten, og nogle af skibene på vej til og fra Grønland blev torpederet af tyske ubåde. Efter starten på Den kolde Krig sendte amerikanerne jetfly via samme luftbro fra USA til Vesteuropa. Det skete fra 1952 til Forfatteren giver en udmærket skildring af amerikanernes forhold til den danske ambassadør Kauffmann i Washington, af de danske embedsmænds forvaltning af Grønland under krigen samt af den grønlandske befolknings reaktioner. Der var i øvrigt ikke megen samkvem mellem det amerikanske basepersonel og den grønlandske befolkning. En del af bogen henvender sig især til fly-entusiaster og folk med et særligt lokalkendskab til de amerikanske baseområder i Grønland. Bogen bærer lidt præg af at være sammenskrivninger af tidligere udgivet materiale, men den er særdeles nyttig og aktuel i den nuværende sikkerhedspolitiske debat. Poul Grooss kommandør (pensioneret) 40

41 Tohundrede dage Min tid som chef for Operation Removal of Chemical Agents from Syria af kontreadmiral Torben Mikkelsen og søværnets marinehistoriske konsulent Søren Nørby. Udgivet på Syddansk Universitetsforlag den 18. november sider rigt illustreret. Pris fra kr Det er en lidt usædvanlig bog, som fortjener omtale. I forbindelse med de syriske magthaveres brug af kemiske kampstoffer i 2013 udnyttede det internationale samfund mulighederne for at afvæbne regimet for denne type våben. Det var jo ikke noget de syriske styrker ville gøre af egen fri vilje. Det måtte internationale organisationer tage sig af, og det krævede et politisk pres. Det var især FN og Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, som stod for den overordnede koordination. Danmark sagde ja til opgaven, som gik ud på at lede en operation med en flådestyrke og et antal handelsskibe, som i alt skulle fjerne tons kemiske kampstoffer fra syrisk territorium. Det syriske regime havde brugt disse våben, og det var magtpåliggende for det internationale samfund at sikre, at disse våben ikke længere blev brugt af regimet. De måtte heller ikke falde i hænderne på nogle af de mange krigsførende fraktioner, som opererede i området. Den daværende chef for 2. Eskadre i Korsør, flotilleadmiral Torben Mikkelsen, blev udpeget som styrkechef. Han er i dag kontreadmiral og chef for Søværnskommandoen i Karup. Danmark stillede med støtteskibet Esbern Snare som kommandoskib og det chartrede Ro-Ro-skib Ark Futura fra DFDS. Desuden indgik der fregatter fra Norge, Storbritannien og Frankrig. Norge deltog desuden med Ro-Ro-skibet Taiko. Russerne stillede også med skibe til støtte for operationen og det gjorde Den kinesiske Folkerepublik tillige. Hermed går det måske op for læseren, at denne opgave 41

42 var lidt ud over det sædvanlige, og opgaveløsningen ville nok kræve megen diplomati, stor tålmodighed og ikke mindst både fantasi og beslutsomhed. Planlægningsarbejdet af den komplicerede operation fandt sted i Moskva. Syrerne var interesserede i at afle-vere kampstofferne for at undgå yder-ligere fremmed intervention i det borgerkrigshærgede land. De kemiske stoffer blev inddelt i to risikokategorier. Et skibsbåret amerikansk anlæg skulle destruere den farligste kategori til søs via to ombordværende hydrolyseanlæg. Disse anlæg var ombord i fragtskibet Cape Ray tilhørende US Navy. Den anden kategori skulle sejles til destruktion i europæiske havne af Taiko og Ark Futura. Havneanløb med kemiske våben om bord var ikke tilrådeligt, så når de to fragtskibe havde last om bord, så måtte de holdes forsynet fra orlogsskibene til søs. Et antal afhentninger af kemiske kampstoffer i den syriske havneby Latakia blev planlagt. Havnen var lejlighedsvis mål for beskydning, og flådestyrken skulle inden anløb sikre sig, at hverken skibene eller de kemiske våben blev udsat for angreb under opholdet. De to handelsskibe havde civile besætninger, som ikke var kombattanter. For at sikre, at der ikke blev placeret bomber i beholderne med kemiske kampstoffer, havde de danske skibe medbragt en kæmpemæssig scanner velvilligt udlånt af Skat. Den kunne gennemlyse en lastbilcontainer. Et af problemerne med de kemiske kampstoffer var, at medbragte specialister skulle kontrollere, om stofferne var under nedbrydning eller forandring. Bogen er blevet til på basis af Torben Mikkelsens dagbog under operationen. Den er interessant, fordi den tegner et billede af en usædvanlig operation, hvor læseren nøje kan følge situationen, navnlig når internationale situationer pludselig løber af sporet. Marinehistorikeren Søren Nørby har skrevet dagbogsoptegnelserne ind i en beretning om Søværnets virke i denne periode. Planlægningen, som lå til grund for hele operationen, havde fundet sted i Moskva. Det var formentlig for at få syrerne med. Det gjorde ikke russerne til ansvarlige for udførelsen. Den russiske flådes største skib, Pjotr Velikij, deltog i operationen noget af tiden, men et af Torben Mikkelsens problemer var, at russerne ikke fik besked fra Moskva om, hvad der blev besluttet om de enkelte afhentninger. Har man kendskab til russiske forhold, virker dette ikke overraskende. Derfor spillede en medbragt sprogløjtnant og tolk en vigtig rolle i kommunikationen med russerne. Kommunikationen med kineserne kunne foregå på engelsk, og 42

43 Torben Mikkelsen blev interviewet af kinesisk stats-tv, hvilket måske også understreger operationens særlige karakter. Bogen er forsynet med et person- og skibsregister, et appendiks med en tidslinje, Curriculum Vitae for Torben Mikkelsen, kopi af folketingsbeslutningen om udsendelsen af de danske skibe samt tekniske data for de danske og norske skibe. Det er en velskrevet bog forsynet med gode kort samt mange fotos, dels fra selve operationen og dels fra krigen i Syrien. Der var tale om en langvarig operation, som ingen kendte afslutningsdagen på. De kemiske kampstoffer skulle fjernes hurtigst muligt, men der var mange forhindringer af diplomatisk art, og kampstofferne skulle ud gennem en krigszone. Bogen giver et godt indtryk af vilkårene i en moderne flådestyrke indsat i internationale operationer. Så er der endelig tale om en bog med happy end, for det lykkedes for den danskledede styrke at gennemføre operationen og fjerne al-assad-styrets kemiske våben. Det lykkedes, fordi de danske besætninger medbragte velegnede skibe, var målrettede og dygtige og havde et højt uddannelsesniveau! Poul Grooss kommandør (pensioneret) 43

44 MEDDELELSER FRA ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG Af og til bliver man overrasket over, hvor hurtigt alt kan ændre sig. På det private plan naturligvis gennem sygdom, ulykke og død, men også på det samfundsmæssige kan der ske store omvæltninger. Og her taler jeg ikke om militærkup, jordskælv eller tsunami. I februar udkom Militærhistorisk Tidsskrift vanen tro med et lille indlæg fra modelbyggerlauget. Lidt om de gennemførte aktiviteter og lidt om de kommende. Og så et par uger senere lukkede Danmark ned, og alt gik i stå. Corona og COVID-19 overtog vores liv. Nu tre uger senere er det svært at finde hoved og hale på hverdagen og fremtiden. De fleste af os sidder mere eller mindre i hjemmeisolation, og bevæger os kun sjældent og meget forsigtigt ud. Måske for at købe lidt ind eller for at bryde isolationen med lidt frisk luft. Hvornår lauget kan vende tilbage til rutinen og de socialt og faglige tirsdagsmøder i Nyholms fredede Arrest er helt uvist. Nogle af medlemmerne kommer i Arresten en eller to ad gangen fordelt over ugens syv dage. Kantinen er lukket, skolerne og Søværnet har sendt personellet hjem. Kun de populære MP er passer på os alle døgnet rundt. Hurra for dem. Inden alt dette skete nåede vi at holde et medlemsmøde den 25. februar. Her var planlagt en byvandring på Nyholm med Søværnets Historiske konsulent, Søren Nørby, der skulle fortælle om alle de smukke bygninger - hvoraf vi forhåbentlig beholder de fleste når den politiske skitse for Nyholms fremtid er på plads. Bagefter skulle der være foredrag om Holmens historie i marineforeningens spændende lokaler. Men ak. Det blev styrtregn og kraftig storm, så programmet måtte ændres. Vi blev indendørs og Søren Nørby holdt et spændende foredrag om optakten til og gennemførelsen af Flådens sænkning den 29. august Ikke noget dårligt bytte. Og så har vi jo byvandringen til gode, når verden ser mere normal ud, og politikerne har besluttet, hvad der skal ske på Nyholm. 44

45 St. Georg med corona. (OMBL) Udstillingen i Øksnehallen marts, hvor Forsvarsakademiet ville tage os med, blev aflyst. Generalforsamlingen den 21. april blev indkaldt, men kort efter udsat på ubestemt tid. Så lige nu er programmet for de næste måneder meget, meget tyndt. Intet sommermøde, ingen medlemsmøder, ingen udflugter, men vi satser stadig på at kunne aflevere modellen af St. Georg til Strandingsmuseet den 1. oktober. Og så måske drøfte muligheden for at bygge en tilsvarende model af HMS Defence, der sammen med det britiske linjeskib St. Georg forliste ud for Thorsminde juleaften Her døde ved katastrofen. En anden gruppe vil færdiggøre modellen af Nyholms fredede Mastekran med tovværk, blokke og taljer. Og ved kajen nedenfor skal naturligvis ligge et af datidens orlogsskibe som vandlinjemodel. Hvor operativ det hele bliver, må nok afklares i løbet af byggeperioden. Selvom ingen kan sige noget klart om coronasituationen i november, har vi alligevel bestilt Bræddehytten til vort julemøde den 24. november. Så sæt et forsigtigt blyantkryds i kalenderen. 45

46 Medlemstur til Karlskrona 2. og 3. september 2020 Som annonceret i sidste nummer af Marinehistorisk Tidsskrift, går Selskabets sommertur i år til den svenske flådes hovedbase, Karlskrona i Blekinge. Her vil der være rig lejlighed til at stifte bekendtskab med et enestående velbevaret marinehistorisk kulturmiljø, der står på Unescos Verdenskulturarvsliste. Museumsinspektør og marinehistoriker Jakob Seerup vil fungere som rejseleder på turen. På Marinmuseum vil vi efter en god frokost få en præsentation af den svenske flådes historie og blandt andet nyde den bemærkelsesværdige ubådsudstilling med koldkrigsubåden NEPTUN og Sveriges ældste ubåd HAJEN fra Om aftenen spiser vi middag i fornemme, flotte og historiske rammer i Søofficersmessen, hvor det også er muligt at se det historiske Kungl. Örlogsmanna Sällskapets bibliotek. Vi overnatter på First Hotel Ja, der ligger centralt i det historiske Karlskrona. Efter morgenmad og udtjekning går vi hen over det imponerende centrale torv og videre til Marinebasen, hvor vi får en eksklusiv tur på det historiske værftsområde. Da basen stadig er et fuldt fungerende militært anlæg, er der strenge regler for adgang. Alle deltagere skal derfor i god tid indsende pasnummer og personlige oplysninger ellers bliver vi ikke lukket ind! Marinehistorisk Selskabs bestyrelse glæder sig til at give medlemmerne en rigtig god oplevelse. Der vil være begrænset plads i bussen, så husk at melde til i god tid. Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet. PROGRAMMET: 2. september Kl Afrejse med bus fra Valby Station Kl. 12 Ankomst Stumholmen Kl Frokost på Marinmuseum i Karlskrona Kl Rundvisning på Marinmuseum Kl Tjek ind på FIRST HOTEL JA, Borgmästaregatan 13 Kl Middag i Sjöofficerssällskapets Restaurang og introduktion til Kungl. Örlogsmannasällskapets Bibliotek 46

47 3. september Kl Rundvisning i verdenskulturarvsområdet på Orlogsbasen i Karlskrona Kl. 13 Frokost på Marinmuseum Kl Hjemrejse fra Karlskrona Kl Ankomst Valby Station 7. juni deadline for tilmelding via marinehist.nemtilmeld.dk. Samlet pris for hele turen inkl. alle måltider (minus drikkevarer), entréer og guides, overnatning inkl. morgenmad, frokost samt transporten er KUN kr pr person. Enkeltværelser på hotellet er der kun 10 af, resten er dobbeltværelser så skynd dig at melde dig til via marinehist.nemtilmeld.dk Max deltagere 50 (min. 30 for at turen gennemføres) Generalforsamling Generalforsamlingen i foråret 2020 er grundet de særlige Corona/Covid-19 omstændigheder, foreløbigt udsat til: onsdag den 10. juni 2020 i Ubåden, Holmens Kirke, kl Bestyrelsen håber meget at myndighedernes regler m.v. til den tid vil tillade os at gennemføre generalforsamlingen. Lykkes det ikke, vil endnu en udsættelse komme på tale - og i så fald, blive gennemført til efteråret. Hold øje med opslag på (vores hjemmeside) eller på vores facebook side. med de venligste hilsener, Bestyrelsen 47

48 Afsender Marinehistorisk Selskab C/O Niels Jacob P. Hansen Mikkelborg Allé Hørsholm MEDDELELSER FRA ORLOGSMUSEETS VENNER / MARINEHISTORISK SELSKAB Arrangementer sæson 2020 / 2021 Alle foredrag og generalforsamling: - mødelokalet Ubåden Holmens Kirke. Onsdag 28. oktober 2020 kl Lars Jordt Danske skibe til alverdens flåder Onsdag 25. november 2020 kl Admiral (p) Tim Sloth Jørgensen Status i arbejdet for at bevare Nyholm som kernen i fortællingen om Søværnets historie Onsdag 27. januar 2021 kl Brigadegeneral (p) Michael Hesselholt Clemmesen Kommendöerkapten Arnbergers forræderi mod Danmark i Onsdag 24. februar 2021 kl Kommandør Gorm Bergqvist Søværnets opgaveløsning i Arktis Onsdag 24. marts 2021 kl Poul Grooss Slagkrydseren HMS Hood og slagskibet Bismarck : 80 året for de skæbnesvangre kampe i Nordatlanten. Handlinger og konsekvenser. Onsdag 14. april 2021 kl Generalforsamling Efter foredragene og generalforsamlingen er der mulighed for at få 2 stk. smørrebrød, en ostemad, samt en øl eller sodavand og kaffe for i alt 100 kr. 44 VIGTIGT! Tilmelding til foredrag og spisning ske via link: marinehist.nemtilmeld.dk

KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT,

KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT, HISTORIEDETEKTIVEN: TEMA: KANONBÅDSKRIGEN KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT, KAPERE OG KANONBÅDE 1807-1814 Historiedetektiven i Nyborg. Tema: Kanonbådskrigen i Storebælt Tekst om Kanonbådskrigen

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Heroes or Villains? Jagten på sandheden om de danske kapere-helte-pirater-fiskere-vovehalse-typer der fandes i Helsingør omkring 1807.

Heroes or Villains? Jagten på sandheden om de danske kapere-helte-pirater-fiskere-vovehalse-typer der fandes i Helsingør omkring 1807. Heroes or Villains? Jagten på sandheden om de danske kapere-helte-pirater-fiskere-vovehalse-typer der fandes i Helsingør omkring 1807. Undervisningsmateriale 2. september 1807 Den. 2. september 1807 kl.

Læs mere

Inspiration til fagligt indhold

Inspiration til fagligt indhold Inspiration til fagligt indhold På dette ark finder du inspiration til det faglige indhold til aktiviteten Kilde-kålorm. I dette tilfælde er kilderne tekststykker, som kan klippes i mindre bidder. Der

Læs mere

De Slesvigske Krige og Fredericia

De Slesvigske Krige og Fredericia I 1848 bestod det danske rige ikke kun af Danmark, men også blandt andet af hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg, hvor den danske konge bestemte som hertug. Holsten og Lauenborg var også med i

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

Tordenskjold blev født i Trondhjem i Norge i 1690.

Tordenskjold blev født i Trondhjem i Norge i 1690. Lavet af 4.a. Tordenskjold blev født i Trondhjem i Norge i 1690. Tordenskjold hed rigtigt Peter Wessel. Han havde 6 søstre og 11 brødre. Her er sangen om Tordenskjold Jeg vil sjunge om en helt vidt berømt

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Eksplosionen i Flensborg 14. juni Ødelæggelsen af de fire danske torpedobåde af Dragen- og Glenten-klassen.

Eksplosionen i Flensborg 14. juni Ødelæggelsen af de fire danske torpedobåde af Dragen- og Glenten-klassen. Eksplosionen i Flensborg 14. juni 1945 - Ødelæggelsen af de fire danske torpedobåde af Dragen- og Glenten-klassen. Marinehistorisk Tidsskrift nr, 4, november 2002, bragte en artikel af undertegnede, der

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta Historiefaget.dk: Versaillestraktaten Versaillestraktaten 1. verdenskrig stoppede 11. november 1918 kl. 11. Fredstraktaten blev underskrevet i Versailles i 1919. Krigsafslutningen Krigens afslutning regnes

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

2. verdenskrig i Europa

2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet den 5. maj 1945. Krigsudbrud Den 1. september

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Svenskerkrigene Lærervejledning og aktiviteter

Svenskerkrigene Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

Temarute: Atlantvolden (26 km)

Temarute: Atlantvolden (26 km) Temarute: Atlantvolden (26 km) DK Denne cykeltur fører jer rundt til nogle af de mest markante anlæg, der blev opført af den tyske besættelsesmagt under 2. Verdenskrig. Mange steder på Fanø ses stadig

Læs mere

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta.

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta. Historiefaget.dk: Den Store Nordiske Krig Den Store Nordiske Krig foto Den Store Nordiske Krig var den sidste af svenskekrige i danmarkshistorien. Danmark stod denne gang på vindernes side, men kunne dog

Læs mere

Helsingør 1657 SVENSKEKRIGENE. Besøg på Kronborg. Institut Sankt Joseph 21/ NAVN GRUPPE KLASSE

Helsingør 1657 SVENSKEKRIGENE. Besøg på Kronborg. Institut Sankt Joseph 21/ NAVN GRUPPE KLASSE Helsingør 1657 SVENSKEKRIGENE Besøg på Kronborg Institut Sankt Joseph 21/11 2017 NAVN GRUPPE KLASSE Program 21/11/17 kib 8.10 Introduktion ca. 9.00 Afgang fra skolen til Østerport St. 10.00 Ankomst Helsingør

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet 9. juni 2015 Pressemeddelelse Forskning og Formidling Formidling 41 20 60 16 Henrik.Schilling@natmus.dk Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet Nationalmuseet åbner 19. juni sin store

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Faglige kommentarer. Lærervejledning - 9 den sidste krig og tabet af Norge

Faglige kommentarer. Lærervejledning - 9 den sidste krig og tabet af Norge Lærervejledning - 9 den sidste krig og tabet af Norge Faglige kommentarer Et nyt angreb planlægges I løbet af 1700-tallet mistede Sverige sine besiddelser i Centraleuropa og Rusland. I løbet af århundredet

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Hvorfor måtte Danmark afstå Norge til Sverige i 1814? Michael Bregnsbo

Hvorfor måtte Danmark afstå Norge til Sverige i 1814? Michael Bregnsbo Hvorfor måtte Danmark afstå Norge til Sverige i 1814? Michael Bregnsbo Dansketideneller 400-årsnatten 1380-1814 Union 1380: Valdemar Atterdag, konge af Danmark, død 1375. Valdemars datter: Margrethe, gift

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S)

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 561 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 27. april 2011 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK

Læs mere

Tilbage i SSSR. St. Petersburg - Moskva 8 dage / 7 nætter

Tilbage i SSSR. St. Petersburg - Moskva 8 dage / 7 nætter Tilbage i SSSR St. Petersburg - Moskva 8 dage / 7 nætter DAG 1.. Ankomst i St. Petersborg. Transfer til hotel. Check-in. DAG 2.. Morgenmad på hotellet. På denne dag vi vil gerne invitere dig til byrundtur.

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Sørøvere i det danske rige i middelalderen og renæssancen

Sørøvere i det danske rige i middelalderen og renæssancen Sørøvere i det danske rige i middelalderen og renæssancen Af Benjamin Asmussen, cand.mag. Ordet pirat kommer af det græske ord peirates, der oprindeligt betyder gå på eventyr eller angribe. Senere er det

Læs mere

Gallup om danskernes paratviden

Gallup om danskernes paratviden TNS Dato: 23. august 2013 Projekt: 59437 Feltperiode: Den 20.23. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Anmeldelse. De Væbnede Styrkers Museum i Moskva. Anmeldt af Christian Riegels Hjorth

Anmeldelse. De Væbnede Styrkers Museum i Moskva. Anmeldt af Christian Riegels Hjorth Anmeldelse De Væbnede Styrkers Museum i Moskva Anmeldt af Christian Riegels Hjorth Det første der møder én ved indgangen til De væbnede styrkers Museum i Moskva er en T34-85 kampvogn; kampvognen der som

Læs mere

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Sygeplejerskerne og de hvide busser

Læs mere

VIDEN OM ARKÆOLOGI & HISTORIE

VIDEN OM ARKÆOLOGI & HISTORIE VIDEN OM ARKÆOLOGI & HISTORIE Arkæologiske udgravninger Fund fra samlingerne Registrering af fortidsminder Fredede fortidsminder Artikler om arkæologi & historie Søg ARKÆOLOGISKE UDGRAVNINGER Fra hjemmesiden:

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

En konvojs undergang. En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig

En konvojs undergang. En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig 8 En konvojs undergang En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig En papirkopi af et billede fra en gammel glasplade, som ganske vist ikke var

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

William Gourdon finder sig ene tilbage med Jens Munk og hans dødssyge nevø. Resolut griber han sin riffel og skyder sig selv på dækket af skibet.

William Gourdon finder sig ene tilbage med Jens Munk og hans dødssyge nevø. Resolut griber han sin riffel og skyder sig selv på dækket af skibet. SYNOPSIS Året er 1619. Den danske konge, Kong Christian IV, og det nydannede Ostindiske Handelskompagni har blot én enkelt ekspedition bag sig. En ekspedition ledet af Ove Gjedde, som ikke har givet livstegn

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Skriv dagbog fra fronten, som om du var en dansksindet soldat i tysk tjeneste under 1. verdenskrig. Baggrund Da Danmark tabte den 2. Slesvigske Krig

Læs mere

At finde sætningsled, side 19. munding i Hudsonbugten. alle fire for at finde rødder i jorden.

At finde sætningsled, side 19. munding i Hudsonbugten. alle fire for at finde rødder i jorden. FACITLISTE At sætte tegn, side 17 A. Det regner(,) så jeg går hjem nu. B. Jeg går hjem nu(,) fordi det regner. C. Fordi det regnede, gad vi ikke mere. D. Vi løb(,) da regnen begyndte. E. Vil du ringe(,)

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Ikke-klassificeret trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2015 til og med september 2015

Ikke-klassificeret trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2015 til og med september 2015 Ikke-klassificeret trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2015 til og med september 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold FE vurderer på baggrund af den nuværende tendens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Det, som aviserne ikke skriver om

Det, som aviserne ikke skriver om Det, som aviserne ikke skriver om Mathias Trankjær er 22 år og industritekniker. Han er vokset op i Skagen og bor nu i Ålborg. En sommernat i 2013 fejrede Mathias sit nyerhvervede kørekort ved at køre

Læs mere

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie Bornholm - lejrskolebogen Troels Gollander Møllen Multimedie INDHOLD Østersøens Perle 4 Klipperne 6 De første bornholmere 8 Krig og frihedskamp 10 Erhverv 12 Hammershus 14 Rundkirkerne 16 Bornholms byer

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

Med Trygjollen på tur til Bornholm

Med Trygjollen på tur til Bornholm Med Trygjollen på tur til Bornholm Af Tina Rasmussen I forbindelse med sit frivillige arbejde har formanden for Trygjollen, Flemming Jensen, ofte været i kontakt med MOCS (Maritimt Overvågning Center Syd).

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Kristian Eskild Jensen

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Kristian Eskild Jensen Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Kristian Eskild Jensen TUE er flygtet fra sin landsby. Han har en livlig fantasi. TROFAST følger børnene i tykt og tyndt. OTTAR er stukket af fra en bondegård.

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Napoleon Lærervejledning og aktiviteter

Napoleon Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr Ottar Helge Ask Roar Ege Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr S K O L E T J E N E S T E N V I K I N G E S K I B S M U S E E T Modellen en kopi af Helge Ask er en kopi af Roar Ege en kopi af Ottar en kopi

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

MIT LIV SOM SOLDAT ET UNDERVISNINGSFORSLAG TIL FORLØB OM SOLDATERLIVET PÅ STEVNSFORT

MIT LIV SOM SOLDAT ET UNDERVISNINGSFORSLAG TIL FORLØB OM SOLDATERLIVET PÅ STEVNSFORT Koldkrigsmuseum Stevnsfort ligger ved Stevns Klint. I kan både kommer hertil via bus, cykel eller på gåben. Sidstnævnte er en smuk tur langs klinten fra Rødvig station. Se nærmere på hjemmesiden www.kalklandet.

Læs mere

Til Middelhavet efter krigsfanger Krydseren Valkyriens togt juli september 1919

Til Middelhavet efter krigsfanger Krydseren Valkyriens togt juli september 1919 Til Middelhavet efter krigsfanger Krydseren Valkyriens togt juli september 1919 Af Søren Nørby, cand. mag. Under 1. Verdenskrig endte en række af indbyggerne i det Sønderjylland, som Danmark havde tabt

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur 1. Ladby 1. Ladbyskibet skal sejle over Storebælt. Vinden er stærk og kommer fra syd. Turen tager lang tid. Hvor kommer vinden fra? I skal hoppe på et ben frem til Trelleborg. 2.

Læs mere

Udklipsark: Danmarks hær og flaade

Udklipsark: Danmarks hær og flaade Udklipsark: Danmarks hær og flaade Indledning "Danmarks Hær og Flaade" er titlen på et hæfte med udklipsark, som er udgivet en gang i 1940'erne. Arkene er tegnet af Ove Meier og udgivet på Arthur Jensens

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Danske Orlogsskibe 1870-1943

Danske Orlogsskibe 1870-1943 Danske Orlogsskibe 1870-1943 2004 M a r i n e k a l e n d e r Panserskibet HELGOLAND 1878-1907 Mønstring på dækket af Panserbatteriet HELGOLAND Panserbatteriet, der blev søsat på 14-årsdagen for den danske

Læs mere

Paketten - mellem Holbæk og Refshaleøen En anderledes dimension til fortællingen om råvarer, mad og mennesker - kystliv, skibe og søfart Januar

Paketten - mellem Holbæk og Refshaleøen En anderledes dimension til fortællingen om råvarer, mad og mennesker - kystliv, skibe og søfart Januar Paketten - mellem Holbæk og Refshaleøen En anderledes dimension til fortællingen om råvarer, mad og mennesker - kystliv, skibe og søfart Januar 2019 1 Idéen, ruten og målsætningen I sommeren 2019 er det

Læs mere

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne.

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 7. klasse Vikingetiden 1. Fælles gennemgang: Start med at spørge eleverne hvad de ved om vikingetiden. De har helt sikkert hørt en del om den før. Du kan evt.

Læs mere

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da DFDS 1937-1970 Da Det Forenede Dampskibs Selskab, forkortet DFDS, blev stiftet i 1866, var ambitionen at samle dampskibe i datidens indenrigsfart med passagerer og stykgods, og dampskibe der især sejlede

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Startdato Slutdato Varighed Pris Rejseledere Eneværelsestillæg kr kr. Direkte fly til Helsinki. Ankomst om formiddagen.

Startdato Slutdato Varighed Pris Rejseledere Eneværelsestillæg kr kr. Direkte fly til Helsinki. Ankomst om formiddagen. Krydstogt på Østersøen Destination: Estland, Finland, Rusland, Sverige Startdato Slutdato Varighed Pris Rejseledere Eneværelsestillæg 28. juni 3. juli 6 dage 10995 kr. Jens Worning Sørensen 990 kr. 4.

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Where they rest, they rust : Undersøgelse og bevaring af vrag fra WWI og WWII i Nordsøen og Scapa Flow, Orkneyøerne af David Gregory

Where they rest, they rust : Undersøgelse og bevaring af vrag fra WWI og WWII i Nordsøen og Scapa Flow, Orkneyøerne af David Gregory Where they rest, they rust : Undersøgelse og bevaring af vrag fra WWI og WWII i Nordsøen og Scapa Flow, Orkneyøerne af David Gregory Sea War Museum Jutland (http://www.seawarmuseum.dk/) har netop gennemført

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup

Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup Klager bestilte 14. december 2007 et bryllupsarrangement hos indklagede til afholdelse den 6. september 2008. Klager modtog den 17. december

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Færgen ØEN grundstødning den 1. november 2006

Færgen ØEN grundstødning den 1. november 2006 Redegørelse fra Opklaringsenheden Færgen ØEN grundstødning den 1. november 2006 Færgen ØEN, grundstødt ved stenmolen ud for Mommark havn. Foto: Opklaringsenheden Faktuel information Færgen ØEN betjener

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

Vejledning til underviseren

Vejledning til underviseren Vejledning til underviseren Der er i alt 6 undervisningsforløb, som henvender sig til 7.-9. klasse. Undervisningsforløbene kan bruges direkte som de står, eller underviseren kan tilføje/plukke i dem efter

Læs mere

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor!

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor! Gensynets glæde er stor! Skipperweekend 12-13. september 2015 Vi havde arrangeret en skipperweekend hvor vi nyuddannede skippere kunne komme ud og blive luftet og lære at sejle med vore dejlige både. Det

Læs mere

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene.

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013 Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. Turfølget var ikke stort, men det var godt: Jan Michalik, Peter Henrik Sørensen, Gorm

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Endnu større Efter fjeldørredturen til Grønland i 2009 en tur der havde været på ønskelisten i lang tid gik der ikke lang tid efter hjemkomsten, før

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

Jagt hos Knud, Mogens og Erling Lørdag den

Jagt hos Knud, Mogens og Erling Lørdag den Jagt hos Knud, Mogens og Erling Lørdag den 01 10 2011 Første oktober er jo normalt en helligdag, hvad jagt angår, og hvor det sidste af det jagtbare vildt går ind, men ak, jeg fik et valg mellem 4 timers

Læs mere

Marinehjemmeværnet og Kapsejladsen Sjælland Rundt. Jeg blev fartøjsfører for MHV 61 i August 1971, først dog som menig fører (!). Men min anden store interesse, sejlads med sejlbåde, bevirkede at jeg deltog

Læs mere