Fra drukbåret til kulturbåret natteliv. Partnerskab. Konsekvens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra drukbåret til kulturbåret natteliv. Partnerskab. Konsekvens"

Transkript

1 Fra drukbåret til kulturbåret natteliv I udkastet til nattelivs- og restaurationsplan, luftes ønsket om at komme væk fra det drukbårede natteliv. Det er et konstruktivt og positivt ønske. Desværre synes der ikke rigtig at være noget konkret forslag til hvordan denne transition skal foregå. Samtidig lægges der op til at dialog med nattelivets udbydere, skal være et bærende element. Heri ligger der et klart modsætningsforhold. Nattelivets udbydere, der i stort omfang er ejet af investorer bl.a. diverse udenlandske kapitalfonde, har en naturlig indlejret interesse. Salg af alkohol overskud, mere salg af alkohol giver mere overskud. Det er deres interesse og naturlige mål. Derfor kommer man ikke udenom, at sætte regler og rammer. Eksempelvis for prissætning. Dette er en myndighedsrolle, og ikke noget der skal lægges ud til dialog. Partnerskab Der lægges op til at øget inddragelse af nattelivets parter. De komplekse problemstillinger på nattelivsområdet forudsætter et stærkt samarbejde mellem alle relevante parter, kan man læse i udkastet. Hvilke komplekse problemstillinger er der tale om? Problemerne er ikke mere komplekse end at de ville kunne klares med en klar myndighed. Jf. ovenstående, så er det problematisk at inddrage restauratørerne (dvs investorerne) som bærende element i problemets løsning. Og tager man branchens høringssvar i betragtning, så burde dette stå krystalklart for enhver. Deres interesse er klar, og de vil naturligvis forsvare deres interesser. Ordentlige forhold er ikke et spørgsmål om dialog mellem nattelivsaktørerne, naboer og andre interessenter. Det er en myndighedsopgave. Helt grundlæggende, så er håndhævelse af love og regler ikke et spørgsmål om dialog. Københavns Kommune, må sørge for at skabe de rette forhold eksempelvis ikke klynge beværtninger som vi ser pt og at Københavns Politi må sørge for håndhæve eksempelvis ordensbekendtgørelsen. Hvis Københavns Kommune oprigtigt ønsker at gøre noget ved tilstanden derude, så må den påtage sig rollen som myndighed, og lægge den dialogiske tilgang fra sig. Der er formodentlig ikke nogen der ikke er klar over at man ikke må urinere op ad folks porte, stå midt på gaden og råbe kl. 02 om natten, eller lyse et helt beboelseskvarter op med en soundbox. Konsekvens Kører man for stærkt i en bil så får man en bøde, Afleverer man en biblioteksbog bare én dag for sent, så får man en bøde. Årsagen til dette er naturligvis ganske enkel. Det virker. Det er effektivt og præventivt. Stiller man sig derimod midt i et beboelseskvarter, kl. 02 om natten og råber, skriger og brøler, eller blæser et hele kvarteret op med en soundbox, eller lignende kendte scener for tilstanden i København om natten pt, så insisterer myndighederne på en endeløs dialog. Og på at kaste ikke ubetydelige ressourcer efter denne dialogiske tilgang.

2 Spørgsmålet som politikerne bør stille sig selv, er om der er en udløbsdato for dialogen. Og om det er passende, endsige lovligt, at insistere på dialog, når der er tale om regulære lovovertrædelser. Hvorfor vælger man dialog når det kommer til alkohol- og narkopåvirkede mennesker der terroriserer hele bydele? Ansvarsfraskrivelse I det nuværende udkast til restaurations- og nattelivsplan, er der lagt op til at restauratører skal have et større ansvar for fortovs- og gadeareal ud for deres bedrift. Dette er en total falliterklæring. Orden på gader og stræder, er en myndighedsopgave, og ikke noget man kan uddelegere til tilfældige tjenere, dørmænd, og bartendere. Dette bliver en umulig opgave at administrere og er dømt til at fejle. Hvordan har man forestillet sig at dette skulle se ud? Er det den 19-årige bartender der skal holde orden på de spritstive gæster på gaden? Er det små private vagtværn i form af veluddannede udsmidere? Det er absolut ikke nogen løsning. Før Københavns Kommune begaver forretningsfolkene bag nattelivet med yderligere privilegier, bør man have styr på den nuværende tilstand. Dette kommer ikke til at ske gennem yderligere udvidelse af restauratørernes privilegier! Hvis ikke at vi skal sidde her om fire år, hvis ikke byen og dens beboere skal udsættes for samme belastning gennem de næste fire år, så er Københavns Kommune nødt til at tage rollen som myndighed alvorlig. Pris og forhold Hvad koster det for Københavns Kommune, at huse nattelivsindustrien i sin nuværende form? Det er velbeskrevet i diverse medier, at nattelivsindustrien er et stort og ureguleret marked. Eksempelvis vil den største udbyder ikke have organiserede medarbejdere. De giver en fast timeløn på kr. 105,- uanset hvornår der arbejdes (medarbejdere underbetales dermed med ca kr. p.a., jf, nyhedsmediet Pio). Generelt er der tale om forhold der i stor stil ligner dem som Københavns Kommune netop har opsagt samarbejde med Nemlig.com for. Københavns Kommune udsteder bevillinger uden at der følger krav med til virksomhedernes forhold. Gør man sig den ulejlighed, at dykke ned i udbydernes skatteforhold, er det helt klart, at de ikke bidrager med nogen nævneværdig virksomhedsskat. Den største udbyder, omsatte for ca. 850 millioner kroner, og betalte 14.8 millioner i skat hvoraf ca. 15% gik til Københavns Kommune. Det er ikke meget, og kan umuligt dække omkostningerne forbundet med deres aktivitet. Det er ed andre ord ikke gratis for København at huse denne industri.

3 Adskillelse af beboelse og natteliv Sammenblandingen af beboelse og gadefest, er ikke godt tænkt. Gennem en årrække er det blevet helt klart, at sammenblanding af beboelse og natteliv ikke er en velfungerende formel. Der er tale om to fundamentalt modsatrettede behov. Beboerne har behov for nogenlunde ro i deres kvarter for at kunne leve, og at kunne sove om natten, mens restauratørerne og deres gæster gerne vil have gang i den. Festscenen er vokset sig for stor til at kunne balancere med en placering i beboelseskvarterer. Beboere, private erhvervsdrivende og offentlige institutioner beliggende i byen er tungt belastet af festscenen som er voksets sig stor og altdominerende. Beboere får ro og mulighed for at ordentlige vilkår og rammer for en normal tilværelse liv i deres boliger, de butiks- og erhvervsdrivende for mulighed fungere, byen bevarer sine kulturelle historiske kvarterer med et varieret butiksliv. Samtidig får eventarrangører, restaurations- og festbranchen friere hænder til at udvikle deres koncepter og betjene flere kunder. Alt sammen noget der er med til at skabe en hel og sammenhængende by. Tiden er kommet til en skilsmisse, sådan som man ser i andre metropoler. Natteliv, forstået som det restaurationsliv, der foregår efter midnat, skal adskilles fra beboelsesområder. Partyzone Det er et helt naturligt at beværtningerne gerne vil ligge side om side. Og for gæsterne er det bekvemt at kunne gå fra en beværtning til en anden. Problemet er, at der med denne koncentration følger væsentlige ordensmæssige problemer. Udfordringen er derfor at finde en løsning der både tilgodeser beboernes behov og krav på ro, og restauratørernes ønske om at kunne holde fest for deres gæster. Løsningen på dette ligger i etablering af regulære partyzoner. Et eksempel kunne være området omkring Vesterport. se vedhæftede kort/link.

4 LJDPemRY&ll= %2C &z=18 Området udmærker sig til formålet ved, at der ingen umiddelbar beboelse er. Restaurationerne vil dermed kunne skrue op for festen uden at skulle tage hensyn til naboer. Gæsterne vil kunne feste og bevæge sig frit rundt i området og mellem beværtningerne. Der er hverken trafik eller beboere at skulle tage hensyn til. PRO Kvalitet i byen Formålet er at give København mulighed for både at være kendt som en sjov og dynamisk by med et rigt

5 restaurations-, bar- og musikliv, og en by der som noget helt unikt i Europa har bevaret en beboet bykerne og et velbevaret historisk og kulturelt miljø som viser byen København fra sin smukkeste side den unikke arkitektur, smukke palæer. Et kvarter som trænger til et løft Ved at løfte ét kvarter, kan vi aflaste en række andre. Det foreslåede eksempel på en partyzone, er tale om et relativt stort område lige i hjertet af København som i dag henligger som et "dødt område". Trist om dagen og dødens forkammer om natten. Et uudnyttet potentiale som hvis tænkt og indrettet rigtigt, kan løse nogle af København helt store problemer med at skabe en sikker scenografi til nattelivet og bevare en by som stadig kan huse sine borgere i den historiske bykerne. Designet nattelivsscenografi med fokus på sikkerhed Opsætning af kameraer til overvågning giver mulighed for at dokumentere optakt til voldelige hændelser, salg af narko oa. Toiletter - der pågår i øjeblikket opsætning af festivaltoiletter i det smukke byrum til nattens gæster, hvilket ikke er klædeligt. I partyzonens indretning medtænkes denne logistik, hvilket giver mulighed for æstetiske løsninger som passer til byrummet. Transport og logistik Partyzonen omkring Vesterport, ligger midt i et knudepunkt af offentlig transport, og sikrer dermed en nem transport til hele landet og øresundregionen ved busser, metro, S-toge, intercity, taxaer. Dette betyder at feststemte gæster ikke skal igennem beboelseskvarter og derved undgår at genere omgivelserne. Ressourcebesparende - øget effektivisering og sikkerhed - politi Afgrænset område at holde orden i - i modsætning til i dag hvor nattelivet er spredt udover mange kvadratkilometer, som skal patruljeres, hvilket naturligvis en omkostningstung og tilsyneladende uoverkommelig opgave. Sikkerhed og tryghed ville øges væsentligt. Ressourcebesparende - kommunale udgifter Ressourcer til eksempelvis natteværter, støjvagter, administration og sagsbehandling af klager og lign. ville kunne reduceres til et absolut minimum. Attraktive rammer for fest - og restaurationsbranche Metropolzonen placering og indretning giver mulighed for friere rammer til festbranchen. I dag er området underlagt visse begrænsninger af hensyn til byens beboere, private og offentlige erhverv. Zonens beliggenhed gør det muligt at tillade branchen en større frihed til at udvikle koncepter som kræver højere db. Kvalitet i byen København vil med en dedikeret partyzone, kunne fokusere på kvalitet i resten af byen. Eksempelvis på kvalitetsbutikker, gastronomi, og andet der vil være med til at løfte byen. CON?

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan 1. Lokaludvalgets bemærkninger til udkast til Restaurations- og nattelivsplan Side Tekst i udkast til Restaurations- og nattelivsplan

Læs mere

Bilag 7. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

Bilag 7. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse NOTAT Til Borgerrepræsentationen Bilag 7. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 122 henvendelser

Læs mere

Vedr. Høring af Restaurations- og nattelivsplan 2017

Vedr. Høring af Restaurations- og nattelivsplan 2017 1/4 Københavns Kommune Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, postboks 380 2300 København S ATT: miljoe@tmf.kk.dk Vedr. Høring af Restaurations- og nattelivsplan 2017 Københavns Kommune har udarbejdet

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningen. Indre By Lokaludvalgs input til restaurationsplanen

Kultur- og Fritidsforvaltningen. Indre By Lokaludvalgs input til restaurationsplanen Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Kultur- og Fritidsforvaltningen Indre By Lokaludvalgs input til restaurationsplanen

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan 2. Lokaludvalgets bemærkninger til Handleplan for at nedbringe gener fra nattelivet Side Initiativ / Tekst i udkast Handleplan

Læs mere

Høringssvar - Danmarks Restauranter og Cafeer

Høringssvar - Danmarks Restauranter og Cafeer Høringssvar - Danmarks Restauranter og Cafeer Revision af forskrift for indretning og drift af restaurationer i Københavns Kommune (2018-0046023) Indledende bemærkninger Det er DRC s klare opfattelse,

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan 2. Lokaludvalgets bemærkninger til Handleplan for at nedbringe gener fra nattelivet Side Initiativ / Tekst i udkast Handleplan

Læs mere

Ny Østergade. Standardrapport

Ny Østergade. Standardrapport Ny Østergade Standardrapport 1. Angiv dit postnummer Svar 1070 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1104 1110 1110 1110 1110 1111 1111 1123 1265 1358 2000 2100 2100 Procent Antal Under 20 år 0% 0 20-29 år

Læs mere

UNGE OG ALKOHOL ANSVARLIG UDSKÆNKNING

UNGE OG ALKOHOL ANSVARLIG UDSKÆNKNING UNGE OG ALKOHOL ANSVARLIG UDSKÆNKNING Der er et stigende fokus på unge og alkohol, både i medierne, blandt forældre og blandt unge selv. Mange mener, at unge drikker for meget. Blandt forældre til unge

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

Konklusioner på spørgeskemaundersøgelse om lokalplanforslaget Ny Østergade / St. Regnegade.

Konklusioner på spørgeskemaundersøgelse om lokalplanforslaget Ny Østergade / St. Regnegade. Spørgeskemaundersøgelse Ny Østergade Gennemført 12.-18- september 2017 Konklusioner på spørgeskemaundersøgelse om lokalplanforslaget Ny Østergade / St. Regnegade. Spørgsmål 1-3. Baggrundsfakta: Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Opsamling på dialogmøde om fremkommelighed i Strædet

Opsamling på dialogmøde om fremkommelighed i Strædet Opsamling på dialogmøde om fremkommelighed i Strædet Mandag d. 1. februar kl. 18-20.30 i Vartov, Farvergade 27 Mødet blev afholdt af Indre By Lokaludvalg i samarbejde med Københavns Kommune. Cirka 60 borgere

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets høringssvar vedrørende restaurationsplan for Københavns Kommune

Teknik- og Miljøudvalgets høringssvar vedrørende restaurationsplan for Københavns Kommune Bilag 1: Teknik- og Miljøudvalgets høringssvar vedrørende restaurationsplan for Københavns Kommune Teknik- og Miljøudvalget støtter op om den restriktive praksis, der lægges op til i udkastet til restaurationsplanen

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Bevillingsstrategi Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Opsamling på borgerpanelundersøgelse om Distortion 2019

Opsamling på borgerpanelundersøgelse om Distortion 2019 Opsamling på borgerpanelundersøgelse Baggrund 1751 har besvaret borgerpanelundersøgelsen. Det svarer til 51 % af det samlede Borgerpanel Spørgeskemaet har været tilgængeligt for borgerpanelet i perioden

Læs mere

Notat om Bevillingsnævnets muligheder i forbindelse med at træffe afgørelser om alkoholbevillinger og nattilladelser

Notat om Bevillingsnævnets muligheder i forbindelse med at træffe afgørelser om alkoholbevillinger og nattilladelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Presse NOTAT 07-06-2017 Notat om Bevillingsnævnets muligheder i forbindelse med at træffe afgørelser om alkoholbevillinger og nattilladelser

Læs mere

Analyse af bevillingsområdet i Blågårdsgade/Ravnsborggade kvarteret

Analyse af bevillingsområdet i Blågårdsgade/Ravnsborggade kvarteret KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat NOTAT 8-- Analyse af bevillingsområdet i Blågårdsgade/Ravnsborggade kvarteret Sagsnr. -78 Dokumentnr. -78-. Indledning Bevillingsnævnet har

Læs mere

I udkastet bruger forvaltningen udtrykket "afspilles musik". Det kan forstås som musik, der ikke spilles live - og dermed vil

I udkastet bruger forvaltningen udtrykket afspilles musik. Det kan forstås som musik, der ikke spilles live - og dermed vil Teknik- og Miljøforvaltningen Det er med behersket glæde, at Indre By Lokaludvalg har læst udkastet til revision af "Forskrift for udendørs musikarrangementer i Københavns Kommune". Vi læser udkastet som

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om Lavendelstræde. Standardrapport

Spørgeskemaundersøgelse om Lavendelstræde. Standardrapport Spørgeskemaundersøgelse om Lavendelstræde Standardrapport 1. Angiv dit postnummer Spørgeskema om Lavendelstræde Svar Mand 63,3% Kvinde 36,7% Andet 0% Respondenter 30 Under 20 0% 20-29 16,7% 30-39 13,3%

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY PROBLEMER MED ALKOHOL I NATTELIVET - OG MULIGE LØSNINGER SÉBASTIEN TUTENGES, LEKTOR, CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING

AARHUS UNIVERSITY PROBLEMER MED ALKOHOL I NATTELIVET - OG MULIGE LØSNINGER SÉBASTIEN TUTENGES, LEKTOR, CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING PROBLEMER MED ALKOHOL I NATTELIVET - OG MULIGE LØSNINGER SÉBASTIEN TUTENGES, LEKTOR, CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING DAGENS STORE SPØRGSMÅL Hvorfor kommer folk til skade i nattelivet? Hvordan kan vi minimere

Læs mere

Konklusioner på borgerpanelundersøgelse om forholdene i Indre By

Konklusioner på borgerpanelundersøgelse om forholdene i Indre By Borgerpanelundersøgelse Forholdene i Indre By Gennemført 24-27. februar 2017 Konklusioner på borgerpanelundersøgelse om forholdene i Indre By Sammenfatning: Indre By som helhed Prioriteringer med hensyn

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kultur- og Fritidsforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Kultur- og Fritidsforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen har den 10. april

Læs mere

Høringssvar inkl. forvaltningens kommentarer dertil vedr. forslag til ny restaurationsplan for Randers Kommune

Høringssvar inkl. forvaltningens kommentarer dertil vedr. forslag til ny restaurationsplan for Randers Kommune Notat Vedrørende: Høringssvar inkl. forvaltningens kommentarer dertil Sagsnavn: Bevillingsnævn: Restaurationsplan 2015 Sagsnummer: 22.01.00-P00-1-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail: lhp@randers.dk

Læs mere

Alkoholbevillinger og vilkår

Alkoholbevillinger og vilkår Alkoholbevillinger og vilkår Der kan til alkoholbevillinger knyttes vilkår og betingelser, der har baggrund i de hensyn, som restaurationsloven skal varetage. Der kan ud fra de samme hensyn knyttes vilkår

Læs mere

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Bilag 1 Henvendelser i forbindelse med naboorientering om dispensation fra lokalplan nr. 437 Bryghusgrunden til midlertidig placering

Læs mere

= butikslejemål. i attraktivt multibrugerhus. Sturlasgade 1, stuen 2300 København S

= butikslejemål. i attraktivt multibrugerhus. Sturlasgade 1, stuen 2300 København S = butikslejemål i attraktivt multibrugerhus 2300 København S 1 Velbesøgt adresse med attraktive naboer Islands Brygge er en adresse med både udsyn og fremsyn. Midt i København, direkte til vandet, summer

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

Handleplan for at nedbringe generne fra nattelivet

Handleplan for at nedbringe generne fra nattelivet Handleplan for at nedbringe generne fra nattelivet Denne handleplan er en del af Restaurations- og Nattelivsplanen 2017 og tager udgangspunkt i planens vision om et natteliv i balance. Initiativerne er

Læs mere

Danmarks Restauranter & Caféer (DRC) skal herved fremsende vore bemærkninger til kommunens høring om Restaurations- og nattelivsplan.

Danmarks Restauranter & Caféer (DRC) skal herved fremsende vore bemærkninger til kommunens høring om Restaurations- og nattelivsplan. Høring vedr. Restaurations- og nattelivsplan Danmarks Restauranter & Caféer (DRC) skal herved fremsende vore bemærkninger til kommunens høring om Restaurations- og nattelivsplan. GENERELLE BEMÆRKNINGER

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

= lyst kontor i. centrum af Odense. Gråbrødrepassagen 9, 2. sal 5000 Odense C

= lyst kontor i. centrum af Odense. Gråbrødrepassagen 9, 2. sal 5000 Odense C = lyst kontor i centrum af Odense Gråbrødrepassagen 9, 2. sal 5000 Odense C 1 I absolut nærhed til Odenses bedste gågadestrækning Gråbrødrepassagen er beliggende i hjertet af Odense og rummer både boliger

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES RESTAURATIONS- OG NATTELIVSPLAN

KØBENHAVNS KOMMUNES RESTAURATIONS- OG NATTELIVSPLAN KØBENHAVNS KOMMUNES RESTAURATIONS- OG NATTELIVSPLAN VISION FOR ET BÆREDYGTIGT RESTAURATIONS- OG NATTELIV Et alsidigt kultur- og fritidsliv - herunder restaurations- og forlystelsesliv - bidrager til,

Læs mere

Vidensråd for forebyggelse d. 26. august Trygt Natteliv. Rusmiddelpolitik

Vidensråd for forebyggelse d. 26. august Trygt Natteliv. Rusmiddelpolitik Vidensråd for forebyggelse d. 26. august 2019 Trygt Natteliv Rusmiddelpolitik Trygt Natteliv i Historik Startede som et pilotprojekt i 2003 i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd Trygt Natteliv blev

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse maj 2018

Borgerpanelundersøgelse maj 2018 Bilag 4: Udeservering og byliv - tendenser og holdninger By- og Kulturforvaltningen har via spørgeskemaundersøgelser spurgt byens borgere, berørte beboere og erhvervsliv i bymidten om, hvordan de oplever

Læs mere

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR - SKANDERBORG MIDTBY - En by vil ikke vil hjem fra - Indbydende gennem iscenesættelse af gaden - Fælles vi - Attraktiv for børnefamilier - Byens skal samles for

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

Bliv en del af Københavns nye centrum

Bliv en del af Københavns nye centrum Bliv en del af Københavns nye centrum Butik og restaurant i Axel Towers Se mere på axeltowers.dk eller kontakt RED Property Advisers på 33 13 13 99 eller retail@red.dk Byens bedste beliggenhed Nu har du

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

Axel Towers. Bliv en del af Københavns nye landemærke

Axel Towers. Bliv en del af Københavns nye landemærke Axel Towers Bliv en del af Københavns nye landemærke Må vi invitere dig med op? Arkitekturen er geometrisk forførende. Facaden vil kun blive smukkere og smukkere med årene. Beliggen heden er enestående.

Læs mere

HANDLEPLAN FOR AT NEDBRINGE GENER FRA NATTELIVET KØBENHAVNS KOMMUNES RESTAURATIONS- OG NATTELIVSPLAN

HANDLEPLAN FOR AT NEDBRINGE GENER FRA NATTELIVET KØBENHAVNS KOMMUNES RESTAURATIONS- OG NATTELIVSPLAN HANDLEPLAN FOR AT NEDBRINGE GENER FRA NATTELIVET KØBENHAVNS KOMMUNES RESTAURATIONS- OG NATTELIVSPLAN REVIDERET PÅ BAGGRUND AF BUDGET 2018 HANDLEPLAN FOR AT NEDBRINGE GENERNE FRA NATTELIVET Denne handleplan

Læs mere

Referat af åbent dialogmøde om Distortion

Referat af åbent dialogmøde om Distortion Referat af åbent dialogmøde om Distortion Onsdag den 26. april kl. 17.00 18.30 i Bethesda Velkomst v. Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg Bent Lohmann bød velkommen og fortalte om lokaludvalgets

Læs mere

Axel Towers. Bliv en del af Københavns nye landemærke

Axel Towers. Bliv en del af Københavns nye landemærke Axel Towers Bliv en del af Københavns nye landemærke Må vi invitere dig med op? Arkitekturen er geometrisk forførende. Facaden vil kun blive smukkere og smukkere med årene. Beliggen heden er enestående.

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 3 Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases Som opfølgning på behandling af Parkering 2015 på Teknik-

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Kommunen sendte den 28. april 2017 Restaurations- og nattelivsplan 2017 i offentlig høring via bliv hørt-portalen med svarfrist den 1. juni 2017.

Kommunen sendte den 28. april 2017 Restaurations- og nattelivsplan 2017 i offentlig høring via bliv hørt-portalen med svarfrist den 1. juni 2017. Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Kommunen sendte den

Læs mere

Erhvervsudvalget L 109 Bilag 3, L 110 Bilag 3 Offentligt

Erhvervsudvalget L 109 Bilag 3, L 110 Bilag 3 Offentligt Erhvervsudvalget 2009-10 L 109 Bilag 3, L 110 Bilag 3 Offentligt Til Folketingets Erhvervsudvalg Christiansborg L 109 Forslag til ændring af konkurrenceloven 10. marts 2010 Økonomi- og erhvervsministeren

Læs mere

Kortlægning og datagrundlag

Kortlægning og datagrundlag Kortlægning og datagrundlag Indledning I dette dokument præsenteres den kortlægning, som ligger til grund for initiativerne i handleplanen til at nedbringe generne fra nattelivet, som er en del af Restaurations-

Læs mere

Københavns Kommunes Restaurations- og nattelivsplan

Københavns Kommunes Restaurations- og nattelivsplan Københavns Kommunes Restaurations- og nattelivsplan Vision for et bæredygtigt restaurations- og natteliv Et alsidigt kultur- og fritidsliv - herunder restaurations- og forlystelsesliv - bidrager til, at

Læs mere

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 30. april Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel?

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 30. april Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? Projekt Social balance i Værebro Park 30. april 2014 Indsatsbeskrivelse 1. Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? 2. Baggrund Hvad er baggrunden for at indsatsen iværksættes nu? eventuelle udfordringer

Læs mere

Eksklusivt lejemål til retail, leisure eller restauration

Eksklusivt lejemål til retail, leisure eller restauration Eksklusivt lejemål til retail, leisure eller restauration H.C. Andersens Boulevard 27 1553 København V Lejemålet er genbo til Tivoli og nabo til Rådhuspladsen med et pulserende nærmiljø og høj eksponering

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Multibrugerhus. med mange fællesfaciliteter. Islands Brygge København S

Multibrugerhus. med mange fællesfaciliteter. Islands Brygge København S Multibrugerhus med mange fællesfaciliteter Islands Brygge 39-43 2300 København S Velbeliggende multibrugerhus direkte til havneløbet med fælles mødefaciliteter, reception, loungeområde, indbydende kantine

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Kilde Regulering Handlemuligheder Konsekvenser

Kilde Regulering Handlemuligheder Konsekvenser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 2 Oversigt over støjkilder og regulering 17-11-2016 Sagsnr. 2016-0382335 Dokumentnr. 2016-0382335-7 Kilde Regulering Handlemuligheder

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

28. september Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Rosa Christine Mattsson

28. september Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Rosa Christine Mattsson KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 28. september 2018 Sagsnr. 2018-0247413 Dokumentnr. 2018-0247413-5 Bilag 3 Oversigt over høringssvar og forvaltningens kommentarer

Læs mere

= attraktive lejemål med

= attraktive lejemål med = attraktive lejemål med central beliggenhed 1600 København V 1 Unik beliggenhed på Gyldenløvesgade Med Søerne i den ene retning og henholdsvis Rådhuspladsen og Vesterport Station i den anden og tredje

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Indsigelse til lokalplanforslag for Bellahøjen! Bellahøj, d. 9. november 2014

Indsigelse til lokalplanforslag for Bellahøjen! Bellahøj, d. 9. november 2014 Indsigelse til lokalplanforslag for Bellahøjen! Bellahøj, d. 9. november 2014 Vi, beboerne i Bellahøjkvarteret, kræver, at Københavns Kommune sikrer en velfungerende og attraktiv boligbebyggelse på vandværksgrunden,

Læs mere

høringssvar Til Snorresgade forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 205

høringssvar Til Snorresgade forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 205 Bilag 3 høringssvar Til Snorresgade forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 205 Offentlig høringsperiode fra den 2. maj til den 30. juni 2017 Høringssvar Besvarelser indkommet på anden vis... nr. 10-9

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

NOTAT TIL SUNDHEDSDEPARTEMENTET,

NOTAT TIL SUNDHEDSDEPARTEMENTET, Nuuk, den 29.05.2017. J.nr.: NOTAT TIL SUNDHEDSDEPARTEMENTET, pn@nanoq.gl Irja@nanoq.gl Vedrørende ANRs høringssvar på alkohollovgivningen. Ved mail af den 27. april 2017 har Sekretariatet for Alkohol-

Læs mere

Resultat af borgerdialogforløb

Resultat af borgerdialogforløb Obligatorisk bilag til indstilling til Teknik- og Miljøudvalget/projektejer, når projektet afsluttes Bilag nr. 1A: Resultat af borgerdialogforløb Projektets navn: Idekatalog for trafik og bymiljø i Nørre

Læs mere

Høringssvar til rapport om evaluering af lokaludvalgene i København

Høringssvar til rapport om evaluering af lokaludvalgene i København Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Center for Sikker By Att.: Louise Nordskilde Mail: lou@okf.kk.dk KONGENS ENGHAVE LOKALUDVALG Valdemarsgade 4 1665 København V www.kongensenghavelokaludvalg.kk.dk

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen har med svarfrist d. 16. juni 2014 bedt Indre By Lokaludvalg om et høringssvar angående trafikforsøget i Nørre Kvarter.

Teknik- og Miljøforvaltningen har med svarfrist d. 16. juni 2014 bedt Indre By Lokaludvalg om et høringssvar angående trafikforsøget i Nørre Kvarter. Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen har med svarfrist d.

Læs mere

Annoncering af mobile gadesalgspladser i Indre By

Annoncering af mobile gadesalgspladser i Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse MOBILE GADESALGSPLADSER 2. februar 2018 Annoncering af mobile gadesalgspladser i Indre By Der er nu mulighed for at ansøge om tilladelse

Læs mere

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København Fleksible byrum i København Foto: Ursula Bach Indledning For at sikre en bedre udnyttelse af byrummets kapacitet, skal gaderne tilpasses byens døgnrytme. Som beskrevet i ITS-handlingsplan 2015-2016 vil

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse Erhvervsstyrelsen (RikNor@erst.dk, KarKra@erst.dk) Erhvervsministeriet (jkr@em.dk) 12. januar 2018 Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse (2017/0354) Dansk Erhverv har ved

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 Spørgsmål

APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 Spørgsmål # Emner til den fysiske del af APV en 1 FYSISKE FORHOLD Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø 2 FYSISKE FORHOLD 3 FYSISKE FORHOLD 4 FYSISKE FORHOLD 5 FYSISKE FORHOLD 6 FYSISKE FORHOLD 7 FYSISKE

Læs mere

Bilag 1: Evaluering Distortion

Bilag 1: Evaluering Distortion NOTAT 06-12-2016 Bilag 1: Evaluering Distortion 2016 Sagsnr. 2016-0341295 Dokumentnr. 2016-0341295-1 Sagsbehandler Stine Louise Ahrendt Ocariz Indhold Bilag 1: Evaluering Distortion 2016... 1 Indledning...

Læs mere

Referat af vælgermøde om nattelivet og events i Indre By

Referat af vælgermøde om nattelivet og events i Indre By Referat af vælgermøde om nattelivet og events i Indre By Onsdag den 10. maj kl. 18.30 21.30 i Bethesda. Program: 18.30 18.35: Velkomst v. Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg 18.35 19.35: 1.

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

= eksklusivt lejemål til

= eksklusivt lejemål til = eksklusivt lejemål til retail, restauration eller leisure H. C. Andersens Boulevard 27 1553 København V 1 Unik beliggenhed på H.C. Andersens Boulevard Området omkring ejendommen er karakteriseret ved

Læs mere

Høringssvar vedrørende frit valg til genoptræning

Høringssvar vedrørende frit valg til genoptræning Sundheds- og ældreministeriet Høringssvar vedrørende frit valg til genoptræning Danske Fysioterapeuter har med stor interesse læst udkast til lovforslag om frit valg til genoptræning. Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Axel Towers. Bliv en del af Københavns nye landemærke

Axel Towers. Bliv en del af Københavns nye landemærke liv en del af Københavns nye landemærke Må vi invitere dig med op? rkitekturen er geometrisk forførende. Facaden vil kun blive smukkere og smukkere med årene. eliggen heden er enestående. Materialerne

Læs mere

Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift

Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift Indledning Rebild Kommune ønsker en god sammenhæng mellem at være borger og virksomhed, og der skal være plads til begge. Mulighederne og det liv, som restaurationer

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med små gener, som Center for Byens Anvendelse anbefaler

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet 22-08-2012 Sagsnr. 2012-80552 Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

KAN DU SE DINE VARER HER?

KAN DU SE DINE VARER HER? KAN DU SE DINE VARER HER? 844 kvadratmeter lige der hvor det summer af city Kronprinsensgade ligger i hjertet København med det bedste af alle verdener lige om hjørnet. Gaden i sig selv byder på en stribe

Læs mere

Er en omfartsvej en grundforudsætning for at Mariager By og nærområde kan udvikle sig til et attraktivt område for bosætning, turisme og erhvervsliv?

Er en omfartsvej en grundforudsætning for at Mariager By og nærområde kan udvikle sig til et attraktivt område for bosætning, turisme og erhvervsliv? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 16 Offentligt Er en omfartsvej en grundforudsætning for at Mariager By og nærområde kan udvikle sig til et attraktivt område for bosætning, turisme og erhvervsliv?

Læs mere

Høringssvar vedrørende tilpasning til faldende børnetal på dagtilbudsområdet.

Høringssvar vedrørende tilpasning til faldende børnetal på dagtilbudsområdet. Høringssvar vedrørende tilpasning til faldende børnetal på dagtilbudsområdet. Fra: Forældrebestyrelsen i Børnehuset Stakhavegård I dette høringssvar vil vi argumentere for, at Børnehuset Stakhavegård er

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere