/O - C \J S>?2rtf dl tf*? &&*/.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/O - C \J S>?2rtf dl tf*? &&*/."

Transkript

1 /O - C \J S>?2rtf d tf? &&/. CO E s A G s R E;: SISTRERING. BYGGESAG SIDE S. O 3. 9 O -!.9 B 4 O A EJDNR: 6634 EJERLEJLIGHEDSNRs VED RINGEN E VESTERMARKEN,, ROSKILDE JORDER 0 C AFSLUTNINGSDATOS SAGSNR.s 900.IEO SAGSBHDL.: MODTAGET s DATERET s ART s 8 DIVERSE UDEN BYGGESAGSB INDHOLD: SKILTNING FOR ROSKILDE TAXA SORTERINGS ANS G.: KT SKILTE EJER s K/S SAMEXCO INVEST S VINDINGEVEJ E3 SVANEMVLLEVEJ ROSKILDE.. E900 HELLERUP SPEGIEL BEMÆRKNING s BEMÆRKNING: SKILTNING ER FA P--PLADSEN KV0 OPDATERING AF SAG ER FORETAGET AB O-

2 265 ROSKILDE KOMMUNE CS68700L DATO 0/09-90 SIDE ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG SAGSNR: EJDNR : VED RINGEN 2 EJERLEJLIGHEDSNR: MATR.NR : VESTERMARKEN, ROSKILDE JORDER C ANNULLERET SAG AFSLUTNINGSDATO: SAGSBHDL: JR MODTAGET: DATERET: ART : 8 DIVERSE UDEN BYG INDHOLD: SKILTNING FOR ROSKILDE TAXA ANSØGER: EJER:. KT SKILTE K/S SANEXCO INVEST 8 VINDINGEVEJ 23 SVANEMØLLEVEJ ROSKILDE HELLERUP SPECIEL BEMÆRKNING: 2/8 AFTALT ANN.M/TURAC BEMÆRK.: SKILTNING ER PÅ P-PLADSEN. I N T E R N S A G S S T Y R I N G TEKST RÆKKEF. TIL FRA SAGBEHANDLER FACADEUDVALG FACADEUDVALGET X SAGSBEHANDLING FØR BYGGETILLADELSE U FREMS. AFSLUT. U FREMS. AFSLUT. BEMÆRK.: K. TURAC TILSKR., AT FACADEUDV. IKKE KAN ANBEFALE, AT TI LLADELSE MEDDELES. - AFVENTER MEDD. OM EVT. FORELÆGGELSE FOR P+E UDVALGET TIDL. AFG. FASTHOLDES

3 Dato ROSKILDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Postboks 00 Sankt Os Stræde Roskde Bygnngsnspektoratet Teefon , oka 272 Teefax Kevork Turac Vndngevej Roskde. Sag nr Ref. Jørgen Renvad/am Vedr. opsætnng af sktnng på P-padsen ved Scandc Hote, matr. nr. 0-c Ves termarken,, Ved Rngen 2. Deres fornyede ansøgnng af 22/3-90 vedr. ovennævnte sktnng har været foreagt facadeudvaget, der fasthoder den tdgere trufne afgørese, som meddet brev af 5/3-90. Hvs der skå opsættes skt, ska det være tave E 6,3 Taxhodepads jvfr. vedagte fotokop. Med veng hsen Jørgen Renvad \J. e.b. Bag.

4 INDGÅET 2 3 HAR. 990 skte v/kevorkturac BYGNINGSINSPEKTORATET Vndngevej Roskde Gro Roskde Kommune Teknsk Forvatnng Postbox oo 4ooo Roskde att Jørgen Renvad N D G Å E T 2 3. WIL 330 TEKN. FOfy. Rskv. nr Dato: 22/3/9o JoO/Zø Hermed ansøges der tadese vedr. Sktnng på P padsen ved Scandc Hote for Roskde Taxa, matr. Nr. o-c Vestermarken, Ved, Rngen. Sktnng foretages på samme st som vejdrektoratets. Må: B o H oo cm 5 cm 0 gavanseret rør. ;. Tekstnng : som på bedet,,/ - Pacerng : paraet med^hodepadsen som på bedet / / Med Veng Hsen

5 wrmn s mgååxmm^ m 0 m, I ; I r^4 m w p./ / <«WS8W 4 sg B X 9«O IS KJ!! S <s h I»r H5SP s "Le t =» g / ##, V, & jjjjj f,# V /- ///# -» 4 Mm ^ XSj8& -#-< ^ w > # >-,Am r % Wm. C 4sr. w-. ^25r-^ tøft ør / -n & 7 X m-kv 9 : S

6 Dato ROSKILDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Postboks 00 Sankt Os Stræde Roskde Bygnngsnspektoratet Teefon , oka 27 Teefax Kervork Turac Vndngevej Roskde Sagnr Ref. Jørgen Renvad/p Vedr. opsætnng af sktnng på P-padsen ved Scandc Hote, matr.nr. 0-c Vestermarken, Ved Rngen 2. Som svar på Deres ansøgnng af 8. marts 990 ska man herved meddee, at sagen har været foreagt Facadeudvaget, der kke kan anbefae, at tadesen meddees. Udvaget henhoder sg t bestemmeserne Lokapan nr afsnt 7.8., som vedægges kop. Hvs De ønsker sagen foreagt for Panægnngs- og Ejendomsudvaget t afgørese, bedes De meddee dette skrftgt -hert sammen med en nærmere begrundese for det ansøgte. Med veng hsen e.b. OØrgen Renvad Bag.

7 - -UStMUæy^ ;;. - >I# 7sr- V -fasrayon. a- -r, 5c _ r? Z - H-w «, tx. ^ ^ -jr ^ t--/ -% V^5 VMZ ^ n- vm^-s! J s?k 5s#<å JH gs ^fcåtagmgsyt mmxmbxmmmåmmmmm&mummbb?t; Ssm&Msmm-mMmgMmgmMm&k^^mmmm^ mbmhbmmu HUM fcb 5^ sss»isfcmikb MBM»ag MBgWBP IggggggmqHHjmmmmmm ahpbhesawebggg IHHMhSItoessw gbmwbwi mmm Sæa8 HF! IgÉj $ "5É& gjp S8 (Sts fe EteSBSW»ESr^E "^S - Jfr- " æé^ksség p& mmwmm. mm -a m B»S>; ae? gbygningsvedt#mrastbfffgqsssse.wgj%8$& =K hsiééé Æ smmmmåsf Ss»3S;,!M&t- ^ «ÉB S wamm mwmmmm^^msméommsmmmåm HHb WMmmmmmmM æggb&^tv ; ggp^^pmbswwm I ÉjæÉf ss"«s:»3 WHMB ang 3 g Æ& fest -. /

8 BEBYGGELSE J &-»- -rfcf:;^ :^$; -. "J»L SM.T ^-.,<? - ; ^ -. -j«w.<..«s.4^.. ^^ S^^V^-?^"""-^^- ^"" "SjS- ""SS-

9 25 svng på en fra- :ores. E 47 Krybespor. Taven angver særg vognbane, som ska anvendes af køretøjer, der kører med avere hastghed end den, der angves for den øvrge kørebane, jfr. nærmere færdsesovens 4, stk reger om kørse ej gæder. E 48 Bød rabat. Taven kan udføres med symbo for astb, hvor den kun gæder køretøjer, hvs faktske totavægt overstger 3,5 t. E 49 Høj kant. Taven angver kant på angs ad vejen. -s/ J sa sz,&sy reger om kørse otortrafkvej gæ- E 55 Tættere bebygget område. Taven angver område, hvor færdsesovens reger for tættere bebygget område gæder. E 56 Ophør af tættere bebygget område. ers tsutnng t V^ ^ E 6, Bushodepads for fjerntrafk. E 6,2 Bushodepads for nærtrafk. E 6,3 Taxhodepads. krydser motormndege vejnet. E 63 Parkerng. Taven angver area, som er beregnet t parkerng. Afstanden t parkerngspads og begrænsnnger adgangen t at parkere kan angves enten på seve taven eer på undertave. Parkerngsareaets udstræknng kan angves på undertave med vandrette sorte pe på hvd bund, evt. med meterangvese. Lgger, parkerngsareaet på korebanen uden at være afmærket på denne, gæder bestemmesen om parkerng på samme måde som anført 3 vedrorende: C 6-62 og UC 6-63.

10 skte v/kevorkturac INDGÅET r 9 NAR. 990 BYGNINGSINSPEKTORATET Vndngevej Gro Hoskde Kommune Teknsk.Forvatnng Bygnngnspektoratet Att. Jørgen Renvad s,m.jf TtKW. F0RV. D. Dato: /3-99o Orenterng j SaosDBh. M. 2. s. 4. BJSV. d. Vedr, sktnng på P padsen ved Hote Scandc Sønderngvej 33 Hermed ansøges der tadesevedr. sktnng for Roskde Taxa på P padsen ved Hote Scandc,-Sønderngvej 33> fooo Roskde. / Lyssktet ca. 5o x 6o cm. føge aftae med edesen fremstes 8oram. au-prof, og monteret på et metarør stander og graves jorden vst som\ becet..(dobbesdet skte). Med veng hsen Kevork Turac FORELAGT D. 3 HRS. 990 FACADEUDVALGET;

11 m B 5 $ BSS S SB V\ V r m -. IMmun fs e & < $ : ^ f Mtr^ A ^ " r æs $ WBåSmm tjt-s f n m v? % \ f» V H z t e ^ W H W W e w m k mmm:? É v.,» V r r B t B B IH T <8 I v r T M? r 4 F; f H C " j j j j j g P 5? f v \ < s e mmm».»««& «ja s WW s 4 Wt 8 % FACADEUDVMOET s s I P É 4 = ~ HT ^ 4!^^^^»W»»W8wwtwOtfc»>»^»,^ < ""I ^... - mm m m w ^ 3 ^ T " WWwvwww é 90C-20 3H R $, w, I I roeutof o. I t b S H

12 . BYGGESAG : 900:20 SKAL FORELÆGGES AFSENDT MODTAGET. BEMÆRKNING Byrådet X. Roskde Amtskommune. Teknk og mjøudvaget Facadeudvaget Panægnngs- og ejendomsudv. Bypanafdengen Vej- og anægsafdengen Mjø- og spdevandsafdeng De kommunae Værker Brandnspektøren Arbejdstsynet ANMELDELSE BYGGETILLADELSE AFLØBSTILLADELSE _ KAN GODKENDES BEMÆRKNINGER IØVRIGT: Særge betngeser t byggetadesen -se bagsden...

13 Dato /3/A -9o BEKRÆFTELSE afsendt Foreagt FACADEUDVALGET. J>.// 2^<- ANMELDELSE godkendt. Regnng nr. vedagt é?j>^l <-< fe& ^jc^é^ y./f -/-,&/C&ét"4< BYGGETILLADELSE udstedt. Afsendt d.: AFLØBSTILLADELSE udstedt Indberettet t BBR A-KORT ndgået. Påbegyndt: Indberettet t BBR Afsutnngsdato t BBR! % K 2 Å% &-V -<9c /?A-? 3,-<??<?.yC^nft^rr^ r ]s u ^t^^ Å-y/tf^^ /^ 7 jj- -?7^ f y^-t^l> / >/ Ifa-fy Q^ryy^U^Otct Udpottet : er denne nea 00 mm. J Dansk Scannng A/S

14 o CM o 0\ / / / I/I n / Udpottet : er denne nea 00 mm. J Dansk Scannng A/S

169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE

169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE 169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Læs mere

%e-sgf o4^ ^L^-J^/ 12. -s, /,

%e-sgf o4^ ^L^-J^/ 12. -s, /, Eks. bebygget areal: Nyt bebygget areal: Bebygget areal i alt: Eks. etageareal: Nyt etageareal: Etageareal i alt: Eks rumfang: Nyt rumfang: Rumfang i alt: Grundareal: Bebyggelsesprocent: Gebyrberegning:

Læs mere

BYGGE- OG PLANAFDELINGEN

BYGGE- OG PLANAFDELINGEN KOMMUNE EJENDOMSNR.: 093779 GRUNDAREAL: 860 BYGGE- OG PLANAFDELINGEN ADRESSE: MATR.NR.: VEJKODE: JOURNAL NR.: 54384 Engholm Allé 36 8 cl, Avedøre 2180 SAGENS ART: Carport til udhus MODTAGET: 31.05.05 SAGSDATO:

Læs mere

C021 BEVARINGSVURD: NEJ SPECIEL BEMÆRKNING: BEMÆRKNING: OPDATERING AF SAG ER FORETAGET

C021 BEVARINGSVURD: NEJ SPECIEL BEMÆRKNING: BEMÆRKNING: OPDATERING AF SAG ER FORETAGET C021 S A G S R E G I S T R E R I N G. EJDNR: 084400 EJERL.ESR-NR: ADR. : Lindeparken 16 SAGSNR.: 084400-001 SAGSBHDL.: MHS ART: 2 BR-S ANMELDELSE INDH, STATISTIKFELT: CAll SORTERING: DIAM ANSØG.: Ruth

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hurup Kirke. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hurup Kirke. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01274.01 Afgøreser - Reg. nr.: 01274.01 Frednngen vedrører: Hurup Krke Domme a ksatons kom m ss onen Naturkagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 10-05-1951 Kendeser Dekaratoner FREDNNGSNÆVNET> ~

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vemb Kirke. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vemb Kirke. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01456.00 Afgøreser - Reg. nr.: 01456.00 Fredningen vedrører: Vemb Kirke e Domme a ksations kom m iss ionen Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 23-01-1951 Kendeser Dekarationer /1 FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.:

Afgørelser - Reg. nr.: 01875.14 Afgøreser - Reg. nr.: 01875.14 Fredningen vedrører: ø. Jøby Kirke - Gu sag Domme Taksations kom miss ionen Naturkagenævnet '. Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 11-06-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

173 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CS68700L DATO 24/06-96 SIDE ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG SAGSNR: 62180

173 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CS68700L DATO 24/06-96 SIDE ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG SAGSNR: 62180 173 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CS68700L DATO 24/06-96 SIDE ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG ************************************************** SAGSNR: 62180 EJDNR : 0091729 LEHWALDSVEJ 5 08 N EJERLEJLIGHEDSNR:

Læs mere

Sagsomslag BLAABJERG KOMMUNE. Sag SagsID Kommune 553. Person. Status. Papirsag. Ejendom. Journal. Virksom hed CVR nr. Navn Adresse Postnummer

Sagsomslag BLAABJERG KOMMUNE. Sag SagsID Kommune 553. Person. Status. Papirsag. Ejendom. Journal. Virksom hed CVR nr. Navn Adresse Postnummer BLAABJERG KOMMUNE Sagsomslag Udskrevet: 09-08-2004 Sag SagsID 286928 Kommune 553 Bibliotek DokAjour Sagsdato 09-08-2004 Sagsindhold Skru ved sommerhus, Hjelme vej 51/011892 Sagspart Jørn Bjerrre Sagsansvarlig

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by Lokapan 91-01 Område ti hote- og restaurationsformå ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by LOKALPLAN NR. 91-01 Samt kommunepantiæg nr. 21 FOR ET OMRÅDE TL HOTEL - OG RESTAURATONSFORMÅL VED TØNDERVEJ

Læs mere

<tf\ j, 1flllf Skov- og Naturstyrelsen 1996-2000. 1'?.1 o. v o A~A. ,. r_, J. medarb. Sagsnr SN 9CI(: J 1 1~ 0007 "\Yd"., Miljø- og Energiministeriet

<tf\ j, 1flllf Skov- og Naturstyrelsen 1996-2000. 1'?.1 o. v o A~A. ,. r_, J. medarb. Sagsnr SN 9CI(: J 1 1~ 0007 \Yd., Miljø- og Energiministeriet J. medarb. Sagsnr SN 9CI(: J 1 1~ 0007 "\Yd"., Mijø- og Energiministeriet 1ff Skov- og Naturstyresen 1996-2000 1 g, 1 1 v n n~ f J c-.. :1 Sagstekst: ' v v J',. r_, Erindring: tekst/dato Sign. Fremtaget

Læs mere

173 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE.'.' - CSé0700L DATO 28/^2-93i^K «DB ' 1 ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG ' < :: :: : : :' :' '"" :

173 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE.'.' - CSé0700L DATO 28/^2-93i^K «DB ' 1 ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG ' < :: :: : : :' :' ' : 173 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE.'.' - CSé0700L DATO 28/^2-93i^K «DB ' 1 ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG ' < :: :: : : :' :' '"" : SAGSNR: 57654 EJDNR : 0091729 LEHWALDSVEJ 3 EJERLEJLIGHEDSNR: MATR.NR : KGS.LYNGBY

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tvillinghøj. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tvillinghøj. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06784.00 Afgøreser - Reg. nr.: 06784.00 Fredningen vedrører: Tviinghøj Domme Taksations kom miss ione n Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-11-1978 Kendeser Dekarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

Alle Viborg byggesager starter med to oversigtssider / arkivsider - ens for hver byggesag på adressen

Alle Viborg byggesager starter med to oversigtssider / arkivsider - ens for hver byggesag på adressen CO71 BYGGESAG SIDE l H I S T O R I S K E B Y G G E S A G E R 15.09.03 15.25 VP3V 791 EJDNR: 041996 VEJK/BELIG: 3453 Hjarbækvej 001 MATR.: 098 0001 A HJARBÆK BY, VORDE BEMÆRKNINGER: SAGSNR. SAGENS INDHOLD

Læs mere

"-\VIA Miljø- og Energiministeriet T Skov- og Naturstyrelsen

-\VIA Miljø- og Energiministeriet T Skov- og Naturstyrelsen J. mcdarb. "-\VIA Mijø- og Energiministeriet T Skov- og Naturstyresen 1996-2000 Sags tekst:....; ;J J Erindring: tekst/dato Sign. Fremtaget 51 4-71 r, ] H..) G. jour. nr. SagshenVISning ~9~- 7 - oo.:

Læs mere

01640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01640.00. Fredningen vedrører: Ramme Kirke 06-08-1951. Domme. Taksations kom miss ione n.

01640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01640.00. Fredningen vedrører: Ramme Kirke 06-08-1951. Domme. Taksations kom miss ione n. 01640.00 Afgøreser - Reg. nr.: 01640.00 Fredningen vedrører: Ramme Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-06-1951, 17-07-1951, 06-08-1951 Kendeser

Læs mere

SAGSNR: BBR-OPLYSNINGER SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE

SAGSNR: BBR-OPLYSNINGER SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE 208 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE CS68700L DATO 06/03-00 SIDE ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG *********************************************************************** SAGSNR: 1999-133 EJDNR : 0069489 EJERLGJLIGHEDSNR:

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. JULI 1967.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. JULI 1967. BYPLANVEDTÆGT NR. 27. Saxogade - Kong Hansgade. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende mellem Saxogade og Kong Hansgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG. JULI 1967. AALBORG KOMMUNE. BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

Byggesag. opsætte trampolin. Forespørgsel besvaret. Tilladelse Godkendelse Afslag Landzonetilladelse Høring. x Ibrugtagningstilladelse X.

Byggesag. opsætte trampolin. Forespørgsel besvaret. Tilladelse Godkendelse Afslag Landzonetilladelse Høring. x Ibrugtagningstilladelse X. ODENSE KOMMUNE Byggesag Sagsbehandler: Anmeldelsesfrist-dato: Bemærkninger: Tilladelse Godkendelse Afslag Landzonetilladelse Høring 7^ Forespørgsel besvaret x Ibrugtagningstilladelse X. Afsluttet Angående:

Læs mere

,:Y r>1 BYGGESAG _ SIDE 1 SAGSREGISTRERING :39 NTOS 839

,:Y r>1 BYGGESAG _ SIDE 1 SAGSREGISTRERING :39 NTOS 839 ,:Y r>1 BYGGESAG _ SIDE 1 SAGSREGISTRERING. 16.02.93 11:39 NTOS 839 FJDNRs 051573 EJERL.ESR-NR: SINDAL BY, SINDAL ADR - GUTENBFRGVEJ 2D MATRIKEL: 007 0006 ffi 0004 02 AFSLUTNINGSDATO: SAGSNR.: 93-013 SAGSBHDL.:

Læs mere

T Skov- og Naturstyrelsen

T Skov- og Naturstyrelsen J medarb 110A 13 VIA Mijøministeriet T Skov og Naturstyresen Sagsnr SN 92/170001 Byingsarb/brandaikr 19892te kommune Sagstekst: Istandsattese af KLAMPENBORG STATION, Bentofte Kommune Opret dato: 13 01

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dalby Femhus. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dalby Femhus. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04694.00 Afgøreser - Reg. nr.: 04694.00 Frednngen vedrører: Daby Femhus Domme a ksatons kom mss onen Naturkagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet Kendeser Dekaratoner 11-03-1968 DEKLARATONER> REG.

Læs mere

A /s. Vedr.: Olietanke nedgravet på ejendommen matr. nr. 6 m Herstedøster, Smedeland

A /s. Vedr.: Olietanke nedgravet på ejendommen matr. nr. 6 m Herstedøster, Smedeland gate-j A /s Smedeland 9 Postbox 93 DK-2600 Glostrup Danmark Albertslund Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuset 262o Albertslund Telefon: 02-96 12 34 Telex nr: 33113 palmo dk Telegram-adresse: Palmolive att.:

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Odby Kirke. Domme. Taksati o ns komm iss ion en. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Odby Kirke. Domme. Taksati o ns komm iss ion en. Naturklagenævnet ---------- 01524.05 Afgøreser - Reg. nr.: 01524.05 Fredningen vedrører: Odby Kirke Domme Taksati o ns komm iss ion en Naturkagenævnet Overfred nings næv net Fredningsnævnet 05-04-1951 Kendeser Dekarationer

Læs mere

T P - B B R SIDE 30.06^.95 10^.^27 BM5S EJDNR: 06SS35 BYGNR: O5^4 ENHED^: 1O^4O O69. BYGGESAG SIDE l 3O.OB.95 1O:55 BM5S 575 SAGSREGISTRERING.

T P - B B R SIDE 30.06^.95 10^.^27 BM5S EJDNR: 06SS35 BYGNR: O5^4 ENHED^: 1O^4O O69. BYGGESAG SIDE l 3O.OB.95 1O:55 BM5S 575 SAGSREGISTRERING. TILSYN.Kloakledninger udvendig Kloakledninger indvendig Dato Synet af Bemærkninger: Cll! E N H E D S S T ^ f ^ t M K Q R T - CR EJDNR: 06SS35 BYGNR: O5^4 ENHED^: 1O^4O O69 BLQKSBJERGP^f^tRKEN 69 VEJEN

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOKALPLAN N R. 18 FOR ET OMRÅDE VEST FOR SORØVEJ TIL PLEJEHJEM OG BESKYTTEDE BOLIGER SKÆLSKØR KOMMUNE

LOKALPLAN N R. 18 FOR ET OMRÅDE VEST FOR SORØVEJ TIL PLEJEHJEM OG BESKYTTEDE BOLIGER SKÆLSKØR KOMMUNE LKALPLAN N R. 18 FR ET MRÅDE VEST FR SRØVEJ TL PLEJEHJEM G BESKYTTEDE BLGER SKÆLSKØR KMMUNE Stempe kr. Matr. nr. 7a,, 7dk, 7d og 7 dm Hesseby by, Eggesevinage (Ejcrcjighedsnr.) Gade og husnr. Akt: Skab

Læs mere

Lb. or. 2 År Matr. nr. 19- ^ og 19-n Skolegade 21 Haslev Håndværkerhøjskole Skolegade 21

Lb. or. 2 År Matr. nr. 19- ^ og 19-n Skolegade 21 Haslev Håndværkerhøjskole Skolegade 21 Lb. or. 2 År 19 66 Matr. nr. 19- ^ og 19-n Skolegade 21 Haslev Håndværkerhøjskole Skolegade 21 0022007 Gebyr for udstedelse af byggetilladelse kr. /^^ - regning den / 2-, Lb. nr. 19 66 Mal,, nr. 19-m og

Læs mere

...<L4^., USZtn. :ri. )eæåæ/\duå^ p^^^^^^^a^^a^c^ ^St^U^i. Byggesag journ. nr,.j4^l. Byggesag journ, nr. sfibiftsji. Lyngby-Taarbæk kommune. 6%sr.

...<L4^., USZtn. :ri. )eæåæ/\duå^ p^^^^^^^a^^a^c^ ^St^U^i. Byggesag journ. nr,.j4^l. Byggesag journ, nr. sfibiftsji. Lyngby-Taarbæk kommune. 6%sr. Byggesag journ, nr. Lyngby-Taarbæk kommune. 6%sr. Spildevandssag journ* nr.. Ejendommen matr, tilhørend og beliggende ved Byggearbejdets art Attestens ordlyd......

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U 498 B 9 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT

Læs mere

ORIGINAL.T DOKUMENT .. ' Ad~.:- \ ~---:~ /3. Kommune: ~.J.nr.: fi t.lj-j-;odj~)-., . ~ Matr. nr.~ /?-'r; ~ ~ ; ' ~- -

ORIGINAL.T DOKUMENT .. ' Ad~.:- \ ~---:~ /3. Kommune: ~.J.nr.: fi t.lj-j-;odj~)-., . ~ Matr. nr.~ /?-'r; ~ ~ ; ' ~- - j FREDNINGSSTYRELSEN Journa nr.: Panstyresen J.nr. P. v:../ / /c? Matr.nr.: /-;; Amt... : ;:; ";., ;a Jnø:,_ 1o'd:t-rvkt/J Ejer...:at--z, t-c.- /z.? vf/( L/ /11/ /#v!/tic v d tf Fredet i kasse: År: Emner:

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

Indeholder private oplysninger som er :fj em et fra sagen

Indeholder private oplysninger som er :fj em et fra sagen Indehoder private opysninger som er :fj em et fra sagen :... ' :, MILJØ & ENERGI MINISTERIET Nyborg Kommune Teknisk Forvatning Rådhuset 5800 Nyborg SKOV- OG NATURSTYRELSEN Bygningsrestaureringskontere

Læs mere

Vejnavn: Husnr: Baldersvænget. Vejkode. Sag: Husnr: III III II. Index: Vejkode: 11111111 111I

Vejnavn: Husnr: Baldersvænget. Vejkode. Sag: Husnr: III III II. Index: Vejkode: 11111111 111I Vejnavn: Baldersvænget Husnr: 19 Vejkode 0310 Sag: Nedrive enfamiliehus og garage Husnr: III III II 19 Vejkode: Index: 111111111111 0310 11111111 111I 0158 479 SVENDBORG KOMMUNE CS68700L DATO 03/03-00

Læs mere

%oma k s-l 15 9^ I L"k>ucj\"i*ci

%oma k s-l 15 9^ I Lk>ucj\i*ci %oma k s-l 15 9^520.71 I L"k>ucj\"i*ci KORSØR KOMMUNE STADS- OG HAVNEINGENIØRENS KONTOR RÅDHUSET, 4220 KORSØR TELF. 03 570800 LOKAL 53 Bygningsudvalget i Korsør (mim Horer til byggetill. af d. d. Tekniskforvaltning,

Læs mere

I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup Kirke. Taksations komm iss ione n.

I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup Kirke. Taksations komm iss ione n. 01791.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01791.00 Fredningen vedrører: Karlstrup Kirke I. Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 11-03-1952, 27-10-1952, 12-01-1953

Læs mere

Nordlige Fredningskreds Sandgade Randers Telefon

Nordlige Fredningskreds Sandgade Randers Telefon FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS MT Nordlge Frednngskreds Sandgade 12-8900 Randers Telefon 06-437000 Randers, den 1 O J!'. 1384 HClu F.S. 35376 Vedlagt fremsendes fotokop af en på matr. nr. 2 h Vlstrup Gårde,

Læs mere

!Vt?t/ø. Fredningsstyrelsen J. nr. F.. 1 ( -1 y 1 J() Z l-l 1- 'lcj DET SÆRLIGE BYGNINGSSYN. Postadr.: dlofdoh do-mavt. 1

!Vt?t/ø. Fredningsstyrelsen J. nr. F.. 1 ( -1 y 1 J() Z l-l 1- 'lcj DET SÆRLIGE BYGNINGSSYN. Postadr.: dlofdoh do-mavt. 1 DET SÆRLIGE BYGNINGSSYN Journa nr.: f-6b -2- '-/jo/7'! Postadr.: dofdoh do-mavt. 1, ~~c/~ 1 ~redet J~o&n, ~,Cu

Læs mere

Sagsnr Hørhusene 52, 4000 Roskilde tilbygning Oversigt over relevante byggesager

Sagsnr Hørhusene 52, 4000 Roskilde tilbygning Oversigt over relevante byggesager Indledning Dette notat indeholder en gennemgang af tidligere og nuværende byggesager for ejendommene Hørhusene 52 og 54 samt andre byggesager, der kan bruges som reference i dialogen med kommunen. En oversigt

Læs mere

SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3.. BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR ET OMRÅDE NORD FOR ÅNUMVEJ (GL. DYRSKUEPLADS). 1 Område.

SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3.. BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR ET OMRÅDE NORD FOR ÅNUMVEJ (GL. DYRSKUEPLADS). 1 Område. SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3.. BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR ET OMRÅDE NORD FOR ÅNUMVEJ (GL. DYRSKUEPLADS). I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o.2.l9To) fastsættes følgende

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Jystrup Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Jystrup Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01746.04 Afgørelser - Reg. nr.: 01746.04 Fredningen vedrører: Jystrup Kirke Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet I Fredningsnævnet 25-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 i. Byggesag Ændring af skillevægge

Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 i. Byggesag Ændring af skillevægge Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 i Byggesag Ændring af skillevægge Sagsnr.: 2002/02969 Byggesagsområde: Bygningsreglement: Byggetilladelser j Sagsdato: 13-06-2002 Byggesagstype: Ombygning over 150 m 2 j

Læs mere

~~...~...~.~...~.~.~.~.~...~~~~.~.~~~~~~.~.~...~a.~ø~~.e.~~..~.. ~.~~.~~~.~~~.~..~~.~~.~.~...

~~...~...~.~...~.~.~.~.~...~~~~.~.~~~~~~.~.~...~a.~ø~~.e.~~..~.. ~.~~.~~~.~~~.~..~~.~~.~.~... Bygningsk6mmissionen i Stenløse,Fangel kommune, den...ẓ.~. l..-...gbl.... 19 I henhold til Deres under Æ / ~ 19 ~ /hertil fremsendte andragende med tilhørende bilag meddeles Dem herved tilladelse til i

Læs mere

Ejendommen Gotersvej 14 matr. nr. 1 xu, Vestermarken

Ejendommen Gotersvej 14 matr. nr. 1 xu, Vestermarken Odense Slot, indgang E Nørregade 36-38, 5000 Odense C. Telefon (09) 13 13 72, lokal 2426 ODENSE MAGISTRAT. BYGNINGSVÆSENET 2. AFDELING Odense Magistrat. 2. afdeling Administrationsafdelingen NØrregade

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01732.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01732.01. Fredningen vedrører: Bringstrup Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01732.01. Fredningen vedrører: Bringstrup Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. ' 01732.01 Afgøreser - Reg. nr.: 01732.01 Fredningen vedrører: Bringstrup Kirke Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951 Kendeser Dekarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Omar Halil Darupvej Roskilde. Sendt med mail: Darup Auto; Henning Brinch Madsen;

Omar Halil Darupvej Roskilde. Sendt med mail: Darup Auto; Henning Brinch Madsen; Omar Halil Darupvej 161 4000 Roskilde Sendt med mail: Darup Auto; darupauto@hotmail.com Henning Brinch Madsen; in-form-brinch@mail.dk Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46

Læs mere

Ol?; Bo~n. ,..Fredningstilbtld.. - ~ommerk(lntoret.; V;"tcrvi{$ ::.J~ r/j;_.4t.4.- ';:J~$qfJ?~~""~.

Ol?; Bo~n. ,..Fredningstilbtld.. - ~ommerk(lntoret.; V;tcrvi{$ ::.J~ r/j;_.4t.4.- ';:J~$qfJ?~~~. 01875.02 Afgøreser - Reg. nr.: 01875.02 Fredningen vedrører: Bjergby Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-01-1954 28-10-1953 Kendeser Dekarationer

Læs mere

con Situationsplan sendt til kortværk. BYGGESAG SIDE :34 N77Q 851

con Situationsplan sendt til kortværk. BYGGESAG SIDE :34 N77Q 851 con S A G S R E G I S T R E R I N G. BYGGESAG SIDE 1 04.09.95 15:34 N77Q 851 EJDNR: 258825 E J E R L.ESR-NR: SOHNGÅRDSHOLM H G D., AALBORG JORDER ADR. : RYLEVEJ 3 MATRIKEL: 005 0015 A M 0000 00 AFSLUTNINGSDATO:

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

INDKVARTERING. Der indkvarteres på Bording Skole Solsortevej 10 7441 Bording og på Invita Fabrikken Fabriksvej 7441 Bording.

INDKVARTERING. Der indkvarteres på Bording Skole Solsortevej 10 7441 Bording og på Invita Fabrikken Fabriksvej 7441 Bording. VELKOMMEN TI LPÅRUPKRO CUP2013 Vharher medf nøj e senendnuengangatbydesp er e, eder eogf æ dr ehj er t e g ve komment det34.pår upkr ocup. Derert me dt128ho dt det t eår spår upkr ocup. Vf vent er,som

Læs mere

1ftlir Skov- og Naturstyrelsen

1ftlir Skov- og Naturstyrelsen J. medarb. ",t nvr. \YdA Mijøministeriet 1ftir Skov- og Naturstyresen 1989-93 Sagsnr. SN 926/431-nnos "', f J n r v d t.j t r- Sagstekst: Erindring: tekst/dato Sign. Bevarin9 dtk r tion 8LeensaArd 1 Miin9c

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Væggerskilde Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Natu rklager:'lævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Væggerskilde Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Natu rklager:'lævnet 01491.00 Afgøreser - Reg. nr.: 01491.00 Fredningen vedrører: Væggerskide Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Natu rkager:'ævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1951 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Forseelsestyper.

Forseelsestyper. Forseelsestyper http://www.helsingor.dk/borger/transport-pas-og-trafik/veje-trafik-ogparkering/parkering/parkeringsafgifter/forseelser/ 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. Køretøjet er standset, hvor

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Heltborg Kirke. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Heltborg Kirke. Domme. la ksations komm iss ionen. 01632.02 Afgøreser - Reg. nr.: 01632.02 Fredningen vedrører: Hetborg Kirke Domme a ksations komm iss ionen Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-04-1954 Kendeser Dekarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

B. S.nr. 4 ^ Anmeldelse til bygningskommissionen.

B. S.nr. 4 ^ Anmeldelse til bygningskommissionen. B. S.nr. 4 ^ Anmeldelse til bygningskommissionen. I overensstemmelse med nedenstående besvarelser og i henhold til medfølgende grundris udbedes jeg mig tilladelse til at opføre omhandlede bygning: Spørgsmål:

Læs mere

T Skov- og Naturstyrelsen

T Skov- og Naturstyrelsen J. medarb. BAH BYG "A Mijøminiserie T Skov- og Naursyresen 1989-93 Sagseks: Sagsnr. SN 925/353-0002 Bygningsarb./brandsikr FadsA kommun Erindring: eks/dao Sign. Fremage Isandsæese af Hammer Præe gard Fads4

Læs mere

BBR. nr. ^7U Lb. nr. 31V& Byggesag. Beliggenhed. QtS. Mtr. nr. a.e>é. Ejerlav {jj^trunoj (Mapju^A,, Emne loubarjirfrejje a J QJC/sfe-le^de Isj&A

BBR. nr. ^7U Lb. nr. 31V& Byggesag. Beliggenhed. QtS. Mtr. nr. a.e>é. Ejerlav {jj^trunoj (Mapju^A,, Emne loubarjirfrejje a J QJC/sfe-le^de Isj&A BBR. nr. Byggesag Beliggenhed ^7U Lb. nr. 31V& QtS Mtr. nr. a.e>é Ejerlav {jj^trunoj (Mapju^A,, Emne loubarjirfrejje a J QJC/sfe-le^de Isj&A Bopæl * / / t *) Anmelder.Oi/vifMg "fex, 4c>fv. Bopæl Anm.

Læs mere

Punkter der kan skrives afgifter for

Punkter der kan skrives afgifter for Punkter der kan skrives afgifter for Reglerne om standsning og parkering findes i færdselsloven (fremover "FÆL"), vejafmærkningsbekendtgørelsen (fremover "vejbkg."), bekendtgørelse om parkeringsskiver

Læs mere

HAVNEBY DIGE FORSTÆ RKNING 1992

HAVNEBY DIGE FORSTÆ RKNING 1992 AVNEBY DIGE FORSTÆ RKNING 1992 SÆRLIGE BETINGELSER SB SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE SAB TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG TAG 10. JUNI 1992 KYSTINSPEKTORATET 9 4. KLÆGARBEJDER 4.1 Generet. Efter pbygning af digekerne,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 71 Bondropsgade STADSARKITEKTEN I AALBORG AUGUST 1976

BYPLANVEDTÆGT NR. 71 Bondropsgade STADSARKITEKTEN I AALBORG AUGUST 1976 BYPLANVEDTÆGT NR. 71 Bondropsgade STADSARKITEKTEN I AALBORG AUGUST 1976 AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 71 BONDROPSGADE Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende omkring Bondropsgade

Læs mere

LOKALPLAN NR. 73 for sommerhusområde vest for Kystvejen Revideret 21. januar 1997 GRENAA KOMMUNE. Grenå Strand

LOKALPLAN NR. 73 for sommerhusområde vest for Kystvejen Revideret 21. januar 1997 GRENAA KOMMUNE. Grenå Strand Anmeder: F Grenaa Kommune Teknik og Udviking Torvet 3, 8500 Grenaa Tf.: 87 58 59 60 Grenå Strand GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 73 for sommerhusområde vest for Kystvejen Revideret 21. januar 1997 STEMPELMÆRKE

Læs mere

,n -^ *?k -^ RflnKIMD. Gebyr type: Gebyrareal Gebyr rumf KLA. Modtaget Journalnr Ejd. nr. Ref.

,n -^ *?k -^ RflnKIMD. Gebyr type: Gebyrareal Gebyr rumf KLA. Modtaget Journalnr Ejd. nr. Ref. Vejle kommune TEKNISK FORVALTNING KIRKEGADE 2 5 7100 VEJLE Modtaget Journalnr Ejd. nr. Ref. 08.08.97 970729 010822 KLA ADRESSE: Boulevarden 15 MATR.NR: 277 C Engene, Vejle Jorder SAG : PRINCIPIEL ANSØGNING

Læs mere

Region Sjælland Att.: Merete Bøje Alleen Sorø. Sendt pr. e-post til:

Region Sjælland Att.: Merete Bøje Alleen Sorø. Sendt pr. e-post til: Region Sjælland Att.: Merete Bøje Alleen 15 4180 Sorø Sendt pr. e-post til: merbo@regionsjaelland.dk By, Kultur og Miljø Miljø og Byggesag Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Byplanvedtægt nr.1 FOR ET OMRÅD~TIL BOLIGFORMÀL I SKJERN BY

Byplanvedtægt nr.1 FOR ET OMRÅD~TIL BOLIGFORMÀL I SKJERN BY SKJERN KOMMUNE Byplanvedtægt nr.1 FOR ET OMRÅD~TIL BOLIGFORMÀL I SKJERN BY i 3 ¼1( /// SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 1. BYPLANVEDTÆGT NR. i FOR ET OMRÅDE MELLEM KLOK KEBJERGEVEJ, KLOSTERVEJ

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NR. HERLEV. Byplanvedtægt nr. 46

BYPLANVEDTÆGT FOR NR. HERLEV. Byplanvedtægt nr. 46 BYPLANVEDTÆGT FOR NR. HERLEV Byplanvedtægt nr. 46 Byplanvedtægt nr. 46 for Nr. Herlev I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20 februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

(4~~l/~'~ I.Jtir~ ):1/ Ih'.-J-I'" fvd"'~j. (/r V-l-/Jl./t~!ilJ V'v>1. ~l) -V({,VOI,1)!~/lt,0. k,b~' : f I" ~_... ~ G)~-. .', l.0.1.

(4~~l/~'~ I.Jtir~ ):1/ Ih'.-J-I' fvd'~j. (/r V-l-/Jl./t~!ilJ V'v>1. ~l) -V({,VOI,1)!~/lt,0. k,b~' : f I ~_... ~ G)~-. .', l.0.1. 01501.04 Afgøreser- Reg. nr.: 01501.04 Fredningen vedrører: Etang Kirke. Domme Taksations kom miss io nen Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-03-1951, 13-11-1953 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bodum Kirke. Domme. la ksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bodum Kirke. Domme. la ksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02031.01 Afgøreser - Reg. nr.: 02031.01 Fredningen vedrører: Bodum Kirke Domme a ksatio nskom miss ionen Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-04-1954 Kendeser Dekarationer ... FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Elsø Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Elsø Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01876.06 Afgøreser - Reg. nr.: 01876.06 Fredningen vedrører: Esø Kirke Domme Taksatio ns komm iss ione n Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-10-1953 Kendeser Dekarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Hytter. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Hytter. Domme. la ksations komm iss ionen. 05474.00 Afgøreser - Reg. nr.: 05474.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Hytter Domme a ksations komm iss ionen Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-08-1971 Kendeser Dekarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

goy BYGGESAGSOMSLAG A COPY-RIGHT

goy BYGGESAGSOMSLAG A COPY-RIGHT Byggesags nr. Matr. nr. Af: 4033-94 23 e Rønninge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Vedrørende Opførelse af carport m/redskabsrum Adresse Ejd. ejer Ejers adresse Rønningevej 38, Langeskov Anmeldt-af Anmeldt kloak

Læs mere

Betingelserne vil blive tinglyst på ejendommen for din regning, jf. Planlovens 55.

Betingelserne vil blive tinglyst på ejendommen for din regning, jf. Planlovens 55. HCS A/S Transport & Spedition Hvissingevej 100 DK-2600 Glostrup Att. Per Otzen Per.Otzen@hcs.dk Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 58 SOFIENDAL SKOLE m. v. STADSARKITEKTEN I AALBORG DECEMBER 1976

BYPLANVEDTÆGT NR. 58 SOFIENDAL SKOLE m. v. STADSARKITEKTEN I AALBORG DECEMBER 1976 BYPLANVEDTÆGT NR. 58 SOFIENDAL SKOLE m. v. STADSARKITEKTEN I AALBORG DECEMBER 1976 AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 58 SOFIENDAL SKOLE M.V. Byplanvedtægt for et område beliggende omkring Sofiendal skole

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. BYPLANVEDTÆGT NR. 21 Hotel "Kilden" ved Vesterbro, Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende omkring Kildeanlægget. STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Freerslev Kirke Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Freerslev Kirke Domme. la ksations komm iss ionen. 01750.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01750.01. Fredningen vedrører: Freerslev Kirke Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-10-1951, 13-11-1951, 14-12-1951 Kendelser

Læs mere

vi har skreveti _ vedrø- g

vi har skreveti _ vedrø- g (3555925 - Sct-W369-30-06-2014 -10:31- SEPBARCODE: OU226PM129 Le e- STATsFoALTNiNGEN í? å GULDBORGSUND KOMMUNE fi oøo æ' a Guldborgsund Kommune Parkvej 37.< 30 JUNI 20m 4800 Nykøbing F MODTAGET 24-06-2014

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

M/M nv 6S2&# SAMLET FREMTIDIG ERHVERVSAREAL BRUTTOETAGEAREAL SAMLET BRUTTO ETAGEAREAL GRUNDENS AREAL BEBYGGELSES- PCT. X 100

M/M nv 6S2&# SAMLET FREMTIDIG ERHVERVSAREAL BRUTTOETAGEAREAL SAMLET BRUTTO ETAGEAREAL GRUNDENS AREAL BEBYGGELSES- PCT. X 100 6S2&# Byggeriets art: E3\ BEBYGGET AREAL (ekskl. garage, carport og udhus) Tidligere bebygget areal Nyt bebygget areal Nedrivning, areal SAMLET FREMTIDIG BEBYGGET AREAL (ekskl. garage, carport og udhus)

Læs mere

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 Altan.dk Næstvedvej 60 4180 Sorø Att.: Mikkel Stinus Frandsen BYGGETILLADELSE Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 På grundlag af ansøgning af 11. juli og revideret projekt modtaget

Læs mere

Maegårdsvænget 2. Sag: Husnr: Index: Vejkode: Vej kode 4824

Maegårdsvænget 2. Sag: Husnr: Index: Vejkode: Vej kode 4824 Vejnavn: Husnr: Maegårdsvænget 2 Vej kode 4824 Sag: Husnr: 111111 2 Vejkode: Index: 111111111111 4824 111111111111 0042 SVENDBORG BYGNINGSINSPEKTORAT Byggesag nr. ;:; j/ SVENDBORG BYGNINGSINSPEKTORAT Rådhuset

Læs mere

Kontornotits. Emne: Orienteringspunkt vedrørende Michael Bergs klage over opførelse af 8 lejligheder på Teglgårdsvej 34

Kontornotits. Emne: Orienteringspunkt vedrørende Michael Bergs klage over opførelse af 8 lejligheder på Teglgårdsvej 34 Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 20. februar 2014 Sagsnr. 13/16333 Sagsbehandler Helena Kjær Direkte telefon 79 30 16 36 E-mail hewk@kolding.dk Emne: Orienteringspunkt vedrørende Michael

Læs mere

Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved "Aarø Sydstrand fl.

Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved Aarø Sydstrand fl. Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved "Aarø Sydstrand fl. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o} fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Byplanvedtægt 1. Kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave

Byplanvedtægt 1. Kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave Byplanvedtægt 1 Kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 1 Kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave Byplanvedtægt for kvarteret omkring Hannelundsvej og

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

^M.MQ-b. ^ i. X^.riec [oftv. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning. ^y={ -Pr Ejerens navn. Gebyrberegning jfr. bygningsvedtægtens stk.: Kr.

^M.MQ-b. ^ i. X^.riec [oftv. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning. ^y={ -Pr Ejerens navn. Gebyrberegning jfr. bygningsvedtægtens stk.: Kr. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning Modtaget den 5.TW.. i ^w ^M.MQ-b Beliggenhed Matr. nr; ^y={ -Pr Ejerens navn Hstgmje VifUPf^WVF^ Ansøgerens navn ^ i. Adresse Do Eje ri av \7it\jnefoV T^Y, LiKrpFi^tL

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 28-04-2015 Materiale til forhåndsdialog - 75798 chaa 7963

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 28-04-2015 Materiale til forhåndsdialog - 75798 chaa 7963 Åben postliste 28. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Materiale til forhåndsdialog - 75798 chaa 7963 IDEOPLÆG - 2015-03-12-75797 chaa 7963 Supplerende

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere