Hals Arkiv. Houvej 229, Annexgaarden Den Nordøstlige Del, Øster Hassing, matrikel 1d m.fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hals Arkiv. Houvej 229, Annexgaarden Den Nordøstlige Del, Øster Hassing, matrikel 1d m.fl."

Transkript

1 Hals Arkiv Huse i Øster Hassing Sogn Teksten er baseret på indsamlinger foretaget af en gruppe interesserede i Øster Hassings huse, bestående af Birthe Eriksen, Jens Winther Kjeldsen, Lotte Kock, Johanne og Kaj Pallisgaard og Jørgen T. Pedersen. Redigeret af Klem Thomsen og Asbjørn Thomsen. Januar Houvej 229, Den Nordøstlige Del, Øster Hassing, matrikel 1d m.fl. Luftfoto af Houvej 229 med Sæby-banens skinner lige op ad haven, fra Aalborg Luftfoto, Det kgl. Bibliotek., B Søren Nielsen, ejer af Poppelgaard (Houvej 248) i perioden 1930 til 1984, har fortalt 1), at den første beboelse til er bygget omkring Stedet blev brugt som en slags aftægtshus for ældre landarbejdere på Poppelgaard, som så passede kreaturer på græs om sommeren. ste bud. Vi skal dog frem til 1922, før C.C. Nygaard officielt får adkomsten 2) til ejendommen ved fogedudlægsskøde 3). Ejendommen kaldes i dette skøde for og består af matrikel numre 1a, 1c, 1d, 3b, 21d, 21e, 22c, 22k, 22l og 22m. Der er således før tinglysningen foretaget flere udstykninger, således udstykkes matrikelnummer 1d (med et hartkorn 4) på 2 fjerdingkar) fra matr. nr. 1a, og matrikelnumre 22l og 22m (med hartkorn på henholdsvis 1 fjerdingkar 2½ album og 1 fjerdingkar 2¼ album) ud- Side 1 af I juni 1919 tinglyses salget af nogle parceller, herunder matr. nr. 22c og 1a i Østerhassing Sogns nordøstlige Del, som Lars Nielsen af Poppelgaard sælger til C.C. Nygaard i Gandrup. Disse parceller afhænder Nygaard senere samme år til Martinus Christensen. Ved sidstnævnte handel kaldes ejendommen for Abildholtsminde. Den 22. maj 1920 afholdes tvangsauktion over Martinus Christensens ejendom, hvor C.C. Nygaard afgiver det høje- 1), Abildholtsminde - en beretning skrevet i 2020 af Hanne N. Burchardt, som boede på stedet sammen med mand og 2 børn fra 1977 til Artikel kan læses på s hjemmeside under Historier fra Øster Hassing. 2) Adkomst bruges i betydningen besiddelse af en rettighed til noget. Et dokument, som fastslår en adkomst, fx et skøde på en fast ejendom, kaldes et adkomstdokument. Dette kan være en skifteretsattest eller et skøde. 3) Et fogedudlægningsskøde (foged udlægsskøde) udfærdiges når en ejendom købes på en tvangsauktion. Fogeden er her at opfatte som sælger for han/hun er som reglen rendt fra hus og hjem eller rejst, derfor skriver fogeden skødet under på "sælgerens" vegne. Fogeden skøder til køberen, som man siger i den branche. 4) Hartkorn betyder egentlig "hårdt korn", altså brødkorn, men tidligere var tønde hartkorn en enhed for værdien af landbrugsjord (en kombination af jordens areal og ydeevne). I den lange periode, hvor al betaling foregik som byttehandel med konkrete varer var det nødvendigt med et fælles værdimål. Man besluttede sig til at sammenligne alle varer med værdien af det "hårde korn" eller hartkorn. Hartkorn måltes i tønder (ikke at forveksle med tønder land). 1 tønde = 8 skæpper = 32 fjerdingkar = 96 album. Hartkorn blev brugt som skattegrundlag på landbrugsjord frem til 1903, hvor man vedtog en ny skattelovgivning.

2 i Sylvest Jensen, Det kgl. Bibliotek., B Ejendommen er en af de ældste bebyggelser langs Houvej i Øster Hassing sogn. Grænsen til Ulsted sogn går gangs bækken, fra hvor der i sin tid var en jern banebro inden banen krydsede Houvej. Resterne af broen kan stadig ses (pilen). Klem Thomsen,, B stykkes fra matr. nr. 22c. De 3 nævnte udstykninger udgør i dag ejendommen på Houvej 229. Ved de efterfølgende salg deler C.C. Nygaard ejendom op. Den 14. juli 1920 underskrives en købekontrakt, hvor C.C. Nygaard sælger en parcel til Johan Georg Christensen. Stedet beskrives som ejendommen eller Abildholtsminde i Øster Hassing Sogns nordøstlige Del af Areal ca. 3 Tdr. Land begrænset mod Vest af Banen mod Nord af en Grøft mod Øst af en Linie fra østre Side af Søndre Ladeport og lige Syd parallelt med vestre Side af Laden og mod Syd af Tredjemands Ejendom. Købekontrakten tinglyses særskilt. Den 18. januar 1921 underskrives skødet, og dette ting - lyses 28. januar samme år. Af dette fremgår, at handlen vedrører matr. nr. 22l. Man kan undre sig over, at tinglysningskontoret tillader handlen, da C.C. Nygaard på tidspunktet for tinglysningen endnu ikke juridisk er ejer af den solgte matrikel. I realregisteret - en slags indeks til skøde- og panteprotokollerne - er man dog opmærksom på fadæsen, så efterfølgende fører man handler ind, som tinglysningsmæssig sker senere, for ligesom at legitimere det skete Ved skøde af 13. november 1920, tinglyst 26. november, sælger Georg Christensen matr. nr. 22l til Jacob Simonsen. Af skødet fremgår, at der er tale om et hus, men også lidt mere, for med i handlen medfølger Hegn og Plantning, Gødning, Avl og Afgrøde, Avlsredskaber og Maskiner samt Besætningen. Heller ikke denne handel er vel helt efter bogen. Det er til gengæld næste handel. Ved skøde, tinglyst 9. juni 1922 overdrager C.C. Nygaard matrikelnumrene 1d, 21e og 22m til Landarbejder Jacob Simonsen. Herved forøges ste- Side 2 af 5

3 Annexgården, fotograferet vinteren 1977/78., B Annexgårdens gamle stuehus, fotograferet i efteråret 1977., B dets hartkorn betragteligt, fra 1 fjerdingkar 2½ album til 1 skæppe 2 fjerdingkar. På trods af at hartkorn ikke længere blev brugt som skattegrundlag på landbrugsjord, bliver den alligevel ført ind i skødet. Jacob Simonsen hjemtager samtidig statslån, og et nyt husmandsbrug ser dagens lys. Ved folketællingen i 1930 bor Jakob Simonsen på stedet, sammen med hustruen Andrea Margrethe og datteren Dora, sidstnævnte er født 1911 i Ulsted. De samme 3 personer er at finde på stedet ved folketællingen i Andrea Margrethe Simonsen dør i 1947 og Jacob Simonsen i 1953, begge er begravet på Øster Hassing kirkegård. Men forinden havde de solgt husmandsstedet til deres svigersøn Ved skøde, tinglæst 28. november 1946, overtager Haverslev Pedersen ejendommen. Han driver landbrug på stedet, har vel 6-8 køer samt søer og grise. Han og hustruen Dora har sønnen Bent Ved skøde, tinglæst 4. september 1973, køber autoforhandler Reinhardt Pedersen stedet Ved skøde, tinglæst 1. maj 1975, overtager Børge Andersen fra Ulsted stedet på Houvej 229. Han og hustruen Else har datteren Hanne. Side 3 af Ved skøde, tinglyst 2. marts 1977, køber Nis Burchardt stedet. Nis Buchardt er udannet ingeniør, mens hustruen Hanne Buchardt er teknisk tegner og senere håndarbejdslærer. Ved siden af arbejdet driver parret et fritidslandbrug på. Godt naboskab er og har altid været en betydningsfuld ting på landet, og nedenstående er et udpluk fra afsnittet

4 Charlotte foran den nye tilbygning til, foto fra 1988., B Rasmus med sin ombyggede go-cart i 1988., B om naboskab i Hanne Buchardts fortælling 1). På landet har man altid interesseret sig for sine naboer, hvad er de for nogle de nye. Vores naboer havde boet på Houvej i en menneskealder, og det var selvfølgelig vigtigt for dem at lære os at kende. De drev stadig de små husmandsbrug med besætning af køer, grise og fjerkræ. De første måneder holdt de fleste lav profil, men holdt i det skjulte øje os. Jeg må indrømme, at jeg var ret irriteret over deres interesse. Vi blev ringet ned for at blive inviteret til nabokomsammen. Trods mine mange gode undskyldninger for at takke Nej, måtte jeg indse, at den kamp kunne jeg ikke vinde, og vi deltog et par gange i håb om, at vi kun havde nyhedens interesse. Med tiden fik jeg et andet syn på sagen og blev taknemlig for den omsorg og hjælpsomhed, vi blev mødt med, vi havde brug for hinanden. Sådan har det jo været i generationer, fordi man som landbruger har været meget afhængig af vejret og den tilgængelige hjælp, når der er vejr til forskellige opgaver. Hos flere af vores naboer var en ene part udearbejdende, og derfor kunne der let opstået situationer, der krævede ekstra hænder. Allerede den første vinter nød vi godt af vores naboers hjælpsomhed. Når vores vej sneede til, kom Karl Jacobsen eller Frode Pedersen uopfordret, med traktor og dozerblad og ryddede vejen. I en snestorm, der næsten havde lukket alle veje, var jeg alene med børnene, da strømmen forsvandt midt på eftermiddagen. Da man i radioen havde frarådet al udkørsel, ringede Frode Pedersen for at høre, hvordan vi havde det. En halv time senere kom han og hentede os. Når der var høsttid, hjalp naboerne hinanden med at få hø og halm kørt ind. Det blev presset i små baller, som var til at løfte og blev lagt på en transportør og kørt op på loftet og lagt på plads. Hvis vejret var ustabilt og det hastede var alle mand af hus og hjalp til. Det var stjernestunder, når vi havde knoklet og svedt og Side 4 af 5 1), Abildholtsminde - en beretning skrevet i 2020 af Hanne N. Burchardt, som boede på stedet sammen med mand og 2 børn fra 1977 til Artikel kan læses på s hjemmeside under Historier fra Øster Hassing.

5 set fra gårdsiden, foto fra foråret Ove Jakobsen, B set fra havesiden, foto fra foråret Ove Jakobsen, B Side 5 af 5 bagefter sammen fik kaffe og ostemadder, mens regnen styrtede ned, og vi kunne glæde os over at vi nåede det. Vi holdt øje med hinanden på den gode måde. Man vidste, hvornår der blev fodret, og hvis der ikke var tændt lys i stalden eller der var lys i længere tid sent på aftenen, tjekkede man lige om alt var ok. Ind imellem måtte der tilkaldes hjælp, når en ko skulle kælve. Vi kom til at kende hinanden godt, og har haft mange gode stunder sammen. Vi var der for hinanden i både sorg og glæde og vi har deltaget i utallige sammenkomster og festlige mærkedage I 1991 overtager Helle Stenholt Jørgensen og Lars Skytte Jørgensen stedet på Houvej 229. Lars er uddannet ingeniør og arbejder ved Alfa Laval, mens Helle er sygeplejerske. Parret har børnene Henrik, Louise og Regitze. Stedet består i dag (oktober 2019) af matrikelnumre 1d, 22l og 22m og har et jordtilliggende på m2, knap 13 tønder land. Heraf er 10 tønder land fredskovsareal. Udgivet af, Borgergade 39, 9362 Gandrup, på

Ejendomsbesiddere i Foldby Sogn 1860

Ejendomsbesiddere i Foldby Sogn 1860 Ejendomsbesiddere i Foldby Sogn 1860 Foldby 1860 Hartkorn Navn på ejer Tdr. Skp. Fdk. Alb. Ole Andersen 3 3 3 1 ¼ Niels Jensens Enke 4 1 ¼ Andreas Jensen 2 Niels Andersen 4 1 1 ¾ Jens Knudsen 5 1 2 ¾ Jens

Læs mere

Side a. I Skærbækhus

Side a. I Skærbækhus Side. 1 11a I Skærbækhus 2018 Side. 2 Ejendomshistorie Når vi leder efter oplysninger om en ejendoms historie, så skal vi benytte flere kildetyper på Landsarkiverne. Vi skal ind og undersøge: Ejerens navn,

Læs mere

Grønholtvej 49, Vågemosegård

Grønholtvej 49, Vågemosegård Grønholtvej 49, Vågemosegård Matrikelnumre: Matr.nr. 6, nu 6 a og 8 Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 19.6222 m2. Der er tale om en firlænget gård, hvor dele af bygningerne til landbrugsproduktion er

Læs mere

Gaard nr. 1. Matr. 5a. Arvefæstegaarden Katholm:

Gaard nr. 1. Matr. 5a. Arvefæstegaarden Katholm: 05 EP-F Gårdejere i Veksø by og sogn Gårdejere i Veksø by og sogn, Frederiksborg Amt 1611 - ca. 1835 Gaard nr. 1. Matr. 5a. Arvefæstegaarden Katholm: 1630. Peder Jensen nævnes på gaarden. 1644. Den 5/2.

Læs mere

Sørupvej 11 Sørup, Fredensborg

Sørupvej 11 Sørup, Fredensborg Sørupvej 11 Sørup, Fredensborg Sørup Vaskeplads set mod Esrum Sø ved indkørslen til Sørupvej 62, 1918. Fotograf ubekendt. Matrikelnummer Ejendommen omfatter i dag arealerne på matr.nr. 1bt, 1bu, 1 eo,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Ejendomshistorie. I dag ser vi på Realregisteret, samt Skøde og Panteprotokol

Ejendomshistorie. I dag ser vi på Realregisteret, samt Skøde og Panteprotokol Ejendomshistorie 1 Ejendomshistorie Hvis vi vil lave en ejendomshistorie er der flere arkivalier vi skal ind og undersøge! Realregister, Skøde og Panteprotokoller, Skifter, fæstebreve, aftægtskontrakter,

Læs mere

Grønholtvej 74, Parcel af Nydamgård. Matrikelnummer:

Grønholtvej 74, Parcel af Nydamgård. Matrikelnummer: Grønholtvej 74, Parcel af Nydamgård Matrikelnummer: matr.nr. 7b Lønholt by, Grønholt var oprindelig et arvefæste, som udgjorde en parcel fra Nydamgården. I dag hører matrikelnumret sammen med matr.nr.

Læs mere

Grønholtvangen 27 Gammel Torp

Grønholtvangen 27 Gammel Torp Grønholtvangen 27 Gammel Torp Matrikelnummer Matr.nr. 6c og 6m Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæste, parcel fra Vennekilde. Matr.nr. 6c er på 4.0407 m2 Matr.nr. 6m er på 4628m2 Ejendommen er vistnok nedbrændt

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Gård nr. 2-B - KRINKELKÆR - Egedevej 150

Gård nr. 2-B - KRINKELKÆR - Egedevej 150 Gård nr. 2-B - KRINKELKÆR - Egedevej 150 Gårdens navn Matr.nr. Krinkelkær 2-b m.fl., Frenderup By Selvstændig ejendom fra 1866. Areal - 1866 Matr.nr. 2-b blev udskilt fra matr.nr. 2-a i 1866. Ejeren af

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Kongevejen 76. Skræppenborg, arvefæste. Matrikelnummer

Kongevejen 76. Skræppenborg, arvefæste. Matrikelnummer Kongevejen 76 Skræppenborg, arvefæste Matrikelnummer matr.nr. 40 Lønholt by, Grønholt sogn findes ikke længere. Parcel 40b er udstykket den 23.1.1920. og er på 1.586m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2016/17 fremlagt ved generalforsamlingen den 18. august 2017

Bestyrelsens beretning for året 2016/17 fremlagt ved generalforsamlingen den 18. august 2017 07-08-2017/BFR Bestyrelsens beretning for året 2016/17 fremlagt ved generalforsamlingen den 18. august 2017 Beretningens hovedpunkter Det drejer sig om byrådets vedtagelse af lokalplan 1031. Så er der

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Vores oldemor (Sidse Kirstine Hansen) og oldefar (Hans Peter Hansen) i Mandemark ved Busenevej 12. Billedet skønnes at være fra ca

Vores oldemor (Sidse Kirstine Hansen) og oldefar (Hans Peter Hansen) i Mandemark ved Busenevej 12. Billedet skønnes at være fra ca Vores oldemor (Sidse Kirstine Hansen) og oldefar (Hans Peter Hansen) i Mandemark ved Busenevej 12. Billedet skønnes at være fra ca. 1925. Vores Mormor (Annette Sofie Hansen (født Rasmussen)) og morfar

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Gårslevbogen Spredte træk af sognets historie. Tekst samlet og skrevet af Preben Mikkelsen

Gårslevbogen Spredte træk af sognets historie. Tekst samlet og skrevet af Preben Mikkelsen Gårslevbogen Spredte træk af sognets historie Tekst samlet og skrevet af Preben Mikkelsen Layout og billedredaktion v. Finn Thybæk Børkop Lokalhistoriske 2005 Arkiv GARDnr.3, "Enghavegård", Nebbegårdsvej

Læs mere

Hopsømadevej 7 ½ Boel 72 Matr. nr. 31 På præstekortet er det hus nr. 4

Hopsømadevej 7 ½ Boel 72 Matr. nr. 31 På præstekortet er det hus nr. 4 Hopsømadevej 7 ½ Boel 72 Matr. nr. 31 På præstekortet er det hus nr. 4 Viet den 18. apr. 1630. Hans Callesen * 1593. Maren Christensen * 1604. 1. Thomas Hansen * feb. 1634 2. Barn * apr. 1636, død apr.

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Mosegårdsvej 4 Pilehøj

Mosegårdsvej 4 Pilehøj Mosegårdsvej 4 Pilehøj Matrikelnummer Matr.nr. 16 Grønholt by, Grønholt sogn, huslod, ved udskiftningen nr 4, 4 skp. Bevokset med underskov, Matr.rn.12 Grønholt by, Grønholt sogn er på 3.9642m2 Matr.nr.

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Pileagergård ligger på matr. 5 i den sydvestlige del af Årslev, og Stabjerggård i den østlige del af Årslev (Kort fra 1879) Se matrikelkort side 42.

Pileagergård ligger på matr. 5 i den sydvestlige del af Årslev, og Stabjerggård i den østlige del af Årslev (Kort fra 1879) Se matrikelkort side 42. Ane 4 og 5 Niels Hansen og Johanne Elisabeth Pedersen Niels Hansen var født 12 feb 1849 på Pileagergård i Årslev, Sorø amt, som ældst i en søskendeflok på 6, han var søn af gårdmand Hans Hansen (1819-1896)

Læs mere

Jørgen Thorvald Jensen

Jørgen Thorvald Jensen Jørgen Thorvald Jensen I Uffe Jensens erindringer kan bl.a. læses: Forældre: Jens Peter Jensen og Anne Jørgensdatter *23.02.1880(31) Fastrup, Gjellerup FT1890 Bor hos forældrene i Fastrup K01.04.1894(121)

Læs mere

Grønholtvej 92. Lergården, arvefæstegård. Matrikelnummer:

Grønholtvej 92. Lergården, arvefæstegård. Matrikelnummer: Grønholtvej 92 Lergården, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 3, nu 3a, 3k, 3l, 3m og 18 m Lønholt by, Grønholt, Oprindeligt nummer var 10, ved udskiftningen 3a og tre parceller matr.nr. 3b, 3d

Læs mere

Grønholtvej 23 hus med grund og haveplads - høkerbutik

Grønholtvej 23 hus med grund og haveplads - høkerbutik Grønholtvej 23 hus med grund og haveplads - høkerbutik Matrikelnummer Matr.nr. 43 Grønholt by, Grønholt sogn, som er på 808 m2. Bygget nyt hus, som ligner et gammelt hus med stråtag. I 1930 var der købmandsforretning

Læs mere

Jens Peter Hansen. Jens Peter Hansen blev født i Råby den 27. juli 1889.

Jens Peter Hansen. Jens Peter Hansen blev født i Råby den 27. juli 1889. Jens Peter Hansen Jens Peter Hansen blev født i Råby den 27. juli 1889. Hans forældre var Hans Peter Hansen født den 16. maj 1864 og Sidse Kirstine Hansen født den 14. november 1854. De flyttede lidt rundt

Læs mere

Barn af Niels Christensen Nørgaard og Maren Christensdatter: 1. Kirsten Nielsdatter, døbt

Barn af Niels Christensen Nørgaard og Maren Christensdatter: 1. Kirsten Nielsdatter, døbt Oplysninger vedr. Matr. 8.a. I matriklen 1688 nævnes, at gården var delt i to halvgårde, hvoraf Just Christensen skulle være fæster af gård matr. 8a. Han blev senere nævnt som fæster af matr. 11a, så om

Læs mere

Grønholtvej 15, Bakkehuset

Grønholtvej 15, Bakkehuset Grønholtvej 15, Bakkehuset Matrikelnummer Matr.nr. 32 Grønholt by, Grønholt sogn hus ved den gamle indkørsel til Kollerisgården. Det gamle hus nr. 3. Ejendommen er på 1172m2. På Ejendommen er der i 1983

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Egevej 1 12 Sørup, Fredensborg

Egevej 1 12 Sørup, Fredensborg Egevej 1 12 Sørup, Fredensborg Sørup Vaskeplads set mod Esrum Sø ved indkørslen til Sørupvej 62, 1918. Fotograf ubekendt. Egevej 1 Matr.nr. 1bp Sørup by, Grønholt sogn, som er på 614 m2 1. Charlotte Engel

Læs mere

Matrikel nr. 12a Lønholt by, Grønholt sogn, nu 12 a Lønholt by, Grønholt sogn, Oprindeligt nummer var 2.

Matrikel nr. 12a Lønholt by, Grønholt sogn, nu 12 a Lønholt by, Grønholt sogn, Oprindeligt nummer var 2. Oldvejen 7 Marsletgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 12a Lønholt by, Grønholt sogn, nu 12 a Lønholt by, Grønholt sogn, Oprindeligt nummer var 2. Matr. 2a er på 207.471 m², heraf vej 1.352

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Skøde- og panteprotokoller

Skøde- og panteprotokoller Skøde- og panteprotokoller 5. okt. 2015 Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen Side 1 Aftaler om køb og salg af jord og ejendomme skal nedfældes i skøder og tinglyses. Tinglysningen finder sted i retterne

Læs mere

12 EP-F Samlet fra Søsum

12 EP-F Samlet fra Søsum 12 EP-F Samlet fra Søsum 1690-1880 Register til Københavns amts Fæsteprotokol ca. 1690 1715: Frederiksborg Rytterdistrikts Jordebogsregnskaber 1717 96: Frederiksborg Amts Jordebog 1796 og 1835: Realregister

Læs mere

Lønholtvej 4. Bredebækgård - arvefæstegård. Matrikelnummer:

Lønholtvej 4. Bredebækgård - arvefæstegård. Matrikelnummer: Lønholtvej 4 Bredebækgård - arvefæstegård Matrikelnummer: Matr.nr. 17 l Lønholt by, Grønholt sogn. Det oprindeligt nummer var 17a, men er nu samlet under matr.nr. 17l Lønholt by, Grønholt sogn på 12.669

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Sørupvej 48 Sørup, Fredensborg

Sørupvej 48 Sørup, Fredensborg Sørupvej 48 Sørup, Fredensborg Sørup Vaskeplads set mod Esrum Sø ved indkørslen til Sørupvej 62, 1918. Fotograf ubekendt. Matrikelnummer Matr.nr. 20 Sørup by, Grønholt sogn, som er på 606 m2. jordløst

Læs mere

Ejendomshistorie for Søndergård, Erslevvej 34, Galten

Ejendomshistorie for Søndergård, Erslevvej 34, Galten Ejendomshistorie for Søndergård, Erslevvej 34, Galten Når man køre fra Hadsten ad den gamle hovedvej nordpå mod Randers kommer man efter et par kilometer til landsbyen (Nørre) Galten. Ved Galten kirke

Læs mere

Bøssehøjgård, arvefæstegård

Bøssehøjgård, arvefæstegård 82 Bøssehøjgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matr.nr. Oprindelig nr. 8, nu 7c og 8 a Lønholt by, Grønholt Matr.nr. 8a er på 12.702 m2, heraf vej 843 m2 matr.nr. 7c er på 46.313 m2, her af vej 792 m2

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer:

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer: Kongevejen 41 Timesgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 18 Lønholt by, Grønholt sogn, nu matr. 18a Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 11.498m2.. Afgav 15. april 1874 matr.nr. 18d Lønholt

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Vel ankommet op i det høje, og meget camouflerede skydetårn, kan jeg se krondyr, som er de dyr der holdes her i Dokkedal.

Vel ankommet op i det høje, og meget camouflerede skydetårn, kan jeg se krondyr, som er de dyr der holdes her i Dokkedal. Den sidste dag i juli kører jeg gennem Lille Vildmose for at besøge Birgit og Henning Hansen på Kystvejen i Dokkedal. Her passerer jeg et par færiste der bla. skal holde elgene, som er nogle af de dyr

Læs mere

Ejendommen er en parcel af Asserhavegård, matr.nr. 13b, arvefæste og som blev kaldt Stæremosehus.

Ejendommen er en parcel af Asserhavegård, matr.nr. 13b, arvefæste og som blev kaldt Stæremosehus. Kongevejen 59 Stæremosehuus, arvefæste Matrikelnummer: Ejendommen er en parcel af Asserhavegård, matr.nr. 13b, arvefæste og som blev kaldt Stæremosehus. Ejendommen består i dag af matr nr. 13b og 55a Lønholt

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Hus - Nr Egedevej 126

Hus - Nr Egedevej 126 Hus - Nr. 10 - Egedevej 126 Ejendom Matr.nr. Parcelhus 10 & 3-d, Frenderup By Areal Matr.nr. 10 = 985 m 2 Matr.nr. 3-d = 1386 m 2 (udskilt fra matr.nr. 3-a i 1947) Noter Indtil 1866 lejehus/fæstehus under

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Oldvejen 16. Oldenhuset, arvefæste. Matrikelnummer

Oldvejen 16. Oldenhuset, arvefæste. Matrikelnummer Oldvejen 16 Oldenhuset, arvefæste Matrikelnummer Matrikel nr. 25 Lønholt By, Grønholt sogn. Oprindelig matr.nr. 3d og 25 Lønholt by, Grønholt sogn, nu sammenlagt til matr.nr. 25 Lønholt by, Grønholt sogn.

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Sdr. Kongerslev. Gården ligger på Svanholmsmindevej 8, 9293 Kongerslev, på matrikel nr. 16b og 14c, og ejes pt af Mette Marie Hviid Clausen.

Sdr. Kongerslev. Gården ligger på Svanholmsmindevej 8, 9293 Kongerslev, på matrikel nr. 16b og 14c, og ejes pt af Mette Marie Hviid Clausen. Kongerslev Gården i Kongerslev Omkring 1916-18 køber Mormor og Morfar en gård i Kongerslev, som er på 16 tdr. land. På denne gård blev vores mor Nelly og vores moster Ingeborg født d. 17-10-1918. Gården

Læs mere

Grønholtvej 14. Bakkegård, tidligere Orendrupgård? Matrikelnummer

Grønholtvej 14. Bakkegård, tidligere Orendrupgård? Matrikelnummer Grønholtvej 14 Bakkegård, tidligere Orendrupgård? Matrikelnummer Matr. Nr. 3a, 3m og 3n Grønholt by, Grønholt sogn. Ejendommen hed oprindelig Orendrupgård og det gamle nummer var gård nr. 7, men hedder

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Oldvejen 6. Lillegård, arvefæste. Matrikel nummer:

Oldvejen 6. Lillegård, arvefæste. Matrikel nummer: Oldvejen 6 Lillegård, arvefæste Matrikel nummer: Ejendommen er en parcel af Asserhavegård, matr. nr. 13c, som var et arvefæste. Ejendommen blev kaldt Lillegård, som i dag består af: Matrikel nr. 13c, 17

Læs mere

KØBSAFTALE. (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE. (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Drastrup By, Essenbæk 4dd Dybdalvej KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne...1 2 Det solgte...2 3 Købesummen...2 4 Overtagelsesdag...3 5

Læs mere

Hendes forældre var Niels Jespersen f , mor Maren Østergård f,

Hendes forældre var Niels Jespersen f , mor Maren Østergård f, Skree Sagaen Herefter Sagaen om Maren Jespersen Stensberg f. 1862 i Skree (min Farmor) Hun blev gift med farfar Jens Christensen Stensberg i Ørre kirke 27. nov. 1883 Hendes forældre var Niels Jespersen

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Hellesøvej 20 Boel 68 gl. boel 10 før 1772

Hellesøvej 20 Boel 68 gl. boel 10 før 1772 Hellesøvej 20 Boel 68 gl. boel 10 før 1772 ( Stenbækgård ) Viet den 16. okt. 1670. Frederik Jørgensen Willadsen * apr. 1645, søn af Jørgen Willadsen og Kirsten Petersdatter Hellesøvej 43 Anne Jørgensen

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum mindre rurale byer, samlinger af gårde og huse Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse Indledning

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Lønsømadevej 15 Greisbjerg boel nr. 64

Lønsømadevej 15 Greisbjerg boel nr. 64 Lønsømadevej 15 Greisbjerg boel nr. 64 Viet den 2. aug. 1754. Christen Petersen * 1725, søn af Peter Hansen og Anna Christensdatter Margrethe Hansdatter. 1. Jørgen Christensen * dec. 1754, død nov. 1755.

Læs mere

Grønholtvej 64. Matrikelnummer. Matr.nr. 7c og 8d Grønholt by, Grønholt sogn, en parcel fra Vansbækgården, Matr.nr. 7c er på , heraf vej 1460 m2

Grønholtvej 64. Matrikelnummer. Matr.nr. 7c og 8d Grønholt by, Grønholt sogn, en parcel fra Vansbækgården, Matr.nr. 7c er på , heraf vej 1460 m2 Grønholtvej 64 Matrikelnummer Matr.nr. 7c og 8d Grønholt by, Grønholt sogn, en parcel fra Vansbækgården, Matr.nr. 7c er på 4.3748, heraf vej 1460 m2 Matr.nr. 8d er på 1.2348 m2, heraf vej 595 m2 Fotos

Læs mere

Høringssvar 1. mvh. Vivi Eriksen, Blochsvej 16, Kolding

Høringssvar 1. mvh. Vivi Eriksen, Blochsvej 16, Kolding Høringssvar 1 Fra: vivi@eriksenogsoenner.dk Til: Justyna Strzelecka Hansen Emne: høring vedr. grønt område på Ingridsvej Dato: 20. august 2018 19:30:07 Jeg synes, det er super, hvis det grønne område udstykkes

Læs mere

Matr.nr. 31-a - V. Egede By

Matr.nr. 31-a - V. Egede By Matr.nr. 31-a - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger Matr.nr. 31, Vester Egede Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1808: 79.230 Alen2 (5½ td. land) 2015: 3.420 m2 (iflg. BBR) Se

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Rønnevej Sørup, Fredensborg

Rønnevej Sørup, Fredensborg Rønnevej Sørup, Fredensborg Sørup Vaskeplads set mod Esrum Sø ved indkørslen til Sørupvej 62, 1918. Fotograf ubekendt. Rønnevej 1 Matr.nr. 2bx Sørup by, Grønholt sogn, som er på 1067 m2. Ejendommen er

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August 2019 Valgmenighed Døbefont pyntet til barnedåb Påskedag 2019 Nyt fra Menighedsrådet Når I sidder med dette kirkeblad i hånden, har vi et veloverstået Årsmøde bag os. Vi håber,

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Her lørdag d. 20. maj går turen til Sallvej 124 ved Hammel.

Her lørdag d. 20. maj går turen til Sallvej 124 ved Hammel. Her lørdag d. 20. maj går turen til Sallvej 124 ved Hammel. Efter aftale med gårdens mandlige halvpart, skal jeg være der kl. 10.00, og efter at jeg er læsset af kører min bedre halvdel Dorthe videre for

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Dunkehuset. Ved Dronningholm slotsruin, Auderød

Dunkehuset. Ved Dronningholm slotsruin, Auderød Dunkehuset Ved Dronningholm slotsruin, Auderød Forord Ved Larsenske klantræf faldt samtalen ofte på de gamle. Historierne skulle genopfriskes, og min morfar: Lars Svend Larsen var en god fortæller. Han

Læs mere