Normale tilstande og isbjerg på vej. Så er det tid til kontingent. 147 vil gerne meldes ind

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Normale tilstande og isbjerg på vej. Så er det tid til kontingent. 147 vil gerne meldes ind"

Transkript

1 Nyhedsbrev for muntre helårsvinterbadere nr. 78 august årgang Tegning: Jens Hage Normale tilstande og isbjerg på vej 125 mødte op og bidrog til endnu en munter generalforsamling Coronaens hæmmende åg er løftet fra vore skuldre: Den normale verden er på vej tilbage - og dét bekræftede de omkring 125, som deltog i Laugets udskudte generalforsamling mandag 9. august på Rungstedgaard. Den muntre stemning er tilbage og glædeligt var det også, at 80 deltog i den indledende spisning og blev modtaget af en drivvåd udgave af Lurblæserlauget Lurendrejerne. Isbjerg på vej Traditionen tro blev bestyrelsens beretning suppleret med indlæg fra et par af Laugets 16 ualmindelige uundværlige udvalg. Vi er hver eneste dag optaget af den ofte manglende vanddybde og vandtemperaturen, der er for høj. Overmåler af 1. Grad Knud»Kviksølv«Limschou understregede, at Temperaturudvalget aldrig giver op. Han løftede sløret for det nye tiltag for at sikre ordentlig badetemperatur: - Vi finder det nemlig ikke tilstrækkeligt, at vi - ligesom den ærede formand for Vanddybdeudvalget - blot hælder vand ud af ørene for at skabe et bedre resultat, sagde Overmåleren og afslørede dermed en divergens mellem to udvalg. Temperaturudvalget vender sig i stedet mod Grønland: - Vi retter henvendelse til Royal Arctic Line og beder dem sørge for at et af deres skibe tager et isbjerg af passende størrelse på slæb fra Grønland og leverer det til farvandet ud for Rungsted Kyst, således at vi på den måde, kan sikre vore skjoldmøer og vikinger en passende temperatur på badevandet i den kommende sæson. Læs om Vanddybdeudvalgets bud på bedre badeforhold på side 7. Så er det tid til kontingent Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om kontingent: Det betyder, at vi fastholder kontingent på 200 kroner for Du skal betale kontingentet senest torsdag 30. september. Gør du det ikke, får du én rykker - og betaler du fortsat ikke, har du meldt dig ud af Lauget. Instruks om betaling er sendt ud på mail og hænger i Vinterpaladset. 147 vil gerne meldes ind Det blev også vedtaget, at indskuddet for nye medlemmer fortsat skal være 500 kroner. Og der er fortsat mange, som gerne vil optages: Ventelisten er p.t. på primo september får alle på ventelisten besked om, hvor mange vi optager per 1. oktober. Tre genvalgt Tre var på valg - og de blev alle genvalgt: Næste Jes Gerstrøm og Dirigent Kurt Elliot Larsen blev genvalgt til bestyrelsen. Som revisor blev Mads Barslund genvalgt. Beretning og foto er klar Beretning og billeder kan du finde på Laugets hjemmeside:

2 Tegning: Jens Hage - Foto: Marianne Kjærgaard Verdensarv, havnevisioner og den tavse kommune Beretningen kom godt omkring - også en nutidig vikingeinvasion af England kom med Skal Vinterpaladset på UNESCO s liste over verdensarv? Dét mener bestyrelsen ikke er urealistisk, fremgik det af beretningen: - I tidernes morgen var det vikingerne, der hærgede verden nu er det coronaen, der hænger verden, konstaterede Høvding Erling Madsen. Men nu er vikingerne ikke længere trængt i defensiven! Verden er ved at åbne sig igen, og vikingerne spiller en central rolle: Vikingerne er på udstillingen»togtet«på Nationalmuseet og kulturminister Joy Mogensen har bedt UNESCO om, at vikingernes ringborge gøres til verdens arv. - Det manglede da bare og vi vil naturligvis arbejde på at få Vinterpaladset med ind på UNE- SCO s liste Midlertidig frustration Bestyrelsen takkede for opbakningen fra rigtig mange medlemmer, som har påskønnet, at vi har forvaltet myndighedernes krav på en måde, så vi trods alt har kunnet opretholde badningen; om end det blev til udendørs omklædning, da Vinterpaladset måtte lukke. - Vi har desværre også været ude for medlemmer, som har angrebet bestyrelsesmedlemmer personligt på lidet smigrende måde. Og videre sagde Høvdingen: - Dét er vi kede af: Bestyrelsen er blevet pålagt nogle opgaver af myndighederne, og det er derfor ude i hampen af gå efter budbringerne. Bestyrelsen tilskriver det midlertidig frustration over de begrænsninger vi alle blev udsat for. Havnevisionerne: Vi er i klemme Planerne om udvidelse af Rungsted Havn optager bestyrelsen en del. Lauget er den eneste forening, som bruger Havnen 365 dage om året og dét har vi gjort i 47 herlige år. En undersøgelse har vist, at Laugets 600 medlemmer kommer for at nyde freden og roen: - Så vil vi unægtelig få det svært med Klippeøen! Bestyrelsen opfatter helt klart, at Vinterpaladsets placering ligger i vejen for udviklingen. Lauget vil blive omringet og kommer derfor i klemme: - Dét kan vi så sidde og surmule over. Hvad skulle vi få ud af det? lød det. Derfor har vi valgt at deltage konstruktivt og foreslået, at vi flytter længere ud på den nye 700 meter lange nye udgave af Sydmolen. - Vi får den ro, vi holder så meget af. Vi får også en vanddybde på 2,5 meter; noget som Vanddybdeudvalget hidtil ikke har formået at skaffe os! Bestyrelsen vil, hvis planerne senere på året vedtages, nedsætte et udvalg, som skal se på faciliteter og muligheder. Den tavse kommune Bestyrelsen har sammen med havnechef Anders Söderberg været i dialog med Hørsholm Kommune. Kommunens ønske var at realisere en plan fra skuffen om en sauna og Lauget kunne bestyre den. Der blev brugt en del tid på budgetter og praktiske løsninger. - Vi så en udfordring i, at med cirka fire måneders åbningstid og plads til cirka 15 ad gangen, var det svært at lave offentlig åbning, som kommunen krævede. Vi forudså også problemer med at håndhæve ro og orden. - Derfor stillede vi et spørgsmål til kommunen om den offentlige åbning. Kommunen svarede aldrig, oplyste Høvdingen. Det vakte derfor en del undren, at Ugebladet kunne fortælle, at en anden forening havde overtaget den kommunale sauna. Høvdingen understregede dog, at Lauget forsat er bannerfører for samarbejde på Havnen. Fortsat stor interesse Interessen for vinterbadning er stadig stor og stigende. Vi er p.t. 600 medlem-

3 mer og optog 32 nye i oktober 2020, men har i dag allerede 147 på ventelisten. Mariann Albjerg spurgte efter beretningen var aflagt, om hvordan tallet 600 var kommet frem. Høvdingen svarede at det var bestyrelsens skøn af, hvad der fysisk er plads til på de 40 m 2. Han bemærkede, at trods medlemsstigning, er der stadig kun omkring 100, som skriver sig ind i bogen hver dag. Det kan dels skyldes, at mange en del af året bader fra det dybere vand på Nordmolen, dels at der om sommeren er private badebroer og ferier, som holder medlemmerne væk. En debat på en tidligere generalforsamling konkluderede, at Lauget ikke skal være en kæmpe forening. Men tallet er ikke helligt. Det internationale perspektiv Interessen for vikinger er stadig stigende. BBC har således på sin hjemmeside skrevet om danske vinterbadere med overskriften:»det danske trick til at give din krop et chok der udløser glæde«. Og videre stod:»et stigende antal danskere vælger svømning i koldt vand som en måde at styrke sanserne på og bekæmpe vinterdepressionen på.«det nævnes også, at virksomheder er begyndt at tilbyde medarbejderne spature med vinterbadning inkluderet for at styrke sammenholdet på arbejdspladsen. Ny mulighed for vikingeeksport! Kristeligt Dagblad tog i en artikel fat i en lidt anden vikinge-vinkel citat:»i Storbritannien tales der om en vikingeinvasion på grund af de mange danske mænd, der hjælper barnløse par og enlige kvinder. Det er godt, at man kan hjælpe...«. Citat slut. Den lader vi stå et øjeblik Bestyrelsen konkluderede atter i år i beretningen som blev godkendt: - Joh, det er stadig skønt at være munter helårsvinterbader!

4 Foto: Marianne Kjærgaard Forslaget fejet væk Kun ni stemte for professionel rengøring af Vinterpaladset, men forslaget imødekommes ved at der nu kastes nye øjne på emnet Stemningen var god hos de omkring 125 muntre helårsvinterbadere, som mødte op til generalforsamlingen. Afstemningen var klar: Ni stemte for professionel rengøring af Vinterpaladset, mens hovedparten af de i alt cirka 125 deltagere stemte imod. Forud var gået en konstruktiv debat, hvor omkring 20 tog ordet. Men selv om Birte Lindegaards forslag faldt, vil bestyrelsen imødekomme forslaget. Tvivl om omkostning Forslagsstilleren var bortrejst, men havde begrundet forslaget:»under pandemien er hygiejne rykket i fokus, og det er ikke hensigtsmæssigt at pålægge laugsmedlemmerne ansvaret for, at arbejdet udføres forsvarligt.«bestyrelsen fandt, at omkostningen bør lægges på kontingentet og havde kalkuleret, at én ugentlig rengøring 52 uger om året vil koste cirka kroner. Dette tal er baseret på hvad Lauget betalte for professionel rengøring i maj, hvor Vinterpaladset blev gjort hovedrent. Inden debatten om forslaget startede sagde Høvding Erling Madsen: - Forslagsstilleren og to andre medlemmer har rejst tvivl om beløbet er for højt. Dét skal I have med i betragtning. Og han tilføjede: - Hvis forslaget vedtages, vil bestyrelsen naturligvis indhente tilbud, så vi får det bedst og billigst. Undervejs var der dog flere indlæg, som fandt beløbet realistisk. Corona og støv i krogene Et medlem pegede på, at det også er vigtigt at få spærrene rengjort. Et andet indlæg pegede på, at da så få melder sig til rengøring, vil det være bedre at hyre et rengøringsfirma. Gorm Greisen trak på sin erfaring som læge og noterede, at det er godt at have fokus på hygiejne, men understregede at corona-bakterier ikke lever oppe på spærrene. Og han advarede mod at bruge corona som begrundelse for intensiveret rengøring: - Corona-hygiejne har ikke noget med støv i krogene at gøre. Bedre rengøring og information Efter afstemningen lovede Høvdingen, at bestyrelsen vil se på, om en kombination ikke kan realiseres. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen drøftet det med Rengøringskoordinator Grete»Hvirvelstrøm«Strauss. Intensiveret rengøring, bedre planlægning og øget information er ingredienserne. Vi går efter en løsning, hvor vi et antal gange om året hyrer et professionelt rengøringsfirma til hovedrengøring. Derudover vil Rengøringskoordinatoren med mellemrum have ansvaret for gulvvask m.v. Tilbage er så den ugentlige rengøring, som vi fortsat beder medlemmerne bidrage til fællesskabet med. Der vil også komme en opdateret vejledning, som viser, hvor lidt du skal yde, når du skriver dig på listen i Vinterpaladset. Hvis alle 600 medlemmer napper én uge, så går der 11 1/2 år inden du næste gang skal tage en uge... Rengøringskoordinator Grete Strauss - vil styre at vi forbedrer rengøringen.

5 Foto: Marianne Kjærgaard Omkring 80 deltog i middagen inden generalforsamlingen på Rungstedgaard. Skraldet kom på spanden Den enkle løsning, som det tog lidt tid at få fundet Udeområdet blev også hevet frem i debatten om rengøring af Vinterpaladset. I takt med at vejret bliver bedre, så oplever vi hver sommer, at nogle slår sig ned om aftenen i Parken til Vinterpaladset. Og desværre er det ikke alle, som husker at få pizzabakker, flasker, dåser, engangsgrill m.m. med sig. Afstanden hen til den nærmeste skraldespand på Sydstranden er uoverstigelig! Hørsholm Kommune - som ejer Parken - mener imidlertid, at der er nok skraldespande på Sydmolen. - Bestyrelsen har derfor just sat et skraldestativ op og så sørger Pligthuggerne for at tømme sækkene, oplyser Dirigent Kurt Elliot Larsen fra bestyrelsen. Du er også velkommen til at bruge den. Et gammelt ønske er netop opfyldt: En skraldespand i Parken. Bestyrelsen vil også benytte lejligheden til at takke de mange medlemmer, som samler op og dermed medvirker til at holde Parken pæn. Foto: Kurt Elliot Larsen Nej til ekstra bænk Vi får ind i mellem forslag om at vi også sætte en bænk op på den vestvendte side af Vinterpaladset, så der er bænke på begge sider. Men det synes bestyrelsen er en rigtig dårlig idé: På denne side er der aftensol, og ved at have en bænk, vil vi trække endnu flere til, som vil slå sig ned og efterlade affald. Dorte»Ørnevinge«Grønvald: - Det er ikke kedelige folk! siger hun om vinterbadere. Vinterbadning er sjovt og sundt Dorte Grønvald er et godt bevis At vinterbadning er sjovt og sundt gav Dorte»Ørnevinge«Grønvald bevis på, da hun tog ordet på generalforsamling: Hun fremhævede naturoplevelsen ved et omskifteligt Øresund og glæden ved at komme i vandet: - Og dem man bader sammen med, er en oplevelse: Det er ikke kedelige folk! Dorte Grønvald ved, hvad hun taler om, da hun er én af Laugets mest erfaren vinterbadere: Hun var med til at stifte Lauget som medlem nummer 13 i Dorte Grønvald er også sammen med Jens»Runerister«Hage æresmedlem af Lauget Og så fylder hun i øvrigt 90 år mandag 30. august.

6 Foto: Marianne Kjærgaard Fem af de seks modtagere af Kåben for 25 års badning mødte op - og udover Kåben i bæredygtigt bomuld fik de også et vikingenavn, som fremgår af rygmærket: Thomas»Isbryder«Barslund, Birthe»Isnymfe«Næs, Ole»Revlebetvinger«Bjerregaard, Rie»Havskum«Henningsen og Grete»Hvirvelstrøm«Strauss. Sidste modtager er Morten Ulf»Krabbeskræk«Jørgensen. Tegning: Jens Hage Beretningens ros til medlemmerne for at have hjulpet med at håndhæve corona-reglerne, fik denne tegning med på vejen.

7 Sælsom bekymring Vanddybdeudvalgets nye idé var truet af Temperaturudvalgets Det var med stor bekymring, Vandybdeudvalgets formand Thøger»Skjalden«Johnsen så tegningen, der illustrerede Temperaturudvalgets isbjergsidé: Han appelerede derfor til, at isbjørnen på toppen af isbjerget ikke kommer med til Rungsted. Det vil nemlig ødelægge hans idé til at skabe den stærkt efterspurgte vanddybde: Samme morgen som generalforsamlingen var om aftenen, havde han nemlig observeret en sæl, som lå på de gule, kommunale afspærringer: - Jeg har lavet en aftale med den om, at den med sine luffer skubber vand ind mod vores bro, erklærede Vanddybdeformanden. I sædvanlig selvsikkerstil, mener han atter, at han har fundet løsningen. Den gjorde, at han reddede sig genvalg endnu en gang til at få gjort det bedre i det kommende år. Thøger Johnsen - Vanddybdeformanden, som atter var på dybt vand. Springer et led over Jacob Grip forfremmes til Pligthuggerassistent og bryder kutymen En enkelt forfremmelse blev det også til i år - og erfaringen er, at Laugets titler betyder meget på c.v. et. Isen, som forsvandt Jacob Grip blev sidste år forfremmet - i erkendelse af mangel på is - fra Isbryderassistentaspirantpraktikant til Pligthuggerassistentaspirantelev. Han skulle derfor ifølge normen næste gang forfremmes til Pligthuggerassistentaspirant. Men bestyrelsen har valgt at gøre en undtagelse og springe et led over: - Eleven har nemlig på forbilledlig vis kæmpet med ismasser, skiltning, reparation af trin i højsæsonen uden hjælpemidler, spørgsmål, kommentarer og ikke altid venlige menings-tilkendegivelser og senest cykelkurve uden cykel, begrundede Høvdingen forfremmelsen. Derfor forfremmes Jacob Grip til Pligthuggerassistent. Brug mindre tøj! Det blev tilføjet, at Jacob Grip altid beredvilligt stiller op, når der er opgaver at udføre. Seneste udspil er cykelkurvene, som erstatter de rustne kurve, som smittede af på tøjet. Han er opmærksom på, Jacob Grip, da han blev døbt i oktober at nogle vil mene, at de er lige små nok. Men han er en positiv og konstruktiv mand: - Det gode er, at hullerne i bunden er meget mindre. Så nu kan nøgler, tænder og andet ikke falde ud, erklærer han. Og så opfordrer han kritikerne til at bruge mindre håndklæder og tøj... Foto: Jesper Alstrøm Solhvervsfest atter forude Nu kan vi igen invitere til Solhvervsfest! Det bliver ultimo november eller primo december og der kommer information ud. Sidste år måtte vi corona-aflyse denne hyggelige tradition. Skibene i Øresund kom i vejen! Laugsfotograf Jesper Alstrøm er manden, som kalder Laugets generalforsamling for den årlige revy. Men han måtte undvære underholdningen i år, da han i embeds medfør befandt sig på Ven. Den umiddelbare og logiske løsning var derfor at han satte en telelinse på kameraet og vi så åbnede et vindue på Rungstedgaard. Vi testede løsningen. Men ak, der kom hele tiden et skib sejlende ind foran linsen. Plan B var derfor et intensivt fotokursus til fruen, Marianne Kjærgaard, som debuterede som Laugsfotografassistentreserve. Runeristeren fik hjemmearbejde for Lauget er begunstiget med en runerister: Jens Hage. Da han normalt spontantegner til beretningen, er vi formentlig den eneste forening, der også aflægger beretning som tegneserie! Finessen er, at han ikke har set beretningen inden, så det er helt spontane indfald. Han måtte melde afbud i år, så bestyrelsen gav ham hjemmearbejde for i tegning - og så snød vi som i TV-køkkenet og havde tegningerne med.

8 Foto: Carsten Thomsen Carsten Thomsen glæder sig over, at blodtabet ikke var så stort, at hajerne blev tiltrukket... Tv. og th. ses de tykke kædeled, mens leddene i midten er blevet tyndere på grund af galvanisk tæring og til sidst revnet. Hajerne blev væk selv om blodet løb Blodet sprøjtede, da Laugets røde bøje blev reddet Blodet sprøjtede under en heltemodig redningsaktion! Den røde bøje, Laugets fikspunkt 92 meter ude fra badebroen, rev sig nemlig løs. Og en drabelig redningsaktion gik i gang lørdag morgen 7. august, hvor vort medlem Carsten Thomsen rev benene til blods, da han forcerede molens sten, hvor bøjen nok så kækt lå og tronede. Og som han bagefter konstaterede: - Jeg kvajede mig godt. Hele længden af kæden var viklet ind i klippestykkerne, og jeg tog stædigt fat i den, og blev ved med at hive, mens bølgerne banker mig ind i klippestykkerne. Han glæder sig dog over, at blodtabet ikke var så stort, at der dukkede hajer op... Galvanisk tæring Det viste sig, at kædens metal og ankerets metal var af to forskellige typer, så der var opstået en galvanisk tæring. Det gjorde, at, kædens led var blevet mindre og mindre for til sidst at være pist væk. Bestyrelsens bøjeansvarlige, Kurt»Lurifax den II«Elliot Larsen med dykkercertifikat, har søgt efter ankeret, som imidlertid har boret sig ned i havbunden og ikke umiddelbart kan lokaliseres. Derfor har han en ny plan, så bøjen atter kan komme op: - De gule markeringsbøjer sidder på en betonklods, som vi så vil binde bøjen fast på med nylontov, så vi undgår mere tæring, oplyser han. Det må formentlig vente til foråret og varmere vandtemperatur inden denne opgave under havoverfladen kan udføres. Hér må bestyrelsen dog tage et forbehold: Hvis Temperaturudvalgets plan på forsiden bliver ført ud i livet, kan det være, vi aldrig får arbejdsvarmt vand... Havnefest: Giv en hånd med Har du lyst til at bruge minimum to timer i informationsteltet? Så tøv ikke med at kontakte Lauget. Det drejer sig om Rungsted Havnefest i weekenden fredag-søndag august. Ankers Tivoli, børneloppemarked, musikalsk underholdning og fredagsfest på Promenaden er blandt indslagene. Glemmes skal heller ikke, at vort unikke Lurblæserlauget Lurendrejerne lørdag og søndag kl. 14 går truttende fra Vinterpaladset og Havnen rundt. Læs mere: Mindst 116 kan døbes! Lørdag 2. oktober kl kan vi genoptage Standerhejsningen, som blev corona-aflyst sidste år. Det betyder så også, at der er to årgange skjoldunger, som skal døbes: De, der blev optaget i 2018 og i i alt 116. Og som altid kan de, der er optaget tidligere, men ikke er blevet døbt, også melde sig. Der kommer særlig invitation ud snarest. Sæt x i kalenderen Lørdag 2. oktober kl. 8.15: Standerhejsning og dåb med morgenbord. Vinterpaladset. Fredag 24. december kl. 8.15: Julebadning med morgenbord. Vinterpaladset. Udgivet af Hørsholm-Rungsted Vikingelaug Ansvarshavende Erling Madsen Bestyrelse: Høvding Erling Madsen, Næste & Overbestyrer Jes Gerstrøm, Skatmester Niels Hjortboe, Havfrue Britt Vinderslev og Dirigent Kurt Elliot Larsen. Mail:

Nyhedsbrev for muntre helårsvinterbadere nr. 39 april årgang

Nyhedsbrev for muntre helårsvinterbadere nr. 39 april årgang Nyhedsbrev for muntre helårsvinterbadere nr. 39 april 2017 6. årgang Tegning: Jens Hage Stemmesedlerne ventes at komme i brug på Generalforsamlingen torsdag 27. april. Beredt til Generalforsamlingen Denne

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Massive ændringer på Havnen

Massive ændringer på Havnen Nyhedsbrev for muntre helårsvinterbadere nr. 57 juli 2019 8. årgang Massive ændringer på Havnen Om få år kan Havnen se helt anderledes ud - og det kan berøre Laugets hverdag gevaldigt Rungsted Havn står

Læs mere

Herreklubben. Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 27. oktober Dagsorden:

Herreklubben. Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 27. oktober Dagsorden: Herreklubben Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 27. oktober 2018. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Finn Aagaard Andersen valgt 2. Bestyrelsens beretning Se bilag 1. Beretning godkendt 3. Fremlæggelse

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen torsdag 11. april 2019

Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen torsdag 11. april 2019 9. april 2018 Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen torsdag 11. april 2019 Store temperaturudsving Igen i år må beretningen nødvendigvis starte med en omtale af Temperaturudvalget: Temperaturudvalget

Læs mere

Vinterbadning populært Med 463 medlemmer er Lauget landets 13. største forening - 31 på venteliste

Vinterbadning populært Med 463 medlemmer er Lauget landets 13. største forening - 31 på venteliste Nyhedsbrev for muntre helårsvinterbadere nr. 30 april 2016 5. årgang Foto: Jesper Alstrøm Her ses nogle af de heldige medlemmer med mad på tallerkenen - læs om hungersnød på side 3. Vinterbadning populært

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 8. april 2007 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamling 28. marts 2007 Mødested KAD i Karrebæksminde Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Overtagelse af fællesarealer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling d. 3. april 2017 Fælleshuset Rytterkær 115, 2765 Smørum

Referat af ordinær generalforsamling d. 3. april 2017 Fælleshuset Rytterkær 115, 2765 Smørum Referat af ordinær generalforsamling d. 3. april 2017 Fælleshuset Rytterkær 115, 2765 Smørum Side 1 af 5 Antal andelshavere til stede: 34 stk. boliger. Ad 1: Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Torben,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen onsdag 25. april 2018

Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen onsdag 25. april 2018 Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen onsdag 25. april 2018 25. april 2018 2960 mod strømmen Aldrig har vores Temperaturudvalg været så vigtigt som nu: Klimaændringerne truer også helårsvinterbaderne!

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 11. april 2018

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 11. april 2018 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 11. april 2018 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generelforsamling: Onsdag den 1. marts 2017 klokken I festsalen på Vibeholmskolen

Referat af ordinær generelforsamling: Onsdag den 1. marts 2017 klokken I festsalen på Vibeholmskolen GRUNDEJERFORENING VIBEHOLMS VÆNGE Ishøj marts 2017 Referat af ordinær generelforsamling: Onsdag den 1. marts 2017 klokken 19.00 I festsalen på Vibeholmskolen Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SKELLET DEN 10. JUNI 2018

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SKELLET DEN 10. JUNI 2018 Grundejerforeningen SKELLET REFERAT AF GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SKELLET DEN 10. JUNI 2018 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015

REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015 REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015 Efter spisningen indledte lokalformanden Hans Jeppsen årsmødet med henvise til dagsordenen for årsmødet, og gik straks til Dagsordenens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug 30. maj 2013 kl. 19.30 Sted: Roforeningen KVIK, Strandvænget 53, 2100 København Ø Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent.

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig iht. vedtægterne.

1. Valg af dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig iht. vedtægterne. Referat af ordinær generalforsamling i Munkerup og Hulerød Grundejerforening lørdag, den 29. juli 2006 kl. 15.00 i foreningens telt på stranden ved udsigtspladsen for enden af Strandgårdsvænge. 1. Valg

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2017

Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2017 Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2017 1. Valg af dirigent Jens Erk Skovvang blev valgt efter indstilling fra bestyrelsen. Dirigenten startede generalforsamlingen op med at konkludere,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Ja, så er vi her igen, jeg vil gerne give jer en status på bestyrelsens arbejde i det forløbne år - kort resumere stort og småt.

Ja, så er vi her igen, jeg vil gerne give jer en status på bestyrelsens arbejde i det forløbne år - kort resumere stort og småt. Velkommen til GF 2016 Ja, så er vi her igen, jeg vil gerne give jer en status på bestyrelsens arbejde i det forløbne år - kort resumere stort og småt. Året der gik Vi afsluttede sæson 14/15 i maj med traditionel

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2015.

Formandsberetning i HBH 2015. Velkommen til ordinær genf. i HBH og HBV. Før vi går i gang med genf. skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Else Emig, som desværre afgik ved døden i august måned. Hun døde på sygehuset efter kort

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 9. august 2015, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Gøgebakken

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Gøgebakken Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Gøgebakken den 07-05-2017 på Kulhuse Kro. Generalforsamlingen havde samlet 28 deltagere, der repræsenterede 20 parceller. Foreningens formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Bridge 82 den 22. maj Der var et fremmøde på 27 medlemmer inklusive bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Bridge 82 den 22. maj Der var et fremmøde på 27 medlemmer inklusive bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Bridge 82 den 22. maj 2018 Der var et fremmøde på 27 medlemmer inklusive bestyrelsen. 1. Valg af dirigent: Niels Poulsen blev valgt. Niels erklærede generalforsamlingen for

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

DAGSORDEN. 9 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen. Jørgen Pedersen (Formand) bød velkommen til foreningens 2. generalforsamling.

DAGSORDEN. 9 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen. Jørgen Pedersen (Formand) bød velkommen til foreningens 2. generalforsamling. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden/bestyrelsen 3. Bestyrelsens forslag til justerede vedtægter for foreningen. Skal erstatte de midlertidige vedtægter fra 2013.(Er udsendt med indkaldelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling Torsdags bridgeklub. Tors. d. 19. april 2018 kl

Ordinær generalforsamling Torsdags bridgeklub. Tors. d. 19. april 2018 kl Ordinær generalforsamling Torsdags bridgeklub. Tors. d. 19. april 2018 kl. 12.30 Dagsorden: Velkomst Konstitueret formand Berit Gläser bød velkommen. 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Hørsholm Skakklub den 9. maj 2011

Referat af generalforsamling i Hørsholm Skakklub den 9. maj 2011 Referat af generalforsamling i Hørsholm Skakklub den 9. maj 2011 1. Valg af dirigent Palle Bratholm blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at indkaldelsen (som opslag og på hjemmesiden) var sket

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Ulleroden, Juni 2011

Ulleroden, Juni 2011 Ulleroden, Juni 2011 Så er sommeren atter over os og det er blevet tid endnu en udgave af Ulleroden med informationer fra bestyrelsen om diverse arrangementer samt afsluttede og igangværende aktiviteter

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene.

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene. Referat af Lejerbos beboermøde d. 12. april 2011 i AKBs beboerhus 52 fremmødte husstande. Referent: Hanne Bine. John T bød velkommen. JohnT spurgte om det var i orden at formanden Ann Berthelsen fra afd.331

Læs mere

Nyt fra Herskind Børnehus uge

Nyt fra Herskind Børnehus uge Fælles Nyt Herskind Børnehus Valg til Børnerådet. Vi startede som et forsøget Børneråd op på tværs af børnehave, SFO og klub for 1 år siden. Jeg har besluttet at videreføre rådet, da jeg syntes vi har

Læs mere

Nr. 38 Jørgen R. Jensen (i det følgende kaldet formanden) bød velkommen til de 50 fremmødte, repræsenterende 42 grunde.

Nr. 38 Jørgen R. Jensen (i det følgende kaldet formanden) bød velkommen til de 50 fremmødte, repræsenterende 42 grunde. Referat Dato 16. oktober 2016 Sted Helberskov Forsamlingshus, "Thulstedhus" - Als Oddevej 2 Referent Nr. 174 Dagmar Rahbek/Martin Weier Christiansen. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Wesselsvej

Grundejerforeningen Wesselsvej Grundejerforeningen Wesselsvej 27 marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Wesselsvejs ordinære generalforsamling tirsdag den 12 marts 2013 i fælleslokalet Fodbygårdsvej 16, Næstved. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Maj Årgang Nr. 1

Maj Årgang Nr. 1 Maj 2014 15. Årgang Nr. 1 Formanden har ordet Per Thomsen Så starter en ny sommer med vores faste arrangementer, bl.a. vores mandags sejladser. Vi mangler stadig det sidste malerarbejde, så Marna kan se

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 25. februar 2016 kl i Skeltofteparkens Selskabslokaler, Teglgårdsvej 321 kælderen, 3050 Humlebæk

Referat fra generalforsamlingen den 25. februar 2016 kl i Skeltofteparkens Selskabslokaler, Teglgårdsvej 321 kælderen, 3050 Humlebæk Referat fra Generalforsamlingen den. 25. februar 2016 SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG Referat fra generalforsamlingen den 25. februar 2016 kl. 18.00 i Skeltofteparkens Selskabslokaler, Teglgårdsvej 321 kælderen,

Læs mere

BK Esset. Generalforsamling BK Esset. Dato: 03. april Sted: Fælleshuset Konsul Beyers Alle 2, 4300 Holbæk. Tid: kl. 18,00. Pos Dagsorden Referat

BK Esset. Generalforsamling BK Esset. Dato: 03. april Sted: Fælleshuset Konsul Beyers Alle 2, 4300 Holbæk. Tid: kl. 18,00. Pos Dagsorden Referat Dagsorden: Generalforsamling BK Esset Dato: 03. april 2017 Sted: Fælleshuset Konsul Beyers Alle 2, 4300 Holbæk Tid: kl. 18,00 Deltagere: 38 medlemmer Pos Dagsorden Referat 1. Velkommen og valg af dirigent.

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING TURKONTORET FREDAG DEN 26. JANUAR 2018

REFERAT GENERALFORSAMLING TURKONTORET FREDAG DEN 26. JANUAR 2018 REFERAT GENERALFORSAMLING TURKONTORET FREDAG DEN 26. JANUAR 2018 Antal deltagere: 53. Indledning. Bestyrelsesformand Flemming Freydberg indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 7. marts 2018

Referat af ordinær generalforsamling den 7. marts 2018 Referat af ordinær generalforsamling den 7. marts 2018 Fraværende: Leif, Patrick, Daniel og Sussie Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens reviderede regnskab samt budget

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Grantoften IF fodbold Grantofteparken 916

Grantoften IF fodbold Grantofteparken 916 Referat generalforsamling GIF onsdag d. 28. marts 2018. Formanden bød velkommen til den store forsamling som mødte op, det er første gang i mange år der er så mange, hvilket er rigtig godt, tak for det.

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub Torsdag, den 23. november Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til

Generalforsamling i Henne golfklub Torsdag, den 23. november Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Generalforsamling i Henne golfklub Torsdag, den 23. november 2017. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til bestyrelsen for Henne golfbane a/s Først det sportslige. Vi har

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Ejerforeningen Ved Vandløbet 1-3

Ejerforeningen Ved Vandløbet 1-3 Ejerforeningen Ved Vandløbet 1-3 Referat af generalforsamling torsdag den 12. maj 2011 Til stede: 1A Egon 1B Claus (formand) 1C Jan 1D Bent (bestyrelsesmedlem) 1E Niels 3B Jette 3C Ulla 3D Søren 3E Henning

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Jeg var ni år gammel, og Paul var 26 da vi mødtes.

Jeg var ni år gammel, og Paul var 26 da vi mødtes. Mig og Paul Jeg var ni år gammel, og Paul var 26 da vi mødtes. Al ting dvs. alt det vigtige startede med Paul for to år siden da jeg var ni år gammel. Jeg stod uden for isboden ved siden af huset hvor

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

I dette nummer: Gode medlemstilbud: Formanden har ordet; - Lysene tændes - År 2018 er ved at være gået - Lukkedage i december og januar

I dette nummer: Gode medlemstilbud: Formanden har ordet; - Lysene tændes - År 2018 er ved at være gået - Lukkedage i december og januar Afdelingsformand Lissi Lund er kommet i julestemning, og her fotograferet med den flotte juledekoration, der er i receptionen i afdelingshuset på Bataljonsvej i Næstved 19. årgang, december 2018, nr. 6

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk Referat fra 48. generalforsamling i Strandgårdens Grundejerforening søndag den 19 juni på Fårevejle Golf Hotel. 1. Valg af dirigent Formanden Gitte Troensegaard, Ringbakken bød velkommen og foreslog på

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 4. april 2018 Grundejerforeningen Arnakkegård Afholdt i Vipperødhallens Cafeteria

Referat af ordinær generalforsamling den 4. april 2018 Grundejerforeningen Arnakkegård Afholdt i Vipperødhallens Cafeteria Referat af ordinær generalforsamling den 4. april 2018 Grundejerforeningen Arnakkegård Afholdt i Vipperødhallens Cafeteria Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Punkt 1. Valg af dirigent Bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 14/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 14/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 14/3 2018 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 33 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Til at starte med vil bestyrelsen i lokalgruppen TPO KH, gerne ønske alle medlemmerne et godt nytår.

Til at starte med vil bestyrelsen i lokalgruppen TPO KH, gerne ønske alle medlemmerne et godt nytår. Til at starte med vil bestyrelsen i lokalgruppen TPO KH, gerne ønske alle medlemmerne et godt nytår. Årets start! Vi startet året på den værst tænkelig måde, en tragisk ulykke på vestbroen, som desværre

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Info til KertemindeSommerbys ejere og lejere. Forår-sommer 2013

Info til KertemindeSommerbys ejere og lejere. Forår-sommer 2013 Info til KertemindeSommerbys ejere og lejere Forår-sommer 2013 Kære sommerhusejere, og lejere, Foråret er på vej og med den vinter må vi da få en super sommer. Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen gerne

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 16. Januar 2017 Dagsorden a. Vedtægtsændring: Fjernelse af posten suppleant for bilagskontrollant. 5. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af Formand 8. Valg af 1 Bestyrelsesmedlem 9. Valg af 1 Suppleant.

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Nødebo Vikinger. Generalforsamling marts 2016, kl Klubhus, Krostien 11, Nødebo, 3480 Fredensborg

Nødebo Vikinger. Generalforsamling marts 2016, kl Klubhus, Krostien 11, Nødebo, 3480 Fredensborg Nødebo Vikinger Generalforsamling 2016 24. marts 2016, kl. 18.30 Klubhus, Krostien 11, Nødebo, 3480 Fredensborg Beretning Bestyrelsens beretning, 2015-16 Nødebo lørdag d. 22. okt. 2016 v/ formand Jytte

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene torsdag den 4. maj 2017, kl i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene torsdag den 4. maj 2017, kl i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene torsdag den 4. maj 2017, kl. 18.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 102 medlemmer af 314 medlemmer (svarende til 32%) var repræsenteret,

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 29. september 2009 kl. 19.30

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 29. september 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Dagsorden: Nykøbing Sj. Tennisklub tæller i dag 20 juniorer mod 16 sidste år, en fremgang på 4, og 84 seniorer mod 98 sidste år mistet 14

Dagsorden: Nykøbing Sj. Tennisklub tæller i dag 20 juniorer mod 16 sidste år, en fremgang på 4, og 84 seniorer mod 98 sidste år mistet 14 Ordinær generalforsamling i Nykøbing Sj. Tennisklub, lørdag d. 19. Oktober 2013 Kl. 11.00 på 1. Salen i klubhuset Der var 10 fremmødte, afbud fra Kristian Sørensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Marianne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG D. 22. MAJ 2018, SKELGÅRDSKIRKEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG D. 22. MAJ 2018, SKELGÅRDSKIRKEN REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG D. 22. MAJ 2018, SKELGÅRDSKIRKEN Formanden bød velkommen til de fremmødte, heraf 16 stemmeberettigede. Dagsorden pkt. 1: Valg af dirigent Sven-Erik Predstrup

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere