EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : Vor Frue Hovedgade 2 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : Vor Frue Hovedgade 2 8"

Transkript

1 CO2 BYGGESAG SDE S A G S R E G S T R E R N G :2 ELOS 265 EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : Vor Frue Hovedgade 2 8 SAGSNR.: SAGSBHDL.: EN ART: BR-S TLLADELSE NDH. STATSTKFELT: SORTERNG: ANSØG.: ARCON BYGGERÅDGVNNG NGENØR ARNE CHRSTENSEN BREGNEVEJ VÆRLØSE KAMSTRUP BY, VOR FRUE MATRKEL: F MFL AFSLUTNNGSDATO: MODTAGET: DATERET: OPFØRELSE AF TAGETAGE ANTAL EJERE: 2 EJER: Bo Peter Nysom Vor Frue Hovedgade 2 8 Vor Frue 4000 Rosklde SPECEL BEMÆRKNNG: BEMÆRKNNG: BEKRÆFTELSE SENDT /LC BEVARNGSVURD: NEJ KV02 SAG OPRETTET MED NDTASTEDE OPLYSNNGER

2 -ty;-:--:--- ROSKLDE KOMMUNE TEKNSK FORVALTNNG Bygnngsnspektoratet Arcon Byggerådgvnng ngenør Arne Chrstensen Bregnevej Værløse Dato. 2. jun 998 Byggesag: Sagsbehandler: Egl Nelsen/lc Drekte Hf.: Gebyr: kr. 640,00 Faktura eftersendes. BYGGETLLADELSE Adresse : Vor Frue Hovedgade 28 Matr.nr.: 7-fKamstnpBy, VorFrue Tlladelsen meddeles efter Bygnngsreglement BR-S 85 og omfatter Ny tagetage. Arbejdet skal udføres overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt de oplysnnger, der er angvet ansøgnngen. Tlladelsen omfatter kke afløbsforholdene Udover byggetlladelsen er der meddelt tlladelse efterfølgendeanden lovgvnng: Afløbstlladelse efter bygnngslovgvnngens bestemmelser. De blag, der hører tl byggetlladelsen, er vedlagt, forsynet med bygnngsmyndghedens stempel. forbndelse med byggesagsbehandlngen er der gvet dspensaton tl: ngen BETNGELSER TL BYGGETLLADELSEN: (Se også vedlagte vejlednng af ). Tlsyn skal bestlles dagen forvejen: når grunden er udgravet når kloaken er lagt når arbejdet er færdgt fortsættes på næste sde Sankt Ols Straede 3 Postboks 00,4000 Rosklde telefon Telefax 46 35:27 9 E-mal TeknskForvafc nhgorbskldekofn.dk Telefontd mandag-onsdag 8-5 torsdag fredag Åbnngstd nrandag/onsdag 0-5 torsdag fredag ;

3 Sde 2 2. Beskadgelser af belægnng kørebane og/eller fortov på grund af opgravnng, kørsel med byggemateraler eller anden årsag, der kan tlskrves byggearbejdet henhold tl vejlovgvnngens bestemmelser, skal udbedres for bygherrens regnng. For kommunale vejes vedkommende ved Kommunens foranstaltnng 3. nstallatonsabejder under kommunal eller prvat vandforsynng skal anmeldes tl Rosklde Vandforsynng, før arbejdet - herunder også byggearbejdet - påbegyndes. Kravet stlles henhold tl BR-S 85, afsnt 7. Statens Byggeforsknngsnsttuts SB-anvsnng nr. 8. DF's Norm for vandnstallatoner, DS Bortskaffelse af affald skal ske overensstemmelse med "Vejlednng for bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald". 5. Der skal udføres rednngsåbnnger fra hvert opholdrum efter BR-S 85 afsnt Vægge og gulve vådrum skal udføres efter SB-anvsnng nr. 69 og nr Der skal udføres regulerbar ventl med fr åbnng på mndst 30 cm 2 tl det fr fra opholdsrum. Sagsbehandler Egl Nelsen + blag.

4 -; k ARCON BYGGERÅDGVNNG NGENØR ARNE CHRSTENSEN Bregnevej Værløse. Telefon ROSKLDE kommune ktkn _ MDGAET Teknsk forvaltnng Set. Olstræde MAR QQR 4000 Rosklde D. m * '^ Bygn.msp. TEK. FORV. Vedr: Matr. 7 f+7 g Vor Frue. Hovedgaden Rosklde Vedlagt fremsendes samlet projekt for ny tagetage på eenfamlehus for FEJERSEN Byggentreprse A/S tl Maj-Brtt- og Bo Nysom bestående af.. Tegn. 0 Planer, snt og facader Tegn. Konstruktonsdetaljer, samt Statske beregnnger. Ekst. bolg forstærkes nødvendgt omfang. Der anvendes prefab. godkendte hanebåndsspær. Afløb og ws. ændres ndvendgt for nyt wc på førstesal. Udvendg kloak,-også for tagvand ændres kke. Der ses/søges ngen dspensatoner. V skal anmode om kommunens godkendelse og byggetlladelse. nlg^ hlsen Arne Chrstensen 989nysom Kop tl ejer,-og Vlly Fejersen Gro: Telefax: SE.nr.:

5 Anmeldelse om påbegyndelse af bygge-/kloakarbejde på ejendommen matr. nr. Q_-P _ Jkrc^^^Jts^^A^-^acF^J««- gade Akjr.Er^.-Hoo,*^^^ _/ Byggesagsnr.C^^OJS,^ Tlladelsesdato:.^..JLOL-^?-^-- Bygge-/kloakarbejde agtes påbegyndt den hq&- Wl<\<2 Arbejdets udførelse blyer forestået af undertegnede som ansvarlg leder: f\ /j (, Underskrft: stllng: Bopæl: /AMØQ^ _E^_ byggeentreprse, as [Æåk> v ^^ngebjej-gvængej:^»_4000_roskllde Telefon:

6 ' : * \ CZ3 x(f9o - 7&/P2. ^M ^X r Å rrr * ', --, -\ s AJLA_ O o ty fcn 4c 8 4. W lo ny faldstamme xx ^ < «J! XV jgr<~-* J-.^-^ **. *'

7 jh*-^ 7 S»7F*Sf svngs- «*- jm.tagsten på dsspær 3 og gpslofter r opl. med Velux Grundareal - 7 f 7 g 4 m Ekst. bolg 94 m2 e.af.tryk- 03 Carport Ny tagetage 9-74 m2 a nyt træ- randsoler. Udnyttelse 9.8% (s< ;s tl 80 cm /g cl afløb vendes er tls, efyr 4 ^# Ven ' ys ^ NY FØRSTE5ALSPLAN //9o SB: \ c*. &*o 9ø[j_ 4 ^ -4~ nyt f jnd. ø 60 BYGt\ have 0> Terrasse a (. ^ OnhnMccHo

8 98059 AFLØBSSYSTEM

9 GODKENDT, : S e aftøbstllladelsen; BYG ROSKUDÉ GODKENDT (se atlebsltadelsc). BpSK&DÉK'éMM^ Byg- og Planafdelngen

10 Etage adskllelse Afløb vask 32 mm Dyvel ventl 75 mm 75 mm Gulvafløb m. vandlås 75 mm Bruse gulvafløb 32 mm Tolet 0 mm 75 mm ue6u 8pjeu2 d 6o -6Ag 32ftNfl^l/M0>l3a!>«S0a 366 'AON 9-0 mm 33V_LaaAJ Etage adskllelse 40 mm vandlås MODTAGET STUEETAGE Etage adskllelse GÆLDER &UM AFLØBSSYSTEM 0 mm - 6 NOV. 998 ROSKLUt \OMlVUNE Byg-og Planafdelngen (ekssterende støbejern) Gulvafløb Tolet 75 mm 0 mm 0 mm GODKENDT se ^bsthadose) 5 tfqv. 998 ROSKLDE KOMMUNE Byg- og Planafdelngen 0 mm 0 mm Q) Renselem 0 mm Jetrng 0 mm SOLRØD VVS Otto Andreasen Karlstup Strandvej Solrød Strand Hf Bl Vod F&ve. H-ovcoGAoe 28

11 ROSKLDE KOMMUNE TEKNSKFORVALTNNG Bygnngsnspektoratet Arcon Byggerådgvnng ngenør Arne Chrstensen Bregnevej Værløse Dato. 2. jun 998 Byggesag: Sagsbehandler Egl Nelsen/lc Drekte Hf.: AFLØBSTLLADELSE Adresse : Vor Frue Hovedgade 28 Matr.nr.: 7-f Kamstmp By, Vor Frue Tlladelsen gves efter Mljølovens bestemmelser og omfatter afløbsanlæg, som vst på de godkendte tegnnger. Arbejdet skal udføres overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt de oplysnnger, der er gvet ansøgnngen. Tlladelsen gves på følgende vlkår:. Arbejdet skal anmeldes skrftlgt af autorseret kloakmester/gas-, vand- og santetsmester, der også skal udføre arbejdet efter Autorsatonslovens bestemmelser. 2. Afløbsanlægget skal synesførtldæknng. Tlsynet skal bestlles senest dagen før. (DXJLM^^^ + blag. Sankt Ols Stræde 3 Postboks Rosklde Telefon Telefax E-mal TeknskForvaltnngOroskldekom.dk Telefontd mandag-onsdag 8-5 torsdag fredag Åbnngstd mandag-onsdag 0-5 torsdag 0-8 fredag

12 BYGNNGSNSPEKTORATET Byggesag nr.: FtXTefcnbk fw walrh \ybnng»n»pelctorat\mq»ker\che<klste - byggesag«behonclnfl.doc CHECKLSTE V/BYGGESAGSBEHANDLNG BR 95 BR-S 85 P S Adresse - husnummer Forhold Hl anden lovgvnng Forslag tl udstyknng Deklaraton om bebyggelse mv. P s Bemærknnger v/færdgsyn Bebyggelsesprocent Afstand tl vej Afstand tl skel Højde mod vej Højde mod skel Nveauplan Overkørsler Str. af rum, areal, evt. vol. Rumhøjde Størrelse af andre rum, herunder udhuse Lysåbnnger ved arbejdsrum Rednngsåbnnger - flugtveje Vægge og gulv bad og toletrum Aftræk fra køkken, tolet og baderum Dør- og gangbredder Afstande bad-wc-køkken Bærende konstruktoner solerng, fugt solerng, varme solerng, lyd Brandmæssge forhold Brandskrng, ældre beboelsesbygnnger Skorsten, højde over tag og placerng, Opvarmnng, varmeplan Vandmåler Lufttlførsel tl fyrrum Trapper Adgang for handcappede * Skarnkasserum/renovaton!. t fortsættes på bagsden

13 Kloak på grund (ledn.fald, dm., rev.plan mv) Kloakudluftnng Kloakbrønd - dæksler og banketter Parkerngsplads, antal angves Oprydnng på grunden Oplysnng tl Vejsektonen om afslutnng Adgangsforhold Beplantnng - frarealer Garage/carporte/udhuse - højde og længde Benznstatoner - tl Vej - og Anlægsafdelngen Skrngsrum Oplysnng tl Rosklde Museum Stuatonsplan tl Byplanafdelngen Affaldsdepoter Kop af Byggetlladelse t/skkerhedsorgansaton ' Kontrolleret den: Konstateret den:

14 X Etage adskllelse Afløb vask 32 mm /~\ Dyvel ventl 75 mm 75 mm Gulvafløb m. vandlås 75 mm Bruse gulvafløb 32 mm Tolet 0 mm 75 mm Etage adskllelse 0 mm 40 mm vandlås uo6u!apjeued 6o -6Ag 32NPWKO>l3Cr!>SOa 366 *A0N 9 - J_33V±aOA MODTAGET STUEETAGE 0 mm - 6 NQV. 998 ROSKLUb KOMMUNE Byg- og Planafdelngen Etage adskllelse GÆLDER KUN AFLØBSSYSTEM (ekssterende støbejern) Gulvafløb Tolet 75 mm 0 mm 0 mm GODKENDT ' >0 M!.; >S'.'!, r'o«.se» Jetrng 0 mm 6 tf3v 998 ROSKLOt KOMMUNE By9- og Planafdelngen 0 mm 0 mm Gj Renselem 0 mm SOLRØD WS Otto Andreasen Karlstup Strandvej Solrød Strand TJf Bl Mok ftuc WoVEOGcAOt B

15 Forelægges: BYGGESAG: FACADEUDVALGET TEKNK- OG MLJØUDVALGET BYPLANAFDELNGEN PARKAFDELNGEN VEJ- OG ANLÆGSAFDELNGEN MLJØ- OG SPLDEVANDSAFDELNGEN DE KOMMUNALE VÆRKER ROSKLDE REDNNGSBEREDSKAB ARBEJDSTLSYNET, HOLBÆKVEJ 06 B ROSKLDE MUSEUM ROSKLDE AMTSKOMMUNE, KØGEVEJ 80 BYRÅDET FREDNNGSNÆVNET FOR ROSKLDE AMT, JERNBANEGADE 7, 4600 KØGE MLC, MLJØ- OG LEVNEDSMDDELCENTER, TGERVEJ 39, 4600 KØGE Ofr ANMELDELSE SAGSBEHANDLER: BYGGETLLADELSE ARTSKODE : / AFLØBSTLLADELSE BEMÆRKNNGER ØVRGT: ARTSKODER: : BR-S TLLADELSESSAG 2: BR-S ANMELDELSESSAG 3: BR-95 TLLADELSESSAG 4: BR-95 ANMELDELSESSAG - kap.. stk. 6 pkt. c og f 5: BR-95 ANMELDELSESSAG - kap. stk. 6 pkt. A, B. D. E og G 6: DVERSE TANKE 7: KLOAKSAG 8: DVERSE UDEN BYGGESAGSBEHANDLNG

16 *' ARCON BYGGERÅDGVNNG ngenør Arne Chrstensen Bregnevej Værløse Tlf.4^ STATSKE BEREGNNGER for NY TAGETAGE på eenfamlehus MATR. 7 f. Vor Frue Vor Frue Hovedgade Rosklde Udført for FEJERSEN Byggentreprse A/S og Maj-Brt-og Bo Nysom som ejere 989, GODKENDT <se byggetlladelsen) - 2 JM 998 BYGNNGSNSPEKTORATET

17 V\T foss**- - *. '! '! ; '! uva ^ '! \"\~\!!!"l '!! ' ' =! ' ' ' '! J : J!! L^UJOX. j 3 * U.Vo \JU * J ' : : v!! ' ;!! ' ',! j! j ;\!. ;!! l r l ^ ; t : :. ;! ; j ; j j\ J j j! 4 O^V ' ^<^ ^ ^! asr/-h!!!!^v2^>! -, ^ r,,. " : ' >; : >. l r ;!!!!, ; r ^ ; ; ',!!!!. '!! ' ' j :TC?/S '2*>\ \ \ \ \ \ T\ tø :. t f. '! "

18 ) w l^f-,^!!!! &V?.^ ;! v ; ^! j!.!! ;. V(2/j>. *S ko,-t ^x.o. ua, :! \!! >! s 2.bo VcU/Cu> : Dug-. ; ^/-z^l vtvbm r* -r.;! ; n ' ' ' ' : : ; j ' ;. - ' : ~* r^! Morell, YdMrvv&^s _ ' r- ' HAj(L>tv-vMAj^^ '2,* ;\\.o,. «,,! : : : :!!!!! ; : ; : : ; : l! l h s. - L ' ' ^ '!.v.!!!!!!! ; ; ; ; 77 ;

19 h-! >!!' '! '! ' '» \ ;».!! : ; '! j '! 'feu.-!! ;.!!! l :, tø tujl W *< Lo > V ^. ^ :. ' J J KL j Oero H^rLMEÅcPPLÆ J ; ; : '! <. ULM TVWVW*!! ' l! ^ :! :! N! >!! : ; ; ;! ;!!! : : U^c Set Duuu : 0 >S &W Vtj^A^JJOdUC^. r r -r ' > ' :. * - : : ow^, Ocfe-l^J! '! s ' ' ' / ;!! '!!!!! >!!! ;!! ' ;. ;. '! t : - -. t ' A >.OJo : ^'. '!\!! v l!! '. x.. x.... ;. " y^, c ^L o Js^je!! 7 / J!!! ]»! M ; v! ' :V jl_uu>, V4>:\ R/e VAW.- : ;U<T;*; "^PV? ^~>^-.L" <?^! WSW \(jkoåajl. ' 2o *-!!! M "" l!!!! { l! ~ T: : : : ; :, :!!,! l l M l! '! ' ;!!

20 : r r l! '!!! &.UH. ; : j j ' l! '!! '! HDd)e^B ; Sct>C^ tø. U ; j>! - V ;! ; '-/ '? J '! ' t -. /! M :, DUM, K-S.!! '! '*! ' Zl>nyO : L/A/^X^U^^l^ ' \!! /! t l! f*\ ' >. ; \ \ \ ' ' '*-.! 7 D % '! : ' ' AÅÅ^' \ r f LopO ucuu *! '.' :!. ' \s^o ^^, y* ' 9gx^rcx^jL, AL. t f! ' \ l ^vvglv bt^aujj O^'-U^f; V. " " : yl^l l, ^! l *! ' '!. ', '! ' '! >A ': : ' l v ' '! ' '!, l l l.! : ; ;! ; K f,,., ~^ S r-rr".!! r!! M! l : ' ' ; : :. ' ' j! r! r ^ c " : : :!! M V \\ '^ l =*^ 2.-S:VceuAxScJ>w: ^.!! M!!!! ' ' '., " l " > ' ' ; :! ; '. ' M,! A J ; ' VrvuL (r^ur^l^ jcyu^fcaa*-! y^a^ma&l&*'\a v^cj^o'mj ^ :, "!!!,!!!!!!! \ :!! ^l.o V*rU>\ l^bv.' *^é.-"s.t! : Q\A^/yx*lf.. r '!! VteL! cf.>jcut^ )o(v^uu OuLJbcL - - G 2L f*>\ (OC^ULL^V ^! 'O* s )' butø h&j ouc l»j3h- ":..!! /'!!! ; '! " j ' ' j '!. ; ^,f- j > (k,. - -! l ;c\(o^* '! :. ',' '!! M r! " ^.cu^rxa^wv! M!!!!! \! '!!!!!!

21 96059 St. / L. t Udplottet : er denne lneal 00 mm. J Dansk Scannng A/S

22 Dato BEKRÆFTELSE afsendt. <. %> Forelagt FACADE UDVALGET. ANMELDELSE godkendt. Regnng nr. vedlagt / C-^fl a/ C" 0!^ / > ^ BYGGETLLADELSE udstedt. Afsendt d.: %A _ QK n AFLØBSTLLADELSE udstedt ndberettet tl BBR rf - a /7-98 / *?<?. A-KORT ndgået. Påbegyndt: ndberettet tl BBR: %}, h-al Afslutnngsdato tl BBR / V*- V &et^ st^r? a**^*h^ c^ / 7 7^ 6> s^/fat Srt*? ty/o-«afsluttet BGS ',k*l Udplottet : er denne lneal 00 mm. J Dansk Scannng A/S

23 ^ GAVL MOD VEST FACADE MOD NORD GAVL MOD ØST TVÆRSNT J^*J^ jpv-jfr*^?* FT [FF* tt NY TAGETAGE Tag af sorte cem.tagsten på 42 gr. hanebåndsspær 20 cm solerng og gpslofter Døre og vnduer opl. med termoglas jncl. fe Velux ovenlys Udhæng og ga, v l e -af-trykmprægneret træ Grundareal Ekst. bolg Carport Ny tagetage 7 f 4 m2 7 g m m2 GÆLDER KUN AFLØBSSYSTEM A;". l ',' '.'? -''/n for..:.'.'..^">j > r r>. ::">. t x t ;,'W *==*,,:_ l-l Gulv af parket pa nyt træbjælkelag med brandsoler. Udnyttelse 9,8% GODKENDT ^ JUL FACADE MOD SYD \ l Ny 80 cm. kvartsvngstrappe fyr Skorsten forhøjes tl 80 cm cm over ny tagryg Nyt wc/ bad.-ncl afløb og vvs. NY FØRSTESALSPLAN have -2JUN998 3v GN.N06lN6rtKj 0RATfr 7 f Tagnedløb genanvendes Varme: 5 radatorer tls, ekst. anlæg og olefyr - -V Ok &<So ø u sø,f nyt fund. ø 60 Carpor Terrasse 8 nd Op ^ TÉ 4^- 5?* -*æ Opholdsstue Gang Køk UD STUEPLAN br t \ n CV} v t** Wc-b fl ^ 5 m mr ppe QR PT- Overdækn. Værelse Tf" G)ZO STUATONSPLAN ca. : 200 o -tm± 2. ^\fe V ndk. Hovedgaden 7 ^M,>WA, U.MAR * p,v^n..?f c r^ byggeentreprse aps Langebjergvænget Rosklde Telf ODS der fndes ngen gl./m a satte tegnnger og - kloaktegnnger? BYGHERRE: Bo Nysom Vor Frue Hovedgade Rosklde MATR.NR.: 7f + 7q y or Frue TELF.: SAQNR. 989 TEQNNR. O EMNE: NY TAGETAGE: Planer, snt og facader MÅL: : 00 TEGND ARKTEKT: ngenør Arne Chrstensen REV. D Udplottet : er denne lneal 00 mm. J Dansk Scannng A/S

24 GAVL MOD VEST FACADE MOD NORD GAVL MOD ØST TVÆRSNT ;J^*hk 7f^9+^S^ >>- NY TAGETAGE Tag af sorte cem.tagsten på 42 gr. hanebåndsspær 20 cm solerng og glpslcrfter h ff~ Døre og vnduer opl. med termoglas jncl. fe Velux ovenlys Udhæng og gqyle.df. trykmprægneret træ Grundareal Ekst. bolg Carport Ny tagetage 7 f 4 m2 7 g m m2 \ v JUL FACADE MOD SYD -L _^_ Gulv af parket pa. nyt træbjælkelag med brandsoler. Ny 80 cm. kvartsvngstrappe fyr Skorsten forhøjes tl 80 cm cm over ny tagryg Udnyttelse <r 9.8% GODKENDT (se byggetlladelsen) ^2 JUN 998 BYGNNGSNSPEKTORATET ROSKkBS have 7 f NOR Nyt wc/ bad.-ncl afløb og vvs. NY FØRSTESALSPLAN -^a / Tagnedløb genanvendes Varme: 5 radatorer tls, ekst. anlæg og olefyr Cc*. &«o nyt f jnd. ø 60 Carport 0> Depot Depot Overdækn. n& M - Tf <^Zo.j^«^ JN^WV^QL. - / ~7 Fyr o ndk. Gang 2. ^% 7 9 ^k*+**^j / F yx. Trup.?, op FQA [ Vask STUATONSPLAN ca. : 200 Hovedgaden NDGÅET 0. MAR Bygn.nsp ca. K/ELDERPLAN éxt. Kloak byggeentreprse aps Langebjergvænget Rosklde Telt OBS der fndes ngen gl./m a satte tegnnger og - kloaktegnnger? BYGHERRE: Bo Nysom Vor Frue Hovedgade Rosklde MATR.NR.: 7f + (7q Vo r Frue TELF.: SAGNR. 989 TEGNNR. 0 EMNE: NY TAGETAGE: Planer, snt og facader MÅL: : 00 TEGND. 09,03.98 ARKTEKT: ngenør Arne Chrstensen REV. D Udplottet : er denne lneal 00 mm. J Dansk Scannng A/S

25 98059 S Gavludhæng af 2lxl20 rup. tryklmpr. træ med -dækbræt. tag længdeafst.ves, med Bmf 25/2 vndbåndagonaler fra" h fgl. TR/E 28 sde 54+, Tag af BC-cementtagsten på 37x55 lægter pr.33cm fastgjort t undéftag^om TYVEK 3 hanebåndsspær 42 PMab MK/TS type med Spv/Lo 930 cm Afstand 00-4MME Fr lmtræsbærng 5x266 SV hjørne p a Stolpe 5x00 lmtræ stolpesko og på 060 fundament af beton SØJLE Gavle af 2lxl20 rup. tryklmpr på forskqllng og vndpap 50x50 planker lodret pr.60 50x50 lægter vandret pr AJsolerng ndv. dampspærre og 3 gps ** NDGÅET \ 0. MAR. W9B X) : F ~ MM Gulv. gal/l, gavlplanke sammen. Gavlplanke 50xl5Q, tl mur med Ml pr. 80 emne 3E Llmtæsrem 5x200,,+ 5x266 overdæknng Ekst. loft bevares/ ophænges nyt dæk 0.pkl6ctsnng over mdtemur af 0 tegl Grun med w)-e^kvartsvngs qkeretfyr' med s_ca,-22^20 cm gt rækværk Ny gennemgående lmtræs rem 5x200 på formur fastgjort tl ekst. -og nye med beslag. Bygn.nsp. Ny 2 cm pvc-tag f'3 \\ rendejern. Stern af 2 stk. 2lx l 0 rup. og trykmpr. Sænket udhæng af med luft ^ ~ *^ jernbærng og ørnesøjle mod NØ mtrollres ^ks 7 r to Ny fqdplade -trekant 0x300x50 rf, under søjle mur Gang.GODKENDT fte byggetlladelsen) ~2 JUN 993 BYGNNGSNSPEKTORATET RQSKkOS / -^o- ~7 C OBS: MÅL cm Dmensoner mm. o >v VttT7 ^ ^ tf * GAVLE SNT GENERELT Kælder byggeentreprse aps Langebjergvænget Rosklde Telf AjV^_ Jv v*' BYGHERRE: Bo Nysom Vor Frue Hovedgade Rosklde MATR.NR* 7f + 7 q y Qr Frue TELR: EMNE: NY TAGETAGE: Detalsnt MÅL: \ : _20 ARKTEKT: ngenør Arne Chrstensen SAGNR. 989 TEGN NR. ' TEGN D REV. D Udplottet : er denne lneal 00 mm. J Dansk Scannng A/S

Råderetskatalog Herlevhuse vsb/kca 3023 Herlevhuse Indvendige råderets og vedligeholdelsesopgaver der kan udføres af lejer.

Råderetskatalog Herlevhuse vsb/kca 3023 Herlevhuse Indvendige råderets og vedligeholdelsesopgaver der kan udføres af lejer. Råretskatal Herlevhuse vsb/kca Indvendge rårets lgesopgaver skal eller es /eller afslutnng forbedrng 1. Blæn eller/ flytte ndvendge døre. 2. Udskfte skydøre, foldøre svngdøre 3. Flytte eller fjerne én

Læs mere

çfr4,!4 i s Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord

çfr4,!4 i s Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord Vejlednng for tlslutnng tl Grndsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord Denne Vejlednng for tlslutnng tl Grndsted Vandværk A.m.b.a. er gældende nden for Grndsted Vandværks forsynngsområde. Følgende er grundlag

Læs mere

BYGGE- OG PLANAFDELINGEN

BYGGE- OG PLANAFDELINGEN KOMMUNE EJENDOMSNR.: 093779 GRUNDAREAL: 860 BYGGE- OG PLANAFDELINGEN ADRESSE: MATR.NR.: VEJKODE: JOURNAL NR.: 54384 Engholm Allé 36 8 cl, Avedøre 2180 SAGENS ART: Carport til udhus MODTAGET: 31.05.05 SAGSDATO:

Læs mere

JNR.: G01 ANDEN ID: ADR. HENVISNING: OPRETTET., ERINDRING. NÆRARKIV.. FJERNARKIV KASSATION.

JNR.: G01 ANDEN ID: ADR. HENVISNING: OPRETTET., ERINDRING. NÆRARKIV.. FJERNARKIV KASSATION. 157 GENTOFTE KOMMUNE 02 TEKNISK DIREKTORAT SAG VEDR.: JNR.: 02.00.G01 ANDEN ID: ADR. HENVISNING: 97-0142-02 03.03.97 FUGLEGÅRDSVÆNGET 96-98.UDVIDELSE AF BADEVÆRELSE. FUGLEGÅRDSVÆNGET 96.1. 13 FR VANGEDE

Læs mere

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE Enfamiliehuse og tilbygninger Hvis du skal opføre enfamiliehus, rækkehus eller lave en tilbygning eller udestue, er det vigtigt at få overblik over, hvornår og hvordan man bærer sig ad med at lave en ansøgning

Læs mere

C021 BEVARINGSVURD: NEJ SPECIEL BEMÆRKNING: BEMÆRKNING: OPDATERING AF SAG ER FORETAGET

C021 BEVARINGSVURD: NEJ SPECIEL BEMÆRKNING: BEMÆRKNING: OPDATERING AF SAG ER FORETAGET C021 S A G S R E G I S T R E R I N G. EJDNR: 084400 EJERL.ESR-NR: ADR. : Lindeparken 16 SAGSNR.: 084400-001 SAGSBHDL.: MHS ART: 2 BR-S ANMELDELSE INDH, STATISTIKFELT: CAll SORTERING: DIAM ANSØG.: Ruth

Læs mere

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til Vejlednng for tlslutnng tl Grndsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord Grndsted Vandværk A.m.b.a. er gældende nden for Grndsted Vandværks forsynngsområde. Denne Vejlednng for tlslutnng tl Følgende er grundlag

Læs mere

af: 3 3. fictkwl>3 Ixj OC^ ' L?XS v i \ tx'vi c>r\... Proj. + ekst. etageareal: Proj. bebyggelsesprocent: Deklaration: Sommerhusområde Lokalplan nr.

af: 3 3. fictkwl>3 Ixj OC^ ' L?XS v i \ tx'vi c>r\... Proj. + ekst. etageareal: Proj. bebyggelsesprocent: Deklaration: Sommerhusområde Lokalplan nr. BYGGESAG Byggesag nr.: 2 3> H ndg.den: l ^ ^ Vedr. ejendommen matr. nr. ^ L _ p af: 3 3. fctkwl>3 xj OC^ s o g r Bel" ende: Ejendomsnr'.: Tlhorende: ^. \]... O ^>cu". 'O f OUur

Læs mere

C021 BYGGESAG SIDE 1. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4

C021 BYGGESAG SIDE 1. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4 C021 BYGGESAG SIDE 1 ; SAGSREGISTRE.R I -N G. 0.0.05 08:26 NG 8 EJDNR: 4706 EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4 SAGSNR.: 2005-4170' SAGSBDL.: FK ART: 1 BR-S TILLADELSE IND. STATISTIKFELT: SRTERING: ANSØG.:

Læs mere

Indretning a f beboelse i tagetage, Klokkebo 29

Indretning a f beboelse i tagetage, Klokkebo 29 T E K N S K F O R V A L T N N G Lars Fini Kappel Klokkebo 29 9210 Aalborg SØ BY & MLJØ Vesterbro 14 Postboks 765 9100 Aalborg Telefon 9931 3131 Telefax 9931 2322 CVR-nr.:52 03 3012 www.aalborg.dk Dato

Læs mere

BYGGESAG. journal nr. \ O C & V ) Q k.c w x e O ^ L O L i X BJERGSTED KOMMUNE. Beli. Matr. nr. O O v. B/gningens art EJENDOMSUDVALGET

BYGGESAG. journal nr. \ O C & V ) Q k.c w x e O ^ L O L i X BJERGSTED KOMMUNE. Beli. Matr. nr. O O v. B/gningens art EJENDOMSUDVALGET journal nr. BJERGSTED KOMMUNE BYGGESAG EJENDOMSUDVALGET Matr. nr. O O v Bel B/gnngens art Ansøger \ O C & V ) Q k.c w x e O ^ L O L X \\Q L Å ^ V v \C > 'jv v v \j W o V V g Q E j'g l- M ^ r ^ H H Q O

Læs mere

f 'M 9 '^ ' "&' &$&(*& i *f /fs #/'{& *? f

f 'M 9 '^ ' &' &$&(*& i *f /fs #/'{& *? f o X LU Q ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE :. ', j : ' : 1 1 \ 1 1!.-.. ' ' '!! ' : J j! SAG: udestue BILAG 1. ',, ; ' '! l ( j ' :! : ' ' ' ' ' ' > ' f 'M 9 '^ ' "&' &$&(*& *f /fs #/'{& *? f!! l/ J L '! l

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

%e-sgf o4^ ^L^-J^/ 12. -s, /,

%e-sgf o4^ ^L^-J^/ 12. -s, /, Eks. bebygget areal: Nyt bebygget areal: Bebygget areal i alt: Eks. etageareal: Nyt etageareal: Etageareal i alt: Eks rumfang: Nyt rumfang: Rumfang i alt: Grundareal: Bebyggelsesprocent: Gebyrberegning:

Læs mere

- r f ------------------------------------------------------ t. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne. Bygherre.

- r f ------------------------------------------------------ t. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne. Bygherre. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag Beliggenhed Mtr. nr. Ejerlav Emne Bygherre Bopæl Anmelder Bopæl Anm. Ibrugtagningstilladelse udstedt \\0 W l VA < 2 0 ^>5 < 0 >r«c - r f ------------------------------------------------------

Læs mere

7M l9 ff ^3. Matr. nr. 6-eh. Vedrørende: 1 e enfamiliehus. Anmeldt d. 21/ Bebygget areal: 134,o3m 2. Gebyrer kr 214,45

7M l9 ff ^3. Matr. nr. 6-eh. Vedrørende: 1 e enfamiliehus. Anmeldt d. 21/ Bebygget areal: 134,o3m 2. Gebyrer kr 214,45 FAKSE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Ejer:.r^ouJL-Æboms-en? f Mål rhns^t", Stubberup, Belggende: Faurebyvej Fakse Ladeplads Fakse Matr. nr. 6-eh Vedrørende: 1 e enfamlehus Anmeldt d. 21/ 12 19 72 Bebygget

Læs mere

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser M«V 9.80.02 Udstyr Vejtjeneste Vejregler for ndretnng af saltlader og saltpladser CC o Vejdrektoratet - Vej regel udvalget Jun 1981 VEJREGLERNES STRUKTUR henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (mnsteret

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

UcdU. VC Nr. MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning 88/96 02.00.02G01. 02 8000 026/96 l Dato. 31.07.96 Initialer. August Elias Kramer, Tingvej 26,

UcdU. VC Nr. MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning 88/96 02.00.02G01. 02 8000 026/96 l Dato. 31.07.96 Initialer. August Elias Kramer, Tingvej 26, MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. /ejerlav 17r tilbjerg by, tilbjerg Beliggenhed Tingvej 26, Ul bjerg, 8832 Skals Ejer August Elias Kramer, Tingvej 26, Ansøger Ul bjerg! 88/96 Ejendomsnr. 02569-7

Læs mere

MURER-ENTREPRENØR & KLOAKMESTERFIRMA TLF FAX

MURER-ENTREPRENØR & KLOAKMESTERFIRMA TLF FAX Skellinie NY P-PLADS 10 pladser i alt Skellinie Skellinie Oplysninger: Adresse: LAnghøjvej 10A, Asp, 7600 Struer Matr. nr.: 1D, Østerby, Asp Eksisterende bygninger nedrives, i alt 608 m2 Ny butik/lager

Læs mere

Vejnavn: Pjentemøllestræde. Husnr: Vejkode. Sag: Husnr: Index: Vej kode: 11111111 111I

Vejnavn: Pjentemøllestræde. Husnr: Vejkode. Sag: Husnr: Index: Vej kode: 11111111 111I Vejnavn: Pjentemøllestræde Husnr: 7 Vejkode Sag: Husnr: 111111 7 Vej kode: ndex: 11111111 111 0134 con H r s T o R r s K E B Y G G E S A G E R BYGGESAG SDE 2 25.03.04 13.23 FVDA 479 EJDNR: 074968 MATR.:

Læs mere

Koter i DVR90 Matr. nr.:7d, Egens By, Egens. Stabilgrus. Nord

Koter i DVR90 Matr. nr.:7d, Egens By, Egens. Stabilgrus. Nord Koter i DVR90 Matr. nr.:7d, Egens By, Egens Grundareal 2137.0 m² Beboelse Carport BBR_ Redskabsrum BBR Overdækket terrasse BBR 182.0 m² 38.0 m² 15.0 m² 16.6 m² Fælles ledning kloak Bebygget areal 251.6

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

MEDDELELSE. Jfr. vedlagte BBR-ejermeddelelse er der registreret 198 m2 bebygget areal uden udnyttelig tagetage.

MEDDELELSE. Jfr. vedlagte BBR-ejermeddelelse er der registreret 198 m2 bebygget areal uden udnyttelig tagetage. RØNNEDE KOMMUNE Teknik & Miljøafdelingen Stig Ømtoft Tågerupvej 15 4682 Tureby Industrivej 2 4683 Rønnede Tlf. 56203000 Lokal E-mail: jenst@roennede.dk 18. april 2006 J.nr. 351433 Giro 3 01 79 90 Fax.

Læs mere

III FAKSE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 75' TI C. tr ^ - O H H- en 00 13^ 2 ja. Ejer: Marianne Pedersen, Åfaldet 5, Dalby, H690 Haslev.

III FAKSE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 75' TI C. tr ^ - O H H- en 00 13^ 2 ja. Ejer: Marianne Pedersen, Åfaldet 5, Dalby, H690 Haslev. FAKSE KOMMUNE TEKNSK FORVALTNNG 2 ja Ejer: Maranne Pedersen, Åfaldet 5, Dalby, H690 Haslev. Belggende: Rosendalvænget 45, Fakse Ldp. Matr. nr. Parcel 2 7 af 4-a L. Faurby by Vedrørende: Om- og tlbygnng

Læs mere

At det af hr. civilingeniør M. Wilsbech, Ved Kæret 22, Gentofte. som færdig anmeldte bygningsarb. på ejendommen matr. nr. 14 at Melby by, Melby sogn,

At det af hr. civilingeniør M. Wilsbech, Ved Kæret 22, Gentofte. som færdig anmeldte bygningsarb. på ejendommen matr. nr. 14 at Melby by, Melby sogn, B. f. M. K. jurnal nr. 170-59/60 1 BYGNINGSATTEST p- fr smmerhus pført med deklaratn h. t. b. v. 41 stk. 1a, 1b Q At det af hr. cvlngenør M. Wlsbech, Ved Kæret 22, Gentfte sm færdg anmeldte bygnngsarb.

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

om byggetilladelse INFO april 2018

om byggetilladelse INFO april 2018 Guide til ansøgning om byggetilladelse 06042018 INFO Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, samt småbygninger hvor det samlede areal overstiger 50 m² er det

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Læs venligst!! Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Vejledning for byggeansøgning og tegninger Formål og arbejdsgang: Ved enhver

Læs mere

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om Enfamiliehuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt enfamiliehus bygge til eksisterende enfamiliehus bygge om i

Læs mere

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2014 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Byggetilladelse. P. u. v. e. b. bygninfiinipektsr I afdelingjinfieniar

Byggetilladelse. P. u. v. e. b. bygninfiinipektsr I afdelingjinfieniar HILLERØD BYRÅD BYPLAN- & BYGNINGSUDVALGET HELSINGØRSGADE 6-8 3400 HILLERØD TLF. (03) 26 42 00, lok. 379 J. nr. 51o/77 Byggetilladelse Med ansøgning af a\igu>.t 1 7~7 har _..ilir.3.ten og Qvo.-.Qr-am søgt

Læs mere

^M.MQ-b. ^ i. X^.riec [oftv. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning. ^y={ -Pr Ejerens navn. Gebyrberegning jfr. bygningsvedtægtens stk.: Kr.

^M.MQ-b. ^ i. X^.riec [oftv. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning. ^y={ -Pr Ejerens navn. Gebyrberegning jfr. bygningsvedtægtens stk.: Kr. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning Modtaget den 5.TW.. i ^w ^M.MQ-b Beliggenhed Matr. nr; ^y={ -Pr Ejerens navn Hstgmje VifUPf^WVF^ Ansøgerens navn ^ i. Adresse Do Eje ri av \7it\jnefoV T^Y, LiKrpFi^tL

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Vejledning for byggeansøgning og tegninger Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Formål og arbejdsgang: Ved enhver form for byggeri

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere

hosb.y KOMMUNENS ARKIV læetø ^ifefe_ CEPCesaJfeo W5^ 5 i^^jqc^=r ^ClVT. væ^) 1 6. JUL Arkiv nr.ty 1?- Q 5 L /'/ i ViSr.nr. '!

hosb.y KOMMUNENS ARKIV læetø ^ifefe_ CEPCesaJfeo W5^ 5 i^^jqc^=r ^ClVT. væ^) 1 6. JUL Arkiv nr.ty 1?- Q 5 L /'/ i ViSr.nr. '! i^^jqc^=r W5^ 5 ^ ^ClVT. væ^) -? L JLiiQl* 2-Co * & Private ejendomme Sags nr.' Jour.nr. 1 6. JUL. 1993 Arkiv nr.ty 1?- Q 5 L /'/ i ViSr.nr. '! CEPCesaJfeo KOMMUNENS ARKIV læetø ^ifefe_ hosb.y Tegning

Læs mere

%oma k s-l 15 9^ I L"k>ucj\"i*ci

%oma k s-l 15 9^ I Lk>ucj\i*ci %oma k s-l 15 9^520.71 I L"k>ucj\"i*ci KORSØR KOMMUNE STADS- OG HAVNEINGENIØRENS KONTOR RÅDHUSET, 4220 KORSØR TELF. 03 570800 LOKAL 53 Bygningsudvalget i Korsør (mim Horer til byggetill. af d. d. Tekniskforvaltning,

Læs mere

Guide til byggesager

Guide til byggesager Guide til byggesager Et hurtigt overblik I denne pjece har vi beskrevet de vigtigste regler, du skal huske på, før du går i gang med at bygge. Du finder også eksempler på de tegninger, du skal sende med

Læs mere

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om Sommerhuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt sommerhus bygge til eksisterende sommerhus bygge om i eksisterende

Læs mere

MATRIKELNR. OG EJERLAV 5546 Udenbys Klædebo EJENDOMSNR. 632695 ADRESSE Victor Bendix Gade 11, 1.tv., 2100 København ø EVT. EJERLEJLIGHEDSNR.

MATRIKELNR. OG EJERLAV 5546 Udenbys Klædebo EJENDOMSNR. 632695 ADRESSE Victor Bendix Gade 11, 1.tv., 2100 København ø EVT. EJERLEJLIGHEDSNR. I Udskriv formular Jl ANSØGNING OM BYGGEARBEJDE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYGGERI 1504 KBH. V MATRIKELNR. OG EJERLAV 5546 Udenbys Klædebo EJENDOMSNR. 632695 ADRESSE Victor Bendix Gade 11,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Slagelse Kommune Teknik og

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

38 RÆKKE USE på AMAGER

38 RÆKKE USE på AMAGER KAY W LH ELMSEN A/S opfører 38 RÆKKE USE på AMAGER!,.. ------=./ '--;',.".:.:",. / ~.--:'. ' , ) ~ Kørevejledning BESKRVELSE mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmoomoomoommmmmoooomoorooooomoooommmoooommmoooomoooooooo

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Læs venligst!! Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Vejledning for byggeansøgning og tegninger Formål og arbejdsgang: Ved enhver

Læs mere

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse?

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? EN BYGGESAG Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Garage Carport Udestue Udhus Énfamiliehus Tilbygninger Sommerhus eller lignende ANMELDELSE & BYGGETILLADELSE

Læs mere

Glostrup Kommune. Side 1

Glostrup Kommune. Side 1 Glostrup Kommune Side 1 Sag: 2001/00899 Arkivkode: 02.00.01 9hgG - Edithsvej 13, skødeoplysninger om ej godkendt overdækket terrasse, udhus og drivhus Undernr.: P19 Delarkiv: Sagsdato: 02072001 Sagsansv:

Læs mere

Guide til anmeldelse

Guide til anmeldelse Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning INFO Hvis du skal bygge en ny carport, en garage, et udhus eller en terrasseoverdækning, er det vigtigt af få overblik over, hvordan

Læs mere

M/M nv 6S2&# SAMLET FREMTIDIG ERHVERVSAREAL BRUTTOETAGEAREAL SAMLET BRUTTO ETAGEAREAL GRUNDENS AREAL BEBYGGELSES- PCT. X 100

M/M nv 6S2&# SAMLET FREMTIDIG ERHVERVSAREAL BRUTTOETAGEAREAL SAMLET BRUTTO ETAGEAREAL GRUNDENS AREAL BEBYGGELSES- PCT. X 100 6S2&# Byggeriets art: E3\ BEBYGGET AREAL (ekskl. garage, carport og udhus) Tidligere bebygget areal Nyt bebygget areal Nedrivning, areal SAMLET FREMTIDIG BEBYGGET AREAL (ekskl. garage, carport og udhus)

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Sådan gør du når du skal bygge

Sådan gør du når du skal bygge Vejledning Vejledning 3 Sådan gør du når du skal bygge Sådan gør du når du skal bygge Overordnede retningslinjer/lempelser i forbindelse med ukompliceret byggeri Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse

Læs mere

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Kontaktoplysninger på ejeren.

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Kontaktoplysninger på ejeren. Ansvarlig myndighed Gladsae Kommune Indsendt af Pseudonym Skovtoften 16 2880 Bagsværd E-mail: frederikroed@hotmail.com Telefon 30753901 Indsendt: 07-09-2015 09:20 Ansøgningsnr.: byg-2015-37933 Indsendelse

Læs mere

1hi. 1hf. Opføres efter BR 2015 Energiramme jf , stk. 1 Std. tæthed 1-plan 0,8 l/s & 1½-, 2-plan 1,0 l/s

1hi. 1hf. Opføres efter BR 2015 Energiramme jf , stk. 1 Std. tæthed 1-plan 0,8 l/s & 1½-, 2-plan 1,0 l/s N Grundareal... 1.0 m² N Beboelse... 0.0 m² Garage BBR... 0.0 m² Overdækket terrasse BBR... 0.0 m² Bebygget areal... 0.0 m² 1hi 52.40 Beboelse... 0.0 m² Garage / overdæk. over 35 m²... 0.0 m² Bruttoetageareal...

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse. Kvistgårdsvej 12

Ansøgning om byggetilladelse. Kvistgårdsvej 12 Ansøgning Ansvarlig myndighed Hvidovre Kommune Indsendt af 2650 Hvidovre E-mail: Telefon: Indsendt: 21-02-2017 14:39 Ansøgningsnr.: byg-2017-129554 Indsendelse nr.: 1 Fase: Ansøgning Ansøgning for Enfamiliehuse,

Læs mere

TEGNINGER. Dette afsnit indeholder diverse tegninger over tilladte tilbygninger, samt snittegninger over de forskellige boligtyper i afdelingen.

TEGNINGER. Dette afsnit indeholder diverse tegninger over tilladte tilbygninger, samt snittegninger over de forskellige boligtyper i afdelingen. TEGNINGER Dette afsnit indeholder diverse tegninger over tilladte tilbygninger, samt snittegninger over de forskellige boligtyper i afdelingen. Tegning 1 Snittegning stueplan Rådmand Billesvej 1-211, 18-134

Læs mere

BYGGETILLADELSE. Miljø og Teknik. Skov- og Naturstyrelsen. Nordsjælland Gillelejevej 2 B 3220 Græsted. Matrikelnr.: 1 d Arresødal Hovedgård.

BYGGETILLADELSE. Miljø og Teknik. Skov- og Naturstyrelsen. Nordsjælland Gillelejevej 2 B 3220 Græsted. Matrikelnr.: 1 d Arresødal Hovedgård. Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland Gillelejevej 2 B 3220 Græsted Telefon 4778 4000 Fax 4778 4099 mail@halsnaes.dk www.halsnaes.dk Side 1 af 10 BYGGETILLADELSE

Læs mere

jr. nr Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Nordlige Fredningskreds Sandgade Randers Telefon

Nordlige Fredningskreds Sandgade Randers Telefon FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS MT Nordlge Frednngskreds Sandgade 12-8900 Randers Telefon 06-437000 Randers, den 1 O J!'. 1384 HClu F.S. 35376 Vedlagt fremsendes fotokop af en på matr. nr. 2 h Vlstrup Gårde,

Læs mere

1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf. Hører til journalnummer: P Godkendt den

1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf. Hører til journalnummer: P Godkendt den 1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf 1 2. Indsendelse: 1, tegning nr. 1.02 A.pdf 2 3. Indsendelse: 1, tegning nr. 1.01 A.pdf 3 4. Indsendelse: 1, Afsætningsplan.pdf 4 SOLRØD KOMMUNE

Læs mere

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.3, 1.3.4, 1.5 stk. 1 nr. 5-9, stk. 6-9 Øvrige bebyggelser mv. Ansøgning om byggetilladelse Etageboliger, vandret lejlighedsskel. Ældreboliger, plejekrævende.

Læs mere

Dato: Mål: 1:4000 Initialer:

Dato: Mål: 1:4000 Initialer: 0 0 3 Dato: 26-04-17 Mål: 1:4000 Initialer: Fredheimsvej 23a og 23b Opdelt i ejerlejligheder 1994 Dato: 04-05-17 Mål: 1:500 Initialer: Rungsted Strandvej 24 og 26 Dobbelthus (1984) Dato: 04-05-17 Mål:

Læs mere

Fremtidige bygning. Tilbygning. Baunebakken9, Fårevejle Matrikel nr :4rr Eksisterende bebbyget sommerhus areal = 54 m2. Eksisterende sommerhus

Fremtidige bygning. Tilbygning. Baunebakken9, Fårevejle Matrikel nr :4rr Eksisterende bebbyget sommerhus areal = 54 m2. Eksisterende sommerhus 8m 3 5025 3085 100 Fremtidige bygning 5290 5580 3 5025 Tilbygning 6,5m 3m 5290 5580 2,5m Eksisterende sommerhus Baunebakken9, Fårevejle Matrikel nr :rr Eksisterende bebbyget sommerhus areal = 5 m2 Tilbygnings

Læs mere

PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGS- LOVEN

PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGS- LOVEN Teknik og Miljøforvaltningen Kasper Michael Wagner Læstedet 3 2500 Valby PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGS LOVEN Vi skriver til dig, fordi vi gerne vil høre din mening om et kommende byggeri, hvor vi vurderer,

Læs mere

arkitekttegnede typehuse

arkitekttegnede typehuse arkitekttegnede typehuse m²concept brochure 2014 m²plus :: østre kanalgade 20 :: 9000 aalborg :: 61 61 31 31 m²concept - inspired by life De oplyste priser gælder for JYLLAND m²plus har udviklet en række

Læs mere

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Københavns Kommune

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Københavns Kommune Ansvarlig myndighed Københavns Kommune Indsendt af Gorm Helles Nivåvænge 241 2990 Nivå E-mail: hellesarchitects@gmail.com Telefon 21461672 Indsendt: 16-01-2018 13:35 BOM-nummer: byg-2018-193972 Indsendelse

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Ikrafttrædelse: Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Dennis Krøjmand Berg Dato: / 5

Ikrafttrædelse: Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Dennis Krøjmand Berg Dato: / 5 Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-01-2011 Type: Vejledning Nummer: Udstedelse: 01-01-2011 Udsteder: Kommuneinformation Udskrevet af: Dennis Krøjmand Berg Dato: 10-03-2011 1 / 5 Tjekliste ved byggetilladelse

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

NY overordnet vejledning

NY overordnet vejledning Byggeri 2011 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

VILLA HARE JENSEN 3.1 TEGNESTUEN HOUSEGROUP 14.06.2010 SIDSTEREVIDERING 06.04.201 4. BESKRIVELSE Forside. BYGHERRE Charlotte og Kim Hare Jensen

VILLA HARE JENSEN 3.1 TEGNESTUEN HOUSEGROUP 14.06.2010 SIDSTEREVIDERING 06.04.201 4. BESKRIVELSE Forside. BYGHERRE Charlotte og Kim Hare Jensen TEGNESTUEN HOUSEGROUP VILLA HARE JENSEN Villa Hare NR. 21035 SIDSTEREVIDERING REVIDERING SIDSTE 14.06.2010 Forside A 3.1 7,97 m 30,50 m TEGNESTUEN HOUSEGROUP 5,71 m 6,27 m 8,98 m N Skraveret felt medregnes

Læs mere

1 matr. nr. f't~ da to: 5. l I. 79

1 matr. nr. f't~ da to: 5. l I. 79 1 matr. nr. f't~ da t: 5. l I. 79 pførelsesår: 1970 til/mbygning: 1976 antal etager/bygningsfrm: 1 etage, villa med fagdeling: garage ingen gulvkte : )1,50 skkelhøjde: 0,20 m gesims: + 2,25 m tagryg: +

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

D Jel'H. forv. distrikt 3

D Jel'H. forv. distrikt 3 J. nr. Den Meddelelse om afslunng af byggeaf;b^^ ^ W Ejendommen mar. nr.: ^ 2 6 FEB. 974 D Jel'H. forv. dsrk 3 ' L^, Gade og husnummer: -^ ^ ^ j Bygherre: / De meddeles herved a hyggearhejde er fuldfør,

Læs mere

BBR. nr. ^7U Lb. nr. 31V& Byggesag. Beliggenhed. QtS. Mtr. nr. a.e>é. Ejerlav {jj^trunoj (Mapju^A,, Emne loubarjirfrejje a J QJC/sfe-le^de Isj&A

BBR. nr. ^7U Lb. nr. 31V& Byggesag. Beliggenhed. QtS. Mtr. nr. a.e>é. Ejerlav {jj^trunoj (Mapju^A,, Emne loubarjirfrejje a J QJC/sfe-le^de Isj&A BBR. nr. Byggesag Beliggenhed ^7U Lb. nr. 31V& QtS Mtr. nr. a.e>é Ejerlav {jj^trunoj (Mapju^A,, Emne loubarjirfrejje a J QJC/sfe-le^de Isj&A Bopæl * / / t *) Anmelder.Oi/vifMg "fex, 4c>fv. Bopæl Anm.

Læs mere

Deklaråtion (foreløbige Betingelser for Anbringelse af Vandklosetter i Svendborg Købstad)

Deklaråtion (foreløbige Betingelser for Anbringelse af Vandklosetter i Svendborg Købstad) /o Deklaråton (foreløbge Betngelser for Anbrngelse af Vandklosetter Svendborg Købstad) Undertegnede ntn Ejendom Matr. Nr. ønsker at ndrette Stk. Vandklosetter / c '

Læs mere

IKKE FÆRDIGPROJEKTERET!

IKKE FÆRDIGPROJEKTERET! (1)1.1 N NOTE: Adresse: atr. nr.: Grundareal: 15by 1542 m2 Bebyggelse: Stueplan 1. sal 28,24 m2 15,23 m2 (opmålt jf. B18 455) Bebyggelse i alt: 385,47 m2 Bebyggelsesprocent: 24,99 % Belægning som angivet:

Læs mere

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bebyggelsen Jægerbuen delområde A i lokalplan 1.33 Standardprojekter for Jægerbuen (område A) shøj Kommune 2004 Standarprojekter: nr. 1 Farver 6.4 nr. 2, pergola

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Kommunale Bygninger. Tilstandsrapport for Fritidsklubben Lundely N.W.Gadesvej 22

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Kommunale Bygninger. Tilstandsrapport for Fritidsklubben Lundely N.W.Gadesvej 22 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Kommunale Bygnnger. Tlstandsrapport for Frtdsklubben Lundely Teknsk Forvaltnng december 2001 Tlstandsrapport 2001 : Frtdsklubben Lundelv 3480 Fredensborg Indlednng Teknsk forvaltnng

Læs mere

O P F Ø R ^ L ^ a f CF^R.P0RT,

O P F Ø R ^ L ^ a f CF^R.P0RT, A R fc A J ^ 2 ^ ^ j EJOS. NR. a ZC> 7-8 ' MATR.! NR. < ; L m a %r e : b æ k VEJ 06 HUS NR. & L - L A M D E V E 3 7 0 7 3^ M*- a c g / g - o. - O P F Ø R ^ L ^ a f CF^R.P0RT, - A T V A N O F R A T A 6

Læs mere

Byggeansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere

Byggeansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere Ansvarlig myndighed Hvidovre Kommune Sagsnummer: 17/34930 Indsendt af Tue Trærup Madsen Nansensgade 92 4 tv 1366 København K E-mail: tue.t.elskaer@gmail.com Telefon 27216967 Indsendt: 08-01-2018 14:40

Læs mere

acc NÆSTVED KOMMUNE Byggesag nr.: Adresse: N r.: M atr. nr.: Grundens areal: Ejer: Max. bebyggelsesprocent:

acc NÆSTVED KOMMUNE Byggesag nr.: Adresse: N r.: M atr. nr.: Grundens areal: Ejer: Max. bebyggelsesprocent: acc Adresse: N r.: M atr. nr.: Byggesag nr.: Ejer: X - / Grundens areal: Sagens art ansøgn. dato byggetlll. dato ibrugtagn.till.dato bebygget area etageareal rumfang Max. bebyggelsesprocent: Antal lejligheder/type:

Læs mere

SAGSNR: BBR-OPLYSNINGER SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE

SAGSNR: BBR-OPLYSNINGER SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE 208 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE CS68700L DATO 06/03-00 SIDE ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG *********************************************************************** SAGSNR: 1999-133 EJDNR : 0069489 EJERLGJLIGHEDSNR:

Læs mere

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup 1870 724 2427 246 2427 40 837 60 60 1632 1632 60 837 40 1968 1632 3000 5500 17500 5200 3800 2100 1870 2970 200 1100 960 1525 500 670 610 400 975 600 1970 3000 2030 7000 Facader vest og syd Facade mod vest

Læs mere

Foreløbig helhedsvurdering

Foreløbig helhedsvurdering 1 - Foreløbig Helhedsvurdering TEKNIK OG MILJØ Foreløbig helhedsvurdering Vedr.: Ejendommen Østre Kirkevej 25A, 7400 Herning. Matrikel nr.: 547H, Herning Bygrunde Sagsnr.: 02.34.02-P19-583-16 Byggeri,

Læs mere

B. S.nr. 4 ^ Anmeldelse til bygningskommissionen.

B. S.nr. 4 ^ Anmeldelse til bygningskommissionen. B. S.nr. 4 ^ Anmeldelse til bygningskommissionen. I overensstemmelse med nedenstående besvarelser og i henhold til medfølgende grundris udbedes jeg mig tilladelse til at opføre omhandlede bygning: Spørgsmål:

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

Sagsomslag BLAABJERG KOMMUNE. Sag SagsID Kommune 553. Person. Status. Papirsag. Ejendom. Journal. Virksom hed CVR nr. Navn Adresse Postnummer

Sagsomslag BLAABJERG KOMMUNE. Sag SagsID Kommune 553. Person. Status. Papirsag. Ejendom. Journal. Virksom hed CVR nr. Navn Adresse Postnummer BLAABJERG KOMMUNE Sagsomslag Udskrevet: 09-08-2004 Sag SagsID 286928 Kommune 553 Bibliotek DokAjour Sagsdato 09-08-2004 Sagsindhold Skru ved sommerhus, Hjelme vej 51/011892 Sagspart Jørn Bjerrre Sagsansvarlig

Læs mere

Jørgen Bundgaard Jensen Til: Byggesag (Funktionspostkasse) Cc:

Jørgen Bundgaard Jensen Til: Byggesag (Funktionspostkasse) Cc: Fra: 1 - Dispensationsansøgning Jørgen Bundgaard Jensen [jb@kullegaard.dk] Til: Byggesag (Funktionspostkasse) [byggesag@frederikssund.dk] Cc: Jens (jens-lene@mail.tele.dk) [jens-lene@mail.tele.dk];dorte

Læs mere