BYGGESAG SIDE :33 EHHX 265 C021

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGESAG SIDE :33 EHHX 265 C021"

Transkript

1 C021 S A G S R E G I S 'TRERING. BYGGESAG SIDE :33 EHHX 265 EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : Horseklden 2 SAGSNR.: SAGSBHDL.: CL ART: 1 BR-S TILLADELSE INDH.: STATISTIKFELT: SORTERING: ANSØG.: KJELD FISKER ARKITEKT MAA PAR BAKKEHEGNET 3 HARESKOVBY 3500 VÆRLØSE SPECIEL BEMÆRKNING: BEMÆRKNING: SVOGERSLEV BY, SVOGERSLEV MATRIKEL: AX AFSLUTNINGSDATO: MODTAGET: DATERET: UDVIDELSE AF ENFAMILIEHUS ANTAL EJERE: 2 : Jan Vebjerg Larsen Horseklden 2 Svogerslev 4000 Rosklde BEVARINGSVURD: NEJ KV02 ; SAG OPRETTET MED INDTASTEDE OPLYSNINGER

2 ROSKILDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Byg- og Planafdelngen Kjeld Fsker Arktekt maa par Bakkehegnet 3 Hareskovby 3500 Værløse Dato. 16. august 1999 Byggesag: Sagsbehandler: Charlotte Larsen Drekte tlf.: Gebyr: 320,00 Faktura eftersendes. BYGGETILLADELSE Adresse: Horseklden 2 Matr.nr.: 11 - ax Svogerslev By, Svogerslev Tlladelsen meddeles efter Bygnngsreglement for småhuse, BR-S 98,og omfatter opførelsen af tlbygnng. Arbejdet skal udføres overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt de oplysnnger, der er angvet ansøgnngen. Tlladelsen omfatter kke afløbsforholdene. Udover byggetlladelsen er der meddelt tlladelse efter følgende anden lovgvnng: Intet. De blag, der hører tl byggetlladelsen, er vedlagt, forsynet med bygnngsmyndghedens stempel. I forbndelse med byggesagsbehandlngen er der gvet dspensaton tl: Intet. BETINGELSER TIL BYGGETILLADELSEN: ( Se også vedlagte vejlednng af ) 1. Tlsyn skal bestlles dagen forvejen: når grunden er udgravet når arbejdet er færdgt fortsættes Sankt Ols Stræde 3 Postboks 100, 4000 Rosklde Telefon Telefax / Telefontd mandag-onsdag 8-15 torsdag fredag Åbnngstd mandag-onsdag torsdag 100 8\ fredag 10*13.30,

3 Sde 2 2. Beskadgelser af belægnng kørebane og/eller fortov på grund af opgravnng, kørsel med byggemateraler eller anden årsag, der kan tlskrves byggearbejdet henhold tl vejlovgvnngens bestemmelser, skal udbedres for bygherrens regnng. For kommunale vejes vedkommende ved Kommunens foranstaltnng. 3. Bortskaffelse af affald skal ske overensstemmelse med "Vejlednng for bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald". 4. Der skal fremsendes redegørelse/beregnnger vedrørende tagspær, nden byggearbejdet påbegyndes. Kravet stllet henhold tl BR-S 98, afsnt Der skal etableres naturlg ventlaton bolgrum, som angvet BR-S 98, afsnt Krybekælderdæk skal soleres mod radon, som angvet BR-S 98, afsnt Charlotte Larsen + blag. /

4 ROSKILDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Byg- og Planafdelngen Servcegruppen Notat om afslutnng af byggesag Dato: ^/Z-CH Byggesag: *\^CMZI Sagsbehandler jn^o Afslutnng af byggesag nr. l^^nf? ( Adresse: HorvSeVUldu^ "*- Matrkel: 1- Cpc ^^G &&> } ULU Denne sag er afsluttet under Byg- og Planafdelngens projekt 2004 for afslutnng af 1000 ældre byggesager. I denne sag er konstateret mangler vedrørende Brandforhold Statske beregnnger Rettede bygnngstegnnger Rettede kloaktegnnger Kloak-/ VVS-anmeldelse a Manglende færdggørelse af udenomsarealer Manglende færdggørelse henhold tl lokalplans krav tl bygnngens udseende Indretnng Varmesolerng Lydforhold Indeklmaforhold Andet: Sagen afsluttes uden opfølgnng overfor bygherre/ ansøger. Sagen afsluttes efter opfølgnng af væsentlge mangler og med brugtagnngstlladelse tl bygherre/ ansøger. Byggesagsbehandler Sankt Ols Stræde 3 Postboks 100, 4000 Rosklde Telefon Telefax E-mal Telefontd mandag-onsdag 8-15 torsdag fredag Åbnngstd mandag-onsdag torsdag fredag

5 MODTAGET KJELD FISKER ARKITEKT MAA PAR jt^u&c /6?*M^J^S>IDGAET I 9AUG.1999 / TU^C?»*uA~y& m \^L K0MMUNE? 9 g- og Planafdelngen $jtj ol **-«<-, ^yt^-t^j ^^0 '&. ^u_ J>t**~*~u^ BAKKEHEGNET3 HARESKOVBY 3500 VÆRLØSE TELEFON FAX GIRO

6 ROSKILDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Byg- og Planafdelngen Plangruppen Kjeld Fsker Arktekt maa par Bakkehegnet 3 Hareskovby 3500 Værløse Dato: 12. jul Sagsbeh.: Charlotte Larsen Drekte tlf.: Byggesag nr.: Belggenhed: Horseklden 2 V har modtaget ansøgnngfradem om tlladelse tl: Udvdelse af enfamleshus Tl sagens vdere behandlng skal der fremsendes følgende materale: Beregnnger af bærende konstruktoner Energ- og varmetabsberegnng. De må påregne 4-8 ugers ekspedtonstd, regnetfraden dag, hvor v har alle oplysnnger og relevant projekt. Charlotte Larsen Byggesagsbehandler Sankt Ols Stræde 3 Postboks 100, 4000 Rosklde Telefon Telefax E-mal Telefontd mandag-onsdag 8-15 torsdag fredag Åbnngstd mandag-onsdag torsdag fredag

7 BAKKEH-EGNET3 HARESKOVBY 3500 V/ERLØSE TELEFON FAX GIRO "-- Rosklde Kommune, Teknsk Forvaltnng Rådhuset, Stændertorvet Rosklde MODTAGET! 9 JUL 1999 ROSKILDE KOMMUNE B V9- og Planafdelngen KJELD FISKER ARKITEKT MAA PAR Ansøgnng om byggetlladelse, udvdelse af ekssterende eenfamlehus, Horseklden 2, Svogerslev, 4000 Rosklde matr.nr. llax, Svogerslev By og sogn For ejerne af ovennævnte ejendom Susanne og Jan Vebjerg Larsen søges herved om tlladelse tl at opføre en tlbygnng tl det ekssterende eenfamlehus som vst på vedlagte tegnnger 1-5, alle 3 eksemplarer.. Der er tale om en udvdelse med 38,1 m 2 fra 95,9 m 2 tl 134,0 m 2. Grundarealet er 764 m 2. Det bemærkes, at der alene søges om udvdelsen, og den dertl hørende åbnng eksst. nordgavl. Den Ysjte^^.-fremtdgejBtablerng af et ekstra tolet/ bad nuværende^yærelse.kan der^således jses_bprt fra_på_nuværende-tdspunkt7'" " "~ - Den hdtdge karakter af huset, herunder materalevalg ønskes bbeholdt, og der er derfor tale om opførelse porebeton-murblokke. Der blver tale om formur 15 cm blokke og bagmur 10 cm med mellemlggende mneraluldsolerng. Fra HH Porebeton oplyses det, at muren vejer 134 kg/ m 2 og således henregnes tl "tung ydervæg" med U-værd på max 0,30. Det oplyses at en tlsvarende dobbeltmur med 10 cm blokke både for- og bagmur har U-værd 0,285. Den forelggende væg er således bedre både stabltetsmæssg og solerngsmæssg henseende. Der ndmures 3-4 rustfre bndere pr m 2, og HH Porebetons vejlednnger for opmurng følges. Der vl blve foretaget ekstrasolerng af ekssterende loftsflade forbndelse med samlet udskftnng af tagbelægnngen. Den ekssterende centralvarmekedel har kapactet tl også at trække udvdelsen, og der blver derfor tale om en udbygnng af anlægget tl også at omfatte tlbygnngen Bygherren vl selv stå for gennemførelse af byggeret, og vl selv tlkalde dv. yderlgere assstance, så som vurderng af jordbunds bæreevne jn.v. ^Tlladelse og opkrævnng af byggesagsgebyr m.v. bedes derfor sendt drekte tl bygherren. ((Dennes prvattlfnf7éy7^ )7 Med venlg hlsen Kjeld Fsker Bygherrens tltrædelse af ovenstående Svogerslev den AA^/L^s^t

8 <g- <U **Z&*T

9 A OMS** udvdelse: 38, lm 2 N \ * Y ba / Ueo 0/ \G - (> K <\ ekssterende beboelse: 95,9m 2 /- Å ) > c %m C 01 o >» Indkørsel T X Horseklden 9- MODTAGET l 9 JUL ROSKILDE KOMMUNE Byg- og Planafdelngen Tlbygnng tl Susanne og Jan Vebjerg Larsens eenfamlehus. Horseklden 2»Svogerslev, 4000 Rosklde, matr. nr. 11 ax, Svogerslev arktekt MAA Kjeld Fsker, Bakkebegnet 3, 3500 Værløse, tlf , fax Stuatonsplan 1:200 tegn. nr. tegnet " I

10 t yw/a^/^ U l_l stue værelse I I < køkken L _^_ w&m bryggers >//»//&. af \jszzz gang IV.,»»»*».»JJJJJJJM værelsezzzza evt. fremt. "^ * badevær. fremtdg dsponerng u u H u H t u y u ' ::!» : : " «!! :! s :: S 0 T~qp!! ; : : ; l \! S n II o H II o l II M ' II ' n <? * 9 *? «M o * UI * 0 9 p <3 ; :! II. II >l II tl_a o e s hrtftftrftrtftrtftftrtfh y~y * U u u < > P~7 ' y ^ w wfw u 1 ' l ; n H II " II u II II H I' 7 M '! 7!» II TI &_& p uy $. «! I!» " '!! TT 77 l II II 11 I II!l,«" ftl* ^ TY^ t s d II j ;! 11!! hftr^nft^nrt Krybekælder. Det hdtdge prncp vdereføres Der etableres udluftnngshuller fundament Der etableres åbnnger fra zone tl zone. De overdækkes med ståltegl. MOC}TA!3E T 9 JUL 1999 ROSKILDE KOMMUNE Byg- og Planafdelngen Tlbygnng tl Susanne og Jan Vebjerg Larsens eenfamlehus. Horseklden 2.Svogerslev, 4000 Rosklde, matr. nr. 11 ax, Svogerslev arktekt MAA Kjeld Fsker, Bakkebegnet 3, 3500 Værløse, tlf , fax Planer mål 1:100 tegn. nr. 02

11 to, /^trrl^hhvt, >3*1L Facaden mod Gyldenkærnevej efter udvdelse -45 ^ Facadeudsnt med forbandt MODTAGET 9 JUL ROSKILDE KOMMUNE Byg- og Planafdelngen Tlbygnng tl Susanne og Jan Vebjerg Larsens eenfamlehus. Horseklden 2.Svogerslev, 4000 Rosklde, matr. nr. 11 ax, Svogerslev arktekt MAA Kjeld Fsker, Bakkebegnet 3, 3500 Værløse, tlf , fax Facade mod øst, mål 1:100 / 1:50 tegnet tegn. nr. 03

12 fodfø^ "2 ^UH-Jt«* Facade mod vest 1:100 Facade mod nord 1:50 2 stk. oplukkelge vnduer MODTAGET JUL 1999 ROSKILDE KOMMUNE B y9- og Planafdelngen Tlbygnng tl Susanne og Jan Vebjerg Larsens eenfamlehus. Facader mod vest og nord Horseklden 2.Svogerslev, 4000 Rosklde, matr. nr. 11 ax, Svogerslev arktekt MAA Kjeld Fsker, Bakkebegnet 3, 3500 Værløse, tlf , fax tegnet tegn. nr. 04

13 ny bølgeeternt på hele taget + ekstrasolerng af g. loftsflade gtterspærfag som ekssterende, dog med 55 cm udhæng 25 cm mn.uld dampspærre gpspladeloft B E Bjælke 149 x 15 G-bjælke begge fra HH nergruder 20 cm mn.uld 20x5 cm bjælker øm' pudset sokke strandgrus/ cement 3:1 gammelt og nyt fundament bndes sammen ved ndborng af 8mm stødjern g. fundament T L 10 cm porebeton-murblokke 10 cm mn.uld 15 cm porebeton-murblokke opmurng henhold tl vejlednnger fra HH Porebeton ff«> Hfl SL 129,v t.c <: \< >Vo rem /spær forankres ;ned tl betonfundament med galv. sømtrækbånd, der fræses nd bagmur 35,//r/;/r/w»//7T7T j fc =R ^ \\\)\nt\(\r\\\\)\!\ Tlbygnng tl Susanne og Jan Vebjerg Larsens eenfamlehus, Horseklden 2.Svogerslev, 4000 Rosklde, matr. nr. 11 ax, Svogerslev arktekt MAA Kjeld Fsker, Bakkebegnet 3, 3500 Værløse, tlf , fax E :mu\nt\r + «^ MODTAGET 9 JUL 1999 ^ ROSKILDE KOMMUNE Byg- og Planafdelngefo og p'a n ' mål 1:50 tegnet t)421 tegn. nr. 05

14 ROSKILDE KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING v?mm?l SANKT OLS STRÆDE 3, 4000 ROSKILDE Tlf.: BYG- OG PLANAFDELINGEN Fax: Horseklden 2 Målforhold; 1:250 Dato: 13. jul Sgn.:

15 BYG- og PLANAFDELINGEN Byggesag nr.: F;\Teknslc ForvaltnngXByg- og Planafdelngen\SERVICEGR\Masker\checklste byggesagsbehandlng.doc CHECKLISTE V/BYGGESAGSBEHANDLING BR 95 BR-S 98 Adresse - husnummer Forhold tl anden lovgvnng Forslag tl udstyknng Deklaraton om bebyggelse mv. P S P. >r s Bemærknnger v/fserdgsyn Bebyggelsesprocent Afstandtlvej Afstand tl skel Højde mod vej Højde mod skel Nveauplan Overkørsler Str. af rum, areal, evt. vol. Rumhøjde Størrelse af andre rum, herunder udhuse X y 7< X X X Lysåbnnger ved arbejdsrum Rednngsåbnnger - flugtveje Vægge og gulv bad og toletrum Aftræk fra køkken, tolet og baderum Dør- og gangbredder Afstande bad-wc-køkken III y - X Bærende konstruktoner Isolerng, fugt Isolerng, varme Isolerng, lyd Brandmæssge forhold Brandskrng, ældre beboelsesbygnnger Skorsten, højde over tag og placerng *x * * ^ X - >P^.e+ STAfef'urS-'"- "RAEXSKO!. Opvarmnng, varmeplan Vandmåler Lufttlførsel tl fyrrum / / /.... Trapper Adgang for handcappede - - Skarnkasserum/renovaton fortsættes på bagsden

16 Kloak på grund (ledn.fald, dm., rev.plan mv) Kloakudluftnng Kloakbrønd - dæksler og banketter Parkerngsplads, antal angves Oprydnng på grunden Oplysnng tl Park- og Vej afd. om afslutnng Adgangsforhold Beplantnng - frarealer Garage/carporte/udhuse - højde og længde 1 Benznstatoner - tl Park- og Vejafdelngen Skrngsrum - Oplysnng tl Rosklde Museum Stuatonsplan tl Datagruppen Affaldsdepoter Kop af Byggetlladelse t/skkerhedsorgansaton fekst. -&E&ra.\ ^ ^ M K 2 - r Gk&po^r * "tjlftfjo. 2*3-. K M* 2 - ~ 1^,7 H*- - ^7*^vzs*>rltA*\ob- \TX ' r^m<&\ f.m- $8.w-?>&;-? Kontrolleret den:.... Konstateret den:

17 C182 E J E N D O M S O P L Y S N I N G E R C R T P - B B R SIDE ELSX 265 EJDNR: EJERFORHOLD: 10 Prvatpersoner, nclusve /s ANTAL EJERE: 2 Horseklden 2 SVOGERS LEV,,,BY, SVOGERSLEV 11 AX '" ^' -'' : ': MATR./BYG: SIKKER EJER: Jan Vebjerg Larsen ADM: Horseklden 2 Svogerslev, 4000 Rosklde MATRIKELAREAL H.AF VEJ SAML. TAGETAGE BEBOELSESLEJL INDB. GARAGE INDB. CARPORT INDB. UDHUS BYGNINGER ANDET AREAL KILDE AREALER Teknsk BEBYGGET AREAL UDNYT.TAGETAGE ENKELTVÆRELSER UDESTUE E.LIGN. OVERDÆKNING AFF.RUM I TERRÆN SMÅBYGNINGER TILN.BEBYG % KONDEMN.ENH. forvaltn NEJ BYGNINGSAREAL BOLIGAREAL ERHVERVSAREAL KÆLDERAREAL KÆLDER < 1,2 5M BEBOELSE I KLD SMÅBYG. AREAL TILN.ET-AREAL EJERLEJLIGHED

18 ARCON BYGGERÅDGIVNING Ingenør Arne Chrstensen Bregnevej Værløse Tlf7Fax STATISKE BEREGNINGER o.l. for TILBYGNING tl eenfamlehus MODTAGET 7 9 AUG ROSKILDE KOMMUNE Byg- og Planafdelngen MATR. 11 ax Svogerslev Horseklden Rosklde Udført for ark. Kj^d F. sker og Vbjerg Larsen LspV(>l4^vJ^C c\ 9950

19 I I I I! (l *2! '! IrfcFv 4,! ; l I I! I I ; ; 1 '! j :! '! s <! ;! : - ; ;, ; -y--, -> *, T - - V H*M!!!! % l \. j j j : ; "! l -! 4 & o^ej lua^h^x^^ 1 I! I I I!! I * j I I' I I " " I" " ' I f' "I '! " ~p 1 \ I j!!!!' M / \""\ l" " 1 $ " : " ; - -! - ; ;!!» %&$.JQS; I....! l'^saj ' ' ' - ] j 1!.. I ' j / '! I I S^cu. ; -As* V-tøc j j ; ; ;! I j j' A rvoul v To' _V.'5S'..! 4-1 LX : :". ;.:.].:r r... I j j!! l V I j! \ I I > I S I l 1 j» 11 : , V I! ;! I "I I " l(?p>?m o"o" l! I ; '! j!j d I 'I I "I \ r u'u" LScJtyQuu/^,; K -lo Vt>u/UA..!! ;!!!! 1.1 L... I j : I I lol! I I &CU v^mjls<jyu^!» I I ' K* W/(j; "l> ck*>!!! r <r...: TJ.'I. ^^..[^ I- u>v3! w...,.

20 > KÆL.:«4 t«^ tflq AAJCV^ ^rv>o-fr \ '. \, j ; : ; U- ' V '! ' : : ; ; K>". Z. ; '. ;!. ; ;!! s! Aoo*- #o f-\ vv. 0J*>IAJL ISggJoJro mur, I l^v ^.V^-^ La 1 I I : I ' ; ' : j ;!.1AA_! " I """~~" : : :. l ;!,! I j! ; y \ \ \, VuvXkXtA o-* X/-3 ^JU^OCIIUUL. Ao * * /Vyv * '. I I C * JL * J rc/u^<^s^ '*- -" k^lxj^ VvuG v4 + "L/t^v/oy - ^ T:*t "1! ' ' ' ' ' k l 3oo-"2>^o t>*a-tyv\ AoH^ jp ^e</yt-o-f IvovW tsdakt UAxuC Kvr--: >^l, l - V &-^ I Xvuuu< 2.^ k\j>/^ 2t.*-

21 ny bølgeeternt på hele taget / gtterspærfag som ekssterende, dog med 55 cm udhæng + ekstrasolerng af g. loftsflade nergruder pudset sokkel strandgrus/ cement 3:1 gammelt og nyt fundament bndes sammen ved ndborng af 8mm stødjern g. fundament f cm porebeton-murblokke 10 cm mn.uld cm porebeton-murblokke murng henhold tl vejlednnger a HH Porebeton L 129 ^ t r-60 4 A \* ^.y^n^/o^j; V : o rem /spær forankres-ned tl betonfundament med galv. sømtrækbånd, der fræses nd bagmur ' * ' *' *' " }- - «'' ' ' ' " '?< " l 1 ' ' ' ". ' ' '^ " ' ' ' * Tlbygnng tl Susanne og Jan Vebjerg Larsens eenfamlehus. Horseklden 2.Svogerslev, 4000 Rosklde, matr. nr. 11 ax, Svogerslev arktekt MAA Kjeld Fsker, Bakkebegnet 3,3500 Værløse, Hf , fax Snt og plan mål 1:50 tegnet tegn. nr. 05A-

22 ARCON BYGGERÅDGIVNING Ingenør Arne Chrstensen Bregnevej Værløse Tlf7Fax MODTAGET F 9 AUG VARMETABSBEREGNINGER for TILBYGNING tl eenfamlehus ROSKILDE KOMMUNE Byg- og Planafdelngen MATR. 11 ax Svogerslev Horseklden Rosklde Udført for ark. Kjeld Fsker og Vbjerg Larsen G 2S!< NOT tejse) 9950

23 Varmetabsberegnng >. udgave, december 1986, DS 418 Nr. Laangøa n lébteraq Balegnelsa. temperalur. Muklte Breaøa m Areal Hejde m flg. D.I.F.'s»Regler (or beregnng af bygnngers varmetab- Rum- "S? Betegnelse Vedrørende: Sagnr.: ^^\) Længde m UCK.. ^0=- Bygnngsdel Hojda m Areal ( *NJ-C><^AVG-QV'» Antal Araa Iradrag Rumfang V Araa A ffl 1 Frmastempel ARCON BYGGERÅDGIVNING Ingenør Arne Chrstensen Bregnevej Værløse Tlf/Ffl* lemp* raur øm. AB K 0.34 n WAn>K u W/m* K 0.34 n V A0 w UAA6 Varmetabsberegnng Varmetab W WAIT* Beregnet af: Date: f;.~,. -: /src ^yé><v>. ftco^evtx -. Bemærknnger 4 ZTc 2JO \&Å &AJ LM. Sr/X*! -tq H -^A 5 VKX ^vl* X -LA aob" 1 o - "TAe^. <avl.v^ vnoee. N/Wc/Cl-AS^ 'IS" s*e_ ^~ ^ UJUe. *3> ^ 3>s fc 2 *V* 3$\fc> ^vb 31 \ ^ zz zz~ o»ls" O, LO <usr ÅH UoO a'b SZ- 2bo T-tZe^4b-r\Z ' A~- 3>s\l u^l* ^ Ho.? 56 ^ 1 '»*.. I I ^ r r Teknsk Forlag A/S I B Skelbækgade 4 l T 1717 Kobenhavn V mår Telefon: ^ m,o all overfon Ira sde alt/at overfore &sl 5! o v^

24 Varmetabsberegnng flg. D.LF.'s -Regler tor beregnng af bygnngers varmetab. udgave, december DS 418 Nt 1 ^OUEJTCAVJG^, Længde Bredde *n m " Areal m 1 Hejde m Rum- Betegnelse TT«*- aou/ Huve/e. QUNrS Vedrørende: 11 a*.. c^u-o^a{ju-> * Sagnr.: 0)SSD Langde m ^.c ' rcæ=v Bygnngsdel Hojde 11 Areal 7 % Antal.:& Areal Iradrag m» Rumlang V m» Areal A. m» "^.1 **.t 3>b V > ^ Frmc^teropeYGGERÅDGVNNG Ingenør Arne Chrstensen Bregnevej Værløse Tl /Fax Temperatur dtt. AD K Z.Z.- XZ, "52 H 0.34 n WAn J K U. W/m* K <v<r 0 t 20 Q,%c> -l.s> 0.34 n V AU w UA Att W Varmetabsberegnng Varmetab W \k>o 2.\^, ^S*^ HHB VW Beregnet al: Å^. P^ Oato: ^j/8^ 0)., fe^-wtsav^ Bemærknnger T-t2«Vrb-VV* 0 A - *s t \ UJL- _. :;' ' fc^ rm 1 _ ' Teknsk Forlag A/S Skelbækgade 4 LT 1717 København V mår Telefon: = \U,o 1!. ' \wt overfort Ira sde [ 1 os alt/al overfore! ro KP

25 ; * J V/^r^JM^TTV^S^re^AA^^t^., Facadeudsnt med forbandt ^ 0 1 / H «y I» -sslaansbasfsttkna * I *» I Æ2 _1 "^5 r^yk&ll =L -k- 769.Facade mod nord 1:50 2 stk. oplukkelge vnduer C"*) L ' 'l! h 11 Tlbygnng tl Susanne og Jan Vebjerg Larsens eenfamlehus. Facader mod vest og nord Horseklden 2.Svogerslev, 4000 Rosklde, matr. nr. 11 ax, Svogerslev arktekt MAA Kjeld Fsker, Bakkebegnet 3, 3500 Værløse, tlf , fax tegnet tegn. nr.

26 o r Udplottet 1:1 er denne lneal 100 mm. J Dansk Scannng A/S

27 Dato "TF BEKRÆFTELSE afsendt. Forelagt FACADE UDVALG ET. ANMELDELSE godkendt. Regnng nr. Il %<},, ! f c» & te-4999 BYGGETILLADELSE udstedt. Afsendt d. AFLOBSTILLADELSE udstedt Indberettet tl BBRC^jpOVV U -%\-Cty A-KORT ndgået. Påbegyndt: Indberettet tl BBR T-oM V S Afslutnngsdato tl BBR 1M: C?l^?<-*Z/14V >J2~< ^2^7 er s, IZ.*L «>o ZA S/z - OK drlo-s^^ocaauwvjuc &C/*ZJ-X C3A»C- C W T Q -# A-f-sUjWes P>6yb Udplottet 1:1 er denne lneal 100 mm. J Dansk Scannng A/S

Alle Viborg byggesager starter med to oversigtssider / arkivsider - ens for hver byggesag på adressen

Alle Viborg byggesager starter med to oversigtssider / arkivsider - ens for hver byggesag på adressen CO71 BYGGESAG SIDE l H I S T O R I S K E B Y G G E S A G E R 15.09.03 15.25 VP3V 791 EJDNR: 041996 VEJK/BELIG: 3453 Hjarbækvej 001 MATR.: 098 0001 A HJARBÆK BY, VORDE BEMÆRKNINGER: SAGSNR. SAGENS INDHOLD

Læs mere

BYGGE- OG PLANAFDELINGEN

BYGGE- OG PLANAFDELINGEN KOMMUNE EJENDOMSNR.: 093779 GRUNDAREAL: 860 BYGGE- OG PLANAFDELINGEN ADRESSE: MATR.NR.: VEJKODE: JOURNAL NR.: 54384 Engholm Allé 36 8 cl, Avedøre 2180 SAGENS ART: Carport til udhus MODTAGET: 31.05.05 SAGSDATO:

Læs mere

C021 BEVARINGSVURD: NEJ SPECIEL BEMÆRKNING: BEMÆRKNING: OPDATERING AF SAG ER FORETAGET

C021 BEVARINGSVURD: NEJ SPECIEL BEMÆRKNING: BEMÆRKNING: OPDATERING AF SAG ER FORETAGET C021 S A G S R E G I S T R E R I N G. EJDNR: 084400 EJERL.ESR-NR: ADR. : Lindeparken 16 SAGSNR.: 084400-001 SAGSBHDL.: MHS ART: 2 BR-S ANMELDELSE INDH, STATISTIKFELT: CAll SORTERING: DIAM ANSØG.: Ruth

Læs mere

Vejnavn: Husnr: Baldersvænget. Vejkode. Sag: Husnr: III III II. Index: Vejkode: 11111111 111I

Vejnavn: Husnr: Baldersvænget. Vejkode. Sag: Husnr: III III II. Index: Vejkode: 11111111 111I Vejnavn: Baldersvænget Husnr: 19 Vejkode 0310 Sag: Nedrive enfamiliehus og garage Husnr: III III II 19 Vejkode: Index: 111111111111 0310 11111111 111I 0158 479 SVENDBORG KOMMUNE CS68700L DATO 03/03-00

Læs mere

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE Enfamiliehuse og tilbygninger Hvis du skal opføre enfamiliehus, rækkehus eller lave en tilbygning eller udestue, er det vigtigt at få overblik over, hvornår og hvordan man bærer sig ad med at lave en ansøgning

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

%e-sgf o4^ ^L^-J^/ 12. -s, /,

%e-sgf o4^ ^L^-J^/ 12. -s, /, Eks. bebygget areal: Nyt bebygget areal: Bebygget areal i alt: Eks. etageareal: Nyt etageareal: Etageareal i alt: Eks rumfang: Nyt rumfang: Rumfang i alt: Grundareal: Bebyggelsesprocent: Gebyrberegning:

Læs mere

Udskrift fra Bygnings- og Boligregistret pr Ejendomsnr: Beliggenhed: Skrænten 9

Udskrift fra Bygnings- og Boligregistret pr Ejendomsnr: Beliggenhed: Skrænten 9 * * * B B R - E J E R M E D D E L E L S E * * * Udskrift fra Bygnings- og Boligregistret pr. 24.06.99 SIDE E H Ursula Larsen Dommervænget 8 A st tv 4000 Roskilde Ejendomsnr: 03 561-7 Beliggenhed: Skrænten

Læs mere

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om Enfamiliehuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt enfamiliehus bygge til eksisterende enfamiliehus bygge om i

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

JNR.: G01 ANDEN ID: ADR. HENVISNING: OPRETTET., ERINDRING. NÆRARKIV.. FJERNARKIV KASSATION.

JNR.: G01 ANDEN ID: ADR. HENVISNING: OPRETTET., ERINDRING. NÆRARKIV.. FJERNARKIV KASSATION. 157 GENTOFTE KOMMUNE 02 TEKNISK DIREKTORAT SAG VEDR.: JNR.: 02.00.G01 ANDEN ID: ADR. HENVISNING: 97-0142-02 03.03.97 FUGLEGÅRDSVÆNGET 96-98.UDVIDELSE AF BADEVÆRELSE. FUGLEGÅRDSVÆNGET 96.1. 13 FR VANGEDE

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Råderetskatalog Herlevhuse vsb/kca 3023 Herlevhuse Indvendige råderets og vedligeholdelsesopgaver der kan udføres af lejer.

Råderetskatalog Herlevhuse vsb/kca 3023 Herlevhuse Indvendige råderets og vedligeholdelsesopgaver der kan udføres af lejer. Råretskatal Herlevhuse vsb/kca Indvendge rårets lgesopgaver skal eller es /eller afslutnng forbedrng 1. Blæn eller/ flytte ndvendge døre. 2. Udskfte skydøre, foldøre svngdøre 3. Flytte eller fjerne én

Læs mere

UcdU. VC Nr. MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning 88/96 02.00.02G01. 02 8000 026/96 l Dato. 31.07.96 Initialer. August Elias Kramer, Tingvej 26,

UcdU. VC Nr. MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning 88/96 02.00.02G01. 02 8000 026/96 l Dato. 31.07.96 Initialer. August Elias Kramer, Tingvej 26, MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. /ejerlav 17r tilbjerg by, tilbjerg Beliggenhed Tingvej 26, Ul bjerg, 8832 Skals Ejer August Elias Kramer, Tingvej 26, Ansøger Ul bjerg! 88/96 Ejendomsnr. 02569-7

Læs mere

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2014 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om Sommerhuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt sommerhus bygge til eksisterende sommerhus bygge om i eksisterende

Læs mere

om byggetilladelse INFO april 2018

om byggetilladelse INFO april 2018 Guide til ansøgning om byggetilladelse 06042018 INFO Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, samt småbygninger hvor det samlede areal overstiger 50 m² er det

Læs mere

Sådan gør du når du skal bygge

Sådan gør du når du skal bygge Vejledning Vejledning 3 Sådan gør du når du skal bygge Sådan gør du når du skal bygge Overordnede retningslinjer/lempelser i forbindelse med ukompliceret byggeri Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Slagelse Kommune Teknik og

Læs mere

C021 BYGGESAG SIDE 1. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4

C021 BYGGESAG SIDE 1. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4 C021 BYGGESAG SIDE 1 ; SAGSREGISTRE.R I -N G. 0.0.05 08:26 NG 8 EJDNR: 4706 EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4 SAGSNR.: 2005-4170' SAGSBDL.: FK ART: 1 BR-S TILLADELSE IND. STATISTIKFELT: SRTERING: ANSØG.:

Læs mere

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere.

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Torben Lading Ravnhøjvej 3 8543 Hornslet E-mail: torbenlading@webspeed.dk Telefon 40266866 CVR / RID CVR:31177987-RID:58084859 Indsendt: 22-02-2017

Læs mere

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til Vejlednng for tlslutnng tl Grndsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord Grndsted Vandværk A.m.b.a. er gældende nden for Grndsted Vandværks forsynngsområde. Denne Vejlednng for tlslutnng tl Følgende er grundlag

Læs mere

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse?

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? EN BYGGESAG Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Garage Carport Udestue Udhus Énfamiliehus Tilbygninger Sommerhus eller lignende ANMELDELSE & BYGGETILLADELSE

Læs mere

Syddjurs Kommune. Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken Skanderborg. Birkevej 21, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B

Syddjurs Kommune. Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken Skanderborg. Birkevej 21, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken 41 8660 Skanderborg E-mail: niels.bogelund@antalis.com Telefon 21417525 Indsendt: 23-08-2016 09:41 Ansøgningsnr.:

Læs mere

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Kontaktoplysninger på ejeren.

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Kontaktoplysninger på ejeren. Ansvarlig myndighed Gladsae Kommune Indsendt af Pseudonym Skovtoften 16 2880 Bagsværd E-mail: frederikroed@hotmail.com Telefon 30753901 Indsendt: 07-09-2015 09:20 Ansøgningsnr.: byg-2015-37933 Indsendelse

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

BYGGESAG. Ejd.nr. :

BYGGESAG. Ejd.nr. : FORSIDE BYGGESAG 0017696 Matr.nr.: 4-A, LI. Favrby By, Hylleholt Byggesagsnr.: 2001/034 beliggenhed.; Rosendalvænget 55 Ejd.nr. :. 031557 Ejer: Ingelise Marie Andersen Ahornvej 12 4640 Fakse Ansøger: Ingelise

Læs mere

con Situationsplan sendt til kortværk. BYGGESAG SIDE :34 N77Q 851

con Situationsplan sendt til kortværk. BYGGESAG SIDE :34 N77Q 851 con S A G S R E G I S T R E R I N G. BYGGESAG SIDE 1 04.09.95 15:34 N77Q 851 EJDNR: 258825 E J E R L.ESR-NR: SOHNGÅRDSHOLM H G D., AALBORG JORDER ADR. : RYLEVEJ 3 MATRIKEL: 005 0015 A M 0000 00 AFSLUTNINGSDATO:

Læs mere

169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE

169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE 169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Læs mere

çfr4,!4 i s Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord

çfr4,!4 i s Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord Vejlednng for tlslutnng tl Grndsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord Denne Vejlednng for tlslutnng tl Grndsted Vandværk A.m.b.a. er gældende nden for Grndsted Vandværks forsynngsområde. Følgende er grundlag

Læs mere

Syddjurs Kommune. Henrik Sørensen Filosofgangen Risskov. Fuldriggerstien 1A, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B

Syddjurs Kommune. Henrik Sørensen Filosofgangen Risskov. Fuldriggerstien 1A, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Sagsnummer: 16/19346 Indsendt af Henrik Sørensen Filosofgangen 5 8240 Risskov E-mail: tysonogfutte@yahoo.dk Telefon 61775358 Indsendt: 30-01-2017 10:08 Ansøgningsnr.:

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Vejledning for byggeansøgning og tegninger Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Formål og arbejdsgang: Ved enhver form for byggeri

Læs mere

173 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CS68700L DATO 24/06-96 SIDE ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG SAGSNR: 62180

173 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CS68700L DATO 24/06-96 SIDE ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG SAGSNR: 62180 173 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CS68700L DATO 24/06-96 SIDE ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG ************************************************** SAGSNR: 62180 EJDNR : 0091729 LEHWALDSVEJ 5 08 N EJERLEJLIGHEDSNR:

Læs mere

Hillerød Kommune. Svend Erik Pedersen Lille Havelsevej Ølsted. Strølillevej 4, 3320 Skævinge. KLnr: P19 B

Hillerød Kommune. Svend Erik Pedersen Lille Havelsevej Ølsted. Strølillevej 4, 3320 Skævinge. KLnr: P19 B Ansvarlig myndighed Hillerød Kommune Indsendt af Svend Erik Pedersen Lille Havelsevej 130 3310 Ølsted E-mail: sv.erikogleni@mail.dk Telefon 20273602 Indsendt: 05-10-2017 15:27 BOM-nummer: byg-2017-176230

Læs mere

Når jeg skal opføre et udhus. eller lignende bygning. på højst 10 m²

Når jeg skal opføre et udhus. eller lignende bygning. på højst 10 m² Når jeg skal opføre et udhus eller lignende bygning på højst 10 m² -billede af et udhus på op til 10 m²- Kontaktoplysninger til Guldborgsund Kommune Byggeri: Tlf.: 5473 2500 Mailadresse: byggeri@guldborgsund.dk

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Carporte og garager.

Carporte og garager. Bolius Fakta nr. 1135 Carporte og garager. Havens små og mindre bygninger omfatter bl.a. garage og carport. Her kan du læse om kravene til deres placering, størrelse og brug. Hvad er en carport og en garage?

Læs mere

M/M nv 6S2&# SAMLET FREMTIDIG ERHVERVSAREAL BRUTTOETAGEAREAL SAMLET BRUTTO ETAGEAREAL GRUNDENS AREAL BEBYGGELSES- PCT. X 100

M/M nv 6S2&# SAMLET FREMTIDIG ERHVERVSAREAL BRUTTOETAGEAREAL SAMLET BRUTTO ETAGEAREAL GRUNDENS AREAL BEBYGGELSES- PCT. X 100 6S2&# Byggeriets art: E3\ BEBYGGET AREAL (ekskl. garage, carport og udhus) Tidligere bebygget areal Nyt bebygget areal Nedrivning, areal SAMLET FREMTIDIG BEBYGGET AREAL (ekskl. garage, carport og udhus)

Læs mere

Koter i DVR90 Matr. nr.:7d, Egens By, Egens. Stabilgrus. Nord

Koter i DVR90 Matr. nr.:7d, Egens By, Egens. Stabilgrus. Nord Koter i DVR90 Matr. nr.:7d, Egens By, Egens Grundareal 2137.0 m² Beboelse Carport BBR_ Redskabsrum BBR Overdækket terrasse BBR 182.0 m² 38.0 m² 15.0 m² 16.6 m² Fælles ledning kloak Bebygget areal 251.6

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper Når du skal søge igennem Byg og Miljø skal du tage stilling til, hvilken ansøgningstype dit projekt går ind under. Det er vigtigt at vælge den rigtige ansøgningstype,

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 SKORPING KOMMUNE BOLIGOMRADE I TERNDRUP BY. for

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 SKORPING KOMMUNE BOLIGOMRADE I TERNDRUP BY. for ,. PARTEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 for SKORPNG KOMMUNE BOLGOMRADE TERNDRUP BY. SKønPNG KOMMUNE Partel byplanvedtægt nr. 3 for Skørpng kommune Bolgområde Temdrup by. medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Side 1 ud af 5. Josip Bajlovic. Syddjurs Kommune. Landevejen 84, 8543 Hornslet Rodskov By, Hornslet 6k KLnr: P19 B

Side 1 ud af 5. Josip Bajlovic. Syddjurs Kommune. Landevejen 84, 8543 Hornslet Rodskov By, Hornslet 6k KLnr: P19 B Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Josip Bajlovic E-mail: jb@consult-ing.dk CVR / RID CVR:29119996-RID:16501135 Indsendt: 10-06-2015 13:26 Ansøgningsnr.: byg-2015-23586 Indsendelse nr.: 3

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.3, 1.3.4, 1.5 stk. 1 nr. 5-9, stk. 6-9 Øvrige bebyggelser mv. Ansøgning om byggetilladelse Etageboliger, vandret lejlighedsskel. Ældreboliger, plejekrævende.

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse. Kvistgårdsvej 12

Ansøgning om byggetilladelse. Kvistgårdsvej 12 Ansøgning Ansvarlig myndighed Hvidovre Kommune Indsendt af 2650 Hvidovre E-mail: Telefon: Indsendt: 21-02-2017 14:39 Ansøgningsnr.: byg-2017-129554 Indsendelse nr.: 1 Fase: Ansøgning Ansøgning for Enfamiliehuse,

Læs mere

MEDDELELSE. Jfr. vedlagte BBR-ejermeddelelse er der registreret 198 m2 bebygget areal uden udnyttelig tagetage.

MEDDELELSE. Jfr. vedlagte BBR-ejermeddelelse er der registreret 198 m2 bebygget areal uden udnyttelig tagetage. RØNNEDE KOMMUNE Teknik & Miljøafdelingen Stig Ømtoft Tågerupvej 15 4682 Tureby Industrivej 2 4683 Rønnede Tlf. 56203000 Lokal E-mail: jenst@roennede.dk 18. april 2006 J.nr. 351433 Giro 3 01 79 90 Fax.

Læs mere

jr. nr Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Læs venligst!! Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Vejledning for byggeansøgning og tegninger Formål og arbejdsgang: Ved enhver

Læs mere

Side 1 ud af 6. Ebba Merete Bech Højmarksvænget Silkeborg. Syddjurs Kommune

Side 1 ud af 6. Ebba Merete Bech Højmarksvænget Silkeborg. Syddjurs Kommune Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Sagsnummer: 15/37218 Indsendt af Ebba Merete Bech Højmarksvænget 78 8600 Silkeborg E-mail: fskovbo@hotmail.com Telefon 20848805 Indsendt: 16-10-2015 00:04 Ansøgningsnr.:

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Læs venligst!! Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Vejledning for byggeansøgning og tegninger Formål og arbejdsgang: Ved enhver

Læs mere

^M.MQ-b. ^ i. X^.riec [oftv. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning. ^y={ -Pr Ejerens navn. Gebyrberegning jfr. bygningsvedtægtens stk.: Kr.

^M.MQ-b. ^ i. X^.riec [oftv. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning. ^y={ -Pr Ejerens navn. Gebyrberegning jfr. bygningsvedtægtens stk.: Kr. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning Modtaget den 5.TW.. i ^w ^M.MQ-b Beliggenhed Matr. nr; ^y={ -Pr Ejerens navn Hstgmje VifUPf^WVF^ Ansøgerens navn ^ i. Adresse Do Eje ri av \7it\jnefoV T^Y, LiKrpFi^tL

Læs mere

Udskrevet: :26:51 Papir: A3-LANDSCAPE Målestok: 1:250 Frederikssund Kommune

Udskrevet: :26:51 Papir: A3-LANDSCAPE Målestok: 1:250 Frederikssund Kommune Udskrevet: 02-08-2016 16:26:51 Papir: A3-LANDSCAPE Målestok: 1:250 Frederikssund Kommune - - - - -- - 1] D 0't:J iq!l0y Cl....J P3 Pacctol.e. r-a.cqj.z u - to ', Cl... (.-? -;z:. C.:> O e- z; ':I

Læs mere

Guide til anmeldelse

Guide til anmeldelse Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning INFO Hvis du skal bygge en ny carport, en garage, et udhus eller en terrasseoverdækning, er det vigtigt af få overblik over, hvordan

Læs mere

7M l9 ff ^3. Matr. nr. 6-eh. Vedrørende: 1 e enfamiliehus. Anmeldt d. 21/ Bebygget areal: 134,o3m 2. Gebyrer kr 214,45

7M l9 ff ^3. Matr. nr. 6-eh. Vedrørende: 1 e enfamiliehus. Anmeldt d. 21/ Bebygget areal: 134,o3m 2. Gebyrer kr 214,45 FAKSE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Ejer:.r^ouJL-Æboms-en? f Mål rhns^t", Stubberup, Belggende: Faurebyvej Fakse Ladeplads Fakse Matr. nr. 6-eh Vedrørende: 1 e enfamlehus Anmeldt d. 21/ 12 19 72 Bebygget

Læs mere

Ansøgning for Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger

Ansøgning for Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger Ansvarlig myndighed Hvidovre Kommune Indsendt af Carina Kunckel Kock Søndergårdsvej 69C 0 Værløse E-mail: arkitekt.carina.kock@gmail.com Telefon 51518606 Indsendt: 29-08-2017 11:57 BOM-nummer: byg-2017-168696

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

%oma k s-l 15 9^ I L"k>ucj\"i*ci

%oma k s-l 15 9^ I Lk>ucj\i*ci %oma k s-l 15 9^520.71 I L"k>ucj\"i*ci KORSØR KOMMUNE STADS- OG HAVNEINGENIØRENS KONTOR RÅDHUSET, 4220 KORSØR TELF. 03 570800 LOKAL 53 Bygningsudvalget i Korsør (mim Horer til byggetill. af d. d. Tekniskforvaltning,

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse Hjælp til udformning af tegningsmateriale

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse Hjælp til udformning af tegningsmateriale Marts 2018 Vejledning til ansøgning om byggetilladelse Går du med ideen om at opføre nyt byggeri, men mangler viden for at søge en byggetilladelse? Hjælp til udformning af tegningsmateriale Er min grund

Læs mere

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Københavns Kommune

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Københavns Kommune Ansvarlig myndighed Københavns Kommune Indsendt af Gorm Helles Nivåvænge 241 2990 Nivå E-mail: hellesarchitects@gmail.com Telefon 21461672 Indsendt: 16-01-2018 13:35 BOM-nummer: byg-2018-193972 Indsendelse

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dyrehaven. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dyrehaven. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02344.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02344.01 Frednngen vedrører: Dyrehaven Domme Taksatonskom mssonen Naturklagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet Kendelser Deklaratoner 07-01-1957, 30-05-1969, 10-05-1970

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Arealvejledning til BBR

Arealvejledning til BBR Arealvejledning til BBR Er du i tvivl om arealerne på BBR-meddelelsen for dit hus er korrekte, kan arealerne kontrolleres ved hjælp af denne arealvejledning for enfamiliehuse. Vejledningen er vejledende

Læs mere

Præstemarken 21. Vej kode 6058. Sag: Husnr: Index: Vejkode:

Præstemarken 21. Vej kode 6058. Sag: Husnr: Index: Vejkode: Vejnavn: Husnr: Præstemarken 21 Vej kode 6058 Sag: Husnr: 11111111 21 Vejkode: ndex: 111111111111 6058 111111111111 0098 jj BYGNNGSNSPEKTORA TET BYGGESAG NR. 411 1938 EJENDOMS NR. ' 144621 Præstemarken

Læs mere

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning.

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Teknik og Miljø Vejledning 2 Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Sommerhus Tilbygning

Læs mere

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning.

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Teknik og Miljø Vejledning 2 Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Sommerhus Tilbygning

Læs mere

Glostrup Kommune. Side 1

Glostrup Kommune. Side 1 Glostrup Kommune Side 1 Sag: 2001/00899 Arkivkode: 02.00.01 9hgG - Edithsvej 13, skødeoplysninger om ej godkendt overdækket terrasse, udhus og drivhus Undernr.: P19 Delarkiv: Sagsdato: 02072001 Sagsansv:

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport, udhus, drivhus,

Læs mere

Grundejerforeningen Præstemosen v/ Henrik Hansen Grustoften Hvidovre. Referat af informationsmøde om byggeri i kolonihaveområdet Præstemosen

Grundejerforeningen Præstemosen v/ Henrik Hansen Grustoften Hvidovre. Referat af informationsmøde om byggeri i kolonihaveområdet Præstemosen Hvidovre Kommune, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre Grundejerforeningen Præstemosen v/ Henrik Hansen Grustoften 8 2650 Hvidovre Hvidovre Kommune Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Center for Plan og Miljø Eva

Læs mere

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W Varmetabsberegning af: Pavillion Sag: Rødby Camping Sag nr.: 2007-001 Ydervæg Højde i Længde i Antal i stk. Ydervæg 1 2,100 m 19,098 m 2 Stk Ydervæg 2 2,100 m 8,050 m 2 Stk Areal i m² 114,022m² Vindues

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

2004/01064 Stenbjerg 002

2004/01064 Stenbjerg 002 2004/01064 Stenbjerg 002 Sag - Færdigbrev uden mangler Overskrift: Tilbygning på 14 m2 til carport EOM-opdateringer Anmelder Ejer Hirtshals Kommune; Rådhuset; 9850 Hirtshals Andre ejere CVR-nr. Ejendomsnr.

Læs mere

BYGGESAG. journal nr. \ O C & V ) Q k.c w x e O ^ L O L i X BJERGSTED KOMMUNE. Beli. Matr. nr. O O v. B/gningens art EJENDOMSUDVALGET

BYGGESAG. journal nr. \ O C & V ) Q k.c w x e O ^ L O L i X BJERGSTED KOMMUNE. Beli. Matr. nr. O O v. B/gningens art EJENDOMSUDVALGET journal nr. BJERGSTED KOMMUNE BYGGESAG EJENDOMSUDVALGET Matr. nr. O O v Bel B/gnngens art Ansøger \ O C & V ) Q k.c w x e O ^ L O L X \\Q L Å ^ V v \C > 'jv v v \j W o V V g Q E j'g l- M ^ r ^ H H Q O

Læs mere

Lb. or. 2 År Matr. nr. 19- ^ og 19-n Skolegade 21 Haslev Håndværkerhøjskole Skolegade 21

Lb. or. 2 År Matr. nr. 19- ^ og 19-n Skolegade 21 Haslev Håndværkerhøjskole Skolegade 21 Lb. or. 2 År 19 66 Matr. nr. 19- ^ og 19-n Skolegade 21 Haslev Håndværkerhøjskole Skolegade 21 0022007 Gebyr for udstedelse af byggetilladelse kr. /^^ - regning den / 2-, Lb. nr. 19 66 Mal,, nr. 19-m og

Læs mere

Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger

Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger Ansvarlig myndighed Frederiksberg Kommune Indsendt af Claus Agger Drosselvej 36 2000 Frederiksberg E-mail: clausagger@gmail.com Telefon 42831043 Indsendt: 27-12-2015 17:55 Ansøgningsnr.: byg-2015-54697

Læs mere

1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf. Hører til journalnummer: P Godkendt den

1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf. Hører til journalnummer: P Godkendt den 1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf 1 2. Indsendelse: 1, tegning nr. 1.02 A.pdf 2 3. Indsendelse: 1, tegning nr. 1.01 A.pdf 3 4. Indsendelse: 1, Afsætningsplan.pdf 4 SOLRØD KOMMUNE

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper BR15

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper BR15 Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper BR15 Når du skal søge igennem Byg og Miljø skal du tage stilling til, hvilken ansøgningstype dit projekt går ind under. Det er vigtigt at vælge den rigtige ansøgningstype,

Læs mere

f 'M 9 '^ ' "&' &$&(*& i *f /fs #/'{& *? f

f 'M 9 '^ ' &' &$&(*& i *f /fs #/'{& *? f o X LU Q ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE :. ', j : ' : 1 1 \ 1 1!.-.. ' ' '!! ' : J j! SAG: udestue BILAG 1. ',, ; ' '! l ( j ' :! : ' ' ' ' ' ' > ' f 'M 9 '^ ' "&' &$&(*& *f /fs #/'{& *? f!! l/ J L '! l

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

Ikrafttrædelse: Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Dennis Krøjmand Berg Dato: / 5

Ikrafttrædelse: Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Dennis Krøjmand Berg Dato: / 5 Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-01-2011 Type: Vejledning Nummer: Udstedelse: 01-01-2011 Udsteder: Kommuneinformation Udskrevet af: Dennis Krøjmand Berg Dato: 10-03-2011 1 / 5 Tjekliste ved byggetilladelse

Læs mere

,:Y r>1 BYGGESAG _ SIDE 1 SAGSREGISTRERING :39 NTOS 839

,:Y r>1 BYGGESAG _ SIDE 1 SAGSREGISTRERING :39 NTOS 839 ,:Y r>1 BYGGESAG _ SIDE 1 SAGSREGISTRERING. 16.02.93 11:39 NTOS 839 FJDNRs 051573 EJERL.ESR-NR: SINDAL BY, SINDAL ADR - GUTENBFRGVEJ 2D MATRIKEL: 007 0006 ffi 0004 02 AFSLUTNINGSDATO: SAGSNR.: 93-013 SAGSBHDL.:

Læs mere

- r f ------------------------------------------------------ t. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne. Bygherre.

- r f ------------------------------------------------------ t. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne. Bygherre. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag Beliggenhed Mtr. nr. Ejerlav Emne Bygherre Bopæl Anmelder Bopæl Anm. Ibrugtagningstilladelse udstedt \\0 W l VA < 2 0 ^>5 < 0 >r«c - r f ------------------------------------------------------

Læs mere

Nordlige Fredningskreds Sandgade Randers Telefon

Nordlige Fredningskreds Sandgade Randers Telefon FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS MT Nordlge Frednngskreds Sandgade 12-8900 Randers Telefon 06-437000 Randers, den 1 O J!'. 1384 HClu F.S. 35376 Vedlagt fremsendes fotokop af en på matr. nr. 2 h Vlstrup Gårde,

Læs mere

Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 i. Byggesag Ændring af skillevægge

Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 i. Byggesag Ændring af skillevægge Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 i Byggesag Ændring af skillevægge Sagsnr.: 2002/02969 Byggesagsområde: Bygningsreglement: Byggetilladelser j Sagsdato: 13-06-2002 Byggesagstype: Ombygning over 150 m 2 j

Læs mere

Adresse. Med venlig hilsen. Stadsingeniør

Adresse. Med venlig hilsen. Stadsingeniør ALBERTSLUND KOMMUNE Teknisk forvaltning Afd. for byplan og byggesager Kassekontrolapparatets afstempling mrk. A KM RST er 9Vldig kvittering BYGGETILLADELSE Initialer KJ/LB Journal nr. 2917/76 Løbe nr.

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal bygge

Læs mere

1~/f(_/0 REDEGØRELSE 2-03 )

1~/f(_/0 REDEGØRELSE 2-03 ) ~tr.,,jerlav, sogn: 7 ~ m.fl.' Stempel: kr. ( Københavnkvarter) af Ølby by. el/e;( de sønderjydske lands- Højese sogn. dele)bd. og bl. tngbogen, art., ejerlav, sogn. Købers I bopæl: Kredtors 1~/f(_/0,,

Læs mere

Bendt Rasmussen Strandgade Svendborg BYGGETILLADELSE

Bendt Rasmussen Strandgade Svendborg BYGGETILLADELSE Bendt Rasmussen Strandgade 67 Byg, Plan og Erhverv Tlf. 62 23 30 00 BYGGETILLADELSE Sagsnr.: 14/14487 Ejendomsnr.: 99200 Matr. nr.: 93-a, Troense By, Bregninge byg@svendborg.dk www.svendborg.dk 12.05.2014

Læs mere