LCD-TV PLASMA TV LCD-TV MODELLER 37LC4* 37LC5* PLASMA-TV MODELLER 42PC5* 42PC5RV* 50PC5* 26LC3* DANSK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LCD-TV PLASMA TV LCD-TV MODELLER 37LC4* 37LC5* PLASMA-TV MODELLER 42PC5* 42PC5RV* 50PC5* 26LC3* DANSK"

Transkript

1 DANSK LCD-TV PLASMA TV ETJENINGSVEJLEDNING LCD-TV MODELLER 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* 6LC* PLASMA-TV MODELLER PC5* PC5RV* 50PC5* Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før apparatet betjenes. Gem den til senere brug. Noter apparatets model- og serienummer. Numrene står på mærkaten bag på fjernsynet. Husk, at opgive disse numre, når du henvender dig til forhandleren.

2

3 EXIT LIST I/II VOL MENU OK Q.VIEW MUTE 0 TIME REVEAL INDEX? PR VCR SLEEP TILBEHØR Kontroller,a følgende tilbehør følger med tv'et.hvis dele af ilbehøre mangler,skal du kontakte den forhandler,du har køb produkte hos. TEXT ARC INPUT TV INPUT PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT PIP SIZE POSTION POWER DVD TV TILBEHØR FAV * Brugervejledning batterier Fjernbetjening Netledning PLASMA- TV MODELLER Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller. vægbeslag øjebolte Polérklud Polér skærmen med kluden. Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller. *Brug kun rensekludene til produktet til at fjerne eventuelle pletter eller fingeraftryk på produktets yderside. Gnid ikke hårdt, når du fjerner pletter. Hvis du gnider for hårdt, kan det forårsage ridser eller misfarvning. LCD- TV MODELLER Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller. Kun 6LC*, LC*, 7LC*, LC*, 6LC5*, LC5*, 7LC5*, LC5* tv-beslag vægbeslag bolte Kabelholder Arranger kablerne med kabelholderen. Kabelstyr Kun 6,, 7 Kun 6LCR* -bolte til sokkel Se s.8 Kabelstyr

4 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEHØR INDHOLDSFORTEGNELSE KLARGØRING KONTROLELEMENTER PÅ FRONTPANELET... BAGPANELET... 6 Sådan foldes soklen ud... 8 MONTERING AF TV'ET PÅ EN VÆG...9 BAGDÆKSEL TIL KABELSAMLING... 0 Installation på bordsokkel... Vægmontering: Vandret installation... Antennetilslutning... TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR TILSLUTNING AF HD-MODTAGER...5 Indstilling af dvd... 8 Indstilling af videobåndoptager... TILSLUTNING AF EN ANDEN AV-KILDE... EKSTERN STEREO... 5 Indstilling af pc Skærmindstilling i pc-tilstand...8 BILLEDINDSTILLING INDSTILLING AF BILLEDSTØRRELSEN (FORMATFORHOLDET)...6 FORVALGTE BILLEDINDSTILLINGER - Forvalg af billedtilstand Automatisk styring af farvetone (varm/normal/kold)...9 MANUEL BILLEDJUSTERING - Billedtilstand brugerindstilling Farvetone brugerindstilling...5 BILLEDFORBEDRINGSTEKNOLOGI...5 Demo...5 AVANCERET : PULLDOWN-INDSTILLING...5 AVANCERET - SORTNIVEAU...55 GENDANNELSE AF STANDARDINDSTILLINGER...56 ISM-funktion (Image Sticking Minimization)...57 ENERGISPARETILSTAND...58 SE WATCHING TV/PROGRAMSTYRING /PROGRAMME CONTROL Fjernbetjeningsknappernes funktion... Tænde tv'et... Programvalg... Regulering af volumen... Valg og justering med menuer på skærmen...5 Automatisk programindstilling... 6 Manuel programindstilling... 7 Finjustering...8 Tildeling af et stationsnavn...9 Redigering af program... 0 Foretrukket program... Hentning af programtabellen... Tastaturlås INDSTILLING AF SPROG OG LYD AUTOMATISK LYDSTYRKEJUSTERING...59 FORVALG AF LYDINDSTILLINGER SOUND MODE (LYDTIL STAND)...60 JUSTERING AF LYDINDSTILLINGERNE USER (BRUGER)...6 Balance...6 TV-HØJTTALERE TIL/FRA...6 I/II - Stereo/dobbelt modtagelse NICAM-modtagelse Valg af højttalerlydudgang...65 Valg af menusprog/land på skærmen... 66

5 TIDSINDSTILLING INDSTILLING AF UR...67 AUTOMATISK TÆND/SLUK-TIMER...68 DVALETILSTAND...69 AUTOMATISK SLUKNING...70 Tekst-tv Slå til/fra...7 SIMPLE-tekst...7 TOP-tekst...7 FASTEXT...7 Specielle tekst-tv-funktioner...7 INDHOLDSFORTEGNELSE APPENDIKS FEJLFINDING...7 Vedligeholdelse...76 Produktspecifikationer...77 Programmering af fjernbetjeningen... 79

6 KLARGØRING KONTROLELEMENTER PÅ FRONTPANELET Dette er en forenklet gengivelse af frontpanelet. Det viste kan i nogen grad afvige fra dit tv. Hvis der er beskyttelsesfilm over produktet, skal du fjerne filmen og tørre produktet af med en pudseklud. KLARGØRING PLASMA-TV MODELLER Fjernbetjeningssensor Strøm-/standbyindikator Lyser rødt i standby-tilstand. Lyser grønt, når apparatet er tændt. INPUT MENU OK VOL PR POWER -knap OKknap INPUTknap VOLUMEknapper MENUknap PROGRAMMEknapper

7 R R LCD-TV MODELLER 6LC*, LC*, 7LC*, LC*, 6LC5*, LC5*, 7LC5*, LC5* KLARGØRING PR PROGRAMME-knapper Fjernbetjeningssensor Strøm-/standbyindikator Lyser rødt i standby-tilstand. Lyser grønt, når apparatet er tændt. VOL OK MENU VOLUME-knapper OK-knap MENU-knap 6LCR* INPUT /I INPUT-knap POWER-knap Fjernbetjeningssensor Strøm-/standbyindikator Lyser rødt i standby-tilstand. Lyser grønt, når apparatet er tændt. 5

8 KLARGØRING BAGPANELET Dette er en forenklet gengivelse af bagpanelet. Det viste kan i nogen grad afvige fra dit tv. PLASMA-TV MODELLER KLARGØRING VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO AV IN S-Video-indgang Tilslut S-Video-udgang fra en S- VIDEO-enhed. Audio/Video-indgang Tilslut audio-/videoudgang fra en ekstern enhed i disse stik. 7 HDMI/DVI IN HDMI IN RGB (PC) RGB IN AUDIO (RGB/DVI) AV AV ANTENNA IN COMPONENT IN VIDEO AUDIO VARIABLE AUDIO OUT 5 6 HDMI-indgang Forbind et HDMI-signal med HDMI IN. Eller forbind DVI(VIDEO)-signalet med HDMI/DVIporten ved hjælp af kablet mellem DVI og HDMI. RGB/Audio-indgang Tilslut skærmudgangen på en PC til den relevante indgangsport. Component-indgang Tilslut en Component video-/audioenhed i disse stik Euro-scartstik (AV/AV) Tilslut scartstikindgang eller -udgang fra en ekstern enhed i disse stik. Antenneindgang Tilslut trådløse signaler i dette stik. Strømkabelstik Dette tv forsynes med vekselstrøm. Spændingen er angivet på siden Specifikationer. Forsøg aldrig at benytte tv'et med jævnstrøm. Variable Audio-udgang Tilslut en ekstern forstærker eller en subwoofer til surroundsound-systemet. 6

9 LCD-TV MODELLER 6LC*, LC*, 7LC*, LC*, 6LC5*, LC5*, 7LC5*, LC5* 6LCR* 7 L/MONO AUDIO R VIDEO S-VIDEO AV IN S-Video-indgang Tilslut S-Video-udgang fra en S-VIDEO-enhed. Audio/Video-indgang Tilslut audio-/videoudgang fra en ekstern enhed i disse stik. L/MONO AUDIO R VIDEO S-VIDEO AUDIO VIDEO L/MONO R S-VIDEO AV IN AV IN KLARGØRING N RGB IN HDMI/DVI HDMI/DVI IN IN HDMI IN HDMI IN AV AV ANTENNA IN RGB INRGB IN RGB AUDIO (PC) (RGB/DVI) AV AV AV AV ANTENNA IN ANTENNA IN DIO VARIABLE AUDIO OUT 6LC5C LC5C VIDEO AUDIO COMPONENT VIDEO IN AUDIO COMPONENT IN HDMI/DVI IN HDMI IN VARIABLE AUDIO OUT VARIABLE AUDIO OUT 5 6 RGB IN RGB AUDIO (PC) (RGB/DVI) AV AV ANTENNA IN VIDEO AUDIO VARIABLE AUDIO OUT RS-C IN (CONTROL & SERVICE) HDMI-indgang Forbind et HDMI-signal med HDMI IN. Eller forbind DVI(VIDEO)-signalet med HDMI/DVIporten ved hjælp af kablet mellem DVI og HDMI. RGB/Audio-indgang Tilslut skærmudgangen på en PC til den relevante indgangsport. Component-indgang Tilslut en Component video-/audioenhed i disse stik Euro-scartstik (AV/AV) Tilslut scartstikindgang eller -udgang fra en ekstern enhed i disse stik. Antenneindgang Tilslut trådløse signaler i dette stik. Strømkabelstik Dette tv forsynes med vekselstrøm. Spændingen er angivet på siden Specifikationer. Forsøg aldrig at benytte tv'et med jævnstrøm. Variable Audio-udgang Tilslut en ekstern forstærker eller en subwoofer til surroundsound-systemet. 8 RS-C-Indgangsport(KONTROL/SERVICE) Tilslut den serielle port på kontrolenhederne i RS-C-stikket. 7

10 KLARGØRING MONTERING PÅ SOKKEL (kun 6" og " og 7" LCD-tv-modeller) KLARGØRING Placer forsigtigt produktet med skærmsiden nedad mod en beskyttet flade, så produktet og skærmen ikke beskadiges. Monter soklen på apparatet som vist. Spænd de bolte fast i hullerne bag på produktet. 8

11 MONTERING AF TV'ET PÅ EN VÆG Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller. Placer produktet tæt på væggen, så det ikke risikere at falde ned, hvis det skubbes baglæns. I vejledningen nedenfor beskrives en metode til at sikre, at produktet ikke falder ned, hvis det skubbes fremad. Denne metode forhindrer, at produktet falder forover og skader andre. Den forhindrer også selve produktet i at blive beskadiget. Sørg for, at børn ikke klatrer op eller hænger på produktet. PLASMA-TV MODELLER LCD-TV MODELLER KLARGØRING Brug øjeboltene eller tv-beslagene/-boltene til at fastgøre produktet til væggen som vist på billedet. (Hvis dit produkt har boltene i øjeboltenes position, skal de løsnes, inden øjeboltene indsættes). * Indsæt øjeboltene eller tv-beslagene/-boltene, og spænd dem fast i de øverste huller. Fastgør vægbeslagene med boltene (følger ikke med produktet, skal købes separat) på væggen. Afstem højden på beslaget, der monteres på væggen. Brug et kraftigt reb til fastgørelse af produktet (følger ikke med produktet, skal købes separat). Det er sikrere at fastgøre rebet, så det er vandret i forhold til væggen og produktet.! BEMÆRK G Hvis produktet skal flyttes, skal rebet først fjernes. G Brug en produktholder eller et kabinet, der er tilstrækkeligt stort og stærkt til at klare produktets størrelse og vægt. G Kontroller af hensyn til sikkerheden, at højden på vægbeslaget svarer til højden på produktet. 9

12 KLARGØRING BAGDÆKSEL TIL KABELSAMLING PLASMA-TV MODELLER KLARGØRING Hold i KABELSTYRET med begge hænder, og skub det som vist. KABELSTYR Tilslut kablerne som beskrevet. I afsnittet Tilslutning af eksternt udstyr kan du se, hvordan du tilslutter ekstraudstyr. Tilslut KABELSTYRET igen som vist. 0

13 LCD-TV MODELLER Tilslut kablerne som beskrevet. I afsnittet Tilslutning af eksternt udstyr kan du se, hvordan du tilslutter ekstraudstyr. KLARGØRING Tilslut KABELSTYRET som vist. KABELSTYR Bundt kablerne ved hjælp af den medfølgende kabelholder. (Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.) SÅDAN FJERNES KABELSTYRET Hold i KABELSTYRET med begge hænder, og træk det tilbage.! BEMÆRK G Undlad at holde om KABELSTYRET, når du flytter produktet. - Hvis produktet tabes, kan det medføre personskade eller beskadigelse af produktet.

14 KLARGØRING Tv'et kan installeres på forskellige måder, f.eks. på en væg eller på et skrivebord osv. Tv'et er konstrueret til vandret montering. Strømfosyning KLARGØRING Kortslutningsafbryder JORDFORBINDELSE Sørg for at tilslutte jordforbindelseskablet for at forhindre muligt elektrisk stød. Få en autoriseret elektriker til at installere en separat afbryder, hvis der ikke findes tilgængelige jordforbindelsesmetoder. Forsøg ikke på at jordforbinde enheden ved at slutte den til telefonledninger, lynafledere eller gasrør. INSTALLATION PÅ BORDSOKKEL For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være en afstand på mellem apparatets sider og andre genstande og mellem apparatet og væggen. tommer tommer tommer tommer

15 VÆGMONTERING: VANDRET INSTALLATION For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være en afstand på 0cm mellem apparatets sider og andre genstande og mellem apparatet og væggen. Du kan få detaljerede installationsvejledninger hosdin forhandler se Tilt Wall Mounting Bracket Installation and Setup Guide (installations- og opsætningsvejledningen til den valgfri vægmonteringsvipperamme). KLARGØRING tommer tommer tommer tommer tommer

16 KLARGØRING For at forhindre at udstyret beskadiges, må du aldrig tilslutte netledninger, før du er færdig med at tilslutte alt udstyr. ANTENNETILSLUTNING S-VIDEO Juster antenneretningen for at opnå den bedste billedkvalitet. Der følger ikke antennekabel og omsætter med apparatet. L/MONO AUDIO R KLARGØRING Antenne stik i væggen Lejligheder/ejendomme for flere familier (Tilslut apparatet til antennestikket i væggen) HDMI/DVI IN HDMI IN RGB IN HDMI/DVI IN HDMI IN RGB IN AV AV S-VIDEO ANTENNA IN VIDEO AV IN S-VIDEO Udendørs antenne VIDEO AUDIO COMPONENT IN RF-koaksialkabel (75 ohm) Enfamilieboliger/-huse (Tilslut til vægstikket til udendørs antenne) VARIABLE AUDIO OUT L/MONO AUDIO R VIDEO AV IN Antenne UHF HDMI/DVI IN HDMI IN Signalfor stærker RGB IN AV AV ANTENNA IN VHF I områder med dårligt signal opnås VIDEO en bedre billedkvalitet AUDIO VARIABLE ved at forsyne antennen med en signalforstærker som COMPONENT IN AUDIO OUT vist til højre. Hvis signalet skal deles mellem to fjernsyn, skal du tilslutte en antennesignalfordeler.

17 TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR For at forhindre at udstyret beskadiges, må du aldrig tilslutte netledninger, før du er færdig med at tilslutte alt udstyr. I denne del af kapitlet TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR anvendes især billeder af LCD-tv-modeller. TILSLUTNING AF HD-MODTAGER Tilslutning med t komponentkabel Tilslut videoudgangene (Y, PB, PR) på DVD-afspilleren til bøsningerne COMPONENT IN VIDEO på tv'et. Tilslut lydudgangene på DVD-afspilleren til COMPO- NENT IN AUDIO-indgangsbøsningerne på tv'et. Tænd for den digitale set-top-boks.(se betjeningsvejledningen til den digitale set-top-boks). Vælg Component-indgangskilden ved hjælp af knappen INPUT på fjernbetjeningen. TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR Signal Component HDMI/ 80i/576i Ja Nej 80p/576p Ja Ja 70p/080i Ja Ja 080p Nej Ja (undtagen VGA MODELLER) 5

18 TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR Tilslutning med t HDMI-kabel Slut DVI-udgangen på den digitale set-top-boks til bøsningen HDMI/DVI IN eller HDMI IN på tv et. TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR Vælg HDMI eller HDMI-indgangskilden ved hjælp af knappen INPUT på fjernbetjeningen. Tænd for den digitale set-top-boks.(se betjeningsvejledningen til den digitale set-top-boks).! BEMÆRK G Tv et kan modtage video- og lydsignalet samtidig ved brug af et HDMI-kabel. G Hvis DVD-afspilleren understøtter automatisk HDMI-funktion, indstilles DVD-udgangsopløsningen automatisk til 80 x 70 p. G Hvis DVD-afspilleren ikke understøtter automatisk HDMI, skal du indstille udgangsopløsningen. Hvis DVD-afspilleren ikke understøtter automatisk HDMI, skal du indstille udgangsopløsningen. 6

19 Tilslutning med t HDMI to DVI-kabel TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR Slut DVI-udgangen på den digitale set-top-boks til bøsningen HDMI/ DVI IN på tv et. Slut top-set-boksens lydudgange til bøsningen AUDIO( RGB/ DVI) på tv et. Tænd for den digitale set-top-boks.(se betjeningsvejledningen til den digitale set-top-boks). Vælg HDMI-indgangskilden ved hjælp af knappen INPUT på fjernbetjeningen. 7

20 TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR INSTALLATION AF DVD Tilslutning med t komponentkabel Tilslut videoudgangene (Y, PB, PR) på DVD-afspilleren til bøsningerne COMPONENT IN VIDEO på tv'et. TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR 5 Tilslut lydudgangene på DVD-afspilleren til COMPONENT IN AUDIO-indgangsbøsningerne på tv'et. Tænd DVD-afspilleren,og læg en DVD i. Vælg Component-indgangskilden ved hjælp af knappen INPUT på fjernbetjeningen. Du finder betjeningsinstruktioner i brugervejledningen til DVD-afspilleren. Komponentindgangsporte Du opnår en bedre billedkvalitet ved at tilslutte en DVD-afspiller til komponentindgangsportene som vist herunder. Komponentporte på tv'et Y PB PR Y PB PR Video-udgangsporte på DVDafspilleren Y Y B-Y Cb R-Y Cr Y Pb Pr 8

21 Tilslutning med t scart-kabel Tilslut DVD-afspillerens scart-stik med tv'ets A V -scartstik.anvend et afskærmet kabel. Tænd DVD-afspilleren,og læg en DVD i.! Vælg AV-indgangskilden ved hjælp af knappen INPUT på fjernbetjeningen. -Hvis den er tilsluttet til A V -scart-stikket,skal du vælge AV-indgangskilden. Du finder betjeningsinstruktioner i brugervejledningen til DVD-afspilleren. BEMÆRK G Anvend et afskærmet scartkabel. AUDIO/ VIDEO (R) AUDIO (L) TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR Tilslutning med t S-Video-kabel VIDEO S-VIDEO L R ANT IN Tilslut DVD-afspillerens S-VIDEO-udgang til tv'ets S- VIDEO-indgang. OUTPUT SWITCH ANT OUT Tilslut DVD-afspillerens lydudgange til tv'ets AUDIOindgangsstik. S-VIDEO Tænd DVD-afspilleren,og læg en DVD i. Vælg AV-indgangskilden ved hjælp af knappen INPUT på fjernbetjeningen. L/MONO AUDIO R VIDEO 5 Betjeningsinstruktioner findes i brugervejledningen til DVD-afspilleren. AV IN 9

22 TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR Tilslutning med t HDMI-kabel Slut DVD-afspillerens HDMI-udgang til HDMI/DVI IN eller HDMI IN -stikket på tv et. TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR! Vælg HDMI eller HDMI-indgangskilden ved hjælp af knappen INPUT på fjernbetjeningen. Betjeningsinstruktioner findes i brugervejledningen til DVD-afspilleren. BEMÆRK G Tv et kan modtage video- og lydsignalet samtidig ved brug af et HDMI-kabel. G Hvis DVD-afspilleren understøtter automatisk HDMI-funktion, indstilles DVD-udgangsopløsningen automatisk til 80 x 70 p. G Hvis DVD-afspilleren ikke understøtter automatisk HDMI, skal du indstille udgangsopløsningen. Hvis DVD-afspilleren ikke understøtter automatisk HDMI, skal du indstille udgangsopløsningen. Understøttet skærmopløsning (HDMI-DTV-tilstand) Opløsning 70x80 Vandret Lodret frekvens (KHz) frekvens (Hz),7 59,9,50 60,00 (undtagen VGA MODELLER) 70x576 80x70 90x080i 90x080p,5 50,00,96 59,9 5,00 60,00 7,50 50,00,7 59,9,75 60,00 8,5 50,00 67, 59,9 67, ,5 50 0

23 INDSTILLING AF VIDEOBÅNDOPTAGER Du undgår billedstøj (interferens) ved at placere videobåndoptageren i passende afstand fra tv'et. Typisk et frosset stillbillede fra en videobåndoptager. Hvis du anvender :-billedformatet, kan de faste skærmens sider forblive synlige på skærmen. Tilslutning med et antennekabel ANT OUT S-VIDEO VIDEO L R ANT IN OUTPUT SWITCH Vægstik Antenne TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR Tilslut videobåndoptagerens ANT OUT-stik til tv'ets ANTENNA IN. Tilslut antennekablet til ANT IN-stikket på videobåndoptageren. Tryk på knappen P L A Y på videobåndoptageren, og afstem det program,du vil se,mellem tv'et og videobåndoptageren.

24 TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR Tilslutning med t scart-kabel Tilslut videobåndoptagerens scart-stik med tv'ets A V - scart-stik.anvend et afskærmet kabel. TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR Sæt et videobånd i videobåndoptageren,og tryk på PLAY på videobåndoptageren.(se betjeningsvejledningen til videobåndoptageren). Vælg AV-indgangskilden ved hjælp af knappen INPUT på fjernbetjeningen. -Hvis den er tilsluttet til A V -scart-stikket,skal du vælge AV-indgangskilden. AUDIO/ VIDEO (R) AUDIO (L)! BEMÆRK G Hvis du vil bruge EURO-scartkablet, skal du bruge det signalafskærmede Euro-scartkabel.

25 Tilslutning med t RCA-kabel! F rbind AUDIO/ VIDEO-bøsningerne mellem tv'et og videobåndoptageren.sørg for,at stikkenes farver passer sammen (video =gul,venstre lydindgang (L)=hvid og højre lydindgang (R)=rød). Sæt et videobånd i videobåndoptageren,og tryk på PLAY på videobåndoptageren.(se betjeningsvejledningen til videobåndoptageren). Vælg AV-indgangskilden ved at trykke på knappen INPUT på fjernbetjeningen. Tilslutning med t S-Video-kabel BEMÆRK G Hvis du har en videobåndoptager med mono-lyd, skal du slutte lydkablet fra videobåndoptageren til stikket AUDIO L/ MONO (Venstre lydindgang/mono) på tvapparatet. Tilslut videobåndoptagerens S-VIDEO-udgang til tv'ets S-VIDEO-indgang. Billedkvaliteten forbedres sammen lignet med normal Composite-indgang (RCA-kabel). L/MONO AUDIO R VIDEO S-VIDEO AV IN S-VIDEO S-VIDEO VIDEO OUTPUT SWITCH VIDEO L OUTPUT SWITCH L R ANT IN ANT OUT R ANT IN ANT OUT TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR Tilslut videobåndoptagerens lydudgange til tv'ets AUDIO-indgangsstik. S-VIDEO Sæt et videobånd i optageren,og tryk på PLAY på optageren.(sebetjeningsvejledningen til videobåndop tageren). L/MONO AUDIO R Vælg AV-indgangskilden ved hjælp af knappen INPUT på fjernbetjeningen. VIDEO AV IN! BEMÆRK G Hvis både S-VIDEO- og VIDEO-stik samtidig er forbundet med S-VHS VCR, kan der kun modtages S-VIDEO.

26 TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR TILSLUTNING AF EN ANDEN AV-KILDE Videokamera Videospilmaskine TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR L/MONO AUDIO R VIDEO S-VIDEO AV IN VIDEO L R F rbind AUDIO/VIDEO-bøsningerne mellem tv'et og videobåndoptageren.sørg for,at stikkenes farver passer sammen (video =gul,venstre lydindgang (L)=hvid og højre lydindgang (R)=rød). Vælg AV -indgangskilden ved at trykke på knappen INPUT på fjernbetjeningen. Betjen det tilsvarende eksterne udstyr. Se betjeningsvejledningen til det eksterne udstyr.

27 EKSTERN STEREO Du kan tilslutte en ekstern forstærker eller tilføje en subwoofer til surroundsound-systemet. Tilslut stereoforstærkerens indgangsstik til VARIABLE AUDIO OUT (variabel lydudgang) på tv-apparatet. VARIABLE AUDIO OUT! Tilslut højttalerne via den analoge stereoforstærker i henhold til vejledningen, der fulgte med forstærkeren. BEMÆRK G Sluk for tv'ers højttalere, når du tilslutter eksternt lydudstyr som for eksempel forstærkere eller højttalere. (G s. 6) TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR 5

28 TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR INDSTILLING AF PC De e tv er udstyre med Plug and Play,som be yder,a pc'en automatisk justeres efter tv'e s indstillinger. Tilslutning med t 5-bens D-sub-kabel TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR RGB OUTPUT AUDIO Slut pc'ens RGB-udgang til stikket RGB (P C) på tv et. Tilslut pc-lydindgangen til tv'ets AUDIO indgang. Tænd for pc en og tv et. Vælg RGB PC-indgangskilden ved hjælp af knappen INPUT på fjernbetjeningen. 6

29 ! BEMÆRK G Forbind en pc med apparatet for at nyde levende billeder og lyd. G Undgå at have et fast billede på tv-skærmen i længere tid. Det faste billede kan efterlade permanent aftryk på skærmen. Brug en pauseskærm, når det er muligt. G Tilslut en pc i porten RGB (PC) på tv'et, og skift pc'ens udgangsopløsning i overensstemmelse hermed. G Der kan følge støj med opløsning, lodret mønster, kontrast eller lysstyrke i pc-tilstand. I givet fald ændres pc-tilstanden til en anden opløsning eller opdateringshastigheden til en anden hastighed, eller lysstyrken og kontrasten justeres i menuen, indtil støjen er fjernet. Hvis pc-grafikkortets hastighed ikke kan ændres, skiftes det ud med et andet, eller producenten af grafikkortet kontaktes. Understøttet skærmopløsning (RGB-PC-tilstand) G Synkroniseringsindgangsformatet for vandrette og lodrette frekvenser er separat. G Vi anbefaler at bruge 66x768, 60Hz (LCD-TV MODELLER) / 85x80, 60Hz (" WVGA plasma-tv-modeller) / 0x768, 60Hz (" XGA plasma-tv-modeller) / 60x768, 60Hz (50" plasma-tv-modeller) til pc-tilstanden, da de giver den bedste billedkvalitet. G Hvis pc'ens opløsning er højere end SXGA, er der intet billede på apparatet. G Tilslut lydkablerne fra pc'en til lydindgangen på tv'et. (Der følger ikke lydkabler med tv'et). G Hvis du bruger et for langt RGB-PC-kabel, er der muligvis støj på skærmen. Vi anbefaler at bruge under 5 m kabel. Det giver den bedste billedkvalitet. TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR Opløsning 60x50 70x00 60x80 88x80 85x80 800x600 0x768 80x768 60x768 66x768 Vandret Lodret frekvens (KHz) frekvens (Hz),5 70,,5 70,,5 59,9,5 60,0,5 60,0 7,9 60, 8, 60,0 7,8 59,9 7,7 59,8 7,7 59,8! BEMÆRK G Det er understøttet til 88x80, 85x80 i VGAtilstande. (VGA MODELLER) G Det er understøttet til 80x768, 60x768, 66x768 i XGA-tilstande. (XGA MODELLER) 7

30 TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR Skærmindstilling i pc-tilstand AUTOMATISK JUSTERING (KUN TILSTANDEN RGB-[PC ]) Justerer automatisk billedpositionen og formindsker billedrystelser. Hvis billedet efter justering stadig ikke er perfekt, fungerer tv-apparatet kor-rekt, men trænger til yderligere juster-ing. EXIT LIST MENU Q.VIEW * Auto Konfig. OK TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR Denne funktion bruges til automatisk justering af skærmposition, ur og fase. Det viste billede forsvinder i nogle få sekunder, mens den automatiske indstilling er i gang. Tryk på knappen MENU og derefter på knappen D / E for at vælge menuen Billede. Tryk på knappen G og brug derefter knappen D / E til at vælge Skærm. FAV VOL PR MUTE Billede Billedtilstand Kernetemperatur XD Avanceret Billedformat Nulstil billede Skærm XD Demo Tryk på knappen G og brug derefter knappen D / E til at vælge Auto konfig.. Billede Billedtilstand Kernetemperatur XD Tryk på knappen G for at starte automatisk indstilling. Avanceret Billedformat Nulstil billede Skærm G Indstil Når Auto konfig. er afsluttet, vises O K på skærmen. Hvis billedets position stadig ikke er korrekt, skal du benytte funktionen til automatisk justering igen. XD Demo Billede Hvis billedet stadig trænger til justering efter den utomatiske justering i RGB (PC), kan du justere indstillingen Manuel konfig.. Auto konfig. Manuel konfig. VGA Modus PC-indstilling G Indstil 5 Tryk på knappen EXIT for at vende tilbage til tv-visning. 8

31 Indstilling af skærmens fase, klok og position Hvis billedet ikke er skarpt efter den automatiske indstilling, og især hvis tegnene hopper, skal du jus-tere billedfasen manuelt. Juster Klokken for at indstille skærmbilledstørrelsen rigtigt. EXIT LIST MENU Q.VIEW * Denne funktion fungerer i følgende tilstand: RGB[PC], COMPONENT (80i/80p/576i/576p/70p/080i), HDMI (80p/576p/70p/080i/080p(undtagen VGA MODELLER)). Der kan ikke bruges fase- og urfunktion i COMPONENT (80i/80p/576i/576p/70p/080i), HDMI (80p/576p/70p/080i/080p(undtagen VGA MODELLER)). Klokken Fase Med denne funktion minimeres de lodrette bjælker og striber, som ses på skærmens baggrund. Og den vandrette skærmstørrelse ændres også. Med denne funktion kan du fjerne vandret støj og gøre billedetb tydeligere og skarpere. OK FAV VOL PR MUTE Billede Billedtilstand Kernetemperatur XD Avanceret Billedformat Nulstil billede Skærm XD Demo TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR Tryk på knappen MENU og derefter på knappen D / E for at vælge menuen Billede. Billede Billedtilstand Tryk på knappen G og brug derefter knappen D / E til at vælge Skærm. Kernetemperatur XD Avanceret Billedformat Nulstil billede Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at vælge Manuel konfig.. Skærm XD Demo G Indstil Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at vælge Fase, Klokken, H-Position eller V-Position. Skærm Auto Konfig. Manuel Konfig. G Fase 50 VGA Modus Klokken 0 5 Juster indstillingen ved at trykke på knappen F / G. PC-indstilling H-Position 0 V-Position 0 6 Tryk på knappen EXIT for at vende tilbage til tv-visning. 5 9

32 TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR Valg af VGA/XGA-bredformat Hvis du vil have vist et normalt billede, skal opløsningen i RGBtilstand være i overensstemmelse med valget af VGA/XGA-formatet. Denne funktion fungerer i følgende tilstand: RGB[PC]. EXIT LIST MENU OK Q.VIEW * VOL FAV PR TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR Tryk på knappen MENU og derefter på knappen D / E for at vælge menuen Billede. Tryk på knappen G og brug derefter knappen D / E til at vælge Skærm. Tryk på knappen G og brug derefter knappen D / E til at vælge VGA Modus eller XGA Modus. Tryk på knappen G og brug derefter knappen D / E til at vælge den ønskede VGA-/XGA-opløsning. Billede Billedtilstand Kernetemperatur XD Avanceret Billedformat Nulstil billede Skærm XD Demo MUTE Billede Billedtilstand Kernetemperatur XD Avanceret Billedformat Nulstil billede Skærm XD Demo G Indstil 5 Tryk på knappen EXIT for at vende tilbage til tv-visning. Skærm Auto Konfig. Manuel Konfig. VGA XGA Modus PC-indstilling G 0x768 80x768 60x768 66x768 0

33 Initialisering (gendannelse af de oprindelige fabriksindstillinger) EXIT LIST MENU Q.VIEW * Denne funktion fungerer i den aktuelle tilstand. Sådan kan de justerede værdier gendannes OK FAV VOL PR Tryk på knappen MENU og derefter på knappen D / E for at vælge menuen Billede. Tryk på knappen G og brug derefter knappen D / E til at vælge Skærm. MUTE Billede Billedtilstand Kernetemperatur XD Avanceret Billedformat Nulstil billede Skærm XD Demo TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at vælge PC-indstilling. Billede Billedtilstand Kernetemperatur XD Avanceret Billedformat Tryk på knappen G. Nulstil billede Skærm G Indstil XD Demo 5 Tryk på knappen EXIT for at vende tilbage til tv-visning. Skærm Auto konfig. Manuel konfig. VGA modus PC-indstilling G Indstil

34 SE TV/PROGRAMSTYRING FJERNBETJENINGSKNAPPERNES FUNKTION Når du bruger fjernbetjeningen, skal du pege på fjernbetjeningssensoren på tv'et. INPUT TV INPUT POWER MODE TV DVD POWER TV INPUT Vender tilbage til tv-visning fra alle tilstande. Vender tilbage til tv-tilstand. Tænder fjernsynet fra standby-tilstand. RATIO SIMPLINK SLEEP TEXT VCR I/II INPUT Hvis du trykker på denne knap én gang, vises indgangskilden OSD på skærmen som vist. Tryk på knappen D / E, og tryk derefter på OK for at vælge den ønskede indgangskilde (TV, AV, AV, AV, Component, RGB PC, HDMI eller HDMI). RATIO(RATI) Vælger det ønskede billedformat. SE TV/PROGRAMSTYRING LIST EXIT VOL MENU OK FAV Q.VIEW PR * Justering af lysstyrke SIMPLINK SLEEP I/II Justerer lysstyrken på skærmen. Den vender tilbage til standardindstillingerne for lysstyrken, når der ændres tilstandskilde. Se en list over AV-enheder, der er sluttet til tv-apparatet. Når du trykker på denne knap, vises menuen Simplink på skærmen (G s.). Indstiller dvaletilstand. Vælger lydudgang. MUTE TIME HOLD FARVEDE KNAPPER Betjeningsknapper til VCR/dvd Disse knapper bruges til teletekst (kun modeller med TELETEKST)eller Program Sortering. Styrer nogle videobåndoptagere eller DVD-afspillere, når du allerede har trykket på knappen DVD- eller VCR-tilstand). Du kan styre de tilsluttede AV-enheder ved hjælp af knapperne D / E / F / G O K og knapperne til at afspille, stoppe, afbryde, søge frem, søge tilbage og springe et kapitel over. (Knappen giver ikke adgang til disse funktioner). SIZE? REVEAL UPDATE INDEX EXIT LIST Rydder alle visninger på skærmen og vender tilbage til tv-visning fra alle menuer. Viser programtabellen. MENU Vælger en menu. Q.VIEW Vender tilbage til det program,der sidst blev set. * UDEN FUNKTION

35 INPUT TV INPUT RATIO POWER MODE TV DVD VCR MODE Vælger fjernbetjeningstilstandene. TELETEKSTknapper Disse knapper bruges til teletekst. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet 'Teletekst'. SIMPLINK SLEEP TEXT I/II NAVIGER- INGSTASTER (op/ned/venstre/højre) OK Bruges til at navigere i menuerne på skærmen og justere systemindstillingerne. Accepterer dit valg eller viser den aktuelle tilstand. LIST EXIT VOL MENU OK FAV Q.VIEW PR * VOLUME UP/DOWN FAV MUTE Programme UP/DOWN Talknapperne 0~9 Justerer volumen. Vender tilbage til det program,der sidst blev set. Slår lyden Til eller Fra. Vælger et program. Vælger et program. Vælger nummererede elementer i en menu. SE TV/PROGRAMSTYRING MUTE 5 6 INSTALLATION AF BATTERIER TIME HOLD SIZE UPDATE INDEX? REVEAL Åbn dækslet til batterirummet på bagsiden. Isæt to,5 V AA-batterier korrekt efter polaritetsangivelsen (+ med +, - med -). Bland ikke gamle bat-terier med nye. Luk dækslet.

36 SE TV/PROGRAMSTYRING TÆNDE TV'ET Når du tænder for tv'et, kan du bruge dets funktioner. Tilslut først strømkablet korrekt. På dette tidspunkt skifter tv'et til standbytilstand. Tv'et tændes i standbytilstand ved at trykke på knappen PR D / E på tv'et eller trykke på knappen POWER, TV, INPUT, PR +/-, tallene (0~9) på fjernbetjeningen., INPUT, INPUT TV INPUT RATIO POWER MODE TV DVD VCR SIMPLINK SLEEP TEXT I/II SE TV/PROGRAMSTYRING PROGRAMVALG Tryk på PR +/- eller NUMBER-knapperne for at vælge et programnummer. Regulering af volumen LIST Q.VIEW MENU EXIT OK FAV VOL PR MUTE * Tryk på knappen VOL +/- for at regulere volumen. TIME 0 HOLD Hvis du vil slå lyden fra, skal du trykke på MUTE-knappen. SIZE? REVEAL UPDATE INDEX Du kan annullere denne funktion ved at trykke på knappen MUTE, VOL +/- eller I/II.

37 VALG OG JUSTERING MED MENUER PÅ SKÆRMEN Visningen på dit tv kan afvige en smule fra det, som er vist i denne vejledning. De viste eksempler stammer hovedsageligt fra skærmmenuen til plasma-tv-modellerne. Tryk på knappen MENU og derefter på D / E-tasten for at vælge de enkelte menuer. Tryk på G-tasten. Vælg et menupunkt ved at trykke på knappen D / E. Du kan ændre indstillinger for emner i undermenuerne eller rullegardin-menuerne med F / G -tasten. Du kan skifte til et højere menuniveau ved at trykke på knappen O K eller MENU. Konfig. Billede Lyd Auto. indstilling Manuel indstilling Program sortering Billedtilstand Kernetemperatur XD Lydtilstand Auto. lydstyrke Balance 0 Favorit kanel Avanceret Billedformat Nulstil billede Skærm XD Demo TV Højttalere Menuen Konfig. Menuen Billede Menuen Lyd SE TV/PROGRAMSTYRING Indstil. Sprog(Language) Land SIMPLINK Tastaturlås ISM Metode Lav energi * Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande. * kun Plasma-TV Modeller Time Tid TV fra tid TV til Dvaletimer Automatisk sluk Menuen Indstil. Menuen Time! BEMÆRK a. Ved hjælp af skærmvisningsfunktionen OSD (On Screen Display) kan du nemt og hurtigt justere skærmens status, da den har en grafisk brugerflade. b. I denne vejledning kan beskrivelsen af skærmvisningsfunktionen (On Screen Display) adskille sig fra funktionen på dit tv, da den her udelukkende tjener som eksempel med henblik på at beskrive tv ets bet-jeningsfunktioner. c. Der vises ingen menuer, når fjernsynet er i teletekst-tilstand. 5

38 SE TV/PROGRAMSTYRING AUTOMATISK PROGRAMINDSTILLING Du kan gemme op til 00 TV-stationer ved hjælp af program-numrene (0-99). Når du har indprogrammeret station-erne, kan du bladre i stationerne ved hjælp af PR +/- eller med CIFFERtasterne. Stationerne kan indprogrammeres automatisk eller manuelt. Du kan gemme alle stationer, som du kan modtage, med denne metode. Vi vil anbefale, at du bruger automatisk progra-mindstilling, når du installerer dette fjernsyn. EXIT LIST VOL MENU OK FAV Q.VIEW PR * Tryk på knappen MENU og derefter på knappen D / E for at vælge menuen Konfig.. Tryk på G -tasten og derefter D / E -tasten for at vælge Auto. indstilling. MUTE Konfig. Auto. indstilling Manuel indstilling Program sortering Favorit kanel SE TV/PROGRAMSTYRING 5 Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at vælge System. Tryk på knappen D / E for at vælge en af tv-system-menuerne; BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Østeuropa/Asien/New Zealand/Mellemøsten /Afrika/Australien) I : PAL I/II (Storbritannien/Irland/Hong Kong/Sydafrika) DK : PAL D/K, SECAM D/K (Østeuropa/Kina/Afrika/CIS-lande) L : SECAM L/L (Frankrig) M : (USA/Korea/Filippinerne) (alternativ) Vælg Gem fra ved at trykke på knappen D / E. Konfig. Auto. indstilling Manuel indstilling Program sortering Favorit kanel G Indstil 6 Tryk på knappen F / G eller en af talknapperne for at vælge det første pro-gramnummer. Når du bruger talknapperne, skal du angive et tal under 0 ved at indtaste et 0 foran, f.eks. 05 for Vælg Søg ved at trykke på knappen D / E. Tryk på knappen G for at begynde den automatiske indstilling. Alle stationer, der kan modtages, lagres. Der lagres stationsnavne for stationer, som udsender VPS (Video programservice), PDC (Programkontrol) eller TEKST-TV data. Hvis der intet navn er til en sta-tion, vil kanalnummeret : C (V/UHF 0-69) eller S (Cable 0-7) anven-des efterfulgt af en nummer. Tryk på knappen MENU for at afslutte den automatiske indstilling. Når den automatiske programmering er færdig, skifter fjernsynet til Program sortering, som viser stationsnavnet eller kanalnummeret. Afsnittet Programredigering beskriver hvordan du kan redigere de lagrede programmer. Auto. indstilling System Gem fra Søg G BG I DK L Auto. indstil. C 05 BG 5 5% 9 Tryk på knappen EXIT for at returnere til normal TV-visning. MENU Stop 8 6

39 MANUEL PROGRAMINDSTILLING Med manuel programindstilling kan du let indstille og arrangere stationerne i denne rækkefølge, du ønsker. EXIT LIST MENU Q.VIEW * OK Tryk på knappen MENU og derefter på knappen D / E for at vælge menuen Konfig.. VOL FAV MUTE PR Tryk på G -tasten og derefter D / E -tasten for at vælge Manuel indstilling. Tryk på G -tasten og derefter D / E -tasten for at vælge Gem TIME HOLD Tryk på knappen F / G eller på talknapperne for at vælge det ønskede pro-gramnummer (0 til 99). Når du bruger talknapperne, skal du angive et tal under 0 ved at indtaste et 0 foran, f.eks. 0 5 for 5. Tryk på D / E knappen for at vælge System. Tryk på knappen D / E for at vælge en af tv-system-menuerne; BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Østeuropa/Asien/New Zealand/Mellemøsten /Afrika/Australien) I : PAL I/II (Storbritannien/Irland/Hong Kong/Sydafrika) DK : PAL D/K, SECAM D/K (Østeuropa/Kina/Afrika/CIS-lande) L : SECAM L/L (Frankrig) M : (USA/Korea/Filippinerne) (alternativ) Vælg Band ved at trykke på knappen D / E. Konfig. Auto. indstilling Manuel indstilling Program sortering Favorit kanel Konfig. Auto. indstilling Manuel indstilling Program sortering Favorit kanel G Indstil SE TV/PROGRAMSTYRING 8 Tryk på G -tasten og derefter D / E-tasten for at vælge V/UHF eller Kabel. 9 Tryk på D / E knappen for at vælget Kanal. 0 Du kan vælge det ønskede programnummer ved hjælp af knappen F / G eller talknapperne. Hvis det er muligt, kan du vælge programnummeret direkte med talknapperne. Alle tal under 0 angives med et numerisk 0 foran tallet, dvs. 0 5 for 5. F / G Tryk på D / E knappen for at vælge Søg. Tryk på knappen F / G for at begynde søgningen. Søgningen stopper, hvis der ikke findes en station. Manuel indstilling Gem System Band Kanal Find indstilling Søg Navn G 99 Tryk på knappen O K for at gemme programmet. Hvis du vil gemme flere stationer, skal du gentage trin til Tryk på knappen EXIT for at returnere til normal TV-visning. 7

40 SE TV/PROGRAMSTYRING FINJUSTERING Det er normalt kun nødvendigt at finindstille, hvis modtagelsen er dårlig. EXIT LIST MENU Q.VIEW * OK Tryk på knappen MENU og derefter på knappen D / E for at vælge menuen Konfig.. VOL FAV PR MUTE 5 6 SE TV/PROGRAMSTYRING Tryk på G -tasten og derefter D / E -tasten for at vælge Manuel indstilling. Tryk på G -tasten og derefter D / E -tasten for at vælge Find indstilling. Tryk på G -tasten og derefter F / G -tasten for at finindstille og således få det bedste billede og den bedste lyd. Konfig Konfig. Auto. indstilling Manuel indstilling Program sortering Favorit kanel Auto. indstilling 5 Tryk på knappen O K for at gemme programmet. Manuel indstilling Program sortering Favorit kanel G Indstil 6 Tryk på knappen EXIT for at returnere til normal TV-visning. Manuel indstilling Gem System Band Kanal Find indstilling Søg Navn G F/G 5 8

41 TILSKRIVE ET STATIONSNAVN Du kan også tilskrive et stationsnavn på fem tegn til hvert programnummer. EXIT LIST MENU Q.VIEW * OK Tryk på knappen MENU og derefter på knappen D / E for at vælge menuen Konfig.. VOL FAV PR MUTE Tryk på G -tasten og derefter D / E -tasten for at vælge Manuel indstilling. Tryk på G -tasten og derefter D / E -tasten for at vælge Navn. Tryk på G -tasten og derefter D / E. De kan anvende blank, +, -, tal-lene fra 0-9 samt alfabetet fra A - Z Konfig. Auto. indstilling Manuel indstilling Program sortering Favorit kanel SE TV/PROGRAMSTYRING Konfig. 5 Tryk på knappen F / G for at vælge placeringen, og vælg derefter det andet tegn osv. Auto. indstilling Manuel Indstilling indstilling Program sortering G Indstil Favorit kanel 6 Tryk på knappen O K for at gemme programmet. 7 Tryk på knappen EXIT for at returnere til normal TV-visning. Manuel Indstilling Gem System Band Kanal Find indstilling Søg Navn G C

42 SE TV/PROGRAMSTYRING REDIGERING AF PROGRAM Denne funktion sætter Dem i stand til at slette eller skippe lagrede programmer. De kan endvidere flytte stationer til andre programnumre eller indsætte en blank station på et programnummer. EXIT LIST MENU Q.VIEW * OK Tryk på knappen MENU og derefter på knappen D / E for at vælge menuen Konfig.. Tryk på G -tasten og derefter D / E -tasten for at vælge Program sortering. FAV VOL PR MUTE SE TV/PROGRAMSTYRING Tryk på knappen G for at skifte til tilstanden Program sortering. A Slette et program. Vælg det program, som skal slettes, ved at trykke på knappen D / E / F / G.. Tryk gange på den RØDE knap. Det markerede program slettes, og de efterfølgende programmer flyttes en position fremad. A Kopiere et program. Vælg det program, som skal kopieres, ved at trykke på knappen D / E / F / G.. Tryk på den GRØNNE knap. Alle efterfølgende programmer flyttes en position fremad. Konfig Konfig. Auto. indstilling Manuel indstilling Program sortering Favorit kanel A Flytte et program. Vælg det program, som skal kopieres, ved at trykke på knappen D / E / F / G button.. Tryk på den GULE knap.. Flyt programmet til det ønskede programnummer ved at trykke på knappen D / E / F / G.. Afslut funktionen ved at trykke på den GULE knap. A Springe over et program. Vælg det program, som skal springes over, ved at trykke på knappen D / E / F / G.. Tryk på den BLÅ knap. Det program, som springes over, vises med blåt.. Hvis du ønsker at aktivere programmet igen, skal du trykke på den BLÅ knap igen. Når et programnummer er skippet (springes over), betyder det, at du ikke kan vælge det med D / E knappen ved normal TV anvendelse. Hvis du alligevl ønsker at vælge et skippet programnummer, så vælg det med NUM-MERTASTERNE eller vælg det i programredigeringsmenuen. Auto. indstilling Manuel indstilling Program sortering Favorit kanel G Program sortering Slet Flyt Indstil 0 C 0 5 S 69 BLN 0 6 S 7 C 7 S S 66 8 C 09 S 67 9 C Kopier Hoppe Over Tryk på knappen EXIT for at returnere til normal TV-visning. 0

43 FORETRUKKET PROGRAM Med denne funktion har du mulighed for at vælge dine Favoritkanaler direkte. Tryk flere gange på FAV tasten for at vælge mellem gemte Favoritkanaler. EXIT LIST MENU Q.VIEW * OK Tryk på knappen MENU og derefter på knappen D / E for at vælge menuen Konfig.. VOL FAV PR MUTE Tryk på G -tasten og derefter D / E -tasten for at vælge Favorit kanel Tryk på G-tasten. Tryk på D / E-tasten for at vælge Vælg et program ved hjælp af knappen F / G eller talknapperne. Alle tal under 0 angives med et numerisk 0 foran tallet, dvs. 0 5 for 5. Konfig. Konfig. TIME Auto. indstilling Manuel indstilling Program sortering Favorit kanel HOLD SE TV/PROGRAMSTYRING Auto. indstilling 6 7 For at gemme et andet program gentages trin og 5. Du kan gemme op til 8 programmer. Tryk på knappen EXIT for at returnere til normal TV-visning. Manuel indstilling Program sortering Favorit kanel G

44 SE TV/PROGRAMSTYRING HENTNING AF PROGRAMTABELLEN Du kan kontrollere, hvilke programmer, du har gemt, ved at åbne programoversigten. EXIT LIST MENU Q.VIEW * A Vise programoversigten OK Tryk på LIST knappen for at hente funktionen. Programoversigten fremkommer på skærmen. En programoversigt indeholder 0 programmer, se nedenfor. VOL FAV PR MUTE SE TV/PROGRAMSTYRING! BEMÆRK a. Det kan være at nogle programmer vises med blåt. Det er programmer, der springes over under automatisk programmering og når fjernsynet er i tilstanden Programme. b. Programmer, der vises som et kanalnummer, er programmer, der ikke er tilskrevet et stationsnavn. A Vælge et program i programoversigten Brug knappen D / E / F / G til at vælge et program over eller under og knappen til at vælge et program til højre eller venstre. Normale programmer vises med grønt, programmer, som springes over og vises med blåt. Tryk på knappen O K. Fjernsynet skifter til det valgte programnummer. 5 6 Programliste 0 C 0 5 S 69 BLN 0 6 S 7 C 7 S S 66 8 C 09 S 67 9 C FG DE OK A Bladre i programoversigten Programoversigten indeholder 0 sider med op til 00 programmer. Du kan bladre i siderne ved at trykke på knapperne D / E / F / G. Tryk på knappen LIST for at returnere til normal TV-visning.

45 TASTATURLÅS Du kan indstille fjernsynet således, at det kun kan aktiveres ved hjælp af fjernkontrollen. Du kan bruge denne funktion til at forhindre, a fjernsynet benyttes uden din tilladelse. Dette tv-apparat er programmeret til at huske den senest valgte indstilling, selvom om det bliver slukket. EXIT LIST MENU OK Q.VIEW * VOL FAV PR MUTE Tryk på knappen MENU og derefter på knappen D / E for at vælge menuen Indstil Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at vælge Tastaturlås. Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at vælge Tænd eller Sluk. Tryk på knappen EXIT for at vende tilbage til tv-visning. Indstil. Sprog(Language) Land Indstil. Sprog(Language) Land SIMPLINK Tastaturlås ISM Metode Lav energi SE TV/PROGRAMSTYRING SIMPLINK Tastaturlås ISM Metode Lav energi G Sluk Tænd! BEMÆRK G Hvis indstillingen Tastaturlås er sat til Tænd, og tv'et er slukket, skal du trykke på knapperne r / I, INPUT (Indgang), P R D / E på tv-apparatet eller knapperne POWER (Strøm), INPUT (Indgang), TV, PR D / E eller TAL-knapperne på fjernbetjeningen. G Hvis indstillingen Tastaturlås er sat til Tænd, vises teksten Tastaturlås Tænd på skærmen, når du trykker på en vilkårlig knap på frontpanelet, mens du ser tv.

46 SE TV/PROGRAMSTYRING Det fungerer kun sammen med udstyr med SIMPLINK-logo. Kontrollér, at der er SIMPLINK-logo. Denne funktion giver dig mulighed for at styre og afspille fra andre AV-enheder, der er sluttet til tv'et via et HDMI-kabel, uden at du skal bruge yderligere kabler eller foretage indstillinger. RATIO VCR SIMPLINK SLEEP TEXT I/II LIST MENU EXIT Q.VIEW * Hvis du vil lukke SIMPLINK-menuen, skal du vælge Sluk. OK VOL FAV PR MUTE SE TV/PROGRAMSTYRING Tryk på knappen MENU og derefter på knappen D / E for at vælge menuen Indstil.. Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at vælge SIMPLINK. Indstil. Indstil. Sprog(Language) Land SIMPLINK Tastaturlås ISM Metode Lav energi Sprog(Language) Land Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at vælge Tænd eller Sluk. SIMPLINK Tastaturlås ISM Metode Lav energi G Sluk Tænd Tryk på knappen EXIT for at vende tilbage til tv-visning.

47 SIMPLINK-FUNKTIONER Diskafspilning Du kan styre de tilsluttede AV-enheder ved hjælp af knapperne D / E / F / G O K og knapperne til at afspille, stoppe, afbryde, søge frem, søge tilbage og springe et kapitel over. (Knappen giver ikke adgang til disse funktioner). Direkte afspilning Når du har sluttet AV-enhederne til tv'et, kan du styre enhederne direkte og afspille medier uden at skulle foretage yderligere indstillinger. Vælg AV- enhed Du kan vælge en af de AV-enheder, der er sluttet til tv'et, og afspille fra den. Sluk for alle enheder Når du slukker for tv-apparatet, slukkes der for alle tilsluttede enheder. Skift lydudgang Simplink gør det nemt at skifte lydudgang. * Denne funktion er ikke tilgængelig med en enhed, der er sluttet til tv'et via et HDMIkabel, men som ikke understøtter Simplink. SIMPLINK-MENUEN Tryk på knappen D / E / F / G og derefter på knappen OK for at vælge den ønskede SIMPLINK-kilde. 5 TV-visning: Skift til den forrige tv-kanal, uanset hvilken tilstand der er valgt. Diskafspilning: Vælg og afspil tilsluttede diske. Hvis der er flere tilgængelige diske, vises titlerne på disse diske nederst på skærmen. Videobåndoptager: Afspil og styr den tilsluttede videobåndoptager. Afspilning fra harddisk: Afspil og håndter filer, der er gemt på harddisk. Lydudgang til hjemmebiograf/lydudgang til tv: Vælg Home theatre (Hjemmebiograf) eller TV speaker (Tv-højttaler) som lydudgang. 5 DE TV DISC F DVD HTS VCR HDD Recorder SPEAKER F TV Speaker OK G G Valgt enhed Indstillingerne markeres med gråt, hvis der ikke er tilsluttet nogen enhed Indstillingerne fremhæves, hvis der er tilsluttet en enhed SE TV/PROGRAMSTYRING! BEMÆRK G Sæt HDMI-kablet i HDMI/DVI IN eller stikket (HDMI output) på bagsiden af SIMPLINK-udstyret i stikket HDMI IN. G For hjemmebiograf med SIMPLINK-funktion sættes, efter tilslutning af HDMI-stikket efter ovennævnte metode, kablet VARIABLE AUDIO OUT i stikket VARIABLE AUDIO OUT på tv'ets bagside og i stikket VARIABLE AUDIO IN på bagsiden af SIMPLINK-udstyret. G Når det eksterne udstyr betjenes med SIMPLINK, trykkes på tasten TV eller tasten MODE på fjernbetjening, hvorefter udstyret kan betjenes. G Når indgangskilden skiftes til den anden med tasten INPUT på fjernbetjeningen eller andre, standser betjeningen af udstyret med SIMPLINK. G Når der vælges eller arbejdes med mediet på udstyret med funktionen hjemmebiograf, skifter højttalerne automatisk til HT Speaker (hjemmebiograflyd). 5

48 BILLEDINDSTILLING INDSTILLING AF BILLEDSTØRRELSEN (FORMATFORHOLDET) Du kan se fjernsyn i to forskellige billedformater ; Spectacle, Fuld Skærm, Original, :, 6:9 (Wide), :9, Zoom/. INPUT TV INPUT POWER MODE TV DVD Hvis et ubevægeligt billede vises på skærmen i lang tid, kan billedet blive aftrykt på skærmen og være synligt. RATIO SIMPLINK SLEEP TEXT VCR I/II Det kan være et irritationsmoment i fuldskærmstilstand. Skift i dette tilfælde til en andentilstand. Du kan justere forstørrelsesdelen med knappen D / E. Denne funktion fungerer med følgende signal. LIST EXIT MENU OK Q.VIEW * VOL FAV PR MUTE BILLEDINDSTILLING Tryk på knappen RATIO flere gange for at vælge det ønskede billedformat. Du kan også vælge formatforholdet i menuen BILLEDE(Billede). Spectacle Når tv-apparatet modtager bredformatsignaler, vil du med følgende formatvalg kunne justere billedet vandret, i et ikke-lineært målforhold, for at udfylde hele skærmen. Original Når tv-apparatet modtager bredformatsignaler, ændres det billedformat, der vises, automatisk. Original Spectacle DE Fuld Skærm Når tv-apparatet modtager bredformatsignaler, vil du således kunne justere billedet vandret eller lodret, i lineært målforhold, for at udfylde hele skærmen. : Med følgende formatvalg vil du se et billede med et originalt :-billedformat med grå søjler i højre og venstre side af skærmen. Fuld skærm DE : 6

49 6:9 Med følgende formatvalg kan du justere billedet vandret, i lineært målforhold, for at udfylde hele skærmen (godt til visning af :- formaterede dvd'er). Zoom Med følgende formatvalg vil du se billedet uden ændringer og på hele skærmen. Det øverste og nederste af billedet vil dog blive beskåret. 6:9 Zooml DE :9 Billedformatet :9 vises på skærmen uden ændringer i billedet. I billedformatet : forstørres billedet i opad- og nedadgående retning, så billedet fylder hele skærmen. :9 DE Zoom Vælg Zoom, når billedet skal ændres med både vandret udvidelse og lodret beskæring. Billedet bliver til en blanding af ændret billedformat og fuld skærmdækning. Zoom DE BILLEDINDSTILLING! BEMÆRK G Du kan kun vælge : og 6:9 (bredformat) i Component, RGB, HDMI. 7

50 BILLEDINDSTILLING FORVALGTE BILLEDINDSTILLINGER Forvalg af billedtilstand Dynamisk Vælg denne indstilling for at få vist et skarpt billede. Standard Den mest almindelige og naturlige visning på skærmen. Mild Vælg denne indstilling for at vist et mildt billede. Bruger/ Vælg denne indstilling for at anvende den brugerdefinerede indstilling. EXIT LIST MENU OK Q.VIEW * VOL FAV PR MUTE BILLEDINDSTILLING Tryk på knappen MENU og derefter på knappen D / E for at vælge menuen Billede. Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at vælge Billedtilstand. Billede Billedtilstand Kernetemperatur XD Avanceret Billedformat Nulstil billede Skærm XD Demo Tryk på G -tasten og derefter D / E -tasten for at vælge Dynamisk, Standard, Mild, Bruger, eller Bruger. Tryk på knappen EXIT for at returnere til normal TV-visning. BILLEDE(Billede) Billedtilstand Kernetemperatur XD Avanceret Billedformat Nulstil billede G Dynamisk Standard Mild Bruger Bruger Skærm Indstillingen Picture Mode (Billedtilstand) bruges til at justere tv-billedet til den bedste billedkvalitet. Vælg den ønskede tilstand i menuen Billedtilstand på baggrund af programkategorien. XD Demo Dynamisk, Standard og Mild, er fra fabrikken programmeret til at give en optimal billedgengivelse og kan ikke ændres. 8

51 Automatisk styring af farvetone (varm/normal/kold) Hvis du vil initialisere værdier (gendanne standardindstillingerne), skal du vælge indstillingen Kold. Vælg en af de tre automatiske farvejusteringer. Indstil til varm for at fremhæve varmere farver som f.eks. rød, eller indstil til kølig for at se mindre intense farver med mere blåt. EXIT LIST MENU OK Q.VIEW * Det er kun muligt at anvende denne funktion i Bruger / i billedtilstand. VOL FAV PR MUTE Tryk på knappen MENU og derefter på knappen D / E for at vælge menuen Billede. Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at vælge Kernetemperatur. Tryk på G -tasten og derefter D / E -tasten for at vælge either Kold, Mellem, Varm, eller Bruger Billede Billedtilstand Kernetemperatur XD Avanceret Billedformat Nulstil billede Skærm XD Demo BILLEDINDSTILLING Billede Tryk på knappen EXIT for at vende tilbage til tv-visning. Billedtilstand Kernetemperatur XD G Kold Mellem Avanceret Varm Billedformat Bruger Nulstil billede Skærm XD Demo 9

52 BILLEDINDSTILLING MANUEL BILLEDJUSTERING Billedtilstand brugerindstilling Kontrast Justerer forskellen mellem lyse og mørke niveauer i billedet. Lys Farve Skarphed Forøger eller formindsker mængden af hvidt i billedet. Justerer alle farvers intensitet. Justerer niveauet af skarphed i kanterne mellem billedets lyse og mørke områder. Jo lavere niveauet er, desto blødere er billedet. EXIT LIST MENU OK Q.VIEW * Farvetone Justerer balancen mellem røde og grønne niveauer. VOL FAV PR MUTE Billede BILLEDINDSTILLING Tryk på knappen MENU og derefter på knappen D / E for at vælge menuen Billede. Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at vælge Billedtilstand. Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at vælge Bruger eller Bruger. Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at vælge den ønskede billedindstilling (Kontrast, Lys, Farve, Skarphed og Farvetone). Billede Billedtilstand Kernetemperatur XD Avanceret Billedformat Nulstil billede Skærm XD Demo Billedtilstand Kernetemperatur XD Avanceret Billedformat Nulstil billede Skærm XD Demo G Dynamisk Standard Mild Bruger Bruger 5 6 Tryk på knappen F / G for at foretage de relevante justeringer. Tryk på knappen EXIT for at vende tilbage til tv-visning. Bruger Kontrast 00 G Lys 50 Farve 50 Skarphed 50 Farvetone 0 Kontrast 85 F G E! BEMÆRK G Du kan ikke justere farve, skarphed og farvetone i tilstanden RGB-PC til de niveauer, som du foretrækker. 5 50

53 Farvetone brugerindstilling Justerer rød, grøn og blå til en hvilken som helst farvetemperatur. Det er kun muligt at anvende denne funktion i Bruger / i billedtilstand. EXIT LIST MENU Q.VIEW * OK VOL FAV PR MUTE Tryk på knappen MENU og derefter på knappen D / E for at vælge menuen Billede. Billede Billedtilstand Kernetemperatur Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at vælge Kernetemperatur. Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at vælge Bruger. Billede XD Avanceret Billedformat Nulstil billede Skærm XD Demo BILLEDINDSTILLING Billedtilstand Kernetemperatur G Kold XD Mellem Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at vælge Rød, Grøn, eller Blå. Avanceret Billedformat Nulstil billede Skærm Varm Bruger XD Demo 5 Tryk på knappen F / G for at foretage de relevante justeringer. Bruger Rød +0 G 6 Tryk på knappen EXIT for at vende tilbage til tv-visning. Grøn 0 Blå 0 Rød +5 F G E 5 5

54 BILLEDINDSTILLING BILLEDFORBEDRINGSTEKNOLOGI XD er LG Electronics enestående billedforbedringsteknologi, som viser en ægte HD-kilde gennem en avanceret digital signalbehandlingsalgoritme. Denne funktion kan ikke bruges i tilstanden RGB-PC. EXIT LIST MENU Q.VIEW * Tryk på knappen MENU og derefter på knappen D / E for at vælge menuen Billede. OK VOL FAV PR Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at vælge XD. MUTE Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at vælge Auto eller Manuel. Billede Billedtilstand Kernetemperatur BILLEDINDSTILLING Tryk på knappen EXIT for at vende tilbage til tv-visning. * Valg af indstillingen Manual Denne menu aktiveres efter valg af Bruger or Bruger under Billedtilstand. Billede XD Avanceret Billedformat Nulstil billede Skærm XD Demo Billedtilstand Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at vælge XD Kontrast, XD Farve eller XD NR. Kernetemperatur XD Avanceret Billedformat G Auto Manuel Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at vælge Tænd eller Sluk. Nulstil billede Skærm XD Demo Tryk på knappen EXIT for at vende tilbage til tv-visning. Manuel A XD Kontrast : Automatisk optimering af kontrast i henhold til refleksionens lysstyrke. A XD Farve : Automatisk justering af refleksionens farver for så nøjagtigt som muligt at gengive de naturlige farver. A XD NR : Fjernelse af støj op til det punkt, hvor det ikke ødelægger det originale billede. (Denne funktion kan ikke bruges i tilstanden HDMI, Component (undtagen 80i/576i), RGB-PC. XD Kontrast XD Farve XD NR G G Sluk Tænd 5

55 DEMO Brug funktionen til at se forskellen mellem XD demo til og XD Demo fra. Denne funktion kan ikke bruges i tilstanden RGB[PC]. EXIT LIST MENU Q.VIEW * OK VOL FAV PR MUTE Tryk på knappen MENU og derefter på knappen D / E for at vælge menuen Billede. Billede Billedtilstand Kernetemperatur XD Avanceret Billedformat Tryk på knappen G og derefter på knappen D / E for at vælge XD Demo. Tryk på knappen G for at starte XD Demo. For at stoppe XD Demo, skal du trykke på knappen MENU. Billede Billedtilstand Kernetemperatur XD Avanceret Billedformat Nulstil billede Nulstil billede Skærm XD Demo BILLEDINDSTILLING Skærm XD Demo G At Starte XD Demo XD Tænd XD Sluk MENU Exit 5

LCD-TV MODELLER PLASMA-TV MODELLER

LCD-TV MODELLER PLASMA-TV MODELLER DANSK LCD-TV PLASMA TV ETJENINGSVEJLEDNING LCD-TV MODELLER 9LSD* LSD* LG0** 7LG0** LG0** 9LG0** LG0** 6LG0** LG0** 7LG0** LG0** LG5*** 7LG50** LG50** 7LG50** 5LG50** PLASMA-TV MODELLER PG0** 50PG0** PG0**

Læs mere

LCD-TV LCD-TV MODELLER 19LS4R* 22LS4R* 17LS5R* 20LS5R* DANSK

LCD-TV LCD-TV MODELLER 19LS4R* 22LS4R* 17LS5R* 20LS5R* DANSK DANSK LCD-TV ETJENINGSVEJLEDNING LCD-TV MODELLER 9LSR* LSR* 7LS5R* 0LS5R* Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før apparatet betjenes. Gem den til senere brug. Noter apparatets model- og serienummer.

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

DANSK ETJENINGSVEJLEDNING LCD-TV / LED LCD-TV. Venligst, læs denne vejledning nøje, inden du tænder fjernsynet. Gem den til senere brug. www.lg.

DANSK ETJENINGSVEJLEDNING LCD-TV / LED LCD-TV. Venligst, læs denne vejledning nøje, inden du tænder fjernsynet. Gem den til senere brug. www.lg. DANSK ETJENINGSVEJLEDNING LCD-TV / LED LCD-TV Venligst, læs denne vejledning nøje, inden du tænder fjernsynet. Gem den til senere brug. www.lg.com købes separat Beslag til vægmontering LSW00B eller LSW00BG

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af TV-portal...12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Din brugermanual LG 42PG6010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3908427

Din brugermanual LG 42PG6010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3908427 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Magic Remote BRUGERVEJLEDNING. Læs denne vejledning grundigt inden betjening af fjernbetjeningen, og behold den til senere evt. brug.

Magic Remote BRUGERVEJLEDNING. Læs denne vejledning grundigt inden betjening af fjernbetjeningen, og behold den til senere evt. brug. BRUGERVEJLEDNING Magic Remote Læs denne vejledning grundigt inden betjening af fjernbetjeningen, og behold den til senere evt. brug. AN-MR18BA Copyright 2018 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Din brugermanual LG M198WDP

Din brugermanual LG M198WDP Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual LG M208WV http://da.yourpdfguides.com/dref/3908868

Din brugermanual LG M208WV http://da.yourpdfguides.com/dref/3908868 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Din brugermanual LG M2394D

Din brugermanual LG M2394D Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual LG M2094D

Din brugermanual LG M2094D Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Velkommen Vejledning til hurtig betjening

Velkommen Vejledning til hurtig betjening DA Trådløs multimedieadapter SLM5500 Velkommen Vejledning til hurtig betjening 1 Installer Tilslut Nyd det Kartonens indhold Welcome Quick start guide 1 Install Connect Enjoy a. SLM5500 trådløs multimedieadapter

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Humax BXR-HD u1

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Humax BXR-HD u1 OneRemote INT Converter Type 30012697 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Humax BXR-HD2 30012697u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 OO OK Q*1 Guide E*1 Back W*1*2 P+ R*1*2 P- o1 o2 o3 Media

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

OneRemote DVB-Combo I. Setup vejledning

OneRemote DVB-Combo I. Setup vejledning OneRemote DVB-Combo I Modtager med intern STB controller til B&O TV DVB-C DVB-T/T2 DVB-S/S2 WEB-TV IP-TV Setup vejledning 30012739s1dk Om DVB-Combo I Denne Setup vejledning omhandler tilslutning og ibrugtagning

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk 1 4 0 Dansk 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Generel information Denne lyn-vejledning giver dig et groft overblik og hjælper dig med hurtigt at komme i gang med de grundlæggende trin. Mere detaljeret information finder

Læs mere

Lyn-vejledning. Medfølgende tilbehør. Diske til optagelse LX7500R. Dansk

Lyn-vejledning. Medfølgende tilbehør. Diske til optagelse LX7500R. Dansk LX7500R Medfølgende tilbehør 1 1 1 1 Lyn-vejledning Dansk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Dit DVD-optageranlæg leveres med 1 2 front-, 1 center- og 2 baghøjttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 højttalerledninger

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Maximum XO30 S u1

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Maximum XO30 S u1 OneRemote INT Converter Type 30012668 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Maximum XO30 S 30012668u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille funktioner OO OK Q*1 EPG E*1 Recall W*1*2 CH+

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre.

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre. Billedkabler præsentation HDMI står for High-Definition Multimedia Interface og er den nye standard for overførsel af video og audio-signaler mellem forskellige enheder som TV/Fladskærme/DVD-afspiller/PC/DVBmodtagere

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til Digital Modtager med harddisk optager Åben kassen med Digital Modtageren og kontroller at alle delene er der. Digital modtager med harddisk Fjernbetjening HDMI kabel Scart kabel

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Din brugermanual LG 50PK350N http://da.yourpdfguides.com/dref/3908504

Din brugermanual LG 50PK350N http://da.yourpdfguides.com/dref/3908504 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Lydbjælke Installationsvejledning HT-CT770 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 4 2 Installation 5 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lytte til lyden 9 Grundlæggende betjening Oplev lydeffekterne

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

OneRemote EXT controller Installationsvejledning

OneRemote EXT controller Installationsvejledning OneRemote EXT controller 34002995 Converter for B&O betjening af Cisco IPTV modtager TDC, Cisco, Scientific Atlanta, Tatung, Kreatel m.fl. Installationsvejledning 34002995s1dk Indhold EXT-9 EKSTERN KONVERTER

Læs mere

Acer LCD TV AT3201W. Brugervejledning. 09-AT3201W_DA_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:30:52

Acer LCD TV AT3201W. Brugervejledning. 09-AT3201W_DA_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:30:52 Acer LCD TV AT3201W Brugervejledning 09-AT3201W_DA_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:30:52 Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdt. Acer LCD TV AT3201W Brugervejledning Original udgave:

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Sikkerhedsforanstaltninger

Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsvejledningen omhyggeligt, inden produktet tages i brug. Advarsel Pas på Sikkerhedsforanstaltninger Hvis du ignorerer advarslerne i denne vejledning, kan det medføre alvorlige personskader

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Zoomax Snow håndholdt læseapparat

Zoomax Snow håndholdt læseapparat Zoomax Snow håndholdt læseapparat Brugsanvisning V3.4 Producent: Zoomax Leverandør: LVI Low Vision International Side 1 af 17 Indhold Beskrivelse...3 Tilbehør...3 Generel anvendelse...5 Batteriinstallation...5

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere