Loftskorrektioner på FL16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Loftskorrektioner på FL16"

Transkript

1 Loftskorrektioner på FL16 I forbindelse med ændringsforslagene til finanslovforslaget 2016 blev der foretaget en række korrektioner af udgiftslofterne, som afspejler konsekvenserne af æn- dringsforslagene til de på finanslovforslaget foreslåede statslige udgiftslofter for Ændringsforslagene til lovforslaget om ændrede udgiftslofter for samt lovforslaget om det nye fjerdeår afspejler virkningerne af de konkrete initiativer i Aftaler om finansloven for 2016 samt øvrige initiativer, således at de økonomiske konsekvenser af initiativerne afspejles i de endelige udgiftslofter for staten i De endelige udgiftslofter for på finansloven for 2016 med korrektioner som følge af ændringsforslagene fremgår af tabel 1. Tabel 1 Udgiftslofter for på FL Delloftet for driftsudgifter Delloft for driftsudgifter på FFL16 Delloft for driftsudgifter afrundet på FL16 182,7 190,5 199,9 206,2-505,0-154,8-271,1-357,2 182,2 190,4 199,7 205,8 Delloftet for indkomstoverførsler Delloftet for indkomstoverførsler på FFL16 Delloftet for indkomstoverførsler på FL16 257,4 257,6 254,6 252,6-54,8-163,5-126,2-14,3 257,4 257,5 254,5 252,6 Kommunalt udgiftsloft Kommunalt udgiftsloft på FFL16 Kommunalt udgiftsloft på FL16 237,4 235,0 232,7 230,4 237,4 235,0 232,7 230,4 Regionalt delloft for sundhed Regionalt delloft for sundhed på FFL16 Regionalt delloft for sundhed på FL16 107,4 107,4 107,3 107,2 107,4 107,4 107,3 107,2

2 Side 2 af 5 Regionalt delloft for udviklings- opgaver Regionalt delloft for udviklingsop- gaver på FFL16 Regionalt delloft for udviklingsop- gaver på FL16 3,0 3,0 2,9 2,9 3,0 3,0 2,9 2,9 Korrektioner ifm. ÆF16 Med ændringsforslagene nedjusteres delloftet for driftsudgifter svarende til den samlede nettovirkning uden for delloftet for driftsudgifter. Det svarer til, at dellof- tet for driftsudgifter nedjusteres med samlet set 505,0 mio. kr. i 2016, 154,8 mio. kr. i 2017, 271,1 mio. kr. i 2018 og 357,2 mio. kr. i 2019 i forhold til udgiftslofter- ne på FFL16. Samtidigt nedjusteres delloftet for indkomstoverførsler svarende til den samlede virkning af diskretionære tiltag under delloftet for indkomstoverførsler. Det svarer til, at delloftet for indkomstoverførsler nedjusteres med samlet set 54,8 mio. kr. i 2016, 163,5 mio. kr. i 2017, 126,2 mio. kr. i 2018 og 14,3 mio. kr. i 2019, jf. tabel 2. Tabel 2 Korrektioner under de statslige udgiftslofter på ÆF16 Delloftet for driftsudgifter Delloftet for driftsudgifter på FFL16 182,7 190,5 199,9 206,2 Samlede korrektioner under delloftet for driftsudgifter på ÆF16 (mio. kr., 2016-pl) Finansiering af EU-udgifter uden for loft med EU-reserve Annullering af budgetregule- ring vedr. regres Nominel fastfrysning af regule- ringsprocenten for ejerboliger i 2016 (grundskyld) Reduktion af registreringsafgift til 150 pct. Nedsættelse af bo- og gaveaf- gift Mulighed for medarbejderakti- er Udvidelse af tonnageskatord- ningen med mobile borerigge Nedjustering af boligydelses- pakke Annullering af formueskatte- kurs Justering af NOx-afgift til model med 5 kr./kg ring vedr. erhvervsfremme uden for loft -505,0-154,8-271,1-357,2-474,0 0,0 0,0 0,0 Dansk Landbrugskapital -70,0-70,0-70,0 0, SU-udgifter sfa. politiaftalen -2,8-4,8-5,1-1,9-570, ,0-365,0-350,0-270,0-260,0-260, ,3-26,5-47,3-75,5 600,0 600,0 600,0 600,0 BoligJobordningen 194,0 133,0 0,0 0,0 40,0 120,0 120,0

3 Side 3 af 5 Provenu fra udvidelse af integrationsydelse til herboen- de flygtninge 190,0 26,0 18,0 11,0 Aftale om kontanthjælpsloft 116,9 52,7 51,7 51,7 0,0-29,4-97,6-281,7-0,8-0,8-0,8-0,8 Nyt delloft for driftsudgifter (FL16) i mia. kr., 2016-pl 182,2 190,4 199,7 205,8 Delloftet for indkomstover- førsler Delloftet for indkomstover- førsler på FFL16 (mia. kr., 2016-pl) 257,4 257,6 254,6 252,6 Samlede korrektioner under delloftet for indkomstover- førsler på ÆF16 (mio. kr., 2016-pl) -54,8-163,5-126,2-14,3 Annullering af budgetregule- ring vedr. regres Nedjustering af boligydelses- pakke Provenu fra udvidelse af 22,5 22,5 41,3 75,0 integrationsydelse til herboen- de flygtninge -21,0 21,6 38,5 121,4 SU-udgifter sfa. politiaftalen 5,3 9,1 9,7 3,6 Aftale om kontanthjælpsloft -54,1-207,2-195,8-188,6-107,5-104,9-104,5-104,5 0,0-4,6-15,4-21,2 Nyt delloft for indkomstover- førsler (FL16) i mia. kr., 2016-pl 257,4 257,5 254,5 252,6 Udgifter uden for udgiftslof- ter Samlede korrektioner uden for udgiftslofterne på ÆF16 (mio. kr., 2016-pl) Finansiering af EU-udgifter uden for loft med EU-reserve 559,8 318,3 397,3 371,5 474,0 0,0 0,0 0,0 Dansk Landbrugskapital 70,0 70,0 70,0 0,0 SU-udgifter sfa. politiaftalen -2,5-4,3-4,6-1,7 Nominel fastfrysning af regule- ringsprocenten for ejerboliger i 570, ,0 365, (grundskyld) Reduktion af registreringsafgift til 150 pct. 350,0 270,0 260,0 260,0 Nedsættelse af bo- og gaveaf- gift Mulighed for medarbejderakti- er Udvidelse af tonnageskatord- ningen med mobile borerigge Forskel saldo- og budgetvirk- ning for nedjustering af bolig- ydelsespakke 0,8 4,0 6,0 0,4 Annullering af formueskatte- kurs -600,0-600,0-600,0-600,0 BoligJobordningen -194,0-133,0 0,0 0,0

4 Side 4 af 5 Forskel saldo- og budgetvirk- ning for udvidelse af integrati- onsydelse til herboende flygtninge Provenu fra indførelsen af kontanthjælpsloft Justering af NOx-afgift til model med 5 kr./kg ring vedr. erhvervsfremme uden for loft -169,0-47,6-56,5-132,4-62,8 154,5 144,1 136,9-40, ,0-120, ,3 105,7 105,3 105,3 0,0 34,0 113,0 302,9 Ændringerne af de statslige udgiftslofter i forhold til udgiftslofterne på FFL16 følger af en række modsatrettede korrektioner. Ændringerne kan primært henføres til: Skatte- og afgiftsinitiativer Øvrige initiativer, herunder kontanthjælpsreformen, justering af boligydelses- pakken, udvidelse af integrationsydelsen samt Aftale om et tryggere dagpenge- system mv. Skatte- og afgiftsinitiativer I forbindelse med skatte- og afgiftsinitiativer (nominel fastfrysning af regulerings- procenter for ejerboliger i 2016, reduktion af registreringsafgiften til 150 pct., mu- lighed for medarbejderaktier, udvidelse af tonnageskatteordningen, BoligJobord- ningen, annullering af formueskattekurs, nedsættelse af bo- og gaveafgiften, ned- sættelse af NOx-afgiften til 5 kr./kg samt udmøntning af budgetregulering vedr. erhvervsfremme uden for delloftet for drift) i Aftale om finansloven for 2016 af november 2015 nedjusteres delloftet for driftsudgifter med saldovirkningerne på i alt 141 mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. i 2017, 20,0 mio. kr. i 2018 og opjusteres med saldovirkningerne på i alt 40,0 mio. kr. i Øvrige initiativer I forbindelse med finanslovforslaget foreslog regeringen en ændring af boligydel- sen. Som led i finanslovforhandlingerne blev initiativet justeret. Det har konse- kvenser for udgiftslofterne, således at delloftet for driftsudgifter nedjusteres med saldovirkningen af justeringen på 23,3 mio. kr. i 2016, 26,5 mio. kr. i 2017, 47,3 mio. kr. i 2018 og 75,5 mio. kr. i Samtidigt opjusteres delloftet for ind- komstoverførsler med 22,5 mio. kr. i , 41,3 mio. kr. i 2018 og 75,0 mio. kr. i I forbindelse med Aftale om et tryggere dagpen nedjusteres delloftet for driftsudgifter med saldovirkningen på 29,4 mio. kr. i 2017, 97,6 mio. kr. i 2018 og 281,7 mio. kr. i Samtidigt nedjusteres delloftet for indkomstoverførsler med 4,6 mio. kr. i 2017, 15,4 mio. kr. i 2018 og 21,2 mio. kr. i

5 Side 5 af 5 I forbindelse med Aftale om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde opjusteres delloftet for driftsudgifter med saldovirkningen på i alt 116,1 mio. kr. i 2016, 51,9 mio. kr. i 2017 og 50,9 mio. kr. i Samtidigt nedju- steres delloftet for indkomstoverførsler med i alt 161,6 mio. kr. i 2016, 312,1 mio. kr. i 2017, 300,3 mio. kr. i 2018 og 293,1 mio. kr. i I forbindelse med Aftale om indførelse af integrationsydelse for nytilkomne og herboende opjusteres delloftet for driftsudgifter med saldovirkningen på 190,0 mio. kr. i 2016, 26,0 mio. kr. i 2017, 18,0 mio. kr. i 2018 og 11,0 mio. kr. i Samtidig nedjusteres delloftet for indkomstoverførsler med 21,0 mio. kr. i 2016 og opjusteres med i alt 21,6 mio. kr. i 2017, 38,5 mio. kr. i 2018 og 121,4 mio. kr. i I forbindelse med udgifter til statens uddannelsesstøtte (SU) som følge af Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i nedjusteres delloftet for driftsudgifter med saldovirkningen på 2,8 mio. kr. i 2016, 4,8 mio. kr. i 2017, 5,1 mio. kr. i 2018 og 1,9 mio. kr. i Samtidigt opjusteres delloftet for indkomstoverførsler med 5,3 mio. kr. i 2016, 9,1 mio. kr. i 2017, 9,7 mio. kr. i 2018 og 3,6 mio. kr. i I forbindelse med initiativet om annullering af budgetreguleringen vedr. regres nedjusteres delloftet for driftsudgifter med mio. kr. i Samtidigt opjusteres delloftet for indkomstoverførsler med tilsvarende mio. kr. i I forbindelse med finansieringen af EU-udgifter uden for delloftet for driftsudgif- ter med regeringens EU-reserve under delloftet for driftsudgifter nedjusteres del- loftet for driftsudgifter med 474,0 mio. kr. i I forbindelse med finansieringen af Dansk Landbrugskapital nedjusteres delloftet for driftsudgifter med saldovirkningen på 70,0 mio. kr. i

Loftskorrektioner på FL17

Loftskorrektioner på FL17 Loftskorrektioner på FL17 December 2016 I forbindelse med efterårets forhandlinger om DK2025 Et stærkere Danmark og finansloven for 2017 blev der fremsat ændringsforslag til de gældende udgiftslofter for

Læs mere

Loftskorrektioner på FL19

Loftskorrektioner på FL19 Loftskorrektioner på FL19 December 2018 I forlængelse af de indgåede reformaftaler i foråret 2018 om Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger (februar 2018),

Læs mere

Loftskorrektioner på FL18

Loftskorrektioner på FL18 Loftskorrektioner på FL18 December 2017 I forlængelse af regeringens 2025-plan Vækst og Velstand 2025 og de indgåede reformaftaler i foråret 2017 om Tryghed om boligskatten, Aftale om flere år på arbejdsmarkedet

Læs mere

Korrektioner af gældende udgiftslofter 3. oktober 2019

Korrektioner af gældende udgiftslofter 3. oktober 2019 Korrektioner af gældende udgiftslofter 3. oktober 2019 Sammen med det genfremsatte finanslovforslag for 2020 har regeringen fremsat forslag til ændring af de gældende udgiftslofter for 2020 til 2022. Ændringerne

Læs mere

Loftskorrektioner ifm. DK2025 Et stærkere Danmark

Loftskorrektioner ifm. DK2025 Et stærkere Danmark Loftskorrektioner ifm. DK2025 Et stærkere Danmark September 2016 I forbindelse med regeringens forslag til 2025-plan, DK2025 Et stærkere Danmark, foreslås en række korrektioner af udgiftslofterne i 2017-2019,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Dokumentation af loftskorrektioner FL15

Dokumentation af loftskorrektioner FL15 Dokumentation af loftskorrektioner FL15 12. december 2014 I forbindelse med ændringsforlagene til finansloven for 2015 er der foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne i medfør

Læs mere

Korrektioner af udgiftslofter for 2017

Korrektioner af udgiftslofter for 2017 Korrektioner af udgiftslofter for 2017 31. august 2018 Der er foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2017 i medfør af budgetlovens 8 og Lov om fastsættelse af udgiftslofter

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 243 Folketinget Fremsat den 30. august 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 243 Folketinget Fremsat den 30. august 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 243 Folketinget 2017-18 Fremsat den 30. august 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2018-19 Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

2018/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2018/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2018/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., j.nr. 2018/4356 Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

a. Finansministeriet orienterer hermed Finansudvalget om væsentlige resultater af den statslige udgiftskontrol,

a. Finansministeriet orienterer hermed Finansudvalget om væsentlige resultater af den statslige udgiftskontrol, Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 155 Offentligt Aktstykke nr. 155 Folketinget 2017-18 Bilag 155 Finansministeriet. København, den 27. juni 2018. a. Finansministeriet orienterer hermed Finansudvalget om væsentlige

Læs mere

Delloft på FL17 (mia. kr.) 195,3 200,0 202,9. Administrative korrektioner (mio.kr.)

Delloft på FL17 (mia. kr.) 195,3 200,0 202,9. Administrative korrektioner (mio.kr.) Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL18 31. august 2017 Samlede korrektioner på FFL18 I forbindelse med finanslovforslaget for 2018 er der lagt en række justeringer af de gældende udgiftslofter

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL16 25. august 2015 Der er med finanslovsforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL august 2016

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL august 2016 Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL17 29. august 2016 Der er med finanslovforslaget for 2017 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2017-2019 i medfør af

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL16 29. september 2015 Der er med finanslovforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august Samlede korrektioner på FFL15

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august Samlede korrektioner på FFL15 Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL15 26. august 2014 Samlede korrektioner på FFL15 I forbindelse med finanslovsforslaget for 2015 er der lagt en række justeringer af de gældende udgiftslofter

Læs mere

Udgiftslofter og statens finanser. December 2016

Udgiftslofter og statens finanser. December 2016 Udgiftslofter og statens finanser December 2016 Udgiftslofter og statens finanser December 2016 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

Aftale om finansloven for 2016

Aftale om finansloven for 2016 Aftale om finansloven for 2016 19. november 2015 Fakta om nye initiativer Styrket kernevelfærd: Markant løft af sundhedsområdet på 2,4 mia. kr. og 1 mia. kr. yderligere til en værdig ældrepleje Hurtigere

Læs mere

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august 2018

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august 2018 Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL19 31. august 2018 I forbindelse med finanslovforslaget for 2019 er der lagt en række korrektioner af de gældende udgiftslofter for 2019-21 til grund. Korrektionerne

Læs mere

Udgiftslofter og statens finanser. August 2017

Udgiftslofter og statens finanser. August 2017 Udgiftslofter og statens finanser August 2017 Udgiftslofter og statens finanser August 2017 Udgiftslofter og statens finanser August 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Læs mere

Udgiftslofter og statens finanser. December 2017

Udgiftslofter og statens finanser. December 2017 Udgiftslofter og statens finanser December 2017 Udgiftslofter og statens finanser December 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet.

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet. Kære læser Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti indgået aftale om finansloven for 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af

Læs mere

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013 Fastsættelse af udgiftslofter for 2014-17 17. maj 2013 1. Sammenfatning Budgetloven, der blandt andet implementerer finanspagtens budgetbalancekrav, blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

10. Økonomi- og Indenrigsministeriets bidrag til forslag til finanslov 2019

10. Økonomi- og Indenrigsministeriets bidrag til forslag til finanslov 2019 Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del Bilag 322 Offentligt Sagsnr. 2018-3667 Doknr. 549396 Dato 14-08-2018 10. Økonomi- og Indenrigsministeriets bidrag til forslag til finanslov 2019

Læs mere

Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 2012

Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 212 3. november 211 Kasseeftersyn i to dele Den første del vedrører 212 og håndteres nu: Opdaterede konjunkturudsigter Gennemgang af finanslovforslaget fra august

Læs mere

Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2019 (ÆF19) for Undervisningsministeriets område.

Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2019 (ÆF19) for Undervisningsministeriets område. Til institutioner med almengymnasiale uddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR-nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2016

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2016 Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2016 19. november 2015 Regeringen indgik torsdag den 19. november aftale om finansloven for 2016 med Dansk Folkeparti,

Læs mere

Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2019 (ÆF19) for Undervisningsministeriets område.

Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2019 (ÆF19) for Undervisningsministeriets område. Til institutioner med erhvervsgymnasiale uddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR-nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag

Læs mere

Udgiftslofter og statens finanser. December 2018

Udgiftslofter og statens finanser. December 2018 Udgiftslofter og statens finanser December 2018 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for udgiftspolitik og modernisering

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL19

Teknisk gennemgang FFL19 Teknisk gennemgang FFL19 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL19 for skoleforeningerne på det regulerede område 30. august 2018 Side 1 Disposition Overordnet udvikling i bevilling og aktivitet

Læs mere

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter d. 22.10.2014 Kommentar til lovforslag om udgiftslofter Formandsskabets bemærkninger til lovforslagene indgår i Dansk Økonomi, efterår 2014. Dette notat opsummerer disse bemærkninger. Finansministeren

Læs mere

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2014

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2014 Fastsættelse af udgiftslofter for 2014-17 14. maj 2014 1. Sammenfatning Budgetloven, der blandt andet implementerer finanspagtens budgetbalancekrav, blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni

Læs mere

I kan læse finanslovforslaget for 2019 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:

I kan læse finanslovforslaget for 2019 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Institutioner med almengymnasiale uddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om finanslovforslaget

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 22. september 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 24 (L 201) af 9.

Læs mere

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret Lovforslag nr. L 217 Folketinget

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret Lovforslag nr. L 217 Folketinget Lovforslag nr. L 217 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 5. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559 (Alm. del) af 21. september

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Forslag til finanslov for 2016 September 2015 Udgangspunkt: Væk fra grænsen Strukturelt underskud (2016) Kasseeftersyn Finanslovforslag -0,7 pct. -0,4 pct. -0,5 pct. Budgetlovens

Læs mere

Udgiftslofter og statens finanser. August 2016

Udgiftslofter og statens finanser. August 2016 Udgiftslofter og statens finanser August 2016 Udgiftslofter og statens finanser August 2016 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

Ændrede skatteudgifter og Finanslovsforslag for 2017

Ændrede skatteudgifter og Finanslovsforslag for 2017 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 611 Offentligt Folketingets Skatteudvalg, den 2. september 2016 Ændrede skatteudgifter og Finanslovsforslag for 2017 9 og 38 Ændrede skatteudgifter

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Børne- og Socialministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Børne- og Socialministeriet Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 345 Offentligt Forslag til finanslov for finansåret 2018 15. Børne- og Socialministeriet Teknisk gennemgang 6. september 2017 Disposition

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 322 Offentligt. Vedr. FFL19 for 10. Til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 322 Offentligt. Vedr. FFL19 for 10. Til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del Bilag 322 Offentligt Vedr. FFL19 for 10. Til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Indhold Samlet bevillingsoversigt på FFL19 Udgifter under delloft

Læs mere

Enhedslistens analyse af finanslovsaftalen

Enhedslistens analyse af finanslovsaftalen Enhedslistens analyse af finanslovsaftalen AH 20. november 2015 * 1. Resume Dette notat er en gennemgang af finanslovsaftalen for 2016. Notatet viser bl.a., at finansloven Gennemfører store forringelser.

Læs mere

Offentlige finanser i dag og før budgetloven. Morten Holm Kontorchef De Økonomiske Råds sekretariat

Offentlige finanser i dag og før budgetloven. Morten Holm Kontorchef De Økonomiske Råds sekretariat Offentlige finanser i dag og før budgetloven Morten Holm Kontorchef De Økonomiske Råds sekretariat Dagsorden Udfordringer for de offentlige finanser op til budgetloven og i dag Introducere tre centrale

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

Notat om FFL17 for Social- og Indenrigsministeriet (revideret)

Notat om FFL17 for Social- og Indenrigsministeriet (revideret) Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 390 Offentligt Enhed Koncernøkonomi Sagsbehandler Julie Rosenkilde Laursen Koordineret med Sagsnr. 2016-2960 Doknr. 342963 Dato 01-09-2016 Notat om

Læs mere

Udgiftslofter og statens finanser. August 2018

Udgiftslofter og statens finanser. August 2018 Udgiftslofter og statens finanser August 2018 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for udgiftspolitik og modernisering

Læs mere

Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne

Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne Finanslovsforslag for 2017 - konsekvenser for gymnasieuddannelserne Samlet skæres de gymnasiale uddannelser med mere end 535 mio. kr. hhx får herefter 70 mio. kr. tilbage De almene gymnasier skæres 400

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret. Lovforslag nr. L 2 Folketinget

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret. Lovforslag nr. L 2 Folketinget Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

November 2015. Aftaler om finansloven for 2016

November 2015. Aftaler om finansloven for 2016 Aftaler om finansloven for 2016 November 2015 Aftaler om finansloven for 2016 November 2015 Aftaler om finansloven for 2016 November 2015 Aftaler om finansloven for 2016 November 2015 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

Skriftlig fremsættelse (28. januar 2016)

Skriftlig fremsættelse (28. januar 2016) 2015/1 SF.L L 104 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeren (Claus Hjort Frederiksen): Skriftlig fremsættelse (28. januar 2016) Herved tillader

Læs mere

Til udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2019

Til udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2019 Til udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR-nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag

Læs mere

Udbydere af almene voksenuddannelser Departementet

Udbydere af almene voksenuddannelser Departementet Udbydere af almene voksenuddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR-nr.: 20453044 Orientering om finanslovforslaget for 2019

Læs mere

Til udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Departementet

Til udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Departementet Til udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR-nr.: 20453044 Orientering om finanslovforslaget

Læs mere

Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid. Oktober 2019

Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid. Oktober 2019 Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid Oktober 2019 Regeringens fokus: Gode tider skal gøres bedre for alle Vi vil som socialdemokratisk regering føre en fair og ansvarlig økonomisk politik.

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2015

Forslag til finanslov for finansåret 2015 Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 355 Offentligt Forslag til finanslov for finansåret 2015 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 25-09-2014 MINISTERIET FOR BØRN,

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 L 1 Bilag 10 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 8. Erhvervs- og Vækstministeriet...

Læs mere

Baggrundsnotat til offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2018

Baggrundsnotat til offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2018 Baggrundsnotat til offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Udvikling i de offentlige finanser i 2017-19... 3 2.1 De offentlige indtægter, udgifter

Læs mere

Til udbydere af almene voksenuddannelser Departementet

Til udbydere af almene voksenuddannelser Departementet Til udbydere af almene voksenuddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR-nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Social- og Indenrigsministeriet. Teknisk gennemgang. Den 1. sep. 2016

Forslag til finanslov for finansåret Social- og Indenrigsministeriet. Teknisk gennemgang. Den 1. sep. 2016 Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 380 Offentligt Forslag til finanslov for finansåret 2017 15. Social- og Indenrigsministeriet Teknisk gennemgang Den 1. sep. 2016 Indhold Kort om finansloven

Læs mere

Udgiftslofter og statens finanser. Maj 2017

Udgiftslofter og statens finanser. Maj 2017 Udgiftslofter og statens finanser Maj 2017 Udgiftslofter og statens finanser Maj 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

Finanslov GLADSAXE KOMMUNE Økonomisk Sekretariat NOTAT. Dato: 25. november 2015 Af: Mads Rieck Thorning

Finanslov GLADSAXE KOMMUNE Økonomisk Sekretariat NOTAT. Dato: 25. november 2015 Af: Mads Rieck Thorning GLADSAXE KOMMUNE Økonomisk Sekretariat Finanslov 2016 - Konsekvenser for kommunerne NOTAT Dato: 25. november 2015 Af: Mads Rieck Thorning Finanslov 2016 Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) og Magnus Heunicke (S).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) og Magnus Heunicke (S). Finansudvalget 2018-19 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 86 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 19. november 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 254 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 254 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 254 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 17. marts 2016 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 254 (Alm. del) af 18. februar

Læs mere

38. Skatter og afgifter

38. Skatter og afgifter Finansudvalget 2017-18 L 241 Bilag 2 Offentligt 38. Skatter og afgifter Budgettering af 38. Skatter og afgifter på FFL19 Skøn for skatter og afgifter på finanslovsforslaget for 2019 består af fremskrivninger

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION PL marts 2016 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato 21-04-2016 Korrektionsnr 8 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Justering af -2020 til den nye pris- og lønfremskrivning fra KL

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 27. april 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser samlede mindreindtægter på 3,7 mio. kr. i 2018 stigende til 18,4

Læs mere

Forslag. Finanslov for finansåret 2015

Forslag. Finanslov for finansåret 2015 Til lovforslag nr. L 1 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 18. december 2014 Forslag til Finanslov for finansåret 2015 Folketinget, den 18. december 2014 MOGENS LYKKETOFT

Læs mere

Skriftlig fremsættelse (29. januar 2015)

Skriftlig fremsættelse (29. januar 2015) 2014/1 SF.L L 113 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeren (Bjarne Corydon): Skriftlig fremsættelse (29. januar 2015) Herved tillader jeg

Læs mere

Forslag. Finanslov for finansåret 2017

Forslag. Finanslov for finansåret 2017 Til lovforslag nr. L 1 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. december 2016 Forslag til Finanslov for finansåret 2017 Folketinget, den 15. december 2016 KRISTIAN PIHL LORENTZEN

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Udgiftslofter og statens finanser. Maj 2018

Udgiftslofter og statens finanser. Maj 2018 Udgiftslofter og statens finanser Maj 2018 Udgiftslofter og statens finanser Maj 2018 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 27. oktober Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pelle Dragsted (EL).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 27. oktober Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pelle Dragsted (EL). Finansudvalget 2015-16 L 1 Bilag 3 Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 76 28. oktober 2015 J.nr. 15-3056666 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

38. Skatter og afgifter. Forslag til finanslov 2018

38. Skatter og afgifter. Forslag til finanslov 2018 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 275 Offentligt 38. Skatter og afgifter Forslag til finanslov 2018 Budgettering af 38. Skatter og afgifter på FFL18 Skøn for skatter og afgifter på finanslovsforslaget

Læs mere

Ændringsforslag. til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven.

Ændringsforslag. til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven. Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 13 Bilag 27 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven. (Opholdskrav for ret

Læs mere

Budgetoversigt 2. August 2015

Budgetoversigt 2. August 2015 Budgetoversigt 2 August 2015 Budgetoversigt 2 August 2015 Budgetoversigt 2 August 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Rosendahls

Læs mere

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse

Læs mere

Offentlig saldo i 2015-16 i forhold til Dansk Økonomi, efterår 2015

Offentlig saldo i 2015-16 i forhold til Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 04.02.2016 Offentlig saldo i 2015-16 i forhold til Dansk Økonomi, efterår 2015 Af tabel 1 fremgår en dekomponering af vurderingen af den offentlige saldo i årene 2014-16 i Prognoseopdatering, februar

Læs mere

Finanspolitisk vagthund og udgiftslofter

Finanspolitisk vagthund og udgiftslofter Finanspolitisk vagthund og udgiftslofter Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 19. august 2015 Morten Holm, kontorchef, Det Økonomiske Råds Sekretariat Dagsorden I. Budgetloven kort fortalt (Lidt om baggrunden,

Læs mere

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Konference for økonomi- og administrationschefer Danske Erhvervsskoler og Gymnasier 29. november 2016 Side 1 Agenda Finanslovsforslag 2017 Finanslov 2017 Investeringsrammer

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Private gymnasier og studenterkurser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på forslag til finanslov for 2009 er opstillet i tabel 1.

Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på forslag til finanslov for 2009 er opstillet i tabel 1. Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 270 Offentligt 26. august 2008 ADMS Eksp.nr. 565472 /tbr-dep mis-dep FFL09 for Økonomi- og Erhvervsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti: Finansloven for 2016 (19.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti: Finansloven for 2016 (19. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti: Finansloven for 2016 (19. november 2015) 1 Aftale om finansloven for 2016 Ny Regeringens kasseeftersyn fra august

Læs mere

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret Lovforslag nr. L 242 Folketinget

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret Lovforslag nr. L 242 Folketinget Lovforslag nr. L 242 Folketinget 2017-18 Fremsat den 30. august 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret

Læs mere

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2023

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2023 Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2018-19 (2. samling) Fremsat den 27. august 2019 af finansministeren (Nicolai Wammen) Forslag til Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for

Læs mere

Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift

Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift Resumé Dækningsafgiften, dvs. skatten på forretningsejendomme, er igen sat op i 2009. Der opkræves i 2009 dækningsafgift i 45 ud af de 98 kommuner. Det

Læs mere