I fredningsbeskrivelsen er der ikke taget stilling til lovligheden af bygningsarbejder foretaget i ejendommen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I fredningsbeskrivelsen er der ikke taget stilling til lovligheden af bygningsarbejder foretaget i ejendommen."

Transkript

1

2 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: / Kommune: Københavns Kommune Adresse: Nikolaj Plads 32, 1067 København K Betegnelse: Nikolaj Plads Fredningsår: 1945 Omfang: Forhus med sidehus (delvis fra 1796 af Andreas Hallander). I fredningsbeskrivelsen er der ikke taget stilling til lovligheden af bygningsarbejder foretaget i ejendommen. Nikolaj Plads 32 ligger som en del af husrækken, på den vestlige side af Nikolaj Plads, og består af et fire fag bredt forhus med et sidehus på syv fag inklusiv et skråt smigfag. Det aflange og smalle gårdrum er brolagt. Forhus og sidehus er grundmurede og opført i tre etager over en høj kælder. Forhuset bærer et teglhængt heltag, hængt med sortglaserede tegl, smigfagets skrå tagflade er dækket af zink og sidehuset bærer et rødt, teglhængt halvtag. I forhusets rygning er en skorstenspibe med sokkel og krave. I tagfladen mod gaden er to runde tagvinduer samt to ældre kviste med buet tag og torammede vinduer med buet overkant og koblede rammer. Mod gården er to tagvinduer og et nyere ovenlysvindue. I sidehusets rygning er to skorstenspiber i gul, blank mur med sokkel. I tagfladen mod gården er et par nyere ovenlysvinduer samt en lille indliggende altan med stålværn og en nyere, tofløjet terrassedør med koblede rammer. Facaden står i rød, blank mur af store sten, og den lave sokkel er pudset og sortmalet. Over stueetagens vinduer er en kordongesims, hvorpå der sidder fire små hoveder i sandsten, mellem vinduerne på første og anden sal er fire svungne murankre samt et rektangulært, tilbagetrukket felt, hvori der står: SANCT NICOLAJ HUS med metalbogstaver. Øverst er en muret hovedgesims. I det søndre fag er en rundbuet døråbning, hvori der sidder en ældre, enfløjet fyldingsdør med rige udskæringer og et radiært opsprosset overvindue. Buens murværk har markerede vederlags- og slutsten. Over buen er et ovalt vindue med et smedet gitter foran. Kælderens og stueetagens vinduer er sammenhængende og består af nyere, etrammede vinduer. Vinduerne på første og anden sal er ældre korspostvinduer med små ruder. Døre og vinduer er malet lysegrå. På den nordligste murpille hænger en ældre gadelampe. Forhuset ligger på vestsiden af Nikolaj Plads.

3 3 Gårdsiderne er berappede og kalket med en lys sandfarve inklusiv gesimsen øverst oppe. I forhusets eneste gårdvendte fag er en ældre, opsprosset dør og foran denne fører en muret trappe ned til gårdrummet. I sidehusets næstsidste fag fører en opsprosset dør med et ældre opdelt overvindue ned til gårdrummet. Foran døren er en granittrappe. Langs en del af sidehuset ligger terrænet lidt lavere end i den resterende del af gårdrummet, og her er i kælderniveau en nyere, bred dør med fyldinger nederst og en stor termorude øverst. Vinduerne er ældre korspostvinduer med små ruder. Både døre og vinduer er malet hvide. Vinduerne er indvendigt forsynet med forsatsruder. Bygningen rummer et erhvervslejemål på hver etage i kælder, stue og første sal samt en beboelse på henholdsvis anden sal og tagetagen. Det søndre fag består af en smal forstuegang med en ligeløbstrappe, som fører op til et bagvedliggende trapperum, hvori der er en oprindelig toløbstrappe. Bygningens ældre planløsning er bevaret med en stue mod gaden og en forstue i smigfaget, hvorfra der er adgang til køkken, den oprindelige bagtrappe og det bagvedliggende badeværelse, som alle er placeret i sidehuset. Materialeholdningen er overvejende traditionel med ældre og nyere bræddegulve samt pudsede vægge og lofter. På alle etager, undtagen kælderetagen, er interiøret velbevaret og præget af et anseeligt antal oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer i form af skorstene, stuk, paneler, fyldingsdøre og gerichter, og flere af ejendommens vinduer har ældre, håndsmedede stormkroge og anverfere. Kælderetagen har støbte gulve, der enten fremstår malede eller tæppebelagte, pudsede vægge og lofter samt nyere døre. Tagetagen har nyere bræddegulve, skråvæggene er pladebeklædte, og der er fritliggende hanebånd, idet der er åbent til kip. I forstuegang og trapperum er der linoleum på gulv, reposer og trappetrin, og vægge og lofter er pudsede, ligesom undersiden af trappeløbene. Både hoved- og bagtrappe har indstemte trin i vangerne, et simpelt værn af kantstillede, enkle balustre og enkle mæglere samt en profileret håndliste. I bagvæggen mod nord, i skellet ind til naboen, er der både i forhusets smigfagsstue samt på bagtrappens reposer en nyere pladedør, som efter sigende skulle være flugtvejsdøre. Byen, som i kilderne omkring 1043 slet og ret blev kaldt Havn, og siden København (købmændenes havn), var anlagt i strædet mod Amager. Herfra var det nemt at komme ud til Øresund, en af verdenshandelens maritime hovedveje. Den oprindelige kystlinje og havnefront lå mellem Rådhusstræde og Højbro. Havnen lå her i læ af de småholme, der i tidens løb blev sammenlagt til Slotsholmen. Den oprindelige by var omgivet af grave og havde én kirke, Sankt Clemens. Vestergade var dengang den vigtigste vej fra oplandet til

4 4 færgestedet, der lå ved Højbro Plads. Bydannelsen og færgestedet var baggrunden for, at biskop Absalon placerede sin borg her. Sankt Nikolaj Kirke blev første gang nævnt i 1261 og var oprindeligt et kapel, opkaldt efter de søfarendes helgen, til brug for de fremmede handelsmænd ved efterårets sildemarkeder, der blev afholdt her på en stor, åben plads mellem Østergade og den daværende strand. Kirketårnet, som er fra , overlevede Københavns brand i 1795, hvor selve kirken samt spiret blev ødelagt. Nikolaj Plads var indtil branden en kirkegård, og herefter blev den en handelsplads. Efter branden blev hele området omkring kirken efterhånden dækket af et malerisk virvar af lette boder og træskure, hvorfra der blev solgt alle slags varer, men først og fremmest fødevarer og navnligt kød. I 1843 foreslog arkitekten P.C. Hagemann, at der skulle opføres slagterboder, udstillingslokaler samt en vinterhave og en koncertsal på området. Det blev dog ved slagterboderne, der blev opført i 1845 som et trelænget kompleks. Det store kødmarked gik under navnet "Maven." Forhuset på Nikolaj Plads 32 blev opført i for grosserer Christian Thomsen af tømrermester Andreas Hallander ( ), der videreuddannede sig under arkitekten C. F. Harsdorff. I årene efter Københavns anden brand i 1795, var Andreas Hallander en af de mest aktive bygmestre i byen. Facaden blev oliemalet mellem Sidehuset blev opført samtidig med forhuset, men kun i seks fag. Mellem blev sidehuset forøget med et fag. Bramsen, Bo red.: København, før og nu og aldrig, 1987 Bydelsatlas Indre By/Christianshavn, 1996 Engqvist, H.H.: Københavnske borgerhuse, 1948 Hartmann, Sys og Villadsen, Villads: Byens Huse Byens Plan, Danmarks arkitektur, København 1979 Langberg, Harald: Københavns gamle bydel, Foreningen til gamle bygningers bevaring, 1948 Langberg, Harald og Langkilde, Hans Erling: Dansk byggesæt omkring 1792 og 1942, Den almindelige Brandforsikring, 1942 Lange, Bente: Københavns Farver, 1996 Millech, Knud: Danske arkitekturstrømninger , København 1951

5 5 Nationalmuseet: Historiske huse i det gamle København, 1972 Stadsingeniørens Direktorat 1947: København fra bispetid til borgertid www. Indenforvoldene.dk Nikolaj Plads 32 har betydelig miljømæssig værdi, idet ejendommen indgår som et væsentligt led i middelalderbyens kompakte bebyggelse. Hertil kommer værdien af, at forhuset indgår som en naturlig del af husrækken og pladsens øvrige ældre bygninger, samt at det tillige er med til at indramme pladsdannelsen omkring Nikolaj Kirke, der således fremstår som et yderst homogent og stemningsfuldt byrum. Endvidere er der miljømæssig værdi knyttet til den traditionelle bebyggelsesstruktur med forhus og sidehus omkring det smalle og aflange, brolagte gårdrum, som er karakteristisk for den tætte, indre by. Gårdsidernes ensartede materiale- og farveholdning danner et intimt og karakterfuldt gårdrum. Den kulturhistoriske værdi knytter sig til Nikolaj Plads 32 som et eksempel på et beskedent, klassicistisk borgerhus, der blev opført efter Københavns brand i Klassicismen som ideal vandt indpas i takt med borgerskabets stigende indflydelse, og kom som stilart til at præge de bygninger, der blev opført i anden halvdel af 1700-tallet og første halvdel af 1800-tallet og dermed store dele af København. Det klassicistiske formsprog kommer til udtryk i den enkle facades taktfaste vinduessætning og forholdsvist få dekorationer. En kordongesims opdeler på traditionel vis murplanet mellem stueetagen og første sal, ligesom placeringen af et aflangt, tilbagetrukket bånd mellem de midterste vinduer på første og anden sal er et typisk klassicistisk træk. Hertil kommer, at facaden fremstår i rød, blank mur, der var et yndet motiv i den tidlige klassicisme. Den rigt dekorerede hoveddør er derimod udformet efter rokokoens idealer med et væld af svungne linjer og udskæringer, inklusiv karmen og døroverliggeren, som derfor nærmest fremtræder som en lille portal omkring dørpladen. Hoveddøren er forsynet med små bukkehornsbeslag og en ældre låsekasse samt en oplukkelig luge på indersiden, og både den kunstneriske udformning og håndværksmæssige udførsel vidner om en dør af høj kvalitet, og hvor døren oprindeligt stammer fra kunne være interessant at vide, men Den rigt udsmykkede hoveddør.

6 6 at den er ældre end det nuværende forhus, kan der ikke herske tvivl om. Hoveddørens rundbuede døråbning og det ovale vindue herover har begge markerede vederlags- og slutsten og de virker ligesom de smårudede korspostvinduer lidt tilbageskueende i stilen. Forhusets opbygning over fire fag mod gaden og facadeskemaet med hoveddøren placeret i yderfaget er et genkendeligt træk fra ildebrandshusene, som efter mønstertegninger blev opført efter bybranden i Den smalle facadebredde skyldes, at de fleste ildebrandshuse blev opført på smalle grunde, hvor der inden branden lå boder med én- eller toetages huse. Således fremstår facaden på Nikolaj Plads 32 elegant trods sin sammensathed, og den pirrer dermed ens nysgerrighed. Endvidere er der kulturhistorisk værdi i den klare skelnen mellem den repræsentative facade og den enkle gårdside, der fremstår uden dekorationer. Det borgerlige, klassicistiske bygningsideal afspejles i det indre i såvel planløsning som interiører. Forhuset er tidstypisk disponeret med en smal forstue, der fører om til trapperummet mod gården med hovedtrappen samt lejlighederne med en repræsentativ stue mod gaden, der nok oprindeligt har været opdelt i to stuer, og spisestue i smigfaget samt sidehusets ligeledes traditionelle disponering med køkken og bagtrappe samt et oprindeligt pigeværelse, der i dag er indrettet til badeværelse. De bevarede dele af de oprindelige og ældre interiører har ligeledes stor kulturhistorisk værdi, idet de vidner om periodens udsmykningsideal og æstetiske præferencer. Af særlig værdi har de oprindelige trapper med alle detaljer, herunder hovedtrappens udsmykkede vanger og værnet, som ender i en vangesnirkel. De en- og tofløjede fyldingsdøre med indstukne hængsler og tilhørende klassicistiske gerichter, de kannelerede lysningspaneler, brystningspanelerne, de helpanelerede ydervægge, den kraftigt profilerede stuk, loftsrosetterne og skorstenene har ligeledes stor kulturhistorisk værdi. Et af sandstenshovederne i kordongesimsen. Den arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til facadens herskabelige udtryk, der karakteriseres ved en enkel facadekomposition, en overordnet symmetri og et fladebetonet, taktfast udtryk. Kordongesimsen, det vertikale bånd mellem etagerne og hovedgesimsen har dels en dekorativ, dels en kompositorisk funktion, idet de skaber en visuel balance i den ellers høje facade. Facadens fremtræden i rød, blank mur inklusiv murværksdetaljerne, de plane murflader, enkle horisontale linjer og den regelmæssige og taktfaste placering af vinduerne bidrager til forhusets rolige og værdige fremtræden, der højnes af accentueringen af indgangspartiet med den rigt udsmykkede hoveddør.

7 7 På bagsiden knytter den arkitektoniske værdi sig til gårdsidernes prunkløse udtryk, regelmæssige og tætte vinduessætning samt den enkle farvesætning, der skaber et helstøbt gårdmiljø. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de velproportionerede stuer, hvor de fint forarbejdede og nedtonede snedkerdetaljer forlener rummene med den borgerlige klassicismes stringente og diskrete elegance. De bærende fredningsværdier knytter sig overordnet til ejendommen som repræsentant for et byhus opført efter Købehavns brand i 1795, der er traditionelt disponeret med et forhus og et sidehus omkring et lille, langstrakt gårdrum. I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den grundmurede bygning i tre etager over en høj kælder med teglhængt heltag over forhuset med sorte tegl mod gaden og røde tegl mod gården samt rødt, teglhængt halvtag over sidehuset. Hertil kommer skorstenspiberne i rygningerne, den klassicistiske facade i rød, blank mur med sortmalet sokkel samt kordon- og hovedgesims i røde sten. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder samtlige murværksdetaljer, hoveddøren inklusiv overvindue med samtlige detaljer og korspostvinduerne med samtlige detaljer. Endvidere kommer kontrasten imellem facaden og den prunkløse gårdside samt den traditionelle materialeholdning. I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den ældre planløsning med en smal forstue og et bagvedliggende trapperum samt lejlighederne med stue mod gaden, spisestue i smigfaget og køkken, bagtrappe og badeværelse i sidehuset. Endvidere kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder bræddegulve, fod-, brystnings- og lysningspaneler, de helpanelerede vægge, pudsede vægge og lofter med loftsstukkatur, fyldingsdøre med indstukne hængsler og gerichter samt vinduernes håndsmedede stormkroge og anverfere. Endelig kommer den oprindelige hoved- og bagtrappe med alle detaljer samt den traditionelle materialeholdning. Ingen angivet.

NABOLØS 1, HJ. AF LÆDERSTRÆDE STRAND KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE

NABOLØS 1, HJ. AF LÆDERSTRÆDE STRAND KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R NABOLØS 1, HJ. AF LÆDERSTRÆDE STRAND KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 10.11.2015 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R AMAGERTORV 20 FRIMANDS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 14.01.2016 Besigtiget af: Laura Boelskifte Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R WILDERSGADE 49 A-B CHRISTIANSHAVNS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 27.10.2016 Besigtiget af: Thomas Fjelstrup Nielsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001

Læs mere

Besigtigelsesdato: Journalnummer: / Adresse: Valkendorfsgade 11, 1151 København K

Besigtigelsesdato: Journalnummer: / Adresse: Valkendorfsgade 11, 1151 København K 2 Besigtigelsesdato: 19.02.2016 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns Kommune Adresse: Valkendorfsgade 11, 1151 København K Betegnelse: Zeises Hus Fredningsår:

Læs mere

BROLÆGGERSTRÆDE 8 SNARENS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE

BROLÆGGERSTRÆDE 8 SNARENS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R BROLÆGGERSTRÆDE 8 SNARENS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 08.09.2016 Besigtiget af: Vera Noldus Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

I det følgende er der ikke taget stilling til lovligheden af bygningsarbejder foretaget i ejendommen.

I det følgende er der ikke taget stilling til lovligheden af bygningsarbejder foretaget i ejendommen. 2 Besigtigelsesdato: 18.02.2016 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns Kommune Adresse: Admiralgade 20, 1066 København K Betegnelse: Buurmesters Gaard Fredningsår:

Læs mere

SANKT NIKOLAJ FATTIGE KIRKESKOLE (TIDL.) ØSTER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE

SANKT NIKOLAJ FATTIGE KIRKESKOLE (TIDL.) ØSTER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANKT NIKOLAJ FATTIGE KIRKESKOLE (TIDL.) ØSTER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.02.2016 Besigtiget af: Mikala Kloppenborg Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001

Læs mere

BADSTUESTRÆDE 15 SNARENS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE

BADSTUESTRÆDE 15 SNARENS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R BADSTUESTRÆDE 15 SNARENS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.08.2016 Besigtiget af: Vera Noldus Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

BLEGDAMSGADE 7 NYBORG KOMMUNE

BLEGDAMSGADE 7 NYBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R BLEGDAMSGADE 7 NYBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 10.03.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/450-0001 Kommune: Nyborg Kommune Adresse: Blegdamsgade

Læs mere

DYBENSGADE 22 ØSTER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE

DYBENSGADE 22 ØSTER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R DYBENSGADE 22 ØSTER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 10.02.2016 Besigtiget af: Laura Boelskifte Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

SVÆRTEGADE 5 KØBMAGER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE

SVÆRTEGADE 5 KØBMAGER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SVÆRTEGADE 5 KØBMAGER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 09.11.2016 Besigtiget af: Vera Noldus Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns Kommune

Læs mere

STORE KANNIKESTRÆDE 8 KLÆDEBO KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE

STORE KANNIKESTRÆDE 8 KLÆDEBO KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R STORE KANNIKESTRÆDE 8 KLÆDEBO KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.03. 2016 Besigtiget af: Laura Boelskifte Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

KØBMAGERGADE 13 FRIMANDS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBMAGERGADE 13 FRIMANDS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KØBMAGERGADE 13 FRIMANDS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 13.01.2016 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

DRONNINGENS TVÆRGADE 59 SANKT ANNÆ VESTER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE

DRONNINGENS TVÆRGADE 59 SANKT ANNÆ VESTER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R DRONNINGENS TVÆRGADE 59 SANKT ANNÆ VESTER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 29.04.2016 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R ROSENGÅRDEN 5 KLÆDEBO KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 18.03.2016 Besigtiget af: Mikala Kloppenborg Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

RÅDHUSSTRÆDE 15 SNARENS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE

RÅDHUSSTRÆDE 15 SNARENS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R RÅDHUSSTRÆDE 15 SNARENS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.08.2016 Besigtiget af: Dorthe Bendtsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R LAPPEN 30 HELSINGØR KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 13.05.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2011-7.82.07/217-0001 Kommune: Helsingør Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KYSEBORGSTRÆDE 6 SVENDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.08.2013 Besigtiget af: Sidse Martens Gudmand-Høyer Journalnummer: 2013-7.82.07/479-0001 Kommune: Svendborg Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSGADE 13 NYBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.06.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/450-0001 Kommune: Nyborg Kommune Adresse: Slotsgade

Læs mere

FIOLSTRÆDE KLÆDEBO KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE

FIOLSTRÆDE KLÆDEBO KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R FIOLSTRÆDE 25-27 KLÆDEBO KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 09.03.2016 Besigtiget af: Mikala Kloppenborg Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R TÅRNGADE 6-8 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 08.11.2013 Besigtiget af: Sidse Martens Gudmand-Høyer Journalnummer: 2013-7.82.07/430-0001 Kommune: Faaborg-Midtfyn

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSGADE 28 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.05.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse: Slotsgade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R LAPPEN 10 A-B HELSINGØR KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2011-7.82.07/217-0001 Kommune: Helsingør Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R TORVET 11, PRÆSTØ VORDINGBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 09.02.2011 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.07/390-0001 Kommune: Vordingborg Kommune Adresse:

Læs mere

BARONESSENS HUS KØGE KOMMUNE

BARONESSENS HUS KØGE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R BARONESSENS HUS KØGE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 14.10.2016 Besigtiget af: Tine Meyling Journalnummer: 2011-7.82.07/259-0001 Kommune: Køge Kommune Adresse: Brogade 22,

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NIELS HEMMINGSENS GADE 32 FRIMANDS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.01.2016 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

NIKOLAJGADE 20 ØSTER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE

NIKOLAJGADE 20 ØSTER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R NIKOLAJGADE 20 ØSTER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 30.03.2016 Besigtiget af: Laura Boelskifte Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R DET GULE HUS VEJEN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 30.06.2014 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/575-0001 Kommune: Vejen Kommune Adresse: Koldingvej

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBENRÅ 27 KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.02.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R STORE POTTERGADE 9 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.05.2012 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse:

Læs mere

OPPE SUNDBY GAMLE SKOLE FREDERIKSSUND KOMMUNE

OPPE SUNDBY GAMLE SKOLE FREDERIKSSUND KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R OPPE SUNDBY GAMLE SKOLE FREDERIKSSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 07.02.2014 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/250-0001 Kommune: Frederikssund

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

Besigtigelsesdato: Journalnummer: /

Besigtigelsesdato: Journalnummer: / 2 Besigtigelsesdato: 04.02.2016 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns Kommune Adresse: Valkendorfsgade 15, 1151 København K Betegnelse: Valkendorfsgade

Læs mere

PRINSENSGADE 39 A-B FREDERICIA KOMMUNE

PRINSENSGADE 39 A-B FREDERICIA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R PRINSENSGADE 39 A-B FREDERICIA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.02.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/607-0001 Kommune: Fredericia Kommune Adresse:

Læs mere

ØSBY PRÆSTEGÅRD HADERSLEV KOMMUNE

ØSBY PRÆSTEGÅRD HADERSLEV KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ØSBY PRÆSTEGÅRD HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 28.09.2012 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Haderslev Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SKOVGADE 20 THISTED KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 03.05.2011 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/787-0001 Kommune: Thisted Kommune Adresse: Skovgade 20,

Læs mere

GRÅBRØDRETORV 14 FRIMANDS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE

GRÅBRØDRETORV 14 FRIMANDS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R GRÅBRØDRETORV 14 FRIMANDS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.01.2016 Besigtiget af: Laura Boelskifte Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSGADE 20 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.05.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse: Slotsgade

Læs mere

Besigtigelsesdato: Journalnummer: /

Besigtigelsesdato: Journalnummer: / 2 Besigtigelsesdato: 17.08.2016 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns Kommune Adresse: Kompagnistræde 7-7A, 1208 København K Betegnelse: Kompagnistræde

Læs mere

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.05.2012 og 07.06.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R LAGONIS MINDE 12 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 27.11.2013 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2013-7.82.07/430-0001 Kommune: Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R WILDERSGADE 53 CHRISTIANSHAVNS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 06.06.2016 Besigtiget af: Valdemar H. Grambye Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

VISDOMMENS KILDE, DEN KGL. DANSKE SKOLE ÆRØ KOMMUNE

VISDOMMENS KILDE, DEN KGL. DANSKE SKOLE ÆRØ KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R VISDOMMENS KILDE, DEN KGL. DANSKE SKOLE ÆRØ KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 03.10.2014 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/492-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R VESTERGADE 43 GULDBORGSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.10.2010 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2010.7.82.07/376-0001 Kommune: Guldborgsund Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSGADE 24 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 14.05.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse: Slotsgade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R MØLLERGADE 43 SVENDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17.09.2013 Besigtiget af: Sidse Martens Gudmand-Høyer Journalnummer: 2013-7.82.07/479-0001 Kommune: Svendborg Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R GRÅBRØDRETORV 19-21, GRÅBRØDRESTRÆDE 23 OG KLOSTERSTRÆDE 20 FRIMANDS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.05.2016 Besigtiget af: Lisbeth Pepke Journalnummer:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSGADE 31 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.05.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse: Slotsgade

Læs mere

SVÆRTEGDE 9 KØBMAGER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE

SVÆRTEGDE 9 KØBMAGER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SVÆRTEGDE 9 KØBMAGER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 20.09.2016 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NAFFET 14 HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 28.09.2012 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Haderslev Kommune Adresse: Naffet

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R WILDERSGADE 19 CHRISTIANSHAVNS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 30.08.2016 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R LOWZONS GÅRD HILLERØD KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 03.12.2013 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/219-0001 Kommune: Hillerød Kommune Adresse: Møllestræde

Læs mere

LILLE SLAGTERGADE 17 HADERSLEV KOMMUNE

LILLE SLAGTERGADE 17 HADERSLEV KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R LILLE SLAGTERGADE 17 HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 27.09.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Adresse: Haderslev Kommune

Læs mere

HORSENS ALMINDELIGE HOSPITAL HORSENS KOMMUNE

HORSENS ALMINDELIGE HOSPITAL HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HORSENS ALMINDELIGE HOSPITAL HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FISKERGADE 8 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.05.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse: Fiskergade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R DRONNINGENSGADE 15 CHRISTIANSHAVNS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 08.07.2016 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2010-7.82.07-101-0001 Kommune:

Læs mere

E R SANKT ANNÆ GADE 3B CHRISTIANSHAVNS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE

E R SANKT ANNÆ GADE 3B CHRISTIANSHAVNS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANKT ANNÆ GADE 3B CHRISTIANSHAVNS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 03.06.2016 Besigtiget af: Valdemar Hedelykke Grambye Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001

Læs mere

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.03.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte og Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg

Læs mere

DET MAHLERSKE HUS RINGSTED KOMMUNE

DET MAHLERSKE HUS RINGSTED KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R DET MAHLERSKE HUS RINGSTED KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.01.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.07/329-0001 Kommune: Ringsted Kommune Adresse:

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

BORGERGADE 140 SANKT ANNÆ VESTER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE

BORGERGADE 140 SANKT ANNÆ VESTER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R BORGERGADE 140 SANKT ANNÆ VESTER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.04.2016 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SKIBBROGADE 14 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.05.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse: Skibbrogade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SKOVRIDERGÅRDEN HILLERØD KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.december 2013 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/219-0001 Kommune: Hillerød Kommune Adresse:

Læs mere

KOMPAGNISTRÆDE 11 SNARENS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE

KOMPAGNISTRÆDE 11 SNARENS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KOMPAGNISTRÆDE 11 SNARENS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.08.2016 Besigtiget af: Valdemar H. Grambye Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

LILLE STRANDSTRÆDE 18 SANKT ANNÆ ØSTER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE

LILLE STRANDSTRÆDE 18 SANKT ANNÆ ØSTER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R LILLE STRANDSTRÆDE 18 SANKT ANNÆ ØSTER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.05.2016 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

SANKT MOGENSGADE 9A VIBORG KOMMUNE

SANKT MOGENSGADE 9A VIBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANKT MOGENSGADE 9A VIBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17.06.15 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/791-0001 Kommune: Viborg Kommune Adresse: Sankt

Læs mere

STRANDGADE 16 DRAGØR KOMMUNE

STRANDGADE 16 DRAGØR KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R STRANDGADE 16 DRAGØR KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Sidse Martens Gudmand-Høyer Journalnummer: 2013-7.82.07/155-0001 Kommune: Dragør Kommune Adresse: Strandgade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSGADE 22, NYKØBING GULDBORGSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 27.10.2010 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2010-7.82.07/376-0001 Kommune: Guldborgsund

Læs mere

NØRREGADE 45 A-D ODENSE KOMMUNE

NØRREGADE 45 A-D ODENSE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRREGADE 45 A-D ODENSE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.04.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.02/461-0001 Kommune: Odense Kommune Adresse: Nørregade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BJERGEGADE 32 HELSINGØR KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.09.2013 Besigtiget af: Maria Wedel Søe / Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2011-7.82.07/217-0001 Kommune: Helsingør

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R LINDEGADE 9 KOLDING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 28.04.2015 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07-0001 Kommune: Kolding Kommune Adresse: Lindegade 9 Betegnelse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLOSTERGADE 58 AARHUS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 27.11.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/751-0001 Kommune: Aarhus Kommune Adresse: Klostergade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANKT OLAIGADE 49 HELSINGØR KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.04.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2011-7.82.07/217-0001 Kommune: Helsingør Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SINDINGGÅRD HERNING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 14.10.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2013-7.82.07/657-0001 Kommune: Herning Kommune Adresse:

Læs mere

Besigtigelsesdato: Journalnummer: /

Besigtigelsesdato: Journalnummer: / 2 Besigtigelsesdato: 11.02.2016 Besigtiget af: Lisbeth Pepke Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: København Kommune Adresse: Højbro Plads 15, 1200 Kbh. K Betegnelse: Højbro Plads 15 Fredningsår:

Læs mere

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R STJERNEGADE 31 HELSINGØR KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.06.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2011-7.82.07/217-0001 Kommune: Helsingør Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R DRONNINGENS TVÆRGADE 5 KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.01.2015 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FIOLSTRÆDE 28 KLÆDEBO KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.04.2016 Besigtiget af: Mikala Kloppenborg Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FIOLSTRÆDE 16 KLÆDEBO KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.03.2016 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

HYSKENSTRÆDE 16 SNARENS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE

HYSKENSTRÆDE 16 SNARENS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HYSKENSTRÆDE 16 SNARENS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 10.08.2016 Besigtiget af: Valdemar H. Grambye Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSGADE 33 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 05.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse: Slotsgade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R ADELGADE 23, NYSTED GULDBORGSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 13.10.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010.7.82.07/376-0001 Kommune: Guldborgsund

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANKT ANNAGADE 8 HELSINGØR KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.04.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2011-7.82.07/217-0001 Kommune: Helsingør Kommune

Læs mere

TEGLGÅRDSSTRÆDE 12 NØRRE KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE

TEGLGÅRDSSTRÆDE 12 NØRRE KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R TEGLGÅRDSSTRÆDE 12 NØRRE KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 05.04.2016 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

BORGERGADE 144 SANKT ANNÆ VESTER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE

BORGERGADE 144 SANKT ANNÆ VESTER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R BORGERGADE 144 SANKT ANNÆ VESTER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 12.04.2016 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

GAMMEL STRAND 46 STRAND KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE

GAMMEL STRAND 46 STRAND KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R GAMMEL STRAND 46 STRAND KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 09.11.2015 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

FREDERICIAGADE 14-14A KØBENHAVNS KOMMUNE

FREDERICIAGADE 14-14A KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERICIAGADE 14-14A KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Fredericiagade 14-14A Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

IBSTRUP GENTOFTE KOMMUNE

IBSTRUP GENTOFTE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R IBSTRUP GENTOFTE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.12.2012 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/157-0001 Kommune: Gentofte Kommune Adresse: Jægersborg

Læs mere

VESTER STRANDGADE 33 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

VESTER STRANDGADE 33 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R VESTER STRANDGADE 33 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

FISKEBLØDERHUSET FRIMANDS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE

FISKEBLØDERHUSET FRIMANDS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R FISKEBLØDERHUSET FRIMANDS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 12.01.2016 Besigtiget af: Laura Boelskifte Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: København

Læs mere

VON OSTENSGADE 7 DRAGØR KOMMUNE

VON OSTENSGADE 7 DRAGØR KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R VON OSTENSGADE 7 DRAGØR KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 07.10.2013 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2013-7.82.07/155-0001 Kommune: Dragør Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R VALDEMARSLUND HELSINGØR KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 14.05.2013 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/217-0001 Kommune: Helsingør Kommune Adresse: Gurrevej

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R MUSEET, DEN GAMLE KRO SORØ KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 13.12.2011 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/340-0001 Kommune: Sorø Kommune Adresse: Storgade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BAGERGADE 5 SVENDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.08.2013 Besigtiget af: Sidse Martens Gudmand-Høyer Journalnummer: 2013-7.82.07/479-0001 Kommune: Svendborg Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R LÅSBYGADE 61-65 KOLDING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 10.11.2011 Besigtiget af: Caspar Jørgensen Journalnummer: 2011-7.82.07/621-0001 Kommune: Kolding Kommune Adresse: Låsbygade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R LINDEGADE 11, CHRISTIANSFELD KOLDING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 28.04.2015 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/621-0001 Kommune: Kolding Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R ANNABORG HILLERØD KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.december 2013 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/219-0001 Kommune: Hillerød Kommune Adresse: Frederiksværksgade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R GRØNNEGADE 23 SVENDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 06.06.2013 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild, Sidse Martens Gudmand-Høyer Journalnummer: 2013-7.82.07/479-0001 Kommune:

Læs mere