fctb Gitte Pietrowski Fuldmægtig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fctb Gitte Pietrowski Fuldmægtig"

Transkript

1 RAMSØ KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokal 502 Andelsbolgforenngen Bodsbjerggård v/helle Kldal Mogensen Bodsbjerggårdsvej Vby Sj. Vbygårdsvej 50, GL Vby Postboks 43 K-430 Vby Sjælland Postgro TIL: Fax.: E-mal: ato: 28. marts 2003 Journal: Vedrørende eres skrvelse af den 2. marts verse uafklaret spørgsmål. Andelsbolgforenngen " Bodsbjerggård". Matr. 2- Vby by. Syv. Under henvsnng tl eres skrvelse modtaget den 8. marts 2003 vedr. punkterne -5, angående "dverse uafklaret spørgsmål" skal hermed meddeles: Vedr. punkt og 2: Ejendomsvurderng af fast ejendom er overtaget af Told og Skat Korsør, som også har fået eres skrvelse vedrørende tdlgere henvendelse. Jeg har d.d. fremsendt kop af ovennævnte skrvelse og tlsendt den tl Told- og Skatteregon Korsør, Storebælt Erhvervspark 3, 4220 Korsør. et skal oplyses, at kontaktperson vedr. Ramsø kommune er Anja Lnde Krag, drekte telefon Vedr. pkt. 3 og 4: Vedr. støjdæmpende plantebælte og støj fra Vbyvejen. Jeg har d.d. gvet Hennng W. Chrstensen kop af eres skrvelse, hvorefter Hennng W. Chrstensen Teknsk Forvaltnng vl vende tlbage tl sagen. Vedr. pkt. 5: Som svar på eres spørgsmål vedrørende ansøgnng om overdækket terrasse/udestue skal oplyses, at det fremgår af forvaltnngens byggesag, at Teknsk Udvalg den 23. januar 200 har gvet prncpel tlladelse tl opførelse af overdækkede terrasser/udestuer. Vedlagt kop af skrvelse tlsendt Andelsbolgforenngen "Bodsbjerggård" den 3. januar 200, hvoraf fremgår Teknsk Udvalgs beslutnng. Med venlg hlsen fctb Gtte Petrowsk Fuldmægtg

2 Andelsbolgforenngen Bodsbjerggård Tl Ramsø Kommune / 'WG^ 7 Teknsk Forvaltnng ^Ay-&KG«u\F, 8 MAR Vby Sj. den 2/3-03 strorn-7" * / Z?**,..* r Ana. verse uafklaret spørgsmål., - ^-yrø-2?5[]lf/j_ oj Undertegnede har på vegne af Andelsbolgforehrrgen Bodsbjerggård nogle spørgsmål, som v ønsker en forklarng på/besvarelse. Undertegnede henvendte sg sdste år lge før sommerferen per E-mal og fk da også hurtg svar tlbage, at man desværre kke var stand tl at svarer pt., da der man gk nd en fereperode. Så hørte jeg ntet bagefter, og nu må man sge at sommerferen 2002 er ovre for længst. Spørgsmålene som Andelsbolgforenngen ønsker besvaret, er således næsten de samme, som jeg stllede mn mal!. Hvordan fastsætter man ejendomsværden på en andelsbolgforenng? Hvlke krterer går man efter? 2. Hvlken betydnng har en udestue/overdækket terresse på ejendomsvurderngen? Hvs det har en betydnng for ejendomsvurderngen, hvor mange kroner koster det for hhv. udestue og overdækket terresse ejendomsvurderng? ette spørgsmål blver man nød tl at få afdækket, da hver andelshaver så må betale den ekstra omkostnng. 3. Andelsbolgforenngen modtog et brev fra Kommunen ang. opførelse af støj-hæmende plantebælte ved.vby-vejen. Vores spørgsmål er således, hvlke planter anser I for støjhæmmende? 4. En del af beboerne føler sg meget generet af støj fra Vbyvejen, som dels skyldes den tunge trafk (næsten alle passere Vbyvejen tl og fra arbejde), men nok sær den store hastghed, der køres. Lgger der noget lokal planen om sænknng af farten på Vbyvejen med evt. "bump", rundkørsler eller lgnende? Og hvs der gør hvornår vl det foretages noget, som sænker hastgheden på Vbyvejen? et er forbundet med stor rsko for alle, at der blver kørt med meget mere end den tlladte hastghed ndenfor bygrænsen! 5. Ved tlbygnng tl den enkelte andelsbolg med en udestue eller overdækket terresse, skal man ansøge Kommunen nden der bygges og uanset hvlken størrelse tlbygnngen har? V håber, at e kan besvarer vores spørgsmål og undskylder for ulejlgheden. På forhånd tak. PVA. Andelsbolgforenngen Bodsbjerggård r' Helle Kldal Mogejnsen Bods6jerggåTcl^/ej Vby Sj.

3 RAMSØ KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bygnngsnspektoratet Andelsbolgforenngen Bodsbjerggård v/inge Grønberg Bodsbjerggårdsvej Vby Sj. Lokål-502 Vbygårdsvej 50, GI. Vby Postboks 43 K-430 Vby Sjælland Postgro Tlf.: Fax.: E-mal: ato: 4. september 2003 Journal: /GP Fremsendes uden følgeskrvelse I Ifølge aftale I Ifølge eres e-mal Q Ifølge eres fax I Ifølge eres brev I I Ifølge eres forespørgsel Q Rng venlgst herom, lokal I I Returneres med tak for lån Q Tl vdere behandlng Q Tl orenterng I Kan beholdes Andet Bemærknnger Vedlagt fremsendes følge aftale den 3. september 2003 plantegnng vedr. Bodsbjerggårdsvej 2-42, 430 Vby Sj. et fremgår af tegnngen, hvordan terrasser/udestuer skal placeres. Med venlg hlsen CjttX /'*-' V- Gtte Petrowsk Fuldmægtg

4 h x <^y/,:4^/m-'m^===^pf. \/ 3 rums bolc A ^ ^yv^-j p^ J^ A?n* */«? ~r -. K 330 A < -36* TI VC. tagplader 8 x 56 mm, lægter o x 5o " spær o x 5o " rem på mur oo x loo mm. rem. på stolper op x loo mptn. " 5 x.5 o " unctecedex 9 x 75 " dæklster 0S x 8o cm. flethegn.gavl ISo x 5o «;» facade tagvand' - tl regnvandsbeholder, fordeles på granden ^A U.r^ /%?? * /C* % >/**? B O S B J E R G G A R IS VEJ %- --#& OVERÆKNINGER VE TERRASSER Plål; :loo snt :5o

5 RAMSØ KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokal 507 Vbygårdsvej 50 Postbox 43 K-430 Vby Sjælland Postgro Tlf Fax L Andelsbolgforenngen "Bodsbjerggård" v/inge Jensen Bodsbjerggårdsvej Vby S j. ato: 9 OKT. 993 Journal : Ql G0 CS/amS Lokalplan 6. Tlladelse tl opsætnng af udestuer bebyggelsen Bodsbj erggård. e har med brev af. oktober 993 anmodet om en udtalelse vedrørende opsætnng af en gven udestue. En sådan forespørgsel har tdlgere gvet anlednng tl at forholdet blev behandlet kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen traf således den 7. aprl 990 følgende beslutnng: "er meddeles tlladelse tl en udestue på max. 5 m.2, mod at - og størrelsen godkendes af andelsbolgforenngen Bodsbjerggård samt det almennyttge bolgselskab for Bodsbjergvænget". et vl sge, at følgende betngelser skal være opfyldt for at der kan meddeles tlladelse.. Ens udestuer for de 3 bolgområder. 2. Typevalg/størrelse godkendt af andelsbolgforenngen Bodsbjerggård og Bodsbjerghaven. 3. Typevalg/størrelse godkendt af det almennyttge bolgselskab. 4. er skal søges en særsklt byggetlladelse for hver udestue, der ønskes opført. 5. Inden nogen udestuer må opføres, skal der laves en plan over hele området omfattende begge andelsbolgforennger og Rosklde bolgselskabs bebyggelse. Planen skal vse hvor udestuerne ønskes placeret ved de enkelte bolger. et skal endvdere af en facadetegnng fremgå hvordan udestuernes udseende blver. Når dette arbejde er udført, kan der foretages ndvduel byggesagsbehandlng af konkrete ansøgnnger. Med^venllg aavven-s^g har&jse PT+P^ Carsten Schutte Bygnngsnspektø] Korrespondancen bedes stlet tl kommunen, kke tl personer

6 Korrespondancen bedes stlet tl kommunen, kke (l personer r RAMSØ KOMMUNE TEKNISK Andelsbolgforenngen "Bodsbj erghaven" v/ Wll Fruerled Bodsbjerggårdsvej Vby Sj. FORVALTNING Lokal 500 Vbygårdsvej 50 Postbox 43 K-430 Vby Sjælland Postgro Tlf ato: 2 7 APR. 990 Journal : G0 ES/kv Lokalplan 6. Tlladelse tl opsætnng af udestuer bebyggelsen Andelsbolgforenngen."Bodsb erghaven". Andelsbolgforenngens bestyrelses brev af 2. marts 990, hvor der ansøges om tlladelse tl at opsætte udestuer af n Julane-Compact bebyggelsen, er den 7. aprl 990 blevet behandlet Ramsø kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsen besluttede, at der må opstlles en udestue på max. 5 m2, ved hver af bolgerne. Udestuerne skal være af en, der mnder om Julane-Compact. Hvs denne kke kan bruges, skal der fndes en der fremtræder på lgnende måde. Inden nogen af udestuerne må opføres, skal der laves en plan over hele området omfattende begge andelsbolgforenngerne og Rosklde bolgselskabs bebyggelse. Planen skal vse, hvor udestuen ønskes placeret ved de enkelte bolger. et skal endvdere af en facadetegnng fremgå, hvordan udestuernes udseende blver. Når dette arbejde er udført, kan der foretages ndvduel byggesagsbehandlng af konkrete ansøgnnger. Med venlg hlsen Susanne Fast Jensen Vceborgmester Erk Sall Kommunengenør

7 Ara<3.^ X s t><3 X dl <g :fj <=> ur <s n dl n<g-o n V I B Y SJ. RAMSØ KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 430 Vby Sj. RAMSØ KOMtWUf\3= _ S^%LT AR *ATET *" OKI. 883 P TL ' -'^K^sOST ' OffVlO-.-3? Teknsk forvaltnng bedes venlgst meddele mg om det er tlladt h.t. byggevedtægter e.lgn. at opsætte en udestue som vedlagte foto ved husene ovennævnte andelsbolgforenng og om der gvet fald skal søges byggetlladelse. Med venlg hlsen Bodsbjerggårdsvej Vby S j.

8 . havestue er hele 9.8 m 2. Altså stort nok tl borde, stole, blomster og hele famlen. Kvalteten er topklasse både med hensyn tl desgn og materaler: Alumnums boksproflsystem, der skrer større stabltet både tag, front og endegavl samt kraftgt 3 mm delt glas. Udestuen har dobbelt skydedør, der løber på kuglelejer, er påmonteret håndtag og lukke/låse mekansme samt 2 frontvnduer. Mål: B: 3,8 x : 2,57 x H: 2,55 m. Som tlbehør kan der købes tlbygnng,,83 m lang nkl. frontvndue samt sokkel træ. Udestuen kan, om ønskes, leveres fragtfrt på eres adresse. T 8

9 Ramsø Kommune KOMMUNALBESTYRELSEN 7. aprl 990 Mødet afholdes på Rådhuset blad 40 formandens Intaler 37. J G0 Lokalplan 6. Tlladelse tl opsætnng af udestuer bebyggelsen Andelsbolgforenngen Bodsbjerghaven. Bestyrelsen Andelsbolgforenngen Bodsbjerghaven har ved brev af 2, marts 990 ansøgt om prncpel tlladelse tl at opsætte udestuer af n Julane-Compact (rvhuslgnende). Andelsbolgforenngen Bodsbjerghaven er som bekendt 8 stk. andelslejlgheder et plan opført som rækkehuse. Bebyggelsesprocenten er for området "Bodsbjerghaven" 9,%. Ifølge lokalplan 6 er det tlladt at bebygge området for tæt/lav med 40%. Såfremt det tllades at opføre de anførte udestuer, må det forventes, at det får afsmttende vrknng på de to lgnende bebyggelser "Bodsbjerggård" (2 andelsbolger) og Bodsbjergvænget (40 almennyttge bolger + 0 ungdomsbolger). En eventuel tlladelse bør således være betnget af følgende: ) Ens udestuer for de 3 bolgområder. 2) Typevalg/størrelse godkendt af andelsbolgforenngen Bodsbjerggård. 3) Typevalg/størrelse godkendt af det almennyttge bolgselskab. 4) er skal søges en særsklt byggetlladelse for hver udestue, der ønskes opført. Intet ndstllngsblag. Teknsk forvaltnngs ndstllng: er meddeles tlladelse tl en udestue på max. 5 m2, mod at - og størrelsen godkendes af andelsbolgforenngen Bodsbjerggård samt det almennyttge bolgselskab for Bodsbjergvænget. UTM punkt 02. Beslutnng: Fremsendes tl kommunalbestyrelsen med tltrædelse af teknsk forvaltnngs ndstllng. KB pkt. 37. Beslutnng: Indstllngen tltrådt.

10 m m ' &<3cLl <<n* n \k JL ^ ø K >e. -/<z t< *A& 9 å / l&r> r r X uå. / ( r (3 vje fc LO-< < 4<* f~~ CI JS. //> 4/» ^ ^ * >Å%A M r Kh p-ays J <Tf ^* 4d* \ \ ^clu«. nafee. \ / 7 o/ (dal Ikt A -o_< -^. & 4 ^ V t«^ [QN Yf> o -Vs Æ =>( fø... ^ _PJ S>3 l ds&u ^l >2/L> * «Sf T " f" ^ ^ 7^ «=t» ku < e*h». ^ Æ>\. U :a _; L^ L V^ ^ 9 7?^^ <te / fv -2 V <? - (!^ V e^ u* < >G^^-^r*^ ** r ø^ye^r«? G"z> 4/W o "? y JL r ; f* o 77 3^ 0 " " <-* H& S e r e tc^ VC{ _&&..... // R<- e\- l- -OM-.-_ :! f «*- %! '.._. - "I j '!! 'j -- 0 c< J3 M&y e^t* cåd *4S 3S./g.^t U ' V ~>e~. V<9,<.<?< - \ m _ _ ' 0 JL å C 'å

11 '. - V 0 _-_.- v : " -- c H HW^ «f\ M»-fnré (?JK^ -eb 7 A k PYL c f {& zæ " t.' L j> ~ - ^T '* _._. VM ca\ * 'P \ \ "$ ] \ r V,< 7 lj&as <- 3 = ^ ty j» (?<5 ~uw 9 <&\r y> ~&*Ju>.-4 ø 7 \ I!. A** r / <&*/> LÆ>f S* ^å&l &> 6 ^ r I ^ # V, *&.._ > <V!, ' ; _ å* ~e^)r- JL &^ 5^% g- 6 l u < >K* >v> ^ &?C& Å > 5- \ \ \ \!._. / - & < 4. s» y r^. "- _...»_G V/ ^ ~ ^X«s ^*» r <&-r «" ftlo^ z 4! <3rob> </ L f ol VU -Jfc ICCMH - X <*v jj TÅ eh^ Ål II K & djdx I "C ^»._ -t4 yc *r<så d&su*4 t~\ <2^ ^ l. ' 4. \ ; ' : : ' SJ* Nl^-S^ _Jl 4 «jsdså L&^n\ *g» f r* * j ' L < a l l v? s? ' ' "^ : // W/-«T7 * p ^ 3 - PST ± ' '. <^<2 7? * : %r 7* k G> tf^&rszt S> ^^ -:,., ' [ _.... :! I V. j j!! ! <*Z! l j,, - -~._ -h! : ' ' : ; :! ; ) ; u 0 _ - I ~r - j : -- -

12 RAMSØ KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokal 508 Vbygårdsvej 50, GI. Vby Postbox 43 K-430Vbv Sjælland Postgro Tlf Fax Grethe Pfeffer Bodsbjerggårdsvej Vby Sj. SAGSKOPI L ato: 2 APR. 995 Journal : 2- V. HSP/ams Placerng af carport. Bodsbjerggårdsvej Matr. 2- Vby by. Syv. Under henvsnng tl eres henvendelse tl teknsk forvaltnng den 20. aprl 995, vedrørende placerng af en carport, kan v oplyse følgende.: Som det fremgår af den vedlagte oversgtsplan, er den ønskede placerng af en carport, placeret uden for andelsbolgforenngens grund. e har således kke mulghed for opføre en carport med denne placerng. Ønsker e yderlgere oplysnnger, er e velkommen tl at rette henvendelse tl teknsk forvaltnng, eventuelt på telefon , lokal 508. Med venlg hlsen a/4 Bygnngs Korrespondancen bedes stlet tl kommunen, kke tl personer

13 TEGNING NR. EMNE: KOTE -OG MÅLESTOK: -4-aoo " _"* Jf" ATO: REVISIONSATO: ao 40. V7 ^^^HSSØrørøS^^Vv. A B C E F G H Henfører t!! sjcrlyefs* SAGSKOPI / / / / / /4 lc X A / /" /y>^ VIL Oversgtsplan BOSBJERGGÅR O BOSBJERGHAVEN - Rosklde Sparekasse' - Rosklde Sparekasse UOC/^s ^ BOSBJERGVÆNGET - Rosklde Bolgselskab C INSTITUTION - Ramsø Kommune ^ T : *Tj?fe3SPj8>ffl A fh t V^'^.''

14 o o ~f fc ". r -M-r :- fli ' P l~t- >_\ \%7] \L N* - X I! ^_ /X--4 /. ry u M 3 J_ T~"? ^k < f Qmjfå - \- - & > > A A ~ d/txp' 'Jfl L LL rk, L>. _J_ ^ :^ ^M ~ f ' at 'O ^ ^ C -. r Ul " - " o Js? IL zl S " x T a? rff ' ^ rhr ~&wf, j/ r frt7uk K pc slsforo. L 5flJt~ Lx >/> 4^ ^* - <kvk '- ft J CL G A- > - 4«--*" LT UpjUdAA l -f= rw- Y\C l v l.,m^-^ fl.. dstftp -4r4f-r u l-j kh t T

15 fh TEGNING NR. EMNE: MÅLESTOK: ATO: A KOTE -OG '&HLA.C>NWG6PUAN OMfcAOE <\ x ^fc&fcerggar -:aoo REVISIONSATO: A B C E F G H SNGAET RAMOØ KOMMUNE TEKJNISK FORVALTNNG 2 7N0V. 987 ' ~- - I. y ^ 7 -y ^ -w-^' zz'-.- / (42.35.) C42.50) Oversgtsplan *ZJ &3.00.; BOSBJERGGÅR O BOSBJERGHAVEN - Rosklde Sparekasse' - Rosklde Sparekasse _, BOSBJERGVÆNGET - Rosklde Bolgselskab / O INSTITUTION C FÆLLESHUS - Ramsø Kommune (43.50.) Parceller af matr. 2a og a Vby by, Syv. O ARKITEKT: Claus B. Hansen & Allan Chabert's Tegnestue M.A.A. Skomagergade Rosklde O INGENIØR: Bgum & Steenfos, Rosklde A/S rådg. ng. F.R.l. Skomagergade Rosklde LANSKABSARKITEKT: Lone van eurs Kdehusvej 8,4250 Fuglebjerg O BYGGEAMINISTRATION: Rosklde Bolgselskab Parkvænget 25,4000 Rosklde tlf tlf tlf tlf >3.8)

16 :'f Vfcynavr?e og husnumre pd Bodsbj erggård udstyknngen Matr. 2- mlfl. Vby by. Syv A ~,f,*-.^r -:<^fyzyrajr.f

17 VIBYGAR HOVEGÅR PnrnpArrsvej 3«ev. /r-^3 S- ÅSTRUP BY VIBY BY l SE KORT 35 '-A/B/ RAMSØ KOMMUNE

18 ^ p j., t p r / / * / C'y^^Al^ * ff^<?^ffo. ~ r / / / f * \ j/\ \J l^ l <t/!! n - <- j (, J^-L ' djjjlq.qu[. j r [ - r^-,! ' j_,, j ^> r ~"-^L_ : _ ^^, _,. _.

19 Ramsø Kommune Admnstratonsbygnngen Vbygårdsvej 50, 430 Vby Sjælland RAMSØ KOMMUNE S E KRETARATET 2 2 JULI } \<OP "HL Studestræde København V. Telefon Telefax Gro Byggeskadefonden Vor ref. 263-S00/ah eres ref.: ato: Vedr.: Andelsbolgforenngen Bodsbjerggård, Bodsbjerggårdsvej 2-42, 430 Vby Sjælland. Vedlagt fremsendes tl orenterng kop af korrespondance mellem andelsbolgforenngen og Byggeskadefonden. Med venlg hlsen Byggeskadefonden Attla Hegykdz; Blag: Kop af tre breve.

20 é '* Studestræde København V. Andelsbolgforenngen Bodsbjerggård Telefon v/formand Pa Carlsen Gjr Bodsbjerggårdsvej 8, 430 vby sjælland Byggeskadefonden Vor ref.: eres ref.: ato: 263-S00/ah Vedr.: Andelsbolgforenngen Bodsbjerggård, eres brev af 28. jun, og 09. jul 993. V beklager, at v først nu på grund af feretd har mulghed for at svare på eres brev, men håber, at dette kke har gvet anlednng tl problemer. Byggeskadefonden har nu påny gennemgået rapporten fra 5-års eftersynet samt Fondens særlge bemærknnger af 9. aprl 993. et fremgår heraf, at der andelsbolgforenngens bebyggelse kke er konstateret skader. Således som det er rapporteret 5- års eftersynsrapporten vl der næppe kunne opnås dæknng henhold tl skadesdæknngsreglerne for de forhold, som andelsbolgforenngen ønsker anmeldt som byggeskade. er er dog regstreret svgt forbndelse med enkelte bygnngsdele, som andelsbolgforenngen skal være opmærksom på. Enkelte af dsse svgt kan henføres tl fejl eller mangler, som andelsbolgforenngen kan have krav på at få afhjulpet af den ansvarlge for opførelsen. Byggeskadefonden kan således anbefale, at andelsbolgforenngen henvender sg tl den ansvarlge bygherre/rådgver eller entreprenør og forsøger en afjælpnng af forholdene ved en forlgsmæssg løsnng. a forholdene - som de er regstreret ved 5-års eftersynet - næppe kan opnå dæknng fra Fonden, bør andelsbolgforenngen selv foranstalte afhjælpnng af forholdene va den normale drft, såfremt de ansvarlge kke er samarbejdsvllge eller kke er stand tl at afhjælpe forholdene. I den forbndelse skal det dog også nævnes, at andelsbolgforenngen bør overveje omfanget af de konstaterede svgt og vurdere omkostnngerne forbndelse dermed, nden eventuelt jurdsk rådgver konsulteres. Omkostnngerne kan så henseende ofte overstge afhjælpnngsomkostnngerne de tlfælde, hvor det drejer sg om mndre forhold. Byggeskadefonden håber, at ovennævnte bemærknnger kan bdrage tl en fornuftg afhjælpnng af de ved 5-års eftersynet påpegede mndre gode forhold og kan oplyse, at Fonden har gode erfarnger fra andre bebyggelser, hvor der mellem de ansvarlge og

21 andelsbolgforenngen har kunnet opnås for andelsbolgforenngen fordelagtge nnger efter samtaler mellem parterne. For en ordens skyld vedlægges tl eres orenterng en kop af bekendtgørelsen skadedæknng fra Byggeskadefonden. Med venlg hlsen Byggeskadefonden Blag: Bygge- og Bolgstyrelsens bekendtgørelse 677 af 7. oktober 99. Kop af dette brev er tlsendt Ramsø Kommune.

22 Andelsbollcrfbrenlngen Bodsbj ergrgård. BSUGj BSF Z JUL 99 3 Byggeskadefonden Studestræde København V. Vby Sjælland, 9. jul 993 Jeg henvsertl mn skrvelse af 28. jun 993 (kop vedlagt), hvorpå jeg endnu kke har modtaget svar. Jeg håber at høre fra em løbet af kort td. Med venlg hlsen Pa Carlsen (formand) Bodsbjerggårdsvej Vby Sjælland Blag.

23 Arx<^ lsbo X JL Bod.st>j orenncren Byggeskadefonden Studestræde København V. A Ml W 0,JUL. 995 aruft'-^, IM_ «~» * ara. «> Vby Sjælland, 28. jun 993 eres Ref.: 263-S00/ah Anmeldelse af skader efter 5-års eftersyn V henvser tl Byggeskadefondens rapport fremsendt tl os med brev af 9. aprl 993. V tllader os at henvende os tl em for at spørge, hvorledes v skal forholde os, såfremt v ønsker at anmelde skader konstateret ved 5-års eftersynet. V ønsker at anmelde revne gulvbelægnng baderum (bolg 24), opfugtet træ køkkengulv (bolg 0) og manglende solerng ved gasaftræk (bolg 2). V hører gerne snarest fra em. Med venlg hlsen Pc Pa Carlsen (formand) Bodsbj erggårdsve j Vby Sjælland

24 Anlæg af Regstrerngsstklednng SHNG blanket Install. adresse &-L \l ^V gade 'bodetofwppr6sv& 42 a , Mål :200. Regstrerngsdata Atlastegn Krakfelt Anlæg Sporekabel sporekabel Jt B lagt nej Installaton K ator MoULer ATLASreferencer net. Øéo BMV 855 Cé7 sporekabel tlslutnng Måler fabrkat sere fjernknude ééé ja nej B 65 I6A AC5M 63<M5 87 oprettet af: Trykprove enkelt stk fclles stk HNG-nller aflcsnng sgn. B HE Stk -H5CTO3 33^ edb regstreret y/-y sgn. Af

25 SHNG Anlæg af stklednng Anlægsblanket Materalespecfkaton udfyldt af: sgn. andre oplysnnger vedr. arbejdets udførelse, samt cndrnger henhuld tl ovenstående Udførelse Entreprsekontrakt emzm Entreprenørens færdgmeldng StklednngsarLvjtet er udført og afprøwl henhold tl Gasreglementet Og HNG's paterdlespecfkatoner Entreprenør NIELSEN & STORM A/S I INGEN C ".ER & ENTREPRENØRER -ALslE,.: ; KØGE Nelsen. & Storm */s T syn VIGGO MICHAELSEN A/S RÅGIVENE INGENIØRFIRMA POSTBOKS 9 SØNRE ALLE KØGE TCI EP n* ts aa 40 GIRO Tlsynets godkendelse: StU<rJnrCjs«rLejJcl er godkendl henhold Hl HNC'S tlsynvnstruks stjjyf/&*»&

26 Anlæg af Regstrerngsstklednng SHNG blanket * «! Install. adresse gade X-l VAAUA b^ SUA/Q ^odsbjergqandsvej 4o 'Ramsø o 040 Mal :200. Regstrerngsdata Atlastegn. W-5 Krakfelt Anlæg Sporekabel _ sporekabel Ja B lagt nej Installaton K, ator MJlLer BMV 855 sporekabel tlslutnng Måler fabrkat sere ja nej M I6A AC5M Trykprove **ttflb.0& Stk enkelt stk fclles stk HNC-mller aflcsnng KJ Q sgn. HE Stk -H fc0 ATLASreferencer net. nerknude éé7 fjernknude 666 oprettet af:. sgn..

27 S HNG Anlæg af stklednng Anlægsblanket Install. adresse Gadelednng, StTk^ lednng Tlslutn, tl gadeled. gade * BoctsbemQcurdev/éj øao ø2o ^O dnwmon^j^j^j dmenson \J materale maler*!«dmenson materalelste nr,.. materale PEM PEM kou.p. kum-une tryk ca. Icngde Ramsø 4,0 bar 8,0 m Opførng m.v. materalelste 2. sporekabel afslutnng O O skb u.terran Skab materalelste 3.. komp. Regulator og måleroph. Måler materalelste 4.. materalelste Materalespecfkaton udfyldt af: komp. komp. sgn. andre oplysnnger vedr. arbejdets udførelse, samt cndrnger henhuld tl ovenstående leveres "pa HNG nstall.adr. af: Q Cntrp. monteres af: HNG Q Cntrp. leveres p HNG nstall.adr. af: O Cntrp. monteres af: HNG Cntrp. Udførelse Entrepr sekontrakt &2M Entreprenørens færdgmeldng StUlednngsartejlet er udført og afprøvet henhold tl Gasreglenentet og H.'G's materalespecfkatoner jjté jél6^<- Entreprenør NIELSEN & STORM A/S INGENICPER & ENTREPRENØRER PAL\C-, j l KØGE Nelsen, k Storm A /s Tlsyn VIGGO MICHAELSEN A/S RÅGVENE INGENIØRFIRMA POSTBOKS 9 SØNRE ALLE KØGE TELEFON GIRO Tlsynets godkendelse: StkleJnn^sartvjJel er gudfcendl henhold tl HNG's tlsynsnstruks g gj^df

28 Anlæg af Regstrerngsstklednng S HNG blanket Install. adresse gade 3odg>bjergc\ourd3ve} 58 oad. a~jl \)A ^TH V kommune Ramsø Mål :200. Regstrerngsdata Anlæg Installaton Sporekabel sporekabel Ja B lagt nej Regulator fabrkat Atlastegn; Muller B>MV 855 m-5 sporekabel tlslutnng Måler fabrkat serte Krakfelt ja nej B I6A AC SM 65 Trykprove -R88.0a03 Stk enkelt stk fclles stk HNG-»ler aflesnng sgn. HE Stk 348 ATLASreferencer net. n*rknude 667 fjernknude 66 é oprettet af:, sgn. ^ ty-r> /(af edb regstreret %-»'""' & #

29 ØHNG Anlæg af stklednng Anlægsblanket mad Install. adresse Gadelednnq StTK> lednng Tlslutn, tl gadeled. gade dmenson dmenson materalelste.. ø 4o ø2o 38 materale materale PEM PEM koup. kmatune tryk ca. Icngde Ramsø 4,0 bor 8,0 m Opførng m.v. materalelste 2.. sporekabel afslutnng skab u.terre* Skab wdlerdlelste 3. komp. Regulator og måleroph. Måler materale!ste 4.. materalelste Materalespecfkaton udfyldt af: komp. komp. sgn. le»eres"pl HNG nstall.adr. af: Q Cntrp. monteres af: HNG Cntrp. leveres p O HNG nstall.adr. af: Q Cntrp. monteres af: HNG Cntrp. andre oplysnnger vedr. arbejdets udførelse, samt andrnger henhuld tl ovenstående Udførelse Entreprsekontrakt S772.-H Entreprenørens færdgmeldng Sttklednngs«rbv ttel er udfort og - afprevvt henhold tl Gasreglementet og M.'tC's materalespecfkatoner / ^ / / ^ ^ ^ - c _ - Entreprenør, NIELSEN & STORM A/S h INGENIG3ER 8. ENTREPRENØRER f - -Ur,.: KØGE *7 \ IsJelsen, * Storm A /s T syn VIGGO MICHAELSEN A/S RÅGIVENE INGENIØRFIRMA POSTBOKS9 SONRE ALLE KØGE TELEFON GIRO Tlsynets godkendelse: StkleJnt^s«rLejJet er gudkendl henhold tl HNG'S tlsynsnstruks #åk*c#

30 HHNG Regstrerngs- blanket Anlæg af stklednng AttJ.nr, Install. adresse gade 3odsbjergc\QLrdsv/ej nr ' 36 Regstrerngsdata Anlæg Installaton ATLASreferencer Atlastegn. Ion-o Krakfelt Sporekabel sporekabel Ja B sporekabel Ja B lagt nej. G tlslutnng nej Regulator fabrkat lype net. J>6 u.. t Y\[A} r BMV 855 ntrknude 667 M å l e r fabrkat 'yp«fjernknude 666 rk KbA AC5M 65 sere tøqjj, 67 oprettet af: "%-/?'"" '/tøf Trykprove sgn. Mål >R HE Stk enkelt stk B Stk felles stk 7" H50W aflarsnmg 2St

31 SHNGF Anlæg af stklednng Anlægsblanket mad Install.: adresse!bqdslpeng<jqurdsv<s Ot> Gadelednnq ø 4o d ntenson materale StTk-^ decnson materale lednng ø 2o Tlslutn. materalelste tl gadeled... PEM PEM komp. kunhune tryk ca. lcngde Ramsø Afbar 8,0 m Opførng m.v. materalelste 2.. sporekabel afslutnng O skab u.terram Skab materalelste 3.. komp. Regulator og måleroph. Måler materalelste 4.. materalelste 5. Materalespecfkaton udfyldt af: komp. komp. sgn. leveres p H N G nstall.adr. af: O Cntrp. monteres af: HNG O Cntrp. leveres p HNG nstall.adr. af: Q Cntrp. monteres af: HNG Cntrp. andre oplysnnger vedr. arbejdets udførelse, samt endrnger henhuld tl ovenstående Udførelse Entrepr sekontrakt emzc' En Entreprenørens færdgmeldng StlklednngsarLejtet er udfort og afprewt henhold tl Gasréglementet og H.'tG's materalespecfkatoner r r?ft? EN & STORM A/S '-?AIKZ, =., :: KØGE. 03-6M? ' ' Nelseo, * &borm A fc> T syn VIGGO MICHAELSEN A/S RÅGIVENE INGENIØRFIRMA POSTBOKS 9 SØNRE ALLE KØGE TELEFON GIRO Tlsynets godkendelse: StkleJnn^sartejJet er godlendl henhold tl HNG-$ tlsyn&nstruks g M^ctt

32 Anlæg af Regstrerngsstklednng S HNG blanket Install. adresse 9<de 3odlslc^efgQQ^dsv/e 2.- nr ' <34 r.4d. kommune M *TN" {} Ifam&a Mdl :200. Regstrerngsdata" Anlæg Sporekabel At,as^^-5 J : Krakfelt sporekabel Ja 63 sporekabel Ja 8 lagt nej O tlslutnng nej O Regulator M..,. fab?k.t nuller «>< BKV 856 Måler fabrkat tfp* TrA lt?a _ AC5M Installaton 65- sere É>^6^7 87 Trykprove?.-'. '""' sgn. ^ HE Stk Stk enkelt stk Kl fclles stk aflcsnng ATLASreferencer net. Oéo nerknude 666 fjernknude 667 oprettet af: lato Æ sgn. yy. edb regstreret Jgyy "- /føf

33 SHNG Anlæg af stklednng Anlægsblanket nad , Install. adresse 34 Gadelednng ø4o dmenson materale StTk^ dmenson naterale lednng ø 2o Tlslutn Materalelste tl gadeled... PEM PEM koup. kumwne tryk ca. lcngde Ramsø 4,0 bor 8,0 m. Opførng m.v. materalelste 2.. sporekabel afslutnng O skab u.terran Skab materalelste 3.. komp. Regulator og måleroph. Måler materalelste 4.. materalelste 5. ; Materalespecfkaton udfyldt af: komp. komp. sgn. andre oplysnnger vedr. arbejdets udforelse, samt cndrnger henhuld tl ovenstående leveres p HNG nstall.adr. af: Q Entrp. monteres af: HNG Entrp. leveres p O HNG nstall.adr. af: Q Entrp. monteres af: HNG Entrp. Udførelse Entrepr sekontråkt 8772/-I Entreprenørens færdgmeldng: StlklednngsarLejet er udfort og... afprewt henhbld tl Gasreglementet og HNG's materalespecfkatoner Entreprenør Tlsyn NIELSEN & STORM A/S EN^ÉR & ENTREPRENØRER FL::E"-' J KØGE VIGGO MICHAELSEN A/S RÅGVENOE INGENIØRFIRMA NfeLsea * Storm */s POSTBOKS«SØNRE ALLE KØGE TELEFON 03 6S 2B 40 GIRO Tlsynets godkendelse: SttkleJnn^s«rtejJel er gudleftdl henhold tl HNG"s tlsyn«nstruks Am- 7 ^/tary^d/

34 Anlæg af Regstrerngsstklednng BHNG blanket Install. adresse gade "Bodsbjenggoundsv/e 52 a-l \t koamne AJQAA' "QAA nad. l<yt> Mal :200. Regstrerngsdata Anlæg Installaton ATLASreferencer At lastegny--: Krakfelt Sporekabel sporekabel Ja Bl sporekabel Ja Bl lagt nej tlslutnng nej O Regulator... (l fabrkat MUlLeT BMV 855 net P6o narknude 666 fjernknude Måler fabrkat 667 loa ">«AC 5M 65 oprettet af: sgn. ^ - Trykprove... sgn. flaaoftoa HE - Stk enkelt stk fclles stk Bl Stk 2, 7";- H4S572 aflssnng 286

35 S HNG Anlæg af stklednng Anlægsblanket Install. adresse Gadelednng StTF" lednng Tlslutn. tl gadeled. gade > CBQd&berQQordsvg >berqqardsve 32 dmenson ø 4o materale PEM kxkuune dmenson materale ca. længde aalerale)ste tryk Tromsø 4,0 bar Regulator og måleroph. Måler materaletste 4.. materalelste 5..* >. Materalespecfkaton udfyldt af: komp. komp. sgn. le»erts pa LJ HNG nstall.adr. af: Q Entrp. monteres af: HNG Cntrp. leveres p HNG nstall.adr. af: Entrp. monteres af: HNG Entrp. andre oplysnnger vedr. arbejdets udferelse, samt endrnger henhuld tl ovenstående Udførelse Entreprsekontrakt H Entreprenørens færdgmeldng SlkednngsdrU.'j>et er udfort og afprøvet henhold tl Gasreglementet og H.'G's materalespecfkatoner AJM,/&* * Entreprenør NIELSEN & STORM A/S INGEN!C=ER & ENTREPRENØRER FAL!<GV;J KØGE, K)eLsea & Storm ^s T syn VIGGO MICHAELSEN A/S RÅGIVENE INGENIØRFIRMA POSTBOKS 9 _ SØNRE ALLE KØGE TELEFON GIRO Tlsynets godkendelse: StUleJnu^s.rUjJrl er godkendl henhold tl HhG's tlsynsnslruks / åtynuda

36 Anlæg af Regstrerngsstklednng BHNG blanket KaJ NR. 30 Mfl :200. Regstrerngsdata" Atlastegn. -I8-5 Krakfelt Anlæg - KEt=Sr-+- Installaton Sporekabel sporekabel Jt B lagt nej O Regulator *,,, fabrkat MUlLeT BMV 855 sporekabel tlslutnng Måler fabrkat sere ja SI nej 65 I6A AC5M 604fc7 87 Trykprove -gsaoaos Stk enkelt stk fclles stk HNG-mller aflåsnng sgn. HE Stk M9580 ATLASreferencer net. Péo ncrknude 666 fjernknude 667 oprettet af: edb regstreret %y, "* /&'

37 QHNG Anlæg af stklednng Anlægsblanket "32540 Install, adresse Gadelednng 5FTk> lednng Tlslutn, tl gadeled. gade -.- ;. ««.«- O O d- dmenson dmenson materalelste.. ø40 <2>2o 3o materale materale PEM PEM koup. kummne tryk ca. Icngde "Tfcumsø 4,0 bar 7,0 ra Opførng m.v. materalelste 2.. tf«to sporekabel afslutnng O skab w.terrw Skab materalelste 3.. komp. Regulator og måleroph. Måler materalelste 4. ; materalelste 5.,.-.:, Materalespecfkaton udfyldt af: komp. komp. sgn. le.eres"pl HNG nstall.adr. af: Q Entrp. monteres af: HNG O Cntrp. leveres p HNG nstall.adr. af: Q Entrp. monteres af: HNG Entrp. andre oplysnnger vedr. arbejdets udforelse, samt cndrnger henhuld tl ovenstående Udførelse Entreprsekontrakt Entreprenørens færdgmeldng StlklvdnngsarLvjtft er udført og afprevft henhold tl Gasregtementet og HNG's materalespecfkatoner j/té Jtføfez^ -^ RTål^N & STORM A/S!NGEN"GF;ER & ENTREPRENØRER PALNGVE.; KØGE l tøetsen; # Storm A 4 T syn VIGGO MICHAELSEN A/S RÅGIVENE INGENIØRFIRMA POSTBOKS 9 SØNRE ALLE KØGE TELEf QN GIRO Tlsynets godkendelse: SlklcJnr^s«rLcjJel er gudkendl henhold tl HNG's tlsynsnslmks # MnuJ

38 Anlæg af Regstrerngsstklednng S HNG blanket Install. adresse 9<ae, BcddL^ernQardsv/g "'2 > CM Vx koonune» a d. nr. 32,520 NR 4 Mal :200. Regstrerngsdata Anlæg Installaton Sporekabel sporekabel lagt At lastegn. 4M-S Ja B nej Regulator fabrkat»,-..,, MolLer BMV 855 sporekabel tlslutnng Måler fabrkat sere Krakfelt -65 ja og nej O I6A AC5M Trykprove sgn. fljfto&os -,- HE Stk enkelt stk feles stk HNG-«ller aflednng B Stk J2. H ATLASreferencer net. Øéo rterknude 666~ fjernknude 669 oprettet af:. sgn. :ao s»gn. /j^^,, edb regstreret "f7?", "A'/

39 SHNG Anlæg af stklednng Anlægsblanket nsta adresse Gadelednng StTklednng Tlslutn. tl gadeled. dmenson ateralelste.. 0 4o e>2o 28 materale materale PEM PEM koup.nr kukwne tryk ca. lcngde Ramsø 4,0 bar \t\ ret Opførng m.v. materalelste 2.. sporekabel afslutnng Q skab u.terran Skab Md lerlalelste 3.. komp. Regulator og måleroph. Måler materaletste 4.. materalelste 5. Materalespecfkaton udfyldt af: komp. komp. sgn. leveres p a L J H N G nstall.adr. af: Q Cntrp. monteres af: HNG Entrp. leveres p HNG nstall.adr. af: Q Entrp. monteres af: HNG Entrp. andre oplysnnger vedr. arbejdets udførelse, samt cndrnger henhuld tl ovenstående Udførelse Entrepr sekontrakt H Entreprenørens færdgmeldng Sttklednngsart-jet er udfort og afprøvet henhold tl Gasreglewentet og H.'G's eaterdlespecf katonrr /f//få /fø/6r*^~l^r Entreprenør NIELSEN & STORM A/S INGEMt.-,-;ER & ENTREPRENØRER L.'.EVtJ KØGE Nelsen, # Str>rrn A /s T syn VIGGO MICHAELSEN A/R RÅGIVENE INGENIØRFIRMA POSTBOKS 9 SONRE ALLE KOGE TELEFON OlRO Tlsynets godkendelse: StkleJnnosarLrjJvl er godkendt hf.hold tl HNG'S tlsynsnstruks # M**«^

40 S HNG Install. adresse 9.- / a*j '"*^E>odsb erqqårds>ve 2fe ' th v r NR 4 Må! Regstrerngsdata Anlæg Regstrerngs- blanket Anlæg af stklednng Installaton Sporekabel Atlastegn. -. H84-5 Krakfelt sporekabel J» B sporekabel ja BS Ugt nej O tlslutnng nej Q Regulator M- ;, fabhk.t nuuer 5MV 855 Måler fabrkat lt?a _ 65 flc 5M sere &7 Trykproye fl a Stk enkelt stk sgn. B HE Stk.2 felles 7" stk \\$zm aflcsnng 227 ATLASreferencer net. 6o ntrknude 666- fjernknude oprettet af: edb regstreret u *fe-ø*'*tøf ""%'</? tøf

41 S HNG Anlæg af stklednng Anlægsblanket mad Install. adresse Gadelednng Stklednng Tlslutn. tl gadeled. gade lbod^ erqqolrds\/e ø^o dmenton ^ OO. >J dmenson materalelste.. ø 2o date 26 materale materale PEM PEM koøp. kunkwne tryk ca. Icngde Ransø 4,0 bar 7,0 m Opførng m.v. materalelste 2.. sporekabel afslutnng O skab u.terrmn Skab materalelste 3.. komp. Regulator og måleroph. Måler materalelste 4. materalelste 5. Materalespecfkaton udfyldt af: komp. komp. sgn. leveres p * L J H N G nstall.adr. af: O Cntrp. monteres af: HNG Cntrp. leveres p HNG nstall.adr. af: O Cntrp. monteres af: HNG Cntrp. andre oplysnnger vedr. arbejdets udførelse, samt endrnger henhold tl ovenstående Udførelse Entrepr sekontrakt 62.M Entreprenørens færdgmeldng StlklednngsarLejlet er udført og afprøvet henhold tl Gas reglementet og HNG's paterdlespecfkatloner A#6 /6*S* Entreprenør " NIELSEN & STORM A/S INGEMS?.ER & ENTREPRENØRER "ALKE'. SJ l KØGE Nelsen, # Sborrr, ^s Tlsyn VIGGO MICHAELSEN A/K RÅGIVENE INGENIØRFIRMA POETBOKS-9 SØNRE ALLE KØGE TELEFON QIRO Tlsynets godkendelse: St.kleJntn^sartejJel er godkendt henhold tl HNG'S tlsynsnstmks éålr^c^-

42 Alæg af Regstrerngsstklednng S HNG blanket Install. adresse gade 'hodsh\ejrp&cxrd&ve\ " r 24 a-- \Å komnune Ttanns ff.aj. K NR. 4 Mål V-200. Regstrerngsdata Anlæg Installaton Atlastegn. - ^-5 Krakfelt 65 Sporekabel sporekabel Ja B sporekabel Ja B lagt nej O tlslutnng nej O Regulator M- n fab?k.t Muller ftmv 855 Måler - fa fabrkat lc>rv AC SM sere ^5672, 87 Trykprove flaaoaoa Stk enkelt stk fclles stk sgn. B HE Stk -.2 ""'-" -H aflesnng 320 ATLASreferencer net. />6? nerknude ^.T fjernknude /é^ oprettet af: l^- < /?,9 ""^f edb regstreret d< " ^ 5""' <Af

43 Anlæg af Regstrerngsstklednng S HNG blanket Md Instal. adresse gade Cj^dsbje^qdrde^ 22 NR 4 Mål :200. Regstrerngsdata Anlæg Installaton Sporekabel sporekabel Ja B lagt nej Regulator *-,, fabrkat Atlastegn. -f8-5 MUljLer bmv 855 sporekabel tlslutnng Måler fabrkat sere Krakfelt Ja nej B 65 IGA AC5M fc5fe7q 67 Trykprove sgn HE Stk enkelt stk felles stk HNG-aller aflesnng Stk 2 -M52W2 360 ATLASreferencer net. >6o nerknude 66S fjernknude 669 oprettet af: sgn. ^ '% ** <tøf edb regstreret "*%- "* &#<f

44 SHNG Anlæg af stklednng Anlægsblanket Install. adresse Gadelednnq Stklednng dmenson dmenson årdsve 22 materale ø 4o materale ø 2o PEM PEM ku<a4ne tryk ca. Icngde Ramsø 4,0 bar 7,0 nt Regulator og måleroph. Måler materaletste komp. e»erts pa HNG nstall.adr. af: Q Entrp. 4. monteres af: HNG materalelste 5. typ«materalespecfkaton udfyldt af: komp. sgn. Entrp. leveres p HNG nstall.adr. af: O Entrp. monteres af: HNG Entrp. andre oplysnnger vedr. arbejdets udførelse, samt cndrnger henhuld tl ovenstående Udførelse Entreprsekontrakt H Entreprenørens færdgmeldng StklednngsarLvjet er udfort og afprawt henhold tl Gasreglementet og HNG's atdterdlespecfkatoner Entreprenør NIELSEN & STORM A/S _ ~~, NGEN!S. T ER & ENTREPRENØRER &&.= ---'..:-:EVEJ.:-.4600KØGE V Mdserv v Storm n(s Tlsyn VIGGO MICHAELSEN A/S RÅGIVENE INGENIØRFIRMA POSTBOKS 9 _ SONRE ALLE 43 J 4600 KØGE TELEf ON GIRO Tlsynets godkendelse: StUleJnf(,\ rlcjjel er godkendt he'.hold tl HNG's tlsynsnstruks ff rj^r^ch^

45 Anlæg af Regstrerngsstklednng SHNG blanket aad. 325*55 Install. adresse gaoe 3cxlsbejrgQ0Lndsva 2- M: nr ' 2o Mal :200 Regstrerngsdata Anlæg Installaton Sporekabel sporekabel Ja B lagt nej Regulator.,..., fabrkat nuller Atlastegn. tø-5 BMV 855 sporekabel tlslutnng Måler fabrkat sere Krakfelt ja nej B 65 I6A AC5M Trykprove fl8a.oaoa Stk enkelt stk felles stk HNG-mller aflusnng sgn. 84 HE Stk ATLASreferencer net. éo ncrknude 665 fjernknude 669 oprettet af:

46 Anlæg af Anlægsstklednng BHNG blanket " " Install. adresse Gadelednng Stklednng Tlslutn. tl gadeled. ga.de. dmenson **^ v"*~. materale dmenson materalelste.. t> Ao PEM ø 2o materale PEM koup.nr kuhune tryk ca. Icngde n^omnsø 4,0 bor \ m Opførng m.v. materalelste 2.. sporekabel afslutnng skab u.terran Skab materalelste 3.. komp. Regulator og måleroph. Måler materalelste 4. -."" materalelste 5. ; Materalespecfkaton udfyldt af: komp. komp. sgn. lc,eres~pl HNG nstall.adr. af: Q Cntrp. monteres af: HNG O Cntrp. leveres p HNG nstall.adr. af: O Entrp. monteres af: HNG Entrp. andre oplysnnger vedr. arbejdets udfarelse, samt cndrnger henhold tl ovenstående Udførelse Entreprsekontrakt <H Entreprenørens færdgmeldng StklednngsarLejlet er udført og afprøvet henhold tl Gasreglementet og H-'G's materalespecfkatoner Entreprenør NIELSEN & STORM A/S INGEMORER & ENTREPRENØRER?-'..-.; KØGE Nélseru U Storm Ns> Tlsyn VIGGO MICHAELSEN Å/S RÅGIVENE INGENIØRFIRMA POSTBOKS 9 SØNRE ALLE KØGE TELEFON GIRO Tlsynets godkendelse: StlkleJnn^sartejJel er godkendt - he'.hold tl HNG'S tlsynsnstruks A/'tÅ A&t/S& $ d^cw

47 S HNG Install. adresse 9 ' 0e I)Qdsberq,qQrdsvp H8 l - l M korowne oad. 32,5*54 Kamsø 3 Mål :200 Regstrerngsdata Anlæg Anlæg af Regslrerngsstklednng blanket Installaton ATLASreferencer Sporekabel At Lastegn, _ sporekabel Ja B lagt nej Regulator fabrkat net. l>6o Muler fc>mv 8S5 nerknude 665 BV-5 fjernknude 669 sporekabel tlslutnng Måler fabrkat Krakfelt 65 Ja B nej rr A l O A w AC5M " r,enr - fc5fc0_ff7 oprettet af: Trykprove sgn. *mme&-m Stk enkelt stk fclles stk HNG-aJlcr aflvsnng B Stk edb regstreret #V? """ dtof

48 @HNG Anlæg af stklednng Anlægsblanket Install. adresse Gadelednnq StTfc-^ lednng Tlslutn. tl gadeled. gade-, dmenson dmenson ^ materalelste.. ø 4o ø2o <m?~ J > materale materale PEM PEM koup.nr kuanuune tryk ca. lcngde Ttamsø 4,0 bar 7m Opførng m.v. materalelste 2.. sporekabel afslutnng skab u.terrw Skab Materalelste komp. 3.. Regulator og måleroph. Måler materale! ste 4.. materalelste 5. Materalespecfkaton udfyldt af: komp. komp. sgn. andre oplysnnger vedr. arbejdets udferelse, samt endrnger henhold tl ovenstående le»erts p * O H N G nstall.adr. af: Entrp. monteres af: HNG Cntrp. leveres p O HNG nstall.adr. af: O -Entrp. monteres af: HNG Entrp. Udførelse Entreprsekontrakt &Z.U Entreprenørens færdgmeldng Stklednngs.rvjet er udfort og afprøvet henhold tl Gasreglementet og HNG's materalespecfkatoner ///*4 /fø& Entreprenør NIELSEN & STORM A/S NGENC-=:ER & ENTREPRENØRER. p%'- - -J; 4600 KØGE & Storrnnrs Tlsynets godkendelse: StkleJnrtjSdrlejJcl er godkendt" ~ henhold tl HKG'S tlsynsnstruks Tlsyn VIGGO MICHAELSEN A/S RÅGIVENE INGENIØRFIRMA POSTBOKS 9.SØNRE ALLE KØGF TELEFON GIRO yrxfr /

49 SHNG Anlæg af Regstrerngs- Mjnr - aoqrzrz stklednne blanket I ^OsJ0 Install. adresse gade 'Bod^berqqSurd&vQ a-l HG komnune G TVJ " Ramsø Mål :200. Regstrerngsdata Anlæg Installaton Sporekabel j Atlastegn. - ' «-5 Krakfelt sporekabel Ja B sporekabel ja B lagt nej tlslutnng nej Regulator fabhkat M... MulJLer E>MV 855 Måler fabrkat _- A J-CpA AC 5M 65 sere g^^/ft &6 Trykprove W Stk enkelt stk fclles stk aftcsnmg s gn. B HE ": Stk \.z -75 ATLASreferencer net. 06o nerknwde 66 5 fjernknude 669 oprettet af:

50 BHNG Anlæg af stklednng Anlægsblanket Install. adresse Gade- Te d n nq StTklednnq Tlslutn. tl gadeled. g«de _,... J ^od^beroqq^dsn/e dmenson materalelste ø 4o e> 2o fe materale materale PEM PEM komp.nr kmtwne tryk ca. Icngde ^Romsø 4,0 bar é>,5m Regulator og måleroph. Måler materale)ste 4.. materalelste 5. Materalespecfkaton udfyldt af: komp. komp. sgn. le»eres p O HNG~ nstall.adr. af: O Entrp. monteres af: HNG Cntrp. leveres p HNG nstall.adr. af: O Entrp. monteres af: HNG Entrp. andre oplysnnger vedr. arbejdets udførelse, samt andrnger henhuld tl ovenstlende Udførelse Entrepr sekontrakt H Entreprenørens færdgmeldng StlklednngSdrL'j'et er udfert _og _.. afprøvet henhold tl Gasreglementet og HNG's materalespecfkatoner tfd* /tk^l Entreprenør NIELSEN & STORM A/5 NGEMC-ER & ENTREPRENØRE I -M.KcVE. ; KØGE Nelsen^ Storm *Ys T syn VIGGO MICHAELSEN A/S RÅGIVENE INGENIØRFIRMA POSTBOKS-9 SØNRE ALLE * KØGE TELEFON GIRO Tlsynets godkendelse: SlkleJnu^sdrLejJel er godkendt heuhold tl HhG's tlsyns nstruks $åu<d

51 BHNG Regstrerngs- blanket Alæg af stklednng»aj G nstall. adresse 9 * d 'CBode»b' erqqolrdsve 2: \ ^QZ Mål :200. Regstrerngsdata ~r Anlæg Installaton :At,aste9n^8-5 KroRfelt Sporekabel sporekabel U B sporekabel ja B lagt nej Q " tlslutnng nej M, ator Muller,m BMV 855 Måler fabrkat t/p«-- A lwa AC 5M 65 sere fc04 >6 87 Trykprove " sgn. H S HE - - " Stk enkelt stk f*lles stk aflvsnng B ZZG Stk \ ATLASreferencer net. 06o nerknude 669 fjernknude 665 oprettet af:

52 S HNG Anlæg af stklednng Anlægsblanket Install. adresse Gadelednnq StTk^ lednng Tlslutn. tl gadeled. gade Sc>dsberqgoLrdg>vg dmenson dmenson materalelste ø Ao ø 2o ' tf naterale naterale PEM PEM koop.nr kmubune tryk ca. lcngde Ramsø 4,0 bar 7,0 m Regulator og måleroph. Måler materale!ste 4.. materalelste 5. Materalespecfkaton udfyldt af: komp. komp. sgn. andre oplysnnger vedr. arbejdets udforelse, samt endrnger henhuld tl ovenstående leveres pa H N G nstall.adr. af: Q Entrp. monteres af: HNG Cntrp. leveres p HNG nstall.adr. af: O Entrp. monteres af: O HNG Entrp. Udførelse Entreprsekontrakt \\ Entreprenørens færdgmeldng StklednngsarLejet er udfort og afprøvet henhold tl Gasreglementet og H.'&'s materalespecfkatoner Jrt4 /k**^* Entreprenør NIELSEN & STORM A/S IMGEMC^ER & ENTREPRENØREI -ALKS. j KØGE. 03 :6847 Nleseru u Storm *fe Tlsyn -VIGGO MICHAELSEN A/S RÅOGIVENE INGENIØRFIRMA POSTBOKS 9 SONRE ALLE KØGE TELEFON 03 ØS GIRO Tlsynets godkendelse: StlkleJnn^sarLejdel er godkendt henhold tl HNG'S tlsynsnstruks f å ^

53 Anlæg af Regstrerngsstklednng S HNG blanket <r>aj Install. adresse ^''"Bode^jer^qcards^ \2 Q- tø ^^-JA^.f-^4 m os lo r O NR. 2 oa?y Mål :200. \ Regstrerngsdata Anlæg Sporekabel sporekabel Ja B lagt nej Atlastegn- Installaton K, ator MuUer BMV 855 H8l : 5 sporekabel tlslutnng Måler fabrkat sere Krakfelt Ja nej U 65 I6A AC5M Trykprove - sgn. ^saos-oa HE Stk enkelt stk felles stk HNG-wller B Stk 2 aflesnng ATLASreferencer net. 6o ncrknude 66 9 fjernknude 665 oprettet af: t sgn. *. ^ edb regstreret I,*-/ s 9 n «fcø/f

54 ØHNG Anlæg af Anlægs- «*«««. 'XOSS-I stklednng blanket Install.* adresse Materalespecfkaton udfyldt af: sgn. andre oplysnnger vedr. arbejdets udfarelse, samt cndrnger henhuld tl ovenstående Udførelse Entreprsekontrakt &ZA\ Entreprenørens færdgmeldng StklednngsarLfjlet er udført og afprøwt henhold tl Gasreglementet og HNG's materalespecfkatoner 4M-./& */* fflrféen & STORM A/S 5 NGEMC :R & ENTREPRENØRER l. 4600KØGE Nelsen/** Storm *fe> Tlsyn VIGGO MICHAELSEN A/S RÅGIVENE INGENIØRFIRMA POSTBOKS 9 SØNRE ALLE KØGE TELEFON GIRO Tlsynets godkendelse: StUleJnnc^orUrjJet er godkendt henhold tl HNC's tlsynsnstruks ffjyn.^c

55 ØHNG Anlæg af stklednng Regstrerngsblanket o*4d Install. adr esse 9<da Txde>p]enqqardbvg.) nr ' ÅO 3.- V; Ubum kommune uros Regstrerngsdata Attastega H84-5 Krakfelt Anlæg Installaton ATLASreferencer Sporekabel Sporekabel J«B lagt nej Q Regulator fab?k.t net. 6o KA-u Muller E>MV 855 ncrknude 66/ sporekabel tlslutnng Måler fabrkat sere Ja nej B 65 AC5M 65fc83 67 Trykprove qaa08.03) Stk enkelt stk fclles stk HNC-ftller aflcsnng sgn. B Q Mål :200 HE Stk,Z M5Z\% 0 fjernknude oprettet af: edb regstreret '^-«"'" /føf

56 @HNG Anlæg af stklednng Anlægsblanket mao Install: adresse Gadelednnq StTk-^ lednng Tlslutn tl gadeled. gade'.. '.-. " - jbcx>5b'\erqqf3lrdsve dmenson dmenson materalelste.. ø)63 <&2o HO materale materale PEM PEM konp.nr km»4<ne tryk ca. lengde 'Ramsø 4,0 bar H4 rn Opførng m.v. materalelste 2. sporekabel afslutnng O skab w.terran Skab materalelste 3.. komp. Regulator og måleroph. Måler materaletste 4.. materalelste 5. ';. I Materalespecfkaton udfyldt af: komp. komp. sgn. le»eres~pl O HNG nstall.adr. af: Q Cntrp. monteres af: HNG Cntrp. leveres på HNG nstall.adr. af: O Cntrp. monteres af: HNG Cntrp. andre oplysnnger vedr. arbejdets udforelse. samt ændrnger henhold tl ovenstående Udførelse Entrepr sekontrakt 6772,. U Ent Entreprenørens færdgmeldng Stlklrdnngsartcjet er udført og afprøvet henhold tl Gasreglementet og HNG' aatertalespecfkattonrr renør Tlsyn NIELSEN & STORMrAÆ VIGGO MICHAELSEN A/S SINGEMC";ER & ENTREPRENØRER RÅOGIVENE INGENIØRFIRMA '- " --L.<E,c,=. 4600KØGE : POSTBOKS 9... SØNRE ALLE KØGE TELEFON GIRO Tlsynets godkendelse: Nlelseru u Sborm Ms Stk IcJnf^sarUrj J*l er gud kend l he'hold tl HhC's tlsynsnstruks

57 Allæg af Regstrerngsstklednng S HNG blanket *>ad Install. adresse 9<de^E>cxJlsb\er^Qrd A/é^ 8 T^omeø Uonmne H^TJ J*' U Mål :200. Regstrerngsdata.=-- -: -Atlasteda ; » Krakfelt 65 Anlæg Sporekabel _, sporekabel Ja B sporekabel ja B lagt nej tlslutnng nej Installaton Regulator u. ;l fab^t nuller lype fcmv 855 Måler fabrkat T- A lcj?/\ AC5M MrU " r - É> Trykprove sgn. #8&oac& HE Stk enkelt stk fclles stk aflesnng B Stk ATLASreferencer net. l>6o nerknude 66/ fjernknude 66 o oprettet af: *%jtétøf edb regstreret,jr, sgn. ' # * > & #

58 Anlæg af Anlægsstklednng S HNG blanket ' " 3Z529 Install adresse Gadelednnq StTk^ lednng Tlslutn. tl gadeled. gade. : kunkvne T>odg>b\erQQour csvej s dmenson dmenson materalelste.. e> 63 ø2o materale materale PEM PEM kcmp.nr tryk ca. lcngde Ramsø 4,0 bar Å4 m Opførng m.v. materalelste 2.. sporekabel afslutnng O skab u.terran Skab materalelste 3. komp. Regulator og måleroph. Måler materalelste 4. materalelste 5. :.: Materalespecfkaton udfyldt af: komp. komp. sgn. leveres pa O HNG nstall.adr. af: Q Entrp. monteres af: HNG O Cntrp. leveres p HNG nstall.adr. af: O Entrp. monteres af: HNG Q Entrp. andre oplysnnger vedr. arbejdets udferelse, samt ændrnger henhold tl ovenstående Udførelse Entrepr sekontrakt &2M Entreprenørens færdgmeldng Stklednngsartej>et er udført og afprøvet henhold tl Gasreglementet og HNG*s materalespecfkatoner Entreprenør t NIELSEN & STORM A/S h. Nr, Efl ;.r:=:er & ENTREPRENØRER f.-..':.lk.:..: o KØGE J / elsea.# Sbsrro Tlsyn VIGGO MICHAELSEN A/S RÅGIVENE INGENIØRFIRMA POSTBOKS 9 SONRE ALLE KØGE TELEFON GIRO Tlsynets godkendelse: SllkleJnu^sartejJel er godkendt henhold tl HNG's tlsyns nstruks A//^f w føå> cfr^

59 SHNG Anlæg af Regstrerngs- *-4.". 'xocroo stklednng blanket I ^ J Z O Install. adresse 9t *'hod &\exx{qoj"d&vé\ a- ; '^to?^ Trykproye Reg strerngsdatå Atlastegn. Krakfelt te*-5 65 Anlæg Sporekabel sporekabel Ja B lagt nej O. Installaton Ea u J. ator MuLLer BMV 855 ATLASreferencer net. />6o ncrknude 66/ sporekabel tlslutnng Måler fabrkat sere ja nej B IGA AC5M fcsfca- 87 sgn. Mfl : HE Stk Stk enkelt stk f«lles stk HNG-nller eflcsnng fjernknude oprettet af; edb regstreret,r/ sgn. 'AS>. % o z y? /fd/rf

60 EHNG Anlæg af stklednng Anlægsblanket Install. adresse Gadelednng 5tTE=" lednng 9*4e T>odé>bex>QoLrdlsve dmenson»j dmenson N -^-' <b <ob ^ materale materale PEM ku>m<ne tryk ca. Icngde ''Ramsø 4,0 bor Regulator og måleroph. Måler materalelste 4.. materalelste 5. Materalespecfkaton udfyldt af: komp. komp. sgn. le.eres pa HNG" nstall.adr. af: Q Entrp. monteres af: HNG LJ Cntrp. leveres p HNG nstall.adr. af: O Entrp. monteres af: O HNG Entrp. andre oplysnnger vedr. arbejdets udferelse, samt cndrnger henhuld tl ovenstående Udførelse Entrepr sekontrakt 8772/U Entreprenørens færdgmeldng SMklednngSdrLfjtet er udført og afprøvet henhold tl Gasreglementet og HNG's materdlespecfkatoner Y/t Entreprenør Tlsyn NIELSEN & STORM A/S VIGGO MICHAELSEN A/S N'GEN!-.":.-.ER & ENTREPRENØRER ~±IKF-.. '-- ; KØGE RÅGIVENE INGENIØRFIRMA POSTBOKSE SØNRE ALLE KØGE TFI cgftm nt ** * An r.ar> HumM Tlsynets godkendelse: SlkleJnntfSarLvjJet er tjudkefdl he'hold tl HhC's tlsyns nstruks rfmncé?-

61 BHNG Anlæg af stklednng Regstrerngsblanket ftad. 32,527 Install. adresse *' e/^dsbergqolrdsvg o2s ~ L '\)<0CA4 ^-S^LfJ. kommune Tromsø Mål :200. Regstrerngsdata Anlæg Installaton Sporekabel sporekabel J* B lagt nej Regulator f.b?kat Atlastegn. M.,. MoULer BMV 855 M-5 sporekabel tlslutnng Måler fabrkat sere Krakfelt 65 Ja nej H ISA AC5M Trykprove sgn. rø8&qaæ>h Stk enkelt stk fclles stk HNG-*Jler aflåsnng *z Stk H5ZV5 0 ATLASreferencer net. &6o ncrknude 66/ fjernknude 66o oprettet af:. sgn. *-*> '%-a f<øf edb regstreret c sgn %-j>? tøf

62 @HNG Anlæg af stklednng Anlægsblanket Materalespecfkaton udfyldt af: sgn. andre oplysnnger vedr. arbejdets udførelse, samt Ændrnger henhuld tl ovenstående Udførelse Entrepr sekontrakt &ZM Entreprenørens færdgmeldng StkltrdnngsarLvjtft er udfort og afprøvet henhold tl CasregletHentet og HNG's maler*lespecfkatonrr Entreprenør ~ NlELbtw OL b Y ORM A/S h Vr-EN^-RER & ENTREPRENØRER 'ø -TKTT.J KØGE Nelsea $, Storm *Ys Tlsyn VIGGO MICHAELSEN A/S RÅGIVENE INGENIØRFIRMA POSTBOKS 9 SØNRE ALLE KØGE TELEFON GlRO Tlsynets godkendelse: StUIcJnr^SdrltjJcl er godkendt henhold tl HNG's tlsynsnstruks j/tft /fa/fa yr^c- ^ -

63 S HNG Install. adresse ^''^odsberggord^vej Anlæg af stklednng Regerngs- j3 2 52>6 T^omscJ 2 - L V^wb fl <ffr MAI :200. Regstrerngsdata Atlastegn Krakfelt Anlæg Installaton ATLASreferencer Sporekabel sporekabel Ja B lagt nej O Regulator... fabrkat MoULeT BMV 855 net. P6o nerknude 66/ sporekabel tlslutnng Måler fabrkat sere fjernknude 66o Ja nej B I6A AG5M oprettet af: VA-J9 Trykprove f?8a08.03 Stk enkelt stk 8 felles stk HNG-nller aflesnng sgn. o HE Stk 2. edb regstreret ""%.,, "- (fø/f

64 Anlæg af Anlægsstklednng EHNG blanket mad. 3Z526 Install. adresse Gadelednng Stklednng Tlslutn. tl gadeled. gade dmenson dmenson T>ods\^e<3QourdsVfgj Z materalelste.. ø 63 ø2o materale materale PEM PEM koup. kuatune tryk ca. l«ngde Roumsø 4,0 bor \\ m Opførng m.v. materalelste 2. sporekabel afslutnng O skab u.terran Skab materalelste komp. 3.. Regulator og måleroph. Måler materaletste 4. materalelste 5. m Materalespecfkaton udfyldt af: komp. komp. sgn. andre oplysnnger vedr. arbejdets udfarelse, samt ændrnger henhuld tl ovenstående leveres p A L J H N G nstall.adr. af: Q Cntrp. monteres af: HNG Entrp. leveres p O HNG nstall.adr. af: O Entrp. munteres af: HNG Entrp. Udførelse Entrepr sekontrakt H Entreprenørens færdgmeldng StlklednngsårU-jet er udført og afprøvet t henhold tl Gasreglenentet Og H.'tG's materalespecfkatoner AJ# Entreprenør ~"" NIELSEN & STORM A/S å WC-EKMGSER & ENTREPRENØRER '" -ALf-r-c.; o KØGE KfeLséru & Sbarrn^S: Tlsyn VIGGO MICHAELSEN A/S RÅGIVENE INGENIØRFIRMA POSTBOKS 9 SØNORE AUE KØGE TELEPON ClHQ Tlsynets godkendelse: StkleJnn^sartvjJet er godkendt henhold tl HhG'S tlsynsnstruks $ mfmcé

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

1~/f(_/0 REDEGØRELSE 2-03 )

1~/f(_/0 REDEGØRELSE 2-03 ) ~tr.,,jerlav, sogn: 7 ~ m.fl.' Stempel: kr. ( Københavnkvarter) af Ølby by. el/e;( de sønderjydske lands- Højese sogn. dele)bd. og bl. tngbogen, art., ejerlav, sogn. Købers I bopæl: Kredtors 1~/f(_/0,,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 6 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 6 Offentligt / Beskæftgelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del Blag 6 Offentlgt g4 Rapport om RUT overtrædelse Jurdsk enhed lllsynscenters BC Electrc Sp. z 0.0. ul. Prosta 30 Lt.bnar 2012 Lozeflca, 72-100 Vrksomhedsform:

Læs mere

çfr4,!4 i s Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord

çfr4,!4 i s Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord Vejlednng for tlslutnng tl Grndsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord Denne Vejlednng for tlslutnng tl Grndsted Vandværk A.m.b.a. er gældende nden for Grndsted Vandværks forsynngsområde. Følgende er grundlag

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

A B C D E Hjemmeværnmuseet's arkiv/depot Søgaard Distrikter - LMD. Reol/hylde Region/distrikt/m.m. Kasse nr. Indhold 2C3 Flyverhjemmeværne 1

A B C D E Hjemmeværnmuseet's arkiv/depot Søgaard Distrikter - LMD. Reol/hylde Region/distrikt/m.m. Kasse nr. Indhold 2C3 Flyverhjemmeværne 1 0 A B C D E Hjemmeværnmuseet's arkiv/depot Søgaard LMK Distrikter - LMD. Reol/hylde Region/distrikt/m.m. Kasse nr. Indhold C Flyverhjemmeværne Flyverhjemmeværnet LMD Odense Nyt fra stabseskadrillen -.

Læs mere

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til Vejlednng for tlslutnng tl Grndsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord Grndsted Vandværk A.m.b.a. er gældende nden for Grndsted Vandværks forsynngsområde. Denne Vejlednng for tlslutnng tl Følgende er grundlag

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dyrehaven. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dyrehaven. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02344.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02344.01 Frednngen vedrører: Dyrehaven Domme Taksatonskom mssonen Naturklagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet Kendelser Deklaratoner 07-01-1957, 30-05-1969, 10-05-1970

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Ansøgning om visitering af særlige flygtningegrupper for 2017

Ansøgning om visitering af særlige flygtningegrupper for 2017 Ansøgnng om vsterng af særlge flygtnngegrupper for 2017 J.nr.: 30.00.00.A00 Sagsnr.: 16/1807 RESUMÉ: Dragør Kommune har den 7. marts modtaget flygtnngeprofl samt vsterngsskema for 2017 fra Udlændngestyrelsen.

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Bilag 1 Afrapportering af sagsbehandlingstider på erhvervsrettede sagstyper

Bilag 1 Afrapportering af sagsbehandlingstider på erhvervsrettede sagstyper Blag 1 Afrapporterng af sagsbehandlngstder på erhvervsrettede sagstyper hurtgere servcemål servcemål ultmo Lgger gennemsntlg sagsbehandlngstd servcemål Forklarng mangle målopfyldelse + foreløbg status

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

JNR.: G01 ANDEN ID: ADR. HENVISNING: OPRETTET., ERINDRING. NÆRARKIV.. FJERNARKIV KASSATION.

JNR.: G01 ANDEN ID: ADR. HENVISNING: OPRETTET., ERINDRING. NÆRARKIV.. FJERNARKIV KASSATION. 157 GENTOFTE KOMMUNE 02 TEKNISK DIREKTORAT SAG VEDR.: JNR.: 02.00.G01 ANDEN ID: ADR. HENVISNING: 97-0142-02 03.03.97 FUGLEGÅRDSVÆNGET 96-98.UDVIDELSE AF BADEVÆRELSE. FUGLEGÅRDSVÆNGET 96.1. 13 FR VANGEDE

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Deklaråtion (foreløbige Betingelser for Anbringelse af Vandklosetter i Svendborg Købstad)

Deklaråtion (foreløbige Betingelser for Anbringelse af Vandklosetter i Svendborg Købstad) /o Deklaråton (foreløbge Betngelser for Anbrngelse af Vandklosetter Svendborg Købstad) Undertegnede ntn Ejendom Matr. Nr. ønsker at ndrette Stk. Vandklosetter / c '

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt - at Mljø- Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del Blag 16 Offentlgt UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT OM FREMMØDE UNDER FORETRÆDER FOR UDVALG FOLKETINGET Præsdet har drøftet fremmødet under foretræde for udvalgene

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap Almen sprogfors 0 28 totalt 3g as Astronomi 44 1g bk

Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap Almen sprogfors 0 28 totalt 3g as Astronomi 44 1g bk Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap Almen sprogfors 0 28 totalt 3g as Astronomi 44 1g bk Billedkunst 47 1g bi Biologi 10 41 2a BI Biologi 45 95 2c

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Råderetskatalog Herlevhuse vsb/kca 3023 Herlevhuse Indvendige råderets og vedligeholdelsesopgaver der kan udføres af lejer.

Råderetskatalog Herlevhuse vsb/kca 3023 Herlevhuse Indvendige råderets og vedligeholdelsesopgaver der kan udføres af lejer. Råretskatal Herlevhuse vsb/kca Indvendge rårets lgesopgaver skal eller es /eller afslutnng forbedrng 1. Blæn eller/ flytte ndvendge døre. 2. Udskfte skydøre, foldøre svngdøre 3. Flytte eller fjerne én

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN 2 FOTO FRA STEDET Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN Grunden er et stærkt kuperet areal, placeret langs Bispevangen i det nordlige Ballerup. Foruden den naturlige kupering, er der bygget

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 SKORPING KOMMUNE BOLIGOMRADE I TERNDRUP BY. for

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 SKORPING KOMMUNE BOLIGOMRADE I TERNDRUP BY. for ,. PARTEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 for SKORPNG KOMMUNE BOLGOMRADE TERNDRUP BY. SKønPNG KOMMUNE Partel byplanvedtægt nr. 3 for Skørpng kommune Bolgområde Temdrup by. medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

BYGGESAG. journal nr. \ O C & V ) Q k.c w x e O ^ L O L i X BJERGSTED KOMMUNE. Beli. Matr. nr. O O v. B/gningens art EJENDOMSUDVALGET

BYGGESAG. journal nr. \ O C & V ) Q k.c w x e O ^ L O L i X BJERGSTED KOMMUNE. Beli. Matr. nr. O O v. B/gningens art EJENDOMSUDVALGET journal nr. BJERGSTED KOMMUNE BYGGESAG EJENDOMSUDVALGET Matr. nr. O O v Bel B/gnngens art Ansøger \ O C & V ) Q k.c w x e O ^ L O L X \\Q L Å ^ V v \C > 'jv v v \j W o V V g Q E j'g l- M ^ r ^ H H Q O

Læs mere

At fiske steder og tider, hvor forekomsten af uønskede arter er mindst muligt

At fiske steder og tider, hvor forekomsten af uønskede arter er mindst muligt RESPEKT FOR FISKERESSOURCERNE OG HAVMILJØET VI TILRETTELÆGGER FISKERIET, SÅ DER KOMMER MINDST MULIGT UØNSKET FANGST OG UDSMID VED At fske steder og tder, hvor forekomsten af uønskede arter er mndst mulgt

Læs mere

fhair 52.0"; ( ^ ^ as Z < ^ -» H S M 3

fhair 52.0; ( ^ ^ as Z < ^ -» H S M 3 fair 52.0"; (515 974 ^ ^ as ^ -» S M 3 > D Z (D Z Q LU LU > LU W CC LO CO > CD LJJ > LJJ O LL .. O ^ CO ^ ^ ui,"" 2.2 C d. ii "^ S Q ~ 2 & 2 ^ S i; 2 C O T3 Q _, - - ^ Z W O 1- ' O CM OOCMOOO'-'O'^'N

Læs mere

;. x&ær*#*?. - A T / - '» ø M g iiii,-

;. x&ær*#*?. - A T / - '» ø M g iiii,- DET KONGELIGE BIBLIOTEK m ' v- % 130021585948 : I e \, / - r- L; o v \ v: r, ^ ' \.,».»

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap/10-da Almen sprogfors 14 1g ap/10-la Almen sprogfors 14 1g

Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap/10-da Almen sprogfors 14 1g ap/10-la Almen sprogfors 14 1g Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap/10-da Almen sprogfors 14 1g ap/10-la Almen sprogfors 14 1g ap/11-da Almen sprogfors 14 1g ap/11-la Almen sprogfors

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Kort fortalt: Indledning. Hvilke data(informationer):

Kort fortalt: Indledning. Hvilke data(informationer): Mor t endeur el l Per sondat apol t k I nf or mat onr el at er ett lgdpr Kort fortalt: Fra 25. Maj 2018 er det et krav at alle vrksomheder skal leve op tl den nye persondataforordnng (GDPR). Dette betyder

Læs mere

C021 BYGGESAG SIDE 1. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4

C021 BYGGESAG SIDE 1. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4 C021 BYGGESAG SIDE 1 ; SAGSREGISTRE.R I -N G. 0.0.05 08:26 NG 8 EJDNR: 4706 EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4 SAGSNR.: 2005-4170' SAGSBDL.: FK ART: 1 BR-S TILLADELSE IND. STATISTIKFELT: SRTERING: ANSØG.:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Aalborg Kommune ERHVERVS- OG MILJØFORVALTNlNGEN Udvklings- og Erhvervsafdelingen Vesterbro 14.postbox Aalborg

Aalborg Kommune ERHVERVS- OG MILJØFORVALTNlNGEN Udvklings- og Erhvervsafdelingen Vesterbro 14.postbox Aalborg Aalborg Kommune ERHVERVS- OG MILJØFORVALTNlNGEN Udvklings- og Erhvervsafdelingen Vesterbro 14.postbox 765 9100 Aalborg BYPLANVEDTÆGT NR. 38 SYGEHUS SYD M. V. STADSARKITEKTEN I AALBORG AUGUST 1974 AALBORG

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

af: 3 3. fictkwl>3 Ixj OC^ ' L?XS v i \ tx'vi c>r\... Proj. + ekst. etageareal: Proj. bebyggelsesprocent: Deklaration: Sommerhusområde Lokalplan nr.

af: 3 3. fictkwl>3 Ixj OC^ ' L?XS v i \ tx'vi c>r\... Proj. + ekst. etageareal: Proj. bebyggelsesprocent: Deklaration: Sommerhusområde Lokalplan nr. BYGGESAG Byggesag nr.: 2 3> H ndg.den: l ^ ^ Vedr. ejendommen matr. nr. ^ L _ p af: 3 3. fctkwl>3 xj OC^ s o g r Bel" ende: Ejendomsnr'.: Tlhorende: ^. \]... O ^>cu". 'O f OUur

Læs mere

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00 Frednngen vedrører: Lyngbo Hede Domme la ksatons kom mss onen Naturklagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 21-02-1966 Kendelser Deklaratoner FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er ndkaldt tl konsttuerngsmøde og tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt,

Læs mere

15. fra Holger K. Nielsen (SF), Nielsen (Ry), Mattias Tesfaye (S) og som. august 2017 stillet følgende Johanne. hermed besvares.

15. fra Holger K. Nielsen (SF), Nielsen (Ry), Mattias Tesfaye (S) og som. august 2017 stillet følgende Johanne. hermed besvares. Udlændnge- og ntegratonsudvalget 2017-18 UU Alm.del Blag 5 Offentlgt Mnsteren Udlændnge-og ntegratonsudvalget Folketnget Udtændnge- og Chrstansborg ntegratonsmnsteret 1240 København K Udlændnge-og ntegratonsudvalget

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

A /s. Vedr.: Olietanke nedgravet på ejendommen matr. nr. 6 m Herstedøster, Smedeland

A /s. Vedr.: Olietanke nedgravet på ejendommen matr. nr. 6 m Herstedøster, Smedeland gate-j A /s Smedeland 9 Postbox 93 DK-2600 Glostrup Danmark Albertslund Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuset 262o Albertslund Telefon: 02-96 12 34 Telex nr: 33113 palmo dk Telegram-adresse: Palmolive att.:

Læs mere

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser M«V 9.80.02 Udstyr Vejtjeneste Vejregler for ndretnng af saltlader og saltpladser CC o Vejdrektoratet - Vej regel udvalget Jun 1981 VEJREGLERNES STRUKTUR henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (mnsteret

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd.

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd. Beboer nfomøde 08. maj 2014 Almen Bo Aarhus Afd. 16 Græsvangen Flytteassstance/ Genhusnng med Transport ApS.. team: relocatons ransformng relocalon Almen Bo - Græsvangen - 5vær.127m2 5vær.115m2 Om Flytteprocessen

Læs mere

CMT COPENHAGENMETPOTEAM

CMT COPENHAGENMETPOTEAM sweco.8 CMT COPENHAGENMETPOTEAM Mandag 28 januar 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 LAeq = 62 [db] LAeq = 48 [db] L_Aeq = 47 [db] j ).rqy,øl fl'n»j..,.!!)! S l,,!, t Tha.!Å l.af'l l ) f.. l1.. 1 l ll

Læs mere

Afgørelser - Reg.'nr.: Fredningen vedrører: Ravnholm. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg.'nr.: Fredningen vedrører: Ravnholm. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05586.01 Afgørelser - Reg.'nr.: 05586.01 Fredningen vedrører: Ravnholm Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 27-10-1977, 17-07-1977

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1.

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1. Anngaasaqarnermut Akleraartarnermullu Naalakkersusoq Naalakkersusoq for Fnanser og Skatter NAALAKKERSUSUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af natssartut Vvan Motzfeldt, Sumut Besvarelse af 37 spørgsmål nr.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

LOKALPLAN Udkast. Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 25 for et område i Bernstorffsgade, Vejgård

LOKALPLAN Udkast. Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 25 for et område i Bernstorffsgade, Vejgård LOKALPLAN 4-1-118 Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 25 for et område i Bernstorffsgade, Vejgård 08.11.2018 Indholdsfortegnelse Hvad er en ophævelse? 1 Baggrund 2 Eksisterende forhold 3 Fremtidige forhold

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser")

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde (Forretningsbetingelser) Salgs- og leverngsbetngelser samt almndelge forretnngsbetngelser for rekvreret arbejde ("Forretnngsbetngelser") Februar 2017 for ApS, CVR-nr. 33 58 05 76 (herefter ) Tore Vulpus Adm. drektør Del 1: Salgs-

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Statistisk mekanik 13 Side 1 af 9 Faseomdannelse. Faseligevægt

Statistisk mekanik 13 Side 1 af 9 Faseomdannelse. Faseligevægt Statsts mean 3 Sde af 9 Faselgevægt Hvs hver fase et PVT-system behandles særslt, vl hver fase alene raft af mulgheden for faseomdannelser udgøre et åbent system. Ved generalserng af udtry (3.48) fås dermed

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30)

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) NDESBOIGFORENINGEN PEBINGE DOSSERING 30 (PD30) 1 Formand Peter Hansen Telefon: 3536 6912 E-mal: hansn@hansen.mal.dk Næstformand Nels Radsch Telefon: 3539 1944 E-mal: Nels@pd30.dk Sekretær Hennng J. Jerchau

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 7. januar kl i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 7. januar kl i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

~t~ ~~.}4 ~h<<-j5. fit VÆRL0SE KOMMUNE. MODTAGEf J!,,;1111l tlm/ ( Med venlig hilsen TEKNISK

~t~ ~~.}4 ~h<<-j5. fit VÆRL0SE KOMMUNE. MODTAGEf J!,,;1111l tlm/ ( Med venlig hilsen TEKNISK fit VÆRL0SE KOMMUNE -- TEKNISK "U f-jì j FOR V AL TNING Grundcj erforeningen Søndersøhaven v. F0ll11and Erik Houkjær Dalsø Park 5 A, st. 3500 V ærløse Dato: Vor ref. J.nr.: 01-03-01 4760 o 1.02.05P25 MODTAGEf

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

PlanEnergi NORDJYLLAND - Jyllandsgade 1-9520 Skorping - tlf 96 820400 - fax 98 392498

PlanEnergi NORDJYLLAND - Jyllandsgade 1-9520 Skorping - tlf 96 820400 - fax 98 392498 05/05/99 :0 PLPNENERGI 950 KØRPING + 8659 NR.054 0 PlanEnerg NRDJYLLAND - Jyllandgade - 950 png - tlf 96 80400 - fax 98 9498 Telefax, nr.: Dat: Fra: Att.: Fra: Vedr.: 05-05-99 Per Alex ørenen TELEFAX TELEFAX,

Læs mere

169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE

169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE 169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i LOKALPLAN NR. 7.5, 8.3, 8.4 OG aa FOR HERRESTED MÅRE BY ØRBÆK KOMMUNE MARTS 1979 1. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.5, 8.3, 8i~, 9.2 FOR OMRÅDER HERRESTED-MÅRE BY henhold til kommuneplanloven (lov nr.

Læs mere

S- fra. > i. *% - * 9. Bygningsudv. Bedømmelsesudv.. i*! BYGNINGSVÆSENET 2 8 SM W» & o & t 9 d l9 5 S

S- fra. > i. *% - * 9. Bygningsudv. Bedømmelsesudv.. i*! BYGNINGSVÆSENET 2 8 SM W» & o & t 9 d l9 5 S & o & t 9 d l9 5 S F 2 8 SM W» VEJ MATR. NR. 2 3 2 a b * BY Hellerup SOGN Hellerup C a l l l sensvej 12 ANSØGER Arktekterne Poul Hessellund Andersen og Uve Kaaatrup-Olrtn. TELEFON * P I USYN Dato BYGHERRE

Læs mere