MiiBUDS ACTION - 12 NL ESP DK 3-4 TWS BLUETOOTH EARBUDS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MiiBUDS ACTION - 12 NL ESP DK 3-4 TWS BLUETOOTH EARBUDS"

Transkript

1 MiiBUDS ACTION TWS BLUETOOTH EARBUDS Quick Start Guide ENG 1-2 DK 3-4 NOR 5-6 SE 7-8 DE 9-10 FR NL ESP 15-16

2 ENG For the best and most optimal comfort, sound and bass experience, it is important that you find the ear tips that fits perfectly in your ears. Power your MiiBUDS ACTION TWS earbuds ON/OFF ON: Take out the earbuds from the charging case and they will automatically power on OR you can manually press the PLAY-button for 3 seconds. When ON: The blue LED flashes 2 times and you will hear: Power ON. OFF: Place the earbuds back into the charging case and close it, and they will turn off automatically OR manually press the PLAY-button for 3 seconds. When OFF: The red LED flashes 3 times. Pairing Your MiiBUDS ACTION earbuds 1: Take out both earbuds from the charging case, and they will connect to each other automatically. 2: Activate Bluetooth on your phone (or other device) and search for new Bluetooth device and select: MiiBUDS ACTION. 3: You will hear Connected in one earbud and the LEDs on both earbuds will flash blue twice every 5 seconds hereafter. Charging Your Earbuds and the Charging Case Earbuds: Place the earbuds into the charging case. The red LEDs on the earbuds will be ON when charging. They will turn OFF, when the earbuds are fully charged. Charging Case: Use a 5V/1A USB adapter for charging. Connect the charging cable on the side of the charging case (E). The 4 white LEDs on the charging case will indicate the battery status of the charging case: 4 lights turned on mean 100% battery, 2 lights on 50% etc. Play/Pause Press the PLAY-button once on either earbud. Volume Up / Volume Down Turn UP volume: Press and hold the PLAY-button on the RIGHT earbud. Turn DOWN volume: Press and hold the PLAY-button on the LEFT earbud. Next Song / Previous Song SKIP to NEXT song: Double press the PLAY-button on the RIGHT earbud. SKIP to PREVIOUS song: Double press the PLAY-button on the LEFT earbud. Answer Call/ Hang Up Call/ Reject Call Press the PLAY-button once to answer an incoming call on either earbud. Press once again to hang up. Double press the PLAY-button to reject an incoming call. 1

3 Activate Siri on ios-device: Access Siri by triple-pressing the PLAY-button on either earbud. ENG Soft Reset: If the earbuds fail to pair automatically, please follow these instructions: 1: Delete MiiBUDS ACTION from the Bluetooth list on your phone/device. 2: Power ON and hold the PLAY-button for 3 seconds on both earbuds. The earbuds will connect to each other automatically and enter pairing mode. 3: Select MiiBUDS ACTION in the Bluetooth list on your phone/device. A B C D USB DC 5V E A: PLAY-button B: LED indicator for when the earbuds are charging C: LED indicator charging case battery status D: Powerbank USB-output port E: Charging input port (type: micro-usb) SPECIFICATIONS Bluetooth v5.0+edr; Wireless range up to 10m. Frequency range: GHz. Earbuds: rechargeable 50 ma/h Li-ion battery. Charging case: rechargeable 1800 ma/h Li-ion battery. Frequency Response: 20Hz-20KHz. CARE, MAINTENANCE, SAFETY WARNING: Do not use while driving or where vehicular traffic is present, or in any other activity where failure to hear your surroundings could be dangerous. Use of these headphones at excessive volumes may cause permanent hearing damage. Always turn the volume down before use. Keep out of reach from children and animals. Avoid direct sunlight. Product storage and working temperatures: from -10 degrees to +45 degrees. Do not dispose the battery in fire, as it may cause an explosion. Any modifications to the device will void the user warranty and may have consequences for your safety. Only listen to music in a moderate volume and in moderate periods of time. Excessive exposure to high sound levels can lead to noise-induced hearing loss. 2 This device contains a lithium accumulator. Improper use can cause overheating and fire.

4 DK For at opnå den bedste komfort, lyd- og basoplevelse er det vigtigt, at du ud fra de medfølgende øredutter vælger dem som passer bedst i netop dine ører. Tænd / Sluk for dine MiiBUDS ACTION høretelefoner TÆND: Tag høretelefonerne op fra opladeetuiet og de tænder automatisk ELLER du kan holde PLAY-knappen inde i 3 sekunder. Når de er tændt blinker LED-dioden blåt 3 gange og du vil høre: "Power ON". SLUK: Placer høretelefonerne i etuiet, luk låget og de vil slukke automatisk ELLER hold PLAY-knappen inde i 3 sekunder. Når du slukker dem blinker LED-dioden rødt 3 gange. Parring af dine MiiBUDS ACTION TWS høretelefoner 1: Tag begge høretelefonerne op fra etuiet, og de vil da automatisk parre og forbinde sig til hinanden. 2: Aktiver Bluetooth på din telefon/enhed og søg efter ny Bluetooth-enhed og vælg: MiiBUDS ACTION. 3: Du vil høre "Connected" i den ene earbud, og LED-dioden på begge earbuds vil herefter blinke blåt hvert 5. sekund. Opladning af høretelefoner og opladeetui Høretelefoner: Placer høretelefonerne korrekt i opladeetuiet og luk låget. De røde LED-dioder på høretelefonerne lyser når der oplades. LED-dioderne slukker når høretelefonerne er opladet. Opladeetui: Benyt en 5V/1A USB adapter til opladning. Indsæt ladekablet på siden af opladeetuiet (E). De 4 hvide LED-dioder på opladeetuiet indikerer opladeetuiets batteristatus. 4 lysende dioder betyder 100% batteri, 2 dioder betyder 50% osv. Play / Pause Tryk på PLAY-knappen én gang på én af høretelefonerne. Lydstyrke Op / Lydstyrke Ned Lydstyrke OP: Tryk og hold PLAY-knappen inde på den HØJRE earbud. Lydstyrke NED: Tryk og hold PLAY-knappen inde den VENSTRE earbud. Næste Sang / Forrige Sang Hop til NÆSTE sang: Dobbeltryk på PLAY-knappen på den HØJRE earbud. Hop til FORRIGE sang: Dobbeltryk på PLAY-knappen på den VENSTRE earbud. 3

5 DK Besvar opkald / Afslut opkald / Afvis opkald Tryk på PLAY-knappen én gang på én af høretelefonerne for at besvare og afslutte telefonopkald. Dobbelttryk på PLAY-knappen for at afvise et indgående telefonopkald. Aktivere Siri på ios-enheder: Tryk 3 gange på PLAY-knappen på én af høretelefonerne for at aktivere Siri. Soft Reset: Hvis høretelefonerne ikke automatisk parrer/kobler sig sammen, følg disse instruktioner: 1: Slet "MiiBUDS ACTION" helt fra Bluetooth-oversigten på din telefon og genstart telefonen. 2: Tænd og hold PLAY-knappen inde i 3 sekunder på begge høretelefoner. Herefter bør de automatisk parre og koble sig sammen og herefter gå i parringsmodus. 3: Aktiver Bluetooth på din telefon/enhed og søg efter ny Bluetooth-enhed og vælg: MiiBUDS ACTION. A B C D USB DC 5V E A: PLAY-knap B: LED-diode til når høretelefonerne oplades C: LED-dioder som indikerer opladeetuiets batteristatus D: Powerbank USB-output port E: Opladningsport (Type: micro- USB) SPECIFIKATIONER Bluetooth v5.0+edr - Trådløst signal op til 10 m. uden forhindringer. Bluetooth frekvensinterval: GHz. Høretelefoner: genopladelige 50 ma/h li-ion batterier. Opladeetui: genopladeligt ma/h li-ion batteri. Frekvens respons: 20Hz-20 KHz. SIKKERHED OG VEDLIGEHOLD ADVARSEL: Af sikkerhedsårsager og pga. opmærksomhedsfare brug ikke produktet hvor der er trafik eller under andre aktiviteter, hvor det er farligt ikke at kunne høre omgivelserne. Afspilning ved høj lydstyrke over længere tid frarådes pga. risiko for høreskader. Opbevares utilgængeligt for spædbørn og dyr. Undgå direkte sollys. Produktets anbefalede opbevarings- og brugstemperatur: -10 til +45 grader. Garantien på produktet bortfalder hvis det repareres af en uautoriseret. Prøv aldrig at skille produktet ad. Oplad ikke produktet hvis det er vådt. Produktet skal pga. batteriet afleveres til genindvending. Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale bestemmelser/forskrifter. 4

6 NOR For å oppnå den beste komfort, lyd- og bassopplevelse er det viktig at du velger de ear tips som passer best til akkurat dine ører. Slå på / Slå av dine MiiBUDS ACTION øreplugger SLÅ PÅ: Ta ørepluggene opp av ladeetuiet og de slås på automatisk ELLER du kan holde PLAY-knappen inne i 3 sekunder. Når de er PÅ blinker LED-lyset blått 3 ganger og du vil høre: "Power ON". SLÅ AV: Plassér ørepluggene i ladeetuiet, lukk lokket og de vil slå seg av automatisk ELLER hold PLAY-knappen inne i 3 sekunder. Når du slår dem av blinker LED-lyset rødt 3 ganger. Parring av dine MiiBUDS ACTION TWS øreplugger 1: Ta begge ørepluggene opp av ladeetuiet, og de vil automatisk parre og forbinde seg til hverandre. 2: Aktiver Bluetooth på telefonen/enheten din og søk etter ny Bluetooth-enhet og velg: MiiBUDS ACTION. 3: Du vil høre "Connected" i den ene øreplugg. Lading av øreplugger og ladeetui Øreplugger: Plassér ørepluggene korrekt i ladeetuiet og lukk lokket. De røde LEDlysene på ørepluggene lyser når de lades. LED-lysene slås av når ørepluggene er fulladet. Ladeetui: Benytt en 5V/1A USB adapter til lading. Sett inn ladekabelen på siden av ladeetuiet (E). De 4 hvite LED-lysene på ladeetuiet indikerer batteristatusen til ladeetuiet. 4 lysende LED-lys betyr 100% batteri, 2 LED-lys betyr 50% osv. Play / Pause Trykk på PLAY-knappen én gang på én av ørepluggene Lydstyrke Opp / Lydstyrke Ned Lydstyrke OPP: Trykk og hold inne PLAY-knappen på HØYRE øreplugg. Lydstyrke NED: Trykk og hold inne PLAY-knappen på VENSTRE øreplugg. Neste Sang / Forrige Sang Hopp til NESTE sang: Dobbeltrykk på PLAY-knappen på den HØYRE ørepluggen. Hopp til FORRIGE sang: Dobbeltrykk på PLAY-knappen på den VENSTRE ørepluggen. Besvar anrop / Avslutt samtale / Avvis anrop Trykk på PLAY-knappen én gang på én av ørepluggene for å besvare og avslutte en telefonsamtale. Dobbelttrykk på PLAY-knappen for å avvise en innkommende telefonsamtale. 5

7 NOR Aktivere Siri på ios-enheter: Trykk 3 ganger på PLAY-knappen på én av ørepluggene for å aktivere Siri. Soft Reset: Hvis ørepluggene ikke automatisk parrer/kobler seg sammen, følg disse instruksjonene: 1: Slett "MiiBUDS ACTION" helt fra Bluetooth-oversikten på telefonen din og restart telefonen. 2: Slå på, deretter hold inne PLAY-knappen i 3 sekunder på begge ørepluggene. Deretter bør de automatisk parre og koble seg sammen, før de så går i parringsmodus. 3: Aktiver Bluetooth på din telefon/enhet og søk etter ny Bluetooth-enhet og velg: MiiBUDS ACTION. A B C D USB DC 5V E A: PLAY-knapp B: LED-lys til når ørepluggene i etuiet lades C: LED-lys som indikerer ladeetuiets batteristatus D: Powerbank USB-output port E: Ladeport (Type: micro-usb) SPESIFIKASJONER Bluetooth v5.0+edr - Trådløs signal opp til 10 m. uten hindringer. Bluetooth frekvensintervall: GHz. Øreplugger: oppladbare 50 ma/h li-ion batterier. Ladeetui: oppladbart ma/h li-ion batteri. Frekvens respons: 20Hz-20 KHz. SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD ADVARSEL: Av sikkerhetsmessige årsaker og pga oppmerksomhetsfare, bruk ikke produktet hvor det er trafikk eller under andre aktiviteter hvor det er farlig å ikke høre omgivelsene. Bruk av øreplugger ved høy lydstyrke over lengere tid frarådes pga. risiko for høreskader. Oppbevares utilgjengelig for spedbarn og dyr. Unngå direkte sollys. Produktets anbefalte oppbevarings- og brukstemperatur: -10 til +45 grader. Garantien på produktet faller bort hvis det repareres av en uautorisert. Prøv aldri å skille produktet fra hverandre. Lad ikke produktet hvis det er vått. Produktet skal pga. batteriet leveres til gjenvinning. Avskaff produktet i overensstemmelse med lokale bestemmelser/forskrifter. 6

8 SE Slå på / stäng av dina MiiBUDS ACTION-hörlurar PÅ: Ta ut plupphörlurna från laddningsfodralet så startar de automatiskt ELLER så kan du trycka på PLAY-knappen manuellt i 3 sekunder. När den är PÅ: Den blå lysdioden blinkar tre gånger och du kommer att höra: Power ON. AV: Sätt tillbaka hörlurarna i laddningsfodralet och stäng det, då stängs de automatiskt av ELLER tryck manuellt på PLAY-knappen i 3 sekunder. Para ihop din MiiBUDS ACTION TWS plupphörlurar 1: Ta ut båda plupparna från laddningsfodralet så kommer de att ansluta till varandra automatiskt. 2: Aktivera Bluetooth på din telefon (eller annan enhet) och sök efter ny Bluetoothenhet och välj: MiiBUDS ACTION. 3: Du kommer att höra Connected och plupparnas lysdiod blinkar blått två gånger var femte sekund nedan. Ladda dina hörlurar och laddningsfodralet Hörlurar: Placera plupparna i laddningsfodralet. De röda lysdioderna på hörlurarna lyser när de laddas. De stängs av när plupparna är fulladdade. Laddningsfodral: Använd en 5V / 1A USB-adapter för laddning. Koppla in laddkabeln på fodralets sida. De fyra vita lysdioderna på laddningsfodralet visar batteriets status för laddningsfodralet: 4 lampor tända betyder 100% batteri, 2 lampor på 50% etc. Play / Pause Tryck på PLAY-knappen en gång på valfri plupphörlur. Volym Upp / Volym Ned Vrid upp volymen: Tryck och håll ner PLAY-knappen på HÖGER plupphörlur. Vrid ned volymen: Tryck och håll ner PLAY-knappen på VÄNSYER plupphörlur. Nästa Låt / Föregående Låt Hoppa till nästa låt: Dubbeltryck på PLAY-knappen på HÖGER plupphörlur. Hoppa till föregående låt: Dubbeltryck på PLAY-knappen på Vänster plupphörlur. 7

9 SE Svara Samtal / Koppla på Samtal / Avvisa Samtal Tryck på PLAY-knappen en gång för att svara på ett inkommande samtal på valfri plupp. Tryck ännu en gång för att lägga på. Dubbeltryck på PLAY-knappen för att avvisa ett inkommande samtal. Aktivera Siri på ios-enhet: Öppna Siri genom att tredubbla trycka på PLAY-knappen på valfri plupphörlur. Omstart: Om plupphörlurarna inte paras automatiskt, följ dessa instruktioner: 1: Radera MiiBUDS ACTION från Bluetooth-listan på din telefon / enhet. 2: Slå på och håll ner PLAY-knappen i 3 sekunder på båda plupphörlurarna. Hörlurarna kommer automatiskt att ansluta till varandra och går sedan i parningsläge. 3: Välj MiiBUDS ACTION i Bluetooth-listan på din telefon / enhet. A B C D USB DC 5V E A: PLAY-knapp B: LED-indikator för när hörlurarna laddas C: LED-indikator för när laddningsfodralet laddas D: Powerbank USB-output port E: Laddningsport (typ: micro- USB) SPECIFIKATIONER Bluetooth v5.0 + EDR; Trådlös räckvidd upp till 10 m. Frekvensområde: GHz. Hörlurar: uppladdningsbart 50 ma / h Li-ion-batteri. Laddningsfodral: laddningsbart 1800 ma / h Li-ion-batteri. Frekvenssvar: 20Hz-20KHz SKÖTSEL, UNDERHÅLL, SÄKERHET VARNING: Använd inte under körning eller där fordonstrafik finns eller i någon annan aktivitet där att inte kunna höra din omgivning kan vara farligt. Användning av dessa hörlurar i stora volymer kan orsaka permanent hörselskada. Sänk alltid ned volymen före användning. Förvaras utom räckhåll från barn och djur. Undvik direkt solljus. Produktlagring och arbetstemperatur: från -10 grader till +45 grader. Släng inte batteriet i eld, eftersom det kan orsaka en explosion. Alla ändringar av enheten upphäver användargarantin och kan ha konsekvenser för säkerheten. 8

10 DE Um den optimalen Komfort und das bestmögliche Soundund Basserlebnis zu erreichen, ist es wichtig, dass Du aus den mitgelieferten Ohrstöpseln den auswählst, der am besten deiner Ohrenform entspricht. MiiBUDS ACTION Kopfhörer EIN-/AUSSCHALTEN EIN: Holen Sie die Kofhörer aus dem Ladeetui heraus. Sie werden sich automatisch einschalten ODER drücken Sie die PLAY-Taste für 3 Sekunden. Wenn EINGESCHALTET: Das blaue LED Lämpchen blinkt 3 mal auf und Sie werden folgendes hören: "Power ON". AUS: Legen Sie die Kopfhörer zurück in das Ladeetui und schließen Sie es und Sie werden sich automatisch ausschalten. Falls nicht, halten Sie die PLAY-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Koppeln Ihrer MiiBUDS ACTION TWS Kopfhörer 1: Entnehmen Sie beide Kopfhörer aus dem Ladeetui. Sie werden sich automatisch miteinander verbinden. 2: Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Handy (oder anderem Gerät) und suchen Sie nach neuen Bluetooth Geräten. Wählen Sie MiiBUDS ACTION aus. 3: Sie werden "Connected" hören und die LED Lämpchen werden alle 5 Sekunden blau blinken. Laden Ihrer Kopfhörer und des Ladeetuis Kopfhörer: Legen Sie die Kopfhörer zurück in das Ladeetui. Die roten LED Lämpchen der Kopfhörer werden EINGESCHALTET sein beim aufladen. Sie schalten sich aus, wenn die Kopfhörer vollständig aufgeladen sind. Ladeetui: Verwenden Sie einen 5V/1A USB Adapter zum aufladen Schließen Sie das Ladekabel an der Seite des Ladeetuis an. Die 4 weißen LEDs des Ladeetuis zeigen den Akkustatus an: 4 eingeschaltete Lämpchen bedeuten 100% Akkuzustand, 2 Lämpchen bedeuten 50% usw. Play / Pause Drücken Sie die PLAY-Taste einmal auf einem der Ohrstöpsel. Lautstärke Hoch / Lautstärke Runter Lautstärke HOCH: Drücken und halten Sie PLAY-Taste auf dem RECHTEN Ohrstöpsel. Lautstärke RUNTER: Drücken und halten Sie die PLAY-Taste auf dem LINKEN Ohrstöpsel. Nächstes Lied / Vorheriges Lied Zum NÄCHSTEN Lied springen: Betätigen Sie die PLAY-Taste des RECHTEN Ohrstöpsels zwei mal. Zum VORHERIGEN Lied springen: Betätigen Sie die PLAY-Taste des LINKEN Ohrstöpsles zwei mal. 9

11 DE Anruf entgegennehmen / Auflegen / Anruf ablehnen Betätigen Sie die PLAY-Taste eines der Kopfhörer einmal, um Anrufe entgegenzunehmen. Drücken Sie ein weiteres mal um aufzulegen. Betätigen Sie die PLAY- Taste zwei mal, um Anrufe abzulehnen. Siri auf ios-geräten aktivieren: Drücken Sie die PLAY-Taste einer der Ohrstöpsel drei mal, während keine Musik läuft. Soft Reset: Wenn die Kopfhörer nicht automatisch verbinden, führen Sie folgende Schritte aus: 1: Entfernen Sie den Verbindungsnamen "MiiBUDS Action" aus Ihrer Liste auf Ihrem Telefon oder anderem Gerät. 2: Schalten Sie die Kopfhörer EIN und halten Sie die PLAY-Taste beider Ohrstöpsel 3 Sekunden lang gedrückt. Die Kopfhörer werden automatisch miteinader verbinden und in den Kopplungsmodus gehen. 3: Wählen Sie "MiiBUDS ACTION" aus der Verbindungsliste auf Ihrem Telefon/ Gerät aus. A B C D USB DC 5V E A: PLAY-Taste B: LED Indikator zur Aufladung der Kopfhörer C: LED Indikator zur Aufladung des Ladeetuis D: Powerbank USB-output port E: Ladeeingang (Typ: micro-usb) PRODUKTDETAILS Bluetooth v5.0+edr; Schnurlose Reichweite bis zu 10m. Frequenzbereich: GHz Kopfhörer: Wiederaufladbare 50 ma/h Li-Ionen Akkus. Ladeetui: Wiederaufladbare 1800 ma/h Li-Ionen Akkus. Frequenzgang: 20Hz-20KHz PFLEGE, INSTANDHALTUNG, SICHERHEIT ACHTUNG: Nicht beim Fahren oder in der Nähe von Fahrzeugverkehr oder in anderen Bereichen, wo Unaufmerksamkeit gefährlich werden könnte, verwenden. Verwendung dieser Kopfhörer mit überhöhter Lautstärke kann zu permanenten Hörschäden führen. Die Lautstärke vor jedem Gebrauch verringern. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren. Direktes Sonnenlicht vermeiden. Produktaufbewahrung und Betriebstemperatur: Von -10 C bis +45 C-. Akkus nicht im Feuer entsorgen, da dies zu Explosionen führen kann. Jegliche Änderungen des Produktes wird zu Garantieverlust führen. 10

12 FR Allumer/ON et éteindre/off vos Earbuds MiiBUDS ACTION ON: Sortez les écouteurs du boîtier de chargement et ils s'allumeront automatiquement OU vous pouvez appuyer manuellement sur le bouton PLAY pendant 3 secondes. Lorsque l'appareil est allumé : La LED bleue clignote 3 fois et vous entendrez : "Power ON". OFF: Remettez les écouteurs dans le boîtier de chargement et fermez-le, et ils s'éteignent automatiquement OU appuyez manuellement sur le bouton PLAY pendant 3 secondes. Appairage de vos Earbuds MiiBUDS ACTION TWS 1: Retirez les deux écouteurs de l'étui de chargement et ils se connecteront automatiquement l'un à l'autre. 2: Activez le Bluetooth sur votre téléphone (ou autre appareil) et recherchez un nouvel appareil Bluetooth, puis sélectionnez: MiiBUDS ACTION. 3: Vous entendrez "Connected" dans les deux écouteurs et leur LED clignotera en bleu deux fois toutes les 5 secondes. Charger vos Earbuds et le boîtier de chargement Les Earbuds: Placez les écouteurs dans l'étui de chargement. Les voyants rouges des écouteurs restent allumés pendant le chargement. Elles s'éteignent lorsque les écouteurs sont complètement chargés. Boîtier de chargement: Utilisez un adaptateur USB 5V/1A pour la charge. Connectez le câble de chargement sur le côté du boîtier. Les 4 LED blanches sur le boîtier de chargement indiqueront l'état de la batterie du boîtier de chargement : 4 lumières allumées signifient 100% de la batterie, 2 lumières allumées à 50% etc. Play / Pause Appuyez une fois sur le bouton PLAY sur l'un des écouteurs. Augmentation du volume / diminution du volume Augmenter le volume: Appuyez sur le bouton PLAY de l'écouteur DROIT et maintenez-le enfoncé. Baisser le volume: Appuyez et maintenez le bouton PLAY sur l'écouteur gauche. Chanson précédente / Chanson suivante Passer à la chanson SUIVANTE: Appuyez deux fois sur le bouton PLAY de l'écouteur DROIT. Passer à la chanson PRÉCÉDENTE: Appuyez deux fois sur le bouton PLAY de l'écouteur GAUCHE. 11

13 FR Répondre à l'appel / Raccrocher l'appel / Rejeter l'appel Appuyez une fois sur la touche PLAY pour répondre à un appel entrant sur l'un ou l'autre des earbuds. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour raccrocher. Appuyez deux fois sur la touche PLAY pour rejeter un appel entrant. Activer Siri sur l'appareil ios: Accédez à Siri en appuyant trois fois sur le bouton PLAY de l'un des écouteurs. Soft Reset: Si les écouteurs ne s'apparient pas automatiquement, veuillez suivre ces instructions: 1: Supprimez "MiiBUDS ACTION" de la liste Bluetooth de votre téléphone/appareil. 2: Allumez et maintenez le bouton PLAY pendant 3 secondes sur les deux écouteurs. Les écouteurs se connecteront automatiquement l'un à l'autre, puis passeront en mode d'appairage. 3: Sélectionnez "MiiBUDS ACTION" dans la liste Bluetooth de votre téléphone/ appareil. A B C D USB DC 5V E A: Bouton PLAY B: Indicateur LED pour indiquer que les écouteurs sont en charge C: Indicateur LED pour le chargement du boîtier D: Powerbank USB-output port E: Port de chargement (micro-usb) SPÉCIFICATIONS Bluetooth v5.0+edr; portée sans fil jusqu'à 10m. Gamme de fréquences: GHz Ecouteurs: batterie Li-ion 50 ma/h rechargeable. Boîtier de chargement: batterie Li-ion 1800 ma/h rechargeable. Fréquence de réponse: 20Hz-20KHz L'ENTRETIEN, LA MAINTENANCE, LA SÉCURITÉ AVERTISSEMENT : Evitez de l'utiliser en conduisant ou en présence de circulation routière, ou dans toute autre activité où il pourrait être dangereux de ne pas bien entendre votre environnement. L'utilisation de ces écouteurs à un volume excessif peut causer des dommages auditifs permanents. Veuillez toujours baisser le volume avant de l'utiliser. Gardez-les hors de portée des enfants et des animaux. Évitez la lumière directe du soleil. La température de stockage et de travail des produits : de -10 degrés à +45 degrés. Ne jetez pas la batterie au feu, car elle pourrait provoquer une explosion. Toutes modifications apportées à l'appareil annuleront la garantie de l'utilisateur et peuvent avoir des conséquences sur la sécurité. 12

14 NL Zet je MiiBUDS ACTION-oordopjes AAN / UIT AAN: Haal de oordopjes uit het oplaaddoosje en ze gaan automatisch aan OF je kunt handmatig 3 seconden op de PLAY-knop drukken. Indien AAN: De blauwe LED knippert 3 keer en u hoort: Power On. UIT: plaats de oordopjes terug in het oplaaddoosje en sluit het, en ze gaan automatisch uit OF druk handmatig op de PLAY-knop gedurende 3 seconden. Uw MiiBUDS ACTION TWS-oordopjes koppelen 1: Haal beide oordopjes uit de oplaadcassette en ze maken automatisch verbinding met elkaar. 2: Activeer Bluetooth op uw telefoon (of ander apparaat) en zoek naar een nieuw Bluetooth-apparaat en selecteer: MiiBUDS ACTION. 3: U hoort Connected en hun LED zal hierna elke 5 seconden twee keer blauw knipperen. Uw oordopjes en het oplaaddoosje opladen Oordopjes: Plaats de oordopjes in het oplaaddoosje. De rode LED's op de oordopjes branden tijdens het opladen. Ze gaan UIT als de oordopjes volledig zijn opgeladen. Oplaaddoos: Gebruik een 5V / 1A USB-adapter om op te laden. Sluit de oplaadkabel aan de zijkant van de case aan. De 4 witte LED's op de oplaadcassette geven de batterijstatus van de oplaadcassette aan: 4 lampjes ingeschakeld betekent 100% batterij, 2 lampjes op 50% enz. Play / Pause Druk eenmaal op de PLAY-knop op beide oordopjes. Volume omhoog / omlaag Volume HOGER zetten: Houd de PLAY-knop op het RECHTER oordopje ingedrukt. Volume LAGER draaien: Houd de PLAY-knop op het LINKER oordopje ingedrukt. Volgende nummer / Vorige nummer Ga naar volgend nummer: Druk twee keer op de PLAY-knop op het RECHTER oordopje. Ga naar vorig nummer: Druk tweemaal op de PLAY-knop op het LINKER oordopje. Oproep beantwoorden / oproep ophangen / oproep weigeren Druk eenmaal op de PLAY-knop om een inkomend gesprek op een van beide oortelefoons te beantwoorden. Druk nogmaals om op te hangen. Druk tweemaal op de PLAY-knop om een inkomend gesprek te weigeren. 13

15 NL Activeer Siri op ios-apparaat: Opent u Siri door driemaal op de PLAY-knop op een van de oordopjes te drukken. Zachte reset: volg deze instructies als de oordopjes niet automatisch kunnen worden gekoppeld: 1: Verwijder "MiiBUDS ACTION" uit de Bluetooth-lijst op uw telefoon / apparaat. 2: Schakel in en houd de PLAY-knop op beide oordopjes 3 seconden ingedrukt. De oordopjes maken automatisch verbinding met elkaar en gaan vervolgens naar de koppelingsmodus. 3: Selecteer "MiiBUDS ACTION" in de Bluetooth-lijst op uw telefoon / apparaat. A B C D USB DC 5V E A: PLAY-knop B: LED-indicator voor wanneer de oordopjes worden opgeladen C: LED-indicator voor wanneer de oplaadcassette wordt opgeladen D: Powerbank USB-output port E: Oplaadpoort (type: micro-usb) SPECIFICATIES Bluetooth v5.0 + EDR; Draadloos bereik tot 10 meter. Frequentiebereik: 2,402-2,480 GHz Oordopjes: oplaadbare Li-ionbatterij van 50 ma / u. Oplaadkoffer: oplaadbaar 1800 ma / h Li-ion-batterij. Frequentiebereik: 20Hz-20KHz ZORG, ONDERHOUD, VEILIGHEID WAARSCHUWING: Niet gebruiken tijdens het rijden of op plaatsen met voertuigen, of bij enige andere activiteit waarbij het gevaarlijk kan zijn om uw omgeving niet te horen. Het gebruik van deze hoofdtelefoon met een te hoog volume kan permanente gehoorschade veroorzaken. Zet voor gebruik altijd het volume lager. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Vermijd direct zonlicht. Productopslag en werktemperaturen: van -10 graden tot +45 graden. Gooi de batterij niet in vuur, aangezien dit een explosie kan veroorzaken. Elke wijziging aan het apparaat maakt de gebruikersgarantie ongeldig en kan gevolgen hebben voor de veiligheid. 14

16 ESP Encender y apagar tus auriculares MiiBUDS ACTION ON: Saca los auriculares del estuche de carga y se encenderán automáticamente O puedes presionar manualmente el botón PLAY durante 3 segundos. Cuando está encendido: El LED azul parpadea 3 veces y oirás: "Power On". OFF: Vuelve a poner los auriculares en el estuche de carga y ciérralo, y se apagarán automáticamente O presiona manualmente el botón PLAY durante 3 segundos. Emparejando sus auriculares de MiiBUDS ACTION TWS 1: Saque ambos auriculares del estuche de carga, y se conectarán entre sí automáticamente. 2: Active el Bluetooth en su teléfono (u otro dispositivo) y busque un nuevo dispositivo Bluetooth y selecciónelo: MiiBUDS ACTION. 3: Escucharás "Connected" en ambos auriculares y su LED parpadeará en azul dos veces cada 5 segundos a partir de entonces. Cargando tus auriculares y el caso de los cargos Auriculares: Coloque los auriculares en el estuche de carga. Los LED rojos de los auriculares se encenderán cuando se carguen. Se apagarán cuando los auriculares estén completamente cargados. Estuche de carga: Use un adaptador USB de 5V/1A para la carga. Conecta el cable de carga en el lateral del maletín. Los 4 LEDs blancos del estuche de carga indicarán el estado de la batería del estuche de carga: 4 luces encendidas significan el 100% de la batería, 2 luces encendidas al 50%, etc. Play / Pause Presiona el botón PLAY una vez en cada auricular. Subir / bajar el volumen SUBE el volumen: Presione y mantenga presionado el botón PLAY en el auricular derecho. BAJA el volumen: Presione y mantenga presionado el botón PLAY en el auricular izquierdo. Canción anterior / Canción siguiente PASE a la SIGUIENTE canción: Presiona dos veces el botón PLAY en el auricular derecho. PASE a la canción ANTERIOR: Presiona dos veces el botón PLAY en el auricular izquierdo. 15

17 ESP Contestar la llamada/ Colgar la llamada/ Rechazar la llamada Presiona el botón PLAY una vez para contestar una llamada entrante en cualquiera de los auriculares. Presione una vez más para colgar. Presione dos veces el botón PLAY para rechazar una llamada entrante. Activar Siri en un dispositivo ios: Accede a Siri presionando tres veces el botón de PLAY en cualquiera de los auriculares. Reinicio suave: Si los auriculares no se acoplan automáticamente, por favor siga estas instrucciones: 1: Borra "MiiBUDS ACTION" de la lista de Bluetooth de tu teléfono/dispositivo. 2: Encienda y mantenga el botón de PLAY durante 3 segundos en ambos auriculares. Los auriculares se conectarán entre sí automáticamente y luego entrarán en el modo de emparejamiento. 3: Selecciona "MiiBUDS ACTION" en la lista de Bluetooth de tu teléfono/equipo. A B C D USB DC 5V E A: Botón de reproducción B: Indicador LED para cuando los auriculares se están cargando C: Indicador LED para cuando el estuche de carga se está cargando D: Powerbank USB-output port E: Charging port (type: micro-usb) ESPECIFICACIONES Bluetooth v5.0+edr; alcance inalámbrico de hasta 10m. Rango de frecuencia: GHz. Auriculares: batería recargable de Li-ion de 50 ma/h. Funda de carga: batería de Li-ion recargable de 1800 ma/h. Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz CUIDADO, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD ADVERTENCIA: No los use mientras conduce o donde haya tráfico vehicular, o en cualquier otra actividad en la que la falta de escucha de sus alrededores pueda ser peligrosa. El uso de estos auriculares a un volumen excesivo puede causar daños permanentes en el oído. Baje siempre el volumen antes de usarlos. Manténgalos fuera del alcance de los niños y los animales. Evite la luz solar directa. Temperaturas de almacenamiento y de trabajo del producto: de -10 grados a +45 grados. No disponga la batería al fuego, ya que puede causar una explosión. Cualquier modificación del dispositivo anulará la garantía del usuario y puede tener consecuencias para la seguridad. 16

18

19

20 At high volume, prolonged listening to the personal audio player can damage the user s hearing. To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Model: MiiBUDS ACTION Designed in Denmark. Produced in China. MIIEGO A/S Transitvej 20C 6330 Padborg Denmark tel:

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss Brugervejledning (side 2-6) Userguide (page 7-11) Bedienungsanleitung 1 - Hvordan forbinder du din E-PAD hængelås med din

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual WOOFit HEADPHONES Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual WOOFit HEADPHONES Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax TM4 Central Station User Manual / brugervejledning K2070-EU STT Condigi A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling 8660 Skanderborg Denmark Tel. +45 87 93 50 00 Fax. +45 87 93 50 10 info@sttcondigi.com www.sttcondigi.com

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af bord, armlæn til bord og legetøjsbøjle. Monteringsanvisning (SV) Montering av bord

Monteringsvejledning (DK) Montering af bord, armlæn til bord og legetøjsbøjle. Monteringsanvisning (SV) Montering av bord Monteringsvejledning (K) Montering af bord, armlæn til bord og legetøjsbøjle Monteringsanvisning (SV) Montering av bord Monteringsveiledning (N) Montering av bord, armlener til bord og leketøysbøyle Mounting

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

COMET ÆGTE TRÅDLØSE ØRETELEFONER

COMET ÆGTE TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din sikkerhed bør du altid være opmærksom på dine omgivelser, når du anvender

Læs mere

QUICK START Updated:

QUICK START Updated: QUICK START Updated: 24.08.2018 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get started

Læs mere

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC User Guide edienungsanleitung rugervejledning rukerveiledning ruksanvisning G D DK N S www.exodraft.com 3001962-10.11 User Guide G How to use the control. 1. Start the chimney fan by pressing the ON/OFF-button

Læs mere

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini JABRA mini Brugsvejledning jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Læs mere

Bluetooth Hovedtelefoner

Bluetooth Hovedtelefoner KW 18-1 Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem før apparatet tages i brug. Fås i to forskellige farver: BT9026-SW (sort) I BT9026-RT (rød) Service: AS Marketing; Telemarken 3 A; DK-5600 Faaborg;

Læs mere

UK DK. WOOFit HEADPHONES. User Manual

UK DK. WOOFit HEADPHONES. User Manual UK DK WOOFit HEADPHONES User Manual 1 Thank you! Thank you for purchasing this WOOFit Bluetooth Headphone from SACKit. Please read the entire instruction manual before using the product and save it for

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Borde til Panther. Monteringsanvisning (SV) Borde för Panther. Mounting instruction (GB) Trays for Panther

Monteringsvejledning (DK) Borde til Panther. Monteringsanvisning (SV) Borde för Panther. Mounting instruction (GB) Trays for Panther Monteringsvejledning (DK) Borde til Panther Monteringsanvisning (SV) Borde för Panther Mounting instruction (GB) Trays for Panther Montage-handleiding (NL) Werkblad voor de Panther rolstoel Montageanleitung

Læs mere

VLT. MEMORY OPTION VLT Series Bookstyle... page 3. Compact IP page 7. Compact IP page 17 *MI50K151* Instruction

VLT. MEMORY OPTION VLT Series Bookstyle... page 3. Compact IP page 7. Compact IP page 17 *MI50K151* Instruction VLT Instruction Drives and Controls MEMORY OPTION VLT Series 5000 Montering, Mounting, Montage, Installation Bookstyle... page 3 Compact IP 20... page 7 Compact IP 54... page 17 Advarsel! Memory Option

Læs mere

16 Inter IKEA Systems B.V AA KALLAX

16 Inter IKEA Systems B.V AA KALLAX 16 Inter IKEA Systems B.V. 2014 2016-08-25 KALLAX 103693 ENGLISH Important information Read carefully. Keep this information for further reference. FRANÇAIS Information importante A lire attentivement.

Læs mere

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic Brugsvejledning jabra.com/classic INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 UDSKIFTNING AF EARGELS 3.2 PÅSÆTNING AF ØREKROGEN 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET...

Læs mere

Bluetooth-høretelefoner med aktiv støjreduktion

Bluetooth-høretelefoner med aktiv støjreduktion Bluetooth-høretelefoner med aktiv støjreduktion Brugermanual Brugermanualen forklarer de forskellige features og funktioner i dine høretelefoner for at sikre en optimal brugeroplevelse. Produkt-specifikationer:

Læs mere

AfterShokz Trekz Air

AfterShokz Trekz Air AfterShokz Trekz Air Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Tillykke med købet af dine nye AfterShokz Trekz Air Hovedtelefoner! Copyright Instrulog A/S Januar 2018 Side 1 af 6 Tag dine Trekz

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001

Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001 Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001 Ls venligst denne instruktions manual igennem inden brug af produktet Thank you for purchasing our product. This smart unit is not

Læs mere

JABRA stone3. Brugsvejledning. jabra.com/stone3. jabra

JABRA stone3. Brugsvejledning. jabra.com/stone3. jabra JABRA stone3 Brugsvejledning.com/stone3 Indhold 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES HEADSETTET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 4.1 BATTERISTATUS

Læs mere

CARBON TRÅDLØSE ØRETELEFONER

CARBON TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

UK DK. WOOFit HEADPHONES. User Manual

UK DK. WOOFit HEADPHONES. User Manual UK DK WOOFit HEADPHONES User Manual 1 Thank you! Thank you for purchasing this WOOFit Bluetooth Headphone from SACKit. Please read the entire instruction manual before using the product and save it for

Læs mere

Opera Ins. Model: MI5722 Product Name: Pure Sine Wave Inverter 1000W 12VDC/230 30A Solar Regulator

Opera Ins. Model: MI5722 Product Name: Pure Sine Wave Inverter 1000W 12VDC/230 30A Solar Regulator Opera Ins Model: MI5722 Product Name: Pure Sine Wave Inverter 1000W 12VDC/230 30A Solar Regulator I.Precautions 1. Keep the product away from children to avoid children playing it as a toy and resultinginpersonalinjury.

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

WOOFit Go BRUGERMANUAL

WOOFit Go BRUGERMANUAL WOOFit Go BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har valgt WOOFit Go Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi tager ikke ansvar for person-

Læs mere

JABRA SPORT PACE WIRELESS

JABRA SPORT PACE WIRELESS L BrugerManual jabra.com/sportpace 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

DK Tillykke med deres nye høj glans møbel. Det møbel som De netop har købt, er et møbel hvor overfladen er høj glans. Alt som placeres på dette møbel

DK Tillykke med deres nye høj glans møbel. Det møbel som De netop har købt, er et møbel hvor overfladen er høj glans. Alt som placeres på dette møbel DK Tillykke med deres nye høj glans møbel. Det møbel som De netop har købt, er et møbel hvor overfladen er høj glans. Alt som placeres på dette møbel skal være beskyttet under bunden med filt eller lign.

Læs mere

JABRA STORM. Brugervejledning. jabra.com/storm

JABRA STORM. Brugervejledning. jabra.com/storm Brugervejledning jabra.com/storm 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING DANSK

BRUGSVEJLEDNING DANSK BRUGSVEJLEDNING Velkommen... 3 Bluetooth-forbindelse... 4 Produktoversigt... 5 Det indeholder kassen... 6 Komfort... 7 Opladning... 8 Kontrolknapper... 10 Til/fra... 10 Musik og opkald... 11 Binding...

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Brugsvejledning jabra.com/revowireless 1. Velkommen...3 2. OVERSIGT... 4 3. sådan bæres det...5 3.1 Justerbart i højden 3.2 sammenklappelige hængsler 4. sådan oplades det...7 4.1 Batteristatus

Læs mere

HIVE X BLUETOOTH -HØJTTALER

HIVE X BLUETOOTH -HØJTTALER Bluetooth -navnet og -logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. Kondor Ltd's brug af sådanne mærker finder sted under licens. Andre varemærker og varebetegnelser ejes af deres

Læs mere

Sikkerhedsvejledning

Sikkerhedsvejledning 11-01-2018 2 Sikkerhedsvejledning VIGTIGT! Venligst læs disse instruktioner inden sengen samles og tages i brug Tjek at alle dele og komponenter er til stede som angivet i vejledningen Fjern alle beslagsdele

Læs mere

Universele TV/FM/AM kamerantennes

Universele TV/FM/AM kamerantennes Universele TV/FM/AM kamerantennes Algemene gebruiksaanwijzing gemakkelijk en eenvoudig te plaatsen onafhankelijke ontvangst model 120.635, voor VHF en UHF TV en FM Radio, met 34 db versterker model 120.727,

Læs mere

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

IT Manuale utente 73. NL Gebruiksaanwijzing 91. PT Manual do utilizador 109. SV Användarhandbok 129

IT Manuale utente 73. NL Gebruiksaanwijzing 91. PT Manual do utilizador 109. SV Användarhandbok 129 Register your product and get support at www.philips.com/welcome MCM2000 EN User manual 3 DE Benutzerhandbuch 19 ES Manual del usuario 37 Mode d emploi 55 IT Manuale utente 73 NL Gebruiksaanwijzing 91

Læs mere

WOOF it. User Manual

WOOF it. User Manual WOOF it S User Manual Thank you! Box Contents Quick Start Guide UK 1 Thank you for purchasing this WOOFit S speaker from SACKit. Please read this manual carefully before use. We are not responsible for

Læs mere

NOVA TRÅDLØSE ØRETELEFONER

NOVA TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

BOOMBAR + BLUETOOTH-HØJTTALER BRUGSANVISNING

BOOMBAR + BLUETOOTH-HØJTTALER BRUGSANVISNING Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

Jabra. Talk 15. Brugervejledning

Jabra. Talk 15. Brugervejledning Jabra Talk 15 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE TAK... 2 OM DIT JABRA TALK 15... 2 HEADSETTETS FUNKTIONER........................... 3 KOM GODT I GANG.... 4 OPLAD DIT HEADSET.... 4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...

Læs mere

Hello! Smart Business Bluetooth Headset BRUGER MANUAL

Hello! Smart Business Bluetooth Headset BRUGER MANUAL Hello! Smart Business Bluetooth Headset BRUGER MANUAL Kære AWEI-bruger, Tak fordi du valgte AWEI produkt. Introduktion Tak fordi du købte modellen AWEI-A990BL smart Bluetooth stereo høretelefoner. Venligst

Læs mere

Jabra. Talk 5. Brugervejledning

Jabra. Talk 5. Brugervejledning Jabra Talk 5 Brugervejledning 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA TALK 5...2 HEADSETFUNKTIONER...2 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED DIN TELEFON...5 BÆR

Læs mere

WOOF it. User Manual

WOOF it. User Manual WOOF it User Manual UK 1 Thank you! Thank you for purchasing this WOOFit speaker from SACKit. Please read this manual carefully before use. We are not responsible for any person or property damage caused

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

MYJACK AUX-IN BLUETOOTH-MODTAGER BRUGSANVISNING. Du bedes venligst sørge for, at denne emballage bortskaffes på ansvarlig måde.

MYJACK AUX-IN BLUETOOTH-MODTAGER BRUGSANVISNING. Du bedes venligst sørge for, at denne emballage bortskaffes på ansvarlig måde. Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. Du bedes venligst sørge for, at denne emballage bortskaffes på ansvarlig måde. Alle varemærker

Læs mere

KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4

KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4 KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 Ringe og svare på anrob... 4 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4 Volum justering......4 TILKOBLING TIL PDA ELLER PC...

Læs mere

MARQUE: SCHNEIDER REFERENCE: THERMOSTAT WISER CODIC:

MARQUE: SCHNEIDER REFERENCE: THERMOSTAT WISER CODIC: MARQUE: SCHNEIDER REFERENCE: THERMOSTAT WISER CODIC: 4182219 NOTICE Wiser Thermostat 1 2 8 sec./sek. 3 mm 3 EER5100x 4 5 FRANÇAIS Dans le carton Wiser Thermostat 3 x piles AAA (LR03) 2 x bandes adhésives

Læs mere

TRAIL TRÅDLØSE ØRETELEFONER TIL SPORTSBRUG. kitsound.co.uk BRUGSANVISNING

TRAIL TRÅDLØSE ØRETELEFONER TIL SPORTSBRUG. kitsound.co.uk BRUGSANVISNING kitsound.co.uk Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL REVOLTA TRANSFORMER 2-WAY VOLTAGE TRANSFORMER USER MANUAL RV-2400

BRUGERVEJLEDNING TIL REVOLTA TRANSFORMER 2-WAY VOLTAGE TRANSFORMER USER MANUAL RV-2400 BRUGERVEJLEDNING TIL REVOLTA TRANSFORMER 2-WAY VOLTAGE TRANSFORMER USER MANUAL RV-2400 BETJENINGSVEJLEDNING 1. Vigtigt: Før du tilslutter spændingstransformerne til stikkontakten i dit hjem, skal du sørge

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af centralbremse på Panther. Mounting instruction (GB) Mounting central braking system on the Panther

Monteringsvejledning (DK) Montering af centralbremse på Panther. Mounting instruction (GB) Mounting central braking system on the Panther Monteringsvejledning (K) Montering af centralbremse på Panther Mounting instruction (G) Mounting central braking system on the Panther Montageanleitung () Montage der Zentralbremsessystem für den Panther

Læs mere

Backbeat FIT. Brugervejledning

Backbeat FIT. Brugervejledning Backbeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring

Læs mere

SLAMMERS TRÅDLØSE HOVEDTELEFONER BRUGSANVISNING

SLAMMERS TRÅDLØSE HOVEDTELEFONER BRUGSANVISNING Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

VFL OPTIMA Flange. 1/9. Montagevejledning Montageanleitung Mounting instructions Instrucciones de montaje Instructions de montage

VFL OPTIMA Flange.   1/9. Montagevejledning Montageanleitung Mounting instructions Instrucciones de montaje Instructions de montage VFL OPTIMA Flange DE EN ES Montagevejledning Montageanleitung Mounting instructions Instrucciones de montaje Instructions de montage Produktbe skrive lse: VFL OPTIMA Flange kombinerer en stilbar dynamisk

Læs mere

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss Brugervejledning (side 2-6) Userguide (page 7-11) Bedienungsanleitung (Seite 12 16) 1 - Hvordan forbinder du din E-PAD hængelås

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

RIBBONS BLUETOOTH ØRETELEFONER

RIBBONS BLUETOOTH ØRETELEFONER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL!

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse. Kontroller at

Læs mere

RACE BLUETOOTH ØRETELEFONER BRUGSANVISNING

RACE BLUETOOTH ØRETELEFONER BRUGSANVISNING ADVARSEL: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Udskiftning af gas fjeder kit. Monteringsveiledning (N) Utskifting av gassfjærsett x:panda

Monteringsvejledning (DK) Udskiftning af gas fjeder kit. Monteringsveiledning (N) Utskifting av gassfjærsett x:panda Monteringsvejledning (K) Udskiftning af gas fjeder kit Monteringsveiledning (N) Utskifting av gassfjærsett x:panda Monteringsanvisning (SV) yte av gaskolv x:panda Mounting instruction (G) Replacement of

Læs mere

JABRA SPORT Rox wireless

JABRA SPORT Rox wireless JABRA SPORT Rox wireless Brugervejledning jabra.com/sportroxwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60

Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60 Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60 Betjeningsvejledning Når du tænder højttaleren, starter den som standard op i Bluetooth-tilstand. Herefter kan du let parre den med din smartphone eller PC med Bluetooth-funktion.

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Jabra. Elite 25e. Brugervejledning (bruksanvisning)

Jabra. Elite 25e. Brugervejledning (bruksanvisning) Jabra Elite 25e Brugervejledning (bruksanvisning) 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærk tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker,

Læs mere

CHARGEit BRUGERMANUAL

CHARGEit BRUGERMANUAL CHARGEit BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har købt denne CHARGEit powerbank fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi forbeholder os retten

Læs mere

Jabra. Elite Sport. Brugervejledning

Jabra. Elite Sport. Brugervejledning Jabra Elite Sport Brugervejledning 2016 GN Audio A/S. All rights reserved. Jabra is a trademark of GN Audio A/S. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG,

Læs mere

TRÅDLØS MUSIK-ADAPTER 2

TRÅDLØS MUSIK-ADAPTER 2 Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, antyder dette ikke, at varemærkeindehaveren på nogen måde er tilknyttet KitSound, eller at denne anbefaler produkterne i denne

Læs mere

BackBeat 100-serien. Brugervejledning

BackBeat 100-serien. Brugervejledning BackBeat 100-serien Brugervejledning Indhold Oversigt over headset 3 Vær på den sikre side 3 Parring 4 Parring 4 Parringstilstand 4 Grundlæggende funktioner 5 Tænd eller sluk 5 Juster volumen 5 Besvar

Læs mere

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Hello! Smart Trådløs Bluetooth Højtaler BRUGER MANUAL

Hello! Smart Trådløs Bluetooth Højtaler BRUGER MANUAL Hello! Smart Trådløs Bluetooth Højtaler BRUGER MANUAL Kære AWEI-bruger, Tak fordi du valgte AWEI produkt. Dit valg er afgørende for os, hvilket betyder, at AWEI har tilføjet et nyt bruger. Håber, at vi

Læs mere

Futura Z. Rumsensor. Vejledning til installation og ledningsføring. Guide för installation och kabeldragning. Installation and wire Guide

Futura Z. Rumsensor. Vejledning til installation og ledningsføring. Guide för installation och kabeldragning. Installation and wire Guide Futura Z Rumsensor Vejledning til installation og ledningsføring Guide för installation och kabeldragning Installation and wire Guide 1 FUTURA Z RUMSENSOR/DK-SE-UK/ / NEOTHERM /12 2017 Produktoverensstemmelse/Överensstämmelsedeklaration/

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

F x 4 D x 2. M x 4 4,8 x 16. A x 14 5 x 35. Revideret juli 2017 AKKU. xxv

F x 4 D x 2. M x 4 4,8 x 16. A x 14 5 x 35. Revideret juli 2017 AKKU. xxv 19630-1 A x 14 M x 4 4,8 x 16 F x 4 D x 2 Revideret juli 2017 1 Vedligeholdelse: Plankerne leveres ubehandlet. Vi anbefaler at give plankerne en sæbebehandling eller træolie. Med træplejemidler sikrer

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Jabra MOTION BRUGERVEJLEDNING. jabra.com/motion

Jabra MOTION BRUGERVEJLEDNING. jabra.com/motion Jabra MOTION BRUGERVEJLEDNING jabra.com/motion 1. VELKOMMEN...4 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET...5 3. HVORDAN DET BÆRES... 6 3.1 HØJDEJUSTERING 6 3.2 HØJRE- ELLER VENSTRE BÆRESTIL 7 3.3 ANBRINGELSE AF ØRE-GEL

Læs mere

Brugervejledning. ECOROX kontrolknapper. LED Status Indikator: TÆND/SLUK, BATTERI, Bluetooth. Contol Buttons & LED s

Brugervejledning. ECOROX kontrolknapper. LED Status Indikator: TÆND/SLUK, BATTERI, Bluetooth. Contol Buttons & LED s ECOROX Models: GDI- EGRX600- - 610 Funktioner og betjening ECOROX kontrolknapper LED Status Indikator: TÆND/SLUK, BATTERI, Bluetooth Diagram 1 Diagram 2 Contol Buttons & LED s TÆND/SLUK Bluetooth LYDSTYRKE

Læs mere

Orava Crater 4 brugsvejledning

Orava Crater 4 brugsvejledning Orava Crater 4 brugsvejledning Kære kunde Tak fordi du valgte at købe vores Crater 4 udendørs højtaler med Bluetooth og FM radio. For at sikre at enheden anvendes korrekt, så læs venligst brugsanvisningen

Læs mere

Orava Crater 4 brugsvejledning

Orava Crater 4 brugsvejledning Orava Crater 4 brugsvejledning Kære kunde Tak fordi du valgte at købe vores Crater 4 udendørs højtaler med Bluetooth og FM radio. For at sikre at enheden anvendes korrekt, så læs venligst brugsanvisningen

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

HIVE 2 BLUETOOTHHØJTTALER

HIVE 2 BLUETOOTHHØJTTALER JB.3878/Fremstillet i Kina. KitSound 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien kitsound.co.uk Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted.

Læs mere

RPW This app is optimized for: For a full list of compatible phones please visit radiation. result.

RPW This app is optimized for: For a full list of compatible phones please visit   radiation. result. TM TM RPW-1000 Laser Distance Measurer This app is optimized for: For a full list of compatible phones please visit www.ryobitools.eu/phoneworks IMPORTANT SAFETY S READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS.

Læs mere

BLUETOOTH MUSIK-ADAPTER

BLUETOOTH MUSIK-ADAPTER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

Jabra motion UC Jabra motion UC+

Jabra motion UC Jabra motion UC+ Jabra motion UC Jabra motion UC+ BRUGERVEJLEDNING jabra.com/motionuc 1. Velkommen... 4 2. OVERBLIK over headsettet... 5 2.1 rejse- & opladningssæt (kun (Jabra motion uc+) 2.2 jabra LINK 360 3. hvordan

Læs mere

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App)

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) 1. Indholder: a. En hjelm b. Et USB kabel c. En Bling Jet fjernbetjening d. En brugsanvisning 2. Sæt USB-kablet i hjelmen

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere