Indhold: Uddannelsessekretær Charlotte Dickmeiss. Studieadm. koordinator. Dato 15. august 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold: Uddannelsessekretær Charlotte Dickmeiss. Studieadm. koordinator. Dato 15. august 2017"

Transkript

1 Titel Modul bestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for bacheloruddannelsen i psykologi SFB01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence SFB01, Introduction to psychology, incl. basic information skills Anna Thit Johnsen Dato 15. august 2017 Uddannelsessekretær Charlotte Dickmeiss 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide Om modulet... 2 Modulbestyrer... 2 Studieadministrativ koordinator... 2 Underviserne... 2 Modulets varighed... 2 Forudsætning... 2 Formål... 3 Modulets genstandsområder/indhold/læringsmål Studieordningens mål for modulet... 3 Fagspecifikke målbeskrivelser:... 3 Generelle målbeskrivelser: Undervisningsaktiviteter Ugeplaner... 4 Forelæsninger:... 4 Modul uge 1 (uge 36)... 4 Modul uge 2 (uge 37)... 5 Modul uge 3 (uge 38)... 6 Modul uge 4 (uge 39)... 7 Modul uge 5 (uge 40)... 8 Modul uge 6 (uge 41)... 8 Modul uge 1 7 (uge 36-41) Prøven Omprøve Litteratur Evaluering Appendiks 1 særlige oplysninger om bogkøb... 12

2 1. Om studieguiden Formålet med denne studieguide Studie-guiden er dit orienteringskort til din uddannelse dvs. den beskriver, hvor du starter (hvilke forudsætninger, du forventes at have), hvilken rute du skal følge (under-visning og opgaver undervejs) og hvad målet er (hvad skal du kunne til eksamen). Studie-guiden hjælper dig også til at finde det rette udstyr (anbefaler litteratur og andre læringsressourcer). Endelig indeholder den alle de praktiske oplysninger, du har brug for. Opbygningen af denne studieguide Studie-guiden beskriver dine aktiviteter på ugebasis. For hver uge angives 1. Ugens forelæsninger med en kort angivelse af emnet, lokalet mm. 2. Ugens hold- og/eller gruppetimer 3. Litteratur til undervisning 2. Om modulet Modulbestyrer Anna Thit Johnsen Assistant professor, psychologist, ph.d. tel Department of Psychology, University of Southern Denmark Studieadministrativ koordinator Charlotte Dickmeiss Tlf.nr Underviserne I dette modul vil du møde følgende undervisere: Anna Thit Johnsen, adjunkt, Institut for Psykologi (modulbestyrer og underviser) Mette Elmose Andersen, adjunkt, Institut for Psykologi Esben Nedenskov Petersen, lektor, Institut for Kulturvidenskaber Steven G. Ludeke, adjunkt, Institut for Psykologi Modulets varighed Undervisning på modul 1 begynder i uge 36 og slutter i uge 41. Eksamen ligger i uge 43. Ang. eksamen: Se punkt 6, Prøven. Forudsætning Der kræves ingen særlige forudsætninger 2

3 Formål Modulet giver en introduktion til psykologiens historie og videnskabelige grundlag. Herunder præsenteres almene begreber og problemstillinger i tilknytning til psykologien som videnskab og fagdisciplin. Endvidere præsenteres grundlæggende forskningsmetodiske begreber og tilgange. Modulet har desuden til formål at give den studerende basale informationskompetencer (BINKO) og relevante studiefærdigheder. Modulets genstandsområder/indhold/læringsmål Modulet giver en introduktion til følgende indhold: Introduktion til historiske og nutidige begreber og problemstillinger inden for kerneområderne. Introduktion til udvalgte grundlæggende teorier, begreber og empiri. Introduktion til udvalgte praksis relaterede professionsfærdigheder. Introduktion til læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for psykologi. Introduktion til videnskabsteori. Introduktion til psykologiske forskningsmetoder. Genstandsområderne for faget er: Klinisk psykologi Kognitiv psykologi Sundhedspsykologi Pædagogisk psykologi Udviklingspsykologi Social- og Personlighedspsykologi Biologisk psykologi Arbejds- og organisationspsykologi Videnskabsteori og forskningsmetode Etik Fagets læringsmål er, at den studerende ved afslutning af modulet er i stand til at (det er det samme står i studieordningen): Tilegne sig viden inden for psykologiens historie, videnskabelige grundlag og grundlæggende forskningsmetoder. Redegøre for psykologiens grunddiscipliner samt disciplinernes videnskabelige og forskningsmetodiske tilgange. Analysere og formidle forskellige videnskabelige og metodiske perspektiver på afgrænsede psykologiske problemstillinger. 3. Studieordningens mål for modulet Fagspecifikke målbeskrivelser: Der henvises til studieordningens Kapitel 3, 9 (PSY B01) for en uddybning af de fagspecifikke målbeskrivelser for dette modul. 3

4 Generelle målbeskrivelser: Der henvises til studieordningens Kapitel 2, 6, Kompetenceprofil for en uddybning af de generelle målbeskrivelser for bacheloruddannelsen i psykologi. 4. Undervisningsaktiviteter Undervisningen gives dels som forelæsninger eller workshops for alle studerende; dels som holdundervisning. Forelæsninger foregår på engelsk eller dansk; holdundervisning foregår på dansk. For nærmere detaljer vedrørende holdundervisningen, se planen for det faglige studiestartsforløb. Se holdfordeling på e-learn. Undervisningen varetages af ældre studerende med supervision fra og tilgængelighed af modul tovholder ATJ eller anden VIP. Undervisningstype: Forelæsning ved VIP (her er 6 timer beskrevet i planen for fagligt studiestartsforløb) Holdundervisning ved tutor (beskrevet i planen for fagligt studiestartsforløb) Lektioner: Total: Ugeplaner Du finder din undervisningsplan her i Studieguiden og på MitSkema. Evt. ændringer vil blive meddelt på e-learn (Blackboard). Du må ikke deltage i undervisningen for andre hold eller grupper. Er undervisningslokalet overfyldt, kan underviser bede om at ikke-holdsatte, forlader lokalet. Forelæsninger: Modul uge 1 (uge 36) Mandag D. 4/9 kl Se plan for fagligt studiestartsforløb Tirsdag D. 5/9 kl i U150 Introduktion til B01 Opbygning af faget og gennemgang af studieguide Blooms taxonomi og eksamen Hvorfor have om psykologiens historie? 4

5 Hvorfor have om psykologiens videnskabsteori? Hvorfor en bred introduktion til psykologiens metoder, teorier osv.? Psykologiens teoretiske hovedretninger (schools of thought) Psykologiens grunddiscipliner Psykologiens anvendte fag og professioner Forskellige måder at kategorisere og definere psykologien på Grundbog kap. 1 Koester, T (2005), s Onsdag D. 6/9 kl i U150 Begyndelsen på psykologien som moderne videnskab og funktionalismen De første psykologiske laboratorier i Tyskland; hvorfor er det psykologi? Relevans i dag Psykologien rykker til USA Den anvendte psykologi begynder for alvor Intelligens og testning Udvikling af psykologiske metoder Klassiske eksperimenter og forsøg indenfor funktionalismen Relevans i dag Grundbog Kap. 4 (fokus på s ), kap. 5 (fokus på s ), Kap. 7 (fokus på s ) og kap. 8 (fokus på s ) Modul uge 2 (uge 37) Mandag D. 11/9 kl i U150 Behaviorismen og evolutionær psykologi Psykologien fortsat primært i USA Positivismen slår igennem i psykologien Behaviorismens klassiske eksperimenter Evolutions psykologiens metoder Relevans i dag Grundbog Kap. 10 (20 s.), kap. 11 (25 s.) og kap. 15 (kun s ) 5

6 Tirsdag D. 12/9 kl i U150 Anvendt videnskabsteori Underviser: Esben Nedenskov Forelæsningen giver en præsentation af anvendt videnskabsteori. Med forelæsningen gives en indblik i hvordan videnskabsteori ikke blot er en abstract disciplin frakoblet psykologien som praksis, men et vigtig redskab i såvel forståelsen af som udformningen af psykologisk forskning. Nedenskov, E & Schaffalitzky de Muckadell, C (2014), kapitel 9 Torsdag D. 14/9 kl i U1 Psykoanalysen Sideløbende udvikling af psykologien i Europa Freud og psykoanalysen Udvikling af den mere kliniske psykologi Behandling af psykiske lidelser En mere humanistisk tilgang til psykologien Forskning indenfor psykoanalysen og klinisk psykologi Relevans i dag Grundbog Kap. 13 (34 s.) og kap 14 (kun s ) Modul uge 3 (uge 38) Mandag D. 18/9 kl Se plan for fagligt studiestartsforløb Tirsdag D. 19/9 kl i U150 Humanistisk psykologi og den kognitive revolution Humanistisk psykologi og den fri vilje Humanistisk psykologi og det hele menneske Den kognitive revolution bevidstheden tilbage i psykologien Klassiske kognitive eksperimenter Fortsætter næste forelæsning Opsamling på psykologiens perspektiver school of thoughts 6

7 Andre veje i psykologien kultur psykologi, kritisk psykologi, diskurs psykologi mm. Grundbog kap 14 (kun s ) og kap. 15 (kun s ) Bruner, J. (1990), kap. 1 Onsdag D. 20/9 kl i U150 Psykologiens fagdiscipliner og professioner Hvad er de psykologiske fagdiscipliner? Hvordan hænger de sammen med de psykologiske professioner? Sammenhæng til opbygning af Psykologiuddannelsen Hvordan hænger de sammen med de forskellige perspektiver (schools of thoughts) i psykologien? Kort introduktion til: Personligheds-, social-, udviklings-, biologisk og kognitiv psykologi. Introduktion til: klinisk-, sundheds-, organisations-, pædagogisk med mere psykologi. Walsh, R.T.G., Teo, T. & Baydala, A. (2014), s (supplerende litteratur: Levitt, S. D., & List, J. A. (2011), s ) Modul uge 4 (uge 39) Mandag D. 25/9 kl i U150 Fagdisciplin og perspektiv: Biologisk og kognitiv psykologi Mere kognitiv Psykologi Den biologiske Psykologi Teori, kerneområder, anvendelse Breedlove MS & Watson NV (2013), kapitel 1. Nørby, S., Kyllingsbæk, S., Harms, L., & Larsen, A. (2011), kap. 16. Tirsdag D. 26/9 kl i U150 Fagdisciplin og perspektiv: Udviklingspsykologi, pædagogisk psykologi, organisationspsykologi, sundhedspsykologi 7

8 Forelæsningen giver en præsentation til udviklingspsykologien, den pædagogiske psykologi, - og også til organisations- og sundhedspsykologien. Der gives en introduktion til udvalgte kerneområder og traditioner. Craig, G.J. (1992), kap. 2 Nissen, M (2006), s (supplerende litteratur: Bowlby, J. (1982), s ) (supplerende litteratur: Engel, G.L. (1977), s ) Onsdag D. 27/9 kl i U150 Eksempel på fagdisciplin: klinisk psykologi Underviser: Mette Elmose Andersen Forelæsningen giver en kort introduktion til den kliniske psykologis historiske udvikling, samt introduktion af udvalgte kerneområder i den kliniske psykologi, herunder psykiske lidelser, diagnosesystemer og intervention Hunsley, J. & Lee, C.M. (2014), s Walsh, R.T.G., Teo, T. & Baydala, A. (2014), s (supplerende litteratur: Dunne, R. L., Kenardy, J., & Sterling, M. (2012), s ) (supplerende litteratur: Fombonne, E. (2009), s ) Modul uge 5 (uge 40) Mandag D. 2/10 kl Se plan for fagligt studiestartsforløb Tirsdag D. 3/10 kl i U150 Eksempel på fagdisciplin: Social psykologi Underviser: Steven Ludeke Forelæsningen giver overordnet en introduktion til personligheds- og socialpsykologiens historiske udvikling, samt introduktion af udvalgte kerneområder i personligheds- og socialpsykologien. Personligheds- og socialpsykologiens indflydelse på andre områder inden for psykologi inddrages også. Walsh, R.T.G., Teo, T. & Baydala, A. (2014), s og s Holt, N, Bremner A, Sutherland E, Vliek M, Passer M, Smith R. (2015), s (supplerende litteratur: McAdams, D. P. (1995), s ) Modul uge 6 (uge 41) Mandag D. 9/10 kl i U150 Videnskabsteori: De fundamentale spørgsmål 8

9 Intro til videnskabsteori i psykologien Hvordan ved vi forskel på videnskab og pseudo-videnskab? (Demarkationsprincippet) Hvordan kan vi vide om noget er sandt? (Falsifikationsprincippet) Hvordan kan vi indsamle viden? (Epistemologi) Hvad mener vi er sand viden? (Ontologi) Popper, K. (2013), s Popper, K. (2013), s Rønn, C. (2006), s Tirsdag D. 10/10 kl i U150 Positivisme, hermeneutik og social konstruktivisme Forskellige videnskabsteoretiske grundlag som benyttes i psykologien Kort gennemgang af positivismen Kort gennemgang af hermeneutikken Kort gennemgang af social konstruktionismen Kragh, H, (1999), s Gergen, K (2001), s Collin, G (2002), s Onsdag D. 11/10 kl i U150 Forskellige videnskabsteoretiske tilgange og sammenhænge i psykologien samt spørgsmål til eksamen Konflikter mellem de forskellige tilgange De forskellige tilganges sammenhæng med naturvidenskab, samfundsfag og humaniora De forskellige tilganges sammenhæng med forskellige metoder i psykologien De forskellige tilganges sammenhæng med de forskellige perspektiver (school of thoughts) i psykologien Koester, T (2005), s (supplerende litteratur: Asch, S. E. (1956) (70 sider)) (supplerende litteratur: Bandura, A., O'Leary, A., Taylor, C. B., Gauthier, J., & Gossard, D. (1987), s ) (supplerende litteratur: Festinger, L. (1954), s ) 9

10 (supplerende litteratur: Nissen, M. (2009), s ) Modul uge 1 7 (uge 36-41) Gruppetimer ved tutorer: Se beskrivelse i dokument vedr. faglig studiestart 6. Prøven Prøven ligger i uge 43 fra tirsdag kl 12 til torsdag kl 12. Prøven er en skriftlig 48 timers hjemmeopgave (individuel) med alle hjælpemidler. Omfang: 6 x 2400 anslag (+/ anslag), svarende til ca. 6 normalsider. Bedømmelse: Intern, bestået/ikke bestået Prøven består af to opgaver, som skal besvares. I den ene opgave skal den studerende redegøre for noget, som har været en del af indholdet på dette fag. Det kan være en psykologisk problemstilling, et eksperiment, et begreb eller en del af psykologiens historie. I den anden opgave skal den studerende analysere en psykologisk problemstilling ud fra to forskellige psykologiske perspektiver (school of thoughts). De studerende vil få feedback på deres opgaver i grupper af ca. 10 studerende. Det vil blive annonceret på Black Board hvornår de studerende kan få feedback. Vi vil anbefale alle studerende at komme til denne feedback, da både redegørelse og analyse er vigtige færdigheder på studiet. Bedømmelse Stk. 3. Bedømmelsen Bestået/ikke-bestået kan anvendes efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen eller bekendtgørelsen om uddannelsen. Stk. 4. Bekendtgørelsens bestemmelser om bedømmelsen Bestået/ikke-bestået finder tilsvarende anvendelse ved bedømmelsen Godkendt/ikke-godkendt. Uddrag af karakterbekendtgørelsen kan ses her: 7. Omprøve Samme prøveform som til den ordinære prøve. Omprøven ligger i januar. 8. Litteratur Antal sider i alt: ca Grundbogen: Bogen er bestilt hjem og kan købes i Studenterboghandlen (ca. 500 sider) Schultz, D.P. & Schultz, S.E. (2016). A history of modern psychology. 11 th. edition). Boston: Cengage Learning (Hele bogen er anbefalet litteratur. Forelæsninger og eksamen dækker kapitel 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15) (500 sider) 10

11 Øvrig anbefalet litteratur: er samlet i et kompendium som kan købes i Studenterboghandlen (ca. 450 sider) Obs: Det er ikke alt som er i alfabetisk rækkefølge i kompendiet, men der er en indholdsfortegnelse med sidetal. Breedlove M.S., & Watson, N.V. (2013). Biological Psychology (7th. edition). Sinauer Associates, Inc. Publishers (Kapitel 1) (20 sider). Bruner, J. (1990). Mening i handling. Danske udgave, Århus: Klim, 1999 (Kapitel 1) (20 sider). Craig, G.J. (1992). Human development, sixth edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc (kapitel 2) (28 sider). Gergen, K (2001). Psychological science in a postmodern context. American Psychologist 56:10, s (11 sider). Holt, N, Bremner A, Sutherland E, Vliek M, Passer M, Smith R. (2015). PSYCHOLOGY: The science of mind and behavior (3 rd. Edition). McGraw- Hill, s (50 sider). Hunsley, J. & Lee, C.M. (2014). Introduction to Clinical Psychology. An Evidence-Based Approach. 2nd. ed.wiley, Kapitel 2: Contemporary Clinical Psychology. s (30 sider). Koester, T (2005). Psykologi Metode, begreb, teori i Koester, T & Frandsen, K (red.): Introduktion til Psykologi, 2. udgave. Frederikserg: Frydenlund (kapitel 1) (50 sider). Kragh, H. (1999). Videnskabens væsen. København: Fremad, s (40 sider). Nedenskov, E & Schaffalitzky de Muckadell, C (2014). Videnskabsteori Lærebog for Sundhedsprofessionelle. København: Gads Forlag (Kapitel 9) (20 sider). Nissen, M (2006): "Pædagogisk psykologi et bud på en positiv bestemmelse", i: Elle, B; Nielsen, K; Nissen, M (red.): Pædagogisk Psykologi positioner og perspektiver, Roskilde Universitetsforlag, s (20 sider). Nørby, S., Kyllingsbæk, S., Harms, L., & Larsen, A. (2011). Kognitionspsykologi. I B. Karpatschof & B. Katzenelson (red.) Klassisk og moderne psykologisk teori (2 udg.). København: Hans Reitzels Forlag (kap. 16) (34 sider). Popper, K. (2013). The problem of Induction. In M. Curd, JA Cover & C. Pincock (ed). Philosophy of Science. The Central Issues. New York: W.W.Norton & Company, s (5 sider). Popper, K. (2013). Conjectures and Refutations. In M. Curd, JA Cover & C. Pincock (ed). Philosophy of Science. The Central Issues. New York: W.W.Norton & Company, s (8 sider). Rønn, C. (2006). Almen videnskabsteori. København: Alinea, s (37 sider). Walsh, R.T.G., Teo, T. & Baydala, A. (2014). A critical history and philosophy of psychology. Cambridge: Cambridge University press, s , og (50 sider). Øvrig anbefalet litteratur (ca. 30 sider) Collin, F., Køppe S. (2014). Humanistisk videnskabsteori, 3. udgave, København: Lindhardt og Ringhof, s (31 sider) Anbefalet litteratur ud over grundbogen ca. 730 sider Supplerende litteratur (ikke del af eksamen): kan findes på internettet (ca. 250 sider) 11

12 Asch, S. E. (1956). Studies of independence and conformity: 1.A minority of one against a unanimous majority. Psychological Monographs, 70(9) (70 sider) Bandura, A., O'Leary, A., Taylor, C. B., Gauthier, J., & Gossard, D. (1987). Perceived selfefficacy and pain control: Opioid and nonopioid mechanisms. Journal of Personality and Social Psychology, 53(3), (8 sider). Bowlby, J. (1982). Attachment and loss: Retrospect and prospect. The American Journal of Orthopsychiatry, 52(4), (15 sider). Dunne, R. L., Kenardy, J., & Sterling, M. (2012). A randomized controlled trial of cognitivebehavioral therapy for the treatment of PTSD in the context of chronic whiplash. Clinical Journal of Pain, 28, (10 sider). Engel, G.L. (1977). The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. Science, 196, (7 sider). Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7(2), (23 sider). Fombonne, E. (2009). Epidemiology of Pervasice Developmental Disorder. Pediatric Research, 65(6) (7 sider). Levitt, S. D., & List, J. A. (2011). Was there really a hawthorne effect at the hawthorne plant? an analysis of the original illumination experiments. American Economic Journal: Applied Economics, s (14 sider) McAdams, D. P. (1995). What do we know when we know a person? Journal of personality, 63, (30 sider). Nissen, M. (2009). Objektivitet og subjektivering i socialt arbejde, 36, s (40). 9. Evaluering Alle moduler ved bacheloruddannelsen bliver løbende evalueret. Evalueringen er anonym og ikke obligatorisk, men vi beder alle studerende om at deltage i dette arbejde. Formålet med evalueringen er at forbedre uddannelsens kvalitet og uddannelsen vil løbende blive justeret på baggrund af evalueringer blandt andet. Appendiks 1 særlige oplysninger om bogkøb Indkøb af lærebøger og supplerende faglig litteratur kan ske i Studenterboghandelen (Campus) Tlf.: Alternativer: Fax: Hjemmeside: 12

13 Adresse: Studenterboghandelen, Campustorvet Åbningstider: mandag - torsdag ; fredag

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 2. august Uddannelsessekretær Charlotte Dickmeiss

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 2. august Uddannelsessekretær Charlotte Dickmeiss Titel Modul bestyrer Studieadm. koordinator Dato 2. august 2017 Studieguide for bacheloruddannelsen i psykologi B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence B01, Introduction to

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 20. juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 20. juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modul bestyrer Studieadm. koordinator Dato 20. juni 2016 Studieguide for sidefag i psykologi B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence B01, Introduction to psychology, incl.

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Efterår 2015. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Efterår 2015. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modul bestyrer Studieadm. koordinator Dato Efterår 2015 Indhold: Studieguide for bacheloruddannelsen i psykologi B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence B01, Introduction

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 20. juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 20. juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modul bestyrer Studieadm. koordinator Dato 20. juni 2016 Studieguide for bacheloruddannelsen i psykologi B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence B01, Introduction to psychology,

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents. Mini-studieguide...

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents. Mini-studieguide... Titel Modulansvarlig Valgfagsansvarlige: Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents Rikke Holm Bramsen Cathriona Cantio

Læs mere

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2 Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence Redaktør Allan Jones Nr. 3.0 (06/09/2011) Dato Efterår 2011 Indhold: 1. Om studieguiden...

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2 Titel Studieguide for tilvalg i psykologi (bachelor) Modulnavn: PSY - TB01, Introduktion til psykologi TILVALG (5 ECTS) Redaktør Allan Jones Nr. 2.0 Dato Efterår 2011 Indhold: 1. Om studieguiden... 2 Formålet

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet d. 27. august 2013 Træder i kraft d. 1.9.2013 med tilføjelse pr. 1.9.2014

Læs mere

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Modul 1: Introduktion til videnskabsteori og -metode (med forbehold for ændringer) MR 14, efterårssemester 2014 Undervisning i weekenderne den 5. - 6. september,

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Global Psykologi Module B11: Global Psychology Rikke Holm Bramsen Morten Sodeman Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K05: Lovgivning og etik - Del 1 K05: Law and ethics for psychologists Part 1 Søren Birkeland

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K05: Lovgivning og etik - Del 1 K05: Law and ethics for psychologists Part 1 Søren Birkeland Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K05: Lovgivning og etik - Del 1 K05: Law and ethics for psychologists Part 1 Søren Birkeland Uddannelsessekretær

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI - UDKAST SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI - UDKAST SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campus by Odense Årgang(e) 2014

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 27. maj 2010 Opdateret september 2010. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 27. maj 2010 Opdateret 30. april 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Nina Rottmann, Søren Birkeland

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Nina Rottmann, Søren Birkeland Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Nina Rottmann, Søren Birkeland Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Resiliensprocesser hos udsatte børn og unge Module B11: Children and adolecents at risk

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Resiliensprocesser hos udsatte børn og unge Module B11: Children and adolecents at risk Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Resiliensprocesser hos udsatte børn og unge Module B11: Children and adolecents at risk Rikke Holm Bramsen Ida Skytte

Læs mere

B. Forløbsmodel og eksamensoversigt

B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen centralt fag og tilvalg i Engelsk 2010 Gælder for studerende optaget pr. 1. september 2011 og fremefter B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Dato Juni 2016 Indhold: Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Lotte Nygaard Andersen, Søren Birkeland,

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology Rikke Holm Bramsen Morten Henriksen

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 29. juni 2015

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 29. juni 2015 Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K02: Færdighedstræning - Den professionelle samtale K02: Professional Communication Training Mette Elmose Dato

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Vejledende karakterbeskrivelse for Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 studieordningen. 1. september 2011

Vejledende karakterbeskrivelse for Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 studieordningen. 1. september 2011 Vejledende karakterbeskrivelse for Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 studieordningen 1. september 2011 Indledning....3 Niveaumodellen....4 Fagkrav og eksamenspræstationer....5 Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen...5

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Studieguide FORELØBIG UDGAVE

Studieguide FORELØBIG UDGAVE Studieguide FORELØBIG UDGAVE Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 3. semester Brugerinddragelse i praksis og forskning Tidsmæssig placering af undervisning: Oktober december 2016 Tidspunkt for prøve:

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

VALGFAGSMODULER Bachelor- og Kandidatuddannelserne under Studienævnet for Psykologi

VALGFAGSMODULER Bachelor- og Kandidatuddannelserne under Studienævnet for Psykologi VALGFAGSMODULER Bachelor- og Kandidatuddannelserne under Studienævnet for Psykologi BILAG TIL: STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration Efterår 2018

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration Efterår 2018 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: dsd@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

VALGFAGSMODULER Bachelor- og Kandidatuddannelserne under Studienævnet for Psykologi

VALGFAGSMODULER Bachelor- og Kandidatuddannelserne under Studienævnet for Psykologi VALGFAGSMODULER Bachelor- og Kandidatuddannelserne under Studienævnet for Psykologi BILAG TIL: STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i arabisk 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i arabisk 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i arabisk 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

FAGMODULBESKRIVELSE for Filosofi og videnskabsteori

FAGMODULBESKRIVELSE for Filosofi og videnskabsteori 0 FAGMODULBESKRIVELSE for Filosofi og videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Indhold Fagmodulet i Filosofi og videnskabsteori... 1 Formål... 1 Kompetenceprofil Faglige og erhvervsrelaterede kompetencer...

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i europæisk etnologi 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i europæisk etnologi 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i europæisk etnologi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Studieguide for Sommeruniversitet 2014 MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Frederik VI s Hotel Rugårdsvej 590 5210 Odense NV Tlf.: 6594 1313 1. De studerendes

Læs mere

Kurset bedømmes ved porteføljeeksamen, der udarbejdes under kurset i grupper af 2-4 studerende.

Kurset bedømmes ved porteføljeeksamen, der udarbejdes under kurset i grupper af 2-4 studerende. 3. sem: Socialpsykologisk forskning i praksis Om kurset obs på samlæsning mellem 2. kand: kvalitative metoder - avanceret (gammel studieordning) og 3. sem: socialpsykologisk forskning i praksis (ny studieordning)

Læs mere

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Practicum Mette Elmose

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Practicum Mette Elmose Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Practicum Mette Elmose Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Dato 16.

Læs mere

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer)

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Studieguide Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering (MR12) og Beskrivende Radiograf (BR12) Studieåret 2012/13 Undervisning

Læs mere

Dimensionskursus - Videnskab & Filosofi - Hold: HUM-A-2016 Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den Humanistiske Bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordninger-knyttet-til-faellesreglernefra-2012/

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Psykologi og Pædagogik Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-900 Ændringerne af 1. september 2016 og ændringer af 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for KA-sidefag i psykologi SF-K08 Pædagogisk psykologi SF-K08 - Educational Psychology Anja Hvidtfeldt Stanek Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i sprogpsykologi 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i sprogpsykologi 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i sprogpsykologi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i kommunikation og it 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i kommunikation og it 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i kommunikation og it 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser Kolding foråret 2016 Kære studerende Hermed en vejledende undervisningsplan, litteraturliste

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

FAGMODULBESKRIVELSE for. Psykologi

FAGMODULBESKRIVELSE for. Psykologi FAGMODULBESKRIVELSE for Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET 1. februar 2019 0 Indhold Fagmodulet i Psykologi... 1 Formål... 1 Kompetenceprofil Faglige og erhvervsrelaterede kompetencer... 1 Indhold og overordnet

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Intern teoretisk prøve Gældende fra august 2012 Side 1 Titel: Intern teoretisk prøve Fag: Kernefaglighed, Folkesundhedsvidenskab, sundhedsvæsenets

Læs mere

Evalueringsrapport Psykologi, pædagogik og sundhedskommunikation Efterår 2012

Evalueringsrapport Psykologi, pædagogik og sundhedskommunikation Efterår 2012 Evalueringsrapport, Psykologi, pædagogik og sundhedskom., 3sem., E2012 Studiemålene i faget: Faget omfatter introduktion til almen psykologi, sundhedspsykologi, pædagogik og sundhedskommunikation. Formålet

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 I faget pædagogik og psykologi vil der særligt være fokus på følgende læringsudbytter: 1. Identificere, analysere og vurdere fysiske belastningsformer

Læs mere

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Tilmelding Filosofi kandidatkursus Dansk Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campusby Odense Årgang 2016 Rettelser

Læs mere

Forvaltning / Politik og Administration / Socialvidenskab

Forvaltning / Politik og Administration / Socialvidenskab Videregående egående metodekursus; Grundkursus i kvantitative metoder (Praktisk statistik) (FORV,, PA, Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Tilmelding Forvaltning / Politik og Administration

Læs mere

32. Medie- og kulturhistorie I-II 30. Medie- og kulturhistorie I-II (for multimediedesignere) (Media and Cultural History I-II)

32. Medie- og kulturhistorie I-II 30. Medie- og kulturhistorie I-II (for multimediedesignere) (Media and Cultural History I-II) Rettelsesblad til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Medievidenskab 2012, centralt fag og tilvalg samt Studieordning for Bacheloruddannelsen i Medievidenskab 2012 (for multimediedesignere) Gælder

Læs mere

Fagmodul i Psykologi (Engelsk)

Fagmodul i Psykologi (Engelsk) Side 1 Fagmodul i Psykologi (Engelsk) DATAO/REFERENCE JOURNALNR. 30. november 2017 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 28.01.2015. 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide...

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 28.01.2015. 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Dato 28.01.2015 Indhold: Studieguide for kandidatuddannelse i psykologi K06: Anvendt psykologi i et sundhedsperspektiv K06: Applied psychology in a general health

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i religion, 2011

Studieordning for bacheloruddannelsen i religion, 2011 Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i religion, 2011 Rettelsen vedrørende antal eksaminatorer samt nr. 1 og 8 træder i kraft pr. 1. september 2012 og gælder for alle studerende på alle

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Studieadm. koordinator. Dato 11. januar 2016. Indhold:

Studieadm. koordinator. Dato 11. januar 2016. Indhold: Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelse i psykologi K06: Anvendt psykologi i et sundhedsperspektiv K06: Applied psychology in a general health perspective Kirstine

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlige. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlige. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Affektiv neurovidenskabs Module B11: Affective neuroscience Rikke Holm Bramsen Ulrich Kirk Studie adm. Uddannelsessekretær

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Indhold: 1. Om studieguiden. 2. Indholdsfortegnelse

Indhold: 1. Om studieguiden. 2. Indholdsfortegnelse Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor og bachelorsidefag i psykologi B03 - Udviklingspsykologi, inkl. metode 2 B03 - Developmental psychology, including methods 2 Cathriona

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside BK3 Theory of natural al science e (NIB) Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Den internationale naturvidenskabelige bacheloruddannelse basic course English Der sker løbende opdatering

Læs mere

Undervisningsplan/pensumliste for:

Undervisningsplan/pensumliste for: INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Tore Vincent Olsen, Kasper Lippert-Rasmussen, og Søren Flinch Midtgaard Undervisningsplan/pensumliste for: Videnskabsteori Undervisningsplan: KOMP = teksten er optrykt i et kompendium,

Læs mere

FAGMODULBESKRIVELSE for. Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET

FAGMODULBESKRIVELSE for. Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET FAGMODULBESKRIVELSE for Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET 0 Indhold Fagmodulet i Psykologi... 1 Formål... 1 Kompetenceprofil Faglige og erhvervsrelaterede kompetencer... 1 Indhold og overordnet opbygning...

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i pædagogik 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i pædagogik 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i pædagogik 2019 Justeret 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed Semester- beskrivelse Institut for sundhedsuddannelse 3 1. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse 4 1.1. Semesterets opbygning 4 2. Temaer

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg på filosofi 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg på filosofi 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg på filosofi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Psykologi C Alice Legarth Nutzhorn

Læs mere

1 af 5. Modulansvarlige Nina Tange, Ib Ravn, Undervisere Lektor Ib Ravn, Specialkonsulent Nina Tange,

1 af 5. Modulansvarlige Nina Tange, Ib Ravn, Undervisere Lektor Ib Ravn, Specialkonsulent Nina Tange, Uddannelse: Masteruddannelsen i Positiv Psykologi Modul (nr. + navn): Modul 4, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2018 Undervisningssted: Emdrup hhv. Aarhus Modulansvarlige Nina Tange, nta@dpu.dk,

Læs mere

MIL valgmodul Forrår 2019: Digital produktion og didaktiske designere

MIL valgmodul Forrår 2019: Digital produktion og didaktiske designere MIL valgmodul Forrår 2019: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 21. januar 8. maj 2019 1. seminar 24.

Læs mere

Psykologi B Samlet undervisningsbeskrivelse August 2008 - maj 2011

Psykologi B Samlet undervisningsbeskrivelse August 2008 - maj 2011 Psykologi B Samlet undervisningsbeskrivelse August 2008 - maj 2011 Termin Juni 2011 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi B Lærer(e) Hold Gitte Bjørn Psykologi B 3. år

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalget i komparative kulturstudier 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalget i komparative kulturstudier 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalget i komparative kulturstudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Studieplan for SYV 2016 AB

Studieplan for SYV 2016 AB Studieplan for SYV 2016 AB - i perioden uge 46, 2017 til og med uge 4, 2018 For studerende, som afvikler deres kliniske undervisning i Psykiatrien Region Syddanmark D. 07.07.2017 1 Indhold Studieplan for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Vinter 2015 (21 og 22 dec.) Vestegnen HF og VUC HF Psykologi C

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i urban kultur 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i urban kultur 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i urban kultur 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ "")

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ ) 2. kandidatmodul: Metodeklynge v/peter Busch-Jensen Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Modul Undervisningssprog Eksamensform Eksamenstidspunkt Psykologi Http://www.ruc.dk/uddannelse/fag/psykologi/ Klynge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere