Børnehuset Slottet PÆDAGOGISK LÆREPLAN, RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE KOMMUNE. Side 0 af 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børnehuset Slottet PÆDAGOGISK LÆREPLAN, RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE KOMMUNE. Side 0 af 14"

Transkript

1 Børnehuset Slottet PÆDAGOGISK LÆREPLAN, RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE KOMMUNE Side 0 af 14

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Pædagogisk Profil/beskrivelse af dagtilbud Det pædagogiske grundlag og det brede læringssyn Børnesyn Dannelse og børneperspektivet Leg Læring Børnefælleskaber Pædagogiske læringsmiljøer Særlig fokuserede indsatser for dagtilbuddet i perioden 2021 til Forældresamarbejdet Samarbejde med Forældrebestyrelsen Det brede forældresamarbejde Børn i udsatte positioner Overgange Lokalsamfundet Evalueringskultur (dokumentation) Gennemførelse af evaluering Foråret Side 1 af 14

3 1. Indledning I Rødovre arbejder vi med højkvalitet i dagtilbuddene. En styrket pædagogisk læreplan skal understøtte dagtilbuddets arbejde med hele tiden at sikre og udvikle høj kvalitet i kommunens dagtilbud. For at sikre kvalitet i et dagtilbud ved vi, at en række parametre spiller ind. Vi stræber således efter en række kriterier. Det gode dagtilbud kendetegnes bl.a. ved: Tæt forældresamarbejde med udgangspunkt i barnets udviklingsmuligheder. At gode læringsmiljøer er til stede hele dagen. Læringsmiljøer forstås som det der er i relationerne, indretningen, de pædagogiske aktiviteter og rutinesituationer. Det pædagogiske personale tager ansvar for fællesskabet og det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det pædagogiske personale sikrer børns deltagelsesmuligheder. Både når det er let, og når det er svært for barnet. Det pædagogiske personale sikrer fordybelse ved at organisere børnene i mindre grupper, men også med afsæt i hvad børnene viser de gerne vil. Faglig ledelse, der stiller krav til personale, forældre og børnene i sit nærvær, og som systematisk skaber rum for evaluering og udvikling. At der arbejdes systematisk evaluerende med afsæt i gode processer for alle børn. At der arbejdes på brede læringsfællesskaber gennem hele dagen. At det pædagogiske personale tager afsæt i, at barnets læring og udvikling er afhængig af den ramme barnet tilbydes. At udvikling for barnet afhænger af den forventning barnet mødes med. At det pædagogiske personale hele tiden tager afsæt i den aktuelle børnegruppe, for at sikre børnenes perspektiv. Vi tager afsæt i en lang række af parametre, når vi taler om læring i Rødovre kommune. Særligt kan her fremhæves, at vi med respekt søger at skabe sammenhæng mellem det strukturerede, det spontane, overgange i barnets liv, samt rutiner som oplagte læringsmuligheder. Side 2 af 14

4 2. Pædagogisk Profil/beskrivelse af dagtilbud I Børnehuset Slottet er vi for nyligt blevet 7 stuer, 3 vuggestue grupper fra 0-2 år, 2 mellemgrupper fra 2-4 år og to børnehave grupper fra 4-6 år. Vi ligger i det nordlige Rødovre, tæt på vestvolden, med muligheder for masser af gode naturoplevelser. I børnehaven har vi åbne døre, så de altid har mulighed for at være der hvor deres kammerater er. Vi har et stort fællesrum, her har vi fælles rytmik for hele huset en til to gange om måneden, vi har endnu ikke prøvet det med 7 stuer grundet corona, men intentionen er at det skal forsætte. 3. Det pædagogiske grundlag og det brede læringssyn Det er vores udgangspunkt i Børnehuset Slottet, at vi alle skal have det godt, her skal der være trygge rammer, og det skal være et rart og udviklende sted at tilbringe hverdagen. De trygge rammer skaber vi bl.a. ved at vi voksne er tydelige, nærværende og lærer børnene de sociale færdselsregler. Grundlaget for et velfungerende, stimulerende læringsmiljø samt skabe deltagelses muligheder for alle, er dygtige og engagerede medarbejdere. Vi vil skabe en atmosfære af glæde, varme og omsorg og en opmærksomhed på hele børnegruppen. I Børnehuset Slottet, arbejder vi for en pædagogisk hverdag, der lægger vægt på anerkendende relationer. Vi vil igennem en anerkendende tilgang, samt nærværende og engagerede voksne tage udgangspunkt i det enkelte barns selvværd og selvforståelse. Vi giver børnene en viden om, respekt for, samt forståelse af, at alle mennesker ikke er ens. Igennem denne viden og med udgangspunkt i et styrket selvværd, ønsker vi, at det enkelte barn oplever, at forskellighed er en ressource. Side 3 af 14

5 I den anerkendende pædagogik vil vi arbejde for, at ligeværdige relationer mellem barn/barn og barn/voksen giver mulighed for udvikling hos den enkelte og gruppen og derigennem at opnå nye kompetencer. I relationer mellem børn, og mellem børn og voksne opstår også konflikter. Vi ser konflikter som en naturlig del af livet hvor barnet bliver klogere på sig selv og lærer, at tolke andres følelser, handlinger og grænser. Derfor er konfliktforståelse og konflikthåndtering også en del af vores pædagogiske praksis Børnesyn Det at være barn har en værdi i sig selv. Børnesyn er bygget på at vi som omsorgspersoner, anerkender børnenes følelser hvor de er. Fx Jeg kan se at du bliver sur eller ked af det, kan det være fordi du også ville spille med bolden? Eller du synes det er øv, at vi skal have tøj på nu, det kan jeg godt forstå, kom herover, så kan jeg hjælpe dig lidt Side 4 af 14

6 Børnesyn er bygget på lederskab, ligeværdighed og tillid til børn, og derudover har det fokus på en tryg og sund tilknytning. Hvis børn opfører sig uhensigtsmæssigt, er det de voksnes ansvar at forsøge at finde ud af, hvad barnet prøver at kommunikere, og det skal gøres på en måde, så barnets ikke føler sig forkert, men set, hørt og forstået. Børn er kompetente og gør det allerbedste, de kan, med de forudsætninger, som de nu engang bisidder. Ledelsen og det pædagogiske personale skal skabe de rammer og læringsmiljøer, som skal til for, at alle børn får de bedste udviklings muligheder. Børn lærer empati, når vi viser dem empati, børn lærer, at respektere andres grænser, når deres egne grænser også bliver respekteret, de lærer hverken empati eller respekt ved at få mere skældud og straf Dannelse og børneperspektivet Børn skal høres og tages alvorligt, så her i Børnehuset slottet vil vi gerne være medskabende til, at give børnene et stærkt selvbillede og troen på sig selv og egen formåen. Vi vægter det derfor højt, at der skal være en forståelse for det enkeltes barns interesser og imødekomme børnenes ønske om fordybelse, læring og leg i en retning der kan komme spontant på lige fod med planlagte aktiviteter. Vi som personale vil derfor skabe læringsmiljøer der imødekommer fantasi og forandring og lade børnene lede os i nye retninger være nysgerrige på det der optager dem her og nu. Alle børn i børnehuset Slottet skal høres og tages alvorligt som et led i starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. Vi værdsætter børns ligefremhed og naturlige nysgerrighed og derfor inviterer vi barnet til at være aktivt deltagende, så barnet selv er med til at skabe sin læring Leg Leg er en grundlæggende måde for et barn at være tilstede i verden på, børn tager legen i brug alle steder, når de er i bad, når de spiser og når de er på tur o.s.v. Side 5 af 14

7 Børn lærer gennem leg og er en vigtig og stor del af børnenes hverdag og der er mange lag i leg, de kan blandt andet øve sig i at være i relation, sprogforståelse og socialforståelse, så blandt andet derfor vægter vi legen højt. Vi skal være medskaber i legene og ikke kun igangsætter, vi er nysgerrige på børnenes leg og vægter højt at være deltagende. Som fagpersonale er det vigtigt at vise børnene vejen til inklusion og rummelighed og gennem aktiv deltagelse kan vi bedre invitere alle med i det legende fællesskab. Vores opmærksomhed er på, at der ikke skal står et barn uden for legen, men skal skabe deltagelse muligheder for alle. Læring gennem legen opstår i genkendelse af dagligdagen. Børn finder dagligdagen, kønsroller og rutiner spændende og dette skal prøves af gennem leg, børnene opdeles i roller (far, mor, storesøster, baby, hund mm) her testes og afprøves forskellige hverdags situationer og de får indblik i nye og anderledes måder at anskue verden på. Gennem legen lærer børnene at vise sig selv og deres kunnen frem, give plads til nye ideer til legen, samt at skulle rumme andre input fra de øvrige venner. Gå på kompromis og holde lege spændende og nytænkende. De mindste børn finder stor kenkendelses glæde ved fx at lege vi laver mad og baby skal puttes lege 3.4. Læring Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem, leg, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret. Her i børnehuset Slottet bruger vi aktivt de udendørs faciliteter, da vi ligger tæt på, volden, stadion søen, de små åer og engen. Naturen er en rigtig god læringskilde, da vi både udvider ordforrådet, udfordre motorikken, lærer at tælle og læring gennem berøring af forskellige materialer, struktur mm. Læring gennem relationer og de sociale kompetencer vil opstå når nærværd og tillid bliver imødekommet. Børnene spejler sig i hinanden og os som omsorgsgivere, og de vil derigennem finde ro og mod på at afprøve ting selv, føle nysgerrighed, begejstring og succes. Side 6 af 14

8 3.5. Børnefælleskaber Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskabet, som vi som personale sætter rammerne for. Relationer og venskaber er afgørende og alle børn skal opleve, at være en del af fællesskabet for, at opnå de bedste forudsætninger for læring. Her i børnehuset Slottet vægter vi fællesskab, rummelighed, inklusion højt. Vi taler pænt til hinanden og viser hinanden tillid og respekt gennem en varm kontakt og en nysgerrighed til det enkelte barn. Vi opfordre børnene til leg i større grupper, og øver dem I at kunne lege og rumme mange på en gang. Ingen i børnehuset Slottet skal føle sig alene. I børnehuset Slottet er forholdet mellem de voksne og børnene bygget på gensidig respekt, autenticitet, nysgerrighed og tillid. 4. Pædagogiske læringsmiljøer Meget af det, som kommer til at stå i dette punkt, står også længere oppe i Det pædagogiske grundlag og brede læringssyn. Det er vores udgangspunkt i Børnehuset Slottet, at vi alle skal have det godt. Her skal der være trygge rammer, og det skal være et rart sted at tilbringe hverdagen. De trygge rammer skaber vi bl.a. ved at vi voksne er tydelige, nærværende og lærer børnene de sociale færdselsregler. Grundlaget for et velfungerende og stimulerende læringsmiljø, er dygtige og engagerede medarbejdere. Vi vil skabe en atmosfære af glæde, varme og omsorg. Vi er opmærksomme på hele børnegruppen. I Børnehuset Slottet, arbejder vi for en pædagogisk hverdag, der lægger vægt på anerkendende relationer. Vi vil igennem en anerkendende tilgang, samt nærværende og engagerede voksne tage udgangspunkt i det enkelte barns selvværd og selvforståelse. Side 7 af 14

9 Vi giver børnene en viden om, respekt for, samt forståelse af, at ikke alle mennesker er ens. Igennem denne viden og med udgangspunkt i et styrket selvværd, ønsker vi at det enkelte barn oplever at forskellighed er en ressource. I den anerkendende pædagogik vil vi arbejde for, at ligeværdige relationer mellem barn/barn og barn/voksen giver mulighed for udvikling hos den enkelte og gruppen og derigennem at opnå nye kompetencer. I relationer mellem børn, og mellem børn og voksne opstår også konflikter. Vi ser konflikter som en naturlig del af livet hvor barnet bliver klogere på sig selv og lærer at tolke andres følelser, handlinger og grænser. Derfor er konfliktforståelse og konflikthåndtering også en del af vores pædagogiske praksis. 5. Særlig fokuserede indsatser for dagtilbuddet i perioden 2021 til 2022 Vi er blevet udvidet med 2 stuer, det lyder ikke af meget, men der er et stort stykke arbejde i at få dem integreret i huset, så vi sikre os at vi tager vores gode ånd med alle steder ud i alle kroge. Vi vil være særlig fokuseret på, at stuerne bliver lige så stor en del af det gamle, som det gamle bliver en del af de nye stuer. Det gør vi blandt andet ved, at vi blander det gamle personale med de nyansatte. Desuden er personale placeringen også tiltænkt i deres forskellige ressourcer/ kompetencer, for netop at tilstræbe det bedst mulige faglige udbytte. Personaledelen er vigtig, da det er hele fundamentet, for at lave et godt fagligt pædagogisk arbejde. Konflikthåndtering gennem positiv kommunikation. Vi lærer børnene at lytte til hinanden. Give hinanden taletid. Ofte vil børnene selv kunne forstå hvorfor konflikten opstod og dermed være med til at finde en løsning på hvordan vi kommer videre og fortsætte legen som inden konflikten opstod. Vi som voksne må guide børnene til at bruge deres kommunikative egenskaber, give udtryk for hvad de føler og sige højt hvis der er noget som de ikke har lyst til, at være med til. De skal kunne sige stop, hvis legen bliver for voldsom eller tager en drejning i en retning de ikke føler sig tilpas i. Modtageren eller den anden part må derfor være åben Side 8 af 14

10 for at lytte og hjælpe til med at forstå den andens reaktion og derfor stoppe op og planlægge legen på ny. Vores rolle i konflikthåndtering: Vi skal ikke være dommere for hvornår legen ikke er god eller bestemme hvem der i konflikten har mest ret til fx den røde bil. Vi skal vise børnene hvordan vi lytter og forhandler og i fællesskab finde en god løsning, så alle kan fortsætte med følelsen af at blive forstået og lyttet til. Hvad giver det børnene: Vi tror på at konflikthåndtering gennem positiv kommunikation vil hjælpe børnene i fremtidige konflikter. At vi gennem vores arbejde kan give børnene nogle strategier der kan bruges i mange situationer. Vi giver dem redskaber der kan lykkedes, give selvtillid og troen på egne evner. Samt give dem et indblik i at andre kan føle eller se situationen anderledes end dem selv og derved have forståelse for dette. Vi tror på at vi gennem konflikter vil opnå læring og derfor er dette et af børnehavens vigtigste fokuspunkter. I vuggestuen og på mellemstuerne vil vores fokus være på overgange, som bliver beskrevet i punkt 9 6. Forældresamarbejdet Vi vil meget gerne have et tæt forældresamarbejde, da det er til stor gavn for barnet udvikling, at det er noget vi gør i fællesskab, så i alle kan støtte op om de evt. tiltag som skal gøres. Det kan være på fælles forældremøde, individuelle forældrekonsultationer, vi har trivselssamtaler inden for 3 4 mdr. efter barnet er startet og vi har altid mulighed for, at tage en ekstra samtale efter behov, vi vil altid stille os til rådighed Vi tilbyder også sociale arrangementer, så som sommerfest, julehygge, bedsteforældredag og børnehuset fødselsdag. Vi vil altid inddrage forældrene i alle aspekter af barnets, trivsel, læring og dannelse. Side 9 af 14

11 6.1. Samarbejde med Forældrebestyrelsen Bestyrelsen inddrages i udarbejdelse af læreplanerne, blandt andet har vi et fast punkt på dagsorden til møderne, som hedder læreplan. Her taler vi om, hvilke overvejelser vi har i det forskellige punkter og temaer, hvor bestyrelsen kan komme med input. Bestyrelsen inddrages i arbejdet med overgangene hjem til institution, så vi sikre os, at overgangene bliver optimale 6.2. Det brede forældresamarbejde Når dit barn starter i dagtilbud, indtræder familien i et fællesskab med andre børn og voksne. Som forældre kan I hjælpe jeres barn godt på vej ved, at støtte op om fællesskabet og vores fælles rammesætning og retningslinjer. Derfor: Hvilke forventninger og retningslinjer for deltagelse i fællesskabet vil I fremhæve i jeres dagtilbud? Hvordan støtter forældrene med bestyrelsen i front, bedst op om den udvikling der er prioriteret? Relationen mellem barnet og Slottets personale er vigtigt for barnets udvikling, trivsel og læring og lige så vigtigt er det, at I som forældre bakker op om den relation. Derfor: Hvilke forventninger har dagtilbud og forældrebestyrelse til, at forældre styrker relationen mellem barnet og Slottets personale? 7 Børn i udsatte positioner Der vil af og til findes børn, der af den ene eller den anden årsag, har svært ved at indgå i Børnehusets hverdag; børn, der har brug for ekstra støtte til eksempelvis at udvikle deres sprog, motorik eller sociale kompetencer. Side 10 af 14

12 Det er vigtigt, at vi kan rumme og imødekomme barnets behov og væremåde samt støtte op om dets læring og udvikling. Dette kan kun foregå i samarbejde med forældrene til barnet, og hvis det skønnes nødvendigt, ved hjælp af eksterne samarbejdspartnere (psykolog, talepædagog, støttepædagog og fysioterapeut). Når vi møder et barn med særlige behov, skærper vi opmærksomheden på barnet. Dette indebærer, at vi igangsætter og afprøver forskellige pædagogiske tiltag for at støtte barnet. Vi bruger hinanden i huset som sparringspartnere og har ligeledes mulighed for supervision fra talepædagog og psykolog. Det er vigtigt ikke kun, at fokusere på barnets problemstillinger, men også at være opmærksom på dets styrkesider og medtænke dem i de pædagogiske tiltag. Der er helt fra vuggestuen stor opmærksomhed på børn, der på anden vis skiller sig ud fra andre de børn. Ved hjælp af tæt samarbejde i huset, når barnet går videre fra stue til stue, er det muligt for personalet at finde ud af, hvilke tiltag der har været afprøvet. 7. Overgange I Børnehuset er vi 7 stuer, 3 vuggestue grupper, (Alferne, Dragerne og Frøerne) fra 0-2 år. 2 mellemgrupper, (Troldene og Skattekisten) fra 2-4 år og 2 børnehave grupper, (Fangehullet og Tårnkammeret) fra 4-6 år. Ved overgang fra en gruppe til en anden, er der en fast kørerplan hvor det gamle personale sørger for at gå på besøg med barnet til dets nye stue op til flere gange før den endelige overlevering. Der er samtaler med forældrene og et velkomst brev der fortæller hvad de skal være opmærksomme på, på netop dette alderstrin. Der er op følgende samtaler når barnet har haft sin første tid på stuen for at personale og forældre kan sikre sig at alle er tilfredse og varetager barnets behov. På sigt skal vi inddrage LTU modellen Side 11 af 14

13 Fra hjem til institution: Det første møde med daginstitutionen, kan virke overvældende for både forældrene og barnet og det skal man være klar over, når barnet starter. Det er vigtigt for os at anerkende og imødekomme jer som forældre med en nysgerrighed om jeres barn. Vi vil gøre alt for at lære jeres barn godt at kende så vi på bedste vis kan opfylde jeres barns behov. Vi har i denne aldersgruppe ekstra fokus på at få skabt tryghed samt give nærværd i rolige rammer. Vi starter så småt op på selvhjulpenhed og har derfor også en del fokus på kroppen. Vi synger og leger os ind i læringen. Fra vugge til mellemgruppen: Vi starter med at se på, hvem der er klar til, at komme videre, og vi flytter dem helst 2 af gangen, hvis der er mulighed for det. Når de skal flytte stue kommer de voksne fra den nye stue de skal over på, på besøg på deres stue, så de stadig er i deres eget trygge miljø. Vi kigger også på børnenes lege relationer, så de ikke kommer til at stå udenfor, hverken på den nye stue, eller for de børn som er tilbage på stuen. Fra mellemgruppe til børnehave: Når barnet flytter til børnehaven, er der de samme overgange og overvejelser, som der var fra vuggestue til mellemgruppen. Derud over bliver der på stuen holdt en afskedsfest hvor de får en mappe med billeder og tegninger som afskedsgave. Fra børnehave til skole: Vi følger det skema, der er udarbejdet i kommunen Når vi sidst på året, ved hvem der skal i skole, samler vi børnene i en storbørnsgruppe. Der starter vi med at øve de forskellige færdigheder de skal kunne f.eks. sidde stille, koncentrere sig i længere tid af gangen, tal og bogstaver, kollektive beskeder osv. Side 12 af 14

14 Når barnet flytter til skole, bliver der på stuen holdt en afskedsfest hvor de får en mappe med billeder og tegninger som afskedsgave. I skolen skal barnet i langt højere grad selv tage ansvar og handle selvstændigt. Så det kan være svært at sige farvel til børnehaven og goddag til skolen. Pædagogens opgave er, i samarbejde med forældrene, at få fokus på barnets kompetencer og udviklingsområder. Skemaet er et forsøg på at skabe en bevidstgørelse om den nye virkelighed, som barnet møder i skolen, samt hvilke kompetencer der f.eks. skal sættes særlig fokus på i den sidste tid før skolestart. I det tidlige forår udfylder vi et overgangsskema, som efter aftale med forældrene sendes til barnets skole. Disse skemaer tager udgangspunkt i barnets nuværende kompetencer, hvor har barnet sine stærke sider, og hvor der eventuelt skal gøres en ekstra indsats. I enkelte tilfælde kan det være hensigtsmæssigt, at børnehavens pædagog/leder mødes med børnehaveklasselederen for at uddybe det beskrevne i overgangsskemaet. Disse samtaler finder kun sted, hvis forældrene har givet tilladelse til det. I løbet af april bliver vi inviteret til at besøge skolen sammen med de nye skolebørn, børnene får hilst på deres nye klassekammerater, set deres klasseværelse, samt får en lille smagsprøve på, hvad det vil sige at gå i skole. Overgange er jo ikke kun disse store skift, men det er også de små i hverdagen, så som vi alle mødes til samling om morgen, derefter skal de ud i små grupper. Vi gør meget ud af at forbedrede børnene til alle overgange, blandt andet ved, at vi forbereder dem verbalt, hvad der skal ske i løbet af dagen og vi italesætter, hver gang vi skal til noget nyt. Det kan være, at efter morgensamling, at nogen skal på tur, så forbereder vi dem med, hvordan vi kommer der hen om vi skal bruge klapvogn og hvad er formålet med turen, og inden vi skal på tur, så starter vi lige med at tisse af og derefter vaske hænder, når de så har gjort det, fortæller vi at vi skal ud og have tøj på.o.s.v. 8. Lokalsamfundet Lokalsamfundet bliver inddraget blandt ved, at der er fodboldsturnering i den lokale fodboldklub, vi er på det lokale plejehjem i december og gå Lucia. Vi er benytter os af Rødovres kulturpakke, hvor vi bliver inviteret på det lokale bibliotek til teater og koncerter med videre. Side 13 af 14

15 9. Evalueringskultur (dokumentation) Vi bruger smittemodel til evaluering. Vi har en mappe, hvor vi samler alle evalueringer, så det kan være med til at skabe inspiration til alle i huset. Med udgangspunkt i evalueringerne, evaluerer vi om det er den rigtige model vi bruger, eller ville der være andre modeller, som vil være mere brugbare. Dette vil hele tiden være til evaluering, da det er en dynamisk proces og vi hele tiden skal gøre det på den bedst mulige måde til gavn for alle i huset og selvfølgelig børnene først Vi i ledelsens vil følge evalueringen tæt, så vi kan sikre os at personalet holder sig refleksivt til deres pædagogiske arbejde. Dette skal hjælpe personaltet til at udvikle sig fagligt, at være selvkritisk og skal kunne hjælpe dem med at sætte fokus på deres egen praksis og justere den undervejs, så vi får en høj faglig kvalificeret pædagogisk praksis 10.1 Gennemførelse af evaluering vinteren 2022 Kommer til vinter 2022 Side 14 af 14

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

TROLDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

TROLDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN TROLDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Nord 23-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

9 punkts plan til Afrapportering

9 punkts plan til Afrapportering 9 punkts plan til Afrapportering Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi er blevet inspireret af Fremtidens dagtilbud og arbejder med aktivitetstemaer og dannelses temaer. Alle afdelinger

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG

DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG Blomsterspiren blev en kombineret institution den 1.7.2016, hvor vi har haft 2 læreplaner for henholdsvis vuggestue og børnehave. Da vi i 2018 / 2019 skal lave ny styrket læreplan,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

DEN GODE OVERGANG. til børnehave

DEN GODE OVERGANG. til børnehave DEN GODE OVERGANG til børnehave DEN GODE OVERGANG til børnehave Indledning I Danmark går stort set alle børn i alderen 0-6 år et dagtilbud 1 hver dag. Det giver dagtilbuddene en unik rolle i forhold til

Læs mere

Børnehuset Troldehøjens læreplan - En læreplan under udvikling

Børnehuset Troldehøjens læreplan - En læreplan under udvikling Børnehuset Troldehøjens læreplan - En læreplan under udvikling I Troldehøjen skal børn trives og udvikle sig i et omsorgsfuldt og trygt miljø, med nærværende voksne og gode venner. I forbindelse med den

Læs mere

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner 0-6 års politik En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 Indhold 3 4 5 6 7 8 Forord Legende læring i udviklende miljøer

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Himmelblå 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehuset Himmelblå Dato for tilsynet: 8. marts 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Dagtilbudsleder

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

NOVAS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

NOVAS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NOVAS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Nord 23-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

Redskab til selvevaluering

Redskab til selvevaluering GODT I GANG MED DEN STYR- KEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Redskab til selvevaluering GSTYRKET PÆDAGO LÆ R E P L A N ISK Her får I en ramme til systematisk at stille skarpt på og analysere jeres praksis ud fra

Læs mere

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet.

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. Det pædagogiske grundlag Dagtilbud skal basere deres

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm Børnehuset Kildeholm Pædagogisk Handleplan - Børnehuset Kildeholm Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen. Den pædagogiske

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN Dagplejen det gode børneliv 1 indledning Det gode børneliv i dagplejen beskriver de værdier og holdninger som dagplejen i Silkeborg bygger på, og er i overensstemmelse med

Læs mere

Procesplan for udvikling af en ny læreplan for Børnehuset Troldehøjen

Procesplan for udvikling af en ny læreplan for Børnehuset Troldehøjen Procesplan for udvikling af en ny læreplan for Børnehuset Troldehøjen I Troldehøjen skal børn trives og udvikle sig i et omsorgsfuldt og trygt miljø, med nærværende voksne og gode venner. I forbindelse

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer!

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer! Perlens læreplan 2015 2016 Daginstitutionen Perlens læreplan for 2015 16 tager udgangspunkt i den situation Perlen stod i, i november 2014. Her havde institutionen sammen med en konsulent havde lavet en

Læs mere

Indledning Pædagogiske overvejelser:

Indledning Pædagogiske overvejelser: Børnegårdens læreplan 2016 Indledning Børnegården har valgt at aldersopdele børnegruppen. Således at vi har et hus med vuggestue, et hus med mellemgruppe børn 3- ca. 4,5 år, samt et hus for de ældste børn

Læs mere

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016.

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. I Børnehuset Krystallen arbejder vi ud fra Delpolitik for Dagtilbud for Vejle kommune: Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år. Børne- og

Læs mere

Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform

Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform Formålsparagraf - Dagtilbud Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer,

Læs mere

Redskab til selvevaluering

Redskab til selvevaluering GODT I GANG MED DEN STYR- KEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Redskab til selvevaluering GSTYRKET PÆDAGO LÆ R E P L A N ISK Her får I en ramme til systematisk at stille skarpt på og analysere jeres praksis inden

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

RESULTATRAPPORT RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Nørrelandskirkens Børnehus Kommunale institutioner Holstebro Kommune

RESULTATRAPPORT RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Nørrelandskirkens Børnehus Kommunale institutioner Holstebro Kommune RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Lege- og Læringsmiljøvurvering 218 RESULTATRAPPORT Nørrelandskirkens Børnehus Kommunale institutioner Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 4 2 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan Fanø kommunale dagpleje Pædagogiske læreplan 1 Indholdsfortegnelse: Personlig udvikling...s. 3 Sociale kompetencer...s. 4 Krop og bevægelse...s. 5 Sprog... s. 6 Natur og natur fænomener...s. 7 Kultur og

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Syd 01-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole Indledning Vi skaber gode overgange for børn og unge, skriver vi i vores Børne- og Ungepolitik. Derfor har vi i Vejle

Læs mere

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling.

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling. Læreplaner For børn fra 26 uger til 6 år. August 2017. De seks læreplanstemaer. 1. Alsidig personlig udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sproglig udvikling 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner. For

Pædagogiske Læreplaner. For Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune Bilag 1. Pædagogiske Læreplaner For 2014-2017 Indledning: I Nordbakkens Børnehus danner De pædagogiske lærerplaner grundlag for tilrettelæggelsen af det daglige pædagogiske

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Arbejdet med førskole i Sneglehuset

Arbejdet med førskole i Sneglehuset Arbejdet med førskole i Sneglehuset Den Gode Overgang Vejle Kommune SNEGLEHUSET \\Vejle.dk\nvk\BU\ Dagtilbud\ Aldersint. Inst. Sneglehuset\Lene og Ebbas mappe\politikker\arbejdet med førskole i Sneglehuset.docx

Læs mere

dii grøften Grøfthøjparken Viby J Tlf

dii grøften Grøfthøjparken Viby J Tlf Grøfthøjparken 2 8260 Viby J Tlf. 4185 5723 Indhold Indledning s. 04 Relationer s. 05 Pædagogens rolle s. 06 Børns kompetencer s. 08 Krop og bevægelse s. 09 Børns venskaber s. 10 Læring og kvalitet s.

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Mariehøj 2019

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Mariehøj 2019 Pædagogisk læreplan for Børnehuset Mariehøj 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Strategi for læring Daginstitution Torsted

Strategi for læring Daginstitution Torsted 2016-2017 SMTTE Pædagogisk læreplan via 2016-17 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus: Hjælpsomhed

Læs mere

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival Britta Carl

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival Britta Carl Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival 13.3. 2019 Britta Carl Hvad skal vi tale om? 1. Hvad er det nye i den styrkede pædagogiske læreplan? Introduktion til den

Læs mere

Den gode overgang. Fra Oasen til skolen

Den gode overgang. Fra Oasen til skolen Den gode overgang Fra Oasen til skolen Den gode overgang Fra Oasen til skolen Forord I Oasen ønsker vi med førskolearbejdet, at skabe den Den gode overgang mellem børnehavelivet og til mødet med skolelivet.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Birkemosen 2019

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Birkemosen 2019 Pædagogisk læreplan for Børnehuset Birkemosen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

Holstebro Kommune. Skovbørnehaven Myretuen DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

Holstebro Kommune. Skovbørnehaven Myretuen DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Holstebro Kommune DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 Læsevejledning 3 1.2 Dagtilbuddets beskrivelse til læreplanen 4 2 DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG 5 2.1 Et pædagogisk

Læs mere

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Indledning. Udgangspunkterne for arbejdet med børnene og dermed også årsplanen i Børnehuset Hindbærvangen er serviceloven, herunder de 6 læreplanstemaer

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Møllegården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Møllegården Dato for tilsynet: 14. februar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen:

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt, lærerigt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt, lærerigt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt, lærerigt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Sct. Georgsgården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Sct. Georgsgården TILSYN 2018 Tilsynsnotat Børnehaven Sct. Georgsgården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Sct.Georgs Gården Dato for tilsynet: 9 januar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Afrapportering pædagogisk læreplan :

Afrapportering pædagogisk læreplan : Afrapportering pædagogisk læreplan 2015-2017: Afdeling: Børnehaven, Orkestervej Aktivitetstema: Kulturelle udtryksformer og værdier: Æstetiske oplevelser Skabende praksis Traditioner og værdier Kultur

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2017 TIL MARTS 2018

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2017 TIL MARTS 2018 Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2017 TIL MARTS 2018 Indledning Det overordnede grundlag for det pædagogiske arbejde og dermed også for udformningen af årsplanen i Børnehuset Hindbærvangen er service-

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlig

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Loven om de pædagogiske læreplaner blev vedtaget i Folketinget i Den foreskriver bl.a.:

Loven om de pædagogiske læreplaner blev vedtaget i Folketinget i Den foreskriver bl.a.: Pædagogiske læreplaner for Rødkilde Børnehus Loven om de pædagogiske læreplaner blev vedtaget i Folketinget i 2004. Den foreskriver bl.a.: Børn i dagtilbud skal have et børnemiljø, som fremmer trivsel,

Læs mere

Indhold: Formål og rammebeskrivelse 2 Samarbejdet om det skolestartende barn 3 Overgangspædagogik og skoleparathed...4 Beskrivelse af et barn i

Indhold: Formål og rammebeskrivelse 2 Samarbejdet om det skolestartende barn 3 Overgangspædagogik og skoleparathed...4 Beskrivelse af et barn i Indhold: Formål og rammebeskrivelse 2 Samarbejdet om det skolestartende barn 3 Overgangspædagogik og skoleparathed...4 Beskrivelse af et barn i overgang 5 Årshjul 7 Skoleparthed 14 Brobygning fællesplatform

Læs mere

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole Kære forældre Om cirka ½ år skal jeres barn starte i børnehaveklassen på V. Hassing Skole. I denne pjece kan I læse lidt om, hvad I selv kan gøre

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år (Uddrag fra læreplan)

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år (Uddrag fra læreplan) Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år (Uddrag fra læreplan) I 2012 introducerede pædagogisk kvalitetsudvalg i BUF begrebet pejlemærker. Den overordnede tanke er at Københavns Kommune

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Det pædagogiske grundlag for den styrkede pædagogiske læreplan

Det pædagogiske grundlag for den styrkede pædagogiske læreplan Det pædagogiske grundlag for den styrkede pædagogiske læreplan Daginstitutionen Solstrålen Nord Daginstitutionen Solstrålen Syd 1 Det pædagogiske grundlag for den styrkede pædagogiske læreplan Børnesynet

Læs mere

BØRNEHUSET SYDS. Indhold. Børnehuset Karlsvognen Det fælles pædagogiske grundlag.. 3. Det fælles tværgående mål. 3

BØRNEHUSET SYDS. Indhold. Børnehuset Karlsvognen Det fælles pædagogiske grundlag.. 3. Det fælles tværgående mål. 3 BØRNEHUSET SYDS Børnehuset Karlsvognen 07-03-2019 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder med

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Skab lærings - øjeblikke

Skab lærings - øjeblikke Skab lærings - øjeblikke i hverdagens små rutiner Skab læringsøjeblikke i hverdagens små rutiner Børnemiljø og læreplaner I dette inspirationsmateriale vælger vi at tildele hverdagens små rutiner øget

Læs mere

Årligt møde med private daginstitutioner. 2. Oktober 2018

Årligt møde med private daginstitutioner. 2. Oktober 2018 Årligt møde med private daginstitutioner 2. Oktober 2018 Deltidspladser, Kombinationspladser Deltidsplads Af den nye Dagtilbudslov fremgår det, at alle kommuner fra 1. januar 2019 som et nyt tilbud skal

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Søsterhøj

Velkommen til Børnehuset Søsterhøj Velkommen til Børnehuset Søsterhøj Velkommen til Søsterhøj Søsterhøj er rammen for børnelivet for de 0 til 6-årige, deres forældre og personalet. På Søsterhøj arbejder vi på, at være et sted med glade

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted Afdeling: Malurt Udfyldt af gruppe: Græsrødder Dato: 20-2-2106 SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper.

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Sammenhængende overgang

Sammenhængende overgang Sammenhængende overgang - fra børnehave til skole GENTOFTE KOMMUNE Indhold 3 Forord 4 Trivsel og tryghed 5 Sociale kompetencer 6 Integritet og selvstændighed 7 Læring 8 Sundhed og motorik 9 Øvesiden -

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber

Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber 12. Oktober 2017 Den indgåede aftale Blev offentliggjort den 27. april 2017 Aftale indgået 9. juni i Folketinget Høring frem til 22.

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Dokumentation og evaluering af pædagogisk læreplan & fokuspunkt for 2013

Dokumentation og evaluering af pædagogisk læreplan & fokuspunkt for 2013 Dokumentation og evaluering af pædagogisk læreplan 2011-2012 & fokuspunkt for 2013 Indledning for læringsmål 2011-2012 Den integrerede Børneinstitution Køjevængets perspektiv for den pædagogiske læreplan

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Parkbo efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn i Parkbo efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn i Parkbo efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere