1 Pædagogisk grundsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Pædagogisk grundsyn"

Transkript

1 Klaus Geyer Department of Language and Communication Postal address: Campusvej Odense M Denmark Phone: Web address: 1 Pædagogisk grundsyn Her præsenteres mit pædagogisk grundsyn, ikke mindst i relation til tysk sprog og kommunikation ved SDU, i form af 10 teser. 1.Underviseren og lørnere ser jeg som kooperative partnere, der indgår en kontrakt: Underviserens ansvar består i at tilbyde den bedst mulige undervisning for at gavne læringen og dermed skabe forudsætningen for lørneren at opnå målene, mens lørnerens ansvar består i at opfylde kravene gennem at individuelt investere så meget energi som muligt, for at opnå målene, og at bidrage til holdudviklingen, for at gavne de andre lørneres læring. Alle har ansvar for at et kursus lykkes vel. 2.Målet af universitær undervisning hhv. universitære kurser kan ikke være, at de studerende består en eksamen, men at de udvikler deres viden, deres færdigheder og læringsevne og danner deres (faglige) personlighed. En fiksering på punktuelle fælles sluteksaminer er derfor kontraproduktiv, individuelle procesorienterede eksamensformer er meget mere velegnede. 3.Undervisning er en løbende proces, hvor forberedelse og refleksion/evaluering er lige vigtige som det, der konkret forgår i undervisningslokalet. Der gælder både undervisere og lørnere. 4.Forskellige lørnertyper kræver varierede undervisningsmetoder. For de fleste studerende og især i sprogrelaterede fag gælder nok dette princip (der tilskrives Konfucius): Fortæl for mig og jeg vil glemme. Vis mig og jeg vil huske. Involver mig og jeg vil kunne/forstå. 5.Forskellige lørnerniveauer indenfor et og samme kursus kræver fleksible didaktiske tiltag. At formulere fælles (minimum)mål for et kursus er nødvendigt, men så som de svagere studerende ved behov får fx ekstramateriale for at kunne opnå målene, skal især de mere ambitionerede studerendes behov tilgodeses gennem at tilbyde dem læringstilfælde, der går udover fælles pensum og aktiviteter. Et kursus skal være effektivt for alle. 6.Kursustiden/Kontakttimerne har per se en høj værdi som ikke mindskes af, at de studerende i den nuværende, komfortable og meget positive (!) situation i Danmark ikke er nødt til at betale penge for de fleste studier. Når der dog tilstræbes, at de studerende uddannes bedst muligt, at de er aktive og kooperative i kurserne, for at deres læring som hold og som individ lykkes, så er en basal forudsætning at de er tilstedeværende. Jeg kan derfor ikke se nogen som helst anledning for at ikke kræve generel mødepligt. 7.Gunstige rammebetingelser gavner hele undervisnings- og læringsprocessen. Derfor lønner det sig at investere tid og tanker i kloge studieordninger, der skaber sammenhæng mellem realistiske mål, relevant indhold og dertil passende eksamensformer. 8.De enkelte fag i et forløb skal altid ses i relation til nabofagene. På så vis kan der skabes sammenhæng og undgås overlap. At tænke fagene som lukkede boxer blokerer det nødvendige helhedssyn. 9.Åbenhed ovenfor andres, særskilt internationale, idéer, erfaringer, resultater, metoder og instrumenter er standard i forskningen og burde være på samme måde standard i undervisningen (især i sprogundervisningen). Der findes ingen anledning for forbehold imod internationale, velfungerende instrumenter som fx Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog eller internationale sprogtests, som tværtimod skulle ses som en berigelse af undervisningsmiljøet. 10.Undervisning er sjov. 2 Pædagogisk ud- og videreuddannelse - Universitetspædagogikum (SDU) 2012/13 - Ph.d.-vejlederkursus (SDU) Medarbejderkurser fx: Aktiver dine studerende med diskussionsfora, blogs og wikier (SDU) 2018, Stemmen i personlig udvikling (SDU) 2018

2 3 Kurser i tysk sprogvidenskab, tysk som fremmedsprog og lingvistik Min undervisning koncentrerer sig omkring 3 kærneområder: Sprog og samfund (fx Language Management, Sprogsociologi, Sociolingvistik, Sprog og køn, Sproget i medierne) Fagkommunikation og fagsprog (fx kurserne Videnskabelig kommunikation, Organisations- og Erhvervskommunikation, Forhandlingsteori og -træning, Fagsprog) Lingvistisk analyse i et sprogtypologisk-funktionelt perspektiv (fx kurserne Sprogtypologi, Fonologi, Morfologi, Syntaks, Semantik, Sproghistorie) Det som forbinder de 3 kærneområder er et funktionelt sprogsyn. Her følger en kronologisk opstilling af de kurser jeg har undervist: forår 2021: Syddansk Universitet i OdenseBandeord, hadetale, dialekter m.m.: om sprogets "mørke" sider (KA- og BAkursus, 10 hhv. 5 ECTS, 3 hhv. 2 timer pr. uge)tekster i brug (BA-kursus, 5 RCTS, 2 timer pr. uge)tværfagligt valgfag (+ mundtlig kommunikation); Højrepopulismen som kulturelt, sprogligt og politisk fænomen (BA-kursus, 5 ECTS, 3 timer pr. uge, sammen med Moritz Schramm og Thomas Wegener Friis) Videnskabsteori 2 (BA-kursus, 5 ECTS, 1 time pr. uge, sammen med Martin Beck) Indføring i sprogvidenskab 2 (BA-kursus, 5 ECTS, 2 timer pr. uge) efterår 2020: Syddansk Universitet i OdenseLanguage Management (KA-kursus, 10 ECTS, 3 timer pr. uge)fremmedsprogstilegnelse (KA-kursus, 10 ECTS, 4 timer pr. uge, sammen med Teresa Cadierno) Organsiationskommunikation 2 (BA-kursus, 10 ECTS, 4 timer pr. uge, sammen med Kristina Bonjet Kjærgaard)Indføring i sprogvidenskab 1 (BA-kursus, 5 ECTS, 2 timer pr. uge) Hvad er tysk? Introduktion til tyskstudiet (BA-kursus, 5 ECTS, 2 timer pr. uge, sammen med Moritz Schramm og Thomas Wegener Friis) Language Management (KA-kursus, 10 ECTS, 4 timer pr. uge, sammen med Marie-Theres Fester) efterår 2019: Syddansk Universitet i Odense Language Management (KA-kursus, 10 ECTS, 4 time pr. uge, sammen med Marie-Theres Fester) Organisationskommunikation 1 (BA-kursus, 5 ECTS, 2 timer pr. uge)efterår 2019: Syddansk Universitet i Odense Language Management (KA-kursus, 10 ECTS, 4 time pr. uge, sammen med Marie-Theres Fester) Organisationskommunikation 1 (BA-kursus, 5 ECTS, 2 timer pr. uge)fterår 2019: Syddansk Universitet i Odense Language Management (KA-kursus, 10 ECTS, 4 time pr. uge, sammen med Marie-Theres Fester) Organisationskommunikation 1 (BA-kursus, 5 ECTS, 2 timer pr. uge)forår 2020: Syddansk Universitet i OdenseTekster i brug (BA-kursus, 5 ECTS, 2 timer pr. uge) efterår 2019: Syddansk Universitet i Odense Language Management (KA-kursus, 10 ECTS, 4 timer pr. uge, sammen med Marie-Theres Fester)Fremmedsprogstilegnelse (KA-lkursus, 10 ECTS, 4 timer pr. uge, sammen med Teresa Cadierno) Organisationskommunikation 1 (BA-kursus, 5 ECTS, 2 timer pr. uge) efterår 2018: Syddansk Universitet i Odense Fremmedsprogstilegnelse (KA-kursus, 10 ECTS, 3 timer pr. uge, sammen med Jane Vinther og Teresa Cadierno) Organisationskommunikation 2 (BA-kursus, 10 ECTS, 4 timer pr. uge, sammen med Ana Kühn Paz) forår 2018: Syddansk Universitet i Odense Language Management (KA-kursus, 10 ECTS, 4 time pr. uge) efterår 2017: Syddansk Universitet i Odense Fremmedsprogstilegnelse (KA-kursus, 10 ECTS, 3 timer pr. uge, sammen med Jane Vinther og Teresa Cadierno) Organisationskommunikation 2 (BA-kursus, 10 ECTS, 4 timer pr. uge, sammen med Ana Kühn Paz) forår 2017: Syddansk Universitet i Odense Sprogtrends i tysk (MA-kursus, 10 ECTS, 2 timer pr. uge som blokkursus) efterår 2016: Syddansk Universitet i Odense Language Management (KA-kursus, 10 ECTS, 4 time pr. uge) Fremmedsprogstilegnelse (KA-kursus, 10 ECTS, 3 timer pr. uge, sammen med Jane Vinther og Teresa Cadierno) Sprogtrends i tysk (Master-kursus, 5 ECTS, 1 time pr. uge som blokundervisning) Organisationskommunikation 2 (BA-kursus, 10 ECTS, 4 timer pr. uge, sammen med Ana Kühn Paz) forår 2016: Syddansk Universitet i Odense

3 Sprogsociologi (Master-kursus, 5 ECTS, 1 time pr. uge som blokundervisning) Tekster i brug (BA-kursus, 5 ECTS, 2 timer pr. uge) Organisationskommunikation 1 (BA-kursus, 5 ECTS, 2 timer pr. uge) efterår 2015: Syddansk Universitet i Odense Language Management (KA-kursus, 10 ECTS, 4 time pr. uge) forår 2015: Syddansk Universitet i Odense Projektpræsentation (KA-kursus, 5 ECTS, 1 time pr. uge som blokundervisning) Sprogsociologi (KA-kursus, 10 ECTS og BA-kursus, 5 ECTS, 2 timer pr. uge) Organisationskommunikation 1 (BA-kursus, 5 ECTS, 2 timer pr. uge) efterår 2014: Syddansk Universitet i Odense Skriftlig kommunikation (KA-kursus, 5 ECTS, 2 timer pr. uge) Erhvervskommunikation 2 (BA-kursus, 5 ECTS, 2 timer pr. uge) Tekstproduktion (BA-kursus, 5 ECTS, 2 timer pr. uge, 2 hold) orår 2014:forår 2014: Syddansk Universitet i Odense Deutsche Sprache leichte Sprache (KA-kursus, 10 ECTS og BA-kursus, 5 ECTS, 2 timer pr. uge, med Erla Hallsteinsdóttir) Sprogtrends i tysk (MA-kursus, 10 ECTS, 2 timer pr. uge som blokkursus) efterår 2013: Syddansk Universitet i Odense Reden ist Silber, Schweigen ist Gold At analysere talt tysk (KA-kursus, 10 ECTS og BA-kursus, 5 ECTS, 2 timer pr. uge) Sprogtrends i tysk (MA-kursus, 10 ECTS, 2 timer pr. uge som blokkursus) Skriftlig kommunikation (KA-kursus, 5 ECTS, 2 timer pr. uge) Erhvervskommunikation 2 (BA-kursus, 5 ECTS, 2 timer pr. uge) Erhvervskommunikation 1 (BA-kursus, 5 ECTS, 2 timer pr. uge) forår 2013: Syddansk Universitet i Odense Sprogtrends i tysk (MA-kursus, 5 ECTS, 1 time pr. uge som blokundervisning) efterår 2012: Syddansk Universitet i Odense Erhvervskommunikation 2 (BA-kursus, 5 ECTS, 2 timer pr. uge) Erhvervskommunikation 1 (BA-kursus, 5 ECTS, 2 timer pr. uge) forår 2012: Syddansk Universitet i Odense Medier i Tyskland (BA-kursus, 5 ECTS, 2 timer pr. uge) vinter 2011/12: Universitet Erfurt Sprog, humor og satire (BA- og MA-kursus, 6 ECTS, 2 timer pr. uge som blokkursus) Skrift og skriftlighedens principper (BA-kursus, 6 ECTS, 2 timer pr. uge som blokkursus) sommer 2011: Universitet Erfurt Mindretalssprog og sproglige mindretal (BA- og MA-kursus, 3 ECTS, 2 timer pr. uge) Introduktion i medielingvistik (BA-kursus, 6 ECTS, 2 timer pr. uge) Tyske grammatiker i sammenligning (BA-kursus, 3 ECTS, 2 timer pr. uge) Tysk fonetik, fonologi og grafematik (BA-kursus, 2 kurser parallelt, 3 ECTS, i alt 4 timer pr. uge) vinter 2010/11: Universitet Erfurt Introduktion i sociolingvistik (BA- og MA-kursus, 6 ECTS, 2 timer pr. uge) Folklingvistik (BA-kursus, 6 ECTS, 2 timer pr. uge) Tysk fonetik, fonologi og grafematik (BA-kursus, 2 kurser parallelt, 3 ECTS, i alt 4 timer pr. uge) sommer 2010: Universitet Erfurt Introduktion i medielingvistik (BA-kursus, 6 ECTS, 2 timer pr. uge) Tysk i sammenlignende perspektiv (BA-kursus, 3 ECTS, 2 timer pr. uge) Sociolingvistik (BA-kursus, 3 ECTS, 2 timer pr. uge) Tysk fonetik, fonologi og grafematik (BA-kursus, 3 kurser parallelt, 3 ECTS, i alt 6 timer pr. uge) vinter 2009/10: Universitet Erfurt Medielingvistik (BA-kursus, 3 ECTS 2 timer pr. uge) Semantik (BA-kursus, 3 ECTS, 2 timer pr. uge) Syntaks (BA-kursus, 3 ECTS, 2 timer pr. uge) Metoder i lingvistikken (BA-kursus, 3 ECTS, 2 timer pr. uge) Tysk fonetik, fonologi og grafematik (BA-kursus, ECTS, 2 timer pr. uge) forår : Pædagogisk Universitet i Vilnius Nyere lingvistiske teorier (kursus magistrantur, 4,5 ECTS, 2 timer pr. uge; ikke 2005) Sprogkontakt / kontaktlingvistik (kursus bakkalaureat, 3 ECTS, 3 timer pr. uge) Fagsprog (kursus magistrantur, 6 ECTS, 4 timer pr. uge) efterår : Pædagogisk Universitetet i Vilnius

4 Videnskabssprog (kursus magistrantur, 6,75 ECTS, 4 timer pr. uge) Sprogregistre (kursus magistrantur, 7,5 ECTS, 4 timer pr. uge) Semantik (kursus magistrantur, 4,5 ECTS, 3 timer pr. uge) Realia om Tyskland ( Landeskunde ) (forelæsning bakkalaureat, 3,75 ECTS, 4 timer pr. uge; 2008: 6 timer pr. uge) sommer 2004: Universitet Kiel Beskrivelse af det finske sprogs grammatiske struktur (kursus Hauptstudium, 2 timer pr. uge) Universitet Flensborg: Sprogplanering (kursus Grundstudium, 2 timer pr. uge) vinter 2003/04: Universitet Bielefeld Sprogtypologi: Tysk og de nordiske sprog (kursus Grundstudium, 2 timer pr. uge) Tysk valensgrammatik (kursus Grundstudium, 2 timer pr. uge) Universitet Flensborg: Tysk og de nordisk sprog i kontrast (kursus Grundstudium, 2 timer pr. uge) Lingvistik I: basisbegreb, fonologi, morfologi (introduktionskurs, 4 timer pr. uge) sommer 2003: Universitet Kiel Avistysk (kursus Grundstudium, 2 timer pr. uge) Universitet Flensborg Avistysk (kursus Grundstudium, 2 timer pr. uge) vinter 2002/03: Universitet Kiel Funktionel syntaks (kursus Grundstudium, 2 timer pr. uge) Tysk i sammenlignende perspektiv (kursus Grundstudium, 2 timer pr. uge) Universitet Flensborg Variation i tysk (kursus Grundstudium, 2 timer pr. uge) vinter 2001/02: Universitet Kiel Synkronisk beskrivelse af dagens tysk (introduktionskurs, 2 kurser parallelt, i alt 4 timer pr. uge) sommer 2001: Universitet Kiel (2 timer pr. uge) Lingvistik I: basisbegreb, fonologi, morfologi (introduktionskurs, 2 timer pr. uge) vinter 2000/01: Universitet Kiel Dokumentation af truede sprog (kursus Hauptstudium, 2 timer pr. uge) Introduktion i fonologi og morfologi (introduktionskurs, 2 timer pr. uge) Lingvistik I: basisbegreb, fonologi, morfologi (introduktionskurs, 2 timer pr. uge) sommer 2000: Universitet Kiel Sociolingvistik (kursus Grundstudium, inkl. ekskursion til Nordfrisland, 2 timer pr. uge) Introduktion i sprogforandringens principper (introduktionskurs, 2 timer pr. uge) vinter 1999/2000: Universitet Kiel Kontrastiv tysk fraseologi (kursus i tysk som fremmedsprog, alle niveauer, 2 timer pr. uge) Introduktion i fonologi og morfologi (introduktionskurs, 4 timer pr. uge) sommer 1999: Universitet Kiel Tysk grammatik i sammenlignende perspektiv (kursus i tysk som fremmedsprog, alle niveauer, 2 timer pr. uge) Introduktion i syntaks (øvelser til forelæsningen, 2 timer pr. uge) vinter 1998/99: Universitet Kiel Introduktion i lingvistik (øvelser til forelæsningen, 2 timer pr. uge) 4 Gæsteforelæsninger, Erasmusophold etc Hadetale; Virksomhedsnavne i sprogligt-kulturel perspektiv; Grammatik; Tysk Landeskunde (2 timer pr. emne), Universitet Vilnius, december Sprog i de sociale medier; Genus som grammatisk kategori; Det tyske medielandskab og Sprogligt variation i Tysk (2 timer pr. emne), Institut for Tysk og de Skandinaviske Sprog, Universitet Islands, Reykjavík, marts 2019.Audiovisuel translation af ikke-standard-varieteter (4 timer) og Dialekter og semi-kommunikation i Tysk og Skandinavisk (4 timer), Institut for det Slovenske Sprog og Institut for Tysk, Universitet Maribor (Slovenien), januar Tysk konstruktionsgrammatik (4 timer) og Audiovisuel translation (4 timer), Institut for Translation og Institut for Tysk, Universitet Maribor (Slovenien), april Sprog i de sociale medier: Hadetale; Genus, gender og køn i Tysk; Det tyske medielandskab og Linguistic Landscapes (2 timer pr. emne), Institut for Tysk og de Skandinaviske Sprog, Universitet Islands, Reykjavík, marts Sproglig variation i Tysk (4 timer) og Tysk erhvervskommunikation (4 timer), Institut for Tysk Sprog og Litteratur, Universitet Vasa (Finland), marts Linguistic Landscapes (4 timer), Sprog i de sociale medier: Hadetale (2 timer) og Tysk Landeskunde (2 timer) Institut for tysk filologi, Universitet Vilnius (Litauen), september Genus, gender og køn (4 timer), Natural Semantic Metalanguage (2 timer) og Tysk-Danske stereotyper i den interkulturelle kommunikation (2 timer), Institut for Tysk Sprog og Litteratur, Universitet Vasa (Finland), marts Genus som grammatisk kategori; Linguistic Landscapes; Tysk-Danske stereotyper i den interkulturelle kommunikation og Natural Semantic Metalanguage (2 timer pr. emne), Institut for tysk filologi, Universitet Vilnius (Litauen),

5 september Genus, gender og køn i Tysk; Aktuelle sproglige trends i Tysk og Konstruktioner i medicinske tekster (2 timer pr. emne), Institut for tysk filologi, Universitet Vilnius (Litauen), september Audiovisuel translation af ikke-standard-varieteter og Comic-oversættelse (6 timer), Institut for Translation Universitet Maribor (Slovenien) maj Audiovisuel translation af ikke-standard-varieteter; Genus, gender og køn i Tysk og Tysk gengivet tale fra et sprogtypologisk perspektiv (2 timer pr. emne), Institut for tysk filologi, Universitet Vilnius (Litauen), november Redewiedergabe; Ausdruck von Definitheit Deutsch Skandinavisch; Phonetik der Standard aussprache (2 timer pr. emne), Institut for tysk filologi, Universitet Vilnius (Litauen), marts Genus und Personenbezeichnungen im Deutschen (4 tim.), Tysk Institut, og Dialekt übersetzung und Dialekt-untertitelung (2 tim.), Institut for Translatologi, Universitet Maribor (Slovenien), marts Genus im Deutschen (6 tim.), Institut for tysk filologi, Universitet Vilnius (Litauen), marts Zitatschlagzeilen in Pressetexten, Institut for Tysk og Fransk, Vytautas Magnus-universitet Kaunas (Litauen), 23. marts Genus im Deutschen (6 tim.), Institut for Tysk Filologi og Didaktik, Pædagogisk Univer sitet Vilnius (Litauen), marts Kanalisierte Landeskunde: Was man über Deutschland aus seinen Wasserstraßen lernen kann. Jonušas-Radvilafakultet, Kollegiet Kaunas i Kedainai (Litauen), 12. maj Geschlechtergerechte Formulierung (8 tim.), Institut for Tysk, Nederlandsk og Nordisk, Ljubljanas Universitet (Slovenien), marts habe, hätte, hat: Welche Funktion haben die Modi bei der Kennzeichnung von Redewiedergabe? Institut for Tysk og Fransk, Vytautas Magnus-Universitet Kaunas (Litauen), 22. november der/die/das als Verweispronomen im gesprochenen Deutsch, Institut for Tysk og Fransk, Vytautas Magnus-Universitet Kaunas (Litauen), 10. maj BRZ, Jungfernreise und Verstellpropeller: zu Form und Funktion fach(sprach)licher Elemente in deutschen Pressetexten am Beispiel der Berichterstattung über Schiffstaufen, Institut for Tysk Filologi, Universitet Vilnius (Litauen), 6. december Vejleder og sagkyndig for prøver og eksaminer Doktorafhandlinger - Daiva Šidiškyte: Humoro Raiškos Transformacijos Audiovizualiniame Vertime (The Transformations of the Expressions of Humor in Audiovisual Translation). Ekstern Reviewer, Universitet Vilnius (Litauen) (defensio 2017). - Diana Babušytė: Europäismen: ein Vergleich Deutsch Englisch Litauisch Ukrainisch. Sagkyndig, Pædagogisk Univer sitet Vilnius (Litauen) (disputatio 2011). - Gražina Droessiger: Zu Ausdrucksmitteln der epistemischen Modalität im Deutschen und Litauischen: Untersuchungen zur Gesprächssorte Interview im Rahmen eines kommunikativ-pragmatischen Modalitätskonzepts. Sagkyndig, Pædagogisk Univer sitet Vilnius (Litauen) (disputatio 2008). - Christian Dube: Religiöse Sprache in Reden Adolf Hitlers: Analysiert an Hand ausgewählter Reden aus den Jahren Konsult, Universitet Kiel (disputation 2004). Magisterafhandlinger / Specialer (vejleder)sdu: Vejleder for 15 specialer i Tysk / IVK tysk / Negot tysk og 2 Masterprojekter i Tysk ved SDU siden 2012.Udenfor SDU: - Jana Zichel: Sprache im Layout. Analyse von Kollokationsstiftenden Mitteln auf Websites aus internetlinguistischer Perspektive. Ekstern ko-vejleder. Teknisk Universitet Berlin, juli Maria Derer: Sprachspiele im Deutschunterricht der Grundschule. Theoretische Grundlagen und praktische Umsetzung des Spiels mit Sprache in der 4. Jahrgangsstufe. Universitet Erfurt, marts Jennifer Weiß: Krisenerfahrung, Exotismus und Heilsgeschichte dargestellt an Karl Mays Der blau-rote Methusalem. Eine interdisziplinäre Analyse unter besonderer Beachtung des Sprachexotismus im Abenteuerroman mit Blick auf eine schulische Umsetzung. Ko-vejleder. Universitet Erfurt, november Natia Skhulukhia: Der Einfluss neuer Kommunikationsmedien auf die schriftliche Sprachproduktion, Universitet Erfurt, marts Jurga Norvilaitė: Zur Inszenierung von Weiblichkeit und Männlichkeit: ein interkultureller Vergleich deutscher und litauischer Werbeanzeigen, Pædagogisk Univer sitet Vilnius (Litauen), maj Laureta Dominauskienė: Flüche und Schimpfwörter: die Kunst des sprachlichen Tabubruchs im Sprachvergleich Deutsch-Litauisch, Pædagogisk Univer sitet Vilnius (Litauen), maj Rimante Morkūnienė: Kontaktanzeigen in deutschsprachigen und litauischen Zeitungen: eine ver gleichende Korpusanalyse, Pædagogisk Univer sitet Vilnius (Litauen), maj Ana Gaidukevič: Sprachliche Minderheiten in Deutschland und Litauen im Vergleich, Pædagogisk Univer sitet Vilnius

6 (Litauen), maj Lina Karalevičienė: Konversion im Deutschen, Pædagogisk Univer sitet Vilnius (Litauen), maj Bachelorarbejder (vejleder) SDU: Vejleder for cirka 20 bachelorarbejder indenfor Tysk / IVK tysk / Negot tysk per år ved SDU siden 2012.Udenfor SDU:Vejleder for cirka 10 lingvistiske bachelorarbejder per år ved Universitet Erfurt Eksamensudvalg BA / MA Sagkyndig i faget tysk filologi for BA og MA samt BA-eksamensudvalgets formand ved Vytautas-Magnus-Universitet i Kaunas for studieåret 2006 / 07 og studieåret 2007 / 08. Sagkyndig i faget tysk filologi for BA og MA samt BA- og MA- eksamensudvalgets medlem ved Vilnius Universitet for studieåret 2007 / 08. Sagkyndig i faget tysk filologi for BA og MA vid Vilnius Universitet for studieåret 2008 / 09.

MASTER. Deutschland heute - moderne tysklandsstudier

MASTER. Deutschland heute - moderne tysklandsstudier MASTER Deutschland heute - moderne tysklandsstudier Master i Deutschland heute Er Angela Merkel stadig kansler og den vestlige verdens mest magtfulde kvinde efter det tyske valg til september? Hvordan

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2012 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES OG ARTS Med

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke

Læs mere

Rettelsesblad til BA studieordning 2007 revideret 2009 Et Fremmedsprog og Medier

Rettelsesblad til BA studieordning 2007 revideret 2009 Et Fremmedsprog og Medier Rettelsesblad til BA studieordning 2007 revideret 2009 Et Fremmedsprog og Medier Godkendt i studienævn for International Virksomhedskommunikation den 25. marts 2010. Godkendt af dekanen for det Humanistiske

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 SIV Tysk

Kursusevaluering efteråret 2012 SIV Tysk Kursusevaluering efteråret 2012 SIV Tysk Hvilken uddannelse går du på på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Hvilke

Læs mere

Rettelserne er markeret med understregning. 13. Socialisations- og institutionsforståelser (Culturalization and Institutional Analysis)

Rettelserne er markeret med understregning. 13. Socialisations- og institutionsforståelser (Culturalization and Institutional Analysis) Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og arabisk 2011 samt bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog 2011 Gælder for studerende indskrevet

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i indoeuropæisk 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i indoeuropæisk 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i indoeuropæisk 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013.

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelser vedr. bacheloruddannelsen i dansk: Rettelserne er understreget. 22.

Læs mere

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: LRO De ugentlige tysktimer vil bestå af: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Kommunikative færdigheder

Læs mere

FREMTIDSVÆRKSTED. Resume:

FREMTIDSVÆRKSTED. Resume: FREMTIDSVÆRKSTED Resume: Fremtidsværkstedet, der havde til hensigt at afdække de studerendes forventninger til/forestillinger om fremtidige uddannelsesønsker og jobfunktioner, blev gennemført med deltagelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-sidefag og Kandidatsidefag STUDERENDE MED CENTRALFAG INDEN FOR HUMANIORA Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang

Læs mere

Rusintroduktionen 2009 - Tyske Studier, Syddansk Universitet 1. Velkommen til tyskstudiet. på Syddansk Universitet i Odense

Rusintroduktionen 2009 - Tyske Studier, Syddansk Universitet 1. Velkommen til tyskstudiet. på Syddansk Universitet i Odense Rusintroduktionen 2009 - Tyske Studier, Syddansk Universitet 1 Velkommen til tyskstudiet på Syddansk Universitet i Odense Årgang 2009 Rusintroduktionen 2009 - Tyske Studier, Syddansk Universitet 2 Velkommen

Læs mere

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK OPTIMER DIN SPROGUNDERVISNING Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik

Læs mere

Foreløbig kursusguide 1. Fonetik

Foreløbig kursusguide 1. Fonetik Modul: Tysk sprog Foreløbig kursusguide 1 Fonetik Tysk åben uddannelse Aalborg Universitet 1 Der kan ske ændringer både i studieaktiviteter og undervisningsmaterialer. De studerende bedes derfor først

Læs mere

Employment. Paedagogic philosophy. Teaching and supervision

Employment. Paedagogic philosophy. Teaching and supervision Department of Political Science and Public Management Public Administration Postal address: Campusvej 55 5230 Odense M Denmark Email: kkk@sam.sdu.dk Phone: 65503232 Mobile: 40454341 Employment Professor

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for kandidatuddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013 og senere

Rettelsesblad til studieordning for kandidatuddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013 og senere Rettelsesblad til studieordning for kandidatuddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013 og senere Rettelserne vedrører kandidattilvalg i tysk: 40 Sprogbeskrivelse opdeles

Læs mere

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Godkendt i Cand.negot.-studienævnet den 8. oktober 2009 og den 21. januar 2010 og den 4. marts

Læs mere

Tilmeldingsfrist reeksamen. for re-exam registration

Tilmeldingsfrist reeksamen. for re-exam registration Vintereksamen 201617 - ENGELSK Opdateret 9.1.17 Der tages forbehold for ændringer subject to change - scroll ned for at se alle eksaminer please scroll down Ordinær eksamen ordinary exam Re-eksamen re-examination

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende to moduler indenfor suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik: og Videnskabsteori

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE

TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE Tillægget for Propædeutisk sprogundervisning for religionsstuderende indeholder studieordninger for de propædeutiske

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING STUDIEORDNING 2009 Religion TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR RELIGIONSSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tillæg til studieordning

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Undervisning på Dansk - Forår 2009 senest opdateret 6/4 2008

Undervisning på Dansk - Forår 2009 senest opdateret 6/4 2008 Undervisning på Dansk - Forår 2009 senest opdateret 6/4 2008 Grunduddannelse F09 Årgang 2007-2. semester 4t Hold 1 Litteraturanalyse 2 Gorm Larsen Alternativt: Litteraturhistorie 2 / Overbygningskursus

Læs mere

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR)

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR) Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR) Didaktiske overvejelser om anvendelse af CEFR i den daglige undervisning på gymnasiet Oplæg til inspiration ved Christoph Schepers Videnscenter for

Læs mere

Tilmeldingsfrist reeksamen. for re-exam registration

Tilmeldingsfrist reeksamen. for re-exam registration Vintereksamen 2016/17 - ENGELSK Opdateret 19.1.17 Der tages forbehold for ændringer / subject to change - scroll ned for at se alle eksaminer / please scroll down Ordinær eksamen / ordinary exam Bachelor

Læs mere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i Tysk - Odense Centralt fag og Tilvalg 2010 Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med to fremmedsprog som hhv. hovedfag og bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Erhvervsprofil

Læs mere

Den nye mundtlige eksamensform

Den nye mundtlige eksamensform Den nye mundtlige eksamensform Oplæg med udgangspunkt i praksiserfaring fra Vintereksamen 2017 FIP-kurser i tysk 2018 Indhold Del 1: Oplæg - Tysk på Københavns VUC i efteråret 2017 - Erfaringer med Vintereksamen

Læs mere

- Medlem af Second Language Research Center (SELC) ved SDU.

- Medlem af Second Language Research Center (SELC) ved SDU. UNDERVISNINGSPORTEFØLJE Formel pædagogisk uddannelse: I min MA-uddannelse ved Universitetet i Leipzig indgik et hovedfag: Tysk litteratur og sprogvidenskab (Germanistik) og 2 bifag: Oversættelsesteori

Læs mere

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE  BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 STUDIEORDNING 2006 Logopædi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Kursus 1: mundtlig sprogfærdighed og kulturforståelse Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

14. Kulturanalyse 1: Kulturforståelse og interkulturel kommunikation (Cultural Analysis 1)

14. Kulturanalyse 1: Kulturforståelse og interkulturel kommunikation (Cultural Analysis 1) Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og arabisk 2011 samt bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog 2011 Rettelserne vedrører timetal

Læs mere

Ansættelse. Pædagogik. Undervisning og vejledning

Ansættelse. Pædagogik. Undervisning og vejledning Institut for Statskundskab Offentlig Forvaltning Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark E-mail: kkk@sam.sdu.dk Mobil: 40454341 Telefon: 65503232 Ansættelse Professor Institut for Statskundskab

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2018, SIV Engelsk

Kursusevaluering efteråret 2018, SIV Engelsk Kursusevaluering efteråret 2018, SIV Engelsk Kursusevalueringen er gennemført af 81 studerende på BA-delen (SIV engelsk) og 11 studerende på KA i Engelsk SIV, heraf 47 studerende på 1. semester, 34 studerende

Læs mere

Semesterbeskrivelse Bacheloruddannelsen i Innovation og Digitalisering, 4. semester

Semesterbeskrivelse Bacheloruddannelsen i Innovation og Digitalisering, 4. semester Semesterbeskrivelse Bacheloruddannelsen i Innovation og Digitalisering, 4. semester Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i russisk 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i russisk 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i russisk 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Lisbet Mikkelsen Buhl & Anke Tästensen

Lisbet Mikkelsen Buhl & Anke Tästensen Lisbet Mikkelsen Buhl & Anke Tästensen University College Syddanmark Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig Dansk Skoleforening for Sydslesvig at udvikle og formidle faglig og pædagogisk kompetence

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE  ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR fremmedsprog, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

MASTER I KONFERENCETOLKNING - EN NY UDDANNELSE PÅ AU

MASTER I KONFERENCETOLKNING - EN NY UDDANNELSE PÅ AU MASTER I KONFERENCETOLKNING - EN NY UDDANNELSE PÅ AU 20 MARCH 2018 PROFESSOR BAGGRUND Mangel på danske konferencetolke i EU s institutioner Uddannelsen tidligere udbudt på CBS sidste gang i 2009-2010 siden

Læs mere

Tilvalgsstudieordning i Lingvistik Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistics The 2007 Curriculum

Tilvalgsstudieordning i Lingvistik Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistics The 2007 Curriculum Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Lingvistik 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Tilvalgsstudieordning i Lingvistik 2007 Faculty

Læs mere

SAMFUNDSFAG, CENTRALFAG

SAMFUNDSFAG, CENTRALFAG SAMFUNDSVIDENSKAB SYDDANSK UNIVERSITET SAMFUNDSFAG, CENTRALFAG 3-årig Bacheloruddannelse Et bredt samfundsengagement Samfundsfag, centralfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Hvilke kurser

Læs mere

Dansk sproghistorie 1

Dansk sproghistorie 1 Dansk sproghistorie 1 Introduktion til kurset Thomas Olander Roots of Europe, INSS, Københavns Universitet 6. september 2010 i dag mig jer kurset semesterplan litteratur reklame tema: sproglig variation

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin DET HUMANISTISKE FAKULTET 2015 Indholdsfortegnelse Faglig del... 3 I. Bestemmelser for kurserne i propædeutisk sprogundervisning....

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Sammenligning af fagsproglige tekstsortkonventioner - et ph.d.- arbejde

Sammenligning af fagsproglige tekstsortkonventioner - et ph.d.- arbejde Jan Engberg, HHÅ 1 Sammenligning af fagsproglige tekstsortkonventioner - et ph.d.- arbejde 21. februar forsvarede jeg ved Handelshøjskolen i Århus en ph.d.-afhandling inden for det ovennævnte emne (originaltitel:

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation KVALIFIKATIONSPROFIL

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation KVALIFIKATIONSPROFIL Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og kommunikation som bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2.

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

STATSKUNDSKAB. 3-årig Bacheloruddannelse. Samfundsvidenskab Syddansk Universitet

STATSKUNDSKAB. 3-årig Bacheloruddannelse. Samfundsvidenskab Syddansk Universitet STATSKUNDSKAB 3-årig Bacheloruddannelse Samfundsvidenskab Syddansk Universitet  Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget for dig.

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i sprogpsykologi 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i sprogpsykologi 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i sprogpsykologi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 uge 36 liniefagsuge uge 38 studietur Deutschland - Anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande. - Vise forståelse

Læs mere

REFERENCERAMMEN FOR PLURALISTISKE TILGANGE TIL SPROG OG KULTURER ET ECML PROJEKT. Petra Daryai-Hansen, ph.d. Roskilde Universitet

REFERENCERAMMEN FOR PLURALISTISKE TILGANGE TIL SPROG OG KULTURER ET ECML PROJEKT. Petra Daryai-Hansen, ph.d. Roskilde Universitet REFERENCERAMMEN FOR PLURALISTISKE TILGANGE TIL SPROG OG KULTURER ET ECML PROJEKT Petra Daryai-Hansen, ph.d. Roskilde Universitet HVAD ER EN PLURALISTISK TILGANG TIL SPROG OG KULTURER OG HVAD SKAL VI MED

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Det kommunikative sprogsyn

Det kommunikative sprogsyn Grammatik Mundtlighed Det kommunikative sprogsyn Fra læreplan til praksis Skriftlighed Lytning F I P - K U R S U S I T Y S K HHX 2 2. M A R T S 2 0 1 8 Ordforråd Tekstarbejde Mette Hermann Indhold Del

Læs mere

Det kommunikative sprogsyn

Det kommunikative sprogsyn Grammatik Mundtlighed Det kommunikative sprogsyn Fra læreplan til praksis Skriftlighed Lytning F I P - K U R S E R I T Y S K S T X 2018 Ordforråd Tekstarbejde Mette Hermann Indhold Del 1 Sprogsyn i læreplan

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet 3. april 2013 LGB/lip/lb/lg

SYDDANSK UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet 3. april 2013 LGB/lip/lb/lg SYDDANSK UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet 3. april 13 LGB/lip/lb/lg Uddannelsesrådsmøde Der indkaldes til møde i Uddannelsesrådet tirsdag, den 9. april 13 kl. 13.00 15.00 i mødelokale 6 ved Institut

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation. formidling

Bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation. formidling SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med sproglig og kulturel formidling DET HUMANISTISKE FAKULTET 28. februar 2014/mk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Fordeling af evalueringsresultater Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer

Læs mere

- Denne perspektiverende funktion er vigtig at have på 1. år af datalogiuddannelsen

- Denne perspektiverende funktion er vigtig at have på 1. år af datalogiuddannelsen Generelt om kurset Hvor enig er du i nedenstående udsagn? (1=helt uenig, - Tilrettelæggelsen af kurset har overordnet set været i orden 2 2 11,8% 3 3 17,6% 4 7 41,2% 5 4 23,5% Generelt om kurset Hvor enig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2018 juni 2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter Holstebro EUX Business,

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til. Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelserne vedrører bestemmelserne om profileringsfag - øvrige

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i lingvistik 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i lingvistik 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i lingvistik 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Semesterbeskrivelse Innovation og Digitalisering, 1. semester.

Semesterbeskrivelse Innovation og Digitalisering, 1. semester. Semesterbeskrivelse Innovation og Digitalisering,. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 8 KAPITEL 3... 9 KAPITEL 4... 13 KAPITEL 5... 21 KAPITEL 6... 22

INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 8 KAPITEL 3... 9 KAPITEL 4... 13 KAPITEL 5... 21 KAPITEL 6... 22 STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2012 BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I TO FREMMEDSPROG VED AARHUS UNIVERSITET, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Studieordningen er

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE A) I T Y S K. September 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE A) I T Y S K. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE A) I T Y S K September 1997 Senest revideret juli 2007 Indholdsfortegnelse 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I F R A N S K

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I F R A N S K AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I F R A N S K November 2002 Senest revideret september 2003 Faglig supplering i fransk Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Det Juridiske Fakultet - RELINE. RELINE præsenterer. Anne Lise Kjær Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Sted og dato Dias 1

Det Juridiske Fakultet - RELINE. RELINE præsenterer. Anne Lise Kjær Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Sted og dato Dias 1 RELINE præsenterer Anne Lise Kjær Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet Dias 1 State of the Art Dias 2 Navnet på disciplinen -Law and Language -Language and (the) Law -Jurislinguistique jurislinguistics

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Tilmelding Vigtig information til kandidatstuderende samt bachelorstuderende optaget før 31/ om STADSselvbetjenings-tilmelding

Tilmelding Vigtig information til kandidatstuderende samt bachelorstuderende optaget før 31/ om STADSselvbetjenings-tilmelding Metafysik og Erkendelsesteori Om kurset Uddannelse Forkortelse Kursustype Tilmelding Filosofi Me Kandidat 1. modul Vigtig information til kandidatstuderende samt bachelorstuderende optaget før 31/8 2012

Læs mere

Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008

Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 STUDIEORDNING 2007 Audiologi med specialiseringer i Pædagogisk og Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10.

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10. Undervisningsbeskrivelse Termin Aug 2011 jun 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog LS 2im tyf B2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Projekttag des 12. Jahrgangs mit Schülerinnen und Schülern aus Ribe

Projekttag des 12. Jahrgangs mit Schülerinnen und Schülern aus Ribe Projekttag des 12. Jahrgangs mit Schülerinnen und Schülern aus Ribe Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Partnerschule Ribe Katedralskole, wurde am 24.01.2018 ein Sprachtag Deutsch an der FPS-Niebüll abgehalten.

Læs mere

32. Medie- og kulturhistorie I-II 30. Medie- og kulturhistorie I-II (for multimediedesignere) (Media and Cultural History I-II)

32. Medie- og kulturhistorie I-II 30. Medie- og kulturhistorie I-II (for multimediedesignere) (Media and Cultural History I-II) Rettelsesblad til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Medievidenskab 2012, centralt fag og tilvalg samt Studieordning for Bacheloruddannelsen i Medievidenskab 2012 (for multimediedesignere) Gælder

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Evalueringsrapport - efteråret 2017 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Evalueringsrapport - efteråret 2017 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Evalueringsrapport - efteråret 2017 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Fordeling af evalueringsresultater Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer sig i de enkelte

Læs mere

at anvende sådanne videnskabelige og faglige metoder, som danner grundlag for videregående studier inden for international erhvervskommunikation.

at anvende sådanne videnskabelige og faglige metoder, som danner grundlag for videregående studier inden for international erhvervskommunikation. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2010 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET, OG DET TEOLOGISKE FAKULTET, AARHUS UNIVERSITET Med hensyn til

Læs mere

Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008

Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 STUDIEORDNING 2006 Audiologi med specialiseringer i Pædagogisk og Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI,

Læs mere