Dansk realkredit under coronakrisen. Oktober 2021

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk realkredit under coronakrisen. Oktober 2021"

Transkript

1 Dansk realkredit under coronakrisen Oktober 2021

2

3 Indhold Indledning 5 Realkreditten holdt åben under coronakrisen 6 Realkreditmarkedet 9 Temperaturen på boligmarkedet 12 Boligmarkedet under første nedlukning 16 Boligejere har robust økonomi 18 Hjælp til låntagere i vanskeligheder under coronakrisen 20 Håndtering af COVID-19 i EU 22

4 4

5 Indledning Mange erhverv har været ramt af nedlukning under coronakrisen for at inddæmme og begrænse smittespredningen. Det gælder imidlertid ikke realkreditinstitutterne, som under hele coronakrisen har haft mulighed for at holde åbent for realkreditbelåning til både boligejere og erhvervskunder. Det er sket i fuld respekt for den fælles indsats i forhold til at begrænse smittespredningen i Danmark. Det betyder, at danskerne trods pandemien har kunnet finansiere deres boliger med billige danske realkreditlån. Og interessen har været stor. I 2020 var aktiviteten på boligmarkedet rekordhøj med stigende efterspørgsel og priser på både helårsboliger og sommerhuse, ligesom udlånet er steget i alle dele af landet. Virksomhederne har også haft adgang til finansiering på sædvanlig vis i form af realkreditlån til køb af kontor- og forretningsejendomme. Her lå antallet af nye realkreditlån på stort set samme niveau i 2020, som i

6 Realkreditten holdt åben under coronakrisen Realkreditinstitutterne udlåner med sikkerhed i boliger eller erhvervsejendomme. Værdiansættelsen af ejendommene er derfor helt central i långivningen bl.a. i forhold til at vurdere, om der er tilstrækkelig sikkerhed bag obligationerne. Det er med til give lave priser på realkreditlån. Finanstilsynet har i regler om værdiansættelse nærmere beskrevet, hvordan værdiansættelsen skal foretages. Et af kravene er, at realkreditinstituttets vurderingsfolk skal foretage både en indvendig og udvendig besigtigelse af ejendommene for at få en korrekt vurdering af deres markedspris. Under COVID-19-nedlukningerne var indvendig besigtigelse en udfordring for realkreditinstitutterne. Mange kunder arbejdede hjemme, og deres børn var sendt hjem fra skole til hjemmeundervisning. Med risikoen for smittespredning var det derfor ikke længere forsvarligt for hverken kunderne eller realkreditinstituttets vurderingsfolk at gå ind i kundernes boliger. 6

7 Gennem konstruktiv dialog med Finanstilsynet blev der fundet en hensigtsmæssig løsning, som betød, at realkreditinstitutterne i en begrænset tidsperiode fik dispensation, så de ikke behøvede at gå ind i boliger og foretage den indvendige besigtigelse. Under nedlukningerne i 2020 og 2021 blev der givet 23 tidsbegrænsede dispensationer fra indvendig besigtigelse. Hvis realkreditinstituttet ikke på anden vis har kunnet danne sig et betryggende overblik over ejendommens indvendige stand og moderniseringsgrad, er dispensationen ikke blevet brugt. Under nedlukningerne i 2020 og 2021 blev der givet 23 tidsbegrænsede dispensationer fra indvendig besigtigelse. Med dispensationerne har realkreditinstitutterne holdt åbent under hele coronakrisen og har kunnet yde lån til danskerne uden at udsætte kunder eller medarbejdere for smitte. Den første tidsbegrænsede dispensation blev givet i marts 2020 under den første COVID-19-nedlukning og med en løbende forlængelse frem til, at Danmark igen blev genåbnet. Under de geografisk afgrænsede nedlukninger i sensommeren/tidlige efterår 2020 blev der igen fra Finans- 7

8 tilsynet givet dispensation fra indvendig besigtigelse af boliger i de pågældende områder. Senere på efteråret, da CO- VID-19-situationen igen spidsede til, blev dispensationen udvidet til hele landet og efterfølgende løbende forlænget. Efter den større genåbning af Danmark i maj 2021 er dispensationerne udfaset, og realkreditinstitutterne foretager igen fysisk indvendig besigtigelse af alle ejendomme. I en kortere periode har der også fra Finanstilsynet været givet dispensation fra indvendig besigtigelse af erhvervsejendomme, hvor det ikke var muligt at foretage indvendig besigtigelse uden forøget smitterisiko for kunden eller instituttets vurderingsfolk. Under COVID-19-restriktionerne i syv nordjyske kommuner i november 2020 blev det fastslået, at besigtigelse af ejendomme i forbindelse med realkreditlångivning er en kritisk funktion, der er omfattet af begrebet finansiel infrastruktur. Det betød, at realkreditinstitutternes vurderingsfolk kunne bevæge sig fysisk rundt og foretage besigtigelse af ejendomme, så der fortsat kunne gives lån til kunder i de pågældende kommuner. 8

9 Realkreditmarkedet På trods af coronapandemien og usikkerheden i dansk økonomi har danskerne og virksomhederne fortsat kunnet finansiere deres ejendomme med billige danske realkreditlån. Fra 2. kvartal 2020 til og med 2. kvartal 2021 blev der i alt givet knap nye realkreditlån, og det dækker blandt an- det nye lån til boligkøb samt omlægninger af lån. Samlet set er danskernes og virksomhedernes realkreditgæld steget ca. 4 pct. i samme periode, og i slutningen af 2. kvartal 2021 var det udestående realkreditudlån samlet set mia. kr., og heraf var mia. kr. udlån til ejerboliger inkl. fritidshuse. udlån mia. kr Alle ejendomstyper Ejerboliger inkl. fritidshuse FIGUR 1 Udvikling i realkreditinstitutternes udlån Kilde: Finans Danmark kvartal kvartal kvartal kvartal

10 Danskere i hele landet har både før og under coronakrisen kunnet finansiere deres boliger med realkreditlån. Realkreditudlånet er derfor i dag højere end for et år siden både i byerne og i landdistrikterne. I landdistrikterne udgør realkreditudlånet til ejerboliger inkl. fritidshuse 492 mia. kr., henholdsvis mia. kr. i bykommunerne, og 269 mia. kr. i mellemkommunerne. FIGUR 2 Udvikling i realkreditinstitutternes udlån Alle ejendomstyper Ejerboliger og fritidshuse Alle ejendomstyper indeks 1. kvartal 2010 Ejerboliger og fritidshuse indeks 1. kvartal 2010 Kilde: Finans Danmark udlån, mia. kr. udlån, indeks 1. kvartal FIGUR 3 Udvikling i realkreditinstitutternes udlån fordelt på kommunegrupper Juli 2020 Juli 2021 Landdistrikter er defineret som land- og yderkommuner sammen. udlån, mia. kr Bykommune Landdistrikter Mellemkommune Kilde: Finans Danmark 0 10

11 Danskere og virksomheder har som normalt kunnet omlægge deres realkreditlån under coronakrisen. Omlægningsaktiviteten var ikke lige så høj som i 2019, hvor der blev indfriet rekordmange realkreditlån, men aktiviteten har fortsat været høj, og mange har fået gavn af de lave renter. indfrielser, mia. kr kvartal 2021 FIGUR 4 Indfrielser af realkreditlån Ejerboliger inkl. fritidshuse Erhvervsejendomme Kontor- og forretningsejendomme Indfrielser dækker blandt andet over omlægninger af eksisterende realkreditlån til nye og indfrielser af realkreditlån i forbindelse med ejerskifter. Kilde: Finans Danmark 11

12 Temperaturen på boligmarkedet Coronapandemien satte heller ikke en stopper for danskernes boligdrømme. I 2020 var aktiviteten på boligmarkedet rekordhøj. Flere frygtede, at boligpriserne ville falde markant efter første nedlukning af Danmark i marts Men boligpriserne fortsatte med at stige, og fra 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021 steg priserne 11,6 pct., 11,9 pct. og 20,8 pct. for hhv. huse, ejerlejligheder og sommerhuse. I alt blev der i 2020 solgt helårsboliger i Danmark. Det er 13,4 pct. flere handler end i 2019, og det højeste antal siden Finans Danmark begyndte at opgøre statistikken i FIGUR 5 Prisudvikling på bolimarkedet i hele landet Ejerlejlighed Fritidshus Parcel-/rækkehus Kilde: Finans Danmark pris pr. kvm, kroner

13 Boligpriserne fortsatte med at stige efter første nedlukning i marts antal handler FIGUR 6 Solgte ejerboliger i Danmark, Ejerlejlighed Fritidshus Parcel-/rækkehus Kilde: Finans Danmark

14 Det høje antal bolighandler afspejles også i antallet af nye realkreditlån til boligkøb, da de fleste boliger er realkreditfinansierede. I 2020 gav realkreditinstitutterne nye realkreditlån til køb af helårsboliger. Det er 10,4 pct. flere end i Den høje aktivitet fra 2020 er fortsat ind i I årets første to kvartaler gav realkreditinstitutterne nye realkreditlån til køb af helårsboliger. Det er 39,8 pct. og 47,1 pct. flere end i samme kvartaler i 2020 og i Og det er ikke kun helårsboligerne, som danskerne har været på jagt efter i Coronakrisen blev sommerhusenes store comeback. I 2020 blev der solgt i alt sommerhuse, og det er 53,1 pct. flere end i Der er også blev givet flere lån til køb af sommerhuse i forhold til I 2020 gav realkreditinstitutterne nye realkreditlån til køb af sommerhuse. Det er 56,7 pct. flere end i Aktiviteten på sommerhusmarkedet i første halvdel af 2021 har også været markant højere end i samme periode i 2019 og I alt gav realkreditinstitutterne nye realkreditlån til køb af sommerhuse. Det er 38 pct. flere end i samme periode i 2020 og 113 pct. flere end i Det er ikke kun boligkøbere, som har kunnet finansiere deres ejendomme med realkreditlån under coronakrisen. I 2020 blev der givet nye realkreditlån til køb af kontorog forretningsejendomme. Det er lidt færre end i 2019, hvor der blev givet realkreditlån. I første og andet kvartal i 2021 er der givet 582 nye realkreditlån. 14

15 antal realkreditlån FIGUR 7 Nye realkreditlån til køb af helårsboliger Kilde: Finans Danmark kvartal kvartal kvartal 2021 antal realkreditlån FIGUR 8 Nye realkreditlån til køb af sommerhuse Kilde: Finans Danmark kvartal kvartal kvartal 2021 antal realkreditlån FIGUR 9 Nye realkreditlån til køb af kontor- og forretningsejendomme Kilde: Finans Danmark

16 Boligmarkedet under første nedlukning af Danmark Da Danmark lukkede ned første gang 11. marks 2020, steg antallet af boliger til salg frem til påske. Efterfølgende faldt udbuddet af huse en smule, mens udbuddet af ejerlejligheder i store træk var uændret. De største bevægelser som følge af nedlukningen sås på sommerhusmarkedet. Antallet af sommerhuse faldt markant i ugerne efter påske som følge af en større efterspørgsel. Siden maj 2020 har boligudbuddet været faldende og ligger historisk set på et meget lavt niveau. Først i 2. kvartal 2021 er antallet af boliger til salg begyndt at stige en smule, men ligger fortsat på et lavt niveau. Første nedlukning af Danmark var også til at få øje på i obligationsmarkederne. Markedet reagerede hurtigt under første nedlukning af Danmark i dagene efter 11. marts 2020, og den lange realkreditrente steg næsten 1,5 procentpoint. Markedet stabiliserede sig hurtigt igen og faldt tilbage på et niveau som før nedlukningen. I 2021 er renterne begyndt at stige igen, men ligger fortsat på et historisk lavt niveau. FIGUR 10 Boligudbud i hele landet Omkring 1. nedlukning Ejerlejlighed Fritidshus Parcel-/rækkehus Kilde: Finans Danmark antal boliger til salg nedlukning Påske uge 1 uge 6 uge 10 uge 15 uge 20 uge 24 antal boliger til salg

17 antal boliger til salg nedlukning FIGUR 11 Boligudbud i hele landet Ejerlejlighed Fritidshus Parcel-/rækkehus Kilde: Finans Danmark effektiv rente procent 2,0 1,5 1,0 1. nedlukning FIGUR 12 Renteudvikling for toneangivende 30-årig realkreditobligation med fast rente og afdrag 0,5 0 december 2019 april 2020 august 2020 december 2020 april 2020 august 2020 Omkring 1. nedluknng Kilde: Nordea Analytics effektiv rente procent 5,0 4,0 3,0 2,0 1, nedlukning FIGUR 13 Renteudvikling for toneangivende 30-årig realkreditobligation med fast rente og afdrag Kilde: Nordea Analytics 17

18 Boligejere har robust økonomi Trods den stigende ledighed under coronakrisen var antallet af boligejere i betalingsproblemer det laveste i næsten 13 år. Ejerboligfamilier er i gennemsnit bedre polstret til at stå imod ledighed end andre familier. De har typisk mere luft i økonomien og oplever relativt mindre indkomsttab i tilfælde af ledighed. Efter et år med ledighed risikerer ca. 17 pct. af alle ledighedsramte familier at ende i betalingsproblemer, mens det samme kun gælder for 10 pct. af ledighedsramte familier i ejerbolig. Den noget bedre polstring blandt ejerboligfamilier skyldes især, at en større andel af de ledighedsramte ejerboligfamilier er par, hvor det som regel kun er den ene person, der rammes af ledighed. Familier i ejerbolig har typisk også mere luft i økonomien, før de rammes af ledighed. Desuden har ejerboligfamilier i gennemsnit en større opsparing at tære på og større økonomisk fleksibilitet. Det skyldes, at mange har mulighed for afdragsfrihed på FIGUR 14 Restanceprocent for ejerboliger inkl. fritidshuse Kilde: Finans Danmark restanceprocent 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,

19 Ansvarlig låntagning og långivning er en vigtig forklaring på boligejernes økonomiske robusthed. realkreditlån, og nogle har mulighed for at lægge deres lån om og bruge af friværdien. Ansvarlig låntagning og långivning er en vigtig forklaring på boligejernes økonomiske robusthed. Inden der gives lån til køb af en ejerbolig, skal realkreditinstitutterne lave en kreditvurdering af låntageren og vurdere værdien af den ejendom, som belånes, og som står som sikkerhed for realkreditlånet. Det er med til at sikre, at ejerboligfa- milier har et fornuftigt økonomisk råderum, bl.a. til at modstå perioder med ledighed. For boligkøbere i vækstområder skal der foretages en ekstra kreditvurdering for at sikre, at der stadig er luft i budgettet, hvis renten stiger, ligesom der er strengere krav til, hvor meget man kan låne i forhold til indkomsten. Det skal sikre, at boligejerne er robuste over for udsving i boligpriserne. 19

20 Hjælp til låntagere i vanskeligheder under COVID-19 Banker og realkreditinstitutter stod klar til at hjælpe kunder, som har haft betalingsproblemer som følge af coronaepidemien. De danske realkreditinstitutter er robuste og har også tidligere i krisetider håndteret stigende restancer og tab, uden at obligationsejerne er blevet berørt. privatkunder ja til hjælp i banken. Det svarer til 94 pct. af de behandlede sager. Men som nævnt ovenfor har langt de fleste boligejere og virksomheder med realkreditlån et robust udgangspunkt med meget lave og måske ligefrem negative renter samt friværdi i deres ejendom. I realkreditten benyttede man en række værktøjer til at hjælpe kunder med betalingsvanskeligheder bedst muligt igennem krisen. Det omfattede bl.a. afdragsfrihed inden for rammerne af låneaftalerne, forlængelse af løbetiden/ afdragsfrihed ved låneomlægning og muligheden for at give henstand. Realkredittens muligheder for at hjælpe kunderne er blevet suppleret af de værktøjer, der ligger i bankerne. Det gælder f.eks. henstand med betalinger på banklån, forhøjet kassekredit og udvidet låneramme. Der er taget udgangspunkt i den enkelte kundes situation og økonomiske situation. I modsætning til en række andre lande (se afsnit nedenfor) valgte man ikke i Danmark at give generel henstand til boligejere og virksomheder på deres realkreditlån. Det skyldtes dels, at boligejere generelt stod I kombination med offentlige hjælpepakker har banker og realkreditinstitutter været med til at hjælpe danske boligejere og virksomheder gennem krisen. I alt fik

21 stærkt, men også, at man valgte at hjælpe de kunder, der havde størst behov for det. Og de supplerende hjælpetiltag i bankerne skal også ses i sammenhæng med den danske realkreditmodel, hvor realkreditlån udelukkende finansieres ved at udstede realkreditobligationer, som sælges til investorer i markedet. Den tætte sammenhæng mellem lån og obligationer betyder, at låntagers betaling af renter og afdrag på realkreditlånet går videre til obligationsejerne. Betalingerne til obligationsejerne skal forløbe som aftalt og som fastlagt i vilkårene for obligationerne. Hvis der ikke bliver betalt renter og afdrag på obligationerne, vil det være misligholdelse over for obligationsejerne. De løsninger, som realkreditinstitutter og banker stillede til rådighed for at hjælpe kunder, afskærmede betalingerne til obligationsejerne og understøttede i stedet boligejernes og virksomhedernes mulighed for at servicere deres realkreditgæld. 21

22 Håndtering af COVID-19 i EU Da pandemien brød ud i begyndelsen af 2020, blev der på EU-plan taget flere initiativer på det finansielle område, som skulle modvirke pandemiens negative effekter på økonomien. Det drejede sig blandt andet om et initiativ fra Kommissionen med ændrede regler for behandling af garanterede udlån og misligholdte lån. Det overordnede formål var at understøtte långivningen til erhvervsliv og husholdninger under COVID-19-pandemien. Langt størstedelen af landene i EU har fra begyndelsen af krisen i marts 2020 indført ordninger, der gav henstand på lån i en periode for forbrugere og virksomheder. I mange lande blev ordningerne indført via lovgivning, herunder i Tyskland, Belgien, Østrig, Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Italien og Spanien. I andre lande blev henstandsordninger indført på initiativ af den finansielle sektor, eller der var tale om en kombination af lovgivning og frivillige ordninger. Indholdet af ordningerne varierede fra land til land, men inkluderede typisk muligheden for, at en forbruger eller virksomhed kunne få udsættelse på rentebetaling og/eller afdrag på lån i tre til seks måneder. Afhængig af situationen i de enkelte lande er der løbende sket forlængelser af ordningerne. Ifølge data fra den europæiske bankmyndighed EBA var 7,5 pct. af udlånet til husholdninger og ikke-finansielle virksomheder i juni 2020 omfattet af henstandsordninger. Men der var store forskelle internt i EU, hvor særligt cypriotiske, ungarske og portugisiske banker havde en stor andel af lån omfattet af henstandsordninger1, men franske, spanske og italienske banker stod for den største volumen af lån. 1 guarantees 22

23

24 Finans Danmark Amaliegade København K Tlf www finansdanmark dk

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Tak for invitationen til at drøfte lovforslag L 165, der udvider lånegrænsen for realkreditbelåning af sommerhuse fra 60 til 75 pct.

Tak for invitationen til at drøfte lovforslag L 165, der udvider lånegrænsen for realkreditbelåning af sommerhuse fra 60 til 75 pct. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 165 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 9. april 2017 Samråd i ERU den 7. april 2017 Spørgsmål A og B stillet

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Låneudviklingen i landdistrikterne

Låneudviklingen i landdistrikterne Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 339 Offentligt N O T A T Låneudviklingen i landdistrikterne 15. juni 2016 På mødet den 23. maj 2016 mellem erhvervs- og vækstministeren og

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet P R E S S E M E D D E L E L S E Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet I 2012 optog danske boligejere realkreditlån for i alt 321,5 mia. kr., men nettoudlånet

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: /

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: / Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: 87091 / 2388024 Et boligmarked i forårshumør Der er fremgang på boligmarkedet med både øget salg, kortere liggetider og flere nybyggerier. Der vil fortsat være efterspørgsel

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet 21. januar 2008 Pressemeddelelse Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet Realkreditinstitutternes udlånsaktivitet i 2007 var på samme niveau som året før. Der har været et lavere udlån til private

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr. Realkreditudlånet 1.. kvartal 2010 23. april 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu 2.312 mia.kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Travlhed venter ejendomsmæglerne

Travlhed venter ejendomsmæglerne NR. 2 APRIL 2016 Travlhed venter ejendomsmæglerne Flere danskere end længe er klar til at købe hus. De næste seks måneder tegner dermed til at blive en travl periode for ejendomsmæglere, flyttefolk og

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Pressemeddelelse 18. oktober 2007 Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Realkreditinstitutternes udlån var større i 3. kvartal 2007 end kvartalet før. Låntagere vælger fastforrentede lån og andelen

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 4. december 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel NR. 4 APRIL 2010 Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel Medierne har i den senere tid kunnet berette om EU-forslag, som bringer det danske realkreditsystem i fare. EU-Kommissionen

Læs mere

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Af seniorøkonom Jens Hjarsbech Efter flere år med faldende udlån øger bankerne igen for alvor udlånet til virksomhederne. Den øgede aktivitet går dog stadig

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditudlånet 3. kvartal 2011 25. oktober 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet.

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet. København, den 22. oktober 2008 Pressemeddelelse Fastforrentede lån mest populære Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

ting Foreningen Nykredit arbejder for

ting Foreningen Nykredit arbejder for ting Foreningen Nykredit arbejder for 1 Verdens bedste boliglån 2 3 Realkredit også når verden brænder Lån til vores børn og børnebørn 4 Fair lån til hele Danmark 5 Vi deler overskuddet 1 Verdens bedste

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditudlånet 4.. kvartal 2011 19. januar 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering 7. april 2015 Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering Sommerhusmarkedet har uden tvivl været gennem nogle hårde år, og det er det segment på boligmarkedet, der har oplevet de kraftigste

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditudlånet 1. kvartal 2011 28. april 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Dansk økonomi er for alvor tilbage på vækstsporet. Det private forbrug

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Landbrugets realkreditgæld 2015

Landbrugets realkreditgæld 2015 Landbrugets realkreditgæld 215 Juli 216 Resume og indledende kommentarer Nærværende notat beskriver de seneste bevægelser indenfor landbrugets gælds- og renteforhold relateret til lån i realkreditinstitutterne.

Læs mere

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 20. juli 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 Boligpriserne steg fortsat kraftigt i 2. kvartal 2006, selvom stigende renter har reduceret folks købsmulighed

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Set i lyset af den aktuelle Økonomiske situation og nye regler for finansielle virksomheder Hvad bringer fremtiden? Mere regulering

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.

Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. Finanstilsynet 3. november 2015 BANK1 J.nr. 123-0014 /aia Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. Denne vejledning anviser, hvordan penge- og realkreditinstitutter

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 23. oktober 2012 Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9,3 mia. kr. i 3. kvartal 2012 og udgør nu 2.441 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 26-09-2012 14:47 REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2012 26. september 2012 Ingeniørforeningens Mødecenter VELKOMMEN DISPOSITION 1. KRISEN HVOR STÅR VI NU? 2. DANSK REALKREDIT 2011 STATUS 3. UDFORDRINGER - I DANMARK

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010 PRESSEBRIEFING: MANDAG, DEN 9. MAJ 2011 Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010 2 Hovedkonklusioner 239.000 låntagere omlagde og/eller optog tillægslån i 2010 Opsparing,

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Sløjt boligforår i vente

Sløjt boligforår i vente NR. 2 MARTS 2013 Sløjt boligforår i vente Foråret ser ikke ud til at sprede sol over det trængte boligmarked. Ny prognose viser, at færre danskere er på vej ud at købe hus. De normalt gode forårsmåneder

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Belåning af andelsboliger i seks pengeinstitutter

Belåning af andelsboliger i seks pengeinstitutter Finanstilsynet 19. juni 2018 Redegørelse om temaundersøgelse: Belåning af andelsboliger i seks pengeinstitutter Finanstilsynet gennemførte fra december 2017 til april 2018 en temaundersøgelse i seks pengeinstitutter

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Realkreditudlånet 4. kvartal 2013

Realkreditudlånet 4. kvartal 2013 23. januar 2014 Realkreditudlånet 4. kvartal 2013 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,1 mia. kr. i 4. kvartal 2013 og udgør nu 2.479,1 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 P R E S S E M E D D E L E L S E Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 I 2010 er nettoudlånet faldet til blot 38,2 mia. kr., som er det laveste siden år 2000. Det dækker over en stigning i variabelt

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Udviklingen på det københavnske boligmarked er derimod bekymrende. En fortsat prisstigningstakt på op mod 10 pct. pr. år er uholdbar i længden.

Udviklingen på det københavnske boligmarked er derimod bekymrende. En fortsat prisstigningstakt på op mod 10 pct. pr. år er uholdbar i længden. TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2016 DET TALTE ORD GÆLDER 5. oktober 2016 Tak for invitationen til at tale. Jeg har i dag disse tre overordnede budskaber: 1. Udviklingen

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017 19. april 217 Realkreditudlånet 1. kvartal 217 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 15,8 mia. kr. i 1. kvartal 217 og udgør nu 2.617,8 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016 19. januar 217 Realkreditudlånet 4. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9 mia. kr. i 4. kvartal 216 og udgør nu 2.62 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde et

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 29. april 2014 Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 4,9 mia. kr. i 1. kvartal 2014 og udgør nu 2484,0 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Udlandet og det danske ejerboligmarked. v. Jens Hauch, vicedirektør i Kraka

Udlandet og det danske ejerboligmarked. v. Jens Hauch, vicedirektør i Kraka Udlandet og det danske ejerboligmarked v. Jens Hauch, vicedirektør i Kraka Udenlandske investeringer Bankkriser Migration Ejerboligmarkedet i Danmark International økonomi Agglomeration Realpris ejerlejligheder

Læs mere

Forsvarlig drift af andelsboligforeninger

Forsvarlig drift af andelsboligforeninger Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 TRU Alm.del Bilag 49 Offentligt Forsvarlig drift af andelsboligforeninger Høring i Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg 8. november 2017 Oplæg

Læs mere

Det Systemiske Risikoråds diskussionspapir

Det Systemiske Risikoråds diskussionspapir N O T A T 22. november 2016 Kontakt Martin Kjeldsen-Kragh Direkte +45 3370 1110 mkk@realkreditforeningen.dk Det Systemiske Risikoråds diskussionspapir Finansrådets og Realkreditforeningens bemærkninger

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016 27. Oktober 216 Realkreditudlånet 3. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 11,6 mia. kr. i 3. kvartal 216 og udgør nu 2.593 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2014

Realkreditudlånet 3. kvartal 2014 27. oktober 2014 Realkreditudlånet 3. kvartal 2014 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 8,6 mia. kr. i 3. kvartal 2014 og udgør nu 2496 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån - hovedresultater fra en repræsentativ undersøgelse i 00 foretaget af Synovate side 0 Realkreditrådet har hvert år siden 00 fået gennemført

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Ansvarlige eller uansvarlige boligejere? Afdragsfrihed er langt fra ensbetydende med en afdragsfri boligfinansiering

Ansvarlige eller uansvarlige boligejere? Afdragsfrihed er langt fra ensbetydende med en afdragsfri boligfinansiering 25. marts 2019 Ansvarlige eller uansvarlige boligejere? Afdragsfrihed er langt fra ensbetydende med en afdragsfri boligfinansiering Lidt over halvdelen af realkreditudlånet til boligejere i alderen op

Læs mere

Temperaturkort for opbygning af systemiske risici på boligmarkedet

Temperaturkort for opbygning af systemiske risici på boligmarkedet - 8 4 4 7 3 4 9 8 8 9 7 6 8 7 9 8 5 4 2 2 3 4 5 6 4 3 2 2 2 2 2 3 6 6 8 2 4 7 2 23 23 8 3 8 3 2 - -4-4 -8-3 -3 - -2-4 -5-9 -8-5 -2 2 2 2 2 3 3 3 6 5 6 6 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4

Læs mere

ANALYSE: Aktuelle boligpriser ryster ikke den finansielle stabilitet

ANALYSE: Aktuelle boligpriser ryster ikke den finansielle stabilitet ANALYSE: Aktuelle boligpriser ryster ikke den finansielle stabilitet De lave renter har løftet boligpriserne, men der er ikke tegn på en dansk boligboble. En stigning i renterne må dog ventes at medføre

Læs mere

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 5 ting Forenet Kredit arbejder for Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 1 Verdens bedste boliglån side 6 2 Realkredit også når verden brænder side 8 4 Fair lån til hele Danmark side

Læs mere