GARO LS4 / LS4 Compact

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GARO LS4 / LS4 Compact"

Transkript

1 GARO LS4 / LS4 Compact Installationsmanual () Manual GARO AB Box 203, SE Gnosjö Phone: +46 (0) garo.se

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsinformation 3 Generel information 3 INSTALLATION 4 NORMAL BRUG 5 LED-indikatorlampe 5 Tekniske specifikationer 10 Serviceinformation 10 Formular for årligt serviceeftersyn og vedligeholdelse 11 Garantibetingelser 12 Garantiformular / Garantiformulär 13 2

3 SIKKERHEDSINFORMATION GENEREL INFORMATION LS4-stationerne er udelukkende designet til opladning af elbiler. Al installation skal udføres af en autoriseret installatør og i overensstemmelse med lokale installationsbestemmelser. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte dine lokale elmyndigheder. Hold dig orienteret om lokale standarder og bestemmelser for ikke at overstige begrænsninger for ladestrøm. For at udjævne belastningen er det vigtigt at rotere faserne ved tilslutning af flere LS4-stationer til samme system. Bemærk at 1-faset opladning er almindeligt for elbiler, og at L1 i LS4 bruges til dette formål. Dette gælder for både 1-fasede og 3-fasede LS4-stationer. Hver enkelt LS4-station er forprogrammeret fra fabrikken og testet i henhold til kundens specifikationer. Der er ikke behov for yderligere programmering eller opsætning fra installatørens side under installationen. Hver enkelt LS4-station er individuelt mærket med et unikt M-nummer, så installatøren kan identificere hver LS4- station. Mærkaten med M-nummeret er placeret i øverste højre hjørne bag frontlågen. Hav venligst M-nummeret parat, når du kontakter GARO s supportafdeling. LS4-stationer, som er forkonfigureret til backend-løsninger, er forsynet med en ChargeBoxID-mærkat (CBID) under M-nummermærkaten. Ventilationssignal fra elbil understøttes ikke. Det betyder at test af tilstand D ikke er mulig. Det er ikke tilladt at bruge adaptere til opladningsstik. Det er ikke tilladt at bruge forlængerledning til ladekablet. Brug ikke private strømgeneratorer som strømkilde til opladning. Ukorrekt installation og test af LS4-stationer kan potentielt skade enten køretøjets batteri og/eller selve LS4. Brug ikke LS4-stationer ved temperaturer uden for driftsområdet se de tekniske specifikationer. 3

4 INSTALLATION 1. Montér LS4 og installér strømforsyningskablet. Se billede 1-4. Faserotation anbefales for at opnå en jævn belastning af alle faser, når flere LS4-stationer installeres på samme forsyningsnet. For eksempel: Første LS4: L1, L2, L3 Anden LS4: L3, L1, L2 Tredje LS4: L2, L3, L1 Og så videre... Bemærk: Når dynamisk belastningsstyring er konfigureret fra fabrikken, skal den angivne faserækkefølge på mærkaten overholdes ved de indgående terminaler. Alle konfigurerede LS4-enheder indeholder oplysninger om dette inde i kabinettet. Pakningen i bunden af LS4 skal tilspændes omhyggeligt omkring strømkablet for at undgå at snavs, støv, insekter mv. trænger ind i LS4. Se billede I de tilfælde hvor LS4-stationer er forbundet i et netværk, installeres et netværkskabel CAT6 med RJ45-stik mellem hver LS4-station og den medfølgende ethernet-router/- kontakt (placeret i LS4-masteren). Se eksempel på ethernet-ledningsdiagram på billede 5, 6. I de tilfælde hvor LS4-stationerne er installeret i et netværk, skal installationen af LS4-stationerne ske i den installationsrækkefølge, som er angivet i den vedhæftede master-/slavefil. Se tabel I tilfælde af en ekstern energimåler (til dynamisk belastningsstyring) forbindes energimålerens kommunikationsterminaler A- og B+ til terminalerne 200 (A-) og 201 (B+) på LS4-masterstationen. Energimålerens modbus-adresse skal opsættes til #2. Modbus RS-485 kommunikationsindstillinger er: Baud 9600, 8-bit, 1 stopbit, ingen paritet. 4. Tænd for strømforsyningen. 5. Test LS4-stationen på begge sider med en ladetester eller en elbil. I de tilfælde hvor godkendelse (med en RFID-brik eller lignende) er nødvendig for at starte opladningen, bedes du kontakte backend-administratoren. 6. Udfyld garantiformularen fuldstændigt. Eksempel på master-/slaveudformning for LS4-stationer forbundet i et netværk Rolle Master Slave 1 Slave 2 Slave 3 Slave 4 Slave 5 Slave 6 Slave 7 Slave 8 Slave 9 Slave 10 Serienummer/M-nummer M00001 M00002 M00003 M00004 M00005 (table 1) 4

5 NORMAL BRUG Tilslut ladekablet til elbilen. Hvis godkendelse er aktiveret, skal du holde en gyldig RFID-brik mod RFID-læseren på siden af den LS4, du gerne vil bruge eller bruge operatør-appen til at godkende opladningen. Opladningen starter med det samme, hvis elbilen er klar til opladning. Se opladningsvejledningen for din elbil. Når opladningen er færdig, følger du elbilens instruktioner. Efter opladning: Frigør ladekablet fra din elbil, og placer ladekablet i den dertil hørende holder. LED-INDIKATORLAMPE LED-indikatorlampe Når Fejlårsag Ingen bil tilsluttet Ladestation tilgængelig og klar til opladning Bil tilsluttet Tilstand B: Bil tilsluttet, men endnu ikke klar til opladning Konstant Bil tilsluttet Tilstand C: Bilen er tilsluttet og klar til opladning, men ladestationen kræver godkendelse for at starte opladningen (gratis opladning = FRA ). Blinkende (3 blink) Når bilen tilslutter Ladestationen har detekteret, at kablet er tilsluttet, men har endnu ikke detekteret bilen. Blinkende (30 Hele tiden under drift Ladestationen har modtaget kommando fra backend til at starte opladningen og venter på, at bilen opretter forbindelse. sekunders blinkning) Bil tilsluttet Opladning er i gang (tilstand C) Konstant Bil tilsluttet Opladning er sat på pause (tilstand B) Hele tiden under drift Ladestation/-punkt reserveret til en bestemt bruger Blinkende Konstant Lys på HØJRE side Konstant (3 sekunder) Blinkende Blinkende Hele tiden under drift Hele tiden under drift Hele tiden under drift Hele tiden under drift Hele tiden under drift Ved tilslutning af bil Ved tilslutning af bil Hele tiden under drift Når RFID-brik vises Hele tiden under drift Når RFID-brik vises DC-fejlovervågning kan være defekt. Fejlstrømsafbryder (RCCB) udløst. DC-fejl detekteret. Sikring (MCB) udløst overbelastning/kortslutning. Låsning af type 2 stikmotor blev frigivet/låst op (kablet kan fjernes) Stikkontakten kan ikke aktivere låsemekanismen for at låse stikket. Ladekablet er beskadiget. Opladningsregulatoren i højre side har mistet forbindelsen til opladningsregulatoren i venstre side. RFID-kort er ikke gyldigt eller ikke godkendt af backend. Ladestation/-punkt er deaktiveret. Ladestationen kontrollerer RFID i backend-cloudtjenesten. 5

6 LED-indikatorlampe Når Fejlårsag Den opstrøms sikring er blevet udløst. Ladestationen og de interne 4-polet hovedsikring inde i bunden af ladestationen er målere er strømløse. deaktiveret. 1-polet hovedsikring inde i bunden af ladestationen er deaktiveret. 12 V strømforsyningsenheden er deaktiveret (grøn LED-lampe [DC INTET LYS Ladestationen er strømløs (intet OK] på 12 V forsyningsenhed lyser ikke). LED-lys), men de interne målere Øvre printkort modtager ikke strøm (DC 12 V). har strøm. 12 V strømforsyningsenheden har strøm, men opladningsregulatoren(-erne) viser stadig ikke grøn LED-lampe [Klar]. Ved normal drift skal LED-lampen blinke grønt. INTET LYS på højre side Umiddelbart efter opstart af stationen. Venstre side har LED-lampe tændt, men ikke højre side. Ingen adgang til venstre reguleringsenheds webgrænseflade. Den højre reguleringsenhed modtager ikke strøm (grøn LEDlampe [Klar] på reguleringsenheden blinker ikke). Den venstre reguleringsenhed fungerer normalt, og [Klar] blinker. Kablet (USB > Mikro-USB), der forbinder de to reguleringsenheder, er beskadiget eller har dårlig forbindelse. LED-indikatorlampe Tiltag 1 Tiltag 2 Konstant Blinkende (3 blink) Blinkende (30 sekunders blinkning) Konstant Blinkende Ingen fejl Kontrollér de bilindstillinger, der kan påvirke opladningen, f.eks. gear i parkeringstilstand, døre lukket, bil låst osv. Præsentér en gyldig RFID-brik for RFID-kortlæseren (se efter RFID-symbolet), start opladningen via mobilappen, eller kontakt ladestationens operatør for at starte fjernopladning via backend. Hvis det er meningen, at opladeren skal fungere uden RFID/appgodkendelse, skal du kontakte backend-operatøren og bede ham om at kontrollere, at Gratis opladning er sat til ON. Tilslut ladekablet til køretøjet, eller kontrollér at kablet er tilsluttet korrekt. Hvis det ikke hjælper, så prøv et andet ladekabel, hvis et sådant findes. Tilslut ladekablet, eller kontrollér at kablet er tilsluttet korrekt. Ingen fejl Ingen fejl Ingen fejl (kontakt backend-operatør hvis dette ikke er den ønskede tilstand) Har du prøvet alt uden held? Kontakt installatøren eller GARO s support (hav venligst M-nummer klar) Har du prøvet alt uden held? Kontakt installatøren eller GARO s support (hav venligst M-nummer klar) 6

7 LED-indikatorlampe Tiltag 1 Tiltag 2 Hvis den orange LED-indikatorlampe for alarm på opladningsregulatoren lyser konstant, skal opladningsregulatoren udskiftes. Konstant Tilbagestil fejlstrømsafbryderen inde i ladestationen. Kontrollér at den 8-polede lynkobling på laderegulatoren er korrekt tilsluttet. Kontrollér korrekt jordforbindelse og fasetilslutning i bygningens elektriske system. Når en bil er tilsluttet: Frakobl ladekablet fra ladestationen; så skal LED-indikatorlampen skifte tilbage til GRØNT. Tilslut ladekablet igen for at påbegynde opladningen. Opladningen genstarter automatisk efter 15 minutter, hvis kablet ikke frakobles. Tilbagestil sikringen. Kontrollér interne ledninger og komponenter for eventuelle årsager til kortslutning. Kontrollér tilladt maksimal strømstyrke i backendopladerkonfiguration (OperatorCurrentLimit). Kontroller motorlåsekabler og tilslutning for skader. Kontrollér at låsemekanismens stang og arm ikke sidder fast. Kontrollér at stikket er sat korrekt i kontakten. Let kraft kan anvendes. Kontrollér at der ikke er nogen fremmedlegemer inde i stikkontakten som blokerer for stikket. Kontrollér at motorlåsen er installeret korrekt og uden visuelle skader. Kontrollér ladekabel og stik for skader. Test med et andet kabel, hvis et sådant forefindes. Kontrollér at CP- og PP-forbindelsesstifter og ledninger ikke er løse eller har dårlig forbindelse. Kontrollér ladestationens jordforbindelse. Har du prøvet alt uden held? Kontakt installatøren eller GARO s support (hav venligst M-nummer klar) Konstant rødt lys vil altid generere en alarm til backend-operatøren. Konstant rødt lys vil altid generere en alarm til backendoperatøren. Lys på HØJRE side Kontrollér kablet (USB til mikro-usb), der forbinder de to reguleringsenheder. Udskift kablet om nødvendigt. Hvis udskiftning af kablet ikke løser problemet, skal opladningsregulatoren udskiftes. Kontrollér at RFID-brikken er godkendt af backend (kontakt Har du prøvet alt uden held? Kontakt installatøren eller backend-operatør). GARO s support (hav venligst Konstant (3 M-nummer klar) Konstant rødt sekunder) lys vil altid generere en alarm til Kontrollér at RFID-brikken er gemt i opladerens interne backend-operatøren. hukommelse/hvidliste (kræver certificeret tekniker) Kontakt backend-operatør og bed om fjernaktivering. Blinkende Ingen fejl Blinkende 7

8 LED-indikatorlampe Tiltag 1 Tiltag 2 INTET LYS INTET LYS på højre side Tilbagestil sikringen i den opstrøms eltavle. Kontrollér hovedafbryderen, og tilbagestil den hvis den er deaktiveret. Kontrollér hovedafbryderen (1-polet 10 A), nulstil den hvis den er deaktiveret. Kontrollér at 12 V strømforsyningsenheden modtager 220 V vekselstrøm via terminalerne L & N. Frakobl de røde/sorte kabler fra strømforsyningens terminaler mærket +/-. Hvis strømforsyningsenheden starter, når de røde/sorte kabler er afbrudt, er der fundet en jordfejl i en af de DC-drevne komponenter (reguleringsenheder, øvre printkort, router/switch mv.) inde i ladestationen. Hvis LED-lampen [DC OK] forbliver slukket, kan du overveje at udskifte 12 V strømforsyningsenheden. Kontrollér det røde/sorte kabel og forbindelsen mellem DCterminalen og det øvre printkorts lynkobling (yderst til venstre på det øvre printkort i ladestationen). VKontrollér at reguleringsenheden har 12 V DC strømforsyning (4-polet lynkobling på undersiden af reguleringsenheden -> terminal 1 & 2 fra venstre), og at LED-lampen [Klar] blinker grønt. Hvis strømforsyningen er OK, men ikke blinker grønt, skal du overveje at udskifte opladningsregulatoren. Kontrollér at kablet (mikro-usb på venstre reguleringsenhed og USB-A på højre reguleringsenhed) er korrekt tilsluttet og ikke beskadiget. Prøv at udskifte med et nyt kabel. Har du prøvet alt uden held? Kontakt installatøren eller GARO s support (hav venligst M-nummer klar) Har du prøvet alt uden held? Kontakt installatøren eller GARO s support (hav venligst M-nummer klar) LED-indikatorlampe Indikation / fejlkode i webgrænseflade OCPP-fejlkode Konstant IDLE (available) - (A) Bil ikke tilsluttet IDLE (available) - (B) Tilsluttet køretøj ikke klar IDLE (available) - (C) Tilsluttet køretøj klar IDLE (available) - (A) Bil ikke tilsluttet Blinkende (3 blink) Blinkende (30 sekunders blinkning) Konstant AUTHORIZED (available) - (A) Bil ikke tilsluttet CHARGING (occupied) - (C) Tilsluttet køretøj klar CHARGING (suspendedev) - (B) Tilsluttet køretøj ikke klar Blinkende Reserveret 8

9 LED-indikatorlampe Indikation / fejlkode i webgrænseflade OCPP-fejlkode Konstant Fejlstrømsafbryder udløst Reststrøm detekteret via sensor Sikring for type 2-stik udløst Aktuator oplåst under opladning Fejl i stiklås Mulige problemer med CP- og PR-ledninger. groundfailure groundfailure overcurrentfailure connectorlockfailure connectorlockfailure othererror Blinkende UNAVAILABLE (utilgængelig) Utilgængelig 9

10 TEKNISKE SPECIFIKATIONER Produkttype Alle LS4-modeller Standarder/direktiver IEC and IEC EMC-klassifikation: 2014/30/EU Installationsmetode: Jord/væg Installationsmiljø: Indenfor/udenfor Positionstype: Ikke begrænset adgang Mærkespænding: 1-faset 230VAC 50Hz / 3-faset 400VAC 50Hz afhængigt af model Installationssystemer: TT-, TN- og IT*-systemer Opladningstype: Mode 3 Opladningsmetode: AC-opladning Beskyttelsesklasse: IP44 Mekanisk styrke: IK10 Anvendelsestemperatur: -25C - +40C Vægt: 22,5 24,5kg afhængigt af model Standard kabellængde (fast kabelversion): Standard 4m Maks. mærkekortslutningsstrøm: 10kA Mærkekorttidsstrøm: 10kA Betinget mærkekortslutningsstrøm for en tavle: 10kA Kortslutningsbeskyttelse: Type C Mærkeimpulsholdespænding: 4kV Isolationsmærkespænding: 230/400V Mærkestrøm for hvert kredsløb: 32A Mærkesamtidighedsfaktor: RDF=1 Forureningsgrad: 3 EMC-miljøforhold: A og B RFID-frekvensbånd: 13.56MHz RFID-udgangseffekt: 250mW SERVICEINFORMATION Pleje og vedligeholdelse af GARO ladestation LS4 Garantien forbliver kun gyldig, hvis der udføres service på enheden. Service udføres en gang om året og skal dokumenteres. Der kræves en generel el-autorisation for at udføre service, dvs. at kun en autoriseret elinstallatør må udføre serviceeftersynet. Serviceeftersynet udføres ved at inspicere ladestationens udvendige og indvendige dele, betjenekomponenterne og gennemføre en funktionskontrol. Hvis ladestationen er tilsluttet til en webportal eller på anden måde styres fra et eksternt system via en serviceudbyder, skal servicepersonalet kontakte serviceudbyderen, før det planlagte serviceeftersyn udføres. Dette kræves, for at man skal være i stand til at udføre alle punkter i serviceeftersynet, men også for at undgå at automatiske fejlrapporter sendes fra ladestationen, når serviceeftersynet påbegyndes, som kunne medføre at andre serviceteknikere ville blive tilkaldt med store omkostninger til følge. Normalt angiver vejledningen til ladestationen, hvornår den er tilsluttet til en overordnet tjeneste. Hvis du har spørgsmål om service eller har behov for et serviceeftersyn, bedes du kontakte din GARO-forhandler. 10

11 FORMULAR FOR ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE Anlægs-ID: Navn: Dato: Kontrolpunkter for årligt serviceeftersyn og vedligeholdelse: Status/Værdi Kommentar/bemærkning Visuel kontrol udvendigt kabinet LED-indikation lyser Kontrollér kabler, stik, stikben Kontrollér kontakter Kontrollér farve, folie og instruktioner Kontrollér ekstern antenne (hvis installeret) Kontrollér fastgørelse til jord/væg Rengør den udvendige overflade af LS4 Kontrollér låsemekanisme Kontrollér begge fejlstrømsafbrydere ved at trykke på T - knappen. Kontrollér at LED-indikationer skifter til rød for begge sider Foretag funktionstest med GARO-testudstyr eller lignende Kontrollér at der leveres strøm ved hjælp af indikationer på testudstyr Kontroller RFID-læser (hvis tilgængelig). Indikeres med 2 eller 3 blink fra LED er Kontrollér låsefunktion for type 2 stik (type 2 kontakter) Afbryd strømmen Kontrollér pakninger Kontrollér moment for hovedterminaler Kontrollér tilspændingsmoment for LS4-monteringsskruer mod jord/væg Kontrollér tilspændingsmoment for stik på kontaktorer, relæer, energimålere og DC-PSU Kontrollér stik på CCU-modul Mål overgangsmodstand til jord (ohm) på elbil-stik/-kabler med et multimeter Rengør indvendigt, om nødvendigt Tænd strømmen Kontrollér ladefunktion på begge sider 11

12 GARANTIBETINGELSER EU-lande (undtagen Sverige) 1. Produktet er dækket af producentens garanti. Den gældende garantiperiode skal være angivet i købsdokumenterne fra din leverandør. 2. Produktet skal installeres af en certificeret installatør/leverandør. 3. Korrekt installation samt korrekte placerings- og driftsbetingelser skal være opfyldt. 4. Garantien gælder kun produkter, der er installeret på deres oprindelige installationssted. 5. Installation, brug, pleje og vedligeholdelse skal være i henhold til forskrifterne. 6. Garanti kræver en garantiformular, der er dateret og komplet udfyldt af en certificeret installatør/leverandør. Hvis den oprindelige installationsdato ikke kan verificeres, begynder garantiperioden halvfems (90) dage fra produktionsdatoen (som angivet på modellen og serienummeret). 7. Garantien dækker ikke skader opstået ved forkert brug af udstyret, brug af uoriginale dele, manglende vedligeholdelse eller fejl forårsaget af en demontering af produktet eller indgreb udført af uautoriserede personer. 8. Garantien dækker ikke software eller opdatering heraf. 9. Garantien dækker ikke æstetiske mangler forårsaget af uagtsom manipulation eller uheld (brud eller skade på rammen). 10. Garantien dækker ikke skader forårsaget af ekstern overspænding fra enten forsyningsnet eller bil/ladeobjekt. 11. Garantien dækker ikke skader forårsaget af force majeure såsom f.eks., men ikke begrænset til: oversvømmelse, stormvejr, brand, lynnedslag, uheld, sabotage, militære konflikter, terrorisme, vulkanudbrud, jordskælv eller korrosive omgivelser. Sverige/Sweden Garantivillkor enl ALEM 09. OBS! Fullständigt ifylld garantiblankett krävs. Garantin gäller ej om produkten varit utsatt för ett isolationstest, sk meggning. 12

13 GARANTIFORMULAR / GARANTIFORMULÄR LS4 Model: M-nr.: Gruppesikring (A): Elektriske installationsdata Forsyningskablets dimension: Testboks/elbil (model) Funktionstest Dato: Underskrift installatør: Firmanavn: Ejer/Kundenavn: Installationsadresse: 13

14 CU/AL Cu = 2,5Nm Al = 4Nm (billede 1) (billede 2) 14

15 (billede 3) (billede 4) 15

16 3 stk. LS4 forbundet med netværkskabel CAT6 til router/switch (billede 5) 5 stk. LS4 forbundet med netværkskabel CAT6 til router/switch (billede 6) Eksempel på installation af måler til dynamisk belastningsstyring DLM meter Modbus-adresse #2 9600, 8, 1, ingen paritet Terminaler: #200 - A- #201 - B+ 16

17 Standard -KF1 -X12V -RFID1 12V -RFID2 230V -X0V -XD1 -KA1 -T1 -RT1 -SW1 -CC1 -CC2 -XD2 -XN1 -QA1 -QA2 -XPE1 16/32A -FC1 -FB1 -P1 16/32A -FC2 -FB2 -P2 -EB1 -Q1 -FC3 -X1 -L1 -L2 -L3 -N -PE Q1 = Hovedafbryder 100 A FC3 = Ladekontrolsikring og spændingsforsyning P1 = Energimåler venstre udgang P2 = Energimåler højre udgang FB1 = RCCB venstre udgang FB2 = RCCB højre udgang FC1 = Sikring venstre udgang FC2 = Sikring højre udgang QA1 = Kontaktor venstre udgang QA2 = Kontaktor højre udgang XN1 = N Neutral terminal XPE1 = N Neutral terminal T1 = Strømforsyning DC CC1 = Opladningsregulator (master) CC2 = Opladningsregulator (slave) RFID1 = Venstre modtager RFID2 = Højre modtager KF1 = LED-print X1 = Indgående terminal XD1 = Venstre opladningsstik XD2 = Højre opladningsstik RT1 = 4G - Router SW1 = Ethernet Switch KA1 = Kontaktor til varmelegeme under kolde forhold* *Tilbehør til kolde forhold er valgfrit *RT1 (router) og SW1 (switch) er ikke muligt i samme LS4 17

18 18

19 GARO AB Box 203, SE Gnosjö Phone: +46 (0) garo.se

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R. Oticon Opn S Oticon Opn Play

Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R. Oticon Opn S Oticon Opn Play Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R Oticon Opn S Oticon Opn Play Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder din nye oplader. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide Solar Sikring Tillykke med din nye Solar Plus Ajax Security Hub Velkommen til hjernen I dit nye Solar Plus alarmsystem. Security Hub ens trådløse to-vejs

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

TECH-system Batteri back-up

TECH-system Batteri back-up TECH-system Batteri back-up WCU-UPS Monteringsvejledning og brugsanvisning VIGTIGT! Følg vejledningen i denne brugsanvisning før systemet tages i brug Forord Kære producent, Det glæder os at De har valgt

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning TDC Bredbånd Installationsvejledning Fastnet TDC Box Version 6.0 Surf mere S u r f m e re Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC:

Læs mere

Hurtig start. Powerline Ekstra stikkontakt Model PLP1200

Hurtig start. Powerline Ekstra stikkontakt Model PLP1200 Hurtig start Powerline 1200 + Ekstra stikkontakt Model PLP1200 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver en

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250b

Installationsvejledning Mobile iwl250b Installationsvejledning Mobile iwl250b Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-24). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0123 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi FIBERBREDBÅND TV TELEFONI PAKKENS INDHOLD Tjek, at det hele er der, før du går i gang med installationen. 2 x trådløse enheder 2 x strømforsyninger 2 x netværkskabler

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM INSTALLATIONS-/BRUGERMANUAL Indhold i æsken Æskens indhold Anvendte symboler i denne manual: Sikkerhed Vigtig info Indhold: Æskens indhold Introduktion

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi PAKKENS INDHOLD Tjek, at det hele er der, før du går i gang med installationen. 2 x trådløse enheder 2 x strømforsyninger 2 x netværkskabler 1 x installationsguide WAOO

Læs mere

GT2000 GT2000. Brugervejledning

GT2000 GT2000. Brugervejledning Brugervejledning www.gsmteknik.dk 20.2.2019 Side 1 Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal kombi indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 9-30 VDC typisk 12VDC eller

Læs mere

Installering. Powerline 500 Model XAVB5421

Installering. Powerline 500 Model XAVB5421 Installering Powerline 500 Model XAVB5421 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. Bemærk: Adaptere varierer fra region til region. Din adapter kan se anderledes

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI PAKKENS INDHOLD Tjek, at det hele er der, før du går i gang med installationen. 1 x trådløs enhed 1 x strømforsyning 2 x netværkskabler

Læs mere

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S NoteSync vejledning Leba Innovation A/S Indholdsfortegnelse NoteSync... 3 USB Interface... 3 Opladning og sync af mere end 16 enheder... 3 Ventilation... 4 Forbinde enheden til strøm... 4 Skifte sikring...

Læs mere

WOOFit Go BRUGERMANUAL

WOOFit Go BRUGERMANUAL WOOFit Go BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har valgt WOOFit Go Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi tager ikke ansvar for person-

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Gulvvarme MONTERINGSVEJLEDNING Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Oversigtsbillede... 3 Driftsvejledning... 4 Hvad betyder lysdiodernes

Læs mere

ELEKTRISK PARASOLVARMER

ELEKTRISK PARASOLVARMER ELEKTRISK PARASOLVARMER HN 12361 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før parasolvarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak parasolvarmeren ud og kontroller, at

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

2x50 ETHERNET MODUL. RS485 slave med Ethernet-IP. Gælder for: Program nr.: AUXSLAVE v1 Dokument nr.: 0422md2x50-2v1 Dato:

2x50 ETHERNET MODUL. RS485 slave med Ethernet-IP. Gælder for: Program nr.: AUXSLAVE v1 Dokument nr.: 0422md2x50-2v1 Dato: Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 2x50 ETHERNET MODUL RS485 slave med Ethernet-IP Gælder for: Program nr.: AUXSLAVE.140422.2v1 Dokument

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Installationsvejledning ME301-2

Installationsvejledning ME301-2 Installationsvejledning ME301-2 Version 1.0, maj 2013 Praktiske råd 1. Gem vigtige numre S/N xxxxxx +xx xx xx xx xx S/N xxxxxx Serienummerets placering på enheden. GSM-nummer og enhedens serienummer findes

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P)

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

Installering. Powerline 500 Model XAVB5221

Installering. Powerline 500 Model XAVB5221 Installering Powerline 500 Model XAVB5221 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-netværksløsninger giver dig et alternativ

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Servicemanual BWT Kontrolboks med SMS version 1.5b

Servicemanual BWT Kontrolboks med SMS version 1.5b Montering og opstart: 1) Simkortets telefonnummer og teknikeren (dine initialer) oprettes på installationen, så installationen er klar til at modtage SMS er og udsende serviceordrer (simkortet skal være

Læs mere

CCS COMBO 2 ADAPTER. Instruktionsbog

CCS COMBO 2 ADAPTER. Instruktionsbog CCS COMBO 2 ADAPTER Instruktionsbog ADVARSEL GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER. Dette dokument indeholder vigtige instruktioner og advarsler, som skal følges ved brug af CCS Combo 2-adapteren. Advarsel:

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

LM4.6. Installations & Brugsvejledning

LM4.6. Installations & Brugsvejledning LM4.6 Installations & Brugsvejledning 2 Tillykke Tillykke og tak fordi du valgte Jamo LM4.6 lokalindgangsmodul. LM4.6 er et indbygningsmodul som gør det muligt at tilføje en lokal kilde til de kilder som

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Læs denne manual grundigt igennem før montage og ibrugtagning.

Læs denne manual grundigt igennem før montage og ibrugtagning. Tillykke med Deres nye Niveaukontrol. Læs denne manual grundigt igennem før montage og ibrugtagning. Standarder: Denne Niveaukontrol opfylder gældende regler og normer for sikkerhed. Produktet er testet

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

Test at det virker ved at sende SMS med beskeden 1234, Status til din CTSmall modtager du IKKE en bekræftelse på SMS, så gå tilbage til punkt 1.

Test at det virker ved at sende SMS med beskeden 1234, Status til din CTSmall modtager du IKKE en bekræftelse på SMS, så gå tilbage til punkt 1. QUICK GUIDE Besøg www.ctsmall.eu hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog. 1 Køb et SIM-kort (normal størrelse), og brug din telefon til at deaktivere brugen af PIN-kode. Sørg for at der er penge på

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-3M Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Tilbehør Kontroller, at følgende tilbehør er i emballagen. Installationsvejledning Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Z-Wave brugerguide

Indholdsfortegnelse: Z-Wave brugerguide Z-WAVE BRUGERGUIDE Indholdsfortegnelse: Z-Wave brugerguide 1. Z-Wave og Everhome 3 2. Opsætning af dit Everhome Z-Wave netværk 6 2.1 Sådan installerer du Z-Wave-donglen 7 2.2. Sådan tilføjer du din første

Læs mere

SAFEMATE Din bærbare Tryghedsalarm. Brugervejledning

SAFEMATE Din bærbare Tryghedsalarm. Brugervejledning SAFEMATE Din bærbare Tryghedsalarm Brugervejledning INDLEDNING Tillykke med din CEKURA Safemate. CEKURA Safemate er din mobile tryghedsalarm, som du kan tage med dig overalt. Safemate er udstyret med

Læs mere

Installationsmanual 4-Device-Control Boks

Installationsmanual 4-Device-Control Boks 4-Device-Control Boks Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Brugervejledning Side 1

Brugervejledning Side 1 Deluxe trådløs relæboks Brugervejledning www.gsmteknik.dk 04.06.2019 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Tekniske specifikationer 3 2. Indkodning med alarm 4 3. Indkodning af RFID brikker. 5 4. Sletning af RFID

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2G Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-1N Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

MXS 3.6 MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULDT OPLADET PULSE, VEDLIGEHOLDELSESLADNING 38 DK STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL

MXS 3.6 MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULDT OPLADET PULSE, VEDLIGEHOLDELSESLADNING 38 DK STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL MODE 12V/3.6A MXS 3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse justeringsknappen. Kan bruges i både varme og kølesystemer.

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Manual til NE batteri

Manual til NE batteri Manual til NE batteri Batteriet SKAL oplades flere gange om måneden OGSÅ selv om det ikke bliver brugt. Ellers aflader det helt og kan ikke genoplades. Når du modtager batteriet, start da med at sætte

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard Master IO. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard Master IO. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard Master IO Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

USB-oplader. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87924HB66XVI

USB-oplader. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87924HB66XVI USB-oplader Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87924HB66XVI 2016-06 333 071 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning

Læs mere

Brugervejledning Indholdsfortegnelse

Brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Oversigt over dele...76 2 Display-og styreenhed... 78 2.1 Styreenhedens funktioner... 78 2.2 Funktionsvisning... 80 2.3 Gasregulering... 83 3 Batteripakke og oplader...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Fjernbetjening Flex Teknisk manual Fjernbetjening Flex Teknisk manual VEKA INT. Indblæsnings aggregat 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap

Læs mere