EN KNITTED VEST IN TRIPLE MOSS STITCH 2 DK STRIKKET VEST I TREDOBBELT PERLESTRIK 3 DE STRICKWESTE IN DREIFACHEM PERLMUSTER 4 NO STRIKKET VEST I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN KNITTED VEST IN TRIPLE MOSS STITCH 2 DK STRIKKET VEST I TREDOBBELT PERLESTRIK 3 DE STRICKWESTE IN DREIFACHEM PERLMUSTER 4 NO STRIKKET VEST I"

Transkript

1 EN KNITTED VEST IN TRIPLE MOSS STITCH 2 DK STRIKKET VEST I TREDOBBELT PERLESTRIK 3 DE STRICKWESTE IN DREIFACHEM PERLMUSTER 4 NO STRIKKET VEST I TREDOBBEL PERLESTRIKK 7

2 EN KNITTING PATTERN KNITTED VEST IN TRIPLE MOSS STITCH YARN Anna and Clara s wool bamboo yarn, 3-4 balls (each 50 g/125 m). Col 1: 3 (3) 4 balls. Anna and Clara s mohair nylon yarn, 6-7 balls (each 25 g/215 m). Col 2: 2 (2) 3 balls. Col 3: 1 ball. Col 4: 1 ball. Col 5: 1 ball. Col 6: 1 ball. KNITTING NEEDLES Circular knitting needle, size 8.0 mm. SIZES S (M) L. KNITTING GAUGE In triple moss stitch: 10 x 10 cm = 13 stitches x 17 rows. with the wool bamboo yarn throughout, whereas the colour of the strand of mohair nylon yarn changes to make stripes. If you wish, you could use mohair yarn remnants and change colour as you wish. Or you can, of course, just follow the stripe pattern. The vest is knitted in triple moss stitch except for the rib, which is knitted in twisted rib (see pattern description above). RIB, BACK Using circular knitting needle size 8.0 mm and 2 strands (1 strand of wool bamboo yarn, Col 1, and 1 strand of mohair nylon yarn, Col 2, cast on 46 (52) 58 stitches (sts). Work twisted rib back and forth. Work 12 (14) 16 cm rib. Leave sts on the needle. RIB, FRONT Using circular knitting needle size 8.0 mm, cast on 46 (52) 58 sts: Work as described for back until the rib measures 8 (10) 12 cm. Note that the front is shorter than the back. PATTERN DESCRIPTIONS TRIPLE MOSS STITCH Rows 1-3: Purl (p) 1, knit (k) 1. Rows 3-6: k1, p1. Repeat these 6 rows. Now continue working in the round across the front and back = 92 (104) 116 sts in triple moss stitch (see pattern description above). Set a stitch marker (ssm) over the first and last sts of the front. TWISTED RIB * k1 through back loop (tbl), p1 *. Repeat from * to * to end. Turn and k1 tbl over k1 tbl and p over p. HOW TO MAKE A KNITTED VEST IN TRIPLE MOSS STITCH The sisters wish to draw your attention to the fact that the vest is knitted throughout with 1 strand of Anna and Clara s wool bamboo yarn and 1 strand of Anna and Clara s mohair nylon yarn. You work WORK TRIPLE MOSS STITCH IN THE FOLLOWING STRIPED PATTERN Work 3 (6) 9 rounds (rds) with Col 1 and Col 2. Switch to Col 3 and work 3 rds. Switch to Col 4 and work 9 rds. Switch to Col 2 and work 3 (3) 6 rds. Switch to Col 6 and work 3 rds. Switch to Col 3 and work 3 rds. Switch to Col 2 and work 3 (6) 9 rds. Switch to Col 5 and work 3 rds. Switch to Col 2 and work 3 rds. 2

3 EN ARMHOLE AND BACK Switch to Col 6 and work 3 rows (rs). In these rs, cast off the last 3 (3) 4 sts on back (before sm) and the first 3 (3) 4 sts after sm on front on both the left and right side of the vest. Leave the front sts on the needle and continue working back and forth across the back = 40 (46) 52 sts. These are 3 x pattern rs. At the same time, decrease (dec) 1 st at each armhole in alternate rs, 3 times in all. Change to Col 2 and work 3 (3) 6 rs. Now there are 34 (40) 46 sts on the back. Switch to Col 4 and work 6 rs. Switch to Col 3 and work 3 rs. Switch to Col 2 and work 6 (6) 9 rs. Switch to Col 5 and work 3 rs. Switch to Col 2 and work 3 (3) 6 rs. Switch to Col 6 and work 3 rs. Switch to Col 2 and, at the same time, cast off the centre 8 (12) 14 sts. Work each shoulder separately. Cast off 1 st at the neck edge twice in alternate rs = a total of 6 rs using Col 2. Cast off the remaining (rem) 12 (13) 15 sts at shoulder. Work the other shoulder to match. FRONT Using Col 6, continue working with the same colours and pattern as for the back until you reach the colour change from Col 3 to Col 2. Work 3 rs, cast off the centre 6 (10) 12 sts at the neckline and work each side of the front separately. Leave rem sts on the needle. Continue working with Col 2. Work 3 (3) 6 rs and cast off 1 st at the neck edge in alternate rs, twice. Switch to Col 5 and work 3 rs. Switch to Col 2 and work 3 (3) 6 rs. Switch to Col 6 and work 3 rs. Switch to Col 2 and work 6 rs. Cast off 12 (13) 15 sts at shoulder. Work the other side of the front, but reverse the shaping. Sew shoulder seams. Pick up approx. 50 (54) 60 sts around the neck edge. Work 3 cm of twisted rib. Cast off loosely. Pick up approx. 46 (46) 52 sts in the right and left armholes, respectively, and work 3 cm of twisted rib. Cast off loosely. Weave in ends. 3

4 DA STRIKKEOPSKRIFT STRIKKET VEST I TREDOBBELT PERLESTRIK GARN Anna og Claras uldgarn med bambus, 3-4 ngl. a 50 g/125 m. Fv 1: 3 (3) 4 ngl. Anna og Claras mohairgarn med nylon, 6-7 ngl. a 25 g/215 m. Fv 2: 2 (2) 3 ngl. Fv 3: 1 ngl. Fv 4: 1 ngl. Fv 5: 1 ngl. Fv 6: 1 ngl. med nylon, der skifter farve. Brug eventuelt Deres mohairgarn-rester, og skift farve efter eget valg, eller følg mønsteret. Vesten er strikket i tredobbelt perlestrik undtagen ribben, som er strikket i drejet rib (se mønsterbeskrivelse ovenfor). RIB, BAGSTYKKE Slå 46 (52) 58 masker (m) op på rundpind nr. 8 med 1 tråd uldgarn med bambus, fv 1, og 1 tråd mohairgarn med nylon, fv 2. Strik drejet rib frem og tilbage på p. Strik 12 (14) 16 cm rib. Lad m hvile. PINDE Rundpind nr. 8. STØRRELSE S (M) L. RIB, FORSTYKKE Slå 46 (52) 58 m op på rundpind nr. 8, og strik drejet rib som beskrevet for bagstykket, 8 (10) 12 cm. Bemærk, at forstykket er kortere end bagstykket. STRIKKEFASTHED I tredobbelt perlestrikning: 10 x 10 cm = 13 m x 17 p. MØNSTERBESKRIVELSER TREDOBBELT PERLESTRIK p: 1 vrang (vr), 1 ret (r) p: 1 r, 1 vr. Gentag disse 6 pinde (p). DREJET RIB 1 drejet ret (dr r), 1 vrang (vr) pinden ud. Vend, og strik dr r over dr r og vr over vr. SÅDAN STRIKKER DE EN VEST I TREDOBBELT PERLESTRIK Søstrene gør opmærksom på, at vesten er strikket med 1 tråd af Anna og Claras uldgarn med bambus og 1 tråd af Anna og Claras mohairgarn med nylon. Mens uldgarnet med bambus er gennemgående, er det kun tråden af mohairgarn Fortsæt nu rundt over for- og bagstykkets 92 (104) 116 m i tredobbelt perlestrik (se mønsterbeskrivelse ovenfor). Sæt en mærkemaske (mm) ved slut og start på forstykket. DER STRIKKES TREDOBBELT PERLESTRIK I FØLGENDE MØNSTER Strik 3 (6) 9 omgange (omg) med fv 1 og fv 2. Skift til fv 3, og strik 3 omg. Skift til fv 4, og strik 9 omg. Skift til fv 2, og strik 3 (3) 6 omg. Skift til fv 6, og strik 3 omg. Skift til fv 3, og strik 3 omg. Skift til fv 2, og strik 3 (6) 9 omg. Skift til fv 5, og strik 3 omg. Skift til fv 2, og strik 3 omg. ÆRMEGAB OG BAGSTYKKE Skift til fv 6, og strik 3 p, idet der lukkes af over de sidste 3 (3) 4 m på bagstykket (før mm) og over de 4

5 DA 3 (3) 4 m efter mm på forstykket i både venstre og højre side af vesten. Lad m på forstykket hvile, og fortsæt frem og tilbage over bagstykkets 40 (46) 52 m, i alt 3 mønsterpinde. Tag samtidig 1 m ind i hvert ærmegab på hver 2. p, i alt 3 gange. Skift til fv 2, og strik 3 (3) 6 p. Nu er der 34 (40) 46 m i alt på bagstykket. Skift til fv 4, og strik 6 p. Skift til fv 3, og strik 3 p. Skift til fv 2, og strik 6 (6) 9 p. Skift til fv 5, og strik 3 p. Skift til fv 2, og strik 3 (3) 6 p. Skift til fv 6, og strik 3 p. Skift til fv 2, og luk samtidig af over de midterste 8 (12) 14 m. Strik hver skulder for sig, og luk af for 1 m x 2 i halssiden på hver 2. p. Strik i alt 6 p med fv 2. Luk af til skulder over de resterende 12 (13) 15 m. Strik den anden skulder magen til. FORSTYKKE Fortsæt med fv 6 og med farver og mønster som på bagstykket indtil farveskiftet fra fv 3 til fv 2. Strik 3 p, luk af for de midterste 6 (10) 12 m til hals, og strik hver side af forstykket for sig. Lad de resterende m hvile. Fortsæt med fv 2. Strik 3 (3) 6 p, og luk af for 1 m x 2 i halssiden på hver 2. p. Skift til fv 5, og strik 3 p. Skift til fv 2, og strik 3 (3) 6 p. Skift til fv 6, og strik 3 p. Skift til fv 2, og strik 6 p. Luk 12 (13) 15 m af til skulder. Strik den anden side af forstykket magen til. Sy skuldrene sammen. Saml ca. 50 (54) 60 m op rundt i halsen, og strik drejet rib 3 cm. Luk løst af. I højre hhv. venstre ærmegab samles ligeledes ca. 46 (46) 52 m op, og der strikkes 3 cm drejet rib. Luk løst af. Hæft ender. 5

6 DE STRICKANLEITUNG STRICKWESTE IN DREIFACHEM PERLMUSTER GARN Annas und Claras Wollgemisch-Garn mit Bambusfaser, 3 4 Knäuel á 50 g/125 m. Farbe 1: 3 (3) 4 Knäuel. mit 1 Faden von Annas und Claras Wollgemisch-Garn mit Bambusfaser und 1 Faden von Annas und Claras Mohairgarn mit Nylon gestrickt wurde. Annas und Claras Mohairgarn mit Nylon, 6 7 Knäuel á 25 g/215 m. Farbe 2: 2 (2) 3 Knäuel. Farbe 3: 1 Knäuel. Farbe 4: 1 Knäuel. Farbe 5: 1 Knäuel. Farbe 6: 1 Knäuel. STRICKNADELN Rundstricknadel Größe 8,0 mm. GRÖSSE S (M) L. MASCHENPROBE I tredobbelt perlestrikning: 10 x 10 cm = 13 m x 17 p. MUSTERBESCHREIBUNG IN DREIFACHEM PERLMUSTER R: 1 M links stricken (li str.), 1 M rechts (re str.) R: 1 M re str., 1 M li str. Diese 6 Reihen (R) wiederholen. VERSCHRÄNKTES RIPPENMUSTER 1 R lang 1 M verschränkt rechts stricken (verschr. re str.), 1 M links stricken (li str.). Strickteil wenden. Die Maschen stricken, wie sie erscheinen: Verschr. re str. bei verschränkt rechts gestrickten Maschen und li str. bei linken Maschen. Das Wollgemisch-Garn mit Bambusfaser hat einen durchgehenden Farbton. Beim Mohairgarn mit Nylon hingegen changiert der Farbton. Sie können auch Ihre eigenen Mohairgarn-Reste verwenden und den Farbwechsel selber bestimmen, ggf. passend zum Muster. Die Weste wird im dreifachen Perlmuster gestrickt, mit Ausnahme des verschränkten Rippenmusters (Musterbeschreibung s. o.). RIPPENMUSTER, RÜCKENTEIL 46 (52) 58 Maschen (M) auf einer Rundstricknadel in der Größe 8,0 mm anschlagen. Dabei den Faden doppelt nehmen: je 1 Faden des Wollgemisch-Garns mit Bambusfaser, Farbe 1, und 1 Faden des Mohairgarns mit Nylon, Farbe (14) 16 cm im verschränkten Rippenmuster hin und rück str. M stilllegen. RIPPENMUSTER, VORDERTEIL Auf einer Rundstricknadel in Größe 8,0 mm 46 (52) 58 M anschlagen. 8 (10) 12 cm im verschränkten Rippenmuster str. (wie beim Rückenteil beschrieben). Bitte beachten Sie, dass das Vorderteil kürzer ist als das Rückenteil. Nun Vorder- und Rückenteil 92 (104) 116 M im dreifachen Perlmuster weiterarbeiten (Musterbeschreibung s. o.). Am Ende und Anfang des Vorderteils eine Masche markieren (Mm). STRICKANLEITUNG FÜR EINE WESTE MIT DREIFACHEM PERLMUSTER Die Schwestern weisen darauf hin, dass die Weste DREIFACHES PERLMUSTER AUF FOLGENDE WEISE STRICKEN 3 (6) 9 Runden (Rd.) mit Farbe 1 und Farbe 2 6

7 DE stricken (str.). Zu Farbe 3 wechseln. 3 Rd. str. Zu Farbe 4 wechseln. 9 Rd. str. Zu Farbe 2 wechseln. 3 (3) 6 Rd. str. Zu Farbe 6 wechseln. 3 Rd. str. Zu Farbe 3 wechseln. 3 Rd. str. Zu Farbe 2 wechseln. 3 (6) 9 Rd. str. Zu Farbe 5 wechseln. 3 Rd. str. Zu Farbe 2 wechseln. 3 Rd. str. ÄRMELLOCH UND RÜCKENSTÜCK Zu Farbe 6 wechseln. 3 R str., wobei Sie die letzten 3 (3) 4 M des Rückenteils vor der markierten M sowie die 3 (3) 4 M des Vorderteils nach der markierten M sowohl zur linken als auch zur rechten Seite der Weste abketten. Die M des Vorderteils stilllegen. Rückenteil hin und rück 40 (46) 52 M weiterarbeiten, insgesamt 3 R in diesem Muster. Zugleich in jedem Ärmelloch bei jeder 2. R 1 M abnehmen, insgesamt 3-mal. Zu Farbe 2 wechseln. 3 (3) 6 R str. Das Rückenteil hat nun insgesamt 34 (40) 46 M. 2 str. Für die Schulter die verbleibenden 12 (13) 15 M abketten. Anderes Schulterteil auf die gleiche Weise str. VORDERTEIL Mit Farbe 6 weiterarbeiten. Mit den Farben und dem Muster wie beim Rückenteil weiterarbeiten, bis zum Farbwechsel von Farbe 3 zu Farbe 2. 3 R str. Die mittleren 6 (10) 12 M für den Halsausschnitt abketten. Jede Seite des Vorderteils separat str. Die verbleibenden M stilllegen. Mit Farbe 2 weiterarbeiten. 3 (3) 6 R str. In jeder 2. R an zwei Stellen 1 M am Halsausschnitt abketten. Zu Farbe 5 wechseln. 3 R str. Zu Farbe 2 wechseln. 3 (3) 6 R str. Zu Farbe 6 wechseln. 3 R str. Zu Farbe 2 wechseln. 6 R str. 12 (13) 15 M für die Schulter abketten. Andere Seite des Vorderteils auf die gleiche Weise str. Zu Farbe 4 wechseln. 6 R str. Zu Farbe 3 wechseln. 3 R str. Zu Farbe 2 wechseln. 6 (6) 9 R str. Zu Farbe 5 wechseln. 3 R str. Zu Farbe 2 wechseln. 3 (3) 6 R str. Zu Farbe 6 wechseln. 3 R str. Zu Farbe 2 wechseln. Zugleich die mittleren 8 (12) 14 M abketten. Jedes Schulterteil separat str. Am Halsausschnitt in jeder 2. R an zwei Stellen 1 M am Halsausschnitt abketten. Insgesamt 6 R mit Farbe Schulterteile zusammennähen. Ca. 50 (54) 60 M um den Halsausschnitt aufnehmen. 3 cm verschränktes Rippenmuster str. Locker abketten. Beim rechten bzw. linken Ärmelloch ebenfalls ca. 46 (46) 52 M aufnehmen. 3 cm verschränktes Rippenmuster str. Locker abketten. Fadenenden vernähen. 7

8 NO STRIKKEOPPSKRIFT STRIKKET VEST I TREDOBBEL PERLESTRIKK GARN Anna og Claras ullgarn med bambus, 3 4 nøster à 50 g / 125 m. Farge 1: 3 (3) 4 nøster. Anna og Claras mohairgarn med nylon, 6 7 nøster à 25 g / 215 m. Farge 2: 2 (2) 3 nøster. Farge 3: 1 nøste. Farge 4: 1 nøste. Farge 5: 1 nøste. Farge 6: 1 nøste. Bruk eventuelt Deres mohairgarn-rester, og bytt farge etter eget ønske, eller følg mønsteret. Vesten er strikket i tredobbel perlestrikk, bortsett fra vrangborden som er strikket som vridd vrangbord (se mønsterbeskrivelsen ovenfor). VRANGBORD, BAKSTYKKET Legg opp 46 (52) 58 masker (m) på rundpinne nr. 8 med 1 tråd ullgarn med bambus, farge 1, og 1 tråd mohairgarn med nylon, farge 2. Strikk vridd vrangbord frem og tilbake på p. Strikk 12 (14) 16 cm vrangbord. La m hvile. PINNER Rundpinne nr. 8. STØRRELSE S (M) L. VRANGBORD, FORSTYKKET Legg opp 46 (52) 58 m på rundpinne nr. 8, og strikk vridd vrangbord som beskrevet for bakstykket, 8 (10) 12 cm. Merk at forstykket er kortere enn bakstykket. STRIKKEFASTHET I tredobbel perlestrikk: 10 x 10 cm = 13 m x 17 p. MØNSTERBESKRIVELSER TREDOBBEL PERLESTRIKK p: 1 vrang (vr), 1 rett (r) p: 1 r, 1 vr. Gjenta disse 6 pinnene (p). VRIDD VRANGBORD 1 vridd rett (vridd r), 1 vrang (vr) ut pinnen. Snu, og strikk vridd r over vridd r og vr over vr. SLIK STRIKKER DE EN VEST I TREDOBBEL PERLESTRIKK Søstrene gjør oppmerksom på at vesten er strikket med 1 tråd av Anna og Claras ullgarn med bambus og 1 tråd av Anna og Claras mohairgarn med nylon. Mens ullgarnet med bambus er gjennomgående, er det kun tråden av mohairgarn med nylon som skifter farge. Fortsett så rundt over for- og bakstykkets 92 (104) 116 m i tredobbel perlestrikk (se mønsterbeskrivelse ovenfor). Sett en merkemaske (mm) ved slutten og starten på forstykket. DET STRIKKES TREDOBBEL PERLESTRIKK I FØLGENDE MØNSTER Strikk 3 (6) 9 omganger (omg) med farge 1 og farge 2. Bytt til farge 3, og strikk 3 omg. Bytt til farge 4, og strikk 9 omg. Bytt til farge 2, og strikk 3 (3) 6 omg. Bytt til farge 6, og strikk 3 omg. Bytt til farge 3, og strikk 3 omg. Bytt til farge 2, og strikk 3 (6) 9 omg. Bytt til farge 5, og strikk 3 omg. Bytt til farge 2, og strikk 3 omg. ERMHULL OG BAKSTYKKE Bytt til farge 6, og strikk 3 p der det felles av 8

9 NO over de siste 3 (3) 4 m på bakstykket (før mm) og over de 3 (3) 4 m etter mm på forstykket både på venstre og høyre side av vesten. La m på forstykket hvile, og fortsett frem og tilbake over bakstykkets 40 (46) 52 m, totalt 3 mønsterpinner. Fell samtidig 1 m i hvert av ermhullene på hver 2. p, totalt 3 ganger. Bytt til farge 2, og strikk 3 (3) 6 p. Nå er det 34 (40) 46 m totalt på bakstykket. Bytt til farge 4, og strikk 6 p. Bytt til farge 3, og strikk 3 p. Bytt til farge 2, og strikk 6 (6) 9 p. Bytt til farge 5, og strikk 3 p. Bytt til farge 2, og strikk 3 (3) 6 p. Bytt til farge 6, og strikk 3 p. Bytt til farge 2, og fell samtidig av de midterste 8 (12) 14 m. Strikk hver skulder for seg, og fell 1 m x 2 i halssiden på hver 2. p. Strikk totalt 6 p med farge 2. Fell av til skulder over de resterende 12 (13) 15 m. Strikk den andre skulderen på samme måte. FORSTYKKE Fortsett med farge 6 og med farger og mønster som på bakstykket frem til fargebyttet fra farge 3 til farge 2. Strikk 3 p, fell av de midterste 6 (10) 12 m til hals, og strikk hver side av forstykket for seg. La de resterende m hvile. Fortsett med farge 2. Strikk 3 (3) 6 p, og fell 1 m x 2 i halssiden på hver 2. p. Bytt til farge 5, og strikk 3 p. Bytt til farge 2, og strikk 3 (3) 6 p. Bytt til farge 6, og strikk 3 p. Bytt til farge 2, og strikk 6 p. Fell av 12 (13) 15 m til skulder. Strikk den andre siden av forstykket på samme måte. Sy sammen skuldrene. Plukk opp ca. 50 (54) 60 m rundt halsen, og strikk vridd vrangbord 3 cm. Fell løst av. I høyre og venstre ermhull plukkes det på samme måte opp ca. 46 (46) 52 m, og det strikkes 3 cm vridd vrangbord. Fell løst av. Fest endene. 9

LUL s Flower Power Vest dansk version

LUL s Flower Power Vest dansk version LUL s Flower Power Vest dansk version Brug restgarn i bomuld, bomuld/acryl, uld etc. 170-220 m/50 g One size. Passer str S-M. Brug større hæklenål hvis der ønskes en større størrelse. Hæklenål 3½ mm. 12

Læs mere

Arbejdet (arb) work) (RS) Through back of loop (tbl) Through of loop. Through front loop (tfl) Fordelt på 4 Set on 4

Arbejdet (arb) work) (RS) Through back of loop (tbl) Through of loop. Through front loop (tfl) Fordelt på 4 Set on 4 Dansk Engelsk/Amerikansk 1 løs af Slip stitch (sl1) 1 ret løs af (1 r løs af) Slip one knit wise (sl1 KW) 1 ret, 1 vrang (1 r, 1 vr) K1, P1 2 ret, 2 vrang (2 r, 2 vr) K2, P2 Adskille Separate Aflukning

Læs mere

work) (RS) Through back of loop (tbl) Through front loop (tfl) Forsiden (arbejdets retside) (rets) Right side (of work) / Front side (of work) (RS)

work) (RS) Through back of loop (tbl) Through front loop (tfl) Forsiden (arbejdets retside) (rets) Right side (of work) / Front side (of work) (RS) Dansk Engelsk/Amerikansk 1 løs af Slip stitch (sl1) 1 ret løs af (1 r løs af) Slip one knit wise (sl1 KW) 1 ret, 1 vrang (1 r, 1 vr) K1, P1 2 ret, 2 vrang (2 r, 2 vr) K2, P2 Adskille Separate Aflukning

Læs mere

Sunny Trøje med quiltemønster. Partner 3.5. Str

Sunny Trøje med quiltemønster. Partner 3.5. Str Sunny Trøje med quiltemønster Partner 3.5 Str. 34-52 Trøje med quiltemønster TRØJE MED QUILTEMØNSTER Nr. Nr. 128- T15 223 (08/0321/0000) 3/4.5 Hæklenål nr. 3 & markeringsringe GARN (antal ngl.) FARVE 34/36

Læs mere

cotton bomuld crochet hækle cross krydse chain (for crochet) kædemaske (kædem) circular needle rundpind (rundp) change to skift til behind bag

cotton bomuld crochet hækle cross krydse chain (for crochet) kædemaske (kædem) circular needle rundpind (rundp) change to skift til behind bag English/American Engelsk/Amerikansk Danish Dansk acrylic akryl alike, similarly på samme måde, magen til all alt also også alternately (alt) skiftevis alternate (alt) skiftevis altogether i alt always

Læs mere

Sweater med kanin Sværhedsgrad:

Sweater med kanin Sværhedsgrad: Sweater med kanin Sweater med kanin Sværhedsgrad: Garn: COOP, Bambus, 50 % bambus, 50 % bomuld, 50 g = 80 m Størrelse: 3/6 (9/12) 12/18 måneder = 62/68 (74/80) 86/92 cl. Sweaterens mål: Overvidde: ca.

Læs mere

OPSKRIFT SWEATER #04 / 02. Strikkefasthed 15 m og 20 p i glatstrikning = 10 10 cm.

OPSKRIFT SWEATER #04 / 02. Strikkefasthed 15 m og 20 p i glatstrikning = 10 10 cm. Størrelse S (M) L Materialer Lamana Puno (60 % alpaka, 40 % merino, ca. 60 m pr. 50 g), 200 (250) 250 g chili fv 015, 200 (250) 250 g sort fv 01, 200 (250) 250 g råhvid fv 00, Jumperpinde 6 og 7 mm, Rundpind

Læs mere

Strikkefasthed : 23 m, 30 p i dobb. Perlestrik med p 4 = 10 x 10 cm.

Strikkefasthed : 23 m, 30 p i dobb. Perlestrik med p 4 = 10 x 10 cm. 119/6 Bluse i perlestrik og hæklet lomme Str. : 0/1 mdr. (3 mdr.) 6 mdr. (1 år) 2 år (4) år Overvidde ca. : 44 cm (48 cm) 54 cm (61 cm) 66 cm (72) cm Hel længde : 21 cm (24 cm) 28 cm (33 cm) 36 cm (42

Læs mere

Isefjord - en cardigan med intarsiamønster

Isefjord - en cardigan med intarsiamønster Isefjord - en cardigan med intarsiamønster Design: Rachel Søgaard Grafisk flot cardigan i skønne farver. 1. udgave - august 2013, A/S Materialer Peruvian Highland Wool fra : 250 g af fv. 270 midnat, 150

Læs mere

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger:

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger: Sådan syr du basisrækkerne: Murstenssyning. Sy først trin 1, derefter sy trin 2, Giv ikke slip på perlerne før du har fået startet rigtigt, ellers kan de sno sig, og så må du starte forfra igen. Gentag

Læs mere

Delia Bluse med hjertemønster. Partner 3.5. Str år

Delia Bluse med hjertemønster. Partner 3.5. Str år Delia Bluse med hjertemønster Partner 3.5 Str. 2-10 år Bluse Str. 2-10 år Bluse med hjerte Nr. 112-T14-071 3 TILBEHØR: 2 STK SNONINGSPINDE & MARKERINGSRINGE GARN (antal ngl.) FARVE 2 ÅR 4 ÅR 6 ÅR 8 ÅR

Læs mere

Opskrift. Baby. kvalitetsdesign i en unik stil

Opskrift. Baby. kvalitetsdesign i en unik stil Opskrift Baby GARN FORBRUG Opskrift: 3 mdr. 6 mdr. Go handmade Teddy: 300 g 350 g Pinde: 3,5 mm Knapper 3,5 mm/17 m/10 cm Model: Go handmades Køredragt Teddy Strikket i Go handmades Teddy - et luksuriøst

Læs mere

H Herresweater med hætte i Mayflower 1 class.

H Herresweater med hætte i Mayflower 1 class. H1710 - Herresweater med hætte i Mayflower 1 class. Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) Overvidde cm: 106 (110) 114 (118) 122 (126) Længde cm ca.: 66 (68) 70 (72) 74 (76) Fv. 2082, Vinrød, ngl.: Fv. 2027, Bordeaux,

Læs mere

Nova Kjole. side 1 af 5. Signe Strømgaard Simonsen 2011. af Signe S. Simonsen

Nova Kjole. side 1 af 5. Signe Strømgaard Simonsen 2011. af Signe S. Simonsen Nova Kjole af Signe S. Simonsen Denne enkle, stribede raglankjole har været udgivet på engelsk i det amerikanske online strikkeblad Petite Purls i foråret 2011. Se mere på www.petitepurls.com Særlig tak

Læs mere

1 gang og derefter gentages 21. 26. omg, idet udtagningerne fortsættes ud fra snoningen som før. Strikkefasthed: 8 m og 11 p i glat

1 gang og derefter gentages 21. 26. omg, idet udtagningerne fortsættes ud fra snoningen som før. Strikkefasthed: 8 m og 11 p i glat Strikkefasthed Lav altid en strikkeprøve, før du går i gang med selve arbejdet. Prøven skal være ca. x cm og strikkes i det mønster, der er angivet i opskriften. Tæl derefter antallet af m og p på 0 x

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

STRIBET BABYKJOLE I FIN ULD CEMENTGRÅ PLUM STÅLGRÅ ST. TURKIS ST. GAMMELROSA

STRIBET BABYKJOLE I FIN ULD CEMENTGRÅ PLUM STÅLGRÅ ST. TURKIS ST. GAMMELROSA Babykjole Str. 0-24 mdr. STRIBET BABYKJOLE I FIN ULD 2.5 & 3 TILBEHØR: KNAP, 5 MM Ø GARN (antal ngl.) FARVE A)NYFØDT B)3 MDR. C)6 MDR. D)2/8 MDR. E)24 MDR. FIN ULD LYNG CEMENTGRÅ PLUM STÅLGRÅ ST. TURKIS

Læs mere

Opskrift: Go handmade kvalitetsdesign i en unik stil. Baby GARN FORBRUG. Rundpinde: 3,5 mm 40 cm Strømpepind: 3,0 mm Dobbelttråd: 3,5 mm/26 m/10 cm

Opskrift: Go handmade kvalitetsdesign i en unik stil. Baby GARN FORBRUG. Rundpinde: 3,5 mm 40 cm Strømpepind: 3,0 mm Dobbelttråd: 3,5 mm/26 m/10 cm Opskrift Baby GARN FORBRUG Opskrift: Go handmade Soft: Rundpinde: 3,5 mm 40 cm Strømpepind: 3,0 mm 3 mdr. 6 mdr. 150 g 200 g Dobbelttråd: 3,5 mm/26 m/10 cm Model: Go handmades Romper Cable Go handmade

Læs mere

SAGA BASISMODEL MED RAGLAN STØRRELSE: XS-XXL 16-11

SAGA BASISMODEL MED RAGLAN STØRRELSE: XS-XXL 16-11 SAGA BASISMODEL MED RAGLAN STØRRELSE: XS-XXL 16-11 16-11 BASISMODEL MED RAGLAN VED SPØRGSMÅL TIL OPSKRIFTEN ELLER GARNET Järbo Garn AB Tlf. +46-026 - 27 30 30 E-mail info@jarbo.se VEDR. EVT. RETTELSER

Læs mere

16-02 SAGA BASISMODEL TIL DAMER STØRRELSE: XL - XXL (A) (B) (C) (D) (J) (E) (G) (F) (H)

16-02 SAGA BASISMODEL TIL DAMER STØRRELSE: XL - XXL (A) (B) (C) (D) (J) (E) (G) (F) (H) 16-02 (A) D SAGA BASISMODEL TIL DAMER STØRRELSE: XL - XXL B 16-02 BASISMODEL TIL DAMER GARNKVALITET GARNALTERNATIV Saga 100 % uld, 50 g = ca. 121 m Fuga, Lady, Fantasi, Gästrike 3-trådet, Mellanraggi Bemærk

Læs mere

Babycardigan med mønster

Babycardigan med mønster Babycardigan med mønster Babycardigan med mønster Sværhedsgrad: Garn: COOP, Bambus, 50% bambus, 50% bomuld, 50 g = 80 m Størrelse: 3/6 (9/12) 12/18 måneder = 62/68 (74/80) 86/92 cl. Sweaterens mål: Overvidde:

Læs mere

119/3 Sømandsbluse Hue, Vanter

119/3 Sømandsbluse Hue, Vanter 119/3 Sømandsbluse Hue, Vanter Bluse str. : 3 mdr. (6 mdr) 12 mdr. (2 år) 4 år. Overvidde ca. : 47 cm (54 cm) 61 cm. (65 cm) 74 cm. Hel længde : 24 cm (28 cm) 33 cm (37 cm) 42 cm. Garnforbrug : 150 (200)

Læs mere

Sweater i Cosmo

Sweater i Cosmo 1220 - Sweater i Cosmo Small/Medium (Large/X-Large)XX-Large/XXX-Large Overvidde 92 (103) 115 cm. Længde: 54 (56) 58 cm. Farve A: 9 (10) 11 ngl. grøn Mayflower Cosmo Farve B: 3 (3) 4 ngl. sort Mayflower

Læs mere

Materiale til dukken: Benene og kroppen: Armene: Fødderne: Montering:

Materiale til dukken: Benene og kroppen: Armene: Fødderne: Montering: Trine Materiale til dukken: Dukken: Tyndt hudfarvet garn, som passer til pinde nr. 2,5. Orange garn til hår. Nogle rester broderegarn eller andet tyndt garn til brodering af ansigtet. Til fyld er der brugt

Læs mere

Sweater med dominostrik på forstykket i Mayflower Easy Care.

Sweater med dominostrik på forstykket i Mayflower Easy Care. 373 - Sweater med dominostrik på forstykket i Mayflower Easy Care. Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) Brystvidde cm: 78 (84) 90 (98) - - Længde cm: 62 (66) 70 (74) - - Fv. 080, Sand, ngl.: Fv. 079, Mint, ngl.:

Læs mere

18-03 NOVA STØRRELSE: XS-2XL

18-03 NOVA STØRRELSE: XS-2XL 18-03 NOVA STØRRELSE: XS-2XL 18-03 BASISMODEL MED RAGLAN, TIL DAMER GARNKVALITET GARNALTERNATIV STØRRELSE OVERVIDDE OVERVIDDE HEL LÆNGDE HEL LÆNGDE Nova 100 % bomuld, 50 g = ca. 170 m Järbo 8/4, MiniRaggi,

Læs mere

Artikelnummer: 9850100-D8239 S8239-DK. Hue, abe, kanin, jakke og tunika

Artikelnummer: 9850100-D8239 S8239-DK. Hue, abe, kanin, jakke og tunika Artikelnummer: 9850100-D8239 -DK Hue, abe, kanin, jakke og tunika i BRAVO/BRAVO COLOR Hue, abe, kanin, jakke og tunika i BRAVO/BRAVO COLOR Garn: SMC Bravo/Bravo Color, 100 % akryl, 1 ngl = 50 g = ca 133

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

91218 ELISE ELISE

91218 ELISE ELISE 91218 ELISE 91218 ELISE 69210 69208 69204 69207 69209 Version 5 91218 BASISMODEL MED RAGLAN, TIL DAMER GARNKVALITET Elise (55% bomuld, 45% Akryl. Nystan 100 g = 330 m) STRIKKEFASTHED Ca 22-23 m og 32 p

Læs mere

Bitorn Hanne Rasmussen StrikStrikStrik 2016

Bitorn Hanne Rasmussen StrikStrikStrik 2016 Bitorn Hanne Rasmussen StrikStrikStrik 2016 Der skal bruges: Bitorn En kombination af et klassisk nordisk hjulmønster og Tern, et lækkert garn af 75% uld og 25% silke fra Quince & Co har dannet basis for

Læs mere

Maricia - smuk cardigan med hulmønster

Maricia - smuk cardigan med hulmønster Maricia - smuk cardigan med hulmønster Side 1 Design: Hanna Maciejewska Maricia strikkes oppefra og ned med raglanærmer og et smukt hulmønsterpanel på ryggen. Sæt prikken over i et med matchende eller

Læs mere

Opskrift. Go handmade kvalitetsdesign i en unik stil. Baby

Opskrift. Go handmade kvalitetsdesign i en unik stil. Baby Opskrift Baby Materialer Opskrift: 3 mdr 6 mdr Tencel garn*: 150 g 200 g Pinde: 3,0 & 3,5 mm Knapper *Dobbelt: 3,5 mm/26 m/10 cm Model: Go handmades Cardigan Lace Flounce Go handmade kvalitetsdesign i

Læs mere

Paikea - en fin hvalsweater til børn

Paikea - en fin hvalsweater til børn Paikea - en fin hvalsweater til børn Design: Karen Skriver Lauger Paikea er det maorianske navn for pukkelhvalen. Den smukke hval, der er meget majestætisk at se på. Hvalglade børn (og deres forældre)

Læs mere

N Nr 4: Glatt re: In Rd = alle M re str. In R = Vorders re, Rücks li.

N Nr 4: Glatt re: In Rd = alle M re str. In R = Vorders re, Rücks li. Grösse S / M / L / XL Modellmasse: Oberweite 96/104/112/120 cm Länge Material: LANG YARNS MOHAIR LUXE (Superkid Mohair, Seide) 125/125/150/175 g = 5/5/6/7 Knl anthrazit 698.0170. LANG YARNS / ADDI Strick-N

Læs mere

Opskrift. Go handmade kvalitetsdesign i en unik stil. Baby

Opskrift. Go handmade kvalitetsdesign i en unik stil. Baby Opskrift Baby Materialer Opskrift: 3 mdr 6 mdr Tencel garn*: 150 g 150 g Pinde: 3,0 & 3,5 mm Knap *Dobbelt: 3,5 mm/26 m/10 cm Model: Go handmades Vest Lace Go handmade kvalitetsdesign i en unik stil Strikket

Læs mere

Opskrift. Go handmade kvalitetsdesign i en unik stil. Baby

Opskrift. Go handmade kvalitetsdesign i en unik stil. Baby Opskrift Baby Materialer Opskrift: 3 mdr 6 mdr Tencel garn: 200 g 250 g Pinde: 3,0 & 3,5 mm Knapper Dobbelt: 3,5 mm/26 m/10 cm Model: Go handmades Hættetrøje Lace Go handmade kvalitetsdesign i en unik

Læs mere

Tipp 1: Der Pullover wird in einem Stück gestr. Tipp 2: Der Pfeil in der Schnittskizze zeigt die Strickrichtung.

Tipp 1: Der Pullover wird in einem Stück gestr. Tipp 2: Der Pfeil in der Schnittskizze zeigt die Strickrichtung. 37 Pullover Grösse 140/152/164/176 Modellmasse: Oberweite 76/80/84/88 cm Länge 42/45/48/51 cm Material: LANG YARNS COTONE (Baumwolle, Polyacryl) 450/500/500/550 g = 9/10/10/11 Knl schlamm 766.0099. LANG

Læs mere

Babysweater med knaplukning

Babysweater med knaplukning Babysweater med knaplukning Babysweater med knaplukning Sværhedsgrad: Garn: Baby Cashmere, 72% Merino uld, 15% Nylon, 13% Cashmere, 50 g = 100 m. Størrelse: 3/6 (9/12) 12/18 måneder = 62/68 (74/80) 86/92

Læs mere

BABYSÆT: CARDIGAN/BOLERO, KJOLE, BODY, PANDEBÅND OG KRONE

BABYSÆT: CARDIGAN/BOLERO, KJOLE, BODY, PANDEBÅND OG KRONE Version 2 92172. BABYSÆT: CARDIGAN/BOLERO, KJOLE, BODY, PANDEBÅND OG KRONE GARNKVALITET Colin (65 % Bomuld, 35 % Hør. Nøgle 50 g = 150 m) STRIKKEFASTHED Ca 23-24 m og 32 p i glatstrikning på p 3.5 mm =

Læs mere

KAMILLA KARL. By Kattens Masker - Miss Mary. i Mayflower Easy Care Classic MD31

KAMILLA KARL. By Kattens Masker - Miss Mary. i Mayflower Easy Care Classic MD31 KAMILLA KARL i Mayflower Easy Care Classic XX-Small X-Small Small Medium Large X-Large XX-Large Overvidde (brystmål på trøjen) 0 3 111 11 Trøjens længde fra nakken. 0 1 3 Ærmelængde, optil ærmgab FORBRUG

Læs mere

CASSIOPEIA Grundmønster til barne/dametrøje og -sweater Pinde: nr. 5½ Hæklenål: nr. 4½ Størrelse: 2-12 år, XS-XL Garnforbrug: 6 (6) 7 (8) 9 (10) ngl

CASSIOPEIA Grundmønster til barne/dametrøje og -sweater Pinde: nr. 5½ Hæklenål: nr. 4½ Størrelse: 2-12 år, XS-XL Garnforbrug: 6 (6) 7 (8) 9 (10) ngl CASSIOPEIA Grundmønster til barne/dametrøje og -sweater Pinde: nr. 5½ Hæklenål: nr. 4½ Størrelse: 2-12 år, XS-XL Garnforbrug: 6 (6) 7 (8) 9 (10) ngl i fv. 02 (barnestr.), 10 (11) 12 (13) 14 ngl i fv. 02

Læs mere

Mentha - en dejlig løstsiddende pullover

Mentha - en dejlig løstsiddende pullover Mentha - en dejlig løstsiddende pullover Design: Hanna Maciejewska Mentha er en dejlig løstsiddende pullover med et lækkert hulmønster på ryggen. Pulloveren er strikket oppefra og ned og er så godt som

Læs mere

Telemark Jacket by DROPS Design

Telemark Jacket by DROPS Design Telemark Jacket by DROPS Design DROPS 179-10 Strikket jakke med rundt bærestykke og norsk mønster i!ere farver, strikket ovenfra og ned. Størrelse S - XXXL. Arbejdet er strikket i DROPS Merino Extra Fine.

Læs mere

Telemark by DROPS Design

Telemark by DROPS Design Telemark by DROPS Design DROPS 179-9 Strikket bluse med rundt bærestykke og norsk mønster i!ere farver, strikket ovenfra og ned. Størrelse S - XXXL. Arbejdet er strikket i DROPS Merino Extra Fine. DROPS

Læs mere

Design: Katrine Lindequist Kirketerp-Møller

Design: Katrine Lindequist Kirketerp-Møller Alma Babycardigan Design: Katrine Lindequist Kirketerp-Møller Før du begynder Trøjen strikkes oppefra og ned. Bærestykke og krop strikkes frem og tilbage på rundpind mens ærmerne strikkes rundt på strømpepinde

Læs mere

Opskrift. Go handmade kvalitetsdesign i en unik stil. Baby. Materialer Opskrift: 3 mdr 6 mdr Tencel garn: 175 g 225 g

Opskrift. Go handmade kvalitetsdesign i en unik stil. Baby. Materialer Opskrift: 3 mdr 6 mdr Tencel garn: 175 g 225 g Opskrift Baby Materialer Opskrift: 3 mdr 6 mdr Tencel garn: 175 g 225 g Pinde: 3,5 mm Knapper Dobbelt: 3,5 mm/26 m/10 cm Model: Go handmades Cardigan Cable Go handmade kvalitetsdesign i en unik stil Strikket

Læs mere

Grethe-sættet. Grethe-sættet. Str. 1-6 år. Strikkeopskrifter til cardigan Grethe, bukser Grethe, og hængehue Grethe. Størrelser

Grethe-sættet. Grethe-sættet. Str. 1-6 år. Strikkeopskrifter til cardigan Grethe, bukser Grethe, og hængehue Grethe. Størrelser Grethe-sættet Strikkeopskrifter til cardigan Grethe, bukser Grethe, og hængehue Grethe Str. 1-6 år Grethe-sættet Størrelser 1-2 2-3 3-4 4-6 år Garnbehov (hele sættet) 8 9 11 13 ngl á 50g Strikkefasthed

Læs mere

Olivia. Af Ilse Charlotte Funch

Olivia. Af Ilse Charlotte Funch Olivia Af Ilse Charlotte Funch Dukken: Materiale til dukken: Tyndt beige garn, som passer til pinde nr. 2,5. Jeg har brugt Strømpegarn. Råhvidt og lyseblåt garn til undertøj og rustrødt garn til hår. Nogle

Læs mere

instructions vägledning vejledning veiledning anleitung Quick Knit

instructions vägledning vejledning veiledning anleitung Quick Knit instructions vägledning vejledning veiledning anleitung Quick Knit UK Quick Knit (Knifty Knitter) is a fun, clever knitting loom which allows you make beautiful scarves, hats, bags and much more without

Læs mere

91211 TROPIK D A D B C

91211 TROPIK D A D B C 91211 TROPIK D A D C B 91211 SPORTY STRIK GARNKVALITET Tropik (50 % Bambus, 25 % Bomuld, 25 % Akryl. Nøgle ca 50 g = 123 m) STØRRELSE XS(S)M(L)XL(2XL) OVERVIDDE Model A Ca 82(90)98(106)118(130) cm Tunika

Læs mere

Opskrift på Lapsus-cardigan

Opskrift på Lapsus-cardigan Opskrift på Lapsus-cardigan Denne cardigan er en stor, løs cardigan, strikket i vævestrik i flere stykker. Vævestrik strikkes med én farve af gangen, men fordi nogle masker strikkes, og nogle tages løst

Læs mere

Ghita - en klassisk cardigan

Ghita - en klassisk cardigan Ghita - en klassisk cardigan Design: Hanna Maciejewska Ghita er en smuk og klassisk cardigan med en dyb V-udskæring og et smukt strukturmønster på ryggen. Cardiganen har en elegant konstruktion, strikket

Læs mere

Mimulus - en cardigan med zigzagmønster

Mimulus - en cardigan med zigzagmønster Mimulus - en cardigan med zigzagmønster Design: Signe S. Simonsen Mimulus er designet særligt til os kvinder med kurver. Lavet specifikt til vores proportioner og med tanke og øje for hvad der klæder vores

Læs mere

PIRJO BLUSE TIL BARN OG DAME

PIRJO BLUSE TIL BARN OG DAME Version 1 92159. PIRJO BLUSE TIL BARN OG DAME GARNKVALITET Eko Bomuld (100 % Økologisk egyptisk bomuld. Nøgle 50 g = 120 m) STRIKKEFASTHED Ca 22 m og 32 p i glatstrikning på p 3.5 mm = 10 x 10 cm Ca 19½

Læs mere

Mayflower Cotton 8/4 Merceriseret. 100 % Bomuld Merceriseret.

Mayflower Cotton 8/4 Merceriseret. 100 % Bomuld Merceriseret. 514: Mayflower Pigekjole i Cotton 8/4 Merceriseret. Størrelse mdr./år: 6 9 12 15 18 21 Jakkens Overvidde cm: 39 44 50 54 59 64 Længde cm: 26 27 29 30 32 33 Kjolens Overvidde cm: 36 41 47 52 57 62 Længde:

Læs mere

Ninni - en hyggelig cardigan med hulmønster

Ninni - en hyggelig cardigan med hulmønster Ninni - en hyggelig cardigan med hulmønster Side 1 Design: Hanna Maciejewska Ninni er hyggelig cardigan strikket oppefra og ned med raglanudtagninger og et fint hulmønster på ryggen. Sæt skønne matchende

Læs mere

Design: Helga Isager fra bogen: Finstrikket november 2013.

Design: Helga Isager fra bogen: Finstrikket november 2013. Design: Helga Isager fra bogen: Finstrikket november 2013. SWALLOW cardigan størrelse S (M) L materialer Farve A: 50 (50) 50 g Isager Tvinni farve 61 50 (50) 50 g Isager Alpaca 1, på billedet farve 61

Læs mere

BRAZILIA/BRAZILIA COLOR/BRAZILIA GLITTER Grundmønster til barne/dametrøje og -sweater Pinde: nr. 5 Hæklenål: nr. 4 Størrelse : 2-12 år, XS-XL

BRAZILIA/BRAZILIA COLOR/BRAZILIA GLITTER Grundmønster til barne/dametrøje og -sweater Pinde: nr. 5 Hæklenål: nr. 4 Størrelse : 2-12 år, XS-XL BRAZILIA/BRAZILIA COLOR/BRAZILIA GLITTER Grundmønster til barne/dametrøje og -sweater Pinde: nr. 5 Hæklenål: nr. 4 Størrelse : 2-12 år, XS-XL Garnforbrug: 6 (7) 8 (8) 9 (10) ngl i fv. 02 (børnestr.), 9

Læs mere

Ca 750 (775) 800 g (fv 46121, blå) RUNDPINDE

Ca 750 (775) 800 g (fv 46121, blå) RUNDPINDE 92019 MIRA Version 1 92019 PONCHO MED LOMME PÅ MAVEN OG MATCHENDE HALVVANTER GARNKVALITET Mira (100 % Extra fin merinould. SW. Ca 50 g = 125 m) GARNALTERNATIV Garngruppe 4 (OBS! Garnforbrug og form kan

Læs mere

ANNAS FLÆSEKJOLE. By Maria Bach i Mayflower Cotton Merino MD42

ANNAS FLÆSEKJOLE. By Maria Bach i Mayflower Cotton Merino MD42 ANNAS FLÆSEKJOLE i Mayflower Cotton Merino By Maria Bach Jensen @Sanastrik MD2 MYDESIGN er strikke- og hækleopskrifter der gives fra bruger til bruger. Mayflower frasiger sig ethvert ansvar for opskriftens

Læs mere

91044 GÄSTRIKE 3 TR & FANTASI

91044 GÄSTRIKE 3 TR & FANTASI 91044 GÄSTRIKE 3 TR & FANTASI Version 1 91044 CARDIGAN MED MULTIFARVEDE STJERNER OG RAGLAN GARNKVALITET Gästrike 3 tr (100% Uld. Bundt ca. 100 g = 200 m) Fantasi (50% Uld, 50% Akryl. Nøgle ca. 50 g = 120

Læs mere

BASISMODEL MED RAGLAN TIL DAMER

BASISMODEL MED RAGLAN TIL DAMER Version 1 91283. BASISMODEL MED RAGLAN TIL DAMER GARNKVALITET Twiggy (73% Akryl, 24% Uld, 3% Viscose. Nøgle ca 100 g = 200 m. GARNALTERNATIV Garbo STØRRELSE XS (S) M (L) XL (XXL) OVERVIDDE Ca 84(92)101(109)122(133)

Læs mere

Bluse med hjertemønster CEMENTGRÅ RÅHVID STÅLGRÅ STOF 2000 FIN ULD: 100 % uld. 50 g = 170 meter

Bluse med hjertemønster CEMENTGRÅ RÅHVID STÅLGRÅ STOF 2000 FIN ULD: 100 % uld. 50 g = 170 meter Bluse med hjerter Str. 0-24 mdr. Bluse med hjertemønster 2.5 TILBEHØR: SMÅ TRYKKNAPPER A-C: 5 STK. D-E: 3 STK. GARN (antal ngl.) FARVE A)NYFØDT B)3 MDR. C)6 MDR. D) MDR. E)18/24 MDR. FIN ULD BLODRØD 2

Læs mere

Babytrøje med hætte Sværhedsgrad:

Babytrøje med hætte Sværhedsgrad: Babytrøje med hætte Babytrøje med hætte Sværhedsgrad: Garn: Baby Cashmere, 72% Merino uld, 15% Nylon, 13% Cashmere, 50 g = 100 m. Størrelse: 3/6 (9/12) 12/18 måneder = 62/68 (74/80) 86/92 cl. Trøjens mål:

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

ISLANDSTRØJE AFTUR MED TASKE

ISLANDSTRØJE AFTUR MED TASKE Version 4 91003. ISLANDSTRØJE AFTUR MED TASKE GARNKVALITET Létt Lopi (100% Ren Ny Ull, Nøgle ca 50 g = 100 m) STRIKKEFASTHED Ca 18 m og 24 p glatstrik med pind nr 4.5 = 10 x 10 cm. GARNALTERNATIV Garngruppe

Læs mere

CARDIGAN/BOLERO: OVERVIDDE. Ca 40(42)47(51)55(58)61 cm HEL LÆNGDE

CARDIGAN/BOLERO: OVERVIDDE. Ca 40(42)47(51)55(58)61 cm HEL LÆNGDE 92172 COLIN Version 2 92172 BABYSÆT: CARDIGAN/BOLERO, KJOLE, BODY, PANDEBÅND OG KRONE GARNKVALITET Colin (65 % Bomuld, 35 % Hør. Nøgle 50 g = 150 m) STRIKKEFASTHED Ca 23-24 m og 32 p i glatstrikning på

Læs mere

BABYSÆT: CARDIGAN, BUKSER OG SELEBUKSER MED SNONINGER

BABYSÆT: CARDIGAN, BUKSER OG SELEBUKSER MED SNONINGER Version 1 92170. BABYSÆT: CARDIGAN, BUKSER OG SELEBUKSER MED SNONINGER GARNKVALITET Colin (65 % Bomuld, 35 % Hør. Nøgle 50 g = 150 m) STRIKKEFASTHED Ca 23-24 m og 32 p i glatstrikning på p 3.5 mm = 10

Læs mere

STØRRELSE 34 (36) 38 (40) 42 (44) Taljevidde 60 (63) 66 (70) 73 (76) cm Længde 52 (53) 54 (55) 56 (57) cm

STØRRELSE 34 (36) 38 (40) 42 (44) Taljevidde 60 (63) 66 (70) 73 (76) cm Længde 52 (53) 54 (55) 56 (57) cm PÍFA 26-20 STØRRELSE 34 (36) 38 (40) 42 (44) Taljevidde 60 (63) 66 (70) 73 (76) cm Længde 52 (53) 54 (55) 56 (57) cm MATERIALE: Létt- Lopi (100% islandsk uld, løbelængde 50g = ca. 100 meter). Fv. A 0059

Læs mere

Gudmor poncho Møbiuskrave

Gudmor poncho Møbiuskrave 1 Består af en møbius der er kraven,og derfra strikkes ponchoen ned, der tages ud på hver anden pind, 5 steder, så ponchoen bliver bredere nedad. Afslut med en blonde. Møbiuskrave Lav en møbius med med

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Lavinia. Filcolana. - en monteringsfri cardigan i tykt garn. Side 1. Design: Hanna Maciejewska

Lavinia. Filcolana. - en monteringsfri cardigan i tykt garn. Side 1.   Design: Hanna Maciejewska Lavinia - en monteringsfri cardigan i tykt garn Side 1 Design: Hanna Maciejewska Lavinia er en dejlig og varm cardigan, der er hurtig at strikke i det lækre, tykke Naturgarn. Lavinia er designet til at

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

SOMMERTRØJE GARNKVALITET

SOMMERTRØJE GARNKVALITET Version 3 91353. SOMMERTRØJE GARNKVALITET Tropik (50% Bambus, 25% Bomuld, 25% Akryl. Nøgle ca 50 g = 123 m) STRIKKEFASTHED Ca 23 m x 30 omg glatst på p nr 4 = 10 x 10 cm. Ca 25-26 m mønster på p nr 4 =

Læs mere

Til trøjen bruges 2 bundter á 240 g.

Til trøjen bruges 2 bundter á 240 g. Trøje strikke af flerfarvet Kauni og inspireret af de mangefarvede Fair Isle trøjer fra Shetlandsøerne og samtidig de helt enkle mønstre, som bl.a. ses i Færøtrøjerne. Fordelen ved at strikke i Kaunigarnet

Læs mere

Ylva - Strikket bluse med snoninger og raglan til børn. Størrelse 2-12 år. Arbejdet er strikket i DROPS Air - Free pattern by DROPS Design

Ylva - Strikket bluse med snoninger og raglan til børn. Størrelse 2-12 år. Arbejdet er strikket i DROPS Air - Free pattern by DROPS Design Ylva by DROPS Design DROPS Children 30-3 Strikket bluse med snoninger og raglan til børn. Størrelse 2-12 år. Arbejdet er strikket i DROPS Air DROPS Design: Model ai-005-bn Garngruppe C eller A + A - Størrelse:

Læs mere

Amy og Alice Design Ilse Funch

Amy og Alice Design Ilse Funch Amy og Alice Design Ilse Funch Dukkerne Sidse og Amy er strikket efter samme opskrift: Tyndt hudfarvet garn, som passer til pinde nr. 2,5. Gule nuancer garn til hår. Nogle rester broderegarn eller andet

Læs mere

BABYSÆT: CARDIGAN, KJOLE, BODY OG PANDEBÅND

BABYSÆT: CARDIGAN, KJOLE, BODY OG PANDEBÅND Version 1 92168. BABYSÆT: CARDIGAN, KJOLE, BODY OG PANDEBÅND GARNKVALITET Eko Bomull (100% Økologisk egyptisk bomuld. Nøgle ca 50 g = 120 m) STRIKKEFASTHED Ca 22 m og 32 p i glatstrikning på p 3.5 mm =

Læs mere

MØNSTERSTRIKKET BLUSE OG CARDIGAN TIL BØRN

MØNSTERSTRIKKET BLUSE OG CARDIGAN TIL BØRN Version 3 91933. MØNSTERSTRIKKET BLUSE OG CARDIGAN TIL BØRN GARNKVALITET Mellanraggi (75 % uld, 25 % Polyamid. Nøgle ca. 100 g = 260 m) STRIKKEFASTHED Ca. 25 m i mønsterstrikning på p 3,5 = 10 cm GARNALTERNATIV

Læs mere

IDUN BABYSÆT. HØJRE FORSTYKKE Strikkes som venstre forstykke men spejlvendt. Version 2

IDUN BABYSÆT. HØJRE FORSTYKKE Strikkes som venstre forstykke men spejlvendt. Version 2 Version 2 91992. IDUN BABYSÆT GARNKVALITET Bambu Raggi (50 % Uld "superwash", 25 % polyamid, 25 % bambus. Nøgle ca 100 g = 400 m) STRIKKEFASTHED Ca 27-28 m og 40 p glatst på p 3 mm = 10 x 10 cm GARNALTERNATIV

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

BABY PASCAL STØRRELSER: 38 (prematur) - 86 cl

BABY PASCAL STØRRELSER: 38 (prematur) - 86 cl 91014 D F C B G H A E B D BABY PASCAL STØRRELSER: 38 (prematur) - 86 cl 91014 BASISOPSKRIFT BABY GARNKVALITET Baby Pascal (100% Akryl. Nøgle ca 50 g = 225 m) GARNALTERNATIV Gästrike 2 tr, Plädgarn, Järbo

Læs mere

Strikket dominosjal. Hobbii.dk - Copyright 2018 Alle rettigheder forbeholdes. Side 1. No

Strikket dominosjal. Hobbii.dk - Copyright 2018 Alle rettigheder forbeholdes. Side 1. No Strikket dominosjal No. 2004-171-4875 Materialer Jumperpinde nr 4 Hobbii Dream Colour Hæklenål nr 3 Maskemarkør Køb garn og tilbehør her: http://shop.hobbii.dk/strikket-dc-sjal Strikkefasthed: 22 m = 10

Læs mere

Opskrift. Go handmade kvalitetsdesign i en unik stil. Baby

Opskrift. Go handmade kvalitetsdesign i en unik stil. Baby Opskrift Baby Materialer Opskrift: 3 mdr 6 mdr Tencel garn*: 150 g 200 g Pinde: 3,0 & 3,5 mm Knapper *Dobbelt: 3,5 mm/26 m/10 cm Model: Go handmades Cardigan Flounce Go handmade kvalitetsdesign i en unik

Læs mere

KORALL Basisplagg: XS-2XL

KORALL Basisplagg: XS-2XL 17-02 KORALL Basisplagg: XS-2XL 17-02 BASIS TRØJE MED RAGLAN I KORALL TIL DAMER GARNKVALITÉT Korall 100% Bomull (nøgle ca 50 g = 170 m) STØRRELSER XS(S)M(L)XL(2XL) OVERVIDDE(trøjer & cardigan) Ca 92 (99)108(116)129(139)

Læs mere

JÄRBOMØNSTRET BLUSE OG CARDIGAN TIL BABY

JÄRBOMØNSTRET BLUSE OG CARDIGAN TIL BABY Version 2 91731. JÄRBOMØNSTRET BLUSE OG CARDIGAN TIL BABY GARNKVALITET Alpacka Solo (100 % alpacka, 1 ngl = 50 g, 167 m) GARNKVALITET Llama Silk (70% Mjuk babylama, 30% mullbärssilke. Nøgle ca 50 g = 165

Læs mere

BASISOPSKRIFT MED RAGLAN TIL BØRN OG BABY

BASISOPSKRIFT MED RAGLAN TIL BØRN OG BABY Version 1 92304. BASISOPSKRIFT MED RAGLAN TIL BØRN OG BABY GARNKVALITET Lilly (70 % viskose, 30 % hør. Nøgle 100 g = ca 335 m) STRIKKEFASTHED Ca 27 m og 38 p i glatstrikning på p 3 mm = 10 x 10 cm GARNALTERNATIV

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

91271 FUGA, SAGA A B B

91271 FUGA, SAGA A B B 91271 FUGA, SAGA A B B Version 2 91271 CARDIGAN MED RUNDT BÆRESTYKKE GARNKVALITET (A) Saga (100 % Uld Superwash. Nøgle ca. 50 g = 104 m) STRIKKEFASTHED Ca 22 m og 26 p i mønsterstrik på p nr 4, ca 22 m

Læs mere

70 % Kid Mohair, 30 % Silke.

70 % Kid Mohair, 30 % Silke. 925: Mayflower Poncho og Tørklæde i Kid Silk. Størrelse: S/M (L/XL) Længde midt for cm: 58 (65) Kvalitet: Garnforbrug ngl.: Strikkepinde, hæklenål: Tilbehør: Strikkefasthed: Mayflower Kid Silk. 70 % Kid

Læs mere

Ca 300(350)400(400)450(450) g (fv 28211, grå / 28201, hvid) Ca 250(300)300(350)350(400) g (fv 28345, rød-rosa / 28349, brun-grøn)

Ca 300(350)400(400)450(450) g (fv 28211, grå / 28201, hvid) Ca 250(300)300(350)350(400) g (fv 28345, rød-rosa / 28349, brun-grøn) 91745 MELLANRAGGI Version 2 91745 CARDIGAN MED MULTIFARVEDE STJERNER OG RAGLAN GARNKVALITET Mellanraggi (75 % Uld Superwash, 25 % Polyamid. Nøgle ca. 100 g = 260 m) STRIKKEFASTHED Ca. 24 m og 24 p i glatstrikning

Læs mere

Opskrift: Baby. kvalitetsdesign i en unik stil GARN FORBRUG. Rundpinde: 3,5 mm Hæklenål (til hæklede kant): 2,5 mm Dobbelttråd: 3,5 mm/26 m/10 cm

Opskrift: Baby. kvalitetsdesign i en unik stil GARN FORBRUG. Rundpinde: 3,5 mm Hæklenål (til hæklede kant): 2,5 mm Dobbelttråd: 3,5 mm/26 m/10 cm Opskrift Baby GARN FORBRUG Opskrift: Go handmade Soft: 3 mdr. 6 mdr. 100 g 125 g Rundpinde: 3,5 mm Hæklenål (til hæklede kant): 2,5 mm Dobbelttråd: 3,5 mm/26 m/10 cm Model: Go handmades Bloomers Classic

Læs mere

Opskrift til 4. Smarte strømper. www.mayflower.dk. 1022 Strømper Mayflower strømpegarn

Opskrift til 4. Smarte strømper. www.mayflower.dk. 1022 Strømper Mayflower strømpegarn Opskrift til 4 Smarte strømper www.mayflower.dk 1022 Strømper Mayflower strømpegarn Strømper med hulmønster Str: 36/37 (38/39) 40/41 Materiale: Mayflower strømpegarn. 100 (150) 150 gr. Pinde: Strømpepinde

Læs mere

Bellflower. by Liselotte Weller. Page 1/ cm 111 cm 121 cm 133 cm

Bellflower. by Liselotte Weller. Page 1/ cm 111 cm 121 cm 133 cm Bellflower by Liselotte Weller Page 1/3 Materials: Crochet hook size 5 mm Approx. 300 grams Kauni 8/2 or similar yarn. The yarn quantity will vary by the quality of yarn you chose to work in. Crochet tension:

Læs mere

193 Damesolbluser og hovedtørklæder i Mayflower Cotton 8/4.

193 Damesolbluser og hovedtørklæder i Mayflower Cotton 8/4. 193 Damesolbluser og hovedtørklæder i Mayflower Cotton 8/4. Str.: 28 (40) 42 Kvalitet: Mayflower Cotton 8/4. Forbrug ngl.: Stribet top: 3 (3) 3 Fordelt med 2 ngl. i rød og 50 gram rester i alle mulige

Læs mere

Narvik Jacket by DROPS Design

Narvik Jacket by DROPS Design Narvik Jacket by DROPS Design DROPS 183-1 Trøje med rundt bærestykke,!erfarvet nordisk mønster og A-facon, strikket ovenfra og ned. Størrelse S - XXXL. Arbejdet er strikket i DROPS Karisma DROPS Design:

Læs mere

92166 BABYSÆT: CARDIGAN, BUKSER OG TÆPPE

92166 BABYSÆT: CARDIGAN, BUKSER OG TÆPPE Version 1 92166 BABYSÆT: CARDIGAN, BUKSER OG TÆPPE GARNKVALITET Colin (65 % Bomuld, 35 % Hør. Nøgle 50 g = 150 m) STRIKKEFASTHED Ca 23-24 m og 32 p i glatstrikning på p 3.5 mm = 10 x 10 cm GARNALTERNATIV

Læs mere

Vintersæt. Størrelse. Materialer. Strikkefasthed. Forkortelser. Sværhedsgrad: Nem Tidsforbrug: Lavt Pinde: 5½. Garn. Strikkepinde.

Vintersæt. Størrelse. Materialer. Strikkefasthed. Forkortelser. Sværhedsgrad: Nem Tidsforbrug: Lavt Pinde: 5½. Garn. Strikkepinde. Vintersæt strikkeglad.dk/5610/vintersaet/ 16/11/2016 Varmt sæt til både børn og voksne bestående af hue, halsvarmer og (til voksne) fingerløse vanter, her strikket i ren uld. Mønstret fremkommer vha. drejede

Læs mere

Enrica by DROPS Design

Enrica by DROPS Design Enrica by DROPS Design DROPS 182-7 Sættet består af: Strikket hue og hals med snoninger, hulmønster og rib. Sættet er strikket i DROPS Baby Merino og DROPS Kid-Silk DROPS Design: Model bm-039 Garngruppe

Læs mere

Hassel Sjal. Strikkefasthed 13 masker og 15 pinde i glatstrik på 10 cm. Materialer 6 nøgler a 50 g Summer Cloud fv 02

Hassel Sjal. Strikkefasthed 13 masker og 15 pinde i glatstrik på 10 cm. Materialer 6 nøgler a 50 g Summer Cloud fv 02 Hassel Sjal No. 2004-192-8862 Materialer 6 nøgler a 50 g Summer Cloud fv 02 Rundpind 80 cm, 9 mm Maskemarkører Størrelse One size Mål Bredde: 150 cm Længde, midt på arbejdet: 85 cm Køb garnet her http://shop.hobbii.dk/hassel-sjal

Læs mere