Salgsprospekt. for ejendommen. Ringkøbingvej , 7400 Herning. Velbeliggende synlig erhvervsejendom i den vestlige del af Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsprospekt. for ejendommen. Ringkøbingvej , 7400 Herning. Velbeliggende synlig erhvervsejendom i den vestlige del af Herning"

Transkript

1 Salgsprospekt for ejendommen Ringkøbingvej , 7400 Herning Velbeliggende synlig erhvervsejendom i den vestlige del af Herning Salgspris kontant: kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: m² Grundareal i h.t. tingbog: m² Sagsnr Juli 2021

2 1. Introduktion 1.1 Sagsnr. / dato / Juli Beskrivelse 1.3 Historik 1.4 Lejeforhold Ejendommen er beliggende i den vestlige del af Herning by med facade ud mod Ringkøbingvej, hvor en trafiktælling i 2019 viser en årsdøgntrafik på mere end biler. Der er god forbindelse både til city og til motorvejsystemet. Ejendommen har tidligere været hjemsted for en servicestation men har gennem de senest år været bilforretning med tilhørende værksted og udstillinger. Ejendommen sælges fri for lejere. 2. Salgspris 2.1 Salgspris Kr kontant. 2.2 Evt. finansiering clausen-erhverv.dk er behjælpelig med kontakt til fremskaffelse af finansiering. 2.3 Refusion Der foretages sædvanlig refusion af ejendommens indtægter og udgifter. 3. Beliggenhed 3.1 Matr.nr. 65 Vestervang, Herning Jorder 3.2 Postadresse Ringkøbingvej 99, 7400 Herning 3.3 Kommune Herning Kommune 4. Anvendelse 4.1 Nuværende 4.2 Anden anvendelse Ejendommen anvendes til bilsalg og den stor del står ledigt. Alternativt vil ejendommen være velegnet til anden anvendelse, f.eks. autoværksted eller udviklingsejendom. 5. Generel beskrivelse 5.1 Opførelsesår Ejendommen er opført i 1958 og 1970, jf. BBR. 5.2 Kortfattet beskrivelse Ejendommen er indrettet med to bygninger, bygnng 1 opført i 1958 og bygning 2 opført i Bygningernes tilstand Bygningerne fremstår i en almindelig vedligeholdelsesmæssig stand 5.4 Ejendommens indretning Bygning 1 er indrettet med biludstilling på ca. 265 m 2, kontor, lager, frokoststue på ca. 205 m 2 og et værksted på

3 ca. 550 m 2, hvor der er plads til 12 lifte og med god port adgang. Bygning 2 er en regulær udstillingshal på ca. 300 m 2, hvor der bagved er en lagerhal på ca. 535 m 2 til opbevaring. 5.5 Udenomsarealer Udenomsarealerne er belagt med asfalt til tilkørsel, biludstilling og parkering. 6. Arealforhold 6.1 Samlet grundareal m 2 ifølge tingbogen. Heraf vej 0 m Samlet etageareal Det samlede areal andrager ifølge BBR m 2, heraf 550 m 2 værksted. Hertil kælder 120 m 2 7. Offentlige forhold og planer 7.1 Zonestatus Byzone. 7.2 Kommuneplan Ejendommen er omfattet af Kommuneplan vedtaget af Herning Kommune Området, hvor ejendommen er beliggende, kan anvendes til erhverv. 7.3 Lokalplan Ejendommen er omfattet af lokalplan nr for et område ved Damgårdvej 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Enkeltområde 1.29 må kun anvendes til erhvervsvirk somhed: Produktion, udstilling, salg, service og oplagring Der må ikke placeres bebyggelse til kontorer og lignende anvendelsesformål udover den til de enkelte virksomheder hørende administration. Endvidere må der ikke placeres butikker, der forhandler dagligvarer Grundene nærmest jernbanen bør fortrinsvis anvendes af virksomheder med behov for jernbanespor Byrådet kan tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes en bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden. 3.2 Enkeltområde 1.51 må kun anvendes til offentlige for mål: park, boldbane, campingplads m.m. Pr. 1. januar 2008 vil samtlige ejendomme beliggende i byzone som udgangspunkt blive områdeklassificeret som lettere forurenet, jf. 1, i lov nr. 507 af 7. juni 2006 om ændring af lov om forurenet jord. Kommunen kan dog undtage større sammenhængende områder inden for byzoner, som den har viden om, ikke er lettere forurenede, hvilket i så fald skal ske gennem et kommunalt regulativ

4 8. Servitutter/Deklarationer 8.1 Servitutter Der henvises til vedhæftede uofficielle kopi af tingbogsattest af den (bilag 2). Det vurderes, at der ikke er servitutter, der er særligt byrdefulde for ejendommen. 9. Offentlig vurdering Vurdering Kr Grundværdi heraf Kr Forsikringsforhold 10.1 Forsikringsforhold Ejendommen er forsikret hos Topdanmark under police nr Dækning Forsikringen dækker bygningsbrand, bygningsbeskadigelse, husejeransvar, jordskade, restværdi, oprydning, lovliggørelse, el-skade, storm og nedbør, udstrømning af vand, poludselig skade, indbrud. Det påhviler køber at forsikre ejendommen fra overtagelsesdagen. 11. Lejeforhold 11.1 Lejere Ejendommen sælges fri for lejere 12. Driftsbudget Driftsudgifter Ejendomsskat inkl. rottebekæmpelse Vand, el, kloakafgift m.v. Renovation anslået Forsikring anslået kr. 11, pr. kvm Diverse kr Kapitalbehov Prisforslag kr Deposita 0 1/2 registreringsafgift Advokat, anslået Diverse Investeret kapital kr

5 14. Afskrivninger 14.1 Ejendomnmen kan være afskrivningsberettiget afhængig af anvendelse 15. Øvrige oplysninger 15.1 Overtagelse Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale Gæld udenfor købesummen Ingen gæld Momsreguleringsforpligtelse Ejendommen er momsregistreret. Momsreguleringsforpligtelsen overtages af køber Energiforhold Bygningerne opvarmes med fjernvarme. Bygning 2 er ikke opvarmet iflg. BBR 15.5 Miljøforhold Ejendommen er udgået efter kortlægning.matriklen er omfattet af områdeklassificering. Matriklen er ikke fritaget for analysepligt ved jordflytning Mellemsalg Ret til mellemsalg forbeholdes Tinglysningsafgift Det forudsættes, at sælger/køber hver betaler halvdelen af tinglysningsafgiften ved udtagelse af skøde Bilag Som bilag til nærværende prospekt vedlægges: 1. Kopi af uofficiel tingbogsattest af Fotomontage 3. Krak-kort 16. Besigtigelse Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder besigtigelse, bedes efter aftale med ejeren venligst rettet til: Torben Clausen Tlf

6 Udstilling Udstillingshal.

7 Udstilling Udstilling

8 Værkstedsbygning Værksted

9 Værksted Dækopbevaring i forbindelse med værksted

10 Kundemodtagelse Kontor

11 Ringkøbingvej , 7400 Herning

Salgsprospekt. for ejendommen. Rømersvej 5, 7430 Ikast. Tidligere tekstilfabrik med mange mulighed.

Salgsprospekt. for ejendommen. Rømersvej 5, 7430 Ikast. Tidligere tekstilfabrik med mange mulighed. Salgsprospekt for ejendommen Rømersvej 5, 7430 Ikast Salgspris kontant: Tidligere tekstilfabrik med mange mulighed. 2.500.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 1.350 m² Grundareal i h.t. tingbog: 7.885

Læs mere

Salgsprospekt. for lager- og produktionsejendommen. Genvejen 18, 7451 Sunds. Velbeliggende ejendom med tilhørende bolig midt i Sunds by.

Salgsprospekt. for lager- og produktionsejendommen. Genvejen 18, 7451 Sunds. Velbeliggende ejendom med tilhørende bolig midt i Sunds by. Salgsprospekt for lager- og produktionsejendommen Genvejen 18, 7451 Sunds. Salgspris kontant: Velbeliggende ejendom med tilhørende bolig midt i Sunds by. 2.350.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 1.018

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Cypresvej 40, 7400 Herning. Fuldt udlejet investeringsejendom. Startforrentning ved kontant handel: 7,27 %

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Cypresvej 40, 7400 Herning. Fuldt udlejet investeringsejendom. Startforrentning ved kontant handel: 7,27 % Salgsprospekt Investeringsejendommen Cypresvej 40, 7400 Herning Salgspris kontant: Fuldt udlejet investeringsejendom 3.250.000,- kr. Bruttoleje: 296.547,- kr. Startforrentning ved kontant handel: 7,27

Læs mere

Salgsprospekt. vedrørende butiksejendommen. Lind Hovedgade 21, 7400 Herning. Velbeliggende, synlige tidligere dagligvarebutik med parkeringspladser

Salgsprospekt. vedrørende butiksejendommen. Lind Hovedgade 21, 7400 Herning. Velbeliggende, synlige tidligere dagligvarebutik med parkeringspladser Salgsprospekt vedrørende butiksejendommen Lind Hovedgade 21, 7400 Herning Velbeliggende, synlige tidligere dagligvarebutik med parkeringspladser Salgspris kontant: 4.200.000,- kr. Bruttoetageareal, inkl.

Læs mere

Salgsprospekt. for ejendommen. Fabriksvej 15, 7441 Bording. Funktionel industriejendom med mange muligheder og god beliggenhed

Salgsprospekt. for ejendommen. Fabriksvej 15, 7441 Bording. Funktionel industriejendom med mange muligheder og god beliggenhed Salgsprospekt for ejendommen Fabriksvej 15, 7441 Bording Funktionel industriejendom med mange muligheder og god beliggenhed Salgspris kontant: 5.800.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 3.424 m² Grundareal

Læs mere

Salgsprospekt. for ejendommen. Fabriksvej 8, 7441 Bording. Erhvervsejendom i Bording tæt på Herning Motorvejen.

Salgsprospekt. for ejendommen. Fabriksvej 8, 7441 Bording. Erhvervsejendom i Bording tæt på Herning Motorvejen. Salgsprospekt for ejendommen Fabriksvej 8, 7441 Bording Erhvervsejendom i Bording tæt på Herning Motorvejen. Salgspris kontant: 2.300.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 1.892 m² Grundareal i h.t. tingbog:

Læs mere

Salgsprospekt. for butiksejendommen (Ejerlejlighed) Østergade 15A, 7620 Lemvig. Butiksejendom tæt på Torvet i Lemvig.

Salgsprospekt. for butiksejendommen (Ejerlejlighed) Østergade 15A, 7620 Lemvig. Butiksejendom tæt på Torvet i Lemvig. Salgsprospekt for butiksejendommen (Ejerlejlighed) Østergade 15A, 7620 Lemvig Salgspris kontant: Butiksejendom tæt på Torvet i Lemvig. 850.000,- kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 160 m² Tinglyst areal:

Læs mere

Udbudsprospekt. for ejendommen. Claudisvej 9, 7430 Ikast. Velbeliggende ejendom i fuldt udbygget ældre villakvarter i Ikast by.

Udbudsprospekt. for ejendommen. Claudisvej 9, 7430 Ikast. Velbeliggende ejendom i fuldt udbygget ældre villakvarter i Ikast by. Udbudsprospekt for ejendommen Claudisvej 9, 7430 Ikast Velbeliggende ejendom i fuldt udbygget ældre villakvarter i Ikast by. Vejledende salgspris kontant: 1.800.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR, inkl.

Læs mere

Salgsprospekt. for domicilejendommen. Birk Centerpark 32, Birk, 7400 Herning. Domicilejendom i høj klasse med attraktiv beliggenhed.

Salgsprospekt. for domicilejendommen. Birk Centerpark 32, Birk, 7400 Herning. Domicilejendom i høj klasse med attraktiv beliggenhed. Salgsprospekt for domicilejendommen Birk Centerpark 32, Birk, 7400 Herning Salgspris kontant: Domicilejendom i høj klasse med attraktiv beliggenhed. 14.000.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 1.651 m²

Læs mere

Salgsprospekt. for investeringsejendommene. Lupinens Kvarter og , 7400 Herning

Salgsprospekt. for investeringsejendommene. Lupinens Kvarter og , 7400 Herning Salgsprospekt for investeringsejendommene Lupinens Kvarter 86-92 og 96-106, 7400 Herning Lupinens Kvarter 86-92 og 96-106, 7400 Herning Salgspris kontant: 12.500.000 kr. Bruttoleje: 871.680 kr. Startforrentning

Læs mere

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Vilhelmsborgvej 19, 7500 Holstebro. Kronderup skole

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Vilhelmsborgvej 19, 7500 Holstebro. Kronderup skole Salgsprospekt for bolig- og erhvervsejendommen Vilhelmsborgvej 19, 7500 Holstebro Kronderup skole Salgspris kontant: 1.500.000 kr. Etageareal i h.t. BBR: 723 m² Grundareal i h.t. tingbog: 11.269 m² Sags

Læs mere

Salgsprospekt. for butiksejerlejligheden. Fonnesbechsgade 1, st. th, 7400 Herning

Salgsprospekt. for butiksejerlejligheden. Fonnesbechsgade 1, st. th, 7400 Herning Salgsprospekt for butiksejerlejligheden Fonnesbechsgade 1, st. th, 7400 Herning Velbeliggende ny istandsat butiksejerlejlighed først i Hernings Latinerkvarter Salgspris kontant: 1.600.000,- kr. Bruttoetageareal

Læs mere

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast. Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast.

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast. Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast. Salgsprospekt Produktionsejendommen E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast. Salgspris kontant: 5.995.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 3.110

Læs mere

Salgsprospekt. Autoværksted med tilhørende tank og bolig. Østergade 30, 7480 Vildbjerg

Salgsprospekt. Autoværksted med tilhørende tank og bolig. Østergade 30, 7480 Vildbjerg Salgsprospekt Autoværksted med tilhørende tank og bolig Østergade 30, 7480 Vildbjerg Salgspris kontant: Kombineret bolig- og erhvervsejendom med værksted og tankstation. 3.250.000 kr. Bruttoetageareal

Læs mere

Salgsprospekt. for butiksejerlejligheden. Fonnesbechsgade 1, st. th, 7400 Herning. Velbeliggende butiksejerlejlighed i Herning.

Salgsprospekt. for butiksejerlejligheden. Fonnesbechsgade 1, st. th, 7400 Herning. Velbeliggende butiksejerlejlighed i Herning. Salgsprospekt for butiksejerlejligheden Fonnesbechsgade 1, st. th, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende butiksejerlejlighed i Herning. 1.695.000,- kr. Bruttoleje: 123.225,- kr. Startforrentning

Læs mere

Udbudsprospekt. for ejendommene. Helligsøvej 2A-C, 7760 Hurup

Udbudsprospekt. for ejendommene. Helligsøvej 2A-C, 7760 Hurup Udbudsprospekt for ejendommene Helligsøvej 2A-C, 7760 Hurup Vejledende salgspris kontant: 1.300.000 kr. Helligsøvej 2B har et grundareal på 4.815 m2 iflg. tingbogen, boligareal iflg. BBR 76 m2 Helligsøvej

Læs mere

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Hammerum Hovedgade 53, 7400 Herning. Velbeliggende investeringsejendom midt på Hammerum Hovedgade

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Hammerum Hovedgade 53, 7400 Herning. Velbeliggende investeringsejendom midt på Hammerum Hovedgade Salgsprospekt for investeringsejendommen Hammerum Hovedgade 53, 7400 Herning Velbeliggende investeringsejendom midt på Hammerum Hovedgade Salgspris kontant: 9.200.000 kr. Bruttoleje: 803.661 kr. Startforrentning

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup.

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. Salgsprospekt Investeringsejendommen Bredgade 13, 7470 Karup Salgspris kontant: Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. 2.200.000 kr. Bruttoleje (Fuldt udlejet): 230.356 kr. Bruttoleje

Læs mere

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Fyrrely 22, 7451 Sunds. Velholdt erhvervsejendom med tilhørende bolig i rolige omgivelser i Sunds

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Fyrrely 22, 7451 Sunds. Velholdt erhvervsejendom med tilhørende bolig i rolige omgivelser i Sunds Salgsprospekt for bolig- og erhvervsejendommen Fyrrely 22, 7451 Sunds Velholdt erhvervsejendom med tilhørende bolig i rolige omgivelser i Sunds Salgspris kontant: 2.975.000 kr. Bruttoetageareal i h.t.

Læs mere

Salgsprospekt. for lager- og produktionsejendommen. Teglvænget 135 A-B, 7400 Herning. Lager ejendom med store indhegnede og befæstede arealer.

Salgsprospekt. for lager- og produktionsejendommen. Teglvænget 135 A-B, 7400 Herning. Lager ejendom med store indhegnede og befæstede arealer. Salgsprospekt for lager- og produktionsejendommen Teglvænget 135 A-B, 7400 Herning 10 Salgspris kontant: Lager ejendom med store indhegnede og befæstede arealer. 1.900.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR:

Læs mere

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Fyrrelys 11, 7451 Sunds. Særdeles velholdt ejendom såvel ude som inde med masser af muligheder.

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Fyrrelys 11, 7451 Sunds. Særdeles velholdt ejendom såvel ude som inde med masser af muligheder. Salgsprospekt for bolig- og erhvervsejendommen Fyrrelys 11, 7451 Sunds Særdeles velholdt ejendom såvel ude som inde med masser af muligheder. Salgspris kontant: 1.950.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR:

Læs mere

Salgsprospekt. for ejendommen. Orebygårdvej 16, 7400 Herning. En multianvendelig ejendom i den nordlige del af Herning by.

Salgsprospekt. for ejendommen. Orebygårdvej 16, 7400 Herning. En multianvendelig ejendom i den nordlige del af Herning by. Salgsprospekt for ejendommen Orebygårdvej 16, 7400 Herning Salgspris kontant: En multianvendelig ejendom i den nordlige del af Herning by. 4.350.000,- kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 1.300 m² Grundareal

Læs mere

Salgsprospekt. Købstilbud modtages. for ejendommene. Helligsøvej 2B-E, 7760 Hurup. August 2017

Salgsprospekt. Købstilbud modtages. for ejendommene. Helligsøvej 2B-E, 7760 Hurup. August 2017 Salgsprospekt Købstilbud modtages for ejendommene Helligsøvej 2B-E, 7760 Hurup Salgspris kontant: Købstilbud modtages. Helligsøvej 2B har et grundareal på 4.815 m 2 iflg. tingbog, heraf vej 103 m 2 boligareal

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgsprospekt Domicilejendommen Marsvej 2, 7430 Ikast Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgspris kontant: 3.400.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 590 m²

Læs mere

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning.

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgsprospekt Projektejendommen H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgspris kontant: 6.000.000 kr. Bruttoleje: 340.383 kr. Byggeretter

Læs mere

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Vestergade 14, 7400 Herning. Blandet bolig og erhvervsejendom tæt på centrum i Herning

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Vestergade 14, 7400 Herning. Blandet bolig og erhvervsejendom tæt på centrum i Herning Salgsprospekt for investeringsejendommen Vestergade 14, 7400 Herning Blandet bolig og erhvervsejendom tæt på centrum i Herning Salgspris kontant: 2.800.000 kr. Bruttoleje: 237.360 kr. Startforrentning

Læs mere

Salgsprospekt. for erhvervsejendommen. Sandagervej 17, 7400 Herning. Erhvervsejendom med store befæstede indhegnede arealer.

Salgsprospekt. for erhvervsejendommen. Sandagervej 17, 7400 Herning. Erhvervsejendom med store befæstede indhegnede arealer. Salgsprospekt for erhvervsejendommen Sandagervej 17, 7400 Herning Erhvervsejendom med store befæstede indhegnede arealer. Salgspris kontant: 5.200.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 1.041 m² Grundareal

Læs mere

Salgsprospekt. for boligejendommen. Lægårdvej 118, 7500 Holstebro

Salgsprospekt. for boligejendommen. Lægårdvej 118, 7500 Holstebro Salgsprospekt for boligejendommen Lægårdvej 118, 7500 Holstebro En ejendom med mange muligheder. Ejendommen har tidligere været socialpædagogisk opholdssted Salgspris kontant: 1.700.000,- kr. Bruttoetageareal

Læs mere

Salgsprospekt. for boligudlejningsejendommen. Holstebrovej 53, 7400 Herning. Velbeliggende fuldt udlejet boligudlejningsejendom.

Salgsprospekt. for boligudlejningsejendommen. Holstebrovej 53, 7400 Herning. Velbeliggende fuldt udlejet boligudlejningsejendom. Salgsprospekt for boligudlejningsejendommen Holstebrovej 53, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende fuldt udlejet boligudlejningsejendom. 1.450.000 kr. Bruttoleje: 123.504 kr. Startforrentning ved

Læs mere

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Bredgade 17A, 7400 Herning

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Bredgade 17A, 7400 Herning Salgsprospekt for bolig- og erhvervsejendommen Bredgade 17A, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende investeringsejendom med butik, kontorer og boliger lige midt i Herning 13.000.000 kr. Bruttoleje:

Læs mere

Salgsprospekt. for boligudlejningsejendommen. Holbækvej 32, 4450 Jyderup. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom.

Salgsprospekt. for boligudlejningsejendommen. Holbækvej 32, 4450 Jyderup. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom. Salgsprospekt for boligudlejningsejendommen Holbækvej 32, 4450 Jyderup Fuldt udlejet boligudlejningsejendom. Salgspris kontant: 1.750.000 kr. Bruttoleje: 277.440 kr. Startforrentning ved kontant handel:

Læs mere

Salgsprospekt. Harresø Kro Hærvejen 147, Givskud, 7323 Give. Kongelig privilegeret kro siden 1820

Salgsprospekt. Harresø Kro Hærvejen 147, Givskud, 7323 Give. Kongelig privilegeret kro siden 1820 Salgsprospekt Harresø Kro Hærvejen 147, Givskud, 7323 Give. Kongelig privilegeret kro siden 1820 Salgspris kontant: 2.600.000,- kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 2.004 m² Grundareal i h.t. tingbog: 11.531

Læs mere

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Industrivænget 3, 7400 Herning. Mindre industriejendom i fuldt udbygget industriområde.

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Industrivænget 3, 7400 Herning. Mindre industriejendom i fuldt udbygget industriområde. Salgsprospekt for investeringsejendommen Industrivænget 3, 7400 Herning Salgspris kontant: Mindre industriejendom i fuldt udbygget industriområde. 1.875.000 kr. Bruttoleje: 206.637,- kr. Startforrentning

Læs mere

Salgsprospekt. Ejendomsselskabet af 6.8.2013 ApS. Tjørring Hovedgade 33, 7400 Herning

Salgsprospekt. Ejendomsselskabet af 6.8.2013 ApS. Tjørring Hovedgade 33, 7400 Herning Salgsprospekt Ejendomsselskabet af 6.8.2013 ApS Tjørring Hovedgade 33, 7400 Herning Nyopført synlig domicilejendom sælges i bestående ejendomsselskab. Salgspris kontant: 1.995.000 kr. Bruttoetageareal

Læs mere

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær.

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. Salgsprospekt Boligudlejningsejendommen Sjællandsgade 59, 7400 Herning Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. lejligheder Salgspris kontant: 5.500.000 kr. Bruttoleje: 334.200 kr.

Læs mere

Salgsprospekt. for ejendommen. Platanvej 8-12, 7400 Herning. Erhvervsejendom med tilhørende bolig og masser af muligheder

Salgsprospekt. for ejendommen. Platanvej 8-12, 7400 Herning. Erhvervsejendom med tilhørende bolig og masser af muligheder Salgsprospekt for ejendommen Platanvej 8-12, 7400 Herning Salgspris kontant: Erhvervsejendom med tilhørende bolig og masser af muligheder 4.300.000,- kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 1.376 m² Grundareal

Læs mere

Salgsprospekt. for domicilejendommen. Orebygårdvej 11, 7400 Herning. Markant domicilejendom med stor synlighed

Salgsprospekt. for domicilejendommen. Orebygårdvej 11, 7400 Herning. Markant domicilejendom med stor synlighed Salgsprospekt for domicilejendommen Orebygårdvej 11, 7400 Herning Markant domicilejendom med stor synlighed Salgspris kontant: 16.000.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 3.219 m² Grundareal i h.t. tingbog:

Læs mere

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Marsvej 5, 7430 Ikast. Velbeliggende industriejendom centralt i Ikast md solid lejer.

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Marsvej 5, 7430 Ikast. Velbeliggende industriejendom centralt i Ikast md solid lejer. Salgsprospekt for investeringsejendommen Marsvej 5, 7430 Ikast. Salgspris kontant: Velbeliggende industriejendom centralt i Ikast md solid lejer. 8.500.000 kr. Bruttoleje: 850.224 kr. Startforrentning

Læs mere

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. Præstevænget 109-111, 7430 Ikast. Fabriksejendom med tilhørende administration beliggende i Ikast by.

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. Præstevænget 109-111, 7430 Ikast. Fabriksejendom med tilhørende administration beliggende i Ikast by. Salgsprospekt Produktionsejendommen Præstevænget 109-111, 7430 Ikast Fabriksejendom med tilhørende administration beliggende i Ikast by. Salgspris kontant: 3.000.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 2.208

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder.

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder. Salgsprospekt Domicilejendommen Lillelundvej 10A, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder. 1.750.000,- kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 612 m² Grundareal i

Læs mere

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Navervej 5, 7430 Ikast. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Ikast

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Navervej 5, 7430 Ikast. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Ikast Salgsprospekt for bolig- og erhvervsejendommen Navervej 5, 7430 Ikast Salgspris kontant: Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Ikast 2.250.000 kr. Bruttoleje: 84.000 kr. Bruttoetageareal

Læs mere

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning Salgsprospekt for investeringsejendommen Lillelundvej 10A, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende kontorejendom udlejet til solid lejer, og med yderligere lejepotentiale. 4.950.000 kr. Bruttoleje:

Læs mere

Salgsprospekt. for udviklingsejendommen. Tjørring Hovedgade 54, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom i Tjørring Hovedgade

Salgsprospekt. for udviklingsejendommen. Tjørring Hovedgade 54, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom i Tjørring Hovedgade Salgsprospekt for udviklingsejendommen Tjørring Hovedgade 54, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende ejendom i Tjørring Hovedgade 1.800.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 720 m² Grundareal i h.t.

Læs mere

Salgsprospekt. for grundene. Teglvænget 13 og 17, 7400 Herning. To ubebyggede grunde i et fuldt udbygget erhvervsområde i Hernings vestlige bydel

Salgsprospekt. for grundene. Teglvænget 13 og 17, 7400 Herning. To ubebyggede grunde i et fuldt udbygget erhvervsområde i Hernings vestlige bydel Salgsprospekt for grundene Teglvænget 13 og 17, 7400 Herning To ubebyggede grunde i et fuldt udbygget erhvervsområde i Hernings vestlige bydel Salgspris kontant, ekskl. moms: 2.000.000,- kr. Grundareal

Læs mere

Salgsprospekt. for hotel- og kursusejendommen. Thorstedlund. Præstevænget 40, 7400 Herning. Hotel- og kursusejendom i rolige omgivelser

Salgsprospekt. for hotel- og kursusejendommen. Thorstedlund. Præstevænget 40, 7400 Herning. Hotel- og kursusejendom i rolige omgivelser Salgsprospekt for hotel- og kursusejendommen Thorstedlund Præstevænget 40, 7400 Herning Salgspris kontant: Hotel- og kursusejendom i rolige omgivelser 7.250.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 1.100 m²

Læs mere

Salgsprospekt. for grundarealet. Navervej, Syd, 7451 Sunds. Areal ved rundkørsel ved Sunds Omfartsvej. Grundareal: ca m².

Salgsprospekt. for grundarealet. Navervej, Syd, 7451 Sunds. Areal ved rundkørsel ved Sunds Omfartsvej. Grundareal: ca m². Salgsprospekt for grundarealet Navervej, Syd, 7451 Sunds Areal ved rundkørsel ved Sunds Omfartsvej Salgspris kontant ekskl. moms: 2.000.000,- kr. Grundareal: ca. 25.000 m² Sagsnr. 19-032 Juli 2019 1. Introduktion

Læs mere

clausen-erhverv.dk, ejendomsmægler, valuar MDE

clausen-erhverv.dk, ejendomsmægler, valuar MDE Salgsprospekt for domicilejendommen Teglvænget 57, 7400 Herning Salgspris kontant: Domicilejendom i høj standard 6.900.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 2.153 m² Grundareal i h.t. tingbog: 7.095 m²

Læs mere

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Skolegade 8-10, 7400 Herning. Kendt og centralt beliggende ejendom i Herning City

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Skolegade 8-10, 7400 Herning. Kendt og centralt beliggende ejendom i Herning City Salgsprospekt for bolig- og erhvervsejendommen Skolegade 8-10, 7400 Herning Kendt og centralt beliggende ejendom i Herning City Salgspris kontant: 4.100.000kr. Bruttoleje: 367.800 kr. Startforrentning

Læs mere

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Enggårdvej 9, 7400 Herning

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Enggårdvej 9, 7400 Herning Salgsprospekt for bolig- og erhvervsejendommen Enggårdvej 9, 7400 Herning Helt igennem kvalitetsejendom i en kombination mellem erhverv og en dejlig bolig Salgspris kontant: 4.850.000,- kr. Bruttoetageareal

Læs mere

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning.

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgsprospekt Projektejendommen H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgspris kontant: 4.675.000 kr. Bruttoleje: 315.686 kr. Afkast

Læs mere

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Fyrrely 22, 7451 Sunds. Velholdt erhvervsejendom med tilhørende bolig i rolige omgivelser i Sunds

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Fyrrely 22, 7451 Sunds. Velholdt erhvervsejendom med tilhørende bolig i rolige omgivelser i Sunds Salgsprospekt for bolig- og erhvervsejendommen Fyrrely 22, 7451 Sunds Velholdt erhvervsejendom med tilhørende bolig i rolige omgivelser i Sunds Salgspris kontant: 2.975.000 kr. Bruttoetageareal i h.t.

Læs mere

clausen-erhverv.dk, ejendomsmægler, valuar MDE

clausen-erhverv.dk, ejendomsmægler, valuar MDE Salgsprospekt for domicilejendommen Teglvænget 57, 7400 Herning Salgspris kontant: Domicilejendom i høj standard 4.900.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 2.153 m² Grundareal i h.t. tingbog: 7.095 m²

Læs mere

Salgsprospekt. for brugsretten til 14 parkeringspladser. Jyllandsgade 4 KL. MF, Ejerlejlighed nr. 27, 7400 Herning

Salgsprospekt. for brugsretten til 14 parkeringspladser. Jyllandsgade 4 KL. MF, Ejerlejlighed nr. 27, 7400 Herning Salgsprospekt for brugsretten til 14 parkeringspladser Jyllandsgade 4 KL. MF, Ejerlejlighed nr. 27, 7400 Herning Brugsretten til 15 velbeliggende parkeringspladser. Salgspris inkl. moms kontant: 2.100.000

Læs mere

Salgsprospekt. for investerings- og projektejendommen. Bredgade 19, 7400 Herning. En af Hernings mest markante og udtryksfulde ejendommen sælges.

Salgsprospekt. for investerings- og projektejendommen. Bredgade 19, 7400 Herning. En af Hernings mest markante og udtryksfulde ejendommen sælges. Salgsprospekt for investerings- og projektejendommen Bredgade 19, 7400 Herning Salgspris kontant: En af Hernings mest markante og udtryksfulde ejendommen sælges. 22.000.000 kr. Bruttoleje, aktuel: 819.066

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Østergaardsallé 3 m. fl, 7490 Aulum. Restejerlejligheder

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Østergaardsallé 3 m. fl, 7490 Aulum. Restejerlejligheder Salgsprospekt Investeringsejendommen Østergaardsallé 3 m. fl, 7490 Aulum Restejerlejligheder 7 erhvervsejerlejligheder i nyere byggeri centralt i Aulum tæt på den kommende motorvej Salgspris kontant: 8.000.000,-

Læs mere

Salgsprospekt. for boligudlejningsejendommen. Kølkær Hovedgade 64, 7400 Herning. Boligudlejningsejendom i mindre landsby i Herning Kommune.

Salgsprospekt. for boligudlejningsejendommen. Kølkær Hovedgade 64, 7400 Herning. Boligudlejningsejendom i mindre landsby i Herning Kommune. Salgsprospekt for boligudlejningsejendommen Kølkær Hovedgade 64, 7400 Herning. Boligudlejningsejendom i mindre landsby i Herning Kommune. Salgspris kontant: 1.700.000 kr. Aktuel leje: 180.600 kr. Bruttoleje

Læs mere

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Sag 16243 FINLANDSVEJ 12A, 6100 HADERSLEV Salgspris kontant: 16.350.000 kr. Bruttoleje: 1.407.127 kr. Startforrentning v. kontant handel ca. 8,75% Erhvervsareal

Læs mere

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Skolegade 5, 7400 Herning. Blandet bolig- og erhvervsejendom midt i Herning.

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Skolegade 5, 7400 Herning. Blandet bolig- og erhvervsejendom midt i Herning. Salgsprospekt for investeringsejendommen Skolegade 5, 7400 Herning Salgspris kontant: Blandet bolig- og erhvervsejendom midt i Herning. 4.000.000 kr. Bruttoleje, fuldt udlejet: 333.909 kr. Startforrentning

Læs mere

ATTRAKTIV GRUND SÆLGES MULIGHED FOR BOLIGPROJEKT

ATTRAKTIV GRUND SÆLGES MULIGHED FOR BOLIGPROJEKT ATTRAKTIV GRUND SÆLGES MULIGHED FOR BOLIGPROJEKT Sag 11339 FJORDGADE 10, 8930 RANDERS NØ Salgspris kontant (ekskl. moms): 4.000.000 kr. Muligt bruttoetageareal ca. 2.370 m² Grundareal i h.t. tingbog 3.950

Læs mere

Udbuds-/salgsprospekt

Udbuds-/salgsprospekt Udbuds-/salgsprospekt Grundareal udlagt til centerformål Løvbakkevej 7400 Herning Grundareal sælges i offentligt udbud. Grundarealet udbydes uden minimumspris. Grundareal: ca. 3.700 m² Sags nr. 16-074

Læs mere

SALG Erhvervsejendom

SALG Erhvervsejendom SALG Erhvervsejendom Tolstrup Byvej 10 9600 Aars Erhvervsareal i h.t. BBR 1.168 m 2 Grundareal 3.572 m 2 - heraf vej 0 m 2 Sagsnr.: ABB 5125 de 2 af 11 INTRODUKTION Oprettet: 12.02.2016 Beskrivelse: Funktionel

Læs mere

INVESTERINGSEJENDOM TIL SALG

INVESTERINGSEJENDOM TIL SALG INVESTERINGSEJENDOM TIL SALG Agerhatten 5, 5220 Odense SØ Salgspris kontant 19.200.000 kr. Gældende nettoleje p.a. 1.688.722 kr. Nettoleje p.a. lokaler u/udlejning 212.250 kr. Samlet nettoleje p.a. 1.900.972

Læs mere

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Mårkærvej 11, 2630 Taastrup

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Mårkærvej 11, 2630 Taastrup Ejendomsmæglere, Valuarer, MDE, og Chartered Surveyors, MRICS Salgsprospekt for investeringsejendommen Mårkærvej 11, 2630 Taastrup Fuldt udlejet og fuldt afskrivningsberettiget investeringsejendom udbydes

Læs mere

DELVIST UDLEJET OG FUNKTIONEL INDUSTRIEJENDOM SÆLGES

DELVIST UDLEJET OG FUNKTIONEL INDUSTRIEJENDOM SÆLGES DELVIST UDLEJET OG FUNKTIONEL INDUSTRIEJENDOM SÆLGES Sag 11747 Dronningborg Allé 2, 8930 Randers NØ. Salgspris kontant: Bruttoleje inkl. tomgangsleje: 17.000.000 kr. 2.396.450 kr. Ejendommen er opført

Læs mere

Udbudsprospekt. Grundareal. Løvbakkevej/Gullestrupvej, 7400 Herning. Grundareal sælges i offentligt udbud.

Udbudsprospekt. Grundareal. Løvbakkevej/Gullestrupvej, 7400 Herning. Grundareal sælges i offentligt udbud. Udbudsprospekt Grundareal Løvbakkevej/Gullestrupvej, 7400 Herning Grundareal sælges i offentligt udbud. Vejledende minimumspris pr. kvadratmeter inkl. moms: 175 kr. Grundareal: ca. 22.700 m² Sags nr. 16-074

Læs mere

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag E2208. Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov. Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781.

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag E2208. Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov. Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781. Salgsopstilling Investeringsejendom Sag E2208 Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781.501 Kontantpris kr. 7.125.000 / Startforrentning 9,91 % Etageareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Værkstedsbygning 917 m2 i Toftlunds erhvervsområde. Ærøvej 2, 6520 Toftlund Sag ERHVER28

SALGSPROSPEKT. Værkstedsbygning 917 m2 i Toftlunds erhvervsområde. Ærøvej 2, 6520 Toftlund Sag ERHVER28 Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Værkstedsbygning 917 m2 i Toftlunds erhvervsområde Ærøvej 2, 6520 Toftlund

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 416

SALGSPROSPEKT Sag nr. 416 g i- LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 416 Stormgade 69, 6700 Esbjerg Attraktiv nyere ejendom med 30 studieboliger Pris kontant: Kr. 15.995.000 Afkast 1. år, anslået: 4,8% Årlig lejeindtægt: Kr. 1.179.800

Læs mere

INDUSTRIEJENDOM MED TILHØRENDE KONTOR. Mådevej 37, 6700 Esbjerg Sag

INDUSTRIEJENDOM MED TILHØRENDE KONTOR. Mådevej 37, 6700 Esbjerg Sag INDUSTRIEJENDOM MED TILHØRENDE KONTOR Mådevej 37, 6700 Esbjerg Sag 237785 BAGGRUND Som led i en strategisk beslutning ønsker Vetco Gray Denmark at udbyde nærværende lager-/produktionsejendom til salg.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 230

SALGSPROSPEKT Sag nr. 230 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 230 Lillebæltsvej 40, 6715 Esbjerg N Erhvervsejendom med mange anvendelsesmuligheder Pris kontant: kr. 2.200.000 Grundareal: 3.092 m 2 Lager/produktion: 479 m 2 Kontor:

Læs mere

Attraktiv brugerejendom, kontor/lager

Attraktiv brugerejendom, kontor/lager Attraktiv brugerejendom, kontor/lager Lager/produktion Sag 11R16039 TIL SALG Roskilde - Håndværkervej 62 Gode tilkørselsmuligheder Præsentable lokaler Stort opvarmet lager Fleksible indretningsmuligheder

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 237

SALGSPROSPEKT Sag nr. 237 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 237 Lillebæltsvej 39, 6715 Esbjerg N Meget anvendelig lagerejendom med god beliggenhed Pris kontant kr. 11.500.0000 Erhvervsareal: 4.000 m 2 Grundareal: 13.767 m

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 Møllegade 2A + 2B, 6280 Højer R Rødstensejendom med 2 lejligheder Pris kontant: Kr. 125.000 Anslået afkast: 17 % Etageareal: 166 m 2 Grundareal: 278 m 2 Jernbanegade

Læs mere

Tæt ved kommende tilkørsel til motorvej og STC

Tæt ved kommende tilkørsel til motorvej og STC Tæt ved kommende tilkørsel til motorvej og STC Fuldt udlejet Sag 11R59613 TIL SALG Lille Skensved - Foldagervej 1 3.079 m² indhegnet grund med oplagsplads på asfaltbelægning 10 store porte med en højde

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 143

SALGSPROSPEKT Sag nr. 143 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 143 Borgergade 17, 6823 Skovlund Ejendom med to gode beboelseslejligheder Pris kontant kr. 625.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 82.500 Etageareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved - SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved Arealer Etageareal 562 m 2 Grundareal 532 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.200.000,- ERHVERVSEJENDOM I NÆSTVED Værkstedbygning i 2 fulde etager Velegnet til

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 046

SALGSPROSPEKT Sag nr. 046 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 046 Glarmestervej 9D, 6710 Esbjerg V ERHVERVSEJERLEJLIGHED MED MANGE MULIGHEDER Pris kontant: 495.000 Areal i alt: 148 kvm. Værksted, kontor, lager, toilet og bad

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 101

SALGSPROSPEKT Sag nr. 101 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 101 Seestvej 1, 6000 Kolding Fuldt udlejet investeringsejendom Pris kontant: 1.800.000 Afkast 1. år, anslået: 9,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 217.930 Etageareal i alt:

Læs mere

FULDT UDLEJET INVESTERINGSEJENDOM. Over Hadstenvej 48-50, 8370 Hadsten Sag 16271

FULDT UDLEJET INVESTERINGSEJENDOM. Over Hadstenvej 48-50, 8370 Hadsten Sag 16271 FULDT UDLEJET INVESTERINGSEJENDOM Over Hadstenvej 48-50, 8370 Hadsten Sag 16271 OMRÅDET Ejendommen er beliggende i Hadsten, der er en del af Favrskov Kommune. Kommunen er en del af Region Midtjylland,

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 166

SALGSPROSPEKT Sag nr. 166 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 166 Østergade 69, 6700 Esbjerg Projektejendom med central beliggenhed Pris kontant kr. 1.850.000 Bebygget areal: 191 m 2 Etageareal i alt: 367 m 2 Bolig og erhverv

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 055

SALGSPROSPEKT Sag nr. 055 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 055 Torvegade 1, 6650 Brørup Velbeliggende forretningsejendom på Torvet i Brørup Pris kontant: Kr. 1.495.000 Areal stueplan 147 m 2 Areal i alt: 310 m 2 Jernbanegade

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 027

SALGSPROSPEKT Sag nr. 027 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 027 Lillebæltsvej 20 og 20A, 6715 Esbjerg N VELBELIGGENDE EJENDOM MED STORE UOPVARMEDE HALLER Pris kontant: Kr. 2.500.000 Erhvervsareal: 2.435 m 2 Boligareal: 80

Læs mere

Salgsprospekt. Velbeliggende erhvervsejendom centralt i Aars Med facade til trafikeret vej - 595 m² erhvervsareal

Salgsprospekt. Velbeliggende erhvervsejendom centralt i Aars Med facade til trafikeret vej - 595 m² erhvervsareal Mægler: Sagsbehandler: Sag: Jesper Hansen Lotte Silberbauer ABB5081 Salgsprospekt Velbeliggende erhvervsejendom centralt i Aars Med facade til trafikeret vej - 595 m² erhvervsareal Vestre Boulevard 11,

Læs mere

Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. C E Christiansens Vej 25, 4930 Maribo Sag 5507

Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. C E Christiansens Vej 25, 4930 Maribo Sag 5507 - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT C E Christiansens Vej 25, 4930 Maribo Sag 5507 Erhvervsmæ glerfirma . Mægler: Torben Christoffersen Dato: 24.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 Vejers Havvej 58B, 6853 Vejers Strand Velbeliggende og særdeles velholdt butiks- og beboelsesejendom Pris kontant: Kr. 2.200.000 Erhvervsareal: 144 m2 Boligareal:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 423

SALGSPROSPEKT Sag nr. 423 Og i- LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 423 Østergade 17, 6630 Rødding Erhvervsbygning (p.t. bageri) med pæn udlejet beboelseslejlighed Pris kontant kr. 1.250.000 Erhvervsareal: 174 m 2 Boligareal:

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Centralt beliggende i Skanderborg. Butik. Vestergade 100, Skanderborg By, 8660 Skanderborg. Sag 201206

SALGSPROSPEKT. Centralt beliggende i Skanderborg. Butik. Vestergade 100, Skanderborg By, 8660 Skanderborg. Sag 201206 SALGSPROSPEKT Centralt beliggende i Skanderborg Butik Vestergade 100, Skanderborg By, 8660 Skanderborg Sag 201206 Ca. 500 m2 ledig for køber Gode lokaler med store aluporte Masser af parkeringspladser

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 054

SALGSPROSPEKT Sag nr. 054 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 054 Vestre Strandvej 15, 6731 Tjæreborg Erhvervsejendom med gode anvendelsesmuligheder Pris kontant: Kr. 1.295.000 Areal stueplan 218 m 2 Areal 1. sal p.t. 47 m 2

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 053

SALGSPROSPEKT Sag nr. 053 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 053 Vestre Strandvej 29, 6731 Tjæreborg VELBELIGGENDE BAGERI MED TILHØRENDE BEBOELSE Pris kontant: 1.950.000 Erhvervsareal: 265 m 2 Boligareal: 130 m 2 + udestue

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 Vestergade 9-11, 6520 Toftlund Udlejningsejendom med beboelses- og erhvervslejemål Pris kontant 2.500.000 Erhvervsareal: 1.011 m 2 Boligareal: 276 m 2 Gode muligheder

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 111

SALGSPROSPEKT Sag nr. 111 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 111 Torvet 14, st.tv., 6870 Ølgod Velbeliggende erhvervslokaler i centrum Pris kontant 1.150.000 Etageareal 338 m 2 Tidligere lægeklinik Mange anvendelsesformål Jernbanegade

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 352

SALGSPROSPEKT Sag nr. 352 Og i- LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 352 H E Bluhmes Vej 1, 6700 Esbjerg Erhvervsejendom med stor synlighed på Esbjerg Havn Pris kontant: Kr. 3.400.000 Kontorareal: 160 m 2 Værkstedsareal: 427 m

Læs mere

Erhvervsejendom i Vordingborg

Erhvervsejendom i Vordingborg Erhvervsejendom i Vordingborg Nuværende finmekanisk fabrik Sag 11N14075 TIL SALG Vordingborg - Langøvej 5 Flot vedligeholdt ejendom Mange AMP indlagt i ejendommen Velegnet til mange typer erhverv Overtagelse

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

Håndværks- eller værkstedsejendom

Håndværks- eller værkstedsejendom Håndværks- eller værkstedsejendom Sag 25789 TIL SALG Otterup - Søndergårdsvænget 11 Regulær ejendom i god stand 1.087 m² incl. overdækket areal på 176 m² Store udvidelsesmuligheder Kontantpris kr. 2.300.000

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 017

SALGSPROSPEKT Sag nr. 017 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 017 Nørregade 41, 6280 Højer Udlejningsejendom med 9 lejligheder Pris kontant: Kr. 250.000 Etageareal i alt: 430 m 2 Grundareal: 184 m 2 Jernbanegade 22, 1. th.,

Læs mere

Erhvervsejendom i Nykøbing Falster

Erhvervsejendom i Nykøbing Falster Erhvervsejendom i Nykøbing Falster Sag 11N13143 TIL SALG Nykøbing F - Aalborgvej 4 Synlig beliggenhed i industriområdet Indeholder både showroom, kontor og lager Ejendommen fremstår vel vedligeholdt Tæt

Læs mere

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo Sag 905703 Erhvervsmæ glerfirma . Mægler: Torben Christoffersen Dato: 24. august 2015

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 Vestergade 9-11, 6520 Toftlund Udlejningsejendom med beboelses- og erhvervslejemål Pris kontant 2.500.000 Afkast 1. år, anslået: 8,2% Årlig lejeindtægt: Kr. 315.752

Læs mere