Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 4. status 2012 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER GREVE Status på de 4 ministermål Langtidsledighed og arbejdskraftreserven Tilgangen til permanent forsørgelse Ungeområdet Det etniske område 5 BILAG 6

3 1. SAMMENFATNING I Greve er andelen af borgere, som er forsørget af det offentlige lavere end i sammenlignelige kommuner (klyngen). Af de årige er 15,6 % af borgerne i Greve kommune i december 2012 forsørget af det offentlige. Samtidig er ledigheden lavere i Greve (4,7 %) end i Østdanmark (6,3 %). Fra december 2011 til december 2012 er antallet af borgere steget inden for alle fire ministermål. Målet i beskæftigelsesplanen for arbejdskraftreserven er indfriet ved december 2012, mens øvrige ministermål i beskæftigelsesplanen ikke er nået. Færre ledige, men flere i arbejdskraftreserven Ud af arbejdskraften er andelen af jobklare ledige med mere end tre måneders ledighed i Greve er lidt lavere end i klyngen. Set i forhold til de ledige opnår flere dagpengemodtagere tre måneders ledighed end i klyngen Flere langtidsledige jobklare Antallet af langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere er på niveau med klyngen, men antallet er steget væsentligt. På samme måde bliver flere dagpengemodtagere langtidsledige i sammenligning med klyngen. Færre langvarigt ledige midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Selv om andelen af indsatsklare og midlertidigt passive borgere er mindre i Greve end i klyngen, er antallet steget med omkring 40 % siden januar Samtidig med den generelle stigning er antallet af langvarigt ledige midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere er faldet med 12,7 % i løbet af det seneste år Flere indsatsklare kontanthjælpsmodtagere aktiveres mindre Antallet af langvarigt ledige indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er steget med 30,9 % i løbet af det seneste år. Samtidig er både aktiveringsgrad og andel aktiveringsberørte faldet for gruppe til under niveauet i klyngen Lav andel på førtidspension, men stor stigning i tilgang Siden januar 2010 er antallet af borgere på førtidspension faldet med 7 %, og andelen af borgere på førtidspension er dog også lavere i Greve end i klyngen. Dette til trods for at tilgangen til førtidspension er steget med 16 % set i forhold til sidste år, mens der i klyngen var et fald på 17 % i tilgangen. Stor stigning i antallet af langvarige sygeforløb Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger er steget væsentligt i 2012 og samtidig er der næsten tale om en fordobling af antal forløb over 52 uger. Andelen af forløb over 52 uger ligger noget højere end i klyngen. Flere unge dagpengemodtagere og høj ledighedsprocent Ledigheden blandt de unge mellem 25 og 29 år er lidt højere end for samme aldersgruppe i Østdanmark og meget højere end den generelle ledighed i Greve. Særligt det seneste år er antallet af unge dagpengemodtagere steget mere end i klyngen. Mange unge forsørges permanent af det offentlige Andelen af unge på permanent forsørgelse er højere end i klyngen og samtidig er antallet steget mere end i klyngen. Det samlede antal unge kontanthjælpsmodtagere er steget, herunder især antallet af unge indsatsklare. 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER GREVE - 4. status 2012 Notatet beskriver Jobcenter Greves resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Greve - indgår Furesø, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Gladsaxe, Glostrup, Holbæk, Hillerød, Herning, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. Ledigheden i Greve ligger noget under det generelle ledighedsniveau i Østdanmark. Således er bruttoledigheden i Greve i december 2012 på 4,7 %, mens den er 6,3 % for Østdanmark. Gennem det seneste år er antallet af ledige steget med 2,5 % i Greve, hvilket er præcis den samme udvikling som i Østdanmark. I Greve er ledigheden blandt de unge mellem 25 og 29 år lidt højere end i Østdanmark og meget højere end den generelle ledighed. I Greve er 9,3 % af de unge mellem 25 og 29 år ledige, mens 9,0 % af de unge i Østdanmark er ledige. En lavere andel af borgere i Greve er forsørget af det offentlige sammenlignet med andelen i klyngen. Af de årige er 15,6 % af borgerne i Greve kommune i december 2012 forsørget af det offentlige (mod 17,2 % i klyngen). I alt er 8,1 % af borgerne midlertidigt forsørget og 7,5 % permanent forsørget. Tabel A. Oversigt over andel borgere på offentlig forsørgelse i december 2012 Andel af befolkningen i alt - midlertidig offentlig forsørgelse - permanent offentlig forsørgelse Andel af unge under 30 år i alt - midlertidig offentlig forsørgelse - permanent offentlig forsørgelse Andel af ikke vestlige borgere i alt - midlertidig offentlig forsørgelse - permanent offentlig forsørgelse Andel Greve 15,6 % 8,1 % 7,5 % 10,6 % 9,0 % 1,6 % 30,3 % 16,4 % 13,9 % Andel klyngen 17,3 % 8,9 % 8,3 % 11,1 % 9,6 % 1,5 % 31,3 % 18,4 % 12,9 % Den lavere andel på offentlig forsørgelse går igen også for de unge under 30 år og de ikkevestlige borgere. Dog er andelen af unge og etniske på permanent offentlig forsørgelse lidt højere i Greve end i klyngen. 2.1 Status på de 4 ministermål Fra december 2011 til december 2012 er antallet borgere steget inden for alle fire ministermål. Målet i beskæftigelsesplanen for arbejdskraftreserven er indfriet ved december 2012, mens de øvrige ministermål i beskæftigelsesplanen ikke er nået. 2

5 Tabel B. Oversigt over resultater for ministermål i 2012 Greve Antal december 2012 Ændring i procent dec. 11 dec. 12 (apr.12-dec.12) Mål for dec Beskæftigelsesplan Arbejdskraftreserven % (2 %) 860 Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger Unge under 30 år på offentlig forsørgelse % ,5 % (-0,4 %) 581 Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse 870 2,8 % (2,2 %) 797 Note: Udviklingen siden sidste dialogmøde med data fra april 2012 er angivet i parentes 2.2 Langtidsledighed og arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven bestod i december 2012 af 849 fuldtidspersoner, svarende til 3,7 % af arbejdsstyrken. Andelen i Greve er lidt lavere end i klyngen, hvor 3,9 % af arbejdsstyrken har mere end tre måneders ledighed. Antallet er steget med 2 % fra december 11 til december 12, hvilket er en smule mere end i klyngen. Stigningen fordeler sig imidlertid med et fald på 2 % for dagpengemodtagere og en stigning på 22 % for kontanthjælpsmodtagere. Den samlede andel af befolkningen på kontanthjælp er 2,7 % i Greve mod 3,5 % i klyngen. I Greve har der været en stigning i antallet af jobklare og indsatsklare på samme niveau som i klyngen. Andelen af langtidsledige 1 jobklare kontanthjælpsmodtagere er steget fra december 11 til december 12 med 5,5 %-point, og andelen af langtidsledige ligger nu på niveau med klyngens. Samtidig er antallet er ligeledes steget med 30,6 %, hvilket er ca. tre gange den stigning, der har været i klyngen (9,8 %). A-kassemedlemmerne har i Greve en lavere ledighed end i klyngen, men en højere andel, der har tre måneders ledighed. For dagpengemodtagerne er ledigheden i Greve i december 2012 på 4,9 % mod 6,1 % i Østdanmark. Og lidt flere af dagpengemodtagerne er i arbejdskraftreserven, nemlig 78,6 %, mod 75,2 % i klyngen. De to a-kasser med flest ledige i Greve, er også de to a-kasser med flest i arbejdskraftreserven og samtidig er andelen med tre måneders ledighed højere. Begge a-kasser har således både flere ledige og af dem, der er ledige, er flere ledige i længere tid. Tabel C. Forsikrede ledige i arbejdskraftreserven, december 2012 Greve Andel af ledige i Greve Ledige ift. fuldtidsforsikrede Reservens andel af ledige forsikrede Forsikrede ledige i alt 100 % 4,8 % 78,6 % HK/Danmarks a-kasse 16,1 % 5,1 % 86,5 % Fælles Faglig a-kasse (3F) 16,0 % 9,0 % 80,0 % 1 Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere har været ledige i mere end 80 % af tiden det seneste år. 3

6 Andelen af a-dagpengemodtagere 2, der er langtidsledige ligger noget over niveauet for klyngen, men i løbet af det seneste år, er andelen af langtidsledige faldet mere end i klyngen. I Greve er 34,2 % af dagpengemodtagerne langtidsledige svarende til 316 fuldtidspersoner, mens andelen for klyngen er 28,7 %. 2.3 Tilgangen til permanent forsørgelse Andelen af borgere på permanente ydelser er i Greve på 7,5 %, hvilket er lavere end i klyngen (8,3 %). Andelen er lavere i Greve for borgere på førtidspension og højere for borgere på ledighedsydelse og i fleksjob. Det seneste år har der været en tilgang på 195 borgere til permanente forsørgelsesordninger, hvilket er en stigning på 17 % set i forhold til tilgangen fra december 2010 til december Stigningen dækker både over en stigning i tilgangen til førtidspension og en stigning i tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse. Til sammenligning er tilgangen til førtidspension i klyngen faldet med 17 % og mens tilgangen er steget med 16 % i Greve. Set over en længere periode har antallet af borgere på førtidspension udviklet sig positivt, og således er der i december % færre borgere på førtidspension set i forhold til januar Antallet af borgere på fleksjob og ledighedsydelse er derimod steget på samme måde som for klyngen, nemlig til indeks 107 (klyngen) og 108 (Greve). Siden maj 2012 er antallet af borgere på fleksjob og ledighedsydelse steget med 5 %-point, mens antallet er steget med 1 %-point i klyngen. Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger kommer i høj grad fra langvarigt ledige kontanthjælpsmodtagere og langvarigt sygedagpengemodtagere. Derfor er det vigtigt at se på disse fødekilder for at minimere tilgangen. Siden januar 2010 er antallet af borgere i match 2 steget med ca. 100 fuldtidspersoner og antallet af borgere i match 3 med omkring 50 fuldtidspersoner. Færre match 2 borgere og flere match 3 borgere har været ledige i mindst 40 uger i Greve sammenlignet med klyngen. I løbet af det seneste år er antallet af langvarigt ledige kontanthjælpsmodtagere i match 2 steget med 30,9 %, en noget større stigning end i klyngen, hvor antallet er steget med 18,8 %. I modsætning hertil er antallet af match 3, hvor antallet det seneste år er faldet med 12,7 %, mod en uændret tendens i klyngen. Dette kunne tegne et billede af, at flere kontanthjælpsmodtagere matches indsatsklare og kan få en beskæftigelsesrettet indsats. Aktiveringsgraden for de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er faldet med 13,3 %-point det seneste år og ligger nu under niveauet for klyngen. Antallet af indsatsklare borgere, der er berørt af aktivering er ligeledes faldet væsentligt (og næsten dobbelt så meget som klyngen). Således er 45 % af de indsatsklare i Greve berørt af aktivering i 4. kvartal 2012 mod 59 % i klyngen. Jobcentret kunne derfor med fordel overveje, om der er elementer i aktiveringen af de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, der kan justeres med den øgede tilgang både af indsatsklare i det hele taget og især den øgede tilgang af langvarigt ledige indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. I Greve ligger sygefraværets andel af arbejdsstyrken i december 2012 på 4,5 %, hvilket kun er en smule højere end i klyngen. Lidt flere af forløbene i Greve har en varighed på over 26 uger end i klyngen og en noget større andel af forløbene er på mere end 52 uger. Samtidig er antallet af 2 Langtidsledige a-dagpengemodtagere har været ledige i mere end 80 % af tiden det seneste år. 4

7 langvarige sygeforløb steget væsentligt i Greve i modsætning til i klyngen, hvor der har været tale om et fald i det seneste år. Antallet af forløb over 26 uger er steget væsentligt i 2012 og samtidig er der næsten tale om en fordobling af antal forløb over 52 uger. Der er således en stor udfordring for jobcentret i at modvirke de store stigninger i antallet af langvarige sygedagpengeforløb. 2.4 Ungeområdet I Greve er andelen af unge, der er på offentlig forsørgelse på 10,6 %, hvilket er en smule lavere end i klyngen, hvor andelen er på 11,1 %. Der er dog en lidt højere andel på permanent forsørgelse end i klyngen. Både antallet af unge førtidspensionister og antallet af unge fleksjobbere er steget fra december 11 til december 12, samtidig med at antallet er faldet eller uændret i klyngen. Der er dog alene tale om en stigning på 11 fuldtidspersoner i Greve. På kontanthjælpsområdet er der sket samme tendens for de unge som for de øvrige aldersgrupper: Antallet af jobklare unge er faldet mod en stigning i klyngen (for alle aldersgrupper er antallet steget en smule mod en større stigning i klyngen). Antallet af indsatsklare unge er steget dobbelt så meget som i klyngen (for alle aldersgrupper er stigningen større end i klyngen) Antallet af midlertidigt passive er faldet væsentligt i Greve mod et noget mindre fald i klyngen (for alle aldersgrupper er faldet større i Greve end i klyngen) Den samlede ungegruppe på permanent og midlertidig offentlig forsørgelse er steget lidt mere end i klyngen. Det skyldes især at antallet af unge dagpengemodtagere er steget mere end i klyngen. Særligt denne sidste målgruppe kan jobcentret med fordel styrke fokus på. Set på den lange bane er antallet af unge ydelsesmodtagere steget noget mere end klyngen. I Greve er der således 20 % flere unge på offentlig forsørgelse end i begyndelsen af 2010, mens der er 7 % flere i klyngen. Det er især antallet af unge indsatsklare kontanthjælpsmodtagere og antallet af unge på permanent forsørgelse, der er steget. Særligt det seneste år er antallet af unge dagpengemodtagere steget mere end i klyngen. Jobcentret kan med fordel styrke fokus på de unge dagpengemodtagere og på at unge indsatsklare kontanthjælpsmodtagere får tilbud til tiden. 2.5 Det etniske område Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der i Greve er på offentlig forsørgelse er lidt mindre end klyngens andel, hvor næste hver tredje borger med ikke vestlig baggrund er på offentlig forsørgelse. I Greve er der en højere andel på førtidspension, a-dagpenge og sygedagpenge og lavere andele på alle andre forsørgelsesgrupper. Antallet af ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse et steget fra december 12 til december 13 med 2,8 %, hvilket er en mindre stigning end i klyngen (5 %). Lidt flere end hver fjerde kontanthjælpsmodtager havde i december 2012 en ikke vestlig baggrund. Det er væsentligt at jobcentret har fokus på denne gruppe og på at de indsatsklare og de midlertidigt passive får en indsats på tværs af forvaltningerne. Både for at forebygge førtidspension og for at bringe gruppen tættere på arbejdsmarkedet. 5

8 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN 9 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Greve Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 9 Tabel 2. Personer på midlertidige ydelser: Andel af befolkningen (16-64 år) i Greve Kommune, januar samt udviklingen ift. samme måned året før 9 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 10 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, december Tabel 3. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 10 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 11 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Greve Kommune 11 Tabel 4. Afgangen fra arbejdskraftreserven i Jobcenter Greve og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag, august Tabel 5. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 13 Tabel 6. Ledige forsikrede (fuldtidspersoner)i forhold til forsikringsaktive, samt arbejdskraftreservens andel af ledige, december Tabel 7. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 15 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 16 Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), december Tabel 8. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Greve Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 16 Tabel 9. Personer på permanente ydelser i Greve Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 16 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Greve Kommune og Klynge 4, indekseret (jan = 100) 17 Figur 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Greve Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 17 Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes (fuldtidspersoner) fordeling mellem matchkategorier i Greve Kommune 18 Tabel 10. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 18 Figur 8. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, dec Tabel 11. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, nov

9 Figur 9. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 20 UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 21 Figur 11. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, dec Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 22 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 23 Tabel 14. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 23 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 24 Figur 13. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 24 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 25 Tabel 15. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, dec 11 - dec Figur 14. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), nov AKTIV OG TIDLIG INDSATS 27 Tabel 16. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 27 Tabel 17. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 27 Tabel 18. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 28 Tabel 19. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontanthjælpsforløb i 3. kvt 2012, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 28 VIRKSOMHEDSINDSATS 29 Tabel 20. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Greve, 4. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 29 Tabel Tabel 22. Antal og andel arbejdssteder* i Greve Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 29 SELVFORSØRGELSESGRAD 30 Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 1. kvt

10 Tabel 24. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 1. kvt Tabel 25. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 1. kvt

11 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Greve Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Greve Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 januar 2013 Udvikling jan jan 2013 Greve Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere ,0% -2% (-6%) -3% -2% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 256 0,9% 3% (3%) 18% 6% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 383 1,3% 17% (12%) 14% 8% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 133 0,5% -13% (-13%) -8% -1% - Personer på sygedagpenge ,4% -6% (3%) -13% -12% - Personer på revalideringsydelse 33 0,1% -11% (-25%) -13% -13% - I alt ,1% -1% (-1%) -2% -2%, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 1kvt Tallene for dagpenge og sygedagpenge er fra december * I Greve Kommune var der desuden 5 ikke-matchede kontanthjælpsmodtagere i januar 2013, derfor er I alt-opgørelsen lidt større end summen af de enkelte ydelsesgrupper, som er angivet i tabellen. Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra april 2012 Tabel 2. Personer på midlertidige ydelser: Andel af befolkningen (16-64 år) i Greve Kommune, januar samt udviklingen ift. samme måned året før Greve Kommune Andel af befolkningen Udvikling i procent-point Greve Klyngen Østdanmark Greve Klyngen Østdanmark -Dagpengemodtagere1 3,0% 3,0% 3,4% 0,0-0,1-0,1 -Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 0,9% 1,0% 1,4% 0,0 0,2 0,1 -Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 1,3% 1,8% 2,0% 0,2 0,2 0,1 -Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 0,5% 0,7% 0,9% -0,1-0,1 0,0 -Personer på sygedagpenge1 2,4% 2,2% 2,0% -0,1-0,3-0,3 -Personer på revalideringsydelse 0,1% 0,2% 0,2% 0,0 0,0 0,0 - I alt 8,1% 8,9% 9,9% 0,0-0,1-0,2 og egne beregninger 1: Tallene for dagpenge og sygedagpenge er fra december

12 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, december % A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 5% 4% 3% 3,3% 1,1% 4,5% 1,4% 3,4% 0,9% 3,9% 1,3% 4,4% 1,2% 3,7% 0,7% 4,9% 1,4% 4,0% 0,9% 3,3% 1,0% 4,1% 0,8% 3,5% 0,6% 4,2% 0,8% 3,5% 0,8% 4,4% 1,2% 3,6% 0,7% 3,9% 0,9% 4,9% 1,4% 2% 1% 2,3% 3,1% 2,5% 2,6% 3,2% 2,9% 3,5% 3,1% 2,3% 3,3% 2,9% 3,4% 2,7% 3,2% 2,9% 3,0% 3,5% 0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 3. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Greve Kommune Klyngen Sjælland Østdanmark Yde lse sgruppe %-vis %-vis %-vis dec-11 dec-12 %-vis udvikling udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (3%) -6% -5% -1% Kontanthjælpsmodtagere % (-2%) 21% 9% 12% I alt % (2%) 0% -2% 2% Kommunens mål: 860 personer i arbejdsk raftreserven i december 2012, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Greve 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra april

13 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 140 JC Greve Klyngen Østdanmark JC Greve (Bruttoledige, fuldtidspers.) Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Greve Kommune 140 A-dagpenge Kontanthjælp Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec

14 Tabel 4. Afgangen fra arbejdskraftreserven i Jobcenter Greve og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag, august 2012 Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Greve Østdanmark Greve Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse ,3% 73,5% 14 51,9% 70,6% Uddannelse* 5 3,5% 6,5% 13 48,1% 27,3% Ledighed 0 0,0% 0,2% 0 0,0% 0,2% Match 2 / match 3 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Barselsdagpenge 4 2,8% 2,0% 0 0,0% 0,1% Sygedagpenge 27 19,1% 15,7% 0 0,0% 0,1% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,1% Efterløn 2 1,4% 1,2% 0 0,0% 0,0% Øvrige 1 0,7% 0,9% 0 0,0% 1,4% I alt % 100% % 100% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: B rhs på baggrund af DREA M 12

15 Tabel 5. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, december 2012 personer Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% -2,2% (2,6%) -6% -1% Selvstændige 49 7,2% 6,2% 6,7% -18,3% (-10,9%) -4% 3% Dana, A-Kasse For Selvstændige 12 1,8% 1,5% 1,5% -20,0% (-20,0%) 3% 2% ASE 37 5,5% 4,7% 5,2% -17,8% (-7,5%) -6% 3% Akademikere 60 8,9% 8,4% 16,6% 9,1% (17,6%) -1% 10% Akademikernes A-Kasse 18 2,7% 2,6% 5,9% 12,5% (50,0%) 3% 14% CA, A-kasse 18 2,7% 1,5% 2,3% 50,0% (5,9%) 15% 24% Ingeniørernes A-Kasse 16 2,4% 1,7% 2,1% -11,1% (33,3%) -13% -1% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 3 0,4% 0,9% 2,1% -50,0% (-40,0%) -2% 1% Magistrenes A-Kasse 5 0,7% 1,7% 4,2% 66,7% (0,0%) -3% 8% Funktionærer og tjenestemænd 37 5,5% 9,6% 9,8% -21,3% (-5,1%) -10% -3% BUPL, A-kasse 8 1,2% 2,2% 1,7% -11,1% (0,0%) -16% -10% Danske Sundhedsorg. A- kasse 6 0,9% 0,9% 0,6% -33,3% (50,0%) -35% -36% Lærernes A-kasse 5 0,7% 1,7% 1,8% -37,5% (-28,6%) -13% -3% FTF- A -kasse 18 2,7% 3,7% 4,8% 0,0% (12,5%) 4% 8% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 0 0,0% 1,2% 0,9% 100,0% (-100,0% -1% -8% HK /Danmarks A-kasse ,1% 13,7% 12,0% 9,0% (22,5%) 3% 1% Tekniske funktionærer 67 9,9% 7,8% 7,8% -14,1% (6,3%) 3% -3% Business Danmarks A-Kasse 12 1,8% 1,1% 0,8% -20,0% (20,0%) -7% -7% Min A-kasse 13 1,9% 1,3% 1,8% 8,3% (-7,1%) 12% -1% Funkt. og Servicef. A-kasse 8 1,2% 0,9% 1,2% -20,0% (166,7%) 3% -7% Ledernes A-kasse 28 4,1% 2,6% 2,5% -9,7% (-3,4%) 4% 5% Teknikernes A-Kasse 6 0,9% 2,0% 1,6% -40,0% (-14,3%) 2% -11% Byggefagene 14 2,1% 1,3% 1,6% 40,0% (-26,3%) -33% -22% Byggefagenes A-Kasse 6 0,9% 0,9% 1,0% -14,3% (-53,8%) -11% -14% El-Fagets A-Kasse 8 1,2% 0,3% 0,5% 166,7% (33,3%) -59% -33% Metalarbejdernes A- Kasse 26 3,8% 2,9% 2,6% 62,5% (62,5%) -20% -6% Faglig Fælles (3F) A- kasse* ,0% 20,2% 18,1% -15,0% (-14,3%) -13% -10% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 0 0,0% 1,3% 0,8% 100,0% (-100,0% -9% -7% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 43 6,4% 7,9% 7,0% -12,2% (0,0%) 0% 1% Øvrige ,5% 20,5% 17,0% 12,0% (3,2%) -4% -1% Det Faglige Hus Frie Funktionærers A-kasse Greve Greve 56 8,3% 4,9% 5,1% 24,4% (9,8%) 9% 8% 11 1,6% 1,4% 1,3% -15,4% (-15,4%) 0% -2% Kristelig A-Kasse 92 13,6% 14,2% 10,7% 9,5% (2,2%) -8% -5% og egne beregninger * Faglig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-B yg (TIB ) a-kasse Klynge 4 Udvikling ift. samme måned året før Østdanmark Greve Klynge 4 Østdanmark Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra april

16 Tabel 6. Ledige forsikrede (fuldtidspersoner)i forhold til forsikringsaktive, samt arbejdskraftreservens andel af ledige, december 2012 Ledige (fuldtidspersoner) ift. Reservens andel af ledige forsikringsaktive forsikrede Greve Klynge 4 Østdanmark Greve Klynge 4 Østdanmark Forsikrede ledige i alt 4,8% 4,9% 5,8% 78,6% 75,2% 76,7% Selvstændige 4,1% 3,6% 4,6% 77,8% 76,3% 78,9% Dana, A-Kasse For Selvstændige 4,2% 4,1% 5,3% 100,0% 89,4% 89,1% ASE 4,0% 3,5% 4,5% 72,5% 72,8% 76,4% Akademikere 4,2% 3,4% 5,4% 75,9% 71,8% 73,7% Akademikernes A-Kasse 4,1% 3,3% 5,2% 81,8% 74,8% 76,1% CA, A-kasse 5,6% 4,5% 5,5% 75,0% 68,6% 69,3% Ingeniørernes A-Kasse 3,0% 2,4% 3,2% 88,9% 66,8% 67,5% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 5,2% 5,7% 8,4% 50,0% 78,1% 76,7% Magistrenes A-Kasse 4,7% 4,0% 7,2% 55,6% 72,8% 74,6% Funktionærer og tjenestemænd 1,8% 2,3% 3,1% 67,3% 82,9% 81,8% BUPL, A-kasse 3,1% 3,2% 3,4% 66,7% 82,0% 85,1% Danske Sundhedsorg. A-kasse 1,1% 0,9% 0,8% 120,0% 83,8% 90,6% Danmarks Lærerers Fælles A-kasse 2,1% 2,1% 2,9% 62,5% 88,1% 85,8% FTF- A-kasse 1,6% 2,8% 4,2% 66,7% 79,8% 78,4% Socialpæd. landsdækkende A-Kasse 3,1% 3,1% 3,7% 0,0% 87,4% 82,2% HK /Danmarks A-kasse 5,1% 5,7% 6,1% 86,5% 82,6% 82,4% Tekniske funktionærer 3,4% 3,8% 4,6% 76,1% 73,0% 73,6% Business Danmarks A-Kasse 4,4% 4,4% 4,9% 80,0% 65,4% 70,7% Min A-kasse 2,7% 3,6% 4,4% 92,9% 71,9% 73,9% Funktionærernes og Servicef. A-kasse 5,1% 4,8% 6,3% 72,7% 79,1% 77,7% Ledernes A-kasse 2,8% 2,9% 3,5% 71,8% 66,0% 68,0% Teknikernes A-Kasse 5,7% 6,4% 8,0% 66,7% 88,2% 82,0% Byggefagene 6,6% 5,1% 6,5% 56,0% 50,2% 59,2% Byggefagenes A-Kasse 8,9% 8,2% 9,5% 40,0% 50,5% 54,2% El-Fagets A-Kasse 4,8% 2,5% 3,6% 80,0% 49,4% 72,4% Metalarbejdernes A-Kasse 7,3% 5,2% 6,4% 72,2% 61,2% 69,6% Faglig Fælles (3F) A-kasse 9,0% 9,4% 10,8% 80,0% 69,4% 73,5% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 6,4% 6,9% 9,3% 0,0% 82,2% 78,8% FOA - Fag og Arbejdes A-kasse 4,1% 5,0% 5,1% 87,8% 83,6% 83,8% Øvrige 6,5% 6,6% 7,6% 80,3% 75,9% 78,0% Det Faglige Hus 7,1% 6,3% 7,6% 83,6% 75,7% 78,1% Frie Funktionærers A-kasse 3,6% 5,1% 5,8% 78,6% 78,3% 77,0% Kristelig A-Kasse 6,9% 6,9% 7,9% 78,6% 75,8% 78,1%, dst.dk og egne beregninger 14

17 Tabel 7. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Yde lse sgruppe december 2012 december 11 - december 12 Greve Klyngen Østdanmark Greve Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtage re (jobklare) (Andel) 34,2% 28,7% 30,8% -3,2 (1,1) -2,3-1,0 (Antal) ,0% (- 6,8%) -10,4% -5,6% (Andel) 28,4% 28,2% 35,0% 5,5 (4,7) -1,5 1,9 (Antal) ,6% (33,3%) 9,8% 12,7% og egne beregninger Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de to ydelsesgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 28,4% ud af de udelukkende jobklare kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Greve, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i december Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

18 Personer på permanente ydelser Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), december 2012 Andel borgere på førtidspension Andel i fleksjob og på ledighedsydelse 12% 10% 8% 6% 5,9% 1,2% 9,6% 1,4% 7,7% 1,3% 7,2% 1,7% 6,9% 1,3% 7,5% 1,9% 6,4% 1,3% 9,7% 2,1% 6,4% 1,4% 9,7% 1,9% 9,4% 2,5% 8,6% 1,9% 6,3% 1,3% 9,8% 1,8% 9,5% 2,4% 8,3% 1,8% 7,2% 1,4% 4% 2% 4,7% 8,2% 6,4% 5,5% 5,7% 5,6% 5,1% 7,6% 5,0% 7,8% 6,9% 6,6% 5,0% 8,0% 7,1% 6,5% 5,8% 0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 8. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Greve Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før Antal dec dec 2012 Ydelsesgruppe dec 2012* Greve Klyngen Østdanmark - Førtidspension % -17% -13% - Fleksjob og ledighedsydelse 66 20% -3% -11% I alt % -12% -13% Kommunens mål: 183 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 og egne beregninger * Tilgang til permanente forsørgelsesordninger i den valgte måned viser tilgangen til permanente forsørgelsesordninger indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder Tabel 9. Personer på permanente ydelser i Greve Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal jan jan 2013 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe jan 2013 Greve Klyngen Østdanmark Greve Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt, Danmarks statistik og egne beregninger % (-1%) -1% -2% 5,6% 6,5% 5,8% 447 4% (6%) 1% 1% 1,5% 1,4% 1,0% 115-2% (-1%) 8% 6% 0,4% 0,4% 0,4% % (1%) -0,5% -1,3% 7,5% 8,3% 7,2% * A nvendt befolkningstal er fra 1kvt2013. A lderafgrænsningen år vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra april

19 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Greve Kommune og Klynge 4, indekseret (jan = 100) Førtidspension, Greve Førtidspension (klyngen) Fleksjob og Ledighedsydelse, Greve Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 Figur 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Greve Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 250 Førtidspension Fleksjob og ledighedsydelse feb 09 - jan 10 mar 09 - feb 10 apr 09 - mar 10 maj 09 - apr 10 jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep 10 nov 09 - okt 10 dec 09 - nov 10 jan 10 - dec 10 feb 10 - jan 11 mar 10 - feb 11 apr 10 - mar 11 maj 10 - apr 11 jun 10 - maj 11 jul 10 - jun 11 aug 10 - jul 11 sep 10 - aug 11 okt 10 - sep 11 nov 10 - okt 11 dec 10 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 maj 11 - apr 12 jun 11 - maj 12 jul 11 - jun 12 aug 11 - jul 12 sep 11 - aug 12 okt 11 - sep 12 nov 11 - okt 12 dec 11 - nov 12 jan 12 - dec 12 17

20 Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes (fuldtidspersoner) fordeling mellem matchkategorier i Greve Kommune 100% Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet Ikke matchet 90% Match 3 80% 70% 60% 50% Match 2 40% 30% 20% 10% 0% apr-10* maj-10 jun-10 Match 1 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 Tabel 10. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Ydelsesgruppe december 2012 december 11 - december 12 Greve Klyngen Østdanmark Greve Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) og egne beregninger (Andel) 56,1% 59,6% 62,6% 5,5 (3,1) 1,8 1,5 (Antal) ,9% (20,5%) 18,8% 11,4% (Andel) 80,0% 72,5% 75,1% 0,3 (7,0) 4,7 4,4 (Antal) ,7% (-6,8%) 0,6% 5,7% Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 56,1% ud af de udelukkende indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) i Jobcenter Greve, som har modtaget kontanthjælp i mere end 40 sammenhængende uger. 18

21 Figur 8. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, dec ,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 3,3% 4,5% 3,9% 4,3% 3,4% 4,3% 4,0% 5,0% 3,7% 4,7% 4,5% 4,5% 3,7% 5,0% 4,3% 4,2% 4,1% 1,0% 0,0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 11. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, nov 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger Greve Kommune % 17% 18% (6%) 45% (24%) Klyngen % 13% -6% -14% Østdanmark % 13% -4% -6% og egne beregninger Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

22 Figur 9. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 120 Greve Klyngen Østdanmark Indeks jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 Figur 10. Udviklingen i andelen af sygefraværsforløb over 26 uger 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% jan-10 feb-10 mar-10 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 Greve Kommune Klyngen Region Sjælland Østdanmark okt-12 nov-12 dec-12 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec ,2% 25,5% 27,2% 28,0% 20

23 Unge på overførselsindkomst Figur 11. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, dec 12 16% A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 14% 12% 10% 8,5% 11,8% 8,8% 11,9% 9,9% 12,8% 12,2% 10,6% 10,2% 11,3% 10,9% 10,6% 8,9% 13,3% 13,5% 11,1% 9,8% 8% 6% 4% 2% 0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark og egne beregninger 21

24 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Dagpengemodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister Ydelsesgruppe Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere dec-11 Greve Kommune dec-12 % -vis udvikling Klyngen %-vis udvikling Østdanmark %-vis udvikling ,0% (3,7%) -1% 2% ,2% (-16,9%) 17% 0% ,1% (16,9%) 12% 16% ,4% (-31,0%) -8% -3% ,0% (-9,1%) -17% -24% ,0% (-42,9%) -6% -31% ,2% (-13,2%) -19% -17% ,0% (-25,0%) -5% -9% ,8% (11,8%) -4% -4% ,1% (8,7%) 0% 2% I alt ,5% (-0,4%) 2% 1% Kommunens mål: 581 overførselsindk omstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012, B eskæftigelsesplan for Greve 2012 og egne beregninger * I Greve Kommune var der desuden hhv. 3 og 2 ikke-matchede kontanthjælpsmodtagere i december 2011 og 2012, derfor er I alt-opgørelsen lidt større end summen af de enkelte ydelsesgrupper, som er angivet i tabellen. Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra april

25 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Greve Kommune Klyngen Østdanmark Yde lse sgruppe %-vis %-vis dec-11 dec-12 % -vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,6% (-12,3%) 0% 2% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender ,7% (-23,4%) 24% 4% ,2% (25,5%) 13% 17% ,3% (-21,4%) 11% 5% ,3% (-33,3%) -13% -21% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,0% (0,0%) -4% 29% ,4% (-7,1%) -14% -13% ,7% (-16,7%) -4% -11% ,0% (0,0%) -8% -2% ,8% (12,5%) 1% 2% I alt ,1% (-3,3%) 4% 2% Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra april 2012 Tabel 14. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Greve Kommune Klyngen Yde lse sgruppe %-vis dec-11 dec-12 % -vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere Østdanmark %-vis udvikling ,0% (-3,8%) -1% 3% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,9% (-13,5%) 13% -2% ,5% (12,8%) 11% 16% ,1% (-40,0%) -21% -10% ,3% (0,0%) -22% -33% ,4% (-50,0%) -6% -40% ,6% (0,0%) -25% -22% ,0% (-50,0%) -5% -5% ,0% (75,0%) 7% -13% ,5% (10,5%) 0% 2% I alt ,2% (-0,8%) 1% 0% Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra april

26 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 140 Greve Klyngen Østdanmark Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 Figur 13. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) Indeks A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec

27 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 15. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, dec 11 - dec 12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling Antal indvandrere og efterkommere * Ydelsesgruppe dec 12 Greve Klynge Østdanmark Greve Klynge Østdanmark Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtage Personer i fleksjob Førtidspensionister 170-7,6% (-10,5%) -2,6% -3,3% 5,9% 5,1% 5,5% 62 31,9% (19,2%) 21,3% 12,3% 2,2% 2,6% 3,3% ,1% (9,0%) 24,2% 11,2% 3,8% 5,5% 5,6% 35-23,9% (-18,6%) -6,1% 4,0% 1,2% 2,5% 2,5% 2 0,0% (0,0%) -3,9% -18,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0 - (-) -18,2% -31,8% 0,0% 0,0% 0,0% 89-1,1% (9,9%) -4,3% -7,0% 3,1% 2,6% 2,3% 8 33,3% (0,0%) 7,9% -3,2% 0,3% 0,5% 0,2% 18 20,0% (20,0%) -1,2% 5,1% 0,6% 0,7% 0,5% 373 4,8% (3,6%) 3,3% 1,3% 13,0% 11,7% 8,6% I alt ** 870 2,8% (2,2%) 5,0% 2,2% 30,3% 31,3% 28,5% Kommunens mål: 797 ik k e-vestlige indvandrere og efterk ommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jobindsats, Danmarks statistik, B eskæftigelsesplan for Greve 2012 og egne beregninger * B efolkningstal er fra 1kvt / og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml år. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser ** I Greve Kommune var der desuden 4 ikke-matchede kontanthjælpsmodtagere i december 2012, derfor er I alt-opgørelsen lidt større end summen af de enkelte ydelsesgrupper, som er angivet i tabellen. Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra april

28 Figur 14. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), nov % Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 20% 15% 10% 5% 0% 23,7% 21,9% 23,5% 22,0% 19,2% 19,1% 10,0% 13,0% 11,9% 5,2% 10,1% 13,4% 9,9% 13,7% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve, Danmarks statistik og egne beregninger 6,4% 11,9% 7,8% 18,4% 5,8% 10,6% Glostrup Holbæk Hillerød Herning 14,4% 13,8% 4,6% 9,3% 7,1% 7,2% Holstebro Kolding 3,4% 5,9% Roskilde Sorø 4,3% 7,5% 7,6% 13,9% Viborg Klyngen Østdanmark 10,5% 17,7% 26

29 Aktiv og tidlig indsats Tabel 16. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (% -point) Ydelsesgruppe 4. kvt kvt kvt 2012 Greve Klyngen Østdanmark Greve Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 21,6 24,8 22,9-15,6 (-10,8) -9,6-10,2 26,0 32,4 32,4-8,1 (-5,9) -10,1-3,4 25,1 28,7 24,3-13,3 (-9,0) -6,9-3,2 37,7 33,8 31,4-1,2 (-4,2) -2,5-1,2 og egne beregninger, A ktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 1 Opgørelserne af sygedagpengemodtagere er fra november A ktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. Tabel 17. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 4. kvt kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Greve Klyngen Øst danmark Greve Klyngen Øst danmark Antal Andel Udvikling i andel (% -point) A-dagpengemodtagere % 38% 41% -13,1-5,3-4,1 heraf : Privat løntilskud 53 4% 3% 3% -0,6-1,3 4,1 Offentlig løntilskud 102 8% 6% 6% -0,9-3,0 8,3 Virksomhedspraktik 112 9% 10% 9% -5,0-2,8 12,3 Jobklare kontanthjælpsmodtagere % 57% 60% -6,3-8,9-2,3 heraf : Privat løntilskud 14 4% 5% 4% -0,6-0,6 0,0 Offentlig løntilskud 24 7% 6% 7% -3,0-0,2 0,9 Virksomhedspraktik 38 11% 19% 16% -3,2-4,1-1,3 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 59% 53% -19,3-10,9-5,6 heraf : Privat løntilskud 10 2% 2% 2% -2,3 0,1 0,1 Offentlig løntilskud 8 2% 1% 1% -2,0-0,2 0,0 Virksomhedspraktik 82 19% 20% 15% 1,4-3,6-1,5 og egne beregninger A ndelen af aktiverede er udregnet som antallet af personer berørt af aktivering (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af personer, som har modtaget henholdsvis dagpenge eller kontanthjælp i det pågældende kvartal. 27

30 Tabel 18. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 3. kvt 2012 Udvikling i % -point Yde lse sgruppe Greve Klyngen Østdanmark Greve Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 24% 38% 39% -15,5 (-18,1) 1,4 3,2 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 63% 76% 78% -21,6 (-21,8) -4,7-3,1 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 44% 71% 72% -34,8 (-18,8) -1,5 1,6 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 20% 57% 66% -63,3 (-55,0) -9,2 2,0 I alt (Antal personer) (159) (4.879) (17.863) -29%* 8%* 6%* * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 4. kv artal 2011 Tabel 19. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontanthjælpsforløb i 3. kvt 2012, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i % -point 3. kvt kvt kvt 2012 Yde lse sgruppe Greve Klyngen Østdanmark Greve Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) I alt (Antal personer) 13% 9% 9,5% -15,0 (-11,1) -1,4-0,7 34% 46% 47% -3,8 (4,3) -8,6-3,6 21% 41% 31% -21,5 (-13,7) -3,2 1,0 (85) (1.957) (7.027) -36%* -5%* -3%* * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 4. kv artal

31 Virksomhedsindsats Tabel 20. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Greve, 4. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Grev e Kly ngen* Grev e Kly ngen* Grev e Kly ngen* Grev e Kly ngen A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere Kilde: Jo bindsats.dk 20,5% 13,3% 43,8% 28,7% 17,6% 17,0% 12,5% 12,2% 26,6% 16,2% 18,8% 0,6% 6,3% 4,8% 6,3% 3,2% 31,6% 28,4% 0,0% 1,0% 0,0% 1,2% 12,5% 43,9% 10,5% 11,1% Tabel 21. Yde lse sgruppe Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 4. kvt kvt 2012 Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Grev e Kly ngen* Grev e Kly ngen* Grev e Kly ngen* A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere -14% -33% -15% -37% -35% -27% -11% 0% -6% 4% -8% -15% -50% 13% -40% -6% 25% -10%. -11%. -41% -54% -5% Tabel 22. Antal og andel arbejdssteder* i Greve Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 3. kvt kvt kvt 2012 Yde lse sgruppe Antal Greve Klyngen Andel** Øst danmark Greve Klyngen Østdanmark Udvikling i antal A-dagpengemodtagere % 10% 10% -25% -29% -26% Jobklare kontanthjælpsmodtagere 43 4% 5% 6% -30% -14% -9% Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 45 5% 6% 5% 32% 1% 2% I alt % 16% 16% -18% -19% -16% og egne beregninger * A rbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. ** Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. 29

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gladsaxe 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Faxe. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Faxe. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Faxe 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gladsaxe 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Herlev. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Herlev. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Herlev 2. status 2013 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Holbæk. Oktober 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Holbæk. Oktober 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden &. december 3 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Oktober 3 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Greve Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund Status 2. kvartal 213 Juni 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 210476 Brevid. 1453621 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2011 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Som en

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. Status efterår 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. Status efterår 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København Status efterår 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Greve Endelig udgave 22. maj 2014 Indhold 1. Om resultatrevisionen... 3 2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats 2013... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2013...

Læs mere

Status for ledighed og ministermål

Status for ledighed og ministermål -netværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål - Netværksdialogmøde 2. kvartal 2014-11. marts 2014 Marts 2014

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9 Notat Vejledning til opfølgningsrapport Den kvartalsvise opfølgningsrapport har fået nyt design og indhold. Det er sket som en konsekvens af de nye ministermål for 11 og et ønske om ændret fokus i rapporten.

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013 Center for Social & Beskæftigelse Kvartalsrapport for 4. kvartal af 213 Status på beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune opdateret d.12. februar 214 Status på beskæftigelsesindsatsen 4.kvartal 213/sagsnr.15..-P5-2-13

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Resultatrevision for år 2011

Resultatrevision for år 2011 Resultatrevision for år 2011 Jobcenter Frederikssund april 2012 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune Resultatrevision 2009 Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...2 3. Resultatoversigt primo 2010...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...3

Læs mere

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012 Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, A-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Opdateret d.1. juni 2012 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål og jobcenterets overordnede resultater... 4 2. Resultatoversigten...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats i 2. kvartal 2013

Virksomhedsrettet indsats i 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. august 2013 Kvartals-overblik Virksomhedsrettet indsats i 2. kvartal 2013 Jobcenter-netværk 5 August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg Resultatrevision 2013 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2013... 2 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 2 Mål 2: Færre personer på førtidspension... 2 Mål 3: Begrænsning af langtidsledigheden...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 18. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden Januar 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Allonge til RBR/BR s Kontrakt 2009 - justering af mål

Allonge til RBR/BR s Kontrakt 2009 - justering af mål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 5. marts 2009 J.nr.: 2009-0003854 Allonge til RBR/BR s Kontrakt 2009 - justering af mål Som følge af de seneste måneders hastige udvikling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere