Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2015/16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2015/16"

Transkript

1 Ishøj Kommune Lærernes sygefravær, skoleåret 2015/16 Center for Dagtilbud og Skoler September 2016

2 Indhold 1. Om opgørelsen Årlige sygedage pr. fuldtidsansatte lærer Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat fordelt på måneder Sygefravær fordelt på ugedage Længden af sygefravær Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat fordelt på medarbejdernes alder Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat fordelt på medarbejdernes anciennitet

3 1. Om opgørelsen Denne rapport omhandler sygefraværet for lærere for skoleåret 2015/16. Sygefraværet sammenlignes med de to foregående skoleårs sygefravær, dvs. skoleåret 2013/14 og skoleåret 2014/15. Dataudtræk for skoleårene dækker perioden 1. august til 31. juli i de respektive skoleår. Frem til 2016 var data til sygefraværsstatistikken baseret på oplysninger fra kommunens eget økonomisystem. Siden starten af 2016 er data udtrukket fra FLIS (Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem), som er en fælleskommunal løsning til benchmark- og ledelsesinformation. Det betyder, at det ikke er muligt direkte at sammenligne tidligere sygefraværsstatistikker med opgørelserne i denne rapport. FLIS er under løbende udbygning, hvorfor det vil være muligt fremadrettet at udbygge sygefraværsrapporterne med yderligere data. Da der afvikles ferie i juli måned, er der kun registreret ganske lidt sygefravær i juli måned. Der vil således kun blive registreret sygefravær i juli måned, hvis det er påbegyndt inden juli. Som det fremgår af figurerne i kapitel 2, har flere af skolerne intet sygefravær i juli måned. I rapporten dækker sygefravær over egentligt sygefravær, barns sygedage og fravær som følge af graviditetsgener. Sygefraværet er i hele rapporten opgjort som sygefravær pr. fuldtidsstilling. På denne måde giver statistikken et direkte sammenligningsgrundlag mellem de forskellige skoler og skoleår. Når der i rapporten kigges på sygedage, er der taget højde for, at nogle sygedage falder på lange arbejdsdage og andre sygedage falder på korte arbejdsdage. Sygedage hos lærere med lange arbejdsdage vil derfor tælle forholdsvist mere end hos lærere med korte arbejdsdage. Den overordnede konklusion af opgørelsen af sygefraværet er, at sygefraværet i skoleåret 2015/2016 er faldet i forhold skoleåret 2014/

4 2. Årlige sygedage pr. fuldtidsansatte lærer Figur 1 viser det årlige gennemsnitlige antal sygedage pr. fuldtidsansatte lærer fordelt på skoler. Figur 1. Sygedage pr. fuldtidsansatte lærer fordelt på skoler Ishøj Skole Vibeholmskolen Gildbroskolen Strandgårdskolen Vejlebroskolen Ishøjgård Kirkebækskolen Skoleåret Skoleåret Skoleåret Gns. af alle folkeskoler Det gennemsnitlige sygefravær for alle skoler steg fra 12,3 dage til 17,0 dage fra skoleåret 2013/14 til skoleåret 2014/15, svarende til en stigning på 38 %. Sygefraværet er faldet igen til 15,7 dage i skoleåret 2015/16, svarende til et fald på 7 %. Den gennemsnitlige stigning og derefter fald i sygefraværet dækker over store forskelle på de enkelte skoler, som det ses i figuren og af tabel 1 nedenfor. Tabel 1. Sygedage pr. fuldtidsansat lærer fordelt på skoler 2013/ / /16 Fra 13/14 til 14/15 Fra 14/15 til 15/16 Sygedage pr. fuldtidsansat lærer Procentuel ændring Ishøj Skole 12,2 12,0 10,3-2 % -14 % Vibeholmskolen 8,5 15,2 14,9 80 % -2 % Gildbroskolen 14,9 21,9 18,0 47 % -18 % Strandgårdskolen 12,1 13,2 12,7 9 % -4 % Vejlebroskolen 9,1 15,2 15,1 66 % -1 % Ishøjgård 8,3 18,1 29,8 119 % 64 % Kirkebækskolen 19,9 28,5 23,5 43 % -18 % Gns. alle skoler 12,3 17,0 15,7 38 % -7 % Det ses, at sygefraværet fra skoleåret 2013/14 til skoleåret 2014/15 steg på alle skoler på nær Ishøj Skole som oplevede et lille fald på 2 %. Faldet på 7 % fra skoleåret 2014/15 til skoleåret 2015/16 dækker over et fald i sygefraværet på alle skoler på nær Ishøjgård, som havde en stigning på 64 %. Den store stigning i 4

5 sygefraværet begge år på Ishøjgård skal ses i lyset af, at der kun er 9-10 fuldtidsansatte lærere på skolen. Få medarbejderes sygefravær kan derfor påvirke billedet i høj grad. Kirkebækskolen og Gildbroskolen oplevede de største fald i sygefravær fra skoleåret 2014/15 til skoleåret 2015/16 begge på 18 %. Ishøj Skole har haft et fald på 15 %, mens Strandgårdskolen har haft et fald på 4 %. Fraværet på Vibeholmskolen og Vejlebroskolen er faldet marginalt. 3. Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat fordelt på måneder I figur 2 ses antallet af sygedage pr. fuldtidsansatte lærer fordelt på måneder for alle skolerne, mens figur 3 9 viser det samme blot fordelt på hver enkelt skole. På alle figurerne er skalaen på 2.-aksen sat til intervallet 0 3 sygedage pr. medarbejder pr. måned for at lette sammenligningen af figurerne. Skalaerne i figurerne for Kirkebækskolen og Skolen på Ishøjgård er dog sat højere, da sygefraværet på disse skoler er højt i nogle af månederne. Figur 2. Antal sygedage pr. fuldtidsansatte lærer fordelt på måneder ALLE SKOLER August September 1.8 Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Det ses i figur 2, at sygefraværet pr. fuldtidsansatte lærer er højere i alle måneder i skoleåret i 2014/15 end i 2013/14 på nær september. Samtidig er sygefraværet lavere i de fleste måneder i skoleåret i 2015/16 end i 2014/15. Nedenfor ses antallet af sygedage pr. fuldtidsansatte lærer i de forskellige måneder for de enkelte skoler. 5

6 Figur 3. Antal sygedage pr. fuldtidsansatte lærer fordelt på måneder ISHØJ SKOLE August September 1.8 Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Figur 4. Antal sygedage pr. fuldtidsansatte lærer fordelt på måneder VIBEHOLMSKOLEN August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj 0.4 Juni Juli 6

7 Figur 5. Antal sygedage pr. fuldtidsansatte lærer fordelt på måneder GILDBROSKOLEN August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Figur 6. Antal sygedage pr. fuldtidsansatte lærer fordelt på måneder STRANDGÅRDSKOLEN 0.4 August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli 0.4 7

8 Figur 7. Antal sygedage pr. fuldtidsansatte lærer fordelt på måneder VEJLEBROSKOLEN 0.2 August September Oktober November December 0.8 Januar Februar 1.8 Marts April Maj Juni Juli Figur 8. Antal sygedage pr. fuldtidsansatte lærer fordelt på måneder SKOLEN PÅ ISHØJGÅRD August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli 0.3 8

9 Figur 9. Antal sygedage pr. fuldtidsansatte lærer fordelt på måneder KIRKEBÆKSKOLEN August September 2.2 Oktober November December 2.3 Januar Februar Marts 3.3 April Maj 2.4 Juni Juli 4. Sygefravær fordelt på ugedage Figur 10 viser antallet af sygeforløb 1, der starter på en given ugedag for de tre skoleår. Ugedagene refererer til den ugedag, der er første sygefraværsdag i hvert enkelt sygdomsforløb. 1 Her kigges på sygeforløb frem for antallet af sygedage. Et sygeforløb er hele perioden, som medarbejderen er syg, hvad enten der er tale om en eller flere dage. I modsætning til resten af rapporten, er sygefraværet i denne sammenhæng ikke opgjort pr. fuldtidsmedarbejder, men som den procentandel af det totale antal sygeforløb, der starter på en given ugedag. 9

10 Figur 10. Antal sygeforløb, der starter på en given ugedag 35% 30% 28% 30% 30% 25% 20% 15% 21% 21% 20% 19% 20% 18% 19% 18% 17% 13% 14% 14% 10% 5% 0% Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Det gælder for alle tre skoleår, at der er flest sygemeldinger om mandagen og færrest sygemeldinger om fredagen. Lidt over dobbelt så mange sygeforløb startede på en mandag som på en fredag. 5. Længden af sygefravær Figur 11 viser længden af sygeforløbene 2 i skoleåret 2013/14, 2014/15 og 2015/16 samlet for alle skolerne, mens figur viser den tilsvarende fordeling for hver enkelt skole. 2 Ligesom ved opgørelsen over sygeforløb, der starter på given ugedag, kigges der også her på sygeforløb frem for sygedage. For at se på længden af sygefraværet, er antallet af sygeforløb pr. fuldtidsansatte lærer delt op i forhold til varigheden af sygeforløbene. Faldet i sygefraværet fra skoleår 2014/15 til skoleår 2015/16 kan være svært at se på nedenstående figurer, som viser længden af sygeforløbene. I nogle af figurerne ses en stigning i antallet af sygeforløb af få dages varighed, men det har ikke den store betydning for det samlede antal af sygedage pr. fuldtidsansatte lærer, særligt ikke hvis sygeforløbene af længere varighed er faldet lidt, da det i så fald dækker over, at sygeforløbene er blevet kortere. Af figurerne nedenfor fremgår det desuden ikke, hvor mange dage fraværsforløbene af længere end 14 dages varighed har varet. Et fald i antallet af fraværsdage pr. fuldtidsansatte lærer på en skole kan netop dække over, at sygeforløbene af mere end 14 dages varighed er blevet kortere, hvilket ikke fremgår af nedenstående figurer. 10

11 Figur 11. Længden af sygefraværet ALLE SKOLER dag 2 dage 3-7 dage 8-14 dage Over 14 dage Det ses af figur 11, at der samlet for alle skoler er væsentligt flere sygeforløb af få dages varighed pr. fuldtidsansatte lærer, end længerevarende sygeforløb. Det er særligt sygeforløb af 1 dags varighed, som fylder i statistikken. Der har ikke været de store udsving i sygefraværets længde henover årene. Sygeforløb af 1 dags varighed er, efter et lille fald sidste skoleår, steget igen i skoleåret 2015/16. Sygeforløb af 2 dages varighed er omvendt efter en lille stigning sidste skoleår, faldet lidt igen. Sygeforløb, som varer mellem 3 og 7 dage, steg fra skoleåret 2013/14 til skoleåret 2014/15 men er siden da stort set uændret. Der har alle tre skoleår været ca. 0,1 til 0,2 sygeforløb af længere varighed end 7 dage pr. fuldtidsansatte lærer. Figur 12. Længden af sygefraværet ISHØJ SKOLE dag 2 dage 3-7 dage 8-14 dage Over 14 dage 11

12 For Ishøj Skole ses det, at der henover årene er flere og flere sygeforløb af 1 dags varighed pr. fuldtidsansatte lærer, mens antallet af længerevarende sygeforløb er faldet. Figur 13. Længden af sygefraværet VIBEHOLMSKOLEN dag 2 dage 3-7 dage 8-14 dage Over 14 dage På vibeholmskolen er sygeforløb af få dages varighed steget, mens sygeforløb af over 14 dages varighed er faldet lidt fra 2014/15 til 2015/16. Figur 14. Længden af sygefraværet GILDBROSKOLEN dag 2 dage 3-7 dage 8-14 dage Over 14 dage For Gildbroskolen ses det, at faldet i sygedage pr. fuldtidsansatte lærer på 18 % jf. tabel 1, bl.a. dækker over, at der er sket en stigning i sygeforløb af 1 dags varighed, men samtidig et fald i sygeforløb på mellem 2 og 7 dages varighed. 12

13 Figur 15. Længden af sygefraværet STRANDGÅRDSKOLEN dag 2 dage 3-7 dage 8-14 dage Over 14 dage Faldet i antallet af sygedage pr. fuldtidsansat lærer på 4 % for Strandgårdskolen fra skoleåret 2014/15 til skoleåret 2015/16, jf. tabel 1, dækker bl.a. over et fald i sygeforløb af 2-7 dages varighed. Dette opvejer således det øgede antal sygeforløb af 1 dags varighed. Figur 16. Længden af sygefraværet VEJLEBROSKOLEN dag 2 dage 3-7 dage 8-14 dage Over 14 dage Som det fremgår af figur 16 er antallet af sygeforløb af 1 dags varighed stort set fordoblet på Vejlebroskolen fra det ene skoleår til det andet. 13

14 Figur 17. Længden af sygefraværet SKOLEN PÅ ISHØJGÅRD dag 2 dage 3-7 dage 8-14 dage Over 14 dage Det ses i figur 17, at alle sygeforløbene af 1 til 7 dages varighed er steget på Ishøjgård, særligt dem af 2 dages varighed. Antallet af længerevarende sygeforløb er faldet lidt, men hvad man ikke kan aflæse af ovenstående figur er, at der i skoleåret 2015/16 har været et sygeforløb på 152 dages varighed, hvilket med en lærerbestand på kun ca. 9 fuldtidsansatte har været med til at hive antallet af sygedage pr. fuldtidsmedarbejder meget højt op. Figur 18. Længden af sygefraværet KIRKEBÆKSKOLEN dag 2 dage 3-7 dage 8-14 dage Over 14 dage For Kirkebækskolen ses det, at faldet i antallet af sygedage pr. fuldtidsansatte lærer på 18 %, jf. tabel 1, bl.a. dækker over et fald i alle længder af sygeforløb, på nær sygeforløb af 2 dages varighed. 14

15 6. Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat fordelt på medarbejdernes alder Figur 19 nedenfor viser aldersfordelingen af sygedage pr. fuldtidsansatte lærer for alle skolerne samlet. Antallet af sygedage pr. fuldtidsansatte i de forskellige aldersgrupper er opgjort ud af det samlede antal fuldtidsansatte i netop denne aldersgruppe frem for ud af den samlede antal fuldtidsansatte lærere i alle aldersgrupper. Figur 19. Antal sygedage pr. fuldtidsansatte lærer fordelt på alder ALLE SKOLER år år år år 60 år eller derover Det fremgår af figur 19, at sygefraværet er steget for alle aldersgrupper fra skoleåret 2013/14 til skoleåret 2014/15. Fra skoleåret 2014/15 til skoleåret 2015/16 ses et fald i sygedage for de årige og 60-årige eller derover. Selvom der er sket en stigning i antallet af sygedage for de årige og årige, ender vi med et samlet fald. Dette skyldes bl.a., at de årige er den aldersgruppe der er færrest af. Omvendt er der markant flere fuldtidsansatte i aldersgruppen år end i de andre aldersgrupper, hvorfor denne aldersgruppe vægter mere i det samlede billede. 7. Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat fordelt på medarbejdernes anciennitet Figur 20 viser antal sygefraværsdage fordelt på anciennitet. 15

16 Figur 20. Antal sygedage pr. fuldtidsansatte lærer fordelt på anciennitet ALLE SKOLER mdr mdr mdr. Over 36 mdr. Det ses af figuren, at der er en tendens til, at medarbejdere, som har været ansat i 1-3 år har flere sygedage end andre. Antallet af sygedage falder derefter igen efter det tredje år i ansættelsen. Tendensen er ens for alle tre år. Fra skoleåret 2013/14 til skoleåret 2014/15 er fraværet steget for alle anciennitetsgrupperne. Fra skoleåret 2014/15 til skoleåret 2015/16 er det faldet for alle på nær lærere, der har været ansat i op til et halvt år. 16

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015 Ishøj Kommune Lærernes sygefravær, skoleåret 214/215 Center for Børn og Undervisning August 215 Indhold 1. Om opgørelsen... 3 2. Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat... 4 3. Udviklingen i sygefravær fra skoleåret

Læs mere

Hvad er det vi kan, når vi alle sammen er her?

Hvad er det vi kan, når vi alle sammen er her? Ishøj Kommune November 2012 Hvad er det vi kan, når vi alle sammen er her? Undersøgelsesrapport Indledning Tænketanken CEPOS 1 udgav den 26. juli 2012 en undersøgelse om sygefraværet i 2011 blandt pædagogisk

Læs mere

Skoleprognose

Skoleprognose 2019-2026 Center for Dagtilbud og Uddannelse Ishøj Kommune 06-06-2019 Indhold 1. Indledning... 2 2. Prognosetal for Ishøj Kommune... 3 2.1. Udvikling i antallet af forventede børn i skolealderen i Ishøj

Læs mere

Sygefraværsstatistik

Sygefraværsstatistik HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 32 04 83 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Sygefraværsstatistik 4. kvartal 2018 og hele 2018 Resume: Den gennemsnitlige

Læs mere

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året.

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Afsnit om sygefravær, Personaleredegørelse 2016 Sygefravær I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår 26.837 fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Sygefraværsstatistikken viser det registrerede

Læs mere

Tip en 13 er Sandt eller falsk om sygefravær i MSO

Tip en 13 er Sandt eller falsk om sygefravær i MSO 1 Medarbejderne er oftest syge når de skal have weekendvagt? 2 Hvis nærmeste leder er syg, er medarbejderne også mere syge? 3 Medarbejderne i Plejeboliger er mest syge? 4 Medarbejdere med mange weekendvagter

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

Sygefraværsstatistik

Sygefraværsstatistik HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 32 04 83 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2017 Resume: Den gennemsnitlige sygefraværsprocent

Læs mere

Sygefraværsstatistik

Sygefraværsstatistik HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 32 04 83 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Sygefraværsstatistik 1. kvartal 2019 Resume: Den gennemsnitlige sygefraværsprocent

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Region Syddanmark Sygefravær 2012 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på områder 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper 6 Sygefravær fordelt

Læs mere

Afgangsprøver %-vis fordeling af afgivne karakterer

Afgangsprøver %-vis fordeling af afgivne karakterer I procent Afgangsprøver 2010 Dette notat giver en fremstilling af resultaterne ved dette års afgangsprøver i 9. og 10. klasse. Den udarbejdes som led i arbejdet med udformning af skolernes kvalitetsrapport

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Det samlede fravær i skoleåret 2014/15 for folkeskoleelever er på 5,4 procent, svarende til knap 11 skoledage for en helårselev

Læs mere

2. Afdækning af årsager og initiativer til nedbringelse af sygefraværet på de respektive direktørområder

2. Afdækning af årsager og initiativer til nedbringelse af sygefraværet på de respektive direktørområder Notat Vedrørende: Sygefravær 1. kvartal 2015 Sagsnavn: Sygefravær 2013-2015 Sagsnummer: 81.28.00-A00-2-13 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: HR team Dato: 18-05-2015

Læs mere

Sygefravær Statistik og analyse af sygefraværet i Region Syddanmark i 2010

Sygefravær Statistik og analyse af sygefraværet i Region Syddanmark i 2010 Sygefravær 2010 - Statistik og analyse af sygefraværet i Region Syddanmark i 2010 Sammenfatning I dette notat er fremstillet en række statistiske analyser af sygefraværet i Region Syddanmark. Udgangspunktet

Læs mere

Sygefravær 2013 Psykiatri og Social

Sygefravær 2013 Psykiatri og Social Sygefravær 2013 Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Marts 2014 1. Indledning... 3 1.1 Datagrundlaget... 3 2. Samlet sygefravær i Psykiatri og Social... 5 3. Sygefravær på Specialområderne...

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Tabel 1. Sygefravær blandt basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde Fravær pr ansat i Dagsværk

Tabel 1. Sygefravær blandt basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde Fravær pr ansat i Dagsværk Louise Kryspin Sørensen Maj 2011 Langtidssygefravær 2010 Langtidssygefraværet (over 28 dage) opgjort i fraværsperioder er faldet marginalt med 1,7 % fra 2007 til 2010. Faldet i langtidssygefraværet er

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner Region Syddanmark Sygefravær 2012 De sociale institutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 3 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

SYGEFRAVÆR I DANMARK. - en analyse af sygefraværet på det erhvervsaktive danske arbejdsmarked. 3. kvartal Periode

SYGEFRAVÆR I DANMARK. - en analyse af sygefraværet på det erhvervsaktive danske arbejdsmarked. 3. kvartal Periode SYGEFRAVÆR I DANMARK - en analyse af sygefraværet på det erhvervsaktive danske arbejdsmarked Periode 3. kvartal 2011 Leveres af: MedHelp A/S e: analyse@medhelp.dk t: 70 207 203 INDHOLD Indhold Side Forord

Læs mere

Hjørring Kommune. Notat Børne- og Undervisningsforvaltningen. Kend din kommune

Hjørring Kommune. Notat Børne- og Undervisningsforvaltningen. Kend din kommune Hjørring Kommune Notat Børne- og Undervisningsforvaltningen 12-02-2019 Side 1. 00.30.00-Ø00-1-19 Kend din kommune I dette notat gennemgås KL nøgletal fra publikationen Kend din kommune - brug nøgletal

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Begreber i fraværsstatistikken

Begreber i fraværsstatistikken FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2017 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016.

Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016. Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016. Karaktergennemsnit i grundskolen (bundne prøver) 2015/16 Det samlede karaktergennemsnit for de bundne

Læs mere

Sygefravær 2015 Psykiatri og Social

Sygefravær 2015 Psykiatri og Social Sygefravær 2015 Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Maj 2016 1. Indledning... 3 1.1 Datagrundlaget... 3 2. Samlet sygefravær i Psykiatri og Social... 5 3. Sygefravær på Socialområdet...

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Medlemstal analyse opgørelse pr

Medlemstal analyse opgørelse pr Hovedbestyrelsesmøde den 14. april 2016 Bilag 2.1 30.3.2016 Medlemstal analyse 2016 - opgørelse pr. 31.12.2015 DGI s medlemsopgørelse pr. 31.12.2015 lander på 1.524.083 medlemmer i 6.351 foreninger 1.

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør FORORD Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager kommer hvert år med vejledende udtalelser om især mén og erhvervsevnetab. Udtalelserne bliver brugt i private erstatningssager, altså sager

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

Sygefravær 2012 Psykiatri og Social

Sygefravær 2012 Psykiatri og Social Sygefravær Psykiatri og Social Indholdsfortegnelse: Psykiatri og Social Administrationen 1 1. Indledning... 3 1.1 Datagrundlaget... 3 2. Sygefraværet i Psykiatri og Social... 4 2.1 Sygefraværet i store

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Regionshuset

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Regionshuset Region Syddanmark Sygefravær 2012 Regionshuset 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på områder 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper 6 Sygefravær

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater.

Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater. Private erstatningssager 2014 Forord Arbejdsskadestyrelsens Center for Private Erstatningssager er en uvildig myndighed, som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter. Udtalelserne er

Læs mere

Elevtal i grundskolen i skoleåret 2017/18

Elevtal i grundskolen i skoleåret 2017/18 Side 1 af 5 Elevtal i grundskolen i skoleåret 2017/18 Det samlede antal elever i grundskolen ændrer sig sjældent meget fra år til år, men fordelingen af elever på folkeskoler og frie grundskoler gør, og

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 OUH

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 OUH Region Syddanmark Sygefravær 2012 OUH 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper 5 Sygefravær

Læs mere

Inklusionsundersøgelse 2018

Inklusionsundersøgelse 2018 Inklusionsundersøgelse 2018 1 Inklusionsundersøgelsen 2018 Inklusion er en stor udfordring for folkeskolen i Randers Kommune. Kommunens skoler og elever er i en situation, hvor man fra politisk hold ønsker

Læs mere

SYGEFRAVÆR I DANMARK

SYGEFRAVÆR I DANMARK SYGEFRAVÆR I DANMARK - en analyse af sygefraværet på det erhvervsaktive danske arbejdsmarked 2. kvartal 2011 INDHOLD Indhold Side Forord og definitioner 3 Resume 4 Oversigt over kvartalets sygefravær 5

Læs mere

Karakterrapport 2011. Afgangsprøverne maj juni 2011. Ishøj Kommune

Karakterrapport 2011. Afgangsprøverne maj juni 2011. Ishøj Kommune Karakterrapport Afgangsprøverne maj juni Ishøj Kommune Indhold Forord... Skoleledernes refleksion over karakterrapport... Rapportens forudsætninger... Det fælleskommunale gennemsnit ved Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 Opsummering : Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær er steget i perioden 2015-2017. Fraværet er uændret fra 2016 til 2017. Lidt

Læs mere

FOA præsenterer her 2. udgave af status på ældreområdet. Analysen samler de mest centrale tal på ældreområdet.

FOA præsenterer her 2. udgave af status på ældreområdet. Analysen samler de mest centrale tal på ældreområdet. 18. december 2017 Ældreområdet 2017 FOA præsenterer her 2. udgave af status på ældreområdet. Analysen samler de mest centrale tal på ældreområdet. Ny banebrydende undersøgelse om normeringer på plejecentre

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN Til Dansk Industri Dokumenttype Rapport Dato Marts 2018 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn, jobløn

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet Statusrapport for 2018

Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet Statusrapport for 2018 Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet Statusrapport for 2018 Baggrund Ældreområdet gennemførte i perioden 2007 2009 et projekt med fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet.

Læs mere

Sygefravær og personaleomsætning - Psykiatri og Social Sygefravær Perioden juli 2012 juni 2013 Antal fuldtidsstillinger Gennemsnitligt antal sygedage pr. fuldtidsstilling Gennemsnitligt antal sygedage

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

De forberedende tilbud og de udsatte

De forberedende tilbud og de udsatte April 2017 De forberedende tilbud og de udsatte unge - Region Hovedstaden i fokus I dette notat beskrives brugen af de forberedende tilbud i perioden 2008 til 2013 samt, hvordan de udsatte unge i samme

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2013

Region Syddanmark. Sygefravær 2013 Region Syddanmark 3 Sygefravær 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2 Måltal for sygefravær 4 3. Udvikling i sygefravær over tid 2009-2013 på de forskellige enheder 4 4. Sygefraværet for forskellige

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Markant lavere sygefravær i den private servicesektor end i den kommunale

Markant lavere sygefravær i den private servicesektor end i den kommunale 5. november 13 Markant lavere sygefravær i den private servicesektor end i den kommunale Der er stor forskel på sygefraværet imellem den offentlige og private sektor, hvilket indikerer at der er plads

Læs mere

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik AE har set på resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve for alle 9. klasseelever sidste sommer. Godt 16 procent eller mere end hver sjette

Læs mere

Fraværet beregnes som antal fraværsdage pr. elev da dette muliggør sammenligning skolerne imellem. Dette findes ved følgende:.

Fraværet beregnes som antal fraværsdage pr. elev da dette muliggør sammenligning skolerne imellem. Dette findes ved følgende:. Notat vedrørende status på fravær, august 2014 Der anvendes data fra KMD elev for skoleåret 2012/13 samt de første 3 kvartaler af skoleåret 2013/14. Skoleårene består af følgende kvartaler: Skoleåret 2012/13-3.

Læs mere

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden KONGRES 2012 baggrundsbilag Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden 1 Indholdsfortegnelse: Lønstigninger regionsansatte 3 o Ikke-ledende bioanalytikere og laboranter

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Sygefravær for 2006 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Sygefravær for 2006 i Ældre- og Handicapforvaltningen Maj 26 Sygefravær for 26 i Ældre- og Handicapforvaltningen Sygefraværsstatistikken for 26 vil indgå i drøftelsen af muligheden for at nedbringe sygefraværet i ÆHF. I materialet er der opereret med tilrettede

Læs mere

Underretningsstatistik - første halvår 2010

Underretningsstatistik - første halvår 2010 Underretningsstatistik - første halvår 21 Familiecentret, Ishøj kommune 3. november 21 Dette notat præsenterer status for underretninger modtaget i Familiecentret i første halvår 21 og sammenligner udviklingen

Læs mere

Sygefravær & Trivsel 2015

Sygefravær & Trivsel 2015 Område: Human Resources Afdeling: Overenskomst og Løn Journal nr.: 11/12952 Dato: 4. november 2013 Udarbejdet af: Lise Rasmussen E mail: Lise.Rasmussen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631086 Notat Sygefravær

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Notat Elever i grundskolen, 2014/15

Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Af Rasmus Schulte Pallesen De samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 6.200 børn over de sidste fem år. Ca. 81 procent af eleverne

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo Arbejdstidsregnskab 2014 Navn: Cpr.nr.: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag I alt 07:30 07:30 07:30 07:30 07:00 37:00 Overførsel af flextimer fra 2013 00:00 (eller fra tidligere skema) 00:00 Medtaget

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse Kommunerapport April 2010 Netop at tage fat i trivselsarbejdet er et kodeord. For hvis undersøgelsen står alene og ikke bliver fulgt op på, er den stort set værdiløs. Derfor er der

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012.

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Antallet af dagpengemodtagere er faldet fra juli til august. Dette følger den generelle udvikling for året. På kontanthjælpsområdet er niveauet

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 Videnscenter for Familiepleje, Center for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune 1 Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

NOTAT. Pladsprognose for daginstitutionsområdet

NOTAT. Pladsprognose for daginstitutionsområdet NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Pladsprognose for daginstitutionsområdet 2017-21 Dette notat redegør for det ventede pladsbehov i Helsingør kommunes daginstitutioner 2017-21. Pladsbehovet er beregnet

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 I 2007 blev der foretaget 1234 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 340 (27,6 %) rådgivningssamtaler 1, 45 (3,6 %) informationsopkald 2 og 849 (68,8

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen 2016

Inklusionsundersøgelsen 2016 Inklusionsundersøgelsen 2016 Inklusionsundersøgelsen 2016 Side 1 af 14 Pressemeddelelse Inklusion er stadig en stor udfordring for folkeskolen i Randers. Flere og flere lærere oplever, at der er elever,

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet { CREAT- EDATE \@ 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Status over arbejdsulykker 2016

Status over arbejdsulykker 2016 Status over arbejdsulykker 2016 1 Antal arbejdsulykker Det samlede antal arbejdsulykker i 2016 er opgjort til 1665, heraf er 484 fraværsulykker. Antallet af fraværsulykker er steget ca. 50 sammenlignet

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2014/15 viser, at: I skoleåret 2014/2015 startede knap 67.600 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland i 2018

Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland i 2018 INDLEDNING RIGSPOLITIET Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland i 18 En måling af trygheden og tilliden til politiet i: Hele Grønland Nuuk Bebyggelse med politistation Bebyggelse uden politistation Marts

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Elevfravær 2017/18. Resume

Elevfravær 2017/18. Resume Elevfravær 2017/18 Elevernes fravær kan have sammenhæng med, hvordan man trives i skolen, og hvor godt man klarer sig fagligt. Fravær kan også have indflydelse på, hvordan hele klassen fungerer både fagligt

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test i skoleåret 2016/2017 viser meget små udsving i forhold til resultaterne fra 2015/2016. Andelen af

Læs mere

REBUS Nord. Status over året 2007

REBUS Nord. Status over året 2007 REBUS Nord Status over året 27 Dette er en statistisk oversigt i forhold til borgerne i Rebus Nord. I oversigten bruges sammenlignelige tal for opgørelsen for Rebus år 26/27. Oversigten indeholder statistik

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere