Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2020"

Transkript

1 Trafikkøbsrapport Trafikkøb

2 This page has been intentionally left blank.

3 Trafikkøbsrapport Trafikkøb Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K ISBN netudgave: Forsideill. [Navn] Denne publikation er omfattet af Creative Commons-licensen CC BY-NC-ND Kreditering-ikke kommerciel - ingen afledninger. 3

4 Indhold 1. Indledning Transportministeriets kontraktopfølgning Formål med kontraktopfølgning Kontrakter Arriva-kontrakten DSB-kontrakten

5 Klik eller tryk her for at skrive tekst. This page has been intentionally left blank. 5

6 1. Indledning I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/07 (herefter: PSO-forordningen") er alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, forpligtet til at offentliggøre årlige trafikkøbsrapporter. De nærmere krav til rapporten følger af PSO-forordningens artikel 7, stk. 1, hvoraf det fremgår, at rapporten skal indeholde oplysninger om operatører af offentlig servicetrafik samt den kompensation, de modtager. Rapporten skal give mulighed for at vurdere den indkøbte trafiks effektivitet, kvalitet og finansiering. Rapporten skal også indeholde oplysninger, om hvorvidt der er tildelt enerettigheder 1. Der er ikke tildelt enerettigheder i de kontrakter, der er indgået mellem Transportministeriet og respektive operatører. Alle operatører er således forpligtet til at acceptere, at eventuelle andre operatører udfører trafik på de strækninger, der er omfattet af de pågældende kontrakter. Desuden skal der i rapporten sondres mellem bustrafik og skinnebåret trafik. Hertil kan det oplyses, at Transportministeriet ikke indkøber bustrafik som offentlig servicetrafik, hvorfor denne rapport alene indeholder oplysninger om de to kontrakter om jernbanetrafik, som Transportministeriet er part i. Det drejer sig om følgende: Kontrakt mellem Arriva Tog A/S (herefter: Arriva ) og Transportministeriet om offentlig servicetrafik med tog i Midt- og Vestjylland i perioden 2010-, idet option på forlængelse frem til er kaldt (herefter: Arriva-kontrakten ). Trafikkøbsrapporten indeholder alene data frem til køreplanskiftet den 13. december. Kontrakten er tildelt på baggrund af et udbud. Kontrakt mellem DSB og Transportministeriet om trafik udført som offentlig service i perioden (herefter: DSB-kontrakten ). Kontrakten er tildelt DSB uden forudgående udbud med hjemmel i PSO-forordningens Artikel 5, stk. 6. Med virkning fra 13. december 2015 har DSB desuden udført togbetjeningen fra landegrænsen mod Sverige via Københavns Lufthavn, København H og ad Kystbanen. Den 15. marts 2015 blev der indgået en ny samlet kontrakt mellem DSB og Transportministeriet for perioden med virkning fra 1. januar 2015, som omfatter både fjern- og regionaltogtrafikken og S- togtrafikken. 1 Med enerettigheder menes der, at de enkelte operatører kan blive tildelt eneretten til at udføre trafik på de strækninger, der er omfattet af de pågældende kontrakter. 6

7 2. Transportministeriets kontraktopfølgning 2.1 Formål med kontraktopfølgning Når en kontrakt er tildelt en operatør, hvad enten tildelingen sker på baggrund af et udbud eller ved direkte tildeling, skal Transporministeriet følge op på, om den enkelte operatør lever op til kravene i kontrakten, herunder om der leveres den trafik og service, som fremgår af kontrakterne. Som led i kontraktopfølgningen følger Transportministeriet blandt andet op på omfanget af aflysninger og forsinkelser, antal siddepladser i forhold til antallet af passagerer (belægningsgrader) og passagerernes tilfredshed. Dette sker ved gennemgang af rapporter, som hver operatør sender til Transportministeriet, ved ministeriets gennemførelse af tilsyn i tog og på stationer samt på månedlige eller kvartalsvise møder med operatørerne. På disse møder drøftes desuden forhold med relevans for den trafik, den pågældende operatør skal gennemføre. 7

8 3. Kontrakter I dette kapitel præsenteres nøgletal for de to jernbanekontrakter, som Transportministeriet har indgået med jernbanevirksomheder. 3.1 Arriva-kontrakten Arriva-kontrakten er en udbudt kontrakt, der blev tildelt Arriva på baggrund af et udbud, som Trafikstyrelsen (i dag Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) gennemførte. Kontrakten blev indgået i marts 2009, og Arriva begyndte trafikdriften i december Transportministeriet har i maj 2015 kaldt optionen på forlængelse af Arriva-kontrakten fra 2018 til. Arriva-kontrakten omfatter alle de aktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre togtrafikken, herunder personbefordring med tog, vedligeholdelse og klargøring af det rullende materiel samt drift og vedligehold af stationer på de midt- og vestjyske strækninger, som er vist nedenfor på kortet. Arriva-kontrakten er en nettokontrakt, hvor Arriva modtager billetindtægterne. 8

9 I Arriva-kontrakten er der indbygget en incitamentsstruktur, som medfører, at Arriva modtager økonomisk bonus for høj punktlighed og høj kundetilfredshed, og tilsvarende skal betale økonomisk bod for lav punktlighed og lav kundetilfredshed. Desuden skal Arriva betale en økonomisk bod for hvert aflyst tog, der kan henføres til årsager hos Arriva. Arriva-kontrakten er tilgængelig på Transportministeriets hjemmeside: Desuden kan der læses mere om Arriva på Arrivas hjemmeside: Tabel 3.1 Fakta om Arriva-kontrakten Midt- og Vestjylland Operatør* Arriva Tog A/S Kontraktens driftsperiode* 12. december 2010 til køreplansskiftet i december (idet option på kontraktforlængelse er kaldt) Kontraktform* Nettokontrakt Strækninger* Århus-Viborg, Viborg-Skive, Skive-Struer, Thisted- Struer, Struer-Skjern, Århus-Skanderborg, Skanderborg-Silkeborg-Herning, Herning-Skjern, Skjern-Varde, Varde-Esbjerg, Esbjerg-Ribe, Ribe- Tønder Dertil kommer den grænseoverskridende trafik Tønder-Niebüll Litra der benyttes i driften** Coradia LINT 41 *Kilde: Kontrakten mellem Arriva og Transportministeriet. **Kilde: Fakta om Arriva tog fra Arrivas hjemmeside Produktion Tabel 3.2 Produktion, Arriva Planlagte togkilometer* 7,92 mio. km. Realiserede togkilometer** 7,91 mio. km. *Kilde: Opgørelser fra Transportministeriet. **Kilde: Opgørelser fra Arriva. Af Tabel 3.2 fremgår det planlagte antal togkilometer og det realiserede antal togkilometer. Forskellen mellem tallene skyldes planlagte og uplanlagte aflysninger, som blandt andet kan skyldes sporarbejder, signalproblemer og fejl på togene. Desuden fremgår antal tilskudskroner pr. realiseret togkilometer af tabellen. 9

10 3.1.2 Passagertal Tabel 3.3 Passagerudvikling og transportarbejde, Arriva Passagertal pr. år* *Kilde: Opgørelser fra Arriva. Af Tabel 3.3 fremgår antallet af passagerer i Punktlighed Tabel 3.4 Operatørpunktlighed i procent, Arriva Januar* 99,4 % Februar* 99 % Marts* 99,2 % April* 99,5 % Maj* 99,4 % Juni* 98,6 % Juli* 98,8 % August* 99,1 % September* 98,3 % Oktober* 98,9 % November* 99,3 % December* ** 98,2 % Total for hele året* 98,9 % Bonus operatørpunktlighed, mio. kr.*** 3,41 mio. kr. 10

11 *Kilde: Opgørelser fra Arriva. **Bemærkning: Tal indtil 12/12, da den nye kontrakt gælder pr. 13/12. ***Kilde: Opgørelser fra Transportgministeriet. Note: Er punktligheden op til, men ikke 95,8 % gives en bod på 2,5 % af tilskuddet pr. måned. Er punktligheden fra og med 95,8 % og op til, men ikke 96,7 % gives en bod på 1,5 % af tilskuddet pr. måned. Er punktligheden fra og med 96,7 %, og op til, men ikke 97,6 % foretages der ingen regulering af tilskuddet pr. måned. Er punktligheden fra og med 97,6 % og op til, men ikke 98,5 % gives en bonus på 1,0 % af tilskuddet pr. måned. Er punktligheden fra og med 98,5 % og op til, men ikke 99,4 % gives en bonus på 2,0 % af tilskuddet pr. måned. Er punktligheden fra og med 99,4 % og derover gives en bonus på 2,5 % af tilskuddet pr. måned. Jf. Arriva-kontraktens bilag 8, pkt Af Tabel 3.4 fremgår Arrivas operatørpunktlighed pr. måned i det vil sige den punktlighed, som Arriva præsterer. Som det fremgår af tabellen, har Arrivas operatørpunktlighed i hele ligget på et stabilt højt niveau, og Arriva har i modtaget bonus for punktlighed. Ifølge Arriva-kontrakten er et tog forsinket, når det afgår senere end 4:59 minutter i forhold til gældende køreplan Antal aflyste ankomster I Arriva-kontrakten stilles der ikke krav om opgørelse af pålidelighed forstået som en procentuel opgørelse af andelen af gennemført togtrafik, da antal aflyste ankomster, som kan henføres til operatøren er bodsbelagt. Tabel 3.5 Antal aflyste ankomster, Arriva Antal aflyste ankomster i alt* Antal aflyste ankomster, som henføres til operatøren (andel i procent)* 1049 (27,2 %) Bod for aflyste ankomster, kr.** 1,16 mio. kr. *Kilde: Opgørelser fra Arriva. Tallene er fra inden den nye kontrakt trådte i kraft 13/12. **Kilde: Opgørelser fra Transportministeriet. Af Tabel 3.5 fremgår antal aflyste ankomster i alt det vil sige situationer hvor både Arriva, Banedanmark og andre forhold har været årsag til aflysninger af tog. Desuden fremgår antal aflyste ankomster, som henføres til operatøren - det vil sige antal aflyste ankomster per registreringsstation, der skyldes forhold hos Arriva. Af tabellen fremgår desuden størrelsen af den bod, som omfanget af aflysninger har givet anledning til. 11

12 3.1.5 Kundetilfredshed Tabel 3.6 Kundetilfredshed på en skala fra 1-10, Arriva Første halvår* 7,6 Andet halvår* 7,8 Bonus kundetilfredshed, mio. kr.** 4,33 mio. kr. *Kilde: Opgørelser fra Arriva. **Kilde: Opgørelser fra Transportministeriet. Note: Bod/bonus bestemmes på baggrund af det vægtede gennemsnit af Arrivas kundetilfredshedsmålinger pr. halvår: Er kundetilfredsheden fra og til, men ikke 3,1, gives en bod på 2,5 % af tilskuddet pr. halvår. Er kundetilfredsheden fra og med 3,1 og op til, men ikke 3,9, gives en bod på 1,5 % af tilskuddet pr. halvår. Er kundetilfredsheden fra og med 3,9 og op til, men ikke 4,7, gives en bod på 0,75 % af tilskuddet pr. halvår. Er kundetilfredsheden fra og med 4,7 og op til, men ikke 5,9, foretages ingen regulering af tilskuddet pr. halvår. Er kundetilfredsheden fra og med 5,9 og op til, men ikke 6,7, gives en bonus på 0,75 % af tilskuddet. Er kundetilfredsheden fra og med 6,7 og op til, men ikke 7,5, gives en bonus på 1,5 % af tilskuddet pr. halvår. Er kundetilfredsheden fra og med 7,5 og derover, gives en bonus på 2,5 % af tilskuddet pr. halvår. Jf. Tillægskontrakt 17, pkt Arriva er forpligtet til hvert halve år at afdække kundetilfredsheden på baggrund af spørgeskemaer, som udleveres blandt passagererne. Af Tabel 3.6 fremgår resultatet af disse halvårlige kundetilfredshedsundersøgelser, ligesom størrelsen af bonus fremgår Kontraktbetaling Tabel 3.7 Kontraktbetaling, Arriva Kontraktbetaling, mio. kr.* 249,1 mio. kr. Kr. pr. realiseret togkilometer** 31,47 kr. * Den udbetalte kontraktbetaling til Arriva i år fremgår af Statsregnskabet for år,. **Udregnet som kontraktbetaling divideret med det realiserede antal togkilometer, jf. Tabel 3.2. Af Tabel 3.7 fremgår det beløb, som Arriva har modtaget i kontraktbetaling i. 3.2 DSB-kontrakten DSB-kontrakten er, med hjemmel i PSO-forordningens Artikel 5, stk. 6, tildelt DSB uden forudgående udbud. Kontrakten omfatter både fjern- og regionaltogtrafikken, S-togtrafikken samt togtrafikken over Øresund. 12

13 DSB-kontrakten omfatter alle aktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre togtrafikken, herunder personbefordring med tog, vedligeholdelse og klargøring af det rullende materiel samt drift og vedligeholdelse af stationer. For så vidt angår S-togtrafikken omfatter DSB-kontrakten de strækninger i Hovedstadsområdet, som er vist nedenfor på kortet. For så vidt angår fjern- og regionaltogtrafikken omfatter DSB-kontrakten de røde, gule og grønne strækninger, som er vist nedenfor på kortet. 13

14 Kontrakten er en nettokontrakt, hvor DSB modtager billetindtægterne. Med kontrakten kan DSB ikke ifalde bod for lav kundetilfredshed, og der er tilsvarende ikke bod og bonus på punktlighed. På Transportministeriets hjemmeside kan DSB-kontrakten findes: Desuden kan der læses mere om DSB-togtrafikken samt DSB s rapporteringer på DSB s hjemmeside: Tabel 3.8 Fakta om kontrakten mellem DSB og Transportministeriet om S-togtrafikken og fjern- og regionaltogtrafikken. DSB Operatør* DSB Kontraktens driftsperiode* 1. januar december 2024 Kontraktform* Nettokontrakt 14

15 DSB Strækninger* S-togtrafikken: Hellerup-København H-Valby, Dybbølsbro-Køge, Valby-Høje Taastrup, Valby-Vanløse- Frederikssund, Svanemøllen-Ryparken-Farum, Hellerup-Hillerød, Hellerup-Klampenborg, Hellerup-Flintholm-Ny Ellebjerg (Ringbanen) Fjern- og regionaltogtrafikken: Helsingør-København H-Københavns Lufthavn, København H-Odense-Århus-Frederikshavn, Roskilde-Kalundborg, Roskile- Køge-Næstved, Ringsted-Nykøbing Falster-Rødby, Odense-Svendborg, Århus-Grenå, Snoghøj-Kolding, Fredericia-Taulov, Kolding-Esbjerg, Lunderskov-Tinglev-Sønderborg, Tinglev-Padborg, Vejle-Herning-Struer Trafikken over Øresund: Københavns Lufthavn -landegrænsen mod Sverige Litra der benyttes i driften** S-togtrafikken: SA (8-vognstog) og SE (4-vognstog) Fjern- og regionaltogtrafikken: ME, EA (lokomotiver) MQ, MP, MR, MF, MG, ER (togsæt) og B (dobbeltdækkervogne) *Kilde: Kontrakten mellem DSB og Transportministeriet. **Kilde: Tog i drift fra DSB s hjemmeside Produktion Tabel 3.9 Produktion, DSB, S-togtrafikken Fjern- og regionaltogtrafikken I alt i Planlagte togkilometer 15,264 mio. km. 38,392 mio. km. 53,656 mio. km. Realiserede togkilometer* 14,965 mio. km. 37,964 mio. km. 52,929 mio. km. *Kilde: Opgørelser fra DSB. Af Tabel 3.9 fremgår det planlagte antal togkilometer og det realiserede antal togkilometer for S-togtrafikken henholdsvis fjern- og regionaltogtrafikken. Forskellen mellem tallene skyldes planlagte og uplanlagte aflysninger, som blandt andet kan skyldes sporarbejder, signalproblemer og fejl på togene. 15

16 3.2.2 Passagertal Tabel 3.10 Passagertal, DSB S-togtrafikken Fjern- og regionaltogtrafikken I alt i Passagertal pr. år* 76,346 mio. 43,74 mio. 120,086 mio. *Kilde: Opgørelser fra DSB. Af Tabel 3.10 fremgår antallet af passagerer i fordelt på S-togtrafikken og fjern- og regionaltogtrafikken samt det samlede antal af passagerer Punktlighed Tabel 3.11 Kundepunktlighed, DSB S-togtrafikken Fjern- og regionaltogtrafikken Total for hele året* 94,3 % 86,7 % Minimumskrav** 92,3 % 78,7 % *Kilde: Opgørelser fra DSB. **Kilde: Tillægskontrakt 30 Krav til punktlighed i stk. 3 Af Tabel 3.11 fremgår den opnåede kundepunktlighed i S-togtrafikken henholdsvis fjern- og regionaltogtrafikken og samlet for hele. Ved at sammenholde kundepunktligheden for hele året med minimumskravet for 2019, fremgår det, at DSB har overholdt kontraktens minimumskrav for så vidt angår fjern- og regionaltogtrafikken, mens de har overholdt det for S-togtrafikken. I henhold til DSB-kontrakten er et tog forsinket, hvis det afgår senere end 2:59 minutter i forhold til gældende køreplan. Tabel 3.12 Operatørpunktlighed, DSB S-togtrafikken Fjern- og regionaltogtrafikken Total for hele året* 98,7 % 96,6 % Minimumskrav** 97,5 % 94,1 % 16

17 *Kilde: DSB s opgørelser. **Kilde: Tillægskontrakt 30 Krav til punktlighed i stk. 3 Af Tabel 3.12 fremgår den opnåede operatørpunktlighed opdelt på S-togtrafikken henholdsvis fjern- og regionaltogtrafikken i det vil sige omfanget af forsinkelser med fradrag af forsinkelser, som DSB ikke er ansvarlig for. Ved at sammenholde operatørpunktligheden for hele året med minimumskravet for, fremgår det, at DSB har overholdt kontraktens minimumskrav for så vidt angår S-togtrafikken og fjern- og regionaltogtrafikken Antal aflyste ankomster Tabel 3.13 Antal aflyste ankomster, DSB S-togtrafikken Fjern- og regionaltogtrafikken I alt i Antal aflyste ankomster i alt* Antal aflyste ankomster, som henføres til operatøren (andel i procent)* (32,6 %) (50,89 %) (34,35 %) *Kilde: DSB s nøgletal for. Af Tabel 3.13 fremgår antal aflyste antal ankomster, der skyldes forhold hos DSB samt antal aflyste ankomster i alt, det vil sige aflysninger, hvor både DSB, Banedanmark og eksterne forhold har været årsag til aflysninger Kundetilfredshed Tabel 3.14 Kundetilfredshed på en skala fra 1-10, DSB S-togtrafikken Fjern- og regionaltogtrafikken Vinterhalvår* 7,55 8,04 Sommerhalvår* 7,89 8,24 *Kilde: DSB s opgørelser: iht. tillægskontrakt 7 til DSB-kontrakten bliver kundetilfredshed opgjort for hhv. sommerhalvåret ( ) og vinterhalvåret ( ). 17

18 DSB er forpligtet til hvert halve år at afdække kundetilfredsheden på baggrund af spørgeskemaer, som udleveres blandt passagererne i S-togtrafikken og fjern- og regionaltogtrafikken. Af Tabel 3.14 fremgår resultatet af disse halvårlige kundetilfredshedsundersøgelser Kontraktbetaling Tabel 3.15 Kontraktbetaling, DSB I alt i Kontraktbetaling, mio. kr.* 3.769,2 mio. kr. Kr. pr. realiseret togkilometer, i alt** 71,21 kr. *Den udbetalte kontraktbetaling til DSB s S-togtrafik og DSB s fjern- og regionaltogtrafik i 20 fremgår af Statsregnskabet for. Foruden kontraktbetalingen for S-togtrafikken og fjern- og regionaltogtrafikken har DSB i 9 også modtaget 92,3 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik, jf. Statsregnskabet for, , samt tilskud på 123,4 mio. kr. til særlige rabatter, jf. Statsregnskabet for, **Udregnet som kontraktbetaling divideret med det realiserede antal togkilometer, jf. Tabel 3.9. Af Tabel 3.15 fremgår beløbet, som DSB har modtaget i kontraktbetaling i eksklusiv de 92,3 mio. kr., der blev udbetalt til DSB med henblik på at forbedre den kollektive trafik samt tilskud på 123,4 mio. kr. til særlige rabatter. Desuden fremgår tilskudskroner pr. realiseret togkilometer af tabellen. 18

19 This page has been intentionally left blank. 19

20 Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Telefon

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2017

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2017 Trafikkøbsrapport Trafikkøb Trafikkøbsrapport Udgivet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ISBN:

Læs mere

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016 Trafikkøbsrapport Trafikkøb Trafikkøbsrapport Udgivet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ISBN:

Læs mere

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2015

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2015 Trafikkøbsrapport Trafikkøb Trafikkøbsrapport Udgivet af: Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport- og Bygningsministeriet ISBN: 978-87-93292-01-7

Læs mere

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Udgivet af: Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2012-2016 Trafikselskabet Movia august 2017 Indledning Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er, i medfør af EU Forordning nr. 2016/2338 (PSOforordningen),

Læs mere

Trafikkøbsrapport lokalbaner

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikkøbsrapport lokalbaner 2013-2017 Indledning Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er, i medfør af EU Forordning nr. 2016/2338 (PSOforordningen), forpligtet til at offentliggøre

Læs mere

Trafikkøbsrapport lokalbaner

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikkøbsrapport lokalbaner 2014-2018 Trafikselskabet Movia august 2019 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Movias kontraktopfølgning... 4 Kontrakterne og nøgletal... 5 Driftsområder...

Læs mere

Trafikdata til grundlag for støjberegninger 2014 og 2030

Trafikdata til grundlag for støjberegninger 2014 og 2030 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780333 Fax 7262 6790 rjas@tbst.dk www.tbst.dk Notat Trafikdata til grundlag for støjberegninger 2014 og 2030 Trafik- og Byggestyrelsen udarbejder jernbanedata,

Læs mere

8 udbudspakker til fremtidens jernbane

8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 udbudspakker til fremtidens jernbane Udgiver Brancheforeningen Dansk Tog Tekst og layout Dansk Tog Foto Patrik Engstöm/Stefan Nilsson/Lars E/SJ/Arriva Tryk

Læs mere

AML. Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad

AML. Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 1 2 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 31 32 33 34 35 36 41 42 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 29.05.2019 Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad udgives

Læs mere

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift Banedanmark - AML 13.04.2015 AML Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift AML Fortegnelse over største tilladte - akselafstand - akseltryk/aksellast - metervægt - læsseprofil på

Læs mere

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010 Trafikudvalget -11 TRU alm. del Bilag 98 Offentligt Notat Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 3. 1. Antallet af rejser I 3. blev der foretaget ca. 12,8 mio. rejser med DSB's fjern- og regionaltog. Dette

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Punktlighed for Tog og Metro

Punktlighed for Tog og Metro Punktlighed for Tog og Metro September 2017 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Resumé... 4 3 Måling af togenes punktlighed på Fjern- og S-banen... 7 3.1 Fjernbanen... 7 3.2 S-banen... 8 3.3 Arriva tog...

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016 MÅNEDS- RAPPORT MARTS I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012 Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10 - Trafikdage på AAU 2012 Hvordan gik det med Arriva kontrakten? - Det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland har, på

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 22. januar Aktstykke nr. 75 Folketinget

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 22. januar Aktstykke nr. 75 Folketinget Finansudvalget 2018-19 Aktstk. 75 Offentligt Aktstykke nr. 75 Folketinget 2018-19 75 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 22. januar 2019. a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 2. kvartal 2014 1. Antallet af rejser I 2. kvartal 2014 blev der foretaget 12,7 mio. rejser med DSB's fjern-

Læs mere

Kundetilfredshedsmålinger og betalingsregulering. Tillægskontrakt 24

Kundetilfredshedsmålinger og betalingsregulering. Tillægskontrakt 24 Kundetilfredshedsmålinger og betalingsregulering vedr. Grenaabanen Tillægskontrakt 24 Indhold 2. Indhold 1. Kontraktgrundlaget... 4 1.1. Tillægskontraktens status i forhold til Kontrakten... 4 2. Baggrund

Læs mere

Strækningslængder. Bilag 6.6

Strækningslængder. Bilag 6.6 Banedanmarks Netredegørelse 2015 Bilag 6.6 Strækningslængder Afstandstabellen angiver den kilometerafstand, som infrastrukturafgifterne beregnes efter. Afstanden mellem Sjælland og Fyn er redurceret med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2015

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2015 MÅNEDS- RAPPORT MAJ I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2018

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2018 MÅNEDS- RAPPORT APRIL I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2018

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2018 MÅNEDS- RAPPORT MAJ I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Notat Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 3. kvartal 2014 Sekretariat & jura 1.

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2018

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2018 MÅNEDS- RAPPORT MARTS I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JUNI 2018

MÅNEDS- RAPPORT JUNI 2018 MÅNEDS- RAPPORT JUNI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v.

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Genudbud af togtrafikken

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2018

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2018 MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JANUAR 2018

MÅNEDS- RAPPORT JANUAR 2018 MÅNEDS- RAPPORT JANUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2018

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2018 MÅNEDS- RAPPORT JULI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2018

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2018 MÅNEDS- RAPPORT APRIL I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Fremtiden på jernbanen. Jan Albrecht Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Jernbanesikkerhedskonference Januar 2019

Fremtiden på jernbanen. Jan Albrecht Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Jernbanesikkerhedskonference Januar 2019 Fremtiden på jernbanen Jan Albrecht Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Jernbanesikkerhedskonference Januar 2019 Overblik: Væksten på jernbanen Overblik: besluttede projekter nov. 17 Åbningsdatoer ændres

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JUNI 2019 I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET

MÅNEDS- RAPPORT JUNI 2019 I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET MÅNEDS- RAPPORT JUNI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4 rejser...5 Belægning - Fjern- og regionaltog...6 Belægning

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2019

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2019 MÅNEDS- RAPPORT JULI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2015

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2015 MÅNEDS- RAPPORT JULI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2018

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2018 MÅNEDS- RAPPORT JULI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JANUAR 2017

MÅNEDS- RAPPORT JANUAR 2017 MÅNEDS- RAPPORT JANUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2017

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2017 MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2019 I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2019 I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET MÅNEDS- RAPPORT MAJ I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4 rejser...5 Belægning - Fjern- og regionaltog...6 Belægning

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2018

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2018 MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juli 2017

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juli 2017 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juli 2017 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K 1. Nuværende indsættelsesplan Den 25. juni 2017 trådte

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2018

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2018 MÅNEDS- RAPPORT AUGUST I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER 2018

MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER 2018 MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2018

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2018 MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2017

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2017 MÅNEDS- RAPPORT AUGUST I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2019

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2019 MÅNEDS- RAPPORT MARTS I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012 Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 356 Offentligt Notat Transportministeriet Center for Kollektiv Trafik Frederiksholms Kanal 27 1220 Kbh Afrapportering DSB S-tog 1. Antallet af rejser I blev

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2017

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2017 MÅNEDS- RAPPORT JULI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2015

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2015 MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2015

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2015 MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2017

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2017 MÅNEDS- RAPPORT MAJ I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2017

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2017 MÅNEDS- RAPPORT APRIL I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2017

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2017 MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2018

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2018 MÅNEDS- RAPPORT AUGUST I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2018

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2018 MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER 2018

MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER 2018 MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JUNI 2017

MÅNEDS- RAPPORT JUNI 2017 MÅNEDS- RAPPORT JUNI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2019

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2019 MÅNEDS- RAPPORT APRIL I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER 2017

MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER 2017 MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT NOVEMBER 2018

MÅNEDS- RAPPORT NOVEMBER 2018 MÅNEDS- RAPPORT NOVEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Afrapportering DSB S-tog 3. kvartal 2013 1. Antallet af rejser I 3. kvartal 2013 blev der foretaget 24,7 mio. rejser på S-banen, hvilket er et

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JANUAR 2019

MÅNEDS- RAPPORT JANUAR 2019 MÅNEDS- RAPPORT JANUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2019

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2019 MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2016

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2016 MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT NOVEMBER 2016

MÅNEDS- RAPPORT NOVEMBER 2016 MÅNEDS- RAPPORT NOVEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2016

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2016 MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2015

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2015 MÅNEDS- RAPPORT MARTS I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2016

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2016 MÅNEDS- RAPPORT MAJ I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2016

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2016 MÅNEDS- RAPPORT APRIL I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2016

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2016 MÅNEDS- RAPPORT JULI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt Banedanmarks infrastrukturportefølje 2018-2023 Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 1 Hovedprincipper i re-planlægning af strækninger

Læs mere

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 289 Offentligt Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget 1 Dagsorden, Møde mellem DSB og Transport- og Bygningsudvalget DAGSORDEN 1. Status

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 27. februar 2017 2017-943 Høringsnotat vedr. forslag om halvtimesdrift på Svendborgbanen 1. Baggrund

Læs mere

Tabel 1: Fortsættes:

Tabel 1: Fortsættes: Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-174-5 Resumerapport Indhold

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Pulje til kollektiv trafik i yderområder. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Pulje til kollektiv trafik i yderområder. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 4178 0251 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om Pulje til kollektiv trafik i yderområder 1. Indledning Trafik-, Bygge- og

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2015

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2015 MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juni 2017

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juni 2017 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juni 2017 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K 15. august 2017 1. Nuværende indsættelsesplan Af IC4

Læs mere

UDKAST & et tidligt kig | Tog i Danmark | K20 | DSB

UDKAST & et tidligt kig | Tog i Danmark | K20 | DSB Tog i Danmark 5.2.209-2.2.2020 FREDERIKSHAVN THISTED AALBORG SKJERN STRUER VIBORG HOLSTEBRO Udkast! Et tidligt kig SILKEBORG VEJLE AARHUS H KALUNDBORG HELSINGØR KØBENHAVN H ESBJERG KOLDING ODENSE KØBENHAVNS

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

UDKAST & et tidligt kig | Tog i Danmark | K20 | Opdateret 4 September 2019 | DSB

UDKAST & et tidligt kig | Tog i Danmark | K20 | Opdateret 4 September 2019 | DSB Tog i Danmark 15.12.2019-12.12.2020 FREDERIKSHAVN THISTED AALBORG SKJERN STRUER VIBORG HOLSTEBRO Udkast! Et tidligt kig SILKEBORG VEJLE AARHUS H KALUNDBORG HELSINGØR KØBENHAVN H ESBJERG KOLDING ODENSE

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010 Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 361 Offentligt Departementet Afdelingen for Analyse, Grundskole og Internationale Forhold MIN: UNU alm. del - spm. 361 Frederiksholms

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2019

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2019 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2019 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2019. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11 og 12.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11 og 12. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11 og 12. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden fratrukket

Læs mere