Ufokuseret sparekrav skader dansk udenrigspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ufokuseret sparekrav skader dansk udenrigspolitik"

Transkript

1 nr.11_side_24-28.qxd :57 Side 24 EU Ufokuseret sparekrav skader dansk udenrigspolitik Grønthøster. Politikerne hæver ambitionerne for en aktiv dansk udenrigs- og europapolitik - Samtidig skæres Udenrigsministeriet ned til at være Nordens mindste - Finansministeriet vil fyre hver tiende medarbejder i udenrigstjenesten - Personalenedskæringer den mest ustrategiske besparelse, viser finsk analyse skal i fremtiden føre en mere aktiv udenrigsog europapolitik, men med anvendelse af færre ressourcer. Det er indtil videre de eneste kendte hjørnesten for den fremtidige danske udenrigs-, sikkerhedsog europapolitik, som Venstre og Konservative lægger op til. Både hos Venstre og Konservative er der udbredt enighed om, at efter afslutningen af formandskabet har en gylden chance for at bringe landet i en endnu mere central position, når det gælder mulighederne for at øge den danske indflydelse uden for landets grænser. Efter EU-formandskabet har fået gode kontakter, som kan udnyttes, sådan som statsministeren f.eks. gør det med sin rundrejse til de nye medlemslande, siger Troels Lund Poulsen, der er udenrigsordfører hos Venstre. Han peger på, at den danske indflydelse på det udenrigspolitiske område især skal findes gennem aktivt arbejde i internationale organisationer: Efter den kolde krigs ophør, hvor ikke længere er en frontlinjestat, er der nu en betydelig større handlemulighed for at føre en aktiv udenrigspolitik. Og her kan vi styrke den danske indflydelse ved at arbejde aktivt i de multilaterale institutioner, siger Troels Lund Poulsen og understreger, at det på dette område er vigtigt, at sikrer sig en plads i FNs Sikkerhedsråd fra år 2005, sådan som det er ambitionen. Når det gælder dansk europapolitik, mener VK-regeringen også, at skal føre en meget aktiv politik, og det er en udbredt vurdering, at der i fremtiden bliver behov for et endnu højere aktivitetsniveau end i dag: Indflydelse i europapolitikken er et spørgsmål om at være i offensiven. Det gælder om at deltage på det hold, der tager initiativer, siger Lars Barfoed, der er EU-ordfører for De Konservative. Men samtidig med, at regeringspartierne insisterer på, at det nuværende aktivitetsniveau på både udenrigs- og europapolitikken skal fastholdes og formentlig endda forøges, så lægger de to partier samtidig op til, at der fra næste år skal ske en dramatisk nedskæring af den danske udenrigstjeneste. I et brev fra Finansministeriet lægges der op til, at Udenrigsministeriet fra næste år skal spare 87 millioner kr. på personalekontoen. Det vil svare til, at mere end hver tiende medarbejder afskediges, og det vil samtidig gøre ministeriet til det mindste i Norden. Se figur 1. I anses Finansministeriets udspil til nedskæringer for at være både uintilligent og ubegavet. I har politikerne gennem de seneste år gennemgået de finske udenrigsministeriums opgaver og strømlinet det til nutiden. På baggrund af disse analyser advarer finnerne mod at skære ensidigt på personalesiden: Vi har været meget forsigtige med at spare på personalet. For i en organisation som Udenrigsministeriet, er personalet den vigtigste ressource. Kontinuitet og uddannelse af personalet er det vigtigste, vurderer Pekka Wuoristo, der er generaldirektør i det finske udenrigsministerium. Politisk frustration over manglende debat Internt i folketingsgrupperne i de to partier er der en vis frustration over diskussionerne omkring besparelser i Udenrigsministeriet. På den ene side er der for- 24 Nr marts 2003

2 nr.11_side_24-28.qxd :57 Side 25 ståelse for, at ministeriet også må gennem nedskæringer, når andre dele af centraladministrationen har været igennem besparelser. Men samtidig er der blandt de menige folketingsmedlemmer en irritation over at skulle forsvare nedskæringer efter den såkaldte grønthøstermodel, hvor der ikke er foretaget politiske prioriteringer. Der er tale om en designerpolitik, hvor alle skal spare, og hvor vi ikke som politikere fortæller, hvad der er vores prioriteter. Den metode kan ikke fortsætte, siger en kilde i et af regeringspartierne. Flere kilder peger over for Ugebrevet på, at Finansministeriets krav om personalereduktioner for 87 millioner kr. næppe kommer helskindet gennem regeringspartiernes folketingsgrupper, når Finansloven skal forhandles på plads. Ikke fordi der ikke er opbakning til, at Udenrigsministeriet skal spare. Men fordi politikerne kræver nogle klare bud på, hvor der skal spares, og hvilke konsekvenser besparelserne får. Ikke overraskende er den politiske vilje til at skære ned på Udenrigsministeriet størst hos Venstre. Dels sidder s mest markante udenrigspolitiker i Statsministeriet, dels kommer forslaget om nedskæringer fra Finansministeriet, der også ledes af en venstremand. Udenrigsministeriet kan ikke bare have holdningen, at man ikke kan spare. Og det må også gøres klart, at det ikke kun er et spørgsmål om manpower i Udenrigsministeriet, som afgøre den danske indflydelse. Men samtidig er det også klart, at Udenrigsministeriets opgaver skal stå mål med den økonomi, ministeriet har, siger Troels Lund Poulsen. Ingen bud på langsigtet politik Privat frustreres VK-politikere også over, at det succesfulde danske EU-formandskab direkte er blevet erstattet af en debat om besparelser på udenrigs- og europapolitikken, mens debatten om s fremtidige udenrigs- og europapolitik i høj grad har været fraværende. Regeringspartierne blev i torsdags enige med Socialdemokratiet og de Radikale om et fælles udspil til arbejdet i Konventet om Europas Fremtid. Det fælles udspil er, som tidligere omtalt i Ugebrevet, holdt i meget runde vendinger og indeholder primært en række danske grundholdninger til de emner, der diskuteres i forbindelse med udarbejdelsen af en europæisk forfatning. Men dokumentet fra de fire partier indeholder ikke nogen bud på, hvilke langsigtede mål har ligger lavt Totale antal ansatte i Udenrigsministeriet Antal Figur 1: Allerede i dag har Udenrigsministeriet færre penge, færre ambassader og mindre personale end ministerierne i de øvrige nordiske lande. Note 1 : Tallene er for år Note 2 : i dag. Note 3 : efter forventede nedskæringer. Note 4 : Eksklusiv udgifter til administration af udviklingsbistand. Kilde: Deloitte Consulting. Antal ansatte Udenrigstjenestens pris år Mia. Kr Antal repræsentationer i udlandet Nr marts

3 nr.11_side_24-28.qxd :57 Side 26 hverken på det europapolitiske eller på det udenrigspolitiske område - ikke ud over de helt generelle målsætninger om fred, stabilitet og økonomisk vækst og fremgang. Hos politikerne i både V og K er der stor bevidsthed om, at en afgørende nøgle til succes for en aktiv dansk udenrigs- og europapolitik er en klar vision: Når det gælder europapolitikken, så skal vi have nogle langsigtede visioner og en klar retning, som ønsker, at Europa skal bevæge sig i, siger Lars Barfoed og bakkes op af Troels Lund Poulsen: Hvis man ser på de baltiske lande, så var det danske ønske om, at de skulle med i EU og NATO, et godt eksempel på, at gjorde en forskel ved at vælge nogle fokusområder, siger venstremanden, der sidder både i Folketingets Udenrigsudvalg og i Udenrigspolitisk Nævn. Men spørger man både Lars Barfoed og Troels Lund Poulsen, hvad der er de overordnede retningslinjer for den fremtidige danske europapolitik og fremtidens danske udenrigspolitik, så er ingen af dem i stand til præcist at definere det. Samme rådvildhed gælder hos de ledende oppositionspartier, Socialdemokratiet og de Radikale: befinder sig på et tidspunkt, hvor der ikke er klare fælles målsætninger for hverken udenrigs- eller europapolitikken. Politikerne tør ikke selv føre kniven Blandt de menige medlemmer i folketingsgrupperne er der ingen klare bud på, hvordan Udenrigsministeriet skal kunne spare 87 millioner kroner. Som udgangspunkt er de politikere, som arbejder med udenrigspolitiske eller europapolitiske spørgsmål meget tilfredse med ministeriet og den betjening, de får af embedsmændene fra Asiatisk Plads. Jeg har kun godt at sige om Udenrigsministeriets effektivitet. De danske embedsmænd er meget dygtige håndværkere, og de er mestre i at få indflydelse, siger Lars Barfoed. Udenrigsministeriet har en stor og vigtig indflydelse og jeg er stolt over at komme fra et så lille land, som har så dygtige embedsmænd, siger Troels Lund Poulsen. Folketingsmedlemmerne hos V og K har i dag ingen konkrete bud på, hvordan Udenrigsministeriet skal kunne leve op til de sparekrav, som Finansministeriet har fremsat. Jeg er ikke i stand til at vurdere det. Det må være op til udenrigsministeren at vurdere, hvad der er muligt, og hvad der ikke er muligt, siger Lars Barfoed. En lignende melding kommer fra Troels Lund Poulsen, som forventer et mere konkret udspil fra Udenrigsministeriet og Finansministeriet for at kunne tage stilling til, hvilke typer af besparelser der kan være acceptable. Udenrigsministeriet varetager i dag en lang række vidt forskellige opgaver. Se figur 2. Men politikerne vil ikke give noget bud på, inden for hvilke af ministeriets mange arbejdsopgaver der er mulighed for at skære ned på aktiviteterne. Til gengæld er der ikke tvivl om, at selve fænomenet - nedskæringer på udenrigstjenesten - ikke bliver svært at sælge til befolkningen. Forældet billede af udenrigstjenesten I den bredere offentlighed er der en række klassiske forestillinger om, hvad udenrigstjenesten foretager sig. Og det er et billede, som Udenrigsministerierne i mange lande kæmper med i forhold til offentligheden. Det er let at forstille Udenrigsministeriet populistisk med gamle vaner og livsstile som champagneglas og receptioner. Men der er ikke meget af den slags tilbage i udenrigstjenesten, siger Pekka Wuoristo, der er generaldirektør i det finske udenrigsministerium. I januar afholdt ledende embedsmænd fra en række udenrigsministerier en stor konference på Wilton Park i London, og referater fra konferencen viser tydeligt, at krav om reformer og besparelser langt fra er noget dansk fænomen. Emnet optager udenrigsministerierne i de fleste lande. Det er også tydeligt fra referaterne fra Wilton Park, at Udenrigsministeriet i generelt hører til blandt de dårligste, når det gælder om at forklare for en bredere offentlighed, hvad ministeriet overhovedet foretager sig. Ministeriet har i årtier levet med, at dets bevillinger steg i takt med stigningen i BNP, fordi udviklingsbistanden steg i samme takt. Det har løbende givet ministeriet mulighed for at udvide medarbejderstaben, og derfor ligger Udenrigsministeriet i dag nogenlunde i forhold til de øvrige nordiske lande, når det gælder ressourcer. Se også figur 1. Men visheden om løbende bevillinger har også fungeret som en sovepude for ministeriets ledelse, der har koncentreret sig om ministeriets politikker og deres gennemførelse og stort set ignoreret den vigtige opgave med rent faktisk at forklare ministeriets berettigelse. Den, der ønsker et kort overblik over Udenrigsministeriets arbejdsopgaver og indsatser, er tvunget til at læse betænkninger fra Udenrigskommissionen eller 26 Nr marts 2003

4 nr.11_side_24-28.qxd :57 Side 27 Mange opgaver på Asiatisk Plads Det laver Udenrigsministeriet Forholdet til andre lande Overordnet er det Udenrigsministeriets primære opgave at være forbindelsesled mellem den danske regering og regeringerne i resten af verden. Ministeriet har 85 repræsentationer fordelt over hele verden. Repræsentationerne indsamler og indberetter relevante informationer til ministeriet i. Repræsentationerne formidler danske synspunkter til andre lande. Internationale institutioner Europapolitik Sikkerhedspolitik Udenrigshandel/ økonomi Udenrigsministeriet varetager opgaven med at repræsentere i internationale institutioner som eksempelvis FN, OSCE og Europarådet. har for øjeblikket ambitioner om at blive medlem af FNs Sikkerhedsråd i år Håndterer den danske EU-repræsentation, som håndterer forhandlinger i alle EUs mange arbejdsgrupper og møderne mellem EU-landenes ministre. Udenrigs-ministeriet har ansvaret for at koordinere dansk EU-politik, sådan at ikke præsenterer modstridende argumenter i de mange forskellige EU-fora. Ministeriet skal informere medlemmer-ne af Folketinget om EUsager, så de er i stand til at afgøre, hvilken EUpolitik skal føre. Hjørnestenen i dansk sikkerhedspolitik er NATOmedlemskabet. Selv om NATO er en militær alliance, så er det Udenrigsministeriet, som repræsenterer i NATO-hovedkvarteret i Bruxelles. Ministeriet koordinerer sikkerhedspolitikken, så den hænger sammen - både i s bilaterale forhold til andre lande og sådan at fremlægger samme synspunkter i internationale organisationer som FN, NATO og EU. Rrepræsenterer i verdenshandelsorganisationen WTO, hvor reglerne for den internationale handel fastlægges. På de fleste områder inden for WTO optræder EU-landene samlet med en fælles holdning, der er fastlagt inden for EU. Ministeriet repræsenterer også i de vestlige landes økonomiske samarbejde inden for OECD. Udviklingssamarbejde Regionalt samarbejde Folkeret Konsulært arbejde Administrationen af dansk udviklingsbistand er det største enkelte arbejdsområde, og administrationen af den samlede årlige udviklingshjælp til en værdi af omkring 12 milliarder kroner koster omkring 650 millioner kroner. Ministeriet håndterer både bilaterale danske bistandsprojekter og multilaterale inden for eksempelvis FN og Verdensbanken. Koordinerer den danske indsats i det regionale samarbejde, som deltager i. Det gælder især Nordisk Råd og Østersørådet. Ministeriet er statsadministrationens internationale juridiske rådgiver. Udenrigsministeriet analyserer den internationale ret, eksempelvis i forhold til et angreb på Irak. Men ministeriet håndterer også mange andre internationale juridiske spørgsmål som eksempelvis havret om retten til havets resourcer, krigsforbryderdomstolen osv. Ministeriet foretager en række konsulære opgaver både i og i udlandet. I 2001 behandlede ministeriet visumansøgninger og givet opholdstilladelser. Der blev udstedt pas og 849 kørekort. Der blev givet bistand til nødstedte danskere. Ministeriet håndterede 19 sager med bortførelse af 32 danske børn. Ministeriet hjalp med civilretlige sager som eksempelvis faderskab, skilsmisse osv. Derudover ekspederede ministeriet mere end henvendelser om at få verificeret (legaliseret) danske dokumenter til brug over for udenlandske myndigheder. Eksportfremme s Eksportråd ligger under Udenrigsministeriet og har omkring 100 ansatte i og omkring 300 i udlandet, primært på de danske ambassader. Arbejdsopgaven er dels at tiltrække udenlandske virksomheder til, dels at hjælpe danske virksomheder i udlandet. I 2001 var Eksportrådet involveret i 36 projekter, der skaffede 669 arbejdspladser til. Eksportrådet solgte konsulenttimer til danske virksomheder og løste i øvrigt opgaver af disse var for små- og mellemstore virksomheder. Eksportrådet har en driftsramme på omkring 370 millioner kroner. Besøg og protokol Ministeriet hjælper i større eller mindre grad med at organisere danske besøg i udlandet og udenlandske besøg i. Ved statsbesøg står Udenrigsministeriet for en stor del af arrangementet. I 2001 var der 280 præsidenter, stats-, udenrigs- og fagministre, som besøgte, og 85 gange hjalp Udenrigsministeriet med danske ministres besøg i udlandet. Der var 83 tilfælde, hvor kongefamilien benyttede ministeriet ved besøg i udlandet. Ved mere end tilfælde brugte dansk erhvervsliv ministeriet til at forberede besøg i andre lande, mens ministeriet hjalp kulturlivet ved 880 besøg. Figur 2: Udenrigsministeriet varetager en række vidtforskellige opgaver. Fra at udstede pas og kørekort til danskere i udlandet, over det traditionelle diplomati med at søge dansk indflydelse til at hjælpe danske virksomheder ind på eksportmarkeder. Kilde: Ugebrevet Mandag Morgen. Nr marts

5 nr.11_side_24-28.qxd :57 Side 28 virksomhedsregnskabet for Udenrigsministeriet. Dokumenter, der forudsætter, at læseren allerede er meget inde i emnet. Informationen om Udenrigsministeriets arbejdsopgaver og indsatser står dermed i skærende kontrast til de informationer, offentligheden f.eks. kan finde hos ministerierne i og. Tilstedeværelse giver indflydelse Perioden med støt stigende bevillinger på Asiatisk Plads er definitivt forbi, og ministeriet skal til at indstille sig på at komme med et bud på effektiviseringer og besparelser. På Asiatisk Plads anses Finansministeriets udspil med besparelser på personalesiden som uacceptabelt. Dels har Udenrigsministeriet ikke mere personale end ministerierne i andre lande af en tilsvarende størrelse. Og Finansministeriets argument om, at der kan benyttes mere lokal arbejdskraft på ambassaderne, er også overvurderet, da ministeriet målt i forhold til andre tilsvarende lande har været dygtig til at anvende lokal arbejdskraft. Se atter figur 1. Da det finske udenrigsministerium for et par år siden gennemgik sine forandringer, var konklusionen entydigt, at personalenedskæringer var den mest uøkonomiske form for besparelser. Det er personalet, som sikrer indflydelsen, og det er nødvendigt for et land, som ønsker en aktiv udenrigspolitik. kan kun få indflydelse på EUs politikker ved at tale til alle de øvrige medlemslande i deres hovedstæder - ikke kun i Bruxelles, skriver det finske udenrigsministerium i den rapport, der ligger til grund for de kommende års politik. Generaldirektør Pekka Wuoristo forklarer: Man kan jo læse Le Monde på nettet, hvis man vil vide, hvad der sker i. Men vil man vide, om kan støtte noget, som vi vil i EU, så står det ikke i Le Monde. I er konklusionen, at det i forhold til EUmedlemskabet er nødvendigt med en stærk repræsentation i EU-landene, fordi en stor del af indflydelsen i EU ikke alene indhentes i Bruxelles, men også hentes gennem kontakter i de øvrige medlemslande. Til gengæld har det finske udenrigsministerium set uden for Europas grænser, når de skulle vurdere muligheder for besparelser. Blandt andet har det finske udenrigsministerium gjort op med fænomenet med små repræsentationer, hvor der kun er et par medarbejdere. Vi har udviklet ideer om regionale ambassader. For hvis man f.eks. kun har to personer i Harare, så bruger de det meste af deres tid og kræfter på at overleve, fortæller Pekka Wuoristo. Men den besparelse får dog svært ved at kopiere, da allerede i dag er det land i Skandinavien med det laveste antal repræsentationer i udlandet. I Udenrigsministeriets ledelse overvejer man, om den mest effektive metode at leve op til sparekravene er ved at lukke flere ambassader. Men denne løsning er ikke populær hos hverken Venstre eller de Konservative. Begge partier blev overraskede over, at de 10 lukninger af ambassader og repræsentationer i eksempelvis Ukraine og Los Angeles, som blev iværksat straks ved regeringens tiltrædelse, blev udsat for en ganske alvorlig kritik. Ikke kun fra akademikere og professionelle udenrigspolitiske kommentatorer, men i mindst lige så høj grad fra dansk erhvervsliv. Når det gælder ambassadelukninger står politikerne i et dilemma. For at sikre den politiske indflydelse i EU er det nødvendigt med stærke og velfungerende ambassader i Europa. Men hvis man anser det for vigtigt, at udenrigsministeriet hjælper dansk erhvervsliv, så er det især ambassaderne i de lande, der ligger langt fra, at erhvervslivet har størst behov for hjælp. I den finske rapport peges der på, at 42 pct. af det finske BNP kom fra eksport i Og selvom det ikke er penge, som nødvendigvis er genereret af udenrigstjenestens globale tilstedeværelse, er ambassaderne tildels med til at fremme finske virksomheders aktiviteter uden for landets grænser. Samtidig er ambassaderne med til at gøre det tryggere for finner at rejse, fordi bevidstheden om, at der er en ambassade i nærheden gør, at der altid er hjælp at hente, hvis ulykken er ude. Udenrigsministeriet arbejder for øjeblikket sammen med Finansministeriet om at udarbejde en såkaldt budgetredegørelse. Projektet handler reelt om, at Finansministeriet ikke tror på, at Udenrigsministeriet selv er i stand til at foreslå tilfredsstillende besparelser. Arbejdet forventes afsluttet i løbet af maj, og derefter kommer der et nyt udspil til, hvordan Udenrigsministeriet kan leve op til regeringens sparekrav. Ole Vigant Ryborg 28 Nr marts 2003

Nedskæringer i Udenrigsministeriet svækker Danmarks indflydelse

Nedskæringer i Udenrigsministeriet svækker Danmarks indflydelse nr.7_side_18-22.qxd 14-02-03 17:42 Side 18 EU Nedskæringer i Udenrigsministeriet svækker Danmarks indflydelse Grønthøster. Finansministeriet kræver, at Udenrigsministeriet skærer hver syvende stilling

Læs mere

Regeringen og SR enige om ambitiøs EU-forfatning

Regeringen og SR enige om ambitiøs EU-forfatning nr.9_side_20-25.qxd 28-02-03 19:07 Side 20 EU Regeringen og SR enige om ambitiøs EU-forfatning Konsensus. Konventet om Europas fremtid nærmer sig enighed om en ambitiøs forfatningstraktat - Flertalsafgørelser

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015 Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Dagsorden 1. Hvem er Eksportrådet? 2. Investeringstiltrækning 3. 4. Eksportfremme

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Ministeren bedes gøre status for, hvad regeringen. konkret har iværksat af initiativer i forhold til

Ministeren bedes gøre status for, hvad regeringen. konkret har iværksat af initiativer i forhold til Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 90 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 2017-6214 Kontor: Jura (ICI) Samrådsspørgsmål L og M - Tale til besvarelse af spørgsmål L og M den 7.

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti - og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, vil jeg forsøge at

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

To ud af tre danskere vil hellere have bedre offentlige velfærdsydelser end skattelettelser, viser ny undersøgelse. Foto: Kristian Djurhus, Scanpix

To ud af tre danskere vil hellere have bedre offentlige velfærdsydelser end skattelettelser, viser ny undersøgelse. Foto: Kristian Djurhus, Scanpix PRIORITERING Blå vælgere: Nej, pengene ligger ikke bedst i vores lommer Af Irene Manteufel Fredag den 9. juni 2017 To ud af tre danskere vil have velfærd fremfor skattelettelser. Selv blandt blå bloks

Læs mere

FRANKRIG. ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

FRANKRIG. ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron Jeg er 39 år, uddannet i filosofi og leder af det nye centrumparti En Marche!. Før jeg blev præsident i 2017, var jeg embedsmand og fra 2014-2016 var jeg finansminister

Læs mere

Af Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom i LO

Af Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom i LO ULIGHED Årtiers stigende ulighed i indkomster truer sammenhængskraften Fredag den 17. november 2017 Forskellen mellem toppen og bunden af Danmark vokser og vokser. Det kan gå ud over både sammenhængskraften

Læs mere

Faneblad 7 (Niels Helveg Petersen)

Faneblad 7 (Niels Helveg Petersen) S 6118 - Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Besvarelse af spørgsmål nr. S. 6118 af 13. september 2007 til udenrigsministeren stillet af Søren Espersen (DF). Spørgsmål nr. S 6118. Vil udenrigsministeren bekræfte,

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

EUs fremtid skal sikres med pædagogik, ikke politik

EUs fremtid skal sikres med pædagogik, ikke politik EU EUs fremtid skal sikres med pædagogik, ikke politik Ny undersøgelse afslører store holdningsforskelle mellem EU-landenes borgere - Ingen politiske initiativer kan øge EUs popularitet i alle medlemslande

Læs mere

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011.

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juli 2011 128 Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. a. Som følge af Aftale om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af den

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0367 (NLE) 14996/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. november 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COASI 218

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Øget risiko for global recession

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Øget risiko for global recession NØGLETAL UGE 33 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Øget risiko for global recession Af: Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge fik vi fremragende tal for udviklingen i dansk økonomi, der viste vækst på hele

Læs mere

ESTLAND. ROLLEKORT: Premierminister Jüri Ratas ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

ESTLAND. ROLLEKORT: Premierminister Jüri Ratas ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Premierminister Jüri Ratas Jeg er 39 år, har læst jura og økonomi og jeg har været premierminister siden 2016. Selvom arbejdsløshed har været et stort problem i Estland efter finanskrisen, så

Læs mere

DI s Virksomhedspanel: Nu tager opsvinget til

DI s Virksomhedspanel: Nu tager opsvinget til Michael Meineche mime@di.dk APRIL 2017 DI s Virksomhedspanel: Nu tager opsvinget til Dansk økonomi kommer op i et højere gear i andet kvartal 2017, forudser DI s medlemmer. Forventningerne er steget på

Læs mere

Artiklerne kan findes ved hjælp af Infomedia. Eller de kan lånes hos TWP ved henvendelse på mailadressen

Artiklerne kan findes ved hjælp af Infomedia. Eller de kan lånes hos TWP ved henvendelse på mailadressen Tekster om Irak før krigen TEKSTERNE er overvejende kronologisk ordnet. [Annoteringer ved TWP i skarp parentes. Titler, der forklarer indholdet tilstrækkeligt, er ikke annoteret.] Artiklerne kan findes

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras Jeg er 43 år og blev premierminister i Grækenland i 2015. Jeg er formand for det venstreorienterede parti Syriza, som fik 36 procent af stemmerne og 149 ud af

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2008

Skjal 1: Tilráðingar 2008 Skjal 1: Tilráðingar 2008 Rekommandation nr. 1/2008 Vestnordisk Råd har, den 27. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2008 i Grundarfjörður i Island. Vestnordisk Råd

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Bush-bombe under dansk EU-politik

Bush-bombe under dansk EU-politik Bush-bombe under dansk EU-politik Inden for to år skal danskerne afgøre nationens placering i den nye verdensorden - Danmark står over for et opgør med EU-forbeholdene - Med de central- og østeuropæiske

Læs mere

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt Forsvarsudvalget 2013-14 B 123 Bilag 6 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Tak fordi I er kommet i dag. Det er en vigtig sag vi skal drøfte, som også. den store bevågenhed i pressen bevidner. Jeg vil gerne starte med at give

Tak fordi I er kommet i dag. Det er en vigtig sag vi skal drøfte, som også. den store bevågenhed i pressen bevidner. Jeg vil gerne starte med at give Udenrigsudvalget 2014-15 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER UDENRIGSMINISTERIET Åbent samråd: status for det diplomatiske spor i udleveringssagen mellem Danmark og

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2017

Nyhedsbrev marts 2017 Nyhedsbrev marts 2017 På studietur til Seoul, Sydkorea Hvert år i uge 10 har Folketinget tradition for, at forskellige udvalg tager på studietur til udlandet. Det vækker både underen og spørgsmål hos nogen.

Læs mere

2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april Betænkning. over

2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april Betænkning. over 2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

KROATIEN. ROLLEKORT: Udenrigsminister Davor Ivo Stier ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

KROATIEN. ROLLEKORT: Udenrigsminister Davor Ivo Stier ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Premierminister Andrej Plenković Jeg er 47 år, uddannet i jura og medlem af det konservative parti HDZ. Før jeg blev premierminister i 2016, var jeg medlem af EU-Parlamentet og forhandlede om

Læs mere

Uddannelser i provinsen rammes hårdt af besparelser trods udflytning - UgebrevetA4.dk

Uddannelser i provinsen rammes hårdt af besparelser trods udflytning - UgebrevetA4.dk SURT REGNESTYKKE Uddannelser i provinsen rammes hårdt af besparelser trods udflytning Af Thomas Bro Sæhl @ThomasSaehl Tirsdag den 14. august 2018 Med ti nye såkaldte uddannelsesstationer gav regeringen

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lavere fart på europæisk opsving

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lavere fart på europæisk opsving NØGLETAL UGE 18 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lavere fart på europæisk opsving Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge bød på tal for ledigheden frem til marts. Ledigheden steg

Læs mere

Danmark europamester i elektronisk forvaltning

Danmark europamester i elektronisk forvaltning IT europamester i elektronisk forvaltning Danskerne er blandt de bedste i EU til at bruge nettet til at kommunikere med den offentlige forvaltning - Virksomhedernes mulighed for at kommunikere elektronisk

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder SUU torsdag d. 30. november Orientering om rådsmødet i Bruxelles 8. december 2017 og om veterinærpakken

TALEPAPIR Det talte ord gælder SUU torsdag d. 30. november Orientering om rådsmødet i Bruxelles 8. december 2017 og om veterinærpakken Sundheds- og Ældreudvalget 2017-18 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 267 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: MEDINT Sagsbeh.: DEPFCF Koordineret med: Sagsnr.: 1708511 Dok. nr.: 489265

Læs mere

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER Siden 1970 er der sket en fordobling i antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 840.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere er fordoblet

Læs mere

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU NOTAT DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - på Spørgsmål 110 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Manglende iværksætterånd en bombe under EU

Manglende iværksætterånd en bombe under EU Nr.10side20-24.qxd 05-03-2004 18:16 Side 20 EU Manglende iværksætterånd en bombe under EU Euro-mentalitet. Danskerne hører til EUs dårligste iværksættere - Danskerne er villige til at slide i det for at

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T

D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T ONSDAG DEN 6. OKTOBER 2010 KL. 13.00 NR. 2 1) Valg til stående udvalg m.v. Valg af 16 medlemmer til Udvalget for Forretningsordenen. Valg af 17 medlemmer til

Læs mere

7935/17 top/ag/hsm 1 DG E - 1C

7935/17 top/ag/hsm 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2017 (OR. en) 7935/17 CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131 COHOM 46 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Spørgsmål til statsministeren 21. januar 2003

Spørgsmål til statsministeren 21. januar 2003 Spørgsmål til statsministeren 21. januar 2003 Spørgsmålet behandler våbeninspektørernes rapport og berettigelsen af en krig mod Irak. Folketinget Folketingets hjemmeside 20-spørgsmål, til mundtlig og skriftlig

Læs mere

Reformer kan betale for en tredjedel af vores sundhedsvæsen

Reformer kan betale for en tredjedel af vores sundhedsvæsen Af chefkonsulent Kirstine Flarup Tofthøj, kift@di.dk November 2017 Reformer kan betale for en tredjedel af vores sundhedsvæsen De reformer, der er gennemført i perioden 2006 2016, giver 58½ mia. kr. ekstra

Læs mere

DANSKERE: INDRE MARKED ER AFGØRENDE FOR VELSTANDEN

DANSKERE: INDRE MARKED ER AFGØRENDE FOR VELSTANDEN DANSKERE: INDRE MARKED ER AFGØRENDE FOR VELSTANDEN Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems + 23 39 7 mkj@thinkeuropa.dk RESUME Langt de fleste danskere anerkender det indre markeds og EU s positive bidrag

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat 1. Introduktion Kære Folketingskandidat Sex & Samfund laver i samarbejde med avisen 24timer denne spørgeskemaundersøgelse om folketingskandidaternes holdninger til sex, seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

Læs mere

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Af Lave K. Broch, kampagnekoordinator for Folkebevægelsen mod EU Findes der er en vej ud af EU for Danmark?

Læs mere

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL SPØRGSMÅL TIL Joe BORG Indstillet kommissær, tilknyttet Poul Nielson, kommissær med ansvar for udviklingssamarbejde og humanitær bistand A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL A. GENERELLE SPØRGSMÅL

Læs mere

Tillidsrepræsentanterne i industrien ser positivt på globalisering

Tillidsrepræsentanterne i industrien ser positivt på globalisering ØKONOMISK ANALYSE. september 8 Tillidsrepræsentanterne i industrien ser positivt på globalisering Tre ud af fire tillidsrepræsentanter i industrien er helt eller delvist enig i, at globalisering samlet

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

EU kan understøtte vækst og beskæftigelse hele vejen ud til kajkanten

EU kan understøtte vækst og beskæftigelse hele vejen ud til kajkanten EU kan understøtte vækst og beskæftigelse hele vejen ud til kajkanten Danske Rederiers europapolitiske forslag 2019 og Kina lægger arm om handelspolitikken? Hvad betyder det for Danmark og Europa, når

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2018 COM(2018) 167 final 2018/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Kommissionen til på Den Europæiske Unions vegne at godkende den globale

Læs mere

ITALIEN. ROLLEKORT: Premierminister Paolo Gentiloni ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

ITALIEN. ROLLEKORT: Premierminister Paolo Gentiloni ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Premierminister Paolo Gentiloni Jeg er 62 år og leder det venstreorienterede Demokratiske Parti, som samarbejder med centrum-højrepartier i regeringen. Derudover er jeg forhenværende udenrigsminister.

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3391 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3391 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3391 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-245 Center for Europa og Nordamerika Den 12. maj 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender - udvikling)

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti, og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, mener jeg, at EU skal

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

INDLEDNING. For en ting er sikkert, skaber vi ikke selv vores fremtid, vil andre gøre det for os... Lars Hartvig Andersen, Formand for bestyrelsen.

INDLEDNING. For en ting er sikkert, skaber vi ikke selv vores fremtid, vil andre gøre det for os... Lars Hartvig Andersen, Formand for bestyrelsen. te sted at bo ds be t de re væ al sk g or eb ilk S og virke i Aarhus INDLEDNING Vi skal tænke langsigtet, synliggøre betydningen af vores succesfulde erhvervsliv og sikre de allerbedste muligheder for

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

NEJ. 1. Skal de såkaldte fattigdomsydelser afskaffes? RADIKALE VENSTRE VENSTRE ALTERNATIVET KONSERVATIV LIBERALE ALLIANCE DANSK FOLKEPARTI

NEJ. 1. Skal de såkaldte fattigdomsydelser afskaffes? RADIKALE VENSTRE VENSTRE ALTERNATIVET KONSERVATIV LIBERALE ALLIANCE DANSK FOLKEPARTI 1. Skal de såkaldte fattigdomsydelser afskaffes? Det kunne ikke i tilstrækkelig grad betale sig at arbejde i det gamle system. Derfor er svaret ikke bare at rulle de lave ydelser tilbage. Til gengæld mener

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

Oplæg til regionale partnerskabsaftaler

Oplæg til regionale partnerskabsaftaler 12. januar 2007 Oplæg til regionale partnerskabsaftaler 1. Formål med partnerskabsaftalerne Det fremgår af globaliseringsstrategien, at der skal indgås partnerskabsaftaler mellem de regionale vækstfora

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R 10 9 8 7 5 2 Andet Finland Sverige Norge Holland Tyskland Frankrig Storbritannien USA 2017 2018 I meget lav

Læs mere

Danskerne er EUs dårligste iværksættere

Danskerne er EUs dårligste iværksættere VIDENSSAMFUND Danskerne er EUs dårligste iværksættere Danskerne hører til de EU-borgere, der har den dårligste iværksætterånd - Den fraværende initiativlyst kan på længere sigt skabe problemer for dansk

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

Europaudvalget 2017 Rådsmøde almindelige anliggender Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 Rådsmøde almindelige anliggender Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 Rådsmøde 3560 - almindelige anliggender Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2017-12981 Center for Europa og Nordamerika Den 5. september 2017 Rådsmøde (almindelige anliggender)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden

Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden Oktober 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg glad for at byde velkommen på denne konference om kvalitet i vejledningen og kan samtidig konstatere, via det store fremmøde,

Læs mere

Europaudvalget 2017 (Omtryk Revideret version) Rådsmøde Udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 (Omtryk Revideret version) Rådsmøde Udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 (Omtryk - 28-04-2017 - Revideret version) Rådsmøde 3534 - Udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2017-31 Center for Europa og Nordamerika Den 25. april 2017

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere