Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg"

Transkript

1 Sundheds- og Ældreudvalget (2. samling) SUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T F M W sum.dk Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg Dato: Enhed: JURPSYK Sagsbeh.: DEPMAS Sagsnr.: Dok. nr.: Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 28. august 2019 stillet følgende spørgsmål nr. 67 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peder Hvelplund (EL). Spørgsmål nr. 67: Ministeren bedes opgøre antallet af unikke danskere, der er i behandling med psykofarmaka for angst og depression og i samtidig terapi, hhv. samtaleterapi hos almen praksis og psykologbehandling med lægehenvisning? Tallene bedes opgøres særskilt for årene og i aldersintervaller. Svar: Til brug for besvarelsen er der indhentet bidrag fra Sundhedsdatastyrelsen, som jeg henholder mig til: Sundhedsdatastyrelsen har som bidrag til besvarelse af spørgsmålet udarbejdet en opgørelse på baggrund af data i Lægemiddelstatistikregisteret for perioden Derudover er data i Landspatientregisteret og Sygesikringsregisteret anvendt for perioden Opgørelsen angiver nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der inden for en periode fra to år før og et år efter første receptindløsning er behandlet i sundhedsvæsenet. Det betyder for eksempel, at en person med første receptindløsning den 30. april vil indgå i opgørelsen for, hvis personen er blevet behandlet i sundhedsvæsenet i perioden fra den 30. april 2015 til den 30. april Behandling i sundhedsvæsenet dækker over samtaleterapi hos en alment praktiserende læge og behandling hos privatpraktiserende psykolog. Derudover indgår kontakt til privatpraktiserende psykiatere samt behandling på en psykiatrisk hospitalsafdeling, da samtidig terapi også kan modtages der. Behandling ved privatpraktiserende psykiatere og psykologer omfatter alt afregnet aktivitet under den offentlige sygesikring inden for de udvalgte specialer og den afgrænsede periode. Herunder fx ydelsen telefonisk rådgivning af alment praktiserende læge afregnet under specialet børne- og ungdomspsykiatri. Nye brugere er personer, der har første receptindløsning i et givent år. Første receptindløsning defineres som første dag, en recept på et lægemiddel indløses siden En person vil kun tælle med i opgørelsen, hvis personen har første receptindløsning på et lægemiddel mod angst og depression i et givent år i perioden En person vil derfor kun tælle med én gang i perioden. Nye brugere er valgt for, at en person ikke tæller med som både behandlet og ikke behandlet i sundhedsvæsenet i forbindelse med forskellige receptindløsninger. Der er afgrænset til nye brugere, der har dansk bopælskommune på receptindløsningsdagen.

2 Opgørelsen dækker over perioden og ikke til 2018, da behandling i sundhedsvæsenet et år efter første receptindløsning i 2018 ikke kan opgøres, idet årsopgørelsen for 2019 ikke er klar endnu. Bidraget indeholder følgende tabeller: Tabel 1: Nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der får samtaleterapi hos en alment praktiserende læge, opdelt på aldersgrupper, Tabel 2: Nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der bliver behandlet hos en privatpraktiserende psykolog, opdelt på aldersgrupper, Tabel 3: Nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der bliver behandlet på en psykiatrisk hospitalsafdeling, opdelt på aldersgrupper, Tabel 4: Nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der bliver behandlet hos en privatpraktiserende psykiater, opdelt på aldersgrupper, Tabel 5: Nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der bliver behandlet i sundhedsvæsenet, opdelt på aldersgrupper, Tabel 1 viser bl.a., at 293 nye brugere af lægemidler mod angst og depression på 0-17 år i modtager samtaleterapi hos alment praktiserende læger inden for en periode fra to år før og et år efter første receptindløsning. Det svarer til 23 pct. af alle nye brugere i aldersgruppen. Tabel 1 Nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der får samtaleterapi hos en alment praktiserende læge, opdelt på aldersgrupper, år år år år år år år år år år år før og et år efter første receptindløsning modtager samtaleterapi hos en alment praktiserende læge (ydelseskoderne 6101, 6201, 4003, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4063, 4106, 4247, 4248, 4249 under praksisspeciale 80). Nye brugere er personer, der har første receptindløsning det givne år. Første receptindløsning Det bemærkes, at behandlingen med samtaleterapi ikke nødvendigvis er relateret til receptindløsningen på et lægemiddel mod angst og depression. Lægemidler til behandling af angst og depression er afgrænset til selektive serotonin genoptagelseshæmmere (SSRI) og serotonin og noradrenalin genoptagelseshæmmere (SNRI). SSRI er afgrænset til ATC-gruppe N06AB. SNRI afgrænses til venlafaxin (ATC-kode N06AX16) og duloxetin (ATC-kode N06AX21) bortset fra styrke 20 og 40 mg. Tabel 2 viser bl.a., at nye brugere af lægemidler mod angst og depression på år i bliver behandlet hos en privatpraktiserende psykolog inden for en periode fra to år før og et år efter første receptindløsning. Det svarer til 25 pct. af alle nye brugere i aldersgruppen. Side 2

3 Tabel 2 Nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der bliver behandlet hos en privatpraktiserende psykolog, opdelt på aldersgrupper, år år år år år år år år år år Anm.: Tabellen omfatter nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der inden for en periode to år før og et år efter første receptindløsning modtager behandling hos en privatpraktiserende psykolog (praksisspeciale 63). Nye brugere er personer, der har første receptindløsning det givne år. Første receptindløsning Det bemærkes, at behandlingen hos en privatpraktiserende psykolog ikke nødvendigvis er relateret til receptind-løsningen på et lægemiddel mod angst og depression. Lægemidler til behandling af angst og depression er afgrænset til selektive serotonin genoptagelseshæmmere (SSRI) og serotonin og noradrenalin genoptagelseshæmmere (SNRI). SSRI er afgrænset til ATC-gruppe N06AB. SNRI afgrænses til venlafaxin (ATC-kode N06AX16) og duloxetin (ATC-kode N06AX21) bortset fra styrke 20 og 40 mg. Tabel 3 viser bl.a., at nye brugere af lægemidler mod angst og depression på år i bliver behandlet på en psykiatrisk hospitalsafdeling inden for en periode fra to år før og et år efter første receptindløsning. Det svarer til 34 pct. af alle nye brugere i aldersgruppen. Tabel 3 Nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der bliver behandlet på en psykiatrisk hospitalsafdeling, opdelt på aldersgrupper, år år år år år år år år år år år før og et år efter første receptindløsning modtager behandling på en psykiatrisk hospitalsafdeling (hospitalsspeciale 50 og 52). Nye brugere er personer, der har første receptindløsning det givne år. Første receptindløsning Det bemærkes, at behandlingen på en psykiatrisk hospitalsafdeling ikke nødvendigvis er relateret til receptindløsningen på et lægemiddel mod angst og depression. Lægemidler til behandling af angst og depression er afgrænset til selektive serotonin genoptagelseshæmmere (SSRI) og serotonin og noradrenalin genoptagelseshæmmere (SNRI). SSRI er afgrænset til ATC-gruppe N06AB. SNRI afgrænses til venlafaxin (ATC-kode N06AX16) og duloxetin (ATC-kode N06AX21) bortset fra styrke 20 og 40 mg. Kilde: Lægemiddelregisteret pr. 28. februar 2019 og Landspatientregisteret pr. 10. juni 2019, Sundhedsdatastyrelsen. Side 3

4 Tabel 4 viser bl.a., at nye brugere af lægemidler mod angst og depression på år i bliver behandlet hos en privatpraktiserende psykiater inden for en periode fra to år før og et år efter første receptindløsning. Det svarer til 11 pct. af alle nye brugere i aldersgruppen. Tabel 4 Nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der bliver behandlet hos en privatpraktiserende psykiater, opdelt på aldersgrupper, år år år år år år år år år år år før og et år efter første receptindløsning modtager behandling hos privatpraktiserende psykiatere (børneog ungdoms-psykiatri: praksisspeciale 26 og psykiatri: praksisspeciale 24). Nye brugere er personer, der har første receptindløsning det givne år. Første receptindløsning defineres som første dag, en recept på lægemidler mod angst og depression indløses siden Der er afgrænset til nye brugere, der har dansk bopælskommune på receptindløsningsdatoen. Det bemærkes, at behandlingen hos en privatpraktiserende psykiater ikke nødvendigvis er relateret til recept-indløsningen på et lægemiddel mod angst og depression. Lægemidler til behandling af angst og depression er afgrænset til selektive serotonin genoptagelseshæmmere (SSRI) og serotonin og noradrenalin genoptagelseshæmmere (SNRI). SSRI er afgrænset til ATC-gruppe N06AB. SNRI afgrænses til venlafaxin (ATC-kode N06AX16) og duloxetin (ATC-kode N06AX21) bortset fra styrke 20 og 40 mg. Tabel 5 viser bl.a., at nye brugere af lægemidler mod angst og depression på 65 år og derover i modtager samtaleterapi hos en alment praktiserende læge, behandling hos privatpraktiserende psykolog, psykiater eller behandling på en psykiatrisk hospitalsafdeling inden for en periode fra to år før og et år efter første receptindløsning. Det svarer til 36 pct. af alle nye brugere i aldersgruppen. Tabel 5 Nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der bliver behandlet i sundhedsvæsenet*, opdelt på aldersgrupper, år år år år år år år år år år Anm.: *Behandling i sundhedsvæsenet omfatter følgende: - Samtaleterapi hos en alment praktiserende læge (ydelseskoderne 6101, 6201, 4003, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4063, 4106, 4247, 4248, 4249 under praksisspeciale 80). - Behandling hos privatpraktiserende psykolog med tilskud (praksisspeciale 63). - Behandling hos privatpraktiserende psykiater (børne- og ungdomspsykiatri: praksisspeciale 26 og psykiatri: praksisspeciale 24). - Behandling på en offentlig eller privat psykiatrisk hospitalsafdeling (hospitalsspeciale 50 og 52). Tabellen omfatter nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der inden for en periode fra to år før og et år efter første receptindløsning modtager behandling i sundhedsvæsenet. Side 4

5 Nye brugere er personer, der har første receptindløsning det givne år. Første receptindløsning defineres som første dag, en recept på lægemidler mod angst og depression indløses siden Det bemærkes, at behandlingen i sundhedsvæsenet ikke nødvendigvis er relateret til receptindløsningen på et lægemiddel mod angst og depression. Lægemidler til behandling af angst og depression er afgrænset til selektive serotonin genoptagelseshæmmere (SSRI) og serotonin og noradrenalin genoptagelseshæmmere (SNRI). SSRI er afgrænset til ATC-gruppe N06AB. SNRI afgrænses til venlafaxin (ATC-kode N06AX16) og duloxetin (ATC-kode N06AX21) bortset fra styrke 20 og 40 mg. Kilde: Lægemiddelregisteret pr. 28. februar 2019, Landspatientregisteret pr. 10. juni 2019 og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Lægemiddelstatistikregisteret er anvendt til at identificere personer, der har indløst recepter på psykofarmaka til behandling af angst og depression. Sundhedsdatastyrelsen har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen afgrænset psykofarmaka til behandling af angst og depression til selektive serotonin genoptagelseshæmmere (SSRI) og serotonin og noradrenalin genoptagelseshæmmere (SNRI). Det bemærkes, at behandlingen i sundhedsvæsenet ikke nødvendigvis er relateret til receptindløsningen på et lægemiddel mod angst og depression. Sundhedsdatastyrelsen har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen besluttet at afgrænse perioden, hvor brugere af lægemidler mod angst og depression behandles i sundhedsvæsenet som to år før og et år efter første receptindløsning i opgørelsesåret. Denne afgrænsning er valgt bl.a. for at tage højde for, at recepter kan ligge to år på apotekets receptserver, før de indløses, og at der kan være ventetider på fx psykologbehandling. Tabel 1-4 summerer ikke til tabel 5. Det skyldes, at en person kan modtage flere slags behandlinger i sundhedsvæsenet i perioden Personen kan derfor optræde i flere af tabellerne 1-4. I tabel 5 indgår nye brugere kun én gang svarende til første receptindløsning på tværs af de udvalgte behandlinger. Tabel 5 dækker derfor over personer, der har modtaget mindst én type behandling i sundhedsvæsenet.. /. Jeg henviser i øvrigt til besvarelsen af SUU alm del nr. 68 for øvrige bemærkninger til opgørelserne. Med venlig hilsen Magnus Heunicke / Maja Sørensen Side 5

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1096 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1096 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1096 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på den nyeste udvikling i forbrug af antidepressive

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på forbruget

Læs mere

Bidrag til besvarelse af SUU alm. del, spg 588

Bidrag til besvarelse af SUU alm. del, spg 588 Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt 19. april 2017 J. nr. 17/03115 Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet GHJA Bidrag til besvarelse

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Social-

Læs mere

Monitorering af forbruget af sovemedicin hos børn og unge

Monitorering af forbruget af sovemedicin hos børn og unge 1 Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (2. samling) SUU Alm.del - Bilag 11 Offentligt ONITORERING 2019 onitorering af forbruget af sovemedicin hos børn og unge Opdaterede tal fra 2. halvår 2015 til 1. halvår

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 317 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 317 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2017-18 SUU Alm.del Bilag 317 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: JURPSYK Sagsbeh.: DEPLBT Koordineret med: Sagsnr.: 1705314 Dok. nr.: 593107 Dato: 07-05-2018 Monitorering

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget (Omtryk Berigtigelse af svar) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget (Omtryk Berigtigelse af svar) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2017-18 (Omtryk - 10-11-2017 - Berigtigelse af svar) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Samtaleterapi ydelse 6101

Samtaleterapi ydelse 6101 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Samtaleterapi ydelse 6101 Følgende notat har to formål. Det første formål er

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Medicinsk cannabis udbredelse af forsøgsordningen i januar 2018

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Medicinsk cannabis udbredelse af forsøgsordningen i januar 2018 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2018 Medicinsk cannabis udbredelse af forsøgsordningen i januar 2018 Ibrugtagning af cannabisprodukter i januar I dette MedicinForbrug - Indblik belyser Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2006

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2006 DET NATIONALE DIABETESREGISTER Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Medicinsk cannabis udbredelse af forsøgsordningen til og med februar 2018

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Medicinsk cannabis udbredelse af forsøgsordningen til og med februar 2018 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2018 Medicinsk cannabis udbredelse af forsøgsordningen til og med februar 2018 Ibrugtagning af cannabisprodukter til og med februar I dette MedicinForbrug - Indblik belyser Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Stadig færre langtidsbrugere af sovemedicin og angstdæmpende medicin

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Stadig færre langtidsbrugere af sovemedicin og angstdæmpende medicin 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2018 Stadig færre langtidsbrugere af sovemedicin og angstdæmpende medicin Stadig færre langtidsbrugere af sovemedicin og angstdæmpende medicin Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende

Læs mere

MEDICINFORBRUG - MONITORERING Medicinsk cannabis monitorering af brugen 1. kvartal 2018

MEDICINFORBRUG - MONITORERING Medicinsk cannabis monitorering af brugen 1. kvartal 2018 1 MEDICINFORBRUG - MONITORERING 2018 Medicinsk cannabis monitorering af brugen 1. kvartal 2018 Brug af medicinsk cannabis i 1. kvartal 2018 Som led i implementering af den 4-årige forsøgsordning med medicinsk

Læs mere

Monitorering af forbruget af sovemedicin hos børn og unge

Monitorering af forbruget af sovemedicin hos børn og unge s Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt MONITORERING 2018 Monitorering af forbruget af sovemedicin hos børn og unge Opdaterede tal fra 2015-2017 1. Resume Denne monitorering

Læs mere

Prævalens, incidens og behandling i sundhedsvæsenet for borgere med osteoporose

Prævalens, incidens og behandling i sundhedsvæsenet for borgere med osteoporose Prævalens, incidens og behandling i sundhedsvæsenet for borgere med osteoporose Bilagspublikation en afdækning i tal af den samlede indsats mod osteoporose 1 / 110 Prævalens, incidens og behandling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Dokumentation af brugen af psykolog i Sygesikringsregisteret

Dokumentation af brugen af psykolog i Sygesikringsregisteret Dokumentation af brugen af psykolog i Sygesikringsregisteret Generelt Det er ikke sjældent, at man ønsker at udføre et studie, hvor man tæller kontakthyppigheden til f.eks. psykologer eller almen praksis

Læs mere

Spørgsmål 1 Jeg vil gerne vide, om Region Hovedstaden efter indførslen af 1813 har haft flere ambulancekørsler

Spørgsmål 1 Jeg vil gerne vide, om Region Hovedstaden efter indførslen af 1813 har haft flere ambulancekørsler Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning POLITIKERSPØRGSMÅL Kongens Vænge 2 3400 Hilllerød Opgang B & D Telefon 38666000 Mail csu@regionh.dk Journalnummer: 17035631 Sagsbeh..: cran Spørgsmål nr.:

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien 2016 1. Indholdsfortegnelse Dokumentation... 1 1. Organisering og kapacitet i psykiatrien... 3 2. Antal patienter i psykiatrisk behandling... 8 3. Aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien...

Læs mere

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

MONITORERING 27. juni Forbrug af antipsykotika hos borgere med demens Opdaterede tal fra 2018

MONITORERING 27. juni Forbrug af antipsykotika hos borgere med demens Opdaterede tal fra 2018 MONITORERING 27. juni 2019 Forbrug af antipsykotika hos borgere med demens Opdaterede tal fra 2018 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 1.1 Hovedresultater... 3 2. Forbruget af antipsykotika skal nedbringes

Læs mere

[Samrådsspørgsmål E lyder således:

[Samrådsspørgsmål E lyder således: Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCRV Koordineret med: LMS, SDS, SST

Læs mere

Flertallet bevæger sig på tværs af sektorer - og få har hospitalskontakter uden for deres bopælsregion

Flertallet bevæger sig på tværs af sektorer - og få har hospitalskontakter uden for deres bopælsregion 19. FEBRUAR 2019 Flertallet bevæger sig på tværs af sektorer - og få har hospitalskontakter uden Kontakter på tværs i det danske sundhedsvæsen Resumé I Danmark har størstedelen af befolkningen årligt kontakt

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.:

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 106 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Taletid: Samråd N, O, P (10 min.) Tid og sted: Folketinget,

Læs mere

Kontakter til sundhedsvæsenet for borgere med demens, Sundhedsanalyser 23. maj 2016

Kontakter til sundhedsvæsenet for borgere med demens, Sundhedsanalyser 23. maj 2016 Kontakter til sundhedsvæsenet for borgere med demens, 1 Sundhedsanalyser 3. maj 1 Hovedresultater Demenssygdomme er ofte fremadskridende og uhelbredelige, og er forbundet med et behov for behandling og

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Førstegangsdiagnosticerede patienter i psykiatrien

Førstegangsdiagnosticerede patienter i psykiatrien April 2018 Førstegangsdiagnosticerede patienter i psykiatrien Forløb i sundhedsvæsenet og udvikling i arbejdsmarkedstilknytning 1. Resume Formålet med analysen er at belyse patienters forløb op til første

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003

Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003 Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003 Baggrund Der har i gennem en lang årrække været stor fokus på brugen af benzodiazepiner på grund af deres afhængighedsskabende egenskaber, og der

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

INDBLIK I PSYKIATRIEN PÅ TVÆRS AF REGIONER OG KOMMUNER ANALYSE

INDBLIK I PSYKIATRIEN PÅ TVÆRS AF REGIONER OG KOMMUNER ANALYSE INDBLIK I PSYKIATRIEN PÅ TVÆRS AF REGIONER OG KOMMUNER ANALYSE 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Metodiske afgrænsninger... 3 1.2 Analysens hovedkonklusioner... 5 2. Patientfrekvens...

Læs mere

Boligstatus for borgere med demens og kommunale pleje- og omsorgsydelser for borgere med demens i eget hjem, Sundhedsanalyser 23.

Boligstatus for borgere med demens og kommunale pleje- og omsorgsydelser for borgere med demens i eget hjem, Sundhedsanalyser 23. Boligstatus for borgere med demens og kommunale pleje- og omsorgsydelser for borgere med demens i eget hjem, 2014 Sundhedsanalyser 23. maj 2016 Hovedresultater Demenssygdomme er ofte fremadskridende og

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 251 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 251 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 251 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

September Patienterne med de højeste udgifter i psykiatrien

September Patienterne med de højeste udgifter i psykiatrien September 2018 Patienterne med de højeste udgifter i psykiatrien 1. Resume Formålet med analysen er at belyse psykiatriske patienters kontaktmønster i sundhedsvæsnet. Analysen er afgrænset til at omhandle

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl 16.30, lokale ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl 16.30, lokale ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPMAS Koordineret med: Sagsnr.: 1609792

Læs mere

Almen praksis analyser - kort fortalt

Almen praksis analyser - kort fortalt Almen praksis analyser - kort fortalt Hvor stor er praksissektoren? Almen praksis består af ca. 3. fuldtidslæger fordelt på knap. praksisser. Der er i gennemsnit 1. tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 363 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 363 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 363 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Kaare Dybvad Kaare.Dybvad@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8

Læs mere

låst OKTOBER 2016 Melatonin Brugere mellem 0-17 år af lægemidler med melatonin

låst OKTOBER 2016 Melatonin Brugere mellem 0-17 år af lægemidler med melatonin låst OKTOBER 2016 Melatonin Brugere mellem 0-17 år af lægemidler med melatonin Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

MEDICINFORBRUG - MONITORERING Cannabisprodukter monitorering af brugen 2. kvartal 2018

MEDICINFORBRUG - MONITORERING Cannabisprodukter monitorering af brugen 2. kvartal 2018 1 MEDICINFORBRUG - MONITORERING 2018 Cannabisprodukter monitorering af brugen 2. kvartal 2018 Brug af cannabisprodukter siden starten af forsøgsordningen med medicinsk cannabis Som led i implementering

Læs mere

Behandlinger for kondylomer

Behandlinger for kondylomer November 2018 Behandlinger for kondylomer - en seksuelt overført sygdom, der skyldes HPV-infektion 2001 2017 1. Baggrund Kondylomer er en seksuelt overført sygdom, der skyldes en infektion med humant papillomavirus

Læs mere

Sygelighed og kontakt til sundhedsvæsenet

Sygelighed og kontakt til sundhedsvæsenet Oktober 218 Sygelighed og kontakt til sundhedsvæsenet En sammenligning af sygelighed og kontaktmønster for tre udvalgte grupper af borgere, fordelt på regioner 1. Resumé Analysen er en del af et samlet

Læs mere

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr. 20160228 Reference usk T +4 4488930 E usk@dkma.dk Ændring af tilskudsklausul for duloxetin 30 og 60 mg Den 30. september 2011 afsluttede vi revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til juni 2014 Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til juni 2014 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Juni Borgere med multisygdom

Juni Borgere med multisygdom Juni 218 Borgere med multisygdom 1. Resumé Analysen ser på voksne danskere med udvalgte kroniske sygdomme og har særlig fokus på multisygdom, dvs. personer, der lever med to eller flere kroniske sygdomme

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2016-17 71 Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets 71-tilsyn

Læs mere

Statistik over Nye Lægemidler

Statistik over Nye Lægemidler Statistik over Nye Lægemidler På esundhed.dk under Nye Lægemidler kan du trække rapporter, der viser statistik over brugen af nye lægemidler. I det følgende beskrives, hvilke lægemidler statistikken omfatter

Læs mere

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre A NALYSE Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af sygebesøg i borgernes hjem blandt

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2012

Kommunal medfinansiering 2012 Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Kommunal medfinansiering 2012 Regeringen og Danske Regioner indgik den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012. Den 1. januar 2012 træder den nye

Læs mere

eller indeholder præcis de samme aktive stoffer

eller indeholder præcis de samme aktive stoffer Statistik over Nye Lægemidler På esundhed.dk under Nye Lægemidler kan du trække rapporter, der viser statistik over brugen af nye lægemidler. I det følgende beskrives, hvilke lægemidler statistikken omfatter

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Psykiatrien under pres

Psykiatrien under pres 1 Psykiatrien under pres Over en årrække har det psykiatriske system i Danmark være genstand for både debat og hård kritik, ligesom en række forskellige politiske tiltag og økonomiske prioriteringer har

Læs mere

Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende. Marts 2019

Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende. Marts 2019 Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende Marts 19 1. Resumé Analysens formål er at belyse omfanget og varigheden af psykiatriske indlæggelser, hvor patienter fortsat er indlagt efter endt

Læs mere

Afdækning af almen praktiserende lægers patientkontakter i forskellige aldersgrupper

Afdækning af almen praktiserende lægers patientkontakter i forskellige aldersgrupper A NALYSE Afdækning af almen praktiserende lægers patientkontakter i forskellige aldersgrupper Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse hvor stor en del af de almen praktiserende

Læs mere

En sammenligning af amternes/h:s' aktiviteter på psykiatriområdet i 2005

En sammenligning af amternes/h:s' aktiviteter på psykiatriområdet i 2005 En sammenligning af amternes/h:s' aktiviteter på psykiatriområdet i 2005 Juni 2006 Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. Den samlede udvikling i psykiatrien. 4 1.1 Den økonomiske udvikling. 4 1.2

Læs mere

MEDICINFORBRUG - MONITORERING Cannabisprodukter monitorering af brugen 3. kvartal 2018

MEDICINFORBRUG - MONITORERING Cannabisprodukter monitorering af brugen 3. kvartal 2018 1 MEDICINFORBRUG - MONITORERING 2018 Cannabisprodukter monitorering af brugen 3. kvartal 2018 Brug af cannabisprodukter siden starten af forsøgsordningen med medicinsk cannabis Som led i implementering

Læs mere

FLIS. Version 1.01 SUNDHED- KOMMUNAL AFREGNING AF REGIONALE SUNDHEDSYDELSER

FLIS. Version 1.01 SUNDHED- KOMMUNAL AFREGNING AF REGIONALE SUNDHEDSYDELSER FLIS SUNDHED- KOMMUNAL AFREGNING AF REGIONALE SUNDHEDSYDELSER Version 1.01 2017-09-19 Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 DATAKVALITET... 3 3 TIDSSERIE... 3 4 SYSTEM PÅ KOMMUNAL AFREGNING AF REGIONALE

Læs mere

Udvikling i lægers brug af besøg i hjemmet blandt ældre

Udvikling i lægers brug af besøg i hjemmet blandt ældre A N A LYSE Udvikling i lægers brug af besøg i hjemmet blandt ældre Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af besøg i hjemmet blandt ældre patienter,

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Speciallæger opstarter oftest børn i behandling med psykofarmaka

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Speciallæger opstarter oftest børn i behandling med psykofarmaka 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Speciallæger opstarter oftest børn i behandling med psykofarmaka Speciallæger opstarter oftest børn i behandling med psykofarmaka Der har i den senere tid været fokus på,

Læs mere

Budget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets

Læs mere

MEDICINFORBRUG - OVERBLIK 3. kvartal Kvartalstal fra Lægemiddelstatistikken

MEDICINFORBRUG - OVERBLIK 3. kvartal Kvartalstal fra Lægemiddelstatistikken MEDICINFORBRUG - OVERBLIK 3. kvartal 2018 Kvartalstal fra Lægemiddelstatistikken 1. Det samlede lægemiddelsalg MedicinForbrug - Overblik opgør udviklingen af det samlede salg af lægemidler solgt på apotek

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Monitorering af forbruget af antipsykotika til borgere med demens

Monitorering af forbruget af antipsykotika til borgere med demens 29. januar 2018 Monitorering af forbruget af antipsykotika til borgere med demens Opdaterede tal fra 2016 1. Resume Denne monitorering belyser den seneste udvikling i andelen af borgere med demens, som

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2009 og 2010

Kommunal medfinansiering 2009 og 2010 Dokumentnr. 32942/09 Kommunal medfinansiering 2009 og 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik den 13-06-2008 aftale om regionernes økonomi for 2010. Denne økonomiske vejledning omhandler midtvejsreguleringen

Læs mere

Monitorering af forbruget af antipsykotika til borgere med demens

Monitorering af forbruget af antipsykotika til borgere med demens 14. JUNI 2018 Monitorering af forbruget af antipsykotika til borgere med demens Opdaterede tal fra 2017 1. Resume Denne monitorering belyser den seneste udvikling i andelen af borgere med demens, som har

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl , lokale 2-080]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl , lokale 2-080] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPMAS Koordineret med: Sagsnr.: 1608292

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i. praksissektoren for særligt udsatte persongrupper

Udkast. Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i. praksissektoren for særligt udsatte persongrupper Udkast Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper I medfør af 72, stk. 1, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018,

Læs mere

MEDICINFORBRUG - MONITORERING Cannabisprodukter monitorering af brugen 1. kvartal 2019

MEDICINFORBRUG - MONITORERING Cannabisprodukter monitorering af brugen 1. kvartal 2019 1 MEDICINFORBRUG - MONITORERING 2019 Cannabisprodukter monitorering af brugen 1. kvartal 2019 Brug af cannabisprodukter siden starten af forsøgsordningen med medicinsk cannabis Som led i implementering

Læs mere

TALEPAPIR. Samrådstale

TALEPAPIR. Samrådstale Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1016 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: MEDINT Sagsbeh.: DEPCRV Koordineret med: Sagsnr.: 1705153 Dok. nr.: 403737

Læs mere

MEDICINFORBRUG - MONITORERING Cannabisprodukter monitorering af brugen 4. kvartal 2018

MEDICINFORBRUG - MONITORERING Cannabisprodukter monitorering af brugen 4. kvartal 2018 1 MEDICINFORBRUG - MONITORERING 2019 Cannabisprodukter monitorering af brugen 4. kvartal 2018 Brug af cannabisprodukter siden starten af forsøgsordningen med medicinsk cannabis Som led i implementering

Læs mere

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012.

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kfst@kfst.dk SHA@kfst.dk Dato: 22. maj 2012 Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Fra 1. juli bliver det muligt for langt flere at få en henvisning til psykologbehandling

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression Depression Denne brochure handler om depression. Hvorfor det er vigtigt at få stillet diagnosen, og hvilken medicin man kan bruge. Men også om, hvordan man kan blive bedre til at undgå en ny depression.

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder

TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 725 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCRV Koordineret med: Primaejur,

Læs mere

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved ADVOKATERNE NEMETH & SIGETTY A/S Frederiksgade 21 Pr mail 10. februar 2015 Klagen Sundhedsstyrelsen har ved brev af den 14. maj 2014 fra Folketingets Ombudsmand modtaget brev fra dig som advokat for boet

Læs mere

Sundhedsdokumentation. Indikatorer om kommunal sundhed

Sundhedsdokumentation. Indikatorer om kommunal sundhed Sundhedsdokumentation Indikatorer om kommunal sundhed Kamilla Heurlén Brugerudvalg for Velfærdsstatistik 1. december 2011 Sundhedsdokumentation - Punkter Baggrund Indhold Indikatorer om kommunal sundhed

Læs mere

FORBRUG AF SUNDHEDSYDELSER Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 25

FORBRUG AF SUNDHEDSYDELSER Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 25 FORBRUG AF SUNDHEDSYDELSER 2003-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 25 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Til alle på vedlagte liste. Høring over ændring af bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v.

Til alle på vedlagte liste. Høring over ændring af bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v. Holbergsgade 6 DK-1057 København K Til alle på vedlagte liste T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 16. december 2016 Enhed: MEDINT Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1610775 Dok. nr.: 245073

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Tillægsaftale vedr. satspuljemidler til psykologbehandling for let til moderat depression og angst

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Tillægsaftale vedr. satspuljemidler til psykologbehandling for let til moderat depression og angst REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tilrettet - OK-Nyt Praksis nr. 017-12 Tillægsaftale vedr. satspuljemidler til

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Børn af forældre med psykiske lidelser

Børn af forældre med psykiske lidelser 1. December 2016 Institut for Folkesundhed Sektion for Epidemiologi Vingsted seminar Baggrund Psykiske lidelser udgør et væsentligt samfundsmæssigt problem. I 2011 indløste 460.000 danskere recept på antidepressiva

Læs mere

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler,

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler, Til lægen Ændring af medicintilskud til glucosamin og visse lægemidler mod depression og angst Glucosamin Den 28. november 2011 bortfalder tilskuddet til glucosamin. Lægemidler mod depression og angst

Læs mere

MEDICINFORBRUG - OVERBLIK 4. kvartal Kvartalstal fra Lægemiddelstatistikken

MEDICINFORBRUG - OVERBLIK 4. kvartal Kvartalstal fra Lægemiddelstatistikken MEDICINFORBRUG - OVERBLIK 4. kvartal 2018 Kvartalstal fra Lægemiddelstatistikken 1. Det samlede lægemiddelsalg MedicinForbrug - Overblik opgør udviklingen af det samlede salg af lægemidler solgt på apotek

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 208 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 3. december 2018.

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 208 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 3. december 2018. Retsudvalget 2018-19 REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 208 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark Dato: 16. januar 2019 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Fakta Psykiatrispørgeskemaundersøgelse D) Dårlig udnyttelse af psykiaternes tid

Fakta Psykiatrispørgeskemaundersøgelse D) Dårlig udnyttelse af psykiaternes tid Fakta Psykiatrispørgeskemaundersøgelse D) Dårlig udnyttelse af psykiaternes Lægeforeningen har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle, der optræder i Lægeforeningens medlemsregister med mindst

Læs mere

Øget samarbejde mellem praktiserende psykologer, praktiserende psykiatere og psykiatrisygehuset

Øget samarbejde mellem praktiserende psykologer, praktiserende psykiatere og psykiatrisygehuset Afrapportering fra arbejdsgruppe vedr. Øget samarbejde mellem praktiserende psykologer, praktiserende psykiatere og psykiatrisygehuset Journal nr.: 15/8829 Dato: 5. marts 2015 Udarbejdet af: Praksisafdelingen

Læs mere

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Til voksne Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er en depression? 04 Hvad er medicin mod depression? 04 Typer af medicin 06 Hvilken medicin passer til

Læs mere

Ordiprax.dk. Et hurtigt overblik over dine ordinationer

Ordiprax.dk. Et hurtigt overblik over dine ordinationer Ordiprax.dk Et hurtigt overblik over dine ordinationer 1 Indhold Forkortelser og begreber... 3 Hvor kommer data fra?... 4 Ordiprax - opbygning... 4 Kom godt i gang med Ordiprax... 5 Sådan logger du ind...

Læs mere

STYRINGSGENNEMGANG AF PSYKIATRIEN DELAFRAPPORTERING II SEPTEMBER 2018

STYRINGSGENNEMGANG AF PSYKIATRIEN DELAFRAPPORTERING II SEPTEMBER 2018 STYRINGSGENNEMGANG AF PSYKIATRIEN DELAFRAPPORTERING II SEPTEMBER 218 Styringsgennemgang af psykiatrien - Delafrapportering II Udarbejdet af: Arbejdsgruppe om styring i psykiatrien. Copyright: Uddrag, herunder

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009:1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

MEDICINFORBRUG - OVERBLIK 2. kvartal Kvartalstal fra Lægemiddelstatistikken

MEDICINFORBRUG - OVERBLIK 2. kvartal Kvartalstal fra Lægemiddelstatistikken MEDICINFORBRUG - OVERBLIK 2. kvartal 2018 Kvartalstal fra Lægemiddelstatistikken 1. Det samlede lægemiddelsalg MedicinForbrug - Overblik opgør udviklingen af det samlede salg af lægemidler solgt på apotek

Læs mere