MØNTEN. Medlemsblad for Frederikssund Møntklub. 43. årgang 2020 Nr. 1. Klubmøder 1. halvår 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØNTEN. Medlemsblad for Frederikssund Møntklub. 43. årgang 2020 Nr. 1. Klubmøder 1. halvår 2020"

Transkript

1 MØNTEN Medlemsblad for Frederikssund Møntklub 43. årgang 2020 Nr. 1 Klubmøder 1. halvår januar 20. januar 3. februar 17. februar 2. marts 16. marts 30. marts 27. april 4. maj Mødested på Pedersholm kl. 19 Roskildevej 161, Frederikssund

2 Møntklubben s Bestyrelse Formand: Helge Bojsen-Møller e:mail: Kasserer: Leif Poulsen Danske Bank Ordinære medlemmer: Svend Åbjerg Ole Nilsson Preben Strojek Poul Erik Budde e:mail: Redaktør: Peter B. Johansen - e:mail: Anvisningssalg Ved hvert medlemsmøde udbydes et antal numismatiske objekter ved auktion. Lister over auktionsemner og datoer findes inde i klubbladet Eftersyn finder sted umiddelbart ved mødets start, og det er kun fuldgyldige medlemmer, der kan byde på foreningens auktioner. Det er ikke tilladt at byde på egne lots. Ved hammerslag betaler køber 2 kr./lot og sælger afkræves et auktionsgebyr til foreningen på 5%, dog højst 200 kr/lot. Købte og solgte emner afregnes direkte med kassereren efter auktionen, eller efter aftale.

3 Fra formandens blæk hus! Så er vi nået til årets sidste møde, det traditions rige julemøde hvor alt er som det plejer at være. Hygge, god mad og drikke, fejring af årets klubmester. Mesteren er den der har luret flest af Oles finurlige og vældig spændende spørgsmål. Det fine ved Oles konkurrence er at mange af spørgsmålene er korrekte historier tilsat noget fantasi. Alligevel er der meget at lære historisk. Vinderen er den der har historisk viden og en stor del held. Siden sidst har vi modtaget takkebrev fra hoffet på vegne af Kronprinsesse Mary for modtagelsen af bromedalje nr.1 (se nedenfor). Ang.medaljen skal I vide, at vi stadig har flere tilbage af dem af Nordic Gold, så I kan stadig nå at forære nogen en julegave. De kan bestilles hos undertegnede og koster stadig kun 180 Kr. Vi har holdt generalforsamling d. 4. november. Faktisk synes jeg, det var et godt møde. De deltagende gik ivrigt op i alle punkterne. Bestyrelsen blev genvalgt, Regnskabet godkendt, kontingentet er uændret og så blev der rokeret lidt omkring fordelingen af arbejdet i klubben, hvilket jeg selvfølgelig er meget glad for. Peter blev formand for bladudvalget, og vi alle har lovet at gøre et større arbejde for at finde materialer til auktionerne. Møde nr. 16 i år er snart forbi, vi går alle hjem og nyder julen med vores familier og gode venner. Vi er spændte på om julegaverne igen i år er præget af vores store interesse for mønter m.m. På gensyn i det nye år, vi starter d, 6. januar I ønskes en glædelig jul af bestyrelsen og Helge

4 Referat af generalforsamlingen 2019 (Referent: Preben Strojek) Punkt 1. Valg af dirigent: Ole Nilsson blev valgt og kunne konstatere generalforsamlingens lovlighed. Punkt 2. Bestyrelsens beretning: Blev afgivet mundtligt v/ Helge Bojsen-Møller. Beretningen blev taget til følge med akklamation. Punkt 3. Aflæggelse af regnskabet v. Leif Poulsen: Der blev spurgt ind til en evt. kontingent forhøjelse, men dette ansås ikke for nødvendigt. Regnskabet blev godkendt. Punkt 4. Indkomne forslag: To forslag fra Ole Nilsson. Det blev vedtaget at nedsætte et bladudvalg. Peter laver bladet med indlæg fra medlemmer og formand. Preben laver lister over mønter til auktion. Aktivitet i klubben, flere forslag, men ikke noget konkret, alle prøver at finde materiale til auktionerne. Punkt 5. Valg til bestyrelsen: Helge Bojsen-Møller genvalgt Ole Nilsson genvalgt Svend Åbjerg genvalgt Revisor valgt: Ove Jensen Suppleanter valgt: Anders Bønsøe og Glenn Hansen Revisor suppleant valgt: Per Hansen Punkt 6. Eventuelt: Intet at bemærke

5 Fra Klubmesterskabet års mønten Spørgsmål 1. I 1995 udgav den Kgl. Mønt en erindringsmønt til minde om den første danske mønt. Egentlig var der præget mønter i Danmark tidligere end 995, men det var første gang, at kongens portræt kom på mønten. Hvem var den konge, der udgav mønten fra 995? 1. Harald Blåtand 2. Svend Tveskæg 3. Knud den Store Spørgsmål 2. Der var som nævnt blevet præget mønter tidligere end 995 også kongeligt prægede mønter. Hvem var den første danske konge, der prægede mønter (uden portræt). 1. Hardeknud 2. Gorm den Gamle 3. Harald Blåtand Spørgsmål 3. De ældste/første mønter præget i Danmark er fra 700- tallet. Hvilken by blev de præget i? 1. Ribe 2. Hedeby 3. Vejle Dronning Margrethe I og Unionstiden Dronning Margrethe I (den første) var egentlig ikke dansk dronning, men norsk dronning. Hun blev indsat som formynder for sin mindre-årige søn Oluf, og da han døde efter at have været dansk og norsk konge i 7 år, blev hun i 1387 valgt til Danmarks riges fuldmægtige frue og husbond, og rigets formynder. Hun var altså de facto regent, og hun fik senere anerkendt sin søsters barnebarn Erik af Pommern som ny konge. Han blev dansk konge i 1396, året inden Kalmarunionen blev stiftet.

6 Spørgsmål 1. Hvilke mønter kender vi i dag til, som Margrethe udmøntede, eller hvor hun har været nævnt anført? 1. Hun foretog ingen udmøntninger. 2. Hun udmøntede en halvpenning (skærv) i Næstved og en hulpenning i Lund. 3. Hun slog ikke mønt, mens hun regerede som rigets frue og formynder, men på de første to danske sterling, som blev udmøntet af Erik af Pommern efter sin tiltrædelse, er hendes navn nævnt ved siden af Eriks. Det er dog uden titel, mens Erik er anført som REX, konge. Man mener, det har været for at styrke hans position som ny konge, at Margrethes navn ikke blev brugt. Spørgsmål 2. I Erik af Pommerens regeringstid blev i 1424 slået Danmarks første søsling. Den kaldes Dronning Philippas søsling. Hvad var baggrunden for dens udgivelse og navn? 1. Dronning Phillipa regerede på vegne af kongen (Erik af Pommeren) under dennes fravær. Hun indgik en traktat med Hansestæderne, og i den forbindelse lod hun slå den pgl. mønt. 2. Der er tale om en bryllupsmønt, som blev slået i anledning af kongens ægteskab med Phillippa, der var yngste datter af Henrik den IV af England. 3. Erik af Pommeren lod mønten slå til minde om sin netop afdøde hustru og dronning Phillippa. Spørgsmål 3. Erik af Pommern blev efterfulgt som danske konge af Christopher af Bayern I hans regeringstid blev der anvendt 2 byer i Danmark som møntsteder. Hvilke? 1. København og Ribe 2. Næstved og Slesvig 3. Lund og Malmø

7 Dansk Vestindien Spørgsmål 1. Chr. VI var den første danske konge, der udmøntede officielle dansk-vestindiske mønter. Mønterne bar alle årstallet Hvilken pålydende værdi have mønterne. 1. 1, 2 og 12 skilling og 24 skilling 3. 2 skilling og 2 francs Spørgsmål 2. Chr. VI blev i 1746 afløst som konge af Frederik V, og i hans regeringstid blev der kun slået 12 skillinge og 24 skillinge med varierende årstal. På en af mønterne forekommer en fejl, således at mønten for det pågældende år findes med og uden denne fejl. Mønter med fejl handles til mange gange prisen på en mønt uden fejl. I 2017 blev en sådan fejl-mønt solgt hos Bruun-Rasmussen for kr., hvor katalogprisen på samme mønt uden fejl og i samme kvalitet er 900 kr. Hvilken mønt er der tale om og hvilken fejl: skillingen fra 1748, som er den første danskamerikanske mønt efter tronskiftet, og hvor ordet REX (konge) er stavet RIC skillingen fra 1764, hvor amerikansk (i ordet dansk-amerikansk) er stavet AMERIKNSK. Altså er det sidste A erstattet af et N skillingen fra 1765, hvor en årstallet på en del af mønterne er med et ekstra 1-tal foran, altså Spørgsmål 3. Under den efterfølgende konge, de sindssyge Chr. VII, lykkedes det igen at udmønte en mønt med en fejl. Der var tale om en dansk-vestindisk 6-skilling fra Også den handles dyrere i versionen med fejl, omend forskellen i handelsværdi ikke er stå stor, som ved den forrige nævnte mønt. Hvad bestod fejlen i ved 6-skillingen fra 1767? 1. Ordet DANSKE var stavet DASKE. 2. Kongens navn var stavet med K i stedet for Ch. 3. Ordet skilling var stavet med et L. Find de rigtige svar på bagsiden

8 Medlemmernes side. Denne side vil være allokeret til indlæg fra medlemmerne. Det kunne f.eks. være: 1. En god historie/oplevelse om en mønt, seddel, medalje, polet, spillemærke o. lign. 2. Forespørgsel efter en mønt/seddel jeg lige står og mangler i min samling. 3. Hvad er det? Hvor stammer mønten fra? 4. Varianter, fejlpræg o.lign. 5. Andre numismatiske finurligheder Redaktøren vil gerne introducere denne side med at vise en 25 øre fra 1969 (t.h.) og en forstørrelse af mønten (t.v.), som tydelig viser fire prikker over 19. Den er formentlig ikke særlig sjælden, da jeg ligger inde med flere lignende eksemplarer, men de er alle fra Jeg har fundet dem engang i 1970 erne i kasseaparatet i min fars forretning på Østerbrogade i København. Det må være en fejl i stemplet, men hvormange eksemplarer der er nået at blive præget inden stemplet blev kasseret eller hvornår fejlen blev opdaget er jeg ikke bekendt med. Imidlertid kunne jeg godt tænke mig at finde et flot, ucirkuleret eksemplar af dette fejlpræg, men det er aldrig lykkedes mig. Hvordan ser din 25 øre fra 1969 ud? Prøv at kigge i din årgangssamling.

9 Møntsalg - mandag den 6. januar Lot Nr. Land Beskrivelse År Kvalitet Limit Eug 1 DK 2 skilling DK 1 Skilling DK 2 skilling DK 1/2 skilling DK 1 skilling DK 3 skilling DK 2 1/2 Schilling Slesvig 40 8 DK 1/2 skilling 20 9 DK 4 RBS VS DK 3 RBS FF DK 1/2 skilling 1838 og DK 1 skilling DK 4 Skilling 5 Forsk DK 16 Skilling DK 1/2 Rigsdaler DK 5 øre DK 5 øre DK 10 øre DK 5 øre DK 10 øre DK 25 øre DK 25 øre DK 25øre DK 2 øre DK 2 øre DK 5 øre DK 5 øre DK 10 øre DK 10 øre DK Årgang krone DK 1 krone DK 1 Krone DK 2 krone jubilæum DK 2 Krone jubilæum DK 2 krone jubilæum DWI 1 cent Sverige 10 krone guld Grønland 25 øre med hul Grønland 50 øre Tyskland 5 mark Beethoven

10 Møntsalg - mandag den. 20. januar Lot nr. Land Beskrivelse År Kvalitet Limit SÅ 41 Danmark Kgl. Møntsæt Danmark Kgl. Møntsæt Danmark Kgl. Møntsæt Danmark Kgl. Møntsæt Danmark Kgl. Møntsæt USA 1 dollar USA 1 dollar USA 1/2 dollar USA 1/2 dollar England Crown England Crown England New pence Danmark Erindring Danmark Erindring Danmark 10 krone seddel Danmark 10 krone seddel Danmark 50 krone seddel Danmark 10 krone sedler 4 stk eller 18 kr. stk Danmark 20 krone seddel Danmark 10 krone Jubilæum Kim 61 Island 1 krone Island 1 krone Island 50 krone Island 50 krone Grønland 25 øre Grønland 25 øre m. Hul Grønland 1 krone Grønland 50 øre Grønland 1 krone DK 1 øre 1894 og DK 25 øre DK 25 øre DK 25 øre DK 25 øre DK Banksæt DK Banksæt DK Banksæt DK Banksæt Tyskland 1/2 mark Tyskland 5000 mark

11 Møntsalg - mandag den 3. februar Lot nr. Land Beskrivelse År Kvalitet Limit PBJ 81 DK 12 Skilling - H DK 1 RBS - H DK ½ RBS - H DK 25 øre DK 25 øre DK 25 øre DK 25 øre DK 25 øre DK 25 øre type I DK ½ krone DK 1 krone DK 2 krone - k.s DK 2 krone DK 2 krone DK 2 krone DK 10 krone guld renset 1890 (1+) DK 20 krone Selandia 2008 Proof DK 20 krone Havhingsten 2008 Proof DK 20 kronne Dannebrog 2008 Proof DK 20 krone Færøbåd 2009 Proof DK 20 krone Kong Frederik IX 2012 Proof DK 20 krone Ole Rømer 2013 Proof DK 20 krone Dr. Margrethe 75 år 2015 Proof DK Kgl. Møntsæt DK Kgl. Møntsæt DK Kgl. Møntsæt DK Kgl. Møntsæt DK Kgl. Møntsæt 2006 Proof DK 10 krone Den Grimme Ællling 2005 Proof DK 10 krone Den lille Havfrue 2005 Proof DK 10 krone Snedronningen 2006 Proof Sverige 5 öre bronze Sverige 5 öre - lille kors Sverige 5 öre - stort kors Sverige 5 öre Sverige 5 öre Sverige 5 öre Sverige 5 öre Sverige 5 öre Sverige 5 øre

12 Resultat af spørgsmål vedr. Klubmesterskab 2019 Tusindårsmønten (2-3-1) Dronning Margrethe I og Unionstiden (1-1-3) Dansk Vestindien (1-2-1)

Husk: Det er tid at betale kontingent: 150 kr. hvis du får bladet på papir, 100 kr. hvis du få bladet pr. mail.

Husk: Det er tid at betale kontingent: 150 kr. hvis du får bladet på papir, 100 kr. hvis du få bladet pr. mail. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Husk: Det er tid at betale kontingent: 150 kr. hvis du får bladet

Læs mere

11 " 10 Kr Er ,- 12 " 10 Kr Er ,- 13 Udland 1 pose mønter VK 10,- 14 " 1 pose mønter VK 10,- 15 " 1 pose mønter VK 10,-

11 10 Kr Er ,- 12 10 Kr Er ,- 13 Udland 1 pose mønter VK 10,- 14 1 pose mønter VK 10,- 15 1 pose mønter VK 10,- 215 1 Danmark 20 Kr. 1915 Au. DKM 01. 1950,- 2 " Kgl. Møntsæt, 2008 0 100,- 3 " Kgl. Møntsæt, 2009 0 100,- 4 " Kgl. Møntsæt, 2010 0 100,- 5 " Kgl. Møntsæt, 2011 0 100,- 6 " Kgl. Møntsæt. 2012 0 100,- 7

Læs mere

Anvisningssalg, Torsdag den 3. november 2016 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråb Solgt

Anvisningssalg, Torsdag den 3. november 2016 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråb Solgt Anvisningssalg, Torsdag den 3. november 2016 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråb Solgt 79 1 Danmark Slesvig, 1/16 Rigsdaler, 1658 S7.8 1(+) 300,- 305,- 2 " Sønderborg, Nældeblads Pennig, 2

Læs mere

31 " 25 Øre, ,- 32 " Hækkerup sæt, 1,2 Øre 1+ 10,- 33 " ½ Kr ,- 34 " 4, 16 Skilling, ,- 35 " 1 Skilling, ,-

31 25 Øre, ,- 32 Hækkerup sæt, 1,2 Øre 1+ 10,- 33 ½ Kr ,- 34 4, 16 Skilling, ,- 35 1 Skilling, ,- Anvisningssalg, Torsdag den 3. november 2016 79 1 Danmark Slesvig, 1/16 Rigsdaler, 1658 S7.8 1(+) 300,- 2 " Sønderborg, Nældeblads Pennig, 2 Sk. Lybsk 1620 1 300,- 3 " 8 Skilling, 1729 S H54 1(+) 235,-

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. oktober kl i Aakirkebyhallen. Eftersyn af mønter efter generalforsamlingen

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. oktober kl i Aakirkebyhallen. Eftersyn af mønter efter generalforsamlingen Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. oktober kl. 18.00 i Aakirkebyhallen. Eftersyn af mønter efter generalforsamlingen Husk tilmelding til Bernt senest 1. oktober på tlf. 30 35 09 37 Generalforsamling

Læs mere

6 " 1 Kr ,- 7 " 5 Kr ,- 290,- 8 Danmark 2 Øre, ,- 9 " 2 Øre, ,- 10 " 2 Øre, ,-

6 1 Kr ,- 7 5 Kr ,- 290,- 8 Danmark 2 Øre, ,- 9 2 Øre, ,- 10 2 Øre, ,- Anvisningssalg, Torsdag den 12. november 2015 249 1 Grønland 25 Øre, 1926 uden hul 01. 50,- 50,- 2 " 25 Øre, 1926 med hul 1+ 75,- 105,- 3 " 50 Øre, 1926 1+ 75,- 4 " 1 Kr. 1926 01. 100,- 125,- 5 " 1 Kr.

Læs mere

DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION (524) lørdag den 25. februar 2017 Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk

DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION (524) lørdag den 25. februar 2017 Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION (524) lørdag den 25. februar 2017 Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk Union ret til at købe. Henvisninger Konser- Mindste A.lbnr

Læs mere

Auktionsliste 28. september 2017 Nr. Land Beskrivelse Kvalitet Opråb 277 Danmark Chr. 10, 10 øre Danmark Erindring, 2 kr.

Auktionsliste 28. september 2017 Nr. Land Beskrivelse Kvalitet Opråb 277 Danmark Chr. 10, 10 øre Danmark Erindring, 2 kr. Auktionsliste 28. september 2017 Nr. Land Beskrivelse Kvalitet Opråb 277 Danmark Chr. 10, 10 øre 1917 1+-01 10 278 Danmark Erindring, 2 kr. 1930, misfarvet på revers 1+-01 30 279 Danmark Chr. 10, ½ kr.

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Liste Nr Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg. TORSDAG DEN 12. April 2018 kl

Liste Nr Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg. TORSDAG DEN 12. April 2018 kl Liste Nr. 367. Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg TORSDAG DEN 12. April 2018 kl. 19.00 I Skagen Kultur-og Fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 18,30. Brevbud

Læs mere

Liste Nr Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg. TORSDAG DEN 11. April 2013 kl

Liste Nr Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg. TORSDAG DEN 11. April 2013 kl Liste Nr. 327. Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg TORSDAG DEN 11. April 2013 kl. 19.30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 19.00. Brevbud

Læs mere

16 " 10 Øre, Danmark 2 Øre, " 5 Øre, " 5 Øre, " 5 Øre,

16 10 Øre, Danmark 2 Øre, 5 Øre, 5 Øre, 5 Øre, 62 1 Danmark 4 Skilling, 1783 1 100 2 " ½ Rigsdaler, 1854 VS 1 100 3 " 1 Rigsdaler, 1855 FF 1/1+ 200 4 " 1 Drijling, 1787 1 125 5 " 2 Rigsbankskilling, 1818 1 90 6 " 6 Skilling, 1813 H20 god 1 90 7 " 16

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 13. oktober kl. 19.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 13. oktober kl. 19.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 3. oktober kl. 9.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 8.30 Generalforsamling oktober 20 Varsling af Generalforsamling Torsdag den

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. januar kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. januar kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. januar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 På auktionsdagen vil der være en lille udstilling af : JUBILÆUMSMØNTER

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 11. December 2014 kl. 19,30

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 11. December 2014 kl. 19,30 Liste Nr. 339. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg TORSDAG DEN 11. December 2014 kl. 19,30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 19.00. Brevbud

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. oktober kl. 19.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. oktober kl. 19.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. oktober kl. 19.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.30 Generalforsamling oktober 2015 Varsling af Generalforsamling Torsdag

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 9. oktober kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 9. oktober kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 9. oktober kl. 19.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.30 Generalforsamling oktober 2014 Varsling af Generalforsamling Torsdag

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10. februar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10. februar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10. februar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Bestyrelsen: Formand: Bernt Jensen 56 95 09 20 Kasserer: Sven Jensen

Læs mere

Liste Nr Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg. Torsdag den 11. april 2019 kl.19.00

Liste Nr Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg. Torsdag den 11. april 2019 kl.19.00 Liste Nr. 375. Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg Torsdag den 11. april 2019 kl.19.00 I Skagen Kultur-og Fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 18.30. Brevbud

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 8. Marts 2018 kl

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 8. Marts 2018 kl Liste Nr. 366. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg TORSDAG DEN 8. Marts 2018 kl. 19.00 I Skagen Kultur-og Fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 18,30 Brevbud kan

Læs mere

Liste Nr. 335. Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg. TORSDAG DEN 10. April 2014 kl. 19.30

Liste Nr. 335. Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg. TORSDAG DEN 10. April 2014 kl. 19.30 Liste Nr. 335. Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg TORSDAG DEN 10. April 2014 kl. 19.30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 19.00. Brevbud

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 9. Marts 2017 kl

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 9. Marts 2017 kl Liste Nr. 358. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg TORSDAG DEN 9. Marts 2017 kl. 19.00 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 18,30 Brevbud kan

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 8. oktober 2015 kl. 19,00

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 8. oktober 2015 kl. 19,00 Liste Nr. 345. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg TORSDAG DEN 8. oktober 2015 kl. 19,00 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 18,30 Brevbud kan

Læs mere

Anvisningssalg, Torsdag den 12. februar 2015 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråb Solgt

Anvisningssalg, Torsdag den 12. februar 2015 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråb Solgt Anvisningssalg, Torsdag den 12. februar 2015 100 1 Danmark 47 stk. håndslåede Erindringstegn, 23 stk. B 0 100,- 2 Frankrig 20 stk. kopi mønter fra BP. 0 20,- 3 " 17 stk. kopi mønter fra BP. Samme serie

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 12. Februar 2015 kl

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 12. Februar 2015 kl Liste Nr. 341. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg TORSDAG DEN 12. Februar 2015 kl. 19.30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 19.00. Brevbud

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 9. Februar 2017 kl

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 9. Februar 2017 kl Liste Nr. 357. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg TORSDAG DEN 9. Februar 2017 kl. 19.00 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 18.30. Brevbud

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. Torsdag den 9. November 2017 kl. 19,00

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. Torsdag den 9. November 2017 kl. 19,00 Liste Nr. 362. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg Torsdag den 9. November 2017 kl. 19,00 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 18,30 Brevbud

Læs mere

Liste Nr I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl Brevbud kan afgives på TLF.

Liste Nr I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl Brevbud kan afgives på TLF. Liste Nr. 325 Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg TORSDAG DEN 14. Februar 2013 kl. 19.30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 19.00. Brevbud

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 November 2015 Referat fra generalforsamlingen 8. oktober 2015: Ordstyrer:

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 13. oktober kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 13. oktober kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 13. oktober kl. 19.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.30 Varsling af Generalforsamling Torsdag den 13. Oktober 2016. Dagsorden

Læs mere

Anvisningssalg, Tirsdag den 20. november lokale 2.03 & 2.04

Anvisningssalg, Tirsdag den 20. november lokale 2.03 & 2.04 Anvisningssalg, Tirsdag den 20. november 2012 - lokale 2.03 & 2.04 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråb Salgspris 27 1 Danmark 16 stk. Bankmøntsæt,1972,7x93,3x74,79,3x86,9 0 170,- 2 " 5 stk.

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. september kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. september kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. september kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 September 2016 På grund af tidnød, er der ikke så mange billeder

Læs mere

DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION (502) lørdag den 21. februar 2015 Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk

DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION (502) lørdag den 21. februar 2015 Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION (502) lørdag den 21. februar 2015 Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk Union ret til at købe. Henvisninger Konser Mindste A.lbnr

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 12. Marts 2015 kl

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 12. Marts 2015 kl Liste Nr. 342. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg TORSDAG DEN 12. Marts 2015 kl. 19.30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 19.00. Brevbud kan

Læs mere

Møntliste gældende til mandag den 7. marts 2016

Møntliste gældende til mandag den 7. marts 2016 ordsjællands Møntklub www.nordmont.dk Møntliste gældende mandag den 7. marts 2016 Program Kl. 18.30 18.55 Kl. 19.00 19.05 Kl. 19.05 20.00 Kl. 20.00 22.00 Eftersyn af mønter auktion Information fra bestyrelsen

Læs mere

31 " 10 Ruppes 1+ 14,- 32 Zambia 50 Kwacha 0/01 10, Sverige 5 Øre, ,- 34 " 5 Øre, ,- 35 " 5 Øre, 1919 b ,-

31 10 Ruppes 1+ 14,- 32 Zambia 50 Kwacha 0/01 10, Sverige 5 Øre, ,- 34 5 Øre, ,- 35 5 Øre, 1919 b ,- 198 1 DDR Medalje for tro tjeneste + Sild 3. klasse 0 60,- 2 " Medalje for tro tjeneste + Sild 1. klasse guld 0 60,- 3 " Medalje, Brandvæsen 3. klasse 0 70,- 4 " 3 stk. medaljer + 5 Sild Postvæsen 0 230,-

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 2. februar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 2. februar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 2. februar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Februar 2012 Hej alle Er der nogen, der ligger inde med sedler, de

Læs mere

Anvisningssalg, Torsdag den 15. oktober 2015 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråb Max:

Anvisningssalg, Torsdag den 15. oktober 2015 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråb Max: Anvisningssalg, Torsdag den 15. oktober 2015 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråb Max: 203 1 Sverige 25 Øre, 1898 sølv 1/1+ 35,- 2 " 1 Kr. 1875 sølv 1 50,- 3 Danmark 2 Kr. 1876 sølv 1 75,-

Læs mere

----------------------------------------------------------------- Velkommen TIL EFTERSYN FRA KL. 19.

----------------------------------------------------------------- Velkommen TIL EFTERSYN FRA KL. 19. aalborg møntsamler forening Liste LISTE NR. Nr. 321 349 Maj 2013 Maj 2010 MEDLEMSMØDE TIRSDAG DEN 7.. MAJ 2013 I MEDLEMSMØDE VEJGÅRDHALLENS TIRSDAG RESTAURANT DEN 7.. MAJ 2013 MATERIALE MEDLEMSMØDE TIL

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. januar kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. januar kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. januar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Januar 2015 Vel mødt til et nyt år med gode mønter og sedler til jeres

Læs mere

Liste Nr Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg. TORSDAG DEN 6. April 2017 kl

Liste Nr Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg. TORSDAG DEN 6. April 2017 kl Liste Nr. 359. Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg TORSDAG DEN 6. April 2017 kl. 19.00 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 18,30. Brevbud

Læs mere

Auktion 502 Lørdag 21. februar 2015

Auktion 502 Lørdag 21. februar 2015 Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk Union ret til at købe Auktion 502 Lørdag 21. februar 2015 Bethesda Rømersgade 17 Israels Plads Kære venner i Dansk Numismatisk

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 4. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 4. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 4. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Jeg sender nummer til indbetaling til de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. april kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. april kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. april kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 April 2011 Møntmesteren tog selv (fortsat fra martsnummeret). De sjældne

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. Torsdag den 8. Februar 2018 kl

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. Torsdag den 8. Februar 2018 kl Liste Nr. 365. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg Torsdag den 8. Februar 2018 kl. 19.00 I Skagen Kultur-og Fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 18.30. Brevbud

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 13. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 13. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 13. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 December 2012 Alle ønskes en glædelig jul. Klubben giver glögg

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. oktober kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. oktober kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. oktober kl. 19.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.30 Generalforsamling oktober 2009 Varsling af Generalforsamling Torsdag

Læs mere

DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION

DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION (495) lørdag den 4. oktober 2014 Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk Union ret til at købe. Henvisninger Konser Mindste A.lbnr

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Anvisningssalg, Torsdag den 14. januar 2016

Anvisningssalg, Torsdag den 14. januar 2016 Anvisningssalg, Torsdag den 14. januar 2016 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråbsolgt 80 1 Danmark 4 Skilling, 1728 S5 1 60,- 60.- 2 " 2 Skilling, 1809 S3 1+ 60,- 95.- 3 " 4 Skilling, 1815

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 13. december 2018 kl. 19,00

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 13. december 2018 kl. 19,00 Liste Nr. 371. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg TORSDAG DEN 13. december 2018 kl. 19,00 I Skagen Kultur-og Fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 18.30. Brevbud

Læs mere

GENERALFORSAMLINGEN 2007

GENERALFORSAMLINGEN 2007 GENERALFORSAMLINGEN 2007 Referat af ordinær generalforsamling ligger under billederne hilsen Redaktør Leo Bergsted Mortensen: Formanden åbner generalforsamlingen 2007 Flotte damer - Eva Johansen blev valgt

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10. november kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10. november kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 November 2016 Generalforsamlingen gik stille og roligt. Jan Jensen

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. september kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. september kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. september kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 September 2010 2013 Friske og udhvilede efter en dejlig varm sommer,

Læs mere

Visens Venner. På glædeligt gensyn. VISENS VENNER I RANDERS. Visens Venner i Randers.

Visens Venner. På glædeligt gensyn. VISENS VENNER I RANDERS. Visens Venner i Randers. Disse glade venner fra Visens Venner i Randers står atter klar til at give alle ved viseaftnerne en god og munter aften i Helligåndshuset. Januar 2019 30. årgang Visens Venner På glædeligt gensyn. Visens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 7. marts 2018

Referat af ordinær generalforsamling den 7. marts 2018 Referat af ordinær generalforsamling den 7. marts 2018 Fraværende: Leif, Patrick, Daniel og Sussie Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens reviderede regnskab samt budget

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. november kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. november kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 November 2012 Referat fra generalforsamlingen. Der er vigtige ændringer.

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 14. december 2017 kl. 19,00

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 14. december 2017 kl. 19,00 Liste Nr. 363 Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg TORSDAG DEN 14. december 2017 kl. 19,00 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 18.30. Brevbud

Læs mere

AMAGERLANDS NUMISMATISKE FORENING. OKTOBER Årgang

AMAGERLANDS NUMISMATISKE FORENING. OKTOBER Årgang AMAGERLANDS NUMISMATISKE FORENING Nr. 383 OKTOBER 2017 46. Årgang KOMMENDE AUKTIONER 26. OKTOBER & 9. NOVEMBER 2017 BESTYRELSEN Formand: Steen Jakobsen, Jægerdammen 17, 2605 Brøndby... 40 46 44 19 e-mail:

Læs mere

6 " 2 Kr. 1897 1 600,- 600,- 7 " 2 Kr. 1898 1/1+ 700,- 700,- 8 Sverige 50 Øre, 1927 1 7,- 7,- 9 " 1 Kr. 1875 1 60,- 60,- 10 " 1 Kr.

6 2 Kr. 1897 1 600,- 600,- 7 2 Kr. 1898 1/1+ 700,- 700,- 8 Sverige 50 Øre, 1927 1 7,- 7,- 9 1 Kr. 1875 1 60,- 60,- 10 1 Kr. Anvisningssalg, Tirsdag den 11. november 2014 203 1 Norge 50 Øre, 1889 1 100,- 100,- 2 Sverige 25 Øre, 1898 1/1+ 150,- 3 " 1 Kr. 1901 1 175,- 4 Norge 1 Kr. 1913 1 200,- 250,- 5 " 1 Kr. 1916 1 135,- 160,-

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 10. September 2015 kl. 19,00

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 10. September 2015 kl. 19,00 Liste Nr. 344. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg TORSDAG DEN 10. September 2015 kl. 19,00 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 18,30 Brevbud

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. Torsdag den 13. November kl. 19,30. I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19.

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. Torsdag den 13. November kl. 19,30. I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Liste Nr. 338. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg Torsdag den 13. November kl. 19,30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 19.00. Brevbud kan

Læs mere

6 " 10 Øre, ,- 7 " 10 Øre ,- 8 " 25 Øre, ,- 9 " 25 Øre, ,- 10 " 25 Øre, ,-

6 10 Øre, ,- 7 10 Øre ,- 8 25 Øre, ,- 9 25 Øre, ,- 10 25 Øre, ,- Anvisningssalg, Torsdag den 8. september 2011 8 1 Danmark 10 Øre, 1882 01. 1000,- 2 " 10 Øre, 1884 (lidt sort på forsiden) 1-100,- 3 " 10 Øre, 1886 1 300,- 4 " 10 Øre, 1889 1+ 150,- 5 " 10 Øre, 1904 1+

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. februar kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. februar kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. februar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Februar 2013 E-mail til auktionen sendes til Steen Andersen. Dine

Læs mere

Anvisningssalg, Torsdag den 19. januar 2017 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråb Max:

Anvisningssalg, Torsdag den 19. januar 2017 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråb Max: Anvisningssalg, Torsdag den 19. januar 2017 215 1 Europa Euro møntsæt, Belgien Unc. 40,- 2 " Euro møntsæt, Tyskland Unc. 40,- 3 " Euro møntsæt, Finland Unc. 40,- 4 " Euro møntsæt, Frankrig Unc. 40,- 5

Læs mere

Den Kgl. Mønt. Møntkatalog FORÅR 2009

Den Kgl. Mønt. Møntkatalog FORÅR 2009 Den Kgl. Mønt Møntkatalog FORÅR 2009 Indhold Velkommen... 2 Nyheder... 3 Færøske sedler... 4 Børnemøntsæt... 5 Komplet samlersæt... 6 Tårnmøntsæt... 6 Eventyrmøntsæt... 7 Proof møntsæt... 8 Møntsæt...

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. Torsdag den 10. November kl. 19,00. I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19.

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. Torsdag den 10. November kl. 19,00. I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Liste Nr. 354. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg Torsdag den 10. November kl. 19,00 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 18,30 Brevbud kan

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. I Skagen Kultur-og Fritidscenters lokaler kirkevej 19.

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. I Skagen Kultur-og Fritidscenters lokaler kirkevej 19. Liste Nr. 370. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg Torsdag den 8. November 2018 kl. 19,00 I Skagen Kultur-og Fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 18,30 Brevbud

Læs mere

20 danske regenter og perioder Navn: Klasse:

20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: 20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: A 1808-1839 Erik 1. Ejegod B 1648-1670 Christian 7. C 1086-1095 Knud 3. Hardeknud D 1134-1137 Erik 5. Glipping E 1387-1412 Valdemar 2. Sejr F 1412-1439 Christoffer

Læs mere

15. september. Specialauktion over mønter

15. september. Specialauktion over mønter MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 Første mødeaften tirsdag den 1 september AUGUST kl. 19.30 2009 15. september. Specialauktion over mønter Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale

Læs mere

Maj Årgang Nr. 1

Maj Årgang Nr. 1 Maj 2014 15. Årgang Nr. 1 Formanden har ordet Per Thomsen Så starter en ny sommer med vores faste arrangementer, bl.a. vores mandags sejladser. Vi mangler stadig det sidste malerarbejde, så Marna kan se

Læs mere

Anvisningssalg, Torsdag den 14. januar 2016

Anvisningssalg, Torsdag den 14. januar 2016 Anvisningssalg, Torsdag den 14. januar 2016 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråb Max: 80 1 Danmark 4 Skilling, 1728 S5 1 60,- 2 " 2 Skilling, 1809 S3 1+ 60,- 3 " 4 Skilling, 1815 S11 1 100,-

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 13. September 2018 kl. 19,00

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 13. September 2018 kl. 19,00 Liste Nr. 368. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg TORSDAG DEN 13. September 2018 kl. 19,00 I Skagen Kultur-og Fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 18,30 Brevbud

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. maj kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. maj kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. maj kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Maj 2014 E-mail til auktionen sendes til John Pedersen. Dine bud skal

Læs mere

Liste Nr I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl Brevbud kan afgives på TLF.

Liste Nr I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl Brevbud kan afgives på TLF. Liste Nr. 326 Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg TORSDAG DEN 14. Marts 2013 kl. 19.30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 19.00. Brevbud kan

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 e-mail: maarfrim@gmail.com DECEMBER 2018 Adresser, mail adr. tlf.

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 13. September 2012 kl. 19,30

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 13. September 2012 kl. 19,30 Liste Nr. 320. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg TORSDAG DEN 13. September 2012 kl. 19,30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 19.00. Brevbud

Læs mere

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for Samlede mødeprogrammer for Fællesklubberne i Kongernes Nordsjælland Gældende for Foråret 2016 1 Allerød og Omegns Frimærkeklub Mødested: Aktivitetshuset, Frederiksborgvej 15, 1. sal, 3450 Allerød Mødetid:

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Liste Nr. 321. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 11. oktober 2012 kl. 19,30

Liste Nr. 321. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 11. oktober 2012 kl. 19,30 Liste Nr. 321. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg TORSDAG DEN 11. oktober 2012 kl. 19,30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 19.00. Brevbud

Læs mere

NR LAND BESKRIVELSE ÅR KV PRIS SALG

NR LAND BESKRIVELSE ÅR KV PRIS SALG NR LAND BESKRIVELSE ÅR KV PRIS SALG 1 Danmark 1 øre 1889 1+ 20,- 2 Danmark 1 øre 1910 1 10,- 3 Danmark 1 øre 1913 1+ 7,- 4 Danmark 1 øre 1915 1+ 8,- 5 Danmark 1 øre 1916 1+ 8,- 6 Danmark 1 øre jern 1918

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe.

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe. SILKEBORG WWW.SILFI.dk En mand med en god ide. I år er det 150 siden at Ejnar Holdbøl blev født. Og vi har meget at takke ham for. For den ide han fil tilbage i 1903, har børn fortsat glæde af nemlig julemærket.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 10. Marts 2016 kl

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 10. Marts 2016 kl Liste Nr. 350. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg TORSDAG DEN 10. Marts 2016 kl. 19.00 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 18,30 Brevbud kan

Læs mere

Optælling af mønter og sedler. L Heltborg Dato: 24. december 2016.rev

Optælling af mønter og sedler. L Heltborg Dato: 24. december 2016.rev Optælling af mønter og sedler. L Heltborg Dato: 24. december 2016.rev. 03 01 2017 Land møntedhed pålydende antal årstal arkivkasse værdi Kr. Vægt gr. Diameter mmetal. arabisk kan ikke læses! 5,2 22,99

Læs mere

Optælling af mønter og sedler. L Heltborg Dato: 24. december 2016.rev

Optælling af mønter og sedler. L Heltborg Dato: 24. december 2016.rev Optælling af mønter og sedler. L Heltborg Dato: 24. december 2016.rev. 24 01 2017 Foto mangler Land møntedhed pålydende antal årstal arkivkasse Tekst værdi Kr. Vægt gr. Diameter mmetal. australien cent

Læs mere

KvongPosten November 2018

KvongPosten November 2018 KvongPosten November 2018 Alle Helgens Dag Søndag den 4. november. Gudstjeneste i Kvong Kirke kl. 15.00 hvor vi mindes vore døde. Navnene på dem vi har mistet siden det sidst var Alle Helgens Dag, vil

Læs mere

Generalforsamling den 11. marts 2018 Hornstrup Kursuscenter Referat

Generalforsamling den 11. marts 2018 Hornstrup Kursuscenter Referat Generalforsamling den 11. marts 2018 Hornstrup Kursuscenter Referat Referent Simon Leonhard Version 1 Udsendt 13-03-2018 Godkendt 15-03-2018 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Ormslev & omegns borgerforening d. 23. Februar 2018, Ormslev borgerhus

Referat af generalforsamlingen i Ormslev & omegns borgerforening d. 23. Februar 2018, Ormslev borgerhus Referat af generalforsamlingen i Ormslev & omegns borgerforening d. 23. Februar 2018, Ormslev borgerhus Gennemgang af dagsordenen Pkt. 1) Valg af dirigent, Enstemmigt blev Niels Lund valgt Referent Ouafa

Læs mere

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, annoncører og deres familie, et rigtigt DECEMBER GODT NYTÅR 2009 2008 Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10. oktober kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10. oktober kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10. oktober kl. 19.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.30 Bestyrelsen: Formand: Bernt Jensen Kasserer: Sven Jensen Næstformand:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

16 " 10 Øre, ,- 17 " 25 Øre, ,- 18 " 25 Øre, 1967 u/hul ,- 19 " 1 Kr ,- 20 " 1 Kr.

16 10 Øre, ,- 17 25 Øre, ,- 18 25 Øre, 1967 u/hul ,- 19 1 Kr ,- 20 1 Kr. Anvisningssalg, Torsdag den 10. marts 2016 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråb Max: 215 1 Danmark 10 Kr. 1986 Er. Ag. 0 350,- 2 " 200 Kr. 1995 Er. Bryllup Ag. 0 250,- 3 " 200 Kr. 1995 Er.

Læs mere

Liste Nr. 330. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. Torsdag den 14. November kl. 19,30. I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19.

Liste Nr. 330. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. Torsdag den 14. November kl. 19,30. I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Liste Nr. 330. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg Torsdag den 14. November kl. 19,30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 19.00. Brevbud kan

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. I Skagen Kultur-og Fritidscenters lokaler kirkevej 19.

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. I Skagen Kultur-og Fritidscenters lokaler kirkevej 19. Liste Nr. 372. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg Lørdag den 5. januar 2019 kl.14.30 med spisning kl.17.00 I Skagen Kultur-og Fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 13. januar kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 13. januar kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 13. januar kl. 19.3 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Januar 211 Godt nytår til jer alle. Håber, I er kommet godt ind i det

Læs mere