Dansk Havefrøavlerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Havefrøavlerforening"

Transkript

1 Beretning for 2017 Fremlagt til generalforsamling den 9.februar 2017 hos Westrup, Sorøvej 21, 4200 Slagelse Årets avlsbemærkninger Hvis vi skal sætte et ord på året 2016 tror jeg ordet atypisk kan bruges, og faktorerne er kålmøl og tørke. Hvis vi starter med at kommentere de små arter først og også de først høstede, nemlig purløg og timian, så har høsten 2016, med de sædvanlige meget lokale op- eller nedture der altid er, og som kan skyldes held eller uheld, ligget omkring det normale. Det må siges, at bestøvningsvejret var fint, og dog mener jeg, at der ikke var helt så mange bier, som der plejer, måske det skyldes, at honningbifamilierne ikke var helt i top efter en kuldeperiode, eller at det har været for tørt i for lang en periode, så blomsterne måske ikke var helt attraktive nok - gætværk. Og normal høst er OK. Vedr. blomsterarterne svinger det også omkring normalen, særligt nævnes skal måske morgenfrue, der i sæson 2016 havde optimale forhold og en fin avl. I den anden grøft kan nævnes krysantemum, der havde et dårligt år omkring de 70 %. Skorzonerrødder lå lidt over middel. Kålmøl stor del af 2016 Som jeg indledte med, var korsblomstret havefrø genstand for ualmindelig meget opmærksomhed i år. Opmærksomheden startede med, at der pludselig flaksede nogle underlige insekter rundt derude, og det var ikke bare lidt, det var i milliarder, både i korsblomstrede frømarker men også i purløg, spinat og rundt i kornmarkerne. Disse insekter blev identificeret som kålmøl, der lægger rigtig mange æg. På Langeland blev de observeret fra de sidste dage i maj og afhængig af temperaturen var æggene klækket og et begyndende larveangreb i gang på en uges tid. Det var det ene af årets store ualmindeligheder. Skal vi forsøge at finde positive takter her, må det være, at det trods alt kun var forårssået korsblomstret, det gik ud over, i modsat fald havde det været at sammenligne med Egyptens 10 plager i det gamle testamente, 2.mosebog kap her er det selvfølgelig den ottende plage, jeg tænker på - græshopper. Der blev sprøjtet meget og intenst, den danske lovgivning er ikke gearet til sådanne hændelser, for nogle marker ultimativt katastrofalt med absolut intet, der kunne høstes, og for de fleste andre blev det bare en dårlig høst, og få havde en nogenlunde normal høst, totalt set for hele landet lander korsblomstret havefrø nok omkring % avl. Radisser, kål og vårraps som de nok værst ramte og med karse måske en tak bedre. Der blev prøvet lidt kemiforsøg i nogle markhjørner, overordnet set må det vel siges, at der var effekt af kemiindsatserne, men dog langt fra på højde med det, vi normalt ser. Der blev kigget meget litteratur om det lille kræ, og der findes en del herom både nyt og gammelt. Jeg vil gengive lidt af tidligere tiders bemærkninger om insektet, de er fra min farfars gamle bog om haveplanternes skadedyr og deres bekæmpelse fra daværende August Bangs forlag i København, og året er Her skriver man, at kålmøllet findes over hele verden fra Grønland til New Zealand, og at det ses hvert år i større eller mindre antal i kål og roemarker. Med års mellemrum optræder de i store sværme, og larverne kan fuldstændig ødelægge de korsblomstrede afgrøder - det kan vi skrive under på i Allerede i 1837 skriver hr. Curtis, at der på det europæiske fastland kan Side 1 af 7

2 regnes med to generationer; den første i juni og den anden mod slutningen af sommeren. Han mener, at der i England i gunstige år kommer den ene generation efter den anden fra midsommer til begyndelsen af vinteren. Det samme fremgår af Sofie Rostrups iagttagelser i sommeren 1905 med tilfælde her i Danmark og ligeledes samme år af Quanjer i Holland. Ifølge omtalte bog har vi haft omfattende kålmøl år i 1905, 1910 og Som bekæmpelsesforslag foreslås forebyggende midler såsom fremskyndelse af planternes vækst, ved passende jordbehandling, kraftig gødskning, hyppig radrensning eller ved at trække tov hen over roerne lige foran radrenseren, så man kan ryste larverne til jorden, hvor de dækkes til af renseskæret. Ligeledes kan sprøjtning med Nikotin i 0,1 % opløsning eller Blyarsenat i 0,4 % opløsning have god effekt. Blyarsenat anbefales dog med forsigtighed, især hvis planterne skal fortæres inden for et par måneder. Datidens forslag til forsøg med moderne fremtidig bekæmpelse var pudring med Derris, hvad det så end var. Eller sprøjtning eller pudring med Gesarol, hvor man henviser til udenlandske forsøg. Afslutningsvis kan siges, at i 2016 blev nuværende aktører også en oplevelse rigere angående udfordringer i korsblomstret havefrø. Spinat Spinat var årets andet store samtaleemne i havefrøavlen. Overordnet set er det den ringeste spinathøst i mands minde. Samlet set ender vi på landsplan omkring en 70 % avl - måske endda lidt under. På Lolland-Falster, Fyn og Vestsjællands-området vil man nok mene, at der ikke findes retfærdighed, her var spinaten ikke nogen god forretning i Ser man derimod på Stevns, Nordvestsjælland og også Sverige-området var der ok høst, det samme gælder Jyllands-området, hvor der var en normal høst, måske med tendens til lidt mere spirehvile og lidt lavere spireevne, hvilket måske kan skyldes svampeangreb hen omkring høst nogle steder. Generelt må det siges, at spireevnen var god, men med et lidt større rensesvind og lidt mindre frø end normalt. Høj risiko ved havefrø Det var i hvert fald et år, der vil blive husket som året, hvor havefrødyrkningens usikkerhed blev udstillet i mere end ønskelig målestok. Udover tørken i spinat hen i vækstsæsonen, var udfordringen i arten også særdeles gode forhold for jordmiddelvirkningen af command og goltix for andet år i træk. Det kan være rimelig svært at ramme den rigtige dosering af den første bladsprøjtning herefter, og nogle marker blev sat i stå med kraftig udtynding af plantebestanden efter denne sprøjtning. Stor kontra små frø til udsæd i spinat Jeg har sagt det her før og nu kommer det igen, vi har alle i lang tid vidst, at der er forskelle i kemitålsomhed alt efter, om det er spinat med lyse eller mørke blade. Vi ved også, at små frø skal ligge meget præcist for at opnå optimal fremspiring. Herudover bemærkes det også mange steder, at kemipåvirkningen i marken er meget synlig i forhold til frøstørrelsen. Eksempelvis store hanner og små hunner, altså større usikkerhed for et godt resultat. Det her har som sagt været nævnt før, og tilbagemeldingen fra havefrøfirmaerne er, at det vist ikke er så galt, når bare avleren er dygtig og heldig nok. Endvidere anføres det, at udsæd til hunfrø er en meget dyr proces, og derfor skal alle størrelser anvendes i produktionen. På nær i år vil jeg mene, at generelt afleverer opformeringsfirmaerne i havefrø fine regnskaber, og det er heller ikke mit indtryk, at de ansattes lønninger svinger i takt med størrelsen af årets avl. Side 2 af 7

3 Derfor ville det være ønskeligt, at det ikke alene var avlerne, der bærer risikoen for den store udnyttelse af de småfrøede hunfrø-produktioner. Vi ønsker derfor at der i småfrøede produktioner blev tillagt en risiko præmie i kroner og ører pr. ha. Besværlige avlsindsatser som flere gange såning af hanner ser vi honoreret i markedet, og princippet kunne udbygges. Kommende sæsons prissætning Vedr. prisforhold til kommende sæson, har foregående sæson gjort det meget tydeligt, at havefrø er en specialproduktion med meget store usikkerheder og meget store krav til rettidighed og endnu engang understreget behovet for højt prismæssigt niveau til avlerne. Når havefrøfirmaer er rundt i verden må det ske i bevidstheden om, at det ikke bare er firmaets økonomi, men også avlernes løn der forhandles om, og i den forhandling har I alle avlere som bagland og støtte i forhandlingen. Der må også i den proces lægges pres på bestillingsgiverne om, at prisstigninger er noget, hvor slutbrugeren af frøet må bære en stor del af byrden og være indstillet på udvikling heri. Med andre ord, året taget i betragtning forventer vi ikke lavere priser på havefrø til kommende sæson hverken for spinat eller andet havefrø, der prismæssigt har ligget i dvale siden 1980 erne. Hvis vi ser på græsfrøproduktionen klares dette på glimrende vis, og på havefrøområdet er vi på mange områder lige så store verdensaktører - og pris- og produktionsplanlæggerne på havefrøområdet er vel ligeså dygtige som dem på græsfrøområdet er de ikke? Arrangementer Årets arrangementer i foreningen er forsøgt tilrettelagt i samarbejde med markfrøforeningerne. Dette med baggrund i at alle firmaer og lokalforeninger ikke skal lave hver deres lille markmøde med risiko for sammenfald af dato, og at de konsulenter vi gerne vil have med skal afsted til møder flere gange den samme uge. Vi har forsøgt at dele vækstsæsonen op, så der er dækning hele vejen igennem. På Fyn har det fungeret fint med markfrø, her har vi delt ugerne imellem os. Men der er mulighed for at udbygge korrespondancen med markfrøforeningerne i den øvrige del af landet. Der har været sammenfald af datoer på tværs af regionerne. Hensigten fra vores forening er, at der ikke skal være datosammenfald hverken i mark eller havefrø. Dette vil forsøges koordineret igen i år i samarbejde med lokalforeninger og firmaer. Datoerne vil blive lagt på frøsektionens hjemmeside, så snart der er overblik. Formentlig omkring første maj med start umiddelbart herefter. Første arrangement i havefrø var den 4.maj på Langeland hos Knud Rabølle, Morten Wistoft, Jesper Møller Hansen og undertegnede. Her var vi igennem afgrøderne rødsvingel, hundegræs, engrapgræs, spinat, kørvel, purløg, karse, morgenfrue, staude chrysanthemum og roe frø. 10 afgrøder på en aften er nok grænsen for, hvad der kan kaperes, det var i hvert fald mørkt, før vi var færdige og kom til forplejningen. Middelfartområdet den 25.maj i samarbejde med Jensen Seeds og mødested i Erik Ramsgårds rucola mark og herfra til Torben Justesen med hybrid pak choy, Thomas Davidsen med kørvel, Per Sten Pedersen med spinat og Bjarne Larsen med udlæg af purløg og purløg til høst samt lupin. På Forskningscenter Flakkebjerg var der den 9.juni indbudt til besigtigelse af årets havefrøforsøg. Det er altid en spændende dag, når vi i marken kan se resultater af de forsøg, der bliver planlagt i løbet af vinterens møder - det er dem, der sætter retningen for næste års indsatser - samt ganske enkelt følge med i, hvordan de forholdsvis mange penge vi avlere poster i forsøgsvæsnet bliver anvendt. Vi så 2 forsøg med jordmidler i spinat, 2 forsøg med direkte såning af spinat, 1 matrixforsøg med bladherbicider i spinat og 1 forsøg med ukrudtsstrategier i pak choy samt et forsøg med ukrudtsmidlet proman i 8 forskellige afgrøder. Herudover var der anlagt et glimmerbøsseforsøg i pak choy, som blev lidt sløret af årets invasion af kålmøl. Jeg vil ikke sige Side 3 af 7

4 meget mere hertil, da emnet bliver gennemgået af Peter Hartvig og Lise Deuleran i eftermiddag - men blot lige nævne, at den uofficielle økonomiske prioritering af midler til ukrudtsforsøgene i en årrække har været fordelt forholdsmæssigt omkring ca. 60 % til spinat 25 % til pak choy og resten til mindre arter. Spinat er langt den vigtigste havefrøart, men der skal også ses på de mindre arter og potentielle nye, således at mangfoldigheden i havefrødyrkningen her i Danmark ikke fuldstændig forsvinder. Der er jo en over 100-årig tradition for dyrkning af disse nicheafgrøder i landet - det er faktisk en del af vores kulturarv! Årets afsluttende møde i marken blev torsdag den 16. juni i samarbejde med Vikima på Vestlolland med start i Ulrik Pettersens mark med spinat og efterfølgende videre til arterne karse, timian, krysantemum og kinakål. Herfra kørte vi til Egon Carlsen og så purløg, hvorefter vi sluttede hos Karl Hansen med hvidkål og spinat samt forplejningen i maskinhuset. Denne efterhånden traditionelle forplejning består som regel af øl/vand og sandwicher som gennemgående afslutningstema på alle vores aftenmøder, og den økonomiske og fysiske byrde hertil er igennem sæsonen i fællesskab båret af markfrøforeningerne, havefrøavlerforeningen og de deltagende frøfirmaer. Det er en fin måde at slutte af på og med tid til networking, som det hedder på nudansk. Det må siges, at møderne er velbesøgte, og kan konceptet holde, tror jeg på retningen. Fantastisk tur til Bornholm Sidst men ikke mindst - under arrangementer - er blot tilbage at nævne lidt om årets arrangementsmæssige kraftanstrengelse, nemlig havefrøturen til Bornholm. Turen løb af stablen den juni, det var en lige-før-høst-tur, og vi mødtes i Københavns Lufthavn med fælles check in til flyet. Efter en kort flyvetur var vi på Bornholm og blev modtaget af en meget kompetent og særdeles lokalkendt turguide, Thor Gunnar Kofoed, som på den indledende bustur mod Nordbornholms røgeri fortalte meget indlevende om Bornholms historie, natur og øens landbrug - fin appetitvækker til forplejningens indtagelse på røgeriet. Efterfølgende besøgte vi Jens Oluf Maegaard på Strandgård ved Gudhjem og Torben Ibsen på Kuregård ved Svaneke til besigtigelse af havefrømarker. Dagens faglige program sluttede med rundvisning på Svaneke Bryghus, herunder smagsprøver og efterfølgende spisning i Svaneke på restaurant Bryghuset og velfortjent overnatning på Svaneke Vandrehjem. Andendagens faglige havefrøindslag skete hos Thor Gunnar Kofoed på Knarregård ved Nexø og Finn Harild på Frennegård ved Svaneke, Finn var skribent i Frøavleren i Vi besøgte mange forskellige havefrøarter bl.a. gulerod både som hybrid og OP, purløg til høst og udlæg, persille, lupin, iberis, bladbeder, chrysanthemum og ikke mindst korsblomstret havefrø. Sidstnævnte arter var meget medtaget af årets samtaleemne - kålmøllets larve. Man må vel sige katastrofale angreb. Efter ovenfor beskrevne markbesøg hos særdeles velvillige værter og med samtaler og spørgsmål på meget højt interesseret og fagligt niveau sluttede turen efter kort tiltrængt væskeindtag og lidt turistleg ved Snogebæk. Der skal herfra lyde en meget stor tak til besøgsværter og tilrettelæggerne af turen på Bornholm. Ligeledes tak til turens deltagere for opbakningen til gennemførelse af arrangementet. Det er en væsentlig større fornøjelse at igangsætte aktiviteter, når der er positiv opbakning til gennemførelse, og med - inklusive turens værter - over 30 navne på deltager listen betragter bestyrelsen tiltaget som en succes. Det ligger i mappen med overvejelser at lave et lignende tiltag et andet spændende sted i landet, men det bliver ikke her i 2017, måske i Af mulige steder kunne et være en tur til for eksempel Samsø, og er der forslag fra foreningens medlemmer modtages disse gerne. Side 4 af 7

5 Frøafgiftsfonden Frøafgiftsfonden bevilliger hvert år penge til forsøg og udvikling af viden i frøbranchen. I år på havefrøområdet er imødekommet forsøgstitlerne Udfordringer i korsblomstret havefrø, Øget udbud af herbicider til spinat og andre havefrøafgrøder og Svampebekæmpelse i spinat til afprøvning af nye strategier til udførelse på Flakkebjerg. På Seges vil der også blive anlagt forsøg til bekæmpelse af ukrudt i spinat samt strategier til bekæmpelse af svampesygdomme i spinat. Svampeforsøgene har også kørt i 2016, og er startet op på baggrund af et særdeles velfungerende og prisværdigt initiativ frøfirmaer og kemifirmaer imellem, gående ud på en fælles finansiering, så opstart kunne rykkes et år frem. Vi har i mange år i spinat kørt efter, at 2 gange signum har givet det højeste udbytte. Derfor er behovet for afprøvning af andre svampebekæmpelsesstrategier i spinat blevet påtrængende, og opgaven er prisværdigt løftet i sæson Forsøgene fortsættes i 2017 i frøafgiftsfondens regi og under GUDP. Der er netop bevilliget en ny GUDP-runde, som er dåbsgivet navnet Vinderfrø2025 og løbende i årene (så er der også mulighed for nogle års evaluering!) Pengestrømmen hertil ruller fra Natur-Erhvervstyrelsen - som nu fra 1.februar hedder Landbrugs- og Fiskeristyrelsen - og fra Frøafgiftsfonden, mark- og havefrøfirmaer samt Aarhus Universitet. Der har været arbejdet med direkte såning af spinat i efterafgrøder for at reducere fremspiring af ukrudt, og der har været arbejdet med jord og frøbårne sædskifte sygdomme, samt herunder fokus på efterafgrødernes evt. sanerende effekt. Der har været arbejdet med at finde potentielle nye arter til dyrkning her i Danmark. Det er arter som pak choy og bedetyper, hvor meget kan vi udvide og få en sikker avl af disse eller andre. Den nye forsøgsserie omfatter således alternative etableringsmuligheder, og hvor målet må være etableringssikkerhed på linje med traditionel etablering. Ukrudts- og herbicidreducerende indsatser i havefrø samt nye svampebekæmpelsesstrategier med henblik på bedre bekæmpelse i marken og undgåelse af resistens opbygning imod et middel som eksempelvis signum. GUDP-muligheden er en rigtig god mulighed for at katalysere indsatser i frøforsøgene uden at hæve promilleopkrævningerne på vores indleverede frø. Jeg mener dog, vi skal huske at sige til os selv ind imellem, at målet er forøgelse af produktionsværdien til avleren, som det primære, og det er ikke med overvægt på miljøindsatser. Vi skal selv styre retningen, og ikke lade os dirigere af eventuelle politiske ønsker. Foreløbig er det en faglig vindersituation. Kemi Kemi er evig aktuel og diquat er en del omtalt i år. Foreløbig er reglone (diquat) skudt til hjørne, men det må forventes, at der kommer krav senere. Syngenta mener, de ikke kan tage det problematiske stof ud af formuleringen da det er et aktivstof med betydning for virkningen. Måske kan der laves en ændring, der mindsker risikoen for sprøjteføreren. Hvis stoffet forbydes, skal der forsøges en dispensation årligt. Der er mindst behov for 2 årlige dispensationer. Med hensyn til asulox forsøger vi igen med ansøgning til dispensation og denne gang med flere afgrøder på ønskelisten, nemlig arter som morgenfrue, persille, skorzoner og gulerødder. Det har været et ønske fra Havefrøavlerforeningen i flere år at kunne anvende asulox i flere havefrøafgrøder - det er kun få ha. det drejer sig om, men det kan være med til at sikre dyrkningen af de ansøgte arter uden skade på miljø osv, og nu er det så kommet på ansøgningslisten, og ifølge de lobbyspørgsmål der er stillet, er sandsynligheden for afslag herpå ikke 100 %! Bentazon (Basagran mfl.): Afstemningen er udskudt grundet EU-Parlamentets resolution imod stoffet, men MST forventer, at bentazon glider igennem med en 10 års forlængelse, fordi der er Side 5 af 7

6 flertal for gengodkendelse. Danmark har bidraget med bl.a. forsøgs data om udvaskning, som har anvist sikker anvendelse. Glyphosat (Roundup mv.): Aktivstoffet bliver muligvis allerede diskuteret til foråret, men selve afstemningen om forlængelse forventer MST tidligst bliver til september Inden da skal kommissionen indsamle mere dokumentation om glyphosat, bl.a. om grises tarmflora ved fodring med glyphosat-behandlet korn i forhold til hormonforstyrrende effekter. Desuden kan anvendelsen af glyphosat før høst af korn blive et varmt diskussionsemne. Mancozeb: Midlet kommer snart til behandling i systemet. MST vurderer, at mancozeb er i farezonen, fordi det tilsyneladende har effekter på reproduktion og er hormonforstyrrende. Vi bemærkede, at mancozeb er særdeles vigtigt for kartoffelsektoren, hvilket MST godt ved. Høringssvar på varslede højere gebyrer på minor use Havefrøbranchen har bemærket indførelse af højere gebyrer for minor use behandling. Det er ændret på baggrund af registreret tidsforbrug og ikke længere på baggrund af skønnet tidsforbrug. Havefrøbranchen er bekymret over denne udvikling, da branchen er meget afhængig af ordningen pga. manglende ordinære godkendelser på pesticidsiden til brug i havefrøafgrøder. Det vil være meget uheldigt, hvis offentlige gebyrer udfaser en nicheproduktion, som vi kan være meget stolte af at have i Danmark. Det er tillige et politisk ønske med diversificeret produktion i Danmark. Der er i branchen brugt mange forskningskroner på udvikling af for eksempel mekaniske ukrudtsbekæmpelsessystemer og teknikker, som ad åre forhåbentlig vil sikre branchen mere uafhængighed af kemiske indsatser. Der er også et absolut behov for fungicid- og insekticidbehandlinger i afgrøderne. Det er set i dansk landbrugs generelle sammenhæng meget små arealer der er tale om, hvorfor kemifirmaerne ikke ønsker at bekoste ordinære godkendelser. Eftersom branchen er afhængig af brug af kemiske midler vil det være uheldigt hvis offentlige gebyrer udfaser produktionen, før der forhåbentlig kommer brugbare og økonomisk rentable resultater fra forsøgsindsatser til reduktion af kemiindsats. Det vil være meget ønskeligt, hvis man kunne friholde frøafgrøder fra gebyrbetalinger til minor use, da det jo er en statslig begrænsning i udvikling og fastholdelse af specielle produktioner, der brander Danmark i udlandet, samt tilfører kapital og omsætning til landet. Som minimum bør arter under ha ikke pålægges gebyrer under minor use ordningen Regeringens strategiplan for pesticider Det er vigtigt, der indarbejdes en fleksibilitet i pesticidstartegien, så der bliver mulighed for små arters fortsatte eksistens i Danmark. Det er vigtigt, der laves løsninger for adgang til bekæmpelsesmidler for de små afgrøder, også midler der ikke er godkendt til den særlige anvendelse. Der skal sikres godt og effektivt minor use system, så de små afgrøder kan sikre sig nødvendige midler. Der er samtidig behov for, at der tænkes i sikring mod unødvendige bureaukratiske omkostninger i forbindelse med sådanne ansøgninger. Her tænkes på, at omkostninger ved ansøgning om anvendelse af midler til afgrøder der styrkes på mindre end ha, bør betales af staten og ikke af avlere eller firmaer, der laver midlerne. Vil den omkostning fortsat ligge på erhvervet, er der stor risiko for udflagning af de små, men vigtige produktioner af mange havefrøarter, så det bør indtænkes i en ny strategi. Høringssvar til EU Herudover har der fra EU været en offentlig høring om erfaringerne fra det første år med Side 6 af 7

7 gennemførelsen af forgrønnelsesforpligtelserne som led i ordningen med direkte betalinger, altså de 30 % (den fælles landbrugspolitik). Det er under punkt 2 af de 3 grønne krav afgrødevariation, miljøfokusområder og permanent græs. Altså under miljøfokusområder at vi anmoder om at vores havefrøafgrøder, minus spinat, kan gælde som sådan. Vi har efterafgrøder, græsudlæg, brak, lavskov, hvis det ikke anvendes som efterafgrøde, 2 m bræmmer, frivillige randzoner, GLM-søer og GLM-fortidsminder som nugældende miljøfokusområder i DK. Det er dog nu på tale at måske også at indføre mark bræmmer som MFO. I øvrigt burde det i Danmark være muligt at bruge de fleste af de tiltag, EU har på listen over MFO muligheder. Foreningen mener ganske klart, at når emnet er miljøfokus, så bør visse havefrøarter retteligt også indgå i dette element. I princippet alle afgrødekoder, som er undtaget for vores jordbehandlingsforbud - minus spinat som jeg ikke finder så meget miljøfokus i. Det er uomtvisteligt at der er meget miljø igennem biodiversitet i disse afgrøder. Især flerårige havefrøarter som purløg, timian, skorzoner og alle andre havefrøarter, der ligger til flere års høst. Disse bør i vækst og høstår kunne indgå permanent i 5 % arealet. De nævnte afgrøder ligger med fortsat vækst igennem efteråret og efterfølger dermed sig selv som forårssået afgrøde. Der er således ingen jordbehandling og dermed heller ingen CO 2 eller N-min belastning på disse arealer. Det vil være det mest oplagte. Når vi kan bruge græs udlagt i vårbyg om foråret, kan vi også bruge omtalte havefrøafgrøder. Resterende et-årige havefrøarealer - minus spinat - bør ligeledes indgå som MFO-muligheder, hvis de ligger urørt hen efter høst og efterfølges af en vårafgrøde - det er nok lidt mindre sandsynligt imødekommet end forrige afsnit. Afslutning og taksigelse Dette var en historisk gennemgang af foreningens tanker og aktiviteter i året Tak til foreningens sædvanlige samarbejdspartnere, det være sig frøfirmaer, organisationsansatte, forsknings/forsøgspersonel samt øvrige aktører, vi har haft kontakt til i årets løb. Der er altid en god og imødekommende tone. Fuglsbølle den 6/ Per Funch Clausen Side 7 af 7

Velkommen til Alle. Danmarks styrke. New Zealand. Aktuelt Fra. Frøsektionen. arbejde. Frøsektionen

Velkommen til Alle. Danmarks styrke. New Zealand. Aktuelt Fra. Frøsektionen. arbejde. Frøsektionen Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning ved formanden 3. Valg af formand, på valg er Thor Gunnar Kofoed 4. Præsentation af lokalt valgte bestyrelsesmedlemmer 5. Behandling

Læs mere

Hvordan kom vi til den position Dansk Havefrøavl har i dag. Side 1

Hvordan kom vi til den position Dansk Havefrøavl har i dag. Side 1 Havefrøavl 1918-2018 Hvordan kom vi til den position Dansk Havefrøavl har i dag. Side 1 Første verdenskrig gav eksplosiv vækst i havefrø arealerne Ha. 1918 1919 1921 1923 Hvidkål 528 1160 240 169 Andet

Læs mere

Dagsorden. bestyrelsesmedlemmer. 1. Valg af dirigent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Valg af formand. 4. Præsentation af lokalt valgte

Dagsorden. bestyrelsesmedlemmer. 1. Valg af dirigent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Valg af formand. 4. Præsentation af lokalt valgte Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Bestyrelsens beretning 3. Valg af formand 4. Præsentation af lokalt valgte bestyrelsesmedlemmer 5. Behandling af indkomne forslag 6. Eventuelt Frøsektionens

Læs mere

Plantekongres 2011 Session A2 kl. 14.00-14.15 v/ Henning van Veldhuizen. Er der en fremtid for havefrø i Danmark?

Plantekongres 2011 Session A2 kl. 14.00-14.15 v/ Henning van Veldhuizen. Er der en fremtid for havefrø i Danmark? Plantekongres 2011 Session A2 kl. 14.00-14.15 v/ Henning van Veldhuizen Er der en fremtid for havefrø i Danmark? Er der en fremtid for havefrø i Danmark? 1. Ja, hvis der er politisk forståelse og ramme-vilkårene

Læs mere

Frøsektionens årsmøde

Frøsektionens årsmøde 2017 Formand for Frøsektionen L&F Thor Gunnar Kofoed Frøsektionens årsmøde Frøsektionen Frøsektionen 1. Valg af dirigent Dagsorden 2. Formandens beretning Orientering om regnskab og budget 3. Valg af formand

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed. Årsmøde Frøsektionen. Frøsektionen

Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed. Årsmøde Frøsektionen. Frøsektionen Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed Årsmøde 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning ved Formanden 3. Valg af Formand, på valg er Thor Gunnar Kofoed 4. Præsentation

Læs mere

Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed. Årsmøde Frøsektionen. Frøsektionen

Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed. Årsmøde Frøsektionen. Frøsektionen 2016 Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed Årsmøde Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning ved formanden 3. Valg af formand, på valg er Thor Gunnar Kofoed 4. Præsentation

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juli 2012 vfl.dk Indhold Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Ukrudtsbekæmpelse... 2 Økologiske bedrifter...

Læs mere

Miscantus på Julianelyst - sommer og efterår 2017

Miscantus på Julianelyst - sommer og efterår 2017 Miscantus på Julianelyst - sommer og efterår 2017 Af Knud R. Nielsen Indholdsfortegnelse TIRSDAG DEN 23. MAJ... 3 TIRSDAG DEN 6. JUNI... 5 TIRSDAG DEN 27. JUNI... 5 FREDAG DEN 7. JULI... 7 BESØG DEN 8.

Læs mere

Brancheudvalget for Frø

Brancheudvalget for Frø Brancheudvalget for Frø Hvorfor er vi så gode i Danmark og hvad gør vi anderledes end konkurrenterne? v/nils Elmegaard Hvem er konkurrenterne? Hvad kan de? Og hvad kan de ikke? OREGON høje udbytter nem

Læs mere

Koordinator for DJF s myndighedsrådgivning

Koordinator for DJF s myndighedsrådgivning Plantedirektoratet Besvarelse/kommentering af to af landbrugets (Landbrug & Fødevarer) høringssvar på gødskningsloven. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Susanne Elmholt Dato: 19.08.2009 Dir.: 8999 1858

Læs mere

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V 1. marts 2012 Den samlede danske frøbranches høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler Indsendes

Læs mere

Gennemgang af egne udbytter, priser, og en lille historie fra sæsonen, samt hvad i tænker om fremtiden.

Gennemgang af egne udbytter, priser, og en lille historie fra sæsonen, samt hvad i tænker om fremtiden. ERFA 2014 Gennemgang af egne udbytter, priser, og en lille historie fra sæsonen, samt hvad i tænker om fremtiden. Situationen i 2014. hvor meget blev høstet? Vi laver en lille statistik i gruppen Hvor

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2018 NOTAT. J.nr Ref. tobfel Den 29. maj 2018

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2018 NOTAT. J.nr Ref. tobfel Den 29. maj 2018 NOTAT J.nr. 18-22120-000105 Ref. tobfel Den 29. maj 2018 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2018 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte

Læs mere

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Susi Lyngholm, sil@seges.dk D +45 8740 5427 Forsidefoto

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016 Direkte Betalinger Den 15. juni 216 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 216 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte arealstøtte 216 - grundbetaling,

Læs mere

Frøsektionen L&F. Bestyrelsens beretning Aflagt af Formand Thor Gunnar Kofoed

Frøsektionen L&F. Bestyrelsens beretning Aflagt af Formand Thor Gunnar Kofoed Bestyrelsens beretning Aflagt af Formand Thor Gunnar Kofoed DK græs- og kløverfrø totalt 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 HØSTET AREAL,

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1.

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 17-22120-000022 Ref. tobfel Den 1. august 2017 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus TM Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus Skimmelangreb giver de største tab i kartoffelproduktionen. Kartoffelskimmel stopper

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Bestilling vedrørende etablering af efterafgrøder

Bestilling vedrørende etablering af efterafgrøder Plantedirektoratet Susanne Elmholt Dato: 16. marts 2009 Bestilling vedrørende etablering af efterafgrøder Plantedirektoratet har i mail d. 2/2 2009 med vedhæftet dokument (Normale driftmæssige principper.doc)

Læs mere

Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater

Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater 9. januar 2018 Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater Solvejg K. Mathiassen, Institut for Agroøkologi Jubilæumskonference for frøavlerforeningerne, januar 2018 Mål for ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Dansk Havefrøavlerforening

Dansk Havefrøavlerforening Formandens beretning for 2013 til Fuglsbølle, 24-02-2014 Generalforsamling i Havefrøavlerforeningen den 27. februar 2014 hos Syngenta Maribo Seed Velkommen til Havefrøavlerforeningens generalforsamling,

Læs mere

ÆRTER FØR FREMSPIRING EFTER FREMSPIRING

ÆRTER FØR FREMSPIRING EFTER FREMSPIRING Ukrudtsbekæmpelse - generelt i bønner & ærter Bønner og ærter er mere følsomme overfor ukrudtsmidler end korn og raps. Der er færre alternativer til bekæmpelse af ukrudt. Færre alternativer i bønner sammenlignet

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

LÆRER-VEJLEDNING. Så-vejledning i skolehaven

LÆRER-VEJLEDNING. Så-vejledning i skolehaven Så-vejledning i skolehaven Haver til Mavers vejledning til såning i skolehaven Haver til Mavers så-vejledning er skrevet til eleverne og består af enkeltstående instruktionsark for en række udvalgte afgrøder,

Læs mere

Frøsektionens 4. Årsmøde Beretning af formanden Thor Gunnar Kofoed

Frøsektionens 4. Årsmøde Beretning af formanden Thor Gunnar Kofoed s 4. Årsmøde Beretning af formanden Thor Gunnar Kofoed Udviklingen i græs- og kløverfrøarealet 1.000 ha. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 1 2 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal (MFO) felt A1 til A4... 1 3 Typer af miljøfokusområder

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Spørgsmål vedr. dyrkningsmæssige, økonomiske og miljømæssige konsekvenser af ændringer i gødskningsloven

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere

Pesticiders fremtid i EU/Danmark

Pesticiders fremtid i EU/Danmark Pesticiders fremtid i EU/Danmark Funktionsleder Vibeke Møller Pesticider & Biocider Marts 2018 Oversigt Emner: Hvordan vurderes pesticider i EU og i Danmark? Godkendelsesbetingelser Status for stoffer

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

Dansk Havefrøavlerforening

Dansk Havefrøavlerforening Årsberetning 2015. Fremført på generalforsamling i Dansk Havefrøavlerforening 2015, afholdt hos Vikima Seed Velkommen til generalforsamling i Dansk Havefrøavlerforening til afholdelse hos Vikima Seed.

Læs mere

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Kolofon Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Efterafgrøder. Olieræddike og vårbyg i blanding. Med fokus på MFO-efterafgrøder og alternativer. Petra Gutt Planteavlskonsulent

Efterafgrøder. Olieræddike og vårbyg i blanding. Med fokus på MFO-efterafgrøder og alternativer. Petra Gutt Planteavlskonsulent Efterafgrøder Med fokus på MFO-efterafgrøder og alternativer Petra Gutt Planteavlskonsulent Olieræddike og vårbyg i blanding Sået 20. august kan bruges til MFO 1 Olieræddike Sået 2. august. Kan kun bruges

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN DIQUAT Middelnavn, registreringsnr.,

Læs mere

72 metoder mod græsukrudt testes A-Z// ALLE METODER MOD GRÆSUKRUDT TESTES. Målet: er at finde den bedste kombination af behandlinger

72 metoder mod græsukrudt testes A-Z// ALLE METODER MOD GRÆSUKRUDT TESTES. Målet: er at finde den bedste kombination af behandlinger Al henvendelse: Vesterbrogade 6 D 2, 1620 København V Tlf:33394700 MARK / NR. 2 / 2016 Jó napot fra Ungarn. Nr. 2 // December // 2016 Økonomi No Till 60 Overblik Kornvogne med tip SIDER MED ALT NYT OM

Læs mere

Nyt om grundbetaling og grøn støtte. Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard

Nyt om grundbetaling og grøn støtte. Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard Nyt om grundbetaling og grøn støtte Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard 18 01 2016 1 Overblik 1. Støttebetingelser for grundbetaling m.m. 2. Miljøfokusområder 3. Flere afgrødekategorier Permanent græs

Læs mere

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Webinar 5. november kl. 9.15 SPECIALKONSULENT MARIAN D. THORSTED MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Målrettede efterafgrøder 2017

Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 er med kompensation på 700 kr. pr. ha/år Ansøgning om kompensation foregår i tre runder efter først til mølle-princippet Hvis målet om etablering

Læs mere

. er blevet til Grundbetaling + Grøn betaling. Ansøgningsperiode: 1. febr 21. apr. 22. apr. 18. maj, 1% pr. dag

. er blevet til Grundbetaling + Grøn betaling. Ansøgningsperiode: 1. febr 21. apr. 22. apr. 18. maj, 1% pr. dag Enkeltbetalingsordningen. er blevet til Grundbetaling + Grøn betaling Ansøgningsperiode: 1. febr 21. apr. 22. apr. 18. maj, 1% pr. dag Frist for alle typer ændringer: 11. maj Løbende krav om nedskrivninger

Læs mere

Græsrodsforskning. -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug,

Græsrodsforskning. -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug, Græsrodsforskning -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug, i samarbejde med Kronjysk Landboforening og Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Grøn Viden. Vejret i vækståret A A R H U S U N I V E R S I T E T. september august Det Jordbrugs vid enskabelig e Fakul t et

Grøn Viden. Vejret i vækståret A A R H U S U N I V E R S I T E T. september august Det Jordbrugs vid enskabelig e Fakul t et Grøn Viden Vejret i vækståret september 2007 - august 2008 Birgit Sørensen & Lise Nistrup Jørgensen A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugs vid enskabelig e Fakul t et DJF m arkbrug nr.330 ok tober

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Indhold 1 Sådan udfylder du siden... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 3 3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 3.1 Ombytning af omdriftsareal...

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Bornholms Landbrug. Velkommen til Bornholms Landbrugs planteavlsmøde

Bornholms Landbrug. Velkommen til Bornholms Landbrugs planteavlsmøde Velkommen til Bornholms Landbrugs planteavlsmøde Program Nyheder i Fællesskema 2018 Ukrudt Torben Videbæk Ole Harild Svampe- skadedyrsbekæmpelse Carsten Mouritsen Blomsterstriber Kaffe Klaus Pedersen Platformen

Læs mere

Projekt Miljø i sædskiftet

Projekt Miljø i sædskiftet Projekt Miljø i sædskiftet Hvorfor? I projektet ønsker vi at afprøve og demonstrere nogle af de miljøordninger, der knyttet sig til arealer i omdrift. Vi vil undersøge konsekvensen og effekten af en mere

Læs mere

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Indhold Jordtype og forfrugt Plantetal P og K? Sortsvalg Ukrudtsbekæmpelse Svampe Skadedyr Disciplin med sprøjten! Jordtype og forfrugt 4 foregående

Læs mere

Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen

Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen Han er konsulent ved LeaderLab i Viborg og har haft mange forskellige hold ude på Camp Lynderup. Jeg mødte ham på Viborg Landbrugsskole.

Læs mere

Grøn Viden. Krusesygegalmyggen. Pernille Mia Madsen og Lars Monrad Hansen. Markbrug nr. xxx Januar 2006

Grøn Viden. Krusesygegalmyggen. Pernille Mia Madsen og Lars Monrad Hansen. Markbrug nr. xxx Januar 2006 Grøn Viden Markbrug nr. xxx Januar 2006 Krusesygegalmyggen Pernille Mia Madsen og Lars Monrad Hansen Havebrug nr. xxx Januar 2006 Krusesygegalmyggen (Contarinia nasturtii) forårsager skade på korsblomstrede

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Jacobsen, Brian Højland; Vinther, Finn Pilgaard

Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Jacobsen, Brian Højland; Vinther, Finn Pilgaard university of copenhagen Københavns Universitet Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Jacobsen, Brian Højland; Vinther, Finn Pilgaard Publication

Læs mere

Hvorfor og hvordan bruger landbruget pesticider, og. hvad gør branchen. for at begrænse brugen? v/ landskonsulent Poul Henning Pedersen, SEGES

Hvorfor og hvordan bruger landbruget pesticider, og. hvad gør branchen. for at begrænse brugen? v/ landskonsulent Poul Henning Pedersen, SEGES Hvorfor og hvordan bruger landbruget pesticider, og hvad gør branchen for at begrænse brugen? v/ landskonsulent Poul Henning Pedersen, SEGES Mine budskaber Pesticider er afgørende for den konventionelle

Læs mere

Økologisk vinterraps

Økologisk vinterraps Økologisk vinterraps - 2018 Landmandsdata fra 37 økologiske vinterrapsmarker i 2018 viser store udbytteforskelle og potentielle udbyttebegrænsende faktorer. Sammenligning med data fra tilsvarende registreringer

Læs mere

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår DIFLUFENICAN Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma DFF, reg.nr. 18-416, 1,0 l, Bayer CropScience Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26, 1 l, Adama Northern Europe B.V. Sempra, reg.nr. 594-4,

Læs mere

Havefrø. Babyleaf et vækstpotentiale for Region Sjællands havefrøbranche - andre igangværende aktiviteter. LISE C. DELEURAN AARHUS UNIVERSITET

Havefrø. Babyleaf et vækstpotentiale for Region Sjællands havefrøbranche - andre igangværende aktiviteter. LISE C. DELEURAN AARHUS UNIVERSITET Babyleaf et vækstpotentiale for Region Sjællands havefrøbranche - andre igangværende aktiviteter. Havefrø Formål Øget vækst i regionens fødevareerhverv gennem kompetenceudvikling og fokus på værdikæder

Læs mere

GLYPHOSAT FUP ELLER FAKTA V/ BENT BUCHWALD

GLYPHOSAT FUP ELLER FAKTA V/ BENT BUCHWALD GLYPHOSAT FUP ELLER FAKTA V/ BENT BUCHWALD Program Hvordan virker Glyphosat Hvordan opnås den bedste effekt af Glyphosat Additiver Sprøjteteknik Effekt på rodukrudt Forsvinder Glyphosat i 2022? Tilbageblik!

Læs mere

2) En beskrivelse af koblingen mellem trin-målene og aktiviteterne til emnet Marken

2) En beskrivelse af koblingen mellem trin-målene og aktiviteterne til emnet Marken Indskoling (0.-3. klasse) Marken 1) Overordnet formål At børnene kommer tæt på planterne på marken. At børnene får indsigt i kredsløbet på markerne omkring Skovly. At børnene får mulighed for at tage udgangspunkt

Læs mere

SIKKER RAPSDYRKNING. Hvordan sikrer vi høje udbytter i rapsavlen?

SIKKER RAPSDYRKNING. Hvordan sikrer vi høje udbytter i rapsavlen? SIKKER RAPSDYRKNING Hvordan sikrer vi høje udbytter i rapsavlen? v./ Planteavlskonsulent Emil Busk Andersen Eba@vkst.dk Direkte telefon 5484 0976 Mobil 51150887 Fokus Såtider og udbytte Høst og udbytte

Læs mere

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august).

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Hvad er mit areal med Efterafgrøder, som skal etableres nu og har jeg udsæden? Med en opdateret markplan i Mark Online

Læs mere

36 Tillæg D: Negativliste - arealer der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet

36 Tillæg D: Negativliste - arealer der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet 36 Tillæg D: Negativliste - arealer der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet Afgrødekode Navn for afgrøden 35 Flerårig bælgsæd 42 Hamp 101 Rajgræs, alm. 102 Rajgræs, alm. 1. år, efterårsudlagt 103 Rajgræs,

Læs mere

Grøn Viden. Vejret i vækståret september august Birgit Sørensen & Iver Thysen. Markbrug nr. 297 Oktober 2004

Grøn Viden. Vejret i vækståret september august Birgit Sørensen & Iver Thysen. Markbrug nr. 297 Oktober 2004 Grøn Viden 2 Vejret i vækståret september 2003 - august 2004 Birgit Sørensen & Iver Thysen 2 Vækståret som helhed var mildt og der faldt lidt mere nedbør end Middeltemperaturen for perioden var 0,9 C højere,

Læs mere

Tidlig bestilling. Sorter, der gør en forskel

Tidlig bestilling. Sorter, der gør en forskel Tidlig bestilling Sorter, der gør en forskel Kære sukkerroedyrker 2009 ser foreløbig ud til at blive et rigtigt godt år, når det gælder udbytte i sukkerroer. Igen i år har KWS leveret frø til mange sukkerroemarker

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2015

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2015 Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2015 Kolofon Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 1. maj 2011 nr. 29

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 1. maj 2011 nr. 29 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 1. maj 2011 nr. 29 Emnerne: Den nye bifamilie Honningmagasiner Magasin på trugstadet Dronningegitter, hvorfor og hvordan? At

Læs mere

Miljøvenlig rapsproduktion med Flower Power Systemet Af Erik Tybirk, planteforædler

Miljøvenlig rapsproduktion med Flower Power Systemet Af Erik Tybirk, planteforædler Miljøvenlig rapsproduktion med Flower Power Systemet Af Erik Tybirk, planteforædler Måske husker man nellikerevolutionen i Portugal og den orange ditto i Ukraine? Indenfor rapsdyrkning er nu en helt ny

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden Kilde: AKV Langholdt Titel Bekæmpelse af skimmel i nye resistente stivelsessorter Projektansvarlig og deltagere Ansvarlig: Jens G. Hansen, Forskningscenter Foulum, Institut for Agroøkologi,

Læs mere

Ukrudt i jordbæ r og hindbæ r i Da nma rk

Ukrudt i jordbæ r og hindbæ r i Da nma rk Ukrudt i jordbæ r og hindbæ r i Da nma rk Indlæ g på bæ rseminar i Drammen den 5. marts 2013 SC IENC E AND TEC HNOLOGY Peter Hartvig, AU Flakkebjerg Ukrudt i jordbæ r og hindbæ r i Da nma rk Ukrudt i jordbæ

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Kort over de 4 forsøgsområder. Natur og Grønne områder Enghavevej Herning Tlf.: Lokal

TEKNIK OG MILJØ. Kort over de 4 forsøgsområder. Natur og Grønne områder Enghavevej Herning Tlf.: Lokal TEKNIK OG MILJØ Glansbladet Hæg På Teknik og Miljøudvalgets møde den 3. september 2012 (punkt 171. Bekæmpelse af den invasive art glansbladet hæg med Roundup), blev det besluttet at iværksætte en forsøgsordning

Læs mere

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort.

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort. Dato 22. december 2016 Side 1 af 5 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Sendt per mail til: direktebetalinger@naturerhverv.dk og sib@naturerhverv.dk J.nr 16-8010-000021 Offentlig høring

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 72 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 72 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 72 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg, den 19. juli 2007 EU-konsulenten OMTRYK

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Agertidsler - biologi og bekæmpelse

Agertidsler - biologi og bekæmpelse Agertidsler - biologi og bekæmpelse Ph.d. stud. og forsker Rikke Klith Jensen Forskningscenter Flakkebjerg E-mail: RikkeK.Jensen@.Jensen@agrsci.dk 100 Vinterhvede Vårhvede Vårbyg Havre Relativt udbytte

Læs mere

Hestebønner og vores erfaringer indtil nu bilag udvikles løbende.

Hestebønner og vores erfaringer indtil nu bilag udvikles løbende. Hestebønner og vores erfaringer indtil nu bilag udvikles løbende. Den 31. maj 2017 Vårhestebønne er som udgangspunkt valgt, da de tilgængelige vinterhestebønnesorter ikke er vinterfaste nok. Hestebønne

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 11. maj 2013 nr. 44

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 11. maj 2013 nr. 44 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 11. maj 2013 nr. 44 Emnerne: Specialnummer for nye biavlere Den nye bifamilie Gamle fodertavler Udvidelsen Honningmagasiner

Læs mere

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Pligtige Efterafgrøder: 14% af korn, majs og raps-arealet Overskud af efterafgrøder kan gemmes Overskud kan konverteres til kvælstof Manglende efterafgrøder koster

Læs mere

Sædskifter med høj produktivitet og lav afhængighed af pesticider er det muligt? Per Kudsk Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Sædskifter med høj produktivitet og lav afhængighed af pesticider er det muligt? Per Kudsk Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Sædskifter med høj produktivitet og lav afhængighed af pesticider er det muligt? Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Baggrund Direktiv 2009/128/EC kræver at alle landmænd følger de 8 principper

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2016

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2016 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2016 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Susi Lyngholm, sil@seges.dk D +45 8740 5427 Forsidefoto

Læs mere

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg.

Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg. Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg. Af Seniorforsker Ilse A. Rasmussen http://www.agrsci.dk/content/view/full/1554, Afd. for Plantebeskyttelse, og Seniorforsker Margrethe Askegaard http://www.agrsci.dk/content/view/full/298,

Læs mere

PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE

PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE VEDTAGET AF FAXE BYRÅD 30. MAJ 2013 Side 1 Indledning De tidligere kommuner, der nu udgør Faxe Kommune, har

Læs mere

BEKÆMPELSE I FRØAVLSÅRET

BEKÆMPELSE I FRØAVLSÅRET BEKÆMPELSE I FRØAVLSÅRET Solvejg K. Mathiassen Inst. For Plantebeskyttelse og Skadedyr DJF Ukrudtsproblemer i frøgræs Konkurrencedygtige arter Reducerer udbyttet Arter der er vanskelige at frarense Fradrag

Læs mere

Hellere forebygge, end helbrede!

Hellere forebygge, end helbrede! Hellere forebygge, end helbrede! Om at sikre grundlaget for succes med reduceret jordbearbejdning Påstande: Reduceret jordbearbejdning medfører. Mere græsukrudt Mere fusarium Mere DTR og svampe generelt

Læs mere