Personalehåndbog. August 2021

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog. August 2021"

Transkript

1 Personalehåndbog August

2 Indhold Velkommen 6 Lov om Ungdomsskoler 8 Kontaktoplysninger til ledelse og dagligt personale 9 Ledelse 9 Sekretærer 9 Almenafdelingen 9 Nyheltidsundervisning klassecenteret 10 Flex10 10 Sekretariatet - Arbejder for alle afdelinger 11 Arbejdsfunktioner 11 Henvendelser 11 Personaleadministration 11 Økonomi for alle afdelinger 11 Indkøb 11 Udlæg 12 Material 12 Nøgler, låsebrikker og alarm 12 Almenafdelingen - Holdoprettelse og elevtilmelding 12 Heltidsundervisningen - Elevadministration og prøver 13 Folkeskolesamarbejdet - Den åbne skole klassecenteret - Elevadministration og prøver 13 Intern kommunikation 13 Dagbogen 13 Markedsføring 14 Almenafdelingen 15 Læringsmål 15 Ungdomsskolebevis 16 Din ansættelse 16 Overenskomst 16 2

3 Underviserkonferencer 17 Årshjul 17 Fravær 17 Ændring af timetal 17 Praktisk information 18 Nyhedsbrev 18 Ankomsthallen 18 Aftenværter (AV ere) 18 Fællestid 18 Opfølgningssamtaler 19 Dine faste opgaver med eleverne - Ud over undervisning 19 Elevindflydelse 19 Elevfremmøde og -fravær 19 Pauser 20 Din forberedelse til undervisningen 21 Budget 21 Materialer 21 Kopiering og pædagogisk værksted 21 Skabe til undervisningsmaterialer 21 Ekskursioner 21 Fredags- og weekendhold 22 Samarbejde med andre undervisere 22 IT og WI-FI 22 Nyheltidsundervisning 23 Formål 23 Målgruppe 23 Undervisningen 23 Flex10 24 Din ansættelse 24 Overenskomst 24 Arbejdstid og ferie 24 3

4 Sygdom eller fravær 25 Mødeaktivitet 25 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 25 Teamudviklingssamtaler (TUS) 25 Din undervisning 25 Start og slut på undervisningsåret 25 Din forberedelse til undervisningen 26 Elevfremmøde 26 Kontaktlærerfunktion og forældresamarbejde 26 Kost og motion 27 Faglig bootcamp 27 Censor 27 Supervision klassecenteret 28 Undervisningen 28 De 8 valgfagspakker 28 Vejledning 30 Din ansættelse 30 Overenskomst 30 Arbejdstid og ferie 30 Sygdom eller fravær 30 Mødeaktivitet 31 Fællesskabet 31 Demokrati Rådet 31 Velkomstsamtaler med elever 31 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 31 Teamudviklingssamtaler (TUS) 32 Din undervisning 32 Start og slut på undervisningsåret 32 Din forberedelse til undervisningen 32 Elevfremmøde og -fravær 33 Forældresamarbejdet 33 4

5 Skolerejser 33 Censor 33 Arbejdsmiljø og MED-system - Fælles afsnit 34 Tillidshverv 34 Tillidsrepræsentant 34 Arbejdsmiljørepræsentant 34 TRIO 34 MED-møder (Personalemøder med MED-status) 35 Retningslinjer og politikker - Fælles afsnit 35 Børneattest 35 Tavshedspligt 35 Den skærpede underretningspligt 36 Mobbepolitik 36 Konflikthåndtering 36 Vold/trusler 37 Ulykker 38 Brand og beredskabsplan 38 Krisepsykolog 38 Rygning, alkohol og euforiserende stoffer 39 Kommunikation med elever 39 Sociale medier 39 Afsluttende bemærkning 39 5

6 Velkommen Vi byder dig velkommen til Hvidovre Ungdomsskole. Vi er glade for at have dig med på holdet. Denne personalehåndbog skal både ses som en introduktion og guide til nye medarbejdere samt et opslagsværk til erfarne medarbejdere. Inden du får mere konkret information om netop din ansættelse, arbejdsgang og generelle retningslinjer, så vil vi kort indføre dig i Hvidovre Ungdomsskoles opbygning, forskelligartede opgaver og målsætning. God læselyst! Hvidovre Ungdomsskole har fire afdelinger: Sekretariatet Lasse Johansson (Skoleleder) Almenafdelingen Lise Zaar (Faglig leder med souscheffunktion) Heltidsundervisningen Rune Stoltenberg (Faglig leder) 10. Klassecenteret Lise Zaar (Faglig leder med souscheffunktion, Faglig leder i Almenafdelingen & Administrationen i 10. klassecenteret) & Rune Stoltenberg (Faglig leder i Nyheltidsundervisningen, Flex10 & 10 klassecenteret) I sekretariatet har ledelsen, sekretærerne og projektmedarbejderen arbejdsplads. Sekretariatet udfører en bred vifte af opgaver herunder personaleadministration, løn, koordinering af fritidshold og dagsundervisning, elevadministration, markedsføring og servicering af medarbejdere og andre brugere af Ungdomsskolens lokaler. Almenafdelingen og Nyheltidsundervisningen varetager i alt tre typer opgaver: Fritidsundervisning, specialundervisning og folkeskolesamarbejdet under Den Åbne Skole, som dækker over forskellige undervisningstilbud rettet mod folkeskoleelever i Hvidovre Kommune. Almenafdelingen tilbyder gratis fritidsundervisning i Bog & Sprog, Håndværk & Design, Mad & Kager, Dans & Sport, Mennesker & Spil, Musik, knallertkørekort, førstehjælp og FS samarbejdet til alle unge fra år i Hvidovre Kommune. Hvidovres unge kan også tilmelde sig studieture og deltage i weekend- og heldagsarrangementer. Undervisningen er i hverdagene fra kl. 16:30-21:00, og de fleste hold finder sted i Ungdomsskolens lokaler. 6

7 Udover almenunderviserne er der altid to AV er (aftenværter) til stede, som skaber trygge og hyggelige rammer for Ungdomsskolens elever og undervisere. Derudover fører de tilsyn med undervisningen. Heltidsundervisningen er et undervisningstilbud for elever i udskolingen, som har behov for et andet tilbud end folkeskolen. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger, forbereder eleverne på folkeskolens afsluttende prøver og styrker deres muligheder for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Almenafdelingen og Heltidsundervisningen udfører rekvirerede opgaver for folkeskoleklasser bl.a. tilbyder vi undervisning i førstehjælp, tobak, alkohol, classbuilding, kajakroning, klatring og andre friluftaktiviteter, som har til formål at give elever en alsidig skoledag. I Ungdomsskolen har vi også et ønske om at præsentere eleverne for gode udendørsaktiviteter i Hvidovres lokalområde. Hvidovre 10. klassecenter er en forholdsvis ny del af Hvidovre Ungdomsskole. Vi udbyder 8 valfagspakker: Design & Iværk-sætteri, Sport & Outdoor, e-sport & Teknologi, Byggeri & Håndværk (EUD10), Demokrati & Power, Maduniverset, Samfundsfag, Filosofi & Psykologi. Derudover har vi FLEX10, som er en særlig linje, hvor der er mere støtte til eleverne end i en normal 10. klasse. På de obligatoriske fag er eleverne inddelt i stamklasser. Ungedemokratiet er en vigtig del af Ungdomsskolen! Vi har et elevråd tilknyttet Almenundervisningen og 10. klassecenteret, som er med til at bestemme, hvilke fag og aktiviteter, som Ungdomsskolen skal udbyde. Derudover er Ungdomsskolen kommunens tovholder for Fælleselevrådet. Ungdomsskolen faciliterer fællesmøder for repræsentanter fra alle Hvidovres folkeskolers elevråd. Fælles Elevrådet løser opgaver fra kommunens forvaltninger og skaber samarbejde og inspiration på tværs af skolerne. Vi er på Hvidovre Ungdomsskole i gang med mange spændende projekter og arbejdsopgaver. Vi håber, du har fået et større indblik i opgaverne, og vi ser frem til/glæder os over, at du tager del i dem. 7

8 Lov om Ungdomsskoler Den kommunale ungdomsskoles formål er at: Ungdomsskolen skal give eleverne mulighed for at Fæstne og uddybe deres kundskaber Give dem forståelse for samfundslivet og dygtiggøre dem til det Give deres tilværelse forøget indhold Udvikle deres interesse for og evne til at medvirke aktivt i et demokratisk samfund Hvidovre Ungdomsskole vil i samarbejde med de unge Danne til deltagelse i et demokratisk samfund Tilbyde en varieret og gerne utraditionel undervisning Indrette undervisningen efter de enkelte elevers potentialer, ønsker og behov uden at give køb på faglighed og seriøsitet Fastholde, at alle mennesker har ret til at blive hørt og respekteret Medvirke til at give eleverne Lyst til og glæden ved at lære noget nyt Nye sociale kompetencer og netværk Ansvarsfølelse over for en gruppe og en valgt aktivitet Gode arbejdsvaner Lyst til at deltage aktivt i Hvidovre Ungdomsskoles liv, organisation og demokrati 8

9 Kontaktoplysninger til ledelse og dagligt personale Ledelse Lasse Johansson (Skoleleder) tlf.: , mail: Lise Zaar (Faglig leder i Almenafdelingen & Faglig leder administration i 10. klassecenteret) tlf.: , mail: Rune Stoltenberg (Faglig leder i Nyheltidsundervisningen, Flex10 og i 10. klassecenteret) tlf.: , mail: Sekretærer Anne Nielsen (Heltidsundervisningen, 10. klassecenteret, økonomi & personale) tlf.: , mail: Nanna Askjær (Almenafdelingen, markedsføring & hjemmeside) tlf: , mail: Almenafdelingen Christian Nielsen (Lærer, friluft m.m.) tlf.: mail: Kristoffer Hannberg (Førstehjælp, friluft, ungedemokrati & AV er) tlf.: mail: Michelle Bang (Projekter, ungedemokrati, FS samarbejde & AV er) tlf mail: Semih Taskiran (AV er) Andreas Petersen (AV er) Daniel Nunez Alberte Chrintz (AV er) AV-telefoner: Den grå (bruges alle hverdage): Den hvide (bruges alle hverdage):

10 Nyheltidsundervisningen Allan Henriksen (Lærer) Nicki Bang (Lærer) Sava Bjerring (Lærer) Stine Rolfsen (Pædagog) Nyheltidsundervisningens telefoner: Telefon: klassecenteret Flex10 Rasmus Bille (Lærer) Kristine Kiel Olesen (Lærer) Lizette Bruun Olsen (Lærer) Marie Louise Petersen (Lærer) Ole Skovbjerg Grumstrup (Lærer) Sajeel Hussain (Lærer/IT vejleder) Pernille Dahl (Lærer) Birgitte Brixius (Lærer) Adresse og kontorets åbningstider Telefon: Bødkerporten 1B, 1. tv Hvidovre Mandag - torsdag kl til og fredag kl til Telefon: Mail: Facebook, Instagram og LinkedIn: 10

11 Sekretariatet Arbejder for alle afdelinger Sekretariatet er Hvidovre Ungdomsskoles serviceorgan og bindeled mellem afdelingerne. Afsnittet er derfor relevant for alle ansatte på Hvidovre Ungdomsskole. Her kan du læse mere om, hvilke opgaver sekretariatet varetager, og hvad du som medarbejder kan få hjælp til. Sekretariatet bemander desuden Ungdomsskolens kontor og telefon inden for åbningstiderne: Mandag torsdag kl til og fredag kl til Arbejdsfunktioner: Henvendelser En af de primære arbejdsopgaver består i at betjene og ekspedere de personlige, telefoniske og skriftlige henvendelser, som kommer i åbningstiden. Det kan være henvendelser fra elever, forældre, medarbejdere og andre brugere af Ungdomsskolens lokaler og faciliteter. Personaleadministration I forbindelse med ansættelser er det sekretariatet, som tager sig af ansættelseskontrakter og indhenter børneattester. Derudover udregner de arbejdstimer, udbetaler løn og laver lønsedler. Skal du (efter aftale med din nærmeste leder) afholde ferie eller barsel eller har længerevarende fravær/sygdom er det sekretariatet, som tager sig af den administrative del. Økonomi for alle afdelinger Sekretariatet servicerer ledelsen med budgetberegninger både i forhold til Ungdomsskolens samlede budget, almenundervisernes og lærernes fagbudgetter og løn. Her klares også indbetalinger til banken, afstemning og bogføring af fakturaer og kvitteringer. Det er også her, du skal aflevere dine kvitteringer og udlæg. Derudover er det også sekretariatet, som administrerer almenundervisernes, heltidslærernes- og 10. klasselærernes budget. Indkøb Vi benytter EAN nr. (elektronisk faktura) til alle indkøb. Når dit budget er godkendt af din leder, og det er afklaret, om der er behov for indkøb af undervisningsmaterialer, skal 11

12 du bestille dem. Vær opmærksom på, at sekretariatet bestiller kontorartikler hjem, så hvis der mangler fx kuglepenne, hæfter osv., skal du blot skrive en mail til dem på fællespostkassen Har du selv købt undervisningsmateriale, skal du sende en kopi af ordrebekræftelsen til samme mail. Når varerne er leveret, skal du tjekke følgesedlen. Notér på følgesedlen, hvis nogle af varerne ikke er leveret, eller hvis de skal sendes retur. CVR nr.: EAN nr.: Udlæg Du skal prøve at undgå udlæg. Undtagelsesvis kan du få lov til at lave et udlæg. Det skal på forhånd godkendes af din leder. Har du udlæg for undervisningsmaterialer eller lignende, skal du aflevere din bon med navn, hold og CPR. nr. til sekretariatet eller en AV er, hvis du er almenunderviser. Sekretærerne vil derefter udbetale pengene til din NemKonto. Derudover hjælper de med rejsekort og købekort. Materiel Det er gennem sekretariatet, bookingen af lokaler og bussen foregår. Du skal booke to dage før brug. Du skal sende en mail til fællespostkassen: dk med bookingen. Bookingen er gået i gennem, når du har fået en bekræftelse. Nøgler, låsebrikker og alarm Ved din ansættelse får du udleveret nøgler og låsebrik af sekretariatet. Du skal ved udleveringen underskrive en låneseddel. Du har ansvaret for nøglerne og brikken og må ikke overdrage dem til andre. Nøglerne kan bruges til at åbne indvendige døre og skabe i bygningen. Låsebrikken er til den ydre elektroniske lås. Den skal du anvende, når du skal ind i bygningen. Almenafdelingen Holdoprettelse og elevtilmeldinger Holdoprettelser er en af sekretariatets kerneopgaver. De står for at oprette fritidshold og studieture i systemet. Derudover er de med til at komme med forslag til nye hold og finde undervisere til dem. En stor del af henvendelserne vedrører derfor også elevtilmeldinger. 12

13 Når en elev er kommet på et hold, sender sekretariatet en bekræftelse ud til elever. Nyheltidsundervisningen Elevadministration og prøver Sekretariatet er ansvarlig for elevadministrationen af heltidselever. Når en elev bliver visiteret til Heltidsundervisningen, så står sekretariatet for indskrivningen. Under eksamensperioden er sekretariatet med til at administrere afgangsprøver og indskrive karakterer. Folkeskolesamarbejdet Den åbne skole Ungdomsskolen har til opgave at lave anderledes læring og oplevelser i Hvidovres lokalområde for folkeskoleelever i Hvidovre Kommune. Opgaven er bestemt af Undervisningsministeriet og kaldes Den åbne skole. Sekretariatet står for den administrative del af folkeskolesamarbejdet. Det vil sige, at de står for holdoprettelser i systemet, tager imod tilmeldinger fra skoler, logistik og mad til deltagerne, hvis det er inkluderet. 10. klassecenteret Elevadministration og prøver Sekretariatet er ansvarlig for elevadministrationen af 10.klasseselever. Herunder har de bl.a. ansvaret for at behandle de elevansøgninger, som kommer via optagelse.dk. Under eksamensperioden er sekretariatet med til at administrere afgangsprøver og udskrive afgangsbeviser. Intern kommunikation Sekretariatet holder vores hjemmeside: opdateret med relevant information. Derudover udsender de nyhedsbreve til almenunderviserne og AV erne i løbet af sæsonen. De står ligeledes for at sende invitationer ud i forbindelse med arrangementer og konferencer, som afholdes på Hvidovre Ungdomsskole. Dagbogen AV erne har en fælles dagbog med sekretariatet, hvor begge kan skrive information til hinanden. Den er oprettet gennem OneNote og særlig effektiv, da AV erne og sekretariatet arbejder forskudt af hinanden. 13

14 Markedsføring Ungdomsskolen lever af, at de unge vælger os og kommer til os. Derfor er det vigtigt, at vi skaber interessant og motiverende undervisning. Sekretariatet bruger en del tid på at reklamere for Ungdomsskolen på forskellige medier. De sørger for, at vi optræder på LinkedIn og i Hvidovres lokalavis fx i forbindelse med sæsonopstart i Almenafdelingen og 10. klasses åbent hus arrangement. Derudover designer sekretariatet et tilbudskatalog, som bliver udleveret til alle klasses elever med spændende fritidsundervisning og et informationshæfte omkring 10. klassecenteret, som uddeles til alle 9. klasseselever i Hvidovre Kommune. De administrerer vores fælles Facebookside, Instagram og Snapchat. Både Instagram og Snapchat er i samarbejde med AV erne. 14

15 Almenafdelingen Dette afsnit henvender sig til dig i Almenafdelingen, som underviser i eftermiddags-/aftentimerne i Bog & Sprog, Håndværk & Design, Mad & Kager, Dans & Sport, Mennesker & Spil, Musik, knal-lertkørekort eller førstehjælp en eller flere gange om ugen. Afsnittet vil gå mere konkret ned i din forberedelse til undervisningen, ansættelsesforhold og andre praktiske informationer. Læringsmål Du skal opstille nogle læringsmål, når du planlægger din undervisning. Læringsmålene skal ses som et dynamisk værktøj, som skal understøtte din undervisning. Målene giver eleverne synlighed over for, hvad de skal lære. Læringsmålene skal udarbejdes sammen med eleverne og skrives ind i Feliks (elevadministrationssystemet) senest 3. undervisningsgang. Hvis du og dit hold ændrer målene undervejs, skal du blot tilrette dem i Feliks. Nedstående nøgleord skal du bruge som overskrift, når du skal lave læringsmålene. Du skal opstille fire mål på dit hold. Husk at du altid kan få sparring hos AV erne eller ledelsen. Faglighed Hvad har eleven lært/gjort. Her ses et par eksempler fra sidste sæson, som du kan blive inspireret af: Eleven har læst danske tekster i stigende sværhedsgrad Eleven har lært vejen fra idé til skitsetegning og færdigt produkt Eleven har fået en bred musikalsk forståelse i verdens musik Fordybelse Hvad har I på holdet fordybet jer ekstra meget i. Eksempler fra sidste sæson: Holdet er gået i dybden med særlige danske sproglige fænomener Holdet har fordybet sig i mode og tendenser som inspiration til kreationer Holdet har fordybet sig i at lære musikken at kende og huske koreografierne Fællesskaber Hvad har I på holdet lavet sammen eller haft fokus på i forhold til fællesskab. Eksempler fra sidste sæson: Eleven har samarbejdet i forskellige sproglege Eleven har sammen med holdet skrevet en fælles historie 15

16 Eleven har lært, at det ikke gælder om at være den bedste danser, men om at være med Dannelse Hvordan har I arbejdet med dannelse på holdet. Begrebet dannelse henviser til den proces, hvorigennem et menneske tilegner sig viden, færdigheder og holdninger. Eksempler fra sidste sæson: Eleven har været med i en kreativ proces og tilegnet sig ny viden sammen med andre med forskellige baggrunde og holdninger Eleven har lært, at man på holdet udviser respekt for hinanden, og at alle er en del af holdet Eleven har lært vigtigheden af samarbejde og tolerance i forbindelse med gruppearbejdet Ungdomsskolebevis Alle elever, som har deltaget på et hold i Ungdomsskolen, kan få et ungdomsskolebevis, hvis de som hovedregel har haft mere end 70% fremmøde. Læringsmålene fremgår af beviset. Eleverne kan vedlægge beviset, hvis de søger uddannelse eller arbejde. Eleverne skal kontakte Ungdomsskolen, hvis de ønsker beviset. Din ansættelse Overenskomst Som underviser i Hvidovre Ungdomsskole er du ansat på Uddannelsesforbundets Overenskomst for lærere i Ungdomsskolen. Overenskomsten findes på Uddannelsesforbundets hjemmeside Når du bliver ansat, kan du vælge, om du vil ansættes som månedslønnet medarbejder i tidsbegrænset stilling, eller som timelønnet medarbejder. Hvis du vælger månedslønnet ansættelse, skal der aftales forberedelsestid på skolen. Hvis du vælger timelønnet ansættelse er der to satser for aflønning nemlig undervisningstimer og arbejdstimer. Du får undervisningstimer for selve undervisningen og arbejdstimer for fx møder og studieture. Undervisningssatsen er højest, fordi vi forventer, at du er godt forberedt og klar, inden undervisningen begynder. Satsen er beregnet på, at du bruger 45 min. til forberedelse og klargøring af lokale, hver gang du underviser 60 min. 16

17 Underviserkonference Vi afholder konferencer for underviserne to gange årligt. Konferencerne er faglige arrangementer, som giver god mulighed for at styrke det kollegiale fællesskab blandt underviserne. Underviserne bliver aflønnet med arbejdstimer for at deltage. Årshjul september: Opstartskonference Uge 38: Opstart af efterårssæson Uge 42: Efterårsferie 6. november: Ungdomsskole seminar Uge 50: Sidste undervisningsuge Uge 1: Opstart af forårssæson 14. Januar: Nytårskur Uge 7: Vinterferie Uge 12: Sidste undervisningsuge Ungdomsskolens fulde program kan ses på Fravær Hvis du bliver syg eller ikke kan gennemføre din undervisning, skal du hurtigst muligt give besked til kontoret på telefon Vi har derefter mulighed for at finde en vikar eller aflyse undervisningen. Kender du en egnet vikar, er du meget velkommen til at henvise personen til os, men du må ikke selv ansætte en vikar på dit hold. Der udbetales IKKE løn under sygdom, hvis du er ansat på timeløn. Ændring af timetal Desværre sker det, at enkelte hold bliver for små, og holdet bliver nødt til at lukke før tid. Inden et hold bliver lukket, vil AV erne og ledelsen selvfølgelig være i dialog med dig om, hvordan vi kan få pustet liv i elevernes fremmøde. 17

18 Praktisk information Nyhedsbrev VI udsender nyhedsbreve i løbet af sæsonen. Nyhedsbreve er både relevant for dig som underviser og for eleverne. Det er derfor vigtigt, at du i din undervisning videregiver informationerne til dine elever. Ankomsthallen I Ankomsthallen møder både undervisere og elever ind inden undervisningen. Eleverne har mulighed for at opholde sig i Ankomsthallen i deres pauser og komme før og efter de har været til undervisning. I Ankomsthallen vil eleverne også kunne få lidt forfriskninger og vand. I år har vi fokus på trivsel og fællesskaber, og derfor vil der være aktiviteter for eleverne omhandlende dem. Generelt giver fællesområdet eleverne mulighed for at hilse på og hygge sig med elever fra andre hold. Aftenværter (AV er) Mandag torsdag er der altid to aftenværter (pædagogiske medarbejdere) til stede. Aftenværterne i daglig tale AV er er bindeleddet mellem eleverne, forældrene, underviserne og administrationen. AV erne har deres base i Ankomsthallen. Du vil altid kunne finde mindst én AV er her. De varetager forskellige opgaver som bl.a. at byde eleverne velkommen og at facilitere aktiviteter for eleverne. Derudover fører de tilsyn med undervisningen, bistår med pædagogisk sparring og information til underviserne samt ordner andre praktiske opgaver. Fællestid Fællestid er 15 minutter til beskeder, sparring og samvær med dine kollegaer, som bliver afholdt i lokalet Sidevognen. Lokalet ligger ved siden af Ankomsthallen. Der er fællestid mandag til torsdag i tidsrummet kl Hvis dit hold stopper kl , opfordrer vi dig til, at du deltager efter endt undervisning. Hvis dit hold starter kl opfordrer vi dig til, at du møder ind tidligere og deltager i fællestid. Du vil blive aflønnet med arbejdstimer. Udbetalingen for fællestid sker to gange årligt, som udgangspunkt i januar og april. 18

19 Opfølgningssamtaler En gange i løbet af sæsonen vil du blive inviteret til en opfølgningssamtale på ca. 15 minutter med en AV er. Formålet med opfølgningssamtalerne er at få indblik i din undervisning samt din og elevernes trivsel. Ved sæsonslutning vil du blive kontaktet til en snak om året der gik og næste skoleår. Evaluering i løbet af sæsonen Med udgangspunkt i dit holds læringsmål vil ledelsen og AV erne tage en snak/lave spørgeskemaundersøgelser med dig og dine elever flere gange i løbet af sæsonen. Vi gør det, fordi vi er nysgerrige og vil sikre god trivsel og læring hos eleverne og dig. Dine faste opgaver med eleverne Ud over undervisning Elevindflydelse Det er vigtigt i Hvidovre Ungdomsskole, at eleverne har reel indflydelse på vores undervisning og i hverdagen. Dette betyder, at du skal tage eleverne med i formuleringen af læringsmålene og evalueringer i løbet af årets undervisning. Du må meget gerne opfordre dine elever til også at tilmelde sig Ungdomsskolens Elevråd. Elevfremmøde og -fravær Du skal registrere elevernes fremmøde og fravær ved hver undervisningsgang, så det fremgår, hvor mange elever der har deltaget i undervisningen. Hvis en elev er fraværende og har meldt afbud, skal du notere det online i elevmødelisten. Feliks er Ungdomsskolens elektroniske elevadministrationssystem, som du skal benytte til dette. Der er dog nogle smileys, som er gode at kende i forhold til registrering af elevfremmøde og -fravær. Vi bruger ikke alle, men dem vi bruger kan du se på billedet. 19

20 Hver gang eleven får en rød smiley og er fraværende, vil eleven og forældrene modtage en SMS, hvor der står, at vi savner eleven på Ungdomsskolen. Beskeden skal fungere som en reminder og huske eleven på at melde afbud næste gang, det bliver aktuelt. Anden og tredje gang eleven er fraværende uden at give besked, vil AV erne ringe til eleven og forældrene. Som udgangspunkt melder vi eleven ud, hvis han/hun har været fraværende tre gange i streg uden at give besked. Registrering af fremmøde og fravær er også en sikkerhedsforanstaltning, fordi vi i tilfælde af brand eller lign. skal vide, hvor mange elever vi har til undervisning. Pauser Der er ingen formelle pauser indlagt i din undervisning. Hvis du vurderer, at eleverne har brug for en pause, så gør du selvfølgelig det. Vær opmærksom på, at du har tilsynspligt med eleverne. Vi opfordrer til, at flere hold holder pause sammen, så eleverne har mulighed for at mødes på tværs. Pausen må ikke bruges til at afslutte undervisningen tidligere end planlagt. 20

21 Din forberedelse til undervisningen Budget I forbindelse med holdopstart skal du lave et budget for dit hold. Senest efter anden undervisningsgang skal du aflevere budgettet, som din nærmeste leder skal godkende. Budgettet skal dække undervisningsmaterialer, ekskursioner osv. Hvis du og dine elever senere får en god ide, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte din nærmeste leder. Kontorartikler bestiller du hos AV erne eller hos sekretærerne og er ikke med i budgettet. Du kan altid få oplyst restbudget hos sekretærerne. Materialer Ungdomsskolen råder over forskellige undervisningsmaterialer spørg AV erne om vi allerede har det, I skal bruge. Når undervisningsmaterialerne skal bestilles, skal du kontakte AV erne. Hvidovre Kommune har indkøbsaftaler mange steder. Kopiering og pædagogisk værksted Har du brug for at kopiere materialer til undervisningen, kan du komme og kopiere på Ungdomsskolen, inden din undervisning starter. AV erne vil vise dig, hvor kopimaskinen står, og hvordan den virker. Ungdomsskolen betaler udgiften til kodaafgifter, som er en kopieringsafgift, men vær opmærksom på, at du kun i begrænset omfang må kopiere bøger og undervisningsmateriale. Skabe til undervisningsmaterialer Der er skabe til undervisningsmaterialerne i alle lokaler. Husk at rydde op i det, når sæsonen slutter. Materialer, der fylder mere end en hylde, skal som hovedregel opbevares i et rullebur i et af depoterne. Du kører det frem før og tilbage i depotet efter din undervisning. Ekskursioner Det giver god mening, at du sammen med dit hold planlægger en ekskursion. Det kan være besøg på uddannelsessteder, arbejdspladser, museer, events eller teater. Aftal med din leder, når du/i har en god ide. Ligeså snart aftalen er i hus, sender sekretariatet besked hjem til elever og forældre med alle de praktiske informationer. Du vil blive 21

22 aflønnet, og Ungdomsskolen dækker som hovedregel de fleste udgifter for eleverne. Erfaringerne har vist, at eksklusioner er med til at fastholde eleverne. Fredags- og weekendhold Tilsyn med fredags- og weekendhold er fordelt i ledelsen. Du vil blive kontaktet af den vagthavende leder, inden dit hold starter. Samarbejde med andre undervisere Vi opfordrer til, at du er nysgerrig på, om det er muligt at lave undervisning (evt. et weekendhold) i samarbejde med andre hold. Både du og eleverne kan få meget ud af at kombinere fagligheden på to eller flere hold. IT og WI-FI Der er Wi-Fi over hele skolen, og næsten alle undervisningslokalerne er udstyret med projektor og skærm. Spørg AV erne efter koder. Ungdomsskolen råder over nogle få bærbare computere, som eleverne kan låne i undervisningen. 22

23 Nyheltidsundervisning Dette afsnit henvender sig til dig, som er tilknyttet Nyheltidsundervisningen og arbejder med de unge til dagligt som lærer eller pædagog. Til at starte med vil vi kort beskrive formålet med Nyheltidsundervisningen og elevgruppen. Formål Formålet med Ungdomsskolens Nyheltidsundervisning er: At sikre at eleverne kommer i skole. At skabe mulighed for trivsel og udvikling. At opfylde undervisningspligt for elever med skrøbelig skoletilknytning. At eleverne gennemfører FP9 At skabe en tro på egne evner hos eleven. At skabe en motivation for læring. Målgruppe At forberede og støtte eleverne i overgangen til 10. klassecenteret, ungdomsuddannelse eller job. Målgruppen er unge i klasse med skrøbelig skoletilknytning. De unges karakteristika kan være: De er kognitivt inden for normalområdet Har oplevet flere skoleskift Præget af en negativt defineret skolehistorie De har udfordringer i forhold til familie, lærere, pædagoger og jævnaldrende. Udredt for en diagnose De unge har det til fælles, at de kan profitere af et trygt og forudsigeligt undervisningsmiljø. Henvisning er via tværfagligt netværk. Nyheltidsundervisningen har plads til 12 elever og har en normering på 4 lærere/pædagoger. Undervisningen Nyheltidsundervisningen tilbyder dagsundervisning i alle skolefag og følger folkeskolelovens regler om afgangsprøver. Eleverne undervises desuden i fag og emner som: 23

24 24 Madkundskab Håndværk og Design Social træning Uddannelse og Job Undervisningen er kendetegnet ved at være tydelig og forløbe efter en genkendelig struktur. Det er muligt at differentiere undervisningen ud fra den enkeltes behov. Eleverne har ikke læseferie, men møder i stedet i skole og har prøveorienteret undervisning. FLEX10 er i 10.klassecentret men med glidende overgang fra Heltidsundervisningen FLEX10 er en særlig linje, som eleven ikke selv kan vælge på Optagelse.dk. PÅ FLEX10 er der færre elever og flere voksenressourcer. FLEX10 er nomineret til elever og to lærere. FLEX10 giver den enkelte elev fleksibel individuel læseplan med dansk, matematik og engelsk som grundpillerne. Målet er at eleven på sigt kan deltage delvis eller helt på en af de andre linjer. Henvisning er via tværfagligt netværk på ungeområdet. Din ansættelse Overenskomst Som lærer i Hvidovre Ungdomsskole er du ansat på Uddannelsesforbundets Overenskomst for lærere i Ungdomsskolen. Overenskomsten m.m. findes på Uddannelsesforbundets hjemmeside: Arbejdstid og ferie Hvidovre Ungdomsskole følger folkeskolernes feriekalender, og derfor holder Heltidsundervisningen lukket i sommer-, efterårs-, jule-, vinter- og påskeferien. Derudover er der også nogle lukkedage i forbindelse med helligdagene. Feriekalenderen findes på Hvidovre Kommunes hjemmeside. For at opretholde en normtid fuldtid/37 timer, skal du arbejde 41 t/uge i gennemsnit henover årets 41 arbejdsuger. Det kan være, du er ansat på flere eller færre timer end 37 timer, så derfor skal du altid høre din nærmeste leder, hvordan dine arbejdstimer fordeler sig. Lønnen er bagudbetalt.

25 Sygdom eller fravær Hvis du bliver syg og ikke kan gennemføre din undervisning, skal du hurtigst muligt give besked til din nærmeste leder. Mødeaktivitet Heltidsundervisningen har indlagt to timer til ugentlige teammøde. Derudover vil der være forskellige mødeaktiviteter fordelt over skoleåret herunder supervision, MED-møde, forældremøder, skole-hjemsamtaler og netværksmøder mv. Du vil sammen med de andre heltidslærere med 6-7 ugers mellemrum deltage i fagligt fællesskab med 10. klassecenterets lærerteam med henblik på at sparre og udvikle den pædagogiske praksis. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Som medarbejder ved Heltidsundervisningen vil du blive indkaldt til MUS af din leder i december måned. Hvidovre kommune har ønske om at gøre MU samtalernes struktur ensartet for alle ansatte i kommunen. Der er derfor udarbejdet forberedelsesark, som samtalen vil tage udgangspunkt i, men også drøfte konkrete og nærværende emner. Arket vil blive vedhæftet din indkaldelse ca. to uger før samtalen finder sted. Teamudviklingssamtaler (TUS) Du skal sammen med resten af Heltidsundervisningens- og FLEX10-lærerteamet deltage i en teamudviklingssamtale, som er en udviklingsorienteret samtale mellem jer og den faglige leder. Formålet med samtalen er at etablere fælles forståelser i teamet i forhold til mål, krav, ansvarsområder, prioriteringer og arbejdsform. Endvidere hjælper samtalen med at skabe fælles overblik over gruppens ressourcer og kompetencer, og over hvordan disse bedst spiller sammen i opgaveløsningen. Din undervisning Start og slut på undervisningsåret Vi starter op i uge 31, hvor du og dine kollegaer sammen skal på internat med overnatning. Her skal I planlægge det kommende skoleår. I uge 32 starter eleverne. Første uge er der fokus på relationsdannelse, hvor I lærere er med til at planlægge en masse sjove aktiviteter for eleverne. Sidste undervisningsuge er uge 25, hvor vi også holder kombineret dimission og sommerfest for eleverne. 25

26 Her får eleverne udleveret deres prøvebeviser. Det er en hyggelig og også lidt højtidelig dag, hvor elevernes familier og venner er velkomne. Din forberedelse til undervisningen Dine årsplaner jf. årshjul skal være færdige og delt i Aula inden skoleårets opstart. Årsplanerne skal ligge i Meebook. Som lærer ved Heltidsundervisningen er du i et forpligtende fagligt fællesskab med dine kollegaer. Det indbefatter bl.a. tilstedeværelse til fælles forberedelse. Du vil derudover have en del individuel forberedelse, og her arbejder vi med begrebet tilstedeværelse med mening. Det vil sige, at du ikke nødvendigvis behøver at bruge alle dine forberedelsestimer på skolen. Du forventes selvfølgelig at møde velforberedt til undervisning samt være klar til at påbegynde din undervisning til tiden. Det er dig, som skal vente på eleven ikke omvendt. Elevfremmøde Fremmøde bliver registreret i Aula. Elevernes fremmøde registreres på en tavle, da det på den må-de bliver visuelt for eleven. Til klassens time vendes elevens mødestabilitet og fremmøde/fravær. Fremmødeproblematikken er særlig central, og derfor har vi et naturligt fokus på, hvordan vi kan øge elevernes fremmøde. Vi tager hver dag kontakt til de hjem, hvor eleven ikke er mødt. Vi følger fast op på fravær over tre dages varighed. Kontaktlærerfunktionen og forældresamarbejde Som medarbejder ved Heltidsundervisningen vil du være kontaktperson for en gruppe elever. Det betyder, at du har særligt fokus på og ansvar for at udarbejde det skriftlige arbejde vedr. elevernes handleplan og statusudtalelser. Du har systematiske udviklingssamtaler med dine kontaktelever, hvor personlige, sociale og faglige mål evalueres og nye mål sættes for næste periode. Samtalen skal være genkendelig fra gang til gang. Heltidsundervisningen vægter et tæt forældresamarbejde. Der er derfor tid i skemaet til ugentlig kommunikation med hjemmet, hvor elevens trivsel og udvikling er i fokus. Vi afholder som udgangspunkt: 26 To forældremøder årligt (i opstartsuge og igen i februar) To årlige skole-hjem-samtaler To årlige netværksmøder

27 Til netværksmøderne deltager, foruden kontaktpersonen, eleven, forældrene samt alle samarbejdspartnere. Her gøres der status over den udarbejdede handleplan, og det vurderes, om eleven skal revisiteres til et andet tilbud. Første møde finder sted i november. Kost og motion Vi har en ernæringspolitik, og derfor må eleverne ikke få sukker, sodavand og energidrikke i skoletiden. Der er i stedet mulighed for frisk frugt og koldt vand fra vores vandautomater. To til tre dage om ugen tilbyder vi sund frokost. Vi bestræber os på at få bevægelse ind i skoledagen, og vi er så heldige at råde over et skønt nyrenoveret bevægelsesgårdmiljø, multisal samt eksterne samarbejdspartneres faciliteter såsom Avedøre Idrætscenter, Hvidovre Havn, Avedøre Stadion samt Hvidovre Stadion. Faglig bootcamp Heltidsundervisningen har undervisningslokaler til rådighed i Hvidovre Havn, som vi bl.a. bruger til faglig bootcamp. Faglig bootcamp er et intensivt læringsforløb, som strækker sig over 8 mandage (uge 34 41). Her er vores fokus på at styrke elevernes personlige kompetencer fx samarbejdsevne, selvstændighed og mødestabilitet osv. Eleverne vil også blive præsenteret for forskellige selvtillidsøvelser. Heltidsundervisningen står for et lignende forløb for 8. klasse elever i Hvidovre Kommune, som vurderes ikke-uddannelsesparate. Bootcampen forløber over to uger i foråret. Censor Vi tilstræber, at du kommer ud og agerer censor i dit eget fag. Vi er en del af en censorring, som er et forpligtende fællesskab med andre skoler og uddannelsesinstitutioner. Vi skal stille censorer til rådighed for at få censorer. Derudover er det også en oplagt mulighed for at ajourføre viden og sikre kvalitet i egen og andres undervisning. Supervision Det daglige arbejde med Heltidsundervisningens elever stiller store krav til dig som medarbejder. De unge har ofte komplekse udfordringer og en adfærd, som ikke nødvendigvis er til at forstå. Til at hjælpe med forståelsen af den unge har vi derfor supervision. Det er en psykolog fra PPR, som står for supervisionen. Du forventes deltage aktivt i denne sammenhæng. 27

28 10.klassecenteret Dette afsnit henvender sig til dig, som underviser i 10.klassecenteret. I afsnittet står der mere om din undervisning, dagligdagen i 10.klasse og generelle ansættelsesforhold. Undervisning 10. klasse er et uddannelsestilbud til den elev, som efter grundskolen ønsker styrket uddannelsesparathed og yderligere afklaring inden valg af ungdomsuddannelse. I 10.klasse er der kun tre obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk, som eleven skal have. Eleven har derfor rig mulighed for at vælge en række valgfag og prøve forskellige discipliner og håndværk af. Generelt er 10. klasse kendetegnet ved at: Eleven skal have grundfag (dansk + matematik + engelsk) Eleven skal tilbydes fransk, tysk og fysik/kemi. Eleven skal vælge en valgfagspakke. Eleven skal have valgfag Eleven skal i brobygning min. to uger max. seks uger Eleven skal lave en obligatorisk selvvalgt projektopgave (OSO) Eleven skal have vejledning og udarbejde en uddannelsesplan Eleven skal til prøve i grundfagene og evt. fransk, tysk og fysik/kemi. Der bliver afholdt termins-prøver i efteråret og interne prøver i linjefagene. Eleven vil i løbet af året få mulighed for at opleve de uddannelser, der er relevante for den enkelte linje. Ligegyldigt hvilken valgfagspakke eleven vælger, så står alle ungdomsuddannelsesmuligheder åbne for eleven efterfølgende. Eleverne er inddelt i stamklasser i de obligatoriske grundfag. De 8 valgfagspakker Design & Iværksætteri Her lærer eleven, hvordan man opstarter og markedsfører egen virksomhed herunder udformer hjemmesider og reklamefilm. Eleven lærer om idéudvikling, kommunikation, grafisk design og formidling. 28

29 Sport & Outdoor Denne valgfagspakke er for eleven, som elsker at dyrke idræt, og gerne vil udfordre sig. Eleven får viden om sundhed (både fysisk og mentalt), træning, fysiologi, anatomi, kost og idrætsskader. E-sport & Teknologi Her lærer eleven at forbedre sin strategiske evner indenfor diverse computerspil. Det lægges vægt analyse, refleksion, kommunikation, vedholdenhed og fysisk træning. Byggeri & Håndværk (EUD) Eleven får kendskab til forskellige håndværksfag indhold, krav, metoder og dagligdag, så eleven har mulighed for at snuse til erhvervsuddannelserne. Tre af dagene foregår på skolen og to dage er i brobygning på Teknisk Skole. Demokrati & Power Eleven får indblik i sine demokratiske muligheder og indflydelse. Der bliver diskuteret store bevægelser i samfundet herunder demokrati, revolutioner, antidemokratiske fællesskaber f.eks. radikalisering og social kontrol. Maduniverset Valgfagspakken er for eleven, som gerne vil udvikle sine gastronomiske færdigheder og arbejde med madtraditioner fra alle verdens lande. Eleven lærer mere om ernæring, bæredygtig madlavning, hygiejne og madspild. Samfund, Filosofi & Psykologi Denne valgfagspakke er for eleven som interesserer sig for menneskets handlinger, følelser og tankemønstre, og samfundets betydning for menneskets levevis. Eleven får indblik i forskellige religioner og kulturer. Der bliver diskuteret livets store spørgsmål og moralske dilemmaer. 29

30 FLEX10 er i 10.klassecentret men med glidende overgang fra Heltidsundervisningen FLEX10 er en særlig linje, som eleven ikke selv kan vælge på Optagelse.dk. PÅ FLEX10 er der færre elever og flere voksenressourcer. FLEX10 er nomineret til elever og to lærere. FLEX10 giver den enkelte elev fleksibel individuel læseplan med dansk, matematik og engelsk som grundpillerne. Målet er at eleven på sigt kan deltage delvis eller helt på en af de andre linjer. Henvisning er via tværfagligt netværk på ungeområdet. Vejledning Vejledning er en stor del af 10. klassecenteret. Der vil både være kollektiv og individuel vejledning, så eleverne bliver klædt på til at tage deres fremtidige valg af uddannelse og erhverv. Vi har tilknyttet en uddannelsesvejleder til 10. klasse, som har kontor tæt på undervisningslokalerne. Eleverne har derfor rig mulighed for at få vejledning og sparring af uddannelsesvejlederen. Din ansættelse Overenskomst Som lærer i Hvidovre Ungdomsskole er du ansat på Uddannelsesforbundets Overenskomst for lærere i Ungdomsskolen. Overenskomsten m.m. findes på Uddannelsesforbundets hjemmeside: Arbejdstid og ferie Hvidovre Ungdomsskole følger folkeskolernes feriekalender. Feriekalenderen findes på Hvidovre Kommunes hjemmeside. For at udfylde en beskæftigelsesgrad på 37 t/uge, skal du arbejde 41 t/uge i gennemsnit i skoleugerne. Sygdom eller fravær Hvis du bliver syg og ikke kan gennemføre din undervisning, skal du hurtigst muligt give besked jf. instruks fra nærmeste leder. 30

31 Mødeaktivitet Som udgangspunkt vil der ugentligt blive afholdt teammøde med dine kollegaer fra 10. klasse. På møderne vil en repræsentant fra ledelsen deltage. Der vil ligeledes være fast ugentlig mødeaktivitet i form af fælles forberedelse med fagkollegaerne. Du vil sammen med de andre 10.klasselærere med 6-7 ugers mellemrum deltage i fagligt fællesskab med Heltidsundervisningens lærerteam med henblik på at sparre og udvikle den pædagogiske praksis. Derudover vil der være mødeaktivitet i forbindelse med MED-møder, forældremøder, temadage, personaleudvikling samt møder med samarbejdspartnere i forhold til brobygning. Fællesskabet Vi ønsker at skabe god trivsel hos eleverne, og vi vil derfor gerne skabe en atmosfære, som kunne minde lidt om efterskolers og højskolers. I lærere skal derfor skiftes til at være morgenværter. Det betyder, at du skal møde ind en halv time tidligere ca. to gange om ugen og tage imod eleverne. Du skal sætte havregryn og mælk frem til eleverne og lave te og kaffe. Hver linje har en værtsdag, hvor de er ansvarlige for, at der er ordentligt ryddet op. Demokrati Rådet Ungedemokrati er, som tidligere sagt, vigtigt på Ungdomsskolen! Derfor har vi valgt at nedsætte et elevråd/ungeudvalg, som skal hjælpe os med at få idéer til at skabe god elevtrivsel, udvikle fede valgfagspakker/studieture og arrangere sociale arrangementer bl.a. den årlige Halloweenfest. Velkomstsamtaler med elever Alle nye elever bliver indkaldt til en velkomstsamtale inden studiestart. Du skal sammen med din leder være med til at afholde samtalerne. Velkomstsamtaler er en god måde at kvalificere elevens valg af linje og giver os en forhåndsviden om eleven i forhold til interesser, gensidige forventninger og evt. indblik i faglige/personlige udfordringer. Velkomstsamtalerne afholdes i maj. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Som medarbejder ved 10.klassecenteret bliver du blive indkaldt til MUS af din leder i december måned. 31

32 Hvidovre Kommune har ønske om at ensrette MU-samtalerne for alle ansatte i kommunen. Der er derfor udarbejdet forberedelsesark, som samtalen tager udgangspunkt i. Arket bliver vedhæftet din indkaldelse, som du får ca. to uger før samtalen finder sted. Teamudviklingssamtale (TUS) Du skal sammen med resten af 10. klassesteamet deltage i en teamudviklingssamtale, som er en udviklingsorienteret samtale mellem jer og den faglige leder. Formålet med samtalen er at etablere fælles forståelser i teamet i forhold til mål, krav, ansvarsområder, prioriteringer og arbejdsform. Endvidere hjælper samtalen med at skabe fælles overblik over gruppens ressourcer og kompetencer, og over hvordan disse bedst spiller sammen i opgaveløsningen. Din undervisning Start og slut på undervisningsåret Vi starter op i uge 31, hvor du og dine kollegaer sammen skal på internat med overnatning. Her skal I planlægge det kommende skoleår. I uge 32 starter eleverne. Første uge er der fokus på relationsdannelse, hvor I lærere er med til at planlægge en masse sjove aktiviteter for eleverne. Sidste undervisningsuge er uge 25, hvor vi også holder kombineret dimission og sommerfest for eleverne. Her får eleverne udleveret deres prøvebeviser. Det er en hyggelig og lidt højtidelig dag, hvor elevernes familier og venner er velkomne. Din forberedelse til undervisningen Dine årsplaner jf. årshjul skal være færdige og delt i Aula inden skoleårets opstart. Årsplanerne skal ligge i Meebook. Som lærer i 10.klasse er du i et forpligtende fagligt fællesskab med dine kollegaer. Det indbefatter bl.a. tilstedeværelse til fælles forberedelse. Du vil derudover have en del individuel forberedelse, og her arbejder vi med begrebet tilstedeværelse med mening. Det vil sige, at du ikke nødvendigvis behøver at bruge alle dine forberedelsestimer på skolen. Vi forventer naturligvis, at du møder velforberedt til undervisning og er klar til at påbegynde din undervisning til tiden. 32

33 Elevfremmøde og -fravær Du skal registrere elevernes fremmøde og fravær to gange dagligt. Om morgenen ved opstart af undervisningen og igen efter frokost. Registrering foregår i TEA via Aula. Forældresamarbejde Forældresamarbejde vægtes højt. Vi afholder forældremøder og skolehjemsamtaler. Du vil få tildelt kontaktelever, hvor du er ansvarlig for at have kontinuerlig og systematisk kontakt med eleverne og hjemmet. Skolerejser Eleverne får tilbudt at komme på skolerejse. Skal du med på en skolerejse, så er der en masse praktiske ting, som skal forberedes inden skolerejsen. Du skal bl.a. være med til at planlægge et lærerigt og indsigtsfuldt program sammen med dine elever og kollegaer. Derudover skal du afholde et forældremøde for eleverne og deres forældre eller værge(er), inden I tager afsted. Censor Vi tilstræber, at du kommer ud og agerer censor i dit eget fag. Vi er en del af en censorring, som er et forpligtende fællesskab med andre skoler og uddannelsesinstitutioner. Vi skal stille censorer til rådighed for at få censorer. Derudover er det også en oplagt mulighed for at ajourføre viden og sikre kvalitet i egen og andres undervisning. 33

34 Arbejdsmiljø og MED-system Fælles afsnit MED-systemet er Hvidovre Ungdomsskoles formelle ramme om samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse. Det er her, vi kan mødes og drøfte de udfordringer, der opstår i hverdagen. MED-systemet har til hensigt at sikre medarbejdernes medindflydelse på personaleforhold og arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø henviser både til de psykiske og fysiske rammer omkring arbejdet. På Hvidovre Ungdomsskole værner vi meget om vores medarbejdere, og hvis du oplever et problem eller har en god idé i forhold til ovenstående, så er det her du kan se, hvem du skal henvende dig til. Tillidshverv TR Tillidsrepræsentant (Uddannelsesforbundet) Mille K. B. Huusom mail: TR Tillidsrepræsentant (HK) Laila Bovbjerg Mærsk tlf.: , mail: AMR Arbejdsmiljørepræsentant: Kristoffer Hannberg tlf Tillidsrepræsentant Din tillidsrepræsentant skal arbejde for, at du og dine kolleger har gode forhold på arbejdet. Tillidsrepræsentanten er valgt af sine kollegaer og er bindeleddet mellem arbejdspladsen og fagforeningen. Du kan altid gå til tillidsrepræsentanten, hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende dine arbejdsforhold. Arbejdsmiljørepræsentant En arbejdsmiljørepræsentants opgave er at rette ledelsens fokus på arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljørepræsentanten er også valgt af sine kollegaer. Det er arbejdsmiljørepræsentanten, du skal gå til, hvis du har særlige idéer eller bekymringer angående arbejdsmiljøet. TRIO TRIO er samarbejdet mellem tre funktioner: Tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøleder. På Hvidovre Ungdomsskole er det skolelederen, som er 34

35 arbejdsmiljøleder. Arbejdsmiljølederen har ansvaret for at koordinere arbejdsmiljøarbejdet. På Hvidovre Ungdomsskole mødes TRIO en regelmæssigt og drøfter spørgsmål, som har betydning for hverdagens opgaveløsning og trivsel. TRIO har mulighed for at invitere en uformel repræsentant med til møderne. MED-møder (Personalemøder med MED-status) MED-møder er personalemøder for de medarbejdere, som har deres daglige gang på Ungdomsskolen. Møderne har MED-status, da Ungdomsskolen ikke har et standard MED-udvalg grundet skolens størrelse. MED-status betyder, at du som medarbejder har mulighed for at komme med forslag og input til dagsordenen. Vi holder som udgangspunkt mindst fire møder om året men ofte flere. Ungdomsskoleinspektøren indkalder og leder møderne. Retningslinjer og politikker Fælles afsnit Dette afsnit er en oversigt over Hvidovre Ungdomsskoles retningslinjer og politikker. Afsnittet er relevant for alle ansatte på Ungdomsskolen. Der vil også være afsnit, som direkte henvender sig til enten Almenunderviserne, AV er, heltidslærerne eller 10.klasselærerne, hvilket vil fremgå undervejs. Børneattest Når du arbejder med børn og unge, skal din arbejdsgiver indhente børneattest. I forbindelse med din ansættelse indhenter vi børneattester. Vær opmærksom på, at vi ikke kan indhente attesten uden dit samtykke. Derfor er det vigtigt, at du hurtigst muligt giver samtykke til indhentelsen. Du modtager et brev i din e-boks, hvori du direkte giver samtykke til Ungdomsskolens anmodning. Både tidligere og nye undervisere og AV ere i Almenafdelingen skal give samtykke i forbindelse med sæsonopstart. Tavshedspligt Alle ansatte, som arbejder med børn og unge, har tavshedspligt. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke må videregive fortrolige oplysninger direkte eller indirekte om en elev, som du er blevet bekendt med gennem dit arbejde. Der er dog undtagelser. Tavshedspligten gælder ikke, hvis du efter lovgivningen er forpligtet til at videregive 35

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejdet

Principper for skolehjemsamarbejdet Principper for skolehjemsamarbejdet Skole-hjemsamarbejdet tager udgangspunkt i folkeskolelovens formål: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

Ny underviser i Ungdomsskolen. Guide til ansættelsen Spørgsmål og svar

Ny underviser i Ungdomsskolen. Guide til ansættelsen Spørgsmål og svar Ny underviser i Ungdomsskolen Guide til ansættelsen Spørgsmål og svar Velkommen til Ungdomsskolen - Ung i Aarhus Syd Tillykke med dit nye job. Vi ser frem til et godt samarbejde med dig, og vi håber, at

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

INDSKOLINGEN UTTERSLEV SKOLE. I frikvarterne kan man besøge vores dyr i Darwin.

INDSKOLINGEN UTTERSLEV SKOLE. I frikvarterne kan man besøge vores dyr i Darwin. I frikvarterne kan man besøge vores dyr i Darwin. Utterslev Skole Skoleholdervej 20 2400 København NV mail@utterslevskole.kk.dk 33 66 92 00 INDSKOLINGEN 1. udgave 1. oplag 2014-06-19 Redaktion: Anne Jul,

Læs mere

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse?

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse? Handleplan for elever der i 8. klasse er foreløbig ikke uddannelsesparat Handleplanen bedes udfyldes så meget som muligt af lærerteamet omkring klassen inden klassekonferencen. Navn på elev: Laila Nissen

Læs mere

AFKLARING UDVIKLING UDDANNELSE Faglighed trivsel robusthed modenhed fællesskab

AFKLARING UDVIKLING UDDANNELSE Faglighed trivsel robusthed modenhed fællesskab AFKLARING UDVIKLING UDDANNELSE 2018 2019 Faglighed trivsel robusthed modenhed fællesskab Et år, der peger fremad Der er mange muligheder efter 9. klasse. Er valget svært for dig? 10. KlasseCentret, Brønderslev,

Læs mere

2013/2014. klassecenter HOLBÆK

2013/2014. klassecenter HOLBÆK 2013/2014 klassecenter 10. HOLBÆK Holbæk 10. klassecenter Vores tilbud på Holbæk 10. klassecenter er til dig, der har brug for at blive stærkere fagligt eller personligt. Vi bestræber os på at hjælpe dig

Læs mere

Samarbejdsgrundlag på Mølleholmskolen gældende for lærerne skoleåret

Samarbejdsgrundlag på Mølleholmskolen gældende for lærerne skoleåret Samarbejdsgrundlag på Mølleholmskolen gældende for lærerne skoleåret 2018-2019 Årsnorm 261 dage á 7,4 timer 1931,4 timer 9 helligdage á 7,4 timer 66,6 timer 25 feriedage á 7,4 timer 185,00 timer Årsnorm

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

HOLBÆK. 10. klassecenter

HOLBÆK. 10. klassecenter HOLBÆK 10. klassecenter Holbæk 10. klassecenter Vores tilbud på Holbæk 10. klassecenter er til dig, der har brug for at blive stærkere fagligt eller personligt. Vi bestræber os på at hjælpe dig med at

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

Frivillighed i Odense Bibliotekerne- en model

Frivillighed i Odense Bibliotekerne- en model Frivillighed i Odense Bibliotekerne- en model 02-01-2017 Odense Bibliotekerne Kamilla Geisler 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Organisering og fordeling af ansvar i arbejdet med frivillige.... 3 3. Interne

Læs mere

GÅ GLAD I SKOLE - GÅ GLAD HJEM

GÅ GLAD I SKOLE - GÅ GLAD HJEM Velkommen til Sproghuset, Søndre Skole og MF10 side 2 Undervisningen side 3 Brobygning og Praktik side 4 UU-vejleder og mentor side 4 Ungdomsskolen side 4 Gensidige forventninger side 6 Samarbejde mellem

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

2014/2015. klassecenter HOLBÆK

2014/2015. klassecenter HOLBÆK 2014/2015 klassecenter 10. HOLBÆK Holbæk 10. klassecenter Vores tilbud på Holbæk 10. klassecenter er til dig, der har brug for at blive stærkere fagligt eller personligt. Vi bestræber os på at hjælpe dig

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Gensidige forventninger om samarbejde mellem skole og hjem

Gensidige forventninger om samarbejde mellem skole og hjem Gensidige forventninger om samarbejde mellem skole og hjem Amager Fælled Skole er en skole med en vilje til at møde elever og forældre med respekt og en vilje til at dyrke mangfoldigheden. Men også en

Læs mere

Samarbejdsgrundlag på Mølleholmskolen gældende for lærerne på Mølleholmskolen skoleåret

Samarbejdsgrundlag på Mølleholmskolen gældende for lærerne på Mølleholmskolen skoleåret Samarbejdsgrundlag på Mølleholmskolen gældende for lærerne på Mølleholmskolen skoleåret 2015-2016 Fleksibel tilstedeværelse Fleksibel tilstedeværelse fra kl. 7.00 til 17.00 i skoleugerne. Den enkeltes

Læs mere

Overenskomst mellem Ringsted Kommune og Sorø Kommune

Overenskomst mellem Ringsted Kommune og Sorø Kommune Driftsoverenskomst mellem Sorø Kommune og Ringsted Kommune om drift af undervisning i 10. klasse jf. folkeskoleloven 19a-i. Derudover det erhvervsrettede 10. klasseforløb (eud10) jf. folkeskoleloven 19j

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

FOR DIG DER ØNSKER MERE: AFKLARING UDVIKLING UDDANNELSE Faglighed trivsel robusthed modenhed fællesskab

FOR DIG DER ØNSKER MERE: AFKLARING UDVIKLING UDDANNELSE Faglighed trivsel robusthed modenhed fællesskab FOR DIG DER ØNSKER MERE: AFKLARING UDVIKLING UDDANNELSE 2019-2020 Faglighed trivsel robusthed modenhed fællesskab Et år, der peger fremad Der er mange muligheder efter 9. klasse. Er valget svært for dig?

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

10. klasse Dragør Kommune. [Skriv titlen på dokumentet] Introaften den 23. januar 2018 kl. 17

10. klasse Dragør Kommune. [Skriv titlen på dokumentet] Introaften den 23. januar 2018 kl. 17 10. klasse 2018-19 Dragør Kommune [Skriv titlen på dokumentet] Introaften den 23. januar 2018 kl. 17 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at

Læs mere

Forældrerådsarbejde i Thorsager Skole og Børnehus

Forældrerådsarbejde i Thorsager Skole og Børnehus Forældrerådsarbejde i Thorsager Skole og Børnehus Kære forældreråd Børn er sociale i fællesskaber, hvis de voksne er det. Sammenhold omkring børnene giver sammenhold mellem børnene, og fællesskabet blandt

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Dagsorden. Formelt tilsyn klubområ det, Slångerup

Dagsorden. Formelt tilsyn klubområ det, Slångerup Dagsorden Formelt tilsyn klubområ det, Slångerup Oplysninger og data fra kalenderår 2016 Dato for tilsyn Deltagere ved tilsynet Distriktsklubleder Rasmus, bestyrelsesmedlem afbud, TR/medarbejder repræsentant

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

LINJER I UDSKOLINGEN DIT VALG

LINJER I UDSKOLINGEN DIT VALG 4 LINJER I UDSKOLINGEN DIT VALG GILBJERGSKOLEN INTERNATIONAL IDRÆT MEDIE & KOMMUNIKATION SCIENCE VI HAR SOM SKOLE EN AMBITION OM TIL STADIGHED AT GØRE EN GOD SKOLE BEDRE PÅ GILBJERGSKOLEN ORGANISERER VI

Læs mere

Så er vi ved at være i mål..!

Så er vi ved at være i mål..! Så er vi ved at være i mål..! Vi er nu på den anden side af en vinter, hvor tanker og ambitioner for at leve op til intensionerne bag skolereformen, er gået over i et forår med hektisk aktivitet for at

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Udkast En plads i fællesskabet En af os Din fremtid i fælleskabet

Udkast En plads i fællesskabet En af os Din fremtid i fælleskabet Udkast En plads i fællesskabet En af os Din fremtid i fælleskabet - Koncept for onboarding af nye ledere og medarbejdere Dato 22. maj 2018 Sagsnr.: 81.00.00-A26-2-17 Din reference Pernille Bang Tlf: +4587947119

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

UNG US10 TÅRNBY UNGDOMSSKOLE ÅBEN SKOLE VALGFAG US10

UNG US10 TÅRNBY UNGDOMSSKOLE ÅBEN SKOLE VALGFAG US10 UNG TÅRNBY UNGDOMSSKOLE ÅBEN SKOLE VALGFAG 1920 FORORD Du er snart færdig med folkeskolen og står nu overfor at skulle træffe en beslutning om, hvad der nu skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, vil vi

Læs mere

LINJER I UDSKOLINGEN INTERNATIONAL IDRÆT MEDIE & KOMMUNIKATION SCIENCE

LINJER I UDSKOLINGEN INTERNATIONAL IDRÆT MEDIE & KOMMUNIKATION SCIENCE 4 LINJER I UDSKOLINGEN INTERNATIONAL IDRÆT MEDIE & KOMMUNIKATION SCIENCE VI HAR SOM SKOLE EN AMBITION OM TIL STADIGHED AT GØRE EN GOD SKOLE BEDRE. PÅ GILBJERGSKOLEN ORGANISERER VI UNDERVISNINGEN I UDSKOLINGEN

Læs mere

Skole-hjem kommunikation. Udskoling på Malling Skole

Skole-hjem kommunikation. Udskoling på Malling Skole Skole-hjem kommunikation Udskoling på Malling Skole Skolen ønsker en tæt og åben dialog med forældrene. Derfor inviterer vi til samtaler og forældremøder i løbet af skoleåret. Kommunikationen foregår fortrinsvist

Læs mere

Anerkendelse fællesskab lyst til at lære SPECIALKLASSEN

Anerkendelse fællesskab lyst til at lære SPECIALKLASSEN Anerkendelse fællesskab lyst til at lære SPECIALKLASSEN Profil for specialklasserne på Specialklasserne på Haldum-Hinnerup er fortrinsvist et skoletilbud for børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

18/19.

18/19. 18/19 www.tieren.dk 10. KLASSE CENTER SKIVE ER IKKE BARE EN ALMINDELIG 10. KLASSE Velkommen til 10. Klasse Center Skive. Her kan du frit vælge, hvad du vil fokusere på i løbet af året - vi har projektforløb

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2016-17 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KLASSE - DIT VALG! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Princip for Skolehjemsamarbejdet Søndre Skole Maj 2018

Princip for Skolehjemsamarbejdet Søndre Skole Maj 2018 Princip for Skolehjemsamarbejdet Søndre Skole Maj 2018 Et godt skolehjemsamarbejde er med til at skabe gode betingelser for den enkelte elevs læring og trivsel samt for undervisningsmiljøet i klassen og

Læs mere

Hanssted Skoles principper for skole-hjem-samarbejdet

Hanssted Skoles principper for skole-hjem-samarbejdet Hanssted Skoles principper for skole-hjem-samarbejdet [princip 1] Princip for kommunikation mellem skole og hjem Formål: Princippet for kommunikation mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og forældrene

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

Modtagelse af ny medarbejder i BUF - guiden

Modtagelse af ny medarbejder i BUF - guiden Modtagelse af ny medarbejder i BUF - guiden Indledning En god modtagelse øger motivationen og engagementet i arbejdet og har betydning i forhold til fastholdelse. Modtagelse begynder allerede når medarbejderen

Læs mere

Få et fagligt forspring til ungdomsuddannelserne

Få et fagligt forspring til ungdomsuddannelserne Få et fagligt forspring til ungdomsuddannelserne VELKOMMEN TIL 7. KLASSE OG OVERBYGNINGEN Kolding Realskole er en kulturbærende skole, hvor høj faglighed, kvalitet og dannelse er grundlaget for at forberede

Læs mere

1. Princip om skolen som et fælles projekt

1. Princip om skolen som et fælles projekt 1. Princip om skolen som et fælles projekt Alle elever, lærer og forældre deltager aktivt i at gøre skolen til et fælles projekt for at understøtte at alle elever trives og føler sig som en vigtig del

Læs mere

KAN- OG SKAL-OPGAVER PÅ Skoleområdet (Albertslund Ungecenter)

KAN- OG SKAL-OPGAVER PÅ Skoleområdet (Albertslund Ungecenter) Analyse til Budget 2020 20. august 2019 KAN- OG SKAL-OPGAVER PÅ Skoleområdet (Albertslund Ungecenter) Baggrund I forbindelse med processen for budget 2019 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en analyseplan

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

LOKALAFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE Indledning

LOKALAFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE Indledning 1 LOKALAFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE Indledning Denne lokalaftale - med grundlag i 'Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler' - er med visse fravigelser af gældende regler

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

TR rolle og forventninger

TR rolle og forventninger TR rolle og forventninger Din rolle som TR Som tillidsrepræsentant er du en nøgleperson på din arbejdsplads. Du varetager medlemmernes interesser og er Danmarks Lærerforenings lokale repræsentant på skolen

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

10. klasse Dragør Kommune

10. klasse Dragør Kommune 10. klasse 2017-18 Dragør Kommune Tilbudsfag 2017-18 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med læsetræning, grammatik, stavetræning,

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 16/17 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN INTROTUR Efter skolestart afholdes introdage og en introtur med overnatning, så I kan lære hinanden at kende. SKOLEREJSER Alle elever har mulighed for at deltage

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

INFORMATION TIL AFLASTNINGSPERSONER

INFORMATION TIL AFLASTNINGSPERSONER INFORMATION TIL AFLASTNINGSPERSONER Information fra Aflastningsordningen Til dig der er aflastningsperson for et barn 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

LæringsCamp 2018 Jammerbugt Ungdomsskole

LæringsCamp 2018 Jammerbugt Ungdomsskole LæringsCamp 2018 Jammerbugt Ungdomsskole LæringsCamp 2018 Jammerbugt Ungdomsskole LæringsCampen er et intensivt læringsforløb med Jammerbugt Ungdomsskole. Campen afvikles lokalt i Jammerbugt i et samarbejde

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Jammerbugt Ungdomsskole LÆRINGSCAMP 2019

Jammerbugt Ungdomsskole LÆRINGSCAMP 2019 Jammerbugt Ungdomsskole LÆRINGSCAMP 2019 LÆRINGSCAMP 2019 Jammerbugt Ungdomsskole LæringsCampen er et intensivt læringsforløb med Jammerbugt Ungdomsskole. Campen afvikles lokalt i Jammerbugt i et samarbejde

Læs mere

PLC og beskrivelse af alle områder

PLC og beskrivelse af alle områder IKT-gruppen PLC og beskrivelse af alle områder Kristine påbegynder en IKT-uddannelse i løbet af næste skoleår, som udbydes af kommunikationscenteret Hillerød. Uddannelser giver: viden om alternativ og

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Få et fagligt forspring til ungdomsuddannelserne

Få et fagligt forspring til ungdomsuddannelserne Få et fagligt forspring til ungdomsuddannelserne VELKOMMEN TIL 7. KLASSE OG OVERBYGNINGEN Kolding Realskole er en kulturbærende skole, hvor høj faglighed, kvalitet og dannelse er grundlaget for at forberede

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Revideret d. 14. marts 2017 Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores

Læs mere