Idan Forum. Formater, temaer og program for 2022

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idan Forum. Formater, temaer og program for 2022"

Transkript

1 Idan Forum Formater, temaer og program for 2022

2 Idan Forum Idrætssektorens Udviklingsforum Idan Forum har siden 2015 været en vigtig del af Idrættens Analyseinstitut. Idan Forum har sat centrale udviklingstendenser og problematikker inden for den brede idrætssektor under lup og bragt den nyeste viden på idrætsområdet i spil sammen med forummets medlemmer. Det er der kommet masser af spændende arrangementer og debatter ud af, og efter et par år med corona er vi i 2022 igen klar med et fuldt program! Vi har sammensat et spændende program for 2022, hvor vi kombinerer fagligt indhold med et styrket fokus på netværksdannelse og erfaringsudveksling. Senioranalytiker Peter Forsberg bliver ny ankermand på Idan Forum, og han vil i tæt samarbejde med analyse- og forskningschef Rasmus K. Storm og chefkonsulent og udviklingsansvarlig Maja Pilgaard have ansvar for Idan Forums faglige program. Programmet, som du kan læse nedenfor, kredser om tre formater: Netværksmøder, webinarer og konferencer. Som noget nyt introducerer vi et gennemgående tema om anvendelse af data. Temaet skal gøre os klogere på, hvad der er op og ned i de mange data og undersøgelser, der skabes på idrætsområdet i disse år, og vi forholder os i Idan Forum løbende til, hvordan data og undersøgelser kan anvendes i den praktiske hverdag i kommuner, idrætsforbund, faciliteter og projekter. Vi interesserer os også for, hvordan data kan gøres mere anvendelig, og hvor der er behov for mere data. Tre forskellige formater Netværksmøder er typisk dagsarrangementer (fra ca. kl ), der har fokus på et særligt emne eller problemstilling. Netværksmøder afholdes i en særlig udvalgt lokation, som bidrager med et perspektiv på mødets emne, og som i sig selv er et besøg værd. På netværksmøder veksler vi mellem praksis- og vidensoplæg, og vi faciliterer dialog og diskussion om emnet medlemmerne imellem. Sigtet er hermed bl.a. at identificere centrale pointer, som kan have relevans i forummedlemmernes egen praksis. Til møderne prioriterer vi netværksdannelse og erfaringsudveksling mellem medlemmerne, og vi sørger for god forplejning. Webinarer er kortere arrangementer af typisk 1-2 timers varighed. Fokus er på at introducere til viden om et særligt emne, en ny undersøgelse/rapport eller en aktuel problemstilling med baggrund i et eller flere oplæg. Ofte vil oplæg følges op af dialog mellem medlemmerne i mindre grupper (break-out rooms). Konferencer foregår typisk over flere dage, og her er der mulighed for at få ny inspiration og viden og danne netværk med aktører fra den brede idrætssektor nationalt såvel som internationalt. I 2022 giver vi specifikt mulighed for at deltage i Idrætsmødet i Aalborg og Play the Games 25-års jubilæumskonference i Odense, og vi arbejder for også at kunne tilbyde deltagelse i Vejen Konferencen på favorable vilkår. Vi overvejer løbende sammensætningen af formater, ligesom vi overvejer muligheden for en studietur. Vi har tidligere været i London og Eindhoven, og vi er på udkig efter studiemål i

3 Tema om dataanvendelse Program for 2022 De seneste ti år er mængden af data og undersøgelser på idrætsområdet vokset hastigt. Den udvikling har vi som analyseinstitut selv været med til at skubbe på, fordi vi mener, at viden stimulerer konstruktive politiske diskussioner og prioritering, og fordi viden kan være med til at identificere og realisere varige praksisløsninger. Når vi sætter dataanvendelse under lup i Idan Forum, gør vi det, fordi vi har særlige kompetencer og interesser på området, men også fordi vi kan se, at det kan være svært at finde hoved og hale i de mange data, der produceres disse år. Vi ser, at beslutninger og prioriteringer i stigende grad baseres på data og undersøgelser, og vi har som analyseinstitut en særlig opgave i at skabe overblik over og dialog om, hvad data og undersøgelser kan bruges til og ikke bruges til. Derfor vil vi i dialog med forummedlemmerne interessere os for, hvordan data og undersøgelser kan skabe værdi frem for forvirring i medlemmernes daglige arbejde. Getty Images/skynesher Motionsvanedata som eksempel Inden for de seneste par år har Idan gennemført en landsdækkende idrætsvaneundersøgelse og gentagne undersøgelser af danskernes sportsog motionsvaner under coronakrisen. I samme periode er der gennemført undersøgelser i regi af Danmark i Bevægelse og Bevæg dig for Livet, og mange steder i landet står man med flere datasæt om det samme. Sammen med KL har vi i Idan Forum søgt at skabe klarhed over, hvordan undersøgelserne spiller sammen, hvad deres respektive styrker og svagheder er, og hvordan de samlet og særskilt kan skabe debat og understøtte prioriteringer og beslutninger på idrætsområdet. Den tilgang ønsker vi at føre videre på andre områder ved løbende at forhold os til temaet om dataanvendelse. De fleste arrangementer i 2022 er fastlagt og beskrevet herunder. Vi forventer at tilbyde yderligere et netværksmøde i efteråret 2022, ligesom vi forventer at tilbyde flere webinarer, som vi har mulighed for at arrangere med kortere aftræk. Vi vurderer løbende arrangementer og muligheder i programmet, og vi hører derfor også gerne om dine ideer eller ønsker til fremtidige arrangementer. 18. januar Webinar: Introduktion til Idan Forum anno 2022 og lancering af tema om dataanvendelse i den brede idrætssektor Vi ønsker at sætte fornyet skub i Idan Forum efter en lang periode med corona. Vi har allokeret flere ressourcer til Idan Forum, og vi vil skabe endnu bedre rammer for netværksdannelse, erfaringsudveksling og formidling af viden. På webinaret præsenterer vi programmet for 2022 og tankerne bag. Vi introducerer også til vores gennemgående tema om dataanvendelse. 3. februar Netværksmøde: Sportslig succes og efterspørgsel: Hvordan sikrer man produktet? (udsat fra 2021) Vi tager pulsen på Danmarks største idrætsforbund, DBU, der i sommeren 2021 var vært ved det udskudte EM Vi skal blive klogere på, hvordan DBU anvender indsigt og viden til at sikre succes og engagement på og uden for banen. Vi fokuserer på fans, og hvordan fodboldfaglig forskning udbredes til lokale fodboldmiljøer. Vi bliver introduceret til dansk fodbolds nye vidensplatform, og vi hører om, hvordan den megen data skal bringes i spil. Vi lægger på den baggrund op til debat om potentialer og faldgruber i forbindelse med dataanvendelse. Vi slutter dagen af med et oplæg om afviklingen af EM på hjemmebane. Getty Images/Lars Ronbog 4 5

4 Program for 2022 Program for marts Netværksmøde: Idræt for særlige målgrupper barrierer og tilgængelighed Idan Forum sætter fokus på at skabe tilgængelighed i idrætten for sårbare borgere. Idan præsenterer resultaterne fra den første delundersøgelse af projektet Parasporten i Danmark, som bl.a. har fokus på idræts- og motionsdeltagelse blandt borgere, som har fysiske handicap eller er udviklingshæmmede. På baggrund af de første resultater fra projektet inviterer vi forummedlemmerne til at debattere kommunernes, foreningernes, faciliteternes og andre lokale aktørers roller, vilkår, muligheder og barrierer for at inkludere sårbare målgrupper i idræts- og fritidslivet. Arrangementet finder sted på Musholm ved Korsør, som med deres multihal sætter nye standarder for tilgængelighed for folk med funktionsnedsættelse. Musholm tilbyder sports- og aktivitetsmuligheder til alle uanset fysisk formåen, og det er eksempelvis muligt at bruge klatrevæg og svævebane, selvom man sidder i kørestol. Vi prøver udvalgte aktiviteter, og vi hører om stedets universelle design. På dagen vil vi samtidig invitere til en evaluerings- og værdiskabelsesproces, hvor vi sætter fokus på, hvordan Idan Forum fremadrettet skaber bedst værdi for medlemmerne. April/maj Netværksmøde: Idræt for de mindste og deres forældre Hvordan sikrer man en tidlig indsats gennem bevægelsesfællesskaber for at forebygge dårlig trivsel, inaktivitet og overvægt? Hvordan inddrager man sundhedsplejersker, forældre, vuggestuer, børnehaver, skoler og foreningsliv i indsatsen? Hvordan skaber man de bedste fysiske rammer om en sådan indsats? Og kan man vende de alarmerende tal i lokalområders sundheds- og trivselsstatstikker? De store spørgsmål har foreningen Purhus IF sat sig for at belyse gennem et femårigt projekt, som Idan følger på sidelinjen. Vi besøger Purhus IF, som ligger i Asferg lidt uden for Randers, hvor vi samtidig debatterer nationale data om de 3-6-åriges idrætsvaner og deres kropslige kompetencer. Vi sætter spot på hængekøjekurven og det forhold, at forældres idrætsdeltagelse (eller mangel herpå) overføres til deres børn. Det er et samfundsmæssigt problem, da livsfasen med småbørn for mange forældre betyder et stop med idræt. På den baggrund debatterer vi bud på metoder til at få forældre ud af hængekøjen. Getty Images/Tempura Getty Images 6 7

5 Program for 2022 Program for juni Konference: Idrætsmødet i Aalborg (+ DM-ugen) Idrætsmødet i Aalborg har på få år etableret sig som den største idrætskonference herhjemme. I 2021 deltog 820 repræsentanter fra den brede idrætssektor i Idrætsmødets konferencedel, og det blev til hele 220 oplæg på 18 forskellige baner. Der er med andre ord god mulighed for at få ny viden og netværke. Som noget nyt i 2022 knyttes DM-ugen til Idrætsmødet. Det endelige program er ikke fastlagt endnu, men vi arbejder på at finde plads til sessioner, der sætter spot på udfordringer og potentialer for særlige sportsgrene. F.eks. inden for de klassiske boldspil, hvor flere specialforbund i disse år arbejder med at udvikle nye spilformer, boldstørrelser og spillekoncepter for at understøtte aldersrelateret træning i ungdomsrækkerne og appellere til voksne motionister. Her kunne det være spændende at dykke ned i metoder og potentialer og se på konsekvenserne for faciliteterne, når de klassiske opstregninger på halgulvet ikke længere rækker. Det kunne også være spændende at se på nichesportsgrene både i forhold til vilkår, udfordringer og potentialer for specialforbundene, men også fra en kommunal vinkel med fokus på, hvordan kommuner og faciliteter forholder sig til nicherne og støtter bedst muligt op om dem. Når du er medlem af Idan Forum, får du gratis adgang til konferencen. Indkvartering og deltagelse i konferencemiddag er ikke inkluderet og skal tilkøbes separat juni Konference: Play the Games 25-års jubilæumskonference Play the Game er en del af Idrættens Analyseinstitut, og i 2022 afholder vi Play the Games 25-års jubilæumskonference i Odense den juni. Her vil nogle af de store temaer være forholdet mellem menneskerettigheder og sport, atleters rettigheder, matchfixing, klima og sport, (anti)doping, overgreb i idræt og good governance. Emner som fylder store dele af den internationale idrætspolitiske debat i disse år, men som også har relevans for arbejdet i en dansk kontekst ikke mindst i lokale idrætsforeninger, kommuner og idrætsforbund. På Play the Game-konferencen vil der også være sessioner, der beskæftiger sig med breddeidrætten i et internationalt perspektiv, og i 2022 kunne det være med et fokus på coronakrisens langtidsvirkninger for elite og bredde samt fremtidens idrætsfaciliteter. Indkvartering og deltagelse i konferencemiddag er ikke inkluderet og skal tilkøbes separat. Thomas Søndergaard/Play the Game Play the Game 2022 er den 12. i en række af konferencer, der med afsæt i værdierne fra dansk idræts- og foreningsliv har fået en unik status som et uafhængigt idrætspolitisk mødested for journalister, forskere, idrætsledere, atleter, whistleblowers, forretningsfolk og studerende fra hele verden. Tabuer er faldet på stribe, og i dag undgår hverken idrætsforbund eller regeringer at forholde sig til matchfixing, korruption, systematisk doping og dopinghandel, menneskerettighedskrænkelser og andre trusler mod idrættens og foreningslivets kerneværdier. Idrætsmødet 8 9

6 Program for 2022 Medlemskab og pris september Som forummedlem får du gratis adgang til ovenstående arrangementer. Idan Forum har en bred medlemsskare, som alle har skarpt fokus på udvikling af idrætten, og består bl.a. af eventorganisationer, kommuner, iværksættere, idrætsorganisationer, idrætsfaciliteter, konsulenter, foreninger og fabrikanter. Konference: Vejen Konferencen, september i Vejen Under overskriften Idrætsmiljøer som dynamo for sundhed, fællesskaber og lokal udvikling sættes idrætten i Danmark under lup på årets Vejen Konferencen. Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem flere aktører og stiller blandt andet skarpt på idrættens infrastruktur. Konferencen har særligt fokus på startups, og der er derfor god mulighed for at hente den nyeste inspiration. Vi arbejder på at sikre deltagelse for Idan Forums medlemmer til en reduceret pris. September Netværksmøde: Kampen om kommunernes gunst De senere år er interessen for at indgå alliancer og partnerskaber med de danske kommuner vokset betydeligt på idrætsområdet. Men hvorfor egentlig? Er det udtryk for kommunernes stigende styrke som lokal aktør og i forlængelse heraf et ønske om at skabe endnu stærkere idrætstilbud lokalt? Eller er det udtryk for en partnerskabstendens, som mere tjener til at legitimere organisationer, institutioner og virksomheder? Prisen for et års medlemskab af Idan Forum er kr. (inkl. moms) eller kr. (inkl. moms) for iværksættere og mindre foreninger. Hvis du har spørgsmål om Idan Forum, har ideer til fremtidige arrangementer eller vil høre mere om, hvordan Idan Forum kan være relevant for dig, så er du meget velkommen til at kontakte Peter Forsberg på: Telefon: Vi kigger på en række kommunale partnerskaber, og sammen med forummedlemmerne drøfter vi deres relevans, værdi og effekt. Perspektivet vendes mod både kommuner og organisationer/institutioner. Vi ser også på en række af de analyser og data, som produceres til kommunerne. Og vi drøfter, hvordan de mange kommunale analyser anvendes i den lokale politik. Endelig drøfter vi kommunernes betydning i fremtidens idrætslandskab i et større perspektiv. Getty Images/Morsa Images 10 RUNI Photopop/VisitAarhus 11

7 Idan Forums ledelse Senioranalytiker Peter Forsberg bliver ny hovedansvarlig for Idan Forum. Peter har været flittig deltager på Idan Forum og har stor viden om idrætsfaciliteter, kommuner og foreningsliv. Peter har gennemført mange af Idans undersøgelser i kommuner, gennemført forskningsprojektet Fremtidens idrætsfaciliteter og lavet flere undersøgelser for specialforbund. Analyse- og forskningschef Rasmus K. Storm bidrager til Idan Forums program. Rasmus arbejdet især med kommerciel og professionel idræt. Rasmus har skrevet ph.d. om økonomien i professionelle fodboldklubber og har gennemført en undersøgelse af elitesporten i flere lande (efter SPLISS-metoden). Chefanalytiker og udviklingsansvarlig Maja Pilgaard bidrager til Idan Forums program. Maja har gennemført en lang række undersøgelser og evalueringer på idræts- og fritidsområdet, og har beskæftiget sig med en bred vifte af målgrupper, herunder sårbare og borgere med funktionsnedsættelser. Hun har desuden stor erfaring med kommunesamarbejder. 12

Resultatmål Operationelle mål Data indsamlet og hovedresultater. og formidlet i rapportform og online-artikler

Resultatmål Operationelle mål Data indsamlet og hovedresultater. og formidlet i rapportform og online-artikler Bilag 2 Operationelle mål, Idrættens Analyseinstitut Resultatmål Operationelle mål 2016-2018 2016 2017 2018 Instituttet vil løbende tilvejebringe præcise og relevante statistiske data over centrale tendenser

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

PERSPEKTIVFORUM - Vifo, Idan og Play the Game

PERSPEKTIVFORUM - Vifo, Idan og Play the Game Henrik H. Brandt Maja Pilgaard Søren Bang Vejen Idrætscenter 24. november 2014 PERSPEKTIVFORUM - Vifo, Idan og Play the Game INSTITUTTETS OVERORDNEDE MISSION Skabe overblik over og indsigt i idræt og folkeoplysning

Læs mere

IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN

IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN Fredag d. 20.11, Kollekolle, Værløse Peter Forsberg Analytiker E: peter.forsberg@idan.dk IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN Konference om idrætten i Region Hovedstaden DAGENS PROGRAM Hvem er Idrættens Analyseinstitut,

Læs mere

Idrætssektorens Udviklingsforum

Idrætssektorens Udviklingsforum Opstartsseminar NRGi Arena, Aarhus 13. april 2015 Martin Hedal martin.hedal@idan.dk Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk Idrætssektorens Udviklingsforum Velkommen PROGRAM 10.00-11.00 Introduktion og

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER #Vejen2018 FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER 12.00-13.30 Indleder og ordstyrer: Analytiker og ph.d.- studerende Peter Forsberg, Idan/SDU Organisering, styring og ledelse af offentlige idrætsanlæg Analytiker/ph.d.-studerende

Læs mere

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut IDRÆT I GRØNLAND Analyse og anbefalinger Trygve Laub Asserhøj Idrættens Analyseinstitut Konference Fremtidens idræt i Grønland d. 17. august 2016 Oversigt Kort om baggrunden for analysen Analysens resultater

Læs mere

DANSKERNES IDRÆTSVANER

DANSKERNES IDRÆTSVANER Idrætsstrategimøde, Køge, 21. juni 2014 Analytiker Trygve Buch Laub DANSKERNES IDRÆTSVANER Hvor er idrætten på vej hen? IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Forud for en 4-årig aftaleperiode indgås en samarbejdsaftale mellem Herning kommune og Get2Sport/Herning Fremad.

Forud for en 4-årig aftaleperiode indgås en samarbejdsaftale mellem Herning kommune og Get2Sport/Herning Fremad. Get2Sport/Herning Fremad 2014-2107 Herning kommune og Get2Sport Boldklubben Herning Fremad, Ringkøbingvej 78 i Herning har i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF) for perioden 2006-09, 2010-13 og

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆT HVEM SKABER UDVIKLINGEN?

FREMTIDENS IDRÆT HVEM SKABER UDVIKLINGEN? Aktivitetsudvikling i grønlandsk idræt. Hvorfor og hvordan? GIF-konference Nuuk 18. august 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk FREMTIDENS IDRÆT HVEM SKABER UDVIKLINGEN? IDRÆTTEN HAR ET GODT UDGANGSPUNKT

Læs mere

Tættere på medlemmernes behov

Tættere på medlemmernes behov Tættere på medlemmernes behov Fokus på udvikling af bedre tilbud til foreningsmedlemmer med tennisforbundets medlemsanalyse som case. Vejen den 25. maj 2011. Den organiserede (voksen)idræt er under pres

Læs mere

Handleplanerne skal have indhold og liv gennem et samarbejde med foreninger, institutioner, forvaltninger og andre aktører.

Handleplanerne skal have indhold og liv gennem et samarbejde med foreninger, institutioner, forvaltninger og andre aktører. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Kultur- og Fritidspolitik 2011-2015 - Handleplaner Kultur- og Fritidspolitikken er en samling af hele Kultur- og Fritidsudvalgets arbejdsområde. Der er oplagte synergier mellem

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 27. februar 19. april Ledelsesresumé

Bestyrelsesrapport for perioden 27. februar 19. april Ledelsesresumé Bestyrelsesrapport for perioden 27. februar 19. april 2017 Ledelsesresumé NEC Team Danmark har været i dialog med Danmarks Idrætsforbund om forberedelsen af det fælles bestyrelsesmøde vedr. NEC 19. april

Læs mere

Aktivt Lyngby-Taarbæk

Aktivt Lyngby-Taarbæk Aktivt Lyngby-Taarbæk - På vej mod en Idræts- og Bevægelsesstrategi 2019-2024 Lyngby-Taarbæk Kommune Nærværende papir er et ramme-papir, der fungerer som forberedelse til den egentlige formulering af en

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019 Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Strategi 2019 Frivillige Rammer Indledning fra FIL s formand Anni Frisk Carlsen Med FIL s strategi 2019 er kursen sat for, hvordan FIL kan styrke

Læs mere

Hvem former fremtidens idrætsliv? Stemmeaftalen om idræt. En forspildt chance for positiv forandring eller er der håb endnu?

Hvem former fremtidens idrætsliv? Stemmeaftalen om idræt. En forspildt chance for positiv forandring eller er der håb endnu? Hvem former fremtidens idrætsliv? Stemmeaftalen om idræt. En forspildt chance for positiv forandring eller er der håb endnu? 25. november 2014 Vejen Idrætscenter Idrættens største udfordringer IV Henrik

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik for Fanø Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik for Fanø Kommune Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik for Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dat Vedtaget i Fanø Byråd den (dato) Udarbejdelsen af en ny politik Udarbejdelsen af den nye Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik

Læs mere

ODENSE APRIL 2019 DANMARKS STØRSTE NATURFAGS- KONFERENCE OG -MESSE

ODENSE APRIL 2019 DANMARKS STØRSTE NATURFAGS- KONFERENCE OG -MESSE ODENSE 2. - 3. APRIL 2019 DANMARKS STØRSTE NATURFAGS- KONFERENCE OG -MESSE OPLÆG, WORKSHOPS, KEYNOTE SPEAKERS, MESSE OG VÆRKSTEDER BIG BANG er Danmarks største naturfagskonference og -messe. Den er for

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 6. november 3. december Ledelsesresumé

Bestyrelsesrapport for perioden 6. november 3. december Ledelsesresumé Bestyrelsesrapport for perioden 6. november 3. december 2018 Ledelsesresumé Dual Career Team Danmark har udpeget 41 Team Danmark-uddannelsespartnere blandt 57 modtagne ansøgninger fra ungdomsuddannelsesinstitutioner

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Læringskonsulenterne inviterer til to regionale konferencer om trivsel og antimobning - den 7. december i København og den 14. december i Vejle.

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Tendenser, tal og måling på idrætsog facilitetsområdet

Tendenser, tal og måling på idrætsog facilitetsområdet Netværksmøde for halledere i Thisted Kommune, Benchmarking og optimering af driften 22. september 2016 Peter Forsberg Analytiker og ph.d. Idrættens Analyseinstitut/ Syddansk Universitet T: 40885279 E:

Læs mere

Nye veje til bedre idrætsfaciliteter?

Nye veje til bedre idrætsfaciliteter? Nye veje til bedre idrætsfaciliteter? Velkommen til Syddansk Universitet Institut for Idræt og Biomekanik Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Forsknings- og formidlingsinitiativet: Fremtidens

Læs mere

Faxe Kommune Oplæg den 25. september 2014

Faxe Kommune Oplæg den 25. september 2014 Faxe Kommune Oplæg den 25. september 2014 Simon Rømer Roslyng Agenda 1. DGI og udvikling af idrætsfaciliteter 2. Aktuelle udfordringer/muligheder for idrætsfaciliteter og foreninger 3. Hvordan skaber vi

Læs mere

Politisk stemmeaftale om idræt

Politisk stemmeaftale om idræt 6. maj 2014 Politisk stemmeaftale om idræt Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

Idræts- og bevægelsespolitik

Idræts- og bevægelsespolitik Idræts- og bevægelsespolitik 2019-2023 Vision 2011-2023 Høje-Taastrup Kommune arbejder for et mangfoldigt idrætsliv, hvor alle borgere, uanset udgangspunkt, har mulighed for at opleve glæde, udfordring

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 4. december februar Ledelsesresumé

Bestyrelsesrapport for perioden 4. december februar Ledelsesresumé Bestyrelsesrapport for perioden 4. december 2018 27. februar 2019 Ledelsesresumé Rammer og vilkår Team Danmark har i februar 2018 lanceret et helhedsplanlægningskoncept målrettet atleter, som skal understøtte

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

STRATEGI. Strategi for Idrættens Analyseinstitut inkl. Videncenter for Folkeoplysning og Play the Game for 2. halvår

STRATEGI. Strategi for Idrættens Analyseinstitut inkl. Videncenter for Folkeoplysning og Play the Game for 2. halvår STRATEGI Strategi for Idrættens Analyseinstitut inkl. Videncenter for Folkeoplysning og Play the Game for 2. halvår 2015 2016 Idrættens Analyseinstitut 5. december 2015 STRATEGI FOR IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT

Læs mere

Idrætspolitik for Bornholms Regionskommune 2013

Idrætspolitik for Bornholms Regionskommune 2013 Forslag til revision af Idrætspolitik for Bornholms Regionskommune 2013 Forslaget er udarbejdet af Bornholms Idrætsråd 20-01-2013 1 Idrætspolitik for Bornholms Regionskommune Det er Bornholms Regionskommunes

Læs mere

IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE

IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE Peter Forsberg Analytiker Tlf.: 4088 5279 E: peter.forsberg@idan.dk IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE Oplæg til debataften HVEM ER IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT? Selvejende institutioner under Kulturministeriet

Læs mere

WORKSHOP: AKTIVITETSUDVIKLING

WORKSHOP: AKTIVITETSUDVIKLING Henrik H. Brandt, Peter Forsberg og Trygve Laub Asserhøj Idrættens Analyseinstitut WORKSHOP: AKTIVITETSUDVIKLING Introduktion og inspiration Konference Fremtidens idræt i Grønland d. 18. august 2016 Workshop:

Læs mere

Faciliteter i balance

Faciliteter i balance Introseminar SDU, Odense 29. september 2015 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk Faciliteter i balance Drift, ledelse og organisering af idrætsfaciliteter FØRST VIL JEG GERNE SIGE TAK Til kommunerne

Læs mere

IDRÆTSVANER I SLAGELSE KOMMUNE

IDRÆTSVANER I SLAGELSE KOMMUNE 04.09.2018 Slagelse Kommune Harbo Arena Slagelse Maja Pilgaard IDRÆTSVANER I SLAGELSE KOMMUNE IDRÆTSVANER I SLAGELSE KOMMUNE Skoleundersøgelse 4.-10. klasse Borgerundersøgelse (3.000 borgere 16 år+) Facilitetskortlægning

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune Vedtaget af Horsens Byråd d. 23.10.2012 Indhold Forord... 4 Idræt i bevægelse...

Læs mere

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde KONFERENCE Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde LÆRINGSKONSULENTERNE Den styrkede pædagogiske læreplan er det nationale fundament

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Til udredningen af idrættens økonomi og struktur Bidrag fra Idrættens Analyseinstitut

Til udredningen af idrættens økonomi og struktur Bidrag fra Idrættens Analyseinstitut Til udredningen af idrættens økonomi og struktur Bidrag fra Idrættens Analyseinstitut 16. december 2013 Scenarie for en mulig fremtidig statslig idrætspolitik Vedhæftede scenarie er et forslag fra Idrættens

Læs mere

Bevæg dig for livet Randers. Få et overblik over målsætninger og indsatsområder

Bevæg dig for livet Randers. Få et overblik over målsætninger og indsatsområder Bevæg dig for livet Randers Få et overblik over målsætninger og indsatsområder Bevæg dig for livet Randers Randers Kommune er visionskommune for Bevæg dig for livet, som er et landsdækkende samarbejde

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 28. februar 29. april Ledelsesresumé

Bestyrelsesrapport for perioden 28. februar 29. april Ledelsesresumé Bestyrelsesrapport for perioden 28. februar 29. april 2019 Ledelsesresumé Rammer og vilkår Team Danmarks uddannelse Det personlige lederskab i elitesport blev igangsat d. 21-23. marts i Aarhus. Der deltager

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Fodbold og Velfærd KLUB KOMMUNE DBU

Fodbold og Velfærd KLUB KOMMUNE DBU Fodbold og Velfærd KLUB KOMMUNE DBU Hvorfor inviterer DBU til en konference om velfærd? Fodbold er velfærd - De frivillige foreninger er en kæmpe samfundsmæssig ressource. Fodbold er sundhed - Fodbold

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2016 2 Indhold Forord af Lars Ejby Pedersen, formand for Kultur- og Idrætsudvalget Bedre fysiske faciliteter Det attraktive byliv Talentudvikling og kreative vækstmiljøer

Læs mere

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf l

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf l Fredericia: Danmarks navle på landkortet Haller, idrætslokaler og gymnastiksale Boldbaner Svømmehaller Øvrige idrætsfaciliteter Fredericia: Danmarks navle på landkortet Lidt research: Kurbadet lukker forår

Læs mere

Lokalsamfund og deltagelse. Hvad gør en forskel og hvordan kan I gøre en forskel?

Lokalsamfund og deltagelse. Hvad gør en forskel og hvordan kan I gøre en forskel? Lokalsamfund og deltagelse Hvad gør en forskel og hvordan kan I gøre en forskel? Disposition Baggrund hvorfor er det vigtigt med fokus på lokalsamfund og deltagelse Hvad er det spørgsmålet så til forskning

Læs mere

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?.

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?. Rammepapir februar 2015 om grundlag, elementer, organisation og økonomi: Miljøstrategisk Årsmøde: På vej mod et mere bæredygtigt Danmark? Grundlag Baggrund for initiativet I 2014 blev der taget initiativ

Læs mere

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Fredericia 5. november 2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 51 26 60 62 Team Danmarks

Læs mere

Den danske befolknings idrætsvaner

Den danske befolknings idrætsvaner Den danske befolknings idrætsvaner Idrætskonference, Frederikssund, 13. november 2012 Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet Forskning og overblik

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

TEAM DANMARKS FORSKNINGS-, INNOVATIONS- OG UDVIKLINGSSTRATEGI

TEAM DANMARKS FORSKNINGS-, INNOVATIONS- OG UDVIKLINGSSTRATEGI Forskningsstrategi 1 TEAM DANMARKS FORSKNINGS-, INNOVATIONS- OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2017-2020 KORT FORTALT 2 Forskningsstrategi INTRODUKTION Team Danmarks ambitioner for dansk eliteidræt er høje. Derfor

Læs mere

Idrætten på dagsordenen i Europa

Idrætten på dagsordenen i Europa Idrætten på dagsordenen i Europa Idrætspolitisk chef, Poul Broberg, Danmarks Idræts-Forbund IDAN Konference Idrættens største udfordringer faciliteter, forening og forretning Grundlovene for idrætten i

Læs mere

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Kommunal idrætspolitik hvorfor? 80-90 pct. af de kommunale udgifter til idræt går til faciliteter Faciliteter giver anledning til politiske kampe: - Prioritering af anlæg? - Hvor i kommunen? Nye politiske

Læs mere

Kommunal handicappolitik. Rådskoordinator Claus Wendelboe Det Centrale Handicapråd

Kommunal handicappolitik. Rådskoordinator Claus Wendelboe Det Centrale Handicapråd Kommunal handicappolitik Rådskoordinator Claus Wendelboe Det Centrale Handicapråd Det Centrale Handicapråd Vores opgaver er: Rådgive regeringen, Folketinget, myndigheder og andre aktører om, hvordan de

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: Forslag til fokusområder for Fritids- og Idrætsområdet

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: Forslag til fokusområder for Fritids- og Idrætsområdet POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: Forslag til fokusområder for Fritids- og Idrætsområdet Fysiske rammer Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids- og

Læs mere

Samarbejde på tværs af aktører

Samarbejde på tværs af aktører Samarbejde på tværs af aktører Side 1 Agenda Hvad er OMBOLD, hvilke indsatser har vi og hvem samarbejder vi med? Hvorfor og hvordan samarbejder vi med andre aktører og hvordan understøtter det vores arbejde?

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆT I GRØNLAND

FREMTIDENS IDRÆT I GRØNLAND FREMTIDENS IDRÆT I GRØNLAND #vejen2016 Trygve Laub Asserhøj Idrættens Analyseinstitut Oversigt Baggrunden for analysen af idræt i Grønland Analysens resultater Ny viden om idræt i Grønland Økonomi og faciliteter

Læs mere

Status 2016 Målsætning Handlinger Succeskriterier Evaluering Hvilke handlinger vil I sætte i gang i forhold til at nå målet?

Status 2016 Målsætning Handlinger Succeskriterier Evaluering Hvilke handlinger vil I sætte i gang i forhold til at nå målet? Roskilde Elite- og Talentråd 2018-2021 Kultur og Idræt Sagsnr. 287023 Brevid. 3043897 Ref. SHO Dir. tlf. 4631 4034 steenhou@roskilde.dk NOTAT: Orientering om årlig evaluering af samarbejdsaftalen med Team

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2015-18 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Udviklingstendenser på idræts- og fritidsområdet

Udviklingstendenser på idræts- og fritidsområdet Debataften om ny kultur- og fritidspolitik i Sorø Kommune Sorø Rådhus D. 30. august 2016 Peter Forsberg Analytiker og ph.d. Idrættens Analyseinstitut/ Syddansk Universitet Udviklingstendenser på idræts-

Læs mere

Ansøgning - Basketball til alle byens børn

Ansøgning - Basketball til alle byens børn Ansøgning - Basketball til alle byens børn BørneBasket i Hørsholm 79ers nyskabende idrætsaktivitet skal bringe sport og foreningskulturen ud til børnene med et opfølgende tilbud i skolernes SFO 1. Resumé

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 20. april 15. september Ledelsesresumé

Bestyrelsesrapport for perioden 20. april 15. september Ledelsesresumé Bestyrelsesrapport for perioden 20. april 15. september 2017 Ledelsesresumé NEC Ricky Raaholt er tiltrådt som projektdirektør for NEC 18. september. Han har bred erfaring med større byggeprojekter med

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Slutevaluering - Resumé Udarbejdet for Af Juni 2012 1 Resumé I forsommeren 2009 udbød Kulturministeriet og Nordea-fonden en fælles pulje til breddeidrætskommuner.

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

Bilag 1: Team Danmarks operationelle mål for perioden

Bilag 1: Team Danmarks operationelle mål for perioden Bilag 1: Team Danmarks operationelle mål for perioden 2017-2020 Kerneopgaver Resultatmål Operationelle mål 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rammer og vilkår for atleter og den sportslige ledelse. Team Danmark

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

Mandag den 24. november 2014

Mandag den 24. november 2014 Mandag den 24. november 2014 Præsentation af DFHO Stiftet 30. august 2006 med sekretariatsbetjening af Dansk Erhverv Repræsenterer d.d. 226 fitnesscentre fordelt på 20 virksomheder Ca. 750.000 danskere

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2017 2018 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

Tema 1: Teenagere/unge

Tema 1: Teenagere/unge S N E P P O H S K R WO R E A TEM e i Skive r s l e g æ v n og be ns seks temae o i t o m r o éer f hoppe d s i k r e y o n w å f Find p for ét a n e d n i e Kommun Tema 1: Teenagere/unge Teenagere og unge

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

NETVÆRKSMØDE FOR IDRÆTSRÅD

NETVÆRKSMØDE FOR IDRÆTSRÅD NETVÆRKSMØDE FOR IDRÆTSRÅD Region Sjælland Den 30. marts 2016 DAGSORDEN Kl. 17.00 Velkommen ved DIF-bestyrelsesmedlem Tine Teilmann Kl. 17.05 Siden sidst ved Jørn C. Nielsen Kl. 17.30 Siden sidst ved Tine

Læs mere

Idrætstopmøde i Gentofte Kommune Tendenser og udfordringer på idrætsområdet

Idrætstopmøde i Gentofte Kommune Tendenser og udfordringer på idrætsområdet Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Idrætstopmøde i Gentofte Kommune Tendenser og udfordringer på idrætsområdet Henrik H. Brandt, Charlottenlund, den 11. april 2013 l Kanonbådsvej 4 A

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer Oplæg ved konferencen Dansk foreningsidræt i europæisk perspektiv Mandag den. december 201 på

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

Foreningsledelse - med henblik på rekruttering og fastholdelse af frivillige

Foreningsledelse - med henblik på rekruttering og fastholdelse af frivillige Foreningsledelse - med henblik på rekruttering og fastholdelse af frivillige Oplæg ved Idans konference den 31. maj 2012 i Vejen Idrætscenter v/, ph.d. stipendiat Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt Mellem etik, moral og resultatkontrakter Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 31. maj 2012 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 1 Team Danmarks formål Team Danmark har til formål

Læs mere

Forårsturneringen i fodbold Gode kampe og fede udfordringer for hele holdet.

Forårsturneringen i fodbold Gode kampe og fede udfordringer for hele holdet. Forårsturneringen i fodbold 2018 Gode kampe og fede udfordringer for hele holdet http://foreningsportalen.dgi.dk 2 Så er tiden inde til udendørs turneringen i foråret 2018 Alle senior-, old- og veteran-hold

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere