Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek"

Transkript

1 Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. Støt Slægtsforskernes Bibliotek Bliv sponsor Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: Ophavsret Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig. Links Slægtsforskernes Bibliotek: Danske Slægtsforskere:

2 BIRKERØD STATSSKOLE

3 MEDDELELSER OM BIRKERØD STATSSKOLE BIRKERØD BOGTRYK

4 BIRK E RØD S T A T S S K O L E Stiftet 1808 af Johan Mantzius som privat kostskole med udpræget grundtvigsk tone overtaget af staten og drives nu som statskostskole.

5 3 OPTAGELSESBETINGELSER BIRKERØD STATSSKOLE optager elever enten som skolesøgende elever eller som kostelever (alumner). Som skolesøgende elever optages både drenge og piger i 1. real og i 1. gymnasieklasse. Optagelsen i disse klasser sker i overensstemmelse med undervisningsministeriets bekendtgørelser af 9. februar Î961 og 28. januar Ifølge disse bekendtgørelser må forældre, der ønsker deres børn optaget i Birkerød Statsskole, henvende sig til den skole, hvori barnet går, og fremsætte ønske om overførelse til B. S. Som kostelever optages kun drenge og kun i 1. gymnasieklasse. Forældre til elever, som opfylder betingelserne tor optagelse i gymnasiet, indsender inden 25. april ansøgning direkte til skolen (blanket sendes fra skolen efter ønske). Det er imidlertid vigtigt, at man samtidigt igennem den skole, hvori eleven går, indsender det normale ansøgningsskema om optagelse i 1. gymnasieklasse til det lokale amtsfordelingsnævn (for at man, hvis optagelse i Birkerød ikke er midig, kan sikre sig optagelse i et nærliggende gymnasium). Spørgsmålet om optagelse på kostskolen afgøres endeligt af undervisningsministeriet og kan næppe foreligge før omkring 1. juli. Det bemærkes, at optagelse i 1. gymnasieklasse sproglig linie er betinget af en latinprøve. Birkerød Statsskole omfatter, som enhver gymnasieskole, en sproglig og en matematisk linie. Fra og med 2. gymnasieklasse har eleverne valget imellem følgende grene: på den matematiske linie kan vælges imellem den matematisk-fysiske gren og den naturfaglige gren; på sproglig linie vil der være mulighed for at fortsætte på nysproglig gren og - hvis der melder sig 10 elever dertil nysproglig gren med musikspeciale. På den matematisk-fysiske gren ligger hovedvægten på matematik og fysik, medens den på den naturfaglige gren ligger på fagene geografi og, navnlig, biologi med disciplinen biokemi. For eleverne i 2. gymnasieklasse er der valg imellem undervisning i musik eller formning/kunstforståelse. Alle eleverne i 1. gymnasieklasse og deres.forældre vil blive grundigt orienteret i disse grendelinger, inden valget skal træffes. Rektor træffes kl til 14 hver dag undtagen tirsdag og lørdag og ikke på fridage eller i ferier. Telefon Køkkenafdelingens telefon:

6 4 UNDER VISNINGEN (De i årets løb læste pensa) Dansk III s. A (Hr. Vangmark). Aksel Jørgensen: Dansk litteraturhistorie. Brodersen og Møller Kristensen: Litteraturudvalg H. J. P. Jacobsen: Mogens. Ibsen: Et dukkehjem; Gengangere; En folkefjende. Pontoppidan: Fra hytterne. Herman Bang: Stuk. J. Knudsen: Sind. Johs. V. Jensen: Kongens Fald. Dansk lyrik i udvalg. Christiansen og Roikjer: Norsk læsning. III s. B (Hr. Smaakjær). Aksel Jørgensen: Dansk litteraturhistorie. Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur II 111. fra ca Kjeld Abell. J. P. Jacobsen: Mogens. Kjeld Abeil: Anne Sophie Hedvig. Ibsen: Et dukkehjem. Rehling og Hasselberg: Svenske forfattere i udvalg. Christiansen og Roikjer: Norsk læsning. Buchreitz og Lindgård: Dansk grammatik. 9 stile. HI A (Hr. Vangmark). Aksel Jørgensen: Dansk litteraturhistorie. Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur III, 170 ud. J. P. Jacobsen: Mogens. Ibsen: Et dukkehjem; Gengangere; En folkefjende. Pontoppidan: Fra hytterne. Herman Bang: Stuk. J. Knudsen: Sind. Johs. V. Jensen: Kongens fald. Dansk lyrik i udvalg. Norsk efter Falkenstjerne III. HIB (Fru Røssel). Aksel Jørgensen: Dansk litteraturhistorie. Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur III, 1870 ud. J. P. Jacobsen: Mogens. Ibsen: Et dukkehjem. Johs. V. Jensen: Kongens fald. Hans Kirk: Fiskerne. Rehling og Hasselberg: Svenske forfattere i udvalg. Christiansen og Roikjer: Norsk læsning. Buchreitz og Lindgård: Dansk grammatik. 9 stile. III C (Hr. Smaakjær). Som 111 s. B. II s. A (Hr. Smaakjær). Aksel Jørgensen: Dansk litteraturhistorie. Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur I II, fra ca Oehlenschläger: St. Hansaften-spil. Blicher: En andsbydegns dagbog. Poul Møller: En dansk students eventyr. Rehling og Hasselberg: Svenske forfattere i udvalg. 1'2 stile. II s. B (Hr. Smaakjær). Som 11 s. A. II A (Fru Sjølin). Aksel Jørgensen: Dansk litteraturhistorie. Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur II IH. ca Blicher: En landsbydegns dagbog. Poul Moller: En dansk students eventyr. Rehling og Hasselberg: Svenske forfattere i udvalg. 12 stile. IIB (Fru Sjølin). Som HA. I s. A (Hr. Vangmark). Brøndsted og Møller Kristensen: Danmarks litteratur. Brodersen og Møller Kristensen: Litteraturudvalg I. O. Lundbo (udg.) : Dansk nutidsdigtning I II. Holberg: Erasmus Montanus. Poul Møller: En dansk students eventyr. Rehling og Hasselberg: Svenske forfattere i udvalg. 14 stile. I s. B (Hr. Vangmark). Brøndsted og Moller Kristensen: Danmarks litlera-

7 tur. Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur I. O. Lundbo (udgi: Dansk nulidsdigtning I II. Holberg: Erasmus Montanus. Poul Møller: En dansk students eventyr. Rehling og Hasselberg: Svenske forfattere i udvalg. 14 stile. I A (Fru Røssel). Brøndsted og Møller Kristensen: Danmarks litteratur. Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur I. Egils saga. Holberg: Jeppe på Bjerget; Erasmus Montanus. Poul Møller: En dansk students eventyr. Blicher: En landsbydegns dagbog. Rehling og Hasselberg: Svenske forfattere i udvalg 14 stile. IB (Hr. Vangmark). Som I s. B. 3. real (Hr. Kelstrup). Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog 3. Holberg: Den politiske kandestøber. Ibsen: En folkefjende. Tolderlund-Hansen: Vort grænsespørgsmål i litteraturens spejl. Leif Busk: Sproglig iagttagelse. Roikjer: Svensk læsning. Christiansen og Roikjer: Norsk læsning. Stil hver 14. dag. 2. real (Hr. Johnsen). Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog 2. Hostrup: Genboerne. L. Busk: Sproglig forståelse. Roikjer: Svensk læsning. Stil hver uge. 1. real (Hr. Johnsen). Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog 1. Holberg: Jeppe på Bjerget. L. Busk: Sproglig forståelse. Roikjer: Svensk læsning. Stil hver uge. Engelsk IH s. A (Fru Rothenborg). Shakespeare: Macbeth; Sonnets nos. 18, 55, 71, 130, 138, 146. Alving, Bruun, Hunosøe og Mammen: Two Centuries of English Poetry. Helweg-Møller: English Essays II. Ehlern, Lindum og Rosenmeier: A Contemporary Reader. Quarterley Review, aug Keats. Shelley: Preface to Adonais. Leigh Hunt: Byron in Italy, fra Autobiography. Byron: Brev til John Murray vedr. Don Juan. Linclater: Laxdale Flail. Brier: Engelske stiløvelser; An English Grammar. 1 ugentlig stil, bliv. oversættelse og referatstil. Ill s. B (Fru Sjølin). Alving, Bruun, Hunosøe og Mammen: Two Centuries of English Poetry. Helweg-Møller: English Essays II. Shakespeare: Macbeth. Brier: Engelske stiløvelser. Brier: Engelsk grammatik. 1 ugentlig stil, oversættelse og referatstil. II s. A (Hr. Nielsen). Ehlern, Lindum og Rosenmeier: A Contemporary Reader. Stigaard: The Dickens Reader. Helweg-Møller: Modern Prose. V. Ostergaard: English Poems. Alving, Bruun, Hunosøe og Mammen: Two Centuries of English Poetry. Iris Murdoch: The Sandcastle (til øvelse i mundtlig genfortælling). Brier: Engelske stiløvelser. Brahde: Engelsk grammatik. 1 ugentlig stil (oversættelse, genfortælling eller referatstil). II s. B (Hr. Nielsen). Som II s. A. Dog John Wain: Hurry on Down i stedet for Iris Murdoch: The Sandcastle.

8 6 II A (Fru Sjølin)..Iuliu Steinbeck: The Pearl. Hunosøe og Mouridsen: Four Modern Writers, pp. 960, II B (Hr. Wissing-Nielsen). John Wain: Hurry on Down. I s. A (Hr. Christensen). Mogensen og Rosenmeier: A Modern English Omnibus. Hunosøe og Mouridsen: Extracts from Four Modern Writers. Brahde: English Grammar. Brier: Engelske stiløvelser. 1 ugentlig stil; afvekslende oversættelse og genfortælling. I s. B (Hr. Christensen). Som I s. A. I A (Fru Sjølin). Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for gymnasiet II, s Mogensen og Rosenmeier: A Modern English Omnibus, s , G. Orwell: Animal Farm. John Wain: Hurry on Down. IB (Hr. Wissing-Nielsen). Hunosøe og Mouridsen: Extracts from Four Modern Writers. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for gymnasiet II. K. Berner-Sorensen og P. Riis-Jacobsen: Engelske stiløvelser for 3. r og I g; Engelsk grammatik for hovedskolen og reallinien. 3. real (Fru Sjølin). Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for 3. real. K. Berner-Sørensen og P. Riis-Jacobsen: Engelske stiløvelser; Engelsk grammatik for hovedskolen og reallinien. 2. real (Hr. Smaakjær). Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for 2. real med øvelseshæfte. l.real (Hr. Smaakjær). Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for 1. real med øvelseshæfte. Tysk III s. A (Hr. Terp). Goethe: Faust I, v. Hendriksen. Ring Hansen og Stærmose: Kulturgeschichtliche Lesestücke. Hertig og Kryger Kristensen: Deutsche Poesie. Branner og Stærmose: Deutsche Klassiker. Litteraturhistorie efter Deutsche Klassiker. Kaper: Tysk sproglære, 25. udg. Stiløvelser efter Studentereksamensopgaver. Oversættelses- og referatstile samt et par friere tekstopgaver. III s.b (Fru Blesky). Schiller: Don Carlos, Akt V. Lessing: Emilia Galotti. C. Østergaard: Tyske digte, Klopstock: Die Frühlingsfeier; alle digte af Goethe. Sigtryggsson og Rossen: Deutsche Kultur- und Charakterbilder, 7. udg. Ring Hansen og Stærmose: Kulturgeschichtliche Lesestücke, nr. 12, 25. Kaper: Tysk sproglære. Tyske studentereksamensopgaver, oversættelser. Oversættelses- og referatstile, genfortællinger. II s. A (Fru Blesky). C. Østergaard: Tyske digte, Klopstock, Schiller. Schiller: Kabale und Liebe. Ring Flansen og Stærmose: Kulturgeschichtliche Lesestücke, nr. 1, 3, 11, 12, , 27. Tyske studentereksamensopgaver, oversættelser. Kaper: Tysk sproglære. Oversættelses- og referatstile, genfortællinger. II s. B (Hr. Terp). Ring Hansen og Stærmose: Kulturgeschichtliche Lesestücke. Schiller: Maria Stuart, v. Hendriksen. Fontane: Unterm Birnbaum. Kaper: Tysk sproglære, 25. udg. Stiløvelser efter Houken og Stenbjerre. Oversættelses- og referatstile samt en friere opgave.

9 il B (Hr. Terpi. Klassen har i I og 11 g benyttet følgende tekster: Moderne Erzähler 2, Schöningh. Zweig: Schachnovelle. Nydahl: Lebendige deutsche Dichtung. Cad: Moderne tyske noveller, 4. udg. Skoleradioens tyskudsendelser. I s. A (Hr. Terp). Gad: Moderne tyske noveller, 4. udg. Brecht: Kalendergeschichten. Moderne Erzähler 2, Schöningh. Max Frisch: Biedermann. Suhrkamp. Hertig og Kryger Kristensen: Deutsche Poesie. Grammatik delvis efter Kapers sproglære. Forskellige øvelser i skriftlig sprogfærdighed. I s. B (Hr. Wissing-Nielsen). Gad: Moderne tyske noveller. Georg Büchner: Leonce und Lena (Goldmann). Hertig og Kryger Kristensen: Deutsche Poesie. Th. Mann: Tonio Kröger (Skoleradioens udg.). Ring Hansen og Stærmose: Kulturgeschichtliche Lesestücke. Gad og Moe: Tysk stiløvelse. Kaper: Tysk sproglære. Stile af forskellig art. IA (Hr. Wissing-Nielsen). Gad: Moderne tyske noveller. Sigtryggsson og Rossen: Deutsche Kultur- und Charakterbilder, 8. udg. A. Andersch: Sansibar oder der letzte Grund (Fischer). Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for 3. real og I g. Kaper: Tysk sproglære. 3. real (Hr. Wissing-Nielsen). K. Wiggers Smith, Mogensen og Hasselriis: Tysk 4. Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for 3. real og I g. 2. real (Hr. Wissing-Nielsen). P. Nydahl: Tysk for mellemskolen III. Eschmann: Der Zirkustoni. Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for mellemskolen. 1. real (Hr. Vangmark). P. Nydahl: Übung macht den Meister. Eschmann: Der Zirkustoni. Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser. Fransk III s. A (Hr. Kelstrup). 1 de tre gymnasieår er følgende bøger benyttet: Mauger: Cours de langue et de civilisation françaises I IL Svanholt: Franske tekster. Henriques og Willemoës: Fransk litteratur i udvalg. Exupéry: Le petit prince. Sartre: Les jeux sont faits. Daudet: Lettres de mon moulin. Heurlin: Pour comprendre la France. Sten og Hyllested: Fransk grammatik. Ill s. B (Fru Rothenborg). I de tre gymnasieår er følgende bøger benyttet: Atke og Hyllested: Fransk begynderbog. Maurois: Les silences du colonel Bramble. Gide: La symphonie pastorale. Sartre: Les jeux sont faits. Tage Brüel: Moderne franske skribenter, nr. II, IV. Henriques og Willemoës: Fransk litteratur i udvalg. Sten og Hyllested: Fransk stiløvelse; Fransk grammatik. Ill A (Hr. Terp). I de tre gymnasieår er følgende bøger benyttet: Atke og Hyllested: Fransk begynderbog, 2. udg. Svanholt: Franske tekster. Eggli: La vie en prose. Sartre: Les jeux sont faits. Henriques og Willemoës: Fransk litteratur i udvalg. Camus: L étranger. Skoleradioens franskudsendelser. Grammatik og stiløvelser efter Sten og Hyllested. HIB (Hr. Kelstrup). I de tre gymnasieår er følgende bøger benyttet: Mau-

10 8 ger: Cours de langue et de civilisation françaises I II. Eggli: La vie en prose. Henriques og Willemoës: Fransk litteratur i udvalg. Daudet: Lettres de mon moulin. Sartre: Les jeux sont faits. Sten og Hyllested: Fransk grammatik. Ill C (Fru Rothenborg). I de tre gymnasieår er følgende bøger benyttet: Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere. Eggli: La vie en prose. Henriques og Willemoës: Fransk litteratur i udvalg. Tage Brüel: Moderne franske skribenter, nr. Il, IV, Maurois: Les silences du colonel Bramble. Sartre: Les jeux sont faits. Sten og Hyllested: Fransk stiløvelse; Fransk grammatik. Ils. A (Hr. Kelstrup). Mauger: Cours de langue et de civilisation françaises IL Svanholt: Franske tekster. Sartre: Les jeux sont faits. Henriques og Willemoës: Fransk litteratur i udvalg. Sten og Hyllested: Fransk grammatik. II s. B (Fru Røssel). Mauger: Cours de langue et de civilisation françaises II. Sartre: Les jeux sont faits. Henriques og Willemoës: Fransk litteratur i udvalg. IIA (Fru Røssel). Sartre: Les jeux sont faits. Exupéry: Le petit prince. Henriques og Willemoës: Fransk litteratur i udvalg. Sten og Hyllested: Fransk grammatik. II B (Fru Røssel). Henriques og Willemoës: Fransk litteratur i udvalg. Svanholt: Franske tekster. Sten og Hyllested: Fransk grammatik. I s. A (Fru Røssel). Mauger: Cours de langue et de civilisation françaises I. Is.B (Hr. Terp). Alke og Hyllested: Fransk begynderbog, 2. udg. Skriftlige øvelser i tilknytning til teksten. I A (Hr. Kelstrup). Mauger: Cours de langue et de civilisation françaises I. IB (Hr. Due). Mauger: Cours de langue et de civilisation françaises I. Eggli: La vie en prose. 3. real (Fru Rothenborg). Bruun, Holst-Jensen og Roskjær: Elementært fransk, s , Latin III s. A (Fru Blesky). Nielsen og Krarup: Latinsk læsebog; Ciceros breve, pro Sexto Roscio. Høeg: Cæsar og andre forfattere; Cæsar: De bello Gallico V, Horats: enkelte digte. Høeg: Ciceros taler; in Verrem (udvalg). Vald. Nielsen: Latinsk grammatik. Ills. B (Fru Blesky). Som III s. A. II s. A (Fru Blesky). Høeg: Cæsar og andre forfattere; Cæsar: De bello Gallico I, Ovid: Verdensaldrene, Syndfloden, Pyramus og Thisbe. Høeg: Ciceros taler, in Verrem (udvalg). Nielsen og Krarup: Latinsk læsebog; Cicero: De imperio Gn. Pompei. Vald. Nielsen: Latinsk grammatik. Ils. B (Fru Blesky). Nielsen og Krarup: Latinsk læsebog; Cicero: In Catilinam I, HL Høeg: Cæsar og andre forfattere; Ovid (som Hs. A), Cæsar: De bello Gallico IV. I s. A (Hr. Terp). Mikkelsen: Latinsk læsebog, fra stk. XXXIV og ud. Høeg:

11 9 Cæsar og andre forfattere; Cæsar: De bello Gallico I, III, IV. Vald. Nielsen: Latinsk grammatik. I s. B (Fru Blesky). Høeg: Cæsar og andre forfattere; Cæsar: De bello Gallico III, IV, V Vald. Nielsen: Latinsk grammatik. 2. real (Rektor). Mikkelsen: Latinsk læsebog, til og med stk. XXXIII. Oldtidskundskab III s. A (Hr. Korsgaard). Sokrates domfældelse og død, v. Hartvig Frisch. Bundgaard: Den græske kunsts historie, lil hellenismen. Bruhn og Hjortsø: Klassisk kunst. Ills. B (Hr. Korsgaard). Som HI s. A. Ill A (Rektor). Sokrates forsvarstale; Kriton; Faidon. Kunsthistorie efter Bundgaard: Den græske kunsts historie (3. udg.), indtil hellenismen. Bruhn og Hjortsø: Klassisk kunst (4. udg.). Eksamenspensum repeteret. HIB (Hr. Korsgaard). Som III s. A. III C (Hr. Korsgaard). Som III s. A. II s. A (Hr. Korsgaard). Herodot i udvalg, v. Hastrup og Hjortsø. Det græske dramas og det græske teaters udvikling gennemgået i hovedtræk. Aischylos: Agamemnon, v. Per Krarup og Karl Nielsen. Sofokles: Antigone, v. Niels Møller. II s. B (Hr. Korsgaard). Som Ils. A. H A (Rektor). Herodot i udvalg, v. Hastrup og Hjortsø. Kursorisk læst Sofokles: Kong Ødipus. Sofokles: Antigone, v. Niels Møller. Euripides: Medeia, v. Garff og Hjortsø. II B (Hr. Korsgaard). Som II s. A. I s. A (Hr. Korsgaard). Iliaden (Østergaards udv.), I, III, VI, IX, XXII. Odysseen (Ostergaards udv.), V, VI, VII, IX, XI. Dele af de øvrige sange læst kursorisk. Secher: Græsk mytologi. I s. B (Hr. Korsgaard). Som I s. A. I A (Hr. Korsgaard). Som I s. A. IB (Rektor). Iliaden (Østergaards udv.), I, II, VI, XXIV sang. Odysseen (Østergaards udv.), V, VI, IX sang. Secher: Græsk mytologi. Historie III s. A (Hr. Korsgaard). Arentoft: Verdenshistorie III, 1815 ud. Kierkegaard og Winding: Nordens historie, 1848 ud. Kierkegaard, Lomholt-Thomsen og Winding: Danmark i dag. Bøgebjerg og Elmelund: Kilder til mellemkrigstidens historie, Czekoslovakiet. Andrup, Ilsøe og Nørlund: Danmarks historie i billeder. III s. B (Hr. Christensen). Arentoft: Verdenshistorie III, 1815 ud. Kierkegaard og Winding: Nordens historie, 1814 ud. Kierkegaard, Lomholt-Thomsen og Winding: Danmark i dag. Kilder til Danmarks historie efter 1660 IV,

12 10 augustdagene Billedgennemgang efter Andrup. Ilsøe og Nørlund: Danmarks hisloiie i billeder. Ill A (Hr. Johnsen!. Arentoft: Verdenshistorie ud Kierkegaard og Winding: Nordens historie, 1814 ud. Kierkegaard, Lomholl-Thomsen og Winding: Danmark i dag. Kilder til Danmarks historie efter 1660 IV. Billedgennemgang efter Andrup, Ilsøe og Nørlund: Danmarks historie i billeder. Ill B (Hr. Christensen). Som His. B. III C (Hr. Johnsen). Som III A. II s. A (Hr. Christensen). Arentoft: Verdenshistorie II III, Kierkegaard og Winding: Nordens historie, Kilder til Danmarks historie i 12. årh., stat og kirke. Th. A. Midler: Frederik den Store. Billedgennemgang efter Bundgaard: Billeder fra nyere lid. Andrup, Ilsøe og Nørlund: Danmarks historie i billeder. Ils. B 'H'-. Christensen). Som II s. A. II A (Hr. Christensen). Som II s. A. II B (Hr. Korsgaard). Arentoft: Verdenshistorie II III, Kierkegaard og Winding: Nordens historie, ca Th. A. Midler: Frederik den Store. Bundgaard: Billeder fra nyere tid. Andrup. Ilsøe og Nørlund: Danmarks historie i billeder. I s. A (Hr. Johnsen). Rudi Thomsen: Verdenshistorie I II, til Kierkegaard og Winding: Nordens historie, til Billedgennemgang efter Bundgaard: Billeder fra oldtid og nyere tid, samt Andrup, Ilsøe og Nørlund: Danmarks historie i billeder. Plinius breve. Kilder til Danmarks historie i 12. århundrede. I s. B (Hr. Johnsen). Som I s. A. I A (Rektor). Gads historie for gymnasier og seminarier I II, indtil ca Billedgennemgang efter Andrup, Ilsøe og Nørlund: Danmarks historie i billeder, samt Ilsøe og Johnsen: Verdenshistoriske billeder. Kilder til Danmarks historie i 12. årh. IB (Hr. Korsgaard). Som I s. A. 3. real (Hr. Korsgaard). Bøgebjerg, Elmelund og Bruhn: Historie for realafdelingen 3. Holger Knudsen: Vi og vort samfund. 2. real (Hr. Berg-Sørensen). Bøgebjerg, Elmelund og Bruhn: Historie for realafdelingen 2. l.real (Rektor). Bøgebjerg, Elmelund og Bruhn: Historie for realafdelingen 1. Elevforedrag. Religion III g (Pastor Melbye). Gennemgang af Nordens kirkehistorie med benyttelse af Haar og Nørregaards kirkehistoriske læsestykker III. En særlig gennemgang af Søren Kierkegaards liv og forfattervirksomhed på grundlag af Eduard Geismars bog, af Grundtvig på grundlag af Hal Kochs bog, af J. P. Mynster og D. G. Monrad og Vilh. Bech. Ekskursion til Lund domkirke.

13 11 il g (Pastor Melbyei. Gennemgang af kirkens historie uden for Norden med benyttelse af Haar og Nørregaards kirkehistoriske læsestykker I og II. I g (Pastor Melbye). Gennemgang af primitive religioner og nogle af verdensreligionerne på grundlag af Flits Pullich: Religionshistorie Gennemgang af Israels historie med benyttelse af Julius Albinus: Udvalgte stykker af Det gamle Testamente. Aflagt besøg i synagogen i København og i Holmens kirke. 3. real (Hr. Berg-Sørensen). Fogde, Holt og Jensen: Kristendomskundskab for 3. real suppleret med Israels historie ved Bentzen m. fl. Sunget omkring 30 salmer og indholdsbehandlet nogle af disse. t.real (Hr. Berg-Sørensen). Nørfelt, Rønn Christensen og Müller: Kristendomskundskab. Gennemgang af kirkeåret med de dertil hørende tekster, dansk kirkebygning til renaissancen, kirkelige symboler, gudstjenestens opbygning, præstens klædedragt samt en stor del af Jesu undere og lignelser. Sunget omkring 30 salmer og indholdsbehandlet en del af disse. Naturhistorie III s. A (Hr. Tscherning). Kjeltoft og Schiønning: Biologi. Krogh og Rehberg: Fysiologi. Der er mikroskoperet plantesnit, menneskelige celler og forskellige mikroorganismer; alle præparaterne er fremstillet af eleverne. Endvidere er der foretaget simple målinger af kredsløb, åndedræt og syn. Der er aflagt besøg includeret forelæsning, filmforevisning og demonstrationer på Universitetets plantefysiologiske laboratorium. Der er lagt mindre vægt på sanser (bortset fra det normale øje og øre), plantesystemet, økologi, arteriebuernes og centralnervesystemets bygning samt stødpudevirkningens kvantitative og kvalitative forhold. Som særlige emner er behandlet malaria og menneskets ernæringsforhold; i tilknytning hertil er WHO s og FAO s arbejde omtalt. Ills. B (Hr. Thomsen). Kjeltoft og Schiønning: Biologi. Krogh og Rehberg: Fysiologi. Der er mikroskoperet plantesnit og forskellige mikroorganismer; alle præparater er fremstillet af eleverne. Følgende er behandlet mindre udførligt: dele af centralnervesystemet (inch udvikling), sanser (bortset fra det normale øje og øre), fosterudvikling hos padder, fugle og pattedyr (bortset fra hovedtræk hos mennesket), arteriebuernes udvikling, økologi, plantesystem og palæontologi. HI A (Hr. Tscherning). Som III s. A. Ill B (Hr. Thomsen). Som HI s. B. III C (Hr. Tscherning). Som III s. A. 3. real (Hr. Lange). Lange og Leth: Biologi for realafdelingen real (Hr. Tscherning). Lange og Leth: Biologi for realafdelingen 1, afsnittene Søen og Mosen. Del åbne Land, Nytteplanter og Husdyr. I de zoologiske afsnit er der lagt særlig vægt på sammenlignende studier af parringsfænomener og drægtighedsperioder; de botaniske afsnit er kun behandlet, hvis anskuelsesmateriale har kunnet fremskaffes. Ekskursioner i Bistrup Hegn, Rude Skov, ved Furesøen og Stavnsholt (dyrkede planter). Med assi-

14 12 stance af ammanuensis Nilaus Jensen er en del af Botanisk Haves væksthuse gennemgået og under ledelse af dyrepsykologen dr. phil. Holger Poulsen er der foretaget adfærdsstudier i Zoo. 1. real (Hr. Thomsen). Lange og Leth: Biologi for realafdelingen 1, skovens planter og dyr. Organisk kemi og plantefysiologi er læst efter Lange: Dansk flora. Ekskursioner i skolens omegn, til Jægersborg Dyrehave og til Frederiksværk-Hundestedegnen. Geografi II s. A (Hr. Thomsen). Reumert og Tscherning: Geografi, fra Danmarks klima ud. Verdenshandelsvare: hvede. Christensen og Krogsgaard: Atlas. Ekskursioner til Nord- og Østbornholm, Frederiksværkegnen, planetariet på Bellahøjskolen, Nationalmuseet saml Rude Skov og Jægersborg Dyrehave. Ils. B (Hr. Tscherning). Reumert og Tscherning: Geografi med naturlære, 4. udg. Christensen og Krogsgaard: Atlas. Diercke: Weltatlas. Hvedens erhvervsgeografi. Der er foretaget enkelte varmelæreøvelser. Der er lagt mindre vægt på Danmarks undergrund, Vendsyssel og forhistoriske mennesker. Som regionalgeografisk speciale er behandlet nogle italienske landbrugsområder. Der er foretaget ekskursioner i skolens omegn, Rude Skov, Dyrehaven og Frederiksværkegnen. Lejrskole på N.- og M -Bornholm. II A (Hr. Tscherning). Andersen og Vahl: Geologi; Klima- og plantebælter; Erhvervsgeografi. Christensen og Krogsgaard: Atlas. Diercke: Weltatlas. Udvalgte eks. i erhvervsgeografi : de vigtigste råstoffer fra Afrikas produktion (jvnf. regionalgeogr. speciale). Der er lagt mindre vægt på Jordens indre og dens historie, Bornholms middelalder og Vendsyssel. Som regionalgeografisk speciale er læst Afrikas folkerige stater med benyttelse af Andersen og Vahl: Geografi for mellemskolen II, Statistisk årbog, Dierckes Weltatlas, elevforedrag og ekskursion til kolonimuseet på Kronborg. Et arbejdshæfte er udarbejdet med kort og oversigter. Der er foretaget ekskursioner i skolens omegn, i Rude Skov, Dyrehaven og Lammefjord. Lejrskole på N.- og M.-Bornholm. II B (Hr. Thomsen). Andersen og Vahl: Klima- og plantebælter. Erhvervsgeografi..1. Humlum: Jordens råstoffer. Christensen og Krogsgaard: Atlas. Verdenshandelsvarer: kornarter, sukker, olieplanter, husdyr, energikilder ( -t- atomkaft) samt jern og stål. Der er lagt mindre vægt på træ og træprodukter, tekstilvarer samt metaller (bortset fra jern). Ekskursioner til Rude Skov og Jægersborg Dyrehave, Frederiksværkegnen samt Nord- og Østbornholm. I s. A (Hr. Lange). NI. O. Nielsen og Tscherning: Geografi for det sproglige gymnasium, s Ekskursion til egnen vest for Birkerød. I s. B (Hr. Tscherning). M. O. Nielsen og Tscherning: Geografi for del sproglige gymnasium, s Ekskursioner til Rungsted Havn, Fisken og Havet, Danmarks Akvarium, Rude Skov, Sjæl Sø og Dyrehaven. I A (Hr. Lange). H. Andersen, R. Frederiksen og W. F. Hellner: Geografi

15 13 for det matematiske gymnasium, s Ekskursion til egnen vest for Birkerod. I B (Hr Tscherning). H. Andersen, R. Frederiksen og W. F. Hellner: Geografi for det matematiske gymnasium, s undtagen s , 23 24m, m n. 44n 46m og visse dele af hist, geologi, oceanografi og klimatologi. 3. real (Hr. Lange). Poul Holmelund: Danmarks geografi. Geografi for realafdelingen real (Hr. Tscherning). J. Humlum: Jordens råstoffer. Nogle råstoffer er behandlet grundigere bl. a. ved hjælp af Statistisk Årbog Som regionalgeografisk speciale er valgt Japan; om geografiske og kulturelle emner er holdt foredrag af eleverne baseret på originalt japansk materiale. l.real (Hr. Thomsen). W. F. Hellner: Jorden og mennesket I. Fysik III A (Hr. Jacobsen). Eriksen og Sikjær: Fysik II, fra svingninger ud; Fysik 111, fra induktion ud. Eriksen og Pedersen: Astronomi, fra formørkelser ud. Ill B (Hr. Lauge Sørensen). Eriksen og Sikjær: Fysik II, fra svingninger ud; Fysik 111. fra induktion ud. Eriksen og Pedersen: Astronomi, fra månens fysiske forhold ud. III C (Hr. Meyer). Som HI A. Il A (Hr. Lauge Sørensen). Eriksen og Sikjær: Fysik II, til svingninger; Fysik III, til induktion. Eriksen og Pedersen: Astronomi, fra astronomiske koordinater til månens fysiske forhold. II 15 (Hr. Lauge Sørensen). Som II A. I A (Hr. Laursen). Eriksen og Sikjær: Fysik I. I B (Hr. Meyer). Som I A. 3. real (Hr. Berg-Sørensen). Bo, Pihl, Hanghøj, Larsen og Thomsen: Realskolens fysik og kemi for 9. klasse og 3. real. 2. real (Hr. Berg-Sørensen). Bo, Pihl, Hanghøj, Larsen og Thomsen: Realskolens fysik og kemi for 1. og 2. real, fra s. 75 ud. l.real (Hr. Berg-Sørensen). Bo, Pihl, Hanghøj, Larsen og Thomsen: Realskolens fysik og kemi for 1. og 2. real, forfra til s. 75, samt fra s. 165 ud. Kemi III A (Fru Bundgaard). Rancke Madsen: Kemi, 2. udg., fra kulhydrater ud. Ill B (Fru Bundgaard). Som III A. III C (Fru Bundgaard). Rancke Madsen: Kemi, 4. udg., fra kulhydrater ud. II A (Hr. Lauge Sørensen). Rancke Madsen: Kemi, fra kvælstof til kvælstof hold ige forbindelser. II B (Hr. Lauge Sørensen). Som II A. 1 A (Hr. Laursen). Rancke Madsen: Kemi, til svovl. IB (Fru Bundgaard). Rancke Madsen: Kemi, 7. udg., forfra til kvælstof.

16 14 Matematik SÍI A (Hr. Laursen). Andersen og Mogensen: Matematik IV og V. Ill B (Hr. Jacobsen). Som Hl A. IH C (Hr. Jacobsen). Som III A. II A (Hr. Laursen). Andersen og Mogensen: Matematik II og III. II15 (Hr. Meyer). Som II A saml eksempler på differentialligninger. I s. A (Hr. Meyer). P. Rubinstein: Matematik for gymnasiets sproglige linie I, s. 9 73, 91 99, , , (Enkelte afsnit er gennemgået i samtaleform). I s. B (Hr. Laursen). P. Rubinstein: Matematik for gymnasiets sproglige linie I. I A (Hr. Lauge Sørensen). Fenchel, Handest. Neerup, Meyer: Elementær matematik 1. Læses i den udstrækning fortrykket foreligger. I B (Hr. Jacobsen). Som I A. 3. real (Hr. Meyer). C. C. Andersen, Bo m.fl.: Realskolens regning og matematik for 3. realklasse. Som frit emne er læst: E. Andersen og E. Mortensen: Lineære uligheder udvalgte afsnit. 3. real (Hr. Vestergaard). Praktisk regning. C. C. Andersen, Bo m.fl.: Regning for elever, som har bortvalgt matematik. 2. real (Hr. Vestergaard). C. C. Andersen, Bo m.fl.: Realskolens regning og matematik, fra s. 151 ud. 1. real (Hr. Vestergaard). C. C. Andersen, Bo m.fl.: Realskolens regning og matematik, forfra til s Tegning (Hr. A. P. Vestergaard) Undervisningen er individuel. Der lægges vægt på, at elevernes præstationer har en vis originalitet i stedet for tillært manér. 2. real. Tegning med pastelstift og blyant. 1. real. Som 2. real. Formning og kunstforståelse (Hr. A. P. Vestergaard) Med ministeriel tilladelse har der været etableret undervisning med frivillig deltagelse i formning og kunstforståelse for en gruppe elever fra III g. Gymnastik (Frk. Blichfeldt, fru Rothenborg. hr. Berg-Sørensen, hr. Nielsen) Undervisningen foregår for pigernes vedkommende på grundlag af den nyere kvindegymnastik og for drengenes vedkommende delvis efter Niels Bukhs system i tillempet form.

17 15 Om sommeren spiller drengene fodbold og øver fri idræt, pigerne spiller langbold. Om vinteren gøres der gymnastik, desuden spiller drengene basketball, pigerne basket-ball og volley-ball. Ved skoleårets begyndelse skal alle piger møde med skolens blå gymnastikdragt o g en ensfarvet blå træningsdragt med skolemærke. Drengene skal medbringe fodboldstøvler, gymnastiksko, blå bukser, blå-hvidstribet trøje og hvid gymnastiktrøje uden ærmer. Dragterne fås kun bos Poul Holm, Silkegade 11, København. NB. Alt gymnastiktøj må med mærkeblæk være forsynet med tydeligt navn. Der undervises i dansk skolesløjd. t.real. Underlag, skål og hylde. Sløjd I Hr. A. P. Vestergaard) 1. real. En bluse, en broderet æske. Håndarbejde (Frk. Blichfeldt) Skrivning (Hr. A. P. Vestergaard) 1. og 2. real. Afskrift efter frit valg med det skrivesystem eleverne tidligere har lært. Sang og musik (Hr. Due, hr. O. Pedersen) I realafdelingen arbejdes med elementær musiklære og hørelære på grundlag af blokfløjtespil. 2-, 3- og 4-stemmige satser for blokfløjte indstuderes, og en række danske salmer og sange synges og spilles. I gymnasiet indstuderes en række danske og udenlandske verdslige og åndelige sange. Der arbejdes med elementær formlære og gives en gennemgang af musikhistorien. Et frivilligt kor holder ugentlig aftenprøve og synger med skolens orkester ved jule- og forårskoncerterne.

18 16 EKSAMENSPENSA 'fil nysproglig studentereksamen opgives: Dansk (A-klassen): Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur I, 11. udg., s , , , , , , , ; II. 9. udg. s , 32 33, 80 83, , Brodersen og Møller Kristensen: Litteraturudvalg 2, s , 87 89, , , , , , , Blicher: En landsbydegns dagbog. Ibsen: Et dukkehjem. Johs. V. Jensen: Kongens fald. Rehling og Hasselberg: Svenske forfattere i udvalg. 5. udg., s , 41 42, 48 49, 89 96, , , , , 207, Christiansen og Roikjer: Norsk læsning, s. 7 9, 10, 11 12, Dansk (B-klassen): Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur I, 11. udg., s , , , , , , ; II. 9. mig., s , , , , ; III. 9. udg.. s. 7 18, 42 45, 46 48, , Holberg: Den politiske kandestøber. J. P. Jacobsen: Mogens. Ibsen: Et dukkehjem. Rehling og Hasselberg: Svenske forfattere i udvalg, s , , , , , Christiansen og Roikjer: Norsk la'sning, s , Engelsk (A-klassen): Shakespeare: Macbeth, act 1 sc. 1 3, act HI sc. 4, act V sc. 1. Alving, Bruun, Hunosøe og Mammen: Two Centuries of English Poetry, s. 5 7, 10 11, , 40 47, , 69, 70, 73, Stigaard: The Dickens Reader, s Helweg-Møller: English Essays II, s , Shelley: Preface to Adonais. Byron: Letter to John Murray. Ehlern, Lindum og Rosenmeier: A Contemporary Reader, s , 80 84, 84 93, Engelsk (B-klassen): Shakespeare: Macbeth, acts II 111. Alving, Bruun, Hunosøe og Mammen: Two Centuries of English Poetry, s , 39, 56 58, 71 72, 73, , , Galsworthy: Loyalties, act II. Stigaard: The Dickens Reader, s Helweg-Møller: English Essays II. s , 61 64, Ehlern, Lindum og Rosenmeier: A Contemporary Reader, s Tysk (A-klassen) : Goethe: Faust I. v Hendriksen. vers , , Schiller: Maria Stuart, v. Hendriksen. I 7 8, 11 3, III 3 8, V Lessing: Nathan der Weise, III 5 7, udg. Deutsche Klassiker. Hertig og Kryger Kristensen: Deutsche Poesie, V 3. 5, 17, 24; VI 3, 4; VIII 14; IX 7. Ring Hansen og Stærmose: Kul-

19 turgeschichlliche Lesestücke, 3. udg., stk. 3, 11, 35. Branner og Stærmose: Deutsche Klassiker, 5. udg., Laokoon. Tysk (B-klassen): Schiller: Don Carlos, Akt V. Lessing: Emilia Galotti, Akt IV. C. Østergaard: Tyske digte, 5. udg., Klopstock: Die Frühlingsfeier; alle digte af Goethe og Schiller -t- Sprüche, Das Göttliche, Drei Worte d. Glaubens, Bundeslied. Sigtryggsson og Rossen: Deutsche Kultur- und Charakterbilder, 7. udg., Bei Goethe in Weimar zu Gast; Schiller u. d. Hilfe aus Dänemark. Ring Hansen og Stærmose: Kulturgeschichtliche Lesestücke, 4. udg., nr. 12. Latin (A-klassen) : Høeg: Cæsar og andre forfattere. Cæsar: De bello Gallico V. Nielsen og Krarup: Latinsk læsebog, Cicero: De imperio Gn. Pompei; Ciceros breve: Ad fam. XIV 4 Ego minus, XIV 2 Noli putare, XIV 1 Et litteris multorum, XIV 3 Accepi, XVI 4 Varie sum affectus, XVI 14 Andricus; ad Attic. Ill 9 Quintus frater, IV 1 Nos adhuc, IX 6 A Cum Furnium, IX 11 A L'l legi. Latin (B-klassen): Som A-klassen. Oldtidskundskab (A-klassen): lliaden I, VI. Odysseen I. VI (Ostergaards udv.). Hastrup og Hjortsø: Herodot i udvalg, 2. opl., s. 7 26, Sokrates forsvarstale, Kriton, v. Hartvig Frisch. Sofokles: Antigone, v. Niels Møller. Bundgaard: Den græske kunsts historie, 3. udg., s Bruhn og Hjortsø: Klassisk kunst, 4. udg., nr. 5, 6, 7; 20; 34; 37, 38; 43; 55, XVIII; 68, ; 71. XIX: 76, 77, 78; 83; 89. Oldtidskundskab (B-klassen): Bundgaard: Den græske kunsts historie, 4. udg., s løvrigt som A-klassen. Historie (A-klassen): Arentoft: Verdenshistorie II, 3. udg., , ; III, 2. udg., , Kierkegaard og Winding: Nordens historie, 5. udg., Danmark , Kierkegaard. Lomholt-Thomsen og Winding: Danmark i dag, 6. udg., s. 7 12, , Elmelund og Bøgebjerg: Kilder til mellemkrigstidens historie, Czekoslovakiet, s Bundgaard: Billeder fra oldtid og middelalder, 3. opl., nr ; Billeder fra nyere tid, 2. opl., nr. 36. Andrup, Ilsøe og Nørlund: Danmarks historie i billeder, 5. udg., nr. 75; 76, 77, 80, 81; ; 86, 88; 96, 97; 116, 117; 126; ; 193. Historie (B-klassen): Kierkegaard og Winding: Nordens historie, Norden Danmark Arentoft: Verdenshistorie II, Nationalisme kontra internationalisme, Enevældens frembrud; III, Europa , s , , Kierkegaard, Lomholt-Thomsen og Winding: Danmark i dag, 1954, s , , , , Th. A. Müller: Frederik den Store. Kilder til Danmarks historie i 12. årh, stat og kirke. Kilder til Danmarks historie efter 1660 IV, augustdagene Billeder: 1. Aleksandermosaikken 2. Priamosbægeret 3. Tournaigobe-

20 18 linet 4. Andrup, Ilsøe og Norlund: Danmarks historie i billeder, nr. 70; 5. nr. 78, 79, 83, 87, 88; 6. nr. 76, 77, 80, 81; 7. nr. 82, ; 8. 96, 97; 9. nr. 116, 117, ; ; ; Naturhistorie (A-klassen) : Kjeltoft og Schionning: Biologi. Krogh og Rehberg: Fysiologi. Der er lagt mindre vægt på sanser (bortset fra det normale øje og øre), plantesystemet, økologi, arteriebuernes og centralnervesystemets bygning samt stødpudevirkningens kvantitative og kvalitative forhold. Som særlige emner er behandlet malaria og menneskets ernæringsforhold; i tilknytning hertil er WHO s og FAO s arbejde omtalt. Naturhistorie (B-klassen) : Kjeltoft og Schionning: Biologi. Krogh og Rehberg: Fysiologi. Mindre udførligt er behandlet: dele af centralnervesystemet (incl. udvikling), sanser (bortset fra det normale øje og øre), fosterudvikling hos padder, fugle og pattedyr (bortset fra hovedtræk hos mennesket), arteriebuernes udvikling, økologi, plantesystem og palæontologi. Til matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen opgives: Dansk (A-klassen): Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur I, som HI s A; II, som III s A + s ; Ill, 9. udg., s. 7 18, 50 52, 91 95, , , , 287, , , Holberg: Erasmus Montanus. Ibsen: Vildanden. Johs. V. Jensen: Kongens fald. Rehling og Hasselberg: Svenske forfattere i udvalg, som III s A. Norsk efter Falkenstjerne og Borup Jensen III, s. 402m 403, , Dansk (B-klassen): Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur I, 11. udg., s , 49 56, , , 232, , , , , , , , ; II, 9. udg, 32 33, 80 83, , , , , ; III, 9. udg., s. 7 18, 50 52, 91 95, , 149, , , Blicher: En landsbydegns dagbog. J. P. Jacobsen: Mogens. Ibsen: Et dukkehjem. Rehling og Hasselberg: Svenske forfattere i udvalg. 3. udg., s , 57 63, 86 87, , , , , Christiansen og Roikjer: Norsk læsning, s. 7 9, 11 12, 12 14, 20, 48 49, 49 51, 52. Dansk (C-klassen) : Som til nysproglig studentereksamen B-klassen. Oldtidskundskab (A-klassen) : Iliaden I og VI sang, Odysseen V og VI sang (Ostergaards udv.). Hastrup og Hjortsø: Herodot i udvalg, 1950, s inch, inch Sofokles: Antigone, v. Niels Moller. Platon: Sokrates forsvarstale og Kriton, v. Hartvig Frisch. Bundgaard: Den græske kunsts historie, 3. udg., s Billeder: Bruhn og Hjortsø: Klassisk kunst, 4. udg. 1956, nr. 2, 77 78, 20 21, 33 34, 37 38, , , 90 og 92.

21 19 Oldtidskundskab (B-klassen): Iliaden 1, VI; Odysseen I. VI (Ostergaards udv.). Hastrup og Hjortsø: Herodot i udvalg, 2. opl, s. 7 26, Sokrates forsvarstale, Kriton, v. Hartvig Frisch. Sofokles: Antigone, v. Niels Møller. Bundgaard: Den græske kunsts historie, 4. udg.. s Bruhn og Hjortsø: Klassisk kunst. 4. udg., nr. 5, 6, 7; 20; 34; 37, 38; 43; , 63, XVIII; 68, 69, 70; 71. XIX; 76, 77, 78; 83; 89. Oldtid s k il n d s k a b (C-klassen) : Som B-klassen. Historie (A-klassen): Arentoft: Verdenshistorie II, ; III Kierkegaard og Winding: Nordens historie, ; Danmarks historie Kierkegaard, Lomholt-Thomsen og Winding: Danmark i dag, s , , Kilder til Danmarks historie i 12. årh., s Frederik den Store. Kilder til Danmarks historie efter 1660 IV, augustdagene Bundgaard: Billeder til oldtid og middelalder, nr. 4. 8, 24, 34, , 56. Andrup. Ilsøe og Nørlund: Danmarks historie i billeder, nr. 24, 26, Historie (B-klassen): Som til nysproglig studentereksamen B-klassen. Historie (C-klassen) : Som A-klassen. Matematik (A-klassen): Andersen og Mogensen: Lærebog i Matematik I, 4. udg., , , , ; II. 5. udg , 62 63, 65 66; III. 3. udg., g 10 26, 31 (ellipse), (ellipse!: IV. 4. udg, ; V, 2. udg., 8, , M a t e m a I i k (B-klassen) : Som A-klassen. M a t e m a I i k (C-klassen) : Som A-klassen. Fysik (A-klassen): Eriksen og Sikjær: Fysik I, 3. udg., s , 61 89, ; II. 3. udg.. s , 43 51, 53 64, ; III, 3. udg.. s , Eriksen og Pedersen: Astronomi, 5. udg., s. 9 14, 21 27, Hansen, Hjerting. Jensen og Rasmussen: Opgaver i fysik til brug ved studentereksamen, nr , , 49, 51, 52, 62, 70, 73, 74, 81, 83, 84, 94, , 104, 115, 118, 122, 145, 154, 156. Øvelser: 1) Messings varmefylde. 2) Rotationsenergi. 3) Vands fordampningsvarme ved ) Længdeudvidelseskoefficienter. 5) Spredelinser. 6) Normalmassefylde for atm. luft. 7) Faradays love. 8) Boyle-Mariottes lov. 9) Joules lov. 10) En stemmegaffels svingningstal. 11) Lysets bøjning (gitter). 12) Biot og Savarts lov. Fysik (B-klassen): Fysik- og astronomipensum som A-klassen. Hansen, Hjerting, Jensen og Rasmussen: Opgaver i fysik til brug ved studentereksamen, nr. 1, 7, 10, 17, 31, 39, 48, 51, 52, 58, 70, 73, 79, 83, 91, 97, 100, 104, 132, 137, 138, 144, 145, 154, 156.

22 20 Øvelser: 1) Isens smeltevarme. 2) Vands fordampningsvarme ved ) Petroleums udvidelseskoefficient bestemt ved dilatometer. 4) Boyle-Mariottes lov. 5) Samlelinse-linsesystem. 6) Vekselstrøms frekvens ved monokord. 7).Joules lev. 8) Frit fald. 91 Fysiske pendul. 101 Selvinduktion i vekselstrømskreds. 11) Biot og Savarts lov. 12) Lysets bøjning. Fysik (C-klassen): Fysik- og astronomipensum som A-klassen. Hansen,, Hjerting, Jensen og Rasmussen: Opgaver i fysik til brug ved studentereksamen, nr. 12, 13, 14, 17, , , 69, 73, 83, 85, 95, , 102, 105, 112, 121, 123, 129, 133, 135, 149, 160. Øvelser: IJIsens smeltevarme. 2) Boyle-Mariottes lov. 3) Spredelinse. 4) Faradays love. 5) Magnetisk moment og horisontalintensitet. 6) Trioden. 7) Måling af små modstande. 8) Det frie fald. 9) Fysisk pendul. 10) Varmeøkonomi ved elektricitet. 11) Elektrisk resonans. 12) Gitterforsøg. Kemi (A-klassen): Rancke Madsen: Lærebog i kemi. 2. udg.. s , 27 29, , 76 82, 87 96, , , , , , , , Kemi (B-klassen): Som A-klassen. Kemi (C-klassen): Rancke Madsen: Lærebog i kemi. 4. udg., s , 31 34, 46 58, 60 64, 69 79, 81 88, , , , , , , , Naturhistorie (A-klassen) : Som klassen. Naturhistorie (B-klassen) : Som klassen. Naturhistorie (C-klassen) : Som klassen. til nysproglig studentereksamen A til nysproglig studentereksamen B til nysproglig studentereksamen A Til afsluttende eksamen i II s. opgives: Geografi (A-klassen): Reumert og Tscherning: Geografi. Christensen og Krogsgaard: Atlas. Verdenshandelsvare: hvede. Følgende er behandlet mindre udførligt: Astronomi, organisk kemi, Danmarks undergrund (bortset fra prækambrium, Neksø sandsten og bjergarter i Stevns), forhistoriske mennesker og nutidens erhvervsforhold. Geografi (B-klassen): Reumert og Tscherning: Geografi, 4. udg. Christensen og Krogsgaard: Atlas. Diercke: Weltatlas. Hvedens erhvervsgeografi. Følgende er behandlet mindre udførligt: Danmarks undergrund, Vendsyssel og forhistoriske mennesker. Som regionalgeografisk speciale er behandlet nogle italienske landbrugsområder.

23 21 Til afsluttende eksamen i II mat. opgives: Geografi (A-klassen) : Andersen og Vahl: Geologi; Klima- og plantebælter; Erhvervsgeografi. Christensen og Krogsgaard: Atlas. Diercke: Weltatlas. Udvalgte eks. i erhvervsgeografi: de vigtigste råstoffer fra Afrikas produktion (jvnf. regionalgeogr. speciale). Følgende er behandlet mindre udførligt: Jordens indre og dens historie, Bornholms middelalder og Vendsyssel. Som regionalgeografisk speciale er læst Afrikas folkerige stater med benyttelse af Andersen og Vahl: Geografi for mellemskolen II, Statistisk Årbog, Dierckes Weltal'as. Elevforedrag og ekskursion til kolonimuseet på Kronborg. Et arbejdshæfte er udarbejdet med kort og oversigter. Geografi (B-klassen): Andersen og Vabl: Geologi. 9. udg.; Klima- og plantebælter, 8. udg.; Erhvervsgeografi, 5. udg. J. Humlum: Jordens råstoffer. Christensen og Krogsgaard: Atlas. Verdenshandelsvarer: kornarter, sukker, olieplanter, husdyr, energikilder ( -i- atomkraft) og stål. Der er lagt mindre vægt på jordens indre og dens historie, Bornholms middelalder, træ og træprodukter, nydelsesmidler, metaller (bortset fra jern) og salle. Til realeksamen opgives: Dansk: Jørgensen og Maltesen: Bealskolens læsebog 3, 2. udg.. s , 50 53, 70 71, , , Holberg: Den politiske kandestøber. Tolderlund-Ilansen : Vort grænsespørgsmål i litteraturens spejl. Engelsk: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for 3. real. s , 60 71, 113, Ekstensiv læsning: s , 72 89, ; Conan Doyle: The Hound of the Baskervilles (Easy Reader). Tysk: K. Wiggers Smith, Mogensen og Hasselriis: Tysk IV, 4. udg.. stk. 2, , F r a n s k: Bruun, Holst-Jensen og Roskjær: Elementært fransk, s , I historie, geografi, naturhistorie, fysik og matematik opgives det læste. Til oprykningsprøve fra 2. real opgives: Latin: Mikkelsen: Latinsk læsebog, stk. I XXXIII.

24 III spr. G mat. II spr. G mat. I spr. G mat. 3. real 2. real 1. real Religion Dansk Engelsk (2) 4 (4) Tysk (2) 3 ( 1 ) Fransk Latin (4) Oldtidskundskab Historie Geografi Naturhistorie Fysik kemi Regning matematik 6 (i (3) 6 6 Skrivning... (0 1 Tegning... (0 1 Kvindelig håndarbejde 2 DEN UGENTLIGE TIM EFORDELING i skoleåret 1963/64 Sang (2) 1 Gymnastik Drenge sløjd... 2

25 23 LÆRERNE OG FAGFORDELINGEN i skoleåret 1963/64 Hektor P r e b e n Arentoft: Historie i I A, 1 r. Oldtidskundskab i IH A, II A. 1 B. Latin i 2 r timer Gymnasielærer T. B e r g-s o rensen (kostskolelærer) : Gymnastik i IIIsB + B. UsB + B. IsA + A. 3 r, Ir. Fysik i 3 r, 2 r. 1 r. Religion i 3 r. 1 r. Historie i 2 r. Fritidssport Lektor, fru Blesky Nielsen: Tysk i IIIsB, Il s A. Latin i III s A, IIIsB, 11 s A. II s B, IsB Gymnastiklærerinde, frøken 1. Blich feid t: Gymnastik i III s A + A. II s A + A. II s B + B, IsA + A, 1 s B + B, 3 r, 1 r. Håndgerning i 1 r Civilingeniør, fru Lisbeth Bundgaard: Kemi i Ill A, HIB, HIC, IB... 8 Lektor Vagn Christensen: Historie i IIIsB, HIB, II s A. II s B, II A. Engelsk i I s A. I s B Adjunkt Jørgen D u e: Sang og musik i III A, III C, Ils A, II A. II B, IsA, I A, I B. 2 r. 1 r. Fransk i I B. Musikundervisning for kostelever. Korprøver Leklor T. J. Jacobsen: Matematik i HIB, IH C, IB. Fysik i III A Lektor John Johnsen: Historie i HI A, III C, IsA, IsB. Dansk i 2 r, 1 r Lektor O. Kelstrup: Fransk i III s A, HIB, II s A, I A. Dansk i 3 r Adjunkt Th. Korsgaard: Historie i III s A. UB. IB. 3 r. Oldtidskundskab i III s A, IIIsB, HIB, III C, II s A, II s B. II B. IsA. IsB. IA Lektor Mogens B. Lange: Biologi i 3 r. Geografi i IsA, I A, 3 r... 8 Lektor E. Laursen: Fysik i I A. Kemi i 1 A. Matematik i III A, HA. 1 s B Sognepræst S v. Mel by e: Religion i gymnasiet Lektor Henrik Meyer: Matematik i IIB, IsA, 3 r. Fysik i III C, I B Lektor H a r I v i g Nielsen: Engelsk i II s A, Ils B. Gymnastik i HI s A + A. Ill C. H s A + A, I s B + B. 2 r Organist Ove Peder se n: Sang og musik i III s A, III s B, IH B. II s B, IsB. Musikundervisning for kostelever... 16

26 24 Adjunkt, fru Eva Rol hen b or g: Engelsk i 111.s A. Fransk i III s B. Ill C, 3 r. Gymnastik i III s B + B, 2 r Lektor, fru P. V. Rossel: Fransk i II s B, II A, Il B. 1 s A. Dansk i II B, IA Adjunkt, fru Elly S j øl i n : Engelsk! III s B, II A. I A, 3 r. Dansk i HA. II B Leklor A. N. Smaakjær: Dansk i III s B, 111 G. 11 s A. II s B. Engelsk i 2 r. Ir Adjunkt B. Lauge Sørensen: Matematik i 1 A. Fysik i III B. 11 A. Il B. Kemi i II A. 11 B Adjunkt A. Terp: Tysk i 111 s A, II s B. Il B, I s A. Fransk i III A, 1 s B. Latin i I s A Adjunkt G. Thomsen (kostskolelærer): Biologi i III s B, HIB, 1 r. Geografi i II s A, UB. Ir Lektor Carl Tscherning: Biologi i III s A, 111 A, III C, 2 r. Geografi i 11 s B. Il A. I s B, I B, 2 r Leklor H. V a n g m a r k : Dansk i HI s A, III A, I s A, IB, 1 s B. Tysk i Ir Gymnasieoverlærer A. P. Vestergaard: Tegning i 2 r, Ir. Sløjd i 1 r. Skrivning i 2 r, 1 r. Praktisk regning i 3 r. Regning og matematik i 2 r, 1 r. Sløjd for kostelever Adjunkt V. Wissing-Nielsen (kostskolelærer) : Tysk i I s B, 1 A, 3 r, 2 r. Engelsk i II B, IB Inspektionsarbejdet på dagskolen har været fordelt således: Lektor Lange, lektor Tscherning, adjunkt Thomsen og adjunkt, fru Ro- Ihenborg har inspektion i bygningerne. Frøken Blichfeldt har tilsyn med de kvindelige elever. Lektor Johnsen og adjunkt Korsgaard har den administrative inspektion; adjunkt Korsgaard er desuden skolens bibliotekar. Adjunkt Gunnar Thomsen er skolens økonomiinspektør. I forårssemesteret har cand. mag., frøken Anke Mannstaedt og eand. mag. Knud Schou-Jørgensen været lærerkandidater henholdsvis hos lektor Vangmark, adjunkt Terp, adjunkt Due og hos lektorerne Lange og Tscherning.

27 25 AFGANGSEKSAMEN 1963 Studentereksamen: N y s p r o g 1 i g e : Elin Andersen Helle Drechsel 14.06, John Eckhoff 13,47, Eva Gammelgaard 13,87, Kirsten Napier Hansen 13.48, Annette Jacobsen 13,60, Kirsten Ellemose Jensen 13,77, Poul Feilberg Jørgensen 13,83, Søren Krogh 12,15, Jelle Krum-Møller 13,68, Mona Reichert Nielsen 13,61, Margrethe Brix Poulsen 13.8'2. Lotte Christensen 12,29, Finn Hesselager 12,76, Poul Ejner Hougaard 13,56, Ingelise Høeg 13,87, Martin Jensen 13,81, Helle Jespersen 13,20, Lis Kofoed 13,97, Vibeke Monrad-Frantzen 13,85, Winni Østergaard Nielsen 12,95, Flemming Skov 13.24, Ingelise Sørensen 13.48, Lis Vestergaard 12,81. Male m a I i k e r e : John Flemming Clausen 14.48, Joel Hermansen 14,10, Per Jensen 14.03, Søren Tolver Jensen 14,01. Niels Peter Juel 13,11, Jørn Torp Jørgensen 13,46, Hans Krohn 13,66, Claus Høeg Madsen 14,42, Ole Porse Nielsen 13,40, Birgitte Dahl Olsen 13.99, Finn Parbst Bjørn Pedersen 13.07, Svend Raagaard Carl Johan Rossel Jelle Staberg 13,68. Per Sulsbrück 14,15, Peter Wiboltt 14,43, Erik Pertou Andersen 14,01, Ole Steffen Andersen 13,79, Flemming Arenloft 13,91. Torben Christensen 13,43, Jelle Holm 13,98, Jørgen Holm-Jensen 13.40, Finn Yding Jensen 14,71, Sven Johnsen 13,88, Niels Knudsen 13,71, Dan Lerche-Petersen 14,34, Stig Lyndgaard 13,25, Ole Miller 13,69, Ellen Margrethe Nielsen 13,27, Johnny Nielsen 13,35, Lars Nielsson 14,13, Anne-Margrethe Nørager 13,69, Per Petersen 13,38, Jørn Bo Poulsen 13,92, Ib Sørensen Mette Wael 12,52. Merete West 13,16, Anne Birgitte Vilmann 12,28, Henning Adsersen 14,26, Svend Erik Baarsby 13,84, Erling Bjamov 14.38, Jan Christensen 13,53, Jens Chr. Hansen 12,85, Poul Hilbert 12,53, Bo Jacobsen Jørn Holstein Jensen Poul Erik Korneliusen 13,00, Ulf Larsen 13,75, Lars Lyseli 13,08, Torben Maltow 13,33, Sven Krarup Nielsen 13,48, Torben Oppfeldt 13,09, Jakob Pedersen 13,27, Jens Poulsen 14.66, Poul Erik Skarnvad 13,46, Peter Yde 13,81. Jørgen Karpf 14,14. Realeksamen: Lis Andersen 13,88, Susanne Bay 13,56, Niels Christensen 12,65. Søren Eikers 13,68, Marianne Gantriis 12,77. Henny Saabye Hansen 13,98, Steen Henriksen 13,37. Henrik Hviid 12,88, Jens Kristian Jensen Janne Jespersen 13,43, Lise Jørgensen 14,12, Morlen Kjærø 14,00, Mette Kyster 14,31, Torben Larsen 13,80, Paul Erik Mikkelsen 12,91, Lis Møller 13,40, Jette Nielsen 14,13, Kirsten Sehested Rasmussen 14,15. Elisabeth Rygaard 13,74, Jytte Skousbøll 13,32, Peter Stobbe 13,46, Annette Struckmann 13,28, Michel Vincent 13,05, Anne-Lise Walsted 13,91. Susanne Winding 13,85.

28 26 FERIER OG FRIDAGE I skoleåret vil ferier og fridage ligge således: 1. Sommerferien begynder den 25. juni og varer lil 11. august (nævnte dage medregneti. 2. Efterårsferien fra mandag den 19. oktober til lørdag den 24. oktober Inævnte dage medregnet). 3. Juleferien begynder den 23. december 1964 og varer lil den 5. januar 1965 (nævnte dage medregnet). 4. Påskeferien varer fra onsdagen før skærtorsdag til den påfølgende tirsdag (begge dage medregnet). 5. Pinseferien skal omfatte 2 søgnedage i tilslutning lil de 2 helligdage efter rektors nærmere bestemmelse. 6. Kongens fødselsdag, dronningens fødselsdag, fastelavnsmandag, lørdag efter store bededag og grundlovsdag er fridage. Bemærk: Under henvisning til ovenstående må det fra skolens side på det bestemteste understreges, at man kun ganske undtagelsesvis kan forvente fritagelse for deltagelse i undervisning i den normale undervisningstid; man kan således ikke påregne tilladelse for en elev lil at tage til København inden for skoletiden. - Frihed i tilslutning til en ferie kan ikke forventes. Om fritagelse i anledning af større familiefester i den nærmeste familie må der altid forhandles med skolen i forvejen. Eleverne har fri hele mandagen efter egen konfirmation og til kl. 11 mandagen efter broders eller søsters konfirmation.

29 KOSTSKOLEN En kostelev må ved sin ankomst til skolen medbringe en seng med tilbehør: 3 lagner og 3 dynebetræk, 6 pudevår, 6 håndklæder, 3 servietposer, et arbejdsbord, bordlampe, stol, papirkasse, pose til snavset tøj, lille reol (ikke hængereol). Enhver kostelev skal endvidere medbringe flyttebevis til folkeregistret og til sygekassen. Ved hver sommerferies begyndelse tager eleverne deres linned med hjem, hvor det underkastes et grundigt eftersyn. I sommerferien foretages et eftersyn af elevernes senge og madrasser, nødvendige reparationer bliver derefter udført på elevernes regning. Alt elevernes tøj (såvel gangklæder, sengeklæder som undertøj) skal være mærket med fulde navn (ikke blot forbogstaver) ; mærkeblæk er ikke tilstrækkeligt, da skolen i så fald ikke påtager sig noget ansvar derfor. Mindre reparationer af elevernes tøj foretages på skolen af oldfruen, som i det hele taget har tilsyn med elevernes linned. Tilsynet med elevernes bohave, bøger, gangklæder og hele orden på værelserne føres af de på skolen boende lærere. Elevernes klæder og bohave er brandforsikret, idet assurancen dog udredes af eleverne og pålignes dem i regnskabet. Kosteleverne er fordelt i skolens bygninger: gamle bygning, ny bygning og laboratoriebygningen. Hver af de inspektionshavende lærere har efter rektors bestemmelse et vist antal elever under sit særlige opsyn. En elevs kostlærer er hans nærmeste hjælper og foresatte på skolen. Vedkommende lærer udbetaler endvidere eleven ugepenge med 15 kr., rejsepenge, betaler sygekasse, penge til ekskursioner arrangeret af skolen, samt til enkelte andre ting. Til dækning af disse udlæg modtager læreren ved sommerferiens og juleferiens slutning halvårsvis forud et beløb fra hjemmet (minimum 200 kr.), for hvilket han ved de nævnte feriers begyndelse tilsender hjemmet opgørelse. Skulle det i løbet af halvåret blive nødvendigt at opkræve yderligere beløb, sætter læreren sig i forbindelse med hjemmet. Når anledning dertil gives, korresponderer læreren med hjemmet; dog bør forhandling ske gennem rektor, når det drejer sig om mere alvorlige spørgsmål.

30 DET DAGLIGE SKEMA FOR KOSTSKOLEN Der vækkes om morgenen af de inspektionshavende lærere kl : Morgenmad. < : 3 skoletimer : Frokost : 3 skoletimer : Eftermiddagsmåltid : Skovinspektion (eleverne skal opholde sig i fri luft) : Læseinspektion (lektielæsning) : Middag : Aftensang : Læseinspektion : Aftente : Sengetid. Hver lørdag er kort lørdag, d.v.s. skolen begynder kl. 8.00, der er ikke morgensang, frikvartererne forkortes, og den slutter kl I week-enden vil der normalt blive givet kosteleverne tilladelse til at rejse bort fra skolen fra lørdag kl til søndag kl. 22. Eleverne kan i påske- og oktoberferie kun bo på skolen efter nærmere aftale med rektor. I sommer- og juleferie er skolen lukket.

31 29 FOK SKELLIG E AI ED D ELELS ER BIBLIOTEKET Ved indkøb og gaver er biblioteket i 1963 blevet forøget med 68 bind. Biblioteket er åbent hver onsdag og iøvrigt efter aftale. GAVER TIL DEN BIOLOGISKE-GEOGRAFISKE SAMLING Frank Jensen (3r) : en Gryphæa. Niels Henrik Toftvang (I A) : et dansk høstsegl. Gunnar Ortmann (3r) : tre anatomiske tavler. Bodil Enkegård (I s A) : dia-serie fra USA. Lektor, fru Schmidt, Nørre Gymnasium: en hvalbarde. Frk. Vita Blichfeldt: teplakat. Inger Grum-Schwensen (demit. 1962): en udstoppet alligatorunge. Anne-Margrethe Nørager (demit. 1963) : moler. På gangen har været ophængt plakater fra Europas plantebælter og Israelkort og -plakater. I udstillingsskabene har følgende emner været behandlet: botaniske billedværker, de botaniske prisopgaver, vinterens fugle og tidevand. De meteorologiske kurvetegninger har været passet af kostelever i 1 B. Såvel til udstillinger som til de aktuelle opslagstavler har mange elever ydet bidrag. FRITIDSSPORT Atletik: Birkerød Statsskole har i år deltaget i de nordsjællandske gymnasieskolers regionsstævne, der afholdtes på Helsingør stadion. F o d b o 1 d : Skolen har spillet en række kampe med omegnens gymnasieskoler og klubber. I kostskolernes turnering blev Birkerød Statsskole nr. 3. Skolens boldklub deltager med 1 hold i SBU s turnering, hvor den blev nr. 3 i serie 4, kreds 18. Gymnastik: Der har været frivillig redskabsgymnastik 2 gange om ugen om eftermiddagen.

32 30 PRISOPGAVER Skolen har for skoleåret 1963/64 stillet folgende prisopgaver: 1. De træer, der vokser på Birkerød Statsskoles grund, i Præstegårdsparken, på græsplænen foran Præstegården og i Politiparken bestemmes og henføres til familie. Det opgives desuden, hvilke klima- og plantebælter arierne naturligt har hjemme i, samt deres vigtigste geografiske udbredelsesområder. - Der vedlægges et bladherbarium og kortskitser med de bestemte eksemplarers lokale voksesteder. 2. Med udgangspunkt i en kortfattet, principiel redegørelse for oliekrakningsprocessen og de herved opståede produkter ønskes en klarlægning af ethylengassens (ethengassens) betydning som råstof for en række kemiske industrier. For de vigtigste af ethylengassens anvendelsesområder ønskes endvidere en gennemgang af den eller de kemiske processer, der fører til respektive slutprodukter, samt en vurdering af disse produkters almene betydning i dagliglivet. 3. En sammenligning imellem malerne Jackson Pollock og Alberto Burri. (Idé og materiale). 4. En litterært-kritisk vurdering af Fjernsynsteatrets repertoire for sæsonen 1960/61. På grund af emnets særlige karakter blev den botaniske opgave allerede stillet den 1. april, og afleveringsfristen sat til den 1. oktober. Ved fristens udløb var der indkommet to besvarelser mærket Arbores og Omikron. I begge besvarelser er der nedlagt et stort og meget omhyggeligt arbejde; det gælder både bestemmelserne, indsamling af bladene, udformning af listerne og korttegningen. Begge har bestemt ca. 70 arter og har medtaget varieteterne. Der er kun få uoverensstemmelser mellem de resultater, de er kommet til, og da gælder det især sværtbestemmelige nåletræer, mens alle danske træer og karakteristiske nåletræer er bestemt med sikkerhed. Denne del af opgaven er således for begges vedkommende løst på en udmærket måde. I listerne over arterne har begge stavet de latinske navne korrekt; Arbores har medtaget autornavnet og har gjort opmærk

33 31 som på, at den danske navngivning for fremmede arter kan være noget vanskelig. Derimod er der ingen af de to, der har benyttet sig af det naturlige system ved opstillingen af arterne, selvom alle de bøger, de har anvendt, bruger systemet. Arbores synes slet ikke al have ordnet dem, mens Omikron har sat familierne i alfabetisk orden. Dette medfører f. eks., at de nøgenfrøede opføres midt i de dækfrøede. - Arbores har en fællesliste og -herbarium for alle områder, mens Omikron har lavet en liste og et herbarium for hvert område. Arbores beskriver den geografiske udbredelse, mens Omikron lægger mest vægt på at illustrere den ved hjælp af kort. Allerede i sin indledning gør Arbores opmærksom på, at han har benyttet den zoneinddeling af Nord Amerika, som anvendes i Rehder: Manual of Trees and Shrubs. Denne zoneinddeling har han dog misforstået, idet han ikke har opfattet, at zoneangivelsen er en grænse for artens dyrkning. På den måde får man et skævt billede af arternes udbredelse, og ligesom han angiver dyrkningsområderne i Europa for de indførte træer, burde udbredelse i andre verdensdele også være undersøgt. Omikron har foruden en kortere beskrivelse af udbredelsen haft den gode idé at lade herbariearkene ledsage af kort, som giver et klart billede deraf. Kortene er hentet i den tilgængelige litteratur, men forfatteren har ikke veget tilbage for selv at udforme kort, nogle dog med tilføjelsen omtrentlig udbredelse. Ved bestemmelse af, hvilke klima- og plantebælter træerne naturligt har hjemme i, har begge arbejdet med deres gymnasielærebog deri. Det har medført, at Arbores lader mange løvfældende træer vokse på græssteppen, i subtropisk maki, ja endog på busksteppen, mens Omikron i de fleste tilfælde tager det forbehold, at det i subtropiske egne drejer sig om de løvfældende bjergskove. Arbores opgivelse af, om træerne har hjemme i kysteller fastlandsklima kan diskuteres, men beror på, at han taler om dyrkningsområder. Begge forklarer, at krydsninger ikke kan henføres til naturligt klima- og plantebælte, da de er menneskeværk. Begge herbarierne er nydelige, og Omikron har ved opklæbningen taget hensyn til, hvilke morfologiske træk der har betydning for bestemmelsen, ved at vise bladene både fra over- og underside.

34 32 De 3 oversigtskort, der hører til Arbores besvarelse, er ikke så overskuelige som Omikrons 7, bl. a. fordi den anvendte signatur er for indviklet. Af kortene fremgår det, at Omikron har undersøgt ca. 500 individer, mens Arbores har undersøgt godt 650. Arbores litteraturliste er på 5, Omikrons på 12; begge opgiver en flora, men intet atlas. Efter dette indstilles Omikron til førsteprisen, og Arbores til andenprisen. Carl Tscherning G. Thomsen Mogens B. Lange Ved navnekonvolutternes åbning viste forfatterne sig at være Erik Christensen, III C (Omikron) og Erik Yde Sondergaard, III C (Arbores). Som besvarelse af den stillede opgave i kemi er der indkommet en afhandling under mærket ETEN. Den er på 58 maskinskrevne sider og er bilagt et større oversigtsskema. Besvarelsen fremtræder i det ydre som el smukt udført arbejde. Ligeledes er der vist stor iver ved indsamling af materiale såvel ved institutionsbesøg som ved litteraturstudier. Den faglige behandling af det anførte emne forekommer dækkende, omend man kunne have ønsket en mere indgående behandling af de vigtigste stoffers forhold fremfor den misforståede opremsning af stoffer af sekundær betydning. De alt for mange mindre betydningsfulde enkeltheder, der anføres, burde have været samlet under fælles synspunkter. Enheder og betegnelser er ikke anvendt konsekvent, idet forfatteren tilsyneladende har været for stærkt bundet af de enkelte kilder. Han har i nogen grad mistet overblikket over emnet, således at der især i slutningen forekommer en række gentagelser. Endelig må anføres, at besvarelsen skæmmes en del af dårlig ortografi og at fremstillingen virker lidt kedsommelig. I anerkendelse af det store arbejde, der er udført, mener vi dog, de anførte mangler til trods, at kunne indstille besvarelsen til belønning med andenprisen. L isbeth Bu ndgaard Henrik Meger T. J. Jacobsen E. Laursen B. Lauge Sorensen

35 33 Ved navnekonvoluttens åbning viste forfatteren sig at være Anker Frank Nielsen, III C. Som besvarelse af den kunsthistoriske opgave er der indkommet 3 besvarelser under mærkerne Urt, Aiyelet og Lupus. Urt : Dispositionen god. Sammenligningen mellem de to kunstneres ideer trukket lidt vagt op, derimod er behandlingen af materialerne bedre. Det centrale hos Pollock og Burri forstået. Opgaven antages som en god opgave. Aiyelet : Dispositionen ikke helt god. Visse data ukorrekte. Den lange behandling af idé og materiale tyder på manglende forståelse af billedernes egentlige væsen. Dog er der i den korte sammenligning givet udtryk for en vis forståelse af kunstnerne. Sprogligt er opgaven tung. Det må være forsvarligt at antage opgaven som god. Lupus : Dispositionen klar. Enkelte data forkerte. Behandlingen af emnet absolut god. Opgaven synes at være en virkelig god besvarelse. Alle tre besvarelser bærer præg af manglende evne til at danne sig en selvstændig mening, men arbejdsindsatsen har været beundringsværdig, hvorfor alle tre indstilles til belønning til andenprisen. Peter Bonnén A. P. Vestergaard Ved navnekonvolutternes åbning viste forfatterne sig at være Peter Sondergaard, III C (Urt),Lars Skibsted Larsen, III C (Aiyelet) og Erik Büchert, II B (Lupus). Til den litterære opgave er indkommet en enkelt besvarelse, mærket CERF. Forfatteren indleder med en almindelig bedømmelse af TV og specielt TV-teatret som kulturspreder. Derefter disponeres stoffet således, at behandlingen opdeles i 3 hovedgrupper: 1) ældre dramatik, 2) moderne dramatik, 3) kriminal- og lystspil, idet i hver gruppe dansk og udenlandsk dramatik behandles særskilt. Hovedvægten er lagt på de to første grupper, altså den lødigere del, og her deler forf. op i 1) hvad der ikke blev bragt og 2) hvad der blev bragt. Dispositionen er klar, men alligevel ikke ganske tilfredsstillende. De kritiske afsnit, Hvad der ikke blev bragt, er ikke ganske

36 34 rimelige. Eksempelvis findes i afsnittet i gruppen ældre dansk dramatik en gennemgang af den danske litteraturhistorie med fremhævelse af, hvilke ting man kunne have bragt. Forf. foreslår her at bringe Wessels komiske fortællinger i dramatiseret form, H. C. Andersens eventyr på lignende måde m. m. Bortset fra sådanne urimeligheder er denne understregning af, hvad der ikke blev bragt inden for en enkelt sæson, ikke hensigtsmæssig. Forf. soger ikke, sådan som tanken var, at finde frem til en linie i det faktiske repertoire. Endvidere har man visse steder en fornemmelse af, at forf. støtter sig ret stærkt til sine litterære kilder. Endelig savnes blot et lille stænk af humor! Forf. har dog gjort et reelt og prisværdigt stykke arbejde, sat sig grundigt ind i stoffet, opsøgt avisanmeldelser o. 1. og har med rimelig grundighed gjort rede for de enkelte stykker. Opgaven rober en levende interesse for det dramatiske og viser forf. s evne til vurdering af kunstnerisk kvalitet. Sproget er flydende og letløbende. Opgaven kan følgelig indstilles til 2. pris. Paula Vinding Røssel Elly Sjølin Ved navnekonvoluttens åbning viste forfatteren sig at være Emil Hjort-Lorenzen, III C. BIRKEBØD STATSSKOLES FOND FOK KULTURELLE FORMÅL har støttet ekskursioner, teater- og koncertbesøg samt påtaget sig forskellige indre opgaver (præmier o. lign.). (Indbetaling på giro 85313). I skoleåret 1963/64 har fondet fra forældrene modtaget 137 bidrag på ialt 4075 kr. BREUNINGS MINDELEGAT Ved uddelingen i efteråret 1963 af Breunings Mindelegat fik Karl Søgaard Hansen (II m. B) og Anders Mørup Jensen (III m. A) hver 750 kr. TILLIDSMANDSORDNINGEN Eleverne vælger 3 tillidsmænd: 2 fra gymnasiet, en kostelev og en skolesøgende elev, og en fra realafdelingen. Tillidsmæn-

37 35 dene er det naturlige mellemled mellem eleverne og rektor i alle sager, der berører større kredse af elever, undtagen disciplinære sager. Tillidsmændene for skoleåret 1964/65 er: Erik Gadegaard for kostskolen, Birgitte Kiørboe for dagskolen, Knud Johnsen for realafdelingen. BIRKERØD KOSTSKOLES SAMFUND (B K.S.) De gamle elevers forening virker for sammenholdet mellem gamle elever og mellem disse og skolen ved afholdelse af sammenkomster, f. eks. rusfesten på samfundets fødselsdag den 12. november og det årlige besøg på skolen i maj eller juni, hvor gamle elever spiller en fodboldkamp med nuværende, og hvor gamle piger prøver kræfter i langbold med et skolehold. Desuden stimuleres sammenholdet gennem udgivelsen af bladet Birkebladet. Samfundet har rådighed over et legat, Johan Mantzius Mindelegat, af hvis renter der årligt udbetales stipendier til forhenværende elever eller hædersgaver til forhenværende eller nuværende lærere eller rektorer ved skolen. Desuden besætter samfundet Birkerødværelset på Studentergården. B.K.S. disponerer tillige over Rektor Engeisens Sportslegat, der hvert år uddeler legatmidler til fremme af sporten på skolen. Bestyrelsen er for tiden: baron Paul Meyendorf (formand), fru tømrermester Ingrid Carsten Nielsen (næstformand), landsretssagfører Ole S. Thamsen (kasserer), cand. polit. Ernst Andersen (sekretær), civilingeniør Kay Christiansen, seminarieelev Anne Louise Tauson, stud. mag. Lars Kelstrup, fhv. gymnastiklærer Th. Østerlund og som skolens repræsentant lektor Mogens B. Lange. Sekretariatets adresse: Rumæniensgade 6, Kbhvn. S. Amager 8204). SPEJDERTROPPEN 1. Birkerød Trop hører til Ravnsholt Kolonne under Frederiksborg Division i Det danske Spejderkorps. Den har for tiden 29 aktive medlemmer fordelt med 16 spejdere i patruljerne, 7 skovmænd og 6 i staben; endvidere 11 medlemmer, der af forskellige grunde ikke kan deltage i det daglige arbejde.

38 36 Tropsrådet består af rektor Arentoft (formand), salgschef Ä. Hinrichsen, lektor Kelstrup (kasserer), fuldmægtig J. O. Christiansen, adjunkt G. Thomsen og typograf T. Karlsson. I år er der atter sket en afgørende udvikling i troppens struktur. Der er nemlig i tilknytning til troppen blevet oprettet en ulveflok, 1 Birkerød Flok (for de 8 12-årige) med foreløbig 18 medlemmer og med Merete Fredsted og Annette Petersen som førere. Oprettelsen af en flok muliggjordes og var naturlig, da troppen i 1962 ophørte at være en ren skoletrop. Den står nu ganske på linie med Birketroppen, og dens tilknytning til skolen ligger i, at den stadig benytter sine gamle lokaler der, hvorimod idvene holder møder på Teknisk Skole. I det daglige arbejde lægges mest vægt på selvstændigt arbejde i patruljerne; de holder ugentlige møder, og deres førere samles en eller to gange månedligt og modtager impulser fra troppens ledelse. Skovmændene holder et møde og tilstræber at tage - samlet eller holdvis - på en week-end-lejr om måneden. I påsken 1963 deltog Jens Carsten Nielsen, Søren Brodersen og Torsten Schlichtkrull i korpsets såkaldte primitive førerkurser. Sommerlejren fandt sted i Vendsyssel ved Dorf, hvor troppen havde fået en plads hos en privat skovejer; den lå fjernt fra enhver beboelse, hvad der medvirkede til lejrens store succes. Troppen har deltaget i forskellige arrangementer med byens øvrige spejdere og ligeså med tilfredsstillende resultat i kolonne- og divisionsturneringer; patruljerne har været på månedlige ture, skovmændene besøgte også i år Soderåsen i efterårsferien, og i dette forår deltager alle patruljerne i korpsets landspatruljeturnering Kipandaen. Endelig nævnes, at de månedlige meddelelser fra november udsendes som bladet Annevivo. ATHENÆUM ODEUM COLOSSEUM Athenæum, Odeum og Colosseum udgør skolens elevforening. Årskontingentet er 8 kr. Athenæum er skolens foredragsforening, Odeum er skolens musikforening og Colosseum foreningen for drama. Athenæum-Odeum holder møde gennemsnitlig hver tredie uge, medens Colosseum holder møde for studiekredsen 1-2 gange om ugen. Formænd for skoleåret 1963/64: Jørgen Jørgensen (Athenæum), Hans Due-Boje (Odeum), Bent Anker Nielsen (Colosseum).

39 37 SÆSONEN august: 4. September 18. september 21. September 1. oktober; 8. oktober: 23. oktober: 2$). oktober: 14. november: 3. december: 17. december: 21. januar: 15. februar: 26. februar: 17. marts: 1963 Musæumsinspektør H. D. Schepelern: Akademikeren fra Sokrates til..den gule Betænkning. Derefter redegjorde foreningerne for deres program. Den russiske film: Min barndom (Gorki). Pastor Harald Søbye: Blasfemi fra prædikestolen eller..? Cola-party, bal med underholdning af skolens elever. Lars Skibsted og Bo Jacobsen: Aktuelle jazzportrætter. Forfatteren Benny Andersen læser op af egne værker. Professor Francis Bull: Dansk-norske kontakter (i samarbejde med Foreningen Norden). Komponist, forfatter Eric Andersen: Instrumenlalteatret. Kammei musikaften ved Kurt Maas. Forfatteren Torben Brostrøm: Den nye kritik. Sangeren Keld Ingrisch underholder Forfatterinden Ulla Dahlerup: Sex-debatten fortsætter. Karneval. Colosseum opforer en collage. Forfatteren, pianisten Børge Roger Henriksen: Jazzisk og klassisk. Ekstraordinær generalforsamling. DANSK SKOLESCENE har i den forløbne sæson haft 276 medlemmer fra alle skolens klasser. Programmet har været: 1. real: John Patrick: Seks Kammerater. Victor Hugo: De elendige. Molière: Scapins gavtyvestreger. 2. real: Molière: Don Juan; Scapins gavtyvestreger. Victor Hugo: De elendige. 3. real og gymn.: Molière: Don Juan. John Arden: Sergent Musgraves dans. Bo Skold: Min elskede er en rose. BIRKERØD SKOLEBIO Sæsonens 4 forestillinger: Lænken, Min onkel, Diktatoren, Den sidste chance, har været fremvist i Birkerød biograf. 50 af skolens elever fra realklasserne overværede forestillingerne.

40 38 AF' SKOLENS DAGBOG april: Forårskoncert; der fremføres bl. a. partier af Mozarts..Requiem. 19. maj: Skolen har besøg af gamle elever. De gamle drenge vinder fodboldkampen 5 3, medens gamle og..unge piger spiller uafgjort i langboldkampen 4. juni' Skolen har besøg af Miss Thangam fra Madras, der er udsendt på et UNESCO-stipendium august: II g på den årlige ekskursion til Bornholm med naturfagslærerne. 28. sept. 8. okt.: Skelen har besøg af en gruppe på 15 finske gymnasiaster fra Birkerøds venskabsby Jakobstad under ledelse af lektor Finne; de følger undervisningen her oktober: 15 gymnasiaster her fra skolen under ledelse af rektor lager med de finske gymnasiaster tilbage til Jakobstad og følger undervisningen i det derværende Samlyceum. 19. november: Fru Eleonore Schjelderup, Benediktbeuern, Bayern, læser partier af Faust for de sproglige klasser. 22. november: Forsvarets Velfærdstjeneste orienterer mandlige elever i II og III g om militærforhold. 23. november: Kaffebal. 12. december: En gruppe på 6 studerende, samt en erhvervsvejleder holder erhvervsvejledning for II og III g. 21. december: Juleafslutning. Pastor Melbye taler, skolens kor synger og skuespillerinden, fru Beatrice Bonnesen læser stykker af Karen Blixen februar: 1 g på lur til synagogen i København med pastor Melbye. 10. april: Sangstævne i Roskilde, hvor skolens kor synger sammen med kor fra Frederiksborg Statsskole og Roskilde Katedralskole. 13., 14. og 15. april: Skolekomedie. Elever fra II g spiller Arsenik og gamle kniplinger, instrueret af fru Edith Winding.

41 39 FRITAGELSE FOR LEGEMSØVELSER Af ministeriets cirkulære af 5. maj 1916 om fritagelse for legemsøvelser anføres følgende: Da det må antages som meget vigtigt, at den legemlige udvikling går jævnsides med den åndelige, og at den begrænsede tid, som skolen kan anvende til den legemlige udvikling, ikke indskrænkes for nogle elevers vedkommende ved ugrundede fritagelser, skal man indskærpe, at det nøje må påses, at ingen elev fritages for at deltage i gymnastikundervisningen eller i de derhen hørende øvelser, uden at nødvendigheden heraf er godtgjort ved attest fra en læge. Dog kan en elev i henhold til skriftlig fremsat ønske fra hjemmet af helbredshensyn fritages helt eller delvis, for deltagelse i legemsøvelser i enkelte timer, dog ikke ud over 1 uge- Skolen må påse, at de fritagelser, der er begrundede i forbigående forhold, ikke udstrækkes over længere tid, end lægeattesten angiver. Denne skal udstedes på en dertil særlig indrettet blanket, som udleveres fra skolen. Attesterne skal opbevares af skolen og ved skoleårets slutning tilstilles ministeriet. SKOLENÆVNET Skolenævnet består af 1 medlemmer. 4 vælges af forældrene, 2 af lærerne, rektor er formand. Valget gælder 2 skoleår. For nævnet fremlægges spørgsmål af hygiejnisk eller pædagogisk betydning (karaktergivning, principper for opflytning, hjemmeforberedelse, forsømmelser o.s.v.). Udelukket fra forhandling er de enkelte elevers og de enkelte læreres forhold. På grund af samstødende omstændigheder er forældrerepræsentanterne i skolenævnet ikke blevet valgt for perioden ; valget vil finde sted tidligt i skoleåret Lærerrepræsentanterne er fortsat: lektor Vagn Christensen, lektor O. Kelstrup. Den 16. december afholdtes forældremøde for II og III g. s samt

42 40 for 3. real s forældre. Rektor redegjorde for aktuelle skoleforhold. Ca. 150 forældre til stede. Den 14. januar holdtes forældremøde for forældre til aspiranter til I g. Rektor orienterede om optagelsesproceduren til I g. og om gymnasiets opbygning. Ca. 100 mennesker til stede. Den 14. februar holdtes forældremøde for I g.s forældre. Rektor gennemgik det nye gymnasiums grendeling. Ca. 100 forældre til stede. OPHOLDSAFGIFT Ifølge skrivelse af 16. august 1951 fra undervisningsministeriet fastsættes opholdsafgiften på følgende måde: 1. Afgiften beregnes på grundlag af den skatteindtægt, hvortil forsørgeren er ansat til beregning af indkomstskat til staten for del skatteår, i hvilket det pågældende afgiftsår benyttes. Har en forsørger flere end 1 barn, som ved afgiftsårets begyndelse er under 16 år, eller som er over denne alder og er alumne på Sorø Akademis skole eller på en staten tilhørende højere almenskole, der drives som kostskole, nedsættes skatteindtægten med 1000 kr. for hvert barn udover det første, dog kan ingen skatteindtægt over 4000 kr. bringes ned under 3050 kill. Afgiftens beregning sker efter følgende skala: Forsørgers skatteindtægt kr. Arlig opholdsafgift Indtil 4000 incl , , , over kr kr.

43 41 III. For alumner, der forsørger sig selv, er opholdsafgiften 300 kr. årlig, for så vidt den pågældende alumnes skatteindtægt ikke overstiger 2500 kr. For alumner, hvis skatteindtægt overstiger dette beløb, udredes en opholdsafgift. der beregnes således, at der til elevens skatteindtægt lægges et beløb af '2500 kr., hvorefter afgiften fastsættes efter den i 11 indeholdte skala. Afgiftsårel er delt i 4 kvartaler, og skoleafgiften betales fuldt ud for hvert kvartal uden hensyn til, på hvilkel lidspunkt i kvartalet en elev ind- eller udmeldes. For 1. kvartal (august oktober) forfalder afgiften til betaling d. 30. sept. For 2. kvartal (november januar) d. 30. november. For 3. kvartal (februar april) d. 28. februar. For 4. kvartal (maj juli) d. 31. maj. Hvis afgiften ikke betales senest en måned efter forfaldsdagen, skal beløbet overgives til inddrivning ved udpantning. Indsender en afgiftspligtig ikke rettidig de af skolen til brug ved afgiftens beregning forlangte oplysninger, kan ministeriet pålægge vedkommende en bøde af 10 kr. for hver dag han sidder fornyet anmodning overhørig. (Se iøvrigt lov af 30. juni 1919, jfr. undervisningsministeriets bekendtgørelser af 18. juli og 25. august s. år og 11. april 1932). SKOLEBØGERNE 1 henhold til lov af 11. juni 1954 stilles lærebøger gratis til rådighed for eleverne på følgende betingelser: 1. Bøgerne forbliver skolens ejendom. 2. Eleven er økonomisk ansvarlig for de lånle bøger. 3. Bøgerne skal straks forsynes med omslag. Såfremt en elev beskadiger eller ødelægger lærebøger (selv om det sker ved et hændeligt uheld), er den pågældende elev erstatningspligtig. Hvis der er tale om grov vanrøgt eller mishandling af bøgerne, kan skolen fratage vedkommende elev retten til at låne lærebøger m. v. på skolen. 4. Der må ikke i bøgerne anføres notater eller tilføjelser. 5. Afbrydes undervisningen i årets løb, må de udlånte bøger straks tilbageleveres til skolen. Stile- og rapporthæfter m. v. samt karakterbog udleveres af skolen. Kladdehæfter, tegneblokke o.lign, udleveres i rimeligt omfang efter skolens afgørelse. Materialer til sløjd og håndgerning udleveres gratis, men kun til brug ved sådanne arbejder, som er anordnede for de enkelte klassetrin og ikke til arbejder, som går ud over det undervisningsmæssigt normale. Ønsker eleverne f. eks. at sy en hel kjole i stedet for en anordnet bluse, må de selv betale merforbruget af stof. De forarbejdede genstande skal være elevernes ejendom.

44 42 KARAKTERSKALA Fra og med skoleåret 1963/64 anvendes nedenstående karakterskala i alle klasser undtagen 2. og 3. realklasse. 13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation. 11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation. 10: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation. 9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel. 8: Gives for den middelgode præstation. 7 : Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel. 6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation. 5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation. 3: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation. 0: Gives for den helt uantagelige præstation. For at bestå real- eller studentereksamen skal: 1. summen af samtlige karakterer være mindst 5,5 gange karakterernes antal; 2. summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de resterende karakterer være mindst 13.

45 43 SKOLENS ELEVER Den 1. april tæller skolen 333 elever, hvoraf 64 bor på skolen (sk.). Af eleverne er 197 drenge og 136 piger. Hvor intet er anført er hjemstedet Birkerød Kommune. HI s. A 1. Anette Locht Andersen, Allerød 2. Freddy Bruggisser 3. Jørgen Frost (sk), København 4. Marianne Lysebjerg Hansen, Sjælsmark 5. Annemarie Holm (i. Annette Laage Jørgensen. Farum 7. Ole Kjærø 8. Anne Mette Nielsen 9. Birgitte Friis Nielsen, Virum 10. Jens Carsten Nielsen, Holte 11. Anna Elisabeth Noack 12. Torben Bjørn Rasmussen 13. Peter Ulf Schou (sk), Brønshøj 14. Vibeke Thomsen 15. Birgit Ostergaard Ills. B 1. Britta Buchter 2. Ruth Sterup Christensen 3. Kurt Jubl Christiansen 4. Steen Christiansen 5. Hans Due-Boje 6. Merete Fleron 7. Birgitte Freiesleben 8. Lene Frisendal 9. Bodil Hedal, Dansehus 10. Inger Wolfhechel Jensen, Holte 11. Ingelise Hatting Jørgensen 12. Jette Kvetny 13. Karen Larsen, Farum 14. Aase Lind-Hansen, Farum 15. Karin Madsen 16. Ole Stage Petersen 17. Steen Aamodt, Holte HI A 1. Ole Sondrup Andersen (sk), Hammel 2. Søren Brodersen 3. Torben Edsberg (sk), Gentofte 4. Kirsten Egund 5. Jutta Frederiksen, Farum 6. Vibeke Frode Jakobsen 7. Anders Mørup Jensen (sk), Brædstrup 8. Carl Esben Jensen (sk), Bøgebjerg pr. Borre 9. Jørgen Otto Jørgensen 10. Thyge Korsgaard (sk), Hurup 11. John Lassen (sk), Gjerrild 12. Knud Lindelof 13. Imba Vibeke Lund 14. Bent Anker Nielsen 15. Knud Børge Olsen (sk), København 16. Bo Strømgaard 17. Henning Nørregaard Sørensen (sk), Lund, Østjylland 18. Jes Kryger Sørensen (sk), Virum 19. Henrik Thune III B 1. Erik Grusgaard Andersen (sk), Døstrup 2. Lars Bech-Madsen (sk), Tranebjerg, Samsø 3. Tove Brosbøl-Christensen 4. Vibeke Bunch, København 5. Arne Büchert, Allerød 6. Ebbe Christiansen (sk), Videbæk 7. Paul Fransen (sk), Koldby Kaas 8. Eigil Hansen (sk), Hobro 9. Finn Gavnholdt Hansen (sk), Hellebæk 10. Fridtjof Herling (sk), Thisted 11. Ole Hammer Jensen 12. Svend Korsgaard, Donse 13. Lone Madsen

46 Søren Raghner (sk), Ebeltoft 15. Hans Christian Ramhede, Holte 16. Ulla Rasmussen 17. Anne Schlippe, Holte 18. Grethe Schmidt 19. Kim Svendsen-Tune 20. Tine Wiboltt 21. Judith Wilkenschildt, Farum III C 1. Erik Boe (sk), Hobro 2. Erik Christensen, Blovstrød 3. Steen Christensen 4. Steen Dahlfelt, Farum 5. Find Findsen 6. Geert Graversen, Måløv 7. Ejnar Hauberg, Farum 8. Emil Hjort-Lorentzen 9. Lars Skibsted Larsen 10. Finn Christian Moefelt (sk), Magleby Stevns pr. Klippinge 11. Anker Frank Nielsen 12. Jens Bøje Nielsen (sk), Store-Heddinge 13. Torfinnur Rubek Nielsen 14. Ebbe Krall Pedersen (sk), Nykøbing Sj. 15. Gunnar Mylius Pedersen (sk), Flauenskjold 16. Jørgen Søttrup Petersen (sk). Strøby 17. Jørgen Salmansen 18. Gert Schmidt, Farum 19. Erik Yde Sondergaard (sk), Hobro 20. Peter Sondergaard 21. Troels Vedel, Farum II s. A 1. Lone Meilsøe Andersen 2. Jeannette Birck 3. Lone Egeberg 4. Heidemarie Graversen 5. Robin Valentin Hansen (sk), Rom 6. Poul-Martin Jensen (sk), Gentofte 7. Ulla Herand Jensen 8. Birgitte Kiørboe 9. Lise-Lotte Kringelbach, Allerød 10. Anne Lauesen 11. Erland Kolding Nielsen (sk), Arhus 12. Erik Pedersen 13. Ole Bjørn Petersen 14. Ulla Røssel 15. Finn Krause Thomsen 16. Birger Thøgersen Il s. B 1. Jette Bast 2. Charlotte Eriksen, Holte 3. Merete Friis 4. Gunna Gustafsson 5. Ulrik Helweg-Larsen (sk), Sorring 6. Helen Skeel Hjorth. Tenero, Palma de Mallorca 7. Helle Jynberg 8. Suzanne Lytting 9. Birgit Majlund, Virum 10. Anny Malmkjær 11. Estrid Anker Olsen, Holte 12. Torben Bane Olsen, Lyngby 13. Marianne Rye, Farum 14. Inger Thøgersen, Virum 15. Peter Tiemroth, Holte II A 1. Ture Bergstrom, Blovstrød 2. Erik Bjarnov (sk), Sejerø 3. Henrik Egetved-Sørensen 4. Erik Gadegaard (sk), Hammel 5. Steen Grosen 6. Tue Heiselberg (sk), Bruxelles 7. Jette Holsteen, Vedbæk 8. Anita Jørgensen. Farum 9. John Kristensen. Farum 10. Finn Larsen (sk), Flauenskjold

47 Philip Marcussen, Virum 12. Christian Nielsen 13. Per Nielsen (sk) Hammel 14. Poul Erik Pagaard (sk), Videbæk 15. Kjeld Pedersen (sk), Hammel 16. Einar Malte Pedersen 17. Finn Spurre Pedersen, Blovstrød 18. John Kok Petersen IS). Poul Petersen (sk), Store-Heddinge 20. Torsten Schlichtkrull 21. Per Trinderup (sk), Klampenborg 22. Kurt Warberg (sk), Hornborg pr. Flemming 23. Kim Wünsch, Farum II B 1. Peter Rygaard Andersen, Allerød 2. Erik Büchert, Allerød 3. Harald Elmquist (sk), Jægerspris 4. Karl Søgaard Hansen (sk), Asnæs 5. John Hilbert, Holte 6. Nils Holm 7. Morten Christy Jensen 8. Erik Karpf 9. Erik Kuhlmann (sk), København 10. Peter Kühn-Nielsen 11. Jørn Lerche-Petersen 12. Michael von der Lieth 13. Jørgen B. Madsen (sk), Nr. Asmindrup 14. Jens Moltesen 15. Erik Nielsen 16. Ib Nielsen (sk), Bogø 17. Peder Bo Nielsen (sk), København 18. Benedict Nordentoft 19. Poul Brix Poulsen 20. Richard Ræbild 21. Birgit Selch, Farum 22. Erik Sjøntoft 23. Poul Åsberg I s. A 1. Aase Eibak 2. Bodil Enkegaard, Holte 3. Iben Formann 4. Helle Gissel 5. Grete Kjærgaard 6. Mette Kyster, Holte 7. Anne Larsen 8. Jens Lassen 9. Helle Nielsen 10. John Damgaard Olesen (sk). Varde 11. Ellen Pedersen, Holte 12. Jette Pio 13. Carsten Redin 14. Kirsten Stannow 15. Ib Bondebjerg Sørensen (sk), Jægerspris 16. Ulla Thorsteinsson 17. Annette Weitemeyer 18. Susanne Winther 19. Wenche Aamodt, Holte Is. B 1. Claus Bagger 2. Nicolai Baggesen 3. Susanne Bay 4. Kirsten Dupont 5. Jørgen Hansen, Virum 6. Carsten Henrichsen 7. Jørgen Kreutzfeld 8. Lis Møller, Holte 9. Anne-Marie Nielsen, Farum 10. Birgit Nielsen, Sandbjerg 11. Jette Nielsen, Farum 12. Bernt Olsen, Holte 13. Dorthe Olsen 14. Susanne Petersen, Allerød 15. Ilona Rácz 16. Kirsten Røssel 17. Annegrethe Schmidt, Farum 18. Laila Søbye, Allerød

48 Vibeke Thage-Jørgensen 20. Lene Thiesen, Farum 21. Susanne Winding I A 1. Hans Peter Bov (sk), København 2. Gunni Busck (sk), Sundby. Mors 3. Claus Ejlersen 4. Hans-Jørgen Fensholm 5. Ulrik Fønss (sk), Vanløse 6. Bjarne Hansen 7. Henrik Kærby Hansen, Farum 8. Marianne Hansen, Allerød 9. Karsten Hjelt 10. John Holmer 11. Cedric Horstmann, Nærum 12. Birgitte Wolfhechel Jensen, Holte 13. Lise Jørgensen 14. Annelise Knudsen 15. Jan Nocon (sk), Virum 16. Kaj Olesen (sk), Lem 17. Asger Kelsted Olsen, Stavnsholt 18. Ib Tune Olsen 19. Lone Pedersen 20. Jan Scharling, Lyngby 21. Karsten Stendal (sk). Asnæs 22. Ole Timm, Farum 23. Niels Henrik Toftvang 24. Jørgen Villebæk 25. Morten Ostergaard IB 1. Hilde Andersson 2. Lene Andreassen 3. Kim Bohn 4. Birgei- Buchhave (sk), Torup pr. Tranebjerg 5. John Faber (sk), Videbæk 6. Bjarning Grøn (sk), Flauenskjold 7. Knud Dalsgaard Hansen (sk), Brønden 8. Niels Hauberg 9. Steen Hinrichsen 10. Karsten Iversen, Farum 11. Peter Jørgensen (sk), Jægerspris 12. Lars Kiørboe 13. Ray Kjærulff-Pedersen 14. Niels Knap 15. Gustav Nyholm 16. Birger Pedersen (sk). Skæve pr. Brønden 17. Jes Anker Petersen 18. Jens Peter Sandholt 19. Lone Strabo 20. Jørgen Stenmann Sørensen 21. Peter Quistorff Sørensen (sk). Slagelse 22. Svend Peter Sørensen (sk), Flauenskjold 23. Peter Tolnov 24. Vibeke Wiinstedt 25. Finn Winther (sk), Næstved 26. Agnete Ostergaard 3. real 1. Jens Andersen, Farum 2. Kaj Andersen, Virum 3. Annegrete Bremsted, Leopoldville, Congo 4. Inge Aaskilde Christensen 5. Helle Falstoft 6. Ingrid Hauberg, Farum 7. Hanne Hawaleschka, Blovstrød 8. Frank Jensen 9. Ulrik Jørgensen 10. Ingrid Larsen 11. Jutta Fromholt Larsen 12. Mette Lumholz, Farum 13. Bente Løngaa, Allerød 14. Jens Krarup Nielsen, Farum 15. Gunnar Ortmann 16. Lone Parkst 17. Birgitte Struckmann 18. Einar Thomas 2. real 1. Marianne Andersen, Blovstrød 2. Kjeld Christiansen 3. Joronn Dahl 4. Lars Enemark, Farum

49 47 5. Annette Fogh 6. Niels Gnaur 7. Anne Margrethe Hansen 8. Dorthe Thorup Hansen 9. Grete Holm 10. Kirsten Jacobsen 11. Ole Frode Jakobsen 12. Per Hartvig Jansen 13. Axel Jelstrup, Virum 14. Bente Jensen 15. Charlotte Jespersen, Allerød 16. Niels Ole Karpf 17. Adam Kühn-Nielsen 18. Kaspar Lytthans 19. Lisbeth Jørn Nielsen, Lyngby 20. Anne Malberg Ovesen 21. Jens Jacob Paludan 22. Elsebeth Ingrid Rácz 23. Knud Rygård, Bagsværd 24. Jens-Erik Sahlin, Øverød 25. Flemming Simonsen 26. Birthe Mygind Sørensen 27. Ellen Thune 28. Lise Gerd Tjur, Lyngby 29. Finn Peder Tørngreen, Farum 30. Birgitte Weitemeyer 1. real 1. Birgit Wedell Andersen 2. Michael Bast 3. Marianne Bichel, Farum 4. Nina Birksted 5. Eskil Borup 6. Sonja Egeberg 7. Thor Erichsen 8. Anne-Marie Hald Hansen 9. Inge Lise Hansen 10. Peter Normann Hansen 11. Susanne Qvistgaard Hansen, Farum 12. Torben Bernt Hansen 13. Ejnar Hobolth 14. Knud Johnsen 15. Jane Jynberg 16. Hanne Jørgensen 17. Lis Bøgh Jørgensen 18. Holger Knud Nielsen 19. Bodil Hein Rasmussen 20. Per Reinseth 21. Eigil Storm 22. Hans Folmer Strandberg 23. Jesper Wiboltt 24. Charlotte Vilmann Til at overvære den mundtlige eksamen og afslutningshøjtideligheden indbydes elevernes forældre og i øvrigt enhver, der måtte have interesse for skolen og dens arbejde. Det nye skoleår begynder onsdag den 12. august kl. 10. (Kostelever møder dagen før; nye elever i løbet af eftermiddagen, gamle elever senest kl. 22). Preben Aren toft, Træffetid kl (undt. tirsdag og lørdag samt ferier og fridage). Tlf Køkkenets og økonomikontorets telefon er Skolens kontor er lukket fra 1. juli til 5. august.

50 4-8 INDHOLD Optagelsesbetingelser... 3 Undervisningen : De i årets løb læste pensa... 4 Eksamenspensa til artium, real- og mellemskoleeksamen...16 Ugentlig timefordeling Lærerne og fagfordelingen...23 Afgangseksamen Ferier og fridage...26 Kostskolen...27 Det daglige skema for kostskolen Forskellige meddelelser: Biblioteket Gaver til den naturhistoriske-geografiske samling 29 Fritidssport Prisopgaver Kulturfondet...34 Breunings Mindelegat Tillidsmandsordningen Birkerød kostskoles samfund Spejdertroppen...35 Athenæum Dansk skolescene...37 Birkerød skolebio...37 Af dagbogen Fritagelse for legemsøvelser...39 Skolenævnet Opholdsafgift Skolebøgerne Karakterskala Skolens elever

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker Kanonværker Andersen, H.C. Det er ganske vist! 98 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1994 49 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1997 29 ex. Andersen, H.C. Den grimme ælling 49 ex. Andersen, H.C. Den lille havfrue, 1996

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Forfatter Tekst Ideer til anvendelsesmuligheder, parallelle tekster m.m. H. C. Andersen (1805 1875) Herman Bang (1857 1912) Historien om en moder Det døende

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

DM Krocket Par. Møldrup den 10 september

DM Krocket Par. Møldrup den 10 september M1 finale Bane 1-3 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Anker M. Nielsen Poul Olesen Benny Christoffersen Tommy Risum Jensen Jørgen Kristensen Thomas Larsen Anton Gade Jan Grenaa

Læs mere

Kompendium til Antik Kultur

Kompendium til Antik Kultur 1 Tortzen, Chr. Gorm; Schwartz, Adam; Mejer, Jørgen: Titelblad 1 Kilde: 2017 2 Tortzen, Chr. Gorm: Semesterplan. Antik kultur 3 Kilde: Semesterplan 2005 3 Tortzen, Chr. Gorm: Den klassiske tradition. Den

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Sønderlandsgade at Hvidbjerg Hanne Petrea Sigaard 1976 Karen Poulsen 1965

Sønderlandsgade at Hvidbjerg Hanne Petrea Sigaard 1976 Karen Poulsen 1965 1. 39at Hvidbjerg Hanne Petrea Sigaard 1976 Karen Poulsen 1965 Sønderlandsgade 3. 39aq Hvidbjerg Inger M. Vestergaard Salek 2014 Niels Kristensen (Hav) 1998 Frank Hedegaard Jensen 1998 Hans Jørgen Jensen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

DM Krocket Hold. Vildbjerg den17-18 september. Række C2. Bane 2: XXX XXX Ingen kampe; eneste hold i C2

DM Krocket Hold. Vildbjerg den17-18 september. Række C2. Bane 2: XXX XXX Ingen kampe; eneste hold i C2 DM Krocket Hold Vildbjerg den17-18 september Række C2 Bane Navne: Klub: 1: 2: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Preben Vonsil Martin Kristensen Kasper Tykjær Jensen Birgit Jørgensen Agerbæk 1: XXX XXX

Læs mere

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31 Mænd Lørdagsløb 6. juni 2015 1 Michael Hainz Christensen NyborgTri 00:12:25 00:06:52 00:19:17 123 Tobias Toftgaard NyborgTri 00:13:06 00:07:25 00:20:31 85 Mogens Petersen 00:13:30 00:07:07 00:20:37 142

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 2 Krogager Damer 96 131 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 5 Solveig Madsen 1074 Krogager Jagtforening

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg stx

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 10 Solveig Madsen 1074 ogager Jagtforening 36 44 2 12 Kristine Madsen 1052 ogager Jagtforening 33 44 3 11 Laila Terkelsen 1053 ogager Jagtforening 32 41 4 95 Anne-Mette Svingholm 1051Omegns

Læs mere

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder Decimal classification 01.56 Forfatter Leksikoner Danmark 01.62 Aszetische Literatur 03.00 Leksikoner og ordbøger 03.50 Leksikoner og ordbøger Teologiske Lexsika 03.81 Leksikoner og ordbøger Græske og

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

D.M.Enkeltmand. D.M.Enkeltmand. D.M.Enkeltmand. Tune 25 Juli Navne Klub

D.M.Enkeltmand. D.M.Enkeltmand. D.M.Enkeltmand. Tune 25 Juli Navne Klub Tune 5 Juli 05 Række: M Pulje Bane: 7-- Navne Klub 5 6 0' Thomas U Frandsen Hejnsvig 0 0 0 0 0 80 9 Jørgen F Poulsen Sinding Midtjylland 0 0 0 67 55 Tommy Risum Vognsild Nordjylland 0 0 0 0 0 5 00 96 Aksel

Læs mere

STRUKTURDUER. Friseret. Gl. Hollandsk Kapuziner. Kappet. Vinget

STRUKTURDUER. Friseret. Gl. Hollandsk Kapuziner. Kappet. Vinget STRUKTURDUER Friseret 3336 95 1,0 Niels Christensen 3337 96 0,1 Niels Christensen 3338 91 0,1 02 Jens V. Jensen 3339 92 0,1 02 Jens V. Jensen 3340 96 1,0 Niels Christensen 3341 96 1,0 Niels Christensen

Læs mere

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder.

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. 1 Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. Jacob Halgaard og Bent Bak - Januar 2014 2 3 Halgaard Skole 1916 - Elever og lærer Barbesgaard.

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Indhold af DEMO-personer til brug for søgeservices - familier:

Indhold af DEMO-personer til brug for søgeservices - familier: Indhold af DEMO-personer til brug for søgeservices - familier: SERVICES\testpersoner i Demo.doc T:\Udtræk\CPR FAMILIEN MORTENSEN: For Personnummer: 070761-4285 JENS MORTENSEN SKILT historisk civilstand

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Litteratur kryds og tværs f

Litteratur kryds og tværs f Sven Hakon Rossel Litteratur kryds og tværs f Af digtere til alle tider fra B.S. Ingemann til James Joyce UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBiBLIOTHEK - Hovedland Indhold Indledning 11 "I Danmark er

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium HTX Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

FJORDLØBERNES KLUBMESTERSKAB 2019

FJORDLØBERNES KLUBMESTERSKAB 2019 PIGER 0-14 ÅR DRENGE 0-14 ÅR Nikolaj Duval Larsen 2008 00:57:33 Jonas Blæsbjerg 2009 17:14,21 PIGER 15-19 ÅR Maria Holm Hansen 2003 00:58:43 DRENGE 15-19 ÅR Lasse Ibsen 2003 11:31,67 20:24,55 Tim Dannemand

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

D.M. Enkelmand. Tune 29 juli 17. Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads:

D.M. Enkelmand. Tune 29 juli 17. Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: M1 Pulje 1 Bane 1-3 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Erik Daugaard Sørensen Tåstrup M-V-Sjælland 1: XXX Arne Sørensen Sport 92 Midtjylland 2: XXX Poul Olesen Hundborg Nordjylland

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads:

20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: M1 Pulje 1 Bane 1-3 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Erik Daugaard Sørensen Tåstrup M-V-Sjælland 1: XXX 12 4 3 4 20 1 43 84-41 5 Arne Sørensen Sport 92 Midtjylland 2: 20

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

DM:Par. Grenå, den M1 Pulje 1 Bane 1-2

DM:Par. Grenå, den M1 Pulje 1 Bane 1-2 M1 Pulje 1 Bane 1-2 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Jan Grenaa Nielsen Bo Bolding Jørgen Olesen Jørgen Halkjær Jytte Sørensen Finn Kolbe Ingrid Tidemann Michael Jørgensen Hejnsvig(Sydvest)

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Nr: Ejer: Ring nr: 1 Helmuth Lorentzen DK 140 18 0027M 2 Brian Nielsen DK 023 18 227M 3 Team Nielsen DK 216 18 242M 4 Olsen/Boisen DK 070 18 1136M 5 Gert Middelbo DK 237 18 2451M 6 Team Pepsi DK 075 18

Læs mere

Lydum sogn viede 1761 til d. 11. feb. Copuleret Henrik Eriksen og Johanne Rasmusdatter.

Lydum sogn viede 1761 til d. 11. feb. Copuleret Henrik Eriksen og Johanne Rasmusdatter. [Nørre Nebel og Lydum kirkebog 1761 1814] 1762 d. 11. feb. Copuleret Henrik Eriksen og Johanne Rasmusdatter. 1762 d. 12. sep. Copuleret Christen Madsen og Karen Thomasdatter. 1763 d. 5. jun. Copuleret

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by. Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by. Total Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Dame Træf Skud 1 41 Solveig Madsen 1074 Krogager Jagtforening 37 40 2 40 Anja Harboe Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 35 43 3 43 Laila Terkelsen 1053 Krogager

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

Antikken i Europæisk Litteratur

Antikken i Europæisk Litteratur 1 NN: Reception 1 Kilde: The Oxford Classical Dictionary Oxford University Press, 2003 ISBN: 0198606419 2 Iser, Wolfgang: Tekstens appelstruktur 2 Kilde: Værk og læser: En antologi om receptionsforskning

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

KLubmesterskab huls spillere

KLubmesterskab huls spillere 18 1 2290 Preben Madsen 85 8 10 6 3 7 11 12 10 15 3 18 34 27 36 32 29 33 37 38 36 41 29 2 1108 Gertrud Bang 81 9 4 10 10 10 7 10 6 13 2 35 25 26 30 36 36 36 33 36 32 28 39 28 3 2292 Vita Madsen 77 1 3

Læs mere

KLubmesterskab huls spillere

KLubmesterskab huls spillere 18 1 2290 Preben Madsen 91 8 10 6 7 11 12 10 15 7 5 18 34 27 36 32 29 33 37 38 36 41 29 33 31 21 28 28 31 2 1108 Gertrud Bang 90 9 10 10 10 7 10 13 8 6 7 35 25 26 30 36 36 36 33 36 32 28 39 28 34 32 33

Læs mere

udskrevet :59 Vejle Amts Holdskydning Finale for hold 2014 resultat for serie 1 og serie 2

udskrevet :59 Vejle Amts Holdskydning Finale for hold 2014 resultat for serie 1 og serie 2 resultat for serie 1 og serie 2 1. Ødsted 2 Serie 1 Træf Skud 22-662 John Ibsen 38 41 22-652 Ulrik Ibsen 38 42 22-671 Troels Hess Jensen 38 44 22-667 Peter Bulow 37 44 151 171 22-660 Søren Juul Pedersen

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Dansk Færdigheds- og vidensmål Klasse Delmål Slutmål

Dansk Færdigheds- og vidensmål Klasse Delmål Slutmål 1. klasse Arbejdet i 1. klasse har som mål at barnet bliver kendt med og kan skrive de store bogstaver Folkeeventyret er det centrale fortællestof. Ved siden af eventyrerne fortæller man om den omgivende

Læs mere

udskrevet :14 Vejle Amts Holdskydning Finale for hold 2013 resultat for serie 1 og serie 2

udskrevet :14 Vejle Amts Holdskydning Finale for hold 2013 resultat for serie 1 og serie 2 resultat for serie 1 og serie 2 1. Givskud 1 Serie 1 Træf Skud 10-004 Edvard Vemmelund 39 42 10-038 Jens Christensen 38 40 10-026 Jan Rasmussen 38 41 10-027 Morten Sørensen 38 41 153 164 10-018 Jørn Sørensen

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Lærerpersonalets Ansættelse og Afskedigelse Skole- og Undervisningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1937 2) Byrådsmødet den 20. august 1937

Læs mere

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Aarhus Universitetsforlag Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Redigeret af Inge Kaufmann og Søren

Læs mere

Puljevinderfinale 2019

Puljevinderfinale 2019 2 Ole W Jørgensen Assentoft 36 35 39 0 110 81 4 Leif Pedersen Assentoft 34 31 36 0 101 32 6 Henry Jensen Assentoft 37 33 36 0 106 62 8 Grethe B Jørgensen Assentoft 38 39 36 0 113 95 430 20 25 Esben Videbæk

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

1 i PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT (13. RÆKKE 5. BIND 4. HEFTE) 77. ARGANG INDHOLD

1 i PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT (13. RÆKKE 5. BIND 4. HEFTE) 77. ARGANG INDHOLD PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 77. ARGANG (13. RÆKKE 5. BIND 4. HEFTE) 1957 1 i UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE INDHOLD I n Peder Christian Holm Wad. Bidrag til en jysk lærerslægts

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Decimal klassification - DK5. Kategori 2. kategori 3. kategori

Decimal klassification - DK5. Kategori 2. kategori 3. kategori Decimal klassification - DK5 Kategori 2. kategori 3. kategori 01.56 Forfatter Leksikoner Danmark 01.62 Aszetische Literatur 03.00 Leksikoner og ordbøger 03.50 Leksikoner og ordbøger Teologiske Lexsika

Læs mere

Litteraturhistorie. 3 Grammaticus, Saxo: Saxos Danmarkshistorie 42 Kilde: Saxos Danmarkshistorie Gads Forlag, 2000 ISBN:

Litteraturhistorie. 3 Grammaticus, Saxo: Saxos Danmarkshistorie 42 Kilde: Saxos Danmarkshistorie Gads Forlag, 2000 ISBN: 1 NN: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom, udg. af Preben Meulengracht Sørensen og Gro Steinsland Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 NN: Ravnkels saga 22 Kilde: Islændingesagaerne: Samtlige sagaer

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2018-09. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

DM Enkeltmands stævne.

DM Enkeltmands stævne. M1 Pulje 1 Bane 1-2 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Grethe Buus Poulsen Sinding - Midtjylland 1: XXX Tommy Risum Jensen Vognsild - Nordjylland 2: XXX Steen Hansen Vesterhede

Læs mere

Politimesterskab i Halvmarathon 2009

Politimesterskab i Halvmarathon 2009 Politimesterskab i Halvmarathon 2009 21,1 km 1 Torben Klose Odense PI 01:18:02 55 2 Jens Kirkegård Sørensen Kolding PI 01:20:23 9 3 Carsten Straszek Nordjyllands PI 01:23:16 20 4 Hans Jørgen Bach Nordjyllands

Læs mere

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 Oversætter: Springborg, Peter; Lassen, Annette: Ravnkels saga 22

Læs mere

Antikken i europæisk litteratur

Antikken i europæisk litteratur 1 NN: "Reception" 1 Kilde: The Oxford Classical Dictionary Oxford University Press, 2003 ISBN: 0198606419 2 Iser, Wolfgang: "Tekstens appelstruktur" 2 Kilde: Værk og læser: En antologi om receptionsforskning

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Placering Totalt Startnummer Navn Kategori. Placering

Placering Totalt Startnummer Navn Kategori. Placering Placering Totalt Startnummer Navn Kategori Placering kategori 113 1 Folmer Jensen Mand 71 00.58.40 31 2 Nina Lindner Kvinde 4 00.41.51 60 3 Kenneth Petersen Mand 50 00.48.28 124 4 Britta Mølgaard Laursen

Læs mere

John Christensen Jæger Kl. 08: Michael Linde Hey Jæger Kl. 08: Benny Trab Larsen Jæger Kl. 10: Jesper Maibom Jæger Kl.

John Christensen Jæger Kl. 08: Michael Linde Hey Jæger Kl. 08: Benny Trab Larsen Jæger Kl. 10: Jesper Maibom Jæger Kl. Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge Jæger Kl.

Læs mere

Gerlev Open. Bane. Total indv. Placering indv. # Navn: Klub: 1 2 3

Gerlev Open. Bane. Total indv. Placering indv. # Navn: Klub: 1 2 3 21 Kjeld Hansen Gerlev 29 29 25 83 1 Nr- 1. 102 Annelise Andersen Gerlev 28 27 29 84 2 Nr- 1. 53 Tage Bang Gerlev 28 27 31 86 3 Nr. 2. 41 Jytte Rasmussen Gerlev 27 30 30 87 4 Nr. 2 15 Henning Rasmussen

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2018 STX 13 VELKOMMEN TIL TG Tårnby Gymnasium & HF er et dejligt sted at være. Skolens godt 900 elever og 125 ansatte bidrager i fællesskab til at skabe den særlige TG-atmosfære, der er på skolen. TG lægger

Læs mere

FJORDLØBERNES KLUBMESTERSKAB 2019

FJORDLØBERNES KLUBMESTERSKAB 2019 PIGER 0-14 ÅR DRENGE 0-14 ÅR Jonas Blæsbjerg 2009 03:30,10 17:14,21 01:04:56 60 Nikolaj Duval Larsen 2008 03:28,89 00:57:33 Malthe Sejersten Storr 2007 01:19:27 PIGER 15-19 ÅR Maria Holm Hansen 2003 00:58:22

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn ningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 4 NFC 3 83 141 17 Maria Duun 1074 Norddjurs Flugtskydningscenter 32 46 19 Maria Jørgensen 1076 Norddjurs Flugtskydningscenter

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering 33-26 Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster, samt kende forskellige sætningstyper og sætningsled

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Old Boy Hold Skydning Træf Skud Træf Skud G 15 Nibe Oldboys 116 121 90 Andreas Bruhn 1025 Nibe og Omegns Jagtforening 39 40 87 Lars D. Nielsen 1051 Nibe og Omegns

Læs mere