Indkaldelse af patienter til operation i Karkirurgisk Afdeling V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse af patienter til operation i Karkirurgisk Afdeling V"

Transkript

1 Indkaldelse af patienter til operation i Karkirurgisk Afdeling V Formål Sikre, at patienter indkaldes og informeres til operation. Sikre, at diverse papirer og undersøgelser er klar ved indlæggelsen. Beskrivelse Operationsprogrammet bliver planlagt mandag/tirsdag eftermiddag, som regel i samarbejde mellem ledende overlæge Allan K. Hansen og lægesekretær Tina Kristensen. Operationsprogrammet bliver løbende revideret ved akutte patienter. Til dette bruges følgende mapper: OP-program, Indlæggelsesprogram, Operationsventeliste og Shuntventeliste. Operationsdato påføres henvisningen. Operationspatienter indkaldes til indlæggelse dagen før operationen. Undtagelse: Patienter til fistel- og perforantlukning i LA (lokal anæstesi) indkaldes til samme dag, som operationen foregår. Operationsprogram Patienten skrives på OP-programmet. Karkir-drevet, indkaldelses af pt, OP-program, OP-program 20xx + vælg uge. Mail til Nyremedicinsk lægesekretær Bente Hamann, tlf , med navn + CPR + indgreb. Shuntsedlen sættes foran i OP- mappen med dato for OP. BH sender mail tilbage om, hvornår pt. møder i deres afsnit. Denne mail sættes foran de planlagte shunter. Husk at noterer i OP-programmet, hvor mange pt. der kommer i Karkirurgisk Ambulatorium. OP-programmet sendes senest onsdag morgen til OP-gruppen (se seddel). OP-programmet sendes til afsnitsledende sygeplejerske Susanne Kolding(SK) og lægesekretær Trine Louise Riber (TLR), Op-programmet udskrives til OP-mappen. Hvis der planlægges en hybridprocedure, skal der sendes en mail til hybridgruppen, som består af: Anne Stadil Ejdrup, Annette Kirkegaard Pedersen, Gitte Olesen, Heidi Mogensen, Lene Jannett Johansen, Tina Bergholdt Nielsen, Husk, det kun er programmet for næste uge, der skal sendes ud. Sætter man en patient på længere ud i fremtiden, skal dette ikke sendes. Sætter man en patient på til den samme uge, som man er i eller til ugen efter, og programmet er sendt ud, skal der ringes til Karkirurgisk Afdeling V. tlf Indlæggelsesprogram Pt. skrives på Indlæggelsesprogrammet. Karkir-drev, indkaldelse af ptt., Indlæggelsesprogram + vælg uge. HUSK, hvis pt. er udenamts, skal dette noteres i feltet bemærkninger. Indlæggelsesprogrammet sendes til afsnitsledende sygeplejerske Susanne Kolding(SK) og lægesekretær Trine Louise Riber (TLR), Programmet udskrives og sættes i mappen. Side 1 af 6

2 Bookplan indkaldelse af patienter til operation, % shunter se særskilt vejledning Book pt., CTRL N (find pt.). Søg operationsopgave. (Se vedlagte liste). HUSK, fistellukning er OP og indlægges samme dag. Brev valgt, HUSK kryds i ret brev inden udskrift. Information: Angående tilrettes for sideangivelse, eller hvis det er en anden operation eller flere operationer. Administrative bemærkning: Husk, hvis det er en central operation, skal der skrives OBS husk ilt ved transport fra V til OP. Tilvalg springes over. Tilpas springes over. Koder springes over. Kontakter HUSK tilføj henvisningen. Sæt operationsdagen på tidslinjen, vælg altid første ledige tid på dagen, læge 1, det skal bemærkes om onsdagen køres der med to stuer, stue 5 og 15, læge Tjek møde tid den dag pt. møder blå bjælke. Mødetid skal være dagen før OP kl Hvis patienten skal opereres en mandag, vil mødedagen være om fredagen. Husk, hvis det er en helligdag, patienten skal indlægges på, skal man altid indkalde patienten på en hverdag. F.eks., hvis patienten skal opereres tirsdag efter 2. påskedag skal patienten indlægges onsdagen før, da der er helligdag torsdag, fredag og mandag. Dette af hensyn til narkosen. Hvis OP er samme dag, pt. møder, er mødetid og OP tid samme dag. Tjek aftaletid (den dag pt. skal opereres). Herefter skal der trykkes BOOK. Der fremkommer en boks, og der skal angives patientrettigheder 1 eller 2. + ret brev. + dato for operation. Skrives i brevet. HUSK at trykke på printeren i selve brevet. Tryk print alle breve. Brevene går til digital post. Indkaldelse af pt. til både operation og a-grafi under samme indlæggelse. Skal pt. have lavet både A-grafi og OP under samme indlæggelse, skal man koordinere med AKH. Man finder ud af, hvilke dage vi har DASY-tider, så vi også har en OPtid dagen efter. Herefter sendes der henvisning til Røntgenafdelingen, hvor datoen påføres, og hvor vi skriver, vi har brugt en tid i DASY. I Bookplan lukkes tiden ved at vælge ressourcegrupper helt ude til venstre, og Dagkir, ressourcer vælges enten DASY 1 eller DASY 2 alt efter hvilken tid, man har valgt. Gå i kalenderen og stil dig foroven på dagen, så den bliver blå, gå i planaktivitet og vælg lukket og herefter opret og gem. Pt. skrives på OP-programmet, som ovenfor anført. Husk at skrive pt. skal have lavet a-grafi dagen før i parentes. Pt. skrives på ind-programmet, som ovenfor anført. Husk at skrive, pt. skal have lavet både a-grafi og operation. Når man booker i Bookplan vælges operationen, som man ellers gør. Forskellen her er, at man vælger brev V23. Indkaldelse til Shunt Ctrl. N. Søg Shunt. Side 2 af 6

3 Intet brev. I information og angående skrives, hvilken operation inkl. sideangivelse det er, og i adm. bemærkning skrives, at pt. er indlagt på Nyredagafsnit. Hvis operationen er i GA, skal dette ændres i tilpas og her skal man huske at trykke beregn, da tiderne ændres. Der skal ikke tilføjes kontakt, da pt. er indlagt på Nyredagafsnit. I tidslinjen vælges den først shunt tid, som starter kl. 8. Book. Er man i tvivl, om man har fået booket pt., kan man altid gå over i OP-bookplandelen og se prioriteringsliste TV + aktuelle dato. AS400 opretning af pt. HE, HVF. Ret dato til indlæggelsestidspunkt, da det er OP dato, som er overført til PAS., Ret kl. slæt. Hvis OP er en mandag, indlægges pt. fredagen før. Husk at skrive operationensart + dato i bemærkningslinjen. Opret indlæggelse J og I = indlæggelsesmåde. Husk at sikre forløbet lukker til afdelingen. Alle patienter, der ringes ind til operation, som man ikke sender brev til, skal der huskes i HE, HVF at sætte brev på. Gøres ved at trykke Shift F9 og udfylde behandlingsbrev J, brevnr. afs: d.d. og brev nr. afs hen: V05. Se efter, hvornår pt. har fået lavet enten en CT, MR eller a-grafi. Gøres ved at gå i AM,tid. Sæt et R foran der findes Røntgen-undersøgelser (RTG). Hvis ophængningen først er til de efterfølgende uger, skrives dato for røntgenundersøgelse og hvilken undersøgelse, det er på OP-programmet med rødt. Udskriv forside for hver dag, HE, H04. Her udfyldes Type: BEH, Dato fra og til. Opdelt på afsnit J, Udskriv henvisningsdiagnose J, Supplerende tekst J, Procedurekode J, Bemærkning J, En side pr. dag J. Tjek om vi har journaler, ellers skal de bestilles i arkivet inden kl. 12 til næste dag. Når alle journaler er der til ugen efter, mailes eller ringes der til lægesekretær Trine Louise Riber, tlf Webpas. Der bestilles ophængning til operationsdagen via Webpas. Der gøres følgende: Opret henvisning, Røntgenkonference. 1. Henvisende afdeling: CPR. 3. Modtagne afdeling: 8001 Aalborg Universitetshospital: ALB Røntgen 4. Henvisningsårsag: Præoperativ ophængning. 5. Afdeling: Karkirurgisk Afdeling V. 6. Ønskes konference den xx.xx.xxxx (operationsdato). 7. Problemstilling: Præoperativ ophængning. 8. Regio: Skrives, om det er CT eller A-grafi (dette står på OP-programmet). 9. Undersøgelsesdato: Står også på OP-programmet. 10. Udenamts: Nej. 11. Rekvirerende læge: T7SY ledende overlæge Allan K. Hansen. 12. Send. Ved centrale operationer, som AAA, Aortobifemoral bypass, bukseprotese, bestilles der Lungefys.ved fys. via webpas. Skulle man få brug for at snakke med fys., kan fys kontaktes på tlf Henvisning opret henvisning intern henvisning. 2. Modtagne afdeling: I, Alb. Fysioterapi indl. 3. Henvisende afdeling: Henvisningstype: Behandling. 5. Planlagt. Side 3 af 6

4 6. Operation for (her skrives hvilken operation det er). 7. Ønsket undersøgelse: Lungefys.terapi i forbindelse med central operation. 8. Problemstilling: Præroperativ instruktion samt lungefys. Postoperativ. Pt. indlægges d. xx.xx.xxxx og Operation d. xx.xx.xxxx. 9. Rekv. Læge T7SY ledende overlæge Allan K. Hansen. 10. Kontakt: Karkirurgisk Afdeling V. 11. Tlf Send. Diverse Operationstyper: PRIMÆRE OPERATIONER: AORTA/ILIACA ANEURISME/ AORTOBILIACAL BYPASS AORTOBIFEMORAL ILIACOFEMORAL LYSKE-TEA/KORREKTION AF STENOSE. FEM-FEM BYPASS. KORT FEM-POP IN SITU POPLITEA IN SITU CRUS/BYPASS TIL A. TIB. ANT. DXT. VENDT VENEBYPASS/ KUNSTSTOFPROTESE AXILLOFEM/BIFEM DIALYSESHUNT (ALLE TYPER). EMBOLECTMI ARM/BEN. CAROTIS FEMORALIS ANEURISMER/ PSEUDOANEURISMER. DISTAFLOW: VÆLGE IN SITU POPLITEA PROFUNDAPLASTIK VÆLG LYSKE-TEA 150 MIN 150 MIN 120 MIN 105 MIN 135 MIN 135 MIN 120 MIN 45 MIN 60 MIN 100 MIN REOPERATIONER REOPERATION BLØDNING ABD. REOPERATION BLØDNING PERIFER. REVISION LYSKE/LYMFOCELE/ HÆMATOM. SÅRREVISION. VAC-SKIFT. FISTELLUKNING IN SITU. TROMBECTOMI AF BY-PASS 60 MIN 60 MIN 30 MIN 30 MIN 45 MIN INDKALDELSE AF CAROTIS PTT.MANDAG EFTERMIDDAG. Hvis pt. er indlagt kontaktes afdelingen mhp. overflytning dagen før OP. Side 4 af 6

5 Nyttige numre: Neurologisk Sengeafdeling 62289, Neurologisk Genoptræning Fr.havn Sekretær Merete Klussmann Hvis pt. kommer hjemmefra, tages telefonisk kontakt til pt. Besked til afdelingen V. Patienten skrives på OP-programmet. Nyt OP-program mailes rundt. OP-programmet skrives ud til OP- mappen. Skrives på indlæggelsesprogram, som udskrives til mappen. Hvis pt. indkaldes fra hjemmet, skal der oprettes en henvisning i HE, HVF, henvist fra Diagnosekode DI632. Husk at rette til VUD til VBE. Hvis pt. er indlagt, skal der ikke oprettes ny henvisning. Bookes i Bookplan, som en almindelig operation. Husk, hvis pt. er indlagt, tilknyttes der ikke en henvisning. Der tilknyttes heller ikke brev, når vi har haft telefonisk kontakt med pt. Hvis, pt. kommer hjemmefra, skal datoen i Bookplan rettes i HE, HVF. Opret pt. til indlæggelse. Husk, her hvis der ikke er sendt brev via Bookplan, og der er ringet til patienten, skal man i HE, HVFbilledet registrere brev ved at sige shift F9, behandlingsbrev J, Brev nr, afs. hen,: V05, Brev nr. afd: d.d. Definition af begreber Bookplan: Bruges til at håndtere de aktiviteter i forhold til tider og ressourcer, der skal til at realisere patientforløb. Digital post: Herfra sendes indkaldelser ud digitalt til pt.s e-boks. Hvis ikke pt. har e-boks, sendes indkaldelsen ud fra central posthåndtering på sygehuset. OP-program: Et dokument over planlagte operationer, som findes på W-drevet. Indlæggelsesprogram: Et dokument over planlagte indlæggelser f.eks. til operation eller a-grafi. Patientadministrativt system (AS400/PAS): Det patientadministrative system er baseret på sundhedsstyrelsens model for indberetning af data til Landspatientregister (LPR). CT-scanning: Computertomografi scanning. Billeder taget med en CT-scanner er mere detaljeret end almindelige røntgenbilleder. Desuden kan information bearbejdes i en computer, så de fremstår 3- dimensionelt og fra forskellige vinkler. WebPas: Region Nordjyllands interne henvisningssystem. Centrale operationer: Operation for udposning af legemspulsåren (AAA) + operation for forkalkning af legemspulsåren (aortobifemoral bypass eller bukseprotese, birfurkatur). Iliacofemoral bypass eller TEA (trombendarterektomi): Operationen på bækkenets pulsårer pga. dårlig blodforsyning til benet som følge af svær åreforkalkning i pulsårerne. Bypass-operation fra lyske til knæ og underben (in situ): Blodet ledes uden om forkalkninger eller udposningen til en åben pulsåre længere nede på benet for at genoprette eller opretholde blodforsyningen til benet. Bypass-operation fra lyske til lyske (femoro-femoral bypass): Operation for at afhjælpe en nedsat blodforsyning til benet, der skyldes åreforkalkning på pulsårerne i bækkenet. Operation for forkalkning af legemspulsåren (aorta): Operation for at afhjælpe en dårlig blodforsyning til benene, der skyldes svær åreforkalkning af pulsårerne. Operation for udposning på legemspulsåren (aorta-aneurisme): Operation for udposning på legemspulsåre. Carotis TEA: Operation på halspulsåren grundet forsnævring/forkalkning på halspulsåren. Oprensning af pulsåren i lysken: Operation for at afhjælpe en dårlig blodforsyning, der skyldes svær åreforkalkning i pulsårerne til benet. Kaldes også thrombendarterektomi (TEA). Røntgenundersøgelse og ballonudvidelse af pulsårerne til benene (arteriografi og PTA): A-grafi er en røntgenundersøgelse af pulsårer, hvor der sprøjtes kontrastvæske i blodårene samtidig med, at der tages serierøntgenbilleder. Side 5 af 6

6 Målgruppe modtagelse Lægesekretærer på Karkirurgisk Sengeafdeling Formål Formålet med dette dokument er at sikre, at sekretæren ved, hvordan en patient indkaldes til operation på Karkirurgisk Sengeafdeling. Side 6 af 6

Insitu Bypass operation

Insitu Bypass operation Til patienter og pårørende Insitu Bypass operation Bypass fra lyske til knæ/underben Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Du er tilbudt en bypass-operation fra lysken til knæ/underben, hvor en

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 8. juni 2016

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 8. juni 2016 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 8. juni 2016 Indhold 1. HE - Henvisning... 2 1.1 Omvisitering af ekstern henvisning ud af regionen eller til privat aktør med tilknyttet indskrivning... 2 1.2 Automatisk

Læs mere

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital Øvre gastrointestinal cancer Team B Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital 1 1. Henvisning Henvisningen bør ske elektronisk (edifact) eller pr fax til 99322540, i sidstnævnte tilfælde

Læs mere

TEA / Tromendarterectomi

TEA / Tromendarterectomi Til patienter og pårørende TEA / Tromendarterectomi Oprensning af pulsåre Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Du er tilbudt en Tromendarterectomi operation, også kaldet TEA, hvor kalkaflejringerne

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015 Følgende vejledning indeholder en beskrivelse af de funktionsmæssige ændringer, der implementeres i PAS og WebPAS pr. 10. juni 2015. Vejledningen sendes

Læs mere

Iliaca-Femoral Bypass

Iliaca-Femoral Bypass Til patienter og pårørende Iliaca-Femoral Bypass Operation på bækkenpulsåren Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hovedpulsåren løber fra hjertet og ned i bughulen, hvor den forsyner de indre

Læs mere

VEJLEDNING TIL SYSTEMÆNDRINGER

VEJLEDNING TIL SYSTEMÆNDRINGER Koncern IT Anvendelse og udvikling VEJLEDNING TIL SYSTEMÆNDRINGER Systemændringerne gælder pr. for: PAS... 2 Vis belægningsmelding (IN,VBL)... 2 Patientfrekvens med orlov I05... 2 Validering på ny tillægskode

Læs mere

Operation på legemspulsåren pga. åreforkalkning

Operation på legemspulsåren pga. åreforkalkning Patientinformation Operation på legemspulsåren pga. åreforkalkning Revideret den 30.03.2011 Indledning Denne patientvejledning er udarbejdet af læge- og sygeplejepersonalet på afsnit T4 og har til formål

Læs mere

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Booking Det er professor Peter Uldall der er kontaktlæge for de børn der henvises til, og er under, udredning i epilepsikirurgisk regi her på

Læs mere

Systemændringerne gælder pr. 10. november 2010 for:

Systemændringerne gælder pr. 10. november 2010 for: Systemændringerne gælder pr. 10. november 2010 for: PAS...2 CAVE-registrering udgået dato på TID-billedet...2 Elektronisk omvisitering af en intern henvisning, ændret fra VIN til VUD inden afsendelse...2

Læs mere

Karbase årsrapport 2013. Repræsentantskabsmøde kl 15-18 16 Juni 2014 Rigshospitalet

Karbase årsrapport 2013. Repræsentantskabsmøde kl 15-18 16 Juni 2014 Rigshospitalet Karbase årsrapport 2013 Repræsentantskabsmøde kl 15-18 16 Juni 2014 Rigshospitalet 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Gennemgang af første udgave og plan for årsrapport 2014.

Læs mere

15. Billeddiagnostisk scannerkapacitet og -aktivitet

15. Billeddiagnostisk scannerkapacitet og -aktivitet BUDGET 2020 15. Billeddiagnostisk scannerkapacitet og -aktivitet Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019 Patientforløb og Økonomi AC fuldmægtig Anders Koudal Cinicola Direkte +4520305481

Læs mere

Arbejdsgange i Cetrea Surgical afd. T og V

Arbejdsgange i Cetrea Surgical afd. T og V TV, 15.marts 2010 Arbejdsgange i Cetrea Surgical afd. T og V Nedenstående arbejdsgangsaftaler er udarbejdet som vejledning og instruks for anvendelse af Cetrea Surgical, som planlægnings og informationsværktøj

Læs mere

Til patienter og pårørende. Carotisoperation. Operation på halspulsåren. Vælg billede. Vælg farve

Til patienter og pårørende. Carotisoperation. Operation på halspulsåren. Vælg billede. Vælg farve Til patienter og pårørende Carotisoperation Operation på halspulsåren Vælg billede Vælg farve 2 Åreforkalkning i halspulsåren (carotisstenose) Åreforkalkning i halspulsårerne gør blodkarrene stive og forsnævrer

Læs mere

Henvisning kvikguide 1/13. Indhold. Denne kvikguide indeholder følgende henvisningsemner

Henvisning kvikguide 1/13. Indhold. Denne kvikguide indeholder følgende henvisningsemner Henvisning kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende henvisningsemner Emne Side Definition: Hvad er en henvisning? 1 Elektronisk henvisning Elektronisk henvisning modtag 2 Elektronisk henvisning

Læs mere

VEJLEDNING TIL DOKUMENTATION i Midt-EPJ for sygeplejersker i ASA

VEJLEDNING TIL DOKUMENTATION i Midt-EPJ for sygeplejersker i ASA VEJLEDNING TIL DOKUMENTATION i Midt-EPJ for sygeplejersker i ASA Ved oprettelse af og indlæggelses af pt henvises til EPJ-manualen generelt. Nedenfor findes en kort overordnet gennemgang af relevante standardplaner

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Vejledning arbejdsgang ved behandling af klagesager i afd. O

Vejledning arbejdsgang ved behandling af klagesager i afd. O Afdeling: Ortopædkirurgisk Afdeling O Udarbejdet af: Nina Egesborg og Inge Marie Holland Instruksnavn: Vejledning - arbejdsgang ved behandling af Dato: 10. juli 2008 patientklager Sektor: UAG Revideret

Læs mere

PRINT AF BREVE FRA COSMIC via DIPO Revideret JHF

PRINT AF BREVE FRA COSMIC via DIPO Revideret JHF PRINT AF BREVE FRA COSMIC via DIPO Revideret 20-02-17 JHF Indkaldelsesbreve, udeblivelse og andre breve SKAL sendes via COSMIC til DIPO. Gå i kalenderen, find pt. og bookingen. (husk pt. skal være aktiv

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. maj 2016

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. maj 2016 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. maj 2016 Indhold 1. PAS generelt... 2 1.1 Cancerregistrering Urologien... 2 1.2 Tillægskoder ZPP*... 2 2. HE - Henvisning... 2 2.1 Ventestatus VAS (15) uden sygehus/afdelingskode

Læs mere

Aorta Aneurisme operation

Aorta Aneurisme operation Til patienter og pårørende Aorta Aneurisme operation Operation for udposning på hovedpulsåren i maven Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hovedpulsåren løber fra hjertet og ned i bughulen, hvor

Læs mere

UNDERBILAG 18C TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TILBUDSDEMONSTRATION DEN KRÆFTSYGE

UNDERBILAG 18C TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TILBUDSDEMONSTRATION DEN KRÆFTSYGE UNDERBILAG 18C TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TILBUDSDEMONSTRATION DEN KRÆFTSYGE Indhold 1. Patientrejse med tilhørende brugerrejser.... 1 1. Patientrejse med tilhørende brugerrejser. Persona Den kræftsyge Historie

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted. Mave-tarm og karkirurgisk afsnit. Slagelse Sygehus Region Sjælland

Beskrivelse af klinisk undervisningssted. Mave-tarm og karkirurgisk afsnit. Slagelse Sygehus Region Sjælland Beskrivelse af klinisk undervisningssted Mave-tarm og karkirurgisk afsnit Slagelse Sygehus Region Sjælland Revideret November 2017 Dea Guillaume Pilegaard Kirurgisk afdeling Tlf: 58559851 Mail dgpi@regionsjaelland

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 9. december 2015

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 9. december 2015 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 9. december 2015 Indhold 1. PAS generelt...2 1.1 LPR fejl 608...2 1.2 LPR fejl 177...2 1.3 LPR fejl 385...2 1.4 AFL Listen (ikke udførte procedure)...2 2. HE - Henvisning...3

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen.

Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen. Kort vejledning til brugen af Afgrænset søgning AGN: Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen. Menupunktet: AGN Bestillingsbilledet:

Læs mere

Arbejdsgange i Cetrea Surgical Ortopædkirurgien

Arbejdsgange i Cetrea Surgical Ortopædkirurgien Arbejdsgange i Cetrea Surgical Ortopædkirurgien Nedenstående arbejdsgangsaftaler er udarbejdet som vejledning og instruks for anvendelse af Cetrea Surgical, som planlægnings- og informationsværktøj til

Læs mere

HVF - Henvisnings/venteforløb.

HVF - Henvisnings/venteforløb. HVF - Henvisnings/venteforløb. Hvad er HVF? Et samlet billede til registrering af henvisning + venteforløb Har eksisteret i PAS siden efteråret 2004. HVF-billedet består af ét skærmbillede, som bruges

Læs mere

Modus Operandi Videnskabs Etisk Komite projekt nr Bedøvelse og operation, Sygehus Sønderjylland

Modus Operandi Videnskabs Etisk Komite projekt nr Bedøvelse og operation, Sygehus Sønderjylland Videnskabs Etisk Komite projekt nr. 1-10-72-338-16 1 Bedøvelse og operation, Sygehus Sønderjylland Modus Operandi Overordnet forløb: Tilsynsgående læge screener patienter for, om de opfylder inklusionskriterierne

Læs mere

Koordinatorfunktionen

Koordinatorfunktionen Start 01.01.2007 projekt under kræftplan 2 01.10.2007 - politisk beslutning om akut behandling af cancerpatienter 10 års jubilæum Kræftplan 4 rehabilitering, patientansvarlig læge Hotline kl. 8-15: 7846

Læs mere

Rekvirering og håndtering af oplysninger om tidligere. behandlingsforløb og præ-epj journaler efter lukning af PAS (Vest).

Rekvirering og håndtering af oplysninger om tidligere. behandlingsforløb og præ-epj journaler efter lukning af PAS (Vest). Rekvirering og håndtering af oplysninger om tidligere behandlingsforløb og præ-epj journaler efter lukning af PAS (Vest). Formål Beskrivelse af arbejdsgange for rekvirering og håndtering af oplysninger

Læs mere

Offentlig Digital Post: Sådan læser du din digitale post fra det offentlige. August 2019

Offentlig Digital Post: Sådan læser du din digitale post fra det offentlige. August 2019 Offentlig Digital Post: Sådan læser du din digitale post fra det offentlige August 2019 I denne vejledning kan du læse om 1. Hvad er Digital Post? 2 2. Sådan læser du din digitale post fra det offentlige

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. juni 2014

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. juni 2014 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. juni 2014 Følgende indeholder en beskrivelse af de funktionsmæssige ændringer som foretages i PAS og WebPAS i servicevinduet. Beskrivelsen sendes som orientering

Læs mere

Diktering og afskrivning via Speechmax, HEV

Diktering og afskrivning via Speechmax, HEV 1.3.3.5. Diktering og afskrivning via Speechmax, HEV Udgiver Hospitalsenheden Vest Fagligt ansvarlig Birgitte Ostersen/BIROST/RegionMidtjylland Version 1 Kvalitetsansvarlig Dorthe Astrid Hansen/DORHAE/RegionMidtjylland

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...

Læs mere

Døgnrytmeplaner Ortopædkirurgisk afd. B. Ortopædkirurgisk afdeling B Sygehus Sønderjylland Aabenraa Revideret oktober 2009

Døgnrytmeplaner Ortopædkirurgisk afd. B. Ortopædkirurgisk afdeling B Sygehus Sønderjylland Aabenraa Revideret oktober 2009 Døgnrytmeplaner Ortopædkirurgisk afd. B Ortopædkirurgisk afdeling B Sygehus Sønderjylland Aabenraa Revideret oktober 2009 Døgnrytmeplan for 6 14 vagter Kl. 06.00 Kl. 07.00 Kl. 07.15 Kl. 07.30 Kl.. 08.00

Læs mere

Indlæggelses kvikguide

Indlæggelses kvikguide Indlæggelses kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende emner Emne Side Indlæggelse via Akutafd./AVA 2 direkte på sengeafsnit 2 direkte på Intensiv 2 booket (og se bookede patienter) 2 Indlæggelse

Læs mere

Velkommen. Stil dine spørgsmål. Kontaktpersoner/team. Børnepsykiatrisk afsnit, U3

Velkommen. Stil dine spørgsmål. Kontaktpersoner/team. Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Velkommen Velkommen til børnepsykiatrisk afsnit, U3. Vi har lavet dette brev, fordi vi håber, at du og dit barn vil føle jer godt tilpas og i trygge hænder her hos os. Vi ønsker

Læs mere

Hjertets kranspulsårer - Undersøgelse (KAG) og Ballonudvidelse med stent (PCI)

Hjertets kranspulsårer - Undersøgelse (KAG) og Ballonudvidelse med stent (PCI) Hjertets kranspulsårer - Undersøgelse (KAG) og Ballonudvidelse med stent (PCI) Med denne patientinformation vil vi byde dig velkommen til HjerteCenteret på Privathospitalet Mølholm og informere dig om

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til registrering i forbindelse med Udrednings- og behandlingsretten

Ofte stillede spørgsmål til registrering i forbindelse med Udrednings- og behandlingsretten Institution: Sydvestjysk Sygehus Afdeling: Kvalitet og Forbedring Udarbejdet af: Rikke Falkenby Skytte Sagsnr.: Sidst revideret af: Sanne Fribo Møller Pedersen Dato: Juni 2017 E-mail: sanne.fribo.moller.pedersen@rsyd.dk

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: kardiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang Brugervejledning Indhold Når du skal logge på Digital Post systemet første gang... 3 Manual til Admin... 4 Manual til Min side... 6 Manual til oprettelse af indkaldelse i patientindkaldelsessystemet...

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

LANDSREGISTRET KARBASE THE DANISH VASCULAR REGISTRY ÅRSRAPPORT 1996 ALLE AFDELINGER

LANDSREGISTRET KARBASE THE DANISH VASCULAR REGISTRY ÅRSRAPPORT 1996 ALLE AFDELINGER LANDSREGISTRET KARBASE THE DANISH VASCULAR REGISTRY ÅRSRAPPORT 1996 ALLE AFDELINGER INDLEDNING Hermed foreligger den første årsrapport fra Landsregistret Karbase (The Danish Vascular Registry). Karkirurgien

Læs mere

Udskrivelse til hjemmet efter en hjernehindeblødning

Udskrivelse til hjemmet efter en hjernehindeblødning Udskrivelse til hjemmet efter en hjernehindeblødning Når man skal udskrives fra sygehuset efter man har haft en hjernehindeblødning, kan der i efterforløbet opstå nogle spørgsmål. Denne vejledning forsøger

Læs mere

Udposning på hjernens pulsåre. Behandlet med Clips

Udposning på hjernens pulsåre. Behandlet med Clips Udposning på hjernens pulsåre. Behandlet med Clips En udposning på hjernens pulsårer kaldes et aneurisme. Et aneurisme kan opdages tilfældigt i forbindelse med undersøgelse for andre lidelser i hjernen

Læs mere

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002 KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN Sygehusdirektoratet tlf. 43 22 22 22 sygehusdirektoratet@kbhamt.dk www.kbhamt.dk Januar 2002 Den gode henvisning Den gode epikrise Det gode ambulante notat Forord Standarder

Læs mere

Booking Undervisning Konfiguration

Booking Undervisning Konfiguration Booking Undervisning Konfiguration Bookingmodulet er integreret i Midt EPJ og tilgåes fra den øverste menulinie Man får vist de bookingafdelinger, man har adgang til på det afsnit man er logget ind. Når

Læs mere

Helbredsoplysninger. Du bedes udfylde skemaet hjemmefra og medbringe dette ved forundersøgelsen. Helbredsmæssige oplysninger

Helbredsoplysninger. Du bedes udfylde skemaet hjemmefra og medbringe dette ved forundersøgelsen. Helbredsmæssige oplysninger Helbredsoplysninger Du bedes udfylde skemaet hjemmefra og medbringe dette ved forundersøgelsen. Navn: Cpr-nr: Højde: Vægt: Helbredsmæssige oplysninger Overfølsomhed for medicin? Hvis ja, hvilke lægemidler:

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende emner Emne Side Generelt Cosmic kontakt / LPR kontakt 2 SKS SKS browser 3 SKS koder nye 3 Stamafdeling og lokalitet

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ optimering

Læs mere

Servicemål i somatikken hvad måles der på

Servicemål i somatikken hvad måles der på NOTAT Bilag 2 Dato: 31. juli 2012 Servicemål i somatikken hvad måles der på Forretningsudvalget har den 29. maj 2012 efterspurgt en særlig redegørelse om servicemålene i driftsaftalerne for de to somatiske

Læs mere

Journal. Indholdsfortegnelse. Godkendelse

Journal. Indholdsfortegnelse. Godkendelse Journal Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 2 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 JOURNAL... 3 6.1.1 Patientjournal - skabelon... 3 6.1.2

Læs mere

DentalSuite Anvend EDI-portalen

DentalSuite Anvend EDI-portalen DentalSuite Anvend EDI-portalen Generelt om EDI-portalen EDI-portalen Er en sikker og fælles platform for sundhedsfagligt personale Gør det muligt at udveksle journalmateriale samt henvise i overensstemmelse

Læs mere

P ROJEKT PRIMA: PROSTATA I MAGING OG

P ROJEKT PRIMA: PROSTATA I MAGING OG Kære praktiserende læge P ROJEKT PRIMA: PROSTATA I MAGING OG BIOM ARKØRER I A LMEN PRAKSIS Velkommen til projekt PRIMA. Quick-guiden fungerer som et opslagshæfte, hvor du hurtigt kan finde oplysninger

Læs mere

Til patienter og pårørende. Åreforkalkning. Vælg billede. Vælg farve. Karkirurgisk Afdeling

Til patienter og pårørende. Åreforkalkning. Vælg billede. Vælg farve. Karkirurgisk Afdeling Til patienter og pårørende Åreforkalkning Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling 2 Blodet transporterer ilt ud til cellerne i kroppen via pulsårerne. Når blodet har afgivet ilt til cellerne, transporteres

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Elektronisk visitering i Ortopædkirurgien Lægens visitering

Elektronisk visitering i Ortopædkirurgien Lægens visitering Elektronisk visitering i Ortopædkirurgien Lægens visitering Indhold Lægens visitering... 2 Videresendelse af henvisning til anden visitator i Ortopædkirurgien... 4 Omvisitering af henvisning til anden

Læs mere

Landsregistret Karbase. The Danish Vascular Registry. www.karbase.dk

Landsregistret Karbase. The Danish Vascular Registry. www.karbase.dk Landsregistret Karbase The Danish Vascular Registry www.karbase.dk Årsrapport 28 Hele landet Midlertidig uvalideret version 1, maj 29 Karbase årsrapport 28 version 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Hjerterehabilitering i Danmark lige nu! v/lene Joensen Akademisk medarbejder Sundhed og Forebyggelse

Hjerterehabilitering i Danmark lige nu! v/lene Joensen Akademisk medarbejder Sundhed og Forebyggelse Hjerterehabilitering i Danmark lige nu! v/lene Joensen Akademisk medarbejder Sundhed og Forebyggelse Hvad er hjerterehabilitering Et fuldt rehabiliteringsforløb indeholder: Undervisning om sygdom og behandling

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

ORBIT Arbejdsgangsanalysebeskrivelser. Hvidovre Hospital Anæstesiologisk afd.

ORBIT Arbejdsgangsanalysebeskrivelser. Hvidovre Hospital Anæstesiologisk afd. ORBIT Arbejdsgangsanalysebeskrivelser Hvidovre Hospital isk afd. V 2,0 ri Friis Jørgensen ri@symmetric.dk April 2007 Symmetric.dk Tom Kristensens vej 38, 5.th 2300 København S Denmark info@symmetric.dk

Læs mere

Ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer

Ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer 1 Patientinformation Ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer Hjertemedicinsk Afdeling B 2 Hvad er formålet med behandlingen? Formålet med ballonudvidelsen er at udvide forsnævringer i hjertets kranspulsårer.

Læs mere

OPERATION FOR HAMMERTÆER

OPERATION FOR HAMMERTÆER OPERATION FOR HAMMERTÆER Hellerup Lyngby Odense Aarhus Skørping Viborg 1 De indledende undersøgelser hos Capio CFR har vist, at du har hammertæer i en grad, som vi kan tilbyde at afhjælpe med operation.

Læs mere

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille.

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille. Indholdsfortegnelse Der skal ALTID udfyldes følgende, før du kan komme i gang med medicin i Nexus:... 2 Medicininformation:... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater

Læs mere

Slide 5: - I bliver fulgt ind på den stue, som I skal være på.

Slide 5: - I bliver fulgt ind på den stue, som I skal være på. Knæseminar - sygeplejedel Slide 1: - Byder velkommen - Præsenterer sig selv - Præsenterer programmet - Forklare man kan blive opereret i Grindsted og Esbjerg Slide 2: - Indkøb: fyld køleskab og fryser.

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

PKOs kvalitative audit af henvisninger og epikriser 2012

PKOs kvalitative audit af henvisninger og epikriser 2012 Anbefalinger på basis af PKOs audit 2012 Ved akutte indlæggelser bør den elektroniske henvisning så vidt muligt sendes samtidig med, at der henvises telefonisk. Benyt markeringen Akut i den elektroniske

Læs mere

Information til operationspatienter og pårørerende

Information til operationspatienter og pårørerende Rev. april 2013 LFA/IM/KØ Information til operationspatienter og pårørerende I dette materiale har vi samlet en række generelle informationer omkring operationer på Nordsjællands Hospital. Operationsdato

Læs mere

Udposning på hjernens pulsåre - behandlet med clips

Udposning på hjernens pulsåre - behandlet med clips Udposning på hjernens pulsåre - behandlet med clips En udposning på hjernens pulsårer kaldes et aneurisme. Et aneurisme kan opdages tilfældigt i forbindelse med undersøgelse for andre lidelser i hjernen

Læs mere

Vejledning til jobloggen

Vejledning til jobloggen Vejledning til jobloggen Vejledning til lovpligtig registrering i jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside Indhold Sådan finder du jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside... 2 Sådan opretter du en log... 3

Læs mere

Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium

Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium Baggrund Vi skal fortsat leve op til direktionens udmeldelse om at vise rettidig omhu og afdelingsledelsen budskab om at organisationen

Læs mere

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling COSMIC PIXIBOG 1 2. UDGAVE Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen Sektion for Projekt og Udvikling 2 PIXIBOG Indhold Hvad skal gøres før nedlukning? Hvad skal gøres under

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal JOURNAL, OPRET En journalsag oprettes hver gang en person har givet noget til arkivet. Journalen giver oplysninger om hvem, der har afleveret hvad og hvornår, samt under hvilke betingelser. Start opgaven

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Kommunikation Breve. Dokumenttype Manual. Fagområde/Emne alle Udgiver SP, Læring og uddannelsesudvikling. Sidst ændret Version 4.

Kommunikation Breve. Dokumenttype Manual. Fagområde/Emne alle Udgiver SP, Læring og uddannelsesudvikling. Sidst ændret Version 4. Kommunikation Breve Breve og attester... 2 Aktiviteten Kommunikation... 3 Find aktiviteten Kommunikation i et ambulant besøg... 3 Find aktiviteten Kommunikation når patienten er indlagt... 4 Opret en behandlingskontakt

Læs mere

Får apopleksipatienter en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehusene i Ringkjøbing Amt - og registreres genoptræningsplanen i PAS systemet?

Får apopleksipatienter en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehusene i Ringkjøbing Amt - og registreres genoptræningsplanen i PAS systemet? RINGKJØBING AMT Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Får apopleksipatienter en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehusene i Ringkjøbing Amt - og registreres genoptræningsplanen i PAS systemet?

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Bemærkninger/uplyst

Læs mere

Resumé Beskriver hvornår og hvordan der foretages patientidentifikation, herunder brug af patientarmbånd.

Resumé Beskriver hvornår og hvordan der foretages patientidentifikation, herunder brug af patientarmbånd. Faglig høring LEDELSESGODKENDELSE Dato: 08.02. 2013 Titel Patientidentifikation, regional retningslinje Tekstforfatter Peter Barner-Rasmussen Hans Henrik Bøttger Jeanette Finderup Solveig Gram Fagligt

Læs mere

Henning Stenholt. Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 130 Offentligt (04) 2. februar 2014

Henning Stenholt. Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 130 Offentligt (04) 2. februar 2014 Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 130 Offentligt (04) Emne: Fornyelse af kørekort Henning Stenholt Norgesvej 1 8370 Hadsten 8698 2861 / 2021 5106 henning@khstenholt.dk Til Folketinget Trafikudvalget

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. April 2017 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Sygehus Vendsyssel. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015

Sygehus Vendsyssel. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015 Sygehus Vendsyssel Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015 Hvem er vi? Mange, mange flere end der kan stå på denne A4 Men har du brug for at kontakte os, kan du skrive til: Sygeplejefaglig

Læs mere

Contents. Capgemini Danmark A/S MEMO. 1. Brugerrolle specifikke rettigheder Administrator rettigheder... 9

Contents. Capgemini Danmark A/S MEMO. 1. Brugerrolle specifikke rettigheder Administrator rettigheder... 9 Capgemini Danmark A/S MEMO Forfatter: Louise Kelstrup Afdeling: TS West Health Team Dato: 2010-12-03 Side: 1/11 Vedrørende: Rettighedsmatrice, opdateret i forhold til R2011.1 Contents 1. Brugerrolle specifikke

Læs mere

Afsnit 420. Gynækologisk Afdeling

Afsnit 420. Gynækologisk Afdeling 4 Afsnit 420 Gynækologisk Afdeling Indhold Velkommen til Gynækologisk Afdeling 3 Når du bliver indlagt 4 I gang igen efter operationen 8 Hjem igen 9 Praktiske oplysninger 10 Personlig rådgivning 12 Faciliteter

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for neurokirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for neurokirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning NOTAT 13-03-2018 Specialeaftale og tro & loveerklæring for neurokirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1. Betegnelsen

Læs mere

KAG. En røntgenfremstilling af hjertets kranspulsårer. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Afsnit M1

KAG. En røntgenfremstilling af hjertets kranspulsårer. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Afsnit M1 KAG En røntgenfremstilling af hjertets kranspulsårer Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Afsnit M1 Hvor foregår undersøgelsen? Undersøgelsen foregår på Skejby Sygehus, hvortil du vil blive overflyttet

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 2-08-207 Specialeaftale og tro & loveerklæring for operationer med rhinoplastik mv. på regionsfunktionsniveau under specialet oto-rhino-laryngologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

Forløbsbeskrivelse. Skærpet mistanke om cancer thyreoidea forud for operation. Sygehusene i Vejle, Fredericia og Kolding

Forløbsbeskrivelse. Skærpet mistanke om cancer thyreoidea forud for operation. Sygehusene i Vejle, Fredericia og Kolding Forløbsbeskrivelse Skærpet mistanke om cancer thyreoidea forud for operation Sygehusene i Vejle, Fredericia og Kolding 1. Rammer 1.1. Aktører Endokrinologisk ambulatorium, Vejle (ovl Cramer Christensen),

Læs mere

Ambulant eller Akut modtageafdeling

Ambulant eller Akut modtageafdeling Ambulant eller Akut modtageafdeling Vis journal Se notater og henvisningen Cave Historik Anfør ingen eller relevant cave Anfør tidligere medicinsk og kirurgisk anamnese Plan Opdater FMK Notat Skriv dit

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere