INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen i skole. Valg af skole og indskrivning - praktisk information. Vores skoler og informationsmøder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen i skole. Valg af skole og indskrivning - praktisk information. Vores skoler og informationsmøder"

Transkript

1 VELKOMMEN I SKOLE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen i skole Valg af skole og indskrivning - praktisk information Vores skoler og informationsmøder Optagelse på andre af kommunens skoler end distriktsskolen Justering af skoledistrikter Privatskole eller skole i anden kommune Sådan indskriver I jeres barn i skole Skolevejen Trygt fra børnehave til skole en god skolestart Når dit barn skal starte i skole Hvornår skal mit barn begynde i skole? Kan mit barn begynde tidligere i skole? Kan mit barn starte senere i skole? Overgangen fra børnehave til skole Hvad lærer man i børnehaveklassen? Skole/hjem-samarbejdet Forældresamtykke Hvornår får vi besked?

3 VELKOMMEN I SKOLE Kære forældre i Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune byder velkommen til børn og forældre i skoleåret 2022/23. Børn, der fylder 6 år i kalenderåret 2022, kan i efteråret 2021 indskrives i en af kommunes folkeskoler. I får her en række praktiske oplysninger, I skal være opmærksomme på vedr. skolevalg og indskrivning. Denne folder indeholder samtidig information om, hvordan vi i fællesskab kan sikre den bedst mulige overgang fra dagtilbud til skole. I kan finde flere informationer om folkeskolerne på Fredensborg Kommunes hjemmeside: Skulle der være tvivlsspørgsmål i forbindelse med indskrivningen, kan I kontakte den pågældende skole, jeres barn skal indskrives på, eller Center for Skole og Dagtilbud på I håb om en god skolestart og et godt samarbejde!

4

5 VORES SKOLER OG INFORMATIONSMØDER Fredensborg Kommune har seks velfungerende folkeskoler med højt fagligt niveau og god trivsel. Under overskriften Fremtidens Folkeskoler har Byrådet vedtaget at sætte yderligere turbo på udviklingen af kommunens folkeskoler. Over de næste 10 år skal skolerne moderniseres for op mod 1 mia. kr. Der skal ombygges, tilbygges og nybygges i alle fire bysamfund i kommunen, så vi bedst skaber rum for fremtidens læring. Skolerne i Fredensborg Kommune har hver deres rammer for undervisningen. Nogle skoler er delt på flere matrikler, mens andre rummer klasse på samme adresse. Forud for skolestart holder alle skolerne informationsmøder og evt. Åbent Hus-arrangementer. Her kan I høre mere om hverdagen i skolen, møde lærere og ledelse, og I har mulighed for at stille spørgsmål om skolestart. Se datoerne i afsnittet om den enkelte skole. Kommunen er geografisk delt i seks skoledistrikter med én skole i hver. De børn, der bor i skoledistriktet, er garanteret optagelse på deres distriktsskole. I kan se, hvordan skoledistrikterne fordeler sig på Fredensborg Kommunes hjemmeside. Her kan I søge på jeres adresse og se, hvilken skole der er jeres distriktsskole. I kan også læse mere om de enkelte skoler på skolernes egne hjemmesider.

6 I FREDENSBORG OG LANDDISTRIKTET Endrupskolen På Endrupskolen kender alle hinanden. Endrupskolen er en mindre skole med stærke fællesskaber, trygge og overskuelige gårdmiljøer og smukke, grønne omgivelser. Det er en skole, hvor man har de bedste betingelser for at lære hinanden at kende. Når vi kender hinanden, kan vi bedre lære alt det andet. Skolen er kendetegnet ved trivsel og høj faglighed for alle. Vi genkender hinanden Skolen skaber trygge klassemiljøer med sunde fællesskaber, hvor eleverne har de bedste forudsætninger for at skabe venskaber med plads til alle. Samarbejdet mellem skolen og forældrene bygger på at lære hinanden at kende. På Endrupskolen mødes elever og forældre med nysgerrighed, tillid og arbejdsglæde. Kendskabet til hinanden er udgangspunktet for den tillidsfulde og respektfulde dialog, der skaber en god skole for alle. Endrupskolens mange betydningsfulde traditioner gør fællesskabet stærkt. På Endrupskolen er der høje forventninger til hinanden og til alle elever. Det faglige niveau er højt. Skolen har tillid til elevernes lyst til at lære, de udfordres for at skabe motivation, vedholdenhed og mod, så de tør at prøve og at lære nyt. Endrupskolen lægger vægt på et tæt forældresamarbejde til gavn for elevernes læring og trivsel. Vi erkender i samspil med hinanden I de stærke læringsfællesskaber er eleverne medskabende, og eleverne tilegner sig ikke alene viden og indsigt hver for sig, de lærer også sammen, af hinanden og på tværs af alder.

7 På Endrupskolen dannes selvstændige verdensborgere med handlekompe- tencer og bæredygtighedsforståelse. Der tages hånd om den enkelte elevs dannelse, eleverne lærer at lære. Det praktiske Endrupskolen er en af kommunens to skoler, der har tilknyttet en specialklasserække med ca. 40 elever. Der går ca. 500 elever på Endrupskolen fordelt på børnehaveklasse til 9. klasse. Skoleleder: Helle Toftekær Adresse: Endrupvej 32, 3480 Fredensborg Informationsmøde på Endrupskolen: 15/09-21 kl Åbent Hus på Endrupskolen: 22/09-21 kl

8 Fredensborg Skole er en stor skole med høje ambitioner for alle elever. På Fredensborg Skole arbejdes der ud fra værdierne om gensidigt forpligtende fællesskaber, respekt for forskellighed og høj faglighed i et demokratisk læringsmiljø. Skolens 842 elever har hjemme på tre matrikler; indskolingsafdeling på henholdsvis Benediktevej og i Karlebo, og på udskolingsafdelingen Vilhelmsro. Indskolingsafdelingen i den klassiske røde murstensbygning på Benediktevej ligger i Fredensborg By og er en stor indskolingsafdeling med 344 elever fra børnehaveklasse til 5. klasse. Vi vægter traditioner højt; isbilen ringer i skolegården første skoledag, 2. årgang viser krybbespil i Fredensborg Slotskirke, og storevenner fra 5. klasse tager imod de nye elever på deres første skoledag. 0., 1. og 2. årgang har fast glæde af skolens udeskole, både på Karlebo og på Lundely SFO. Vi vægter ture ud af huset og inddragelse af lokalsamfundets tilbud.

9 Indskolingsafdelingen i Karlebo er en hyggelig, lille og meget overskuelig afdeling med 61 elever, der er delt i tre aldersintegrerede klasser. Karleboafdelingen ligger på landet i smuk natur og med Udeskolen som en del af de attraktive udearealer. Udeskolen er et tilbud til alle elever på 1. og 2. årgang samt alle eleverne på Karleboafdelingen. Forældreforeningen Karlebo er i høj grad med til at skabe et lokalt fællesskab om skolen. Udskolingsafdelingen Vilhelmsro Udskolingsafdelingen, beliggende i det naturskønne område Vilhelmsro, er en ny og moderne skole, der hele tiden forandrer sig i takt med de unges præferencer, samtidig med et stærkt fokus på faglighed. Her går 437 elever fra 6. klasse til 10.klasse. De tre årgange er struktureret omkring faglige linjer, der betyder, at de unge får mulighed for at fordybe sig i et for dem - særligt interesseområde; Idræt, science, internationale aspekter, medieproduktion og andre kreative teknikker. Kommunens 10. klasses tilbud er en del af Vilhelmsro og hilser elever fra både egen og andre kommuner velkommen.

10 Det praktiske Skoleleder: Susanne Bremer Nielsen Adresse: Benediktevej 7, 3480 Fredensborg & Avderødvej 48, 2980 Kokkedal & Humlebækvej 10, 3480 Fredensborg Skolens hjemmeside: Forældreforeningens hjemmeside: 16w.karleboudeskole.dk/ Informationsmøde på Fredensborg Skole, Benediktevej: 16/09-21 kl Åbent Hus på Fredensborg Skole, Benediktevej: 23/9-21 kl Informationsmøde på Fredensborg Skole, Karlebo: 14/09-21 kl Åbent Hus på Fredensborg Skole, Karlebo: 21/09-21 kl

11

12 I HUMLEBÆK Humlebæk Skole er en skole med to afdelinger. Indskolingsafdelingen ligger tæt på både skov og strand og det lille hyggelige fiskeleje Sletten. Udskolingsafdelingen ligger flot placeret op til marker, eng og levende hegn. Et veludviklet stisystem forbinder de to afdelinger, og lokalområdets muligheder for både natur og kultur inddrages i undervisningen. Skolen har et fagligt og inspirerende læringsmiljø båret af stærke relationer, tydelige ambitioner og dannelse, der udvikler den enkelte elev fagligt og personligt samt bidrager til et stærkt fællesskab. Der er et læringsmiljø med højt til loftet og et forpligtende fællesskab baseret på trivsel, glæde og selvværd. Skolens tre værdier ambition, dannelse og fællesskab er fælles pejlemærker, der sikrer de bedste forudsætninger for elevernes videre uddannelse. Humlebæk Skole oplever, at den traditionelle organisationsenhed, klassen ikke altid slår til, når den enkelte elev skal møde optimale faglige, sociale og personlige udfordringer. I stedet har skolen indført den mere rummelige og funktionelle organisationsenhed, årgangen. Årgangen rummer gode muligheder for undervisningsdifferentiering, bidrager til et mere varieret skoleforløb og skaber et godt sammenhold og god trivsel på hele årgangen. Årgangsundervisningen er et vigtigt udgangspunkt for fællesskabet. Det er på årgangen, eleverne finder nye venner, og det er også her de oplever styrken i at have mange forskellige samarbejdspartnere og at samarbejde med elever, der har andre kompetencer end dem selv.

13 Humlebæk Skoles forskellige organisationsformer styrker elevernes evner til at begå sig godt i mange forskellige fællesskaber. Fællesskaberne bidrager på forskellig vis til elevernes udvikling, hvor årgangen er den bærende enhed på skolen. Det praktiske I alt går der ca. 620 elever på Humlebæk Skole. På indskolingsafdelingen går ca. 360 elever fra børnehaveklasse til 5. klasse. På udskolingsafdelingen går ca. 260 elever fra klasse. Skoleleder: Hans Frøslev Jensen Adresse: Gammel Strandvej 132 & Baunebjergvej 401, 3050 Humlebæk Skolens hjemmeside: Informationsmøde Humlebæk Skole: 16/09-21 kl Åbent Hus Humlebæk Skole: 23/09-21 kl

14 Langebjergskolen er en to-sporet skole beliggende midt i skøn natur. Omgivet af store, grønne udearealer ligger skolens bygninger som en lille landsby med et Sydhus til indskolingen, et Nordhus til mellemtrinnet og en selvstændig del til udskolingen. Skolens arkitektur skaber gode rammer for udeundervisning og unikke betingelser for elevernes læring og leg. Skolen har stærke fællesskaber og traditioner, og har bl.a. venneklasser, hvor alle elever har en store- eller lilleven, som mødes flere gange om året i faglige og sociale sammenhænge. Langebjergskolens vision er at skabe en skole, som eleverne ikke vil hjem fra. En skole, som alle kan være stolte af, og hvor man gerne vil komme hver dag. En skole, som giver eleverne mod på livet, lyst til at lære, og oplevelsen af at vokse og udvikle sig. Den pædagogiske praksis er funderet i en projektbaseret tilgang til læring (PBL), hvor eleverne fordyber sig i autentiske problemstillinger, med kreativitet og innovation indlejret som kompetencer parallelt med deres fagfaglige undervisning. Skolen har erfaret, at PBL i højere grad end traditionel boglig undervisning muliggør en udvikling af faglig viden, færdigheder og karakteregenskaber i en meningsfyldt ramme. Eleverne tager udgangspunkt i egne erfaringer, kompetencer og oplevelser, og har et stort medansvar for egne projekter. Samarbejdet mellem skole og hjem har afgørende betydning for læring og trivsel, og Langebjergskolen arbejder altid på at holde elevernes familier opdaterede om skolens hverdag.

15 Det praktiske Langebjergskolen har ca. 460 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. Skoleleder: Søren Bjørn Jakobsen Adresse: Langebjergvej 401, 3050 Humlebæk Skolens hjemmeside: Informationsmøde på Langebjergskolen: 14/09-21 kl Åbent Hus på Langebjergskolen: 22/09-21 kl

16 I KOKKEDAL Kokkedal Skole er en større skole, der er placeret centralt i Kokkedal med gode fysiske rammer for både store og små. Byggeriet er fra 70 erne med højt til loftet, rummelige indendørsfaciliteter og et spændende nyt udemiljø med fokus på klimatilpasning. I skolens kantine mødes eleverne på tværs af årgange, og der serveres sund og indbydende frokost. Skolen er ambitiøs såvel fagligt som socialt både på den enkeltes og på fællesskabets vegne. Skolen er en faglig stærk og inkluderende skole, der arbejder for at tilgodese alle elevers undervisningsmæssige behov, det være sig specialundervisning for de svageste og talentundervisning for de stærkeste. Og alt det, der naturligt ligger imellem. Skolen rummer naturligt både specialundervisnings- og almenklasser, hvorfor specialklasser placeres i sammenhæng med den årgang, de tilhører. Skolen arbejder med ansvar, respekt, engagement og professionalisme som grundværdier. Det praktiske På Kokkedal Skole går der ca. 780 elever fordelt på børnehaveklasse til 9. klasse. Kokkedal Skole er en af kommunens to skoler, der har tilknyttet en specialklasserække med ca. 30 elever. Skoleleder: Kirsten Birkving Adresse: Holmegårdsvej , 2980 Kokkedal Skolens hjemmeside: Informationsmøde på Kokkedal Skole: 21/9-21 kl

17

18 I NIVÅ Nivå Skole er en større skole, der ligger med Nivås grønne natur i baghaven med gode lege- og læringsfaciliteter inde og ude. Der bygges en helt ny skole i Nivå Bymidte som en del af Generationernes Hus. Projektet er færdigt i Det er spændende at gå i skole på Nivå Skole. Elever på skolen lærer at sætte kompetente aftryk på nutid og fremtid gennem aktive, autentiske, engagerende og kreative læreprocesser. Nivå Skole vægter fællesskabet højt. Forskellighed er en styrke i omsorgsfulde, forpligtende fællesskaber, hvor den enkelte elev dannes, lærer og begejstres i en meningsfuld hverdag. Alle kan noget, ingen kan det hele, sammen kan vi alt. Det praktiske I alt går der ca. 650 elever på Nivå Skole. Skoleleder: Jamie Stevenson Adresse: Mariehøj 501, 2990 Nivå Skolens hjemmeside: Informationsmøde på Nivå Skole: 22/09-21 kl Åbent Hus på Nivå Skole, SFO: 22/09-21 kl

19

20 SÅDAN INDSKRIVER I JERES BARN I SKOLE I Fredensborg Kommune er der digital indskrivning af skolebørn. Som foræl- dre skal I derfor indskrive jeres barn via ning Alle børn skal indskrives via den digitale indskrivning. Det gælder også, hvis der overvejes skoleudsættelse, eller der ønskes en anden skole end distriktsskolen. Som noget særligt for indskrivning på Fredensborg Skole, gælder det, at I kan notere hvilken af de to indskolingsafdelinger, I ønsker at søge optagelse på. Der er i det digitale skema mulighed for at angive disse ønsker. For at bruge den digitale indskrivning skal I have NemID. Hvis I ikke har NemID, kan I bestille en NemID på Indskrivningen skal ske i perioden: til og med

21 Opskrivning til SFO Hvis jeres barn er opskrevet til SFO vil han/hun automatisk blive overflyttet til den ønskede SFO den 1. maj I kan følge jeres barns opskrivning på den digitale pladsanvisning; Optagelse på andre af kommunens folkeskoler end distriktsskolen Der er i Danmark frit skolevalg. Som forældre kan I søge om at få jeres barn optaget på en anden folkeskole i kommunen end distriktsskolen, i en folkeskole i en anden kommune eller på en privatskole. Optagelse vil da afhænge af, om den pågældende skole har plads. Der oprettes en venteliste ved behov. Hvis der er flere elever, som søger en skole i Fredensborg Kommune, end skolen har mulighed for at optage, optages elever, som ikke bor i distriktet, efter følgende principper: Først optages de børn, som ved skolestart har søskende på den ansøgte skole. Kan alle ønsker ikke opfyldes, optages de søskende, der bor tættest på den ansøgte skole. Har to eller flere børn lige vilkår, foretages en lodtrækning. Dernæst optages børn uden søskende på den ansøgte skole. Kan alle ikke optages, bliver de børn, der bor tættest på den ansøgte skole optaget. Har to eller flere børn lige vilkår, foretages en lodtrækning. Bliver et barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, kan eventu- elle søskende ikke garanteres plads på den samme skole. I har senere hen heller ikke krav på optagelse på distriktsskolen.

22 Der ydes ikke fri befordring, hvis jeres barn bliver optaget på en anden skole end distriktsskolen. Ansøgning om optagelse på en anden folkeskole i kommunen end distriktsskolen sker på den digitale indskrivningsblanket. Privatskole eller skole i anden kommune Ønsker I jeres barn indmeldt på privatskole eller en skole i en anden kommune, skal I selv indmelde barnet på den ønskede skole. Af hensyn til kommunens registrering af samtlige skolebørn i kommunen, skal I via kommunens digitale indskrivning registrere, hvor I ønsker barnet indmeldt.

23

24 SKOLEVEJEN Kommunen sørger for transport til og fra distriktsskolen for elever, der enten har lang vej til skolen eller skal færdes på trafikfarlige veje. Der gives befordring, hvis barnet har over: 2,5 km (børnehaveklasse - 3. klasse) 6,0 km (4. klasse - 6. klasse) 7,0 km (7. klasse - 9. klasse) 9,0 km (10. klasse) Er dele af skolevejen til distriktsskolen erklæret for trafikfarlig af politi og kommune, sørger kommunen for kørsel - uanset afstand. Vurderingen af vejene er foretaget i samarbejde med politiet. Se oversigten over de trafikfarlige veje i Fredensborg Kommune på Der ydes ikke fri befordring for elever, der er indskrevet på en anden skole end distriktsskolen.

25 ::iebo 1,/umle'bæk Skole - ' Gl. Strandvej cg Endrupskolen Fredensborg Skole Langebjergskolen / Humlebæk Skole - Nivå Skole Skoler Kokkedal Skole Trafikfarligeveje/kryds ---- Trafikfarlig for alle klassetrin ---- Trafikfarlig til og med 5. klasse Trafikfarlig til og med 4. klasse ---- Trafikfarlig til og med 3. klasse ---- Trafikfarlig til og med 2. klasse ,-1,..,.,---,fi l,f --,.-l in

26

27 NÅR DIT BARN STARTER I SKOLE Med skolen starter en ny periode i jeres barns liv. En periode, de fleste børn ser frem til med lyst og spænding og måske også med en smule nervøsi- tet for alt det nye. Dagen skal nu foregå i helt nye omgivelser på en skole og for de fleste børn også i en SFO. Børnene får nye voksne omkring sig. Lærerne og pædagogerne i skolen bliver centrale personer i børnenes liv. Børnene vil også møde pædagogerne fra SFO en i skolen, da lærere og pædagoger fra børnehaveklasse og SFO arbejder tæt sammen for at sikre børnene en god skolestart og en sammenhængende hverdag. Hvornår skal mit barn begynde i skole? Undervisningspligten gælder fra den 1. august i det kalenderår, hvor jeres barn fylder 6 år. Det vil sige, at børn, der er født i 2016 og bor i Fredensborg Kommune, kan indskrives på en af kommunens skoler til at starte i børnehaveklasse august Kan mit barn begynde tidligere i skole? Børn, der er født i perioden 1. januar september 2017, kan søge om optagelse i en børnehaveklasse, men det kræver, at barnet er tilstrækkeligt modent og følelsesmæssigt klar til børnehaveklassen med henblik på at gå i 1. klasse året efter.

28 Hvis I ønsker, at jeres barn skal starte tidligere i skole, skal I henvende jer til distriktsskolen. Skolen vil så invitere til en samtale, og derefter afgøres det af skolens leder, om jeres barn er tilstrækkeligt modent til at starte i børnehaveklasse august 2022, eller der er behov for yderligere vurderinger. Kan mit barn begynde senere i skole? Allerede mens jeres barn går i børnehave, forbereder det sig til skolelivet. Børnehaven samarbejder med jer forældre og skolen om at sikre en god og tryg overgang fra dagtilbud til skole. Det bedste udgangspunkt for en god skolestart er, at barnet er robust på det sociale område, har et godt sprog, en god portion selvværd og er nysgerrig efter at lære nyt. Kun i få tilfælde er det muligt at lade barnet begynde i skole et år senere, end undervisningspligten indtræder. Udsættelse skal ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet og i givet fald være begrundet i barnets udvikling og modenhed. Undervisningspligten kan kun udsættes med et enkelt år. Hvis det overvejes at skoleudsætte, vil daginstitutionen allerede på et tidligt tidspunkt have indkaldt til skolestarterkonference, hvor der arbejdes fokuseret med barnet i samarbejde med forældrene. Hvis I er i tvivl om jeres barns skoleparathed, kan I som forældre tage kontakt til den daglige leder i jeres barns institution. Derefter vil I blive indkaldt til et møde, hvor I i fællesskab drøfter barnets skoleparathed. Hvis der fortsat er behov for skoleudsættelse, inviteres I til skolestarterkonference, hvor I sammen med relevante fagpersoner vil udarbejde en handleplan for, hvad der skal arbejdes fokuseret med i forhold til at blive skoleparat. Selvom der overvejes skoleudsættelse, skal I udfylde skemaet i den digitale indskrivning og notere dette.

29 Overgang fra børnehave til skole I Fredensborg Kommune arbejdes der systematisk på at sikre, at overgangen til SFO og skole bliver så tryg en oplevelse som muligt for kommende skolestartere og deres familier. Overgangsarbejdet indebærer et tæt samarbejde og en tæt dialog imellem børnehave, SFO og skole. Samarbejdet består bl.a. i, at barnet, før det starter i SFO, besøger sin kommende SFO sammen med kendte voksne fra børnehaven. Tilsvarende besøger barnet før skolestart sin kommende skole sammen med kendte voksne fra SFO en. Før barnet starter i SFO, kan der afholdes overgangssamtale imellem børnehaven, SFO en og skolen. Overgangssamtalen tager afsæt i en børneprofil, der er udarbejdet af børnehaven i samarbejde med jer forældre. Børneprofilen består af en beskrivelse af barnets styrker og særlige kendetegn samt vanskeligheder eller særlige udfordringer. I Børneprofilen indgår også de sprog- og trivselsvurderinger, som børnehaven har lavet af barnet. Eventuelle aftaler med barnets forældre om særlige tiltag er også en del af børneprofilen. Hvad lærer man i børnehaveklassen? I børnehaveklassen vægtes både en faglig og en legende tilgang til undervisningen. Der er opmærksomhed på barnets sprog og sprogforståelse, og alle elever sprogvurderes i begyndelsen af børnehaveklassen for at kunne tilrettelægge undervisningen efter børnenes forskellige kompetencer og behov.

30 Børnehaveklassen lægger fundamentet for skolens videre arbejde med elevernes alsidige, personlige udvikling. Det sker ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære og samtidig gør barnet fortroligt med skolen. Undervisningen bygger på de færdigheder, viden og erfaringer, som børnene allerede har tilegnet sig i familien, børnehaven og fritiden. Undervisningen indeholder leg og opgaver med bogstaver og tal, sprog og udtryksformer, naturen og naturfænomener, bevægelse og motorik, sociale færdigheder, samvær og samarbejde. Legen vil stadigvæk være en væsentlig del af barnets tilværelse, og målet er, at alle børn oplever, at de er en del af fællesskabet. Skole/hjem-samarbejdet Det er skolens opgave i et tæt samspil med forældrene at give alle børn de bedst mulige forudsætninger for at klare sig godt i livet. Forældrenes bidrag til børnenes udvikling og trivsel i skolen kræver først og fremmest interesse og lysten til at samarbejde. Forældresamarbejdet er vigtigt for både barnet, familien og skolen. Samarbejdet udvikles gennem forældremøder for hele klassen/årgangen og skole/hjem-samtaler om det enkelte barn. I mange tilfælde vil der også være en mere uformel kontakt mellem hjem og skole, gennem den digitale kommunikationsplatform Aula eller møder. Der vil desuden være fællesarrangementer for børn og forældre.

31 Forældresamtykke Som forældre skal I give skriftligt samtykke til, at SFO og skolen kan få adgang til børneprofilen. I forbindelse med overgangssamtalen vil I blive bedt om at forholde jer til forespørgslen om skriftligt samtykke. Snak med den daglige leder af jeres barns dagtilbud, hvis I har spørgsmål til overgangsarbejdet. Hvornår får vi besked? Når den sidste dato for indskrivning er passeret i oktober, pågår der et arbejde med at få puslespillet til at gå op. Fredensborg Kommune tilstræber at alle får deres ønsker opfyldt. Hvis det viser sig, at antallet af indskrevne børn på en skole er større end forventet, eller en klasse bliver for lille, har kommunen mulighed for at gennemføre en justering af en skoles distrikt i perioden mellem indskrivningen og skoleårets begyndelse. Sker dette mod forventning, kan det være nødvendigt at flytte enkelte børn efter indskrivningen. Center for Skole og Dagtilbud vil i de tilfælde henvende sig direkte til de implicerede forældre. Alle er interesserede i at få fordelingen af kommunens børn på plads så hurtigt som muligt. Baseret på de seneste års skolestart, kan I forældre forvente svar omkring 1. februar 2022.

32 VIGTIGE DATOER Digital Indskrivning Indskrivningen skal ske i perioden: til og med Informationsmøder og Åbent Hus på skolerne: Endrupskolen Informationsmøde: kl Åbent Hus: kl Fredensborg Skole, Benediktevej Informationsmøde: kl Åbent Hus: kl Fredensborg Skole, Karlebo Informationsmøde: kl Åbent Hus: kl Humlebæk Skole, Gammel Strandvej Informationsmøde: kl Åbent Hus: kl Langebjergskolen Informationsmøde: kl Åbent Hus: kl Kokkedal Skole Informationsmøde: kl Nivå Skole, Syd Informationsmøde: kl Åbent Hus (SFO): kl

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2018 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2018 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2018 Fredensborg Kommune 2 Velkommen i skole Jeres barn har nu nået den alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse. Fredensborg kommune

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen i skole. Valg af skole og indskrivning - praktisk information. Vores skoler og informationsmøder

INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen i skole. Valg af skole og indskrivning - praktisk information. Vores skoler og informationsmøder VELKOMMEN I SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen i skole Valg af skole og indskrivning - praktisk information Vores skoler og informationsmøder Optagelse på andre af kommunens skoler end distriktsskolen

Læs mere

Kære forældre i Fredensborg Kommune. Velkommen i skole. Fredensborg Kommune byder velkommen til børn og forældre i skoleåret

Kære forældre i Fredensborg Kommune. Velkommen i skole. Fredensborg Kommune byder velkommen til børn og forældre i skoleåret VELKOMMEN I SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN I SKOLE Velkommen i skole Kære forældre i Fredensborg Kommune Valg af skole og indskrivning - praktisk information Vores skoler og informationsmøder Optagelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen i skole. Valg af skole og indskrivning - praktisk information. Vores skoler og informationsmøder

INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen i skole. Valg af skole og indskrivning - praktisk information. Vores skoler og informationsmøder VELKOMMEN I SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen i skole Valg af skole og indskrivning - praktisk information Vores skoler og informationsmøder Optagelse på andre af kommunens skoler end distriktsskolen

Læs mere

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2018 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2018 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2018 Fredensborg Kommune 2 Velkommen i skole Jeres barn har nu nået den alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse. Fredensborg Kommune

Læs mere

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2017 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2017 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2017 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Velkommen i skole... 4 Nye oplevelser... 5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Overgang mellem Daginstitution, HFO og Frederiksborg Byskole

Overgang mellem Daginstitution, HFO og Frederiksborg Byskole Overgang mellem Daginstitution, HFO og Frederiksborg Byskole 2017-2018 Frederiksborg Byskole Carlsbergvej 13 3400 Hillerød Tlf. 72 32 78 00 byskolen@hillerod.dk frederiksborgbyskole.skoleporten.dk Hjertelig

Læs mere

Skoleindskrivning 2018 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2018 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2018 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Skoleindskrivning 2017

Skoleindskrivning 2017 Skoleindskrivning 2017 Kære forældre - til nye skolebørn Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder seks år. Det betyder, at alle børn, der fylder seks år i 2017,

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Center for Skole og Dagtilbud Forord Børn fødes med et væld af ressourcer, med en medfødt nysgerrighed og lyst til at lære. Læring og udvikling sker fra dag et i barnets

Læs mere

Velkommen på Hældagerskolen. Informationsfolder til nye forældre

Velkommen på Hældagerskolen. Informationsfolder til nye forældre Velkommen på Hældagerskolen Informationsfolder til nye forældre Kære forældre At starte i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men også for dig som forælder. Vi har derfor lavet denne folder, da

Læs mere

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE DAGTILBUD OG UDDANNELSE VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE LIV, LEG OG LÆRING KÆRE FORÆLDRE TIL KOMMENDE SKOLEBØRN Jeres barn skal starte i skole til august 2014, hvis barnet er født i 2008 eller tidligere. Derfor

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Velkommen på Løsning Skole

Velkommen på Løsning Skole Velkommen på Løsning Skole Informationsfolder til nye skolestartere 2018/19 Løsning Skole Ny Skolegade 13 8723 Løsning Tlf. 7974 1166 www.losning-skole.dk Kære forældre. Velkommen til Løsning Skole. Løsning

Læs mere

Velkommen i vores folkeskoler

Velkommen i vores folkeskoler Velkommen i vores folkeskoler Oktober 2018 Center for Skole og Dagtilbud Velkommen i skole Egedal Kommune byder velkommen til vores folkeskoler. At starte i skole er begyndelsen på en ny og vigtig tid

Læs mere

Skolestart på Hillerød Vest Skolen

Skolestart på Hillerød Vest Skolen Skolestart på Hillerød Vest Skolen Skolestart på Hillerød Vest Skolen Program: Præsentation Lovgrundlaget Hvem er vi? De to afdelinger Vores værdigrundlag SFO Skoleparathed Vigtige oplysninger Lovgrundlaget

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående;

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående; Som forældre kan I forvente en skole, der vægter, at I og Jeres barn oplever skolen som en tryg og stabil ramme for barnets faglige og sociale læring. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, så starten

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Velkommen til Distriktsskole Stenløse

Velkommen til Distriktsskole Stenløse Velkommen til Distriktsskole Stenløse Dagsorden Musisk indslag Dagsorden + præsentation Organisation Læring og trivsel Skoleparathed Skoleindskrivning 3. apr. -> Mini-SFO 13. aug. -> 0.kl. Spørgsmål Organisation

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅLHOLM SKOLE

VELKOMMEN TIL ÅLHOLM SKOLE Side 2 VELKOMMEN TIL ÅLHOLM SKOLE Børn er forskellige og de skal udfordres på forskellig måde. Det gør vi i s indskoling. Her er plads til alle, både når det gælder læring, og når det handler om at have

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

I skole - fakta om skolestart

I skole - fakta om skolestart Greve Kommune Center for skoler Skoleåret 2008 / 2009 I skole - fakta om skolestart august 2007 Forældreorientering om indskrivning til børnehaveklasse og 1. klasse Kære forældre. Greve Kommune vil med

Læs mere

I Ringsteds folkeskoler har vi fokus på højt fagligt niveau, trivsel og respekt for, at ikke alle lærer ens. Ringsted Kommunes folkeskoler

I Ringsteds folkeskoler har vi fokus på højt fagligt niveau, trivsel og respekt for, at ikke alle lærer ens. Ringsted Kommunes folkeskoler I Ringsteds folkeskoler har vi fokus på højt fagligt niveau, trivsel og respekt for, at ikke alle lærer ens. Ringsted Kommunes folkeskoler Kære kommende elev og forælder i Ringsted Kommunes folkeskoler

Læs mere

SKOLESTART Klar, parat start!

SKOLESTART Klar, parat start! SKOLESTART 2017 Klar, parat start! Velkommen til 0. klasse Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i 0. klasse. Kære børn og forældre Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i børnehaveklassen. Samarbejdet

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Kære forældre. Digital indskrivning kræver en nemid, besl gras på www.nemid.nu

Kære forældre. Digital indskrivning kræver en nemid, besl gras på www.nemid.nu INDSKRIVNING 2014 Kære forældre Med denne folder ønsker vi at give en fælles informaon om indskrivning af jeres barn/børn i skole. Den fælles informaon udsendes l jer, hvis børn er født i 2008 og i 2007,

Læs mere

Ændringsforslag til høring Bilag til Skolestyrelsesvedtægt for Fredensborg Kommunes Skoler, september

Ændringsforslag til høring Bilag til Skolestyrelsesvedtægt for Fredensborg Kommunes Skoler, september Nuværende Bilag til Skolestyrelsesvedtægt for Fredensborg Kommunes Skoler 2017 Ændringsforslag til høring Bilag til Skolestyrelsesvedtægt for Fredensborg Kommunes Skoler, september 2019 2017 Antal skoler

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO- og SFO-klub i Halsnæs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO- og SFO-klub i Halsnæs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO- og SFO-klub i Halsnæs Kommune Børn, Unge og Læring - december 2018 Indhold Indledning 3 Formål 3 Struktur og rammer for SFO og SFO-klub 3 SFO og SFO-klub og Børne-

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

SE MIG! jeg er på vej. Skoledistrikt Vest. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Vest

SE MIG! jeg er på vej. Skoledistrikt Vest. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Vest SE MIG! jeg er på vej Skoledistrikt Vest En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Vest Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole. De er spændte

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Undervisningsministeriet har udarbejdet fælles mål for indholdet i børnehaveklassen, beskrivelsen undervisningsministeriets hjemmeside

Undervisningsministeriet har udarbejdet fælles mål for indholdet i børnehaveklassen, beskrivelsen undervisningsministeriets hjemmeside Kære forældre! For at I kan danne jer et indtryk af, hvad der venter jeres barn når det begynder skolelivet i børnehaveklassen, har vi skrevet følgende information. Undervisningsministeriet har udarbejdet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole

Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole Pædagogiske vision. Vi ønsker at udfordre børnene. Vi vil stimulere og støtte børnenes læring, dvs. deres tilegnelse af kundskaber, færdigheder og musisk/kreative

Læs mere

SFO og SFO-klub bidrager som en aktiv medspiller til opfyldelse af folkeskolens og skolereformens hensigt og formål. 1

SFO og SFO-klub bidrager som en aktiv medspiller til opfyldelse af folkeskolens og skolereformens hensigt og formål. 1 Indledning I Halsnæs er SFO og SFO-klub en fuldt integreret del af folkeskolen. Det betyder i det daglige arbejde, at lærere og det pædagogiske personale ud fra hver deres faglige baggrund har et fælles

Læs mere

Vision, værdier og menneskesyn

Vision, værdier og menneskesyn Vision, værdier og menneskesyn Vision Vi vil være det bedste helhedstilbud for vores børn. Vi vil lægge vægt på børnenes alsidige udvikling og tage højde for deres forskellige sociale, faglige og følelsesmæssige

Læs mere

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Forbered dit barn Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Vi ønsker Glade, trygge børn der har selvtillid, og som er selvstændige

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Fokus OMRÅDER. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune

Fokus OMRÅDER. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune 9 Fokus OMRÅDER Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Velkommen i 0. klasse på Amagerskolen 2019

Velkommen i 0. klasse på Amagerskolen 2019 Velkommen i 0. klasse på Amagerskolen 2019 Informationsmøde tirsdag d. 25. september 16:00-17:00 Informationsmøde 0. klasse Tiden nærmer sig, hvor dit barn skal skrives op til skolestart. Det er en spændende

Læs mere

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Kære forældre Antallet af børn, der søger vores folkeskoler, stiger. Det glæder vi os over, og Børne- og Skoleudvalget er optaget

Læs mere

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Visionen Tranegård vil både i skole og fritid danne og uddanne hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig

Læs mere

Velkommen til Højmeskolen 2019/20

Velkommen til Højmeskolen 2019/20 Velkommen til Højmeskolen 2019/20 Fredag den 1. marts 2019 Forårs SFO og SFO Fredag den 1. marts 2019 starter jeres barn i Forårs SFO på Højmeskolen. Højmeskolens SFO er opdelt i to afdelinger: En afdeling

Læs mere

Nordvestskolens værdigrundlag

Nordvestskolens værdigrundlag Nordvestskolens værdigrundlag Forord: Skolens værdigrundlag er Nordvestskolens fundament. Nordvestskolen vil grundlæggende gøre eleverne livsduelige ved at være en udviklingsorienteret skole, der lægger

Læs mere

Anerkendelse Fællesskab Lyst til at lære INDSKOLINGEN

Anerkendelse Fællesskab Lyst til at lære INDSKOLINGEN Anerkendelse Fællesskab Lyst til at lære INDSKOLINGEN Kære elever og forældre I denne folder kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i indskolingen på Haldum-Hinnerup Skolen. Vi

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

langebjergskolen En god start

langebjergskolen En god start langebjergskolen En god start Langebjerg.indd 1 8/24/2012 9:26:42 AM Langebjerg.indd 2 8/24/2012 9:26:43 AM En god start Faglighed, trivsel, sundhed De tre værdier er grundlaget for skolens ambition om

Læs mere

Velkommen til Distriktsskole Stenløse

Velkommen til Distriktsskole Stenløse Velkommen til Distriktsskole Stenløse Distriktsskole Stenløse består af 4 afdelinger: Stengårdsskolen Bækkegårdsskolen Lærkeskolen Veksø Skole Folkeskolens kerneopgave En kompetencegivende skole indenfor:

Læs mere

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2017 / 2018 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Om overgangen fra daginstitution til skole... 4

Læs mere

SKOLESTART. - daginstitutioner og skole samarbejder om, at give dit barn den bedste skolestart

SKOLESTART. - daginstitutioner og skole samarbejder om, at give dit barn den bedste skolestart SKOLESTART - daginstitutioner og skole samarbejder om, at give dit barn den bedste skolestart Forord Kære forældre I har et barn, som har alderen til at kunne begynde i skolen i august 2011. I daginstitutioner

Læs mere

Lovgrundlag for børnehaveklassen

Lovgrundlag for børnehaveklassen Skolestart Program Velkomst Lovgrundlag og trinmål for 0. klasse Sammenhængende Skoledag Arbejde i børnehusene op til skolestart Samarbejdet imellem skolen og daginstitutioner Mødet med skolen/sfo frem

Læs mere

Skoleindskrivning. Indskrivning til 0. klasse 2019/

Skoleindskrivning. Indskrivning til 0. klasse 2019/ Skoleindskrivning Indskrivning til 0. klasse 2019/2020 www.middelfart.dk Indskrivning til skole og Tidlig-SFO Indskrivning foretages digitalt af forældre med forældremyndighed i ugerne 46-49 på www.middelfart.dk/skolestart

Læs mere

Velkommen i 0. klasse på Amagerskolen 2018

Velkommen i 0. klasse på Amagerskolen 2018 Velkommen i 0. klasse på Amagerskolen 2018 Informationsmøde tirsdag d. 9. januar kl. 16:30-17:30 Informationsmøde 0. klasse på Amagerskolen 2018 Tiden nærmer sig, hvor dit barn skal skrives op til skolestart.

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Tilst Skole. Informationsmøde 2014

Tilst Skole. Informationsmøde 2014 Tilst Skole Informationsmøde 2014 Dagens program 1. Tilst Skole hvem er vi? 2. Overgang fra børnehave til skole hvordan gør vi? 3. Er mit barn skoleparat? 4. Hvad er med til at skabe en god skolegang?

Læs mere

- Børn og unges udvikling og læring - Fællesskaber - Sundhedsfremme og tidlig indsats - Forældre - Sammenhæng og udsyn

- Børn og unges udvikling og læring - Fællesskaber - Sundhedsfremme og tidlig indsats - Forældre - Sammenhæng og udsyn Tillæg til folderen Mål- og indholdsbeskrivelse for folkeskolens skolefritidsordninger Nedenstående punkter udfyldelse af den enkelte SFO, og lægges på skoleporten og i forældreintra. Basisoplysninger

Læs mere

Vi er her for børnenes skyld!

Vi er her for børnenes skyld! Vi er her for børnenes skyld! Informationsmøde 17.01.19 på Sofiendalskolen - din lokale folkeskole på toppen af Skalborg Bakke Program: At blive en del af fortællingen om Sofiendalskolen Velkommen og intro

Læs mere

Skolestart på Parkvejens Skole

Skolestart på Parkvejens Skole på Parkvejens Skole INDHOLD Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Parkvejens Skole Børnehaveklassen Indskolingen Skolefritidsordningen SFO Kridthuset General information Nu nærmer skoleindskrivningen

Læs mere

Vedtaget i skolebestyrelsen marts 2015

Vedtaget i skolebestyrelsen marts 2015 BORUP SKOLES VÆRDIGRUNDLAG OG VISION Vedtaget i skolebestyrelsen marts 2015 FÆLLESSKABET ER I CENTRUM PÅ BORUP SKOLE For det enkelte barn og den enkelte voksne tillægges det stor værdi, at indgå i forpligtende

Læs mere

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Børne- og Ungeområdet Revideret i 2013 1 I Frederiksberg kommune har der de senere år været fokus på overgangen fra dagtilbud til skole/sfo, hvilket har ført til at

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

KLAR PARAT SKOLESTART? Procedurer i forbindelse med skolestart og skoleudsættelse i Thisted

KLAR PARAT SKOLESTART? Procedurer i forbindelse med skolestart og skoleudsættelse i Thisted KLAR PARAT SKOLESTART? Procedurer i forbindelse med skolestart og skoleudsættelse i Thisted Kommune Indledning Denne folder specificerer procedurerne for skolestart og skoleudsættelse i Thisted Kommune.

Læs mere

VELKOMMEN I SKOLE 2014

VELKOMMEN I SKOLE 2014 VELKOMMEN I SKOLE 2014 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM SKOLEBESTYRELSE,

Læs mere

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Vorrevangskolen min skole Vi vil kendes på Glæde, oplevelser, engagement og læring som vi vil opnå gennem ansvar, omsorg, respekt og faglighed Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Oktober 2016 Vorrevangskolen

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre alle børn en god overgang fra børnehave til skole. Samarbejdsaftalen skal ses som et

Læs mere

Velkommen til Kratbjergskolen INDSKRIVNING AF BØRNEHAVEKLASSEBØRN TIL SKOLESTART

Velkommen til Kratbjergskolen INDSKRIVNING AF BØRNEHAVEKLASSEBØRN TIL SKOLESTART Velkommen til Kratbjergskolen INDSKRIVNING AF BØRNEHAVEKLASSEBØRN TIL SKOLESTART 2017-2018. Program 17:30 - Velkomst & præsentation 17: 35 Om Kratbjergskolen & om skole og overgang fra børnehave til skole

Læs mere

Skolepolitik. Alle med tilknytning til skolen indgår i en åben dialog, hvor den enkelte bliver set, hørt og forstået.

Skolepolitik. Alle med tilknytning til skolen indgår i en åben dialog, hvor den enkelte bliver set, hørt og forstået. Skolepolitik Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den Gode Skole i Silkeborg Kommunes skolevæsen

Læs mere

SKOLESTART Klar, Parat Skolestart!

SKOLESTART Klar, Parat Skolestart! SKOLESTART 2019 Klar, Parat Skolestart! Velkommen til 0. klasse! Kære forældre Kan du huske din første skoledag? Den dag du pakkede din første skoletaske, og gik af sted med dine forældre. Alle de mennesker

Læs mere

Skolestart på BillundSkolen

Skolestart på BillundSkolen Skolestart på BillundSkolen Formålet med børnehaveklassen er: 1. At lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Jette Madsen, børnehaveklasseleder Taghrid El-Abed, børnehaveklasseleder Pædagog fra institution Vestre Pædagog Heidi fra Forårs-SFO i foråret Lærer fra indskolingen Peter Jensen

Læs mere

Skolestart 2010. gladsaxe.dk

Skolestart 2010. gladsaxe.dk Skolestart 2010 gladsaxe.dk Kære Forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2010. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Mini SFO og SFO/LBO i Vesthimmerlands Kommune. Alle børn i Vesthimmerlands Kommune skal have et godt børneliv

Mål- og indholdsbeskrivelse for Mini SFO og SFO/LBO i Vesthimmerlands Kommune. Alle børn i Vesthimmerlands Kommune skal have et godt børneliv 2018 Mål- og indholdsbeskrivelse for Mini SFO og SFO/LBO i Vesthimmerlands Kommune Alle børn i Vesthimmerlands Kommune skal have et godt børneliv 1 Indhold Baggrund... 3 Forord... 5 Børnesyn... 5 Fritidssyn...

Læs mere

Introduktionsmøde Bankagerskolen

Introduktionsmøde Bankagerskolen Introduktionsmøde 26.11.18 Bankagerskolen Mødets indhold Beskrivelse af skolen Overgangen fra børnehave til skole Indskrivningen Hvordan kan forældrene støtte barnet i overgangen? Mulighed for rundvisning

Læs mere

INFORMATIONSAFTEN OM FORÅRS-SFO OG SKOLEINDSKRIVNING PÅ SPURVELUNDSKOLEN

INFORMATIONSAFTEN OM FORÅRS-SFO OG SKOLEINDSKRIVNING PÅ SPURVELUNDSKOLEN INFORMATIONSAFTEN OM FORÅRS-SFO OG SKOLEINDSKRIVNING PÅ SPURVELUNDSKOLEN PROGRAM Velkomst Spurvelundskolen - ved Stefan Kelstrup, skoleleder Spurvelundskolen Forårs SFO - ved Helle Jørgensen, pædagog i

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Princip for forældres deltagelse og samarbejde omkring skolens liv og barnets skolegang

Princip for forældres deltagelse og samarbejde omkring skolens liv og barnets skolegang Princip for forældres deltagelse og samarbejde omkring skolens liv og barnets skolegang Formål: Forældrenes deltagelse i barnets skolegang skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar

Læs mere

Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik

Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik UDKAST Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik For perioden 2019-2022 Godkendt af Byrådet den xx Forord I Fredensborg Kommune mener vi, at alle børn skal have mulighed for at

Læs mere

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 På Grønvangskolen har vi fra skoleåret 2011-12 indført en ny organisering med 3 aldersblandede stamspor med elever fra 0.-2. årgang. Formålet med

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole 1 I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles daværende ledelse og bestyrelse et omfattende arbejde med en vision og et fælles grundlag for skolens virke. Man ønskede

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Børnehaven Ulvereden og Ulsted Skole/DUS

Samarbejdsaftale mellem Børnehaven Ulvereden og Ulsted Skole/DUS Denne samarbejdsaftale er baseret på Mål og principper for den gode overgang i Aalborg kommune, herunder værdierne: Helhed og sammenhæng: det er forældrene, der følger barnet gennem hele livet, derfor

Læs mere

Brobygningsstrategi. Mål: Målet er at skabe tryghed for såvel børn som forældre i overgangene daginstitution førskole børnehaveklasse.

Brobygningsstrategi. Mål: Målet er at skabe tryghed for såvel børn som forældre i overgangene daginstitution førskole børnehaveklasse. Ellebækskolen Ellebækskolen er en ambitiøs skole med fokus på høj faglighed og trivsel for alle i et rummeligt, anerkendende og mangfoldigt undervisnings- og læringsmiljø. Vi ønsker at skabe en skole,

Læs mere

Vores mission og vision i. altid i bevægelse-

Vores mission og vision i. altid i bevægelse- Vores mission og vision i altid i bevægelse- 1 MISSION OG VISION Missionen er Landsbyordningens overordnede opgave. Visionen er udtryk for den retning, som Landsbyordningen ønsker at udvikle sig hen imod.

Læs mere