Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER HOLBÆK Status på de 4 ministermål 2 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER Sammenfatning Stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i match 2 og Stigning i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere 4 BILAG 6

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter Holbæk har generelt en positiv udvikling i resultaterne af beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesregionen vil i den forbindelse kvittere for: At jobcentret har en tilgang til de permanente forsørgelsesordninger, der aktuelt ligger betydeligt under jobcenterets mål for den maksimale tilgang for At Jobcenter Holbæk har nedbragt antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven i forhold til samme periode året før, og at jobcenteret ligeledes har nedbragt antallet af langtidsledige dagpengemodtagere. Faldet har her været procentvist større end for sammenlignelige kommuner. At Jobcenter Holbæk i relation til akutpakken for udfaldstruede dagpengemodtagere har etableret personlig kontakt til hele målgruppen og har en andel afmeldte, der ligger betydeligt over gennemsnittet for Østdanmark. Med ovenstående resultater er Jobcenter Holbæk godt på vej til at opfylde det lokalt fastsatte mål for to ud af fire nationale beskæftigelsesmål i Jobcenter Holbæk har også en række tværgående udfordringer: Stigning i antallet af indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. Stigning i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere. Stigningen ses for alle matchgrupper. 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER HOLBÆK - 4. status 2012 Notatet beskriver Jobcenter Holbæks resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Holbæk - indgår: Ballerup, Frederiksborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. 2.1 Status på de 4 ministermål Jobcenter Holbæk har det seneste år (oktober 2011 til oktober 2012) haft en stigning i tilgangen på to af de fire ministermål (antallet af unge ydelsesmodtagere samt antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere). Jobcenter Holbæk får dermed en udfordring i forhold til at indfri jobcenterets mål for 2012 på disse to mål. Jobcenteret har det seneste år haft et fald i tilgangen til arbejdskraftreserven og markant fald i tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser. Jobcenteret ligger på nuværende tidspunkt under de opstillede mål i beskæftigelsesplanen for december 2012 for antallet af ledige i arbejdskraftreserven samt tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger. Oversigt over resultater for ministermål i 2012 Holbæk Antal Oktober 2012 Ændring i procent okt. 11 okt. 12 Jobcentrets mål for dec Arbejdskraftreserven % 1313 Tilgang til permanent forsørgelse 194 (nov. 11 okt. 12) -34 % (ift. nov. 10-okt 11) Unge under 30 år på offentlig % 1230 forsørgelse Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse 986 2%

5 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Sammenfatning Jobcenter Holbæk har aktuelt udfordringerne knyttet til kontanthjælpsgruppen især i resultaterne for de svageste kontanthjælpsmodtagere, og for unge på offentlig forsørgelse. Udfordringen kan dog også ses i resultaterne for antallet af ledige i arbejdskraftreserven og antallet af ikke-vestlige på offentlig forsørgelse. Jobcenter Holbæk har dog fortsat bedre resultater på disse områder end i sammenlignelige jobcentre. Udfordringerne kan sammenfattes som flg: Stigning i antallet af indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. Der ses samtidig en stigning i antal ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere med lang anciennitet på ydelsen. Stigning i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere. Stigningen ses for alle matchgrupper. For de yngste (16-24 år) ses stigningen især for de svageste kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3, mens stigningen for de ældste (25-29 år) især er sket for de jobklare kontanthjælpsmodtagere. Der har for de unge jobklare kontanthjælpsmodtagere samtidig været en stigning i antallet af langtidsledige. 3.2 Stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3 I perioden fra september 2010 til september 2011 kom 43,7 pct. af tilgangen til førtidspension i Holbæk fra kontanthjælp 1. En stor del af tilgangen til førtidspension kommer således fra kontanthjælp og det er dermed vigtigt at have fokus på indsatsen for de svageste kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3. Fra oktober 2011 til oktober 2012 steg antallet af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere i Holbæk med 13,0 pct. Til sammenligning steg antallet af kontanthjælpsmodtagere i match 2-3 i jobcentrene i klyngen med 10,1 pct. (jobindsats.dk). Det er især antallet af kontanthjælpsmodtagere i match 3, der er steget mere end i klyngen stigning på 13 pct. i Holbæk mod et fald på 3 pct. i klyngen) (tabel 1). Stigningen for de ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere slår især igennem på resultaterne for de unge (tabel 10). Andelen af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere med lang anciennitet på ydelsen er fortsat lavere (54,4 pct.) end i sammenlignelige jobcentre (60,6 pct.), men antallet er imidlertid steget betydeligt det seneste år (21,1 pct.). Til sammenligning er antallet af langtidsledige indsatsklare steget med 17,7 pct. i sammenlignelige jobcentre. Samme tendens ses i forhold til andelen af midlertidig passive kontanthjælpsmodtagere, der har været mere end 40 uger på ydelsen. Her er andelen (60,6 pct.) ligeledes noget lavere end i sammenlignelige jobcentre (72,4 pct). Antallet af kontanthjælpsmodtagere i match 3, der har været lang tid på ydelsen er imidlertid steget markant det seneste år (35,6 pct.), mens stigningen i sammenlignelige jobcentre har været mere afdæmpet (6,1 pct.) (tabel 9). 1 Analyserapport 2013: 3

6 Holbæk har et væsentligt større omfang af tidlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3 end i sammenlignelige jobcentre. Det gælder både i forhold til en samtale indenfor 1. måned og fremrykket aktivering. 87 pct. af kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 88 pct. af kontanthjælpsmodtagerne i match 3 får en samtale indenfor 1. måned. Til sammenligning får henholdsvis 67 pct. og 60 pct. af kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3 i sammenlignelige jobcentre en samtale indenfor 1. måned. Et tilsvarende billede ses i relation til den tidlige aktivering. 61 pct. af de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere får en aktivering indenfor den 1. måned, det gælder for 34 pct. blandt jobcentrene i klyngen (tabel 18 og 19). Andelen af kontanthjælpsmodtagere i match 2, der er i virksomhedsrettet tilbud (35,2 pct.) er derimod en anelse lavere end i klyngen (39,6 pct) (tabel 20). Selvforsørgelsesgraden efter deltagelse i et aktiveringstilbud i Jobcenter Holbæk (12,1 pct.) er på niveau med de sammenlignelige jobcentre (12,7 pct.). (Tabel 23) Jobcenter Holbæk har gode elementer i indsatsen for de ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere: Tidlig indsats i form af fremrykket kontaktforløb og aktivering Jobcenter Holbæk kan fremadrettet med fordel have fokus på følgende elementer i indsatsen: En styrket indsats for at få flere indsatsklare i et virksomhedsrettet tilbud, herunder flg: o Fokus på tydeligt formål med etablering af virksomhedspraktik o Kombination af uddannelse og virksomhedspraktik Igennem initiativet Brug for alle sikre en tværfaglig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3 samt en plan, der peger frem mod job og uddannelse. 3.3 Stigning i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere Jobcenter Holbæk har en højere andel af unge på offentlig forsørgelse (12,8 pct.) end blandt jobcentrene i klyngen (10,5 pct.) og Østdanmark (9,5 pct.) (Figur 10). Jobcenteret har det seneste år samlet set haft stigning i antallet af unge ydelsesmodtagere (4,3 pct)., hvilket er over niveauet i sammenlignelige jobcentre (2 pct.) (jf. Tabel 11). Det er stort set alene blandt de unge kontanthjælpsmodtagere stigningen er sket. Blandt de årige er det primært antallet af unge jobklare, der er steget (35,3 pct.). Til sammenligning har stigningen i sammenligne jobcentre været på 16 pct. Jobcenter Holbæk har samtidig en højere andel af unge årige langtidsledige kontanthjælpsmodtagere (14,9 pct.) end i sammenlignelige jobcentre (12,5 pct.). Stigningen i antallet af unge langtidsledige har desuden været større i Holbæk (4,5 pct.) det seneste år end i sammenlignelige jobcentre (0,8 pct.) (tabel 13). Blandt de yngste i ungegruppen (16-24 år) er det især antallet af unge ikke -jobklare kontanthjælpsmodtagere, der er steget markant det seneste år. Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i match 2 er således steget med 26,7 pct. fra oktober

7 til oktober Til sammenligningen har der været en stigning på 11 pct. i målgruppen blandt jobcentrene i klyngen. Jobcenter Holbæk har en noget lavere andel af virksomhedsrettede tilbud i sin indsats for unge kontanthjælpsmodtagere både for match 1 og match 2 end i sammenlignelige jobcentre. I Jobcenter Holbæk var 36,3 pct af de unge jobklare kontanthjælpsmodtagere i et virksomhedsrettet tilbud i 2. kvartal I jobcentrene i klyngen gjaldt det for 52,7 pct. af målgruppen. I samme periode var 19,6 pct. af de unge indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i Holbæk i et virksomhedsrettet tilbud. Til sammenligning var 32,0 pct. af målgruppen i et virksomhedsrettet forløb i jobcentrene i klyngen. Jobcenter Holbæk kan i sin ungeindsats have særligt fokus på flg: Uddannelsesrettet indsats for jobklare unge o Styrket samarbejde med UU o Brug af virksomhedspraktik som katalysator for uddannelse Særlige initiativer for de svageste unge på kontanthjælp o Brug for alle 5

8 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN 9 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Holbæk Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 9 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 10 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, oktober Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 10 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 11 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Holbæk Kommune 11 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i Jobcenter Holbæk og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag, august Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 13 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 14 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 15 Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), oktober Tabel 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Holbæk Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 15 Tabel 7. Personer på permanente ydelser i Holbæk Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 15 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Holbæk Kommune og Klynge 4, indekseret (jan = 100) 16 Figur 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Holbæk Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 16 Tabel 8. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, sep Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes (fuldtidspersoner) fordeling mellem matchkategorier i Holbæk Kommune 17 Tabel 9. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 17 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 17 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, okt UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 19 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, okt

9 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 20 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 21 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 21 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 22 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 22 Tabel 13. Langtidsledige* unge a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før 23 Tabel 14. Andel unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Holbæk 23 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 24 Tabel 15. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, okt 11 - okt Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), okt AKTIV OG TIDLIG INDSATS 26 Tabel 16. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 26 Tabel 17. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 26 Tabel 18. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 27 Tabel 19. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 27 VIRKSOMHEDSINDSATS 28 Tabel 20. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Holbæk, 2. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 28 Tabel 21. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Holbæk, 2. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 28 Tabel 22. Antal og andel arbejdssteder* i Holbæk Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 29 SELVFORSØRGELSESGRAD 30 7

10 Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 3. kvt Tabel 24. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt Tabel 25. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt

11 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Holbæk Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Holbæk Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 oktober 2012 Udvikling okt okt 2012 Holbæk Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere ,0% -3% (-12%) -2% -1% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 383 0,9% 6% (-9%) 15% 4% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) ,6% 13% (3%) 16% 9% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 311 0,7% 13% (17%) -3% 6% - Personer på sygedagpenge 953 2,2% -2% (-4%) -12% -10% - Personer på revalideringsydelse 109 0,3% 3% (2%) -20% -14% - I alt ,7% 3% (-4%) -1% 0% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 4kvt2012 * I Holbæk Kommune var der desuden 23 ikke-matchede kontanthjælpsmodtagere i oktober 2012, derfor er I alt-opgørelsen lidt større end summen af de enkelte ydelsesgrupper, som er angivet i tabellen. Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra april

12 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, oktober % A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2,8% 0,8% 3,9% 1,3% 3,0% 0,7% 3,4% 1,2% 4,0% 1,1% 3,2% 0,7% 4,4% 1,3% 3,5% 0,8% 3,0% 1,0% 3,3% 0,6% 2,8% 0,5% 3,5% 0,7% 3,1% 0,7% 3,7% 1,1% 3,0% 0,6% 3,3% 0,8% 4,4% 1,3% 2% 1% 1,9% 2,7% 2,3% 2,2% 2,8% 2,6% 3,1% 2,7% 2,0% 2,6% 2,3% 2,8% 2,3% 2,6% 2,4% 2,5% 3,0% 1% 0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Holbæk Kommune Klyngen Sjælland Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis %-vis %-vis okt-11 okt-12 %-vis udvikling udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (-22%) -4% -4% -1% Kontanthjælpsmodtagere % (-9%) 16% 8% 8% I alt % (-20%) 0% -1% 1% Kommunens mål: 1313 personer i arbejdsk raftreserven i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Holbæk 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

13 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 140 JC Holbæk Klyngen Østdanmark JC Holbæk (Bruttoledige, fuldtidspers.) 120 Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 Kilde: Jobindsats.dk maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Holbæk Kommune 140 A-dagpenge Kontanthjælp 120 Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt

14 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i Jobcenter Holbæk og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag, august 2012 Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Holbæk Østdanmark Holbæk Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse ,1% 73,5% 27 71,1% 70,6% Uddannelse* 13 6,9% 6,5% 11 28,9% 27,3% Ledighed 0 0,0% 0,2% 0 0,0% 0,2% Match 2 / match 3 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Barselsdagpenge 2 1,1% 2,0% 0 0,0% 0,1% Sygedagpenge 44 23,3% 15,7% 0 0,0% 0,1% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,1% Efterløn 4 2,1% 1,2% 0 0,0% 0,0% Øvrige 3 1,6% 0,9% 0 0,0% 1,4% I alt % 100% % 100% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: B rhs på baggrund af DREA M 12

15 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, oktober 2012 personer Holbæk Holbæk Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% -2,2% (-22,5%) -4% -1% Selvstændige 50 5,7% 6,5% 6,6% -15,3% (-26,5%) 0% 5% Dana, A-Kasse For Selvstændige 7 0,8% 1,7% 1,4% -41,7% (-12,5%) 15% 2% ASE 43 4,9% 4,8% 5,2% -8,5% (-28,3%) -4% 6% Akademikere 49 5,6% 9,3% 17,2% 32,4% (4,3%) 3% 7% Akademikernes A-Kasse 19 2,2% 2,9% 6,0% 11,8% (-5,0%) 23% 11% CA, A-kasse 5 0,6% 1,7% 2,4% - (0,0%) 12% 20% Ingeniørernes A-Kasse 6 0,7% 2,1% 2,2% 0,0% (0,0%) -16% -1% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 9 1,0% 0,8% 2,2% 28,6% (12,5%) -15% -2% Magistrenes A-Kasse 10 1,1% 1,8% 4,3% 42,9% (25,0%) 2% 6% Funktionærer og tjenestemænd ,4% 9,5% 10,0% 3,1% (-12,3%) -7% -2% BUPL, A-kasse 21 2,4% 2,2% 1,7% -27,6% (-25,0%) -11% -10% Danske Sundhedsorg. A- kasse 6 0,7% 0,9% 0,7% -14,3% (-25,0%) -39% -29% Lærernes A-kasse 22 2,5% 1,9% 1,8% 46,7% (15,8%) 7% 0% FTF- A -kasse 33 3,8% 3,6% 4,9% 0,0% (-26,7%) 4% 7% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 18 2,1% 1,0% 0,9% 38,5% (28,6%) -17% -9% HK /Danmarks A-kasse ,0% 13,2% 11,5% 8,6% (-10,2%) 3% 0% Tekniske funktionærer 54 6,2% 8,7% 8,3% 1,9% (-6,9%) 6% 3% Business Danmarks A-Kasse 10 1,1% 1,2% 0,8% -9,1% (-16,7%) -12% -5% Min A-kasse 9 1,0% 1,5% 1,9% 50,0% (-10,0%) 15% 7% Funkt. og Servicef. A-kasse 4 0,5% 1,0% 1,2% -33,3% (-33,3%) 60% 19% Ledernes A-kasse 21 2,4% 2,8% 2,6% -8,7% (23,5%) 3% 7% Teknikernes A-Kasse 10 1,1% 2,2% 1,8% 42,9% (-23,1%) 1% -9% Byggefagene 27 3,1% 1,5% 1,8% 8,0% (-30,8%) -25% -19% Byggefagenes A-Kasse 18 2,1% 0,9% 1,1% 20,0% (-21,7%) -5% -15% El-Fagets A-Kasse 9 1,0% 0,5% 0,7% -10,0% (-43,8%) -45% -23% Metalarbejdernes A- Kasse 38 4,3% 3,2% 2,7% -17,4% (-28,3%) -14% -6% Faglig Fælles (3F) A- kasse* ,0% 19,4% 17,4% -14,0% (-32,4%) -14% -11% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 10 1,1% 1,1% 0,8% -47,4% (-44,4%) -9% -17% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 68 7,8% 6,6% 6,3% -15,0% (-30,6%) 6% 5% Øvrige ,8% 20,8% 17,5% 13,8% (-23,2%) -5% -1% Det Faglige Hus 41 4,7% 5,2% 5,2% 28,1% (-21,2%) 6% 6% Frie Funktionærers A-kasse 12 1,4% 1,5% 1,4% 9,1% (-33,3%) 7% 4% Kristelig A-Kasse ,7% 14,1% 10,9% 10,3% (-22,8%) -9% -5% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Faglig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-B yg (TIB ) a-kasse Klynge 4 Udvikling ift. samme måned året før Holbæk Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts 2012 Klynge 4 Østdanmark Østdanmark 13

16 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Ydelsesgruppe oktober 2012 oktober 11 - oktober 12 Holbæk Klyngen Østdanmark Holbæk Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtage re (jobklare) (Andel) 28,0% 30,5% 31,5% -3,9 (1,4) -2,0-1,2 (Antal) ,5% (- 13,9%) -8,4% -5,0% (Andel) 34,1% 28,5% 35,7% -6,2 (-6,2) -0,3 2,2 (Antal) ,6% (-9,6%) 9,0% 10,0% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de to ydelsesgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 34,1% ud af de udelukkende jobklare kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Holbæk, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i oktober Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

17 Personer på permanente ydelser Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), oktober 2012 Andel borgere på førtidspension Andel i fleksjob og på ledighedsydelse 12% 10% 8% 6% 5,9% 1,2% 9,6% 1,4% 7,6% 1,3% 7,2% 1,7% 7,0% 1,2% 7,4% 1,9% 6,5% 1,4% 9,7% 2,1% 6,4% 1,4% 9,7% 1,9% 9,4% 2,5% 8,6% 2,0% 6,3% 1,3% 9,8% 1,8% 9,5% 2,4% 8,1% 1,7% 7,2% 1,3% 4% 2% 4,7% 8,2% 6,4% 5,5% 5,7% 5,5% 5,1% 7,6% 5,0% 7,8% 6,9% 6,6% 5,0% 8,0% 7,1% 6,4% 5,8% 0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Holbæk Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før Antal okt okt 2012 Ydelsesgruppe okt 2012* Holbæk Klyngen Østdanmark - Førtidspension % -8% -14% - Fleksjob og ledighedsydelse 61-23% -9% -16% I alt % -8% -14% Kommunens mål: 291 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Tilgang til permanente forsørgelsesordninger i den valgte måned viser tilgangen til permanente forsørgelsesordninger indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder Tabel 7. Personer på permanente ydelser i Holbæk Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal okt okt 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe okt 2012 Holbæk Klyngen Østdanmark Holbæk Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt % (-1%) -2% -2% 7,6% 6,4% 5,8% 726 0% (0%) 1% -1% 1,7% 1,3% 1,0% 166-3% (-5%) 3% -1% 0,4% 0,4% 0,3% % (-1%) -1,2% -2,0% 9,7% 8,1% 7,2% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger * A nvendt befolkningstal er fra 4kvt2012. A lderafgrænsningen år vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

18 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Holbæk Kommune og Klynge 4, indekseret (jan = 100) 108 Førtidspension, Holbæk Førtidspension (klyngen) Fleksjob og Ledighedsydelse, Holbæk Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 Kilde: Jobindsats.dk maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 Figur 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Holbæk Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før Førtidspension Fleksjob og ledighedsydelse feb 09 - jan 10 mar 09 - feb 10 apr 09 - mar 10 Kilde: Jobindsats.dk maj 09 - apr 10 jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep 10 nov 09 - okt 10 dec 09 - nov 10 jan 10 - dec 10 feb 10 - jan 11 mar 10 - feb apr 10 - mar 11 maj 10 - apr 11 jun 10 - maj 11 jul 10 - jun 11 aug 10 - jul 11 sep 10 - aug 11 okt 10 - sep 11 nov 10 - okt 11 dec 10 - nov 11 jan 11 - dec feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 maj 11 - apr 12 jun 11 - maj 12 jul 11 - jun 12 aug 11 - jul 12 sep 11 - aug okt 11 - sep 12 nov 11 - okt 12 16

19 Tabel 8. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, sep 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb Holbæk Kommune Klyngen Østdanmark ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger % 12% 8% (2%) 15% (-5%) % 14% -8% -16% % 14% -7% -10% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts 2012 Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes (fuldtidspersoner) fordeling mellem matchkategorier i Holbæk Kommune 100% 90% 80% 70% Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet Ikke matchet Match 3 60% 50% Match 2 40% 30% 20% 10% 0% apr-10* maj-10 jun-10 Kilde: Jobindsats.dk Match 1 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 Tabel 9. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Yde lse sgruppe september 2012 september 11 - september 12 Holbæk Klyngen Østdanmark Holbæk Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger (Andel) 54,4% 60,5% 62,7% 3,1 (2,9) 1,3 0,4 (Antal) ,1% (9,0%) 17,7% 9,6% (Andel) 60,6% 72,4% 74,8% 6,6 (1,7) 4,0 3,9 (Antal) ,6% (19,6%) 6,1% 13,7% Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 54,4% ud af de udelukkende indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) i Jobcenter Holbæk, som har modtaget kontanthjælp i mere end 40 sammenhængende uger. Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 17

20 120 Holbæk Klyngen Østdanmark Indeks Kilde: Jobindsats.dk Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, okt ,0% 5,0% 4,0% 3,0% jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt ,0% 3,3% 4,7% 4,1% 4,5% 3,4% 4,5% 4,4% 4,9% 3,7% 4,5% 4,8% 4,7% 3,8% 5,0% 4,6% 4,3% 4,2% 1,0% 0,0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 18

21 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, okt 12 A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 14% 12% 11,5% 11,5% 12,8% 11,8% 13,2% 12,5% 10% 8,3% 8,2% 9,4% 10,4% 10,2% 10,8% 10,5% 10,4% 8,4% 10,5% 9,5% 8% 6% 4% 2% 0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 19

22 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Dagpengemodtagere Ydelsesgruppe Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister okt-11 Holbæk Kommune okt-12 % -vis udvikling Klyngen %-vis udvikling Østdanmark %-vis udvikling ,4% (-22,3%) 2% 3% ,3% (-7,7%) 8% -3% ,6% (6,6%) 12% 15% ,5% (31,3%) -3% 2% ,1% (0,0%) -19% -27% ,0% (-14,3%) -1% -34% ,9% (-18,3%) -13% -13% ,0% (40,0%) -13% -3% ,0% (-18,2%) -3% -7% ,8% (0,0%) 1% 2% I alt ,3% (-2,1%) 2% 1% Kommunens mål: 1230 overførselsindk omstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, B eskæftigelsesplan for Holbæk 2012 og egne beregninger * I Holbæk Kommune var der desuden hhv. 13 og 11 ikke-matchede kontanthjælpsmodtagere i oktober 2011 og 2012, derfor er I alt-opgørelsen lidt større end summen af de enkelte ydelsesgrupper, som er angivet i tabellen. Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

23 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Holbæk Kommune Klyngen Østdanmark Yde lse sgruppe %-vis %-vis okt-11 okt-12 % -vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,8% (-32,1%) 3% 3% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender ,3% (21,1%) 16% 3% ,1% (-5,9%) 14% 15% ,4% (39,5%) 19% 14% ,7% (7,7%) -12% -23% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,0% (-100,0% 0% 15% ,1% (-13,0%) -11% -10% ,0% (20,0%) -8% -4% ,7% (0,0%) -12% -5% ,0% (-8,4%) 1% 2% I alt ,2% (-9,4%) 5% 3% Kilde: Jobindsats.dk Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts 2012 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Holbæk Kommune Klyngen Dagpengemodtagere Yde lse sgruppe okt-11 okt-12 % -vis udvikling %-vis udvikling Østdanmark %-vis udvikling ,0% (-28,2%) -1% 3% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,1% (-20,8%) 4% -6% ,7% (14,0%) 11% 14% ,0% (25,9%) -17% -7% ,7% (-23,1%) -31% -35% ,7% (0,0%) -2% -40% ,7% (-26,5%) -17% -19% (-) -33% 0% ,0% (-40,0%) 27% -16% ,5% (8,9%) 1% 2% I alt ,0% (-4,6%) 1% -1% Kilde: Jobindsats.dk Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

24 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 140 Holbæk Klyngen Østdanmark Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 Kilde: Jobindsats.dk maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt

25 Tabel 13. Langtidsledige* unge a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før Andel og antal - okt 12 Udvikling i andel (%-point) og antal (%) okt 11 - okt 12 Jobcenter Holbæk Klynge 4 Østdanmark Jobcenter Holbæk Klynge 4 Østdanmark (andel) 20,6% 19,0% 19,3% -2,5-2,8-0,8 A-Dagpengemodtagere (antal) ,4% -12,8% -2,6% (andel) 14,9% 12,5% 16,6% 0,7 0,2 0,8 Kontanthjælp (antal) ,5% 0,8% -5,0% *Langtidsledige: Målingen opgør antal bruttoledige unge personer (dvs. ledige såvel som aktiverede) på a-dagpenge eller kontanthjælp i Match 1: Jobklar, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. Unge omfatter aldersgruppen år. Tabel 14. Andel unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Holbæk Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Holbæk Klyngen* Holbæk Klyngen* Holbæk Klyngen* Holbæk Klyngen A-dagpengemodtagere 6,0% 12,2% 32,2% 35,3% 9,3% 15,7% Kontanthjælp (match 1) 4,8% 7,9% 2,9% 13,2% 28,6% 31,6% Kontanthjælp (match 2) 3,9% 4,0% 0,6% 2,4% 15,1% 25,6% Sygedagpengemodtagere 0,0% 1,1% 0,0% 3,3% 54,5% 41,3% 3,8% 5,1% Kilde: Jobindsats.dk omfatter aldersgrupen år. * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Unge 23

26 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 15. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, okt 11 - okt 12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling Antal indvandrere og efterkommere * Ydelsesgruppe okt 12 Holbæk Klynge Østdanmark Holbæk Klynge Østdanmark Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtage Personer i fleksjob Førtidspensionister 134 3,1% (-8,2%) -3,8% -2,7% 4,8% 5,2% 5,5% 52 2,0% (0,0%) 17,6% 8,3% 1,9% 2,4% 3,2% ,8% (0,5%) 20,4% 11,7% 7,3% 5,0% 5,5% 70-17,6% (9,4%) -0,8% 6,4% 2,5% 2,5% 2,5% 7 0,0% (-12,5%) -16,1% -19,9% 0,3% 0,1% 0,1% 0 - (-) -41,7% -35,6% 0,0% 0,0% 0,0% 53 0,0% (6,0%) 1,7% -6,9% 1,9% 2,7% 2,2% 10 66,7% (0,0%) 8,2% -2,4% 0,4% 0,4% 0,2% 14-17,6% (0,0%) 3,2% 4,8% 0,5% 0,7% 0,5% 423-0,2% (-0,2%) 3,7% 1,5% 15,2% 11,5% 8,6% I alt ** 986 1,9% (1,8%) 4,7% 2,1% 35,4% 30,6% 28,3% Kommunens mål: 966 ik k e-vestlige indvandrere og efterk ommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jobindsats, Danmarks statistik, Beskæftigelsesplan for Holbæk 2012 og egne beregninger * B efolkningstal er fra 4kvt / og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml år. A ldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser ** I Holbæk Kommune var der desuden 21 ikke-matchede kontanthjælpsmodtagere i oktober 2012, derfor er I alt-opgørelsen lidt større end summen af de enkelte ydelsesgrupper, som er angivet i tabellen. Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

27 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), okt % Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 25% 20% 15% 10% 5% 0% 23,8% 22,0% 23,4% 21,9% 18,8% 19,5% 9,8% 12,7% 11,5% 5,1% 10,2% 12,9% 9,8% 13,2% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 6,4% 11,8% Glostrup Holbæk Hillerød 7,6% 18,4% 5,6% 10,7% Herning Holstebro 14,3% 13,9% 4,5% 9,2% 7,0% 7,1% Kolding Roskilde 3,3% 6,1% Sorø Viborg 4,1% 7,5% 7,7% 14,4% 10,3% 17,8% Klyngen Østdanmark 25

28 Aktiv og tidlig indsats Tabel 16. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (% -point) Ydelsesgruppe 3. kvt kvt kvt 2012 Holbæk Klyngen Østdanmark Holbæk Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 38,0 19,4 20,1-8,7 (-6,3) -11,5-10,1 48,6 28,5 30,8-5,8 (-9,0) -9,8-3,1 25,9 27,4 23,7-7,1 (-6,5) -5,0-1,0 44,5 29,2 28,3 4,0 (-10,9) -4,5-0,8 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, A ktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 1 Opgørelserne af sygedagpengemodtagere er fra august A ktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. Tabel 17. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 2. kvt kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Holbæk Klyngen Øst danmark Holbæk Klyngen Øst danmark Antal Andel Udvikling i andel (% -point) A-dagpengemodtagere % 39% 41% -3,8-5,6-2,6 heraf : Privat løntilskud 94 4% 4% 4% -1,0-1,3 4,1 Offentlig løntilskud 208 9% 7% 7% -2,1-2,0 8,8 Virksomhedspraktik % 11% 10% -1,2-3,0 11,7 Jobklare kontanthjælpsmodtagere % 58% 62% 1,3-8,0-0,8 heraf : Privat løntilskud 36 6% 5% 4% 0,6-1,0 0,0 Offentlig løntilskud 28 5% 7% 6% 0,9 0,8 1,0 Virksomhedspraktik % 21% 17% -5,3-2,9-2,1 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 64% 59% -1,1-7,1-0,6 heraf : Privat løntilskud 21 2% 2% 2% 0,9-0,2 0,3 Offentlig løntilskud 12 1% 2% 1% 0,1 0,4 0,5 Virksomhedspraktik % 23% 16% 3,2-0,2 0,5 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger A ndelen af aktiverede er udregnet som antallet af personer berørt af aktivering (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af personer, som har modtaget henholdsvis dagpenge eller kontanthjælp i det pågældende kvartal. 26

29 Tabel 18. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 2. kvt 2012 Udvikling i % -point Yde lse sgruppe Holbæk Klyngen Østdanmark Holbæk Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 38% 42% 38% -1,8 (-7,0) 4,0 5,9 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 89% 76% 77% 6,5 (2,9) -3,0-0,9 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 87% 67% 73% 2,7 (1,5) -3,0 3,0 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 88% 60% 67% -7,1 (7,3) -2,2 2,0 I alt (Antal personer) (474) (4.108) (15.584) 6%* 1%* 7%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 4. kv artal 2011 Tabel 19. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i % -point 2. kvt kvt kvt 2012 Yde lse sgruppe Holbæk Klyngen Østdanmark Holbæk Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) I alt (Antal personer) 14% 9% 9,4% 0,3 (-2,6) -1,1 0,7 88% 41% 45% 4,8 (5,4) -10,9-1,7 61% 34% 29% 13,0 (8,2) -8,6-1,6 (292) (1.417) (5.931) 11%* -19%* -3%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 4. kv artal

30 Virksomhedsindsats Tabel 20. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Holbæk, 2. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Holbæk Kly ngen* Holbæk Kly ngen* Holbæk Kly ngen* Holbæk Kly ngen A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) 8,4% 14,4% 21,3% 32,3% 10,1% 15,8% 11,2% 11,1% 6,9% 16,3% 34,8% 31,5% Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 3,8% 4,5% 2,1% 3,6% 29,3% 31,5% 0,0% 0,8% 0,0% 1,7% 47,1% 43,2% 8,7% 13,1% Kilde: Jo bindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. 1: Sygedagpengetal er fra 3. kvartal. Tabel 21. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Holbæk, 2. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 2. kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 Kilde: Jo bindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. 1: Sygedagpengetal er fra 3. kvartal. Holbæk Kly ngen* Holbæk Kly ngen* Holbæk Kly ngen* -24% -28% -25% -23% -18% -27% 0% -13% -6% 18% -25% -20% 225% 12% 40% 32% 23% 16%. -33% -100% 18% -20% -11% 28

31 Tabel 22. Antal og andel arbejdssteder* i Holbæk Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Yde lse sgruppe Antal Klyngen** Øst danmark Holbæk Klyngen** Østdanmark A-dagpengemodtagere % 11% 11% -21% -24% -20% Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Holbæk 2. kvt kvt kvt 2012 Andel*** Udvikling i antal 112 7% 6% 6% -15% -2% -7% 128 8% 6% 5% 22% 14% 11% I alt % 18% 17% -11% -11% -11% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * A rbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. ** Jobcentrets antal og andel indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. *** Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. 29

32 Selvforsørgelsesgrad Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Holbæk Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering ,0% 27,3% 25,0% Privat ansættelse med løntilskud 40 41,0% 53,7% 51,2% Offentlig ansættelse med løntilskud 80 42,4% 37,4% 37,9% Virksomhedspraktik*.. 18,3% 18,8% Forløb i alt ,1% 34,0% 32,4% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for dagpengemodtagerne i måleperioden. (celler med mindre end tre forløb er angivet med ".") Tabel 24. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Holbæk Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 6 5,8% 20,5% 17,6% Øvrige forløb over 4 uger 65 31,9% 28,1% 28,5% Privat ansættelse med løntilskud 13 70,3% 59,7% 48,4% Offentlig ansættelse med løntilskud 4 64,0% 45,6% 37,0% Virksomhedspraktik* 81 33,4% 26,7% 26,4% Forløb i alt ,0% 33,1% 31,1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperioden. (celler med mindre end tre forløb er angivet med ".") Tabel 25. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Holbæk Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 8 2,9% 5,6% 7,3% Øvrige forløb over 4 uger ,0% 12,3% 11,4% Privat ansættelse med løntilskud. 59,1% 31,1% 28,7% Offentlig ansættelse med løntilskud 3 33,0% 24,5% 14,3% Virksomhedspraktik* ,6% 11,3% 10,6% Forløb i alt ,1% 12,7% 11,8% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperioden. (celler med mindre end tre forløb er angivet med ".") 30

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 4. status 2012 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gladsaxe 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Faxe. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Faxe. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Faxe 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gladsaxe 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Greve Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Holbæk. Oktober 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Holbæk. Oktober 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden &. december 3 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Oktober 3 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Herlev. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Herlev. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Herlev 2. status 2013 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund Status 2. kvartal 213 Juni 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. Status efterår 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. Status efterår 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København Status efterår 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 210476 Brevid. 1453621 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2011 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Som en

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Status for ledighed og ministermål

Status for ledighed og ministermål -netværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål - Netværksdialogmøde 2. kvartal 2014-11. marts 2014 Marts 2014

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Greve Endelig udgave 22. maj 2014 Indhold 1. Om resultatrevisionen... 3 2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats 2013... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2013...

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013 Center for Social & Beskæftigelse Kvartalsrapport for 4. kvartal af 213 Status på beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune opdateret d.12. februar 214 Status på beskæftigelsesindsatsen 4.kvartal 213/sagsnr.15..-P5-2-13

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9 Notat Vejledning til opfølgningsrapport Den kvartalsvise opfølgningsrapport har fået nyt design og indhold. Det er sket som en konsekvens af de nye ministermål for 11 og et ønske om ændret fokus i rapporten.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 18. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden Januar 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats i 2. kvartal 2013

Virksomhedsrettet indsats i 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. august 2013 Kvartals-overblik Virksomhedsrettet indsats i 2. kvartal 2013 Jobcenter-netværk 5 August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune Resultatrevision 2009 Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...2 3. Resultatoversigt primo 2010...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg Resultatrevision 2013 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2013... 2 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 2 Mål 2: Færre personer på førtidspension... 2 Mål 3: Begrænsning af langtidsledigheden...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Indhold Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser af

Læs mere

Resultatrevision for år 2011

Resultatrevision for år 2011 Resultatrevision for år 2011 Jobcenter Frederikssund april 2012 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Opdateret d.1. juni 2012 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål og jobcenterets overordnede resultater... 4 2. Resultatoversigten...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012 Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, A-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere