D A G S O R D E N Bestyrelsesmødet tirsdag den 18. december 2012 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D A G S O R D E N Bestyrelsesmødet tirsdag den 18. december 2012 kl. 15.00 20.00"

Transkript

1 D A G S O R D E N Bestyrelsesmødet tirsdag den 18. december 2012 kl Godkendelse af dagsorden (LM) 2. Økonomi og regnskab (IS + JE) a) Regnskab og økonomi (IS) b) TEMA budgetforslag for 2013 (IS + JE) 3. Politiske Udviklingsområder og Indsatsområder Der foreligger ikke emner til dette dagsordenspunkt 4. Programmer og projekter Der foreligger ikke emner til dette dagsordenspunkt 5. Konkrete sager a) Deltagelse på Folkemødet 2013 (MEL) b) Workshop om en national friluftspolitik (LM + AM) c) Naturvejledning i nationalparkerne - formidlingskoordinatorer (HE) d) Medlemskab af RCE Danmark (TOE) e) Samarbejdsaftale vedrørende internationale projekter (TOE) 6. Eksterne udvalg og repræsentationer Der foreligger ikke emner til dette dagsordenspunkt 7. Tips- og Lottomidler til Friluftslivet a) Dansk Cyklist Forbund (SIM) b) Driftstilskud 2013 til organisationer (SIM) c) Temamøder 2013 (SIM) d) Indstillinger om tilskud og afslag 62. fordeling, 8. uddeling (SIM) 8. Meddelelser Der foreligger ikke emner til dette dagsordenspunkt 9. Fastlæggelse af Friluftsrådets politiske strategi (LM) 10. Eventuelt D

2 Bestyrelsesmøde den 18. december 2012 Punkt 2 a på dagsordenen Regnskab og økonomi Ilsebeth Schlæger gennemgår balancen pr. 30. november Regnskabet pr. 30. november 2012 udviser et perioderesultat/overskud på kr ,00. Der har den 11. oktober 2012 været gennemført et uanmeldt kasseeftersyn af Revisionsfirmaet Mazars. Genpart af revisionsprotokollerne vedlægges. Originalprotokollerne samt revisors eksemplar skal underskrives af bestyrelsen. Bilag: Bestyrelsesbalance pr. 30. november Genpart af protokoller i forbindelse med kasseeftersyn den 11. oktober Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen om bestyrelsesbalancen pr. 30. november 2012 til efterretning og underskriver originalprotokollerne samt revisors eksemplar vedrørende uanmeldt kasseeftersyn den 11. oktober Ilsebeth Schlæger, 10. december 2012 D

3 Bestyrelsesmøde den 18. december 2012 Punkt 2 b på dagsordenen TEMA: Budgetforslag for 2013 Ilsebeth Schlæger og Jan Eriksen gennemgår forslaget til budget for Skriftligt notat eftersendes eller uddeles på bestyrelsesmødet med redegørelse for emnet. Bilag: Projekter i Friluftsrådet Forslag til budget for Friluftsrådet 2013 eftersendes eller uddeles på mødet. Indstilling: Bestyrelsen godkender det fremlagte forslag til budget for Jan Eriksen og Ilsebeth Schlæger, 11. december 2012 D

4 Bilag punkt 2 b, Friluftsrådets bestyrelse, mødet 18. december 2012 Projekter i Friluftsrådet 2013 Projektnavn Ansvar Medarb. Belastning 2013 Start Slut Finans Danmarksrejsen JE/AM CLI ca. 40 timer Tips- og Lotto til Friluftslivet Grønt flag Grøn skole TOE ELA / JGO 25% UVM, MM, Tips Nationalparker MEL BSE 50% Tips- og Lotto til Friluftslivet Naturparker pilotprojekt MEL BSE 50% Tips- og Lotto til Friluftslivet Naturrum SIM MAS 50% Arbejdsmarkedets Feriefond Belarus V TOE RDA 20% Naboskabsprogrammet Eco-Schools Tanzania, fase I HE RDA 25% Projektrådgivningen Eco-Schools Uganda fase II TOE TOE 40% DANIDA Miljøundervisning Malawi fase II TOE TOE 30% DANIDA Danske Naturparker MEL 100% Nordea-fonden Fakta om friluftsliv HE/SIM MBN 100% Tips- og Lotto til Friluftslivet Grønt Flag - Dansk Retursystem TOE JGO 25% Dansk Retursystem Grønt Flag - Grøn Skole - NTS Partnerskab TOE JGO/ELA 100%/50% NTS Grønt Flag - Grøn Skole -Toyota TOE ELA 10% Toyota/ FEE Kløverstier MEL JLN 100% Nordea-fonden, Tips- og Lotto Netværkskonsulent SIM TLS 50% Tips- og Lotto til Friluftslivet Udredning om stier MEL ny 1,5 md. 100% Nordea-fonden Biodiv Undervisning TOE 07 13? Aa.V. Jensens Fonde DANIDA program/ rammeaftale HE/TOE 08 13? DANIDA / CISU God stil i naturen(adfærd) MEL Tips- og Lotto til Friluftslivet Højt til loftet MEL MEL 10% Naturens Dag MEL ABM Ekstern finansiering Spring ud i naturen TOE IKR 01 13? Nordea-fonden UBU/Grønt Flag - Grøn Skole- NTS TOE Undervisningsministeriet via NTS \\dba\home$\bll\docunote\read Only\Standard dokument\12\d \publiseret - 2 b - BILAG - Projekter i Friluftsrådet D #ID9963#

5

6

7

8 Bestyrelsesmøde den 18. december 2012 Punkt 5 a på dagsordenen Deltagelse på Folkemødet 2013 Som opfølgning på beslutningen på bestyrelsesmødet den 30.oktober 2012 om deltagelse i Folkemødet 2013 følger her oplæg til konkrete emner, aktiviteter og budget for Friluftsrådets deltagelse. Programmet og aktiviteterne på Folkemødet tager udgangspunkt i Friluftsrådet strategi og formidler eksempler på, hvad de tre strategiske fokusområder indeholder. Deltagelsen på Folkemødet bliver således en måde at formidle, hvad strategien indeholder. Derfor foreslås det, at Friluftsrådet er repræsenteret med tre emner: Fakta om friluftslivet og friluftsaktiviteter og inspiration til friluftsliv (friluftsliv), Grønt Flag Grøn Skole (uddannelse og formidling) samt Naturparker (natur). Disse emner giver samtidig mulighed for at udnytte tilstedeværelsen af både politikere, borgere, kommuner, skolefolk og elever og organisationer (frivillige). Deltagere fra sekretariat: Jan Eriksen (delvist), Astrid Bjørg Mortensen + konsulent fra Politisk Sektionen. Deltagere fra bestyrelsen: Kirsten Nielsen, Flemming Larsen, Lars Mortensen (delvist). Bilag: Oplæg til emner og ideer til aktiviteter på Folkemødet 2013 inklusiv budget. Indstilling: Bestyrelsen beslutter, hvilke emner Friluftsrådet skal præsentere på Folkemødet, samt godkender budget. Mads Ellegaard Larsen og Astrid Bjørg Mortensen, 8. december 2012 D

9 Bilag punkt 5 a, Deltagelse i Folkemødet på Bornholm, Friluftsrådets bestyrelsesmøde 18. december 2012 S t r Friluftsliv Temaer på Folkemødet 2013 Konkret tema: Fakta om friluftslivet Formål: At Fakta om Friluftslivet kommer bredt ud og kommer på dagsordenen politisk, i medierne og offentligheden generelt. Godt og troværdigt udgangspunkt for at formidle ny viden om friluftsliv og komme i dialog med mange ud fra emner, der interesserer dem. F.eks. gennem quiz eller debat. Mulighed for at lave et seminar/debatarrangement med udgangspunkt i publikationen og invitere medlemsorganisationer, politikere, grønne aktører mm. Mulighed for at få Fakta om friluftslivet bredt ud til nationale og lokale politikere, samarbejdspartnere, organisationer, borgere osv. Mulighed for at koble Fakta om friluftslivet til Den Nationale Friluftspolitik, der sandsynligvis præsenteres under Folkemødet. a Konkret tema: Uddannelse for bæredygtig udvikling t e Uddannelse og formidling Formål: At synliggøre det nye strategiske fokusområde og det, Friluftsrådets har at byde på indenfor dette. Mulighed for at udnytte tilstedeværelsen af både skoleelever og organisationer i skoleverdenen, samt lokale og nationale politikere. Mulighed for at tale os ind i diskurserne om Ny nordisk skole, udeskole, Uddannelse for Bæredygtig udvikling, skolereform mm. Mulighed for promovering af Grønt Flag Grøn Skole (og den internationale dimension ift. Eco- Schools projekterne) g i Natur Konkret tema: Danske Naturparker Formål: At formidle den nye mærkningsordning overfor kommuner, regioner, turismebranchen og borgere (og synliggøre Friluftsrådets strategiske fokus på natur). Arrangement (seminar eller inspirationsworkshop) der samler kommuner og andre interessenter, mulighed for at sende invitation til kommuner, der gør opmærksom på Naturpark-mærkningsordningen. Nem adgang til pressehistorier ift. mulighederne for en bornholmsk naturpark Samarbejde med kredsen ift. Naturpark Bornholm, Naturpark Christiansø, evt. bornholmske naturparkerfaringer (hvor langt er de nået?) Mulighed for at samle bornholmske interessenter i et Naturparkprojekt.

10 Ideer til aktiviteter på Folkemødet Telt på indermolen (som 2012) Materialer, roll-ups m.v. Fakta om friluftslivet quiz (mulighed for involvering af dem, der kommer forbi) Friluftsliv-inspiration på Bornholm Kredsen kan have lokal del af teltet (men med fælles bemanding) Naturpark seminar/inspirationsmøde i samarbejde med kredsen Debatarrangement (1/2 time): Ny Nordisk skole hvordan tænkes bæredygtighed, miljø, friluftsliv og natur ind i tankerne om Ny Nordisk skole? Friluftsrådets bidrag til tankerne. Inddragelse af Grønt Flag skoler Arrangement: Elever stiller spørgsmål til miljøordførere/minister om bæredygtighed. Som en del af Grønt Flag-aktiviteterne opfordres bornholmske skoler (+ evt. andre via elektronisk opkobling) til at være med i et debatarrangement. Grønt Flag-skolerne på Bornholm laver andre aktiviteter såsom miljøreportage fra Folkemødet, reklame eller avis om deres grønne flag e.l. Der kan hejses et Grønt Flag på en af skolerne af miljø- eller undervisningsminister. Skattejagt for elever (som i 2012) Kort arrangement hver dag: Femten fakta om friluftsliv i Danmark. Fakta præsenteres på femten minutter af en person Friluftsrådet har inviteret til det. Arrangement hver dag kl. 17. e.l. (ud fra erfaringen med at korte og skarpe arrangementer virker og har større deltagelse) Quiz fra teltet udtrækkes i forbindelse med fakta-arrangementerne (tiltrækker deltagere) Taler i speakers corner og deltagelse i andres debatmøder

11 Budget inkl. løntimer Aktiviteter Materialer Formidling og information Løn Administration og fællesudgifter Transport, overnatning, forplejning Roll ups, flag, skilte, merchandise mm Foldere, telt diverse Forberedelse, deltagelse fordelt på ledelse, sekretær og konsulenttimer I alt

12 Bestyrelsesmøde den 18. december 2012 Punkt 5 b på dagsordenen Workshop om National Friluftspolitik Fredag den 30. november 2012 afholdt Miljøminister Ida Auken en kick-off workshop for den nationale friluftspolitik i Bella Center. Fra Friluftsrådet deltog Lars Mortensen, Preben Schmidt, Flemming Larsen, Leif Nielsen, Jan Eriksen, Anker Madsen, Maria Kock-Jensen, Casper Lindemann, Christine Kaaber-Bühler og Trine Skov. Workshoppen indledtes med en velkomst fra Miljøminister Ida Auken. Miljøministeren lagde i sin velkomst vægt på, at det var fantastisk både at se Tordenskjolds soldater og alle dem, der var nye aktører for Miljøministeriet til dagens workshop. Ministeren opfordrede alle til at lade kæphestene blive i stalden, men ellers slippe fantasien løs. Ministeren lagde også stor vægt på, at den nationale friluftspolitik skal bidrage til grøn omstilling, grøn vækst og grøn velfærd. Op til workshoppen har der kørt en såkaldt "konferencestafet", hvor alle tilmeldte til konferencen havde mulighed for at stille ét spørgsmål til én anden deltager. Konferencelederen præsenterede resultaterne af stafetten. Præsentationen viste, at Friluftsrådet er den organisation, der har stillet og besvaret flest spørgsmål, markant flere end både Naturstyrelsen og Danmark Naturfredningsforening. Resultatet af konferencestafetten kan endvidere bruges til at illustrere, hvordan de forskellige aktører indgår i netværk. Friluftsrådet var den organisation, der indgik i de største netværksdannelser og indgik i flest netværk. Konferencelederen fremhævede i sin præsentation derefter ét citat fra stafetten: "Det er værd at notere sig, at vi taler om en national friluftspolitik. Ikke en statslig friluftspolitik, ikke Friluftsrådets bud på en friluftspolitik, ikke de offentlige myndigheders politik og ikke organisationernes friluftspolitik. En national friluftspolitik ser jeg som et konglomerat af forskellige interessenters bud på en friluftspolitik. Det er en fælles referenceramme, men ikke en politik, som konkret skal forvaltes af en bestemt myndighed, et nationalt råd eller andre nye institutioner." Konferencelederen fortalte ikke, hvem der blev citeret. Citatet stammer fra et svar på et af de spørgsmål, Lars Mortensen modtog. Til formiddagens workshop blev deltagerne inddelt i otte temaer på baggrund af de spørgsmål, de havde stillet i konferencestafetten. De otte temaer var: Tilgængelighed, Lovgivning, Dannelse, Sport, sundhed og sikkerhed, Kulturen i naturen og vise versa, Kommercielle interesser, Benyttelse contra beskyttelse, Samarbejde om brugen af naturen. Grupperne på de enkelte temaer skulle pege på, hvad, de for deres tema fandt, var de tre vigtigste emner. De deltagere, der ikke havde stillet spørgsmål, kom i såkaldte jokergrupper, der fik til opgave at pege på temaer, der ikke var peget på i forbindelse med konferencestafetten. Jokergrupperne foreslog følgende seks temaer: Friluftsliv og klimatilpasninger, Livskvalitet og sundhed, Fremtidsvision og strategi - herunder dokumentation, Installationskritisk friluftsliv, Iværksætteri, vækst og arbejdspladser og???. D

13 Deltagerne kunne herefter stemme på tre temaer hver. Afstemningen resulterede i at følgende 10 pejlemærker gik videre til eftermiddagens workshop. 1. Sport, sundhed og sikkerhed 2. Tilgængelighed 3. Dannelse 4. Benyttelse contra beskyttelse 5. Lovgivning 6. Samarbejde om brug af naturen 7. Livskvalitet og sundhed 8. Fremtidsvision og strategi- herunder dokumentation 9. Installationskritisk friluftsliv 10. Iværksætteri, vækst og arbejdspladser Deltagerne tilmeldte sig via sms til det tema, de ønskede at deltage i, i eftermiddagens workshop. Grupperne i eftermiddagens workshop skulle beskrive, hvorfor det pågældende pejlemærke er vigtigt og kan gøre en forskel. De skulle også beskrive, hvordan pejlemærket kan bidrage til grøn omstilling, grøn vækst og grøn velfærd. Miljøminister Ida Auken rundede dagen af og beskrev herunder, hvordan der vil blive fuldt op på resultatet af workshoppen. På baggrund af Miljøministerens afrunding og dialog med Naturstyrelsen forventer sekretariatet, at den videre proces vil opdeles i tre spor: Første spor går på, at ministeren, med baggrund i de 10 pejlemærker, som var resultatet i workshoppen, udarbejder sit bud på en national friluftspolitik. Det bliver ikke nødvendigvis lige præcis de 10 pejlemærker. Der kan komme nye til og nogle kan glide ud. Det er et politisk valg. Det er dette arbejde, der skal føre frem til den Friluftspolitiske redegørelse i Folketinget. Det er i dette arbejde, at Friluftsrådet skal sætte sin indsats ind for at påvirke den nationale friluftspolitik via traditionel lobbyarbejde.. Andet spor er, at der bliver nedsat 10 arbejdende netværk på basis af de 10 pejlemærker fra workshoppen. Netværkene skal, med udgangspunkt i hvert sit friluftspolitiske pejlemærke, indsamle og ideudvikle forslag til konkrete initiativer og projekter, der skal understøtte de politiske intentioner og være med til blandt andet at skabe grøn omstilling. Netværkene skal arbejde i perioden fra januar 2013 til og med folkemødet på Bornholm i juni De skal lave det ministeren kaldte et projektkatalog, men de laver ikke friluftspolitikken. Der er forventning i systemet om, at Friluftsrådet melder sig som interessent i om ikke alle 10 netværk, så næsten alle. Tredje spor er det, ministeren kaldte "Idestorm". Hun ønsker en bred borgerinddragelse gennem Idéstorm på Naturstyrelsens hjemmeside, gerne fra alle borgere. Ministeren udlovede en præmie på kr. til gennemførelse af den bedste ide hver måned. Men der snarere tale om støtte til gennemførelse af konkrete innovative ideer end en egentlig præmie. Den økonomiske støtte er et forsøg på at få stor aktivitet på en sådan folkelig hjemmesidekontakt, idet ministeriet har flere eksempler på, at det tidligere ikke sådan lige har været til at få borgerne til at deltage i den slags initiativer fra ministeriet. Nogle tidligere forsøg inden for andre miljøpolitiske emneområder har været med meget magre resultater til følge. D

14 Bilag: Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt. Indstilling: Bestyrelsen drøfter, hvordan Friluftsrådet skal spille ind til den videre proces, herunder engagementet i de tre spor i det videre forløb. Politisk sektion, 5. december 2012 D

15 Bestyrelsesmøde den 18. december 2012 Punkt 5 c på dagsordenen Naturvejledning i nationalparkerne formidlingskoordinatorer Bestyrelsen besluttede på juni mødet 2012 at koncentrere nationalparkindsatsen om de tre oprettede nationalparker og neddrosle arbejdet i pilotområderne i lyset af miljøministerens og Miljøudvalgets holdning til ikke pt. at udnævne nye nationalparker. (Der blev holdt en kattelem åben for Roskilde-Lejre og Kongernes Nordsjælland, hvis de skulle komme gennem nåleøjet - som eventuelt kunne vise sig den 11. december 2012 ved drøftelser forligspartierne imellem på Christiansborg). Den store satsning på at samle formidlingen i de enkelte nationalparker ved hjælp af formidlingskoordinatorer og formidlernetværk kunne fortsættes i de tre parker under forudsætning af, at der kunne indgås et tværgående samarbejde mellem parkerne og Friluftsrådet om at udvikle formidlingen. Hensigten er, at nationalparkerne af befolkningen skal opleves som et samlet tilbud, hvor man som besøgende får et oplevelsestilbud i alle parkerne. Ikke tre regionale parker, men et samlet nationalparktilbud med mange oplevelsesmuligheder. Efterfølgende har der været holdt møder med de enkelte formidlingskoordinatorer og deres styregrupper, to af nationalparkformændene og deres sekretariatsledere samt de tre formidlingspartnerskaber for at lufte ideen. Dette forarbejde har resulteret i et møde med Friluftsrådet og formænd og sekretariatsledere fra alle tre parker, hvor der blev opnået principiel enighed om at lave et fælles projekt og hvor formidlingspartnerskabernes rolle i nationalparkernes formidling blev anerkendt. Der er nedsat en gruppe bestående af formidlingskoordinatorer, sekretariatsledere og Friluftsrådet, der skal udarbejde et fælles projektoplæg, der ud fra fælles udfordringer og mulighederne i nationalparkplanerne højner kvaliteten og udbuddet i de tre nationalparker. Gruppen mødtes den 7. december 2012, så enten vil oplægget kunne eftersendes eller foreligge til bestyrelsens januarmøde 2013 og resultere i ansøgninger om fortsat støtte til tre formidlingskoordinatorer, når de nuværende bevillinger løber ud. Bilag: Bilag eftersendes hvis muligt. Indstilling: Bestyrelsen beslutter, at der principielt efter separat ansøgning kan ydes støtte til formidlingskoordinatorer til alle nationalparkers formidling for en tre årig periode. Henning Enemark, 11. december 2012 D

16 Bilag til pkt. 5c - FR bestyrelsesmøde d. 18. dec NOTAT Emne: Fælles formidling i nationalparker Til: Bestyrelsen Klik her for at angive tekst. Fra: HE Dato: 12.dec Nedenstående notat er en kladde, der viser den aktuelle udvikling af samarbejdet mellem de tre nationalparker om formidling. I behøver ikke læse hele projektet, som kommer i bearbejdet udgave til næste møde i januar. Jeg vil foreslå, at I læser indledningen og ser på overskrifterne, så får I et indtryk af den fine samarbejdsvilje og mulighederne for de næste år. Det fælles møde er afholdt i fredags, så der kommer flere overskrifter og bidra. De tre nationalparker og Friluftsrådet er, på et møde mellem formændene blevet enige om, at forfølge ideen om en større sammenhæng i formidlingstilbuddene til den danske befolkning. I alle nationalparkerne er der i forvejen et tæt samarbejde med institutioner, der har til opgave at lave natur- og kulturformidling i og udenfor parkerne. Samarbejdet er på lidt forskellig måde organiseret i 3 fællesskaber om formidling, der har eksisteret i en årrække. Fællesskaberne har udviklet mange forskellige formidlingsinitiativer, der har været prioriteret i deres egen nationalpark. Det er der kommet rigtig mange flotte, populære formidlingsprojekter ud af. Der er projekter til forskellige befolkningsgrupper skolebørn, dykkere, familier og mange andre. Der er projekter med forskelligt fokus på naturen, friluftslivet, kulturmiljøet osv. Og der er projekter der kan markedsføres på besøgssteder, campingpladser og såmænd også virtuelle projekter den besøgende kan medbringe på egen smartphone. De 3 formidlingsfællesskaber har, med støtte fra Friluftsrådet, haft tilknyttet formidlingskoordinatorer, der har lavet egne projekter, støttet de bagvedliggende institutioners formidlingsopgaver og forsøgt at skabe et samlet tilbud til besøgende og lokalbefolkning i de enkelte parker. Koordinatorerne har snakket sammen på tværs af parkerne i en årrække og brugt de forskellige erfaringer til at lave de bedste tilbud, og der har endda været enkelte projekter, som er blevet udviklet i en nationalpark og eksporteret til en anden. Nu har alle tre nationalparker fået vedtaget deres første nationalparkplan, der indeholder væsentlige afsnit om, hvordan formidling skal prioriteres og udmøntes i de næste år. Derfor er tiden også moden til at prøve et samarbejde mellem de tre nationalparker, de tre formidlerfora og Friluftsrådet om udvikling af formidlingstilbud, der får danske nationalparker til at stå klart i befolkningens bevidsthed, når de skal vælge et sted for gode kvalitets oplevelser i naturen. D

17 NOTAT De formidlingsforslag, der er beskrevet i dette papir, er udarbejdet i et samarbejde mellem formidlere fra de tre formidlingsfællesskaber, sekretariatsledere fra Thy, Mols og Vadehavet samt Friluftsrådet. Det er håbet, at projekterne kan prioriteres i de forskellige bestyrelser for nationalparker og formidlingsfællesskaber, så de kan danne baggrund for individuelle ansøgninger til Friluftsrådet om at fortsætte støtten til udviklingen af formidlingen i nationalparkerne. Ligeledes bliver papiret præsenteret for Friluftsrådets bestyrelse, der kan behandle det og se det som ramme om de næste års fælles udvikling af formidlingen i nationalparkerne. Dette papir er ikke et katalog over den samlede formidling i nationalparkerne. Hver park har i sin plan vigtige projekter, der også prioriteres samtidig med udviklingen af det fælles udtryk. Frivilligt arbejde og nationalparkpartnerskaber Baggrund: En grundsten i arbejdet med at oprette nationalparker i Danmark har været den lokale forankring, og det fremgår af nationalparkloven, at der ved udviklingen af de enkelte parker skal gøres en særlig indsats for at styrke bevidstheden om områdernes værdier gennem inddragelse af befolkningen i nationalparkernes etablering og udvikling. Et naturligt element i dette arbejde vil være inddragelsen af lokale ildsjæle og frivillige i mange forskellige sammenhænge. Der er i de tre eksisterende nationalparker allerede gjort en del erfaringer med forskellige former for samarbejde med frivillige som med fordel kan udvikles og deles mellem dem. Formål: Indsamle eksisterende erfaringer med og udvikle nye koncepter for involvering af frivillige i udviklingen af nationalparker i Danmark. Aktiviteter: A. Korps af hjælpere til særlige opgaver Med udgangspunkt i eksisterende erfaringer med bl.a. frivillige til bemanding af udstillings- og informationsboder/centre, vedligehold af geocaches samt Caretakerordninger og skovhjælpere mm. udvikles nye tiltag for at engagere frivillige korps i nationalparkens arbejde. B. Nationalparkpartnerskaber De tre nationalparker har hver især udviklet et koncept for nationalparkpartnerskaber som indebærer forskellige tiltag for at knytte partnerne til nationalparken og herigennem bidrage til lokal identitetsskabelse, forankring og udvikling af nye tiltag og produkter samt en fælles profil overfor besøgende i nationalparkerne. Et fælles træk er bl.a., at partnere opnår adgang til en række fordele såsom profilering via nationalparkernes hjemmesider, adgang til at markedsføre sig ved hjælp af nationalpark-logo og deltagelse i særlige arrangementer samt udvidet adgang til information. Gennem projektaktiviteter vil der udveksles erfaringer med partnerskabsaftaler, og der vil kunne laves fælles erfature og temadage for partnergrupper. C. Støtteforeninger Støtteforeninger, hvor frivillige ildsjæle rejser midler eller gennemfører særlige tiltag til at fremme nationalparkernes formål er allerede i gang i nationalparkerne Thy og Mols Bjerge. Modellerne herfra kan overføres til Natioanlpark Vadehavet. Herudover kan der gennemføres forsøg med særlige erhvervsgrupper, som bidrager med særlig viden og indsigt i lokale er- Side 2

18 NOTAT hvervsforhold og fremmer samarbejde mellem nationalpark og erhverv samt fungerer som fundraiser. D. Samarbejde med det organiserede friluftsliv Mange af Friluftsrådets organisationer sidder inde med særlige kompetencer og viden som med fordel kan bringes i spil i forhold til friluftsoplevelser i nationalparkerne. Eksempelvis arrangerer flere friluftsorganisationer guidede ture indenfor deres særlige interesseområder, handicaporganisationer kan rådgive om særlige tiltag for at forbedre forholdene for deres medlemmer mm. E. Kurser for frivillige og nationalparkpartnere Fælles for flere af de nævnte aktiviteter er behov og mulighed for at kunne tilbyde målrettede kurser for at styrke deltagelsen i nationalparkens liv og samtidig kvalificere indsatsen fra de forskellige samarbejdspartnere. Værtskabskurser, førstehjælp, kend din nationalpark, formidlingsteknik, produktkendskabsture mm. er blandt de relevante temaer. F. Frivillig naturovervågning Med udgangspunkt i den fælles workshop afholdt på Kalø den 28. november 2012 gennmføres en række nye tiltag for involvering af frivillige i naturovervågningsaktiviteter. Resultater/produkter A. Kursusmateriale Der laves fælles kursusmaterialer for frivillige og nationalparkpartnere. Som minimum laves der kursusbeskrivelser for: Førstehjælp ved friluftsarrangementer Kend din nationalpark Formidlingsteknik Godt værtsskab B. Gensidige inspirationsbesøg Der gennemføres et antal fælles møder og/eller studieture for udvalgte nationalparkpartnere, støtteforeninger og særlige frivillig-grupper. C. Naturovervågning I hver nationalpark planlægges og gennemføres minimum et naturovervågningstiltag. Det undersøges i denne forbindelse, om der i forbindelse med nationalparkdagen kan gennemføres fælles tiltag med baggrund i overvågningsaktiviteter. D. Synliggørelse på nationalparkernes hjemmesider med en overordnet beskrivelse på den fælles portal og afprøvning af anvendelse af sociale medier Nationalparkernes frivillig- og nationalparkpartnerindsats beskrives og synliggøres på de respektive hjemmesider. Muligheden for at udnytte sociale medier til yderligere at understøtte og udbygge indsatsen afprøves. E. Videnblade Særlige erfaringer og konkrete aktiviteter beskrives i videnblade og udgives som del af nationalparkernes fælles videnbladsserie. Side 3

19 NOTAT F. Fælles administrative retningslinier Specifikke beskrivelser af forhold omkring forsikring, beklædning, udgiftsgodtgørelser, ansvarstildeling mm. i forhold til frivilligindsatsen samles og opdateres løbende i særlig håndbog. Samarbejde om Undervisning, skolesamarbejder og lejrskoler Baggrund: Undervisning er et fælles anliggende for de danske nationalparker, idet parkernes formål bl.a. er at understøtte undervisning i områdernes værdier (Lov om nationalparker 1,6). Ligeledes er undervisning af børn og unge et kerneområde for formidlingsinstitutionerne i og omkring nationalparkerne, hvorfor det vil være naturligt for dem at indgå i sådanne samarbejder, til egen fordel og inspiration. Nationalparkernes kulturelle og naturmæssige forskelligheder til trods, er der på de overordnede niveauer en lang række af muligheder for at samarbejde omkring undervisningen i de danske nationalparker, samt udvikle fælles tiltag og produkter. Formål: Følgende områder kan danne grundlaget for et fremtidigt samarbejde mellem nationalparkerne, formidlingskoordinatorerne og deres baglande, med det formål at skabe et sammenhængende og højt kvalificeret tilbud til folkeskolerne: G. Undervisningsmateriale Et gennemarbejdet undervisningsmateriale bør være grundstenen i nationalparkernes formidling overfor børnehaver, skoler og ungdomsuddannelser. Nationalparkerne og formidlingspartnerskaberne kan derfor med fordel samarbejde omkring udvikling af nyt fællesmateriale, samt lade sig inspirere af hinandens eksisterende tilbud. H. Lærer- og pædagogkurser Erfaringer fra Nationalpark Vadehavet viser, at det er vigtigt at få involveret lokale lærere og pædagoger i undervisningstilbuddene. Det er derfor oplagt at udveksle erfaringer omkring kursernes indhold, længde, administration mm., samt at udvikle fælles nationalpark moduler. I. Transportmodeller for skolelever og lejrskoler En væsentlig hindring for at skoler og børnehaver kan komme ud i det fri for at besøge fx formidlingscentre er transportomkostningerne. Nationalparkerne kan derfor udveksle erfaringer med, samt afprøve forskellige transportmodeller for skoler og børnehaver. J. Eksisterende formidlingsordninger Der eksisterer en række nationale og internationale ordninger indenfor formidlingsområdet, der kunne være interessante for de danske nationalparker at adoptere, adaptere og/eller bidrage med indhold til. Dette kunne fx være at introducere Europarcs koncept for Junior Rangers i nationalparkerne, eller bidrage til Naturvejlederuddannelsen gennem værtskab og oplæg. K. Markedsføring af undervisningstilbud Med velunderbyggede undervisningstilbud i alle nationalparkerne, vil det være naturligt at skabe en fællesprofil omkring disse tilbud og markedsføre den på fx hjemmesider. Side 4

20 NOTAT L. Lejrskoler Danmarks nationalparker bør være oplagte at besøge for lejrskoler, hvorfor erfaringsudveksling, udvikling af lejrskole-pakker, markedsføring, m.m. vil være oplagte at samarbejde om. M. Edutainment Undervisningstilbud kan ofte omdannes til at indgå i mere uformelle rammer, fx til tilbud til besøgende familier. Et samarbejde om at udveksle erfaringer, samt udvikle fælles tiltag på flere sprog, vil derfor være til gavn for nationalparkerne Resultater/produkter G. Undervisningsmateriale o Samarbejde om undervisningsmateriale med fællesnævnere for alle nationalparkerne, fx parkernes tilblivelse, formål, m.m. o Tilpasse og adoptere eksisterende undervisningsmateriale i det omfang det er fælles for nationalparkerne. o Inspirere gensidigt i forhold til materialernes didaktiske og faglige indhold H. Lærer- og pædagogkurser o Udveksle erfaringer omkring kursusopbygning, administration, m.m. o Samarbejde om udvikling af moduler med fællesnævnere for alle nationalparkerne, fx parkernes tilblivelse, formål, m.m. I. Transportmodeller for skolelever og lejrskoler o Undersøge og afprøve mulige modeller der, helt eller delvist, løfter folkeskolernes transportudgifter til og i nationalparkerne, fx gennem flexbus ordninger el.lign. J. Eksisterende formidlingsordninger o Samarbejde om at indpasse eksisterende nationalparkordninger, fx Europarcs Junior Ranger ordning i dansk regi o Samarbejde om at bidrage til relevante eksisterende ordninger, fx naturvejlederuddannelsen, som oplægsholdere, kursusværter m.m. K. Markedsføring af undervisningstilbud o Samarbejde om at markedsføre nationalparkernes undervisningstilbud til lokale skoler og lejrskoler, fx gennem en fælles platform. L. Lejrskoler o Udvikle og opbygge lejrskoletilbud der har fokus på de faglige parametre indenfor Fælles Mål og Elevernes alsidige udvikling o Samarbejde med Grønt Flag - Grøn Skole om lejrskoletilbud i Danmarks nationalparker M. Edutainment o Samarbejde om at finde mulige anvendelser af undervisningsmateriale, overfor nationalparkernes øvrige gæster, fx børnefamilier Side 5

21 NOTAT Nationalpark oplevelseskalender Baggrund: Både turister og fastboende har en (begrundet) formodning om at der bør være en væsentlig formidlingsindsats i en nationalpark, så man kan lære noget om hvorfor området er blevet udpeget, og opleve de specielle naturtyper og kulturelle værdier der ligger til grund. Som det er nu er formidlingsindsatsen meget spredt over forskellige organisationer, og ikke altid dækkende hen over sæsonen. Det vil derfor være et stort fremskridt hvis arrangementerne i de forskellige nationalparker kan samles i en aktivitetskalender, og man samtidig kan sikre et rimeligt udbud, så turisten sikres en oplevelsesmulighed uanset hvilken uge man har valgt at besøge nationalparken. Formål: Formålet med indsatsen er at sikre at: Der er et udbud af arrangementer, som dækker efterspørgslen fra turister og lokale - også i højsæsonen der udvikles værktøjer til at forbedre koordineringen og markedsføring af arrangementer lokalt og nationalt arrangementerne i de tre nationalparker markedsføres nationalt under en fælles paraply Resultater: Der udvikles konkrete værktøjer til at forbedre koordineringen og markedsføring af arrangementer lokalt og nationalt. Eksempelvis udvikling af sms service, online booking og formidling på fremmedsprog. Udveksling af erfaringer sættes i system blandt koordinatorerne med henblik på at dele erfaringer omkring hvordan vi sikrer, at der er arrangementer, der kan dække efterspørgslen. I den forbindelse bliver udbuddet og efterspørgslen i de tre nationalparker analyseret. De tre nationalparker udarbejder i fællesskab en markedsføringsplan vedr. offentlige arrangementer. I tilknytning til planen kan den enkelte nationalpark arbejde med individuelle tiltag. Side 6

22 NOTAT Udvikling af elektroniske formidlingstiltag via Smartphones og Tablets. Bagrund: Udviklingen i brugen af smartphones og de tilhørende app s har været eksplosiv gennem de senere år og allerede nu har næsten 50% af Danskerne er smartphone i lommen og de brugen den. Den gennemsnitlige smartphone ejer har 28 app s installeret på telefonen og bruger i gennemsnit 13 af disse hver måned. Samme undersøgelse viser at 86 procent af alle smartphone ejere også bruger dem når de er på farten. (Kilde: Ipsos MediaCT og TNT Intratest) Så der er altså et stort potentiale i at tilbyde velfungerende og interessante apps til Nationalparkernes gæster de vil blive brugt både i processen med at bestemme rejsemålet, til forberedelse af turen og under besøget i nationalparken. Og hvis appen er god nok og indrettet til formålet vil den også blive brugt efterfølgende til at dele minder med familien og på de sociale medier. Det er altså vigtigt at nationalparkerne har et kvalificeret tilbud inden for apps til gæsterne, herunder at de kan få fat i appen uden for store omkostninger til download (roaming afgifter), at appen fungerer selv i områder med ringe eller slet ingen dækning, at appen findes på engelsk og tysk og at brugerfladen er tiltrækkende og velfungerende. Samtidig vil det være en fordel hvis de Danske Nationalparker brugte den samme app, så der er genkendelighed mellem parkerne. På den måde sikres det at brugeren ikke skal til at lære en ny brugerfalde, hvis man tager et en anden dansk nationalpark. Formål: Formålet med dette projekt er at udvikle en sådan fælles app, med udgangspunkt i de erfaringer der allerede er gjort i nationalparkerne og de apps der allerede er udviklet. Resultat: En god og velfungerende fælles nationalparkapplikation, der kan medvirke til at sælge nationalparkerne til både danske og udenlandske turister, samt sikre dem en god oplevelse under deres ophold. Side 7

23 NOTAT Brug af sociale medier. Baggrund: Brugen af de sociale medier som Facebook, Tvitter og YouTube er stadig voksende, og for mange er de blevet en integreret del af hverdagen. Det betyder at det er igennem disse medier man henter sine informationer, henter råd før beslutninger og der hvor man deler sine oplevelser her og nu. Der er derfor et væsentligt potentiale for at hente flere, specielt unge, mennesker ud i vores nationalparker, hvis man forstår at benytte disse medier på en god måde. Formål: Dette projekt skal afdække mulighederne for at etablere en eller flere fælles nationalpark-platforme på de sociale medier. Samtidig skal det afdækkes hvordan disse platforme kan gøre spændende nok til at tiltrække besøgende, og hvordan de skal vedligeholdes for at fungere optimalt hele tiden. Resultat: Resultatet er en bedre synlighed på nettet, især overfor de yngre generationer. Samtidig etableres en sammenhæng til nationalparkapplikationerne, så de dels spredes af den vej, dels tilbyder en ekstra mulighed for at dele sine oplevelser med andre besøgende. Side 8

24 Bestyrelsesmøde den 18. december 2012 Punkt 5 d på dagsordenen Medlemskab af RCE Danmark RCE Danmark (Regional Centre of Expertise Denmark) er en netværksorganisation for uddannelse for bæredygtig udvikling. Friluftsrådet og specielt Grønt Flag Grøn Skole programmet har haft stort udbytte af at deltage i netværket. Imidlertid ophører den statslige bevilling til RCE Danmark pr. 1. januar I stedet etableres en forening for uddannelse for bæredygtig udvikling. Medlemmer bliver en lang række uddannelsesinstitutioner som fx universiteter, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, herunder kommuner og regioner. Foreningen giver mulighed for at deltage i Danmarks største netværk for uddannelse for bæredygtig udvikling. For Friluftsrådet vil det betyde, at Rådet er tæt på de øvrige aktører på området, får adgang til nye finansielle muligheder, er tæt på forskningsmiljøer m.m. Danmarks pædagogiske Universitet har indtil nu fungeret som sekretariat. Det forventes fremadrettet at blive placeret hos Ålborg Universitets afdeling i Sydhavnen. Kontingentstrukturen er endnu ikke på plads, men der foreslås en gradueret kontingentstruktur ( kr. pr år) under hensyntagen til de deltagende organisationers økonomiske formåen og omsætning. Bilag: Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt. Indstilling: Friluftsrådet bakker op om den nye foreningsdannelse ved at melde sig ind og deltage aktivt i netværket. Torbjørn Eriksen, 9. december 2012 D

25 Bestyrelsesmøde den 18. december 2012 Punkt 5 e på dagsordenen Samarbejdsaftale vedrørende internationale projekter Danidas finansieringsmekanismer for danske NGO er ændrer sig markant fra Af Danidas nuværende tre funding-faciliteter: rammeaftale, programaftale og enkeltprojekter videreføres kun rammeaftalerne, mens programaftaler og enkeltprojekter overgår til CISU (det tidligere Projektrådgivningen) i reduceret form. De nuværende rammeorganisationer omhandler: Care Danmark, Dansk Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, Ibis, Mellemfolkeligt Samvirke og Red Barnet. Danida ønsker at udvide antallet af rammeorganisationer og har i den forbindelse inviteret de nuværende programorganisationer: ADRA, Caritas, Danske Handicaporganisationer, 3F, Ulandssekretariatet, Verdens Skove, Danmission, Ghana Venskabsgrupperne, Sex & Samfund, AC Børnehjælp, Vedvarende Energi til en dialog om muligheden for at blive rammeorganisation. Friluftsrådet er også inviteret med i kredsen grundet vores fremskredne proces omkring indgåelse af programaftale. Samtidig er det selvfølgelig også en anerkendelse af vort udviklingsarbejde. Øvrige organisationer henvises til CISU for evt. programaftale, enkeltprojekter her. Danida har igangsat desk reviews af de omtalte organisationer. Her kikkes der særligt på organisationernes opfølgning på tidligere kapacitetsanalyser. De første 5 organisationer har nu været igennem desk review, og Friluftsrådet er nu inviteret ind i processen sammen med de øvrige tilbageværende organisationer. Omfangsmæssigt er det en langt mindre øvelse end reviewet i Derfor er der nu behov for, at vi forholder os til mulighederne med henblik på at give en tilbagemelding om vores interesse for evt. at blive en rammeorganisation. Der er nok ingen grund til at sige ja tak til et desk review, hvis vi på forhånd ved, at vi ikke kan/vil opfylde de krav og vilkår, der følger med til en ramme-bevilling. Her er særligt kravet til egenfinansiering centralt. Bilag: Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt. Indstilling: Det meddeles Danida, at Friluftsrådet ikke ser sig i stand til at imødekomme kravet til rammeorganisationer om egenfinansiering, idet Friluftsrådet hverken kan eller vil igangsætte indsamlingsvirksomhed i Danmark. På den baggrund formodes Danida at henvise Friluftsrådet til CISU for videreførelse af udviklingsarbejdet med finansiering fra CISU s program- eller enkeltprojektbevilling, hvor der ikke er krav om egenfinansiering. Henning Enemark og Torbjørn Eriksen, 18. december 2012 D

26 Bestyrelsesmøde den 18. december 2012 Punkt 7 a på dagsordenen Henvendelse fra Dansk Cyklist Forbund vedrørende driftstilskud Vedlagt brev med bilag fra Jens Loft Rasmussen vedrørende ansøgninger om driftstilskud fra Dansk Cyklist Forbund. Brevet er sendt til Friluftsrådets advokat til kommentar. Kommentarer vil blive fremlagt på mødet. Bilag: Bilag 1: Brev fra Jens Loft Rasmussen Bilag 2: Mailkorrespondance Indstilling: Bestyrelsen tager brevets indhold samt Friluftsrådets advokat og administrations kommentarer til efterretning Jakob Simonsen, 11. december 2012 D

27 Cyklistforbundet Rømersgade 5-7 DK-1362 København K Tel Friluftsrådets bestyrelse Friluftsrådet Scandiagade København SV 4. december 2012/jlr Tolkning af Naturstyrelsens afgørelse af 28. juni 2012 Cyklistforbundet har i dag sendt supplerende oplysninger til brug for Friluftsrådets behandling af vores ansøgning om driftstilskud. Vi har forud for indsendelsen af de supplerende oplysninger til Friluftsrådet hæftet os ved referatet af Friluftsrådets bestyrelsesmøde 29. august 2012, hvor Naturstyrelsens brev af 29. juni 2012 blev behandlet. I referatet anføres: Jakob Simonsen fremhævede følgende fra notatet: - Der kan, grundet tipslovgivningen, ikke opereres med ligebehandlingshensyn mellem de forskellige puljer af tipsmidler. - Friluftsrådet kan beslutte retningslinjer for tilskud, så længe de overordnede forvaltningsprincipper overholdes. - Friluftsrådets fordeling af tilskud skal ske på baggrund af "en konkret vurdering af foreliggende ansøgninger". - Den statsautoriserede revisor har ikke haft bemærkninger til Friluftsrådets forvaltning, herunder de to afslag til Cyklistforbundet. - Seneste opdatering af regelgrundlaget ligger mere end 12 år tilbage. Naturstyrelsen vil derfor iværksætte en ajourføring af revisionsinstrukser og forretningsorden. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og konstaterede, at notatet fra Naturstyrelsen ikke giver anledning til, at afgørelserne vedrørende de to ansøgninger om driftstilskud fra Cyklistforbundet bliver taget op igen. Cyklistforbundet har noteret, at Friluftsrådets bestyrelse ikke i referatet har fundet anledning til at fremhæve, at Naturstyrelsen har konkluderet, at 1995-aftalen - som Friluftsrådets hidtidige afvisninger af ansøgninger udtrykkeligt har været baseret på - ikke er gyldig. Vi frygter derfor, at det ikke i fuldt omfang står klart for Friluftsrådet, at Naturstyrelsen med sit brev af 29. juni 2012 har underkendt Friluftsrådets hidtidige behandling af ansøgninger om driftstilskud fra Dansk Cyklist Forbund.

28 Side 2/2 Dette skal ses i sammenhæng med korrespondancen af 28. oktober - 1. november 2012 mellem Lars Mortensen og landsformand Claus Hansen (kopi vedlagt). Det fremgår af e- mailkorrespondancen, at Lars Mortensen ultimo oktober 2012 ikke var opmærksom på indholdet af Naturstyrelsens afgørelse, og derfor mente, at Cyklistforbundet helt generelt var afskåret fra at søge om driftstilskud. Cyklistforbundet ønsker med dette brev at sikre, at de øvrige medlemmer af Friluftsrådets bestyrelse har Naturstyrelsens afgørelse i klar erindring ved behandlingen af Cyklistforbundets ansøgning om driftstilskud. Naturstyrelsen modtager kopi af dette brev. Med venlig hilsen Jens Loft Rasmussen Direktør Dir

29 From: Lars Mortensen Sent: Thursday, November 01, :56 PM To: Claus Steffen Hansen Subject: Re: Fw: Friluftsrådets administrative praksis Kære Claus Det kan jeg godt forstå, at I er. Det er nemlig min fejl, og sådan går det, når en formand agerer uden at sikre sig i embedværket. Jeg har været inde og se på afgørelsen, og I har selvfølgelig ret. Jeg har bedre kunnet huske generalforsamlingen end afgørelsen, og det er jo en dumhed. Det beklager jeg meget Selvfølgelig bliver ansøgningen korrekt sagsbehandlet af administrationen, og med mit udsagn er jeg naturligvis inhabil i bestyrelsens behandling af sagen, når den engang skal drøftes. Og det vil vi meddele Naturstyrelsen, som vil få kopi af denne mail. mvh Lars Mortensen Fra: Lars Mortensen Sendt: 28. oktober :08 Til: Claus Steffen Hansen - privat Cc: Jens Loft Rasmussen; Claus Rex; Jan Eriksen; Henning Enemark Emne: Re: Møde Friluftsrådet Cyklistforbundet Kære Claus Tak for din mail. Ja lang tids tavshed, men tiden løber. Heldigvis er tiden jo brugt på, at vi ha rkunnet behandle jeres ansøgning om tilskud til"powered by Cycling". Vi er glade for så hurtigt at kunne hjælpe jer med en løsning - trods sommerferie m.v. Vi skal naturligvis have det annoncerede møde, men det bliver svært at nå inden 1. november. Dit brev kom lige, da jeg var taget på ferie skolernes efterårsferie, og den forløbne uge har arbejdsmæsigt været helt booket op. Jeg mener dog heller ikke, at d. 1. november vil være afgørende, selvom jeg kan forstå, at I igen agter at sende en ansøgning om driftstilskud. Som du husker sagde jeg jo på generalforsamlingen, så er det Friluftsrådets bestyrelses opfattelse, at det grundlag, hvorpå vi administerer tips-og lottomidlerne ikke vil blive ændret på denne side af en kommende tips- og lottolovs revision, og det er vores klare opfattelse, at genrealforsamlingen i 2012 støttede os i denne opfattelse. Derfor ser jeg ikke noget grundlag for en fornyet diskussion om mulighed for driftstilskud inden for det eksisterende administrationsgrundlag. Punkt 4 på forslag til dagsorden vil derimod jo være relevant. Samtidig synes jeg også, at vi skal drøfte forløbet i forbindelse med generalforsamlingen. Det øvrige indhold af din foreslåede dagsorden, ser jeg frem til at døfte. Jeg vil foreslå, at Cyklistforbundet tager kontakt til Friluftsrådets sekretariat med henblik på en møde dato. Jeg vil foreslå, at mødet foregår på mit kontor, da det ligger centralt i København, og jeg forventer deltagelse fra Friluftsrådets sekretariat. mvh LarsMortensen Formand for Friluftsrådet

30 From: Lars Mortensen Sent: Wednesday, July 04, :37 AM To: Claus Steffen Hansen Cc: Jan Eriksen Subject: møde vedr. tips/lottosag Kære Claus Som jeg nævnte for dig lige, da Friluftsrådets generalforsamling var sluttet, synes jeg, at det er en god ide, at vi mødes efterfølgende og drøfter sagen og dens perspektiver. Jeg forstod, at du var enig. Nu da afgørelsen fra Naturstyrelsen foreligger - jeg går ud fra, at du allerede er informeret om dens indhold - vil jeg gerne vende tilbage til et forslag om et møde. Jeg har nemlig fundet det rigtigst at afvente Naturstyrelsens afgørelse, så det formelle er klaret. Jeg har sidste dag på arbejde i dag, før jeg går på ferie, og jeg vil derfor vende tilbage med datoforslag i august. Jeg forestiller mig, at vi hver har "vores" direktør med, men det bestemmer du selvfølgelig selv. God sommer! Med venlig hilsen Lars

31 Bestyrelsesmøde den 18. december 2012 Punkt 7 b på dagsordenen Driftstilskud 2013 til organisationer Med henblik på at kunne orientere ansøgere så hurtigt som muligt, forhåndsindstilles der om tilskud til ansøgende foreningers drift for Den endelige indstilling vil blive forelagt på bestyrelsesmødet den 29. januar Bilag: Bilag A: Oversigt over forhåndsindstillinger af driftstilskud for Bilag B: Ansøgninger til driftstilskud Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen om forhåndsindstilling til efterretning, idet endelig indstilling om tildeling af driftstilskud for 2013 vil blive foretaget på bestyrelsesmødet den 29. januar Jakob Simonsen, 5. december 2012 D

32 Punkt 7 b - Bilag A: Oversigt over forhåndsindstillinger af driftstilskud for 2013 Driftstilskud til landsdækkende frilufts- og naturorganisationer Forhåndsindstillinger 2013 Sagsnr. Organisation Støtte i 2012 Søger beløb Indstilling Bemærkninger Friluftsrådet Ny strategi Danmarks Sportsfiskerforbund lokalforeninger færre, færre medlemmer. Domicil er endnu ikke færdigbygget. Højt aktivitetsniveau med flere nye tiltag, bl.a. medlemshvervning Dansk Cyklist Forbund Under behandling Dansk Ornitologisk Forening Højt aktivitetsniveau. Reguleret med timelønsindeks til ansøgt beløb Danmarks Jægerforbund Omsætning mio. Resultat ,3 mio. kr. Egenkapital (fri) 28,4 mio. kr. Afventer svar på henvendelse vedr. indkøb af domicil Dansk Vandrelaug Omsætning mio. Resultat kr. Egenkapital (fri) 7 mio. kr Dansk Amatørfiskerforening Stram økonomi. Højt aktivitetsniveau og en del nye aktiviteter Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Forventer faldende indtægter. En kontingentsats på kr. pr. medlem. Aktivitetsniveau uændret Danske Tursejlere Har fået 10 flere lokalforeninger. Aktivitetsniveau uændret.omsætning 3 mio. kr. Egenkapital (fri) 2 mio. kr Naturvejlederforeningen i Danmark Nye aktiviteter efter omstrukturering af naturvejlederordningen Dansk Fritidsfiskerforbund Aktivitetsniveau uændret Danmarks civile Hundeførerforening flere lokalforeninger og færre medlemmer. Har fået en bedre økonomi pga. øgede kontingentsatser. Aktivitetsniveau uændret Dansk Friluftsliv - forum for natur Aktivitetsniveau uændret og friluftsliv Entomologisk Forening Afventer oplysninger om foreningsøkonomi inkl. Kontingent Dansk Land og Strandjagt En stram økonomi. Har fået 2 flere lokalforeninger. Aktivitetsniveau uændret Foreningen til Svampekundskabens Relativt stor egenkapital i forhold til omsætning. Aktivitetsniveau uændret. Fremme NaturFotografer i Danmark Foreningen igangsætter flere nye aktiviteter Dansk Pattedyrforening I alt Timelønsindeks: Årsstigning 2,3 % privat sektor 3. kvartal 2012** Modtaget 63. fordeling: kr. Forbrugerprisindeks oktober 2012: 129,4 (reguleret udd.loft=17,8 mio) Loft for uddelingen (30% af modtaget beløb): kr D Side 1

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Strategi for Natur- og Kulturhistorisk formidling i Jammerbugt Kommune Indhold

Strategi for Natur- og Kulturhistorisk formidling i Jammerbugt Kommune Indhold Strategi for Natur- og Kulturhistorisk formidling i Jammerbugt Kommune Indhold 1. Baggrund... 2 2. Vision... 3 3. Det handler om:... 3 At løfte i flok... 3 At gå nye veje... 4 At skabe synergi... 4 4.

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

Oplæg til debat. Hvem mangler i jeres menighedsråd?

Oplæg til debat. Hvem mangler i jeres menighedsråd? Oplæg til debat Hvem mangler i jeres menighedsråd? Menighedsrådsvalg 2016 Indledning Til efteråret skal der vælges nye kandidater til menighedsrådene i hele landet. Mange steder betyder det, at der skal

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. december 2012 fra kl. 15.00-20.00

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. december 2012 fra kl. 15.00-20.00 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. december 2012 fra kl. 15.00-20.00 Tilstede: Lars Mortensen, Kirsten Nielsen, Preben Schmidt, Leif Nielsen, Flemming Torp, Flemming Larsen, Kristine Roug, Marco Brodde, og

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1.

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. Frivillighedspolitik Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. marts 2016 Skive det er RENT LIV Forord I efteråret 2015 har frivillige,

Læs mere

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed.

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed. Erfagruppe Koncept NEXTWORK er et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige

Læs mere

Frivillighedspolitik 2013 2016. For foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i Aabenraa Kommune

Frivillighedspolitik 2013 2016. For foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i Aabenraa Kommune Frivillighedspolitik 2013 2016 For foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i Aabenraa Kommune Frivillighedspolitik 2013 2016 Støtte og opbakning til det frivillige sociale

Læs mere

Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg, KL s Børnetopmøde

Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg, KL s Børnetopmøde Tale af Jane Findahl Ref. Sae/jbs Side 1/11 Anledning Børnetopmøde 2012 Dato 2. februar 2012 Sted Aalborg Kl. 10.08 10.20 Titel Taletid 8-9 minutter Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg,

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren Trafikudvalget 2010-11 L 173 Bilag 11 Offentligt Samrådstale til et kommende lukket samråd om forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning

Læs mere

Job- og personprofil. Økonomichef Økonomi og IT Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Økonomichef Økonomi og IT Holstebro Kommune Job- og personprofil Økonomichef Økonomi og IT Holstebro Kommune 1 Indledning Holstebro Kommune søger en ny økonomichef, da vores nuværende har fået job som økonomichef i en privat virksomhed. I job- og

Læs mere

Ergoterapeutforeningens selskab for ledere

Ergoterapeutforeningens selskab for ledere Vedtægter for Ergoterapeutforeningens selskab for ledere 1 Navn Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere 2 Formål Selskabets formål er: at være netværk og styrke det kollegiale sammenhold blandt ergoterapeuter

Læs mere

DIN INDSATS SOM FRIVILLIG HAR AFGØRENDE BETYDNING FRIVILLIG I KRÆFTENS BEKÆMPELSE

DIN INDSATS SOM FRIVILLIG HAR AFGØRENDE BETYDNING FRIVILLIG I KRÆFTENS BEKÆMPELSE DIN INDSATS SOM FRIVILLIG HAR AFGØRENDE BETYDNING 1 DIN INDSATS SOM FRIVILLIG HAR AFGØRENDE BETYDNING ER UDGIVET AF 2013 GENOPTRYKT 2016 TAK TIL DE MANGE FRIVILLIGE, DER HAR GIVET INPUT OG KOMMENTARER

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne AMU. En introduktion for nye medlemmer

De lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne AMU. En introduktion for nye medlemmer De lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne AMU En introduktion for nye medlemmer 2 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 189 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Børne- og Undervisningsudvalget sammen med social-

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsskema for Opdrift Puljen

Retningslinjer og ansøgningsskema for Opdrift Puljen 1 Retningslinjer og ansøgningsskema for Opdrift Puljen Opdrift Puljens hovedformål Opdrift puljens hovedformål er at støtte innovative erhvervsdrivende i at afprøve og iværksætte socialt fokuserede initiativer,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse om et punkt mere under orientering

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse om et punkt mere under orientering Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse om et punkt mere under orientering 2. Godkendelse af referat fra mødet den 3. marts 2014 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning: Samråd i SOU om forsinkede

Læs mere

REFERAT. Integrationsrådet. Mødedato: Onsdag den 01-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Integrationsrådet. Mødedato: Onsdag den 01-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 01-04-2009 Mødested: Meldes ud senere Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Integrationsrådet, 01-04-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Deltagere: fuldt fremmøde, samt deltagelse af Jørgen Olsen, Landsbyggefonden.

Deltagere: fuldt fremmøde, samt deltagelse af Jørgen Olsen, Landsbyggefonden. Referat Møde i bestyrelsen for Boligsocialt Hus d. 14. januar 2016 17:00-20.00 I Aktivitetshuset på Rødegårdsvej 237, 5230 Odense M. Deltagere: fuldt fremmøde, samt deltagelse af Jørgen Olsen, Landsbyggefonden.

Læs mere

23. Strategi for Ungekontakten

23. Strategi for Ungekontakten Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mødet den side 1 af 5 23. Strategi for Ungekontakten 15.00.00-A00-6-15 Sagsfremstilling Ungekontakten Vejen til uddannelse! Byrådet besluttede i forbindelse med

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CE stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg stillet efter ønske fra Per Clausen

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CE stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg stillet efter ønske fra Per Clausen Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 513 Offentligt J.nr. BLS-401-00804 Den 28. april 2010 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CE stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15 Jens Rohde (V), Lone Langballe (DF) og Stine Damborg (K) Viborg Byråd stdp@viborg.dk Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000

Læs mere

Projektets titel. Skolen tager bureaukratiet

Projektets titel. Skolen tager bureaukratiet Projektets titel Skolen tager bureaukratiet Formål En lang række af de mindre bornholmske virksomheder, som har været interviewet i forbindelse med praktikpladsudfordringerne, har peget på at årsagen til

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori Ny Nordisk Skole Arbejdshæfte til forandringsteori Introduktion Ny Nordisk Skole handler om at styrke dagtilbud og skoler, så de har de bedste forudsætninger for at give børn og unge et fagligt løft. Dette

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 22. oktober 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Velkomst 1b. Evaluering af HBM 24.-25. september 2014 2 Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan: Afrapportering 2014 + Pejlemærker 2016 2.2 Hovedbestyrelseskonference 2015 2.3 Konfliktunderstøttelse

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse Onsdag den 16.december 2015 kl. 16.00 18.00

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse Onsdag den 16.december 2015 kl. 16.00 18.00 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse Onsdag den 16.december 2015 kl. 16.00 18.00 8.december 2015 1. Godkendelse af dagsorden Indstilling: Til godkendelse 2. Godkendelse af referat

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

Talentstrategi 2016 2019

Talentstrategi 2016 2019 Kunst Kultur Sport Talentstrategi 2016 2019 KUNST KULTUR - SPORT Strategi for talentudvikling i Næstved Kommune 2016 2019 FORMÅL Strategiens formål er at styrke børn og unges muligheder for at udvikle

Læs mere

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Kære forældre Byrådet i Gladsaxe er optaget af,

Læs mere

FÆLLESSKAB & FRIVILLIGHED. Frivilligpolitik - Social og Sundhed

FÆLLESSKAB & FRIVILLIGHED. Frivilligpolitik - Social og Sundhed FÆLLESSKAB & FRIVILLIGHED Frivilligpolitik - Social og Sundhed 2016 /2 Ollerup Plejecenter Vi vil Frivillighed i Svendborg Kommune Den første frivilligpolitik udkom i 2009. Her blev grundstenen til det

Læs mere

Rigsrevisionen hvad er det? Rigsrevisionen. Landgreven 4 Postboks 9009 1022 København K. Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15

Rigsrevisionen hvad er det? Rigsrevisionen. Landgreven 4 Postboks 9009 1022 København K. Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 Rigsrevisionen Landgreven 4 Postboks 9009 1022 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 www.rigsrevisionen.dk rr@rigsrevisionen.dk Rigsrevisionen hvad er det? rigsrevisionen Rigsrevisionen hvad er

Læs mere

Integrationspolitik for Morsø Kommune

Integrationspolitik for Morsø Kommune S u n d h e d / I n t e g r a t i o n Integrationspolitik for Morsø Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 1.1 Integrationspolitikkens målsætninger side 3 1.2. Integrationspolitikkens indsatsområder

Læs mere

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Skabelse, syndefald og pagt

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Skabelse, syndefald og pagt Denne første samling handler om det store billede: Guds mission. Hvad er Guds mission og plan med verden? Og hvordan passer integreret mission ind i denne frelsesplan? Luk 4,14-21 Hvilken slags forandring

Læs mere

Eksempler på skabeloner til situationsbeskrivelser.

Eksempler på skabeloner til situationsbeskrivelser. Eksempler på skabeloner til situationsbeskrivelser. I forhold til de forløb hvor deltagerne skal tage udgangspunkt i selvoplevede kommunikationssituationer, har vi afprøvet skabeloner hvori deltagerne

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 206 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 206 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 206 Offentligt 2 kommet med pejlemærker for, hvordan midlerne bør anvendes, så de har størst mulig effekt på elevernes læring

Læs mere

Sæt ord pa sproget. Indhold. Mål. November 2012

Sæt ord pa sproget. Indhold. Mål. November 2012 Sæt ord pa sproget November 2012 Indhold Mål... 1 Baggrund... 1 Projektets mål... 1 Sammenhæng... 2 1 Beskrivelse af elevernes potentialer og barrierer... 2 2 Beskrivelse af basisviden og hverdagssprog...

Læs mere

Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole

Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole HERNINGSHOLM IT-CENTER [FIRMAADRESSE] Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole KVALITETSARBEJDET EN DEL AF SKOLENS HVERDAG Kvalitetsarbejdet er en

Læs mere

Rammer til udvikling hjælp til forandring

Rammer til udvikling hjælp til forandring Rammer til udvikling hjælp til forandring Ungdomskollektivet er et tilbud til unge, som i en periode af deres liv har brug for hjælp til at klare tilværelsen. I tæt samarbejde tilrettelægger vi individuelle

Læs mere

Krop & Kompetencer Den Åbne Skole

Krop & Kompetencer Den Åbne Skole Krop & Kompetencer Den Åbne Skole Krop & Kompetencer Den Åbne Skole Skolereformen sætter for alvor fokus på mere og bedre idræt, motion og bevægelse i skoledagen. Krop & Kompetencer er et kompetenceløft,

Læs mere

Beretning for Vindrosen De Frivilliges Hus 2011

Beretning for Vindrosen De Frivilliges Hus 2011 Beretning for Vindrosen De Frivilliges Hus 2011 Indledning Vindrosen De Frivilliges Hus har til formål at udvikle, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Esbjerg Kommune. Dette gøres

Læs mere

2. A Ansøgningsskema til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udviklings- og analysepulje 2007

2. A Ansøgningsskema til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udviklings- og analysepulje 2007 2. A Ansøgningsskema til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udviklings- og analysepulje 2007 2 eksemplarer sendes i papirform til Ansøgningsfrist 28. marts 2007 kl. 12.00 Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget.

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 10. UDKAST TIL HØRING I REVISIONSUDVALGET Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning,

Læs mere

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap.

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap. Ældre- og Handicapomra dets strategi for rehabilitering Formål I Skanderborg Kommune tager vi udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, fordi vi mener, at alle har noget at bidrage med. Det betyder, at

Læs mere

Forståelse af sig selv og andre

Forståelse af sig selv og andre 12 Forståelse af sig selv og andre Bamse Buller Skrevet med input fra pædagogerne Lone Kelly og Jane Andersen, Kildemosen, afd. Kilden i Kolding Kommune Forståelse af sig selv og andre Kort om metoden

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

Judoens grundlægger Jigoro Kanos fødselsdag den 28. oktober Inspirationskatalog

Judoens grundlægger Jigoro Kanos fødselsdag den 28. oktober Inspirationskatalog Judoens dag Judoens grundlægger Jigoro Kanos fødselsdag den 28. oktober Inspirationskatalog 1 Indhold 3 4 5 6 7 8 11 12 15 16 18 19 Forord Inspiration Hvordan kommer vi i gang? Planlægning og inspiration

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune 176 Hjemmebesøg Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune Overgange Hjemmebesøg BAGGRUND Kort om metoden Hjemmebesøg er

Læs mere

UDDANNELSESPOLITISKE PEJLEMÆRKER FLERE VELFÆRDSUDDANNEDE EN FRAFALDSANALYSE OPDATERING AF BEHOVSANALYSEN

UDDANNELSESPOLITISKE PEJLEMÆRKER FLERE VELFÆRDSUDDANNEDE EN FRAFALDSANALYSE OPDATERING AF BEHOVSANALYSEN UDDANNELSESPOLITISKE PEJLEMÆRKER FLERE VELFÆRDSUDDANNEDE EN FRAFALDSANALYSE OPDATERING AF BEHOVSANALYSEN Kommunaldirektør Søren Abildtrup Læsø medlem af den uddannelsespolitiske koordinationsgruppe KKR

Læs mere

Implementeringsstrategi vedr. førtidspension- og fleksjobreform

Implementeringsstrategi vedr. førtidspension- og fleksjobreform Implementeringsstrategi vedr. førtidspension- og fleksjobreform Indhold Formål:...2 Organisatorisk forankring:...2 Projektstyring:...2 Økonomi...2 Særlige afsatte puljemidler...2 Eksterne aktiviteter:...3

Læs mere

Om besvarelse af skemaet

Om besvarelse af skemaet - 1 - Om besvarelse af skemaet Vi vil bede dig besvare det spørgeskema, som du nu sidder med. Vi forventer at det ca. vil tage 15 minutter at udfylde spørgeskemaet. Spørgeskemaet omhandler din vurdering

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS 2020-MÅL

OPERATION DAGSVÆRKS 2020-MÅL OPERATION DAGSVÆRKS 2020-MÅL Operation Dagsværk har siden starten af 2010'erne ikke gennemgået den udvikling, man kunne have håbet, tværtimod. Indsamlingsresultatet har været faldende og det samme har

Læs mere

A f s lutningsnotat. Den digitale skole. Baggrund og formål. Projektets resultater NOTAT

A f s lutningsnotat. Den digitale skole. Baggrund og formål. Projektets resultater NOTAT A f s lutningsnotat Den digitale skole Baggrund og formål I 2011 udgjorde bøger og øvrige traditionelle medier langt størstedelen af skolernes budgetter til læremidler. Samtidig færdedes mange børn og

Læs mere

Frederiksbergs Kultur- og fritidspolitik

Frederiksbergs Kultur- og fritidspolitik UDKAST den 15. september 2014: Frederiksbergs Kultur- og fritidspolitik Afsæt Et markant kultur- og fritidsliv er med til at gøre en by attraktiv både overfor borgere, der gerne vil bo et sted med mange

Læs mere

Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune.

Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune. Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune. Kulturpolitiske målsætninger Den kommunale kulturpolitiks opgave er at sikre Aalborg Kommunes borgere: Grundlag for en mangfoldighed af oplevelser Et levende,

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag I foråret 2014 går 34 kommuner og 75 skoler i gang med en række udviklingsprojekter om længere og mere varierede

Læs mere

Indstilling. Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg

Indstilling. Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. september 2007 Århus Kommune Region Syd Sundhed og Omsorg Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 1. Resume

Læs mere

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 22. oktober 2008 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2003-0120-74 Sagsbeh.: tas KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. KONCERNPERSONALEPOLITIKKENS

Læs mere

Opsamling på workshops og dialogmøder. Frederik Giese og Morten Christensen Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

Opsamling på workshops og dialogmøder. Frederik Giese og Morten Christensen Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Opsamling på workshops og dialogmøder Frederik Giese og Morten Christensen Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Formålet med dialogprocessen er at sikre: Inspiration til nye tilgange, perspektiver

Læs mere

Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg

Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg Principperne i denne erklæring angiver retningen for FOAs videre strukturelle og demokratiske udvikling.

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej. Skoledistrikt Øst. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Øst

SE MIG! ...jeg er på vej. Skoledistrikt Øst. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Øst SE MIG!...jeg er på vej Skoledistrikt Øst - En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Øst Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er

Læs mere

Kommunikationspolitik i Holstebro Kommune

Kommunikationspolitik i Holstebro Kommune Kommunikationspolitik i Holstebro Kommune Kommunikationspolitik Vi siger det, vi gør og vi gør det, vi siger Vi bruger vores sunde fornuft Vi har øje for det utraditionelle Indsatsområder 1. Den digitale

Læs mere

FrivillighedspolitikRetningslinjer for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde for Køge Kommune

FrivillighedspolitikRetningslinjer for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde for Køge Kommune FrivillighedspolitikRetningslinjer for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde for Køge Kommune Formål og mål Køge Kommune ønsker med formuleringen af en frivillighedspolitik, at styrke, synliggøre

Læs mere

Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg i Fritid og Eliteidræt samt Odense Idrætspark.

Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg i Fritid og Eliteidræt samt Odense Idrætspark. By- og Kulturforvaltningen Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg i Fritid og Eliteidræt samt Odense Idrætspark. Indholdsfortegnelse Følgende lokaler udlånes af Fritid og Eliteidræt... 2

Læs mere

DIGITALE SAMMENHÆNGE FOR BØRN OG UNGE

DIGITALE SAMMENHÆNGE FOR BØRN OG UNGE DIGITALE SAMMENHÆNGE FOR BØRN OG UNGE v. Kirsten Jørgensen, KL Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi Frem mod 2020 vil kommunerne: arbejde for, at børns digitale dannelse og læring påbegyndes tidligt

Læs mere

Projektets titel Skolen tager bureaukratiet

Projektets titel Skolen tager bureaukratiet Projektets titel Skolen tager bureaukratiet Formål En lang række af de mindre bornholmske virksomheder, som har været interviewet i forbindelse med praktikpladsudfordringerne, har peget på at årsagen til

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Erhvervs- og Turistpolitik

Erhvervs- og Turistpolitik Erhvervs- og Turistpolitik SUND VÆKST Sundt erhvervsliv DET BEDSTE STED AT LEVE OG DRIVE VIRKSOMHED Indhold Erhvervs- og Turistpolitik... 3 Erhvervs- og Turistpolitik... 3 Målene for Brønderslev Byråd...

Læs mere

Aalborg Festivals. Sundheds- og Kulturudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 09.04.2014. Punkt 5. 2014-9076.

Aalborg Festivals. Sundheds- og Kulturudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 09.04.2014. Punkt 5. 2014-9076. Punkt 5. Aalborg Festivals. 2014-9076. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at der arbejdes videre med at realisere Aalborg Festivals, at mål og handlingsplan

Læs mere

Lokalplanlægning i Varde Kommune

Lokalplanlægning i Varde Kommune Lokalplanlægning i Varde Kommune Lokalplanlægning i Varde Kommune Varde Kommune er planmyndighed og forestår udarbejdelse af kommuneplan og lokalplaner. Kommuneplanen er en overordnet plan, der blandt

Læs mere

23. april 2009 Sags nr.: 152.64C.021

23. april 2009 Sags nr.: 152.64C.021 Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Evaluering af initiativ 4.2.6 Målretning af

Læs mere

Skoletjenesten version 2.0

Skoletjenesten version 2.0 Punkt 12. Skoletjenesten version 2.0 2015-064601 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at Skoletjenestens tilbud fremadrettet i endnu højere grad vil have fokus på energi, miljø, økologi,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond. Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond. Vi investerer i din fremtid FORMÅL OG EFFEKT Kompetencefabrikken er udviklet for at sikre en tilførsel af ny viden og kompetencer til erhvervsservicesystemet samt understøtte netværksdannelse og samspil erhvervsfremmeaktørerne imellem.

Læs mere

Middle Management Program (MMP)

Middle Management Program (MMP) IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser Middle Management Program (MMP) Forberedelseshæfte til lederudviklingsprogram for nye og erfarne mellemledere Kære Leder Velkommen på IBCs Middle Management

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk 20152018 Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation 2014 2017 Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Djøf Offentlig Formandens vedtægtstale

Djøf Offentlig Formandens vedtægtstale Djøf Offentlig Formandens vedtægtstale Så er vi kommet til dagens højdepunkt, som jeg ved, alle har glædet sig til. Ja, jeg joker, og faktisk også lidt med urette. For jeg ser de vedtægtsændringer, som

Læs mere

Børnepsykiatrisk afsnit, U3

Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Kulturpulje 2015. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2015. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2015 Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2015 vejledning til ansøgere Region Nordjylland Regional Udvikling Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø www.rn.dk tlf. 96 35 13 88 Marts 2015 Læs mere

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Til udvalgsdrøftelse d. 9. december 2015: Notat til Børn og Unge-udvalget på baggrund af byrådsdrøftelse d. 2. december 2015 af indstilling om ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Indstillingen

Læs mere

GOD KOMMUNIKATION I BUF: ALLE MEDARBEJDERE KOMMUNIKERER VI KOMMUNIKERER EFTER MODTAGERNES BEHOV VI KOMMUNIKERER ÅBENT OG TROVÆRDIGT

GOD KOMMUNIKATION I BUF: ALLE MEDARBEJDERE KOMMUNIKERER VI KOMMUNIKERER EFTER MODTAGERNES BEHOV VI KOMMUNIKERER ÅBENT OG TROVÆRDIGT KOMMUNIKATION I BUF ORES VISION Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder for, at alle københavnske børn og unge skal få de bedste muligheder for at vokse op og skabe sig en tilværelse på egen hånd. Vi skal

Læs mere

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune XXXXX SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Drøftelse af aflastningsfamilier, interne skoler, egenbetaling mv. DASSOS 25. Januar 2016

Drøftelse af aflastningsfamilier, interne skoler, egenbetaling mv. DASSOS 25. Januar 2016 Drøftelse af aflastningsfamilier, interne skoler, egenbetaling mv. DASSOS 25. Januar 2016 Intro Udfordring: Kommunerne i Region Midtjylland oplever en mangel på aflastningsplejefamilier Baggrund: Notat

Læs mere

PROVAS STÅR FOR PROFESSIONEL HÅNDTERING AF VAND, AFFALD OG SPILDEVAND

PROVAS STÅR FOR PROFESSIONEL HÅNDTERING AF VAND, AFFALD OG SPILDEVAND Provas 2020 PROVAS STÅR FOR PROFESSIONEL HÅNDTERING AF VAND, AFFALD OG SPILDEVAND Vi er Provas Mission Vision Værdier Kunder Medarbejdere Ejer Samfund Strategiske pejlemærker 05 06 07 08 10 13 14 17 18

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde 2016

Støtte til frivilligt socialt arbejde 2016 Punkt 4. Støtte til frivilligt socialt arbejde 2016 2015-049372 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at foreninger m.v., der har ansøgt om økonomisk støtte

Læs mere

Strategi for it og digitalisering i Skole- og Kulturforvaltningen 2012-2015

Strategi for it og digitalisering i Skole- og Kulturforvaltningen 2012-2015 Strategi for it og digitalisering i Skole- og Kulturforvaltningen 2012-2015 IT-afsnittet SK Godthåbsgade 8 9931 4040 9400 Nørresundby Servicedesk-sk@aalborg.dk Indledning It og digitalisering er i dag

Læs mere

På vegne af Red Barnet Ungdom i Fredericia Kommune, sender jeg her vores 18 ansøgning til dig. Vedhæftet denne mail er følgende:

På vegne af Red Barnet Ungdom i Fredericia Kommune, sender jeg her vores 18 ansøgning til dig. Vedhæftet denne mail er følgende: Ann Louise Kannegaard From:Ann Louise Kannegaard To:Hanne Bylov Subject: 18 ansøgning - Red Barnet Ungdom Kære Hanne. På vegne af Red Barnet Ungdom i Fredericia Kommune, sender jeg her vores 18 ansøgning

Læs mere

Ishøj Kommune Strandgårdskolen

Ishøj Kommune Strandgårdskolen Ishøj Kommune Strandgårdskolen Ishøj Søvej 200, 2635 Ishøj Telf. nr. 4373 5861 Fax. nr. 4373 1269 Kontortid kl. 8.00-15.30 fredag 8.00-15.00 Skolebestyrelsesmøde Ishøj. Den. 21. august 2015 Dato: Torsdag

Læs mere

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Hvorfor denne publikation? Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Jobcenter Esbjergs virksomhedsrettede indsats

Kommunikationsstrategi for Jobcenter Esbjergs virksomhedsrettede indsats Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. oktober 2012 Sagsbehandler Kenneth L. Nordestgaard Telefon direkte 76 16 74 60 E-mail keno@esbjergkommune.dk Kommunikationsstrategi

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 Uge 29: Nørd Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 HIPPY HippHopp uge_29_guidevejl_nørd.indd 1 06/07/10 10.42 Denne vejledning er et supplement

Læs mere

FAMILIE OG EVIDENS CENTER DANMARK EVIDENS - INTELLIGENT STYRING AF BØRN OG UNGEOMRÅDET VIA VIDEN, DER VIRKER

FAMILIE OG EVIDENS CENTER DANMARK EVIDENS - INTELLIGENT STYRING AF BØRN OG UNGEOMRÅDET VIA VIDEN, DER VIRKER FAMILIE OG EVIDENS CENTER DANMARK EVIDENS - INTELLIGENT STYRING AF BØRN OG UNGEOMRÅDET VIA VIDEN, DER VIRKER EVIDENS - INTELLIGENT STYRING AF BØRN OG UNGEOMRÅDET VIA VIDEN, DER VIRKER Demings opfordring

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet:

Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet: Mein Sport Af Christian Falkesgaard Brendholdt Kompetencenområder: Mundtlig kommunikation og skriftlig kommunikation Færdigheds-vidensområder: Lytning (trin 1, fase 3) Læsning (trin 1, fase 3) Tekster

Læs mere

Gjellerupskolen. Udviklingsplanen - Målsætninger

Gjellerupskolen. Udviklingsplanen - Målsætninger Udviklingsplanen - Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 28. Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv holdt møde på rådhuset torsdag den 18. september 2008.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 28. Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv holdt møde på rådhuset torsdag den 18. september 2008. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 28 Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv holdt møde på rådhuset torsdag den 18. september 2008. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 9.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere