Skærmbilledet. Skærmbille. Spa-opførsel. Tidspunkt på. Justering af filtrering. Yderligere indstillinger Hjælpepanel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skærmbilledet. Skærmbille. Spa-opførsel. Tidspunkt på. Justering af filtrering. Yderligere indstillinger Hjælpepanel"

Transkript

1 Balboa Water Group

2 Introduktion Skærmbilledet Skærmbille Skærmbilledet Panel, Demo, Fejl, GFCI-test, Skærmbilledet Enheder, Påmindelser, Cyklus, Sprog Information Hovedskærmen Spa-opførsel GFCI-testfunktion Indstilling af temperaturen Tidspunkt på Generelle meddelelser Spa-skærmen Almindelige knapper Justering af filtrering Yderligere indstillinger Hjælpepanel Meddelelser Varmelegeme relaterede meddelelser, sensor meddelelser, Diverse meddelelser, System relaterede meddelelser, påmindelsesmeddelelser Advarsel Almindelige knapper Begrænsning af handling Hjælpepanel USA Patenter: , , , , , , , , , , , b2, canadisk patent: , australsk patent: andre patenter både udenlandske og indenlandske ansøgt om og verserende. Alt materielt ophavsret til Balboa Water Group _A Kompatibel med SpaTouch 1 &

3 SpaTouch Introduktion Balboa Water Group BP-serien Systems Reference til brugergrænseflade og programmering SpaTouch Icon Driven-panelet er kompatibelt med alle BP-systemer, der allerede understøtter TP800 og/eller TP900. Hvis dette panel bruges sammen med et system, der kun understøtter TP400 og/eller TP600, mange skærme fungerer korrekt, og spa-skærmen forsøger at vise alt dit udstyr, men i nogle tilfælde vises det muligvis ikke korrekt. USA Patenter: , , , , , , , , , , , b2, canadisk patent: , australsk patent: andre patenter både udenlandske og indenlandske ansøgt om og verserende. Alt materielt ophavsret til Balboa Water Group _A Kompatibel med SpaTouch 1 &

4 Hovedskærmen Spa-status Vigtige oplysninger om spa-drift kan ses på hovedskærmen. De fleste funktioner, herunder at angive temperaturjustering, kan tilgås fra denne skærm. Den faktiske vandtemperatur kan ses, og den indstillede temperatur kan justeres (se side 5). Statussen Tidspunkt-af-Dag, Ozon og Filter er tilgængelig sammen med andre meddelelser og advarsler. Det valgte temperaturområde er angivet i øverste venstre hjørne. Spa -udstyrs kontrolikon vil dreje, hvis nogen pumpe kører. Et låseikon er synligt, hvis panelet eller indstillingerne er låst. Bemærk: Efter 30 minutter* går displayet automatisk i dvaletilstand, hvilket slukker for skærmen. Dette er normal drift. Tryk et vilkårligt sted på skærmen for at vække panelet. H = Høj temperaturområde L = Lavt temperaturområde R = Klar tilstand RR = Klar/Hviletilstand R = Hviletilstand F1 = Filtercyklus 1 kører F2 = Filtercyklus 2 kører F+ = Filtercyklusserne 1 og 2 kører begge 03 = Ozon kører. Hvis du ikke kan se ikonet, betyder det, at ozon er slukket. C = Rensingscyklussen kører. Bemærk: Ikke alle systemer, der kan køre en rensningscyklus, viser dette ikon. Wi-Fi-ikon angiver blot, at Wi-Fi-linket er tilsluttet. *Det faktiske antal minutter kan tilpasses. Se side 20. = Inverter (eller spejlvend) skærm *Fortsat på næste side USA Patenter: , , , , , , , , , , , b2, canadisk patent: , australsk patent: andre patenter både udenlandske og indenlandske ansøgt om og verserende. Alt materielt ophavsret til Balboa Water Group _A Kompatibel med SpaTouch 1 &

5 Hovedskærmen = Juster den indstillede temperatur lavere Låseikon: Når det vises, angiver det, at panelet er i låst tilstand. Hvis du vil låse en indstilling eller panellås op eller låse den, skal du først trykke på det tilsvarende ikon på låseskærmen og derefter trykke på og holde ordet "Lås" nede i 5+ sekunder, indtil teksten og ikonet skifter til den modsatte tilstand. = tændt =tændt = inaktiv = inaktiv = Slået fra = Slået fra Der er 2 låseikoner, der kan vises på titellinjen på de fleste skærme. En høj tynd en, der repræsenterer en indstilling er låst. Det vises på skærme, der påvirkes af indstillingslåsen. Og standardlåsikonet Hængelås, der repræsenterer det panel, der låses. Hvis både indstillinger og panel er låst, vises kun panellåsen, da indstillingslåsen ikke gør meget i den situation. Når panelet er låst, viser Indstillinger skærmen kun elementer, der ikke påvirkes af den pågældende lås (Systemoplysninger og Låseskærmbilleder). Budskab Venter Den indikator: Indikator for venteposition vises et af følgende ikoner: = alvorlig fejl (Spa kan ikke fungere før det er fixet) = Normal fejl eller advarsel = Påmindelsesmeddelelse = Meddelelse om oplysninger Tryk på indikatoren for at gå til en meddelelsesskærm, der viser meddelelsen. Nogle meddelelser indeholder teksten "Ring til tjeneste", da det kræver en servicetekniker at løse problemet. Hvis panelet er låst, og der vises en meddelelsesbesked, bliver du ført til låseskærmen (hvor du skal låse panelet op), før du kan rydde meddelelsen. Hvis du rører ved ikonet Fejl / advarsel / påmindelse / info på meddelelsesskærmen, kommer du til skærmbilledet Systemoplysninger for at give mulighed for fejlfinding over telefonen eller besøg af en serviceteknikker for bedre at forstå, hvad der foregår. Hvis du afslutter skærmen med systemoplysninger, vender du tilbage til meddelelsesskærmen i den situation. = Juster den indstillede temperatur højere = Spa-jets er tændte. Udstyr kan styres. Mens du er på spa-udstyrsskærmen, kan du trykke på en Jets-knap en gang for lav hastighed, og hvis den er konfigureret, skal du trykke på den igen for høj hastighed. = Jet er inaktiv. Angiver, om en jetpumpe er tændt eller ej. = Indstillingerne er aktive = Indstillingerne er inaktive Illustration der indikerer kan indikere forskellige stadier af opvarmning. USA Patenter: , , , , , , , , , , , b2, canadisk patent: , australsk p både udenlandske og indenlandske ansøgt om og verserende. Alt materielt ophavsret til Balboa Water Group _A Kompatibel med SpaTouch 1 &

6 Hovedskærmen MEDDELELSER Navigering af hele menuen på displayet gøres ved at røre ved skærmen. NAVIGERING Musik Indstillinger Spa De tre skærmvalg, der er angivet nedenfor kan vælges. Tryk på en af disse for at gå ind på en anden skærm med yderligere kontrolelementer. De fleste display går i timeout og vender tilbage til hovedskærmen efter 30 sekunder uden aktivitet. Nederst på skærmen vises der på visse tidspunkter en indikator, der viser, at en meddelelse venter. Tryk på denne indikator for at gå til skærmen Meddelelsesvisning. På denne skærm kan nogle af meddelelserne afvises. USA Patenter: , , , , , , , , , , , b2, canadisk patent: , australsk p både udenlandske og indenlandske ansøgt om og verserende. Alt materielt ophavsret til Balboa Water Group _A Kompatibel med SpaTouch 1 &

7 Spa-skærmen Tryk én gang op eller ned for at få vist den indstillede temperatur (angivet med en blinkende ºF eller ºC, plus en ændring i farven på temperaturen). Tryk op eller ned igen for at ændre den indstillede temperatur. Den indstillede temperatur ændres med det samme. Hvis du har brug for at skifte mellem høj temperaturområde og lav temperatur Område, skal du gå til skærmbilledet Indstillinger. Hvis op eller ned trykkes og holdes nede, vil temperaturen fortsætte med at ændre sig, indtil du holder op med at trykke, eller indtil temperaturområdets grænsen er nået. Spa-skærmen viser alt tilgængeligt udstyr* til kontrol. Displayet viser ikoner, der er relateret til det udstyr, der er installeret på en bestemt spa-model, så denne skærm kan ændre sig afhængigt af installationen. Ikon knapperne bruges til at vælge og styre individuelle enheder. Nogle enheder, som pumper, kan have mere end én ONtilstand, så ikonet ændres for at afspejle udstyrets tilstand. Nedenfor er nogle eksempler på 2-trins pumpeindikatorer. Jets slukket Jets Lavt Jets Højt Hvis spaen har en Cirkulations-pumpe, ser det ud til, at et Circpumpeikon angiver dens aktivitet, men uden for Primingtilstand kan Cirkulations-pumpen kan ikke styres direkte. * En undtagelse: Main Spa Lys vises ikke på spa-skærmen; Det vises (og styres) kun på hovedskærmen. USA Patenter: , , , , , , , , , , , b2, canadisk patent: , australsk p både udenlandske og indenlandske ansøgt om og verserende. Alt materielt ophavsret til Balboa Water Group _A Kompatibel med SpaTouch 1 &

8 Almindelige knapper Hvis der vises og trykkes på en op- eller ned-knap, når du er på en redigeringsside, og der er valgt en værdi (fremhævet med gult), kan værdien øges ved at trykke på pil op eller formindske ved at trykke på pil ned. Tilbage Redigerings skærme Knappen Tilbage er på alle skærme undtagen Hovedskærmen, og skærmen Priming-tilstand er en skærm til visning af meddelelser. Når du kun ser denne knap eller denne knap plus en inaktiv lagringsknap, betyder det Tilbage eller Afslut. Det vises på redigeringsskærme, før du har ændret nogen værdi såvel som på alle andre skærme. Når du ser både knappen Tilbage og en aktiv Gem knap. Tryk på den aktive gem knap for at gemme. Tryk tilbage for ikke at gemme. En aktiv Gem aktiv Aktiv gem knap Inaktiv gem knap USA Patenter: , , , , , , , , , , , b2, canadisk patent: , australsk patent: udenlandske og indenlandske ansøgt om og verserende. Alt materielt ophavsret til Balboa Water Group _A Kompatibel med SpaTouch 1 &

9 Almindelige knapper Hvis der er en højre pil nederst på skærmen, fører den dig til næste side. Side til venstre Side til højre Side op Ned Hvis der vises en op- eller ned-knap, og der trykkes når du er på en side med en tekstliste, vises rullede en side ad gangen. USA Patenter: , , , , , , , , , , , b2, canadisk patent: , australsk patent: udenlandske og indenlandske ansøgt om og verserende. Alt materielt ophavsret til Balboa Water Group _A Kompatibel med SpaTouch 1 &

10 Skærmbilledet Indstillinger Programmering osv. Indstillingsskærmen er der, hvor al programmering og anden spa-indstillinger styres. Hvert ikon på skærmbilledet Indstillinger fører dig til en anden skærm, hvor en eller flere indstillinger kan vises og/eller redigeres. Temeratur range - højt vs. lavt Dette system indeholder to temperaturområdeindstillinger med uafhængige indstillede temperaturer. Det specifikke område kan vælges på skærmbilledet Indstillinger og er synligt på Hovedskærmen i øverste venstre hjørne af skærmen. Disse intervaller kan bruges af forskellige årsager, hvor en almindelig brug er en "klar til brug" indstilling (ready) vs. en "ferie" indstilling (ready rest). Hvert område opretholder sin egen indstillede temperatur som programmeret af brugeren. På denne måde, når en række er valgt, vil spaen varme til den indstillede temperatur, der er forbundet med dette område. Varmeikonet fører dig til en skærm, hvor du styrer Høj rækkevidde kan indstilles mellem 80 F og 104 F. Lav rækkevidde kan indstilles mellem 50 F og 99 F. Mere specifikke Temp. Områder kan bestemmes af producenten. Frostbeskyttelse er aktiv i begge områder. varmetilstanden og temperaturområdet. USA Patenter: , , , , , , , , , , , b2, canadisk patent: , australsk patent: udenlandske og indenlandske ansøgt om og verserende. Alt materielt ophavsret til Balboa Water Group _A Kompatibel med SpaTouch 1 &

11 Skærmbilledet Indstillinger Varmetilstand Ready vs. rest Cirkulations mode ready-in-rest mode Varmetilstand ready vs. rest Ready-in-rest tilstand For at spaen skal opvarmes, skal en pumpe cirkulere vand gennem varmeapparatet. Pumpen, der udfører denne funktion, er kendt som "varmepumpen". Varmepumpen kan enten være en 2-trins pumpe (Pumpe 1) eller en cirkulationspumpe. Hvis varmepumpen er en 2-trins pumpe 1, vil Ready Mode cirkulere vand hver 1/2 time ved hjælp af Pump 1 Lavt for at opretholde en konstant vandtemperatur, varme efter behov og opdatere temperaturdisplayet. Dette er kendt som "polling." Hviletilstand tillader kun opvarmning under programmerede filtercyklusser. Da der ikke forekommer afskærmning, viser temperaturdisplayet muligvis ikke en aktuel temperatur, før varmepumpen har kørt i et minut eller to. Når varmepumpen er tændt automatisk (f.eks. til opvarmning), kan du skifte mellem lav hastighed og høj hastighed, men du kan ikke slukke for varmepumpen. Cirkulations tilstand Hvis spaen er konfigureret til 24 TIMERS cirkulation, kører varmepumpen generelt kontinuerligt. Da varmepumpen altid kører, vil spaen opretholde indstillet temperatur og varme efter behov i klar tilstand uden afstemning. I hviletilstand opvarmes spaen kun for at indstille temperaturen i programmerede filtertider, selvom vandet filtreres konstant, når det er i 24Tcirkulationstilstand. Ready-in.rest tilstand vises i displayet, hvis spaen er i hviletilstand, og der trykkes på Jets 1-knappen. Når varmepumpen er tændt automatisk (f.eks. til opvarmning), kan du skifte mellem lav hastighed og høj hastighed, men du kan ikke slukke for varmepumpen. Efter 1 time vender systemet tilbage til hviletilstand. Denne tilstand kan også nulstilles ved at vælge linjen Varmetilstand på den skærm, der vises her. Fyld det op! Forberedelse og påfyldning Fyld spaen til det korrekte driftsniveau. Sørg for at åbne alle ventiler og stråler i spaet, før du fylder vand i, for at undgå så meget luft som muligt i spaets rør. Når strømmen er sat til spaet, viser panelet i øverste side et velkomstbillede eller et startskærmbillede. Priming mode M019* Efter den første opstartssekvens går kontrolelementet i Priming-tilstand og viser en Priming Mode-skærm. Kun pumpeikoner vises på primingtilstandsskærmen. Under primingtilstanden deaktiveres varmeapparatet, så primingprocessen kan fuldføres uden mulighed for at give varmeapparatet energi under lavstrøms- eller noflow-forhold. Intet tændes automatisk, men pumpen (r) kan aktiveres ved at vælge "Jet" knapperne. Hvis spaen har en Circ-pumpe, kan den tændes og slukkes ved at trykke på "Circ"-knappen under Grundig Mode. USA Patenter: , , , , , , , , , , , b2, canadisk patent: , australsk patent: udenlandske og indenlandske ansøgt om og verserende. Alt materielt ophavsret til Balboa Water Group _A Kompatibel med SpaTouch 1 &

12 Skærmbilledet Indstillinger Priming af pumperne Så snart primingtilstand skærmen vises på panelet, skal du vælge "Jets 1" knappen én gang for at starte Pump 1 i lav hastighed og derefter igen for at skifte til høj hastighed. Vælg også de andre pumper for at tænde dem. Pumperne skal køre i høj hastighed og for at lette priming/klargøring af spa. Hvis pumperne ikke er klargjort efter 2 minutter, og der ikke strømmer vand fra dyserne i spaen, må pumperne ikke fortsætte med at køre. Sluk for pumperne og gentag processen. Bemærk: Hvis du slukker for strømmen og tænder igen, startes en ny pumpe-priming session. Nogle gange vil et øjeblik at slukke og tænde for pumpen hjælpe. Gør det ikke mere end 5 gange. Hvis pumpen ikke vil klargøre, skal du slukke for strømmen til spaen og tilkalde service. Vigtigt: En pumpe må ikke køre uden klargøring i mere end 2 minutter. Under ingen omstændigheder bør en pumpe have lov til at køre uden priming/klargøring ud over slutningen af 4-5-minutters primer/klargøringtilstand. Hvis du gør det, kan det beskadige pumpen og få systemet til at give varmeapparatet strøm og foresage overophedning. Afslut Priming/klargørings-tilstand Systemet går automatisk ind i den normale opvarmning og filtrering i slutningen af grundingstilstanden, som varer 4-5 minutter. Du kan afslutte klargøringstilstanden manuelt ved at trykke på knappen "Tilbage" på knappen Skærmbilledet priming mode. Bemærk, at hvis du ikke manuelt forlader priming mode som beskrevet ovenfor, afsluttes grunding-tilstanden automatisk efter 4-5 minutter. Sørg for, at pumpen(e) er blevet primet / klargjort på dette tidspunkt. Når systemet har forladt Priming mode, vil det øverste sidepanel vise hovedskærmen, men skærmen viser ikke vandtemperaturen endnu, som vist nedenfor. Dette skyldes, at systemet kræver ca. 1 minut af vand, der strømmer gennem varmeapparatet for at bestemme vandtemperaturen og vise den. F C *M0XX er en meddelelseskode. USA Patenter: , , , , , , , , , , , b2, canadisk patent: , australsk pate patenter både udenlandske og indenlandske ansøgt om og verserende. Alt materielt ophavsret til Balboa Water Group _A Kompatibel med SpaTouch 1 &

13 Spa-opførelse Pumper På spa-skærmen skal du vælge en "Jets"-knap én gang for at tænde eller slukke for pumpen og skifte mellem lav- og højhastigheder. Hvis pumpen kører, slukker den efter en timeoutperiode. Ikke-circ-systemer Pumpens lave hastighed 1 kører, når en pumpe er tændt. Hvis spaen er i ready tilstand (se side 11), kan Pump 1 lav også aktiveres i mindst 1 minut hvert 30. minut for at registrere spatemperaturen (afstemning) og derefter opvarme til den indstillede temperatur, hvis det er nødvendigt. Når lavhastigheden tændes automatisk, kan den ikke deaktiveres fra panelet, men den høje hastighed kan startes. Cirkulationspumpetilstande Hvis systemet er udstyret med en cirkulations pumpe, vil det blive konfigureret til at arbejde på en af tre forskellige måder: 1. Cirkulations -pumpen fungerer kontinuerligt (24 timer) med undtagelse af 30 minutter af gangen, på et tidspunkt, hvor vandtemperaturen når 1,5 C over den indstillede temperatur (mest sandsynligt i meget varme klimaer). 2. Circ-pumpen forbliver tændt kontinuerligt, uanset vandtemperatur. 3. En programmerbar cirkulations pumpe vil tænde, når systemet kontrollere temperatur (polling), under filter cykluser, under fryseforhold, eller når en anden pumpe er tændt. Den specifikke cirkulationstilstand, der bruges, er bestemt af producenten og kan ikke ændres. Andre enhedsmuligheder kan være tilgængelige, som jets, lys, osv. Filtrering og ozon På ikke-cirkulations systemer, vil pumpe 1 og ozon generator køre under filtrering. På cirkulations systemer, vil ozon generelt køre sammen med cirkulations pumpen, men kan begrænses til filtrering cyklusser. (På nogle cirkulations systemer, vil pumpe 1 køre sammen med cirkulations Pumpe under filtrering.) Systemet er fabriksprogrammeret med en filtercyklus, der kører om aftenen (forudsat at tidspunktet på dagen er korrekt indstillet). Filtertiden og varigheden kan programmeres. En anden filtercyklus kan aktiveres efter behov. I begyndelsen af hver filtercyklus vil vandenhederne som jets, andre pumper køre kort for at rense systemet for at opretholde god vandkvalitet. Frost beskyttelse Hvis temperatursensorerne i varmeapparatet registrerer en tilstrækkelig lav temperatur, aktiveres varmeenhederne automatisk for at give frostbeskyttelse. Varmeanordningerne vil køre enten kontinuerligt eller periodisk afhængigt af forholdene. Rensecyklus (valgfrit) Når en pumpe eller jet tændes med et tryk på en knap, begynder en rensecyklus 30 minutter efter, at pumpen eller jet er slukket eller gået ud. Pumpen og ozongeneratoren vil køre i 30 minutter eller mere, afhængigt af systemet. På nogle systemer kan du ændre denne indstilling. USA Patenter: , , , , , , , , , , , b2, canadisk patent: , australsk patent: både udenlandske og indenlandske ansøgt om og verserende. Alt materielt ophavsret til Balboa Water Group _A Kompatibel med SpaTouch 1 &

14 Tidspunkt på dagen Sørg for at indstille tidspunktet på dagen Indstilling af tidspunktet på dagen er vigtigt for at bestemme filtreringstider og andre baggrundsfunktioner. Varmeikonet på Skærm Indstillinger fører dig til en skærm, hvor du styrer tidspunktet på dagen. På skærmen Tidspunkt på dagen skal du blot vælge Timer og minutter. Brug knapperne Op og Ned til at foretage ændringer, og gem derefter. Hvis der ikke er angivet et tidspunkt på dagen... I hukommelsen vises et information skærmbillede. Hvis du afslutter den, vises informationsikonet nederst på hovedskærmen, indtil tidspunktet på dagen angives. BEMÆRK: Dette gælder kun for nogle systemer: Hvis strømmen afbrydes til systemet, vil Tidspunkt på dagen blive opretholdt i flere dage. USA Patenter: , , , , , , , , , , , b2, canadisk patent: , australsk patent: 2 udenlandske og indenlandske ansøgt om og verserende. Alt materielt ophavsret til Balboa Water Group _A Kompatibel med SpaTouch 1 &

15 Justering af filtrering Hovedfiltrering Ved hjælp af den samme justering som Indstilling af klokkeslæt angives Filtercyklusser ved hjælp af et starttidspunkt og en varighed. Hver indstilling kan justeres i intervaller på 15 minutter. Panelet beregner sluttidspunktet og viser det automatisk. Filtercyklus 2 - Valgfri filtrering Filtercyklus 2 er som standard SLÅET FRA. Visning af filter 1, mens Filter 2 er SLÅET FRA: Visning af filter 1, mens Filter 2 er slået til: Tryk på "1" for at få vist Filter 1. Tryk én gang på "2" for at få vist Filter 2. Tryk på "2" igen for at slå Filter 2 TIL eller FRA. Når Filtercyklus 2 er SLÅET TIL, kan den justeres på samme måde som Filtercyklus 1. Det er muligt at overlappe Filtercyklus 1 og Filtercyklus 2, hvilket forkorter den samlede filtrering med overlapsmængden. USA Patenter: , , , , , , , , , , , b2, canadisk patent: , australsk patent: 2 udenlandske og indenlandske ansøgt om og verserende. Alt materielt ophavsret til Balboa Water Group _A Kompatibel med SpaTouch 1 &

16 Justering af filtrering fortsat... Yderligere indstillinger Cirkulationspumpetilstande Nogle spabade kan være fremstillet med Cirkulations Pumpe indstillinger, der tillader programmering filtrering cyklus varighed. Nogle cirkulations-tilstande er forprogrammeret til at fungere 24 timer i døgnet og kan ikke programmeres. Se i dokumentationen fra spa-producenten for at få oplysninger om Cirkulations Indstilling. "Aktiveret" (TIL). Indstillingerne kan redigeres på samme måde, som Filtercyklusser redigeres. Fjern cyklusser For at opretholde sanitære forhold, samt beskytte mod frysning, vil sekundære vandenheder rense vand fra deres respektive rør ved at køre kort i begyndelsen af hver filtercyklus. (Nogle systemer kører et bestemt antal rensningscyklusser pr. dag uafhængigt af antallet af filtercyklusser pr. dag. I dette tilfælde falder udrensningscyklusserne muligvis ikke sammen med starten af filtercyklussen). Hvis varigheden af filtercyklus 1 er angivet til 24 timer, starter aktivering af Filtercyklus 2 en udrensning, når Filtercyklus 2 programmeres til at starte. Betydningen af Filtercyklusser 1. Varmepumpen kører altid under filtercyklussen* 2. I hviletilstand sker opvarmning kun under filtercyklussen 3. Rensninger sker ved starten af hver filtercyklus* Hvis din spa f.eks. er sat op til 24/timers cirkulation, bortset fra at den slukkes, når vandtemperaturen er 3 F/1,3 C over den indstillede temperatur, sker denne afspærring ikke under filtercyklusser. Indstilling for Lyscyklus Hvis Lyscyklus ikke vises på Skærm Indstillinger, aktiveres funktionen Lystimer ikke af producenten. Ikonet Lyscyklus på skærmbilledet Indstillinger fører dig til en skærm, hvor du styrer lyscyklussen. Når lystimeren er tilgængelig, er den som standard ("Deaktiveret"). Tryk på "Deaktiveret" for at ændre den til Begrænsning af handling Hjælpepanel(er) Specifikke knapper til bestemte enheder Hvis spaen har installeret et eller flere hjælpepaneler, aktiverer trykknapperne på panelet den enhed, der er angivet for den pågældende knap. Disse dedikerede knapper fungerer på samme måde som spa-skærmknapperne (se side 6), og udstyret opfører sig på samme måde med hvert tryk på knapperne. Styringen kan begrænses for at forhindre uønsket brug eller temperaturjusteringer. Låsning af panelet forhindrer, at controlleren bruges, men alle automatiske funktioner er stadig aktive. Låsning af indstillingerne gør det muligt at bruge Jetfly og andre funktioner, men indstillet temperatur og andre programmerede indstillinger kan ikke justeres. Indstillinger Lås giver adgang til et reduceret udvalg af menupunkter. Disse omfatter Filtercyklusser, Inverter, Oplysninger og Fejllog. De kan ses, men ikke redigeres. USA Patenter: , , , , , , , , , , , b2, canadisk patent: , australsk patent: 2 udenlandske og indenlandske ansøgt om og verserende. Alt materielt ophavsret til Balboa Water Group _A Kompatibel med SpaTouch 1 &

17 Låsning/Oplåsning De samme trin bruges til at låse og låse op. Hvis du vil låse enten Indstillinger eller Panel vælge først Indstillinger (hvis der står "Unlocked") eller Panel (hvis der står "Unlocked"), skal du trykke på ordet "Lock" i mindst 5 sekunder. Hvis du vil låse enten Indstillinger eller Panel op, skal du først vælge Indstillinger (hvis der står "Locked") eller Panel (hvis der står "Locked") og derefter trykke på ordet "Lock" i mindst 5 sekunder. Tryk her i 5 sekunder for at låse eller låse op Panelet er låst, og indstillingerne er låst op USA Patenter: , , , , , , , , , , , b2, canadisk patent: , australsk patent: 23 både udenlandske og indenlandske ansøgt om og verserende. Alt materielt ophavsret til Balboa Water Group _A Kompatibel med SpaTouch 1 &

18 Hold - M037* Hold Mode bruges til at deaktivere pumperne under servicefunktioner som rengøring eller udskiftning af filteret. Holdtilstand varer i 1 time, medmindre tilstanden afsluttes manuelt. Hvis spa-service vil kræve mere end en time, kan det være bedst blot at lukke for strømmen til spaen. Hold-ikonet på Skærm Indstillinger placerer spaen i Hold-tilstand og viser skærmen Systemhold. Tryk tilbage for at afslutte hold-tilstand. Afløbstilstand Nogle spabade har en særlig funktion, der gør det muligt at anvende pumpe 1, når vandet tømmes. Når den er tilgængelig, er denne funktion en komponent i Hold -tilstand. *M0XX er en meddelelseskode. Koder som denne vil blive set i fejlloggen USA Patenter: , , , , , , , , , , , b2, canadisk patent: , australsk paten patenter både udenlandske og indenlandske ansøgt om og verserende. Alt materielt ophavsret til Balboa Water Group _A Kompatibel med SpaTouch 1 &

19 Hjælpeskærm Hjælpeprogrammer Ikonet Hjælpeprogrammer på Skærm Indstillinger fører dig til skærmen Hjælpeprogrammer. Skærmbilledet Hjælpeprogrammer indeholder følgende: Panelet (Panel) Når du rører ved panelikonet på skærmen Hjælpeprogrammer, kommer du til panelskærmen, hvor du kan indstille, hvor lang tid det tager panelet at gå på slumretime efter den sidste aktivitet. Slumretimeren kan indstilles fra 1 minut til 60 minutter. Standardværdien er 30 minutter. Demotilstand (Demo mode) Demotilstand er ikke altid aktiveret, så den vises muligvis ikke. Dette er designet til at betjene flere enheder i en sekvens for at demonstrere de forskellige funktioner i et bestemt boblebad. Fejllog (Faults) Fejlloggen er en registrering af de sidste 24 fejl, der kan gennemgås af en servicetekniker. Brug knapperne Op og Ned til at få vist hver af fejlene. Når Grundingstilstanden vises i fejlloggen, er det ikke en fejl. Snarere bruges det til at holde styr på spa-genstarter. GFCI-test (Funktionen er ikke tilgængelig på CE-klassificerede systemer). Dine systemer kan have GFCI konfigureret på en af tre måder: 1. GFCI-test er ikke aktiveret 2. Manuel GFCI-test er aktiveret, men automatisk GFCI-test er ikke aktiveret 3. Både manuelle og automatiske GFCI-test er aktiveret. Den automatiske test vil ske inden for 7 dage efter, at spaen er installeret, og hvis det lykkes, vil den ikke gentage sig. (Hvis den automatiske test mislykkes, gentages den, når spaen er genstartet). GFCI-test vises ikke på skærmen, hvis den ikke er aktiveret. Denne skærm gør det muligt at teste GFCI manuelt fra panelet og kan bruges til at nulstille den automatiske testfunktion. GFCI-test vises ikke på skærmen, hvis den ikke er aktiveret. Denne skærm gør det muligt at teste GFCI manuelt fra panelet og kan bruges til at nulstille den automatiske testfunktion. USA Patenter: , , , , , , , , , , , b2, canadisk patent: , australsk paten patenter både udenlandske og indenlandske ansøgt om og verserende. Alt materielt ophavsret til Balboa Water Group _A Kompatibel med SpaTouch 1 &

20 Yderligere indstillinger Fortsætter... Skærm Enheder Ikonet Enheder (units) på Skærm Indstillinger fører dig til Skærm Enheder. Oprydningscyklus Varighed af Rensecyklus er ikke altid aktiveret, så den vises muligvis ikke. Når den er tilgængelig, skal du indstille tid på Pumpe 1 Renseikonet på Skærm Indstillinger fører dig til skærmen cleanup cycle. C 1. Tryk på "Temp Display" for at ændre temperaturen mellem Fahrenheit og Celsius. 2. Tryk på "Time display" for at ændre uret mellem 12 timer og 24 timer. Påmindelsesikonet på Skærm Indstillinger fører dig til Reminders (påmindelser) Sprogikonet på skærmbilledet Indstillinger fører dig til skærm Sprog. Ændre det sprog, der vises i panelet. Sprog Engelsk Fransk Spansk Tysk Italiensk Tjekkisk Tryk på "Reminders" for at slå påmindelsesmeddelelserne (f.eks. "Rens filter") TIL (Ja) eller FRA (Nej). køres efter hver brug. Der er 0-4 timer til rådighed. Indstillinger det til 0,0 timer holder Rensecyklus op med at køre. Svensk USA Patenter: , , , , , , , , , , , b2, canadisk patent: , australsk paten patenter både udenlandske og indenlandske ansøgt om og verserende. Alt materielt ophavsret til Balboa Water Group _A Kompatibel med SpaTouch 1 &

21 Information Systemoplysninger Skærmen Systemoplysninger viser forskellige indstillinger og identifikation af det pågældende system. Indstillinger for dip-switch Viser et tal, der repræsenterer DIP-switchpositionerne for S1 på hovedkredsløbet. Systemmodel Viser systemets modelnummer. Panelversion Viser en række af softwaren i kontrolpanelet øverst. Software-id (SSID) Viser systemets software-id-nummer. Konfigurationssignatur Viser kontrolsum for systemkonfigurationsfilen. Aktuel opsætning Viser det aktuelt valgte konfigurationsopsætningsnummer. Varmelegeme Spænding (Funktionen bruges ikke på CE-klassificerede systemer). Viser den driftsspænding, der er konfigureret til varmeapparatet. Varmelegemetype Viser et id-nummer af varmeapparatet. Hjælpeprogrammer GFCI-testfunktion Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) eller Residual Current Detector (RCD) er en vigtig sikkerhedsanordning og kræver udstyr på en boblebadsinstallation. (GFCI-testfunktionen er ikke tilgængelig på CE-klassificerede systemer). Bruges til at kontrollere en korrekt installation Din spa kan være udstyret med en GFCIbeskyttelsesfunktion. Hvis din spa har denne funktion aktiveret af producenten, skal GFCI Trip Test forekomme for at tillade korrekt spa-funktion. På nogle systemer: Inden for 1 til 7 dage efter opstart vil spaen rejse GFCI for at teste den. (Antallet af dage er fabriksprogrammeret). GFCI skal nulstilles, når det er udløst. Efter at have bestået GFCI Trip Test, vil eventuelle efterfølgende GFCI-ture indikere en jordfejl eller anden usikker tilstand, og strømmen til spaen skal slukkes, indtil en serviceperson kan løse problemet. USA Patenter: , , , , , , , , , , , b2, canadisk patent: , australsk pate patenter både udenlandske og indenlandske ansøgt om og verserende. Alt materielt ophavsret til Balboa Water Group _A Kompatibel med SpaTouch 1 &

22 Tvinger GFCI Trip Test (Kun Nordamerika) Når du rører ved GFCI-testikonet på skærmen Hjælpeprogrammer, kommer du til GFCI-testskærmen. Installationsprogrammet kan forårsage, at GFCI Trip Test forekommer hurtigere ved at trykke på Test på GFCI Test skærmen. GFCI bør snuble inden for flere sekunder, og spaen skal lukkes ned. Hvis det ikke er tilfældet, skal du lukke for strømmen og manuelt kontrollere, at der er installeret en GFCI-afbryder, og at kredsløbet og spaen er tilsluttet korrekt. Kontroller GFCI'ens funktion med sin egen testknap. Gendan strømmen til spaen, og gentag GFCI Trip Test. Når GFCI er udløst af testen, nulstilles GFCI og spa vil fungere normalt fra dette punkt. Du kan bekræfte en vellykket test ved at navigere til ovenstående skærm. "Bestået" vises, når nulstillingslinjen er valgt på GFCI-skærmen. Advarsel: På de systemer, der automatisk tester GFCI inden for 1 til 7 dage efter opstart: Nulstillingsknap: Brug kun nulstillingsknappen, før du flytter spaen til en ny placering. Hvis du trykker på knappen Nulstil, tvinger du til, at der udføres en ny test på den nye placering. Generelle meddelelser De fleste meddelelser og advarsler vises nederst på de normalt anvendte skærme. Flere beskeder og meddelelser kan vises i en rækkefølge. F C Water temperature is unknown Når pumpen har kørt i 1 minut, vises temperaturen. Possible freezing condition Der er registreret en mulig frysetilstand, eller Aux Freeze Switch er slukket. Alle vandenheder er aktiveret. I nogle tilfælde kan pumper tændes og slukkes, og varmeapparatet kan fungere under Frysebeskyttelse. Dette er en operationel meddelelse, ikke en fejl indikation. Slutbrugeren skal være trænet til at forvente, at denne engangstest vil finde sted. Slutbrugeren skal trænes i, hvordan GFCI nulstilles korrekt. Hvis der findes fryseforhold, skal GFCI eller RCD nulstilles med det samme, eller der kan opstå spa-skader. CE-produkt CE-registrerede systemer har ikke en RCD-testfunktion på grund af arten af den elektriske tjeneste. Nogle UL-registrerede systemer har ikke GFCI-testfunktionen aktiveret. Slutbrugeren skal trænes i, hvordan RCD'et testes og nulstilles korrekt. USA Patenter: , , , , , , , , , , , b2, canadisk patent: , australsk pate patenter både udenlandske og indenlandske ansøgt om og verserende. Alt materielt ophavsret til Balboa Water Group _A Kompatibel med SpaTouch 1 &

23 The water is too hot M029* Systemet har registreret en spa vand temp på 110 F (43,3 C) eller mere, og spa-funktioner er deaktiveret. Systemet nulstilles automatisk, når spa-vandtemperaturen er under 42,2 C. Kontroller, om pumpen er længere eller det en høj omgivende temp. Vandstanden er for lav Denne meddelelse kan kun vises på et system, der bruger en vandstandssensor. Det vises, når vandstanden bliver for lav (eller vandstandssensoren er frakoblet), og forsvinder automatisk, når vandstanden er tilstrækkelig. Pumper og varmeapparatet slukkes, når denne meddelelse vises. *M0XX er en meddelelseskode. Koder som denne vil blive set i fejlloggen Varmelegeme-relaterede meddelelser The water flow is low M016** Der kan ikke være nok vandgennemstrømning gennem varmeapparatet til at bære varmen væk fra varmeelementet. Varmelegeme opstart vil begynde igen efter ca 1 min. The heater is too hot* M030** En af vandtemperatursensorerne har registreret 47,8 C i varmeapparatet, og spaen er lukket ned. Du skal nulstille meddelelsen*, når vandet er under 42,2 C. The water flow has failed* M017** Der er ikke nok vandgennemstrømning gennem varmeapparatet til at bære varmen væk fra varmeelementet, og varmeapparatet er blevet deaktiveret. Når problemet er løst, skal du nulstille meddelelsen*. The heater may be dry* M028** Mulig tørt varmelegme, eller ikke nok vand i varmelegmet til at starte den. Spaen er lukket ned i 15 minutter. The heater is dry* M027** Der er ikke nok vand i varmeapparatet til at starte det. Spaen er lukket ned. Når problemet er løst, skal du nulstille meddelelsen* for at genstarte opstarten af varmeapparatet. Se "Flow Relaterede checks" nedenfor. Fejl Meddelelseskode: 30 The heater is too hot Flowrelaterede checks Kontroller for lav vandstand, gennemstrøms begrænsninger, lukkede ventiler, fanget luft, for mange lukkede jets og pumpe klargøring. På nogle systemer, selv når spa er lukket ned af en fejltilstand, kan noget udstyr lejlighedsvis tænde for at fortsætte med at overvåge temperaturen, eller hvis frysebeskyttelse er nødvendig. * Nogle meddelelser kan nulstilles fra panelet. Meddelelser, der kan nulstilles, vises med et clarr ikon nederst på meddelelsesskærmen. Tryk på teksten Ryd ikon for at nulstille meddelelsen. USA Patenter: , , , , , , , , , , , b2, canadisk patent: , australsk pate patenter både udenlandske og indenlandske ansøgt om og verserende. Alt materielt ophavsret til Balboa Water Group _A Kompatibel med SpaTouch 1 &

24 Sensorrelaterede meddelelser Sensors are out of sync M015** Temperatursensorerne kan være ude af synkronisering med 1,5 c. Ring efter service, hvis denne meddelelse ikke forsvinder inden for få minutter. Sensors are out of sync Call for service* M026** Temperatursensorerne er ude af synkronisering. Fejlen ovenfor er blevet fastslået i mindst 1 time. Ring efter service. Diverse meddelelser TestSoftware installeret Kontrolsystemet fungerer sammen med testsoftware. Ring efter service. * Nogle meddelelser kan nulstilles fra panelet. Meddelelser, der kan nulstilles, vises med et klar ikon nederst på meddelelsesskærmen. Tryk på teksten Ryd ikon for at nulstille meddelelsen. Systemrelaterede meddelelser Sencor A fault, Sencor B Fault - Sensor A: M031 **, Sensor B: M032 ** En temperatursensor eller et sensorkredsløb er slået fejl. Ring efter service. Fejl Meddelelseskode: 31 Sensor en fejl Ring efter service **M0XX er en meddelelseskode. Koder som denne vil blive set i fejlloggen Program memory failure* M022** Ved Power-Up har systemet ikke bestået testen af programkontrol. Dette angiver et problem med firmwaren (driftsprogrammet) og kræver et servicekald. Communications error Kontrolpanelet modtager ikke kommunikation fra systemet. Ring efter service. The settings have been reset (vedvarende hukommelsesfejl) * M021** Kontakt forhandleren eller serviceorganisationen, hvis denne meddelelse vises på mere end én power-up. The clock has failed* M020** Kontakt din forhandler eller serviceorganisation. USA Patenter: , , , , , , , , , , , b2, canadisk patent: , australsk patent: udenlandske og indenlandske ansøgt om og verserende. Alt materielt ophavsret til Balboa Water Group _A Kompatibel med SpaTouch 1 &

25 Configuration error (Spa vil ikke starte op) Kontakt din forhandler eller serviceorganisation. GFCI-test failed (systemet kunne ikke teste GFCI) M036** (Kun Nordamerika) Kan indikere en usikker installation. Kontakt din forhandler eller serviceorganisation. A pump may be stock on M034** Vand kan blive overophedet. SLUK FOR SPAEN. GÅ IKKE I VANDET. Kontakt din forhandler eller serviceorganisation. Hot fault M035** En pumpe synes at have været tændt, når spa sidst blev tændt. SLUK SPA. GÅ IKKE I VANDET. Kontakt din forhandler eller serviceorganisation. Påmindelsesmeddelelser Generel maintenance helps Påmindelsesmeddelelser kan undertrykkes ved hjælp af skærmbilledet Påmindelser. Påmindelsesmeddelelser kan vælges individuelt af producenten. De kan være deaktiveret helt, eller der kan være et begrænset antal påmindelser på en bestemt model. Hyppigheden af hver påmindelse (dvs. 7 dage) kan specificeres af producenten. Check the ph Kan vises på en regelmæssig tidsplan, dvs. hver 7. dag. Kontroller ph-værdien med et testkit, og juster ph-værdien med de relevante kemikalier. * Nogle meddelelser kan nulstilles fra panelet. Meddelelser, der kan nulstilles, vises med et klar ikon nederst på meddelelsesskærmen. Tryk på knappen clear for at nulstille meddelelsen. Check the sanitizer Kan vises på en regelmæssig tidsplan, dvs. hver 7. dag. Kontroller desinfektionsniveauet og anden vandkemi med et testkit, og juster med de relevante kemikalier. **M0XX er en meddelelseskode. Koder som denne vil blive set i fejlloggen Clean the filter Kan vises på en regelmæssig tidsplan, dvs. hver 30 dage. Rengør filtermediet efter anvisninger fra producenten. Test GFCI (eller RCD) Kan vises på en regelmæssig tidsplan, dvs. hver 30. dag. GFCI eller RCD er en vigtig sikkerhedsanordning og skal testes regelmæssigt for at kontrollere pålideligheden. Alle brugere skal oplæres til sikkert at teste GFCI eller RCD i forbindelse med boblebadsinstallationen. USA Patenter: , , , , , , , , , , , b2, canadisk patent: , australsk patent: udenlandske og indenlandske ansøgt om og verserende. Alt materielt ophavsret til Balboa Water Group _A Kompatibel med SpaTouch 1 &

26 En GFCI eller RCD vil have en TEST og RESET-knap på det, der giver en bruger mulighed for at kontrollere korrekt funktion. Change the water Kan vises på en regelmæssig tidsplan, dvs. hver 90 dage. Skift vandet i spaen regelmæssigt for at opretholde korrekt kemisk balance og sanitære forhold. Clean the cover Kan vises på en regelmæssig tidsplan, dvs. hver 180. dag. Vinyl dækker bør rengøres og konditioneres for maksimal levetid. Treat the wood Kan vises på en regelmæssig tidsplan, dvs. hver 180 dage. Træpaneler og møbler skal rengøres og konditioneres i henhold til producentens anvisninger for maksimal levetid. Change the filter Kan vises på en regelmæssig tidsplan, dvs. hver 365 dage. Filtre bør udskiftes lejlighedsvis for at opretholde korrekt spa-funktion og sanitære forhold. Change the UV Kan vises på en regelmæssig tidsplan. Skift UV som anvist af producenten. Check Ozone Kan vises på en regelmæssig tidsplan. Skift UV som anvist af producenten. Service Check up Kan vises på en regelmæssig tidsplan. Forevis en servicekontrol som anvist af producenten. Påmindelsesmeddelelser kan nulstilles fra panelet. Meddelelser, der kan nulstilles, vises med et klar ikon nederst på meddelelsesskærmen. Tryk på teksten Ryd ikon for at nulstille meddelelsen. Advarsel! Kvalificeret tekniker kræves til service og installation. Grundlæggende retningslinjer for installation og konfiguration Brug kun 6AWG kobberledere. Drejningsmomentfeltforbindelser mellem 21 og 23 i lbs. Lettilgængelige frakoblingsmidler, der skal forefindes på installationstidspunktet. Permanent tilsluttet strømforsyning. Opret kun forbindelse til et kredsløb, der er beskyttet af en klasse A-jordstik. Kredsløbsafbryder (GFCI) eller residualsstrømsanordning (RCD) monteret mindst 5' (1,52 M) fra indersiden af spaen/boblebadet og i sigtelinje fra udstyrsrummet. CSA-kabinet: Type 2 Se ledningsdiagrammet inde i dækslet på kontrolkabinettet. Se installations- og sikkerhedsvejledningen fra spa-producenten. Advarsel: Personer med smitsomme sygdomme bør ikke bruge en spa eller et spabad. Advarsel: For at undgå skader skal du udvise forsigtighed, når du kommer ind i eller ud af spaen. Advarsel: Brug ikke spa eller spabad umiddelbart efter anstrengende motion. Der kan blive vist yderligere meddelelser på bestemte systemer. USA Patenter: , , , , , , , , , , , b2, canadisk patent: , australsk patent: udenlandske og indenlandske ansøgt om og verserende. Alt materielt ophavsret til Balboa Water Group _A Kompatibel med SpaTouch 1 &

27 Advarsel: Langvarig ophold i en spa eller boblebad kan være skadeligt for dit helbred. Advarsel: Hold vandkemien i overensstemmelse med producentens anvisninger. Advarsel: Udstyret og betjeningsanordningerne skal være placeret mindst 1,5 meter vandret fra spaen eller spabadet. Advarsel! GFCI eller RCD-beskyttelse. Ejeren skal teste og nulstille GFCI eller RCD Advarsel! Fare for stød! Ingen dele, der kan serviceres af brugeren. Forsøg ikke at servicere dette kontrolsystem. Kontakt din forhandler eller serviceorganisation for at få hjælp. Følg alle instruktioner om ejerens manuelle strømforbindelse. Installationen skal udføres af en autoriseret elektriker, og alle jordforbindelsesforbindelser skal være korrekt installeret. Overholdelse af CSA: Test afbryderen af jordfejlkredsløbet før hver brug af spaen. Læs brugsanvisningen. Der skal være tilstrækkelig dræning, hvis udstyret skal installeres i en grube. Må kun anvendes i et kabinet, der er klassificeret som CSAkabinet 3. Tilslut kun til et kredsløb, der er beskyttet af en klasse A- fejlkredsløbsafbryder eller restsstrømsanordning. For at sikre fortsat beskyttelse mod stødfare må der kun anvendes identiske reservedele ved servicering. Installer en passende klassificeret sugebeskytter, så den passer til den maksimale strømningshastighed, der er markeret Advarsel: Vandtemperatur på over 38 C kan være skadelig for dit helbred. Afbryd strømmen, før den serviceres. USA Patenter: , , , , , , , , , , , b2, canadisk patent: , australsk patent: udenlandske og indenlandske ansøgt om og verserende. Alt materielt ophavsret til Balboa Water Group _A Kompatibel med SpaTouch 1 &

102 F. TP800 og TP900 Serie Kontrolpaneler. High Range. Spa Shortcuts Settings. Set: 104 F 8:32 PM Ozone Filter 1 Ready in Rest Mode.

102 F. TP800 og TP900 Serie Kontrolpaneler. High Range. Spa Shortcuts Settings. Set: 104 F 8:32 PM Ozone Filter 1 Ready in Rest Mode. TP800 og TP900 Serie Kontrolpaneler Balboa Water Group Brugermanual og programmeringsinstrukser BP Serie: BP2500 / 2600 Softwareversion: 5.0 og senere Panelmodel: TP900 Serie TP800 Serie Softwareversion:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC315D7

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC315D7 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Betjeningsvejledning TAK FOR AT DU HAR VALGT AT ANSKAFFE DENNE STYREENHED LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT,

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

HOT SPOT fra HOTSPRING. Relay -Tempo Stride - SX display-manual

HOT SPOT fra HOTSPRING. Relay -Tempo Stride - SX display-manual HOT SPOT fra HOTSPRING Relay -Tempo Stride - SX display-manual HUSK: Påfyldning af vand, samt tilsætning af Chlor m.v. altid skal ske gennem skimmer (filterboks) Kontrolpanel (Tempo, Relay) Dit kontrolpanel

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Vejledning til udespa - MaXXwell MALLORCA

Vejledning til udespa - MaXXwell MALLORCA Vejledning til udespa - MaXXwell MALLORCA Kære kunde Tillykke med dit nye udendørs spabad. Fra Wellmores side ønsker vi, at din investering bliver en god oplevelse fra starten, såvel som i fremtiden. Vi

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Tak, fordi du har købt dette airconditionanlæg. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, inden enheden tages i brug, og gem den til fremtidig reference. Betjeningsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Vejledning til udespa - MaXXwell CAPRI

Vejledning til udespa - MaXXwell CAPRI Vejledning til udespa - MaXXwell CAPRI Kære kunde Tillykke med dit nye udendørs spabad. Fra Wellmores side ønsker vi, at din investering bliver en god oplevelse fra starten, såvel som i fremtiden. Vi håber

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Brugervejledning Kontrol konsol ПУ-27

Brugervejledning Kontrol konsol ПУ-27 DK Brugervejledning Kontrol konsol ПУ-27 Ver. 1.0.0.1. Indhold 1 Introduktion 3 2 Garanti og ansvar 3 3 Sikkerhed 4 4 Anvendelse 4 5 Kontrol konsol beskrivelse 5 6 Start kontrol konsol drift 5 7 Hovedmenu

Læs mere

TP600 og TP400 Betjeningspaneler

TP600 og TP400 Betjeningspaneler TP600 og TP400 Betjeningspaneler Brugermanual og programmeringshenvisning standardmenuer * Systemmodel: Softwareversion: Panelmodel: Softwareversion: BP1500 / BP1600 - Andre BP-serie-systemer efter behov.

Læs mere

GC-1F Gen-set Controller

GC-1F Gen-set Controller BRUGERMANUAL GC-1F Gen-set Controller Trykknapper Lysdioder Ikonliste Displayvisninger Dokumentnr. 4189340645B Denne beskrivelse inkluder følgende versioner: GC-1F GC-1F/2 SW version 1.2x.x SW version

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Frostsikrings anlæg 220V Rustfri stål model. Til årg. 2016

Frostsikrings anlæg 220V Rustfri stål model. Til årg. 2016 Brugsanvisning Varenr.: 9027791 Frostsikrings anlæg 220V Rustfri stål model. Til årg. 2016 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Selektro CCM App. Brugermanual. Selektro CCM App Brugermanual DK. Selektro A/S, Erhvervsvej 29-35, DK-9632 Møldrup. Copyright Selektro A/S 2017

Selektro CCM App. Brugermanual. Selektro CCM App Brugermanual DK. Selektro A/S, Erhvervsvej 29-35, DK-9632 Møldrup. Copyright Selektro A/S 2017 Selektro CCM App Brugermanual Selektro A/S, Erhvervsvej 29-35, DK-9632 Møldrup Selektro CCM App Brugermanual DK Copyright Selektro A/S 2017 0881-1344006 V01 Indhold 1 Beskrivelse... 1 1.1 Funktion... 2

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Brugervejledning E-Fly Nova Max. Brugervejledning. Dansk MAX C966 MAX C10. Nova Max

Brugervejledning E-Fly Nova Max. Brugervejledning. Dansk MAX C966 MAX C10. Nova Max Brugervejledning Dansk MAX C966 MAX C10 Nova Max 1 Indhold Display MAX C966 & MAX C10 3/4 Betjeningspanel.5/6/7 Indstillinger 8/9/10/11 Fejlkodevisning.11/12 Batteripakken.13 Vedligeholdelse af batteripakken

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA

BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA BETJENINGSVEJLEDNING 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning. ADVARSEL

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse BRUGER MANUAL * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse 1 Tak fordi du har valgt vores automatiske pumpestation. Læs venligst denne bruger manual grundigt, inden

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM INSTALLATIONS-/BRUGERMANUAL Indhold i æsken Æskens indhold Anvendte symboler i denne manual: Sikkerhed Vigtig info Indhold: Æskens indhold Introduktion

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

RAAM / CULTIMA. Forhandler Manual C961

RAAM / CULTIMA. Forhandler Manual C961 RAAM / CULTIMA Forhandler Manual C961 Indhold Materiale og farve 3 Funktioner og knapper 3 Funktioner 4 Brugergrænseflade 5 TÆND/SLUK 5 Gå-funktion 6 Baggrundslys 6 Batteriniveau 7 TRIP nulstilling 7 Fejlkoder

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat.

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. Brugervejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 4 1.1 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Indstillinger............... 6 2.1

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Hydroforpumper / 25

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Hydroforpumper / 25 Instruktion for vedligeholdelse og brug af Hydroforpumper 76600017 / 25 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

V 50/60Hz 120W

V 50/60Hz 120W STØVSUGER MODEL: 17Z0C Best.nr. 1025 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 120W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

2007/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel

2007/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel 2007/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING ATI-transferpanel GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER > Dette system skal altid installeres og tages i brug af kompetent og kvalificeret personale. > Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af autoriseret og

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder 439,45 Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder - 1 - BRUGERGRÆNSEFLADE Enhedens frontpanel fungerer som brugergrænseflade og bruges til at udføre alle handlinger, der har med enheden

Læs mere

Vejledning til MaXXwell udespa lux Med TP800 BALBOA styring

Vejledning til MaXXwell udespa lux Med TP800 BALBOA styring Vejledning til MaXXwell udespa 28-27-17 lux Med TP800 BALBOA styring Kære kunde Tillykke med dit nye udendørs spabad. Fra Wellmores side ønsker vi, at din investering bliver en god oplevelse fra starten

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Vejledning til udespa - MaXXwell CAPRI

Vejledning til udespa - MaXXwell CAPRI Vejledning til udespa - MaXXwell CAPRI Kære kunde Tillykke med dit nye udendørs spabad. Fra Wellmores side ønsker vi, at din investering bliver en god oplevelse fra starten, såvel som i fremtiden. Vi håber

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Futura Z Aktuator til radiatorstyring

Futura Z Aktuator til radiatorstyring Futura Z Aktuator til radiatorstyring Indhold 2 AA-batterier Adapter Futura Z Aktuator til radiatorstyring Produktoverensstemmelse og sikkerhedsoplysninger Futura Z Aktuator til radiatorstyring er en batteridrevet

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

X-ONE. Inverter 1018 DC / 1118 DC ON-OFF 0818 BRUGERVEJLEDNING

X-ONE. Inverter 1018 DC / 1118 DC ON-OFF 0818 BRUGERVEJLEDNING X-ONE Inverter 1018 DC / 1118 DC ON-OFF 0818 BRUGERVEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING 4.1 Advarsel Installationen og alle elektriske forbindelser skal foretages af specialiseret personale i overensstemmelse med

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA INSTALLATIONSVEJLEDNING 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 Læs denne manual grundigt igennem, før du starter enheden op. Gem den.

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

Tillykke med din nye Gree varmepumpe BRUGERHÅNDBOG GREE HANSOL & GREE UCROWN

Tillykke med din nye Gree varmepumpe BRUGERHÅNDBOG GREE HANSOL & GREE UCROWN Tillykke med din nye Gree varmepumpe BRUGERHÅNDBOG GREE HANSOL & GREE UCROWN Kvalitet vi står inde for! Tak fordi du valgte en Gree varmepumpe fra HeatSave Denne folder er en kvik guide til brug af varmepumpens

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Tredje generation Til Android og ios

BRUGERVEJLEDNING. Tredje generation Til Android og ios BRUGERVEJLEDNING Tredje generation Til Android og ios FLIR ONE BRUGERVEJLEDNING Med FLIR ONE kan du se verden på en helt ny måde, med en unik blanding af termisk og synlig billeddannelse. Denne brugervejledning

Læs mere

GROUP CYCLE CONNECT SLUTBRUGER MANUAL

GROUP CYCLE CONNECT SLUTBRUGER MANUAL SLUTBRUGER MANUAL LOGIN PÅ KONSOLLEN OG TRACK DINE DATA 1 2 3 Login med den enhed der passer dig Begynd at træde i pedalerne for at tænde konsollen WiFi ikonnet i øverste venstre hjørne skal være tændt

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Fjernbetjening Flex Teknisk manual Fjernbetjening Flex Teknisk manual VEKA INT. Indblæsnings aggregat 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap

Læs mere

Dolphin 2x2 Gyro Bundsuger

Dolphin 2x2 Gyro Bundsuger Bryan Goh Dolphin 2x2 Gyro Bundsuger FR IT ES DE PT Brugerinstruktioner d opération Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Bedienungsanleitung Instruções de operação s. 1-10 s. 11-20 s. 21-30 s. 31-40

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V

Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V 1602494800 - Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V Kompakt og avanceret timer-relæ, med 18 forskellige og smarte funktioner. Det opsættes nemt med kontakterne og displayet, hvor det også er muligt at

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Brugermanual for styring til DUKA ONE Q300/500

Brugermanual for styring til DUKA ONE Q300/500 DUKA Ventilation MAJ 2019 Brugermanual for styring til DUKA ONE Q300/500 Automatisk styring af DUKA One Q300/500 enheder Brugermanual for styring til DUKA ONE Q300/500G Brugermanual version 1.0 Maj 2019

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion en fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige enheder som rumsensorer,

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART TIMER

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART TIMER Bilvarmere Teknisk dokumentation BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART TIMER DA Betjeningselement til Eberspächer parkeringsvarmere Kapitel Kapitelnavn Kapitelindhold Side 1 Indledning 1.1 Skal læses som det

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

JET HAVEPUMPE 600 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr EAN nr

JET HAVEPUMPE 600 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr EAN nr JET HAVEPUMPE 600 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76600050 EAN nr 5709133912611 Læs hele denne instruktion igennem før pumpen anvendes. Gem den til senere brug. 1/6 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Betjeningsvejledning for DUKA VillaVentilation. Tilslutning af styringen 3. Servicefunktioner 6. Programmering af driftsfunktioner 6.

Betjeningsvejledning for DUKA VillaVentilation. Tilslutning af styringen 3. Servicefunktioner 6. Programmering af driftsfunktioner 6. Indholdsfortegnelse Tilslutning af styringen 3 Tænd/sluk 4 Styringen 4 Servicefunktioner 6 Brug af styringen 6 Programmering af driftsfunktioner 6 Temperaturindstilling 6 Ventilator hastighed 7 Servicemenu

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Manual til Storskærme og Ur

Manual til Storskærme og Ur ü Opstart af Storskærme 1. Den afbillede rack står under tribunen ved holdrummene og skal som det første tændes. Det beskrives i det efterfølgende. ü Aktiviering af Storskærme 1. Kontakten sættes på ON

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTR EKRTETS

BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTR EKRTETS BETJENINGSVEJLEDNING EKRTR EKRTETS 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 16 17 9 10 11 12 13 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 EKRTR EKRTETS ADVARSEL Undgå, at termostaten bliver våd, da det kan medføre elektrisk

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

NiteCool TCC-100/RCC-100

NiteCool TCC-100/RCC-100 NiteCool TCC-00/RCC-00 Komfortkøler Brugsanvisning 05/006 905539A_DA Indholdsfortegnelse Vedligeholdelses- og sikkerhedsanvisninger Generelt 3 Betjening 4 3. Betjeningselementer 4 3. Betjeningspanel 5

Læs mere

RAAM / CULTIMA. BRUGER Manual C961

RAAM / CULTIMA. BRUGER Manual C961 RAAM / CULTIMA BRUGER Manual C961 Indhold Materiale og farve 3 Funktioner og knapper 3 Funktioner 3 Brugergrænseflade 4 TÆND/SLUK 5 Gå-funktion 6 Baggrundslys 6 Batteriniveau 7 TRIP nulstilling 7 Fejlkode

Læs mere