Indledning. Oversigt over funktioner. Forberedelse. Betjening. Specifikationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Oversigt over funktioner. Forberedelse. Betjening. Specifikationer"

Transkript

1 INDHOLD Indledning Underholdningsmediet til det nye årtusinde Indledning Udpakning Placering Oversigt over funktioner Frontpanel Bagpanel Display Fjernbetjening Oplysninger på onscreendisplayet Menulinje/Statusvindue Symboler i statusvindue Standardskærm Symboler i feltet Temporary Feedback Forberedelse Generelle bemærkninger Tilslutning til et fjernsyn Tilslutning til ekstraudstyr Tilslutning til netledningen Isætning af batterier i fjernbetjeningen Indstillingerne NTSC/PAL Generel forklaring Tilslutning af strøm Startopsætning Personlige præferencer Adgangskontrol: Børnelås Adgangskontrol: Børnesikring Betjening Isætning af diske Afspilning af en DVD-Videodisk Afspilning af en Video-CD Generelle funktioner Specielle DVD-funktioner Specielle VCD-funktioner Afspilning af en Audio-CD FTS-program Inden du anmoder om service Inden du anmoder om service Rengøring af diske Specifikationer Specifikationer INDHOLD

2 Indledning Underholdningsmediet til det nye årtusinde Aldrig nogen sinde har video været så spændende som nu! Digitale videodiske giver perfekte billeder i digital studiekvalitet og ægte 3D-flerkanalslyd. Vælg selv den ønskede kameravinkel for videosekvenser. Med lydspor til otte sprog plus op til 32 kanaler til undertekster (hvis de er tilgængelige på disken) er der ingen sprogbarrierer mere. Uanset om du ser DVD-video på et almindeligt fjernsyn eller et bredskærmsfjernsyn, ser du altid filmen på den måde, der var hensigten. Digital video DVD-video anvender den avancerede MPEG2 datakompressionsteknologi til at optage en hel film på en enkelt 5 -disk. DVD ens variable bithastighedskompression, der kører på op til 9,8 Mbits/sekund, fanger selv de mest komplekse billeder i den oprindelige kvalitet De krystalklare digitale billeder har en horisontalopløsning på mere end 500 linjer med 720 pixler (billedpunkter) pr. linie. Denne opløsning er mere end to gange så høj som VHS ens, overgår laserdisken og kan fuldt ud sammenlignes med de digitale masteroptagelser, der fremstilles i filmstudierne. DVD-videodiske opfylder enten videostandarden PAL eller NTSC. Denne afspiller kan afspille begge standarder og gengive dem optimalt på en fjernsynsskærm, der opfylder flere standarder. Som fremtidens universelle videosystem sikrer DVD-video optimal gengivelse af billeder på ethvert fjernsyn. Indledning Philips DVD-videoafspilleren er beregnet til afspilning af digitale videodiske, der opfylder universalstandarden DVD-video. Afspilleren giver dig mulighed for at nyde film i fuld længde med en billedgengivelse i ægte biografkvalitet og stereo- eller flerkanalslyd (afhængig af disken og dit afspilningssystem). DVD-videoens enestående funktioner som valg af lydspor og sprog til undertekster samt forskellige kameravinkler (afhængig af disken) er alle tilgængelige. Endvidere kan du ved hjælp af Philips Child Lock (børnesikring) afgøre, hvilke diske børnene godt må se. Udover DVD-Video-diske vil du kunne afspille alle Video-CD er og Audio-CD er (herunder færdiggjorte CDR er og CDRW er). Du vil opleve, at onscreendisplayet og afspillerens display samt fjernbetjening gør afspilleren meget brugervenlig. Denne manual giver alle nødvendige oplysninger, så læs blot videre! DVD-Video DVD-VIDEO DISC TITLE 1 TITLE 2 DVD-videodiske kan genkendes på logoet, der ses til venstre. Afhængig af materialet på disken (f.eks. en film, videoclips eller en serie, osv.) kan disse diske have en eller flere titler. Hver titel kan bestå af en eller flere kapitler. For at gøre adgangen nem og brugervenlig giver afspilleren mulighed for at vælge titler og kapitler. CHAPTER 1 CHAPTER 2 CHAPTER 1 CHAPTER 2 CHAPTER 3 INDLEDNING 229

3 / Video CD Video-CD er kan genkendes på logoet, der ses til venstre. Afhængig af materialet på disken (f.eks. en film, videoklip eller en dramaserie, osv.) kan disse diske have et eller flere spor. Hvert spor kan bestå af et eller flere indekser, som angivet på diskens omslag. For at gøre adgangen nem og brugervenlig, giver afspilleren mulighed for at skifte mellem spor og indekser. Super VCD SVCD-diske baseret på standarden Super VCD IO, der er baseret på den Kinesiske Folkerepubliks Standard for elektronikindustrien. Audio CD er Audio-CD er indeholder kun musikoptagelser. Audio-CD er kan genkendes på logoet, der ses til venstre. Man kan afspille dem som sædvanligt over et stereoanlæg ved hjælp af tasterne på fjernbetjeningen og/eller frontpanelet eller ved hjælp af onscreendisplayet (OSD). Udpakning Kontrollér først indholdet af pakken med DVD-videoafspilleren og se efter, at alle dele er med. Du skal have følgende dele. - DVD-Videoafspiller - Fjernbetjening med batterier - AC netledning - Audio/Video-kabel - SCART-kabel - Brugervejledning Kontakt forhandleren eller Philips, hvis en af ovennævnte dele mangler eller er beskadiget. Behold emballagen. Du kan få brug for den, når du skal transportere afspilleren i fremtiden. Placering Sæt afspilleren på en flad og stabil overflade Opstil ikke afspilleren i nærheden af radiatorer. Udsæt ikke afspilleren for direkte sollys Sørg for ca. 2,5 cm frit rum rundt omkring afspilleren for at sikre tilstrækkelig ventilation, når afspilleren placeres i et skab Hvis DVD-videoafspilleren ikke kan aflæse CD er-/dvd er korrekt, bruges et almindeligt CD-/DVD-rensemiddel til at rense linsen, før DVDvideoafspilleren afleveres til reparation. Andre rensemidler kan ødelægge linsen. Skuffen skal altid holdes lukket for at undgå støv på linsen Når DVD-videoafspilleren pludseligt flyttes fra kolde til varme omgivelser, kan linserne dugges. Afspilning af CD er-/dvd er er i så fald ikke muligt. Lad DVD-videoafspilleren stå på et varmt sted, indtil fugten på linserne er fordampet 230INDLEDNING

4 Oversigt over funktioner Frontpanel STANDBY-ON - skifter afspilleren til standby eller tændt Standby indikator - lyser rødt, når afspilleren er i standby-modus Display - viser afspillerens aktuelle status T NEXT - næste titel/kapitel/spor 2 PLAY - starter video/audio-afspilning S - PREV - foregående titel/kapitel/spor SOUND - vælger stereo-, Dolby Surround eller 3D-lyd DVD 751 DVD/VIDEO CD/CD PLAYER STANDBY-ON SOUND PLAY TITLE CHAPTER TRACK TOTAL TRACK TIME VCD SCAN A -B REPEAT SHUFFLE CHAPTER TITLE TRACK PREV NEXT OPEN / CLOSE PAUSE STOP PHONES - LEVEL min. Diskskuffe / OPEN/CLOSE - åbner/lukker diskskuffen ; PAUSE afbryder afspilning af video/audio eller springer til næste billedramme LEVEL - Lydstyrkekontrol til hovedtelefoner PHONES - tilslutning til hovedtelefoner 9 STOP - stopper video/audio-afspilningen OVERSIGT OVER FUNKTIONER 231

5 Bagpanel MAINS (AC) elstik - tilslutning til stikkontakten Digital audio-udgang (optisk) - til tilslutning af digitalt (optisk) udstyr Digital audio-udgang (koaksial) - til tilslutning af digitalt udstyr (til koaksialkabel) Audio / L/R (Left/Right) - til tilslutning til forstærker, tuner eller stereoanlæg Video Out (CVBS) - til tilslutning til et fjernsyn med CVBS-videoindgange S-Video Out (S-Video) - til tilslutning til et fjernsyn med S-video (Y/C) indgange AUX/VCR (SCART) - til tilslutning til en videooptager TV OUT (TV) - til tilslutning til et fjernsyn med SCART DIGITAL AUDIO OUT PCM/MPEG2/AC3/DTS STEREO OUT I AUX/VCR IN II TV OUT MAINS R L (CVBS) (Y/C) OPT OUT DIG OUT AUDIO OUT VIDEO OUT S-VIDEO OUT Forsigtig: Rør ikke inderbenene på bagpanelets jackstik. Udladning af statisk elektricitet kan give varige skader på udstyret. 232OVERSIGT OVER FUNKTIONER

6 Display DVD er isat VCD Video CD eller Audio CD er isat Angiver den aktuelle afspillerfunktion: Afspil, Afbrudt Søg osv. TITLE DVD TITLE-nummer CHAPTER DVD-CHAPTER -Kapitelnummer TRACK VCD/CD TRACK -Spornummer TRACK TIME TRACK TIME Tid i timer, minutter og sekunder TOTAL TIME TOTAL TIME Tid i timer, minutter og sekunder VCD TITLE CHAPTER TRACK SCAN A -B REPEAT SHUFFLE TOTAL TRACK TIME CHAPTER TITLE TRACK REPEAT CHAPTER/TITLE/TRACK er aktiv Fjernbetjeningen er aktiv (blinker) FTS er aktiv SCAN A-B REPEAT SHUFFLE Scan - scanning er aktiveret REPEAT A-B aktiv SHUFFLE aktiv OVERSIGT OVER FUNKTIONER 233

7 Fjernbetjening (universel) TV MUTE - DVD-tilstand: - vælger lydgengivelse i stereo-, Dolby Surround eller 3D - TV-tilstand: deaktivering af højttalere tændt/slukket DVD/TV kontakt - vælger til DVD/TV tilstand** 0-9 numerisk tastatur STANDBY-ON (ON-OFF) REPEAT - gentager kapitel, spor, titel eller disk REPEAT A-B - gentager en sekvens SHUFFLE - afspilning i vilkårlig rækkefølge SCAN - afspilning af de første 10 sekunder af hver kapitel i en titel (DVD) eller de første 10 sekunder af hvert spor på en disk (VCD/CD) RETURN - vender tilbage til forrige menu OK - godkender menuvalget Q O - søg bagud* / forrige kapitel eller spor 2 - afspil R P - søg fremad* / næste kapitel eller spor ; - standser afspilningen midlertidigt / afspiller ramme for ramme 9 - stop H - slow motion * Tryk på tasten i ca. 2 sekund ** Tryk og hold nede, mens du trykker på tasterne mute/vol/prog til kompatible fjernsyn Se venligst listen over opsætningskoder for fjernbetjeningen til fjernsynet på side 360 til 363) MENU DVD - åbner menuen for en DVD MENU OSD - åbner eller fjerner onscreendisplayet - bithastighedsindikator* PROG +/ - DVD-tilstand: op/ned markørbevægelser - TV-tilstand: Program up/down VOL +/ - DVD-tilstand: venstre/højre markørbevægelser - TV-tilstand: Lydstyrke op/ned Z - vælger til sprog på undertekster Y - vælger til sprog på audio W - vælger titel X - vælger kapitel c - aktivering af FTS } - vælger vinkel for DVD-kamera a - forstørrer videobillede 234OVERSIGT OVER FUNKTIONER

8 Oplysninger på onscreendisplayet Menulinje/Statusvindue V Personlig Præference f Langsom afspilning W Titel/spor g Hurtig afspilning X Kapitel/Indeks h Tidssøgning Y Audiosprog Z Sprog på undertekster } Vinkel a Zoom b Farveindstilling (Smart Picture) c Videoprogram d Lyd e Billede for billede Symboler i statusvindue Statusvinduet angiver afspillerens aktuelle status og vises sammen med første del af menulinjen. Den skal først aktiveres i menuen Features - (se Personlige præferencer). Generelt Disktype Skuffestatus Standardskærm Standardskærmen vises, når afspilleren er i STOP-modus. Skærmen består af et statusvindue og feltet Temporary Feedback. Den indeholder oplysninger om ikke tilladte handlinger, afspilningsmodi, tilgængelige vinkler osv. OPLYSNINGER PÅ ONSCREENDISPLAYET 235

9 Symboler i feltet Temporary Feedback Scan Gentag alle Gentag titel Gentag spor Gentag kapitel Vilkårlig rækkefølge Gentag Vilkårlig rækkefølge Gentag A til slutning Gentag A-B Vinkel Børnesikring er aktiveret Børnesikker Fortsæt Handlingen forbudt 236OPLYSNINGER PÅ ONSCREENDISPLAYET

10 MAINS OPT OUT STEREO OUT R L (CVBS) (Y/C) DIG OUT AUDIO OUT VIDEO OUT S-VIDEO OUT AUX/VCR IN TV OUT Forberedelse Generelle bemærkninger - Afhængig af fjernsynets type og andet udstyr, du vil tilslutte, er der forskellige måder at tilslutte afspilleren på. Mulige tilslutninger ses på nedenstående tegninger. Se i vejledningerne for TV, VCR, Stereo System eller andre enheder efter de bedste sammenkoblinger. - Tilslut ikke DVD-afspilleren via videobåndoptageren. Videokvaliteten forvrænges af kopieringsbeskyttelsessystemet. - For at opnå bedre lydgengivelse kan du tilslutte afspillerens audio-udgange til en forstærker, en tuner, et stereoanlæg eller A/V-udstyr. Se afsnittet Tilslutning af ekstraudstyr Forsigtig: Tilslut ikke afspillerens audio-udgang til stereoanlæggets phono-indgang. Tilslutning til et fjernsyn Tilslut SCART til den tilsvarende konnektor på fjernsynet ved hjælp af det SCART-kabel, der fulgte med afspilleren (A). TV Hvis dit fjernsyn ikke er udstyret med en SCART, kan du vælge en af følgende andre tilslutninger: S-Video (Y/C)-tilslutning D C B A 1 Forbind S-video-stikdåsen (5) med den tilsvarende stikdåse på fjernsynet ved hjælp af et ekstra S-videokabel (B). 2 Forbind venstre (2) og højre (3) audio-udgange på fjernsynet med det audiokabel, der fulgte med (D). DIGITAL AUDIO OUT PCM/MPEG2/AC3/DTS I Tilslutning af Video-CVBS II 1 Tilslut Video out (CVBS) porten på videobåndoptageren til videoporten på fjernsynet ved hjælp af det videokabel, der fulgte med afspilleren (C). 2 Forbind venstre og højre audio-udgange til fjernsynets tilsvarende indgange (D). FORBEREDELSE 237

11 PCM/MPEG2/AC3/DTS Tilslutning til ekstraudstyr Tilslutning til en forstærker, der er udstyret med 2-kanals analog stereo AMPLIFIER Tilslut DVD-afspillerens audio-udgange til venstre og højre kanal til de tilsvarende udgange på forstærkeren, tuneren eller stereoanlægget ved hjælp af det ekstra audiokabel (E). TV Tilslutning til en forstærker, der er udstyret med 2-kanals digital stereo (PCM) G F E 1 Tilslut afspillerens digitale audio-udgang (optisk G eller koaksial F)-til den tilsvarende indgang på forstærkeren Benyt et ekstra digitalt (optisk G eller koaksialt F) audiokabel. 2 Afspillerens digitale udgang (se afsnittet Personlige præferencer) skal aktiveres. Tilslutning til en A/V-tuner MED flerkanalsdecoder (Dolby Digital (AC-3), MPEG 2 og DTS) MAINS DIGITAL AUDIO OUT OPT OUT STEREO OUT R L (CVBS) (Y/C) DIG OUT AUDIO OUT VIDEO OUT S-VIDEO OUT I AUX/VCR IN II TV OUT Digital flerkanalslyd Gennem tilslutningen til digital flerkanalslyd opnås den bedste lydkvalitet. Hertil kræves der en flerkanals A/V-tuner, der understøtter et eller flere af de audioformater, der er understøttet af DVD-afspilleren (MPEG 2, Dolby Digital (AC-3) og DTS). For at tjekke dette kan du slå op i brugervejledningen til tuneren og logoerne på modtagerens forside. 1 Tilslut afspillerens digitale - optiske G eller koaksiale F - udgang til den tilsvarende indgang på receiveren ved hjælp af et ekstra digitalt (optisk G eller koaksialt F) audio-kabel 2 Afspillerens digitale udgang (se afsnittet Personlige præferencer) skal aktiveres. All Bemærk: Hvis audioformatet af det digitale output ikke stemmer overens med modtageren funktionalitet, frembringer modtageren en høj, forvrænget lyd. Det valgte audioformat på den DVD-disk, der afspilles, vises i statusvinduet, når Menu OSD eller Audio-knappen aktiveres. 6-kanals digital surroundlyd ved hjælp af en digital tilslutning kan kun opnås, hvis modtageren er udstyret med en digital flerkanalsdekoder. For at se det valgte audio-format på den aktuelle DVD i statusvinduet, skal du trykke på MENU OSD eller audio-sprogvælger-knappen. Cinemalink Denne DVD-afspiller er udstyret med funktionen Cinemalink (fra Philips), der giver en mere fuldkommen kontrol over dit audio/video (AV)-udstyr. Cinemalink interconnection plug & play gør AV-systemet i stand til at genkende brugerens hensigter og dermed automatisk skifte mellem de nødvendige fjernstyringer og input-kilder. Dermed er det ikke så nødvendigt med mange fjernstyringer til alle AV-enheder (f.eks. TV og forstærker). 238FORBEREDELSE

12 MAINS OPT OUT STEREO OUT R L (CVBS) (Y/C) DIG OUT AUDIO OUT VIDEO OUT S-VIDEO OUT AUX/VCR IN TV OUT Tilslutning til en forstærker med Dolby Surround D TV C B A Dolby Surround-lyd 1 ilslut afspilleren til fjernsynet og tilslut afspillerens venstre (2) og højre (3) audio-udgange til de tilsvarende indgange på Dolby Surround audio/ video-tuneren ved hjælp af det audiokabel, der fulgte med afspilleren (D). Hvis din forstærker er udstyret med en Dolby Digital -dekoder Tilslut afspilleren som beskrevet i kapitlet Tilslutning til en A/V- tuner med flerkanalsdekoder. Hvis din forstærker er udstyret med en Dolby Surround -dekoder Tilslut afspilleren som beskrevet i kapitlet Tilslutning til et fjernsyn. DIGITAL AUDIO OUT PCM/MPEG2/AC3/DTS I II Tilslutning til netledningen 1 Sæt hunstikket på netkablet, der fulgte med afspilleren, til strømstikket på afspillerens bagside. 2 Sæt netkablets hanstik til en stikkontakt med vekselstrøm. Bemærk: Når afspilleren er i STANDBY -mode, bruger den stadigvæk lidt strøm. Hvis du vil afbryde strømforsyningen til afspilleren helt, skal du trække stikket ud af stikkontakten. Forsigtig: Kun kvalificeret servicepersonale bør fjerne dækslet eller servicere dette apparat. Isætning af batterier i fjernbetjening Isætning af batterier 1 Åbn dækslet over batterirummet. 2 Sæt to batterier som angivet i batterirummet. 3 Luk dækslet Forsigtig: Bland ikke gamle og nye batterier Brug ALDRIG forskellige typer af batterier (standard, alkaliske, osv.). Indstillingerne NTSC/PAL Du kan skifte indstilling NTSC/PAL på DVD-afspilleren, så den svarer til video-signalet på dit fjernsyn. Denne indstilling påvirker kun fjernsynets onscreendisplay, der viser stop og opsætningstilstandene. Du kan vælge enten NTSC eller PAL. DVD-afspillerens PAL eller NTSC-indstilling ændres med følgende trin. 1 Sluk for stikkontakten til DVD-afspilleren. 2 Tryk på 9 og T på DVD-afspillerens forside og hold dem nede. Slå stikkontakten til, mens 9 og T holdes nede. 3 Når PAL eller NTSC vises på display-panelet på DVD-afspilleren, slippes 9 og T samtidigt. Displayet viser PAL eller NTSC, der angiver den aktuelle indstilling. 4 Indstillingen ændres ved at trykke på T inden for tre sekunder. Den nye indstilling (PAL eller NTSC) vises på displayet. FORBEREDELSE 239

13 Generelle bemærkninger Om denne brugsanvisning Denne brugsanvisning indeholder de grundlæggende anvisninger til betjening af denne DVD-afspiller. Nogle DVD er kræver en særlig betjening eller giver kun begrænsede betjeningsmuligheder under afspilning. I disse tilfælde kan det ske, at afspilleren ikke reagerer på alle betjeningskommandoer. Hvis dette sker, henvises der til anvisningerne, der følger med DVD en. Når ikonet vises på fjernsynsskærmen, forhinder afspilleren, at funktionen udføres Ä. Betjening af fjernbetjeningen - Medmindre andet er angivet, kan samtlige funktioner udføres med fjernbetjeningen. Ret altid fjernbetjeningen direkte mod afspilleren og sørg for, at der ikke er genstande, der blokerer den infrarøde lysstråle. Når der findes tilsvarende taster på frontpanelet, kan disse også bruges. Betjening af menulinjen - En række funktioner kan også udføres ved hjælp af menulinjen på skærmen. Menulinjen kan kaldes frem på skærmen ved at trykke på en af følgende taster på fjernbetjeningen: MENU OSD, T-C, Angle, Sprog på lyd, Sprog på undertekster og Zoom. - Følgende funktioner kan udføres ved hjælp af menulinjen: - V Personlige Præferencer - W Titel/Spor - X Kapitel/Indeks - Y Sprog på lyd - Z Sprog på undertekster - } Vinkel - a Zoom - b Farveindstilling (Smart Picture) - c Videoprogram - d Lyd - e Billede for billede - f Slowmotion - g Fastmotion - h Tidssøgning - De forskellige punkter kan vælges ved at trykke på knappen MENU OSD og derefter tasterne w/v eller ved at trykke på de tilsvarende taster på fjernbetjeningen. - Når man trykker på MENU OSD mens menulinjen vises, forsvinder menulinjen fra skærmen. - Når man vælger et emne i menulinjen, fremhæves det udvalgte emne, og markørtasterne (på fjernbetjeningen) til betjening af det pågældende menupunkt vises over symbolet. - < eller > angiver, at flere menupunkter er tilgængelige til højre/venstre for menulinjen. Tryk på t eller u for at vælge disse emner. 240FORBEREDELSE

14 STANDBY-ON PHONES - LEVEL Tænde for afspilleren 1 Tænd for fjernsynet og vælg video-inputtet for DVD-afspilleren. 2 Tryk på STANDBY-ON. DVD DVD/VIDEO CD/CD PLAYER Startopsætning Generelt I startopsætning skal du eventuelt indstille dine personlige præferencer for nogle af afspillerens funktioner. (gælder ikke alle modeller) Initial Setup Menu language English Español Français Português Chinese Malay Betjening Efter at afspilleren er tændt for første gang, vises Startopsætningsskærmen Menuen for det første punkt, der skal indstilles, vises og den første valgmulighed er fremhævet. Gå gennem menuvalgene med tasterne w v. Symbolet for den markerede valgmulighed fremhæves. Brug OK for at bekræfte dit valg og gå til næste Bemærk: Præferencerne skal indstilles i den rækkefølge, menuerne viser dem på skærmen. Startopsætningsskærmen forsvinder først, når indstillingerne for sidste menupunkt er bekræftet. Hvis der trykkes på andre taster end w v eller OK, vises Ä på skærmen. Hvis afspilleren slås fra under indstilling af de personlige præferencer, skal alle præferencer indstilles igen, når afspilleren er tændt igen. Initial Setup Audio language English Español Français Português Russian Polish Initial Setup Subtitle language English Español Français Português Russian Polish Følgende menupunkter skal eventuelt indstilles i startindstillingerne Menu language (Sprog på menu) Menuerne på skærmen vises på det sprog, du vælger Du kan vælge mellem forskellige sprog. Audio language (Sprog på lyd) Lyden er på det valgte sprog, forudsat at sproget findes på den disk, der afspilles. Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt, vender talen tilbage til det sprog, der først blev talt på disken. Du kan vælge mellem forskellige sprog. Subtitle language (Sprog på undertekster) Underteksterne vises på det valgte sprog, forudsat at sproget findes på den disk, der afspilles- Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt, vender underteksterne tilbage til det sprog, på undertekster på disken. Du kan vælge mellem forskellige sprog. FORBEREDELSE 241

15 TV Shape (Fjernsynsskærmens format) Hvis du har et fjernsyn med bred skærm (16:9), vælges 16:9. Hvis du har et almindeligt fjernsyn (4:3), vælges format 4:3. Hvis du har et 4:3-fjernsyn, kan du også vælge mellem: Formatet Letterbox for et billede med bred skærm med sorte bjælker øverst og nederst, eller formatet Pan Scan for et billede i fuld højde og afskårne sider. Hvis en disk har Pan Scan, flyttes (scannes) billedet horisontalt for at sikre, at de vigtigste begivenheder vises på skærmen. Country (Landekode) Vælg landekoden for dit land. Denne kode bruges som input til funktionen Parental Control (Børnesikring). Se også afsnittet Adgangskontrol. Bemærk: Alle disse menupunkter skal eventuelt indstilles under første indstilling af startindstillingerne. Herefter kan indstillingerne altid tilpasses i menuen Personlige Præferencer. Personlige Præferencer Du kan indstille dine personlige præferencer for nogle af afspillerens funktioner. Almindelig betjening Tryk på MENU OSD på fjernbetjeningen. Vælg V på menulinjen. Menuen Personlige præferencer vises. Med tasterne t u w v kan du skifte mellem valgmuligheder i menuer og undermenuer. Når et menupunkt er valgt, kan du bruge markørtasterne (på fjernbetjeningen) for at betjene det menupunkt, der er vist ved siden af dette punkt. Tryk på OK for at bekræfte og vende tilbage til hovedmenuen. Følgende menupunkter kan tilpasses: Picture (Billede) - TV shape (Fjernsynsskærmens format) Se Startopsætning. - Black level shift (Skift af sortniveau) (Kun NTSC) Vælg ON for at tilpasser farvedynamikken for at opnå- skarpe kontraster. - Video shift (flytning af videocentrum) Fra fabrikken er video centreret på skærmen. Med denne indstilling kan du tilpasse billedets position på fjernsynet ved at rulle til venstre eller højre. 242FORBEREDELSE

16 - Farveindstilinger (SCART-forbindelse) Du kan vælge ét sæt ud af fem forudindstillede farveindstillinger (kun SCARTforbindelse) og ét sæt (Personal), som du selv kan definere. - Personlig farveindstilling Gør det muligt at finindstille de valgte farveindstillinger (kun SCARTopkobling) mætning, lysstyrke og kontrast. Sound (lyd) - Digitalt output Fabriksindstilling: ALL (Alle) betyder, at både de koaksiale og optiske udgange er aktiveret. Hvis du ikke tilslutter udstyr med en digital indgang, skal indstillingen ændres til OFF (Fra). Hvis dit udstyr ikke har en digital flerkanalsdekoder (f.eks. digitale højttalere), indstilles det digitale output til PCM (Pulse Code Modulation). De koaksiale og optiske udgange er i så fald begge deaktiveret. - Analogt output Vælger stereo-, Dolby Surround eller 3D-lyd. - Night Mode Optimerer lydens dynamik ved afspilning med lav lydstyrke. - Karaoke vocal Denne indstilling skal kun indstilles til ON (til), når der afspilles en DVD-disk med flerkanals karaoke. Karaoke-kanalerne på disken vil så blive blandet til almindelig stereolyd. Language (Sprog) Vælg det ønskede sprog for menu, audio og undertekster. Se Startopsætning Sproget på audio og undertekster kan også tilpasses ved hjælp af menulinjen på skærmen. Funktioner - (Access Control) Adgangskontrol: Adgangskontrollen omfatter følgende funktioner: Child Lock (Børnelås) - Når børnelåsen er aktiveret (ON), skal der indtastes en fircifret kode for at kunne afspille DVD-diske. Parental control (Børnesikring) - Giver mulighed for visning af DVD-diske med indhold, der ikke er egnet til børn, når visse betingelser er opfyldt. - Statusvindue Viser den aktuelle status for afspilleren og vises sammen med den første del af menulinjen. Når disken er stoppet, vises den med feltet Temporary Feedback i standardskærmen. Se også afsnittet Oplysninger om Onscreendisplayet. Fabriksindstillingen er ON (Til). Vælg OFF (Fra) for ikke at få vist statusvinduet. - Bithastighedsindikator Når den er aktiveret, vises bithastigheden for video, audio og den samlede bithastighed. Dette gælder kun under afspilning af DVD & SVCD-diske. - Bipper Bipperen kan være tændt eller slukket. FORBEREDELSE 243

17 Adgangskontrol: Børnelås (DVD og VCD) Aktivering og deaktivering af børnelåsen 1 Mens afspilningen af disken er stoppet, vælges ACCESS CONTROL (Adgangskontrol) i funktionsmenuen med tasterne w/v. 2 Indtast en firecifret PIN-kode, som du har valgt. 3 Indtast koden endnu en gang. 4 Flyt til Child Lock med tasterne w/v. 5 Flyt til LOCK/UNLOCK med tasten u. 6 Vælg LOCK med tasterne w/v. 7 Tryk på OK eller t for at bekræfte, og tryk derefter på t igen for at afslutte menuen. Nu kan uautoriserede diske ikke afspilles, medmindre den firecifrede kode indtastes. 8 Vælg UNLOCK (LÅS OP)for at deaktivere funktionen Child Lock (Børnelås). Bemærk: Den firecifrede PIN-kode skal bekræftes på ny, når: - Koden indtastes første gang (se oven for), - Koden ændres (se Ændring af den 4-cifrede PIN-kode ), - Koden annulleres (se Ændring af den 4-cifrede PIN-kode ), Autorisering af diske Choose 'Play always' to remove the disk from the child-safe list Indsæt disken. Se Isætning af diske. Dialogboksen child protect vises. Du opfordres til at indtaste din hemmelige kode for valgmulighederne Play Once (Afspilles en gang) eller Play Always (Afspilles altid). Hvis du vælger muligheden Play Once, kan disken afspilles, så længe den er i afspilleren, og afspilleren er i positionen ON. Hvis du vælger muligheden Play Always, er disken børnesikker (autoriseret) og kan altid afspilles, selv når funktionen Child Lock (Børnelås) er indstillet til ON. Bemærkninger: I afspillerens hukommelse lagres en liste over 50 autoriserede ( Børnesikre ) titler på diske. En disk anføres på listen, når Play Always er valgt i dialogboksen Child protect. Hver gang der afspilles en børnesikker disk, placeres den øverst på listen. Når listen er fuld, og en ny disk tilføjes, fjernes den sidste disk på listen Dobbeltsidede DVD-diske kan have forskellig ID for hver side For at gøre disken børnesikker, skal begge sider af disken godkendes. VCD-disksæt med flere diske kan have forskellig ID for hver side. For at gøre hele sættet børnesikkert, skal hver disk godkendes. Annullering af autorisering af diske Indsæt disken. Se Isætning af diske. Afspilningen starter automatisk. Tryk på 9, mens { er synlig. vises, og godkendelsen af disken er nu annulleret. 244FORBEREDELSE

18 Adgangskontrol: Børnesikring (kun DVD-video ) Film på DVD-diske kan indeholde scener, der ikke er egnet for børn. Derfor kan diske indeholde oplysninger om Parental Control (børnesikring), der gælder for hele disken eller bestemte scener på disken. Disse scener er bedømt med tal fra 1 til 8, og der kan findes andre, mere velegnede scener i stedet på disken. Bedømmelserne afhænger af det aktuelle land. Med funktionen Parental Control kan du forhindre, at dine børn afspiller visse diske eller du kan sørge for, at børn kun kan afspille bestemte diske med andre scener. Aktivering/Deaktivering af Parental Control 1 Mens afspilningen af disken er stoppet, vælges ACCESS CONTROL (Adgangskontrol) i funktionsmenuen med tasterne w/v. 2 Indtast den 4-cifrede kode. Indtast om nødvendigt koden endnu en gang. 3 Flyt til Parental Control med tasterne w/v. 4 Flyt til VALUE ADJUSTMENT (Værdijustering) (1-8) med tasten u. 5 Brug derefter tasterne w/v eller de numeriske taster på fjernbetjeningen for at vælge en bedømmelse mellem 1 og 8 for den indsatte disk. Bedømmelsen 0 (vises som ): Parental Control aktiveres ikke. Hele disken vil blive afspillet. Bedømmelserne 1 til 8: Disken indeholder scener, der ikke er egnet for børn. Hvis du indstiller en bedømmelse for disken, afspilles alle scener med det samme tal eller et lavere tal. Scener med et højere bedømmelsestal, afspilles ikke medmindre der findes et alternativ på disken. Alternativet skal have samme eller lavere bedømmelsestal. Hvis der ikke findes noget egnet alternativ, stoppes afspilningen, og den firecifrede kode skal indtastes. 6 Tryk på OK eller t for at bekræfte, og tryk derefter på t igen for at afslutte menuen. Country (Landekode) 1 Mens afspilningen af disken er stoppet, vælges ACCESS CONTROL (Adgangskontrol) i funktionsmenuen med tasterne w/v. 2 Indtast den 4-cifrede kode. 3 Flyt til CHANGE COUNTRY med tasten w. 4 Tryk på tasten u. 5 Vælg et land med w/v. 6 Tryk på OK eller t for at bekræfte, og tryk derefter t igen for at afslutte menuen. FORBEREDELSE 245

19 Ændring af den 4-cifrede kode 1 Mens afspilningen af disken er stoppet, vælges ACCESS CONTROL (Adgangskontrol) i funktionsmenuen med tasterne w/v. 2 Indtast den gamle kode. 3 Flyt til CHANGE CODE med tasten w. 4 Tryk på tasten u. 5 Indtast den nye 4-cifrede kode. 6 Indtast koden for anden gang og bekræft igen ved at trykke på OK. 7 Tryk på t for at afslutte menuen. Bemærk: Hvis du har glemt din 4-cifrede PIN-kode, kan du annullere koden ved at trykke på 9 fire gange i dialogboksen Access Control. Herefter kan du indtaste en ny kode (husk at indtaste koden to gange!) som beskrevet ovenfor. Børnesikring, ansvarsfralæggelse Denne DVD-afspiller indeholder funktionen PARENTAL CONTROL (Børnesikring), der skal træde i kraft, når der afspilles bestemte softwarekoder. Dette er i overensstemmelse med tekniske standarder, der er vedtaget af afspillerproducenten og branchen, der leverer diskens indhold. Bemærk venligst, at PARENTAL CONTROL-systemet ikke vil fungere med en DVD-disk, der ikke er udstyret med den fornødne softwarekode. Bemærk også, at på lanceringstidspunktet for denne DVD-afspiller var visse aspekter af de tekniske standarder ikke afgjort mellem afspillerproducenterne og diskindustrien. På dette grundlag kan Philips ikke garantere for, at PARENTAL CONTROLsystemet altid fungerer, og fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med utilsigtet afspilning af diskens indhold. Sørg i tvivlstilfælde for, at disken spiller i overensstemmelse med indstillingerne for PARENTAL CONTROL, før børn får adgang til disken. 246FORBEREDELSE

20 SOUND OPEN / CLOSE PAUSE PREV PLAY NEXT STOP Betjening Isætning af diske 1 Tryk på OPEN/CLOSE på afspillerens forside. Diskskuffen åbnes. 2 Læg den valgte disk i skuffen med etiketten opad (Dette gælder også for dobbeltsidede DVD-diske). Sørg for, at disken ligger rigtigt i fordybningen. 3 Tryk på OPEN/CLOSE for at lukke skuffen. READ vises i statusvinduet og i afspillerens display, og afspilningen starter automatisk. Bemærk: Hvis funktionen Child Lock (Børnelås) er indstillet til ON, og den indsatte disk ikke er på listen over børnesikret (ikke autoriserede), skal den 4-cifrede kode indtastes, og/eller disken skal godkendes. Se afsnittet Adgangskontrol. Afspilning af en DVD-Videodisk Afspilning af en titel Når disken er indsat og skuffen er lukket, starter afspilningen automatisk. Herefter vises i statusvinduet og afspillerens display, hvilken type disk, der er indsat og oplysninger om diskens indhold og den samlede afspilningstid. Disken kan opfordre dig til at vælge et punkt i en menu. Hvis valgmulighederne er nummereret, trykkes på den tilsvarende numeriske tast. Ellers anvendes tasterne w/v, t/u for at fremhæve det valgte. Tryk derefter på OK. Nummeret på den titel og nummeret på det kapitel, der afspilles, vises i menulinjen og afspillerens display. Den forløbne afspilningstid vises i statusvinduet og afspillerens display. Om nødvendigt kan du med tasten SOUND vælge Stereo, Dolby Surround eller 3D-lyd Afspilningen kan standse ved titlens slutning, og afspilleren kan vende tilbage til DVD-menuen. Tryk på 2 for at gå til næste titel. For at stoppe afspilning på et andet tidspunkt, kan du trykke på 9. Herefter vises standardskærmen med oplysninger om afspillerens aktuelle status. Du kan fortsætte afspilningen fra det sted, hvor du stoppede. Tryk på 2; Når symbolet Fortsæt. kommer frem på skærmen, skal du trykke på 2 igen. Funktionen Fortsæt gælder ikke kun for disken i afspilleren, men også for de sidste fire diske, du har afspillet. Sæt disken tilbage i afspilleren. Tryk på 2. Når symbolet Fortsæt. kommer frem på skærmen, skal du trykke på 2 igen. Bemærk: Da DVD-film som regel lanceres på forskellige tidspunkter i forskellige områder af verden, har alle afspillere områdekoder. Diske kan have ekstra områdekoder. Når der indsættes en disk med en anden områdekode end afspillerens, vises der en meddelelse herom på skærmen. Disken kan ikke afspilles og skal fjernes fra diskskuffen. BETJENING 247

21 Afspilning af en Video-CD Afspilning af en disk - Når disken er indsat og skuffen er lukket, starter afspilningen automatisk. Herefter vises i statusvinduet og afspillerens display, hvilken type disk, der er indsat, og oplysninger om diskens indhold og den samlede afspilningstid. - Disken kan opfordre dig til at vælge et emne i en menu. Hvis valgene er nummereret, skal du trykke på den tilsvarende numeriske tast. - Nummeret på den titel og det kapitel, der er ved at blive afspillet, vises i menulinjen og afspillerens display. Den forløbne afspilningstid vises i statusvinduet og afspillerens display. Om nødvendigt kan du med tasten SOUND vælge Stereo, Dolby Surround eller 3D-lyd. For at stoppe afspilningen på et vilkårligt andet tidspunkt, kan du trykke på 9. Herefter vises standardskærmen. Du kan fortsætte afspilningen fra det sted, hvor du stoppede. Tryk på 2. Når symbolet Resume kommer. frem på skærmen, skal du trykke på 2 igen. Funktionen RESUME gælder ikke kun for disken i afspilleren, men også for de sidste fire diske, du har afspillet. Sæt disken tilbage i afspilleren, tryk på 2. Når symbolet Resume kommer. frem på skærmen, skal du trykke på 2 igen. Generelle funktioner Bemærk: Medmindre andet er angivet, er alle betjeningskommandoer, der er beskrevet i denne brugsanvisning, baseret på en betjening med fjernbetjeningen. Et vist antal betjeninger kan også udføres ved hjælp af menulinjen på skærmen. (Se afsnittet Betjening via menulinjen ). Flytning til en anden titel/et andet spor Når en disk har mere end en titel eller et spor (hvilket kan aflæses på menulinjen og på displayet), kan man flytte til en anden titel ved at gøre følgende: Tryk på T (titel/spor), og tryk så kort på P under afspilningen for at vælge næste titel/spor. Tryk på T (titel/spor), og tryk så kort på O under afspilningen for at vælge næste titel/spor. Tryk kort to gange på O for at vende tilbage til forrige titel/spor. Flytning til et andet kapitel/indeks Når en disk har mere end én titel eller ét spor (hvilket kan aflæses på menulinjen og på displayet), kan man flytte til en anden titel ved at gøre følgende: Tryk kort på P under afspilningen for at vælge næste kapitel/indeks. Tryk kort på O under afspilningen for at vende tilbage til begyndelsen af det aktuelle indeks/kapitel. Tryk kort to gange på O for at vende tilbage til forrige kapitel/indeks. For at gå direkte til en vilkårlig titel eller et vilkårligt spor skal du vælge C (kapitel/indeks) og derefter indtaste nummeret med de numeriske taster (0-9). Bemærk: Hvis nummeret består af flere cifre, skal du trykke på tasterne hurtigt efter hinanden. 248BETJENING

22 Slow Motion Vælg f (Slow motion) på menulinjen. Anvend tasten w til at åbne menuen Slow Motion. Afspilleren går nu i PAUSE-tilstand. Vælg med tasterne t u den ønskede hastighed: -1, -1/2, -1/4 eller -1/8 (baglæns) eller +1/8, +1/4, +1/2 or +1 (fremad). Vælg 1 til at afspille ved normal hastighed. Hvis du trykker på ; sættes hastigheden til nul (pause). Afslut slow motion-tilstand ved at trykke på 2 og v. Du kan også vælge Slow Motion-hastigheder med knappen H på fjernbetjeningen. Stillbillede og trinvis afspilning af frames Vælg e(billede for billede) i menulinjen. Anvend tasten w til at indtaste billede for billede-menuen. Afspilleren går nu i PAUSE-modus. Vælg med markørtasterne t u for at vælge forrige eller næste billedramme. Afslut Billede for billede-modus ved at trykke på 2 eller v. Du kan også gå trinvist fremad ved at trykke på ; gentagne gange på fjernbetjeningen. Søgning Vælg g (Fastmotion) på menulinjen. Anvend tasten w til at åbne menuen Fast Motion. Vælg med tasterne t u den ønskede hastighed: -32, -8 or -4 (baglæns) eller +4, +8, +32 (fremad). Vælg 1 til at afspille ved normal hastighed. Afslut hurtigafspilningsmodus ved at trykke på 2 eller v. Hvis du vil søge forlæns eller baglæns gennem de forskellige hastigheder kan du også holde Q eller R nede. Gentagning CHAPTER REPEAT TITLE REPEAT REPEAT DVD-videodiske - Gentag kapitel/titel/disk Tryk på Repeat for at gentage det aktuelle kapitel, der er ved at blive afspillet. REPEAT CHAPTER (Gentag kapitel) vises i afspillerens display. Tryk en gang til på Repeat for at gentage den aktuelle titel, der er ved at blive afspillet. REPEAT TITLE (Gentag titel) vises i afspillerens display. Tryk endnu en gang på Repeat for at gentage hele disken. REPEAT (Gentag) vises i afspillerens display. Tryk på Repeat en fjerde gang for at afslutte gentage-modus. TRACK REPEAT REPEAT Video-CD er - Gentag spor/disk Tryk på Repeat for at gentage det spor, der er ved at blive afspillet. REPEAT TRACK (Gentag spor) vises i afspillerens display. Tryk endnu en gang på Repeat for at gentage hele disken. REPEAT vises på displayet og på skærmen. Tryk på Repeat en tredje gang for at afslutte Repeat-modus. BETJENING 249

23 Gentag A-B A -B REPEAT Sådan gentages en bestemt sekvens i en titel: Tryk på REPEAT A-B ved det valgte begyndelsessted. A- vises kort på skærmen. Tryk på REPEAT A-B igen ved det valgte slutsted. A-B REPEAT vises i displayet og den sekvens, der skal gentages, begynder (A-B REPEAT vises på afspillerens frontpanel). Tryk igen på REPEAT A-B for at afslutte sekvensen. Scan SCAN Afspiller de første 10 sekunder af hvert kapitel/indeks på disken. Tryk på SCAN. For at fortsætte afspilningen af det valgte kapitel/indeks skal du trykke på SCAN igen eller trykke på 2. Vilkårlig rækkefølge SHUFFLE DVD-Videodiske Med denne funktion kan du blande kapitlernes rækkefølge i en titel, hvis titlen har flere kapitler. Tryk på SHUFFLE under afspilningen. Symbolet SHUFFLE vises på skærmen i ca. 2 sekunder. Tryk igen på SHUFFLE for at vende tilbage til normal afspilning. Video CD er Med denne funktion kan du blande sporenes rækkefølge i en titel, hvis titlen har flere spor. Tryk på SHUFFLE under afspilningen. Symbolet SHUFFLE vises på skærmen i ca. 2 sekunder. Tryk igen på SHUFFLE for at vende tilbage til normal afspilning. Tidssøgning Med Time Search-funktionen kan du pågynde afspilningen på ethvert tidspunkt på disken. Vælg h (Tidssøgning) i menulinjen. Tryk på w. Afspilleren går nu i PAUSE-modus. Boksen Time Edit (Tidsredigering) kommer frem på skærmen og viser den forløbne afspilningstid for den aktuelle disk. Brug de numeriske taster til at indtaste den ønskede starttid. Indtast timer, minutter og sekunder fra venstre mod højre. Hver gang, at der indtastes et emne, fremhæves det næste emne. Tryk på OK for at bekræfte starttiden. Boksen Time Edit (Tidsredigering) forsvinder, og afspilningen starter fra den udvalgte tidsposition på disken. 250BETJENING

24 Zoom Med funktionen Zoom kan du forstørre videobilledet og panorere det forstørrede billede. Vælg a (Zoom) på menulinjen. Tryk på w/v for at aktivere ZOOM-funktionen og vælg den ønskede zoomfaktor: 1.33, 2 eller 4. Afspilleren går i PAUSE-modus. Den valgte zoomfaktor vises over zoom-symbolet i menulinjen og teksten Press OK to pan (Tryk på OK for at panorere) vises under menulinjen. Billedet ændres i overensstemmelse med den valgte indstilling. Tryk på OK for at bekræfte valget. Panoreringssymbolerne vises på skærmen: v w t u og OK. Brug tasterne v w t u til at panorere over hele skærmen. Når man trykker på OK, vises kun det zoomede billede på skærmen. Når som helst, du vil zoome, kan du trykke på a (Zoom) og vælge den ønskede zoomfaktor som beskrevet ovenfor. Sådan afsluttes Zoom-modus: Tryk på 2. Afspilningen starter igen. Tryk på STOP, MENU OSD. BETJENING 251

25 FTS-Video - Med funktionen FTS-Video kan du gemme dine yndlingstitler og -kapitler (DVD) og yndlingsspor og indekser (VCD) for en bestemt disk i afspillerens hukommelse. - Hvert FTS-program kan indeholde 20 emner (titler og kapitler). - Hver gang der afspilles et FTS-program, placeres programmet øverst på listen. Når listen er fuld og der tilføjes et nyt program til den, fjernes det sidste program fra listen. - Valgene kan kaldes og afspilles når som helst. Lagring af et FTS-videoprogram I STOP-modus vælges Video FTS c på menulinjen. Tryk på w for at åbne menuen. Menuen Video FTS vises. Tryk på t, u eller FTS for at vælge ON eller OFF. Lagring af titler/spor Tryk på w for at vælge TITLES (titler). Vælg med tasterne t og u den ønskede titel: Tryk på OK, hvis du vil gemme hele titlen. Nummeret på titlen tilføjes til listen over udvalgte titler. Lagring af kapitler/indekser Tryk på w på det udvalgte titelnummer. Titelnummeret markeres og fremhævningen flyttes til det første tilgængelige kapitelnummer for denne titel. Vælg med tasterne t og u det ønskede kapitelnummer: Tryk på OK for at bekræfte valget. Den valgte titel eller det valgte kapitel føjes til listen over udvalgte titler/kapitler. Tryk på MENU OSD for at afslutte menuen Video FTS c. Sletning af et FTS-videoprogram I STOP-modus vælges Video FTS c på menulinjen. Tryk på w for at vælge PROGRAM. Vælg med tasterne t og u det ønskede nummer: Tryk på OK for at slette det markerede. Tryk på MENU OSD for at afslutte. Gør følgende, hvis du vil slette alle udvalgte punkter: I STOP-modus vælges Video FTS c på menulinjen. Tryk på w for at vælge CLEAR ALL. Tryk på OK. Alle udvalgte emner vil nu blive slettet. Tryk på MENU OSD for at afslutte. 252BETJENING

26 Specielle DVD-funktioner Tjek af DVD-videodiskens indhold: Menuer Tjek af DVD-videodiskens indhold: Menuer På disken kan man medtage udvalgsmenuer for titler og kapitler. DVDafspillerens menufunktion giver mulighed for at foretage valg fra disse menuer. Tryk på den tilsvarende numeriske tast, eller brug tasterne w, v, u, t for at fremhæve dit valg, og tryk på OK. Titelmenuer Tryk på MENU DVD. Hvis den aktuelle titel har en menu, vises denne nu på skærmen. Hvis titlen ingen menu har, kommer diskmenuen frem på skærmen. Menuen kan vise kameravinkler, valgmuligheder for tale og undertekster samt kapitler for titlen. Tryk på MENU DVD igen for at fjerne titelmenuen. Diskmenu Tryk på T og derefter MENU DVD. Diskmenuen vises. Tryk på T igen efterfulgt af MENU DVD for at fjerne diskmenuen. Kameravinkel Hvis disken indeholder sekvenser, der er optaget i forskellige kameravinkler, vises vinkelsymbolet og antallet af tilgængelige vinkler samt den aktuelle vinkel. Du kan så ændre kameravinklen, hvis du vil. Brug tasterne w/v for at vælge den ønskede vinkel i vinkelsymbolet. Efter et kort øjeblik ændres afspilningen til den valgte vinkel. Vinkelsymbolet vises, til der ikke er flere tilgængelige vinkler. Ændring af audiosproget Vælg Y (Audio) på menulinjen. Tryk på Y eller w/v gentagne gange for at gå igennem de forskellige sprog. Undertekster Vælg Z(Subtitle) på menulinjen. Tryk på Z eller w/v gentagne gange for at gå igennem de forskellige undertitler. BETJENING 253

27 Specielle VCD-funktioner Playback Control (PBC) Indsæt en video-cd med PBC og tryk på 2. Gå gennem menuen med de taster, der er angivet på fjernsynets skærm, til afspilningen af den valgte passage starter. Hvis en PBC-menu består af en liste over titler, kan du direkte vælge en titel. Indtast dit valg med 5 6 eller vha. de numeriske taster (0-9). Tryk på RETURN for at gå tilbage til den forrige menu. Du kan også vælge indstillingen PBC OFF under menuen Personlige præferencer. Afspilning af en audio-cd Når disken er indsat i afspilleren, starter afspilningen automatisk. Hvis fjernsynet er tændt, vises skærmen AUDIO CD. Antallet af spor og den samlede afspilningstid vises på skærmen og i afspillerens display. Under afspilningen vises det aktuelle spornummer og dets forløbne afspilningstid på skærmen og afspillerens display. Afspilningen stopper ved diskens slutning. For at stoppe afspilningen på et andet tidspunkt, kan du trykke på 9. Pause Tryk på ; under afspilningen. Tryk på 2 for at vende tilbage til afspilning. Søgning Hold 5 eller 6 nede i ca. 1 sekund under afspilning for at søge fremad eller tilbage gennem disken ved 4 gange normal hastighed. Søgningen begynder og lyden dæmpes delvis. Tryk igen på 5 eller 6 for at skifte til 8 gange normal hastighed. Søgningen udføres ved 8 gange hastighed og lyden dæmpes. Tryk igen på 5 eller 6 for at skifte til 4 gange normal hastighed. Hvis fjernsynet er tændt, vises søgehastighed og -retning på skærmen, når der trykkes på 5 eller 6. Tryk på 2 eller 9 for at afslutte søgningen eller 9 for at stoppe. Flytning til et andet spor Tryk kort på P under afspilningen for at gå til næste spor. Tryk kort på O under afspilningen for at vende tilbage til det begyndelsen af det aktuelle spor. Tryk kort to gange på O for at vende tilbage til forrige spor. Indtast spornummeret ved hjælp af de numeriske taster (0-9) for at gå direkte til et vilkårligt spor. 254BETJENING

28 Vilkårlig rækkefølge Tryk på SHUFFLE under afspilningen. Sporenes rækkefølge ændres. Tryk igen på SHUFFLE for at vende tilbage til normal afspilning. Gentag spor/disk Tryk på Repeat for at gentage det spor, der er ved at blive afspillet. REPEAT TRACK (Gentag spor) vises i afspillerens display. Tryk endnu en gang på Repeat for at gentage hele disken. REPEAT (Gentag) vises i afspillerens display. Tryk på Repeat en tredje gang for at afslutte gentage-modus. Gentag A-B Sådan gentages en sekvens: Tryk på REPEAT A-B ved det valgte begyndelsessted. A- vises i afspillerens display. Tryk på REPEAT A-B igen på det valgte slutsted. A-B vises i displayet og den sekvens, der skal gentages, begynder. Tryk igen på REPEAT A-B for at afslutte sekvensen. Scan Afspiller de første 10 sekunder af hvert kapitel/indeks på disken. Tryk på SCAN. For at fortsætte afspilningen af det valgte kapitel/indeks skal du trykke på SCAN igen eller trykke på 2. BETJENING 255

29 FTS Program - Med FTS kan du gemme dine yndlingsnumre på en bestemt disk i afspillerens hukommelse. - Hvert FTS-program kan indeholde 20 spor. Lagra ett FTS-program 1 Indsæt en disk og stop afspilningen. 2 Brug w til at gå til listen over tilgængelige spor. 3 Brug t eller u for at vælge spor på listen. Indtast spornummeret ved hjælp af de numeriske taster (0-9) for at gå direkte til et vilkårligt spor. 4 Gem hvert spor ved at trykke på OK. Spornumrene føjes til listen over udvalgte spor. Antallet af spor og den programmets afspilningstid vises på skærmen og i afspillerens display. Når dit FTS-program er færdigt, kan du trykke på 2 for at starte afspilningen eller v for at gå tilbage til stop-modus. I begge dele huskes FTS-programmet automatisk. Aktivering/deaktivering af FTS 1 Flyt til starten med v/w. 2 Brug t eller u til at vælge enten ON eller OFF. Sletning af et spor fra et FTS-program 1 Brug w til at gå til listen over valgte spor. 2 Brug t og u til at vælge det spornummer, der skal slettes. 3 Tryk på OK. Spornumrene slettes fra listen over udvalgte spor. Sletning af hele programmet Brug w for at vælge Clear all (Fjern alle) og tryk på OK. Hele FTS-programmet for disken vil blive slettet. 256BETJENING

30 Inden du anmoder om service Fejlretning Læs først nedenstående checkliste, hvis DVD-videoafspilleren tilsyneladende ikke virker som den skal. Det er muligt, at noget er blevet overset. Prøv under ingen omstændigheder at reparere afspilleren selv. Ellers bortfalder garantien. Undersøg, hvilke(n) specifik(ke) fejl der er tale om. Udfør så kun de handlinger, der er anført i nedenstående oversigt for at afhjælpe fejlene. Løsning Ingen strøm Intet billede Forvrænget billede Helt forvrænget billede eller ingen farver i afspillerens menu Forvrænget sort/hvidt billede ved afspilning af DVD-disk eller video CD-disk. Ingen lyd. Forvrænget lyd fra hifi-forstærker. Ingen lyd ved de digitale udgange. Disken kan ikke afspilles. Afspilleren vender ikke tilbage til opstartsskærmen, når disken fjernes. Afspilleren reagerer ikke på fjernbetjeningen. Knapperne virker ikke. Afspilleren reagerer ikke på nogen betjeningskommandoer under afspilning Hvis DVD-videoafspilleren ikke kan aflæse CD er-/dvd er korrekt. Sørg for, at netledningen er korrekt tilsluttet. Kontrollér, om der er strøm på stikkontakten ved at sætte et andet apparat til stikkontakten. Kontrollér, om fjernsynet er tændt. Kontrollér videotilslutningen. Kontrollér disken for fingeraftryk og rengør den med en blød klud ved at tørre disken fra midten mod kanten. Sommetider er billedet lidt forvrænget. Dette ikke er nogen funktionsfejl. Hvis billedet er helt forvrænget, eller hvis billedet ruller lodret, skal du kontrollere, om DVD- afspillerens NTSC/PAL-indstilling passer til fjernsynets videosignal. Hvis fjernsynssignalet er NTSC, vælges NTSC-indstillingen på DVDafspilleren. Hvis fjernsynssignalet er PAL, vælges PAL-indstillingen - se NTSC/PAL-INDSTILLINGER. Diskens format er ikke i overensstemmelse med det anvendte fjernsyn (PAL/ NTSC). Kontroller audioforbindelserne. Prøv en anden lydkilde, hvis du anvender en HiFi forstærker. Kontrollér, at ingen audioforbindelser er tilsluttet til forstærkerens grammofonindgang. Kontrollér de digitale tilslutninger. Kontrollér menuen Settings (Indstillinger) for at sikre, at de digitale udgange er stillet til ALL eller PCM. Kontrollér, om det valgte audiosprogs audioformat svarer til modtagerens muligheder. Sørg for, at diskens etikette vend opad. Rengør disken. Undersøg, om disken er defekt, ved at afspille en anden disk. Se efter, om disken er ødelagt, alvorligt ridset, eller skæv (ikke plan). Nulstil ved at slukke for afspilleren og derefter tænde den igen. Kontrollér, om programmet kræver, at en anden disk skal indlæses. Ret fjernbetjeningen direkte mod sensoren på afspillerens forside. Fjern alle genstande, der kan blokere signalvejen mellem fjernbetjeningen og afspilleren. Kontrollér batterierne og udskift dem, om nødvendigt. Nulstil afspilleren fuldkomment ved at tage netledningen ud af stikkontakten. Disken tillader ikke, at betjeningskommandoerne udføres. Se anvisningerne, der følger med disken. Bruges et almindeligt CD-/DVD-rensemiddel til at rense linsen, før DVDvideoafspilleren afleveres til reparation. INDEN DU ANMODER OM SERVICE 257

Indhold. Indledning. Oversigt over funktioner. Oplysninger på onscreendisplayet. Forberedelse. Betjening. Inden du anmoder om service.

Indhold. Indledning. Oversigt over funktioner. Oplysninger på onscreendisplayet. Forberedelse. Betjening. Inden du anmoder om service. Dansk Indhold Indledning Indledning Philips DVD-Video ------------------------- 167 Udpakning------------------------------------------------- 167 Sikkerhedsinformation ----------------------------------

Læs mere

Indledning. Oversigt over funktioner. Forberedelse. Betjening. Specifikationer

Indledning. Oversigt over funktioner. Forberedelse. Betjening. Specifikationer INDHOLD Indledning Underholdningsmediet til det nye årtusinde... 225 Indledning... 225 Udpakning... 226 Placering... 226 Oversigt over funktioner Frontpanel... 227 Bagpanel... 228 Display... 229 Fjernbetjening...

Læs mere

Indhold. Indledning. Oversigt over funktioner. Oplysninger på onscreendisplayet. Forberedelse. Betjening. Inden du anmoder om service.

Indhold. Indledning. Oversigt over funktioner. Oplysninger på onscreendisplayet. Forberedelse. Betjening. Inden du anmoder om service. Dansk Indhold Indledning Indledning Philips DVD-Video ------------------------- 149 Udpakning------------------------------------------------- 149 Sikkerhedsinformation ----------------------------------

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS DVD701/002

Din brugermanual PHILIPS DVD701/002 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold. Indledning. Oversigt over funktioner. Forberedelse. Betjening. Adgangskontrol. Inden du anmoder om service.

Indhold. Indledning. Oversigt over funktioner. Forberedelse. Betjening. Adgangskontrol. Inden du anmoder om service. Indhold Indledning Introduktion til Philips DVD-video --------------------- 96 Udpakning--------------------------------------------------- 96 Isætning af batterier i fjernbetjeningen ----------------

Læs mere

Indhold. Indledning. Oversigt over funktioner. Forberedelse. Betjening. Adgangskontrol. Inden du anmoder om service. Appendiks.

Indhold. Indledning. Oversigt over funktioner. Forberedelse. Betjening. Adgangskontrol. Inden du anmoder om service. Appendiks. Indhold Indledning Introduktion til Philips DVD-video ------------------- 106 Udpakning------------------------------------------------- 106 Isætning af batterier i fjernbetjeningen -------------- 106

Læs mere

Indhold. Indledning. Oversigt over funktioner. Forberedelse. Betjening. Adgangskontrol. Inden du anmoder om service. Appendiks.

Indhold. Indledning. Oversigt over funktioner. Forberedelse. Betjening. Adgangskontrol. Inden du anmoder om service. Appendiks. Indhold Indledning Introduktion til Philips DVD-video ------------------- 106 Udpakning------------------------------------------------- 106 Isætning af batterier i fjernbetjeningen -------------- 106

Læs mere

Indhold. Indledning. Oversigt over funktioner. Forberedelse. Betjening. Adgangskontrol. Inden du anmoder om service.

Indhold. Indledning. Oversigt over funktioner. Forberedelse. Betjening. Adgangskontrol. Inden du anmoder om service. Indhold Indledning Introduktion til Philips DVD-video --------------------- 96 Udpakning--------------------------------------------------- 96 Isætning af batterier i fjernbetjeningen ----------------

Læs mere

DVD Video player DVD750/755. Brugsanvisning Brukerhåndbok Bruksanvisning Käyttöohje

DVD Video player DVD750/755. Brugsanvisning Brukerhåndbok Bruksanvisning Käyttöohje DVD Video player DVD750/755 Brugsanvisning Brukerhåndbok Bruksanvisning Käyttöohje Generelle oplysninger Generelt Allmän information Yleistä Sikkerhed ved omgangen med laserstråler Dette apparat anvender

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS DVD701

Din brugermanual PHILIPS DVD701 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tärkeää tietoa kuluttajalle:

Tärkeää tietoa kuluttajalle: 01_DVD1010_DK_23932_D 2 28-11-2000 16:45 Pagina 3 FORETAG ELLER ÆNDR ALDRIG TILSLUTNINGERNE, NÅR STRØMMEN TIL APPARATET ER TÆNDT. DVD-Video-afspilleren opfylder kravene i EMC-direktivet og lavspændingsdirektivet.

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

Indhold. Oplysninger om onscreen-displayet

Indhold. Oplysninger om onscreen-displayet Indhold Indledning Genskabt virkelighed: Super Audio CD -------------- 202 Den næste standard: hybriddisken -------------------- 202 SACD: High fidelity i lyd og billede --------- 202-203 Digital video

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

DVD AFSPILLER BRUGERMANUAL MODEL : RN-6502 DV5612E HA8SER_DAN

DVD AFSPILLER BRUGERMANUAL MODEL : RN-6502 DV5612E HA8SER_DAN DV5612E HA8SER_DAN AFSPILLER BRUGERMANUAL MODEL : RN-6502 Læs venligst hele denne brugervejledning omhyggeligt inden tilslutning, anvendelse eller indstilling af dette produkt. Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt. Indhold Introduktion Oversigt

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS DVD612/002

Din brugermanual PHILIPS DVD612/002 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Lyn-vejledning. Medfølgende tilbehør. Diske til optagelse LX7500R. Dansk

Lyn-vejledning. Medfølgende tilbehør. Diske til optagelse LX7500R. Dansk LX7500R Medfølgende tilbehør 1 1 1 1 Lyn-vejledning Dansk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Dit DVD-optageranlæg leveres med 1 2 front-, 1 center- og 2 baghøjttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 højttalerledninger

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

21 DK. VIGTIGT! Læs dette før du tilslutter apparatet. STRØMFORSYGNING: (Se Fig.1) SERVICE: PRODUKT SERVICE CENTRE

21 DK. VIGTIGT! Læs dette før du tilslutter apparatet. STRØMFORSYGNING: (Se Fig.1) SERVICE: PRODUKT SERVICE CENTRE Cyrus DVD8 Brugervejledning VIGTIGT! Læs dette før du tilslutter apparatet FORSIGTIG: Når du ser dette symbol skal du være forsigtig, da der så er vigtige sikkerheds-instruktioner du skal følge i denne

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152 Micro Hi-Fi System Brugervejledning ENV-1152 Indhold Kom godt i gang... 2 Strømforsyning... 2 Antenne... 2 Højttaler ledningsforbindelse... 2 Brug af fjernbetjening... 2 Knapper... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF.

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. DVD 1 Vejledning Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

BeoSound Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoSound Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af TV-portal...12

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

MT-708 Betjeningsvejledning

MT-708 Betjeningsvejledning MT-708 Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt. Indhold Introduktion

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV.

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 KNAPPER OG KONTROLLER

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk 1 4 0 Dansk 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Generel information Denne lyn-vejledning giver dig et groft overblik og hjælper dig med hurtigt at komme i gang med de grundlæggende trin. Mere detaljeret information finder

Læs mere

Tärkeää tietoa kuluttajalle:

Tärkeää tietoa kuluttajalle: 01_SACD1000_DK_23821_D1 12-12-2000 14:02 Pagina 3 FORETAG ELLER ÆNDR ALDRIG TILSLUTNINGERNE, NÅR STRØMMEN TIL APPARATET ER TÆNDT. SACD-afspilleren opfylder kravene i EMC-direktivet og lavspændingsdirektivet.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Denver BETJENINGSVEJLEDNING. MT-720 Mobilt DVD Underholdningssystem med to LCD skærme. Indhold. Page 0

Denver BETJENINGSVEJLEDNING. MT-720 Mobilt DVD Underholdningssystem med to LCD skærme. Indhold. Page 0 Denver MT-720 Mobilt DVD Underholdningssystem med to LCD skærme Indhold BETJENINGSVEJLEDNING Page 0 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------------------------------------ 2 2. Funktioner

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS DVD722/001

Din brugermanual PHILIPS DVD722/001 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sikkerhedsanvisninger Oversigt over afspilleren Knapper og kontroller Skærmen Fjernbetjeningen Indholdet i pakken Tilslutning til strømkilden Sådan tilsluttes skærmen Sådan

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DANISH DMP347 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

(ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD.

(ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. DENVER TCM-210 Betjeningsvejledning (ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. (FORSIGTIG( Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

70G 书纸 105*148mm. Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41 Remote control unit 1 1. MUTE: Deaktivering af lyd on/off. 2. : Skifte til den tidligere valgte kanal 3. TV MODE: Skifte mellem PAL/NTSC

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-745 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-779 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Denver MT-770 Page 0 Denver BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-770 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hearing Products International. Quickguide Echo MegaLoop PRO

Hearing Products International. Quickguide Echo MegaLoop PRO Hearing Products International DK Quickguide Echo MegaLoop PRO Echo MegaLoop Pro Produkt Kode: 901-1010-02 Brugervejledning Hearing Products International Limited. 2 Sikkerhedsinstrukser Benyttes produktet

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

MT-908 Bærbar DVD-afspiller

MT-908 Bærbar DVD-afspiller MT-908 Bærbar DVD-afspiller BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 Sikkerhedsanvisninger....5-6 Kom godt i gang Lær din nye bærbare DVD-afspiller at kende Udpakning... 7 Oversigt

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

Velkommen Vejledning til hurtig betjening

Velkommen Vejledning til hurtig betjening DA Trådløs multimedieadapter SLM5500 Velkommen Vejledning til hurtig betjening 1 Installer Tilslut Nyd det Kartonens indhold Welcome Quick start guide 1 Install Connect Enjoy a. SLM5500 trådløs multimedieadapter

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Grundlæggende betjening...3. Kapitel 2 Yderligere funktioner

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Grundlæggende betjening...3. Kapitel 2 Yderligere funktioner Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1-2 Kapitel 1 Grundlæggende betjening...3 1. Sådan tænder du for DVD-afspilleren...3 2. Sådan lægger du en disk i afspilleren...3 3. Sådan afspiller du en disk...3

Læs mere

OVERSIGT OVER KNAPPERNE

OVERSIGT OVER KNAPPERNE 8 I 1 UNIVERSAL FJERNBETJENING MED INDLÆRINGSEVNE MD 41169 BETJENINGSVEJLEDNING OVERSIGT OVER KNAPPERNE 8 i 1 Universal fjernbetjening MD 41169 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelt.......................................

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

S-650 Lydterapiapparat

S-650 Lydterapiapparat Sound Oasis DK BRUGERVEJLEDNING S-650 Lydterapiapparat Tak for dit køb af Sound Oasis S-650, som vi håber du bliver rigtig glad for. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger: - læs alle instruktionerne. - for

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Hjælpevejledning. Understøttede kameramodeller. Identificering af delene. Klargøring. Optagelse

Hjælpevejledning. Understøttede kameramodeller. Identificering af delene. Klargøring. Optagelse Brug denne når du har problemer eller spørgsmål, om hvordan du anvender din. Understøttede kameramodeller Identificering af delene Klargøring Udpakning Isætning af batteriet Tilslutning af en og et kamera

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Tastevejledning til Photo Story 3 for Windows

Tastevejledning til Photo Story 3 for Windows Tastevejledning til Nyt projekt... 2 Import af billeder... 2 Tekster og billedeffekter... 4 Billedbevægelse og speak... 5 Lydeffekter... 7 Konvertering til film... 9 Afslutning... 11 Photo Story 3 er et

Læs mere

Zoomax Snow håndholdt læseapparat

Zoomax Snow håndholdt læseapparat Zoomax Snow håndholdt læseapparat Brugsanvisning V3.4 Producent: Zoomax Leverandør: LVI Low Vision International Side 1 af 17 Indhold Beskrivelse...3 Tilbehør...3 Generel anvendelse...5 Batteriinstallation...5

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

DVH-1020 Betjeningsvejledning

DVH-1020 Betjeningsvejledning DVH-1020 Betjeningsvejledning VIGTIGT Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden du tager DVD AFSPILLEREN i brug. Gem betjeningsvejledningen, så du kan slå op i den senere. Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere