Beredskabskommissionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabskommissionen"

Transkript

1 Referat Beredskabskommissionen Dato 26. april 2012 Tid 16:00 Sted Beredskabscenter Frederikshavn NB. Fraværende Erik Vium Stedfortræder Medlemmer Lars Møller (venstre) - Formand Erik Vium (SF) Bruno Müller (Socialdemokratiet) Erik Kyed Trolle (Socialdemokratiet) Carsten P Kjær (Politi) Marianne B.-Lange (brandmænd) Tommy Rise (Beredskabschef) Allan Juul Jensen (Frivillig)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Politik og program for beredskabsplanlægning Betondækningsgrave ABA anlæg Bemanding Falcks deltids brandmandskab... 9 Underskrifter: Beredskabskommissionen - Referat april 2012 Side 2 af 10

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /12 Åben Beredskabspolitik /12 Åben Beredskabsprogram /12 Åben Politik for oprettelse af ABA/AVS anlæg Beredskabskommissionen - Referat april 2012 Side 3 af 10

4 1. Politik og program for beredskabsplanlægning Sagsfremstilling Frederikshavn Kommune skal udarbejde en beredskabspolitik. Formålet med beredskabspolitikken er, at skabe en fremtidssikret ramme for, hvordan kommunens eksisterende og fremtidige beredskabsopgaver skal løses. Samtidig med at det ansvar, der påhviler centre og relevante aktører, tydeliggøres. Åben sag Sagsnr: 12/26 Forvaltning: Beredskabscenter Frederikshavn Sbh: elol Besl. komp: Beredskabskommissionen Beredskabsprogrammet fastlægger, hvordan mål og prioriteringer fra Frederikshavn Kommunes beredskabspolitik føres ud i livet. Indstilling Beredskabschefen indstiller at Beredskabskommissionen anbefaler politik og program for beredskabsplanlægning til økonomiudvalget. Beslutning Beredskabskommissionen den 26. april 2012 Tiltrådt med rettelser Bilag Beredskabspolitik (dok.nr.37988/12) Beredskabsprogram (dok.nr.37993/12) Beredskabskommissionen - Referat april 2012 Side 4 af 10

5 2. Betondækningsgrave Sagsfremstilling Beredskabskommissionen nedsatte i 2011 en arbejdsgruppe der fik til opgave at undersøge og klarlægge mulighederne for nedlæggelse af betondækningsgrave, herunder også de økonomiske konsekvenser. De fleste betondækningsgrave er i dag lukket af. Der findes i Frederikshavn Kommune 45 betondækningsgrave, af disse er 26 beliggende på private arealer. Frederikshavn Kommune skal ifølge loven have et beskyttelsesrumsberedskab, men der findes ikke noget krav om, at betondækningsgrave skal indgå som en del af beskyttelsesrumsberedskabet. Ifølge bekendtgørelse om fjernelse af betondækningsgrave og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fjernelse af betondækningsgrave 5 og 5a kan en betondækningsgrav i særlige tilfælde fjernes. Efter 5 på ansøgerens initiativ og efter 5a på kommunalbestyrelsens initiativ. Som et alternativ til den fysiske fjernelse af en betondækningsgrav, kan kommunalbestyrelsen tilbyde at overdrage betondækningsgraven vederlagsfrit til grundejeren. Hvis grundejeren modtager tilbuddet udgår betondækningsgraven af beskyttelsesrumskapaciteten. I vurderingen af om der foreligger særlige tilfælde, der kan begrunde nedlæggelse (fjernelse eller overdragelse), skal Frederikshavn Kommune vurdere beskyttelsesrumskapaciteten i kommunen. Hvis kommunen skønner, at kunne opretholde et tilfredsstillende beskyttelsesrumsberedskab selvom betondækningsgravene nedlægges, er disse særlige tilfælde der kan begrunde nedlæggelse opfyldt, og betondækningsgravene kan nedlægges. Beredskabet har vurderet beskyttelsesrumskapaciteten i Frederikshavn kommune og selvom betondækningsgravene nedlægges opretholdes et tilfredsstillende beskyttelsesberedskab. Der vil på den baggrund kunne træffes beslutning om, at betondækningsgravene ikke længere skal være en del af beredskabet. Åben sag Sagsnr: 12/26 Forvaltning: Frederikshavn Beredskabscenter Sbh: elol Besl. komp: Beredskabskommissionen Økonomiske konsekvenser Beredskabet afholder i dag alle udgifter i forbindelse med driften af betondækningsgravene. Der bruges årligt ca. 185 timer. Driften holdes på et minimum, dog således at alle regler er overholdes mht. hæk og fortove. I tidligere Frederikshavn Kommune har man til private grundejere betalt et afsavn på ca. 500 kr. årligt. i Skagen og Sæby blev der ikke betalt afsavn, ligesom der heller ikke betales afsavn efter sammenlægning til den nye Frederikshavn Kommune. Der er ingen regler for om der skal betales afsavn. Ved en rundspørge blandt de omkringliggende kommuner, er det meget normalt at der betales mellem 500 kr. og 1000 kr. i afsavn pr. år. Overtager grundejerne betondækningsgravene som de er, er der ingen udgifter forbundet hermed for kommunen. Forbliver betondækningsgravene som de er, beliggende på privat ejendom og ejet af beredskabet, vil der være udgifter til vedligehold. Beredskabskommissionen - Referat april 2012 Side 5 af 10

6 Skal en betondækningsgrav nedlægges og fjernes, vil omkostningen til fjernelse af en type I/1 inkl. påfyldning af sand til normal jordhøjde beløbe sig til kr. + moms pr. stk., dertil kommer retablering. I efteråret 2011 blev der sendt breve ud til ejerne af betondækningsgrave beliggende på privat grund, hvor grundejerne blev opfordret til at sende en ansøgning til beredskabschef Tommy Rise, hvis de ønskede at få betondækningsgraven beliggende på deres ejendom vederlagsfrit overdraget. Følgende har ansøgt om overtagelse af betondækningsgrav beliggende på deres ejendom: - Inga Knudsen Spurvevej 5, 9900 Frederikshavn vedrørende overtagelse af betondækningsgrav beliggende på Spurvevej 7, 9900 Frederikshavn - Ken Bucholtz Møllehus alle 26, 9900 Frederikshavn vedrørende overtagelse af betondækningsgrav beliggende på Møllehus alle 24, 9900 Frederikshavn - Mary Nielsen Nyholmsvej 10A, 9900 Frederikshavn vedrørende overtagelse af betondækningsgrav beliggende på Nyholmsvej 10B, 9900 Frederikshavn. Indstilling Beredskabschefen indstiller til godkendelse, at de 3 grundejere der har indgivet ansøgning om overtagelse af betondækningsgrav beliggende på deres ejendom, overdrages betondækningsgraven vederlagsfrit og uden nogen form for klausuler om brug og anvendelse. Beslutning Beredskabskommissionen den 26. april 2012 Tiltrådt Beredskabskommissionen - Referat april 2012 Side 6 af 10

7 3. ABA anlæg Sagsfremstilling I forbindelse med at alle kunder med automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA), nu administreres af samme vagtcentral, er der udarbejdet en politik for denne administration. Åben sag Sagsnr: 12/26 Forvaltning: Frederikshavn Beredskabscenter Sbh: elol Besl. komp: Beredskabskommissionen Formålet er som beskrevet i vedlagte politik, at få en ensartet sagsbehandling. Indstilling Beredskabschefen indstiller at politik for oprettelse af ABA/AVS anlæg godkendes. Beslutning Beredskabskommissionen den 26. april 2012 Tiltrådt Bilag Politik for oprettelse af ABA/AVS anlæg (dok.nr.38043/12) Beredskabskommissionen - Referat april 2012 Side 7 af 10

8 4. Bemanding Sagsfremstilling Drøftelse af situationen omkring bemandingen Åben sag Sagsnr: Forvaltning: Beredskabscenter Frederikshavn Sbh: elol Besl. komp: Beredskabskommissionen Beslutning Beredskabskommissionen den 26. april 2012 Den er stort set på plads rundt omkring Beredskabskommissionen - Referat april 2012 Side 8 af 10

9 5. Falcks deltids brandmandskab Sagsfremstilling Marianne er spurgt om hun vil viderebringe spørgsmål/info fra Falcks deltidsbrandmandskab. Åben sag Sagsnr: Forvaltning: Beredskabscenter Frederikshavn Sbh: elol Besl. komp: Beredskabskommissionen Beslutning Beredskabskommissionen den 26. april 2012 Kommissionen nikker til dette. Beredskabskommissionen - Referat april 2012 Side 9 af 10

10 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Lars Møller Erik Vium Bruno Müller Erik Kyed Trolle Carsten P Kjær Marianne B.-Lange Tommy Rise Allan Juul Jensen Beredskabskommissionen - Referat april 2012 Side 10 af 10

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Kommissionsmøde den 7/1 2011 Dato 7. januar 2011 Tid 16:00 Sted Brandstationen NB. 07/01 2011 Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars Møller (venstre) - Formand Erik

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Kommissionsmøde 4/1 2013 Dato 4. januar 2013 Tid 16:00 Sted Beredskabscenter NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars Møller (venstre) - Formand Erik Vium (SF) Bruno

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 24/9 2014 Dato 24. september 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Per Nilsson, Allan Juul Jensen, Torben Christensen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 09-01-2015 Dato 9. januar 2015 Tid 16:00 Sted Beredskabscenter Frederikshavn NB. Bemærk kommissionsmøde kl. 16.00 og nytårsparade kl. 17.00 Fraværende Ingen Stedfortræder

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 20-04-2010 Dato 20. april 2010 Tid 16:00 Sted NB. Fraværende Beredskabsafdelingen Der er fra Erik Vium modtaget skriftlige bemærkninger, der er medtaget på mødet Erik Vium,

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 22/5 Dato 22. maj 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Pia Karlsen, John Lamp Henriksen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (Socialdemokratiet) - Formand

Læs mere

Ekstraordinært møde. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Bruno Müller, Jens Porsborg. Steen Jensen, Hanne Lundholm

Ekstraordinært møde. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Bruno Müller, Jens Porsborg. Steen Jensen, Hanne Lundholm Referat Frederikshavn Byråd Ekstraordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 17:30 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Bruno Müller, Jens Porsborg Steen Jensen, Hanne

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 10.08-2009 Dato 10. august 2009 Tid 16:00 Sted Brandstationen NB. Fraværende Jørn Erik Larsen Stedfortræder Medlemmer Erik Sørensen (Socialdemokratiet) - Formand Hans Rex

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 07-12-2009 Dato 7. december 2009 Tid 16:00 Sted Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørn Larsen (A) - Formand Jens

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 6. juli 2012 Tid 11:000 Sted ML-FRE-Rådhus 0.27 Partirum/Mødelokale NB. Fraværende Ingenn Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Jens

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Det svævende mødelokale

Det svævende mødelokale Referat Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole Ordinært møde Dato 17. maj 2011 Tid 16:00 Sted Det svævende mødelokale NB. Fraværende Mikael Jentsch Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (SF) -

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 30. april 2009 Tid 16:30 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Stedfortræder Grethe Skovmand, Elin Hovedskov, Mogens Brag,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 9. november Tid 16:00. Sted ML 0.27 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 9. november Tid 16:00. Sted ML 0.27 NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 9. november 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Peter E. Nielsen Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand Anders Broholm (V) Flemming

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Temamøde Dato 24. august 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V) Brian Pedersen

Læs mere

Boligkommissionen. Ordinært møde. Dato 14. maj Tid 15:00. Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende

Boligkommissionen. Ordinært møde. Dato 14. maj Tid 15:00. Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Referat Boligkommissionen Ordinært møde Dato 14. maj 2012 Tid 15:00 Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen, Erik Kyed Trolle, Bent H. Pedersen - Repr. for LLO (private

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 09-01-2009 Dato 9. januar 2009 Tid 16:00 Sted Beredskabsafdelingen NB. 09-01-2009 Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Erik Sørensen (Socialdemokratiet)

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Ordimært møde Folkeoplysningsudvalget

Ordimært møde Folkeoplysningsudvalget Ordimært møde Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 25. juni 2009 Tid 16:30 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Stedfortræder Grethe Skovmand, Henrik Carlsen, Steen Jensen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. nyt punkt 1 blev optaget fortsat sagsbehandling af punkt 6 fra udvalgsmødet 12. juni 2012.

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. nyt punkt 1 blev optaget fortsat sagsbehandling af punkt 6 fra udvalgsmødet 12. juni 2012. Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 3. juli 2012 Tid 10:000 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Som nyt punkt 1 blev optaget fortsat sagsbehandling af punkt 6 fra udvalgsmødet 12. juni 2012. Mogens

Læs mere

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Erik Sørensen, Hanne Welander. Brian Kjær, Steen Jensen

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Erik Sørensen, Hanne Welander. Brian Kjær, Steen Jensen Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 9. oktober 2013 Tid 19:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Der er indkommet følgende skriftlige spørgsmål: 1. Vedr. Vindmøller

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 25. november 2010 Tid 16:30 Sted NB. Kl.16.30 - Rundvisning Kappelborg Kl.17.30 - Skagen Stadion, Stadionvej 2 Kl.19.00 - Julefrokost Fraværende

Læs mere

Ekstraordinært Møde. Dato 2. juni Tid 16:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Hanne Welander, Henrik Ekelund, Vivi Andersen

Ekstraordinært Møde. Dato 2. juni Tid 16:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Hanne Welander, Henrik Ekelund, Vivi Andersen Referat Handicaprådet Ekstraordinært Møde Dato 2. juni 2008 Tid 16:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Hanne Welander, Henrik Ekelund, Vivi Andersen Stedfortræder Medlemmer Birgit

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 26. april 2012 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML-FRE-Rådhus 0.23 Presse, borger, VIP rum Ordinært møde Pia Karlsen, Henrik

Læs mere

Budgetmøde. Dato 21. august Tid 09:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Budgetmøde. Dato 21. august Tid 09:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Budgetmøde Dato 21. august 2013 Tid 09:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 3. november 2008 Tid 16:00 Sted Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen NB. Fraværende Brian Pedersen, Bruno Müller, Søren Visti Jensen Stedfortræder

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget 29-03-2012 Dato 29. marts 2012 Tid 15:000 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML-FRE-Rådhus 0.28 Partirum/Mødelokale Ordinært møde Frode Thule Jensen, Pia Karlsen,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 27. maj 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 04-05-2009 Dato 4. maj 2009 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen I forlængelse af mødet afholdes fokusgruppeinterviews. Fraværende:

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

TillægsdagsordeFrederikshavn Byråd

TillægsdagsordeFrederikshavn Byråd TillægsdagsordeFrederikshavn Byråd n Ordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Erik Sørensen (A) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 27-10-2015 Dato 27. oktober 2015 Tid 16:00 Sted Beredskabscenter Frederikshavn NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (Socialdemokratiet) - Formand Karl

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Ordinært møde - afholdes i Hvims Dato 26. maj 2009 Tid 16:30 Sted Hvims NB. Mødet holdes på Nordjysk Brand- og Redningsskole (Hvims) kl. 16.30 Fraværende Hans Rex Christensen,

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 29. august Tid 13:00. Sted Mødelokale Fraværende: Mogens Brag. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 29. august Tid 13:00. Sted Mødelokale Fraværende: Mogens Brag. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 29. august 2011 Tid 13:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Fraværende: Mogens Brag Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 17:15 Sted Det Musiske Hus, Frederikshavn NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) -

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Dato 26. juni Tid 15:30. Sted. Fasanvej, demolokalet NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Dato 26. juni Tid 15:30. Sted. Fasanvej, demolokalet NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Teknisk Udvalg 26-06-2013 Dato 26. juni 2013 Tid 15:30 Sted Fasanvej, demolokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Brian Pedersen (SF) - Formand Anders G. Mikkelsen (A) Bruno Müller

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 30. november 2015 Tid 16:30 Sted Sæby Fritidscenter & Hostel NB. Fraværende Else Schaltz, Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 3. december 2012 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 31. august Tid 15:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 31. august Tid 15:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 31. august 2009 Tid 15:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (A) - Formand Per Nilsson (V)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 26. november 2009 Tid 16:30 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Ordinært møde Søren Visti Jensen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Dato 14. august Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Ordinært møde. Fraværende. Peter E. Nielsen.

Dato 14. august Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Ordinært møde. Fraværende. Peter E. Nielsen. Referat Teknisk Udvalg 14-08-08 Dato 14. august 2008 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Fasanvej 1, udvalgslokalet Ordinært møde Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand Hans Rex Christensen

Læs mere

kulturelt Samråd Dato 7. september 2009 Tid 16:30 Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 2 Fraværende: Steen Jensen Stedfortræder

kulturelt Samråd Dato 7. september 2009 Tid 16:30 Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 2 Fraværende: Steen Jensen Stedfortræder Referat Kulturelt Samråd kulturelt Samråd Dato 7. september 2009 Tid 16:30 Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 2 NB. Fraværende Steen Jensen Stedfortræder Medlemmer Henrik Melchiorsen - Formand Poul

Læs mere

Det svævende mødelokale, Rådhuset 2. sal. Anders Broholm Andersen

Det svævende mødelokale, Rådhuset 2. sal. Anders Broholm Andersen Referat Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole Ordinært møde Dato 11. oktober 2010 Tid 16:00 Sted Det svævende mødelokale, Rådhuset 2. sal NB. Fraværende Anders Broholm Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Kulturelt Samråd 15-2-2010. Dato 15. februar 2010. Tid 17:00. Sted. NB. Det Musiske Hus - Lille Sal Møde fra 17.00-18.00. Hanne Salling, Tove Therp

Kulturelt Samråd 15-2-2010. Dato 15. februar 2010. Tid 17:00. Sted. NB. Det Musiske Hus - Lille Sal Møde fra 17.00-18.00. Hanne Salling, Tove Therp Referat Kulturelt Samråd 15-2-2010 Dato 15. februar 2010 Tid 17:00 Sted. NB. Det Musiske Hus - Lille Sal Møde fra 17.00-18.00 Fraværende Hanne Salling, Tove Therp Stedfortræder Medlemmer Henrik Melchiorsen

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 12. november 2008 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Brian Pedersen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 28. april 2011 Tid 16:30 18.30 Sted NB. Fraværende ML-FRE-Rådhus 0.23 Presse, borger, VIP rum Ordinært møde Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. juni Tid 15:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 11. juni Tid 15:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 11. juni 2008 Tid 15:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (A) - Formand Per Nilsson (V) Steen Jensen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 21. juni 2012 Tid 16:000 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML-FRE-Rådhus 0.23 Presse, borger, VIP rum Ekstraordinært møde Frode Thule

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 19. november 2015 Tid 16:00 Sted 0.23 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V) Kristina

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 11. november 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Karsten Drastrup Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. marts 2012 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende ML-FRE-Rådhus 0.23 Presse, borger, VIP rum Ordinært møde Pia Karlsen, Jens Porsborg, Birthe Marie

Læs mere

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg.

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Referat Teknisk Udvalg 06-11-08 Dato 6. november 2008 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Fraværende Bruno Müller, Lars M. Møller

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 26. august Tid 14:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 26. august Tid 14:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 26. august 2011 Tid 14:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S.

Læs mere

Ordinært møde Folkeoplysningsudvalget

Ordinært møde Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 28. maj 2009 Tid 16:30 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Stedfortræder Bent H. Pedersen, Inge Nørbjerg Rasmussen,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget 03-06-2009 Dato 3. juni 2009 Tid 15:30 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 6 NB. Fraværende Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Bjarne Kvist (A) - Formand Mogens

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato. 20. december Tid 15:30. Sted. Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato. 20. december Tid 15:30. Sted. Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 20. december 2012 Tid 15:30 Sted NB. Fraværende Mødelokale 0.27 Stedfortræder Irene Hjortshøj deltog i stedet for Bruno Müller. Irene Hjortshøj deltog ikke i behandling

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Page 1 of 5 Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato Tid Sted NB. 21. januar 2008 16:00 Udvalgslokalet, Fasanvej 1 Fraværende Medlemmer John Christensen (V) Brian Pedersen (F) Inger Støtt

Læs mere

Ordinært møde Folkeoplysningsudvalget

Ordinært møde Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 26. marts 2009 Tid 16:30 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Grethe Skovmand, Elin Hovedskov, Søren Visti Jensen, John

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 07.04.2014 Dato 7. april 2014 Tid 17:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Afbud sendes til Susanne Andersen på mail suan@frederikshavn.dk Ingen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 16. marts 2015 Tid 16:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen, Else Schaltz, Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A

Læs mere

Integrationsrådsmøde

Integrationsrådsmøde Referat Integrationsråd Integrationsrådsmøde Dato 14. december 2010 Tid 16:00 Sted VIP/Presseloge NB. OBS!! Mødet starter kl. 16:00 Fraværende Stedfortræder Medlemmer Donald Shaw, Ruth Christensen, Mohammad

Læs mere

Ordinært møde. Dato 21. februar Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB.

Ordinært møde. Dato 21. februar Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 21. februar 2013 Tid 15:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Fraværende: Suppleant Birgit L. Svendsen Jette Bruun Christensen deltog ikke i behandling af punkterne 9-11.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget ekstraordinært møde Dato 26. juni 2013 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 20. august Tid 15:00. Sted Mødelokale NB. Mogens Brag deltog i behandlingen af pkt. 1. Fraværende.

Ordinært møde. Dato 20. august Tid 15:00. Sted Mødelokale NB. Mogens Brag deltog i behandlingen af pkt. 1. Fraværende. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 20. august 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Mogens Brag deltog i behandlingen af pkt. 1. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm

Læs mere

Claude Shukuru Inge Staub Nielsen. Julija Willhøft Bahram Dehghan

Claude Shukuru Inge Staub Nielsen. Julija Willhøft Bahram Dehghan Referat Integrationsråd 20. april 2010 Dato 20. april 2010 Tid 16:30 Sted Presserum NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Inge Staub Nielsen, Michael Vanabawi, Mohammad Rafieh Noorani, Erik Kyed Trolle,

Læs mere

Kulturelt Samråd. Dagsorden. Dato 21. april Tid 17:00. Sted.

Kulturelt Samråd. Dagsorden. Dato 21. april Tid 17:00. Sted. Referat Kulturelt Samråd Dagsorden Dato 21. april 2010 Tid 17:00 Sted. NB. Fraværende Mødelokale 2.25 - indgang ved byrådssalen. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Ruth Hedegaard

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 05-10-2009 Dato 5. oktober 2009 Tid 16:00 Sted NB. Fraværende Volstrup Skole Mødet starter med en rundvisning på Volstrup skole. Bruno Müller Stedfortræder Medlemmer Jørn

Læs mere

Afbud: Anders Hind - i stedet mødte Dan Hansen, Jørgen Anker Simonsen samt suppleant

Afbud: Anders Hind - i stedet mødte Dan Hansen, Jørgen Anker Simonsen samt suppleant Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 26. maj 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Afbud: Anders Hind - i stedet mødte Dan Hansen, Jørgen Anker Simonsen samt Anders

Læs mere

Ordinært møde. Dato 12. november Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag deltog ikke i behandlingen af punkterne 1-6.

Ordinært møde. Dato 12. november Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag deltog ikke i behandlingen af punkterne 1-6. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 12. november 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag deltog ikke i behandlingen af punkterne 1-6. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 30. oktober 2014 Tid 16:30 Sted Ålbæk Idrætscenter NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget))

Læs mere

Dato 12. maj Tid 16:00. Sted ML 0.28 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Dato 12. maj Tid 16:00. Sted ML 0.28 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Teknisk Udvalg 12-05-2014 Dato 12. maj 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand Anders Broholm (V) Flemming Rasmussen (O) Kenneth

Læs mere

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 7. oktober 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Poul

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

Kulturelt Samråd. Dato 12. november Tid 16: Skagen. Sted NB. Steen Jensen, Pernille Munch, Hanne Salling, John Jørgensen.

Kulturelt Samråd. Dato 12. november Tid 16: Skagen. Sted NB. Steen Jensen, Pernille Munch, Hanne Salling, John Jørgensen. Referat Kulturelt Samråd Dato 12. november 2008 Tid 16:30 18.50 Sted Skagen NB. Fraværende Steen Jensen, Pernille Munch, Hanne Salling, John Jørgensen Stedfortræder Medlemmer Henrik Melchiorsen - Formand

Læs mere

Boligkommissionen 03-12-2012. Dato 3. december 2012. Tid 15:00. Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende

Boligkommissionen 03-12-2012. Dato 3. december 2012. Tid 15:00. Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Referat Boligkommissionen 03-12-2012 Dato 3. december 2012 Tid 15:00 Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Frode Thule Jensen, Erik Kyed Trolle, Kaj Bernth - Lægelig sagkyndig Stedfortræder Medlemmer Bruno

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 22. november 2012 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Østervrå Idræts- og Kulturcenter Ordinært møde Pia Karlsen, Jens Porsborg,

Læs mere

Dato 30. september Tid 17:00. Sted. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Mødelokale 0.

Dato 30. september Tid 17:00. Sted. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Mødelokale 0. Dagsorden Kulturelt Samråd 30-09-2010 Dato 30. september 2010 Tid 17:00 Sted. NB. Fraværende Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Mødelokale 0.27 ved Byrådssalen Tove Therp, Jens Porsborg

Læs mere

Ordinært møde. Dato 28. maj Tid 14:00. Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 3 NB. Fraværende

Ordinært møde. Dato 28. maj Tid 14:00. Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 3 NB. Fraværende A Referat Klagerådet Ordinært møde Dato 28. maj 2009 Tid 14:00 Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 3 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Afbud fra Svend Åge Christensen, i stedet møder suppleanten

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 2. juni 2008 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende VIP-lokalet, Rådhuset Bemærk: Mødet holdes i VIP-lokalet på Frederikshavn rådhus Stedfortræder Medlemmer Jørn

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 28. oktober 2010 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML-FRE-Rådhus 0.23 Presse, borger, VIP rum Indgang ved Byrådssalen Ordinært

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Page 1 of 9 Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Medlemmer 4. juni 2007 14:00 Kattegatsiloen, lokale 5, etage 3 A. Eventuelle afbud skal ske til Susan Christensen,

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Page 1 of 6 Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato Tid Sted NB. 16. maj 2007 14:30 Fasanvej 1, Udvalgslokalet Fraværende Medlemmer Inger Støtt m/afbud John Christensen (V) Brian Pedersen

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Ordinært møde Dato 15. august 2008 Tid 09:00 Sted Brandstationen NB. Temadag med Beredskabsforbundet den 10/11 2008. Fraværende Niels Faurbye, Brian Mosberg Christensen Stedfortræder

Læs mere

Flemming Rasmussen, Peter E. Nielsen, Bahram Dehghan

Flemming Rasmussen, Peter E. Nielsen, Bahram Dehghan Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 10. november 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Flemming Rasmussen, Peter E. Nielsen, Bahram Dehghan Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) -

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat ex. ord. møde Børne- og Ungdomsudvalget 12-04-2011 Dato 12. april 2011 Tid 19:00 Sted Kantinen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere