REFERAT AF SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE"

Transkript

1 REFERAT AF SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE Mødedato onsdag d. 17.Marts kl Mødested Teams Medarbejderrepræsentanter: Mette Roed Rikke Richtendorf Forældrerepræsentanter Poul Michael Brixen Heidi Vetter Torben Spanggaard Frandsen Berit Hald Ivar Jacobsen Chresten Christensen Pia Ramsdal Ledelsesrepræsentanter: Jens Lange Jepsen Pernille Spåbæk Frank Jesper Hoberg Elevrepræsentanter: Johannes & Joakim Afbud Pia Ramsdal, Johannes, Joakim Referent Jesper Hoberg Referat udsendt Dagsorden 1. Punkt Meddelelser kl (15 min.) Sagsfremstilling Orientering om diverse: - Status på samarbejdet om at udvikle skolens klubtilbud - Arbejdet med planlægning af kommende skoleår. - Etc. Orientering - Der ventes på at lærernes nye lokale arbejdstidsaftale bliver helt færdig, så processen vedr. skoleårets planlægning kan fortsætte. - Skolen planlægger til kommende skoleår et specialpædagogisk tilbud på tværs af alder.

2 - Arbejdet vedr. ny SFO-klub går planmæssigt. Årshjulet er færdigplanlagt. Folderen ventes klar til distribution primo juni. Der opslås en pædagogstilling på 30 timer som primært er tiltænkt arbejdet i klubben. 2. Punkt Skolen under Corona kl (30 min.) Sagsfremstilling Torben og Jens Orientering og drøftelse vedr. skolens aktuelle tilbud om undervisning og tests i lyset af Corona. Drøftelse af hensyn og perspektiver som skolen skal være opmærksom på i sin planlægning, når rammen kendes for en større genåbning. (Muligvis efter påske) Hverdagen forløber under omstændighederne godt, er skolen oplevelse. Hverdage er forstyrret primært af at: - Eleverne ikke på noget tidspunkt kan blandes på tværs af klasser. - Vi værner om klasseboblerne, også i forhold til medarbejdere I fysiklokalet har vi indrettet et lokalt testlokale. Indkøringen og planlægningen i samarbejde med forvaltningen, har vi oplevet som noget kaotisk og ressourcekrævende. Vi oplever aktuelt at de allerfleste elever (9. kl. og nogle få andre) der er på skolen bliver testet. Det er ikke et krav at eleverne løbende bliver testet, men en kraftig opfordring. Vi har kommunikeret at det er forældreansvar at elever bliver testet i UV- tiden. Skolens personale tager ikke konflikter med eleverne i forbindelse med dette. I øjeblikket testes der på følgende tidspunkter: Mandag 12: Tirsdag Onsdag Fredag Elever kl. som er til den ugentlige udeundervisning kan på ovenstående dage blive testet, inden undervisning. Ønskes dette henvender de pågældende sig ved terrassedøren ud mød sumpen, uden for fysiklokalet, inden undervisning. Jens gennemgik handlingsplan, om hvordan elever sendes hjem ved et positivt tilfælde og under hvilke rammer en midlertidig fjernundervisning etableres.

3 3. Punkt Skoleudvikling under den nye sammenhængsmodel kl (60 min.) Torben og Jens Sagsfremstillinne i Viborg Kommune (Efter indførelsen sammenhængsmodellen) lig- Den fremtidige procedure og rammesætning for udviklingen af skolerger endnu ikke helt fast. Vi ved dog følgende: Skolerne skal prioritere, at skolernes praksis afspejler: - Kommunes børnesyn - Kommunes forældresyn - Kommunes samarbejdssyn - Kommunens læringssyn Derudover er der vedtaget tre pejlemærker for skolernes udvikling: 1) Ingen børn skal føle sig ensomme. 2) Flere unge skal have en ungdomsuddannelse. (Og en tilknytning til arbejdsmarkedet.) 3) Flere børn skal have sunde vaner. Under dette punkt skal bestyrelsen lave en første brainstorm. Brainstormingen skal munde ud i et idékatalog, som ledelse, bestyrelse og medarbejdere kan plukke af til de kommende års udvikling af Hammershøj Skole. Det er intentionen af det første udkast til en decideret samarbejdsaftale er formuleret til august. Fremlæggelse og brainstorm Jens fremlagde de fire syn. Herefter havde bestyrelsen, som det indledende arbejde, en brainstorm i forhold til de tre pejlemærker: Brainstorm: Ensomhed: - Understøtte aldersblandede hold i skolens pædagogiske og didaktiske tilgang. - Forældrenetværk - Forældrerødder - Legegrupper/legeaftaler også på tværs af køn - Lære børn at invitere andre børn ind til leg - Fokus på teambuilding i udskolingen - TOPI - Lejrskoler - MOT - Respekt for forskellighed - Forældremøder som understøtter temaet. Flere unge skal have en udd.: - Udvidelse af den praktiske undervisning - Være undersøgende på statistik vedr. uddannelsesparathed - SSP samarbejde herunder udsættelse af alkoholdebut Sundhed: - Sunde madvaner/madpakke inspiration - Søvn - Skærmvaner/mobilvaner - Bevægelse i skoletiden, idrætsdage, motionsløb, idrætsundervisningen - Cykle/gå i skole - Fyraftensmøder med oplysning Teams - Vidste du? Beskeder via AULA - SFO samarbejde m. idrætsforeningerne

4 4. Punkt Frugtordning kl (10 min.) Jens Sagsfremstilling Under dette punkt vil Jens på opfordring fra bestyrelsen redegøre for mulighederne for reetablering af frugtordning på Hammershøj Skole. Jens redegjorde for evt. etablering af frugtordning. Med tilskud fra EU vil omkostningerne årligt beløbe sig til ca ,-. Herudover vil der være betydelige opgaver med administration, modtagelse, opbevaring, distribution. Bestyrelsen drøftede at en del af frugtordningen evt. kunne være forældrebetalt. en om at etablere frugtordning på Hammershøj skole, eller ej udskydes til et senere tidspunkt. 5. Punkt Hvad rør sig. kl (10) min. Alle: Sagsfremstilling Punktet Hvad rør sig er et fast punkt på dagsordenen. Formålet med punktet er at sikre et rum for, at alle bestyrelsesmedlemmer kan sætte ord på de signaler og input, de siden sidst har opfanget ift. skolen. Punktet er ikke et diskussionspunkt men en mulighed for: - At skoleledelsen kan besvare konkrete spørgsmål, og få hjælp til at styrke ledelsens eksterne kommunikation om konkrete forhold. - At bestyrelsen kan beslutte at dagsordensætte et aktuelt og relevant tema på et kommende bestyrelsesmøde. Drøftelse Intet 6. Punkt Punkter der venter (i prioriteret rækkefølge) Sagsfremstilling Jens

5 - Heidi deltager i ansættelse af barselsvikar den 24. marts. - Poul beder om at bestyrelsen på et kommende møde drøfter om der er stemning for at lave et princip for evaluering. - Poul har et spørgsmål til et tidligere behandlet punkt vedr. personale omkostninger, som Jens og Torben svarer på. - Bestyrelsen har ingen indvindinger til at skolen i forbindelse med etablering at ny indskolingsstruktur, gør en undtagelse i forbindelse med rulningen mellem klasserne Undtagelsen gøres for at undgå at klasserne har en uhensigtsmæssig antalsfordeling det første halve år. Skolen vil i forhold til forældre være tydelige på at eleverne fordeles ved en bestem dato. M.v.h. Torben Spanggaard Frandsen og Jens Lange Jepsen

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE Mødedato Mandag d. 28/08 2017 kl. 17.15-19.45 Mødested Hammershøj Skole Medarbejderrepræsentanter: Mette Roed Rikke Richtendorf Forældrerepræsentanter Laila Rohde

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE Mødedato Mandag d. 8/5 2017 kl. 17.15-19.45 Mødested Hammershøj Skole Medarbejderrepræsentanter: Michael Vendelboe Rikke Richtendorf Forældrerepræsentanter Laila Rohde

Læs mere

Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 27. november 2017 klokken REFERAT

Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 27. november 2017 klokken REFERAT Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 27. november 2017 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige:

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 19. juni : Mødet er forlænget med sommerfrokost

Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 19. juni : Mødet er forlænget med sommerfrokost Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 19. juni 18.30-21.30: Mødet er forlænget med sommerfrokost Forældrerepræsentanter: Jens Ole Sørensen, Lotte Søndergaard Nielsen, Rikke Jungberg Pedersen, Christian Korsgaard,

Læs mere

Ledelse: Lone Møller Andresen. Suppleant for Torben Marianne Bøeg, pædagogisk leder for indskolingen

Ledelse: Lone Møller Andresen. Suppleant for Torben Marianne Bøeg, pædagogisk leder for indskolingen Dagsorden Skolebestyrelsesmøde d. 25. april 2017 19.00 21.45 Sted: Lundskolen UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Lundskolen Deltagere Forældrerepræsentanter: Lotte Bidstrup Ipsen Henriette Slot Thomas Willecke

Læs mere

Tirsdag den 10. november 2015 kl på Søndermark, Personalerummet

Tirsdag den 10. november 2015 kl på Søndermark, Personalerummet Tirsdag den 10. november 2015 kl. 16.30 18.30 på Søndermark, Personalerummet Møde nr. 3 Medlemmer: Forældrerepræsentanter: Jon Madsen, Christian Christiansen, Michael Tyske-Andersen, Pia Koefoed Nielsen,

Læs mere

Maria Romme Evamaria Linnet Søren Black Jensen Vibeke Andersen. Punkt Ejer Formål Referat 1. Godkendelse af dagsorden JHH Dagsorden godkendt

Maria Romme Evamaria Linnet Søren Black Jensen Vibeke Andersen. Punkt Ejer Formål Referat 1. Godkendelse af dagsorden JHH Dagsorden godkendt Mødeforum Dato Tidsrum Sted Referat Skolebestyrelsesmøde 29.01.19 Ordinære møde 17:30-19:30 Personalerummet Referent Ordstyrer Forplejning BIW Formanden Sandwich Mødedeltagere Formand: Jonas Harpsøe Halberg(2b-4b)

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 14. august 2018 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige:

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 18. SEPTEMBER 2018, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 18. SEPTEMBER 2018, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 18. SEPTEMBER 2018, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Marie Elisabeth Schroll

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 21. FEBRUAR 2017, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 21. FEBRUAR 2017, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 21. FEBRUAR 2017, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 7. oktober 2015 kl. 17.00-20.00 Borddækning mv.: Bettina Referent: Jesper Lund 1) Meddelelser fra Formanden Ingen meddelelser. Ingen meddelelser. Forældrerepræsentanterne

Læs mere

Mødereferat. Skolebestyrelsesmøde 1. Mødedato Mødested Møde start/slut Mandag den 22. august Skolens kontor Kl

Mødereferat. Skolebestyrelsesmøde 1. Mødedato Mødested Møde start/slut Mandag den 22. august Skolens kontor Kl Sdr. Vang Skole Mødereferat Dato 22. august 2019 Referent Ebbe Weng Møde Skolebestyrelsesmøde 1 Møde nr. Mødedato Mødested Møde start/slut Mandag den 22. august 2019 Deltagere Skolens kontor Kl. 16.30-19.30

Læs mere

Fraværende: Frederikke 8.C

Fraværende: Frederikke 8.C Mødet afholdtes på Kirkevej mandag den 19. marts kl. 19.00-21.00 i personalerummet Mødedeltagere: Forældrerepræsentanter: Helene Egtved, Christina Laugesen, Grith Puggaard, René Bomholt, Thor Frølich,

Læs mere

Møde i skolebestyrelsen den kl Skolen er vært ved kage Afbud fra Dorte Lillelund og Anders Jørgensen

Møde i skolebestyrelsen den kl Skolen er vært ved kage Afbud fra Dorte Lillelund og Anders Jørgensen Møde i skolebestyrelsen den 22.08 2018 kl. 18.30-21.00 n er vært ved kage Afbud fra Dorte Lillelund og Anders Jørgensen 1. Godkendelse af referat Udsendt pr. mail Referat godkendt. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Dagsorden og referat ØRUM SKOLE. Dato: Mødeleder: Charlotte Jensen

Dagsorden og referat ØRUM SKOLE. Dato: Mødeleder: Charlotte Jensen ØRUM SKOLE Dagsorden og referat Dato: 02.05 2018 Tid: 19.00-21.00 Sted: Personalerummet Mødets titel: Skolebestyrelsesmøde Referent: Dorthe Klitgaard Mødeleder: Charlotte Jensen Mødedeltagere: Charlotte

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde. Torsdag den 1/ kl

Skolebestyrelsesmøde. Torsdag den 1/ kl Skolebestyrelsesmøde Torsdag den 1/2 2018 kl. 17.00 19.00 Ordstyrer: Tine Tilstede: Annette, Frank, Troels, Anders, Lars, Kim, Helle, Tine, Charlotte, Pia og Mette Elevrådet: Kardi, Linnea, Ali, Cecilie

Læs mere

Skolebestyrelsen for Slangerup Skole

Skolebestyrelsen for Slangerup Skole Skolebestyrelsen medlemmer: Forældre: Lasse Beck, Malene Bidstrup Pedersen, Michael Brandt, Mette Riisby, Christian Peschardt og Mark Thuun Suppleanter: Elever: Jonathan Frederik Rosted (9.C) og Amalie

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde. Dato: Torsdag d. 27. november 2014 Tid:

Skolebestyrelsesmøde. Dato: Torsdag d. 27. november 2014 Tid: Møde: Skolebestyrelsesmøde Dato: Torsdag d. 27. november 2014 Tid: 18.30-20.30 Deltagere: Skolebestyrelsen, Dorthe Lykkegaard deltog som suppleant for Nina Holm. Afbud: Nina Holm, Stine Helgstrand, Tina

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 12. maj 2015 kl

Referat af skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 12. maj 2015 kl 2015 2014/15 1 Referat af skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00-21.00 Tilstede: Malene Blond, William Blond, Sara K. Bønløkke, Theresa Christensen, Claus Nielsen, Preben Christoffersen,

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde på Kildevældsskolen 21. august 2018 kl

Referat af skolebestyrelsesmøde på Kildevældsskolen 21. august 2018 kl Referat af skolebestyrelsesmøde på Kildevældsskolen 21. august 2018 kl. 17-20 Vejl. tid Emne Ansvarlig Baggrund/ forudsætninger/forberedelse/ bilag 17:00 1. Formalia a. Valg af processtyrer og ordstyrer.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 14. NOVEMBER 2016, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 14. NOVEMBER 2016, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 14. NOVEMBER 2016, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

Mødet afholdtes på Kirkevej torsdag den 18. januar kl i personalerummet. Afbud fra Helene Egtved og Grith Puggaard

Mødet afholdtes på Kirkevej torsdag den 18. januar kl i personalerummet. Afbud fra Helene Egtved og Grith Puggaard Mødet afholdtes på Kirkevej torsdag den 18. januar kl. 19.00-21.00 i personalerummet Mødedeltagere: Forældrerepræsentanter: Helene Egtved, Christina Laugesen, Grith Puggaard, René Bomholt, Thor Frølich,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 9. marts : Mødet er forlænget

Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 9. marts : Mødet er forlænget Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 9. marts 18.30-21.30: Mødet er forlænget Forældrerepræsentanter: Jens Ole Sørensen, Lotte Søndergaard Nielsen, Rikke Jungberg Pedersen, Christian Korsgaard, Brian Markussen

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde

Referat af skolebestyrelsesmøde Referat af skolebestyrelsesmøde Onsdag den 13. januar 2016 kl. 17.15 på skolens lærerværelse Forældrerepræsentanter: Peter Brastholt, Rasmus Edelberg, Helle Sørensen, Regin, Martine Midjord, Michael Andersen,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde Referat af møde Den 16. januar 2018 kl. 18.00-20.30 Mødelokale ved Cafeen i Frederikssund Hallen Formøde for forældrevalgte kl. 17.30 18.00 MØDEDELTAGERE Tanja Jakobsen Camilla Cordius

Læs mere

Referat skolebestyrelsesmøde

Referat skolebestyrelsesmøde + Referat skolebestyrelsesmøde onsdag den 2. november 2011 kl. 17.15 på mediateket Forældrerepræsentanter: Jane Vanting Dannesøe, Birgitte Lindsten, Anders Zorn, Charlotte Mallow, Jesper Ernest Andersen,

Læs mere

Skolebestyrelsen Voel Skole 2016/17

Skolebestyrelsen Voel Skole 2016/17 Skolebestyrelsen Voel Skole 2016/17 Skolebestyrelsen består af: Forældrerepræsentanter: Vinni Hedegaard Frederiksen, Randi Mellergaard Baun, Jens Mogensen, Kristina Blom, Arne Hougaard, Jens Ole Futtrup

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. MAJ 2017, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. MAJ 2017, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. MAJ 2017, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde Referat af møde Den 18. august 2016 kl. 18.00-20.30 Afdeling Falkenborg MØDEDELTAGERE Kasper Thorsen Tanja Jakobsen Jens-Jørgen Mølvig Camilla Cordius Charlotte Drue Claus Hauritz

Læs mere

Referat for skolebestyrelsesmøde 6.november 2018

Referat for skolebestyrelsesmøde 6.november 2018 Mødeindkaldelse Referat for skolebestyrelsesmøde 6.november 2018 Møde dato 6. november 2018 Møde tidspunkt Kl. 19:00-21:30 Mødeleder Søren Storm Mødested Alminde-Viuf Fællesskole Møde nr. 4 Afbud til srsto@kolding.dk

Læs mere

DRAGØR SKOLE. Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole Onsdag den 20. juni 2018 Dragør Skole Lærerværelset Kl til 21.00

DRAGØR SKOLE. Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole Onsdag den 20. juni 2018 Dragør Skole Lærerværelset Kl til 21.00 Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole Onsdag den 20. juni 2018 Dragør Skole Lærerværelset Kl. 18.30 til 21.00 Medlemmer: Forældrerepræsentanter Syd: Annette Rahbek, Maud Bodholdt og Jan Hestetræet. Forældrerepræsentanter

Læs mere

Referat - Skolebestyrelsesmøde Skolecenter Jetsmark

Referat - Skolebestyrelsesmøde Skolecenter Jetsmark Referat - Skolebestyrelsesmøde Skolecenter Jetsmark Onsdag den 14. Juni 2017 klokken 18.00 21.30 Mødet afholdes på Kaas-afdelingen Deltagere : Rikke Olssen (formand), Kjeld Hedegaard (næstformand), Dina

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 18. februar 2009 kl. 17.30 i mødelokalet 1/6 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen Peter

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde mandag den 20. august kl STED: Hjallerup Skole, lærerværelset Husk at lave aftale med eleverne, der skal med.

Skolebestyrelsesmøde mandag den 20. august kl STED: Hjallerup Skole, lærerværelset Husk at lave aftale med eleverne, der skal med. Referat Skolebestyrelsesmøde mandag den 20. august kl. 18.30-21.00 STED: Hjallerup Skole, lærerværelset Husk at lave aftale med eleverne, der skal med. DELTAGERE Forældrevalgte: Medarbejdere: Mikael Christensen

Læs mere

B 1. Valg af ordstyrer Henrik Larsen blev valgt til ordstyrer. B/H 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

B 1. Valg af ordstyrer Henrik Larsen blev valgt til ordstyrer. B/H 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde den 27.8.2013 kl. 19.00 22.00 Tina lsen (B), Anette Kjær (B), Henrik Larsen (B), Marttin Stuart Nielsen (B), Jesper Karlshøj- Andersen (B), Dorte Jensen (B), Mirco Jordan (B), Anita Hansen

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse. Afdelingsleder Casper Milandt. Dato 5. december Tidspunkt kl

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse. Afdelingsleder Casper Milandt. Dato 5. december Tidspunkt kl Dato 5. december 2016 Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Tidspunkt kl. 18.00 21.30 Sted Mødeleder Fraværende Deltagere Afdelingen i Stensved Pernille Mantzius Peter Jørgensen, Ole Hansen

Læs mere

REFERAT Emne: Skolebestyrelsen

REFERAT Emne: Skolebestyrelsen REFERAT Emne: Skolebestyrelsen Mødedato 26. marts 2015 Deltagere Mødested/lokale Personalerummet, Søndermarken Søndermarken 1, 7323 Give Forældrerepræsentanter: Susan Hauge Jacob G. Sand afbud Merete Hviid

Læs mere

Punkt B/O* Tema Forberedelse Referat Opfølgning/ansvarlig 1. O Oplæg v/ pædagogiske ledere på Gredstedbro skole

Punkt B/O* Tema Forberedelse Referat Opfølgning/ansvarlig 1. O Oplæg v/ pædagogiske ledere på Gredstedbro skole Dato: 05-02-2019 Tid: 17:00-19:30 Sted: Gredstedbro skole Deltagere: Mette Hager H. Petermann Lasse Bo Varberg Ervolder Dennis Kjær Pernille E. Walz Pia Bennedsen Prahl Anette Rosendahl Thyssen Hanne Lassen

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 16. maj 2018 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige:

Læs mere

REFERAT. Personalerummet, Ikær Torvegade 75, 7323 Give. Preben Skov Christensen. Referat: Dagsordenen er godkendt

REFERAT. Personalerummet, Ikær Torvegade 75, 7323 Give. Preben Skov Christensen. Referat: Dagsordenen er godkendt REFERAT Emne: Skolebestyrelsen Mødedato 19. december 2016 Deltagere Mødested/lokale Personalerummet, Ikær Torvegade 75, 7323 Give Forældrerepræsentanter: Pia Søndergaard Aagesen Merete Hviid Flensborg

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kongsbjergskolen

Skolebestyrelsesmøde Kongsbjergskolen Kongsbjergskolen Dato 08.06.2017 Referent: Henrik Jørgensen Skolebestyrelsesmøde Kongsbjergskolen Referat af Skolebestyrelsesmøde Mødedato Mødested Møde start/slut 08.06.2017 Personalerummet 19:00/21.30

Læs mere

Dagsorden og referat. Dato: Tid: Sted: SIM. Stouby Skole, Hornsyld Skole, Stenderup Skole og SIM

Dagsorden og referat. Dato: Tid: Sted: SIM. Stouby Skole, Hornsyld Skole, Stenderup Skole og SIM Dagsorden og referat Emne: Fælles Skolebestyrelsesmøde Dato: 24.1.2018 Tid: 18-21 Sted: SIM Mødedeltagere: Skolebestyrelsesmedlemmer og ledere fra Rårup Skole, Stouby Skole, Hornsyld Skole, Stenderup Skole

Læs mere

Emne O = orientering D = debat. Beslutning Godkendt

Emne O = orientering D = debat. Beslutning Godkendt Indkaldt Dagsorden til skolebestyrelsesmøde Hanne K. Jørgensen, Jesper B. Østergaard, Britta Gernaey, Esben S. Boëtius, Charlotte Villumsen, Mathilde Ilsøe, Asger B. Abrahamsen, Olaf Irgens, Helle E. Breinbjerg,

Læs mere

Referat 25. april 2017

Referat 25. april 2017 Referat 25. april 2017 Dagsorden Sted: Stevnsgade, personalerummet, 16:3019:00 Der udsendes beslutningsreferat til bestyrelsens medlemmer inden én uge efter mødet. DAGSORDEN Emne, ansvarlig, tidsramme

Læs mere

Ordstyrer/Facilitator: Jakob Flarup Mikkelsen. Referent: Susanne Damsgaard-Larsen

Ordstyrer/Facilitator: Jakob Flarup Mikkelsen. Referent: Susanne Damsgaard-Larsen Mødetype: Dato og sted: 23/2 kl. 18.00 21.00 i mødelokalet ved administrationen (m. forplejning) Ordstyrer/Facilitator: Jakob Flarup Mikkelsen Referent: Susanne Damsgaard-Larsen Fraværende: Claus Hedegaard

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 22. august 2017 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Jacob Vestersager Engdal (næstformand). Ordstyrer: Lene Bahne Knudsen Dagsordensansvarlige:

Læs mere

REFERAT. 1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Orientering fra elevrådet

REFERAT. 1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Orientering fra elevrådet Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 17. januar 2017 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand). Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige: Susanne Gade

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Amagerskolen 21. september :30-20:30 (Spisning 17:30-18:00)

Skolebestyrelsesmøde Amagerskolen 21. september :30-20:30 (Spisning 17:30-18:00) (Spisning 17:30-18:00) Deltagere: Forældrerepræsentanter: John Myrup, Mette von Meyeren G. Hersbøll, Anne Marie Obbekær Thomsen, Dan Jelling Petersen, Lars Lerke, Bettina Lysgaard og Henriette Iversen

Læs mere

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres arbejde denne folder tjener som inspiration Inspiration til

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 2. NOVEMBER 2017, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 2. NOVEMBER 2017, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 2. NOVEMBER 2017, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

Dagsorden og Referat. Afbud: Tina, Torben, Mogens. BBO Lene. Referent: Mødeleder: Kopi til: Sags Id Afd.

Dagsorden og Referat. Afbud: Tina, Torben, Mogens. BBO Lene. Referent: Mødeleder: Kopi til: Sags Id Afd. Dagsorden og Referat Vedrørende: Referat skolebestyrelse Mødedato: 25092017 Kl. 17-20 Deltagere: Tina, Mikkel, Emil, Mette J, Mette W, Rikke, Stinne, Lars, Charlotte, Torben, Birgitte, Erik, Lene, Henrik,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde 16. august 2012 Fremmødt: Marianne, Lis, Jesper J., Jesper H., Niels, Irene, Solveig, Klavs, Per & Lars Ordstyrer: Klavs Lind Mødeleder: Jesper Jespersen Referent: Lars Jacobsen 1.

Læs mere

Mette Thostrup Christensen - børn i 4a, 4b og 0b Perioden august 14-18: Jens Ole Sørensen - barn i 3b. Overlevering af bestyrelsens arbejde

Mette Thostrup Christensen - børn i 4a, 4b og 0b Perioden august 14-18: Jens Ole Sørensen - barn i 3b. Overlevering af bestyrelsens arbejde Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 2. juni 2014 kl. 18.30-20.30 Forældrerepræsentanter: Jette Fabian Nielsen, Jens Ole Sørensen, Ane Borup, Tine Bjerre Fuks, Cecilie Berit Nielsen, Mette Taastrup Christensen,

Læs mere

REFERAT. Personalerummet, Elkjær Gammelbyvej 41, Grønbjerg, 7323 Give. Preben Skov Christensen

REFERAT. Personalerummet, Elkjær Gammelbyvej 41, Grønbjerg, 7323 Give. Preben Skov Christensen REFERAT Emne: Skolebestyrelsen Mødedato 8. maj 2014 Deltagere Mødested/lokale Personalerummet, Elkjær Gammelbyvej 41, Grønbjerg, 7323 Give Forældrerepræsentanter: Susan Hauge Svend Aage Søholt - afbud

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Princip for Fælles arrangementer i skoletiden I

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Princip for Fælles arrangementer i skoletiden I Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 20. marts 2018 klokken 19.00-21.30 Ekstraordinært møde, indkaldt af formanden Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer:

Læs mere

REFERAT Emne: Skolebestyrelsen Mødedato

REFERAT Emne: Skolebestyrelsen Mødedato REFERAT Emne: Skolebestyrelsen Mødedato 8. maj 2017 Deltagere Mødested/lokale Personalerummet, Søndermarken, Søndermarken 1, 7323 Give Forældrerepræsentanter: Pia Søndergaard Aagesen - afbud Daniel Vibjerg

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. Dato 12. juni 2013. 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. Dato 12. juni 2013. 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 12. juni 2013 Tidspunkt Sted 18.00 Spisning 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern Mødeleder/klummeskribent Henning Larsen Fraværende

Læs mere

Skolen med plads og udfordringer til alle. Til skolebestyrelsen. Ansættelsessamtaler den kl kl

Skolen med plads og udfordringer til alle. Til skolebestyrelsen. Ansættelsessamtaler den kl kl Til skolebestyrelsen Nyløkke 4 DK-6200 Aabenraa Tlf. 7376 8300 Fax 7462 6673 Dato: 29.8.2013 kha@aabenraa.dk Ansættelsessamtaler den 26.8.2013 kl. 18.00 kl. 19.30 Skoleledelsen udvælger og inviterer til

Læs mere

Mødet afholdtes på Kirkevej torsdag den 24. august kl i personalerummet

Mødet afholdtes på Kirkevej torsdag den 24. august kl i personalerummet Mødet afholdtes på Kirkevej torsdag den 24. august kl. 19.00-21.00 i personalerummet Mødedeltagere: Forældrerepræsentanter: Helene Egtved, Christina Laugesen, Grith Puggaard, René Bomholt, Thor Frølich

Læs mere

DRAGØR SKOLE. Medlemmer: Forældrerepræsentanter Syd: Annette Rahbek, Maud Bodholdt og Jan Hestetræet. Afbud: Jan Hestetræet

DRAGØR SKOLE. Medlemmer: Forældrerepræsentanter Syd: Annette Rahbek, Maud Bodholdt og Jan Hestetræet. Afbud: Jan Hestetræet Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole Onsdag den 18. april 2018 Dragør Skole Syd Biologilokalet Kl. 18.30 til 21.00 (Workshop om principper fra 16.30-18.30) Medlemmer: Forældrerepræsentanter Syd: Annette

Læs mere

DRAGØR SKOLE. Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole Onsdag den 9. november 2016 Dragør Skole Nord Kl. 17:00 til 19:00

DRAGØR SKOLE. Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole Onsdag den 9. november 2016 Dragør Skole Nord Kl. 17:00 til 19:00 Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole Onsdag den 9. november 2016 Dragør Skole Nord Kl. 17:00 til 19:00 Medlemmer: Forældrerepræsentanter: Steen Elkær-Hansen, Lene B. Clausen, Maud Bodholdt, Bjørn Lindhart,

Læs mere

Deltagere: Heidi Mørch, Carina Heiberg Jensen, Poul Tønder, Jan Raben, Preben Møller, Hanne Frisgaard, Tanja G. Olsen, Rune Ibsen, Kim B.

Deltagere: Heidi Mørch, Carina Heiberg Jensen, Poul Tønder, Jan Raben, Preben Møller, Hanne Frisgaard, Tanja G. Olsen, Rune Ibsen, Kim B. DAGSORDEN Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 27. januar 2015 Kl. 18-21 Møde indkaldt af Kim, Heidi og Carina Deltagere: Heidi Mørch, Carina Heiberg Jensen, Poul Tønder, Jan Raben, Preben Møller, Hanne Frisgaard,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde d. 13.september 2017 kl REFERAT MØDEDELTAGERE:

Skolebestyrelsesmøde d. 13.september 2017 kl REFERAT MØDEDELTAGERE: Skolebestyrelsesmøde d. 13.september 2017 kl. 19.00 21.00 REFERAT MØDEDELTAGERE: Forældrerepr.: Mette L. Holme René Petersen Janne R. Madsen Per Rasmussen Hanne Bonde Jakobsen Dorthe Greve Heidi Aabrandt

Læs mere

Referat Skolebestyrelsesmøde i Distrikt Øst

Referat Skolebestyrelsesmøde i Distrikt Øst Mødedato, sted og -tid: Deltagere: Mødeinformation Fraværende: Onsdag den 7. marts 2018, kl 17.30 19.30 på Borgerskoleafdelingen, Skimminge 19A, 4930 Maribo. Der serveres et let måltid samt vand, kaffe

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden til skolebestyrelsen på Kildevældsskolen 25. april 2018 kl :30

Indkaldelse og dagsorden til skolebestyrelsen på Kildevældsskolen 25. april 2018 kl :30 Indkaldelse og dagsorden til skolebestyrelsen på Kildevældsskolen 25. april 2018 kl. 17-19:30 Vejl. tid Emne Proces Ansvarlig Baggrund/ forudsætninger/forberedelse/ bilag 17:00 1. Formalia a. Valg af ordstyrer

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 20. august 2018, kl I mødelokalet ved kontoret

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 20. august 2018, kl I mødelokalet ved kontoret Skolebestyrelsesmøde Mandag den 20. august 2018, kl. 17.30-20.00 I mødelokalet ved kontoret Der vil blive serveret bolle med pålæg samt kaffe the. Deltagere: Iben Højer Larsen, Peter Birkemose Frederiksen,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 11. DECEMBER 2018, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 11. DECEMBER 2018, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 11. DECEMBER 2018, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Marie Elisabeth Schroll

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Amagerskolen 22. februar :30-20:30 (Spisning 17:30-18:00)

Skolebestyrelsesmøde Amagerskolen 22. februar :30-20:30 (Spisning 17:30-18:00) 22. februar 2016 17:30-20:30 (Spisning 17:30-18:00) Deltagere: Forældrerepræsentanter: John Myrup, Mette von Meyeren G. Hersbøll, Anne Marie Obbekær Thomsen, Dan Jelling Petersen, Bettina Lysgaard og Henriette

Læs mere

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30. Møde nr.

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30. Møde nr. REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30 Møde nr. 11 Mødelokale Lokale 82 Åbne sager Lukkede sager Forplejning Kaffe/te med kage. Bestyrelsen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE ONSDAG D. 23. JANUAR 2019, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE ONSDAG D. 23. JANUAR 2019, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE ONSDAG D. 23. JANUAR 2019, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Marie Elisabeth Schroll (forældrerepræsentant) Denise Robinson (forældrerepræsentant)

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang...

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... RMM 35 Dagsorden: Punkt 1 Trafikpolitik... 36 Punkt 2 Cykelhjelm... 37 Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... 38 Punkt 4 Skolestruktur... 38 Punkt 5 Orientering fra formanden... 39 Punkt 6 Orientering fra

Læs mere

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Referat. TIRSDAG DEN 22. maj 2018 KL :00 på lærerværelset DAGSORDEN:

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Referat. TIRSDAG DEN 22. maj 2018 KL :00 på lærerværelset DAGSORDEN: ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Referat TIRSDAG DEN 22. maj 2018 KL. 19.00-21:00 på lærerværelset DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. Opsamling:

Læs mere

Afd. Nørup, Personalerummet

Afd. Nørup, Personalerummet Firehøjeskolen Emne: Referat Mødedato Mødested/lokale Afd. Nørup, Personalerummet Mødet påbegyndt kl. 18:30 Mødet afsluttet kl. 21:30 7.3.2017 Deltagere Martin Fogh Skovlyst, Helen Bruun, Lene Klindt Antonsen,

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 19. august 2013 Tidspunkt Kl. 17 19: Planlægning af rammerne om Pæd. Råd. den 2. oktober 2013. Deltagere udover bestyrelsen. Anna-Marie Lund Jensen,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 21. februar 2019, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 21. februar 2019, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 21. februar 2019, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Carter (forældrerepræsentant, fungerende formand) Marie Elisabeth Schroll (forældrerepræsentant) Denise Robinson (forældrerepræsentant)

Læs mere

Referent: Christian Bech. Lena Godkendelse 10

Referent: Christian Bech. Lena Godkendelse 10 Skolebestyrelsesmøde Vedbæk Skole Dato: 21. marts 2018 Tid: Start kl. 17:00 20:00 Tilstedeværende: Charlotte, Lena, Mette, Mladen, Maren, Ellen Fraværende: Njal, Jens, Nanna, Christina og Katharina Referent:

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 15. august 2018 kl. 17.00-19.30 Referent: Mødedeltagere: Afbud: Jesper Jens Peter, Dorte, Sanne, Sebastian, Flemming, Louise E, Gitte B, Simone, Jørgen, Jesper Niels, Rikke,

Læs mere

Kratbjergskolen. Skolebestyrelsesmøde REFERAT SKB-møde d. 13. juni 2018 kl. 17:00 18:45 Afd. Ravnsholt. Drøftelser & beslutning

Kratbjergskolen. Skolebestyrelsesmøde REFERAT SKB-møde d. 13. juni 2018 kl. 17:00 18:45 Afd. Ravnsholt. Drøftelser & beslutning Kratbjergskolen Skolebestyrelsesmøde REFERAT SKB-møde d. 13. juni 2018 kl. 17:00 18:45 Afd. Ravnsholt Mødeleder: Mette Thrane Nielsen (formand) Forældrerepræsentanter: Mette Thrane Nielsen (formand) (fra

Læs mere

Referat. Utterslev Skole Skolebestyrelsen. Mødeindkaldelse Dato: Torsdag d. 12. november 2015 Tid: Kl Mødelokale ved kantinen

Referat. Utterslev Skole Skolebestyrelsen. Mødeindkaldelse Dato: Torsdag d. 12. november 2015 Tid: Kl Mødelokale ved kantinen Utterslev Skole Skolebestyrelsen Referat Mødeindkaldelse Dato: Torsdag d. 12. november 2015 Tid: Kl. 17.00 20.00 Mødested Medbring Deltagere: Fraværende Mødeleder Ordstyrer Referent Mødelokale ved kantinen

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2014 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet

Skolebestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2014 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Skolebestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2014 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Fremmødte: Ole, Abia, Anders, Jacob, Thomas, Mette, Merete, Ulla, Hanne, Tine, Camilla og Diana Afbud: Bettina og Karl

Læs mere

Efterår/ vinter Uge Sommer/ efterår Uge Vinter/ forår Uge 10-24

Efterår/ vinter Uge Sommer/ efterår Uge Vinter/ forår Uge 10-24 ÅRSHJUL FOR SKOLEBESTYRELSEN Baggrund Et årshjul kan være med til at give overblik over skolebestyrelsens arbejde både for skolebestyrelsen selv og også for de øvrige forældre, som kan få indblik i, hvornår

Læs mere

Dagsorden NPS bestyrelsesmøde kl

Dagsorden NPS bestyrelsesmøde kl Dagsorden NPS bestyrelsesmøde 14.06.16 kl. 17-18.45 Sted: Lærerværelset på Nørrebro Park Skole. B = beslutning O = orientering D = drøftelse Punkter Motivering Referat Til stede: Henrik, Claus, Katja,

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 7. oktober 2010 Sted: Parloir Dirigent: Jørgen Frandsen Referent: Jette Kayerød Christensen Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 7. oktober 2010 1. Dagsorden

Læs mere

Medarbejderrepræsentanter: Morten Bæk Lone Schjødt. Ledelse: Torben Aksel Hansen Lone Møller Andresen

Medarbejderrepræsentanter: Morten Bæk Lone Schjødt. Ledelse: Torben Aksel Hansen Lone Møller Andresen Dagsorden Skolebestyrelsesmøde 19-21.45 Sted: Personalerummet UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Lundskolen Deltagere Forældrerepræsentanter: Lotte Bidstrup Ipsen (formand) Birgit Nielsen Henriette Slot Allan

Læs mere

Fra-til Kl. 18 20.30 Indkalder Christina Nørgaard

Fra-til Kl. 18 20.30 Indkalder Christina Nørgaard Art. Tid Ved 5 Tel efon skole 88 88 56 00 Tel efon SFO 88 88 56 30 Røjl emose ve j 9, Strib / 550 0 Middelfar t Strib Skole Dato 1/11 Møde Skolebestyrelsesmøde Mødedato Onsdag den 4. november 2015 Fra-til

Læs mere

5 min - Der har ikke været afholdt elevrådsmøde

5 min - Der har ikke været afholdt elevrådsmøde Tilstede: Afbud/fraværende: Forældre: Keld Hjortshøj, Rikke Hamberg Hesselø, John Robert Gjørup Kristensen, Ida Holmer, Jeanette Lundgren Jensen, Merete Aasbjerg Petersen, Lotte Bruhn Lokalt erhvervsliv:

Læs mere

FÆLLESSKAB TRIVSEL FAGLIGHED

FÆLLESSKAB TRIVSEL FAGLIGHED Dagsorden og referat Dato: Tid: 18.30-20.30 Sted: Strandskolen 11.oktober 2017 Sandwich fra Kl.18.30-Grundet årsmødet med forældreråd Ordstyrer: Marie(Formand) Fraværende: Kofi Referent: Gitte Nielsen

Læs mere

Dagsorden og referat af

Dagsorden og referat af Skole og Familie Birkerød Skole Dagsorden og referat af Skolebestyrelsesmøde Torsdag den 22. november 2012 kl. 19.00 21.30 Mødested: Lærerværelset, M2 Birkerød Parkvej 12 3460 Birkerød www.birkerødskole.dk

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde på Brørupskolen

Referat fra skolebestyrelsesmøde på Brørupskolen Referat fra skolebestyrelsesmøde på Brørupskolen Dato/ tid 13. september 2016 Sted: Skolegade kl. 18.30 Formand - Lars Kjeld Jensen (LJ) Næstformand - Thorkild D. Andreasen (TA) Christina Riis Andersen

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Amagerskolen 19. april :30-20:30

Skolebestyrelsesmøde Amagerskolen 19. april :30-20:30 19. april 2017 17:30-20:30 (Spisning 17:30-18:00) Deltagere: Forældrerepræsentanter: John Myrup, Mette von Meyeren G. Hersbøll, Anne Marie Obbekær Thomsen, Dan Jelling Petersen, Bettina Lysgaard og Henriette

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Tirsdag den 25/ kl Ordstyrer: Tine

Referat af skolebestyrelsesmøde. Tirsdag den 25/ kl Ordstyrer: Tine Referat af skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 25/9 2018 kl. 17.00 19.00 Ordstyrer: Tine Tilstede: Anders, Ali, Cecilie, Charlotte, Stine, Kim, John, Tine, Thomas, Pia Fraværende: Frank, Troels, Louise, Jens

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 18. JANUAR 2016, KL. 17:30 19:30

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 18. JANUAR 2016, KL. 17:30 19:30 SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 18. JANUAR 2016, KL. 17:30 19:30 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (formand) Lise Brix Pape (næstformand) Naja Sandal Legaard Rouat (forældrerepræsentant) Mai-Britt hvam

Læs mere

Referat for skolebestyrelsesmøde

Referat for skolebestyrelsesmøde Referat for skolebestyrelsesmøde Dato 10. december 2018 Klokkeslæt 17.30-21.00 Sted Mødeleder Personalerummet Ikær, Torvegade 75, 7323 Give Carsten Nieleboch Mødedeltager Forældrerepræsentanter Daniel

Læs mere

Torsdag den 19-3-2015

Torsdag den 19-3-2015 Skolebestyrelsesmøde Torsdag den 19-3-20 kl. 17.30-20 (bemærk ændret klokkeslæt) Til stede (fraværende i parentes): Jørgen Thorsgaard Jacobsen, Anne-Dorthe Schrøder, Camilla Barner-Christensen, (Christina

Læs mere

Punkt / Dagsordenpunkt Dagsordentekst Proces Tid Beslutning, ansvarlig og deadlines. Referatet godkendt. Dagsorden godkendt.

Punkt / Dagsordenpunkt Dagsordentekst Proces Tid Beslutning, ansvarlig og deadlines. Referatet godkendt. Dagsorden godkendt. Skolebestyrelsen Løgstrup Skole Mødedato: 11. august 17.00 til 19.00 Mødested: Personalerummet Bemærkninger: Fraværende/afbud: Eleverne har endnu ikke valgt repræsentanter., Britt, Nina, Kim DAGSORDEN:

Læs mere

Ansættelse af ny skoleleder og Brobyskolernes ledelsesstruktur v fagchef for Fagsekretariatet Undervisning: Tonni Leicht Jørgensen

Ansættelse af ny skoleleder og Brobyskolernes ledelsesstruktur v fagchef for Fagsekretariatet Undervisning: Tonni Leicht Jørgensen Skolebestyrelsen Brobyskolerne. Møde nr. 5 Skoleåret 2013/ 2014 Deltager: SKB: Berit, Per, Sussie, Camilla, Pernille, Maja D, Maja J. Ansatte: AH, HJE, DB, BL, HG, PM, BN Afbud: GG, Susie, Maja J, Pernille,

Læs mere

Utterslev Skole. Skolebestyrelsen Referat. Tid: Kl Dato: Tirsdag d. 25. april Mødeindkaldelse. Mødelokale ved kantinen

Utterslev Skole. Skolebestyrelsen Referat. Tid: Kl Dato: Tirsdag d. 25. april Mødeindkaldelse. Mødelokale ved kantinen Utterslev Skole Skolebestyrelsen Referat Mødeindkaldelse Mødested Dato: Tirsdag d. 25. april 2017 Mødelokale ved kantinen Tid: Kl. 17.00 20.00 Medbring Deltagere: Fraværende Mødeleder Ordstyrer Referent

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen 20. marts 2012

Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen 20. marts 2012 Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen 20. marts 2012 Indkaldte: Forældrerepræsentanter: Mette, Gitte, Hans-Erik, Lena, Jesper, Susan, Thomas, Jacob, Medarbejderrepræsentanter: Connie, Jacob Elevrepræsentanter:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde: Tid: Fredag den 23. marts 2018 kl Sted: Lokale 530, Sandemandsvej 11, Rønne

Referat fra bestyrelsesmøde: Tid: Fredag den 23. marts 2018 kl Sted: Lokale 530, Sandemandsvej 11, Rønne Til bestyrelsen for Campus Bornholm: Kenn Ivan Kjellberg (Dansk Industri) Claus Rosenkrands Olsen (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) Jonna Nielsen (LO Sektion

Læs mere

Referat 17. juni 2015

Referat 17. juni 2015 Referat 17. juni 2015 Dagsorden Sted: Stevnsgade, personalerummet, 16:30-19:00 Møder indkaldes med mindst 8 dages varsel. Dagsorden udsendes senest 4 dage inden mødet. Ønsker om punkter til dagsordenen

Læs mere