SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2022 RABAT VED TILMELDING INDEN 15. MAJ 2022

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2022 RABAT VED TILMELDING INDEN 15. MAJ 2022"

Transkript

1 SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2022 RABAT VED TILMELDING INDEN 15. MAJ 2022

2 Revitax er et specialfirma inden for skatteog momsrådgivning, der primært har revi sionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse mål, og vi gør alt for at leve op til disse, bl.a. via kompetente og engagerede medarbejdere, der arbejder i et uformelt, men meget koncentreret arbejdsmiljø. I Revitax har vi ingen banale rutineopgaver. Vi får og løser nogle af Danmarks mest komplicerede og interessante opgaver inden for skatte- og momsområdet. Det har bevirket, at vi igennem en årrække har kunnet tiltrække og fastholde nogle af landets mest kompetente rådgivere inden for de forskellige fagdiscipliner. Kurser, der opfylder kravene til obligatorisk efteruddannelse Hovedparten af de udbudte kurser er på masterniveau og opfylder kravene til obligatorisk efteruddannelse for revisorer og advokater. Der udstedes kursusbeviser til deltagerne, når kurserne er gennemført. Rabatter 15 % rabat ved tilmelding inden 15. maj % rabat ved tilmelding af samme person til minimum 3 kurser. 25 % rabat ved tilmelding af minimum 4 personer fra samme firma til samme kursus. 30 % rabat ved tilmelding af minimum 6 personer fra samme firma til samme kursus. 25 % rabat ved tilmelding fra samme firma på 10 valgfrie kursuspladser. Rabatordningerne kan ikke kombineres og gælder kun for de kurser, der opfylder kravene til obligatorisk efteruddannelse for revisorer og advokater. Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside eller ved at sende os en mail på sfrister kan ses under de enkelte kursusbeskrivelser. 2 Kursuskatalog 2022

3 Kursuslokationer I år afholder vi vores kurser på tre forskellige lokationer: Scandic Glostrup Ligger blot 10 km fra centrum af København og med gode tilkørselsmuligheder til og fra motorvejen. Der tilbydes gratis parkeringspladser foran hotellet. Hotel Koldingfjord Ligger i smukke omgivelser med udsigt til Kolding Fjord. Der tilbydes gratis parkeringspladser hele vejen rundt om hotellet. Forplejning Kursusstederne vil servere lidt morgenmad fra kl. 8, og selve undervisningen starter kl Frokosten vil blive serveret, når der er en naturlig pause i undervisningen. På heldagskurserne vil der desuden blive serveret kaffe, te og lidt sødt om eftermiddagen. Hotel Sabro Kro Ligger 15 kilometer fra centrum af Aarhus i udkanten af Sabro by med E45 tæt på. Der tilbydes gratis parkeringspladser foran hotellet. Kursuskatalog

4 Indhold Undervisere...5 Aktuel skat...9 Beskatning af hovedaktionærer...10 Biler skat og moms...11 Dødsbobeskatning, skatteoptimering i levende live og ved død...12 Fonde og foreninger skat og moms...13 Generationsskifte og ægtefællesuccession...14 Grundejernes investeringsfond...15 Kom godt i gang med virksomhedsordningen...16 Kom godt i gang med skatteretten for yngre revisorer...17 Moms*Plus...18 Personalegoder skat og moms...19 Salg af fast ejendom skat og moms...21 Skat og moms for bogholdere og erhvervsservicemedarbejdere..23 Skat og moms ved virksomhed og arbejdskraft over landegrænser...24 Skattefri virksomhedsomdannelser med fokus på at undgå faldgruber...25 Skatteindberetning i teori og praksis herunder indberetningsreglerne efter DAC Skattekontrol og reglerne om Transfer Pricing...28 Udlejning af fast ejendom skat og moms...30 Up2date med virksomhedsordningen...32 WEBINAR: El- og hybridbiler skat og moms Kursuskatalog 2022

5 Undervisere Andreas Albrechtsen, der er født i 1969, er uddannet cand.jur. og advokat. Andreas har tidligere arbejdet som advokat og har i en årrække arbejdet med skatteret i Landsskatteretten. Sideløbende har han undervist i juridisk metode på professionshøjskolen Metropol i København samt fungeret som censor ved professionshøjskolerne i Danmark. Andreas har ligeledes i en årrække undervist i forvaltningsret og fungeret som ekstern lektor i privat generationsskifte og skatteret på Københavns Universitet. Andreas fungerer nu som fagkoordinator og ekstern lektor i skatteret på Masteruddannelsen i Skat ved CBS i København. Andreas startede hos Revitax den 1. februar Camilla Poulsen er skatterevisor og merkonom i revision og har en master i skat (MTL). Camilla har været ansat hos SKAT fra 1993 til 1999, hvorefter hun skiftede til den private sektor for skatterådgivning. Camilla har været ansat hos Revitax siden 1. oktober Camilla har i en lang årrække undervist revisorer og advokater på forskellige niveauer i forskellige discipliner inden for skatteretten. David D. Vinther, der er født i 1988, er Cand. Merc. Jur. fra 2016 fra Aarhus Universitet. David har beskæftiget sig med skatteret siden 2017, hvor han blev ansat hos skattemyndighederne. De sidste 3 år inden sin ansættelse i Revitax, var David ansat i Skattestyrelsen, Klageproces, hvor han repræsenterede Skattestyrelsen i Landsskatteretten, hvilket indebar udarbejdelse af udtalelser forud for deltagelse i retsmøder for Landsskatteretten. Ydermere har David siden foråret 2020 undervist på Copenhagen Business School, hvor han er ansat som ekstern lektor. David har været ansat hos Revitax siden den 1. juni Kursuskatalog

6 Jacob S. Larsen er uddannet cand.merc.jur. I 2008 erhvervede Jacob endvidere en mastergrad i moms og afgifter ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. I perioden var han ansat hos SKAT, hvor han primært var beskæftiget med moms og afgifter. I perioden arbejdede Jacob som moms- og afgiftskonsulent hos Grant Thornton, indtil han i juli 2011 blev ansat hos Revitax, hvor han udelukkende beskæftiger sig med moms og afgifter. Jens Staugaard er uddannet fuldmægtig i Told & SKAT og har en mastergrad i moms og afgifter (LLM). Jens har arbejdet i afgiftsadministrationen fra 1997 til 2007, hvor han har beskæftiget sig med fagområdet moms, herunder bl.a. undervist erhvervslivet i momsret. Siden 1. august 2007 har Jens været ansat hos Revitax, hvor han udelukkende beskæftiger sig med moms og afgifter. Lene Rasander er født i 1968, er cand.jur. og skatterevisor. Lene har beskæftiget sig med skatteret siden 1988, hvor hun blev ansat hos skattemyndighederne. De sidste fem år inden sin ansættelse i Revitax i maj 2018 var Lene ansat i SKAT, Jura, hvor hun udarbejdede indstillinger om principielle bindende svar til Skatterådet, førte principielle sager ved Landsskatteretten samt underviste internt i SKAT. Herudover har Lene deltaget i opdateringen af SKATs Juridiske Vejledning. 6 Kursuskatalog 2022

7 Mark Arnecke er skatterevisor og har en master i skat (MTL). Mark har beskæftiget sig med skatteret siden 1991 og har i en årrække været ansat hos Københavns Selskabsbeskatning, herunder som afdelingsleder. Mark har været ansat hos Revitax siden 1. april Mark har i en lang årrække undervist i skatteret for studerende, revisorer og ansatte hos SKAT, herunder bl.a. på Skatterevisoruddannelsen og efteruddannelseskurser for revisorer og advokater mv. Herudover har Mark været eksaminator og censor samt forfattet eksamensopgaver. Martin Christensen, der er født i 1988, er Master i Skat fra 2018 fra Copenhagen Business School. Martin har arbejdet som revisor fra , hvorefter han skiftede til jobbet som skatterådgiver. Før han kom til Revitax, arbejdede Martin knap 4 år hos Beierholm, hvor han i lidt over 3 år arbejdede med skatterådgivning, herunder med fokus på virksomhedsordningen, skattefri virksomhedsomdannelser, ejendomsavancebeskatning, bilbeskatning mv. Herudover har Martin stor undervisererfaring, herunder fra både Beierholm og Copenhagen Business School, hvor han er ansat som ekstern lektor og fagkoordinator. Den 1. april 2020 startede Martin i Revitax A/S. Martin K. Jensen er adm. direktør i Revitax. Martin er uddannet cand.jur., skatterevisor, master i skat (MTL) og advokat. Martin har beskæftiget sig med Skatteret siden 1991, bl.a. hos Københavns Selskabsbeskatning, Advokatfirmaet Lars N. Vistesen og Advitax Advokatfirma. Martin har i en lang årrække undervist i skatteret for bl.a. revisorer, advokater, ansatte hos skattemyndighederne og studerende, herunder bl.a. på Skatterevisoruddannelsen, Masteruddannelsen i Skat, Den skattefaglige efteruddannelse, manuduktion for studerende på cand.merc.aud. mv. Martin har i øvrigt været eksaminator og censor samt forfattet eksamensopgaver. Kursuskatalog

8 8 Kursuskatalog 2022 Martin Nors Hansen er cand.jur. og har i en årrække været ansat i Landsskatteretten samt været kontorchef i SKAT, Jura. Martin har mange års undervisningserfaring som bl.a. ekstern lektor og fagkoordinator på Masteruddannelsen i Skat ved CBS Handelshøjskolen i København og som underviser på skatterevisoruddannelsen. Ydermere har han været ekstern lektor i skatteret ved Københavns Universitet og har undervist sagsbehandlere i Skatteankestyrelsen og SKAT. Martin er censor i bl.a. skatteret, skatteproces samt EU- og forvaltningsret ved universiteternes juridiske eksaminer. Martin har været ansat hos Revitax siden 15. september 2016.

9 Aktuel skat Skatteretten ændres næsten konstant, ligesom der løbende afsiges en lang række domme og kendelser af betydning for den skattemæssige stilling. Formål Kurset har til formål at give deltagerne en update på de seneste lovændringer, afgørelser og eventuelt andre aktuelle emner på skatteområdet. Indhold Kursets indhold vil afhænge af de lovændringer og afgørelser, der gennemføres henholdsvis træffes i løbet af året. Det er dog formålet at sprede kursusindholdet ud over flere skatteretlige discipliner. 8 efteruddannelsestimer kr. inkl. frokost, ekskl. moms Underviser Martin K. Jensen sfrist 7. december januar Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605, Brøndby 12. januar Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000, Kolding Kursuskatalog

10 Beskatning af hovedaktionærer De fleste af landets selskaber ejes af hovedaktionærer. Sådanne aktionærer har ofte behov for rådgivning om de forskellige dispositioners skattemæssige følgevirkninger. Området er omfattende og indeholder masser af muligheder, men er også præget af mange faldgruber. Skattestyrelsen igangsætter derfor løbende projekter særligt med henblik på kontrol af hovedaktionærers selvangivelser. Formål Formålet med kurset er at gøre deltagerne i stand til at rådgive hovedaktionærer om en lang række af de dispositioner, som er af skattemæssig betydning for hovedaktionærerne. Med afsæt i lovgivningen og nyeste praksis vil følgende blive gennemgået Hvornår er man hovedaktionær? Rette indkomstmodtager og omkostningsbærer Beskatning af frie goder og skattefrie godtgørelser Maskeret udbytte og udlodning Armslængdeprincippet Primære, sekundære og korresponderende reguleringer Betalingskorrektion, skatteforbehold og omgørelse Beskatning af aktionærlån og seneste praksis på området Overdragelse af aktier med succession Kapitaludvidelser og konvertible obligationer Kurset henvender sig til Revisorer på flere niveauer Medarbejdere hos skattemyndighederne 8 efteruddannelsestimer kr. inkl. frokost, ekskl. moms Underviser Mark Arnecke sfrist 28. september november 2022 kl Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby 3. november 2022 kl Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 10 Kursuskatalog 2022

11 Biler skat og moms Kurset indeholder en generel introduktion til de skatte-, moms- og afgiftsmæssige regler, som man skal være opmærksom på i forbindelse med biler, herunder reglerne for hvornår der indtræder skattepligt ved den såkaldte fri bil-ordning. Formål Det er formålet at bibringe deltagerne et solidt kendskab til reglerne om skat, moms og afgifter omkring biler, herunder praksis på udvalgte områder. Følgende overordnede emner vil blive gennemgået Erhvervsmæssig kørsel i egen bil Firmabiler Leasing af firmabiler Fri bil eller egen bil? Biler på tværs af landegrænser Gennemgangen vil i stor grad være case-baseret med henblik på at gøre undervisningen praktisk orienteret og operationel. Med afsæt i ligningsloven og tilhørende praksis vil følgende blive gennemgået Seneste praksis omkring erhvervsmæssig kørsel i egen bil, herunder udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse samt dokumentationsreglerne Firmabil stillet til rådighed af arbejdsgiveren de formelle krav og opgørelsen af værdien Særligt om firmabil for hovedaktionærer Firmabiler på gule plader praksis omkring specialindrettede biler Leasing af firmabiler hvad kan bedst betale sig? Fri bil eller egen bil Med afsæt i moms- og afgiftslovene og tilhørende praksis vil følgende blive gennemgået Erhvervsmæssigt køb og salg Moms på driften af biler Moms ved leasing af biler Brugtmomsordningen, når der handles biler Biler på tværs af landegrænser Kurset henvender sig til Revisorer og advokater på flere niveauer Andre personer med professionel interesse for beskatning af biler Bilforhandlere 8 efteruddannelsestimer kr. inkl. frokost, ekskl. moms Undervisere Andreas Albrechtsen Jens Staugaard sfrist 31. august oktober 2022 kl Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby 6. oktober 2022 kl Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro Kursuskatalog

12 Dødsbobeskatning, skatteoptimering i levende live og ved død Kurset indeholder en praktisk gennemgang med eksempler, hvor der tages afsæt i skifterettens indflydelse på skatteretten, når der opstår et bo, herunder hvorledes der inden død via testamenter, omdannelser mv. er mulighed for skatteoptimering af et fremtidigt dødsbo. Formål Det er formålet at bibringe deltagerne et generelt indblik i, hvilke muligheder der er for at skatteoptimere før og efter død, herunder den skifteretlige betydning for skatteretten i et bo når der er en længstlevende ægtefælle tilbage. Følgende spørgsmål vil blive besvaret Kan man som rådgiver gøre et skattepligtigt bo skattefrit? Hvad er de optimale værdier i et bo? Udlæg og boafgiftslovens 12, hvor står vi nu? Skal der foretages skattemæssig succession, og kan der foretages succession? Hvad kan man gøre, før man dør? Giver det mening at oprette et særbo? Kan man som rådgiver komme galt afsted ved valg af skifteform? Hvad med længstlevende ægtefælles skatter? Med afsæt i de forskellige love vil følgende blive gennemgået Behandlingsmåderne i et dødsbo. Skattefritagne dødsboer, mellemperiode Skattepligtige dødsboer, bobeskatningsperioden Udlodning med og uden succession Omdannelser før og efter død Værdiansættelser Passivposter Boafgifter Kurset henvender sig til Revisorer og advokater på flere niveauer Andre personer med professionel interesse for dødsboer mv. 8 efteruddannelsestimer kr. inkl. frokost, ekskl. moms Underviser Camilla Poulsen sfrist 26. oktober november 2022 kl Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby 1. december 2022 kl Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 12 Kursuskatalog 2022

13 Fonde og foreninger skat og moms Reglerne om beskatning af fonde og foreninger er vanskelige, ligesom udformning af vedtægter mv. er af betydning, når den skattepligtige indkomst skal opgøres. Endvidere kan fonde og foreninger opleve store udfordringer, når det skal klarlægges, om man er pligtig til at afregne moms af sine forskellige indtægter, herunder tilskud, samt eventuelt opgøre sin momsfradragsret og lønsumsafgift. Formål Formålet med kurset er at gøre deltagerne i stand til at rådgive fonde og foreninger om skatte- og momsreglerne på området. Med afsæt i skatte- og momslovgivningen og den nyeste praksis på området vil følgende blive gennemgået Den subjektive og objektive skattepligt for fonde, brancheforeninger og arbejdsmarkedssammenslutninger, herunder de forhold, der har betydning for indkomstopgørelsen i form af bl.a. afgrænsningen mellem erhvervsmæssige og øvrige indtægter, behandlingen af gaver og arv, reglerne om realisationsbeskatning af aktier, fradrag for uddelinger, hensættelser mv., fradrag for nettokurstab, overførselsreglen osv. Den subjektive og objektive skattepligt for andre foreninger mv., herunder f.eks. andelsboligforeninger Selvangivelsespligt og erklæringsskema Momspligtige fonde og foreninger Momsfritagelser for fonde og foreninger Moms af tilskud Opgørelse af momsfradragsret Momskompensationsordningen for almengørende foreninger mv. Lønsumsafgift Kurset henvender sig til Revisorer på flere niveauer Advokater og bestyrelsesmedlemmer Medarbejdere hos Skattestyrelsen Andre med interesse for fonde mv. 8 efteruddannelsestimer kr. inkl. frokost, ekskl. moms Undervisere Martin K. Jensen Jacob S. Larsen sfrist 7. september oktober 2022 kl Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 13. oktober 2022 kl Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby Kursuskatalog

14 Generationsskifte og ægtefællesuccession Kurset indeholder en praktisk gennemgang med eksempler, hvor betingelserne for generationsskifte og ægtefællesuccession af personejede virksomheder og selskaber gennemgås. Formål Formålet med kurset er at gøre deltagerne i stand til at kunne planlægge og gennemføre en virksomhedsoverdragelse med optimal skattemæssig udskydelse af skatter og afgifter. Følgende spørgsmål vil blive besvaret Hvilke regler gælder for ægtefællesuccession? Hvilke regler gælder for andre? Hvordan skal det opsparede overskud nu fordeles? Kan der skatteoptimeres ved succession? Hvem kan anvende reglerne om succession? Hvilke muligheder er der for at opnå succession? Hvad med en skattefri omdannelse? Hvilke muligheder er der, hvis reglerne om succession ikke kan anvendes? Hvordan kan de fremtidige værdier flyttes over til børn? Med afsæt i de forskellige love vil følgende blive gennemgået Ægtefællesuccession Overdragelse af personlig virksomhed Overdragelse af aktier/anparter i en virksomhed i et kapitalselskab (A/S og ApS) Overdragelse af aktier/anparter i en koncern (holding) Værdiansættelser Passivposter Gaveafgifter Kurset henvender sig til Revisorer og advokater på alle niveauer Andre med professionel interesse i generationsskifte 8 efteruddannelsestimer kr. inkl. frokost, ekskl. moms Underviser Camilla Poulsen sfrist 2. november december 2022 kl Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 8. december 2022 kl Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby 14 Kursuskatalog 2022

15 Grundejernes investeringsfond Reglerne om henlæggelse til vedligeholdelse og forbedringer på det lejeretlige område er yderst komplicerede, blandt andet fordi der eksisterer flere forskellige hensættelsesordninger med hver deres særpræg. Dertil volder den skattemæssige behandling efter især ligningslovens 14 G store problemer for udlejernes vedkommende, og ikke mindst kompliceres hele området af, at der ved begreberne vedligeholdelse og forbedring i skatteretlig henseende ofte ikke forstås det samme som i lejeretlig henseende. Formål Formålet med kurset er at give et solidt kendskab til de lejeretlige hensættelsesordninger og deres skattemæssige behandling med særlig vægt på forståelsen af bestemmelsen i ligningslovens 14 G. Såvel teori som praktiske eksempler på den skattemæssige håndtering af de forskellige konti vil indgå i kurset. Med afsæt i LL 14 G vil følgende blive gennemgået De lejeretlige regler for hensættelsesordninger i boligreguleringslovens 18 og 18 b og lejelovens 63 a Hvilke ejendomme er omfattet? Hensættelser Anvendelse af hensættelserne Regnskabspligt Føring af konti, herunder udbetalinger Kontoføringsregler overfor Grundejernes Investeringsfond Nedrivning eller overgang til anden benyttelse Forskellen på lejeretlig og skatteretlig vedligeholdelse og forbedring Den skattemæssige behandling af de lejeretlige hensættelsesordninger Kurset henvender sig til Revisorer på flere niveauer Medarbejdere hos Skattestyrelsen Andre personer med professionel interesse for Grundejernes Investeringsfond 4 efteruddannelsestimer kr. inkl. frokost, ekskl. moms Underviser Mark Arnecke sfrist 21. september oktober 2022 kl Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 27. oktober 2022 kl Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby Kursuskatalog

16 Kom godt i gang med virksomhedsordningen Mange personlige erhvervsdrivende anvender virksomhedsordningen, og det er derfor afgørende, at man som revisor har et indblik i, hvornår loven kan anvendes, hvilke undtagelser der gælder, og hvordan de forskellige opgørelser til brug i virksomhedsordningen foretages. Formål Formålet med kurset er at give yngre revisorer (2-5 års erfaring) samt personer, der ønsker et grundlæggende indblik i virksomhedsordningen, en grundig introduktion til lovens anvendelsesområde, værnsregler, opgørelsesprincipper og faldgruber. Med afsæt i virksomhedsskatteloven vil følgende blive gennemgået: På hvilke virksomheder kan loven finde anvendelse? Hvilke aktiver kan indgå i virksomhedsordningen? Hvordan foretages opgørelser til brug for virksomhedsordningen (indskudskonto, kapitalafkastgrundlag mv.)? Grundlæggende forhold man skal være opmærksom på ved anvendelse af virksomhedsordningen Opgørelse af hævninger og indskud Hvordan fungerer virksomhedsordningen? Udtagning/indskud af aktiver/passiver i virksomhedsordningen Konsekvenserne ved ophør af virksomhedsordningen 8 efteruddannelsestimer kr. inkl. frokost, ekskl. moms Underviser Martin Christensen sfrist 12. oktober november 2022 kl Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby 23. november 2022 kl Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 16 Kursuskatalog 2022

17 Kom godt i gang med skatteretten for yngre revisorer Dette kursus er målrettet dig, der som ung revisor eller med minimalt kendskab til skatteretten ønsker et indblik i grundlæggende forhold omkring skatteretten. Kurset bringer dig igennem relevante områder, der er nødvendige at have indblik i for at kunne forstå de skattemæssige udfordringer, der kan være. Indholdet i hovedtræk Hvornår er man skattepligtig til Danmark? Hvornår er en indtægt skattepligtig og hvornår er der fradrag for en udgift? Hvornår er en person selvstændig erhvervsdrivende, og hvem er rette indkomstmodtager? Hvordan behandles investering i spekulationsaktiver, som f.eks. vin, kryptovaluta mv. Hvordan behandles personalegoder? Hvad kan en virksomhed investere i? Hvordan behandles personers investering i aktier og obligationer? Kurset henvender sig til Yngre revisorer med 1-3 års erfaring 8 timer Der tilbydes kursusbevis. Undervisningen berettiger dog ikke til efteruddannelsestimer for godkendte revisorer kr. inkl. frokost, ekskl. moms Undervisere David D. Vinther Martin Christensen sfrist 31. august oktober 2022 kl Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 11. oktober 2022 kl Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby Kursuskatalog

18 Moms*Plus Dette momskursus retter sig mod erfarne bogholdere og yngre revisorer, der ønsker en større indsigt i momslovgivningen. Kurset vil behandle de særlige regler for moms ved handel med udlandet. Dvs. hvornår skal der opkræves dansk moms, og hvornår kan varer og ydelser faktureres uden moms. Kurset vil også have fokus på momsfradragsretten særligt omkring reglerne for delvis fradragsret, herunder personalegoder. I forbindelse med gennemgangen af momsfradragsretten vil der tillige blive gennemgået situationer vedrørende godtgørelse af energiafgifter. Et kursus, der er rettet mod den, som har den praktiske erfaring, og som gerne vil opdateres og have en større indsigt. Kurset vil i stort omfang være baseret på situationer fra dagligdagen. Følgende vil blive gennemgået Handel med udlandet Salg til udlandet af varer og tjenesteydelser Køb fra udlandet Momsregistrering i udlandet Tilbagesøgning af moms i udlandet Salgsmoms Opgørelse af momsgrundlaget Særlige forhold vedrørende rabatter, bonus, returvarer mv. Købsmoms Reklame eller repræsentation Overnatning og bespisning, herunder mødeservering Kørsel i varebiler, personbiler, mandskabsvogne Personaleomkostninger, herunder telefoni, internet, hjemmearbejdsplads Delvis fradragsret, blandede virksomheder Energiafgifter Procesenergi Komfortenergi Kurset henvender sig til Bogholdere Regnskabsassistenter og regnskabschefer i mellemstore og store virksomheder Selvstændige bogholdere Revisorassistenter Andre med interesse for moms og afgifter 8 efteruddannelsestimer kr. inkl. frokost, ekskl. moms Underviser Jens Staugaard sfrist 5. oktober november 2022 kl Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 17. november 2022 kl Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby 18 Kursuskatalog 2022

19 Personalegoder skat og moms Dette kursus er målrettet dig, som i dit arbejde beskæftiger dig med økonomi, løn, skat og moms. Kurset gennemgår de skatte- og momsmæssige udfordringer, der er forbundet med personalegodeområdet lige fra skattesatser, beløbsgrænser til beregninger. På kurset gennemgås tillige regler og betingelser for rejse- og befordringsgodtgørelse. Gennemgangen vil i høj grad være case-baseret med henblik på at gøre undervisningen praktisk orienteret og operationel. Formål Det er formålet at bibringe deltagerne et solidt kendskab til reglerne om skat, moms og afgifter omkring personalegoder, herunder praksis på udvalgte områder. Indholdet i hovedtræk: Den skattemæssige afgrænsning af personalegoder (styrer indberetningspligten) Hvilke personalegoder beskattes med markedsværdien og hvilke efter standardsatser? Hvilke personalegoder er skattefrie? Hvilke personalegoder er A-indkomst og hvilke er B-indkomst? Bagatelgrænserne for påskønnelser og arbejdsrelaterede goder - krav til opsamling af data pr. medarbejder. Den momsmæssige behandling af visse personalegoder - fuld, delvis eller ingen fradragsret. Gennemgås i sammenhæng med den skattemæssige behandling af udvalgte typer af personalegoder. Kursuskatalog

20 Fleksible lønpakker og bruttotrækordninger/lønomlægning - om styring af mange ansatte - hvilke goder er omfattet? Hvornår kan det betale sig? Indberetning af personalegoder til rubrik 55 - hvem og hvad er omfattet? Hvilke regler gælder? Værdiansættelsen af goder, arbejdsgivers forpligtelser, herunder indeholdelsespligt og indberetningspligt. Hvilke personalegoder skal indberettes, og hvem har ansvaret? Personalegode kontra personalepleje - hvor går grænsen? Gennemgang af udvalgte personalegoder, såsom gaver til medarbejdere, madordninger, personalearrangementer, firmabil m.m. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelser: Almindelige betingelser, som skal være opfyldt. Rejsebegrebet hvornår er en medarbejder på rejse? Udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Muligheder og faldgruber - hvor skal man være opmærksom, herunder iagttagelse af 60-dages-reglen? At tage fejl her kan blive en dyr fornøjelse. Skattestyrelsen har fuld fokus på korrekt dokumentation den mindste formelle fejl kan udløse beskatning. Godtgørelse i forbindelse med kørsel til kurser/uddannelse særlige regler. Ofte overset!! Nyeste domme og afgørelser på området gennemgås. Kurset henvender sig til Revisorer og advokater på flere niveauer Andre personer med professionel interesse for personalegoder 8 efteruddannelsestimer kr. inkl. frokost, ekskl. moms Undervisere Andreas Albrechtsen Jens Staugaard skriv til os på sfrist 26. oktober december 2022 kl Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby 8. december 2022 kl Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 20 Kursuskatalog 2022

21 Salg af fast ejendom skat og moms De skattemæssige regler for beskatning ved salg af fast ejendom er detaljerede og kan ofte give anledning til spørgsmål, ligesom ejendomsavanceberegningerne ofte er komplicerede. Kurset vil derfor give deltagerne et solidt kendskab til reglerne og den seneste praksis på området. Såvel teorien som principperne for ejendomsavanceopgørelser vil indgå. Endvidere vil vi gennemgå de momsmæssige regler vedrørende salg af fast ejendom, herunder momspligten ved salg af byggegrunde og nye (nyopførte og væsentligt renoverede/ombyggede) bygninger, med deraf følgende momsfradragsret. Desuden vil der blive fokuseret på muligheden for at anvende reglerne om momsfri virksomhedsoverdragelse og salg af fast ejendom i selskabsform, ligesom de nye regler om udtagningsmoms vil blive indgående behandlet. Formål Formålet med kurset er at give deltagerne et solidt kendskab til reglerne om skat og moms vedrørende salg af fast ejendom. Kursuskatalog

22 Med afsæt i ejendomsavancebeskatnings-loven og tilhørende praksis vil følgende blive gennemgået Hvornår er salg af ejendom skattepligtigt/ skattefrit? Seneste praksis om og status for parcelhusreglen Salg af blandede ejendomme Hel- og delsalg af fast ejendom Ejendomsavanceopgørelsen Principper og metoder for ejendomsavancer Valg af anskaffelsessummer, herunder indgangsværdier Sondringen mellem vedligeholdelse og forbedring Samspillet med afskrivningsloven, herunder opgørelse af ikke-genvundne afskrivninger og tab efter afskrivningsloven Øvrige reguleringer til anskaffelsessummen og avanceopgørelsen Genanbringelse af fortjeneste ved erhvervelse af ny ejendom eller ved ombygning mv. på eksisterende ejendom Med afsæt i momsloven og tilhørende praksis vil følgende blive gennemgået Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg Salg af byggegrunde Salg af nye bygninger Momsfritagelse ved salg af fast ejendom Virksomhedsoverdragelse Salg af andele, aktier mv. over fast ejendom Momsfradragsret Momsreguleringsforpligtelse Nye regler om udtagningsmoms på ejendomme Kurset henvender sig til Revisorer på flere niveauer Ejendomsmæglere Controllere og regnskabsmedarbejdere hos ejendomsselskaber Medarbejdere hos Skattestyrelsen Andre med professionel interesse for skat og moms i forbindelse med fast ejendom Advokater 8 efteruddannelsestimer kr. inkl. frokost, ekskl. moms Undervisere Mark Arnecke Jacob S. Larsen sfrist 12. oktober november 2022 kl Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 23. november 2022 kl Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby 22 Kursuskatalog 2022

23 Skat og moms for bogholdere og erhvervsservicemedarbejdere Dette kursus er målrettet dig, som til dagligt beskæftiger dig med bogføring og erhvervsservice. Kurset bringer dig igennem relevante områder set med en bogholders briller. Herunder er der fokus på at minimere fejl i bogføringen, der kan have uheldige følgevirkninger for kunden og dens ejere. Der vil i høj grad være tale om case-baseret undervisning med henblik på at gøre undervisningen praktisk orienteret og operationel. Indholdet i hovedtræk Hvornår er en indtægt skattepligtig? Hvornår er der fradrag for en udgift? Hvornår skal køb af et driftsmiddel udgiftsføres, og hvornår skal det aktiveres? Hvordan behandles personaleudgifter? Hvordan behandles repræsentationsudgifter? Hvilke forhold skal man være opmærksom på ved udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse? Hvordan opgøres beregningsgrundlaget for fri bil med fokus på seneste praksis? Hvad må virksomhedens gul-, papegøje- og hvidpladebiler anvendes til og hvordan håndteres disse skatte- og momsmæssigt? Hvordan undgår man kapitalejerlån, og hvordan bogføres et evt. kapitalejerlån? Kurset henvender sig til Bogholdere Erhvervsservicemedarbejdere Andre personer med professionel interesse for de skatte- og momsmæssige aspekter af bogføringen. 8 timer Der tilbydes kursusbevis. Undervisningen berettiger dog ikke til efteruddannelsestimer for godkendte revisorer kr. inkl. frokost, ekskl. moms Undervisere Andreas Albrechtsen Martin Christensen sfrist 21. september oktober 2022 kl Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby 1. november 2022 kl Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro Kursuskatalog

24 Skat og moms ved virksomhed og arbejdskraft over landegrænser I en stadig mere globaliseret verden er der behov for at kunne flytte arbejdskraft og varer over landegrænser. Dette medfører til tider forskellige vurderinger inden for både skatte- og momsområdet. Formål Formålet med kurset er at give deltagerne et kendskab til de skattemæssige aspekter, der skal iagttages ved virksomheders anvendelse af arbejdskraft fra udlandet, reglerne for personer, der fraflytter Danmark og skal arbejde i udlandet, samt fast driftssted for virksomhederne. Kurset vil behandle de momsmæssige aspekter, når der skal udføres arbejde i udlandet, og når udenlandske virksomheder leverer varer og ydelser til virksomheder her i landet. Følgende vil blive gennemgået Fast driftssted og betydningen heraf Arbejdsgivers indeholdelsespligt Skattepligt for medarbejderne ved til- og fraflytning Exitbeskatning Dobbeltbeskatningsoverenskomster og lempelsesregler Definition og fastlæggelse af et momsmæssigt fast forretningssted Registreringspligt generelt Fakturering af varer og ydelser Momsmæssig benyttelse af underleverandører Tilbagesøgning af betalt udenlandsk moms I forbindelse med gennemførelse vil der blive vist eksempler og gennemgået cases på et praktisk og operationelt niveau. Kurset henvender sig til Revisorer på flere niveauer Andre med professionel interesse for skat og moms over landegrænserne 8 efteruddannelsestimer kr. inkl. frokost, ekskl. moms Undervisere Lene Rasander Jens Staugaard sfrist 21. september oktober 2022 kl Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 10. november 2022 kl Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby 24 Kursuskatalog 2022

25 Skattefri virksomhedsomdannelser med fokus på at undgå faldgruber Det kan i visse situationer være fordelagtigt for personer at omdanne deres personlige erhvervsvirksomhed til et selskab. En almindelig overdragelse af virksomheden til et selskab vil dog i de fleste tilfælde udløse skat. Ved lov om skattefri virksomhedsomdannelse er der imidlertid mulighed for at omdanne virksomheden til et selskab, uden at det udløser skat ved overdragelsen. Selv om lov om skattefri virksomhedsomdannelse kan forekomme kort og overskuelig, indeholder loven en lang række faldgruber, der bl.a. kan føre til, at omdannelsen bliver skattepligtig. En virksomhedsomdannelse er derfor ikke uden risiko og undertiden med ansvar for rådgiver til følge. Kursuskatalog

26 Formål Formålet med kurset er at give deltagerne det nødvendige kendskab til reglerne på området, som gør deltagerne i stand til at yde korrekt rådgivning samt identificere problemstillingerne fra sag til sag, herunder fordele og ulemper ved en skattepligtig kontra skattefri virksomhedsomdannelse. Samtidig er det hensigten, at deltagerne skal få et indblik i de nødvendige opgørelser i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse. Med afsæt i virksomhedsomdannelsesloven vil følgende blive gennemgået Principperne for skattepligtige omdannelser Fordele og ulemper ved skattepligtige kontra skattefri virksomhedsomdannelser Reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse, herunder: Betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse, herunder med fokus på faldgruber Omdannelse af virksomheder, der anvender virksomhedsskatteordningen Omdannelse af virksomheder med flere ejere Vederlaget for virksomheden Opgørelse af skattemæssige værdier af virksomhedens aktiver og passiver Opgørelse af aktiernes/anparternes anskaffelsessum ved omdannelsen Konsekvenserne for uudnyttede underskud og tab Retsvirkningerne for ejeren Formalia til Skattestyrelsen, når en virksomhed er omdannet Hvad gør man, når det går galt? Kurset henvender sig til Revisorer med flere års erfaring Statsautoriserede revisorer Registrerede revisorer 4 efteruddannelsestimer kr. inkl. frokost, ekskl. moms Underviser Martin Christensen sfrist 5. oktober november 2022 kl Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby 10. november 2022 kl Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 26 Kursuskatalog 2022

27 Skatteindberetning i teori og praksis herunder indberetningsreglerne efter DAC-6 Formål Formålet med kurset er dels at give et indblik i skatteindberetningsloven, herunder i sammenhæng med ansvars- og kildeskattereglerne samt at give en operationel indsigt i DAC-6-reglerne. Ydermere omfatter kurset en praktisk gennemgang af indberetningssystemet i forhold til E-kapital og E-indkomst herunder vedrørende medarbejderaktier, investeringsselskabers ultimo værdier og årets udlodninger samt tilbagesalg til udstedende selskab. Følgende gennemgås bl.a. Hvad skal indberettes? Nærmere om den indberetningspligtiges forpligtelser Mellemmandsbegrebet Frister Ansvar Kurset henvender sig til: Revisorer Advokater Andre, der beskæftiger sig med skatteforhold i teori og praksis. 8 efteruddannelsestimer Indberetnings- kildeskatte- og ansvarsregler Private arbejds- og hvervgivere mv. Finansielle virksomheder mv. Fonde og foreninger mv. Selskaber mv. Rådgivere Ansvar og straf DAC6 Reglernes baggrund Hvornår er man indberetningspligtig? Grænseoverskridende ordninger kr. inkl. frokost, ekskl. moms Undervisere Martin Nors Hansen Martin Christensen sfrist 26. oktober november 2022 kl Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 6. december 2022 kl Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby Kursuskatalog

28 Skattekontrol og reglerne om Transfer Pricing Kurset indeholder en gennemgang i hovedtræk af reglerne om skattekontrol samt en gennemgang af transfer pricing-reglerne i Danmark set i lyset af OECD s BEPS rapport fra Endvidere vil der være en gennemgang af opmærksomhedspunkter i forbindelse med koncerninterne transaktioner med fokus på reglerne i skattekontrollovens kapitel 4, herunder særligt på oplysningsforpligtelserne i oplysningsskemaet. Formål Det er formålet at bibringe deltagerne et godt kendskab til reglerne om skattekontrol og transfer pricing, herunder særligt reglerne om oplysningspligten/dokumentationspligten ud fra en praktisk tilgangsvinkel. Du får indsigt i og overblik over skattekontrolreglerne og de internationale og danske transfer pricing-regler Du får indsigt i den praktiske håndtering af transfer pricing-problematikken, herunder med udarbejdelsen af dokumentation samt oplysningspligten Du bliver i stand til at foretage en vurdering af skattemyndighedernes håndtering af kontrolreglerne og en virksomheds transfer pricing-efterlevelse, og hvorledes man kan tilrettelægge procedurer for at sikre denne efterlevelse Generel skattekontrol Kontrolhjemler og pligtsubjekter Oplysningsbegrebet i forhold til skattepligtige Forholdet til skatteindberetningsloven Kontrol, indhentelse af oplysninger, bevisbyrde og oplysningspligt Nyt om dataspejling og anvendelse af telemastoplysninger Grænsen mellem tavshedspligt og oplysningspligt Retten til at undgå selvinkriminering Øvrige grænser for hvilke oplysninger, der må indhentes/behandles Nye bestemmelser om skønsmæssig ansættelse Frister, ansvar og straf 28 Kursuskatalog 2022

29 Med afsæt i ligningslovens 2 og skatte-kontrollovens kapitel 4 samt tilhørende dokumentationsregler vil følgende blive gennemgået Danske transfer pricing-regler, herunder ligningslovens 2 og skattekontrollovens kapitel 4 Oplysningspligten (oplysningsskemaet) Hvem er omfattet? Hvilke transaktioner er oplysningspligtige? Hvordan udfylder man oplysningsskemaet (konkrete eksempler)? Dokumentationspligten (transfer pricing-dokumentation) Hvem er omfattet? Transfer pricing-bøder, herunder tvangsbøder, dagbøder og bøder for ikke rettidig indsendelse af (fyldestgørende) skriftlig dokumentation, herunder skatteforvaltningens adgang til skønsmæssig ansættelse og retspraksis for transfer pricing-bøder Revisorerklæring skattekontrollovens (særlige bestemmelser) Særligt om MAP/APA Kurset henvender sig til Revisorer og advokater på flere niveauer Andre personer med professionel interesse for skattekontrol og transfer pricing 8 efteruddannelsestimer kr. inkl. frokost, ekskl. moms Undervisere Andreas Albrechtsen Martin Nors Hansen sfrist 7. september oktober 2022 kl Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 3. november 2022 kl Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby Kursuskatalog

30 Udlejning af fast ejendom skat og moms De skattemæssige regler omkring udlejning af ejendomme kan være meget forskellige afhængigt af, om der er tale om udlejning af værelser, privat bolig, sommerhus eller en større eller mindre erhvervsejendom. Endvidere gælder der visse særlige skattemæssige regler ved f.eks. børns udlejning til forældre og selskabers udlejning til hovedaktionærer. På dette kursus vil vi overordnet gennemgå de forskellige skattemæssige regler, der gælder ved udlejning af ejendom. Endvidere vil vi gennemgå de momsmæssige regler vedrørende udlejning af fast ejendom, herunder særligt momsfritagelsen for udlejning af fast ejendom og muligheden for frivillig momsregistrering med deraf følgende momsfradragsret. Der fokuseres bl.a. på moms ved udlejning af idrætsanlæg, parkeringspladser og ferieboliger, herunder den nyeste praksis ved Airbnb udlejning. Formål Formålet med kurset er at give deltagerne et overordnet overblik over de skatte- og momsretlige regler for udlejning af ejendom i forskellige situationer. 30 Kursuskatalog 2022

31 Med afsæt i lovgivningen og nyeste praksis vil de skatte- og momsmæssige forhold vedrørende følgende blive gennemgået Generelt om indtægter og udgifter på fast ejendom Skatteretlig vedligeholdelse kontra forbedring Udlejning af værelser eller en bolig en del af året (nye regler) Udlejning af sommerhus eller ferielejlighed Forældres udlejning til børn Børns udlejning til forældre Selskabets udlejning til hovedaktionæren og nærtstående Hovedaktionærens udlejning til selskab Overordnet om den skattemæssige håndtering af de lejeretlige hensættelsesordninger til vedligeholdelse og forbedring Momsfri udlejning og bortforpagtning af fast ejendom - Udlejning af idrætsanlæg, parkeringspladser etc. - Udlejning af ferieboliger, herunder Airbnb udlejning Frivillig momsregistrering Momsfradragsret ved opførelse, ombygning mv. Momsreguleringsforpligtelser Kurset henvender sig til Revisorer på flere niveauer Ejendomsmæglere Controllere og regnskabsmedarbejdere hos ejendomsselskaber Medarbejdere hos Skattestyrelsen Advokater Andre med professionel interesse for skat og moms i forbindelse med fast ejendom 8 efteruddannelsestimer kr. inkl. frokost, ekskl. moms Undervisere Mark Arnecke Jacob S. Larsen sfrist 12. oktober november 2022 kl Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 22. november 2022 kl Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby Kursuskatalog

32 Up2date med virksomhedsordningen Revisors rådgivning og assistance med virksomhedsordningen er blevet mere kompleks, efter at Skattestyrelsen har indført deres såkaldte early warning. Dette har betydet op til flere ændringer i virksomhedsskatteloven, som man nu skal forholde sig til i sin planlægning og rådgivning. Formål Kurset har til formål at vedligeholde og optimere deltagernes rådgivning og praktiske arbejdsopgaver ved anvendelse af virksomhedsordningen. Følgende spørgsmål vil blive besvaret Hvilke regler gælder for ægtefællesuccession? Hvordan kan der skatteoptimeres for ægtefæller? Hvad er reglerne for succession børn? Hvordan fordeles opsparet overskud nu ved succession? Passivpost eller handel med skatten? Kan man have privat udlån i VSO? Kan man have privat gæld i VSO? Hvornår er der tale om en sikkerhedsstillelse? Hvad er reglerne for forældrekøb? Hvad sker der, hvis man fraflytter sit hus og lejer det ud? Hvad sker der, hvis man flytter ind i et hus, som tidligere har været udlejet? Hvilke muligheder er der ved hel- eller del-salg af virksomhed? Negativ indskudskonto, hvad nu? 32 Kursuskatalog 2022

33 Med afsæt i de forskellige love vil følgende blive gennemgået Betingelserne for anvendelse af virksomhedsordningen Rentabel drift Ægtefællesuccession Succession børn mv. Overskuds- og underskudsdisponering samt modregningsregler Udtagning af aktiver, der fejlagtigt indgår i virksomhedsordningen Passivposter Når Skattestyrelsen lukker huller Kapitalafkastgrundlaget og indskudskontoen Domme og afgørelser Kurset henvender sig til Revisorer på alle niveauer Andre med professionel interesse for beskatning af personligt erhvervsdrivende 8 efteruddannelsestimer kr. inkl. frokost, ekskl. moms Underviser Camilla Poulsen sfrist 12. oktober november 2022 kl Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 24. november 2022 kl Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby Kursuskatalog

34 WEBINAR: El- og hybridbiler skat og moms El- og hybridbiler (de såkaldt grønne biler) udgjorde i december måned % af bilsalget i Danmark og overgik derfor for første gang i en måned salget af de mere konventionelle biltyper. For hele året 2021 er elbilsalget steget med 80 procent i forhold til 2020, mens plugin-hybriderne er vækstet med over 120 procent. Der er derfor kommet langt mere fokus på de skatte-, moms- og afgiftsmæssige regler omkring både el- og hybridbiler, som efterhånden bliver mere og mere populære at erhverve eller at lease både for private og for virksomheder. Kurset tager udgangspunkt i de nævnte reglerne, men med fokus på, hvad der særligt er gældende for de grønne biler. OBS - kurset vil være web-baseret 34 Kursuskatalog 2022

35 Formål Det er formålet at bibringe deltagerne et solidt kendskab til reglerne om skat, moms og afgifter, når det gælder el- og hybridbiler, herunder nyeste praksis på udvalgte områder. Følgende overordnede emner vil blive gennemgået El og hybridbiler fri bil Særligt omkring ladestandere Leasing af firmabiler De nye bilafgifter på el- og hybridbiler Afgiftsgodtgørelse og moms Gennemgangen vil i stor grad være case-baseret med henblik på at gøre undervisningen praktisk orienteret og operationel. Med afsæt i ligningsloven og tilhørende praksis vil følgende blive gennemgået Firmabil stillet til rådighed af arbejdsgiveren er der noget særligt, man skal være opmærksom på, når der er tale om en eleller hybridbil? Hvilke udgifter kan arbejdsgiverne betale ved fri bil ladestandere, elforbrug mm. Hvad kan bedst betale sig: fri bil eller egen bil? Særligt for selvstændigt erhvervsdrivende i forhold til el- og hybridbiler? Med afsæt i moms- og afgiftslovene og tilhørende praksis vil følgende blive gennemgået Moms ved anskaffelse og drift af elbiler Afgiften på elbiler Godtgørelse af elafgiften vedrørende opladning - operatørbegrebet Kurset henvender sig til Revisorer og advokater på flere niveauer Andre personer med professionel interesse for beskatning af biler Bilforhandlere 4 efteruddannelsestimer kr. ekskl. moms Undervisere Andreas Albrechtsen Jens Staugaard sfrist 24. oktober november 2022 kl WEBINAR Kursuskatalog

36 Revitax Ewaldsgade København N T

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2018

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2018 SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2018 RABAT VED TILMELDING INDEN 5. MARTS 2018 Revitax er et specialfirma inden for skatte og momsrådgivning, der primært har revi sionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2019

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2019 SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2019 RABAT VED TILMELDING INDEN 1. APRIL 2019 Revitax er et specialfirma inden for skatteog momsrådgivning, der primært har revi sionsfirmaer som målgruppe. Vi har

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2016

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2016 SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2016 RABAT VED TILMELDING INDEN 20. MAJ 2016 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2017

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2017 SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2017 RABAT VED TILMELDING INDEN 20. MAJ 2017 Revitax er et specialfirma inden for skatteog momsrådgivning, der primært har revi sionsfirmaer som målgruppe. Vi har

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2016

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2016 SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2016 RABAT VED TILMELDING INDEN 20. MAJ 2016 Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse

Læs mere

Skat for selvstændige. med virksomhedsordningen. Søren Revsbæk

Skat for selvstændige. med virksomhedsordningen. Søren Revsbæk Skat for selvstændige med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Skat for selvstændige med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Skat for selvstændige med virksomhedsordningen? af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Dødsboeksperten KURSUS OG ERFADAG:

Dødsboeksperten KURSUS OG ERFADAG: KURSUS OG ERFADAG: Dødsboeksperten Dødsboeksperten er for dig, der arbejder aktivt med dødsbobehandling i hverdagen. Kompetente undervisere og erfarne kolleger vil inspirere dig med grundlæggende viden

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Fonds- og foreningsbeskatning

Fonds- og foreningsbeskatning Fonds- og foreningsbeskatning Agenda Subjektiv og objektiv skattepligt Udlejning af fast ejendom Salg af fast ejendom Skattekontrollov og skatteindberetningslov Selvangivelse eller erklæring Fonde og foreningers

Læs mere

Moms- og afgiftsspecialisterne

Moms- og afgiftsspecialisterne KURSUS: Moms- og afgiftsspecialisterne På kurset i 2017 vil undervisere fra KPMG Acor Tax, SKAT, DLA Piper og SEGES sætte fokus på aktuelle emner for moms- og afgiftsspecialister i DLBR, som har et højt

Læs mere

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017 katalog: Aktuel Skat 2017 Aktuel Skat er årets faglige opdatering for rådgivere og assistenter på skatteområdet. Kurset er med til at sikre en fagligt høj standard i regnskaberne samt optimal og korrekt

Læs mere

Moms. Persondata. Andelsboliger Firmabiler NYE KURSER EFTERÅR Handel med udlandet VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Moms. Persondata. Andelsboliger Firmabiler NYE KURSER EFTERÅR Handel med udlandet VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER NYE EFTERÅR 2017 Kurser for bogholdere, regnskabschefer, virksomhedsejere og administratorer Moms ersondata Handel med udlandet Andelsboliger Firmabiler

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

DANMARK SKATTEMÆSSIGE OVERVEJELSER VEDRØRENDE KORTTIDSUDLEJNING

DANMARK SKATTEMÆSSIGE OVERVEJELSER VEDRØRENDE KORTTIDSUDLEJNING Denne vejledning er udarbejdet af et uafhængigt tredjeparts revisionsselskab Januar 2019 DANMARK SKATTEMÆSSIGE OVERVEJELSER VEDRØRENDE KORTTIDSUDLEJNING Nedenstående er en vejledning, der kan hjælpe dig

Læs mere

Moms. Persondata. Andelsboliger Firmabiler NYE KURSER EFTERÅR Handel med udlandet VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Moms. Persondata. Andelsboliger Firmabiler NYE KURSER EFTERÅR Handel med udlandet VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER NYE EFTERÅR 2017 Kurser for bogholdere, regnskabschefer, virksomhedsejere og administratorer Moms ersondata Handel med udlandet Andelsboliger Firmabiler

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder

Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder - 1 - Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hvert år udarbejder Skat en plan for årets aktiviteter. Her kan privatpersoner og virksomheder orientere

Læs mere

BDO SAMARBEJDER PÅ TVÆRS AF GRÆNSEN

BDO SAMARBEJDER PÅ TVÆRS AF GRÆNSEN BDO SAMARBEJDER PÅ TVÆRS AF GRÆNSEN 1 INDHOLD 3 Samarbejde uden grænser 4 BDO den rådgivende revisor på tværs af den dansk svenske grænse Ydelser: 5 Legal 5 Skat og moms 6 Corporate Finance 6 Business

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

SKAT s plan for kontrolaktiviteter i personer

SKAT s plan for kontrolaktiviteter i personer - 1 SKAT s plan for kontrolaktiviteter i 2016 - personer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har for nylig offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2016. I planen

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

Omstrukturering. skatteregler i praksis. Jane K. Bille Morten Hyldgaard Jensen René Moody Nielsen. 3. udgave

Omstrukturering. skatteregler i praksis. Jane K. Bille Morten Hyldgaard Jensen René Moody Nielsen. 3. udgave Jane K. Bille Morten Hyldgaard Jensen René Moody Nielsen Omstrukturering skatteregler i praksis 3. udgave Jane K. Bille, Morten Hyldgaard Jensen, René Moody Nielsen Omstrukturering skatteregler i praksis

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2008/09

KURSUSKATALOG 2008/09 KURSUSKATALOG2008/09 Indholdsfortegnelse Side Dato 2. Overordnet om kursusprogrammet 3. Generelt om Skat & Råds kurser 4. Årsregnskabsloven og de selskabsretlige regler grundlæggende 06.10.2008 5. Den

Læs mere

Skats Aktivitetsplan for 2014. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Skats Aktivitetsplan for 2014. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skats Aktivitetsplan for 2014 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hvert år udarbejder Skat en plan for årets aktiviteter. Her kan privatpersoner og virksomheder orientere sig om Skats planlagte

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

KURSUSKATALOG 2011 / 2012. Partner A/S

KURSUSKATALOG 2011 / 2012. Partner A/S KURSUSKATALOG 2011 / 2012 1 Indholdsfortegnelse: Forord Side 3 Praktiske oplysninger Side 4 Kursussteder og tidspunkter Side 5 Værd at vide om skat (aktuel skat) Side 6-7 Stram økonomi og likviditet (rekonstruktion

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM 1 Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM2008.682 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR - 1 06.11.2015-10 (20150303) Dødsbobeskatning Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR Af advokat (L) Bodil Christiansen

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Husstandsmøller - moms og skat Afdelingsleder, cand.merc.-jur. Kirsten Cato Jensen Historik vindmøller - 1983: Ingen særlige regler eller anvisninger 1984: Anvisning om skattemæssig

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Fondsbeskatning og moms

Fondsbeskatning og moms Fondsbeskatning og moms Februar 2017 v/ Partner statsautoriseret revisor, Stefan Bjerregaard og partner, momschef Sten Kristensen Program Fondsbeskatning og moms Fonde og foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven

Læs mere

Moms på personalegoder og firmabiler 27. februar Revision. Skat. Rådgivning.

Moms på personalegoder og firmabiler 27. februar Revision. Skat. Rådgivning. Moms på personalegoder og firmabiler Revision. Skat. Rådgivning. Betingelser for momsfradrag Generelt og særlige kategorier af udgifter 2 Momsfradrag Generelt Der er tre former for fradragsret Fuldt momsfradrag

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

7.2 Delvis fradragsret

7.2 Delvis fradragsret Moms Forlaget Andersen 7.2 Delvis fradragsret Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende delvis fradragsret har følgende indhold:

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET Skatteministeriets departement Att. Merete Helle Hansen Skatte- og afgiftsadministrationen Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET 26. september 2007 Vedrørende teknisk høring af Udkast til forslag til

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

MOMS 2010. Bliv opdateret på. Få styr på de nye regler!

MOMS 2010. Bliv opdateret på. Få styr på de nye regler! 1-dags kursus Bliv opdateret på MOMS 2010 Få styr på de nye regler! Få fradrag for det, du har krav på kend de centrale elementer i moms loven, og lær, hvordan du bruger dem Indgående og udgående moms

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Skats plan for kontrol i 2017

Skats plan for kontrol i 2017 - 1 Skats plan for kontrol i 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skat udarbejder hvert år en oversigt over de kontrolaktiviteter, som Skat har planlagt at gennemføre i løbet af året. Aktivitetsplanen

Læs mere

SKAT s plan for kontrolaktiviteter i virksomheder

SKAT s plan for kontrolaktiviteter i virksomheder - 1 SKAT s plan for kontrolaktiviteter i 2016 - virksomheder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har for nylig offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2016. I

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde www.pwc.dk Nyt om beskatning af fonde Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Nyt om lovgivning om beskatning af fonde 2 3 4 Transaktioner med nærtstående parter Ledelsesvederlag Øvrige

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Moms 3 Momspligtig værdi

Moms 3 Momspligtig værdi Søren Engers Pedersen Merete Andersen Linda-Sophia Danielsen Moms 3 Momspligtig værdi Søren Engers Pedersen, Merete Andersen & Linda-Sophia Danielsen Moms 3 momspligtig værdi 5. udgave/1. oplag Karnov

Læs mere

Velkommen Beierholms Faglige Dage 2018 Kolding, den 21. november 2018

Velkommen Beierholms Faglige Dage 2018 Kolding, den 21. november 2018 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2018 Kolding, den 21. november 2018 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Beierholms Faglige Dage 2018 Spor 1 for bogholdere og

Læs mere

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Udvis rettidig omhu Få lagt den rigtige strategi fra starten Hvad gør du, når SKAT ikke kan godkende virksomhedens skatteog afgiftsangivelser?

Læs mere

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM - 1 Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM2013.841.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2018-19 L 28, L 28 A, L 28 B Offentligt 12. december 2018 J.nr. 2017-1461 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 28 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for mindre virksomheder (Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder)

Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for mindre virksomheder (Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder) Skatteministeriet J.nr. 2018-1805 Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for mindre virksomheder (Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder) I medfør af skattekontrollovens

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen generationsskifte af næringsvirksomhed med fast ejendom berigtigelse af købesummen ved udlån til børn SKM

Virksomhedsskatteordningen generationsskifte af næringsvirksomhed med fast ejendom berigtigelse af købesummen ved udlån til børn SKM - 1 06.11.2014-06 (20140204) VSO generationsskifte Virksomhedsskatteordningen generationsskifte af næringsvirksomhed med fast ejendom berigtigelse af købesummen ved udlån til børn SKM2014.70.SR Af advokat

Læs mere

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 Af Thorbjørn Helmo Madsen I RevisorManualen finder du de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser samlet i et alfabetisk opslagsværk. VERSION

Læs mere

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition RISSKOV REVISION ORIENTERER August 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 06.11.2017-47 (20171121) Køb af arbejdsgiverens produkter med rabat - ligningslovens 16, stk. 3, 2. pkt. - køb og tilbagesalg - SKM2017.61.LSR og Landsskatterettens kendelser af 5/4 2017, jr. nr. 14-4092624

Læs mere

Kan selskaber være løsningen på salg/overdragelse af mit landbrug. v. Palle Høj og Niels Peder Søgaard

Kan selskaber være løsningen på salg/overdragelse af mit landbrug. v. Palle Høj og Niels Peder Søgaard Kan selskaber være løsningen på salg/overdragelse af mit landbrug v. Palle Høj og Niels Peder Søgaard Der er meget få unge i landbruget Gennemsnitsalderen er 60 år Køb og salg af virksomhed i landbruget

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger

Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger Lidt om os Insolvensbehandlingens organisering INSOLVENS er en del af Sagscenter Erhverv, der er en landsdækkende enhed under SKAT Nordjylland.

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Momslovens anvendelsesområde

Momslovens anvendelsesområde Moms for foreninger Agenda Momslovens anvendelsesområde Moms og tilskud Momsfritagelser Moms af kursusaktiviteter Udlejning af fast ejendom Den generelle momsfradragsret Energi- og lønsumsafgift Kantinemoms

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Velkommen til. Orienteringsaften om skatteregler i en fodbold- eller håndboldklub

Velkommen til. Orienteringsaften om skatteregler i en fodbold- eller håndboldklub Velkommen til Orienteringsaften om skatteregler i en fodbold- eller håndboldklub Fodbold- eller håndboldklubbens skattemæssige status Skal en amatøridrætsforening aflevere selvangivelse og betale skat

Læs mere

Dødsboeksperten KURSUS:

Dødsboeksperten KURSUS: KURSUS: Dødsboeksperten Dødsboeksperten er for dig, der arbejder aktivt med dødsbobehandling i hverdagen. Kompetente undervisere og erfarne kolleger vil inspirere dig med grundlæggende viden og praktisk

Læs mere

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR - 1 Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Kunstnere og skat. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Kunstnere og skat. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Kunstnere og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Det kan være svært at blive anerkendt som erhvervsdrivende kunstner hos Skat. Anerkendte billedkunstnere, skulptører, forfattere m.v.

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere